MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 776/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 776         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

335. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

 

1.651. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

 

336. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 2.534 m2, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" - lnstitiutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+106 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2"

 

1.652. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în  administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 2.334 m2, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S. A. a obiectivului de investitie„Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2"

 

1.674. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.675. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.676. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.677. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.678. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.679. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.680. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.681. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.682. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.683. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.684. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.685. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.686. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.687. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.688. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.262 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si art. 861 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.302. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul liberei circulatii a mărfurilor

 

1.336. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.885. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

5.886. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208 din 4 decembrie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 335.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.651.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 2.534 m2, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S. A. a obiectivului de investitie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2"

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63 din 3 iunie 2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 2.534 m2, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S. A. a obiectivului de investitie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 336.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 2.534 m2, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S. A. a obiectivului de investitie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2"

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2009 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 2.534 m2, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Balotesti, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5B - Extindere la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti pe sectorul cuprins între km 2+400 si intersectia cu DN 2" si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.652.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.761/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gheorghe Maria, judecător la Judecătoria Câmpulung, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.674.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.715/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mărută Constantin, judecător la Tribunalul Gorj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.675.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.722/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Hirsman Lydia, judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Bolintin Vale, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.676.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.763/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Brătescu Elena, judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Mangalia, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.677.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.758/2009

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Marilena Bota, judecător la Curtea de Apel Oradea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.678.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.762/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. -Domnul Enache Alexandru Vladimir, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.679.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.760/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Strună Gigi, procuror sef Sectie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.680.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.721/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Tănase Florea, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.681.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.710/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Hirsman Francisc, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.682.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI


DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.712/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Teodosescu Teodor, procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Serviciul Teritorial Pitesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.683.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.709/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Porembschi Eugen, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.684.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.711/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Otilia Năstase Richiteanu, procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Serviciul Teritorial Pitesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.685.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.723/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Prună Ion, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.686.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.714/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Retca Ion, procuror sef Sectie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.687.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.445/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Teodorescu Mădălina, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanta, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.688.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.262

din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si art. 861 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si art. 861 din Codul penal, exceptie ridicată de Florin Anghel în Dosarul nr. 9.084/118/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că se solicită modificarea textelor de lege criticate, aspect care excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 9.084/118/2008, Curtea de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si art. 861 din Codul penal, exceptie ridicată de Florin Anghel.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, deoarece împrejurarea că a fost sanctionat anterior, în timpul minoritătii, cu o pedeapsă mai mare de un an, nu poate să conducă la ineficienta suspendării conditionate sub supraveghere.

Curtea de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată în cauză este neîntemeiată, fiind atributul legiuitorului stabilirea regimului sanctionator în cazul infractiunilor si, implicit, impunerea unor restrângeri fată de antecedenta penală a unor făptuitori.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate nu încalcă prevederile art. 21 si 124 din Constitutie. În ceea ce priveste art. 53 si 57 din Legea fundamentală, arată că nu sunt incidente în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38 si art. 861 din Codul penal, având următorul cuprins:

- Art. 38: Condamnările care nu atrag starea de recidivă: „La stabilirea stării de recidivă nu se tine seama de hotărârile de condamnare privitoare la:

a) infractiunile săvârsite în timpul minoritătii; a1) infractiunile săvârsite din culpă;

b) infractiunile amnistiate;

c) faptele care nu mai sunt prevăzute ca infractiuni de legea penală.

De asemenea, nu se tine seama de condamnările pentru care a intervenit reabilitarea, sau în privinta cărora s-a împlinit termenul de reabilitare.";

- Art. 861: Conditiile de aplicare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere: „Instanta poate dispune suspendarea executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere, dacă sunt întrunite următoarele conditii:

a) pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 4 ani;

b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, afară de cazurile când condamnarea intră în vreunul dintre cazurile prevăzute în art. 38;

c) se apreciază, tinând seama de persoana condamnatului, de comportamentul său după comiterea faptei, că pronuntarea condamnării constituie un avertisment pentru acesta si, chiar fără executarea pedepsei, condamnatul nu va mai săvârsi infractiuni.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi acordată si în cazul concursului de infractiuni, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 3 ani si sunt întrunite conditiile prevăzute în alin. 1 lit. b) si c).

[...]

Dispozitiile art. 81 alin. 5 si 6 se aplică si în cazul suspendării executării pedepsei aplicate persoanei fizice sub supraveghere."

Se sustine că aceste prevederi legale încalcă dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie, în art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 57 privind exercitarea drepturilor si libertătilor si ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra dispozitiilor art. 861 din Codul penal, retinând că suspendarea conditionată a executării pedepsei nu reprezintă un drept al persoanei, ci doar o măsură de individualizare a executării pedepsei, care oferă inculpatului numai o vocatie, iar nu un drept de a beneficia de această măsură. Fiind o creatie a legiuitorului, este firesc ca acesta să determine nu numai conditiile suspendării conditionate a executării pedepsei, dar si sfera de incidentă a măsurii. (Decizia nr. 144 din 21 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 17 martie 2008). Considerentele care au fundamentat decizia pronuntată anterior de Curte sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi.

De altfel, autorul exceptiei ridică o problemă de interpretare si de aplicare a dispozitiilor art. 861 din Codul penal în raport cu cele ale art. 38 din acelasi cod, în cauza dedusă judecătii. Aceste aspecte intră însă în competenta instantelor de judecată, iar nu a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai cu privire la constitutionalitatea actelor cu privire la care a fost sesizată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 si art. 861 din Codul penal, exceptie ridicată de Florin Anghel în Dosarul nr. 9.084/118/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul liberei circulatii a mărfurilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 15 decembrie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/23/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind instrumentele de cântărire neautomate (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 122 din 16 mai 2009."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 19 se abrogă.

2. După articolul 18 se introduce mentiunea privind transpunerea normelor comunitare, cu următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 374 din 27 decembrie 2006."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.302.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, cu suma de 17.000 mii lei, la capitolul bugetar 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe", titlul 20 „Bunuri si servicii", pentru finantarea cheltuielilor de functionare specifice misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 1.336.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 9, 15, 68, 127, 128 si 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile art. 4, 5, 7, 9-16, 18, 43-45 si 126-128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 5.885.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 bis din 13 noiembrie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia acreditarea, evaluarea si performanta în cariera didactică, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetam si inovam, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 5.886.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizia inspectorului scolar general până la data de 4 ianuarie 2010, în următoarea componentă:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii în domeniul managementului resurselor umane;

b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;

c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu managementul institutional/inspectori scolari de specialitate/ directori de liceu;

d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Comisia de mobilitate a personalului didactic îsi desfăsoară activitatea conform prezentului calendar si este abilitată să ia decizii si în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu exceptia transferării pentru restrângere de activitate si a pretransferării.

Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic îsi desfăsoară activitatea pe durata unui an calendaristic.

Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivelul judetului/municipiului Bucuresti participă ca observatori la toate etapele miscării personalului didactic de predare si pregătire/instruire practică din învătământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale si semnează alături de membrii comisiei documentele finale.

I. Ca urmare a restructurării retelei scolare, a transformării unor unităti de învătământ în unităti de alt nivel si a schimbării denumirii unitătilor de învătământ, inspectoratele scolare revizuiesc deciziile de restructurare a retelei scolare si în baza acestora si a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.

Pentru cadrele didactice titulare numite pe nivel gimnazial în unităti cu clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b2) si la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, la solicitarea acestora, inspectoratele scolare emit noi documente de numire în care se precizează nivelul cel mai înalt de învătământ al unitătii, în functie de postul/catedra ocupat(ă).

Perioada 4-22 ianuarie 2010

II. Ordinea desfăsurării etapelor miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011 este următoarea:


1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2010:

a) pentru limită de vârstă standard;

b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

Perioada 25 ianuarie-5 februarie 2010

c) cadrele didactice care doresc să îsi continue activitatea didactică în anul scolar 2010-2011 în conditiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (care trebuie să contină avizul consiliului profesoral al unitătii de învătământ);

Perioada 25 ianuarie-5 februarie 2010

d) cadrele didactice titulare care solicită continuarea activitătii în învătământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pot fi mentinute ca titulare în functia didactică peste vârsta standard de pensionare numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/ catedre vacante corespunzătoare pentru solutionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aprobă mentinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în functie de: evolutia demografică, planurile de scolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de învătământ;

Perioada 8-9 februarie 2010

e) comunicarea acordului/refuzului de mentinere în activitate sau a avizului de pensionare;

Termen: 12 februarie 2010

f) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar;

Perioada 15-16 februarie 2010

g) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 17 februarie 2010

h) comunicarea rezultatelor la contestatii;

Termen: 19 februarie 2010

2. Constituirea catedrelor si încadrarea personalului didactic titular în învătământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2010-2011:

a) la nivelul unitătilor de învătământ;

b) la nivelul inspectoratului scolar.

Perioada 22 februarie-12 martie 2010

3. Solutionarea completărilor si a întregirilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare pentru anul scolar 2010-2011:

a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul scolar;

Perioada 15-16 martie 2010

b) solutionarea, în consiliul de administratie al inspectoratului scolar, a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în una, două sau mai multe unităti de învătământ/specializări si a situatiilor prevăzute la art. 27 alin. (1) si (2) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

Termen: 18 martie 2010

c) afisarea la inspectoratele scolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 22 martie 2010

d) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul scolar;

Perioada 23-24 martie 2010

e) completarea de către comisia de mobilitate judeteană/a municipiului Bucuresti a normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unitătii de învătământ, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;

f) completarea, în sedintă publică organizată de către comisia de mobilitate judeteană/a municipiului Bucuresti, a normei didactice cu ore la altă/alte unitate/unităti de învătământ, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;

Perioada 25-26 martie 2010

g) emiterea si comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.

Termen: 29 martie 2010

4. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare si pretransferarea personalului didactic titular la cerere:

a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;

Termen: 22 martie 2010

b) afisarea la inspectoratul scolara listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, în baza hotărârii consiliului de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 30 martie 2010

c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;

Termen: 7 aprilie 2010

d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită transferare pentru restrângere de activitate si pretran sfera re la cerere de către comisia de mobilitate a inspectoratului scolar;

Perioada 8-22 aprilie 2010

e) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită transferare pentru restrângere de activitate si pretransferare la cerere;

Termen: 26 aprilie 2010

f) înregistrarea contestatiilor la punctajele acordate de către inspectoratul scolar;

Perioada 26-28 aprilie 2010

g) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listelor finale;

Termen: 29 aprilie 2010

h) organizarea si desfăsurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada 29-30 aprilie 2010

i) efectuarea în ordine mai întâi a transferărilor pentru restrângere de activitate si apoi a pretransferărilor în aceeasi sedintă publică;

Perioada 3-5 mai 2010

j) înregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar;

Perioada 6-7 mai 2010

k) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 10 mai 2010

I) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 11 mai 2010

m) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer pentru restrângere de activitate si pretransfer.

Termen: 14 mai 2010

5. Detasarea în interesul învătământului:

a) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unitătilor de învătământ;

Perioada 12-19 mai 2010

b) organizarea si desfăsurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada 20-21 mai 2010

c) discutarea si solutionarea propunerilor făcute de inspectorii scolari de specialitate în consiliul de administratie al inspectoratului scolar;


Termen: 24 mai 2010

d) afisarea listei cadrelor didactice detasate în interesul învătământului la inspectoratele scolare;

Termen: 26 mai 2010

e) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare în interesul învătământului.

Termen: 27 mai 2010

6. Ocuparea prin concurs, detasare la cerere si suplinire la nivel de centru de concurs/unitate de învătământ a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate judeteană/a municipiului Bucuresti ale personalului didactic si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;

Termen: 28 mai 2010

b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 31 mai 2010

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile stabilite de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la centrele/unitătile de învătământ care organizează concurs;

Termen: 4 iunie 2010

d) comunicarea acordului/refuzului continuitătii cadrelor didactice pentru detasare la cerere sau suplinire, în anul scolar 2010-2011, de către unitătile de învătământ la inspectoratul scolar;

Perioada 31 mai-4 iunie 2010

e) înregistrarea cererilor de înscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unitătii de învătământ/ centrului care organizează concurs, inclusiv pentru absolventii promotiei 2010, pentru cadrele didactice care solicită detasare la cerere prin concurs/concurs specific, pentru candidatii care solicită continuitate pentru suplinire si pentru candidatii participanti la concursul national din luna iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004 privind nominalizarea judetelor-pilot care vor aplica noul sistem de finantare si administrare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-iulie 2008, si/sau la concursul din data de 15 iulie 2009, care au obtinut minimum nota 7 (sapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiintate ca urmare a modificării planului de scolarizare/planului de învătământ/reorganizării retelei scolare, precum si pentru candidatii care solicită suplinire în baza notelor ia concursul national din luna iulie 2008/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.942/2004, sesiunea iunie-iulie 2008, si/sau la concursul din data de 15 iulie 2009;

Perioada 14-25 iunie 2010

- absolventii promotiei 2010 depun adeverinta de absolvire si validează fisa de înscriere (prin semnătură).

Termen: 7 iulie 2010

 

NOTĂ:

Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică, absolventii promotiei 2010 care sustin examenul de licentă/absolvire după data de 7 iulie 2010 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar numai după prezentarea adeverintei de absolvire.

 

f) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de către comisia de organizare si desfăsurare a concursului si de consilierul juridic al inspectoratului scolar;

Perioada 25 iunie-2 iulie 2010

g) verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detasare la cerere prin concurs specific, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

Perioada 28-29 iunie 2010

h) afisarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detasare la cerere prin concurs specific;

Termen: 30 iunie 2010

i) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar privind punctajele acordate;

Perioada 30 iunie-1 iulie 2010

j) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 2 iulie 2010

k) comunicarea solutiilor la contestatii;

Termen: 5 iulie 2010

I) validarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură), conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfăsurare a concursului;

Perioada 5-7 iulie 2010

m) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării a situatiei preliminare cu numărul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialităti si numărul total al candidatilor înscrisi;

Termen: 8 Iulie 2010

n) organizarea si desfăsurarea probelor practice/orale în profilul postului;

Zilele de 9 si 12 iulie 2010

o) desfăsurarea concursului (locul va fi anuntat public cu cel putin 30 de zile înainte);

Termen: 14 iulie 2010

p) transmiterea situatiei statistice a derulării concursului (numărul candidatilor prezenti si numărul candidatilor absenti) la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;

Termen: 14 iulie 2010, ora 12,00

q) afisarea rezultatelor;

Termen: 16 iulie 2010

r) înregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestatiilor (în termen de cel mult 48 de ore de la afisarea rezultatelor);

Perioada 16-18 iulie 2010

s) rezolvarea contestatiilor;

Termen: 19 iulie 2010

t) afisarea rezultatelor finale.

Termen: 20 iulie 2010

6.1. Etapa I de repartizare - repartizarea în sedintă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învătământ, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile:

a) repartizarea în sedintă publică a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7 (sapte) pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile;

Perioada: 21-22 iulie 2010

b) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.


Termen: 2 august 2010

6.2. Publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile si a posturilor didactice/catedrelor rezervate, si afisarea acestora la centrele de concurs.

Termen: 23 iulie 2010

6.3. Etapa a II-a de repartizare - repartizarea, la nivel de centru de concurs/unitate de învătământ, a cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detasare la cerere si a cadrelor didactice titulare care solicită detasare la cerere prin concurs/concurs specific, în ordine, astfel:

a) repartizarea cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detasare la cerere, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

b) repartizarea în sedintă publică a cadrelor didactice titulare prin detasare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obtinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitătile de învătământ preuniversitar;

c) repartizarea în sedintă publică a cadrelor didactice titulare prin detasare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor si punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

d) reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la centrele de concurs/unitătile de învătământ care organizează concurs si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării;

Termen: 26 iulie 2010

e) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare la cerere.

Termen: 2 august 2010

6.4. Etapa a III-a de repartizare - repartizarea prin suplinire a candidatilor, în sedintă publică organizată la nivel de centru de concurs/unitate de învătământ, în ordine, astfel:

a) repartizarea candidatilor care beneficiază de continuitate pentru suplinire, la nivel de centru de concurs/unitate de învătământ, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

b) completarea normei didactice candidatilor repartizati prin continuitate pentru suplinire pe catedre incomplete, la nivel de centru de concurs, si repartizarea candidatilor care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la concurs prin suplinire, în sedintă publică organizată la nivel de centru de concurs/unitate de învătământ, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

Perioada: 27-30 iulie 2010

c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră pentru suplinire.

Termen: 2 august 2010

6.5. Afisarea listei candidatilor repartizati, reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la centrele de concurs/unitătile de învătământ care au organizat concurs si la inspectoratele scolare si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Termen: 2 august 2010

7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel judetean/al municipiului

Bucuresti, de către cadrele didactice titulare prin detasare în interesul învătământului pentru restrângere de activitate nesolutionată si detasare la cerere si de către cadre didactice calificate prin suplinire:

a) revalidarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură) pentru candidatii care s-au înscris la concurs în perioada 14-25 iunie 2010;

b) depunerea si înregistrarea dosarelor pentru detasare în interesul învătământului pentru restrângere nesolutionată, pentru detasare la cerere prin concurs specific si pentru suplinire de către candidatii care nu s-au înscris în perioada 14-25 iunie 2010, precum si de către candidatii care solicită suplinire în baza rezultatelor obtinute la concursul din luna iulie 2009 si/sau din perioada iunie-iulie 2008;

Perioada: 3-4 august 2010

c) organizarea si desfăsurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidatii care nu au sustinut aceste probe sau care au fost respinsi la aceste probe în zilele de 9 si 12 iulie 2010);

Termen: 5 august 2010

d) organizarea la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a concursului pentru suplinire;

Termen: 6 august 2010

e) afisarea rezultatelor;

Termen: 7 august 2010

f) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea acestora;

Perioada: 7-9 august 2010

g) afisarea rezultatelor definitive.

Termen: 10 august 2010

7.1. Etapa a IV-a de repartizare - repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în sedintă publică, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, a cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate nesolutionată, a cadrelor didactice titulare care solicită detasare la cerere si a suplinitorilor calificati, în ordine, astfel:

a) repartizarea cadrelor didactice titulare prin detasare în interesul învătământului pentru restrângere de activitate nesolutionată;

b) solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare care beneficiază de continuitate pentru detasare la cerere, conform Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

c) repartizarea cadrelor didactice titulare prin detasare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obtinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar, sesiunea iulie 2010, respectiv în ordinea descrescătoare a punctajelor;

d) reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele scolare si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării;

Termen: 23 august 2010

e) solutionarea cererilor de continuitate prin suplinire si repartizarea în sedintă publică a suplinitorilor calificati, conform prevederilor art. 77 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

f) repartizarea candidatilor prevăzuti la art. 80 alin. (6) din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009, în regim de cumul/plata cu ora;


Perioada: 24-25 august 2010

g) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 august 2010

7.2. Afisarea listei candidatilor repartizati, reactualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile la inspectoratele scolare si publicarea acesteia pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării

Termen: 26 august 2010

8. Acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate si pensionate:

a) depunerea si înregistrarea dosarelor la inspectoratele scolare pentru cumul/plata cu ora;

Perioada: 7-11 iunie 2010

b) acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular si cadrelor didactice asociate/pensionate.

Termen: 27 august 2010

c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 august 2010

9. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, cu suplinitori fără studii corespunzătoare postului:

a) depunerea dosarelor suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 7-11 iunie 2010

b) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 5-6 august 2010

c) afisarea rezultatelor;

Termen: 7 august 2010

d) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea acestora;

Perioada: 7-9 august 2010

e) afisarea rezultatelor definitive.

Termen: 10 august 2010

9.1. Etapa a V-ade repartizare - sedintă publică organizată la nivel judetean/al municipiului Bucuresti pentru:

a) repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate, conform art. 87 din Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.885/2009;

Termen: 30 august 2010

b) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 septembrie 2010

III. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate

Termen: 15 septembrie 2010


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.