MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 793/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 793         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 noiembrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.320 din 13 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, precum si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

85. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de urmărire a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă de la emitere până la valorificare

 

86. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică si gaze naturale

 

1.171. – Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române- AFER


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.320

din 13 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, precum si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, precum si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din învătământul Preuniversitar - Iasi în Dosarul nr. 8.637/99/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.118D/2009-2.123D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ridicată de Sindicatul Liber învătământ din zona Bals si zona Caracal în dosarele nr. 232/104/2009, nr.  5.408/104/2008, nr. 5.407/104/2008, nr. 5.406/104/2008, nr. 5.404/104/2008 si nr. 5.405/104/2008 ale Tribunalului Olt - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea partială de obiect ale acestor cauze, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.118D/2009- 2.123D/2009 la dosarul nr. 2.117D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece, prin Decizia nr. 989/2009, Curtea Constitutională a constatat neconstitutionalitatea textelor de lege ce constituie obiectul controlului din prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 18 martie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 8.637/99/2008, respectiv prin încheierile din 9 martie 2009, pronuntate în dosarele nr. 232/104/2009, nr. 5.408/104/2008, nr. 5.407/104/2008, nr. 5.406/104/2008, nr. 5.404/104/2008 si nr. 5.405/104/2008, Tribunalul Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă si, respectiv, Tribunalul Olt - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, precum si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.

Exceptiile au fost ridicate de Uniunea Sindicatelor Libere din învătământul Preuniversitar - Iasi si, respectiv, de Sindicatul Liber învătământ din zona Bals si zona Caracal în cauze privind solutionarea unor litigii de muncă având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, având un continut identic, se sustine, în esentă, că, prin adoptarea celor două ordonante de urgentă criticate, care au modificat în mod arbitrar dispozitiile Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă principiul separatiei puterilor în stat, rolul său conferit de art. 61 alin. (1) din Constitutie, dar si obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, cele două acte normative fiind contrare nu numai Legii fundamentale, ci si Legii învătământului nr. 84/1995. De asemenea, se arată că Guvernul a adoptat ordonanta de urgentă cu încălcarea exigentelor stabilite de art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, întrucât nu a indicat situatia extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgenta acestei reglementări si a afectat drepturile constitutionale ale personalului didactic, si anume dreptul la un nivel de trai decent si protectia socială a muncii. Totodată, se sustine că au fost nesocotite si dispozitiile art. 141 din Constitutie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic si Social atunci când a adoptat aceste ordonante de urgentă.

Tribunalul Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 2.117D/2009, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, motivat de nesocotirea principiilor constitutionale privitoare la separatia puterilor în stat la emiterea de către Guvernul României a dispozitiilor criticate.

Tribunalul Olt - Sectia civilă, exprimându-si opinia în dosarele nr. 2.118D/2009-2.123D/2009, consideră că, „atâta timp cât dispozitiile Ordonantei de urgentă nr. 136/2008 au fost declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 1.221/2008 a Curtii Constitutionale, dispozitiile unei noi ordonante de urgentă pentru modificarea aceleiasi legi au aceIasi statut".

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul, exprimându-si punctul de vedere în dosarele nr. 2.118D/2009-2.123D/2009, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar este neîntemeiată. Arată, în acest sens, că sustinerile autorilor exceptiei privind viciile de neconstitutionalitate extrinsecă, raportate la prevederile art. 115 alin. (4) si (6), cât si ale art. 1 alin. (4) si (5), art. 61 alin. (1), art. 102 alin. (1) si ale art. 111 alin. (1) din Legea fundamentală au rămas fără obiect, deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009, criticată, a fost aprobată prin Legea nr. 145/2009, fiind astfel „validată" de Parlament. Cât priveste critica de neconstitutionalitate fată de exigentele art. 41 alin. (2) din Constitutie, referitor la drepturile salariatilor la protectia socială a muncii, se arată că acest text nu dispune cu privire la cuantumul salariului minim brut pe tară, si nici cu privire la drepturile salariale suplimentare, astfel că această critică nu poate fi retinută. Referitor la încălcarea dreptului la un nivel de trai decent, reglementat de art. 47 din Constitutie, se arată că această obligatie a statului, de a asigura conditii rezonabile de viată, este însă conditionată de existenta resurselor financiare cu această destinatie, politica în acest domeniu fiind corelată în mod esential cu politica statului în domeniul evolutiei preturilor si a inflatiei. Sub aspectul pretinsei încălcări a art. 141 din Legea fundamentală, referitor la rolul Consiliului Economic si Social, se arată că această critică vizează, în realitate, chestiuni legate de modul de aplicare a unor dispozitii legale în activitatea Guvernului, si nu veritabile probleme de constitutionalitate.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 si a dispozitiilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 este inadmisibilă, deoarece aceste texte si-au încetat aplicabilitatea. Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008, referitoare la art. V alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2008, consideră că este întemeiată, aceste dispozitii fiind contrare art. 1 alin. (4) si (5), art. 41 si art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008, care au următorul cuprins:

- Art. I: „Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează: [...]

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: «Art. 1. - (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează:

a) pentru functia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;

- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;

- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;

b) coeficientii de multiplicare prevăzuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majorează cu 10% începând cu data de 1 ianuarie 2008, fată de nivelul din 31 decembrie 2007;

c) pentru functiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 si 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este următoarea:

- 1 ianuarie - 31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;

- 1 aprilie - 30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;

- 1 octombrie - 31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 si 5.»

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul P, cu următorul cuprins:

«Art. P. - (1) În cursul anului 2009 salariile de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3, se majorează după cum urmează:

a) pentru perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;


b) pentru perioada 1 martie - 31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;

c) pentru perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului pentru anul 2009 sunt cele prevăzute în anexele nr. 4 si 5»".

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si prevederile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, care prevăd următoarele:

- Art. 2: «La articolul P alineatul (1), literele a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 30 ianuarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;

b) pentru perioada 1 aprilie - 31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b."»;

- Art. 3. - „Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonantă de urgentă."

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale mentionate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, respectiv obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 20 alin. (1) referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor constitutionale privind drepturile si libertătile cetătenilor în concordantă cu Declaratia Universală a Drepturilor Omului si cu celelalte tratate la care România este parte, art. 41 alin. (1), (2) si (5) privind dreptul la muncă, dreptul salariatilor la măsuri de protectie socială si dreptul la negocieri colective în materie de muncă, art. 47 alin. (1) referitoare la nivelul de trai, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, art. 111 alin. (1) privind obligatia Guvernului de informare a Parlamentului, art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă, precum si ale art. 141 privind Consiliul Economic si Social.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că, prin Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2009, dispozitiile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, precum si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar au fost declarate ca fiind neconstitutionale, pentru motivele acolo expuse. Or, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „nu pot face obiectul exceptiei prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioară a Curtii Constitutionale". Văzând si dispozitiile alin. (6) al aceluiasi text de lege, în conditiile în care Curtea a fost sesizată cu solutionarea prezentei exceptii de neconstitutionalitate anterior pronuntării deciziei mentionate, rezultă că exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, precum si ale art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Uniunea Sindicatelor Libere din învătământul Preuniversitar- Iasi în Dosarul nr. 8.637/99/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia civilă si litigii de muncă, respectiv de Sindicatul Liber învătământ din zona Bals si zona Caracal în dosarele nr. 232/104/2009, nr. 5.408/104/2008, nr. 5.407/104/2008, nr. 5.406/104/2008, nr. 5.404/104/2008 si nr. 5.405/104/2008 ale Tribunalului Olt - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de urmărire a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă de la emitere până la valorificare

 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. c), ale art. 9 alin. (8), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (3) din Procedura privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de urmărire a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă de la emitere până la valorificare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Producătorii care solicită garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si furnizorii de energie electrică care solicită producătorilor garantii de origine pentru energia electrică tranzactionată de acestia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2009.

Nr. 85.

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de urmărire a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă de la emitere până la valorificare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - Prezenta procedură se emite în baza art. 17 alin. (3) din Procedura privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008, si stabileste:

a) activitătile care trebuie întreprinse, informatiile necesar a fi transmise în vederea urmăririi garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă de la emitere până în momentul valorificării;

b) operatiunile ce se efectuează în Registrul unic al garantiilor de origine pentru urmărirea acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - Prezenta procedură se aplică:

a) participantilor la tranzactiile cu energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, însotită de garantii de origine;

b) autoritătii competente, în calitate de administrator al Registrului unic al garantiilor de origine.

 

SECTIUNEA a 3-a

Definitii

 

Art. 3. - (1) Termenii folositi sunt definiti în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă si în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă.

(2) În întelesul prezentei proceduri, termenii folositi se definesc după cum urmează:

a) garantie de origine retrasă - garantie de origine care îsi pierde valabilitatea în urma constatării:

- epuizării termenului de valabilitate;

- obtinerii pe baza unui comportament fraudulos al producătorului;

- incorectitudinii informatiilor transmise autoritătii competente pentru obtinerea garantiilor de origine;

b) Registrul unic al garantiilor de origine - registrul înfiintat si tinut la zi de autoritatea competentă, în care sunt înregistrati producătorii de energie electrică în cogenerare de eficientă înaltă, garantiile de origine emise pentru energia electrică produsă de acesti producători si livrată în retele electrice, precum si alte informatii necesare în procesul de emitere a garantiilor de origine.


 

CAPITOLUL II

Urmărirea garantiilor de origine pentru cogenerarea de eficientă înaltă

 

SECTIUNEA 1

Cadru general

 

Art. 4. - Garantiile de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă se înscriu în Registrul unic al garantiilor de origine si se urmăresc pentru a preveni dubla înregistrare/contabilizare a energiei electrice produse în cogenerare de eficientă înaltă.

Art. 5. - Garantiile de origine emise de autoritatea competentă pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă pot fi utilizate pentru:

a) realizarea de statistici armonizate cu cele elaborate la nivel european, bazate pe indicatori comun definiti;

b) comercializarea de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă;

c) etichetarea energiei electrice furnizate clientilor finali, dacă prin reglementări emise de autoritatea competentă se prevede această utilizare (în cazul în care energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă este produsă din surse regenerabile de energie).

 

SECTIUNEA a 2-a

Transferul garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă

 

Art. 6. - Energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă poate fi comercializată împreună cu garantiile de origine aferente, caz în care garantiile de origine se transferă din contul vânzătorului în contul cumpărătorului.

Art. 7. - Furnizorii de energie electrică pot solicita producătorilor detinători de garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si livrată în reteaua electrică garantii de origine în cazurile precizate la art. 21 alin. (1) din Procedura privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008.

Art. 8. - (1) Producătorii sunt obligati să transfere garantiile de origine detinute furnizorilor, la cererea acestora; garantiile de origine pot fi transferate contra cost, caz în care pretul unei garantii de origine nu poate fi mai mare decât nivelul contributiei bănesti percepute de autoritatea competentă pentru emiterea acesteia.

(2) Producătorul care vinde energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă împreună cu garantiile de origine aferente solicită autoritătii competente transferul garantiilor de origine din contul vânzătorului în contul cumpărătorului prin completarea cererii-tip prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Furnizorul care cumpără garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă solicită autoritătii competente înregistrarea garantiilor de origine cumpărate prin completarea cererii-tip prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Procesul de transfer al garantiilor de origine de la producător la furnizor se finalizează prin comunicarea de către autoritatea competentă producătorului si furnizorului în cauză a operatiunilor efectuate, în conformitate cu formularul-tip prezentat în anexa nr. 3, în Registrul unic al garantiilor de origine.

 

SECTIUNEA a 3-a

Urmărirea garantiilor de origine în cazul vânzării/cumpărării de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă în/din statele membre ale Uniunii Europene

 

Art. 9. - (1) Vânzarea/Cumpărarea de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă în/din statele membre ale Uniunii Europene poate fi însotită de garantiile de origine aferente energiei electrice vândute/cumpărate.

(2) Pentru a comercializa energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă împreună cu garantiile de origine aferente, vânzătorul/cumpărătorul de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă într-un/dintr-un stat membru va notifica autoritătii competente vânzarea/cumpărarea acestui tip de energie electrică printr-o cerere completată conform cererii-tip prevăzute în anexa nr. 2, care este transmisă în format electronic.

Art. 10. - Autoritatea competentă ia în considerare cererea de notificare prevăzută la art. 9 alin. (2), efectuând modificările corespunzătoare în Registrul unic al garantiilor de origine prin:

a) marcarea în contul vânzătorului, ca fiind transmise, a garantiilor de origine aferente energiei electrice vândute, produsă în cogenerare de eficientă înaltă, specificată în cerere;

b) înregistrarea în contul cumpărătorului a garantiilor de origine aferente energiei electrice cumpărate, produsă în cogenerare de eficientă înaltă, specificată în cerere.

Art. 11. - (1) Cumpărătorul de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă în alt stat membru, însotită de garantii de origine, transmite autoritătii competente documentele care să probeze acest fapt.

(2) Cumpărătorul de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă în alt stat membru care vinde energia electrică cumpărată unui furnizor de energie electrică transferă acestuia din urmă garantiile de origine aferente energiei electrice vândute.

(3) Furnizorul care vinde energie electrică cumpărată din alt stat membru, produsă în cogenerare de eficientă înaltă, împreună cu garantiile de origine aferente, consumatorilor finali de energie electrică notifică autoritătii competente utilizarea garantiilor de origine pentru a beneficia de sistemul de sprijin legal acordat pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă.

Art. 12. - Procesul de transfer al garantiilor de origine în cazul unei vânzări/cumpărări de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă într-un/dintr-un stat membru se finalizează prin comunicarea de către autoritatea competentă vânzătorului/cumpărătorului în cauză a operatiunilor efectuate, în conformitate cu formularul-tip prezentat în anexa nr. 2, în Registrul unic al garantiilor de origine.

Art. 13. - La stabilirea ponderii energiei electrice produse în cogenerare de eficientă înaltă în consumul national brut de energie electrică:

a) energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă vândută în statele membre, însotită de garantii de origine, nu se ia în calcul;

b) energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă cumpărată din statele membre, însotită de garantii de origine, se ia în calcul.

 

SECTIUNEA a 4-a

Valorificarea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă

 

Art. 14. - Valorificarea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă se realizează în conformitate cu prevederile art. 21 din Procedura privind emiterea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008.

Art. 15. - (1) Înainte de a valorifica garantiile de origine detinute, producătorii de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si/sau furnizorii de energie electrică trebuie să solicite autoritătii competente confirmarea faptului că detin respectivele garantii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si că acestea nu au fost deja valorificate.

(2) Autoritatea competentă transmite răspuns solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, privind detinerea/nedetinerea garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă.

Art. 16. - (1) În termen de 15 zile de la valorificarea garantiilor de origine, producătorii de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă si/sau furnizorii de energie electrică transmit autoritătii competente informatii privind data si scopul valorificării garantiilor de origine.

(2) Autoritatea competentă anulează în Registrul unic al garantiilor de origine garantiile valorificate si transmite o comunicare în acest sens detinătorului care Ie-a valorificat.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Autoritatea competentă monitorizează traseul parcurs de garantiile de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă de la emitere până în momentul valorificării si întocmeste o informare în acest sens, care face obiectul unui capitol separat al raportului anual întocmit de autoritatea competentă privind procesul de emitere a garantiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CERERE-TIP

pentru efectuarea operatiunilor cu garantii de origine în cazul transferului de garantii de origine de la producătorul de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă (E-COG) la furnizorul de energie electrică

 

Nr. Înregistrare

 

PRODUCĂTOR/FURNIZOR SAU REPREZENTANT AL PRODUCĂTORULUI/FURNIZORULUI

 

Producător □ Reprezentant al producătorului □

 

Furnizor □ Reprezentant al furnizorului □

 

Numele: Persoană de contact:

 

Strada: Nr.: Localitatea:

Sectorul:

Judetul: Codul postal:

 

E-mail:

Telefon:

Fax:

Cont

 

 

 

 

TRANSFER DE GARANTII DE ORIGINE

 

Din contul*

 

In contul**

 

Garantiile de c

irigine de la numărul

 

 

 

 

 

 

la numărul

 

 

 

 

 

 

Valoarea unei

garantii de origine [lei]

 

 

VALORIFICARE

3ARANTII DE ORIGINE

 

 

- Etichetare energie electrică

- Export de energie electrică însotită de garantiile de origine aferente

- Facilităti fiscale

SEMNĂTURĂ

 

Producător de E-COG/Furnizor de energie electrică

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se completează cu contul detinătorului de garantii de origine.

** Se completează cu contul cumpărătorului de garantii de origine; nu se completează de furnizorul de energie electrică la prima achizitie de garantii de origine.


 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

CERERE-TIP

pentru efectuarea operatiunilor cu garantii de origine în cazul vânzării/cumpărării de energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă (E-COG) într-un/dintr-un stat membru

 

Nr. Înregistrare

 

VÂNZĂTOR/CUMPĂRĂTOR DE E-COG

 

Numele: Persoană de contact:

 

Strada: Nr.: Localitatea: Sectorul:

 

Judetul: Codul postal:

 

E-mail

Telefon: Fax:

 

Cont

 

 

 

 

OPERATIUNI CU GARANTII DE ORIGINE

 

Vânzare E-COG într-un stat membru □

Cumpărare E-COG dintr-un stat membru

 

Din contul*

 

In contul**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantiile de origine de la numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

la numărul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. garantiilor de origine pentru E-COG vândută/cumpărată

 

 

 

 

SEMNĂTURĂ

 

Vânzător/Cumpărător de E-COG însotită de garantii de origine

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se completează cu contul detinătorului de garantii de origine.

"* Se completează cu contul cumpărătorului de garantii de origine; nu se completează de furnizorul de energie electrică la prima achizitie de garantii de origine.


 

FORMULAR-TIP

pentru confirmarea operatiunilor cu garantii de origine

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

Nr. Înregistrare

 

SOLICITANT

Producător de E-COG □ Furnizor □

Vânzător de E-COG într-un stat membru □ Cumpărător de E-COG dintr-un stat membru □

Numele: Persoană de contact:

Strada: Nr.: Localitatea: Sectorul:

Judetul: Codul postal:

E-mail: Telefon: Fax:

Număr cont solicitant

OPERATIUNI CU GARANTII DE ORIGINE

Ca urmare a Cererii nr. din data s-a efectuat:

Marcarea GO aferente vânzării de GO □

înregistrarea GO aferente cumpărării de GO □

Marcarea GO aferente vânzării de E-COG în alt stat membru □

înregistrarea GO aferente cumpărării de E-COG din alt stat membru □

VÂNZARE DE GARANTII DE ORIGINE

Contul detinătorului

 

Garantiile de origine de la numărul [

 

la numărul Valoarea unei GO

 

Cantitatea de E-COG însotită de GO (MWh) Q ~J

CUMPĂRARE DE GARANTII DE ORIGINE

Contul cumpărătorului

 

Numărul de GO cumpărate | Valoarea unei GO [

Cantitatea de E-COG cumpărată din alt stat membru, însotită de GO (MWh)

SEMNĂTURĂ

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

Data

 

Abrevieri utilizate: E-COG - energie electrică produsă în cogenerare de eficientă înaltă; GO - garantii de origine.


 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică si gaze naturale

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. u) si alin. (3) lit. h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, respectiv prevederile art. 8 alin. (1) lit. t) si alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică si gaze naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si titularii licentelor de furnizare din domeniul energiei electrice si gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrică si gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 23 octombrie 2008.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2010.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 86.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică si gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. - (1) Prezentul regulament are ca scop asigurarea informării consumatorilor de energie electrică si gaze naturale, stabilind totodată un sistem unitar de raportare de către titularii licentei de furnizare din sectorul energiei electrice si al gazelor naturale care activează pe piata reglementată către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, a datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată.

(2) Aplicarea prezentului regulament asigură informarea corectă, completă si precisă a consumatorilor de către titularii licentei de furnizare a energiei electrice si gazelor naturale, precum si crearea bazei de date si furnizarea de date si informatii privind activitatea desfăsurată.

Domeniu de aplicare

Art. 2. - (1) Regulamentul se aplică activitătii de furnizare a energiei electrice în relatia dintre titularii licentei de furnizare si consumatorii casnici si micii consumatori de energie electrică, astfel cum acestia sunt definiti la art. 4 pct. 8 si art. 12 lit. b) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004, denumiti în continuare consumatori.

(2) Regulamentul se aplică activitătii de furnizare a gazelor naturale în relatia dintre titularii licentei de furnizare si categoriile B1 si B2 de consumatori de gaze naturale, astfel cum acestia sunt prevăzuti în anexa nr. 1 la Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, cu modificările si completările ulterioare, denumiti în continuare consumatori.

Art. 3. - Regulamentul stabileste, totodată, continutul raportului si modul de transmitere către ANRE a datelor si documentelor referitoare la activitatea de informare desfăsurată de titularii licentei de furnizare.

 

CAPITOLUL II

Activitatea de informare a consumatorilor

 

Realizarea activitătii de informare

Art. 4. - (1) Furnizorii de energie electrică si gaze naturale au obligatia de a desfăsura activităti de informare a consumatorilor proprii.


(2) Pentru realizarea activitătii de informare a consumatorilor, furnizorii au obligatia de a-si asigura resursele financiare necesare.

Art. 5. - Activitatea de informare a consumatorilor se realizează, în principal, prin următoarele modalităti:

a) publicarea pe pagina proprie de internet;

b) afisarea la punctele de relatii cu clientii;

c) publicarea în mass-media scrisă natională si/sau locală;

d) transmiterea de materiale informative către consumatori;

e) răspunsuri, în scris, telefonic sau prin e-mail, la întrebările consumatorilor.

Art. 6. - Activitatea de informare a consumatorilor trebuie să aibă ca obiect următoarele domenii principale:

a) drepturile si obligatiile consumatorilor;

b) preturile si tipurile de tarife reglementate practicate;

c) modalitătile de măsurare, facturare, continutul facturii si mijloacele de plată;

d) principalele clauze ale contractului de furnizare;

e) principalele conditii generale de contractare, inclusiv durata contractului, conditiile de reînnoire si renuntare la servicii, denuntarea unilaterală a contractului;

f) procedura, etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului;

g) procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare/mediere a neîntelegerilor precontractuale;

h) procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare a disputelor contractuale;

i) principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, relevante pentru consumatori;

j) alte informatii de interes pentru consumatori.

Art. 7. - (1) Furnizorii de energie electrică si gaze naturale, de două ori într-un an calendaristic, prin intermediul mass-mediei scrise, nationale si/sau locale, au obligatia de a informa consumatorii asupra unuia sau mai multor domenii prevăzute la art. 6.

(2) Anexat raportului prevăzut la art. 17, furnizorii de energie electrică si gaze naturale transmit la ANRE copia contractului/contractelor încheiat/încheiate cu publicatia/ publicatiile prin intermediul căreia/cărora s-a efectuat informarea consumatorilor, precum si copia materialului/materialelor informativ/informative publicat/publicate.

Art. 8. - (1) Furnizorii de energie electrică si gaze naturale au obligatia de a elabora si de a distribui tuturor consumatorilor proprii materiale informative referitoare la unul sau mai multe dintre domeniile prevăzute la art. 6, de două ori într-un an calendaristic.

(2) Anexat raportului prevăzut la art. 17, furnizorii de energie electrică si gaze naturale transmit la ANRE un exemplar al materialului informativ.

Art. 9. - La solicitarea ANRE, furnizorii au obligatia de a distribui tuturor consumatorilor proprii materialele informative elaborate de ANRE. Distribuirea acestora se face în cel mult 30 de zile de la data la care ANRE a livrat furnizorului materialele informative.

Art. 10. - (1) În vederea realizării activitătii de informare, furnizorii de energie electrică si gaze naturale au obligatia de a înfiinta, mentine si actualiza periodic o pagină proprie de internet, în continutul căreia să se regăsească, cel putin, date si informatii din domeniile prevăzute la art. 6.

(2) Pagina de internet trebuie astfel elaborată încât să ofere posibilitatea de a înregistra numărul de accesări.

Art. 11. - (1) Activitatea de informare a consumatorilor în legătură cu principalele acte normative care reglementează domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, relevante pentru consumatori, se face, cumulativ, prin publicarea pe pagina de internet, precum si prin una sau mai multe dintre modalitătile prevăzute la art. 5 lit. b), d) si e), ori de câte ori apar noi reglementări sau modificări ale reglementărilor existente.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde precizarea emitentului, a tipului de act normativ, numărul, anul si titlul acestuia, partea, numărul si data Monitorului Oficial al României în care s-a publicat, precum si prezentarea succintă a obiectului noii reglementări, respectiv a principalelor modificări intervenite.

Art. 12. - Informarea consumatorilor în legătură cu procedura, etapele si documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului va cuprinde, în mod obligatoriu, mentiunea expresă că procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe.

Art. 13. - Furnizorii de gaze naturale au obligatia de a-si informa consumatorii, la 2 ani, prin modalitătile prevăzute la art. 5 lit. a), b), d) si e), în legătură cu obligatia acestora de a asigura si efectua, la intervalele corespunzătoare de timp, verificarea si revizia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, cu orice firmă autorizată de ANRE, pe cheltuiala proprie.

Art. 14. - Informatiile destinate consumatorilor trebuie să fie de actualitate si să fie redactate si prezentate într-un mod clar, precis, accesibil si inteligibil, care să excludă orice echivoc si să permită parcurgerea cu usurintă a acestora, indiferent de mijloacele prin care acestea sunt puse la dispozitie.

Art. 15. - (1) Dreptul consumatorului casnic de a fi informat trebuie adus la cunostinta acestuia de către furnizorii de energie electrică si gaze naturale cel putin prin intermediul unui afis având continutul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, care va fi expus la toate punctele de relatii cu clientii, în locuri usor accesibile si vizibile.

(2) Dimensiunile afisului vor fi de 50 x 70 centimetri (lătime x lungime). Fontul folosit pentru tipărirea afisului va avea dimensiunea de minim 25. Pentru a tipări datele de contact ale ANRE poate fi folosit un font de o dimensiune mai mică, în functie de spatiul disponibil.

În cazul în care se va folosi un fundal colorat (fotografie, elemente grafice, culoare plină), textul va fi tipărit cu o culoare contrastantă, care să permită citirea cu usurintă. Textul va respecta structura prezentată în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

Art. 16. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, furnizorii de energie electrică si gaze naturale au obligatia de a elabora o procedură internă, proprie, privind înregistrarea, investigarea si solutionarea petitiilor primite de la consumatori, denumită în continuare procedura internă, si de a face public un extras al acesteia, care să contină doar informatiile ce privesc consumatorii, prin următoarele mijloace, în mod cumulativ:

a) oferirea în mod gratuit, la cerere, a unui exemplar tipărit;

b) afisarea pe pagina proprie de internet;

c) afisarea procedurii interne la toate punctele de relatii cu clientii, în locuri usor accesibile si vizibile;

(2) Procedura internă va cuprinde cel putin următoarele categorii de informatii:

a) modalitătile prin care consumatorul poate înainta o petitie;

b) un număr de telefon si o adresă de e-mail dedicate primirii petitiilor;

c) denumirea, adresa si programul de lucru al compartimentului însărcinat cu primirea si înregistrarea petitiilor;

d) programul audientelor, prezentat sub forma: nume, prenume, functie, zi si interval orar;

e) categoriile de petitii, în functie de obiectul acestora, cu indicarea:

- termenului maxim pentru depunerea acestora, dacă este cazul;

- termenului maxim de solutionare pentru fiecare categorie.

f) posibilitatea consumatorului de a apela la ANRE, în cazul în care divergenta precontractuală nu este solutionată pe cale amiabilă cu furnizorul sau la alte proceduri extrajudiciare de solutionare a divergentelor ocazionate de interpretarea si aplicarea clauzelor contractuale; de asemenea, se va indica si posibilitatea consumatorului de a se adresa instantei competente.

g) modul de întocmire si mentinere a registrului unic de evidentă a petitiilor adresate de către consumatori.

Raportarea datelor si informatiilor

Art. 17. - Furnizorii au obligatia să întocmească si să înainteze ANRE un raport privind activitatea de informare a consumatorilor.

Art. 18. - (1) ANRE are dreptul să solicite furnizorilor completarea, clarificarea, detalierea si/sau exemplificarea, după caz, a datelor si informatiilor cuprinse în raportul înaintat.

(2) Termenul în care răspunsul de clarificare va fi înaintat ANRE este de 30 de zile de la data solicitării.

Art. 19. - (1) Raportul se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament si, împreună cu anexele sale, se transmite la ANRE anual până cel târziu la data de 31 martie a anului următor anului pentru care se face raportarea.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se va transmite atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, prin e-mail, la adresa anre@anre.ro.

Art. 20. - ANRE înregistrează în baza de date proprie datele si informatiile obtinute si le face publice.

Art. 21. - ANRE poate solicita furnizorilor accesul la datele si informatiile raportate, în vederea verificării acestora.

 

CAPITOLUL III

Costuri

 

Art. 22. - (1) Costurile justificate aferente activitătii de informare prevăzute în prezentul regulament vor fi recunoscute la fundamentarea preturilor si a tarifelor reglementate din domeniul energiei electrice, în limita a maximum 1% din costurile proprii anuale, aferente activitătii de furnizare reglementată, în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE în materie.

(2) Costurile justificate aferente activitătii de informare prevăzute în prezentul regulament vor fi recunoscute la fundamentarea preturilor si a tarifelor reglementate din domeniul gazelor naturale, în limita a maximum 0,5% din valoarea costurilor operationale anuale, aferente activitătii de furnizare reglementată, în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE în materie.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii

 

Art. 23. - (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor prevăzute în prezentul regulament constituie contraventie, în conformitate cu dispozitiile art. 86 alin. (1) lit. h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 109 pct. 22 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contraventiile se constată si se sanctionează conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DREPTUL LA INFORMARE

al consumatorului de energie electrică/gaze naturale

 

Stimati consumatori,

Prin lege, aveti dreptul de a fi informat, în relatia dumneavoastră cu........................... (denumirea furnizorului)

Aveti dreptul să cereti si să primiti, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia si a conditiilor-standard de furnizare a serviciului, după caz.

Înainte de semnarea contractului de furnizare, ..................................(denumirea furnizorului) are obligatia de a vă pune la dispozitie, în scris,

următoarele informatii:

- etapele si documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare;

- ofertele tip pentru care puteti opta, după caz;

- contractul corespunzător ofertei alese, după caz;

- preturile si tarifele practicate.

Verificati înainte de semnare dacă în contractul primit sunt incluse cel putin următoarele informatii:

- identitatea si adresa furnizorului;

- serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit si continuitatea în alimentare, precum si termenul de începere a derulării contractului;

- pretul/tariful aplicabil;

- durata contractului, conditiile de reînnoire/prelungire a contractului si de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denuntare unilaterală a contractului;

- compensatiile/despăgubirile si modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz;

- penalitătile pe care trebuie să le plătiti dacă nu respectati prevederile contractuale.

Furnizorul dumneavoastră, ................................., are obligatia de a vă oferi, la cerere, un extras tipărit al procedurii de (denumirea furnizorului) înregistrare, investigare si solutionare a petitiilor primite de la consumatori.


Furnizorul dumneavoastră,................................., este obligat să vă informeze în legătură cu orice modificări ale preturilor, (denumirea furnizorului) modului de facturare, de încasare sau ale altor conditii din contract, în mod direct si în timp util, într-un mod transparent si usor de înteles.

Dacă nu sunteti de acord cu modificările anuntate, aveti dreptul de a renunta la contract fără a plăti despăgubiri, respectând prevederile contractuale si legale în vigoare.

Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteti adresa Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucuresti, România

telefon: 021.327.81.00; fax: 021.312.43.65

număr gratuit: 0800800410 (apelabil numai în reteaua Romtelecom)

e-mail: info@anre.ro; website: www.anre.ro

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

RAPORT

privind activitatea de informare a consumatorilor

 

I Domeniul si modalitătile alese pentru desfăsurarea actiunilor de informare a consumatorilor

 

Nr. crt.

Domeniu

Modalitate

Nr. actiuni

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

            Numărul consumatorilor care se informează

 

Compartimentul de informare

Pagina de internet

Număr apeluri primite la numărul telefonic dedicat consumatorilor

 

 

 

 

III

Primele 5 subiecte cele mai des întâlnite în apelurile telefonice ale consumatorilor, primite la numărul dedicat consumatorilor si sinteza modului de rezolvare a acestora

 

Nr. crt.

Subiect

Sinteza modului de rezolvare

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

IV

Primele 5 subiecte cele mai des întâlnite în petitiile scrise ale consumatorilor si sinteza modului de solutionare a acestora

 

Nr. crt.

Subiect

Sinteza modului de rezolvare

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române – AFER

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române - AFER, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Române se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 837/2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 5 august 2009, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

Nr. 1.171.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

modificat pe anul 2009 al Autoritătii Feroviare Române – AFER

 

- mii lei -

Cap./

Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

A

Program 2009

Influente

Program modificat

2009

 

 

 

 

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI PROPRII - TOTAL

49.717,00

 

49.717,00

 

 

 

I.VENITURI CURENTE

44.153,00

 

44.153,00

C

 

 

VENITURI NEFISCALE

44.153,00

 

44.153.00

C1

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

45,00

 

45.00

 

31.10

 

Venituri din dobânzi

45,00

 

45.00

 

 

03

Alte venituri din dobânzi

45,00

 

45,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

44,108,00

 

44.108,00

 

33.10

 

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

43.978,00

 

43.978,00

 

 

08

Venituri din prestări de servicii

43.413,00

 

43.413,00

 

 

16

Venituri din valorificarea produselor obtinute din productia proprie

125,00

 

125,00

 

 

20

Venituri din cercetare

250,00

 

250,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

190,00

 

190.00

 

35.10

 

AMENZI, PENALITĂTI SI CONFISCĂRI

130,00

 

130,00

 

 

50

Alte amenzi, penalităti si confiscări

130,00

 

130,00

 

39.10

 

II.VENITURI DIN CAPITAL

450,00

 

450,00

 

 

50

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

450,00

 

450.00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

5.114,00

 

5.114,00

 

 

 

Transferuri interne

5.114,00

 

5.114,00

 

 

 

Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabilă

5.114,00

 

5.114.00

 

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

49.717,00

 

49.717.00

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

40.947.00

 

40.947.00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

29.930,00

 

29.930,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

22.792,00

 

22.792,00

 

 

01

Salarii de bază

15.950,00

 

15.950,00

 

 

04

Spor de vechime

3.352,00

 

3.352,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de muncă

1.157,00

 

1.157,00

 

 

06

Alte sporuri

39,00

10,00

49.00

 

 

07

Ore suplimentare

96,00

 

96.00

 

 

08

Fond de premii

 

 

 

 

 

09

Prima de vacantă

1.014,00

 

1.014,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

52,00

 

52,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

238,00

 

238,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

894,00

-10,00

884,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariate în natură

929,00

 

929,00

 

 

01

Tichete de masă

929,00

 

929,00

 

10.03

 

Contributii

6.209,00

 

6.209.00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

4.691,00

 

4.691.00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

113,00

 

113.00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

1.173,00

 

1.173,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

40,00

 

40,00

 

 

06

Contributii pl.concedii si indemnizatii

192,00

 

192.00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare pt.plata creantelor salariale

 

 

 

20

 

 

Titlul II. BUNURI SI SERVICII

5.253,00

 

5.253.00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

2.525.00

785,00

2.710,00

 

 

01

Furnituri de birou

30,00

 

30.00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

25,00

 

25.00

 

 

03

încălzit, iluminat si fortă motrică

650,00

 

650.00

 

 

04

Apă, canal si salubritate

60,00

 

60.00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

250,00

 

250.00

 

 

06

Piese de schimb

120,00

 

120,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv, internet

600,00

 

600,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

300,00

10,00

310,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

490,00

175.00

665,00

 

20.02

 

Reparatii curente

200,00

 

200,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

10.00

 

10.00

 

 

02

Materiale sanitare

10,00

 

10,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

290.00

-60.00

230,00

 

 

01

Uniforme si echipament

120.00

-20.00

100,00

 

 

03

Lenjerie si accesorii de pat

20.00

 

20 C0

 

 

30

Alte obiecte de inventar

150,00

-40,00

110,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

800.00

 

800,00

 

 

01

Deplasări interne

350,00

 

350,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

450,00

 

450,00

 

20.11

 

Căiii. publicatii si materiale documentare

175,00

-45,00

130,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

100,00

 

100,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

225,00

 

225,00

 

20.14

 

Protectia muncii

100.00

 

100 00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

828,00

-80,00

748,00

 

 

01

Reclamă si publicitate

50,00

-10,00

40,00

 

 

02

Protocol si reprezentare

100,00

 

100,00

 

 

04

Chirii

300,00

 

300,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

378,00

-70,00

308,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALA

650,00

 

650,00

 

57.02

 

Asistentă socială

650.00

 

650,00

 

 

01

Ajutoare sociale

650,00

 

650,00

 

 

04

Tichete cadou pnetru cheltuieli sociale

650,00

 

650,00

 

 

 

ALTE TRANSFERURI

5.114,00

 

5.114,00

 

 

 

Transferuri interne

5.114,00

 

5.114,00

 

 

 

Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabilă

5.114,00

 

5.114,00

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.770,00

 

8.770,00

71

 

 

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

8.770,00

 

8.770.00

 

71.01

 

Active fixe

8.770.00

-107,00

8.663.00

 

 

01

Constructii

6.497.00

 

6.497.00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

964,00

71.00

1.035.00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

 

 

 

 

 

30

Alte active fixe

1.309,00

-178,00

1.131,00

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor fixe

 

107

107,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009:

 

1} Număr mediu de personal: 549 persoane;

2) Câstigul mediu brut lunar: 3,376 lei(RON)/salariat;

3) În câstigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă si suma destinată plătii Directorului General, Directorilor de organisme (suma de 344 mii lei);

4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse si indemnizatiile membrilor Consiliului de Conducere si ale membrilor Comitetelor directoare ale organismelor (suma de 52 mii lei).

5) În câstigul mediu brut lunar nu este cuprinsă suma de 120 mii lei, reprezentând diferente salariate ce se vor achita conform sentintelor judecătoresti definitive si irevocabile.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.