MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 809/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 809         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

348. - Lege pentru ratificarea Acordului de garantie semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări, precum si a Acordului privind administrarea arieratelor semnat fntre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008

 

Acord de garantie între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Banca Europeană de Investitii privind împrumuturilecare vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări

 

Acord privind administrarea arieratelor între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Banca Europeană de Investitii privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii

 

1.664. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garantie semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări, precum si a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.299. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de punere în aplicare a Conventiei internationale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru ratificarea Acordului de garantie semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări, precum si a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de garantie semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări.

Art. 2. - Se ratifică Acordul privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2009.

Nr. 348.

 

ACORD DE GARANTIE*)

între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Banca Europeană de Investitii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări

 


*) Traducere.

 

Între:

Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, prin intermediul agentiilor indicate în anexa la prezentul acord si reprezentate fiind de părtile semnatare enumerate în paginile cu semnături (în cele ce urmează denumite în parte garant si împreună garanti sau state membre), pe de o parte,

si Banca Europeană de Investitii, cu sediul în bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxembourg Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată prin domnul Philippe Maystadt, în calitate de presedinte (în cele ce urmează denumită Banca), pe de altă parte,

unde:

1. Garantii preiau unele obligatii de a actiona în calitate de garant conform art. 4 din Acordul intern datat 17 iulie 2006 (în cele ce urmează denumit Acord intern Cotonou II) privind acordarea ajutorului comunitar în cadrul financiar multianual pentru


perioada 2008-2013 în conformitate cu Acordul de partenerial încheiat la Cotonou (Benin) în data de 23 iunie 2000 între Comunitatea Europeană si statele membre, pe de o parte, si statele din Africa, Caraibe si Pacific, pe de altă parte, cu modificările aduse la Luxemburg în data de 25 iunie 2005 (în cele ce urmează denumit Acord de parteneriat Cotonou II), si cu privire la alocarea asistentei financiare pentru tările si teritoriile de peste mari, în cazul cărora se aplică partea a patra din Tratatul CE, în conformitate cu Decizia Consiliului 2001/822/CE din 27 noiembrie 2001 privind asocierea tărilor si teritoriilor de peste mări (în cele ce urmează denumită Decizia de asociere).

2. Având în vedere preambulul de mai sus, Consiliul guvernatorilor Băncii a autorizat în data de 31 mai 2006 acordarea de împrumuturi din resursele proprii ale Băncii pentru sprijinirea proiectelor de investitii incluse în cadrul financiar multianual pentru perioada 2008-2013 în valoare totală de până la 2.000 milioane euro în cadrul Acordului de parteneriat Cotonou II si, respectiv, 30 milioane euro în cadrul Deciziei de asociere.

3. Autorizarea mai sus mentionată a Consiliului guvernatorilor Băncii a fost acordată cu conditia ca împrumuturile acordate în baza acordurilor de împrumut încheiate ca urmare a Acordului intern Cotonou II să aibă loc cu o garantie satisfăcătoare din partea garantilor si, de asemenea, ca împrumuturile astfel acordate să fie utilizate pentru finantarea unor proiecte de investitii în cadrul Acordului intern Cotonou II si să respecte criteriile obisnuite ale Băncii privind împrumuturile acordate din resurse proprii.

4. Art. 4 din Acordul intern Cotonou II prevede ca această garantie să se limiteze la 75% din valoarea totală a creditelor deschise de către Bancă în baza tuturor acordurilor de împrumut încheiate în baza Acordului de parteneriat Cotonou II si a Deciziei de asociere (împreună denumite în cele ce urmează Cadrul Cotonou).

5. Respectivul art. 4 prevede în continuare că responsabilitatea statelor membre în această garantie va fi proportională cu contributiile acestora la capitalul Băncii. În art. 4.1 din Statutul Băncii se specifica contributia respectivă a fiecărui stat membru la capitalul Băncii.

6. În privinta acordurilor de împrumut pentru care există o garantie adecvată împotriva riscului de creditare (conform definitiei de mai jos), această garantie acoperă doar riscurile politice asa cum sunt definite în anexa nr. 3.

7. Garantii si Banca intentionează ca, acolo unde garantii sunt subrogati pentru drepturile si despăgubirile Băncii în legătura cu un împrumut, Banca - în baza solicitării garantilor - să administreze si să gestioneze acordul de împrumut respectiv unde s-a înregistrat nerespectarea obligatiilor contractuale, în conformitate cu termenii si conditiile Acordului privind administrarea arieratelor Cotonou II (asa cum este definit mai jos).

8. În asteptarea semnării Acordului privind administrarea arieratelor Cotonou II, garantii si Banca au convenit să aplice Acordul privind administrarea arieratelor încheiat între statele membre si Bancă în data de 8 aprilie 2002 pentru toate actiunile de recuperare initiate de către Bancă cu privire la acordurile de împrumut acoperite de această garantie si termenii si conditiile noi privind operatiunile cu resurse proprii în statele din Africa, Caraibe si Pacific, aprobate de Consiliul director al Băncii în data de 12 iunie 2007.

S-au convenit următoarele:

Definitii

A. În această garantie:

- Acord de împrumut cu garantie adecvată - Adequately Secured Loan Agreement (ASLA1) înseamnă un acord de împrumut pentru care, în opinia Băncii, exista o garantie corespunzătoare care acoperă riscurile de creditare si pe care Banca o califică astfel în declaratia scrisă adresată garantilor. Acordurile ASLA, astfel definite, vor fi acoperite prin această garantie doar în ceea ce priveste riscurile politice, definite în anexa nr. 3.

- împrumutat înseamnă orice beneficiar al unui împrumut acordat de Bancă în cadrul Acordului intern Cotonou II sau al Deciziei de asociere.

- Acordul privind administrarea arieratelor Cotonou II reprezintă acordul care va fi încheiat între garanti si Bancă, în care vor fi stabilite prevederile si conditiile de recuperare de către Banca a creantelor în legătura cu sumele la care garantii sunt îndreptătiti ca urmare a unei plăti efectuate de către acestia către Bancă în baza garantiei.

- Liniile directoare privind riscul politicii de creditare înseamnă instructiunile privind politica de risc de creditare a Băncii cu privire la operatiunile din resurse proprii efectuate în afara Uniunii Europene, precum si, acolo unde se aplică, liniile directoare privind politica de risc a Băncii, asa cum sunt aprobate, modificate, completate sau amendate periodic de către Bancă.

- Operatiune de finantare BEI înseamnă un împrumut acordat de Bancă pentru proiecte de investitii eligibile efectuate într-o tară-gazdă din resursele proprii ale Băncii si cu respectarea propriilor reguli si proceduri, care se acordă în sfera de acoperire a Cadrului Cotonou si este gestionat în baza unui acord de împrumut încheiat între Banca si împrumutatul beneficiar.

- Debitor garantat înseamnă un împrumutat sau un tert garant.

- Suma/Sume garantată/garantate înseamnă o obligatie acoperită de prezenta garantie care consta în rata de capital, dobândă, comisioane, garantii, taxe, cheltuieli si alte plăti accesorii, precum si orice alte sume care pot fi în orice moment datorate Băncii de către un debitor garantat în baza unui împrumut sau a unei garantii emise de un tert.

- Guvernul-gazdă reprezintă autoritatea actuală sau orice succesor, care detine controlul efectiv, în întregime sau în parte, asupra teritoriului unei tări-gazdă sau unei subdiviziuni teritoriale sau politice, precum si orice altă autoritate publică a tării respective, incluzând orice entitate amplasată în interiorul sau în afara tării-gazdă care detine putere legislativă conferită de către legile respectivei tări-gazdă.

1 Prescurtare în limba engleză (n. tr.)


- Tara-gazdă înseamnă oricare dintre tările cuprinse în Cadrul Cotonou.

- împrumut înseamnă acordarea de fonduri unui împrumutat de către Bancă, sub formă de împrumut ori sub forma unei obligatiuni sau orice alt tip de instrument asemănător, care este agreat de către Bancă drept înlocuitor al împrumutului în conformitate cu Liniile directoare privind riscul politicii de creditare si cu termenii prevăzuti în Acordul de împrumut.

- Acord de împrumut înseamnă un acord semnat încheiat între Bancă si un împrumutat, în care se stabilesc termenii care se aplică unei operatiuni de finantare BEI care îmbracă forma unui împrumut.

- Cont de acoperire a pierderilor din împrumut - Loan-loss Cover Account sau CAPI2 reprezintă un cont în euro care va fi deschis de către Bancă în numele garantilor, si va fi finantat din veniturile provenind din aplicarea preturilor de risc la operatiunile de finantare BEI, excluzând conturile ASLA definite mai sus, si care va fi gestionat în conformitate cu prevederile Acordului privind administrarea arieratelor Cotonou II.

- Garantia părtii terte reprezintă garantia emisă de un tert în favoarea Băncii, incluzând, fără a se limita la aceasta, o scrisoare de credit sau o scrisoare de confort, emisă în legătură cu acordarea unui împrumut către un împrumutat, si include orice asumare de către o parte care răspunde în solidar pentru obligatiile Debitorului garantat, fie în întregime sau în parte, fată de Bancă, cu privire la un împrumut acordat de către aceasta din urmă.

- Garantul parte tertă înseamnă persoana care emite o garantie de parte tertă în favoarea unui împrumutat.

 

2 Prescurtare în limba română din limba engleză „LLCA" (n.tr.)

 

B. Următorii termeni vor avea întelesurile respective atribuite în preambul, articole si anexele specificate mai jos:

 

Termen

tribunal arbitral

Decizie de asociere

obligatie

aplicabilă

Cadrul Cotonou

Acord intern Cotonou II

Acord de parteneriat Cotonou II

riscuri politice

proiect

Acord de proiect

partea relevantă

Preambul, articolul sau anexa

Sectiunea 4 din anexa 3

Preambul 1

Sectiunea 4 din anexa 3

Sectiunea 4 din anexa 3

Preambul 4

Preambul 1

Preambul 1

Art. 2.03

Sectiunea 4 din anexa 3

Sectiunea 4 din anexa 3

Sectiunea 4 din anexa 3

 

În această garantie, cu exceptia cazurilor în care prin context se specifică altfel:

a) titlurile sunt doar conventie si nu afectează interpretarea acestei garantii;

b) cuvintele la singular includ si semnificatia acestora la plural si invers; si

c) orice trimitere la textul unui articol, o parte sau o anexă reprezintă o trimitere la un articol, parte sau anexă din prezenta garantie.

 

ARTICOLUL 1

Scopul garantiei

 

1.01. Proportional cu propria participare, conform celor stabilite în anexa nr. 2 si fără a aduce prejudiciu prevederilor art. 2.02, fiecare girant în calitate de debitor principal si nu doar ca simplă garantie, prin prezenta, în mod irevocabil:

a) garantează, renuntând totodată la orice drept de obiectare, în concordantă cu termenii si conditiile prevăzute mai jos, efectuarea cu punctualitate si în întregime a tuturor obligatiilor financiare ale fiecărui debitor garantat care decurg din împrumuturile acordate de către Bancă din resurse proprii în baza Cadrului Cotonou.

b) se obligă să achite orice plată din suma garantată datorată Băncii de către debitorul garantat, la solicitarea făcută de Bancă, în euro, si în conformitate cu prevederile din art. 3.

1.02. Obligatiile garantilor definite în art. 1.01 de mai sus se vor aplica pentru toate operatiunile de finantare BEI încheiate în baza Acordului intern Cotonou II sub care au fost semnate acordurile de împrumut relevante în cadrul financiar multianual pentru perioada 2008-2013.

1.03. A. Fără a prejudicia acordurile ASLA conform art. 2.03, prezenta garantie acoperă toate tipurile de riscuri.

B. Valoarea totală a obligatiei garantilor din această garantie în Cadrul Cotonou este limitată la 75% din valoarea totală a creditelor deschise de către Bancă în baza Cadrului Cotonou cu respectarea următoarelor plafoane:

- 2.000 milioane euro pentru Acordul de parteneriat Cotonou II; si

- 30 milioane euro pentru Decizia de asociere.

1.04. Obligatiile garantilor în conformitate cu prezenta garantie vor înceta în următoarele situatii, oricare dintre acestea va interveni mai întâi:

(i) sumele garantate sunt achitate în întregime; sau

(ii) la 31 decembrie 2010, cu conditia ca:

a) la această dată garantia să fie înlocuită cu un nou acord de garantie pentru Acordul intern Cotonou II în termeni satisfăcători pentru garanti si pentru Bancă; si

b) indiferent de încetarea obligatiilor garantii rămân supusi tuturor răspunderilor si obligatiilor care decurg din această garantie cu privire la toate sumele garantate.


 

ARTICOLUL 2

Solicitarea garantiei

 

2.01. Această garantie poate fi solicitată ori de câte ori un debitor garantat nu respectă, în întregime sau în parte, obligatia contractuală de a achita la scadentă o sumă garantată. Orice sumă primită sau realizată de către Bancă în scopul descărcării unei sume garantate nu va fi luată în considerare, dacă utilizarea de către Bancă a sumei respective este restrictionată în orice fel.

2.02. Înaintea solicitării unei garantii ca urmare a nerespectării obligatiei contractuale de către un debitor garantat, fie în întregime sau în parte, pentru achitarea la scadentă a unei sume garantate, Banca va transmite garantilor, conform uzantelor, o notificare pentru a-si anunta intentia de a depune o solicitare cu privire la garantia respectivă. Pentru evitarea oricăror îndoieli, obligatiile Băncii conform acestui art. 2.02 nu se vor constitui în niciun fel ca o conditie precedentă aplicării obligatiilor garantilor conform art. 1.01.

2.03. Cu toate acestea, pentru acordurile acoperite de garantiile părtii terte si pe care Banca le declară în scris garantilor ca acorduri ASLA, această garantie poate fi solicitată în orice moment ca urmare a aparitiei unuia dintre evenimentele definite în anexa nr. 3 (în cele ce urmează risc politic):

(i) un debitor garantat nu are capacitatea de a plăti sau Banca nu poate primi o sumă garantată la data scadentei; sau

(ii) un girant parte tertă este împiedicat să colecteze sumele care îi sunt datorate decurgând dintr-o sumă garantată, cu conditia ca:

a) orice cerere de achitare de către un girant tertă parte în contul unei plăti care se face în numele unui debitor garantat trebuie să fi fost transmisă Băncii cel mai târziu într-un termen de 2 ani de la (xx) data finală de rambursare specificată contractual în acordul relevant sau (yy) în cazul unei plăti anticipate, fie voluntară sau obligatorie, a împrumutului relevant, de la data scadentă a rambursării anticipate respective; si

b) garantia este limitată la suma pe care Banca sau garantul tertă parte, după caz, ar fi putut-o recupera dacă nu ar fi intervenit riscul politic.

2.04. O cerere preventivă către Bancă în baza garantiei părtii terte poate fi efectuată de un garant tertă parte în situatiile prevăzute la sectiunea 4 paragraful 2 lit. b) din anexa nr. 3, dacă perioada de aplicare mentionată aici nu a expirat în timpul perioadei de sigurantă de 2 ani prevăzută la art. 2.03 pct. (ii) din prezenta garantie. Această cerere preventivă nu îndreptăteste Banca să efectueze o cerere de plată în baza acestei garantii, ci serveste mai degrabă ca mijloc de suspendare a perioadei de sigurantă prevăzută la art. 2.03 pct. (ii) din prezenta garantie. Orice portiune rămasă din perioada de sigurantă va începe să curgă din nou după expirarea perioadei de aplicare prevăzute la sectiunea 4 paragraful 2 lit. b) din anexa nr. 3. Banca va informa garantii cu privire la orice cerere preventivă depusă de un garant parte tertă.

2.05. A. Cu respectarea lit. B de mai jos, decizia Băncii cu privire la aparitia unui risc politic va fi finală si reprezintă obligatie contractuală. Această decizie va intra în vigoare în termen de 15 zile calendaristice de la data notificării garantilor.

B. În situatia în care majoritatea garantilor, determinată ca procent proportional cu participarea stabilită în anexa nr. 2, solicită Băncii contestarea revendicării de către un debitor garantat a aparitiei unui risc politic, Banca va da curs acestei solicitări în conformitate cu obligatiile care îi revin ca urmare a Acordului privind administrarea arieratelor. Cu toate acestea, atât garantii, cât si banca au obligatia reciprocă de a respecta orice sentintă definitivă emisă de un tribunal competent sau un tribunal arbitrai într-o cauză intervenită între Bancă si debitorul garantat care generează aparitia unui risc politic. Banca va informa periodic garantii cu privire la evolutia unor proceduri de acest fel.

2.06. Banca va informa garantii de aparitia oricărui risc politic, precum si de aparitia oricărui dezacord între Bancă si un debitor garantat cu privire la aparitia unui risc politic.

2.07. Garantia poate fi, de asemenea, solicitată ori de câte ori un debitor garantat efectuează sau Banca prin punerea în aplicare a unei garantii a părtii terte primeste o plată pe care Banca nu poate, oricare ar fi motivul, să o folosească fără restrictie sau asupra căreia nu are control nelimitat.

 

ARTICOLUL 3

Termenii plătii conform garantiei

 

3.01. Garantii vor achita Băncii sumele solicitate de către Bancă, în euro. Sumele solicitate de către Bancă vor avea în vedere orice fonduri care pot fi aplicate de către Bancă din contul CAPI cu privire la sumele garantate neachitate. Contul CAPI va fi gestionat în conformitate cu prevederile Acordului privind administrarea arieratelor Cotonou II, precum si cu termenii si conditiile stabilite în mod periodic de către organismele de conducere ale Băncii, asa cum au fost aprobate în data de 12 iunie 2007.

3.02. Obligatiile de plată ale garantilor în baza acestei garantii se vor efectua în concordantă cu prevederile Acordului privind administrarea arieratelor Cotonou II si în orice situatie se vor efectua în termen de cel mult 3 ani de la transmiterea în scris a cererii de către Bancă, în baza garantiei.

3.03. Banca nu va pretinde niciunuia dintre garanti, individual, să efectueze o plată scadentă, fără a pretinde în acelasi timp si cu încadrarea în proportionalitatea prevăzută de anexa nr. 2 celorlalti garanti să efectueze plătile care decurg din prezenta garantie. În situatia în care Banca decide că s-a produs un risc politic, Banca poate face această solicitare, care va fi respectată de către garanti, chiar si în cazul în care garantii au făcut o cerere către Bancă de tipul si în conditiile prevăzute la art. 2.05 lit. B.

 

ARTICOLUL 4

Termenii împrumutului, administrare si informare

 

4.01. Banca va gestiona toate împrumuturile acoperite de prezenta garantie în conformitate cu bunele practici bancare si cu criteriile si procedurile standard ale Băncii, în mod deosebit, în concordantă cu Liniile directoare privind politica riscului de creditare a Băncii, cu modificările ulterioare periodice si cu respectarea uzantelor de control. Banca va efectua diligenta de recuperare a oricăror sume garantate de la orice debitor garantat sau din orice garantie.

Termenii si conditiile aplicabile pentru împrumuturile acoperite de prezenta garantie sunt definite în conformitate cu principiile si liniile directoare stabilite de organismele de conducere ale Băncii, în mod periodic, cea mai recentă versiune fiind cea aprobată în data de 12 iunie 2007.

4.02. Garantii prin prezenta autorizează Banca să acorde unui debitor garantat una sau mai multe prelungiri si în general sa aducă amendamente la termenii acordului relevant încheiat cu un debitor garantat, cu conditia rămânerii în sfera de acoperire a Cadrului Cotonou.

4.03. Banca va transmite garantilor, de două ori pe an, până la 31 ianuarie si, respectiv, 31 iulie următoarele:

(i) o foaie de informare, sub forma anexei nr. 4, continând informatii referitoare la acordurile de împrumut acoperite prin această garantie, informatii care intră în vigoare la 31 decembrie si, respectiv, 30 iunie; si

(iii) limitele de prudentă, sub forma anexei nr. 5, asa cum sunt definite în concordantă cu principiile si liniile directoare stabilite în mod periodic de către organismele de conducere ale Băncii, cea mai recentă versiune fiind cea aprobată la 12 iunie 2007.

4.04. Banca va informa garantii cu privire la orice fapt sau circumstantă despre care consideră că nu este cunoscută în general si despre care crede că poate duce la efectuarea unei solicitări în scopul prezentei garantii. Banca nu are obligatia de a căuta astfel de informatii.

 

ARTICOLUL 5

Subrogarea

 

5.01. Atunci când un girant efectuează o plată către Bancă în baza garantiei, acest girant se va subroga drepturilor, inclusiv cele de garantie, ale Băncii cu privire la revendicările fată de debitorii garantati. Acest drept de subrogare nu poate fi invocat în detrimentul Băncii.

5.02. În orice garantie de tertă parte, Banca va exclude orice drept de contributie al girantului de tertă parte împotriva garantilor si va exclude, de asemenea, orice drept de recurs al unui girant de tertă parte împotriva garantilor. Banca va despăgubi garantii pentru orice obligatie fată de garantii de tertă parte care decurge din această garantie.

5.03. În situatia în care garantii se subrogă drepturilor Băncii, Banca - la solicitarea garantilor - va administra si gestiona creantele relevante conform art. 5.01, în conformitate cu termenii si conditiile stabilite în Acordul privind administrarea arieratelor Cotonou II.

5.04. În asteptarea semnării Acordului privind administrarea arieratelor Cotonou II, garantii si Banca au convenit aplicarea Acordului privind administrarea arieratelor, încheiat de către statele membre si Bancă în data de 8 aprilie 2002, pentru toate actiunile de recuperare initiate de către Bancă cu privire la acordurile de împrumut acoperite de această garantie si în conformitate cu termenii si conditiile noi privind operatiunile cu resurse proprii în statele din Africa, Caraibe si Pacific, aprobate de Consiliul director al Băncii în data de 12 iunie 2007.

5.05. Ca parte a subrogării la aparitia unui risc de netransferare a valutei conform definitiei din anexa nr. 3, se vor aplica următoarele prevederi:

În situatia în care un debitor garantat, la data scadentă a unei sume garantate si în termenii acceptati de către Bancă, efectuează un depozit în valoare echivalentă cu respectiva sumă garantată sau produce un activ financiar echivalent în favoarea Băncii, fie în moneda locală, fie în valuta împrumutului sau în orice altă valută liber convertibilă, garantii, prin prezenta, autorizează Banca să limiteze revendicarea garantilor privind valoarea din suma garantată corespunzătoare valorii depozitului sau a activului respectiv la acest depozit sau activ.

 

ARTICOLUL 6

Taxe si cheltuieli

 

6.01. Toate taxele fiscale si alte cheltuieli efectuate în legătură cu realizarea sau aplicarea acestei garantii se vor suporta de către garanti proportional cu ponderea fiecăruia stabilită în anexa nr. 2.

6.02. Garantii vor despăgubi Banca pentru toate taxele si cheltuielile efectuate de către aceasta în încercarea de a recupera sumele garantate, în conformitate cu Acordul privind administrarea arieratelor Cotonou II sau, în asteptarea adoptării acestuia, în conformitate cu Acordul de administrare a arieratelor, încheiat de către Bancă cu statele membre în data de 8 aprilie 2002.

 

ARTICOLUL 7

Legea aplicabilă

 

            7.01. Prezenta garantie va fi guvernată si înteleasă în concordantă cu principiile generale comune ale legislatiilor statelor membre.

 

ARTICOLUL 8

Jurisdictie

 

            8.01. Orice dispută între părtile acestei garantii care nu poate fi solutionată cu promptitudine si pe cale amiabilă va fi înaintată Curtii de Justitie a Comunitătii Europene conform art. 238 din Tratatul UE.

 

ARTICOLUL 9

Confidentialitate

 

            9.01. Tinând cont de faptul că unele dintre informatii vehiculate în contextul prezentei garantii pot avea caracter confidential, iar în anumite situatii pot fi chiar delicate din punct de vedere comercial, atât Banca, cât si garantii se obligă să nu divulge niciunui tert, fără consimtământul scris prealabil al celeilalte părti, nicio informatie primită în contextul prezentei garantii. Cu toate acestea, asumarea acestei obligatii nu afectează comunicarea informatiilor care sunt cerute de aplicarea legii sau a unui ordin emis de un tribunal competent cu jurisdictie.

 

ARTICOLUL 10

Înstiintări si comunicări

 

            10.01. Înstiintările si alte comunicări către garanti sau către Bancă vor fi transmise prin postă cu confirmare de primire sau prin intermediul altor mijloace recunoscute de comunicare la adresele destinatarilor după cum urmează:

            Pentru girant: adresa respectivă conform anexei nr. 1 Pentru Bancă: 100, bd. Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg Orice modificare a adreselor de mai sus va intra în vigoare doar după notificarea în scris a celorlalte părti.

            Preambulurile si cele 3 anexe constituie parte integrantă din prezenta garantie.

 

ARTICOLUL 11

Semnarea garantiei

 

11.01. Prezenta garantie va fi obligatorie pentru fiecare garant imediat după semnarea sau ratificarea de către acesta a garantiei.

11.02. Textele autentice ale prezentei garantii vor fi în limba engleză, franceză si germană. Prezenta garantie va fi semnată într-un original în fiecare dintre cele 3 limbi autentice.

11.03 Originalele vor fi păstrate de Bancă. Banca va transmite copii certificate ale originalelor în cele 3 limbi autentice către fiecare garant obligat prin această garantie.


Ca mărturie a celor de mai sus, părtile au semnat prezenta garantie prin reprezentantul autorizat la data mentionată pentru fiecare caz.

 

Semnat în numele Regatului Belgiei

 

de către:.................................................................

data: 8 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Didier Reynders

Semnat în numele Republicii Bulgaria

 

de către:.................................................................

data: 8 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Plamen Oresharsky

Semnat în numele Republicii Cehia

 

de către:.................................................................

data: 7 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Miroslav Kalousek

Semnat în numele Regatului Danemarcei

 

de către:.................................................................

data: 8 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Claus Grube

Semnat în numele Republicii Federale Germania

 

de către:.................................................................

data: 20 noiembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Edmund Duckwitz

Semnat în numele Republicii Estonia

 

de către:.................................................................

data: 11 martie 2009

 

Numele

 

semnatarului: IvarSikk

Semnat în numele Republicii Elene

 

de către:.................................................................

data: 12 decembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: loulia Armagou

Semnat în numele Regatului Spaniei

 

de către:.................................................................

data: 3 noiembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Pedro Solbes

Semnat în numele Republicii Franceze

 

de către:.................................................................

data: 15 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Christine Lagarde

Semnat în numele Irlandei

 

de către:.................................................................

data: 4 noiembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Brian Lenihan

Semnat în numele Republicii Italia

 

de către:.................................................................

data: 10 martie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Carlo MonticeIIi

Semnat în numele Republicii Cipru

 

de către:.................................................................

data: 26 martie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Kyriakos Kakouris


Semnat în numele Republicii Letonia

 

de către:.................................................................

data: 25 februarie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Normunds Popens

Semnat în numele Republicii Lituania

 

de către:.................................................................

data: 22 ianuarie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Migle Tuskiene

Semnat în numele Marelui Ducat al Luxemburgului

 

de către:.................................................................

data: 5 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Jean-Claude Junker

Semnat în numele Republicii Ungaria

 

de către:.................................................................

data: 7 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Janos Veres

Semnat în numele Maltei

 

de către:.................................................................

data: 8 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Alfred CamiIIeri

Semnat în numele Regatului Olandei

 

de către:.................................................................

data: 21 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Pim Van BaIIekom

Semnat în numele Republicii Austria

 

de către:.................................................................

data: 7 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Thomas Wieser

Semnat în numele Republicii Polonia

 

de către:.................................................................

data: 3 februarie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Jacek Dominik

Semnat în numele Republicii Portugalia

 

de către:.................................................................

data: 29 ianuarie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Duraes Conceincao

Semnat în numele României

 

de către:.................................................................

data: 21 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Eugen Orlando Teodorovici

Semnat în numele Republicii Slovenia

 

de către:.................................................................

data: 30 decembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: RokZagorski

Semnat în numele Republicii Slovacia

 

de către:.................................................................

data: 29 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Maros Sefcovic

Semnat în numele Republicii Finlanda

 

de către:.................................................................

data: 30 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Pasi HfiIIman


Semnat în numele Regatului Suediei

 

de către:.................................................................

data: 23 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Sven-Olof Petersson

Semnat în numele Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei

 

de Nord

 

de către:.................................................................

data: 15 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Tamsyn Barton

Semnat în numele Băncii Europene de Investitii

 

de către:.................................................................

data: 31 martie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Philip Maystadt

ANEXA Nr. 1

LISTA

adreselor conform art. 10

 

Regatul Belgiei:

Service Public Federal Finances

Administration de la Tresorerie

Questions Financieres Internationales et Europeennes

30, avenue des Arts

B-1040 BruxeIIes

 

Republica Bulgaria

Ministry of Finance

Foreign Finance Directorate

European Financial Institutions Department

101 Rakovski Str

BG-1040 Sofia

 

Republica Cehia:

Ministerstvo Financi

Evropska unie a mezinarodni vztahy

Letenska 15

CZ-118 10Praha1

 

Regatul Danemarcei:

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 - Copenhagen K

 

Republica Federală Germania:

Bundesministerium der Finanzen

Referat EA2

Wilhelmstrasse 97

D-10117 Berlin

 

Republica Estonia:

Rahandusministeerium

Suur- Ameerika

EE-15006 TaIIin

 

Republica Elenă:

Ministry of Economy and Finance

General Accounting Office of the State

25th Directorate

25, Panepistimiou str

GR-10165Athens

 

Regatul Spaniei:

Ministerio de Economia y Hacienda,

Direccion General del Tesoro y Polîtica Financiera,

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6,

E-28014 Madrid

 

Republica Franceză:

Ministere de lEconomie, des Finances et de Nndustrie,

Direction du Tresor

139, rue de Bercy

Code Teledoc 559

F-75572 Paris Cedex 12

 

Irlanda:

Department of Finance

International Financial Institutions Section

South Block

Government Buildings

Upper Merrion Street

 

Irlanda -Dublin 2

Republica Italia:

Ministero deUEconomia e deIIe Finanze,

Dipartimento del Tesoro

Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI

Via XX Settembre, 97

I -00187 Rome

 

Republica Cipru:

Ministry of Finance

Finance and Investement Division

Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

CY-1439 Nicosia

 

Republica Letonia:

Latvias Republikas Finansu Ministrija

Smilsu iela 1

LV-1919, Riga

 

Republica Lituania:

Lietuvos Respublikos - Finansu Ministerija

J.Tumo-Vaizganto 8A/2

LT-01512Vilnius

 

Marele Ducat al Luxemburgului:

Ministere des Finances

3, rue de la Congregation

L-2931 Luxembourg

 

Republica Ungaria:

Penzugyminiszterium

Nemyetzkozi kapcsolatok foosztalya

Budapest

Jozsef nador ter 2-4

HU-Magyarorszag - 1051


 

Malta:

Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investment

Maison Demandols

Triq in-Nofsinhar

MT- Valetta VLT 2000

 

Regatul Olandei:

Ministerie van Financien

Prinses Beatrixlaan 512

NL-2511 CWDenHaag

Olanda

 

Republica Austria:

Wirtschaftspolitik EU

Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutionen

Bundesministerium fur Finanzen

Hintere ZoIIamtsstrasse 2b

A-1030Wien

 

Republica Polonia:

Ministerstwo Finansow

UI. Swietokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

 

Republica Portugalia:

Ministerio das Finangas,

Direcgăo Geral do Tesouro

Rua da Alfândega, 5-1 ° andar

P-1194 Lisboa

 

România:

Ministerul Economiei si Finantelor

Directia generală de trezorerie si datorie publică

Str. Apolodor nr. 17

RO-sectorul 5 Bucuresti

 

Republica Slovenia:

Ministerstvo za Finance

Zupanciceva 3 SI-1502 Ljubljana

 

Republica Finlanda:

Ulkoasiainministerio

Department for Development Policy

Unit for General Development Policy and Planning

Katajanokanlaituri 3

FIN-00161 Helsinki

 

Republica Slovacia:

Ministerstvo Financii Slovenkej Republilky

Sekcia europskych a medzinarodnych zalezitosti

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

 

Regatul Suediei:

Ministry of Finance

International Department

Drottninggatan 21 S-10333

Stockholm

 

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord:

The Head of European Union Department

Department for International Development

1 Palace Street

London SW1E5HE

United Kingdom

ANEXA Nr. 2

PARTICIPATIA GARANTILOR 3

 

 

Capitalul Băncii subscris de către statele membre, după cum urmează:

164.808.169.000,00

 

Germania

26.649.532.500,00

                                             16,170031%

Franta

26.649.532.500,00

16,170031%

Italia

26.649.532.500,00

16,170031%

Regatul Unit

26.649.532.500,00

16,170031%

Spania

15.989.719.500,00

9,702019%

Belgia

7.387.065.000,00

4,482220%

Olanda

7.387.065.000,00

4,482220%

Suedia

4.900.585.500,00

2,973509%

Danemarca

3.740.283.000,00

2,269477%

Austria

3.666.973.500,00

2,224995%

Polonia

3.411.263.500,00

2,069839%

Finlanda

2.106.816.000,00

1,278344%

Grecia

2.003.725.500,00

1,215793%

Portugalia

1.291.287.000,00

0,783509%

Cehia

1.258.785.500,00

0,763788%

Ungaria

1.190.868.500,00

0,722579%

Irlanda

935.070.000,00

0,567369%

România

863.514.500,00

0,523951%

Slovacia

428.490.500,00

0,259993%

Slovenia

397.815.000,00

0,241381%

Bulgaria

290.917.500,00

0,176519%

Lituania

249.617.500,00

0,151459%

Luxemburg

187.015.500,00

0,113475%

Cipru

183.382.000,00

0,111270%

Letonia

152.335.000,00

0,092432%

Estonia

117.640.000,00

0,071380%

Malta

69.804.000,00

0,042355%

 

 

100,00000%


3 Vezi preambul 5.


ANEXA Nr. 3

DEFINITIA RISCURILOR POLITICE

Risc din transfer valutar, expropriere, război sau conflict civil si negarea justitiei la încălcarea contractului

 

1. Risc din transfer valutar înseamnă:

orice actiune întreprinsă de un guvern-gazdă care, direct sau indirect, împiedică un debitor garantat să convertească fonduri din moneda locală în valuta acordului de împrumut, valută liber convertibilă sau orice altă valută considerată acceptabilă de către Bancă sau îl împiedică pe acesta să transfere în afara tării-gazdă fondurile în moneda locală sau în valuta în care au fost convertite, pentru scopul de a

(i) achita o sumă garantată,

(ii) primi o sumă garantată în valută si în conformitate cu termenii si conditiile agreate sau

(iii) recupera o sumă garantată care a fost achitată corespunzător; si orice lipsă de actiune a guvernului-gazdă în sensul efectuării sau permiterii conversiei sau transferului valutar de către sau în numele băncii sau al unui debitor garantat;

dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) debitorul garantat are posibilitatea de a obtine în mod liber si legal, în tara-gazdă, valuta locală sau altă valută în care a fost convertită moneda locală; si

b) debitorul garantat respectiv sau Banca, după caz, a încercat fără succes timp de 30 zile, prin toate mijloacele rezonabile, sa finalizeze formalitătile necesare în vederea efectuării conversiei sau transferului.

2. Expropriere înseamnă:

orice măsură luată, dictată, autorizată, ratificată sau aprobată de guvernul-gazdă, care este menită a fi o actiune administrativă sau legislativă si constituie expropriere în sensul acestei sectiuni 2.

O măsură constituie un act de expropriere în întelesul acestei sectiuni 2 dacă această măsură:

a) împiedica debitorul garantat să achite o sumă garantată si are drept consecintă o nerespectare a obligatiei contractuale care continuă pe o perioadă de 90 de zile; sau

b) privează un girant tertă parte sau Banca, pe o perioadă de 90 de zile, de drepturile care îi revin în calitate de creditor fată de o garantie colaterală sau garantiile comerciale de rambursare în baza plătilor planificate care au avut termen de scadentă, din motive care sunt altele decât consecinta unuia dintre riscurile definite în aceasta anexă; sau

c) privează un girant tertă parte sau Banca, pe o perioadă de 90 de zile, de posibilitatea de a utiliza fondurile depuse, fie în moneda locală, fie într-o valută străină, la o institutie financiară din tara-gazdă, de către acestia sau în numele lor în scopul recuperării prin plăti planificate.

Nicio măsură luată de guvernul-gazdă nu va fi considerată expropriatoare dacă se încadrează în categoria măsurilor nediscriminatorii bona fide (de bună-credintă) cu aplicare generală, de tipul celor pe care guvernele le întreprind în mod normal pentru interesul public, în scopuri precum asigurarea sigurantei publice, majorarea veniturilor fiscale, protejarea mediului înconjurător sau reglementarea activitătilor economice, decât în situatia în care măsura respectivă este aplicată de către guvernul-gazdă cu efect de confiscare.

Încălcarea de către un guvern-gazdă a obligatiei contractuale datorate unui debitor garantat nu va constitui în sine o măsură expropriatoare.

3. Război sau conflict civil înseamnă:

orice act de război (declarat sau altfel), revolutie, insurectie, război civil, revoltă sau actiune socială, de terorism sau sabotaj care are ca efect direct si imediat:

(i) împiedicarea unui debitor garantat de a achita o sumă garantată pe o perioadă de 90 de zile; sau

(ii) împiedicarea unui girant tertă parte sau a Băncii, pe o perioadă de 90 de zile, în efectuarea recuperării cu privire la sumele garantate care au fost plătite corespunzător sau în primirea unei sume garantate în valuta corespunzătoare si în maniera contractuală prevăzută.

În toate aceste situatii, pentru a constitui un act de război sau conflict civil, actul respectiv trebuie să fi fost întreprins cu intentia de a urmări un obiectiv politic. Actele întreprinse în principal în scopul de a sprijini munca, ocuparea fortei de muncă, interesele studentilor sau alte obiective care nu sunt de natură politică nu vor fi acoperite de această sectiune 3.

Perioadele de timp de 30 de zile si 90 de zile la care se face referire în sectiunile 1, 2 si 3 din această anexă nu se vor aplica dacă neachitarea obligatiei de plată, privarea de drepturi sau nerecuperarea rezultă din prelungirea unui eveniment, asa cum este definit în această anexă, a cărui existentă a fost în mod corespunzător stabilită într-un eveniment anterior de neachitare a obligatiei contractuale pentru care s-au aplicat deja perioadele la care se face referire mai sus.

4. Negarea justitiei la încălcarea contractului înseamnă: repudierea sau încălcarea de către un guvern-gazdă a unui acord de proiect (asa cum este definit mai jos), unde repudierea sau încălcarea:

(i) împiedică sau contribuie în mod material la împiedicarea debitorului garantat de a-si îndeplini obligatiile fată de Bancă; sau

(ii) împiedică Banca sau un girant tertă parte a realiza întreaga valoare a garantiei luate pentru veniturile sau alte beneficii derivate din orice garantie reală imobiliară inclusă în acordul de proiect. Acoperirea se va limita la cazurile în care un tribunal arbitrai emite o sentintă definitivă si aplicabilă în care sunt prevăzute despăgubiri pentru partea relevantă ca urmare a încălcării sau repudierii; cu conditia ca:

a) sentinta să fie pentru o sumă specifică de bani si să fie dată ca urmare a încălcării unei obligatii contractuale sau ca urmare a unei repudieri în acordul de proiect de către guvernul-gazdă;

b) partea relevantă a făcut eforturi rezonabile pentru a epuiza toate metodele legale de aplicare a sentintei împotriva guvernului-gazdă pe o perioadă de 180 de zile consecutive de la data sentintei. O cerere de sigurantă fată de Bancă poate fi făcută de un girant tertă parte în cazurile în care există o perioadă care nu a expirat încă în perioada de excludere de 2 ani prevăzută în art. 2.02 pct. (ii) din această garantie. Această cerere de sigurantă nu îndreptăteste Banca să efectueze o cerere de plată în cadrul acestei garantii, însă serveste ca mijloc de suspendare a perioadei de excludere prevăzute în art. 2.02 pct. (ii) din această garantie. Orice parte rămasă din perioada de excludere va începe să curgă din nou la expirarea perioadei de aplicare prevăzută în sectiunea 4, paragraful al doilea, lit. (b) din anexa 3. Banca va informa garantii cu privire la orice cereri cu caracter preventiv, efectuate de un girant tertă parte;

c) refuzul guvernelor-gazdă de a pune în aplicare sentinta este arbitrar si/sau discriminatoriu.

În acest scop:

a) un tribunal arbitrai înseamnă orice tribunal arbitrai sau juriu, indiferent de locul unde este stabilit, care este independent de guvernul-gazdă si căruia i se încredintează, conform acordului de proiect, emiterea unei decizii arbitrale finale si aplicabile, în cazul unei solicitări făcute de o parte relevantă din acordul respectiv si a cărui sentintă poate fi pusă în aplicare în tara-gazdă, în conformitate cu prevederile Conventiei de la New York privind recunoasterea si aplicarea deciziilor arbitrale;

b) o decizie arbitrală este considerată a fi obligatie contractuală dacă creează drepturi legale ale părtilor în legătură cu subiectul disputei între acestea;

c) o decizie arbitrală este considerată aplicabilă doar în situatia în care tribunalul arbitrai care emite această decizie sau orice alt organism competent nu suspendă sau neagă aplicarea acestei decizii;

d) o decizie arbitrală a unui tribunal arbitrai este considerată definitivă dacă perioada de apel sau contestare a expirat fără să fi intervenit un apel sau o contestare admisibile;

e) proiect înseamnă un proiect în sfera de cuprindere a Cadrului Cotonou si care este descris într-un raport de credit al proiectului;

f) acordul de proiect înseamnă un acord, contract sau angajament contractual intervenit între o parte relevantă si un guvern-gazdă, care este direct legat de un proiect si este, în opinia rezonabilă a Băncii, de importantă crucială în ceea ce priveste viabilitatea financiară si tehnică a proiectului, incluzând, ca exemplificare, oricare dintre următoarele tipuri de acorduri sau angajamente, si anume: acorduri de furnizare, acorduri „off-take", acorduri de subventie, acorduri de utilizator, concesiuni, licente de exploatare sau mecanisme de stabilire a preturilor;

g) parte relevantă înseamnă un împrumutat sau o companie mamă ori sucursală a împrumutatului situată în aceeasi tară cu împrumutatul.

Partea relevantă sau debitorul girant tertă parte va avea obligatia de a depune toate eforturile rezonabile pentru a epuiza metodele disponibile de punere în aplicare a unei decizii emise fată de guvernul-gazdă sau de a utiliza toate mijloacele rezonabile pentru a se asigura că partea relevantă sau girantul tertă parte care are capacitatea de a exercita aceste mijloace face acest lucru.

Orice acord încheiat cu un debitor garantat va rezerva Băncii dreptul de a specifica măsurile pe care partea relevantă sau girantul tertă parte le va întreprinde sau se va asigura că vor fi întreprinse, în vederea punerii în aplicare a unei decizii arbitrale cu privire la o solicitare de încălcare sau repudiere a unui contract. Banca nu are obligatia de a solicita niciunei părti să ia măsuri care nu sunt, în opinia Băncii, proportionale cu potentialele beneficii ale părtii respective.

Banca poate fi de acord cu rambursarea către orice debitor garantat a costurilor rezonabile cu procedurile de punere în aplicare. Garantii vor rambursa Băncii toate costurile care decurg de aici.

5. Excludere generală

Niciunul dintre următoarele acte sau riscuri nu vor garanta solicitarea unei garantii:

- un act al guvernului-gazdă pentru care debitorul garantat sau, în cazul sectiunii 4 din această anexă, partea relevantă si-a dat consimtământul liber sau în care cauza preponderentă constă în conduita ilegală si nerezonabilă a debitorului garantat sau a părtii relevante;

- un risc politic, conform definitiei de mai sus, care prevalează în mod clar la data la care Banca semnează acordul de împrumut relevant sau acordul de garantie si care produce efectele la care se face referire în această anexă la data respectivă.

 

ANEXA Nr. 4

 

ACORD DE GARANTIE

între statele membre si BEI datat zz/II/aa pentru împrumuturile acordate de BEI din resurse proprii în cadrul protocoalelor financiare*)

 

Foaie de informare semestrială la data de [31/12/aa] [30/06/aa] conform art. 4.03 din acordul de garantie

(toate sumele sunt exprimate în mii euro)

NB:1) Operatiuni de distribuire a riscurilor sunt cele notate cu „Da" conform ASLA(Adequately Secured Loan Agreement- Acordul de împrumut garantat).

2) Împrumut notat cu „Da" în „solicitarea estimată" pentru care sumele solicitate anterior în contul garantiei nu au fost încă rambursate statelor membre si pentru care Banca estimează solicitarea garantiei la plata următoare.

3) Suma în euro a următoarei plăti în contul capitalului sau dobânzii (semestrială, dacă nu se specifică altfel). Sumele sunt orientative si declarate fără responsabilitate, deoarece pot varia în functie de fluctuatia cursului de schimb si alti factori, cum ar fi tragerile ulterioare din împrumut.

 

A. Operatiuni de împrumut raportate anterior

 

Data semnăturii

Proiect

Împrumutat

Valoarea împrumutului

Sume trase si nerambursate

Garant tertă parte

Act

AS LA

Da/Ni)

Solicitare estimată

Da/N2)

Următoarea rată3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            B. Operatiuni de împrumut noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL A + B

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 5

 

Foaie de informare semestrială la data de [31/12/aa] [30/06/aa] cu privire la limitele de prudentă*)

 

 

Plafon

Expunere fată de împrumuturi semnate

Expunere fată de sume trase din împrumut

 

%

Mii. EUR

Mii. EUR

% din plafon

Mii. EUR

% din plafon

Operatiuni suverane ca procent din mandatul Cotonou

60%

1032

 

 

 

 

Plafon tintă la pierderea estimată pe portofoliul de împrumuturi pentru suverani

8%

 

 

 

 

 

Datorie restantă a împrumutatilor suverani cu rating C ca procent din portofoliul suveran

25%

258

 

 

 

 

Expunere suverană la o singură tară ca procent din expunerea totală

20%

 

 

 

 

 

 

*) Limitele de prudentă din această anexă nr. 5 sunt transmise doar pentru referintă. Ele nu constituie obligatii si vor fi definite în concordantă cu principiile stabilite în mod periodic de către organismele de guvernare ale Băncii, cu cea mai recentă versiune, datată 12 iunie 2007.

 

ACORD PRIVIND ADMINISTRAREA ARIERATELOR*)

între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Banca Europeană de Investitii privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii

 


*) Traducere.

 

Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, prin intermediul agentiilor indicate în anexa la prezentul acord si reprezentate fiind de părtile semnatare enumerate în paginile cu semnături (în cele ce urmează denumite în parte garant si împreună garantii sau state membre), si Banca Europeană de Investitii, cu sediul în bd. Konrad Adenauer 100, L-2950 Luxembourg Kirchberg, Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentată prin domnul Philippe Maystadt, în calitate de presedinte (în cele ce urmează denumită Banca),

unde:

1. Garantii sunt părti constituite la Acordul de garantie încheiat cu Banca (denumit în cele ce urmează Acordul de garantie sau garantie) pentru împrumuturile efectuate de către Bancă din resursele proprii în cadrul Acordului intern din data de 17 iulie 2006 (în cele ce urmează denumit Acord intern Cotonou II) cu privire la finantarea ajutorului comunitar în conformitate cu cadrul financiar multianual pentru perioada 2008-2013 si de asemenea în conformitate cu Acordul de parteneriat semnat la Cotonou (Benin) în data de 23 iunie 2000 între Comunitatea Europeană si statele membre, pe de o parte, si statele din Africa, Caraibe si Pacific, cu modificările aduse în Luxemburg la data de 25 iunie 2005 (în cele ce urmează denumit Acordul de parteneriat Cotonou II) si cu privire la alocarea asistentei financiare pentru tările si teritoriile de peste mări unde se aplică partea a patra din Tratatul UE conform Deciziei Consiliului 2001/822/CE din 27 noiembrie 2001 privind asocierea tărilor si teritoriilor de peste mări (în cele ce urmează denumită Decizia de asociere) (denumite împreună în continuare Cadrul Cotonou).

2. Acordul de garantie prevede subrogarea garantilor pentru drepturile si despăgubirile Băncii fată de debitorul garantat în măsura în care garantii efectuează o plată în cadrul Acordului de garantie.

3. Garantii si Banca doresc, prin intermediul prezentului acord (în Acordul de garantie sub denumirea de Acord Cotonou II privind administrarea arieratelor) să stabilească prevederi si proceduri pentru recuperarea creantelor în legătura cu sumele subrogate.


4. Prezentul acord pune în aplicare de asemenea Acordul de garantie care prevede obligatia Băncii si girantului de a semna un acord de administrare si gestionare a împrumutului Băncii, atunci când un garant este subrogat drepturilor si despăgubirilor Băncii cu privire la împrumutul respectiv.

Prezentul acord nu împiedică încheierea de către Bancă si garanti a unor acorduri specifice în vederea administrării anumitor împrumuturi individuale.

Tinând cont de cele de mai sus, părtile convin următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În cadrul prezentului acord:

Acord înseamnă acest acord pentru gestionarea arieratelor.

Data solicitării înseamnă data la care garantii sunt solicitati la plata sumelor garantate conform Acordului de garantie.

Cursul de schimb la data solicitării înseamnă, cu privire la orice valută, cursul de schimb între euro si valuta respectivă publicat de Banca Centrală Europeană la ora 2,00 p.m., ora Frankfurt, cu 5 zile lucrătoare BEI înainte de data solicitării.

Împrumutat are semnificatia atribuită în Acordul de garantie.

Data nerespectării obligatiei contractuale înseamnă data scadentă a unei sume datorate de către debitorul garantat în cadrul unui acord de împrumut, pentru care nu s-a efectuat nicio plată.

Valoare a unei obligatii contractuale nerespectate înseamnă o suma datorată de către un debitor garantat în cadrul unui acord de împrumut, a cărei dată scadentă a trecut fără efectuarea vreunei plăti.

Zi lucrătoare BEI înseamnă o zi în care Banca este deschisă pentru desfăsurarea obisnuită a activitătii, în Luxembourg.

Operatiune de finantare BEI are semnificatia atribuită în Acordul de garantie.

Acordul de garantie sau garantie are semnificatia atribuită în primul preambul.

Debitor garantat are semnificatia atribuită în Acordul de garantie.

Plata garantată înseamnă o plată efectuată de către un garant către Bancă în contul sumelor garantate prin Acordul de garantie.

Suma/e garantată/e are semnificatia atribuită în Acordul de garantie.

Tara-gazdă are semnificatia atribuită în Acordul de garantie.

Împrumut va avea semnificatia atribuită în Acordul de garantie.

Acord de împrumut va avea semnificatia atribuită în Acordul de garantie.

Contul de acoperire a pierderilor din împrumut sau CAP fi înseamnă un cont în euro care va fi constituit de către Bancă în numele garantilor, cu scopul de a reduce riscurile asumate de către statele membre prin garantie si care va fi gestionat în conformitate cu prevederile si conditiile stabilite periodic de către organismele de conducere ale Băncii, cu versiunea cea mai recentă aprobată în data de 12 iunie 2007. CAPI va fi constituit din: (i) veniturile obtinute din aplicarea preturilor de risc asupra operatiunilor de finantare BEI în tările ACP, mai putin ASLA conform definitiei din Acordul de garantie si cu aprobarea organismelor de conducere ale Băncii în conformitate cu regulile proprii stabilite periodic, (ii) sume recuperate si (iii) dobânda la credit care se va calcula la rata zilnică a dobânzii si va fi determinată si notificată de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile prevăzute periodic de către organismele de guvernare ale Băncii, datorată sub formă de plată lunară. CAPI va fi debitat cu: (i) plătile garantate, conform prezentului acord, si (ii) comisionul privind administrarea sumelor recuperate, cu conditia existentei în cont a unor fonduri suficiente.

Contul de solicitare a garantiei statului membru sau CSGSM2 înseamnă un cont în euro care se va constitui de către Bancă pe numele fiecărui garant si care va fi gestionat în concordantă cu prevederile si conditiile stabilite în mod periodic de către organismele de conducere ale Băncii cu versiunea cea mai recentă datând din 12 iunie 2007. Conturile CSGSM vor fi debitate cu: (i) plătile pe garantie, în conformitate cu prezentul acord; (ii) dobânda la creditul datorat care va fi calculată luând în considerare rata zilnică de dobândă si se va plăti lunar, pe baza determinării si notificării de către Bancă, în conformitate cu principiile aplicabile stabilite în mod periodic de către organismele de guvernare ale Băncii; si (iii) comisionul privind administrarea sumelor recuperate. Conturile CSGSM vor fi creditate de către garanti cu: (i) sumele echivalente ale plătilor garantate datorate conform Acordului de garantie; (ii) sumele pentru orice sold negativ si dobânda la credit acumulată si creditate de către Bancă, cu (i) sumele recuperate si (ii) dobânda la credit calculată la o rată zilnică a dobânzii, pentru care plata se face lunar, pe baza determinării si notificării de către Bancă, în conformitate cu principiile aplicabile stabilite în mod periodic de către organismele de guvernare ale Băncii.

Comisionul pentru administrarea sumelor recuperate sau Comisionul înseamnă un comision definit conform art. 5 din prezentul acord.

Sume recuperate înseamnă partea din suma subrogată efectiv recuperată de către Bancă si plătită acesteia.

Cursul de schimb la data recuperării înseamnă cursul de schimb între euro si valuta sumei recuperate dintr-o sumă a unei obligatii contractuale nerespectate, curs care se publică de către Banca Centrală Europeană la ora 2,00 pm, ora orasului Frankfurt, cu 5 zile lucrătoare BEI după data la care suma relevantă este recuperată si este la dispozitia Băncii.

Garantia părtii terte va avea semnificatia atribuită în Acordul de garantie.

Garantul parte tertă va avea semnificatia atribuită în Acordul de garantie.

Suma subrogată înseamnă o sumă la care garantii au dreptul ca urmare a unei plăti efectuate de către garanti către Bancă, în cadrul garantiei.

În prezentul acord, dacă nu se specifică altceva prin context:

a) titlurile sunt doar conventie si nu afectează interpretarea acestui acord;

b) cuvintele la singular includ si semnificatia acestora la plural si invers; si

c) orice trimitere la textul unui articol, o parte sau o anexă reprezintă o trimitere la un articol, parte sau anexă din prezentul acord.

 

1 Prescurtare în limba română din limba engleză „LLCA" (n.tr.).

2 Prescurtare în limba română din limba engleză „MSCA" (n.tr.).

ARTICOLUL 2

Scopul Acordului

 

2.01. Prezentul acord stabileste prevederile si procedurile pentru recuperarea creantelor din sumele subrogate.

2.02. Prezentul acord se va aplica oricăror garantii acordate de către garanti Băncii cu privire la sumele garantate, cu conditia ca garantii si Banca să convină acest lucru în scris. Părtile declară că sunt de acord cu aceasta, cu privire la orice amendament la prezentul acord care ar putea interveni ulterior cu acordul părtilor.

2.03. Fiecare garant confirmă propriile obligatii asa cum reies din Acordul de garantie si numeste Banca pentru administrarea sumelor subrogate în scopul efectuării recuperării în conformitate cu prevederile si conditiile stabilite în prezentul acord.

 

ARTICOLUL 3

Termeni de plată

 

3.01. Dacă o valoare a unei obligatii nerespectate decurgând dintr-un acord de împrumut rămâne neachitată pe o perioadă de aproximativ 5 luni, Banca va face o solicitare de plată pentru suma respectivă în conformitate cu garantia.

3.02. Banca va face o solicitare de plată pentru suma garantată în conformitate cu si în baza termenilor din Acordul de garantie. Sumele garantate solicitate la plată de către Bancă în baza garantiei vor fi exprimate în euro si se vor calcula tinând cont de cursul de schimb la data solicitării. Termenul în care garantii trebuie să efectueze plata unei sume garantate va fi cel specificat în Acordul de garantie.

3.03. Banca va aplica fondurile existente în CAPI pentru achitarea sumei garantate la data solicitării la plată. În cazul în care fondurile existente în CAPI nu sunt suficiente pentru a achita în întregime suma garantată, la data solicitării, Banca va retrage din fiecare dintre conturile CSGSM o sumă corespunzătoare proportional cu participarea fiecăruia dintre garanti conform garantiei. Dobânda la datorie se va acumula si va fi datorată pentru orice sold negativ al CSGSM care decurge de aici. Fiecare garant trebuie să plătească Băncii valoarea soldului negativ din contul propriu CSGSM conform solicitării respective, în termenul de plată impus garantilor pentru suma garantată, conform celor prevăzute în Acordul de garantie. Dobânda la datorie acumulată în conturile CSGSM se va achita de către garanti în fiecare an până cel mai târziu la 31 decembrie.

3.04. Banca va emite un extras de cont pentru fiecare solicitare în cadrul unei garantii, informând garantul cu privire la sumele aplicate atât din CAPI, cât si din CSGSM în contul sumelor garantate si cu privire la soldul corespunzător conturilor CAPI si CSGSM.

3.05. Până la data de 30 aprilie în fiecare an, Banca va furniza fiecărui garant un raport în care va specifica:

(i) o estimare nonexhaustivă a solicitărilor prevăzute conform Acordului de garantie în anul calendaristic curent;

(ii) procedura sau procedurile de recuperare initiate în contul si în numele garantului în anul calendaristic precedent; si

(iii) extrase de cont CAPI si CSGSM (plus dobânda acumulată), în plus, Banca va transmite garantilor un extras de cont electronic pentru fiecare miscare relevantă în CAPI si CSGSM.

 

ARTICOLUL 4

Procedura după recuperare

 

4.01. Ori de câte ori un garant va fi subrogat pentru drepturile si despăgubirile Băncii în cadrul si ca urmare a unei plăti efectuate în conformitate cu Acordul de garantie, Banca va initia fără întârziere nejustificată procedurile de recuperare în contul si numele girantului.

4.02. Procedurile de recuperare întreprinse de către Bancă pentru orice sumă subrogată vor fi efectuate de o manieră unitară si corespunzătoare cu tratamentul si diligenta aplicate oricăror proceduri de recuperate initiate pentru orice sume de

recuperat în proiectele finantate de către Banca fără garantia garantilor.

4.03. La recuperarea de către Bancă a oricărei părti dintr-o sumă subrogată în contul garantilor, Banca va plăti fără întârziere nejustificată în contul CAPI o sumă echivalentă sumelor aplicate din CAPI pentru achitarea valorii unei obligatii nerespectate, retinând contravaloarea comisionului datorat conform art. 5. Sumele rămase se vor redistribui în conturile CSGSM proportional cu participarea corespunzătoare a acestora, conform celor prevăzute în garantie, scăzând valoarea comisionului datorat conform art. 5. Banca va face conversia în euro, dacă este cazul, a sumelor recuperate, aplicând în acest scop cursul de schimb la data recuperării.

4.04. În situatiile descrise în art. 5.05 din Acordul de garantie si dacă acest lucru este solicitat de către garanti, în cazul în care se constată că valoarea unui depozit sau a unui activ financiar echivalent s-a diminuat la data la care acest depozit sau activ financiar echivalent pus la dispozitie de către debitorul garantat pentru împrumuturile din tara-gazdă, ca fiind o sumă subrogată, a devenit transferabil sau convertibil, Banca va face uz de orice drepturi sau despăgubiri instituite conform si decurgând din acordul-cadru intervenit între Bancă si guvernul-gazdă, în vederea încercării de a recupera o sumă echivalentă cu valoarea deprecierii.

4.05. Cu respectarea instructiunilor emise de un debitor garantat, Banca poate aloca orice sumă recuperată în contul unei valori a unei obligatii nerespectate datorată de către acesta pentru achitarea acesteia sau oricărei alte valori a unei obligatii nerespectate datorate de către debitorul garantat. În acest scop, Banca poate aplica conversia monetară considerată necesară.

 

ARTICOLUL 5

Remunerarea Băncii

 

5.01. În vederea remunerării serviciilor furnizate de către Bancă garantilor, în cadrul prezentului acord, ca si pentru acoperirea oricărui risc temporar de curs de schimb, fiecare garant în parte va achita Băncii partea care îi revine din comisionul privind administrarea recuperării.

Comisionul se va calcula la o rată de 2 % p.a. care poate fi modificată si notificată de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile stabilite periodic de către organismele de guvernare ale Băncii si se va aplica de către Bancă de la o zi la alta la valoarea neachitată a oricărei sumei garantate, minus orice recuperări obtinute. Comisionul se va achita pe perioada cuprinsă între data scadentă a valorii unei obligatii nerespectate si data la care are loc recuperarea de către Bancă a ultimei sume restante din această valoare.

Comisionul va fi calculat luând în considerare luna de 30 de zile si anul ca fiind de 360 de zile.

Comisionul se va achita într-o singură plată la fiecare dată la care are loc recuperarea unei părti din suma garantată. Comisionul se va plăti în euro si se va calcula tinând cont de cursul de schimb la data recuperării.

5.02. După o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, iar ulterior la intervale periodice convenabile, Banca va propune, în cazul în care consideră necesar, modificarea ratei de calcul pentru comisionul mentionat în acest art. 5. Această modificare va tine cont de modificarea volumului de muncă implicat de executia prezentului acord, precum si de alti factori relevanti. Modificarea se poate face în sensul reducerii sau majorării acestei rate. Orice modificare de reducere a ratei va avea efect imediat. Orice modificare în sensul majorării ratei va intra în vigoare odată cu primirea de către Bancă a consimtământului a 75% dintre garanti, procent care se calculează conform celor prevăzute în art. 9. Garantii au obligatia de a nu amâna sau refuza în mod nejustificat acordarea acestui consimtământ.


 

ARTICOLUL 6

Descărcarea responsabilitătii de administrare

 

6.01. Banca va fi eliberată de responsabilitatea privind administrarea unei sume subrogate în următoarele situatii:

a) atunci când, în urma unei decizii care are consimtământul garantilor care detin cel putin 75% din valoarea drepturilor agregate ale garantilor asupra sumei subrogate, determinată conform art. 9, garantii autorizează Banca să suspende/abandoneze orice actiune în legătură cu aceasta, alta decât remiterea sumelor recuperate; sau

b) atunci când Banca renuntă la responsabilitătile sale cu privire la o sumă subrogată prin notificarea în acest sens a garantilor care se poate face în orice moment ulterior (i) împlinirii a 12 luni de la data scadentă a plătii si (ii) data care corespunde împlinirii a 9 luni de la data scadentă a ultimei plăti programate conform Acordului de împrumut relevant; oricare dintre acestea intervine mai târziu.

6.02. În sensul art. 6, Banca îsi va suspenda actiunea vizând debitorul garantat de la data la care Banca este în posesia consimtământului suficient pentru a forma majoritatea necesară sau, după caz, data la care Banca transmite garantilor notificarea de renuntare, cu conditia ca suspendarea să nu prejudicieze obligatia Băncii de a retine obligatia debitorului garantat cu privire la valoarea unei obligatii nerespectate si să nu prejudicieze obligatia Băncii de a mentine conturile în legătură cu valoarea unei obligatii nerespectate care decurge din prezentul acord. Banca va informa neîntârziat garantii în privinta suspendării. Suspendarea este ireversibilă.

6.03. Dacă Banca se descarcă de responsabilitatea sa de recuperare a unei sume subrogate, garantii vor plăti valoarea reziduală a comisionului acumulat până la data descărcării. Cu toate acestea, dacă Banca este eliberată de responsabilitate în legătură cu o sumă subrogată ca urmare a unui program general de renuntare, de exemplu, programul pentru tările sărace cu îndatorare foarte mare [„heavily indebted poor countries" (HIPC)], comisionul privind administrarea sumelor recuperate se va achita la rata de 1% p.a., supusă modificării prin notificare de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile stabilite în mod periodic de către organismele de conducere ale Băncii, si nu la rata mentionată în art. 5. Comisionul rezidual se plăteste si se va debita din contul CAPI si/sau conturile CSGSM în termen de două luni de la data încetării responsabilitătii Băncii, în conformitate cu notificarea făcută garantilor de către Bancă.

 

ARTICOLUL 7

Taxe si cheltuieli

 

7.01. Garantii vor despăgubi Banca pentru toate taxele achitate de către Bancă în îndeplinirea sarcinilor care îi revin în cadrul prezentului acord. Banca va tine cont de orice eventuală rambursare a taxelor din alte surse.

7.02. Suplimentar fată de comisioanele datorate conform art. 5, garantii, proportional cu participarea fiecăruia la sumele garantate si în limita cumulată a 2% din valoarea unei obligatii nerespectate stabilită în art. 1.01 din Acordul de garantie, vor despăgubi Banca pentru toate cheltuielile externe efectuate în mod rezonabil de către Bancă. Limita mentionată nu se aplică în situatia în care Banca transmite garantilor o notificare scrisă prealabilă în care se specifică faptul că unele cheltuieli pot depăsi această limită, dar au ca scop cresterea sumei nete recuperate. Această despăgubire se va limita la cheltuielile de obtinere de consiliere si servicii de la terti, care altfel nu pot fi furnizate de către Bancă în mod rezonabil. Banca poate deduce aceste cheltuieli din orice sumă recuperată dintr-o sumă subrogată. Ea va restitui conturile către garanti. Obligatiile garantilor apar după esuarea încercărilor Băncii, pe o perioadă de 90 de zile, de a obtine rambursarea cheltuielilor de la debitorul garantat. Banca va continua să încerce obtinerea rambursării de la debitorul garantat, independent de plata garantilor.

 

ARTICOLUL 8

Lege si jurisdictie

 

            8.01. Drepturile si îndatoririle părtilor la prezentul acord vor fi guvernate de principiile generale comune ale legilor din statele membre. Orice dispută intervenită între părtile semnatare ale prezentului acord care nu poate fi rezolvată prompt si amiabil va fi înaintată la Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene în conformitate cu art. 238 din Tratatul CE.

 

ARTICOLUL 9

Amendamente

 

            9.01. Orice amendament la prezentul acord se va face cu acordul Băncii si prin decizia favorabilă în proportie de 75% a garantilor, calculată luând în considerare obligatia procentuală a fiecărui garant, conform anexei nr. 2 la Acordul de garantie. Fiecare garant este de acord în mod individual cu obligatia care îi revine prin amendamentul astfel aprobat.

 

ARTICOLUL 10

Notificări

 

10.01. Notificările si alte comunicări către garanti sau Bancă vor fi trimise pe fax sau prin postă cu confirmare de primire la adresele destinatarilor după cum urmează:

Pentru garant: Adresa din anexa nr. 1

Pentru Bancă: 100, bd. Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg

Orice modificare de adresă fată de cele mentionate mai sus va avea efect doar după notificarea ei în scris celeilalte părti.

Preambulurile si anexele fac parte integrantă din acest acord.

 

ARTICOLUL 11

Semnarea Acordului

 

11.04. Prezentul acord va fi obligatoriu pentru fiecare garant imediat după semnarea sau ratificarea de către acesta.

11.05. Textele autentice ale prezentului acord vor fi în limba engleză, franceză si germană. Prezentul acord va fi semnat în original în fiecare dintre cele 3 limbi autentice.

11.06. Originalele vor fi păstrate de Bancă. Banca va transmite copii certificate ale originalelor în cele 3 limbi autentice către fiecare garant obligat prin acest acord.

Ca mărturie a celor de mai sus, părtile au semnat prezentul acord prin reprezentantul autorizat la data mentionată pentru fiecare caz.

 

Semnat în numele Regatului Belgiei

de către:.................................................................

data: 8 iulie 2008

Semnat în numele Republicii Bulgaria

de către:.................................................................

Numele

semnatarului: Didier Reynders

data: 8 iulie 2008

 

Numele

semnatarului: Plamen Oresharsky

Semnat în numele Republicii Cehia

 

de către:.................................................................

data: 7 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Miroslav Kalousek

Semnat în numele Regatului Danemarcei

 

de către:.................................................................

data: 8 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Claus Grube

Semnat în numele Republicii Federale Germania

 

de către:.................................................................

data: 20 noiembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Edmund Duckwitz

Semnat în numele Republicii Estonia

 

de către:.................................................................

data: 11 martie 2009

 

Numele

 

semnatarului: IvarSikk

Semnat în numele Republicii Elene

 

de către:.................................................................

data: 12 decembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: loulia Armagou

Semnat în numele Regatului Spaniei

 

de către:.................................................................

data: 3 noiembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Pedro Solbes

Semnat în numele Republicii Franceze

 

de către:.................................................................

data: 15 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Christine Lagarde

Semnat în numele Irlandei

 

de către:.................................................................

data: 4 noiembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Brian Lenihan

Semnat în numele Republicii Italia

 

de către:.................................................................

data: 10 martie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Carlo MonticeIIi

Semnat în numele Republicii Cipru

 

de către:.................................................................

data: 26 martie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Kyriakos Kakouris

Semnat în numele Republicii Letonia

 

de către:.................................................................

data: 25 februarie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Normunds Popens

Semnat în numele Republicii Lituania

 

de către:.................................................................

data: 22 ianuarie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Migle Tuskiene

Semnat în numele Marelui Ducat al Luxemburgului

 

de către:.................................................................

data: 8 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Jean-Claude Junker


Semnat în numele Republicii Ungaria

 

de către:.................................................................

data: 7 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Janos Veres

Semnat în numele Maltei

 

de către:.................................................................

data: 8 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Alfred CamiIIeri

Semnat în numele Regatului Olandei

 

de către:.................................................................

data: 21 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Pim Van BaIIekom

Semnat în numele Republicii Austria

 

de către:.................................................................

data: 7 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Thomas Wieser

Semnat în numele Republicii Polonia

 

de către:.................................................................

data: 3 februarie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Jacek Dominik

Semnat în numele Republicii Portugalia

 

de către:.................................................................

data: 28 ianuarie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Duraes Conceincao

Semnat în numele României

 

de către:.................................................................

data: 21 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Eugen Orlando Teodorovici

Semnat în numele Republicii Slovenia

 

de către:.................................................................

data: 30 decembrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: RokZagorski

Semnat în numele Republicii Slovacia

 

de către:.................................................................

data: 29 octombrie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Maros Sefcovic

Semnat în numele Republicii Finlanda

 

de către:.................................................................

data: 30 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Pasi HeIIman

Semnat în numele Regatului Suediei

 

de către:.................................................................

data: 23 iulie 2008

 

Numele

 

semnatarului: Sven-Olof Petersson

Semnat în numele Regatului Unit al Marii Britanii

 

si Irlandei de Nord

data: 15 iulie 2008

de către:.................................................................

Numele

 

semnatarului: Tamsyn Barton

Semnat în numele Băncii Europene de Investitii

 

de către:.................................................................

data: 31 martie 2009

 

Numele

 

semnatarului: Philip Maystadt

ANEXA Nr. 1

LISTA

adreselor conform art. 10

 

Regatul Belgiei:

Service Public Federal Finances

Administration de la Tresorerie

Questions Financieres Internationales et Europeennes

30, Avenue des Arts

B-1040 BruxeIIes

 

Republica Bulgaria:

Ministry of Finance

Foreign Finance Directorate

European Financial Institutions Department

101 Rakovski Str

BG-1040 Sofia

 

Republica Cehia:

Ministerstvo Financi

Evropska unie a mezinarodni vztahy

Letenska 15

CZ-118 10Praha1

 

Regatul Danemarcei

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 - Copenhagen K

 

Republica Federală Germania:

Bundesministerium der Finanzen

Referat EA2

Wilhelmstrasse 97 D-10117

Berlin

 

Republica Estonia:

Rahandusministeerium

Suur- Ameerika

EE-15006TaIIin

 

Republica Elenă:

Ministry of Economy and Finance

General Accounting Office of the State

25th Directorate

25, Panepistimiou str

GR-10165Athens

 

Regatul Spaniei:

Ministerio de Economîa y Hacienda,

Direccion General del Tesoro y Polîtica Financiera,

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6,

E-28014 Madrid

 

Republica Franceză:

Ministere de l'Economie, des Finances et de Nndustrie,

Direction du Tresor,

139, rue de Bercy,

Code Teledoc 559

F-75572 Paris Cedex 12

 

Irlanda:

Department of Finance

International Financial Institutions Section

South Block

Government Buildings

Upper Merrion Street

Irlandei - Dublin 2

 

Republica Italia:

Ministero deUEconomia e deIIe Finanze,

Dipartimento del Tesoro,

Rapporti Finanziari Internazionali-UfficioXI

Via XX Settembre, 97,

1-00187 Rome

 

Republica Cipru:

Ministry of Finance

Finance and Investement Division

Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

CY-1439 Nicosia

 

Republica Letonia:

Latvias Republikas Finansu Ministrija

Smilsu iela 1

LV-1919, Riga

 

Republica Lituania:

Lietuvos Respublikos -Finansu Ministerija

J.Tumo-Vaizganto 8A/2

LT-01512Vilnius

Marele Ducat al Luxemburgului: Ministere des Finances 3, rue de la Congregation L-2931 Luxembourg

 

Republica Ungaria:

Penzugyminiszterium

Nemyetzkozi kapcsolatok foosztalya

Budapest

Jozsef nador ter 2-4

HU-Magyarorszag - 1051

 

Malta:

Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investment

Maison Demandols

Triq in-Nofsinhar

MT- Valetta VLT 2000

 

Regatul Olandei:

Ministerie van Financien

Prinses Beatrixlaan 512

NL-2511 CWDenHaag

The Netherlands

 

Republica Austria:

Wirtschaftspolitik EU

Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutionen

Bundesministerium fur Finanzen

Hintere ZoIIamtsstrasse 2b

A-1030Wien

 

Republica Polonia:

Ministerstwo Finansow

UI. Swietokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

 

Republica Portugalia:

Ministerio das Finangas

Direcgăo Geral do Tesouro

Rua da Alfândega, 5-1 ° andar

P-1194 Lisboa

 

România:

Ministerul Economiei si Finantelor

Directia generală de trezorerie si datorie publică

Str. Apolodor nr. 17

RO - sectorul 5 Bucuresti

 

Republica Slovenia:

Ministerstvo za Finance

Zupanciceva 3

SI-1502 Ljubljana


 

Republica Finlanda:

Ulkoasiainministerio

Department for Development Policy

Unit for General Development Policy and Planning

Katajanokanlaituri 3

FIN-00161 Helsinki

 

Republica Slovacia:

Ministerstvo Financii Slovenkej Republilky

Sekcia europskych a medzinarodnych zalezitosti

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

 

Regatul Suediei:

Ministry of Finance

International Department

Drottninggatan 21 S-10333

Stockholm

 

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord:

The Head of European Union Department

Department for International Development

1 Palace Street

London SW1E5HE

United Kingdom

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garantie semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări, precum si a Acordului privind administrarea arieratelor, semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului de garantie semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tările si teritoriile de peste mări, precum si a Acordului privind administrarea arieratelor, semnat între statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeană de Investitii privind procedurile de plată si rambursare în cadrul garantiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investitii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2009.

Nr. 1.664.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de punere în aplicare a Conventiei internationale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Legea nr. 108/2009 pentru aderarea României la Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele de punere în aplicare a Conventiei internationale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 28 octombrie 2009.

Nr. 1.299.

 

ANEXĂ

 

NORME

de punere în aplicare a Conventiei internationale din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme sunt elaborate potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 108/2009 pentru aderarea României la Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 aprilie 2009.

(2) La elaborarea prezentelor norme au fost luate în considerare prevederile următoarelor acte normative, la care s-au făcut referiri:

a) Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) Conventia internatională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 23/1976;

c) Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, la care România a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2000, aprobată prin Legea nr. 158/2000 si Legea nr. 61/2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Conventiei internationale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992;

d) Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime si Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate în cadrul Organizatiei Maritime Internationale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996;

e) Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

f) Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

h) Hotărârea Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la regimul transporturilor navale.

(3) Conventia Bunkers a avut ca termen de intrare în vigoare pe plan international data de 21 noiembrie 2008.

(4) În relatie cu celelalte state părti, Conventia Bunkers intră în vigoare pentru România la 3 luni de la data la care Ministerul Afacerilor Externe a depus instrumentul de aderare la secretarul general al Organizatiei Maritime Internationale, depozitarul conventiei.

(5) În România, regimul aplicabil pentru limitarea răspunderii proprietarului unei nave pentru prejudiciul provocat de poluare,


astfel cum acesta este definit în Conventia Bunkers, este cel prevăzut în Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976, astfel cum a fost modificată.

Art. 2. - (1) Scopul prezentelor norme este acela de a asigura implementarea prevederilor Conventiei Bunkers în mod uniform, unitar si armonizat de către toate părtile interesate, respectiv proprietarii si operatorii de nave maritime care arborează pavilionul român, agentii navelor străine care intră în porturile sau terminalele din larg amplasate pe teritoriul national ori în marea teritorială sau în zona economică exclusivă a României, personalul din cadrul căpităniilor portuare care efectuează controlul de sosire/plecare a navelor si inspectorii care efectuează controlul statului portului sau controlul statului pavilionului din cadrul Autoritătii Navale Române si inspectorii societătilor de clasificare care actionează ca organizatii recunoscute în baza unor contracte de mandat special încheiate cu Autoritatea Navală Română, asigurătorii sau persoanele care furnizează garantia financiară proprietarului de navă, instantele de judecată desemnate pentru cazurile aflate sub incidenta Conventiei Bunkers.

(2) Prezentele norme sunt astfel elaborate încât utilizatorii acestora să fie nevoiti să utilizeze cât mai putin textul Conventiei Bunkers. Totusi, pentru deplina întelegere si corecta interpretare a prevederilor Conventiei Bunkers, utilizatorii trebuie să folosească textul conventiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, odată cu legea de aderare.

 

CAPITOLUL II

Definitii si abrevieri

(Art. 1 din Conventia Bunkers)

 

Art. 3. - În întelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Autoritatea Navală Română, prescurtat ANR, înseamnă autoritatea centrală de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, care, în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare, duce la îndeplinire, în domeniul său de activitate, obligatiile ce revin statului român din acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

b) autoritate competentă înseamnă autoritatea desemnată de un stat parte la Conventia Bunkers pentru asigurarea punerii în aplicare în acel stat a acestei conventii internationale. În România autoritatea competentă este ANR;

c) hidrocarburi de consum înseamnă orice hidrocarburi minerale, inclusiv ulei lubrifiant, utilizate sau destinate utilizării pentru operarea ori propulsia navei, precum si orice reziduuri ale unor astfel de hidrocarburi;

d) incident înseamnă orice fapt sau o succesiune de fapte având aceeasi origine, care cauzează un prejudiciu provocat de poluare sau generează o amenintare gravă si iminentă de producere a unui astfel de prejudiciu;

e) măsuri preventive înseamnă orice măsuri rezonabile adoptate de orice persoană, după ce s-a produs un incident, pentru prevenirea sau reducerea la minimum a prejudiciului provocat de poluare;

f) navă înseamnă orice navă maritimă si orice ambarcatiune maritimă, de orice tip;

g) navă care arborează pavilionul român înseamnă orice navă astfel cum este definită în Conventia Bunkers, înmatriculată de ANR si care a primit dreptul de arborare a pavilionului român;

h) navă străină înseamnă orice navă astfel cum este definită în Conventia Bunkers, care arborează alt pavilion decât cel român;

i) organizatie recunoscută înseamnă o societate de clasificare căreia i s-au delegat de către un stat parte la Conventia Bunkers, partial sau total, competentele privind emiterea Certificatului de asigurare sau altă garantie financiară pentru răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, prevăzut în art. 7 din această conventie, pentru navele care arborează pavilionul respectivului stat. În România delegarea competentelor către organizatia recunoscută se face, potrivit reglementărilor în vigoare, de către ANR;

j) persoană înseamnă orice persoană fizică sau orice persoană juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv un stat sau oricare dintre subdiviziunile sale administrative;

k) asigurător înseamnă orice persoană juridică de drept privat, autorizată potrivit legislatiei aplicabile, care furnizează proprietarului înregistrat al navei o asigurare pentru acoperirea răspunderii sale pentru prejudiciul provocat de poluare, pentru o sumă egală cu limitele de răspundere stabilite în conformitate cu regimul national sau international aplicabil, care însă în niciun caz nu depăseste o sumă calculată în conformitate cu art. 6 paragraful 1 lit. b) din Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976, astfel cum a fost modificată;

l) persoană care furnizează altă garantie financiară înseamnă orice persoană fizică sau orice persoană juridică de drept public ori de drept privat, autorizată potrivit legislatiei aplicabile, care furnizează proprietarului înregistrat al navei o garantie financiară, cum ar fi o garantie a unei bănci sau a unei institutii financiare nebancare, pentru acoperirea răspunderii sale pentru prejudiciul provocat de poluare, pentru o sumă egală cu limitele de răspundere stabilite în conformitate cu regimul national sau international aplicabil, care însă în niciun caz nu depăseste o sumă calculată în conformitate cu art. 6 paragraful 1 lit. b) din Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976, astfel cum a fost modificată; m) prejudiciu provocat de poluare înseamnă:

(i) pierderea sau prejudiciul produsă/produs în exteriorul navei prin contaminare cauzată de scurgerea ori evacuarea de hidrocarburi de consum de la navă, oriunde s-ar produce o astfel de scurgere sau evacuare, cu conditia ca despăgubirile pentru deteriorarea mediului, altele decât despăgubirile pentru pierderea de profit datorată unei astfel de deteriorări, să fie limitate la nivelul costurilor măsurilor rezonabile de readucere la starea initială, care au fost întreprinse efectiv ori care vor fi întreprinse;

(ii) costurile măsurilor preventive si alte pierderi sau prejudicii cauzate de aceste măsuri;

n) proprietar de navă înseamnă proprietarul, inclusiv proprietarul înregistrat, navlositorul de navă nudă, managerul si operatorul navei.;

o) proprietar înregistrat înseamnă persoana sau persoanele în numele căreia ori al cărora este înmatriculată nava sau, în absenta înmatriculării, persoana ori persoanele în a cărei sau a căror proprietate este nava. Cu toate acestea, în cazul unei nave apartinând unui stat si exploatate de către o societate care este înregistrată în statul respectiv ca operator al navei, termenul „proprietar înregistrat" desemnează această societate;

p) statul de înmatriculare a navei înseamnă pentru o navă înmatriculată statul în care este înmatriculată nava si pentru o navă neînmatriculată, statul al cărui pavilion nava are dreptul să îl arboreze;

q) tonaj brut înseamnă tonajul brut calculat în conformitate cu regulile de măsurare a tonajului continute în anexa nr. 1 la Conventia internatională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor.


Art. 4. - Abrevierile utilizate în prezentele norme au următoarele semnificatii:

a) Conventia CLC 1992 înseamnă Conventia internatională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992, astfel cum a fost modificată;

b) Conventia LLMC 1976, astfel cum a fost modificată, înseamnă Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976, astfel cum a fost amendată prin Protocolul din 1996;

c) Conventia Tonnage 1969 înseamnă Conventia internatională din 1969 asupra măsurării tonajului navelor;

d) DST înseamnă drepturi speciale de tragere - unitate de cont definită de Fondul Monetar International;

e) IMO înseamnă Organizatia Maritimă Internatională, înfiintată în temeiul Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Consultative Interguvernamentale, încheiată la Geneva la 6 martie 1948, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 114/1965, astfel cum aceasta a fost modificată prin amendamentele acceptate de România prin Decretul nr. 82/1977 si Legea nr. 144/2002;

f) Legea nr. 17/1990 înseamnă Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale României, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

g) Conventia Bunkers înseamnă Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001.

 

CAPITOLUL III

Domeniu de aplicare

(Art. 2 din Conventia Bunkers)

 

Art. 5. - în România, prevederile Conventiei Bunkers se aplică în mod exclusiv:

a) prejudiciilor provocate de poluare survenite:

(i) pe teritoriul României, inclusiv marea teritorială, astfel cum aceasta este definită potrivit prevederilor Legii nr. 17/1990 si care se delimitează prin întelegeri cu statele vecine; si

(ii) în zona economică exclusivă a României, astfel cum aceasta este definită potrivit prevederilor Legii nr. 17/1990 si a cărei întindere se stabileste prin delimitare, pe bază de acord încheiat cu statele vecine;

b) măsurilor preventive, indiferent de locul în care sunt luate, în scopul prevenirii sau reducerii la minimum a prejudiciilor provocate de poluare prevăzute la lit. a).

Art. 6. - În cazul navelor care arborează pavilionul român, aflate în afara teritoriului României, inclusiv în afara mării teritoriale, sau în afara zonei economice exclusive a României, prevederile Conventiei Bunkers se aplică în mod exclusiv:

a) prejudiciilor provocate de poluare survenite în urma unor incidente în care sunt implicate nave care arborează pavilionul român, petrecute:

(i) pe teritoriul unui alt stat parte la Conventia Bunkers, inclusiv în marea sa teritorială; si

(ii) în zona economică exclusivă a unui alt stat parte la Conventia Bunkers, delimitată în conformitate cu legislatia internatională, sau, dacă acel stat parte nu a delimitat o astfel de zonă, într-o zonă situată dincolo de marea teritorială a statului în cauză si care este adiacentă acesteia, determinată de acel stat în conformitate cu legislatia internatională, si care nu depăseste 200 mile marine de la liniile de bază de la care se măsoară lătimea mării sale teritoriale;

b) măsurilor preventive, indiferent de locul în care acestea sunt luate pe teritoriul, inclusiv marea teritorială, sau în zona

economică exclusivă a unui alt stat parte, în scopul prevenirii sau reducerii la minimum a prejudiciilor prevăzute la lit. a).

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea proprietarului de navă

(Art. 3, 4 si 5 din Conventia Bunkers)

 

Art. 7. - (1) În cazul prejudiciilor prevăzute la art. 5, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (3) si (4) din Conventia Bunkers, proprietarul de navă din momentul incidentului este răspunzător pentru orice prejudiciu provocat de poluare. În cazul în care incidentul reprezintă o succesiune de fapte care au aceeasi origine, răspunderea îi revine proprietarului de navă din momentul producerii primului fapt din succesiune.

(2) În cazul în care sunt mai multe persoane răspunzătoare pentru prejudiciul prevăzut la alin. (1), răspunderea acestora este individuală si în solidar.

(3) În temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Conventia Bunkers, proprietarului de navă nu îi revine nicio răspundere pentru prejudiciile provocate de poluare, dacă acesta dovedeste că:

a) prejudiciul a fost cauzat de un act de război, ostilităti, război civil, insurectie sau de un fenomen natural cu caracter exceptional, inevitabil si irezistibil; sau

b) prejudiciul s-a produs în totalitate ca urmare a faptului că un tert, în mod deliberat, a actionat sau a omis să actioneze, cu intentia de a cauza respectivul prejudiciu; sau

c) prejudiciul s-a produs în totalitate ca urmare a neglijentei sau a unei alte actiuni prejudiciabile a autoritătilor din România responsabile cu întretinerea sistemului de semnalizare luminoasă sau a altor mijloace auxiliare de navigatie, în exercitiul functiei respective.

(4) În temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din Conventia Bunkers, proprietarul de navă poate fi exonerat total sau partial de răspundere fată de persoana prejudiciată, dacă dovedeste că prejudiciul provocat de poluare a fost cauzat, total sau partial, de:

a) persoana prejudiciată, care, în mod deliberat, a actionat sau a omis să actioneze, cu intentia de a cauza respectivul prejudiciu; sau

b) neglijenta respectivei persoane prejudiciate.

(5) Orice plângere de despăgubire pentru prejudicii provocate de poluare se formulează împotriva proprietarului de navă numai în conformitate cu prevederile Conventiei Bunkers.

(6) Dreptul de recurs al proprietarului de navă nu este îngrădit în niciun fel de prevederile Conventiei Bunkers.

Art. 8. - (1) În cazul prejudiciilor prevăzute la art. 6, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (3) si (4) din Conventia Bunkers, proprietarul navei din momentul incidentului, care arborează pavilionul român, este răspunzător pentru orice prejudiciu provocat de poluare, dacă se dovedeste că acesta este cauzat de respectiva navă. În cazul în care un incident reprezintă o succesiune de fapte care au aceeasi origine, răspunderea îi revine proprietarului de navă care arborează pavilionul român numai dacă aceasta este implicată în producerea primului fapt din succesiune.

(2) Proprietarul unei nave care arborează pavilionul român, implicată în producerea prejudiciilor prevăzute la art. 6, poate, după caz, invoca în apărarea sa oricare dintre exceptiile prevăzute la art. 3 alin. (3) si (4) din Conventia Bunkers si poate face uz de dreptul de recurs în cazul unor sentinte nefavorabile lui.

Art. 9. - (1) Prevederile Conventiei Bunkers nu se aplică în cazul prejudiciilor provocate de poluare, astfel cum acestea sunt definite în Conventia CLC 1992, indiferent dacă se acordă sau nu despăgubiri pentru astfel de prejudicii în temeiul acesteia.


(2) De asemenea, prevederile Conventiei Bunkers nu se aplică navelor de război, navelor de război auxiliare sau oricăror altor nave care sunt în proprietatea statului român ori, cu exceptia prevăzută de art. 4 alin. (3) din Conventia Bunkers, a oricărui alt stat parte la această conventie sau care sunt exploatate de acestea si utilizate, în momentul respectiv, exclusiv într-un serviciu public necomercial.

(3) Dacă statul român este chemat în judecată în cadrul jurisdictiilor prevăzute la art. 9 din Conventia Bunkers pentru prejudiciul provocat de poluare, cauzat de o navă care apartine statului român si care este utilizată în scop comercial, atunci acesta trebuie să renunte la toate mijloacele de apărare de care s-ar putea prevala în calitatea sa de stat suveran. De asemenea, în cazul prejudiciilor provocate de poluare prevăzute la art. 5 din prezentele norme, cauzate de o navă care apartine unui stat parte la Conventia Bunkers, respectivul stat este pasibil de a fi chemat în judecată în cadrul instantelor prevăzute la art. 28 alin. (1) din prezentele norme si, dacă este chemat, trebuie să i se ceară să renunte la toate mijloacele de apărare de care s-ar putea prevala în calitatea sa de stat suveran.

(4) În cazul în care se va considera necesară extinderea aplicării prevederilor Conventiei Bunkers pentru navele de război, navele de război auxiliare sau pentru oricare alte nave care sunt în proprietatea statului român ori sunt exploatate de către acesta si utilizate exclusiv într-un serviciu public necomercial, prin initiativa legislativă a autoritătilor interesate se va promova proiectul de act legislativ în vederea adoptării acestuia de către Parlament. La intrarea în vigoare a actului legislativ, Ministerul Afacerilor Externe va comunica imediat secretarului general al IMO acest fapt, specificând termenii si conditiile de aplicare.

Art. 10. - În situatia în care se produce un incident care implică două sau mai multe nave si din care rezultă un prejudiciu provocat de poluare, proprietarii tuturor navelor implicate, cu exceptia cazului în care sunt exonerati în temeiul art. 3 din Conventia Bunkers, răspund individual si în solidar pentru întregul prejudiciu care nu este separabil în mod rezonabil.

 

CAPITOLUL V

Limitarea răspunderii. Certificare

[Art. 6 si art. 7 alin. (1)-(9) si (11)-(15) din Conventia Bunkers]

 

Art. 11. - (1) Atât proprietarul navei care arborează pavilionul român, cât si asigurătorul sau persoana care furnizează altă garantie financiară pentru acesta au dreptul, potrivit prevederilor Conventiei LLMC 1976, astfel cum a fost modificată, la limitarea răspunderii pentru prejudiciul provocat de poluare.

(2) Atât proprietarului unei nave care arborează pavilionul unui alt stat parte la Conventia Bunkers, cât si asigurătorului sau persoanei care îi furnizează acestuia altă garantie financiară le este recunoscut dreptul la limitarea răspunderii pentru prejudiciul provocat de poluare produs pe teritoriul României, inclusiv în marea teritorială, si în zona economică exclusivă a României, potrivit prevederilor Conventiei LLMC 1976, astfel cum a fost modificată, indiferent dacă respectivul stat parte este sau nu stat parte si la această din urmă conventie.

Art. 12. - (1) Proprietarul înregistrat al unei nave care arborează pavilionul român având un tonaj brut mai mare de 1.000 este obligat să aibă o asigurare sau o altă garantie financiară, cum ar fi o garantie a unei bănci ori a unei institutii financiare nebancare, pentru acoperirea răspunderii sale pentru prejudiciul provocat de poluare, pentru o sumă egală cu limita de răspundere stabilită în conformitate cu Conventia LLMC 1976, astfel cum a fost modificată.

(2) ANR este autoritatea competentă autorizată ca, după ce s-a asigurat că sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (1), să emită, la cerere, fiecărei nave care arborează pavilionul român si care are un tonaj brut mai mare de 1.000, Certificatul de asigurare sau altă garantie financiară pentru răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, denumit în continuare certificatul, prin care se atestă că o asigurare sau o altă garantie financiară este în vigoare în conformitate cu cerintele Conventiei Bunkers.

(3) În cazul în care nu sunt mentinute conditiile în care a fost emis certificatul, ANR este autorizată să retragă respectivul certificat.

(4) Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 1.

(5) La solicitarea proprietarului înregistrat, ANR poate emite certificatul si pentru o navă având un tonaj brut mai mare de 1.000 care arborează pavilionul unui stat care nu este parte la Conventia Bunkers, după ce s-a asigurat că pentru această navă există o asigurare sau o altă garantie financiară, cum ar fi o garantie a unei bănci ori a unei institutii financiare nebancare, pentru acoperirea răspunderii sale pentru prejudiciul provocat de poluare, pentru o sumă egală cu limita de răspundere stabilită în conformitate cu Conventia LLMC 1976, astfel cum a fost modificată.

(6) Emiterea certificatului poate fi încredintată de către ANR, cu acordul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, unei organizatii recunoscute, cu conditia ca această organizatie să informeze ANR cu privire la emiterea fiecărui certificat. Organizatia recunoscută are obligatia să retragă orice certificat emis de ea, dacă aceasta constată că nu sunt mentinute conditiile în care a fost emis certificatul, iar acest fapt trebuie notificat imediat la ANR.

(7) ANR garantează în totalitate caracterul complet si exact al certificatului emis de organizatia recunoscută si ia măsurile necesare privind asigurarea acestor caracteristici. La solicitarea proprietarului înregistrat, ANR poate viza certificatul emis de organizatia recunoscută, după ce s-a asigurat că asigurarea sau o altă garantie financiară care a stat la baza emiterii acestuia îndeplineste cerintele Conventiei Bunkers.

(8) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii notifică secretarului general al IMO următoarele:

a) responsabilitătile si conditiile specifice ale competentei delegate ANR si, după caz, unei organizatii recunoscute de către acesta;

b) retragerea unei astfel de competente; si

c) data de intrare în vigoare a unei astfel de competente sau a retragerii ei.

(9) O competentă delegată nu intră în vigoare mai devreme de 3 luni de la data la care s-a depus notificarea în acest sens la secretarul general al IMO.

Art. 13. - Certificatul emis pentru navele care arborează pavilionul român de către ANR sau, după caz, de către organizatia recunoscută trebuie să fie păstrat la bordul navei. O copie a certificatului se depune de către emitent la serviciul care păstrează registrul de înmatriculare a navei.

Art. 14. - Certificatul emis de către ANR pentru navele care arborează pavilionul unui stat care nu este parte la Conventia Bunkers trebuie să fie păstrat la bordul navei, iar o copie a certificatului se păstrează la serviciul din cadrul ANR care a emis sau a vizat respectivul certificat.

Art. 15. - Emiterea de către ANR a certificatului, precum si vizarea acestuia constituie prestări de serviciu către proprietarul înregistrat al navei, iar tarifele pentru aceste servicii se aprobă de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

Art. 16. - (1) Perioada de valabilitate a certificatului emis de către ANR sau, după caz, de către o organizatie recunoscută nu poate depăsi perioada de valabilitate a asigurării ori a altei garantii financiare.


(2) O asigurare sau altă garantie financiară nu este acceptată la emiterea certificatului dacă aceasta poate înceta să aibă efect din alte cauze decât expirarea perioadei de valabilitate, înainte de expirarea a 3 luni de la data preavizului de încetare prezentat la ANR de către proprietarul înregistrat, cu exceptia cazului în care certificatul a fost predat la ANR sau a cazului în care s-a emis un nou certificat în perioada mentionată anterior. Dispozitiile anterioare se aplică si în cazul oricărei modificări care are ca efect, în ceea ce priveste asigurarea sau garantia, nerespectarea dispozitiilor art. 7 din Conventia Bunkers.

Art. 17. - (1) O asigurare pentru acoperirea răspunderii proprietarului navei pentru prejudiciul provocat de poluare, pentru o sumă egală cu limita de răspundere stabilită în conformitate cu Conventia LLMC 1976, astfel cum a fost modificată, este acceptată de către ANR la emiterea certificatului numai dacă aceasta este contractată de proprietarul înregistrat cu:

a) o societate de asigurări din România, autorizată în acest scop de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru astfel de asigurări; sau

b) un club mutual de asigurări care nu este autorizat în România, dar este membru al Grupului International al Cluburilor P&l, care are sediul la Londra - Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord (International Group of Protection and Indemnity Clubs - London UK); sau

c) o societate de asigurări care nu este autorizată în România, dar este membră a unei asociatii nationale sau a unei asociatii de asigurători/reasiguratori maritimi, cu conditia ca respectiva asociatie să fie membră a Uniunii Internationale a Asigurărilor Maritime, cu sediul la Zurich - Elvetia [International Union of Marine Insurance (IUMI)].

(2) Garantia financiară pentru acoperirea răspunderii proprietarului navei pentru prejudiciul provocat de poluare, pentru o sumă egală cu limita de răspundere stabilită în conformitate cu Conventia LLMC 1976, astfel cum a fost modificată, este acceptată de către ANR la emiterea certificatului numai dacă aceasta este contractată de proprietarul înregistrat cu o bancă sau cu o institutie financiară nebancară din România, autorizată în acest sens de Banca Natională a României.

(3) ANR poate să solicite proprietarului înregistrat al navei să depună dovezile necesare privind capacitatea de plată a asigurătorului/garantului său sau, după caz, confirmarea existentei unei reasigurări a acestuia pentru astfel de riscuri.

(4) ANR are obligatia să verifice bonitatea asigurătorilor si a furnizorilor de garantii financiare si, în acest sens, poate să tină cont de informatiile cu privire la situatia financiară a acestora în sensul Conventiei Bunkers, obtinute de la alte state sau de la IMO sau de la alte organizatii internationale. În cazul în care a tinut cont de astfel de informatii, ANR nu este exonerată de răspunderea sa în calitate de emitent în numele statului român al certificatului prevăzut la art. 7 alin. (2) din Conventia Bunkers.

(5) ANR poate refuza emiterea certificatului, dacă din informatiile pe care Ie-a obtinut de la alte state, de la IMO sau de la alte organizatii internationale a rezultat că situatia financiară a asigurătorului ori a furnizorului de garantii financiare nu satisface criteriile privind acoperirea răspunderii proprietarului navei pentru prejudiciul provocat de poluare.

Art. 18. - ANR ia toate măsurile necesare pentru a nu permite unei nave care arborează pavilionul român si căreia i se aplică prevederile art. 7 din Conventia Bunkers să fie operată vreun moment, dacă navei nu i s-a emis certificatul sau dacă acesta nu mai este valabil.

Art. 19. - Navele care arborează pavilionul român si care au tonajul brut mai mare de 1.000 au obligatia să prezinte certificatul autoritătilor competente din statele părti pe teritoriul cărora se află porturile sau instalatiile din larg, situate în marea

teritorială a acestor state părti, la care acestea sosesc sau pleacă.

Art. 20. - (1) Proprietarul înregistrat al unei nave străine, având un tonaj brut mai mare de 1.000, care intră/iese în/din porturile situate pe teritoriul României sau soseste/pleacă la/de ia o instalatie din larg situată în marea teritorială a României sau în zona economică exclusivă a sa este obligat să facă dovada că există o asigurare sau o altă garantie financiară, cum ar fi o garantie a unei bănci sau a unei institutii financiare nebancare, pentru acoperirea răspunderii sale pentru prejudiciul provocat de poluare, pentru o sumă egală cu limita de răspundere stabilită în conformitate cu Conventia LLMC 1976, astfel cum a fost modificată. Existenta asigurării sau a altei garantii financiare se poate dovedi prin:

(i) prezentarea Certificatului de asigurare sau altă garantie financiară pentru răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, valabil la data intrării navei în port, emis de către autoritatea competentă a statului pavilionului navei, dacă statul pavilionului este stat parte la Conventia Bunkers, sau, în caz contrar, de către alt stat parte la Conventia Bunkers; sau, în cazul în care nava nu detine certificatul,

(ii) prezentarea de către agentul navei:

a) a unei copii a documentului prin care s-a constituit asigurarea sau altă garantie financiară, furnizată de proprietarul înregistrat al navei; si

b) a unei scrisori de confirmare din partea asigurătorului sau garantului, prin care se atestă că respectiva navă este acoperită de o asigurare sau altă garantie financiară, valabilă la data intrării navei în port.

(2) Navele prevăzute la alin. (1) si care se îndreaptă spre un port românesc trebuie să notifice ANR asupra existentei certificatului sau, în lipsa acestuia, asupra modului în care vor face dovada existentei asigurării sau a altei garantii financiare. Notificarea se face astfel:

a) cu cel putin 24 de ore înainte de intrarea în zona de control al traficului; sau

b) cel mai târziu la momentul când nava părăseste portul anterior, dacă timpul de voiaj este mai mic de 24 de ore; sau

c) dacă portul de escală nu este cunoscut sau este schimbat pe timpul voiajului, imediat ce acesta este cunoscut;

d) între porturi românesti notificarea trebuie să fie făcută cel mai târziu la momentul când nava părăseste portul anterior si se îndreaptă spre un alt port.

(3) În cazul în care ANR constată că documentele prezentate nu sunt corespunzătoare, atunci va dispune, după caz:

a) neprimirea navei în port sau la instalatia din larg; sau

b) oprirea operării navei, interzicerea plecării navei din port sau de la instalatia din larg până la prezentarea dovezilor corespunzătoare referitoare la existenta asigurării sau a altei garantii în vigoare, prevăzute la art. 7 alin. (1) din Conventia Bunkers. În acest caz ANR va întocmi procesul-verbal de constatare a contraventiei si va aplica sanctiunea corespunzătoare.

Art. 21. - (1) Verificarea existentei asigurării sau a altei garantii financiare pentru acoperirea răspunderii proprietarului înregistrat al navei pentru prejudiciul provocat de poluare, prevăzută la art. 20 alin. (1), se face de către ANR atât în cadrul controalelor de sosire/plecare a navei, cât si în cadrul activitătii de control al statului portului.

(2) ANR are obligatia să accepte certificatele emise de către autoritătile competente ale celorlalte state părti, chiar dacă certificatele sunt emise si pentru nave care arborează pavilionul unor state care nu sunt parte la Conventia Bunkers sau dacă sunt emise de organizatii recunoscute de către respectivele state părti si o notificare în acest sens a fost primită de la secretarul general al IMO.

(3) ANR are obligatia să se asigure că respectivele nave au o asigurare sau o altă garantie financiară care îndeplineste cerintele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Conventia Bunkers, atât prin verificarea documentelor prezentate de navă sau de agentul navei, cât si prin consultarea bazelor de date publice ale cluburilor/societătilor de asigurare sau ale asociatiilor/uniunilor din care acestea fac parte.

(4) ANR poate solicita în orice moment consultarea cu autoritatea competentă din statul parte care a emis sau a vizat certificatul, în eventualitatea în care estimează că asigurătorul ori garantul specificat în certificatul de asigurare nu este capabil, din punct de vedere financiar, să îndeplinească obligatiile impuse prin Conventia Bunkers.

Art. 22. - (1)în cazul în care ANR îsi organizează activitatea de emitere a certificatelor prin utilizarea unei baze de date electronice, accesibilă tuturor statelor părti, în care se păstrează înregistrări în format electronic care atestă existenta certificatelor emise si care permit statelor părti să îsi execute obligatiile asumate în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Conventia Bunkers, Guvernul poate aproba, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii:

a) ca navele pentru care ANR a emis certificatul să nu mai aibă obligatia de a avea la bord si de a prezenta la control respectivul certificat; si

b) ca ANR să păstreze si să pună la dispozitia tuturor statelor părti la Conventia Bunkers înregistrări în format electronic care atestă existenta certificatului pentru navele pentru care acesta a fost emis si care permit statelor părti să se achite de obligatiile lor în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Conventia Bunkers;

c) notificarea secretarului general al IMO asupra acestor două decizii.

(2) În cazul în care ANR primeste de la secretarul general al IMO notificări referitoare la evidenta electronică a certificatelor emise de un anumit stat parte, ANR permite accesul/plecarea în/din porturile amplasate pe teritoriul României sau sosirea/plecarea la/de la instalatiile din larg situate în marea teritorială ori în zona economică exclusivă a României a navelor cărora li s-a emis certificatul de către respectivul stat parte, fără ca acestea să aibă la bord certificatul. ANR are obligatia să consulte bazele de date electronice ale respectivului stat parte pentru a se convinge de existenta certificatului si de faptul că o asigurare sau o altă garantie financiară este mentinută în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Conventia Bunkers.

Art. 23. - (1) La propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, avizată favorabil de către Ministerul Mediului, Guvernul poate aproba supunerea spre adoptare de către Parlament a unei declaratii prin care prevederile art. 7 din Conventia Bunkers să nu se aplice navelor care operează exclusiv în zona la care se face referire în art. 2 lit. a) pct. (i) din Conventia Bunkers, respectiv pe teritoriul României, inclusiv în marea teritorială.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1), adoptată de Parlament, se depune de către Ministerul Afacerilor Externe la secretarul general al IMO si intră în vigoare la 3 luni de la depunere.

Art. 24. - Dacă o asigurare sau o altă garantie financiară nu este mentinută pentru o navă aflată în proprietatea statului român, prevederile art. 7 din Conventia Bunkers nu se aplică pentru o astfel de navă, dar nava trebuie să posede un certificat emis de către ANR, în care să se declare că nava se află în proprietatea statului român si că răspunderea navei este acoperită în limitele prevăzute, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Conventia Bunkers. Un astfel de certificat respectă cât mai fidel posibil modelul prevăzut în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de emitere, anulare sau retragere a certificatului

(Art. 7 din Conventia Bunkers)

 

Art. 25. - (1) Proprietarul înregistrat al unei nave care arborează pavilionul român si care are tonajul brut mai mare de 1.000, care are obligatia constituirii unei asigurări sau a altei garantii financiare care să acopere răspunderea sa în cazul producerii unui prejudiciu provocat de poluare, poate solicita ANR emiterea certificatului, depunând următoarele documente:

a) cerere-tip pentru emiterea Certificatului de asigurare sau altă garantie financiară pentru răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de ia navele maritime. Modelul cererii-tip este prevăzut în anexa nr. 2;

b) certificatul de nationalitate al navei, în copie;

c) certificatul international de tonaj al navei (1969), în copie;

d) polita de asigurare sau documentul prin care se probează existenta altei garantii financiare, astfel cum sunt prevăzute în art. 12 alin. (1).

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă atât în original, cât si în copie, originalul predându-se proprietarului înregistrat după certificarea copiei de către persoana din cadrul ANR care primeste documentele. Din documentele prevăzute la lit. d) trebuie să rezulte datele de identificare si adresa asigurătorului sau ale garantului/garantilor; în caz contrar, proprietarul înregistrat trebuie să prezinte documente suplimentare care să contină informatiile necesare.

(3) ANR va analiza:

a) conformitatea copiilor certificatului de nationalitate si certificatului international de tonaj al navei (1969) cu originalele si dacă nava îndeplineste criteriile privind aplicarea Conventiei Bunkers;

b) bonitatea asigurătorului sau garantului/garantilor, prin verificarea autorizării acestora în acest scop de către autoritătile competente, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru asigurătorii din România, Banca Natională a României pentru băncile sau institutiile financiare nebancare care sunt garantii proprietarului navei. Analiza bonitătii asigurătorilor care nu au sediul în România se face prin utilizarea informatiilor furnizate de statele parte la Conventia Bunkers, de IMO sau de alte institutii internationale, precum si de Grupul International al Cluburilor P&l sau Uniunea Internatională a Asigurărilor Maritime;

c) valabilitatea asigurării sau a altei garantii financiare prezentate, sub aspectul valorii acesteia în raport cu limita de răspundere stabilită în conformitate cu Conventia LLMC 1976, astfel cum a fost modificată. La realizarea acestei analize ANR va utiliza si instructiunile cuprinse în anexa nr. 3;

d) valabilitatea asigurării sau a altei garantii financiare prezentate, sub aspectul termenului si al conditiilor de expirare a valabilitătii acesteia, reglementate în art. 7 alin. (6) din Conventia Bunkers.

(4) În cazul în care ANR constată îndeplinirea criteriilor de valabilitate a asigurării sau a garantiei financiare prezentate, precum si îndeplinirea criteriilor de bonitate de către asigurătorul ori garantul/garantii proprietarului navei, întocmeste certificatul cu termenul de valabilitate în concordantă cu termenul asigurării sau al garantiei financiare prezentate. Certificatul se semnează de către directorul general al ANR sau de către persoana desemnată de el în acest scop.

(5) În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite criteriile de valabilitate a asigurării sau a garantiei financiare prezentate si/sau bonitatea asigurătorului ori garantului/garantilor proprietarului navei nu este confirmată sau sunt anumite elemente care conduc la îndoială, ANR solicită proprietarului înregistrat clarificarea tuturor aspectelor si documente suplimentare probatoare care să demonstreze îndeplinirea criteriilor pentru emiterea certificatului.

(6) Procedura pentru emiterea certificatului pentru o navă străină care arborează pavilionul unui stat care nu este parte la Conventia Bunkers este similară cu cea pentru navele care arborează pavilionul român, cu deosebirea că proprietarul înregistrat al navei poate fi reprezentat de agentul navei, iar documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) pot fi prezentate si în copie legalizată de notar public, însotite de copii ale acestora, conformitatea cu originalul fiind certificată de către persoana din cadrul ANR care primeste documentele, precum si, în cazul în care acestea nu contin o redactare si în limba engleză, de traduceri în limba română legalizate ale acestora.

(7) Termenul de emitere a certificatului este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentatiei prevăzute la alin. (1) si, după caz, la alin. (6) pentru navele străine. Acest termen poate fi prelungit, fără însă a depăsi 30 de zile calendaristice, în cazul în care operatiunile de verificare a documentelor si a bonitătii asigurătorului sau garantului/garantilor sunt îngreunate. Refuzul emiterii certificatului trebuie motivat si semnat de către directorul general al ANR sau de către persoana desemnată de el în acest scop.

(8) Certificatele emise sunt înregistrate într-un registru de evidentă a acestora si eliberarea lor se face în baza mentionării datelor de identificare ale persoanei împuternicite de proprietarul înregistrat al navei si a semnăturii de primire a acesteia.

(9) Certificatul îsi încetează valabilitatea si va fi considerat anulat/retras în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei de valabilitate a asigurării sau a altei garantii financiare;

b) la schimbarea nationalitătii navei;

c) dacă nava a suferit modificări si/sau transformări importante ale constructiei, echipamentelor si instalatiilor, indiferent dacă acestea au condus sau nu la modificarea tonajului brut al navei;

d) în cazul modificării conditiilor si a termenilor asigurării sau garantiei financiare.

 

CAPITOLUL VII

Despăgubire. Jurisdictie

[Art. 7 alin. (10) si art. 8, 9 si 10 ale Conventiei Bunkers]

 

Art. 26. - (1) Orice incident în care se produce prejudiciu provocat de poluare, petrecut pe teritoriul României, inclusiv în marea teritorială, sau în zona economică exclusivă a României, este cercetat de ANR, care consemnează în raportul final asupra incidentului, printre altele, data si ora producerii incidentului, datele de identificare ale navei/navelor implicate si ale proprietarului/proprietarilor acesteia/acestora, stabileste cauzele producerii prejudiciului, mentionează prejudiciul/ prejudiciile provocate de poluare si persoanele prejudiciate.

(2) Persoanele fizice si persoanele juridice din România care au suferit un prejudiciu provocat de poluare pot formula cerere de despăgubire fie împotriva proprietarului navei, fie direct împotriva asigurătorului sau a persoanei care furnizează garantia financiară care acoperă răspunderea proprietarului navei pentru prejudiciul provocat de poluare. În cazul în care aceste persoane prejudiciate nu sunt mentionate în raportul final prevăzut la alin. (1), obligatia probării în fata instantei de judecată a prejudiciului si a legăturii materiale cu respectivul incident îi revine persoanei prejudiciate.

(3) Si în cazul în care incidentul nu s-a produs pe teritoriul României, inclusiv în marea teritorială, sau în zona economică exclusivă a României, dar poluarea afectează teritoriul României, inclusiv marea teritorială, sau zona economică exclusivă a României, obligatia efectuării cercetării si consemnării prejudiciilor si a persoanelor prejudiciate revine ANR. ANR are obligatia să solicite autoritătii competente din statul parte la Conventia Bunkers pe teritoriul căruia, inclusiv marea teritorială a sa, sau în zona economică exclusivă a respectivului stat s-a produs incidentul, datele necesare persoanelor prejudiciate pentru formularea cererii de despăgubire împotriva asigurătorului sau a persoanei care furnizează garantia financiară a proprietarului navei cauzatoare de producerea prejudiciului provocat de poluare.

(4) În cazul formulării cererii de despăgubire împotriva asigurătorului sau a persoanei care furnizează garantia financiară, pârâtul poate invoca drept mijloace de apărare, exceptând falimentul sau lichidarea proprietarului navei, mijloacele pe care proprietarul navei ar fi avut dreptul să le invoce, inclusiv limitarea răspunderii, prevăzută la art. 6 din Conventia Bunkers. În plus, chiar dacă proprietarul navei nu are dreptul la limitarea răspunderii în conformitate cu art. 6 din Conventia Bunkers, pârâtul îsi poate limita răspunderea la o sumă egală cu valoarea asigurării sau a altei garantii financiare, cerută a fi mentinută în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Conventia Bunkers.

(5) Asigurătorul sau persoana care furnizează garantia financiară, dacă se află în calitate de pârât, poate invoca suplimentar în apărarea sa faptul că prejudiciul provocat de poluare a rezultat din conduita necorespunzătoare intentionată a proprietarului navei, dar nu va invoca niciun alt mijloc de apărare pe care l-ar fi putut invoca într-o actiune intentată de proprietarul navei împotriva lui.

(6) În orice caz, asigurătorul sau persoana care furnizează garantia financiară are dreptul să ceară ca si proprietarul navei să fie introdus în cauză în calitate de pârât.

Art. 27. - (1) Drepturile la despăgubire prevăzute de Conventia Bunkers se sting în lipsa unei actiuni în justitie intentată în termen de 3 ani de la data la care a survenit prejudiciul.

(2) Totusi, nicio actiune în justitie nu poate fi intentată după un termen de 6 ani de la data la care s-a produs incidentul care a cauzat prejudiciul.

(3) În cazul în care incidentul constă într-o succesiune de fapte, termenul de 6 ani curge de la data producerii primului fapt din succesiune.

Art. 28. - (1) În cazul în care un incident a produs un prejudiciu provocat de poluare pe teritoriul României, inclusiv marea teritorială, sau în zona economică exclusivă a României, actiunile pentru despăgubire îndreptate împotriva proprietarului navei, asigurătorului sau a unei alte persoane care furnizează garantia financiară pentru răspunderea proprietarului navei pot fi intentate numai la instantele la care functionează sectii maritime si fluviale, competente să judece cauze prevăzute de Conventia Bunkers. Hotărârea prin care Consiliul Superior al Magistraturii înfiintează, potrivit prevederilor art. 41 al Legii nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sectii maritime si fluviale sau complete specializate ale unor instante din circumscriptiile curtilor de apel si conferă acestora ori celor existente competenta judecării cauzelor prevăzute de Conventia Bunkers se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care un incident a produs un prejudiciu provocat de poluare atât pe teritoriul României, inclusiv marea teritorială, sau în zona economică exclusivă a României, cât si pe teritoriul unui stat învecinat, inclusiv marea teritorială a acestuia, sau în zona economică exclusivă a acestuia, actiunile pentru despăgubire îndreptate împotriva proprietarului navei, asigurătorului sau a persoanei care furnizează garantia financiară pentru răspunderea proprietarului navei pot fi intentate si în fata instantelor de judecată care au competenta să judece astfel de cauze din respectivul stat învecinat, dacă respectivul stat este parte la Conventia Bunkers.

(3) Fiecare pârât are dreptul să i se dea un preaviz rezonabil pentru orice actiune intentată în temeiul art. 9 alin. (2) din Conventia Bunkers.

(4) În judecarea cauzelor aflate sub incidenta Conventiei Bunkers se au în vedere si prevederile aplicabile din Conventia LLMC 1976, astfel cum a fost modificată.

(5) În cazul în care o navă care arborează pavilionul român a fost angrenată într-un incident care a produs un prejudiciu provocat de poluare pe teritoriul, inclusiv marea teritorială, sau în zona, prevăzută la art. 2 lit. a) pct. (ii) din Conventia Bunkers, a unui stat parte sau a mai multor state părti, proprietarul respectivei nave ori asigurătorul sau persoana care furnizează altă garantie financiară pentru răspunderea acestuia trebuie să se prezinte pentru judecarea actiunilor pentru despăgubire îndreptate împotriva sa numai în fata unei instante de judecată care are competenta să judece astfel de cauze din oricare dintre respectivele state parte în care s-a produs prejudiciul.

Art. 29. - (1) Orice hotărâre judecătorească pronuntată de o instantă de judecată competentă, în conformitate cu prevederile art. 9 din Conventia Bunkers, care priveste proprietarul unei nave care arborează pavilionul român, asigurătorul sau furnizorul garantiei financiare privind răspunderea proprietarului respectivei nave pentru prejudicii provocate de poluare, care este executorie în statul parte în care a fost adoptată si care nu mai poate face obiectul unui recurs ordinar în acel stat, este recunoscută în România, cu exceptia următoarelor cazuri:

a) dacă hotărârea judecătorească a fost obtinută în mod fraudulos; sau

b) dacă pârâtul nu a fost înstiintat într-un termen rezonabil si nu i s-a acordat o sansă corectă de a-si prezenta apărarea.

(2) O hotărâre judecătorească recunoscută în conformitate cu alin. (1) este executorie în România de îndată ce au fost îndeplinite formalitătile prevăzute de lege, fără ca prin aplicarea acestor formalităti să se producă o revizuire pe fond a cazului.

(3) În plus, fără a afecta prevederile alin. (1)si (2), hotărârile judecătoresti privind problemele reglementate de Conventia Bunkers, atunci când sunt luate de o instantă de judecată din Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cipru, Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Ungară, Irlanda, Republica Italiană, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovacă, Republica Slovenia, Regatul Spaniei, Regatul Suediei sau Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, sunt recunoscute si executate în România în conformitate cu reglementările comunitare interne pertinente în acest domeniu si cu actele normative românesti privind unele măsuri necesare pentru aplicarea acestora.

 

CAPITOLUL VIII

Activitatea de control, contraventii si sanctiuni

 

Art. 30. - (1) Activitatea de control privind respectarea de către nave a prevederilor Conventiei Bunkers se efectuează de către ANR prin:

(i) personalul cu drept de control din cadrul căpităniilor portuare cu ocazia controlului de sosire/plecare a navelor;

(ii) inspectorii din cadrul serviciului însărcinat cu controlul statului portului; (iii) inspectorii din cadrul serviciului însărcinat cu controlul statului pavilionului.

(2) În cadrul actiunilor de control, ANR poate consulta autoritătile competente din alte state părti sau organizatiile recunoscute de către acestea, care au emis certificatele navelor asupra cărora se exercită controlul, pentru a clarifica eventualele neconcordante si pentru a se edifica asupra capacitătii de asigurător sau de garant al persoanelor care acoperă răspunderea proprietarului navei.

Art. 31. - (1) Constituie contraventie în raport cu prevederile Conventiei Bunkers lipsa de la bordul unei nave având un tonaj brut mai mare de 1.000 si care arborează pavilionul român a unui certificat valabil emis de către ANR sau de către o organizatie recunoscută, cu exceptia cazului în care ANR aplică prevederile art. 7 alin. (13) din Conventia Bunkers.

(2) Constituie contraventie în raport cu prevederile Conventiei Bunkers lipsa de la bordul unei nave străine, având un tonaj brut mai mare de 1.000 si care operează într-un port situat pe teritoriul României sau la o instalatie din larg situată în marea teritorială a României ori în zona sa economică exclusivă, a unei dovezi privind existenta asigurării sau a altei garantii financiare, cum ar fi o garantie a unei bănci ori a unei institutii financiare nebancare, pentru acoperirea răspunderii sale pentru prejudiciul provocat de poluare, pentru o sumă egală cu limita de răspundere stabilită în conformitate cu Conventia LLMC 1976, astfel cum a fost modificată.

Art. 32. - (1) Contraventiile prevăzută la art. 31 si aplicarea sanctiunilor corespunzătoare se fac de către persoanele cu atributii de control din cadrul ANR, în cadrul controalelor de sosire/plecare a navelor în porturi sau în timpul exercitării controalelor în calitate de autoritate a statului de pavilion ori a statului de port.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 31 se poate face la initiativa ANR sau ca urmare a informatiilor primite de ANR în cadrul memorandumurilor de întelegere privind controlul statului portului încheiate cu alte state, dacă informatia este furnizată de un stat parte la Conventia Bunkers.

(3) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 31 se consemnează într-un proces-verbal semnat de persoana cu drept de control din ANR si de comandantul navei sau de înlocuitorul acestuia din momentul efectuării controlului.

(4) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 31 atrage interdictia de operare a respectivelor nave până la remedierea situatiei.

Art. 33. - (1) Pentru contraventiile prevăzute la art. 31 se aplică sanctiunea prevăzută la art. 2 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 876/2007.

(2) Amenzile se aplică proprietarului înregistrat al respectivei nave.

(3) Amenda prevăzută pentru contraventia de la art. 31 alin. (1) se aplică la nivelul cuantumului minim în cazurile în care proprietarul înregistrat al respectivei nave face dovada existentei asigurării sau a altei garantii financiare în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Conventia Bunkers, care la data constatării contraventiei acoperea răspunderea proprietarului navei pentru prejudiciul provocat de poluare.

Art. 34. - Dispozitiile art. 31-33 referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 35. - Ca urmare a depunerii la data de 15 iunie 2009 a instrumentului de aderare a României la Conventia Bunkers, potrivit precizării cuprinse în comunicarea Organizatiei Maritime Internationale prin Scrisoarea circulară BUNKERS. 1/Circ.30 din 19 iunie 2009, Conventia Bunkers a intrat în vigoare pentru România la data de 15 septembrie 2009.

Art. 36. - (1) Denuntarea Conventiei Bunkers poate fi promovată de către Guvern la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Ministerului Mediului sau a Ministerului Afacerilor Externe.

(2) După adoptarea de către Parlamentul României a unei legi privind denuntarea, Ministerul Afacerilor Externe depune instrumentul de denuntare la secretarul general al IMO si publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, textul instrumentului de denuntare, precum si data de la care Conventia Bunkers este considerată ca fiind denuntată de către România.

(3) Denuntarea produce efecte la un an de la data depunerii instrumentului de denuntare sau la expirarea perioadei specificate în legea adoptată pentru denuntare, dacă o astfel de perioadă mai mare de un an este prevăzută în lege.

Art. 37. - (1) Navele care arborează pavilionul român si care la data intrării în vigoare a prezentelor norme detin certificate valabile sub aspectul termenului, emise de guvernele altor state parte la Conventia Bunkers, au obligatia să prezinte la ANR polita de asigurare sau altă garantie financiară, în original si fotocopie, în temeiul căreia a fost emis certificatul. De asemenea, au obligatia să prezinte o copie - fotocopie sau facsimil ori scanare în format electronic - a certificatului aflat la bordul navei.

(2) În baza politei de asigurare sau a garantiei financiare prezentate, ANR are obligatia să emită certificatul în conformitate cu anexa nr. 1, aplicând procedura din cap. V. Termenul de valabilitate se stabileste în conformitate cu prevederile art. 16, dar nu va depăsi termenul de valabilitate mentionat în certificatul emis de guvernul altui stat parte.

(3) Certificatul prevăzut la alin. (2) se emite gratuit.

(4) De la data la care Conventia Bunkers a intrat în vigoare pentru România în raport cu celelalte state părti, navele prevăzute la alin. (1) nu vor mai face uz de certificatul emis de guvernul altui stat parte la Conventia Bunkers, ci doar de certificatul emis de către ANR.

Art. 38. - Navele care arborează pavilionul unui stat parte la Conventia Bunkers si care la data intrării în vigoare a prezentelor norme detin certificate valabile sub aspectul termenului, emise de guvernele altor state părti la Conventia Bunkers decât guvernul statului pavilionului, vor fi considerate că respectă prevederile Conventiei Bunkers sub aspectul existentei asigurării sau altei garantii financiare prevăzute de art. 7 alin. (1) din Conventia Bunkers.

Art. 39. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERTIFICAT DE ASIGURARE SAU ALTĂ GARANTIE FINANCIARĂ PENTRU RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU PREJUDICII PROVOCATE DE POLUAREA CU HIDROCARBURI DE CONSUM DE LA NAVELE MARITIME

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE

 

Emis în conformitate cu prevederile art. 7 din Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime

Issued in accordance with the provisions ofarticle 7 ofthe International Convention on Civil Liability for Bunker Oii PoIIution Damage, 2001

 

Numele navei

Name of the ship

Numărul sau literele distinctive

Distinctive number or letters

Numărul IMO de identificare a navei

IMO ship identification number

Portul de înmatriculare

Port of registry

Numele si adresa completă a sediului principal ale proprietarului înregistrat

Name and fuII address of the principal place ofbusiness of the registered owner

 

 

 

 

 

 

Prin prezentul se certifică faptul că sus-numita navă este acoperită de o polită de asigurare sau de o altă garantie financiară în vigoare, care îndeplineste cerintele prevăzute la art. 7 din Conventia internatională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime.

This is to certify that there is in force in respect ofthe above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements ofarticle 7 ofthe International Convention on Civil Liability for Bunker Oii PoIIution Damage, 2001.

Tipul garantiei.......................................................................................................................................................................

Type of security.....................................................................................................................................................................

Durata garantiei....................................................................................................................................................................

Duration of security...............................................................................................................................................................


Numele si adresa asigurătorului (asigurătorilor) si/sau ale garantului (garantilor)

Name and address of the insurer (s) and/or guarantor (s)

Numele..............................................................................................................................................................................

Name.................................................................................................................................................................................

Adresa................................................................................................................................................................................

Address..............................................................................................................................................................................

Prezentul certificat este valabil până la.................................................................................................................................

This certificate is valid until....................................................................................................................................................

Emis sau vizat de Guvernul...................................................................................................................................................

(denumirea completă a statului)

Issued or certified by the Government of...............................................................................................................................

(fuII designation of the State)

SAU

OR

Textul următor ar trebui utilizat atunci când un stat parte aplică dispozitiile art. 7 alin. (3). The foIIowing text should be used when a State Party avails itself of article 7(3).

Prezentul certificat este emis sub autoritatea Guvernului....................................................................................................

(numele complet al statului)

The present certificate is issued under the authority of the Government of............................................................................

(fuII designation of the State)

de către.................................................................................................................................................................................

(numele institutiei sau organizatiei)

by............................................................................................:....................:.......................................................................

(name of institution or organization)

în..........................................................................................................................................................................................

(locul) at...................................................................................................................................................................................

(place)

la.............................................................................................................................................................................................

(data) on.....................................................................................................................................................................................

(date)

(semnătura si titlul functionarului care emite sau vizează certificatul) (Signature and title ofissuing or certifying official)

 

Note explicative: Explanatory notes:

1. Dacă se doreste, denumirea statului poate să includă o referire la autoritatea publică competentă a tării unde este emis certificatul.

Ifdesired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country where the certificate is issued.

2. Dacă suma totală a garantiei a fost furnizată de mai mult decât o singură sursă, atunci ar trebui să fie indicată suma fiecăreia dintre acestea.

Ifthe total amount ofsecurity has been furnished by more than one source, the amount ofeach ofthem should be indicated.

3. Dacă garantia este furnizată în mai multe forme, acestea ar trebui enumerate.

If security is furnished in several forms, these should be enumerated.

4. Rubrica „Durata garantiei" trebuie să stipuleze data de la care o astfel de garantie produce efecte.

The entry „Duration of Security" must stipulate the date on which such security takes effect.

5. Rubrica „Adresa" asigurătorului (asigurătorilor) si/sau a garantului (garantilor) trebuie să indice sediul principal al asigurătorului (asigurătorilor) si/sau al garantului (garantilor). Dacă este cazul, va fi indicat sediul unde asigurarea sau altă garantie financiară este stabilită.

The entry „Address" of the insurer (s) and/or guarantor (s) must indicate the principal place ofbusiness of the insurer (s) and/or guarantor (s). If appropriate, the place ofbusiness where the insurance or other security is established shaII be indicated.


 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE ASIGURARE SAU ALTA GARANTIE FINANCIARĂ PENTRU RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU PREJUDICII PROVOCATE DE POLUAREA CU HIDROCARBURI DE CONSUM DE LA NAVELE MARITIME, ÎN CONFORMITATE CU CONVENTIA BUNKERS

 

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE

 

1.

Numele proprietarului înregistrat al navei

Name of the registered owner of the ship

 

2.

Adresa completă a sediului principal al proprietarului înregistrat al navei

FuII address of the principal place of business of the registered owner of the ship

Adresa:

Address:

Tel:

Fax:

E-mail:

3.

Numele navei

Name of the ship

 

4.

Numărul sau literele distinctive

Distinctive number or letters

 

5.

Numărul IMO de identificare a navei

IMO ship identification number

 

6.

Nationalitatea navei (pavilionul)

Ships nationality (flag)

 

7.

Portul de înmatriculare

Port of registry

 

8.

Numele si adresa asigurătorului si/sau ale garantului/garantilor

Name and address of the insurer(s) and/or guarantor (s)

 

9.

Perioada de valabilitate a asigurării sau garantiei financiare

Insurance/financial security validity

De la..............................până la...........................

From................................to.............................

10.

Numele si statutul persoanei care semnează solicitarea

Name and status of the applicant

 

 

(verso)

 

Subsemnatul, în numele si pentru proprietarul înregistrat al navei sus-mentionate, solicit eliberarea Certificatului de asigurare sau altă garantie financiară pentru răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, scop în care depun următoarele documente:

/ hereby apply in the name of and for the registered owner of the above mentioned ship, for the Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oii poIIution damage, for which I attach the foIIowing documents:

1. certificatul de nationalitate al navei, în copie;

ships nationality certificate, copy;

 

2. certificatul international de tonaj al navei (1969), în copie;

international tonnage certificate (1969), copy;

 

3. polita de asigurare sau documentul prin care se probează existenta altei garantii financiare, în copie.

insurance policy or financial security document, copy.

 

Am luat cunostintă de faptul că Autoritatea Navală Română ar putea să îmi solicite documente suplimentare pentru clarificarea informatiilor referitoare la navă si la asigurătorul/garantul mentionat în prezenta cerere si că emiterea certificatului solicitat poate fi refuzată dacă asigurătorul/garantul nu prezintă un nivel de încredere corespunzător.

/ took note that the Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority) might ask for supplementary documents in order to clarify on both the ship data and insurer/surety mentioned in the present application and I was warned of the possibility of the issuance refusal of the certificate if the insurer/surety reliability is considered unsatisfactory

 

Data..........................

Semnătura si stampila

Signature and seal

Date...........................

 

Domnului Director general al Autoritătii Navale Române

To the General Director of the Romanian Naval Authority


 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

INSTRUCTIUNI

privind aprecierea valabilitătii asigurării sau a altei garantii financiare prezentate sub aspectul valorii acesteia

 

1. Asigurarea sau altă garantie financiară pentru acoperirea răspunderii proprietarului navei pentru cazurile de poluare provocată de hidrocarburile de consum aflate la bordul navei trebuie să aibă o valoare care să fie egală cu limita de răspundere stabilită în conformitate cu art. 6 paragraful 1 lit. b) din Conventia privind limitarea răspunderii pentru creante maritime, 1976, astfel cum a fost modificată.

2. Din Certificatul international de tonaj (1969) al navei se află tonajul brut al respectivei nave, pentru care se face aprecierea valabilitătii asigurării sau a altei garantii financiare.

3. Limita de răspundere se calculează astfel:

a) pentru o navă cu tonajul brut mai mare de 1.000, dar mai mic de 2.000, limita de răspundere este de 1.000.000 DST;

b) pentru o navă cu tonajul brut mai mare de 2.000, prin adăugarea la 1.000.000 DST a următoarelor sume:

(i) pentru fiecare unitate de tonaj de la 2.001 la 30.000, câte 400 DST;

(ii) pentru fiecare unitate de tonaj de la 30.001 la 70.000, câte 300 DST;

(iii) pentru fiecare unitate de tonaj peste 70.000, câte 200 DST.

4. Persoana din cadrul ANR care analizează documentatia depusă de proprietarul înregistrat trebuie să compare suma înscrisă în polita de asigurare, respectiv în documentul prin care se face dovada constituirii garantiei financiare, cu limita de răspundere care rezultă din calculul prevăzut la pct. 3 si să propună emiterea certificatului numai în cazul în care valoarea asigurării sau a garantiei financiare este cel putin egală cu această limită.

5. În cazul în care asigurarea sau altă garantie financiară prezentată de către proprietarul înregistrat sau, în situatia navelor care arborează pavilionul unui stat care nu este parte la Conventia Bunkers, de către agentul navei în România nu este exprimată în DST, se solicită acestuia prezentarea unui document suplimentar, emis de asigurător sau, după caz, de către garant, din care să rezulte valoarea echivalentă în DST la data constituirii asigurării sau a altei garantii financiare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.