MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 820/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 820         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 noiembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 31 din 26 noiembrie 2009 privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul România Mare

 

Hotărârea nr. 32 din 26 noiembrie 2009 referitoare la contestatia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Ionel Traian Tabără la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Hotărârea nr. 34 din 26 noiembrie 2009 privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de dl Constantin Ninel Potîrcă, candidat independent la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Hotărârea nr. 35 din 26 noiembrie 2009 privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava, formulată de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Suceava

 

Hotărârea nr. 36 din 26 noiembrie 2009 privind rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al României, în cadrul primului tur de scrutin desfăsurat la 22 noiembrie 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.399. - Hotărâre privind reorganizarea unor unităti aflate în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

            1.456. - Hotărâre pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001


 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 31

din 26 noiembrie 2009

privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de Partidul România Mare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean – judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

La data de 22 noiembrie 2009, Partidul România Mare, prin presedintele său, domnul Corneliu Vădim Tudor, a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, cerere înregistrată la nr. J6220 din 23 noiembrie 2009.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cererea se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României se sustine că „pe parcursul alegerilor prezidentiale din ziua de 22 noiembrie 2009” a avut loc o „avalansă inimaginabilă de fraude, abuzuri si alte ilegalităti” care „scandalizează o tară întreagă”, iar dacă „asa-zise alegeri ar fi validate, ne-am face de râsul lumii, iar populatia si-ar pierde încrederea în democratie”.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României ca neîntemeiată.

CURTEA,

analizând contestatia în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările ulterioare, concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si ale art. 2 si 24 din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, cerere formulată de Partidul România Mare.

Examinând cererea formulată de Partidul România Mare, Curtea Constitutională constată că în cursul desfăsurării unor alegeri prezidentiale sunt posibile anumite neregularităti, dar valabilitatea alegerilor depinde de dimensiunile si de amploarea acestora. Astfel, potrivit art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, „(1) Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situatie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.

(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele si candidatii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază”.

În temeiul acestor prevederi legale, Curtea retine că anularea alegerilor poate să intervină numai în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă, iar aceasta este de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin, precum si faptul că cererea de anulare a alegerilor trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază.

Curtea Constitutională constată că în multe cazuri în care s-au semnalat ilegalităti au fost sesizate autoritătile publice în vederea aplicării tratamentului stabilit de lege. În aceste conditii, simpla afirmatie că „pe parcursul alegerilor prezidentiale din ziua de 22 noiembrie 2009” a avut loc o „avalansă inimaginabilă de fraude, abuzuri si alte ilegalităti” rămâne fără probe care să justifice existenta unei fraude electorale.

Ca urmare, împrejurări ca cele semnalate în cererea de anulare a primului tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui României nu sunt de natură să ducă la anularea alegerilor, întrucât nu relevă o fraudă de natură să modifice ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin.

Fată de cele arătate, nefiind întrunite conditiile dispozitiilor art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004, cererea de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României urmează să fie respinsă.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 24 si 25 din Legea nr. 370/2004,


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de partitul România Mare.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 32

din 26 noiembrie 2009

referitoare la contestatia privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Ionel Traian Tabără la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean – judecător

Antonia Constantin – procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

La data de 23 noiembrie 2009 a fost înregistrată, sub nr. J6221, la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Ionel Traian Tabără împotriva respingerii înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 8.123F/2009, fiind transmisă de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, care, prin Sentinta civilă nr. 4.024 din 19 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 10.524/2/2009, „declină competenta de solutionare a cauzei în favoarea Curtii Constitutionale”.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei, domnul Ionel Traian Tabără sustine că, desi îndeplineste conditiile de fond pentru a candida la alegerile pentru functia de Presedinte al României, Biroul Electoral Central i-a respins candidatura.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei, ca fiind tardiv introdusă, deoarece a fost depusă la Curtea Constitutională cu depăsirea termenului prevăzut de dispozitiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, precum si celor ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia împotriva respingerii înregistrării candidaturii domnului Ionel Traian Tabără la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Examinând contestatia, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 112 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, „în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (2), [...] candidatii, partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si alegătorii pot contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor [...]. Contestatiile se fac în scris si se depun la Curtea Constitutională.”, iar, în conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (2) din acelasi act normativ, „înregistrarea si respingerea înregistrării candidaturilor de către Biroul Electoral Central se fac prin decizie, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acestora”.

Asa cum rezultă din actele dosarului, domnul Ionel Traian Tabără a formulat actiune privind obligatia de a face în contradictoriu cu Biroul Electoral Central, înregistrată la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal la data de 10 noiembrie 2009, formând obiectul Dosarului nr. 10.524/2/2009.

Prin Sentinta civilă nr. 4.024 din 19 noiembrie 2009, pronuntată în acest dosar, instanta de judecată si-a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Curtii Constitutionale, cauză înregistrată la Curtea Constitutională la data de 23 noiembrie 2009.

Fată de prevederile de lege citate si situatia mai sus arătată, Curtea constată ca fiind tardiv introdusă contestatia formulată de domnul Ionel Traian Tabără împotriva respingerii înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009, chiar fată de data înregistrării acesteia la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, si urmează a o respinge ca atare.

 

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 a|in. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

 

Respinge contestatia formulată de domnul Ionel Traian Tabără împotriva respingerii înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 34

din 26 noiembrie 2009

privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de dl Constantin Ninel Potîrcă, candidat independent la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009


 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean – judecător

Antonia Constantin – procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

La data de 25 noiembrie 2009, dl Constantin Ninel Potîrcă a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, cererea de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României, cerere înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. J6258 din 25 noiembrie 2009.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cererea se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României, se sustine că fraudarea alegerilor decurge din discriminarea creată de art. 77 alin. (1), art. 79 alin. (1), art. 711 alin. (1) si art. 712 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, aceste dispozitii de lege fiind contrare prevederilor art. 4 alin. (2) si art. 16 din Constitutie. De asemenea, arată că a depus la Curtea Constitutională o contestatie înregistrată cu nr. J6218 din 20 noiembrie 2009, prin care, „pe cale de exceptie”, a invocat neconstitutionalitatea textelor de lege mai sus amintite. În sfârsit, arată că cererea de anulare a alegerilor nu este motivată, asa cum cere art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, întrucât această conditie este în vădită contradictie cu prevederile art. 77 alin. (1), art. 79 alin. (1), art. 711 alin. (1) si art. 712 alin. (1) din Legea nr. 370/2004.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României, arătând că argumentele invocate de dl Constantin Ninel Potîrcă constituie motive ale unei exceptii de neconstitutionalitate care nu poate fi solutionată pe această cale.

CURTEA,

analizând contestatia în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si ale art. 2 si 24 din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, cerere formulată de dl Constantin Ninel Potîrcă.

Examinând cererea formulată de dl Constantin Ninel Potîrcă, Curtea Constitutională constată că aspectele invocate pe această cale pun în discutie constitutionalitatea unor dispozitii ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României în raport cu prevederile art. 4 si 16 din Constitutie, dar si problema „conformitătii” unor dispozitii ale legii amintite între ele. Astfel, arată că prevederile art. 77 alin. (1), art. 79 alin. (1), art. 711 alin. (1) si art. 712 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 sunt discriminatorii, întrucât nu permit si reprezentantilor candidatilor independenti să facă parte din componenta birourilor electorale.

De asemenea, arată că, prin neparticiparea în birourile electorale, nu poate îndeplini cerinta de a motiva cererea pentru anularea alegerilor.

Fată de aceste aspecte, Curtea retine că, având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, potrivit cărora „(1) Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin[...]”, problemele vizând neconstitutionalitatea unor texte de lege nu pot constitui obiect al cererii privind anularea alegerilor pentru functia de Presedinte al României.

De asemenea, Curtea retine că, potrivit alin. (2) al articolului mai sus mentionat, o astfel de cerere trebuie însotită de dovezi care să releve actul de fraudă. Or, dl Constantin Ninel Potîrcă admite în cererea sa că nu detine dovezi în sensul fraudării alegerilor, solicitând doar Curtii Constitutionale să verifice informatiile furnizate de mass-media cu privire la desfăsurarea alegerilor. În atare conditii, Curtea consideră că cerinta prevăzută de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 nu este îndeplinită.

În sfârsit, în ceea ce priveste aspectul invocat de dl Constantin Ninel Potîrcă privind faptul că prin contestatia înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. J6218 din 20 noiembrie 2009 a cerut anularea alegerilor pentru functia de Presedinte al României, iar această solicitare nu a fost solutionată, Curtea retine că prin Adresa nr. 15.291 din 25 noiembrie 2009 a răspuns acestei cereri pe cale administrativă, arătând că exceptia de neconstitutionalitate a unei legi sau ordonante nu poate fi invocată direct, ci prin încheiere a instantei de judecată.

 

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 24 si 25 din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, formulată de dl. Constantin Ninel Potîrcă.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 35

din 26 noiembrie 2009

privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava, formulată de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Suceava

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu – judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean – judecător

Antonia Constantin – procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

La data de 25 noiembrie 2009, Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Suceava, prin presedintele său, domnul Gavril Mîrza, a înaintat Curtii Constitutionale, în vederea solutionării, cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava.

Cererea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. J6272 din 25 noiembrie 2009.

Potrivit dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cererea se solutionează fără citarea părtilor, cu participarea numai a judecătorilor Curtii, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava, se sustine, în esentă, că membrii biroului electoral al sectiei de votare au fost împiedicati să-si exercite atributiile prevăzute de art. 194 alin. (3) si (5) din Legea nr. 370/2004.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava, ca neîntemeiată.

CURTEA,

analizând contestatia în raport cu prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si ale art. 2 si 24 din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava, cerere formulată de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Suceava.

Examinând cererea formulată de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Suceava, prin presedintele său, domnul Gavril Mîrza, Curtea Constitutională constată că, potrivit art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea

Presedintelui României, „(1) Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În această situatie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în a doua duminică de la data anulării alegerilor.

(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele si candidatii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază.”

În temeiul acestor prevederi legale, Curtea retine că anularea alegerilor poate să intervină numai în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă, iar aceasta este de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin, precum si faptul că cererea de anulare a alegerilor trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază.

Curtea Constitutională constată că, în prezenta cauză, anumite neregularităti cu privire la desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României, din data de 22 noiembrie, care au existat la sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava, au fost comunicate de către presedintele Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Suceava, domnul Gavril Mîrza, atât Biroului Electoral Judetean nr. 35 Suceava, cât si Inspectoratului Judetean de Politie, prin adrese, în data de 22 noiembrie 2009, ora 15.00.

Ca urmare a sesizării formulate de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Suceava, Biroul Electoral Judetean nr. 35 Suceava a emis Decizia nr. 29 din 22 noiembrie 2009 prin care a constatat că faptele descrise de către acest partid constituie încălcări ale dispozitiilor art. 194, art. 195 si art. 75 din Legea nr. 370/2004 si, în temeiul art. 710 alin. (1) lit. a) si alin. (3) raportat la art. 712 alin. (3) din aceeasi lege, a dispus înlocuirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava.

În aceste conditii, constatând că, pe de o parte, prin Decizia nr. 29 din 22 noiembrie 2009 a Biroului Electoral Judetean nr. 35 Suceava, neregularitătile cu privire la desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din data de 22 noiembrie 2009, din comuna Slatina, judetul Suceava, au fost remediate, iar pe de altă parte, împrejurările semnalate nu sunt de natură să ducă la anularea alegerilor, întrucât nu relevă o fraudă de natură să modifice ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin, nefiind întrunite conditiile dispozitiilor art. 24 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004, Curtea urmează a respinge cererea de anulare a alegerilor pentru functia de Presedinte al României din data de 22 noiembrie 2009, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si al art. 24 si 25 din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge cererea de anulare a alegerilor din data de 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României, pentru sectiile de votare nr. 538, nr. 539, nr. 540 si nr. 541 din comuna Slatina, judetul Suceava, formulată de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Suceava, prin presedintele său, domnul Gavril Mîrza.

Hotărârea este definitivă si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela lonescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 36

din 26 noiembrie 2009

privind rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al României, în cadrul primului tur de scrutin desfăsurat la 22 noiembrie 2009

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Augustin Zegrean –judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află examinarea procesului-verbal încheiat de Biroul Electoral Central la data de 26 noiembrie 2009 si a dosarelor birourilor electorale de circumscriptie privind rezultatul alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României.

CURTEA

constată că, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. f) din Constitutie, precum si cu cele ale art. 25 si ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, este competentă să stabilească rezultatul alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru functia de Presedinte al României.

Înainte de a se pronunta asupra rezultatului alegerilor, Curtea Constitutională a examinat 3 cereri de anulare a acestora formulate de către: Partidul România Mare, cerere care face obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 8.103F/2009, Constantin Ninel Potîrcă, cerere ce face obiectul Dosarului nr. 8.141 F/2009, si Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Suceava, cerere care face obiectul Dosarului nr. 8.155F/2009.

Aceste cereri au fost respinse prin Hotărârea nr. 31 din 26 noiembrie 2009, prin Hotărârea nr. 34 din 26 noiembrie 2009 si prin Hotărârea nr. 35 din 26 noiembrie 2009, constatându-se că nu sunt întrunite conditiile prevăzute de art. 24 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, în conformitate cu care Curtea Constitutională anulează alegerile în cazul în care votarea si stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidatilor care pot participa la al doilea tur de scrutin.

În urma examinării dosarelor birourilor electorale de circumscriptie privind alegerile pentru functia de Presedinte al României, Curtea Constitutională constată că nu s-au produs neregularităti referitoare la întocmirea proceselor-verbale de către birourile electorale, de natură să infirme rezultatele stabilite.

Din analiza procesului-verbal, încheiat potrivit art. 23 din Legea nr. 370/2004 de către Biroul Electoral Central la data de 26 noiembrie 2009, precum si a dosarelor birourilor electorale de circumscriptie privind alegerile pentru functia de Presedinte al României, comunicate Curtii Constitutionale la data de 26 noiembrie 2009, se constată că la alegerile desfăsurate în ziua de 22 noiembrie 2009 rezultatele au fost următoarele:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente: 18.293.277;

- numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 9.946.748;

- majoritatea de voturi ale alegătorilor: 9.146.639;

- numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.718.840;

- numărul total al voturilor nule: 227.446, din care pentru:

1. GEORGE-CRIN-LAURENTIU ANTONESCU 1.945.831 voturi

2. MIRCEA-DAN GEOANĂ 3.027.838 voturi

3. HUNOR KELEMEN 372.764 voturi

4. TRAIAN BĂSESCU 3.153.640 voturi

5. SORIN-MIRCEA OPRESCU 309.764 voturi

6. GEORGE BECALI 186.390 voturi

7. OVIDIU-CRISTIAN IANE 22.515 voturi

8. GHEORGHE-EDUARD MANOLE 34.189 voturi

9. CORNELIU VADIM-TUDOR 540.380 voturi

10. REMUS-FLORINEL CERNEA 60.539 voturi

11. CONSTANTIN-NINEL POTÎRCĂ 21.306 voturi

12. CONSTANTIN ROTARU 43.684 voturi

Din datele prezentate rezultă că în turul întâi de scrutin niciunul dintre candidati nu a întrunit majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrisi în listele electorale, potrivit art. 81 alin. (2) din Constitutie, respectiv 9.146.639, si, pe cale de consecintă, nu poate fi declarat ales în functia de Presedinte al României.

Ca atare, în exercitarea atributiilor sale stabilite prin art. 26 din Legea nr. 370/2004, Curtea Constitutională urmează să aducă la cunostinta publică prenumele si numele primilor 2 candidati care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin, precum si ziua votării.

Tinând seama de numărul de voturi obtinute de către fiecare candidat la primul tur de scrutin, la cel de-al doilea tur de scrutin vor participa domnul Traian Băsescu si domnul Mircea-Dan Geoană, în această ordine.

Cel de-al doilea tur de scrutin urmează să aibă loc, potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, si anume în ziua de duminică, 6 decembrie 2009.

Având în vedere cele mentionate, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

1. Aduce la cunostinta publică rezultatele alegerilor pentru functia de Presedinte al României din primul tur de scrutin de la data de 22 noiembrie 2009, după cum urmează:

- numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente este de: 18.293.277;

- numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne este de: 9.946.748;

- majoritatea de voturi ale alegătorilor este de: 9.146.639;

- numărul total al voturilor nule este de: 227.446;

- numărul total al voturilor valabil exprimate este de: 9.718.840, din care pentru:

1. TRAIAN BĂSESCU 3.153.640 voturi

2. MIRCEA-DAN GEOANĂ 3.027.838 voturi

3. GEORGE-CRIN-LAURENTIU ANTONESCU 1.945.831 voturi

4. CORNELIU VADIM-TUDOR 540.380 voturi

5. KELEMEN HUNOR 372.764 voturi

6. SORIN-MIRCEA OPRESCU 309.764 voturi

7. GEORGE BECALI 186.390 voturi

8. REMUS-FLORINEL CERNEA 60.539 voturi

9. CONSTANTIN ROTARU 43.684 voturi

10. GHEORGHE-EDUARD MANOLE 34.189 voturi

11. OVIDIU-CRISTIAN IANE 22.515 voturi

12. CONSTANTIN-NINEL POTÎRCĂ 21.306 voturi.

2. Se organizează al doilea tur de scrutin pentru alegerea Presedintelui României în ziua de duminică, 6 decembrie 2009, la care participă domnul Traian Băsescu si domnul Mircea-Dan Geoană, în această ordine.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aduce la cunostintă prin presă.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea unor unităti aflate în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1), (4) si (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, precum si al pct. 15 si 16 din anexa nr. 1 la această lege,

în conformitate cu art. 6 din Legea 329/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (1) Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, înfiintat prin Ordonanta Guvernului nr. 58/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 408/2004, îsi schimbă regimul de finantare, prin virarea veniturilor încasate la bugetul de stat si finantarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

(2) CENAFER, se reorganizează si functionează ca institutie publică finantată integral de la bugetul de stat, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(3) Numărul maxim de posturi al CENAFER este de 200.

(4) Reîncadrarea personalului se face corespunzător studiilor si vechimii în specialitate, pe functiile corespunzătoare prevăzute în legislatia de salarizare aplicabilă personalului din institutiile publice finantate integral de ia bugetul de stat, potrivit legii.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004 privind organizarea si functionarea Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 26 octombrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) CENAFER se finantează integral de la bugetul de stat.

(2) CENAFER percepe, pe bază de contract, tarife pentru activitătile specifice, conform reglementărilor în vigoare.

(3) CENAFER mai poate percepe tarife stabilite în conditiile legii, pentru desfăsurarea altor activităti privind valorificarea unor servicii si/sau produse din activităti proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, metodologii, lucrări, proiecte, studii, prognoze, expertize, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare.

(4) Veniturile obtinute de CENAFER se fac venit la bugetul de stat.”

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

Art. 9. - Structura organizatorică a CENAFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Conducerea CENAFER este asigurată de directorul general, numit si revocat prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

4. Articolul 11 se abrogă.

5. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Salarizarea personalului CENAFER se stabileste potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.”

6. La articolul 12, alineatele (5) si (6) se abrogă.

7. Articolul 13 se abrogă.

8. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Agentia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, înfiintată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare, se desfiintează.

Art. IV. - (1) Activitatea sanitar-veterinară a Agentiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si un număr de 37 de persoane care desfăsoară această activitate în prezent se preiau de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Activitatea de medicină preventivă, avizare si autorizare sanitară si inspectia sanitară de stat si un număr de 15 persoane care desfăsoară această activitate se preiau de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.

(3) Patrimoniul Agentiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se preia de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, corespunzător activitătilor preluate.

(4) Predarea-preluarea patrimoniului se va face în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

(5) încadrarea personalului care se preia potrivit alin. (1) si (2) în numărul de posturi aprobat si pe noile functii din institutia care îl preia, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit legii.

(6) încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea Agentiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si reprezentantii salariatilor, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 312/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 17 martie 2004, se abrogă.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 13 februarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 18 va avea următorul cuprins:

„18. emite norme si asigură prin reteaua sanitară proprie asistenta medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei; emite certificate de agreare pentru unitătile medicale si psihologice, altele decât cele din subordinea ministerului, în vederea realizării examinărilor medicale si psihologice pentru personalul cu atributii ce concură la siguranta circulatiei rutiere; organizează si derulează activităti de avizare si autorizare sanitară a obiectivelor social-economice din competenta ministerului; monitorizează activităti de igienă, epidemiologie si activităti de inspectie sanitară de stat în transporturi; efectuează activităti de medicina muncii, prin evaluarea conditiilor de muncă, a factorilor de risc, a bolilor profesionale ale personalului care lucrează în transporturi;”.

2. La articolul 5, alineatele (5) si (6) vor avea următorul cuprins:

„(5) Ministrul transporturilor si infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat.

(6) Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

3. La articolul 8, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Numărul maxim de posturi este 514, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

4. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 2 si 3 la prezenta hotărâre.

Art. VII. - Cu exceptia art. III si V, care intră în vigoare în maximum 30 de zile de la data publicării, prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.399.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.663/2004)

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Centrului National de Calificare si Instruire Feroviară – CENAFER

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si este organ de specialitate desemnat să asigure, în principal, formarea-calificarea, perfectionarea si verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar în conditii de sigurantă a circulatiei, securitate a transporturilor si de calitate a serviciilor feroviare, precum si participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei din transportul feroviar.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) vizează, în principal, functiile cu responsabilităti în siguranta circulatiei, prevăzute în lista din anexa nr. 1 la hotărâre, listă ce poate fi actualizată prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(3) CENAFER poate asigura, la cerere, si instruirea profesională a personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar.

Art. 2. - CENAFER gestionează biblioteca tehnică de specialitate feroviară - fondul de carte, reviste de specialitate, alte materiale audio si video-, precum si activitatea muzeistică feroviară, prin preluarea acestora de la Centrul de Perfectionare si Calificare a Personalului C.F.R. Bucuresti si de la centrele de calificare din structurile regionale ale C.F.R.

Art. 3. - (1) CENAFER este institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat.

(2) CENAFER percepe, pe bază de contract, tarife pentru activitătile specifice, conform reglementărilor în vigoare.

(3) CENAFER mai poate percepe tarife stabilite în conditiile legii pentru desfăsurarea altor activităti privind valorificarea unor servicii si/sau produse din activităti proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, metodologii, lucrări, proiecte, studii, prognoze, expertize, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare.

(4) Veniturile obtinute de CENAFER se fac venit la bugetul de stat.

(5) CENAFER are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 343, sectorul 1.


(6) În cadrul CENAFER se asigură si reprezentare în teritoriu prin 7 subunităti în municipiile Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov, lasi, Galati si Constanta.

 

CAPITOLUL II

Atributii

 

Art. 4. - Obiectul de activitate al CENAFER este, în principal, formarea-calificarea, ridicarea nivelului de pregătire profesională si verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar în conditii de sigurantă a circulatiei, securitate a transporturilor si de calitate a serviciilor feroviare, denumite în continuare operatiuni feroviare, precum si participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei din transportul feroviar.

Art. 5. - (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, CENAFER are următoarele atributii principale, pe care le realizează în conformitate cu legislatia în vigoare:

a) organizarea si derularea programelor de formare profesională - cursuri de calificare a personalului care urmează să efectueze operatiuni feroviare, pentru functii si meserii specifice transportului feroviar, în conformitate cu reglementările nationale si internationale în domeniu;

b) organizarea si derularea programelor de perfectionare profesională, obligatorii pentru confirmarea competentei personalului care efectuează operatiuni feroviare, în conformitate cu reglementările nationale si internationale în domeniu;

c) organizarea si derularea programelor de verificare profesională periodică a personalului care efectuează operatiuni feroviare;

d) asigurarea conditiilor pentru derularea programelor de autorizare a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei efectuate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum si participarea în comisiile de autorizare a acestui personal;

e) organizarea si derularea de programe de instruire profesională a personalului care efectuează activităti specifice desfăsurării transportului feroviar - actualizarea/reîmprospătarea cunostintelor profesionale, dobândirea de noi cunostinte profesionale în situatia aparitiei de noi instalatii, material rulant, tehnici sau tehnologii;

f) elaborarea de metodologii, programe, tematici, materiale documentare etc, necesare activitătii de formare-calificare, perfectionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operatiuni feroviare;

g) efectuarea de analize si elaborarea de studii privind îmbunătătirea continutului si cresterea eficientei activitătii de formare-calificare, perfectionare si verificare profesională periodică a personalului care efectuează operatiuni feroviare;

h) documentarea si cercetarea stiintifică, efectuarea de lucrări, proiecte, studii, expertize, prognoze, baze de date, în domeniul său de activitate, pentru necesităti proprii sau pentru terti, pe bază de contract;

i) consultantă de specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistentă tehnică si consultantă metodologică, respectiv punerea la dispozitie de metodologii, documentatii, aplicatii, tematici, programe, planuri de lectii si materiale de instruire tipărite, pe suport magnetic sau audiovizuale;

j) organizarea si derularea de cursuri, seminarii, simpozioane, reuniuni, schimburi de experientă, expozitii sau

alte actiuni pe teme de specialitate, inclusiv pentru introducerea unor noi tehnici, metodologii, programe etc, de formare-calificare, perfectionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operatiuni feroviare;

k) participarea, în nume propriu sau prin delegare de competente date de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, la lucrările organismelor internationale sau regionale din domeniul transporturilor feroviare, la care România este parte, pe probleme de formare-calificare, perfectionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operatiuni feroviare;

l) ducerea la îndeplinire a unor obligatii ce revin statului din conventiile si acordurile internationale, referitoare la formarea-calificarea si perfectionarea personalului care efectuează operatiuni feroviare, la care România este parte;

m) propunerea de norme, normative, reglementări specifice privind formarea-calificarea, perfectionarea sau verificarea profesională periodică a personalului care efectuează operatiuni feroviare si introducerea acestora în circuitul de avizare/aprobare, conform reglementărilor specifice în vigoare;

n) colaborarea cu alte institutii ale statului în vederea elaborării standardelor ocupationale, precum si la completarea/actualizarea Registrului national al calificărilor profesionale din România, în domeniul său de activitate;

o) organizarea controlului propriu privind modul de realizare a activitătii de formare-calificare, perfectionare si verificare profesională periodică a personalului care efectuează operatiuni feroviare;

p) realizarea si perfectionarea permanentă a mijloacelor tehnico-didactice necesare formării-calificării, perfectionării si verificării profesionale periodice a personalului care efectuează operatiuni feroviare;

r) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tipărirea, difuzarea de materiale si comercializarea de publicatii si lucrări proprii, specifice transportului feroviar;

s) eliberarea de documente specifice care să ateste absolvirea cursului de calificare, perfectionare sau a examenului de verificare profesională periodică;

t) organizarea evidentelor privind personalul care a fost format-calificat, perfectionat si verificat profesional periodic;

u) gestionarea si conservarea fondului de carte si de revistă din biblioteca de specialitate, precum si a fondului documentar al bibliotecii tehnice si a patrimoniului audiovizual, preluate de la C.F.R.;

v) administrarea terenurilor si a altor bunuri proprietate privată a statului, care i-au fost încredintate spre administrare;

x) urmărirea realizării obiectivelor de investitii, aprobate cu finantare de la bugetul de stat, al căror beneficiar este CENAFER; întocmirea de rapoarte pe care le transmite ordonatorului de credite;

y) editarea unei reviste de specialitate si a Buletinului de Informare Tehnică („Material de Informare Documentară - Cale Ferată” - MID).

(2) CENAFER poate exercita si alte activităti specifice domeniului său de activitate, în conditiile legii.

Art. 6. - Metodologiile de organizare si de derulare a programelor de formare-calificare, perfectionare, verificare profesională periodică si instruire profesională a personalului care efectuează operatiuni feroviare se elaborează de CENAFER, se avizează de Autoritatea Feroviară Română - AFER si se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, în termen de 60 de zile de la data înscrierii CENAFER la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul

 

Art. 7. - (1) Patrimoniul CENAFER se constituie prin preluarea patrimoniului Centrului de Perfectionare si Calificare a Personalului C.F.R. Bucuresti si al centrelor de calificare din structurile regionale ale C.F.R., pe baza datelor din situatia financiară de la data de 31 decembrie 2003, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Bunurile din patrimoniul CENAFER sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea CENAFER pe toată durata de existentă a acestuia, putând fi înstrăinate în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică

 

Art. 8. - (1) Structura organizatorică si statul de functii al CENAFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

(2) CENAFER are asigurată reprezentare în teritoriu prin următoarele subunităti:

a) Centrul pentru Calificarea si Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Craiova;

b) Centrul pentru Calificarea si Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Timisoara;

c) Centrul pentru Calificarea si Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Cluj-Napoca;

d) Centrul pentru Calificarea si Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Brasov;

e) Centrul pentru Calificarea si Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial lasi;

f) Centrul pentru Calificarea si Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Galati;

g) Centrul pentru Calificarea si Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Constanta.

 

CAPITOLUL V

Conducerea CENAFER

 

Art. 9. - Conducerea CENAFER este asigurată de directorul general, numit si revocat din functie prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. 10. - (1) Directorul general are următoarele atributii principale:

a) asigură conducerea operativă a CENAFER;

b) aprobă regulamentul de ordine interioară;

c) angajează si, după caz, concediază personalul din cadrul CENAFER, în conditiile legii;

d) încheie contractele individuale de muncă si dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea si încetarea acestora, cu respectarea legislatiei în vigoare;

e) aprobă fisele posturilor si fisele de evaluare anuală pentru personalul salariat; aprobă concediile de odihnă ale personalului;

f) conduce activitătile de selectie, încadrare si promovare a personalului potrivit procedurilor legale;

g) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii structura organizatorică si statul de functii ale CENAFER;

h) coordonează activitatea de investitii, reparatii capitale si partiale, întretinere si gospodărire a bazei materiale;

i) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului CENAFER, în conditiile legii;

j) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii tarifele pentru prestatiile de servicii efectuate;

k) aprobă închirierea de clădiri, spatii, terenuri si alte bunuri ale CENAFER;

l) supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea CENAFER, în conformitate cu reglementările în vigoare;

m) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii scoaterea din functiune si valorificarea, în conditiile legii, a bunurilor din patrimonial CENAFER;

n) analizează periodic derularea exercitiului bugetar si eficienta cheltuielilor si stabileste măsuri pentru continuarea activitătii în conditiile de echilibrare a bugetului;

o) reprezintă CENAFER în relatiile cu tertii si semnează actele ce o angajează fată de acestia, pe baza si în limitele conferite de legislatia în vigoare;

p) este ordonator de credite în conditiile prevăzute de lege;

q) exercită orice atributii care îi revin din regulamentul de organizare si functionare si din prevederile legale în vigoare.

(2) în exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

 

CAPITOLUL VI

Personalul

 

Art. 11. - (1) Personalul de instruire al CENAFER, angajat în functii prevăzute de legislatia aplicabilă personalului bugetar contractual, are calitatea de instructor si asigură instruirea teoretică si practică.

(2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolventi ai învătământului superior de lungă sau scurtă durată, cu diplomă, si să aibă experientă în domeniul de referintă. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestati în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Pentru desfăsurarea procesului de instruire si perfectionare profesională, CENAFER poate folosi, în conditiile legii, cadre didactice universitare, precum si alti specialisti români si străini.

Art. 12. - Salarizarea personalului CENAFER se stabileste potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din institutiile publice finantate de la bugetul de stat.

Art. 13. - (1) Personalul CENAFER este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al CENAFER si celorlalte prevederi legale în domeniu.

(2) Reîncadrarea personalului se face corespunzător studiilor si vechimii în specialitatea studiilor, pe functiile corespunzătoare prevăzute în legislatia de salarizare aplicabilă personalului din institutiile publice finantate de la bugetul de stat.

(3) Atributiile si responsabilitătile individuale ale personalului CENAFER se stabilesc prin fisa postului si se aprobă de directorul general. Fisa postului este anexă la contractul individual de muncă si se semnează de salariat si de seful ierarhic al acestuia.

(4) Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria functionarilor publici.

 

ANEXA Nr. 21)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii


 


Numărul maxim de posturi = 514

exclusiv demnitarii si posturile

aferente cabinetului ministrului

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 76/2009)

 

A. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

Bugetul de stat

Bucuresti

 

NOTĂ:

Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 200 de posturi.

 

B. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

2.

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

3.

Spitalul Clinic Căi Ferate lasi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

lasi, judetul lasi

4.

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Cluj-Napoca, judetul Cluj

5.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timisoara

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Timisoara, judetul Timis

6.

Spitalul General Căi Ferate Ploiesti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Ploiesti, judetul Prahova

7.

Spitalul General Căi Ferate Galati

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Galati, judetul Galati

8.

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanta

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Constanta, judetul Constanta

9.

Spitalul General Căi Ferate Brasov

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Brasov, judetul Brasov

10.

Spitalul General Căi Ferate Pascani

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Pascani, judetul lasi

11.

Spitalul General Căi Ferate Simeria

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Simeria, judetul Hunedoara

12.

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Oradea, judetul Bihor

13.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Craiova, judetul Dolj

14.

Spitalul General Căi Ferate Sibiu

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Sibiu, judetul Sibiu

15.

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

 

NOTĂ:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activitătile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unităti sanitare, cu modificările si completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi si pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.


 

C . UNITĂTILE*)

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si care se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Clubul Sportiv „Rapid”

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti

2.

Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Constanta, judetul Constanta

3.

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

Venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti

4.

Aeroclubul României

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti


*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 145, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru cea de la nr. crt. 4 este de 327.

 

D. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Venituri proprii

Constanta, judetul Constanta

2.

Autoritatea Navală Română

Venituri proprii

Constanta, judetul Constanta

3.

Autoritatea Feroviară Română -AFER

Venituri proprii

Bucuresti

4.

Autoritatea Rutieră Română -ARR

Venituri proprii

Bucuresti

5.

Centrul de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile - CIAS

Venituri proprii

Bucuresti

 

E. UNITĂTILE

care functionează în coordonarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Bucuresti

 

F. UNITĂTILE*)

care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Societatea Natională a Căilor Ferate Române - S.N.C.FR. - R.A.

Bucuresti

2.

Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

Bucuresti

3.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă” - S.A.

Bucuresti

4.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. - Călători” - S.A.

Bucuresti

5.

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F” - S.A.

Bucuresti

6.

Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R.” - S.A.

Bucuresti

7.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex” - S.A.

Bucuresti

8.

Compania Natională „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A.

Otopeni

9.

Societatea Natională „Aeroportul International Bucuresti Băneasa -Aurel Vlaicu” - S.A.

Bucuresti

10.

Societatea Natională „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A.

Comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

11.

Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia” - S.A.

Timisoara, judetul Timis

12.

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

Bucuresti

13.

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

Bucuresti

14.

Societatea Comercială „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A.

Otopeni, judetul Ilfov

15.

Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta

Constanta, judetul Constanta

16.

Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile” - S.A.

Constanta, judetul Constanta

17.

Compania Natională de Radiocomunicatii Navale „Radionav” - S.A.

Constanta, judetul Constanta

18.

Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos”

Galati, judetul Galati

19.

Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A.

Galati, judetul Galati

20.

Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Fluviale”- S.A.

Giurgiu, judetul Giurgiu

21.

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A

Bucuresti

22.

Regia Autonomă „Registrul Auto Român” - S.A.

Bucuresti

23.

Societatea Comercială „Maritime Training Centre Television” - S.A. Constanta

Constanta, judetul Constanta

24.

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS” - S.A.

Bucuresti

25.

Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Bacău” - S.A.

Bacău, judetul Bacău

26.

Societatea Comercială „Stard” - S.A.

Fetesti, judetul Constanta

27.

Societatea Comercială „Via Star” - S.A.

Bucuresti

28.

Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre „Fluvdrag” - S.A. Giurgiu

Giurgiu, judetul Giurgiu


*) Unitătile prevăzute la nr. crt. 25-28 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea

din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat

în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (6) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.183 din 28 decembrie 2005, cu modificările si  completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 septembrie 2010.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.456.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.