MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 663/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 663         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 octombrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.065. - Hotărâre privind aprobarea finantării programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase

 

1.148. - Hotărâre pentru aprobarea finalizării privatizării Societătii Comerciale ČEZ Distributie - S.A. si a Societătii Comerciale ČEZ Vânzare - S.A. ca urmare a derulării mecanismului de exercitare a optiunii de cumpărare a actiunilor de către ČEZ, a.s.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

693. - Decizie pentru numirea domnului Nicolae Giugea în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

694. - Decizie pentru eliberarea domnului Mihai Constantin Seitan din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

695. - Decizie pentru numirea domnului Mihai Constantin Seitan în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

696. - Decizie pentru numirea domnului Adrian Streinu-Cercel în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.205. - Ordin al ministrului mediului pentru realizarea si functionarea Registrului national privind locatiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea în anul 2009 a programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, precum si numărul de animale pentru care se acordă finantarea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele alocate în conditiile prezentei hotărâri vor fi utilizate cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006.

Art. 3. - Fondurile necesare se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2009, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură si vânătoare", titlul II, „Bunuri si servicii", articolul 20.18 „Plăti pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.065.

ANEXA

REPARTIZAREA SUMELOR

pe specii, rase si linii

 

 

 

 

 

- lei -

Specia/Rasa/Linia

Suma pe cap

Număr capete

Suma totală

Din care pentru:

 

 

 

 

Conservare

Utilizare

BOVINE

675,9

294

198.720

139.104

59.616

Sura de Stepă

750

52

39.000

27.300

11.700

Bivol românesc

660

242

159.720

111.804

47.916

OVINE SI CAPRINE

66

27.805

1.835.130

1.284.591

550.539

OVINE

66

23.541

1.553.706

1.087.594

466.112

Valahă cu coarne în tirbuson

66

2.471

163.086

114.160

48.926

Karakul

66

3.686

243.276

170.293

72.983

Merinos de Palas

66

4.787

315.942

221.160

94.782

Merinos de Suseni

66

978

64.548

45.183

19.364

Merinos de Stavropol

66

2.196

144.936

101.455

43.481

Merinos Australian

66

115

7.590

5.313

2.277

Merinos de Transilvania

66

2.396

158.136

110.695

47.441

Merinos de Cluj

66

202

13.332

9.333

3.999

Polwarth

66

30

1.980

1.386

594

Suffolk

66

57

3.762

2.633

1.129

Tigaie cu cap negru de Teleorman

66

4.161

274.626

192.238

82.388

Tigaie varietatea ruginie

66

1.271

83.886

58.720

25.166

Awassi

66

1.191

78.606

55.024

23.582

CAPRINE

66

4.264

281.424

196.997

84.427

Alba de Banat

66

603

39.798

27.859

11.939

Carpatina

66

3.661

241.626

169.138

72.488

 

SUINE

380

627

238.260

166.782

71.478

Mangalita

380

548

208.240

145.768

62.472

Bazna

380

79

30.020

21.014

9.006

ANIMALE DE BLANA

39,42

650

25.622

17.935

7.687

Nurcă

32

200

6.400

4.480

1.920

Vulpe polară

62,8

90

5.652

3.956

1.696

Vulpe argintie

62

110

6.820

4.774

2.046

Dihor

27

250

6.750

4.725

2.025

VIERMI DE MĂTASE

45

3.250

146.250

102.375

43.875

Bombyx mori

45

3.250

146.250

102.375

43.875

ALBINE

48

1.000

48.000

33.600

14.400

Apis mellifica carpatica

48

1.000

48.000

33.600

14.400

TOTAL PASĂRI

39,3

39.607

1.556.410

1.089.487

466.923

RASE DE GĂINI USOARE

41

27.200

1.115.200

780.640

334.560

Rhode Island Alb - Linia S5

41

1.010

41.410

28.987

12.423

Rhode Island Rosu - Linia 3M

41

650

26.650

18.655

7.995

Rhode Island Rosu - Linia 3E

41

560

22.960

16.072

6.888

Sussex - Linia 32T

41

650

26.650

18.655

7.995

Marans Herminat - Linia 54S

41

710

29.110

20.377

8.733

Marans Barat - Linia S3

41

780

31.980

22.386

9.594

Leghorn - Linia 2G

41

3.100

127.100

88.970

38.130

Leghorn - Linia 4Z

41

2.330

95.530

66.871

28.659

Leghorn - Linia 4X

41

1.570

64.370

45.059

19.311

Leghorn - Linia 4C

41

1.430

58.630

41.041

17.589

Rhode Island Rosu - Linia 5K

41

2.430

99.630

69.741

29.889

Rhode Island Alb - Linia 5M

41

2.450

100.450

70.315

30.135

Rhode Island Alb - Linia 5F

41

3.180

130.380

91.266

39.114

Marans Barat - Linia 54B

41

3.700

151.700

106.190

45.510

Rhode Island Rosu - Linia 3H

41

1.050

43.050

30.135

12.915

Rhode Island Alb - Linia S4

41

1.600

65.600

45.920

19.680

GĂINI GENOTECA

30

7.807

234.210

163.947

70.263

Brahma

30

300

9.000

6.300

2.700

Orpington

30

300

9.000

6.300

2.700

Plymouth Rock

30

300

9.000

6.300

2.700

Cochinchina Pitic

30

300

9.000

6.300

2.700

Motată Olandeză

30

285

8.550

5.985

2.565

Italiană

30

300

9.000

6.300

2.700

Rhode Island

30

300

9.000

6.300

2.700

Sussex

30

300

9.000

6.300

2.700

Wyandotte

30

300

9.000

6.300

2.700

New Hampshire

30

300

9.000

6.300

2.700

Paduana

30

193

5.790

4.053

1.737

Wyandotte Pitic

30

300

9.000

6.300

2.700

Chabo

30

217

6.510

4.557

1.953

Mătase Japoneză

30

288

8.640

6.048

2.592

Hamburg

30

105

3.150

2.205

945

Combatant Pitic

30

65

1.950

1.365

585

Faverolles Pitic

30

54

1.620

1.134

486

Pitică Americană

30

15

450

315

135

Pitică Germană

30

81

2.430

1.701

729


Combatantă Indiană

30

75

2.250

1.575

675

Combatantă Malayeziană

30

90

2.700

1.890

810

New Jersey

30

27

810

567

243

Brahma Pitic

30

110

3.300

2.310

990

Minorca

30

274

8.220

5.754

2.466

Yokohama

30

96

2.880

2.016

864

Sebright

30

165

4.950

3.465

1.485

Faverolles

30

171

5.130

3.591

1.539

Welsumer Mare

30

75

2.250

1.575

675

Mii de Flori

30

300

9.000

6.300

2.700

Brakel

30

60

1.800

1.260

540

Sussex Pitic

30

156

4.680

3.276

1.404

Welsumer Pitic

30

45

1.350

945

405

Phonix

30

60

1.800

1.260

540

Bielefelder

30

30

900

630

270

Cochinchina

30

300

9.000

6.300

2.700

Găina de Anvers

30

30

900

630

270

New Hampshire Pitic

30

75

2.250

1.575

675

Bantham Pitic

30

135

4.050

2.835

1.215

Amrok

30

30

900

630

270

Araucana

30

30

900

630

270

Marans

30

80

2.400

1.680

720

Phonix Pitic

30

45

1.350

945

405

Vonwerk

30

15

450

315

135

Yokohama Pitic

30

30

900

630

270

Gât Golas de Transilvania

30

1.000

30.000

21.000

9.000

RATE

45

450

20.250

14.175

6.075

GASTE

45

130

5.850

4.095

1.755

CURCI

45

4.020

180.900

126.630

54.270

PESTI

3,58

49.550

177.523

124.266

53.257

Crap de Dunăre

3,3

1.430

4.719

3.303

1.416

Păstrugă

6,7

100

670

469

201

Morun

6,7

20

134

94

40

Salău

3,3

150

495

346

149

Stiucă

3,3

200

660

462

198

Cosas

3,3

2.800

9.240

6.468

2.772

Crap Brates

3,3

300

990

693

297

Crap Podu lloaiei

3,3

4.200

13.860

9.702

4.158

Lin

3,3

2.150

7.095

4.967

2.128

Lopătar

3,3

2.500

8.250

5.775

2.475

Somn

3,3

1.700

5.610

3.927

1.683

Crap Frăsinet

3,3

4.500

14.850

10.395

4.455

Crap Ineu

3,3

4.500

14.850

10.395

4.455

Crap Ropsa

3,3

4.500

14.850

10.395

4.455

Crap Ornamental Japonez Koy

3,3

4.000

13.200

9.240

3.960

Caras Ornamental

3,3

4.500

14.850

10.395

4.455

Polyodon Spathula

6,7

4.000

26.800

18.760

8.040

Sânger

3,3

4.000

13.200

9.240

3.960

Novac

3,3

4.000

13.200

9.240

3.960

TOTAL:

 

 

4.225.915

2.958.140

1.267.775


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finalizării privatizării Societătii Comerciale ČEZ Distributie - S.A. si a Societătii Comerciale ČEZ Vânzare - S.A. ca urmare a derulării mecanismului de exercitare a optiunii de cumpărare a actiunilor de către ČEZ, a.s.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării, precum si modificarea si completarea Strategiei de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Moldova" - S.A. si a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Oltenia" - SA,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă conditiile principale ale contractului de vânzare-cumpărare de actiuni între Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A., denumită în continuare Electrica - S.A, în calitate de vânzător, si ČEZ, a.s., Republica Cehă, denumită în continuare ČEZ, a.s., în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul unui număr de 13.585.013 actiuni detinute de Electrica - S.A. la Societatea Comercială ČEZ Distributie -S.A., reprezentând 18,9937837% din capitalul social al acestei societăti, si transferul unui număr de 13.585.013 actiuni detinute de Electrica - S.A. la Societatea Comercială ČEZ Distributie -S.A., reprezentând 18,9937837% din capitalul social al acestei societăti, către ČEZ, a.s., în aplicarea prevederilor contractului de privatizare a Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Oltenia" - S.A., negociat de Electrica - S.A. si ČEZ, a.s., potrivit prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se împuterniceste Ministerul Economiei, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, să mandateze reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor Electrica - S.A. să aprobe încheierea contractului de vânzare-cumpărare de actiuni dintre Electrica - S.A. si ČEZ, a.s., prevăzut la art. 1, si să desemneze persoana împuternicită să semneze în numele Electrica - S.A. toate documentele necesare pentru vânzarea acestor actiuni.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2009.

Nr. 1.148.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACTIUNI

între Electrica - S.A,, în calitate de Vânzător, si ČEZ, a.s., în calitate de Cumpărător

 

[data]

 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE ACTIUNI

Prezentul contract de vânzare-cumpărare de actiuni (Contractul) a fost încheiat la [data] de către si între:

(1) ELECTRICA- S.A., persoană juridică organizată si functionând în conformitate cu legislatia din România, cu sediul social situat pe str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, Bucuresti, înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/7425/2000, CUI 13267221, reprezentată de domnul [*], în calitate de [*] (denumită în continuare Vânzătorul);

si

(2) ČEZ, a.s., persoană juridică organizată si functionând în conformitate cu legislatia din Republica Cehă, cu sediul social situat pe Duhovâ 2/1444, Praga 4, cod postal 140 53, înregistrată la registrul comertului sub nr. 45274649, reprezentată de domnul [*], în calitate de [*] (denumită în continuare Cumpărătorul)

(fiecare dintre Vânzător si Cumpărător fiind denumiti în continuare individual Partea si împreună Părtile), având în vedere că:

(A) la 5 aprilie 2005 Vânzătorul si Cumpărătorul au încheiat contractul de privatizare (Contractul de Privatizare) privind achizitia de actiuni în Electrica Oltenia - S.A. (Electrica Oltenia);

(B) la momentul încheierii Contractului de Privatizare drepturile si obligatiile părtilor contractante priveau atât activitatea de distributie de energie electrică, cât si pe cea de furnizare de energie electrică, desfăsurate de Electrica Oltenia;

(C) conform clauzei 17 din Contractul de Privatizare, Cumpărătorul beneficiază de o optiune de cumpărare cu privire la actiunile detinute de Electrica la orice moment în Electrica Oltenia (Optiunea de Cumpărare);


(D) la 15 martie 2007, în conformitate cu legislatia relevantă din România si din Uniunea Europeană, Electrica Oltenia si- A separat activitătile de distributie si furnizare de energie electrică printr-o operatiune de divizare partială, prin care activitatea de furnizare de energie electrică a fost transferată prin efectul legii către o societate nou-înfiintată, ČEZ Vânzare - S.A. (ČEZ Vânzare), ale cărei date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract), iar Electrica Oltenia a păstrat si a continuat să desfăsoare activitatea de distributie de energie electrică sub o nouă denumire, aceea de ČEZ Distributie - S.A. (ČEZ Distributie), ale cărei date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract);

(E) În urma separării activitătilor de distributie si furnizare de energie electrică din cadrul Electrica Oltenia si a transferurilor succesive de actiuni de la Vânzător la Fondul Proprietatea - S.A. (Fondul Proprietatea), Vânzătorul, în calitate de actionar minoritar, detine un număr de 13.585.013 (treisprezece milioane cinci sute optzeci si cinci de mii treisprezece) actiuni în ČEZ Distributie (Actiunile ČEZ Distributie) si un număr de 13.585.013 (treisprezece milioane cinci sute optzeci si cinci de mii treisprezece) actiuni în ČEZ Vânzare (Actiunile ČEZ Vânzare), reprezentând 18,9937837048% din întregul capital social al acestor societăti;

(F) la data de 26 iunie 2009, conform clauzei 17.2 din Contractul de Privatizare, Cumpărătorul a exercitat Optiunea de Cumpărare cu privire la Actiunile Aferente Optiunii, cu efectul că Vânzătorul este obligat să vândă Cumpărătorului Actiunile Aferente Optiunii;

(G) În contextul separării activitătilor de distributie si furnizare de energie electrică din cadrul Electrica Oltenia, Părtile au confirmat si au agreat, în conformitate cu prevederile Acordului privind aplicarea subclauzei 17.5 din Contractul de Privatizare, încheiat la data de 6 august 2009, că prevederile clauzei 17 din Contractul de Privatizare privind exercitarea Optiunii de Cumpărare trebuie să se aplice atât Actiunilor ČEZ Distributie, cât si Actiunilor ČEZ Vânzare;

(H) În scopul prezentului contract, atunci când este necesar, Actiunile ČEZ Distributie si Actiunile ČEZ Vânzare vor fi denumite împreună Actiunile Aferente Optiunii si, prin urmare, prin expresia „o Actiune Aferentă Optiunii de Cumpărare" se va întelege „o Actiune ČEZ Distributie împreună cu o Actiune ČEZ Vânzare";

(l) la data de 6 august 2009, conform subclauzei 25.8 din Contractul de Privatizare, Părtile au încheiat un act aditional la Contractul de Privatizare, prin care au convenit prorogarea termenului de finalizare a procesului de vânzare-cumpărare a Actiunilor Aferente Optiunii până la data de 2 octombrie 2009;

(J) Vânzătorul intentionează să vândă Cumpărătorului, iar Cumpărătorul intentionează să cumpere de la Vânzător Actiunile Aferente Optiunii, conform termenilor si conditiilor din prezentul contract, prin urmare, în considerarea angajamentelor, declaratiilor si garantiilor continute în prezentul contract, Părtile convin următoarele:

1. Definitii si interpretări

Astfel cum sunt utilizati în prezentul contract, următorii termeni au următorul înteles:

Actiuni Aferente Optiunii are întelesul atribuit acestui termen în preambulul (H) la prezentul contract.

Actiunile ČEZ Distributie are întelesul atribuit acestui termen în preambulul (E) la prezentul contract.

Actiunile ČEZ Vânzare are întelesul atribuit acestui termen în preambulul (E) la prezentul contract.

Agent Escrow are întelesul atribuit acestui termen în Contractul de Escrow.

Cadru Legal Aplicabil înseamnă ansamblul actelor normative în vigoare la data semnării prezentului contract.

Cesionarii Electrica are întelesul atribuit acestui termen în subclauza 11.2 din prezentul contract.

ČEZ Distributie are întelesul atribuit acestui termen în preambulul (D) la prezentul contract.

ČEZ Vânzare are întelesul atribuit acestui termen în preambulul (D) la prezentul contract.

Cont Escrow are întelesul atribuit acestui termen în Contractul de Escrow.

Contract înseamnă prezentul contract de vânzare-cumpărare de actiuni, împreună cu toate anexele la acesta.

Contract de Escrow înseamnă contractul privind deschiderea si administrarea unui cont escrow, încheiat la.........2009 între

Vânzător, Cumpărător si Agentul Escrow, atasat ca anexa nr. 2 la prezentul contract.

Contract de Privatizare are întelesul atribuit acestui termen în preambulul (A) la prezentul contract.

Cumpărător are întelesul atribuit acestui termen în partea introductivă a prezentului contract.

Electrica Oltenia are întelesul atribuit acestui termen în preambulul (A) la prezentul contract.

EUR înseamnă moneda unică oficială a Zonei Euro a Uniunii Europene.

Instructiune de Plată are întelesul atribuit acestui termen în Contractul de Escrow.

Legea Societătilor Comerciale înseamnă Legea societătilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Optiune de Cumpărare are întelesul atribuit acestui termen în preambulul (C) la prezentul contract.

Parte/Părti are întelesul atribuit acestui termen în partea introductivă a prezentului contract.

Pret de Cumpărare are întelesul atribuit acestui termen în subclauza 3.1 din prezentul contract.

Registrul Actionarilor înseamnă registrul actionarilor păstrat în conformitate cu Legea Societătilor Comerciale de fiecare dintre ČEZ Distributie si ČEZ Vânzare.

Sarcini înseamnă orice gaj, garantie reală mobiliară, garantie, drept de retentie, optiune, drept de preferintă, drept de preemptiune sau orice alt contract privind constituirea oricărora dintre cele de mai sus.

Vânzător are întelesul atribuit acestui termen în partea introductivă a prezentului contract.

Zi Lucrătoare înseamnă orice zi în care băncile din Bucuresti, România, si cele din Praga, Republica Cehă, sunt deschise.

2. Vânzarea si cumpărarea Actiunilor Aferente Optiunii

2.1. Vânzătorul este de acord să vândă, iar Cumpărătorul este de acord să cumpere Actiunile Aferente Optiunii, libere de orice Sarcini, în schimbul Pretului de Cumpărare.

2.2. Proprietatea asupra Actiunilor Aferente Optiunii, împreună cu toate drepturile (inclusiv dreptul de vot si dreptul la dividende), titlurile sau interesele aferente acestora, este transferată de la Vânzător la Cumpărător în conditiile clauzei 6 din prezentul contract.

3. Pretul de Cumpărare

3.1. Părtile convin că pretul total de cumpărare plătibil de Cumpărător Vânzătorului în schimbul Actiunilor Aferente Optiunii este în valoare de 145.359.639 EUR (una sută patruzeci si cinci milioane trei sute cincizeci si nouă mii sase sute treizeci si nouă euro) (Pretul de Cumpărare), corespunzător unui pret de cumpărare de 10,70 EUR (zece euro si saptezeci eurocenti) pentru o Actiune Aferentă Optiunii.


3.2. La calculul Pretului de Cumpărare mentionat în subclauza 3.1, Părtile au convenit să ia în considerare atât informatiile financiare consolidate ale ČEZ Distributie, cât si pe cele ale ČEZ Vânzare la data de 31 decembrie 2008, care includ si profitul nerepartizat pentru exercitiile financiare încheiate până la 31 decembrie 2008. În mod concret, în sensul subclauzei 17.3(b) din Contractul de Privatizare, EBITDA a fost calculată ca fiind suma dintre (i) EBITDAdin ČEZ Distributie si (ii) EBITDA din ČEZ Vânzare.

3.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părtile declară si garantează că Pretul de Cumpărare determinat conform subclauzei 3.2 cuprinde si dividendele ce s- Ar fi cuvenit Electrica în situatia repartizării sub formă de dividende a profitului aferent exercitiilor financiare până la 31 decembrie 2008.

3.4. Pretul de Cumpărare este achitat de Cumpărător în EUR, în conditiile clauzei 6 din prezentul contract.

3.5. În cazul în care Cumpărătorul nu îsi îndeplineste obligatiile prevăzute de subclauzele 6.1 si 6.2 (ii) din prezentul contract, acesta va plăti o penalitate în cuantum de 0,1% din Pretul de Cumpărare pentru fiecare zi de întârziere, pe perioada cuprinsă între data scadentei acestor obligatii si data îndeplinirii efective a obligatiilor respective. Întârzierea îndeplinirii obligatiilor prevăzute de subclauzele 6.1 si 6.2 (ii) din prezentul contract nu va putea depăsi 15 (cincisprezece) zile de la data prezentului contract.

3.6. În cazul în care Vânzătorul nu îsi îndeplineste obligatiile prevăzute de subclauzele 6.1 si 6.2 (i) si (iii) din prezentul contract, acesta va plăti o penalitate în cuantum de 0,1% din Pretul de Cumpărare pentru fiecare zi de întârziere, pe perioada cuprinsă între data scadentei acestor obligatii si data îndeplinirii efective a obligatiilor respective. Întârzierea îndeplinirii obligatiilor prevăzute de subclauzele 6.1 si 6.2 (i) si (iii) din prezentul contract nu va putea depăsi 15 (cincisprezece) zile de ia data prezentului contract.

3.7. Prezentul contract se desfiintează de drept, fără interventia instantei si fără nicio altă formalitate prealabilă, la expirarea termenului de 15 (cincisprezece) zile prevăzut de subclauzele 3.4 si 3.5.

3.8. Cumpărătorul si Vânzătorul se obligă să suporte si să achite, în mod egal, comisionul aferent Contului Escrow, conform dispozitiilor Contractului de Escrow. Cumpărătorul va fi tinut răspunzător si va plăti toate si oricare dintre onorariile notariale si/sau taxele de înregistrare la registrul comertului, dacă este cazul, impuse ca urmare a transferului Actiunilor Aferente Optiunii către Cumpărător, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

4. Declaratiile si garantiile Vânzătorului

4.1. Vânzătorul declară si garantează Cumpărătorului că declaratiile prevăzute în prezenta clauză 4 sunt reale si corecte si nu sunt de natură a induce în eroare la data prezentului contract:

(i) Vânzătorul are puterea si autoritatea de a încheia prezentul contract, de a-si exercita toate drepturile si de a-si executa obligatiile ce îi revin conform acestuia, iar prezentul contract a fost încheiat în mod legal si valabil de către Vânzător si reprezintă obligatiile sale legale, valabile si angajante.

(ii) încheierea prezentului contract si executarea oricăror obligatii în conformitate cu acesta nu va avea ca rezultat încălcarea oricărui ordin, oricărei hotărâri, sentinte sau decizii arbitrale pronuntate de orice instantă, tribunal arbitrai sau autoritate competentă fată de care Vânzătorul este obligat,

(iii) Împotriva Vânzătorului nu au fost deschise sau initiate si nu se preconizează deschiderea sau initierea unor proceduri de insolventă sau dizolvare si lichidare voluntară.

(iv) Actiunile Aferente Optiunii sunt subscrise si vărsate în întregime,

(v) Vânzătorul este proprietarul exclusiv si de drept al Actiunilor Aferente Optiunii,

(vi) Actiunile Aferente Optiunii sunt libere de orice sarcini.

5. Declaratiile si garantiile Cumpărătorului

Cumpărătorul declară si garantează Vânzătorului că declaratiile prevăzute în prezenta clauză 5 sunt reale si corecte si nu sunt de natură a induce în eroare la data prezentului contract:

(i) Cumpărătorul are puterea si autoritatea de a încheia prezentul contract, de a-si exercita toate drepturile si de a-si executa obligatiile ce îi revin conform acestuia, iar prezentul contract a fost încheiat în mod legal si valabil de către Cumpărător si reprezintă obligatiile sale legale, valabile si angajante.

(ii) Încheierea prezentului contract si executarea oricăror obligatii în conformitate cu acesta nu vor avea ca rezultat încălcarea oricărui ordin, oricărei hotărâri, sentinte sau decizii arbitrale pronuntate de orice instantă, tribunal arbitrai sau autoritate relevantă, fată de care Cumpărătorul este obligat,

(iii) Cumpărătorul este detinătorul legal al fondurilor pe care le utilizează pentru plata Pretului de Cumpărare,

(iv) În situatia în care, în termen de 3 luni anterior semnării Contractului, respectiv 6 luni ulterior semnării Contractului, Cumpărătorul a achizitionat, respectiv va achizitiona, împreună si/sau separat, de la alti actionari existenti la data semnării prezentului contract în ČEZ Distributie si ČEZ Vânzare, actiuni emise de ČEZ Distributie si/sau ČEZ Vânzare la un pret pe actiune (socotit ca pret pe o actiune ČEZ Distributie plus o actiune ČEZ Vânzare) mai mare de 10,7 EUR/actiune, indiferent de ordinea achizitiei, dacă aceasta a avut loc prin una sau mai multe tranzactii cu actiuni emise de ČEZ Distributie si/sau ČEZ Vânzare, Cumpărătorul se obligă ca, în termen de 10 Zile Lucrătoare de la data la care a intervenit tranzactia respectivă, să achite Vânzătorului o sumă egală cu diferenta dintre pretul pe actiune achitat în respectiva tranzactie (mai mare de 10,7 EUR/actiune) si pretul de 10,7 EUR/actiune achitat Vânzătorului înmultită cu numărul de actiuni achizitionate de la Vânzător. Pentru evitarea oricăror neîntelegeri, dacă doar actiunile emise de una dintre societătile ČEZ Distributie sau ČEZ Vânzare sunt achizitionate în conditiile prezentului paragraf si în intervalul de timp specificat, pretul pentru actiunile societătii care nu au fost achizitionate va fi socotit cu valoarea de zero atunci când se calculează pretul pe actiune plătit (socotit ca pret pe o actiune ČEZ Distributie plus o actiune ČEZ Vânzare). În întelesul prezentului paragraf, prin actiuni achizitionate de la alti actionari se întelege următoarele: fie doar actiuni ČEZ Distributie, fie doar actiuni ČEZ Vânzare, în cazul unor vânzări separate, fie actiuni ČEZ Distributie plus ČEZ Vânzare, în cazul unor tranzactii cumulate.

6. Finalizarea vânzării-cumpărării Actiunilor Aferente Optiunii

6.1. Odată cu semnarea prezentului contract, Părtile, împreună cu Agentul Escrow, vor semna Contractul de Escrow.

6.2. De la data semnării prezentului contract se vor îndeplini următoarele actiuni:


(i) Cumpărătorul va alimenta Contul Escrow cu Pretul de Cumpărare. Termenul maxim de îndeplinire a acestei obligatii este de 3 (trei) Zile Lucrătoare de la data semnării prezentului contract.

(ii) În cel mult două Zile Lucrătoare de la data la care Agentul Escrow a confirmat Vânzătorului creditarea Contului Escrow cu Pretul de cumpărare, conform dispozitiilor Contractului de Escrow, Părtile vor completa si semna Registrul Actionarilor, la sediul Vânzătorului, astfel încât transferul proprietătii Actiunilor Aferente Optiunii, împreună cu toate drepturile aferente acestora, să aibă loc si să producă efecte.

(iii) Concomitent cu semnarea în Registrul Actionarilor, Părtile vor semna, prin reprezentantii lor autorizati, conform Contractului de Escrow, Instructiunea de Plată.

(iv) După primirea Instructiunii de Plată, în conditiile mentionate la subclauza 6.2 (iv), Agentul Escrow va transfera Pretul de Cumpărare în contul indicat de Vânzător, în conformitate cu prevederile Contractului de Escrow.

(v) Toate actiunile prevăzute la subclauzele 6.2 (iii) si

(iv) din prezentul contract vor fi considerate efectuate si vor produce efecte simultan si niciun fel de astfel de actiune nu va fi considerată îndeplinită până când nu au fost finalizate ambele actiuni prevăzute de subclauzele 6.2 (iii) si (iv).

7. Despăgubiri

O Parte va despăgubi si nu va tine cealaltă Parte răspunzătoare pentru si fată de orice pagube, pierderi, costuri si cheltuieli cauzate sau rezultând din:

(i) orice încălcare de către Partea în culpă a oricăror declaratii sau garantii acordate de aceasta si stipulate în prezentul contract;

(ii) neconformarea sau refuzul Părtii în culpă de a se conforma cu oricare dintre obligatiile sale prevăzute în prezentul contract.

8. Încetarea Contractului

Anterior finalizării tranzactiei avute în vedere de prezentul contract prin îndeplinirea actiunilor mentionate la clauza 6, prezentul contract poate fi rezolvit de către oricare dintre Părti fără interventia instantei:

(i) prin acordul comun al Părtilor, exprimat în scris;

(ii) în conditiile subclauzei 3.7 din prezentul contract; (iii) dacă cealaltă Parte îsi încalcă orice declaratii si garantii sau nu se conformează ori refuză să se conformeze oricăreia dintre obligatiile sale conform prezentului contract, cu conditia ca respectivele declaratii si garantii sau obligatii, în cazul în care pot fi remediate, să nu fi fost remediate la un nivel satisfăcător pentru Partea care nu este în culpă în decurs de 15 (cincisprezece) Zile Lucrătoare de la data notificării unui caz de culpă, transmise de Partea care nu este în culpă Părtii în culpă.

9. Încetarea Contractului ulterior finalizării

Odată ce tranzactia avută în vedere prin prezentul contract a fost finalizată prin îndeplinirea actiunilor mentionate la clauza 6, prezentul contract nu mai poate fi rezolvit după respectiva dată a finalizării de către niciuna dintre Părti, indiferent de motive, oricare si toate remediile disponibile Părtilor fiind limitate la initierea cererilor de arbitraj, conform clauzei 15, si la formularea pretentiilor de despăgubiri pentru orice prejudicii, pierderi, costuri si cheltuieli suportate, potrivit clauzei 7, si, în orice caz, sub rezerva clauzei 10 din prezentul contract.

10. Renuntarea Vânzătorului la anumite drepturi si pretentii

10.1. Începând de la data semnării prezentului Contract, Vânzătorul renuntă în mod irevocabil la orice drepturi si/sau orice pretentii pe care le- Ar putea invoca împotriva Cumpărătorului si/sau împotriva ČEZ Distributie sau ČEZ Vânzare în considerarea fostei sale calităti de proprietar al Actiunilor Aferente Optiunii, cu exceptia dreptului Vânzătorului de a primi si de a retine dividendele aferente exercitiului financiar 2009 al ČEZ Distributie si ČEZ Vânzare, proportional participatiei Vânzătorului si perioadei de timp din anul 2009 cât Vânzătorul a fost actionar în aceste societăti si numai în măsura în care actionarii acestor societăti vor fi hotărât repartizarea totală sau partială a profitului sub formă de dividende.

10.2. În întelesul Părtilor, obligatia ČEZ Distributie si ČEZ Vânzare, precum si obligatia Cumpărătorului de a determina ČEZ Distributie si ČEZ Vânzare de a plăti Vânzătorului dividendele aferente perioadei de timp din anul 2009 cât Vânzătorul a fost actionar în ČEZ Distributie si ČEZ Vânzare încetează în cazul în care actionarii acestor societăti repartizează în anul 2010 întregul profit aferent exercitiului financiar 2009 pe alte destinatii prevăzute de lege.

11. Încetarea obligatiilor Cumpărătorului din Contractul de Privatizare

Sub rezerva Cadrului Legal Aplicabil, Părtile convin ca, în considerarea subclauzei 17.6 din Contractul de Privatizare, prevederile clauzei 17 din Contractul de Privatizare să continue să fi valabile, angajante si să poată fi puse în executare fată de cesionarii sau succesorii Electrica care au calitatea de actionari în ČEZ Distributie si ČEZ Vânzare la data semnării prezentului contract (Cesionarii Electrica) si după data semnării prezentului contract, până la data la care Cesionarii Electrica si Cumpărătorul vor finaliza vânzarea-cumpărarea actiunilor detinute de Cesionarii Electrica în ČEZ Distributie si ČEZ Vânzare, ca urmare a exercitării de către Cumpărător, la 26 iunie 2009, a optiunii de cumpărare cu privire la aceste actiuni.

12. Cesiune

Atât prezentul contract, cât si orice drept sau obligatie prevăzut(ă) în acesta nu pot fi cesionate de oricare Parte la prezentul contract fără acordul prealabil în scris al celeilalte Părti.

13. Modificări si renuntare

13.1. Prezentul contract poate fi completat sau modificat numai printr-un act aditional scris, semnat de către sau în numele fiecărei Părti la acesta.

13.2. Orice renuntare la orice drept conform prezentului contract produce efecte numai dacă este efectuată în scris, semnată de către sau în numele Părtii respective si dacă se aplică numai Părtii căreia renuntarea îi este adresată si circumstantelor în care este acordată.

13.3. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere a oricărui drept sau remediu prevăzut de prezentul contract ori de legislatia aplicabilă nu va constitui o renuntare la respectivul drept sau remediu si nu va împiedica orice exercitare ori executare a respectivului drept sau remediu în viitor.

13.4. Exercitarea o singură dată sau partială a oricărui drept ori remediu nu va împiedica sau limita orice altă exercitare ori executare a respectivului drept sau remediu ori a altor drepturi sau remedii în viitor.

14. Nulitate partială

14.1. În cazul în care se constată de către o instantă sau un organ jurisdictional că oricare dintre prevederile prezentului contract (sau o parte a unei prevederi) este invalidă, inaplicabilă ori ilegală, respectiva prevedere va fi nulă cu privire la acea ilegalitate, invaliditate sau inaplicabilitate, dar restul prevederilor vor rămâne în vigoare.


14.2. În cazul în care o prevedere invalidă, inaplicabilă sau ilegală poate fi transformată într-o prevedere valabilă, aplicabilă sau legală prin modificări rezonabile, prevederea se va aplica cu minimum de modificări necesare pentru ca aceasta să fie legală, valabilă si aplicabilă.

15. Legea aplicabilă si jurisdictia

15.1. Prezentul contract va fi guvernat si interpretat în conformitate cu legislatia română.

15.2. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu prezentul contract si care nu poate fi solutionat pe cale amiabilă de către Părti în termen de 30 (treizeci) de Zile Lucrătoare va fi solutionat în mod exclusiv si definitiv prin arbitraj angajant si confidential, în conformitate cu Regulile de arbitraj ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comert si Industrie a României, de către 3 arbitri, fiecare Parte desemnând un arbitru, cei 2 arbitri desemnându-l de comun acord pe al treilea, în calitate de presedinte.

15.3. Arbitrajul va avea loc în Bucuresti, România. Părtile convin că limba în care se vor desfăsura procedurile arbitrale, inclusiv audierile orale, proba cu înscrisuri si corespondenta, va fi limba română. Hotărârea arbitrală emisă în conformitate cu prezenta clauză în vederea solutionării litigiului va fi definitivă si obligatorie cu privire la Părtile implicate în acesta.

15.4. Partea care are câstig de cauză în cadrul disputei va avea dreptul de a recupera de la cealaltă Parte toate costurile si cheltuielile în legătură cu procedurile de arbitraj si executarea hotărârii arbitrale (inclusiv onorarii ale avocatilor si cheltuieli rezonabile, taxe de înregistrare si transfer, taxe de timbru sau cheltuieli similare etc).

15.5. Fără a aduce atingere dispozitiilor subclauzei 15.3, oricare dintre Părti va avea posibilitatea de a introduce o actiune în anulare în vederea desfiintării hotărârii arbitrale emise în conformitate cu subclauza 15.3, potrivit art. 364 si art. 3641 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Cu intentia de a fi angajate prin prezentul contract, Părtile contractante au încheiat prezentul contract în 4 (patru) exemplare originale, două în limba engleză si două în limba română (fiecare Parte confirmând primirea unui exemplar original în limba română si a unui exemplar original în limba engleză), la Bucuresti, România, la ................... În cazul existentei oricăror inadvertente între versiunea în limba română si cea în limba engleză ale prezentului contract, versiunea în limba română va prevala.

 

ELECTRICA -SA

Semnătură:

Nume: [*]

Functie: [*]

 

ČEZ, a.s.

Semnătură:

Nume: [*]

Functie: [*]

 

Semnătură:

Nume: [*]

Functie: [*]

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ČEZ DISTRIBUTIE SI ČEZ VÂNZARE

 

ČEZ DISTRIBUTIE

Denumirea completă a societătii: ČEZ Distributie - S.A.

Adresa sediului social: Str. Brestei nr. 2, Craiova, judetul Dolj, România

Număr de înregistrare la registrul comertului: J16/148/2002

CUI: 14491102

 

ČEZ VÂNZARE

Denumirea completă a societătii: ČEZ Vânzare - S.A.

Adresa sediului social: Str. Brestei nr. 2, Craiova, judetul Dolj, România

Număr de înregistrare la registrul comertului: J16/517/2007

CUI: 21349608

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

CONTRACT DE ESCROW DATA:

CONTRACT

privind deschiderea si administrarea unui cont escrow, încheiat între „ELECTRICA" - S.A. si ČEZ, a.s. si Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România, în calitate de Agent Escrow

 

Prezentul contract privind deschiderea si administrarea unui cont de escrow (Contractul) este încheiat la data de .....august 2009 între:

(3) ELECTRICA- S.A., o persoană juridică organizată si functionând în conformitate cu legislatia din România, cu sediul social în str. Grigore Alexandrescu nr. 9, sectorul 1, Bucuresti, înregistrată la registrul comertului sub nr. J40/7425/2000, CUI 13267221, reprezentată de dl [*], în calitate de [*] (denumită în continuare Vânzătorul);


(4) ČEZ, a.s., o persoană juridică organizată si functionând în conformitate cu legislatia din Republica Cehă, cu sediul social în Duhovâ 2/1444, Praga 4, cod postal 140 53, înregistrată la registrul comertului sub nr. 45274649, reprezentată de dl [*], în calitate de [*] (denumită în continuare Cumpărătorul)

si

(5) Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România, înregistrată în România la registrul comertului cu nr. J40/21058/17.12.2008, cod unic de înregistrare 24882493, înregistrată în Registrul institutiilor de credit sub nr. RB-PJS-40-065 din 22 decembrie 2008, cu sediul în bd. lancu de Hunedoara nr. 8, et. 1, sectorul 1, Bucuresti, denumită în continuare Agent Escrow, denumite în continuare, în functie de context, în mod individual Parte sau în mod colectiv Părtile.

PREAMBUL

(A) Întrucât Cumpărătorul si Vânzătorul au încheiat, în data de..........august 2009, un contract de vânzare-cumpărare actiuni, (Contractul de Vânzare-Cumpărare Actiuni);

(B) Întrucât, în conformitate cu prevederile Contractului de Vânzare-Cumpărare Actiuni, încheierea unui contract de escrow între Vânzător, Cumpărător si Agentul Escrow constituie o conditie pentru perfectarea tranzactiei avută în vedere de Contractul de Vânzare-Cumpărare Actiuni,

Părtile au convenit după cum urmează:

11. Definitii

11.1 Definirea termenilor specifici

Termenii scrisi cu majuscule vor avea întelesul ce le este atribuit în paranteze sau în textul prezentului contract de escrow.

Actiunile Aferente Optiunii are întelesul atribuit acestui termen în Contractul de Vânzare-Cumpărare Actiuni.

Agent Escrow are întelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.

Comisionul Escrow are întelesul atribuit acestui termen în clauza 6.1 din prezentul contract.

Companie Citigroup înseamnă Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România, Citibank N.A, orice sucursală sau subsidiară directă sau indirectă a Citibank N.A., precum si succesorii legali ai acestora.

Conditii de Cont are întelesul acordat potrivit clauzei 3.2 (g) din prezentul contract de escrow.

Contract înseamnă prezentul contract privind deschiderea si administrarea unui cont escrow.

Contact de Vânzare-Cumpărare Actiuni are întelesul atribuit în preambulul prezentului contract.

Contul Escrow are întelesul atribuit acestui termen în clauza 2.1 din prezentul contract.

Cumpărătorul are întelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.

Data Semnării înseamnă data la care Vânzătorul si Cumpărătorul vor semna Instructiunea de Plată.

Euro înseamnă moneda unică oficială a Zonei Euro a Uniunii Europene.

Fonduri Escrow are întelesul atribuit acestui termen în clauza 4.1 a prezentului contract.

Instructiune de Plată înseamnă documentul semnat împreună de către Vânzător si Cumpărător, având forma atasată la prezentul contract ca anexa nr. 2, prin care Vânzătorul si Cumpărătorul instructează Agentul Escrow să elibereze Fondurile Escrow în conformitate cu termenii Instructiunii de Plată.

Parte/Părti are întelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.

Vânzătorul are întelesul atribuit în partea introductivă a prezentului contract.

Zi Lucrătoare înseamnă orice zi în care băncile sunt deschise si efectuează operatiuni în Bucuresti.

11.2 în sensul prezentului contract de escrow:

(i) în functie de context, cuvintele la singular includ pluralul si invers, cuvintele desemnând persoane includ si corporatii, parteneriate si alte persoane juridice, cuvintele la genul masculin includ de asemenea genurile feminin si neutru, iar referintele la o persoană includ succesorii săi si cesionarii permisi ai părtii respective;

(ii) referintele la un/o anume preambul, clauză sau anexă vor fi interpretate ca reprezentând referinte la preambulul ori clauza respectivă din prezentul contract sau la anexa corespunzătoare la prezentul contract;

(iii) referinta la un acord va fi interpretată ca referintă la un asemenea acord asa cum ar putea fi modificat, completat, reafirmat, novat sau cedat;

(iv) titlurile din prezentul contract sunt doar pentru facilitarea referintei si nu afectează interpretarea prezentului contract;

(v) pentru calcularea termenelor definite în zile calendaristice din prezentul contract de escrow, atât prima, cât si ultima zi vor fi luate în calcul.

Constituirea Contului Escrow

11.3. Agentul Escrow va deschide si mentine un cont în Euro pe numele Cumpărătorului, sub custodia si controlul exclusiv al Agentului Escrow (Contul Escrow), în care vor fi depuse Fondurile Escrow. Contul Escrow va fi administrat separat de orice alte conturi ale Cumpărătorului deschise la Agentul Escrow. Detaliile Contului Escrow sunt următoarele:

[.....NUME CONT..............], NR. CONT, MONEDA

11.4. Fondurile Escrow depozitate în Contul Escrow vor fi administrate si eliberate de Agentul Escrow în conformitate cu termenii si conditiile prezentului contract de escrow.

11.5. Fondurile Escrow depuse în Contul Escrow vor fi purtătoare de dobândă la o rată de 0,1% pe an.

Numirea Agentului Escrow

11.6. Prin prezentul contract, Vânzătorul si Cumpărătorul numesc Agentul Escrow cu privire la Contul Escrow deschis potrivit prevederilor clauzei 2 din prezentul contract de escrow, pentru a îndeplini îndatoririle si sarcinile si a efectua plătile prevăzute în prezentul contract de escrow, iar Agentul Escrow acceptă numirea si convine să deschidă si să mentină Contul Escrow în conformitate cu termenii si conditiile prezentului contract de escrow.

11.7. Acceptarea de către Agentul Escrow a sarcinilor si obligatiilor sale, stabilite potrivit prezentului contract de escrow, este reglementată de următorii termeni si conditii, cu privire la care Părtile agreează, prin prezentul contract de escrow, că vor guverna drepturile, sarcinile si răspunderea Agentului Escrow:

a) Agentul Escrow nu este parte la si nici nu este tinut de niciun alt contract sau întelegere în afara celor stabilite prin prezentul contract de escrow;

b) fără a se aduce atingere obligatiilor Agentului Escrow de a verifica conformitatea semnăturilor Vânzătorului si Cumpărătorului de pe Instructiunea de Plată cu specimenele de semnătura atasate la prezentul contract de escrow ca anexa nr. 1, precum si conformitatea continutului Instructiunii de Plată depuse potrivit art. 5.1 cu cel al formei atasate la prezentul contract ca anexa nr. 2, Agentul Escrow nu este responsabil si nu va răspunde în niciun mod pentru caracterul complet, corect, real si valabil al oricărui alt instrument depus împreună cu aceasta sau pentru forma executării unui asemenea instrument ori pentru identificarea sau autoritatea ori dreptul sau semnătura unei persoane ori părti care a executat sau depus un asemenea instrument;

c) În realizarea plătilor si transferurilor cerute de prezentul contract de escrow, Agentul Escrow se poate întemeia numai pe documente semnate împreună de către Vânzător si Cumpărător în conformitate cu termenii si conditiile prezentului contract de escrow si nu va avea nicio răspundere pentru actiunile întreprinse în conformitate cu instructiunile continute de asemenea documente;

d) Agentul Escrow nu va răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat Vânzătorului sau Cumpărătorului ca urmare a semnării prezentului contract de escrow, atunci când Agentul Escrow este tinut să actioneze sau nu într-un anumit mod prin lege, regulamente sau ordine ori hotărâri ale instantelor, tribunalelor arbitrale sau ale altor autorităti competente, indiferent dacă Agentul Escrow a fost sau nu parte la dispută, inclusiv popriri sau ordine de executare emise de o autoritate competentă cu privire la sumele depuse la Agentul Escrow în Contul Escrow;

e) Agentul Escrow va răspunde, va despăgubi si va apăra celelalte Părti cu privire la orice pierdere sau prejudiciu rezultând din orice executare necorespunzătoare sau încălcare a obligatiilor Agentului Escrow privind acceptarea, administrarea, păstrarea sau transmiterea de către acesta a Fondurilor Escrow, încălcare a obligatiilor ce va fi apreciată în conformitate cu standardele de diligentă ale pietei bancare; Agentul Escrow nu va fi responsabil fată de nicio Parte, în niciun caz, pentru prejudicii indirecte (printre altele, pierderea profitului, a fondului de comert, a ocaziilor sau a afacerii), chiar si în situatia în care a avut cunostintă despre acestea;

f) Între momentul în care Contul Escrow este creditat cu Fondurile Escrow si momentul în care se efectuează transferul Fondurilor Escrow pe baza Instructiunii de Plată potrivit art. 5.2, Agentul Escrow detine toate sumele reprezentând soldul creditor al Contului Escrow în numele Cumpărătorului, care rămâne, de- A lungul acestei perioade, proprietarul Fondurilor Escrow. Pentru a înlătura orice eroare de interpretare, în perioada mentionată nu va fi efectuat niciun act de dispozitie (incluzând, fără a se limita la, retrageri, transferuri etc.) cu privire la Fondurile Escrow, cu exceptia celor prevăzute în prezentul contract de escrow;

g) Conditiile de Cont ale Băncii sunt prin prezentul încorporate în prezentul contract si vor fi aplicabile acestuia în măsura în care nu se prevede în mod expres altfel în prezentul contract. Conditiile de Cont sunt atasate la prezentul contract de escrow ca anexa nr. 3;

h) (i) obligatiile si responsabilitătile Agentului Escrow vor fi îndeplinite numai de către Agentul Escrow si, cu exceptia cazului în care este necesar în baza legii aplicabile, acestea nu sunt obligatiile si responsabilitătile niciunei alte Companii Citigroup (inclusiv orice altă sucursală sau unitate a Agentului Escrow; si

(ii) drepturile Cumpărătorului si Vânzătorului cu privire la Agentul Escrow sunt aferente doar acestuia si nu se extind asupra altor Companii Citigroup.

Depunerea Fondurilor Escrow în Contul Escrow de către Cumpărător

11.8. Nu mai târziu de..........august 2009 (15 zile de la data

semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare Actiuni), Cumpărătorul va depune în Contul Escrow fonduri în valoare de 145.359.639 Euro (una sută patruzeci si cinci milioane trei sute cincizeci si nouă mii sase sute treizeci si nouă Euro), denumite in continuare Fondurile Escrow.

11.9. Agentul Escrow va notifica cu promptitudine Vânzătorului depunerea în Contul Escrow de către Cumpărător a Fondurilor Escrow si soldul creditor al Fondurilor Escrow aflate în Contul Escrow. În continutul notificării Agentul Escrow va nominaliza si persoana care va asista la semnarea Instructiunii de Plată si primirea ei conform art. 5.2 din contract. O copie a acestei notificări va fi transmisă de către Agentul Escrow si Cumpărătorului.

11.10. Orice depunere partială în Contul Escrow va fi returnată către Cumpărător (diminuată cu valoarea comisioanelor de transfer) si nu va produce niciun efect în sensul prezentului contract de escrow, cu exceptia cazului în care depunerile vor fi completate până la concurenta valorii totale a Fondurilor Escrow (asa cum se arată în art. 4.1), până la data de ... august 2009 (15 zile de la data semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare Actiuni).

Plătile efectuate din Contul Escrow

11.11. Nu mai târziu de............august 2009 (17 zile de la data semnării Contractului de Vânzare-Cumpărare Actiuni), Vânzătorul va transmite Agentului Escrow Instructiunea de Plată în original, semnată împreună de către Vânzător si Cumpărător. Specimenul de semnătură al persoanelor autorizate să semneze si să transmită în numele Vânzătorului si al Cumpărătorului oricare dintre notificările prevăzute în prezentul contract de escrow constituie anexa nr. 1 la prezentul contract de escrow.

11.12. În ziua primirii notificării privind depunerea în Contul Escrow de către Cumpărător a Fondurilor Escrow, conform art. 4.2 din prezentul contract, Părtile vor stabili, de comun acord, data si ora semnării Instructiunii de Plată, fără ca data semnării Instructiunii de Plată să depăsească un termen de 2 (două) Zile Lucrătoare de la data primirii acestei notificări. Un reprezentant autorizat al Agentului Escrow, nominalizat prin notificarea prevăzută la art. 4.2, va asista la semnarea Instructiunii de Plată, care va avea loc la sediul Vânzătorului, pentru primirea acesteia.

11.13. În termen de maximum o Zi Lucrătoare de la primirea Instructiunii de Plată, conform art. 5.2, Agentul Escrow va efectua plata Fondurilor Escrow către Vânzător în contul deschis de acesta la Agentul Escrow indicat în Instructiunea de Plată.

11.14. Deoarece contul Vânzătorului este deschis la Agentul Escrow, efectuarea transferului va fi atestată prin confirmarea scrisă a transferului emisă de către Agentul Escrow, însotită de extrasul de cont.

Comisionul Agentului Escrow

11.15. Agentul Escrow va primi un comision escrow nereturnabil în sumă de 10.000 de Euro (zece mii Euro), plătibil în proportii egale de Vânzător si Cumpărător (Comisionul Escrow), nu mai târziu de 3 zile de la data semnării prezentului contract de escrow.

11.16. Comisionul Escrow plătit de către Vânzător si Cumpărător potrivit art. 6.1 constituie unica remunerare a Agentului Escrow pentru îndeplinirea obligatiilor sale potrivit prezentului Contract Escrow.

Încetarea Contractului

11.17. Prezentul contract încetează de drept, fără îndeplinirea niciunei alte formalităti sau proceduri în fata unei instante de drept comun sau arbitrale (cu exceptia cazului în care Cumpărătorul, Vânzătorul si Agentul Escrow convin altfel prin încheierea unui act aditional ia prezentul contract), în functie de situatie:

a) la primirea de către Vânzător si Cumpărător a confirmării transferului potrivit art. 5.4, care atestă transferul Fondurilor Escrow potrivit art. 5.3;

b) la expirarea termenului mentionat în art. 4.1, în cazul în care Cumpărătorul nu a efectuat transferul Fondurilor Escrow în Contul Escrow;


c) la sfârsitul zilei de ..... (17 zile de la data semnării Contractului) în cazul în care Agentul Escrow nu a primit Instructiunea de Plată, potrivit art. 5.1;

d) prin acordul tuturor Părtilor.

11.18. La data încetării prezentului contract în situatiile prevăzute la art. 7.1, sumele din soldul creditor al Contului Escrow (dacă este cazul) vor fi transferate în contul Cumpărătorului nr.......deschis la Agentul Escrow, mai putin dobânda acumulată la acea dată, conform art. 2.3 din prezentul contract, care se transferă în contul Vânzătorului, deschis la Agentul Escrow.

Legea aplicabilă si solutionarea litigiilor

11.19. Prezentul contract escrow va fi guvernat de legea română si interpretat în conformitate cu prevederile acesteia.

11.20. Părtile vor depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabilă si informală orice pretentie sau dispută apărută între ele în legătură cu prezentul contract de escrow.

11.21. Orice dispută sau pretentie rezultată din sau în legătură cu prezentul contract si care nu poate fi solutionată pe cale amiabilă va fi deferită spre solutionare instantelor române de drept comun din municipiul Bucuresti, România.

Confidentialitate

Cu exceptia cazului în care se dispune altfel de către o instantă competentă sau de o altă autoritate competentă, Părtile, salariatii, reprezentantii si agentii lor vor păstra, iar Părtile vor determina afiliatii lor si salariatii, reprezentantii si agentii acestora să păstreze strict confidentiale prevederile prezentului contract si, cu exceptia cazului în care este necesar în desfăsurarea tranzactiei descrise în prezentul contract ori este prevăzut prin legea română sau orice alte legi si regulamente pe care respectivele părti sunt tinute să le respecte, să nu le dezvăluie către orice persoană, cu exceptia consultantului/consultantilor legali si contabili si a altor consultanti profesionali ai Părtilor, fără acordul prealabil scris al celorlalte Părti.

Prevederi diverse

11.22. În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract de escrow este sau devine ilegală, nulă ori inaplicabilă, în conformitate cu legea aplicabilă, legalitatea, valabilitatea si aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului contract de escrow nu vor fi afectate sau prejudiciate de aceasta.

11.23. Nicio modificare a prezentului contract de escrow nu va produce efecte decât dacă este făcută în scris si semnată de Părti sau în numele acestora de către reprezentantii legal autorizati ai acestora sau de persoane împuternicite de către acestia.

Notificări

Toate notificările si comunicările adresate oricăreia dintre Părti vor fi făcute în scris în limbile română si engleză si vor fi transmise: (i) personal, (ii) prin fax, (iii) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau (iv) prin curier, la adresele prevăzute în prezentul contract de escrow sau la alte adrese indicate în prealabil.

 

Pentru Vânzător:

în atentia dlui................, director general

Telefon:................

Fax:...................

 

Pentru Cumpărător:

Pentru Agentul Escrow:

în atentia:......................

 

Notificările vor fi considerate primite de către Partea căreia îi sunt adresate: (i) la data livrării (prin înregistrarea în registrul de corespondentă în cazul Vânzătorului sau al Agentului Escrow si prin semnarea adeverintei de primire în cazul Cumpărătorului), dacă au fost livrate personal ori prin curier sau (ii) la data transmiterii prin fax, cu conditia ca raportul de transmitere prin fax să fie păstrat de către cel care transmite notificarea si să fie transmis destinatarului la cerere, în cazul transmiterii prin fax, sau (iii) la data semnării confirmării de primire, în cazul transmiterii prin scrisoare cu confirmare de primire.

11.24. Anexele la prezentul contract de escrow constituie parte integrantă din acesta.

11.25. Prezentul contract este semnat în 3 exemplare originale în limba română, câte un exemplar original pentru fiecare Parte, fiecare Parte confirmând primirea unui original.

Prezentul contract a fost semnat astăzi,..................

 

ELECTRICA -SA

Semnătură:

Nume: []

Functie: []

 

ČEZ, a.s. Semnătură:

Nume: []

Functie: []

 

Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România

Semnătură:

Nume: []

Functie: []

 

ANEXA Nr. 1

la contractul de escrow

 

SEMNATARI AUTORIZATI

 

PARTEA 1

Semnatari autorizati în numele Vânzătorului

 

Semnatar autorizat...............................Nume

 

PARTEA2

Semnatari autorizati în numele Cumpărătorului

 

Semnatar autorizat...............................Nume:..................(individual)

Semnatar autorizat...............................sau.......................(individual)


 

ANEXA Nr. 2

la contractul de escrow

Forma Instructiunii de Plată

 

INSTRUCTIUNE DE PLATĂ

 

 

Prezenta instructiune de plată este adresata Agentului Escrow potrivit subclauzei 6.2 (iv) din Contractul de Vânzare- Cumpărare Actiuni din data de ...... august 2009, încheiat între S.C. „Electrica" - S.A. si ČEZ, a.s. (Contractul de Vânzare-Cumpărare Actiuni) si clauzei 5.1 din Contractul de Escrow din data de.............august 2009, încheiat între Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România, S.C. „Electrica" - S.A. si ČEZ, a.s. (Contractul de Escrow). Dacă nu sunt altfel definiti în prezenta instructiune de plată, toti termenii scrisi cu majuscule vor avea întelesurile stabilite prin Contractul de Escrow si prin Contractul de Vânzare-Cumpărare Actiuni.

Potrivit subclauzei 6.2 (iv) si (v) din Contractul de Vânzare-Cumpărare Actiuni, Părtile instructează prin prezenta Agentul Escrow să transfere din Contul Escrow suma de 145.359.639 Euro (una sută patruzeci si cinci milioane trei sute cincizeci si nouă mii sase sute treizeci si nouă Euro), reprezentând Pretul de Cumpărare al Actiunilor Aferente Optiunii, în contul Vânzătorului având IBAN RO51CITI0000000760012025 deschis la Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România.

Prezenta instructiune de plată a fost semnată astăzi [....] august 2009, în 3 (trei) exemplare originale.

 

ELECTRICA-S.A.

De către:

.................

Nume: []

Functie: []

ČEZ, a.s.

De către:

.................

Nume: []

Functie: []

 

Primirea de către Agentul Escrow a prezentei instructiuni de plată semnate si a instructiunilor continute în aceasta, conform art. 5.2 din Contractul de Escrow, este confirmată în mod valabil la ora..........,............la data de referintă de mai sus, urmând ca Agentul Escrow să efectueze plata, conform art. 5.3 din Contractul de Escrow.

Citibank Europe PLC, Dublin - Sucursala România,

 

De către:

.................

Nume: [] Functie: []

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Nicolae Giugea în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Giugea se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2009.

Nr. 693.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Mihai Constantin Seitan din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Constantin Seitan se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2009.

Nr. 694.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Mihai Constantin Seitan în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Constantin Seitan se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 3 octombrie 2009.

Nr. 695.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Adrian Streinu-Cercel în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Streinu-Cercel se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Sănătătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 5 octombrie 2009.

Nr. 696.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru realizarea si functionarea Registrului national privind locatiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 105.856/S.M. din 18 august 2009,

în temeiul art. 72 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, si al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului din subordinea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în calitate de autoritate competentă, realizează si asigură functionarea Registrului national privind locatiile introducerii în mediu a organismelor modificate genetic, denumit în continuare Registrul.

(2) Registrul reprezintă o bază de date, realizată în format electronic si pe suport hârtie, care asigură evidenta anuală a locatiilor prevăzute la alin. (1). Registrul cuprinde următoarele sectiuni:

a) sectiunea 1: datele privind locatiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru testare, a organismelor modificate genetic;

b) sectiunea a 2- A: datele privind locatiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru cultivare comercială, a plantelor superioare modificate genetic.

Art. 2. - (1) Informatia inclusă în Registru în sectiunea 1 este conformă cu datele din autorizatiile emise de către autoritatea competentă în baza cap. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, si cu datele transmise la autoritatea competentă de către notificatori/titularii autorizatiilor.

(2) Autorizatiile prevăzute la alin. (1) se referă la testarea plantelor superioare modificate genetic sau a unor organisme modificate genetic, altele decât plantele superioare modificate genetic.

(3) Informatia inclusă în Registru în sectiunea a 2- A se obtine de la autoritatea publică centrală pentru agricultură, care transmite autoritătii competente datele privind culturile de plante superioare modificate genetic, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, precum si de la titularul/reprezentantul titularului autorizatiei de cultivare la nivel comunitar.

Art. 3. - Includerea informatiei în Registru si gestionarea acesteia se realizează cu respectarea prevederilor referitoare la confidentialitate, în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, si ale legislatiei privind accesul publicului la informatia privind mediul.

Art. 4. - Institutiile si persoanele care furnizează datele pentru Registru răspund pentru veridicitatea datelor transmise, conform legii.

Art. 5. - (1) Sectiunea 1 a Registrului contine datele privind locatiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru testare, a organismelor modificate genetic, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Sectiunea a 2- A a Registrului contine datele privind locatiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru cultivare, a plantelor superioare modificate genetic, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Continutul Registrului se adaptează în functie de evolutia cerintelor legislatiei comunitare si nationale si pe baza experientei dobândite, precum si ca urmare a modificărilor organizatorice/administrative survenite la nivel national.

(4) Actualizarea Registrului se face prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, pe baza unei propuneri din partea autoritătii competente sau la initiativa autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

Art. 6. - Agentia Natională pentru Protectia Mediului asigură transmiterea unor informatii specifice în legătură cu datele incluse în Registru către public, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si autoritătile implicate, inclusiv autoritătile comunitare si ale statelor membre, la solicitarea acestora.

Art. 7. - Formatul electronic al Registrului este pus la dispozitia publicului prin afisare pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

 

Bucuresti, 16 septembrie 2009.

Nr. 1.205.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE

privind locatiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru testare, a organismelor modificate genetic

 

1. Anul/Numărul curent

2. Informatii privind titularul autorizatiei:

a) numele persoanei juridice

b) adresa (sediul)

c) numărul de înregistrare la registrul comertului si CUI

3. Numărul si data autorizatiei privind testarea si durata de valabilitate a acesteia

4. Numărul notificării (numărul înscris în Registrul Comisiei Europene)

5. Organismul modificat genetic:

a) specia

b) evenimentul de transformare

c) codul unic de identificare*)

d) alte date specifice

6. Scopul introducerii deliberate (înregistrare în Catalogul oficial/performante agronomice/evaluarea riscului asupra mediului/testarea altor organisme modificate genetic decât plantele superioare modificate genetic/altele)

7. Locatiile (localitatea/judetul)

8. Suprafata (m2)

9. Informatii privind distantele fată de culturile conventionale/culturile ecologice

10. Numărul si data acordului de import si durata de valabilitate

11. Raportul privind rezultatele introducerii în mediu

12. Alte date relevante**)


*) Codul unic de identificare este conform Regulamentului (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare si alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic.

**) În situatia testării altor organisme modificate genetic decât plantele superioare modificate genetic.

 

ANEXA Nr. 2

DATELE

privind locatiile pentru introducerea deliberată în mediu, pentru cultivare, a plantelor superioare modificate genetic

 

1. Anul si numărul curent

2. Organismul modificat genetic:

a) specia

b) evenimentul de transformare

c) codul unic de identificare*)

d) alte date specifice

3. Titularul autorizatiei de cultivare comercială la nivel comunitar

4. Informatii privind operatorul economic cultivator:

a) numele

b) adresa (sediul, pentru persoane juridice, domiciliul, pentru persoane fizice)

c) numărul de înregistrare la registrul comertului si CUI (pentru persoane juridice)/codul numeric personal (pentru persoane fizice)/altele

5. Locatiile (localitatea/judetul)

6. Suprafata cultivată (ha)

7. Informatii privind distantele fată de culturile conventionale/ culturile ecologice

8. Informatii din autorizatia de cultivare comercială (durata de valabilitate, prevederi)

9. Raportul de monitorizare transmis de către titularul autorizatiei/date furnizate de alte institutii sau autorităti care asigură monitorizarea


*) Codul unic de identificare este conform Regulamentului (CE) nr. 65/2004 al Comisiei din 14 ianuarie 2004 de stabilire a unui sistem de elaborare si alocare a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.