MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 693/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 693         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 octombrie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

318. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabilă relatiilor de muncă, securitate sociala si securitate si sănătate īn muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două tări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008

 

Acord īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabilă relatiilor de muncă, securitate socială si securitate si sănătate īn muncă legate de construirea unui noii pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două tări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin

 

1.467. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabilă relatiilor de muncă, securitate socială si securitate si sănătate īn muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două tări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008

 

320. - Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romāniei sau a altor institutii publice īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

 

1.469. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romāniei sau a altor institutii publice īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

            1.040. - Hotărāre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti si Washington la 31 martie 2009 si, respectiv, la

Bucuresti la 29 aprilie 2009 si la Washington la 30 aprilie 2009 īntre Guvernul Romāniei si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.857. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind aprobarea programelor scolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică - domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de īnvătămānt si a programelor scolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 si 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin īnvătămāntul preuniversitar

 

6.930. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, īncheiat īn forma simplificată a schimbului de scrisori la Bucuresti la 22 ianuarie 2009

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

24. - Hotărāre pentru aprobarea Normei nr. 16/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008

 

25. - Hotărāre pentru aprobarea Normei nr. 17/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabilă relatiilor de muncă, securitate socială si securitate si sănătate īn muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două tări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabilă relatiilor de muncă, securitate socială si securitate si sănătate īn muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două tări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 13 octombrie 2009.

Nr. 318.

 

ACORD

īntre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabilă relatiilor de muncă, securitate socială si securitate si sănătate īn muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două tări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin

 

Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite īn continuare părti contractante,

recunoscānd relatiile de prietenie, cooperare si bună vecinătate existente īntre cele două state si dorind să promoveze īn continuare aceste relatii prin dezvoltarea infrastructurii de transport ce asigură legăturile dintre cele două state, care are o semnificatie specială pentru integrarea lor europeană, īn conformitate cu acordurile internationale īn vigoare privind īmbunătătirea retelei de transport european si regional,

īn baza prevederilor Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două tări, peste fluviul Dunărea, semnat la Bucuresti la 5 iunie 2000,

urmărind să convină aspectele privind munca si afacerile sociale legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două state, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul acordului

 

Prevederile prezentului acord stabilesc legislatia din Romānia, respectiv Republica Bulgaria aplicabilă relatiilor de muncă, securitătii sociale si securitătii si sănătătii īn muncă īn

procesul de proiectare, constructie si autorizare a podului peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, īn ceea ce priveste:

- contractele de muncă;

- permisele de muncă;

- securitatea socială;

- securitatea si sănătatea īn muncă;


- controlul exercitat de către autoritătile competente pentru domeniile mentionate anterior.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

Īn īntelesul prezentului acord:

1. teritoriul statului părtii contractante reprezintă teritoriul Romāniei, respectiv teritoriul Republicii Bulgaria;

2. santier reprezintă zona special amenajată si delimitată corespunzător, situată pe uscat si pe fluviul Dunărea, īn zonele de frontieră de pe teritoriul statelor părtilor contractante unde se efectuează lucrările de construire a podului peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, pe baza autorizatiei de construire;

3. autoritate contractantă reprezintă Ministerul Transporturilor din Republica Bulgaria, pentru pod;

4. angajati reprezintă lucrătorii, expertii, consultantii, personalul administrativ si orice alt personal, īncadrati cu contract individual de muncă de către un angajator īn legătură cu lucrările de santier, indiferent de cetătenie;

5. angajator romān reprezintă o societate comercială cu sediul īn Romānia, precum si societatea comercială străină care a īnfiintat īn Romānia filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare īn conformitate cu legislatia romānă;

6. angajator bulgar reprezintă o societate comercială cu sediul īn Republica Bulgaria, precum si societatea comercială străină care a īnfiintat īn Republica Bulgaria filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, īn conformitate cu legislatia bulgară. Societatea comercială străină care a īnfiintat atāt īn Romānia, cāt si īn Republica Bulgaria, cu respectarea legislatiei aplicabile īn fiecare dintre cele două state, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare este considerată angajator bulgar;

7. angajator străin reprezintă o societate comercială cu sediul pe teritoriul unui stat tert, care nu a īnfiintat īn Romānia sau īn Republica Bulgaria filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare;

8. securitatea si sănătatea īn muncă reprezintă ansamblul de activităti institutionalizate avānd ca scop asigurarea celor mai bune conditii īn desfăsurarea procesului de muncă, apărarea vietii, integritătii fizice si psihice, sănătătii lucrătorilor si a altor persoane participante la procesul de muncă.

 

ARTICOLUL 3

Legislatia aplicabilă

 

Īn vederea stabilirii legislatiei aplicabile pe santier, părtile contractante convin asupra următoarelor reguli:

1. Angajatorii romāni, precum si toti angajatii acestora sunt supusi legislatiei romāne, indiferent dacă lucrările pe care acestia le execută se realizează pe teritoriul Romāniei sau pe teritoriul Republicii Bulgaria.

2. Angajatorii bulgari, precum si toti angajatii acestora sunt supusi legislatiei bulgare, indiferent dacă lucrările pe care acestia le execută se realizează pe teritoriul Romāniei sau pe teritoriul Republicii Bulgaria.

3. Angajatorii străini, precum si toti angajatii acestora sunt supusi legislatiei romāne, dacă lucrările pe care acestia le execută se realizează doar pe teritoriul Romāniei.

4. Angajatorii străini, precum si toti angajatii acestora sunt supusi legislatiei bulgare, dacă lucrările pe care acestia le execută se realizează pe teritoriul Republicii Bulgaria sau pe teritoriul Romāniei si pe teritoriul Republicii Bulgaria.

5. Angajatii sunt supusi legislatiei aplicabile angajatorului, potrivit regulilor stabilite la pct. 1-4 ale prezentului articol.

6. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse din Romānia*) si Ministerul Muncii si Politicii Sociale din Republica Bulgaria vor elibera angajatorilor un formular īn limbile romānă si bulgară.

7. Autoritatea contractantă va elabora o listă cu angajatorii care desfăsoară activităti pentru realizarea obiectivului, cuprinzānd datele de identificare, obiectul activitătilor concrete pe care le vor realiza, numărul angajatilor, datele de identificare ale acestora, durata desfăsurării activitătii, precum si orice alte elemente relevante. Lista va fi actualizată lunar. Īnainte de a demara orice activitate specifică, angajatorii vor fi īnregistrati īn lista mentionată. Lista va fi pusă la dispozitia autoritătilor romāne si bulgare responsabile pentru controlul aspectelor mentionate la art. 1 al prezentului acord.

8. Procesarea datelor mentionate la punctul anterior se va realiza īn conformitate cu legislatia respectivă privind protectia datelor.


*) Potrivit art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, se īnfiintează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

 

ARTICOLUL 4

Egalitate de tratament

 

1. Angajatii supusi prevederilor prezentului acord vor beneficia de egalitate de tratament cu lucrătorii, cetăteni ai statului a cărui legislatie este aplicabilă angajatorului, īn ceea ce priveste īncheierea, executarea, modificarea, suspendarea si īncetarea contractului individual de muncă, conditiile de muncă, securitate si sănătate īn muncă, asigurările sociale, fiscalitatea, protectia legală a bunurilor, drepturile individuale, precum si accesul la autoritătile judecătoresti si administrative.

2. Egalitatea de tratament se va corela cu prevederile Acordului bilateral privind evitarea dublei impuneri.

3. Contractul individual de muncă nu va putea stabili nicio derogare de la principiul egalitătii prevăzut la pct. 1 al prezentului articol.

 

ARTICOLUL 5

Contracte de muncă

 

1. Angajatorul este obligat să īncheie cu angajatul un contract individual de muncă, īn forma si cu respectarea prevederilor prevăzute de legislatia aplicabilă.

2. Īncheierea, executarea, modificarea, suspendarea si īncetarea contractelor de muncă sunt supuse legislatiei stabilite potrivit regulilor prevăzute la art. 3 al prezentului acord.

3. Angajatul va primi un contract de muncă īntr-o limbă pe care o īntelege.

4. Contractele de muncă īncheiate īntre angajat si angajator sunt īnregistrate:

a) pentru angajatorii supusi legislatiei romāne, la inspectoratul teritorial de muncă, īn conditiile legii;

b) pentru angajatorii supusi legislatiei bulgare, la Oficiul National de Venituri.

 

ARTICOLUL 6

Permise de muncă

 

1. Angajatii, cetăteni romāni, care īsi desfăsoară activitatea la un angajator bulgar sau angajator străin supus legislatiei bulgare, potrivit prevederilor art. 3 al prezentului acord, sunt exceptati de la obtinerea permisului de muncă, dacă este necesar.

2. Angajatii, cetăteni bulgari, care īsi desfăsoară activitatea la un angajator romān sau angajator străin supus legislatiei romāne, potrivit prevederilor art. 3 al prezentului acord, sunt exceptati de la obtinerea permisului de muncă, dacă este necesar.

3. Angajatii cetăteni străini sunt supusi prevederilor legale privind īncadrarea īn muncă a străinilor din statul a cărui legislatie īi este aplicabilă angajatorului, potrivit prevederilor art. 3 al prezentului acord.

4. Permisul de muncă se va elibera cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile angajatorului.

5. Autoritătile celor două părti contractante īsi vor comunica, la cerere, informatii privind permisele de muncă eliberate.

 

ARTICOLUL 7

Securitate socială

 

            Īn domeniul securitătii sociale, angajatii si angajatorii sunt supusi prevederilor legislatiei nationale sau reglementărilor comunitare īn domeniu, după cum este cazul.

 

ARTICOLUL 8

Securitate si sănătate īn muncă

 

1. Īn domeniul securitătii si sănătătii īn muncă, angajatii si angajatorii sunt supusi prevederilor legislatiei stabilite conform regulilor prevăzute la art. 3 al prezentului acord.

2. Ministerul Sănătătii Publice*) din Romānia are toate competentele stabilite de legislatia romānă īn domeniul sănătătii publice si al sănătătii īn muncă.

3. Ministerul Sănătătii Publice din Romānia va controla, prin structurile cu atributii īn domeniul sănătătii ocupationale, modul de efectuare a examenelor medicale preventive lucrătorilor supusi legislatiei romāne.

4. Evenimentele de sănătate ce survin lucrătorilor, indiferent de cetătenie, sunt asigurate prin sistemul de asigurări de sănătate si sociale care īi este aplicabil angajatorului.

5. Ministerul Sănătătii din Republica Bulgaria are toate competentele stabilite de legislatia bulgară īn domeniul sănătătii publice.

6. Agentia Executiv㠄Inspectoratul General de Muncă" din Republica Bulgaria are toate competentele īn domeniul sănătătii si securitătii īn muncă, potrivit legislatiei bulgare.

 

*) Potrivit art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare īn cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009, se īnfiintează Ministerul Sănătătii, prin reorganizarea Ministerului Sănătătii Publice.

 

ARTICOLUL 9

Asistentă medicală

 

1. Pentru asistenta medicală acordată īn aplicarea prezentului acord angajatilor care sunt cetăteni UE sau sunt stabiliti permanent pe teritoriul unui stat membru UE, se va aplica Regulamentul Consiliului nr. 1.408/71 din 14 iunie 1971 privind aplicarea sistemelor de securitate socială angajatilor, lucrătorilor independenti si membrilor de familie ai acestora care se deplasează īn interiorul Comunitătilor.

2. Pentru angajatii cetăteni ai unor state terte, asistenta medicală va intra sub incidenta aranjamentelor dintre Ministerul Sănătătii din Republica Bulgaria si Ministerul Sănătătii Publice din Romānia.

 

ARTICOLUL 10

Control

 

1. Inspectia Muncii din Romānia are toate competentele de control stabilite de legislatia romānă si este responsabilă cu asigurarea controlului aplicării prevederilor legale referitoare la relatiile de muncă, la securitatea si sănătatea īn muncă, precum si la protectia angajatilor, indiferent de cetătenia acestora.

2. Inspectia Sanitară de Stat din Romānia are toate competentele de control stabilite de legislatia romānă privind sănătatea īn muncă.

3. Competenta Inspectiei Muncii din Romānia se va exercita asupra tuturor angajatilor si angajatorilor supusi legislatiei romāne potrivit regulilor stabilite la art. 3 al prezentului acord.

4. Agentia Executiv㠄Inspectoratul General de Muncă" din Republica Bulgaria are toate competentele de control prevăzute de legislatia bulgară si īsi exercită controlul īn ceea ce priveste implementarea prevederilor legale privind relatiile de muncă si securitatea si sănătatea la locul de muncă ale angajatilor, indiferent de cetătenia acestora.

5. Competenta Agentiei Executive „Inspectoratul General de Muncă" din Republica Bulgaria se va exercita asupra tuturor angajatilor si angajatorilor supusi legislatiei bulgare potrivit regulilor stabilite la art. 3 al prezentului acord.

6. Controlul privind respectarea prevederilor referitoare la eliberarea permiselor de muncă va fi realizat de către institutiile competente, conform legislatiei aplicabile.

 

ARTICOLUL 11

Accesul Inspectiei Muncii

 

1. Accesul Inspectiei Muncii din Romānia nu poate fi restrictionat pe teritoriul Romāniei prin invocarea faptului că angajatorul este supus legislatiei bulgare. Īn acest caz, Inspectia Muncii va verifica formularul prevăzut la art. 3 al prezentului acord, eliberat de autoritătile competente bulgare. Angajatorii au obligatia să prezinte acest formular.

2. Accesul Agentiei Executive „Inspectoratul General de Muncă" din Republica Bulgaria nu poate fi restrictionat pe teritoriul Republicii Bulgaria prin invocarea faptului că angajatorul este supus legislatiei romāne. Īn acest caz, Agentia Executiv㠄Inspectoratul General de Muncă" din Republica Bulgaria va verifica formularul prevăzut la art. 3 al prezentului acord, eliberat de autoritătile competente romāne. Angajatorii au obligatia să prezinte acest formular.

 

ARTICOLUL 12

Cooperarea īntre Inspectiile Muncii

 

            Inspectia Muncii din Romānia si Agentia Executiv㠄Inspectoratul General de Muncă" din Republica Bulgaria vor conveni un protocol de cooperare īn domeniul lor de competentă.

 

ARTICOLUL 13

Cooperarea īntre institutiile competente

 

1. Institutiile competente ale celor două părti contractante se vor informa reciproc asupra măsurilor administrative luate īn vederea aplicării prevederilor prezentului acord, precum si asupra modificărilor legislatiei nationale, īn măsura īn care aceste modificări afectează aplicarea prezentului acord.

2. Īn scopul rezolvării pe cale amiabilă a problemelor legate de aplicarea prezentului acord, autoritătile celor două părti contractante īsi vor acorda sprijin reciproc.

3. Institutiile competente īsi vor furniza reciproc informatii generale referitoare la:

a) prevederi legislative si administrative īn domeniu;

b) conditii de deplasare, intrare, sedere, acces la angajare, muncă si securitate socială;

c) informatii specifice despre clauzele contractului de muncă.

 

ARTICOLUL 14

Neinfluenta privind frontiera

 

            Prevederile prezentului acord nu afectează īn niciun fel pozitiile celor două părti contractante cu privire la traseul frontierei pe Dunăre dintre Romānia si Republica Bulgaria.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea īn vigoare si durata

 

1. Prezentul acord va intra īn vigoare la data ultimei notificări prin care părtile contractante īsi vor fi comunicat reciproc īndeplinirea procedurilor lor legale interne, necesare pentru intrarea acestuia īn vigoare.

2. Prezentul acord poate fi modificat pe baza unei īntelegeri reciproce scrise īntre părtile contractante. Modificările vor intra īn vigoare īn conformitate cu prevederile pct. 1 al prezentului articol.

3. Acordul īsi va īnceta valabilitatea la data īnchiderii santierului.

Semnat la Bucuresti la data de 25 iulie 2008 si la Sofia la data de 26 august 2008, īn două exemplare originale, fiecare īn limbile romānă, bulgară si engleză, toate textele fiind egal autentice. Īn caz de divergente de interpretare a acordului, textul īn limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul Romāniei,

Paul Păcurarii,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Emilia Maslarova,

ministrul muncii si politicii sociale

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabilă relatiilor de muncă, securitate socială si securitate si sănătate īn muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două tări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind legislatia aplicabilă relatiilor de muncă, securitate socială si securitate si sănătate īn muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontieră īntre cele două tări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucuresti la 25 iulie 2008 si la Sofia la 26 august 2008, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2009.

Nr. 1.467.


PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romāniei sau a altor institutii publice īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romāniei sau a altor institutii publice īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 842 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 168/2006, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reprezentarea Romāniei sau a institutiilor publice īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii"

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. I. - (1) Reprezentarea Romāniei sau a institutiilor publice īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, cu sediul la Washington DC, se realizează de institutia sau autoritatea publică care a gestionat problematica ce face obiectul diferendului privind protectia reciprocă a investitiilor.

(2) Dacă institutia sau autoritatea publică ce a gestionat problematica ce face obiectul diferendului privind protectia reciprocă a investitiilor s-a reorganizat, reprezentarea īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii se asigură de entitatea succesoare īn drepturi si obligatii a celei reorganizate.

(3) Īn situatia īn care problematica ce face obiectul diferendului privind protectia reciprocă a investitiilor a fost gestionată de mai multe institutii sau autorităti publice, competenta de reprezentare se stabileste de Guvern."

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Pentru reprezentarea Romāniei sau a institutiilor publice īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, institutia sau autoritatea publică implicată selectează avocati, indiferent de forma de organizare a profesiei, din Romānia sau din străinătate, specializati īn litigii internationale, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, si nominalizează arbitrii īn procedurile arbitrare.

(2) Plata cheltuielilor necesare reprezentării Romāniei īn astfel de litigii, inclusiv plata arbitrilor desemnati de partea

romānă īn procedurile arbitrale, se asigură din bugetul institutiei sau al autoritătii publice implicate.

(3) Eventualele sume de bani dispuse a fi plătite de pārāt prin hotărāri judecătoresti sau arbitrale se suportă din bugetul fiecărei institutii ori al autoritătii publice implicate.

(4) Asigurarea īn bugetul propriu al institutiei publice implicate a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plătii sumelor stabilite prin hotărāri judecătoresti sau arbitrale poate fi realizată prin virări de credite bugetare realizate pe parcursul īntregului an bugetar, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ale art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare."

Art. II. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se subrogă īn toate drepturile si obligatiile aferente litigiilor aflate pe rolul Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, ce au ca obiect problematica din sfera sa de competentă, pentru care reprezentarea se realizează de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Predarea-preluarea dosarelor se realizează prin protocol īncheiat īntre Ministerul Finantelor Publice si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, īn termen de 10 zile de la data intrării īn vigoare a prezentei legi.

(3) Sumele prevăzute īn bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru litigiile preluate īn conditiile alin. (1) se transferă īn bugetul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului cu această destinatie, cu rectificarea corespunzătoare a acestuia.

(4) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările īn structura bugetului de stat si īn volumul si structura bugetului Ministerului Finantelor Publice si ai Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentruanul 2009.

(5) Ministerul Finantelor Publice va achita toate facturile primite pānă la momentul intrării īn vigoare a prezentei legi, īn limita sumelor angajate.

(6) Pentru anul 2009, cheltuielile aferente litigiilor preluate īn conditiile alin. (1) se suportă din sumele transferate de la Ministerul Finantelor Publice, conform prevederilor alin. (3), si din sumele īncasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu diminuarea corespunzătoare a sumelor care se virează īn contul curent general al Trezoreriei Statului, potrivit legii.

(7) In situatia īn care sumele prevăzute la alin. (6) nu sunt suficiente pentru plata cheltuielilor, fondurile necesare acoperirii acestor cheltuieli se asigură de la bugetul de stat, prin hotărāre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 13 octombrie 2009.

Nr. 320.


 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romāniei sau a altor institutii publice īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatafea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romāniei sau a altof institutii publice īn fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 octombrie 2009.

Nr. 1.469.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti si Washington la 31 martie 2009 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2009 si la Washington la 30 aprilie 2009 īntre Guvernul Romāniei si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 184/2007 privind ratificarea Acordului de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006, cu completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori*) semnate la Bucuresti si Washington la 31 martie 2009 si, respectiv, la Bucuresti la 29 aprilie 2009 si la Washington la 30 aprilie 2009 īntre Guvernul Romāniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 184/2007, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.040.


*) Traducere.


 

Ministerul Finantelor Publice

Cabinet ministru

 

Nr. 502.999/31 martie 2009

 

Banca Mondială

Doamnei Orsalia Kalantzopoulos

Director - Europa Centrală si Tările Baltice, Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Referitor la: Īmprumutul nr. 4.842 RO - Proiectul privind sprijinirea sectorului transporturi (TSSP) si nr. 4.839 RO - Proiectul privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare

 

Stimată doamnă,

 

Ca urmare a discutiilor referitoare la proiectele sus-mentionate, dorim să vă informăm asupra următoarelor:

1. Avānd īn vedere că data-limită de tragere a Proiectului TSSP este astăzi si īn lipsa unei decizii a Guvernului pānă īn prezent, Ministerul Finantelor Publice solicită extinderea īmprumutului cu o lună, respectiv de la 31 martie 2009 pānă la 30 aprilie 2009.

2. Īn ceea ce priveste Proiectul privind prevenirea si combaterea extinderii gripei aviare, Ministerul Finantelor Publice solicită BIRD acordul pentru realocarea sumei de 3,9 milioane dolari S.U.A. de la componenta ANSVSA pentru sănătate animală către componenta de sănătate umană a Ministerului Sănătătii. Īn acelasi timp, avem rugămintea să fiti de acord cu anularea fondurilor ANSVSA rămase īn urma realocării. Īn aceste circumstante, obiectivele de dezvoltare ale Proiectului vor fi ajustate īn mod corespunzător.

 

Cu stimă,

Gheorghe Pogea

 

Copie: Domnului Benoīt Blarel,

director de tară

Oficiul Băncii Mondiale īn Romānia

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

 

 

 

Banca Mondială

Washington D.C. 20433

SUA

 

Orsalia Kalantzopoulos

Director

Europa Centrală si Tările Baltice, Regiunea Europa si Asia Centrală

 

31 martie 2009

 

Excelentei Sale Gheorghe Pogea

Ministerul Finantelor Publice Bucuresti, Romānia

 

Stimate domnule ministru,

 

Referitor la: Romānia - Proiectul privind sprijinirea sectorului transporturi (īmprumutul nr. 4.842-RO) - A doua extindere a datei de īnchidere

 

Īmi face plăcere să vă informez că Banca a stabilit data de 30 aprilie 2009 ca ultimă dată pentru realizarea scopurilor sectiunii 2.02 a Acordului de īmprumut dintre Romānia si Bancă, datat 27 noiembrie 2006, ca urmare a: (i) scrisorii dumneavoastră din 17 octombrie 2008 prin care solicitati Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) să extindă data de īnchidere a īmprumutului de mai sus pānă la 31 decembrie 2010; (ii) scrisorii noastre din 11 noiembrie 2008 prin care suntem de acord să extindem data de īnchidere a īmprumutului pānă la 31 martie 2009, cu posibilitatea prelungirii ulterioare a acestui termen īn functie de evaluarea Băncii asupra disponibilitătilor de alocatii bugetare pe anul 2009 acordate acestui proiect; (iii) recentei evaluări făcute asupra modului de implementare īn timpul misiunii de restructurare a portofoliului Băncii; si (iv) scrisorii dumneavoastră din 31 martie 2009 prin care solicitati extinderea datei de īnchidere a īmprumutului pānă la 30 aprilie 2009.

Īn momentul de fată asteptăm decizia Guvernului asupra īnchiderii proiectului īn asa fel īncāt să se maximizeze sprijinul Băncii īn ceea ce priveste programul de investitii pe anul 2009 si să se poată stabili suma din īmprumut care poate fi anulată. Recenta evaluare asupra stadiului Proiectului a demonstrat că procesul de implementare a acestuia s-a īmbunătătit si singura constrāngere majoră este cea legată de limitarea bugetului statului, respectiv a alocatiilor bugetare aferente tragerilor din īmprumut, īn functie de nivelul acestor limitări ale alocatiilor bugetare, există cāteva optiuni care conduc la totala sau partiala realizare a celor mai importante obiective ale proiectului ce pot fi īndeplinite īn functie de fondurile avute la dispozitie.

Prin urmare, am dori să primim īnaintea datei de 24 aprilie 2009 indicatii clare si un angajament ferm din partea Guvernului asupra nivelului fondurilor aferente proiectului pe anul 2009. Nivelul finantării ce va fi angajat va determina scopul activitătilor īn vederea acordării unei noi extinderi, respectiv pānă la 31 decembrie 2009.

 

Cu stimă,

Orsalia Kalantzopoulos


 

Nr. 503.610/29 aprilie 2009

 

Banca Mondială

Doamnei Orsalia Kalantzopoulos

Director - Europa Centrală si Tările Baltice, Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Referitor la: īmprumutul nr. 4.842 RO - Proiectul privind sprijinirea sectorului transporturi (TSSP)

 

Stimată doamnă,

Facem referire la īmprumutul nr. 4.842 RO pentru Proiectul privind sprijinirea sectorului transporturi semnat īn data de 27 noiembrie 2006, īn sumă de 180.000.000 dolari S.U.A., si la scrisoarea dumneavoastră din 31 martie 2009 prin care ati acordat a doua extindere a datei de īnchidere a īmprumutului, respectiv pānă la 30 aprilie 2009.

Asa cum reiese de la ultima evaluare efectuată, dezvoltarea obiectivelor proiectului pot fi realizate numai partial pānă la data mentionată mai sus.

Īn acelasi timp am dori să subliniem faptul că obiectivele acestui proiect au o importantă vitală pentru procesul de dezvoltare socială si economică a tării, de aceea el trebuie să continue.

Astfel, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. (C.N. A.D.N.R. - S.A.) si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. au decis să solicite extinderea datei de īnchidere a proiectului pānă la 31 decembrie 2009 si īn acelasi timp ne-au informat că, īn ceea ce priveste continuarea procesului de implementare a obiectivelor proiectului, au decis să aleagă varianta doi atāt pentru componenta drumuri, cāt si pentru cea feroviară.

Īn acest sens, avem rugămintea să fiti de acord cu extinderea datei de īnchidere a acordului de īmprumut de la 30 aprilie 2009 pānă la 31 decembrie 2009 si să agreati de asemenea optiunea numărul doi pentru cele două componente ale proiectului, anulānd īn acelasi timp si suma de 35 milioane dolari S.U.A. din īmprumut, aferentă componentei feroviare.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

 

Banca Mondială

Washington D.C. 20433 SUA

 

Orsalia Kalantzopoulos

Director

Europa Centrală si Tările Baltice, Regiunea Europa si Asia Centrală

 

30 aprilie 2009

 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, Romānia

 

Stimate domnule ministru,

 

Referitor la: Romānia - Proiectul privind sprijinirea sectorului transporturi (īmprumutul nr. 4.842-RO) - A treia extindere a datei de īnchidere si anulare partială a sumei īmprumutului

 

Īmi face plăcere să vă informez că Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) a stabilit data de 31 decembrie 2009 ca ultimă dată pentru realizarea scopurilor paragrafului B.2 al sectiunii a IV-a din anexa nr. 2 la Acordul de īmprumut (Acordul) dintre Romānia si Bancă, datat 27 noiembrie 2006, ca urmare a: (i) scrisorii dumneavoastră din 29 aprilie 2009 prin care solicitati Băncii să extindă data de īnchidere a īmprumutului de mai sus pānă la 31 decembrie 2010; (ii) scrisorii noastre din 31 martie 2009 prin care suntem de acord să extindem data de īnchidere a īmprumutului pānă la 30 aprilie 2009, solicitānd īn acelasi timp o indicatie clară si un angajament ferm al Guvernului privind nivelul fondurilor alocate acestui proiect pentru anul 2009.

Extinderea datei de īnchidere este necesară realizării activitătilor Proiectului, asa cum sunt ele detaliate īn Programul anual de īntretinere a infrastructurii, pentru restul perioadei de timp rămase din anul calendaristic 2009 si pentru a fi finalizate īn anul 2009 (program anexat la prezenta scrisoare - anexele nr. 2 si 3). Suma totală a īmprumutului corespunzătoare activitătilor mai sus mentionate, precum si activitătilor rămase de finalizat nu va depăsi 145 milioane dolari S.U.A.

Noua dată de īnchidere a īmprumutului este stabilită īn conditiile īn care resursele bugetare vor fi asigurate īn mod suficient (atāt cele din īmprumut, cāt si cele aferente componentei locale), īn vederea finalizării complete a obiectivelor Proiectului care fac obiectul extinderii pānă la 31 decembrie 2009. Vă rugăm, de asemenea, să notati faptul că Banca nu va mai acorda o altă extindere a datei de īnchidere acestui īmprumut. Īn consecintă, Guvernul trebuie să se asigure că orice activitate a Proiectului care va depăsi data de 31 decembrie 2009 va fi finantată de la acea dată din surse proprii.

Mai mult decāt atāt, ca urmare a solicitării dumneavoastră adresate cu scrisoarea din data de 29 aprilie 2009 primită de Bancă pe data de 30 aprilie 2009 si ca urmare a prevederilor sectiunii 7.01 din Conditiile generale, Banca anulează īncepānd cu data de 30 aprilie 2009 suma de 35 milioane dolari S.U.A. aferentă categoriei 2 - Bunuri, lucrări si servicii de consultantă, partea a doua a Proiectului, asa cum a fost identificată īn Programul anual de īntretinere a infrastructurii pentru partea a doua a Proiectului, si taxele de angajament aplicate acestei sume nu se mai aplică īncepānd cu data de 30 aprilie 2009.

Astfel, graficul revizuit din paragraful A2 al sectiunii a IV-a din anexa nr. 2 la Acordul de īmprumut este indicat īn anexa nr. 1 la această scrisoare. Graficul revizuit este īn conformitate cu anularea sumei de 35 milioane dolari S.U.A. din īmprumut.


Anexa nr. 3 „Graficul rambursărilor" este revizuită de Bancă ca rezultat al anulării, iar cifrele revizuite vă vor fi transmise īn curānd.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră cu cele de mai sus prin semnarea, datarea si returnarea unui exemplar al acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Orsalia Kalantzopoulos,

director

Europa Centrală si Tările Baltice, Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord

 

ROMĀNIA

 

Reprezentant autorizat

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

19 mai 2009

 

ANEXA Nr. 1

 

Graficul revizuit al rambursărilor

 

30 aprilie 2009

 

Categoria

Suma alocată din īmprumut (exprimată īn dolari S.U.A.)

Procent finantat din cheltuieli

(1) Bunuri, lucrări si servicii de consultantă pentru partea I a Proiectului, asa cum este identificat īn Programul anual de īntretinere a infrastructurii pentru partea I a Proiectului

90.000.000 dolari S.U.A.

80%

(2) Bunuri, lucrări si servicii de consultantă pentru partea a II-a a Proiectului asa cum este identificat īn Programul anual de īntretinere a infrastructurii pentru partea a II-a a Proiectului

55.000.000 dolari S.U.A.

80%

SUBTOTAL

145.000.000 dolari S.U.A.

 

Anulare īncepānd cu data de 30 aprilie 2009

35.000.000 dolari S.U.A.

 

SUMA TOTALĂ

180.000.000 dolari S.U.A.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea programelor scolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică - domeniile de pregătire de bază, a standardelor de pregătire profesională, a planurilor de īnvătămānt si a programelor scolare pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 si 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin īnvătămāntul preuniversitar

 

Īn conformitate cu prevederile Legii īnvătămāntului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, īn temeiul prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă programele scolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică - domeniile de pregătire de bază.

(2) Lista domeniilor de pregătire de bază pentru care au fost elaborate programe scolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, este prevăzută īn anexa nr. 1.

(3) Programele scolare pentru domeniile de pregătire de bază prevăzute la alin. (2) sunt incluse īn anexa nr. 2.

(4) Īncepānd cu anul scolar 2009-2010 se aplică programele scolare pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică - domeniile de pregătire de bază aprobate prin prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă standardele de pregătire profesională (SPP) revizuite pentru unele calificări profesionale de nivel 2, 3 si 3 avansat pentru care se asigură pregătirea prin īnvătămāntul preuniversitar.


(2) Lista calificărilor profesionale pentru care au fost revizuite standardele de pregătire profesională este prevăzută īn anexa nr. 3.

(3) Standardele de pregătire profesională revizuite pentru calificările prevăzute la alin. (2) sunt incluse īn anexa nr. 4.

(4) Īncepānd cu anul scolar 2009-2010, la clasele care īncep scolarizarea īntr-un nou nivel de calificare se aplică standardele de pregătire profesională revizuite pentru calificările profesionale de nivel 2, 3 si 3 avansat aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă standardele de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale noi, de nivel 3 avansat, pentru care se asigură pregătirea prin īnvătămāntul preuniversitar.

(2) Lista calificărilor profesionale noi, de nivel 3 avansat, pentru care au fost elaborate standarde de pregătire profesională este prevăzută īn anexa nr. 5.

(3) Standardele de pregătire profesională elaborate pentru calificările prevăzute la alin. (2) sunt incluse īn anexa nr. 6.

(4) Īncepānd cu anul scolar 2009-2010 se aplică standardele de pregătire profesională pentru calificările profesionale noi, de nivel 3 avansat, aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Se aprobă planurile de īnvătămānt pentru unele calificări profesionale de nivel 3 avansat.

(2) Planurile de īnvătămānt pentru unele calificări profesionale de nivel 3 avansat, aprobate potrivit alin. (1), sunt incluse īn anexa nr. 7.

(3) Īncepānd cu anul scolar 2009-2010 se aplică planurile de īnvătămānt pentru calificările profesionale de nivel 3 avansat aprobate prin prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Se aprobă programele scolare pentru calificări profesionale de nivelul 2, 3 si 3 avansat pentru care au fost elaborate sau revizuite standardele de pregătire profesională.

(2) Lista calificărilor profesionale pentru care au fost elaborate programe scolare este prevăzută īn anexa nr. 8.

(3) Programele scolare pentru calificările prevăzute la alin. (2) sunt cuprinse īn anexa nr. 9.

(4) Īncepānd cu anul scolar 2009-2010 se aplică programele scolare pentru calificările profesionale de nivel 2, 3 si 3 avansat aprobate prin prezentul ordin.

Art. 6. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, orice dispozitie contrară prevederilor acestuia se abrogă.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 8. - Secretariatul de Stat pentru īnvătămāntul Preuniversitar, Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală īnvătămānt īn limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare īn īnvătămāntul Preuniversitar, Centrul National de Dezvoltare a īnvătămāntului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, unitătile de īnvătămānt vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 31 august 2009.

Nr. 4.857.


*) Anexele nr. 1-9 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 693 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Acordului dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, īncheiat īn forma simplificată a schimbului de scrisori la Bucuresti la 22 ianuarie 2009

 

Īn baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

īn temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere că articolul de mai jos a intrat īn vigoare la data semnării,

īn conformitate cu prevederile sale,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, Acordul dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Japoniei privind Programul de voluntari culturali japonezi, īncheiat īn forma simplificată a schimbului de scrisori*) la Bucuresti la 22 ianuarie 2009.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 4 august 2009.

Nr. 6.930.


*) Schimbul de scrisori reprezintă traducere din limba engleză.


 

22 ianuarie 2009

Bucuresti

 

Excelentei Sale,

Cristian Diaconescu,

ministrul afacerilor externe al Romāniei

 

Excelentă,

Am onoarea să mă refer la discutiile recente care au avut loc la Bucuresti īntre reprezentanti ai Guvernului Japoniei si ai Guvernului Romāniei privind trimiterea de voluntari īn Romānia īn cadrul Programului de voluntari culturali japonezi (denumit īn continuare Program) pentru promovarea schimburilor culturale īntre cele două tări si să confirm, īn numele Guvernului Japoniei, următoarele īntelegeri convenite:

1. Īn conformitate cu legislatia si reglementările īn vigoare din Japonia, Guvernul Japoniei va lua măsurile necesare pentru trimiterea voluntarilor īn Romānia pentru a contribui la răspāndirea limbii si culturii japoneze īn Romānia, īn conformitate cu programările care urmează să fie convenite separat de autoritătile interesate ale celor două guverne. Īn conformitate cu legislatia si reglementările īn vigoare din Japonia, Guvernul Japoniei va īntreprinde măsurile necesare pentru a trimite īn Romānia coordonatorii Programului ca membri ai personalului tehnico-administrativ ai Ambasadei Japoniei din Romānia, care vor īndeplini functii legate de activitătile voluntarilor īn Romānia.

2. Īn functie de alocatiile bugetare, Guvernul Japoniei va lua măsurile necesare să suporte costul transportului international dintre Japonia si Romānia si alocatiile de subzistentă īn Romānia pentru voluntari, să pună la dispozitie echipamentul, mecanismele, materialele si medicamentele necesare pentru īndeplinirea functiilor lor.

3. Guvernul Romāniei va permite voluntarilor să intre, să iasă si să locuiască īn Romānia pe durata misiunii lor īn Romānia, īn conformitate cu legislatia si reglementările īn vigoare din Romānia, si īi va sprijini pentru īndeplinirea procedurilor necesare īnregistrării străinilor.

4. Guvernul Romāniei va oferi voluntarilor īngrijire medicală gratuită īn caz de urgente medicale, chirurgicale si boli infectioase transmisibile pe durata misiunii lor īn Romānia.

5. Guvernul Romāniei va lua măsurile necesare pentru asigurarea eliberării de legitimatii pentru voluntari, pentru a facilita īndeplinirea functiilor lor.

6. Īn ceea ce priveste remuneratiile de la Guvernul Japoniei pentru voluntari, se vor aplica prevederile Conventiei dintre Republica Socialistă Romānia si Japonia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnată la Tokyo la 12 februarie 1976.

7. Guvernul Romāniei va acorda coordonatorilor privilegiile si imunitătile de care se bucură personalul tehnico-administrativ īn conformitate cu Conventia de la Viena asupra relatiilor diplomatice din 18 aprilie 1961.

8. Guvernul Romāniei va elibera legitimatii pentru coordonatori pentru a facilita īndeplinirea functiilor lor.

9. Cele două guverne vor avea consultări periodice pe tema aplicării Programului īn Romānia.

10. Īntelegerea de mai sus poate fi īmbunătătită printr-un schimb de note īntre cele două guverne si poate fi denuntată de oricare dintre guverne prin notificarea scrisă cu 6 luni īnainte a intentiei de denuntare.

Am onoarea de a vă propune ca prezenta notă si nota de răspuns a Excelentei Voastre, prin care se confirmă īn numele Guvernului Romāniei īntelegerea de mai sus, să constituie un acord īntre cele două guverne, care va intra īn vigoare la data răspunsului Excelentei Voastre.

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelentei Voastre asigurarea īnaltei mele consideratii.

 

Yoshinobu Higashi,

ambasador extraordinar si plenipotentiar al Japoniei īn Romānia

 

N1/281

22 ianuarie 2009

 

Excelentei Sale,

Yoshinobu Higashi,

ambasador extraordinar si plenipotentiar al Japoniei īn Romānia

 

Excelentă,

Am onoarea să confirm primirea notei Excelentei Voastre din data de astăzi, cu următorul continut:

 

„Excelentă,

Am onoarea să mă refer la discutiile recente care au avut loc la Bucuresti īntre reprezentanti ai Guvernului Japoniei si ai Guvernului Romāniei privind trimiterea de voluntari īn Romānia īn cadrul Programului de voluntari culturali japonezi (denumit īn continuare Program) pentru promovarea schimburilor culturale īntre cele două tări si să confirm, īn numele Guvernului Japoniei, următoarele īntelegeri convenite:

1. Īn conformitate cu legislatia si reglementările īn vigoare din Japonia, Guvernul Japoniei va lua măsurile necesare pentru trimiterea voluntarilor īn Romānia pentru a contribui la răspāndirea limbii si culturii japoneze īn Romānia, īn conformitate cu programările care urmează să fie convenite separat de autoritătile interesate ale celor două guverne. Īn conformitate cu legislatia si reglementările īn vigoare din Japonia, Guvernul Japoniei va īntreprinde măsurile necesare pentru a trimite īn Romānia coordonatorii Programului ca membri ai personalului tehnico-administrativ ai Ambasadei Japoniei din Romānia, care vor īndeplini functii legate de activitătile voluntarilor īn Romānia.


2. Īn functie de alocatiile bugetare, Guvernul Japoniei va lua măsurile necesare să suporte costul transportului international dintre Japonia si Romānia si alocatiile de subzistentă īn Romānia pentru voluntari, să pună la dispozitie echipamentul, mecanismele, materialele si medicamentele necesare pentru īndeplinirea functiilor lor.

3. Guvernul Romāniei va permite voluntarilor să intre, să iasă si să locuiască īn Romānia pe durata misiunii lor īn Romānia, īn conformitate cu legislatia si reglementările īn vigoare din Romānia, si īi va sprijini pentru īndeplinirea procedurilor necesare īnregistrării străinilor.

4. Guvernul Romāniei va oferi voluntarilor īngrijire medicală gratuită īn caz de urgente medicale, chirurgicale si boli infectioase transmisibile pe durata misiunii lor īn Romānia.

5. Guvernul Romāniei va lua măsurile necesare pentru asigurarea eliberării de legitimatii pentru voluntari, pentru a facilita īndeplinirea functiilor lor.

6. Īn ceea ce priveste remuneratiile de la Guvernul Japoniei pentru voluntari, se vor aplica prevederile Conventiei dintre Republica Socialistă Romānia si Japonia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnată la Tokyo la 12 februarie 1976.

7. Guvernul Romāniei va acorda coordonatorilor privilegiile si imunitătile de care se bucură personalul tehnico-administrativ īn conformitate cu Conventia de la Viena asupra relatiilor diplomatice din 18 aprilie 1961.

8. Guvernul Romāniei va elibera legitimatii pentru coordonatori pentru a facilita īndeplinirea functiilor lor.

9. Cele două guverne vor avea consultări periodice pe tema aplicării Programului īn Romānia.

10. Īntelegerea de mai sus poate fi īmbunătătită printr-un schimb de note īntre cele două guverne si poate fi denuntată de oricare dintre guverne prin notificarea scrisă cu 6 luni īnainte a intentiei de denuntare.

Am onoarea de a vă propune ca prezenta notă si nota de răspuns a Excelentei Voastre, prin care se confirmă īn numele Guvernului Romāniei īntelegerea de mai sus, să constituie un acord īntre cele două guverne, care va intra īn vigoare la data răspunsului Excelentei Voastre.

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelentei Voastre asigurarea īnaltei mele consideratii."

Am onoarea de confirma, īn numele Guvernului Romāniei, prezenta īntelegere si de a fi de acord ca nota Excelentei Voastre si această notă să constituie un acord īntre cele două guverne, care va intra īn vigoare la data acestui răspuns.

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelentei Voastre asigurarea īnaltei mele consideratii.

 

Cristian Diaconescu,

ministrul afacerilor externe al Romāniei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Normei nr. 16/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008

 

Īn baza Notei de fundamentare nr. 632 din 2 octombrie 2009 a Directiei reglementare, prezentată īn cadrul sedintei din data de 7 octombrie 2009,

īn baza Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avānd īn vedere dispozitiile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005^

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărāre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 16/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Prezenta hotărāre si norma mentionată la art. 1 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare asigură ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 24.


ANEXĂ

 

NORMA Nr. 16/2009

privind modificarea si completarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008

 

Avānd īn vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii administrate privat īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 38/2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 741 din 3 noiembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Termenul prevăzut la art. 3 se prelungeste cu 365 de zile, īncepānd cu data de 3 noiembrie 2009."

2. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - La data expirării perioadei mentionate la art. 31, administratorul care a aplicat prevederile prezentei norme trebuie să se īncadreze atāt īn limitele prevăzute la art. 25 din Lege, cāt si īn limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private."

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Normei nr. 17/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008

 

Īn baza Notei de fundamentare nr. 633 din 2 octombrie 2009 a Directiei reglementare, prezentată īn cadrul sedintei din data de 7 octombrie 2009,

īn baza Hotărārii Parlamentului Romāniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avānd īn vedere dispozitiile art. 87 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005^

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărāre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 17/2009 privind modificarea si completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Prezenta hotărāre si norma mentionată la art. 1 se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general si Directia reglementare asigură ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentei hotărāri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 7 octombrie 2009.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 17/2009

privind modificarea si completarea Normei nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere

a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008

 

Avānd īn vedere prevederile art. 87 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005^

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investitiilor fondurilor de pensii facultative īn titluri de stat, aprobată prin Hotărārea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 39/2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 741 din 3 noiembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - Termenul prevăzut la art. 4 se prelungeste cu 365 de zile, īncepānd cu data de 3 noiembrie 2009."

2. La articolul 8, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) īn termen de 5 zile calendaristice de la data luării deciziei, va notifica īn scris Comisia cu privire la decizia luată, precum si īn legătură cu data de la care administratorul va īncepe aplicarea prevederilor art. 4, fără a mai proceda la modificarea prospectului autorizat al schemei de pensii facultative;".

3. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - La data expirării perioadei mentionate la art. 41, administratorul care a aplicat prevederile prezentei norme trebuie să se īncadreze atāt īn limitele prevăzute la art. 87 din Lege, cāt si īn limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii facultative."


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.