MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 699/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 699         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 octombrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

849. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis si a Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 

1.085. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

1.219. - Hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

224. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

5.614. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.495/2009 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2009

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

766. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale MAGAZINUL DE ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

 

Rectificări la:

- Decretul nr. 37/2000

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor,

oraselor si comunelor din judetul Timis si a Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor,

oraselor si comunelor din judetul Timi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 si 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetul Timis"

a) La sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică:

- pozitia nr. 9 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, str. Popa Sapcă nr. 4, CF nr. 134704 - Timisoara, nr. top. 463/3/1; 463/4/1; 463/7/1; 463/2; 463/3/2; 463/4/2; 463/7/2; 464; 467. Suprafată teren construită si neconstruită 17.504 mp";

- pozitia nr. 10 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 1, CF nr. 6073 - Dumbrăvita, nr. top. 384; 385/2; 386/1/2; 388/1/1/1/2 si 389/2. Suprafată teren construită si neconstruită 150.000 mp";

- pozitia nr. 12 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, piata Huniade nr. 1, CF nr. 13766 - Timisoara, nr. top. 213. Suprafată teren construită si neconstruită 12.150,91 mp";

- pozitia nr. 17 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, bd. Regele Carol nr. 3, CF nr. 138337 - Timisoara, nr. top. 17196/XIV. Suprafată de teren construită si neconstruită 119 mp";

- pozitia nr. 20 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Etajul III, IV, mansarda I, II (etaj V si VI) cu 46,11% părti comune indivize", si coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „str. Franz Liszt nr. 3, CF nr. 145264 - Timisoara, nr. top. 1035/2; 1036/2; 1037/2/11. Suprafată construită 1.268 mp";

- pozitia nr. 23 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa nr. 2 cu corpurile de clădire C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O si P, curte si grădină, cu teren intravilan", si coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia, Str. Principală nr. 310, CF nr. 473 -Găvojdia, nr. top. 1/a-1239/1 cu 62.851 mp. teren, CF nr. 1678 -Găvojdia, nr. top. 1/a-1239/2 cu 5.755 mp teren";

- pozitia nr. 24 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Comuna Periam, CF nr. 5135 - Periam, nr. top. 436- 439/c; 440-441/b/1/7 - casă si curte cu suprafată teren 1.688 mp, nr. top. 442-443/b - casă, curte si grădină cu suprafată teren 3.989 mp, nr. top. 308-309 - casă, curte si grădină cu suprafată teren 1.493 mp si nr. top. 306-607 - casă, curte si grădină cu suprafată teren 1.615 mp";

- pozitia nr. 25 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Corp clădire cu 3 etaje, garaj, cantină, magazie si spălătorie, CF nr. 5412 - Recas, nr. top. 2470-2471/13/10/11 /14/16/18 si /20, cu teren în suprafată de 1.434 mp si CF nr. 400170 - Recas, nr. top. 2470-2471/13/35/1/a/1, cu teren în suprafată de 7.024 mp; 3 corpuri de clădire, sală de sport si sală polivalentă, CF nr. 5412 - Recas, nr. top. A 2956/2/1 cu teren în suprafată de 17.685 mp; teren intravilan pentru căi de acces, CF nr. 5412 - Recas, nr. top. A 2956/2/2 cu teren în suprafată de 1.636 mp; teren intravilan, CF nr. 5412 - Recas, nr. top. A 2956/2/3 cu teren în suprafată de 8.087 mp";

- pozitia nr. 26 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Orasul Recas, Str. Uzinei nr. 324, CF nr. 4008 - Recas, nr. top. 4827/1 si 4827/2, suprafată construită 972 mp, suprafată teren 7.604 mp";

- pozitia nr. 27 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Făgetului nr. 158, CF nr. 10244 - Lugojul Român, nr. top. 1954-1955/1/1/1/5/a, suprafată teren 10.400 mp";

- pozitia nr. 28 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Făgetului nr. 158, CF nr. 10244 - Lugojul Român, nr. top. 1954-1955/1/1/1/5/a, suprafată teren 49.465 mp";

- pozitia nr. 29 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Făgetului nr. 158, CF nr. 10244 - Lugojul Român, nr. top. 1954-1955/1/1/1/5/a, suprafată construită 870,45 mp";

- pozitia nr. 30 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Făgetului nr. 158, CF nr. 10244 - Lugojul Român, nr. top. 1954-1955/1/1/1/5/a, suprafată teren 32.630 mp";

- pozitia nr. 31 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, str. Titu Maiorescu nr. 2-6, CF nr. 137074 - Timisoara, nr. top. 6764, 6765 si 6766, suprafată teren 1.500 mp, CF nr. 201654 - Timisoara, nr. cad. 50739, suprafată teren 3.134 mp, CF nr. 201656 - Timisoara, nr. cad. 50741, suprafată teren 376 mp, CF nr. 201655 - Timisoara, nr. cad. 50740, suprafată teren 5.382 mp";

- pozitia nr. 33 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Clădiri + teren (Biblioteca Judeteană Timis)";

- pozitia nr. 34 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, str. Gheorghe Doja nr. 16, CF nr. 136621 - Timisoara, nr. top. 12044 si 12045, suprafată construită 1.451 mp si suprafată teren 8.216,5 mp";


- pozitia nr. 37 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Orasul Deta, Str. Revolutiei nr. 11, CF nr. 2527 - Deta, nr. top. 877-879/a si 888/1/1/1/1/2, suprafată construită 438 mp si suprafată teren 592 mp";

- pozitia nr. 38 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Comuna Topolovătu Mare, CF nr. 1239, nr. top. 871/a/2, 871/b/2 si 874/2, suprafată construită 328 mp si suprafată teren 250 mp";

- pozitia nr. 39 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Orasul Sânnicolau Mare, Str. Timisorii nr. 6A, CF nr. 15936 -Sânnicolau Mare, nr. top. 13201/7691-7692/3/1 si CF nr. 15939/S - Sânnicolau Mare, nr. top. 13201/7691 - 7692/2/S/l, suprafată construită 697,54 mp si suprafată teren 4.858 mp";

- pozitia nr. 40 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Municipiul Lugoj, Str. Salcâmilor nr. 19, CF nr. 9308 - Lugoj, nr. top. 5850/b/2 si 5851/2, suprafată construită 1.370 mp";

- pozitia nr. 41 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Orasul Făget, str. Avram lancu nr. 2, CF nr. 1959 - Făget, nr. top. 106/2/2 si 107/a/2, suprafată construită 138 mp";

- pozitia nr. 42 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, bd. losif Bulbuca nr. 10, CF nr. 33435 - Timisoara, nr. top. 26599 si 26600, suprafată teren 32.774 mp";

- pozitia nr. 43 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren în Timisoara, bd. O D. Loga nr. 46-48", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 857 - Timisoara, nr. top. 114-115-116/1; 99/2-101/1/2-113 si 101/1/3-112/2 cu o suprafată de 10.944 mp si CF nr. 193 - Timisoara, nr. top. 116/2 cu o suprafată de 2.368 mp";

- pozitia nr. 53 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „0+000-54+200; 54,2 km";

- pozitia nr. 91 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, bd. losif Bulbuca nr. 10, CF nr. 73422 - Timisoara, nr. top. 29073/2/1/1; suprafată de teren 11.693 mp";

- pozitia nr. 92 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, bd. Victor Babes nr. 12, CF nr. 136658 - Timisoara, nr. top. 9844 - suprafată de teren 791 mp, nr. top. 9845 - suprafată teren 2.042 mp; Str. Triumfului nr. 2, CF nr. 136660-Timisoara, nr. top. 9843 - suprafată de teren 741 mp, str. Martirul Popescu nr. 1 si 3, CF nr. 142513 - Timisoara, nr. top. 9847 - suprafată de teren 804 mp, str. Hermes nr. 1, 3, 5, CF nr. 142524 - Timisoara, nr. top. 9841 - suprafată de teren 889 mp, nr. top. 9840 - suprafată de teren 846 mp, nr. top. 9839 - suprafată de teren 961 mp";

- pozitia nr. 93 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, str. Păltinis nr. 3, CF nr. 142513 - Timisoara, nr. top. 9846 - suprafată construită 125 mp - suprafată teren 561 mp";

- pozitia nr. 95 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 1, CF nr. 6073 - Dumbrăvita, nr. top. 384, 385/2, 386/1/2, 388/1/1/1/2, 389/2 - suprafată de teren 150.000 mp";

- pozitia nr. 99 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Constructie baterie 3 garaje Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Timis".

b) Se abrogă pozitiile nr. 3, 5, 14 si 15.

c) Se completează cu pozitiile nr. 106-116, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai municipiului Timisoara": a) La sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică:

- pozitia nr. 1479 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Piata Sf. Gheorghe nr. 4, CF nr. 92 - Timisoara, nr. top. 326, teren în suprafată de 740 mp";

- pozitia nr. 1586 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Aleea C.F.R., CF nr. 16469 - Timisoara, nr. top. 3551 = 1.138 mp, 3552=9.368 mp, 3553=670 mp, 3550/1 =4.464 mp",

- pozitia nr. 1592 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Str. Al. Golescu nr. 5, CF nr. 145803 - Timisoara, nr. top. 732/2, teren în suprafată de 399 mp";

- pozitia nr. 2780 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Str. Lidia nr. 48, CF nr. 5439 - Timisoara, nr. top. 13876 = 955 mp, 13877 = 268 mp, 13879 = 2.104 mp".

b) Se completează cu pozitiile nr. 3678-4806, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Buzias" se abrogă pozitiile nr. 39, 93,130 si 149.

4. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Deta":

a) Se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 6, Strada Independentei, coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 1514 - Deta, nr. top. 1633 si 889-891/a/1/1";

- pozitia nr. 6, strada V. Alecsandri, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 348 ml, lătime 16 ml, asfalt";

- pozitia nr. 6, strada Aurel Vlaicu, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 314 ml, lătime 16 ml, asfalt";

- pozitia nr. 6, strada Zona Elena Ghenescu, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 810 ml, lătime 12 ml, beton 810 ml"; coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1973, 2002-2004 betonare drum";

- pozitia nr. 6, Strada Revolutiei, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 600 ml, lătime 26 ml, asfalt, parcare 3.600 mp"; coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1932-2004";

- pozitia nr. 6, Strada Unirii, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „lungime 358 ml, lătime 11 ml, beton"; coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „2004 betonare drum";

- pozitia nr. 16 coloana nr. 1, care va avea următorul cuprins: „CINV, 34, 32", coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa nr. 47 curte si grădină; loc de casă (Scoala generală clasele I-VIII)", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Str. Victoriei nr. 48 si Stefan cel Mare nr. 1-3", coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 24, nr. top. 340- 341; CF nr. 283, nr. top. 351-352/b", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „teren 6.747 mp, constructii 1.488 mp, din care: clădire scoală nouă - 600 mp, clădire scoală veche - 408 mp, clădire grădinită cu program normal - 480 mp", coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1986, 1962", coloana nr. 7, care va avea următorul cuprins: „5.292.852 lei si 310.500 lei", si coloana nr. 8, care va avea următorul cuprins: „Statul român M.E.N. 1/1 parte drept rectificare rang nr. 832/1938 (CF nr. 24), statul român expropriere Decret 26/1980 asupra teren de 2.331 mp";

- pozitia nr. 26 coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „Aductiune Deta 1.700 ml, aductiune Jebel 22.000 ml, distributie apă Deta 18.687 ml, distributie apă Opatita 3.350 ml, puturi foraje 13 buc, din care câmp foraj Deta 11 buc, câmp foraj Jebel 2 buc", si coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1968-2007".


- pozitia nr. 27 coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „15.878 ml", si coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1970-2007";

- pozitia nr. 34 coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 3203, nr. top. NGL 596, CF nr. 20046, nr. top. 50013, CF nr. 20035, nr. top. 50015 si CF nr. 20014, nr. top. 50010", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „4.600 mp, 2.689 mp, 1.264 mp si 4.886 mp", si coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „1960";

- pozitia nr. 42 (anexa nr. 4 - HG nr. 1.016/2005) coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Fâneată - teren pentru amplasarea centrului de colectare si sortare deseuri menajere din Deta", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Calea Ofsenitei, CF nr. 3038, nr. cadastral F43/6, suprafată = 3.621 mp si CF nr. 3168, nr. cadastral F43/3/2, suprafată = 8.602 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „5.134", si coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Orasul Deta, domeniul public, folosintă gratuită pentru Consiliul Judetean Timis, conform HCL Deta nr. 30/13.03.2008".

b) Se completează cu pozitiile nr. 43 si 44, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Jimbolia":

a) Se abrogă pozitiile nr. 58 si 59.

b) Se completează cu pozitia nr. 155, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

6. Anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Balint" se completează cu pozitiile nr. 30 si 31, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

7. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Banloc":

a) Se modifică pozitia nr. 2 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Parc comunal", si coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Banloc nr. 15, teren cu suprafata de 9 ha, CF nr. 1 - Banloc, nr. top. 862".

b) Se abrogă pozitiile nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33^34 si 35.

8. Anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Becicherecu Mic" se completează cu pozitiile nr. 84 si 85, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

9. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Belint":

a) Se modifică:

- pozitia nr. 24 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Chizătău - suprafată 280,17 ha";

- pozitia nr. 36 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Gruni - suprafată 127 ha".

b) Se abrogă pozitiile nr. 4, 6, 19 si 20.

10. La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bethausen" se abrogă pozitia nr. 5.

11. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Bârna":

a) Se abrogă pozitia nr. 47.

b) Se completează cu pozitiile nr. 79 si 80, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

12. La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Boldur":

a) Se modifică:

- pozitia nr. 3 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 7 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 11 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 12 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 15 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 17 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 22 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 23 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 24 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 25 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1";

- pozitia nr. 26 coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Boldur 1/1".

b) Se abrogă pozitia nr. 21.

c) Se completează cu pozitia nr. 27, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cenad":

a) Se abrogă pozitiile nr. 6 si 10.

b) Se completează cu pozitiile nr. 23-31, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

14. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Genei" se modifică pozitia nr. 48 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Genei nr. 119, CF nr. 2704 - Cenei, nr. top. 259-260/a/1, suprafată 1.347 mp".

15. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Ciacova" se abrogă pozitiile nr. 69 si 70.

16. La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costeiu" se abrogă pozitiile nr. 8 si 32.

17. La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Denta" se abrogă pozitiile nr. 2, 3, 6, 7 si 9.

18. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dudestii Vechi" se abrogă pozitiile nr. 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 si 27.

19. Anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrava" se completează cu pozitia nr. 23, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

20. Anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrăvita" se completează cu pozitia nr. 26, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

21. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Găvojdia":

a) Se modifică:

- pozitia nr. 4 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu cămin cultural Găvojdia; teren de fotbal; grădinita cu program normal si teren Găvojdia"; coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 408 - Găvojdia, nr. top. 107/a/2 în suprafată de 1.921 mp; CF nr. 408 - Găvojdia, nr. top. 107/a/2 în suprafată de 5.034 mp si nr. top. 107/a/1 în suprafată de 4.393 mp; CF nr. 408 - Găvojdia, nr. top. 107/a/1 în suprafată de 2.324 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „473.521,12 lei; 142.872,40 lei; 135.548,10 lei";

- pozitia nr. 5 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu sediul Primăriei"; coloana nr. 3, care va avea următorul


cuprins: „CF nr. 1606 - Găvojdia, nr. top. 198/a/2/1/2/1 în suprafată de 1.296 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „264.769,64 lei"; coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia";

- pozitia nr. 12 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Scoala cu clasele I-VIII Găvojdia si teren"; coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 655 - Găvojdia, nr. top. 1252/106 în suprafată de 2.878 mp", si coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „744.170,10 lei";

- pozitia nr. 13 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 102 - Găvojdia, nr. top. 109 în suprafată de 5.755 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „60.139,75 lei", si coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia";

- pozitia nr. 20 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu cămin cultural Lugojel; teren cu magazin Lugojel"; coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 42 - Găvojdia, nr. top. 42/b/1 în suprafată de 2.816 mp; CF nr. 1522 - Găvojdia, nr. top. 42/b/2 în suprafată de 1.000 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „361.596,37 lei si 104.140,04 lei", si coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia";

- pozitia nr. 24 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu grădinita cu program normal Lugojel"; coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 1523 - Găvojdia, nr. top. 42/b/3 în suprafată de 1.939 mp", coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „117.975,98 lei", si coloana nr. 6, care va avea următorul cuprins: „Comuna Găvojdia";

b) Se abrogă pozitia nr. 11.

c) Se completează cu pozitiile nr. 32 si 33, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

22. Anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Giera" se completează cu pozitiile nr. 30, 31, 32, 33 si 34, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

23. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Giulvăz":

a) Se modifică:

- pozitia nr. 5 - Giulvăz, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren de joacă pentru copii. Zona de agrement CTS9/33", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Suprafată 31.500 mp", si coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „1.260.000";

- pozitia nr. 8 - Giulvăz, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu casa nr. 172/B, clădire primărie Giulvăz", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 774, nr. cadastral 118/a/1, suprafată 4.036 mp", si coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „558.495";

- pozitia nr. 9 - Giulvăz, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Grădină si curte cu Cămin cultural - Giulvăz, nr. 168", si coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „218.846";

- pozitia nr. 10 - Giulvăz, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „383.801";

- pozitia nr. 11 - Giulvăz, coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „227.646";

- pozitia nr. 5 - Ivanda, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Loc de casă", si coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „47.824";

- pozitia nr. 6 - Rudna, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Căminul cultural, curte si grădină nr. 108", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 318, nr. top. 113-114, suprafată 2.877 mp", si coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „219.186";

- pozitia nr. 7 - Rudna, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa nr. 59 curte si grădină";

- pozitia nr. 13 - Rudna, coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Dig 5-800, dig 18-760 - 168 ha", si coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „1.612.800";

- pozitia nr. 6 - Crai Nou, coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Cămin Cultural Crai Nou nr. 88", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 20075, nr. cadastral 2474/407/b/95, suprafată 2877 mp", coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „1925", si coloana nr. 5, care va avea următorul cuprins: „191.654".

b) Se abrogă pozitiile nr. 12 si 13 - Giulvăz, pozitiile nr. 7 si 11 - Ivanda si pozitiile nr. 5, 8 si 9 - Rudna.

c) Se completează la localitatea Giulvăz cu pozitia nr. 18, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

24. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jamu Mare" se abrogă pozitiile nr. 32 si 33.

25. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jebel" se completează cu pozitiile nr. 26-34, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.

26. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Lenauheim":

a) Se modifică:

- pozitia nr. 103 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Bulgărus nr. 504-505, CF nr. 1926, nr. top. 484-485, suprafată - 3.597 mp".

b) Se abrogă pozitiile nr. 89, 91 si 105.

c) Se completează cu pozitiile nr. 120-123, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.

27. Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Liebling" se completează cu pozitia nr. 53, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.

28. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lovrin":

a) Se abrogă pozitiile nr. 26 si 30.

b) Se completează cu pozitiile nr. 68, 69, 70, 71, 72 si 73, conform anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.

29. Anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Margina" se completează cu pozitia nr. 82, conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.

30. La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Masloc" se abrogă pozitiile nr. 8, 9 si 13.

31. La anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Mănăstiur":

a) Se modifică:

- pozitia nr. 1 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăstiur - Dubesti; modernizat 4,12 km; pământ 4,88 km", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „2.423.618,2", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „L 82/98, domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 2 coloana 2, care va avea următorul cuprins: „Drum comunal 97", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „L 82/98, domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 3 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Din DC 95 Pădurani - Bunea Mare: modernizat 5,15 km, pietruit 1,35 km, pământ 4 km", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „3.103.650,49", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „L 82/98, domeniul public al comunei Mănăstiur";


- pozitia nr. 5 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăstiur - Remetea Lunca; pietruit 4,12 km";

- pozitia nr. 6 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 7 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăstiur: modernizat 4,3 km, pietruit 5,7 km", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „2.267.023,35", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 8 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 9 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 11 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 12 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 13 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 14 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 15 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăstiur Gara, 16.928 mp", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „7.000", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „întabulat - domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 16 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 17 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 18 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 19 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 20 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 21 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 22 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 23 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „54.660", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 25 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 26 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „10.000", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 27 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „4.600", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 28 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „30.043", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 29 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „151.281", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 30 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Mănăstiur 21, CF 933, nr. cadastral 35/2",coloana 5, care va avea următorul cuprins: „42.763", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „întabulat - domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 31 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 34 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 35 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 36 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 37 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „150.000", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 39 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 40 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „80.249", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 41 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 42 coloana 4, care va avea următorul cuprins: „2007", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „265.000", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 43 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „239.189", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 44 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 45 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 47, coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 48 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 49 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 51 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 52 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 53 coloana 5, care va avea următorul cuprins: „250.220", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 54 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 56 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Pădurani: modernizat 0,5 km, pietruit 0,5 km.", coloana 5, care va avea următorul cuprins: „300.000", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 57 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 58 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 61 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 62 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 63 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 64 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 65 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 66 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Pădurani - 624.400 mp", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";


- pozitia nr. 67 coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Pădurani - 370.800 mp", coloana 4, care va avea următorul cuprins: „2003", si coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 68 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 69 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 70 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 71 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 73 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 74 coloana 2, care va avea următorul cuprins: „Poduri extravilan", coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur";

- pozitia nr. 75 coloana 6, care va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mănăstiur".

b) Se abrogă pozitiile nr. 4, 5, 10, 24, 32, 38, 46, 55 si 59.

c) Se completează cu pozitiile nr. 76-98, conform anexei nr. 20 la prezenta hotărâre.

32. Anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nădrag se completează cu pozitiile nr. 121 si 122, conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.

33. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Ortisoara":

a) Se abrogă pozitia nr. 30.

b) Se completează cu pozitia nr. 53, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.

34. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Peciu Nou":

a) Se modifică:

- pozitia nr. 10 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Suprafata = 13.968 mp";

- pozitia nr. 16 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa nr. 62, curte si grădină", si coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 3282 - Peciu Nou, nr. cadastral 27-28/a-b/1, cu suprafată de 3.174 mp";

- pozitia nr. 27 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „5 bucăti";

- pozitia nr. 38 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 145, nr. cadastral 166/1, suprafată 1.033 mp".

b) Se abrogă pozitiile nr. 17, 19, 21 si 23.

c) Se completează cu pozitiile nr. 54, 55, 56 si 57, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre.

35. La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Periam":

a) Se modifică pozitia nr. 8 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 4492 - Periam, nr. top. 399-401/1, cu suprafată de 3.091 mp".

b) Se abrogă pozitiile nr. 4, 5, 6, 9 si 32.

c) Se completează cu pozitia nr. 34, conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.

36. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Pischia":

a) Se modifică pozitia nr. 50 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Ordinul prefectului nr. 1129/1999-1148,52 ha".

b) Se abrogă pozitiile nr. 3, 5, 17, 21 si 35.

c) Se completează cu pozitiile nr. 51 si 52, conform anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.

37. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Recas" se abrogă pozitiile nr. 4, 20 si 42.

38. Anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sacosu Turcesc" se completează cu pozitiile nr. 55 si 56, conform anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.

39. La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sânandrei" se abrogă pozitiile nr. 23 si 32.

40. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Satchinez" se abrogă pozitiile nr. 27, 30 si 38.

41. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Săcălaz" se abrogă pozitiile nr. 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 108, 111, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134, 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161, 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174, 175,176,177,178,179,180, 205, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 si 247.

42. La anexa nr. 73 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sag"

a) Se modifică:

- pozitia nr. 2 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Drum comunal 200";

- pozitia nr. 3 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „drum comunal 202 Sag - Sânmihaiu Român - DJ 597";

- pozitia nr. 4 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Sag, parcelele: Ps 325=17,98 ha; Ps 329=1,25 ha; Ps 332=10,14 ha; Ps 333=0,90 ha; Ps 335=1,10 ha; Ps 336=1,10 ha; PsPd 337=8,38 ha; Ps 338=12,68 ha; PsPd 339=4,72 ha; Ps 340=10,91 ha; Ps 342=1,05 ha; A 343=2,05 ha; APJ 345=26,40 ha; Ps 347=1,48 ha; Ps 348=2,70 ha; Ps 349=2,99 ha; Ps 355=0,16 ha; Ps 360=22,54 ha; Ps 366=5,98 ha; Ps 389/3=30,78 ha; Ps 389/4=2,14 ha; A 16/1 = 17,54 ha; PsPd 310=4,37 ha; Ps 319=2,90 ha. Total=187,24 ha";

- pozitia nr. 7 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „16.750 mp; pământ - 2.415 mp; piatră - 9.335 mp; asfalt - 5.000 mp";

- pozitia nr. 12 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren fotbal cu tribună, vestiare si parc comunal".

b) Se abrogă pozitiile nr. 1, 18 si 19.

c) Se completează cu pozitiile nr. 31, 32, 33, 34, 35, 36 si 37, conform anexei nr. 27 la prezenta hotărâre.

43. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stiuca" se modifică:

- pozitia nr. 7 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Grădinita Stiuca - suprafată totală 1.500 mp", si coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CFnr. 616 - Stiuca, nr. top. 51";

- pozitia nr. 9 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Dispensar medical uman - suprafată totală 1.564 mp", si coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 1225 - Stiuca, nr. top. 155/2";

- pozitia nr. 11 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Căminul cultural din localitatea Stiuca - suprafată totală 700 mp";


- pozitia nr. 22 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 108 - Stiuca, nr. top. 1497/105-106/b".

44. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomesti" se modifică pozitia nr. 14 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Teren cu statie de epurare", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Teren înscris în CF nr. 108 - Tomesti, nr. cadastral 299/b în suprafată de 3.744 mp; CF nr. 628 - Tomesti, nr. cadastral 298 în suprafată de 2.145 mp în colonia Tomesti", si coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „2006".

45. La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Topolovătu Mare":

a) Se completează cu pozitiile nr. 54, 55 si 56, conform anexei nr. 28 la prezenta hotărâre.

b) Se abrogă pozitia nr. 15.

46. La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Traian Vuia":

a) Se modifică:

- pozitia nr. 39 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 2.800 m; Suprafată = 44.800 mp";

- pozitia nr. 40 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 2.800 m; Suprafată = 39.200 mp";

- pozitia nr. 41 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 3.300 m; Suprafată = 52.800 mp";

- pozitia nr. 42 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 4.500 m; Suprafată = 63.000 mp";

- pozitia nr. 43 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 3.500 m; Suprafată = 49.000 mp";

- pozitia nr. 44 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „Lungime = 4.000 m; Suprafată = 56.000 mp";

b) Se abrogă pozitia nr. 13.

c) Se completează cu pozitiile nr. 45 si 46, conform anexei nr. 29 la prezenta hotărâre.

47. La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Varias" se abrogă pozitiile nr. 23 si 24.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 si 874 bis din 29 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dudestii Noi" se completează cu pozitiile nr. 32-34, conform anexei nr. 30 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fibis" se abrogă pozitia nr. 10.

3. Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ghilad" se completează cu pozitia nr. 21, conform anexei nr. 31 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Parta":

a) Se modifică pozitia nr. 2 coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa cu nr. 128-129 si grădină, loc de casă (scoală)".

b) Se completează cu pozitiile nr. 11 si 12, conform anexei nr. 32 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Pădureni":

a) Se modifică:

- pozitia nr. 3 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 662 - Pădureni, nr. top. 164, S = 1.644 mp";

- pozitia nr. 4 coloana nr. 1, care va avea următorul cuprins: „34", coloana nr. 2, care va avea următorul cuprins: „Casa cu nr. 171 si grădină (Grădinita Pădureni)", coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 2497 - Pădureni, nr. top. 166, S = 3.543 mp", si coloana nr. 4, care va avea următorul cuprins: „1949";

- pozitia nr. 5 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 2497 - Pădureni, nr. top. 161/1, S = 3.233 mp";

- pozitia nr. 6 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 2351 - Pădureni, nr. top 1497";

- pozitia nr. 7 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CF nr. 2350 - Pădureni, nr. top. 1496";

- pozitia nr. 10 coloana nr. 3, care va avea următorul cuprins: „CFnr. 3 - Pădureni, nr. top 1019/1/11- 72/2, S = 1ha 2.150 mp".

b) Se abrogă pozitia nr. 8.

c) Se completează cu pozitiile nr. 14, 15, 16 si 17, conform anexei nr. 33 la prezenta hotărâre.

6. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sandra" se abrogă pozitia nr. 8.

Art. III. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Valcani, judetul Timis, înfiintată prin Legea nr. 67/2005 pentru înfiintarea unor comune, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 34 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2005.

Art. IV. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Livezile, judetul Timis, înfiintată prin Legea nr. 461/2006, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 35 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2005.

Art. V - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Bucovăt, judetul Timis, înfiintată prin Legea nr. 374/2007, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 36 la prezenta hotărâre, care devine anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2005.

Art. VI. - Anexele nr. 1-36*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 22 iulie 2009.

Nr. 849.


*) Anexele nr. 1-36 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciorăsti" la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 663 si 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu treisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 9-21, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.085.

 

ANEXA

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciorăsti

 

SECTIUNEA I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau,

după caz, al dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

9

2.5

Teren degradat

Tarla 47, parcela 346 - 22,43 ha

1968

11.215

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

10

2.5

Teren degradat

Tarla 47, parcela 346 - 10,80 ha

1968

5.400

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

11

2.5

Teren degradat

Tarla 33, parcela 422 - 5,10 ha

1968

2.550

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

12

2.5

Teren degradat

Tarla 31, parcela 335 -4,11 ha

1968

2.055

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

13

2.5

Teren degradat

Tarla 31, parcela 523-6,23 ha

1968

3.115

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

14

2.5

Teren degradat

Tarla 30, parcela 525-3,36 ha

1968

1.680

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009


0

1

2

3

4

5

6

15

2.5

Teren degradat

Tarla 17, parcela 210 - 5,79 ha

1968

2.895

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

16

2.5

Teren degradat

Tarla 16, parcela 14 - 8,56 ha

1968

4.280

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

17

2.5

Teren degradat

Tarla 19, parcela 215- 4,49 ha

1968

2.245

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

18

2.5

Teren degradat

Tarla 3, parcela 12 - 8,56 ha

1968

4.280

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

19

2.5

Teren degradat

Tarla 3, parcela 10 - 2,40 ha

1968

1.200

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

20

2.5

Teren degradat

Tarla 82, parcela 815 - 2,68 ha

1968

1.340

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

21

2.5

Teren degradat

Tarla 70, parcela 720 - 7,04 ha

1968

3.520

Domeniul public al comunei

Ciorăsti, conform Hotărârii

Consiliului Local

nr. 20/18.09.2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil,

trecut în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 42 alin. 7 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil situat în municipiul Buzău, judetul Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 172/2009.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - După preluarea în administrare a imobilului, Serviciul Român de Informatii îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidentele cantitativ-valorică si de cadastru.

Art. 4. - Serviciul Român de Informatii împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 14 octombrie 2009.

Nr. 1.219.

 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se dă în administrarea Serviciului Român de Informatii, trecut în proprietatea publică a statului

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Buzău, bd. Nicolae Titulescu nr. 18, judetul Buzău

Municipiul Buzău, judetul Buzău, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

Statul Român, în administrarea Serviciului Român de Informatii

Suprafata utilă = 31,31 m2, compusă

din două camere

Suprafata construită = 38,74 m2

Suprafata terenului = 12,91 m2 (cotă

indiviză)

Nr. cadastral 5013/3/79

Cartea funciară nr. 28.746

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

           

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.538/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul ZĂBRANI 4 - SUD, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ROMANIAN COMPANY FOR CONSTRUCTIONS - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.542/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul TÂRGSORU NOU - CRÂNGU LUI TEI, judetul Prahova, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială GERO TRANS - S.R.L., cu sediul în comuna Răzvad, judetul Dâmbovita, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.546/2009 privind explorarea resurselor de granodiorit ornamental din perimetrul DOGNECEA NORD, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială GRUP MINIER EXPLOATARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, judetul Gorj, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.547/2009 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul LA FAG, judetul Harghita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BILBOR MINERAL WATER - S.R.L, cu sediul în orasul Pantelimon, judetul Ilfov, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.548/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul SĂBISA, judetul Maramures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea

Comercială LAURENTIU H - S.R.L., cu sediul în orasul Negresti-Oas, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.549/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul UNGURENI, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială READYMIX ROMÂNIA - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.550/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul OCHIU CIRESU, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială APEX - S.R.L., cu sediul în satul Ciresu, comuna Criciova, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.551/2009 privind explorarea resurselor de lignit din perimetrul VALEA LUI URS, judetul Gorj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială COAL MINING - S.R.L., cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.552/2009 privind explorarea resurselor de calcar industrial si de constructii din perimetrul DEALUL CARIEREI VEST, judetul Constanta, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială CONSAL TRADE - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanta, judetul Constanta, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.553/2009 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul AFRODITA, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială PRO QUADRIGA- S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 11. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.554/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul CIRESU, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială IMOBILIARE SI CONSTRUCTII - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 12. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.555/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul PĂRU OTELULUI, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială LAFARGE AGREGATE BETOANE - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 13. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.560/2009 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul RAPOLTU MARE, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ALCONOR COMPANY - S.R.L., cu sediul în municipiul Cărei, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar.

Art. 14. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 12 octombrie 2009.

Nr. 224.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.495/2009

pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor

financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2009

 

În completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.495/2009 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2009,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.495/2009 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 si 547 bis din 6 august 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Pozitia 727 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„727

B

BUCURESTI SECTORUL 1

COLEGIUL ECONOMIC «VIRGIL MADGEARU»

Muntian T Ioana

DRAGOS VODĂ

CL

Muntian T Vasile"

 

2. Pozitia 780 se modifică si va avea următorul cuprins:

„780

B

BUCURESTI SECTORUL 4

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII NR. 189 «ALEXANDRU ODOBESCU»

Nicolae D Raluca

BUCURESTI SECTORUL 4

B

Călin N Andreea Măria Cristina"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 octombrie 2009.

Nr. 5.614.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

MAGAZINUL DE ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 29 septembrie 2009 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale MAGAZINUL DE ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială MAGAZINUL DE ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor nr. 53, etajul II, judetul Cluj, nr. de ordine în registrul comertului J12/1325/24.06.2009, cod unic de înregistrare 25705767/25.06.2009, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2009.

Nr. 766.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 22/2007

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză*)

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale si principalele atributii

 

Art. 1. - (1) Comisia Natională de Prognoză se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finantelor Publice, având rolul de a elabora studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei românesti în ansamblu, pe sectoare si în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum si de a fundamenta principalele măsuri de politică economică proiectate de Guvern, în concordantă cu Programul de guvernare.

(2) Activitatea Comisiei Nationale de Prognoză este finantată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice**).

(3) Comisia Natională de Prognoză are sediul în municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1.


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2009, dându-se texteloro nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007 si a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 11 iulie 2007.

**) Potrivit art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Ministerului Economiei si Finantelor, aprobată prin Legea nr. 59/2008, Comisia Natională de Prognoză este finantată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor.

Ministerul Economiei si Finantelora devenit ulterior Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 186/2009.

 

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Comisia Natională de Prognoză îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea programelor de dezvoltare economică si socială pe termen scurt, mediu si lung, a prognozelor si studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial si regional;

b) de armonizare a metodelor si tehnicilor de previziune, precum si a cadrului legislativ din domeniul său de activitate, cu reglementările si recomandările Uniunii Europene;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;

e) de administrare, prin care se asigură administrarea si gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Activitatea Comisiei Nationale de Prognoză se întemeiază pe principiile obiectivitătii, confidentialitătii, transparentei, responsabilitătii si deontologiei profesionale.

Art. 3. - (1) Comisia Natională de Prognoză are următoarele atributii principale:

a) elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu si lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale strategiilor nationale, sectoriale si regionale, precum si pe baza tendintelor din economia natională si cea mondială;

b) participă la monitorizarea modului de realizare a Programului de guvernare, efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia si propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin Programul de guvernare;

c) realizează analize si previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordantă cu cerintele Ministerului Finantelor Publice;

d) coordonează sau participă la elaborarea de strategii si programe de dezvoltare nationale, sectoriale sau regionale;

e) participă la elaborarea si actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de tară membră, precum Programul de convergentă, Programul national de reforme;

f) participă la reuniunile grupurilor de experti ale Comisiei Europene, constituite pe problematici specifice;

g) evaluează efectele principalelor măsuri de politică economică asupra cresterii economice prin prisma obiectivelor prevăzute în programele nationale si regionale de dezvoltare;

h) participă la evaluările ex-ante si ex-post ale impactului politicilor publice asupra proceselor economice si sociale la nivel macroeconomic si sectorial;

i) gestionează si implementează proiecte de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene destinate dezvoltării capacitătii de formulare a politicilor economice, precum si în vederea perfectionării activitătii de previziune;

j) elaborează si utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea si asigurarea coerentei prognozelor si scenariilor de dezvoltare;

k) analizează impactul politicilor financiare, monetare, valutare si bugetare asupra economiei reale;

i) efectuează studii si analize privind perspectivele economiei mondiale, evidentiind principalele tendinte si posibilele lor efecte asupra economiei românesti;

m) analizează periodic situatia economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidentierii unor riscuri sau disfunctii în evolutia unor sectoare ori activităti economice;

n) realizează estimări asupra evolutiei economice pe termen scurt si avansează propuneri pentru încadrarea în prognozele anuale;

o) elaborează prognoze referitoare la echilibrul fortei de muncă; întocmeste studii si analize privind unele activităti cu profil social si de protectie socială;

p) efectuează previziuni pe termen scurt, mediu si lung privind activitatea de comert exterior si balanta de plăti externe;

evaluează impactul fondurilor structurale si al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;

q) analizează si prognozează evolutia si efectele procesului inflationist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;

r) efectuează analize si proiectii privind evolutia principalelor sectoare de activitate: industrie, agricultură, transport, comert, comunicatii;

s) elaborează analize si prognoze economice privind evolutia în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;

t) efectuează analize privind impactul asupra cresterii economice a programelor locale de dezvoltare si a măsurilor propuse prin Cadrul strategic national de referintă si Programul operational regional „Dezvoltare regională";

u) editează buletine informative din domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Comisiei Nationale de Prognoză;

v) răspunde solicitărilor autoritătilor si institutiilor publice, precum si ale persoanelor fizice si juridice private, prin efectuarea de analize, cercetări, previziuni si pe alte domenii si subsectoare, la cerere;

w) asigură, în conditiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu;

x) elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Nationale de Prognoză, precum si programele de investitii anuale;

y) organizează controlul financiar preventiv si monitorizează executia bugetară.

(2) Comisia Natională de Prognoză îndeplineste si alte atributii prevăzute în legi sau alte acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) În îndeplinirea atributiilor sale, Comisia Natională de Prognoză colaborează cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, Banca Natională a României, cu institutele de cercetare si cu autoritătile administratiei publice locale.

(2) Comisia Natională de Prognoză este abilitată să solicite informatii privind evolutia activitătii economico-financiare si sociale de la ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, Banca Natională a României, operatori economici, precum si de la autoritătile administratiei publice locale, în scopul asigurării elementelor necesare fundamentării studiilor si prognozelor, în conditiile prevăzute de lege.

(3) Pentru domenii de cercetare specifice, unde fluxul reciproc de informatii este intens, Comisia Natională de Prognoză poate încheia conventii de colaborare.

(4) Pentru realizarea de studii, analize si prognoze macroeconomice de interes general, Comisia Natională de Prognoză poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare finantate din bugetul propriu, ale căror rezultate nu sunt destinate în mod exclusiv propriului beneficiu.

(5) Atribuirea în conditiile legii a contractelor de lucrări de cercetare-dezvoltare, prevăzute la alin. (4), se efectuează pe baza normelor elaborate de Comisia Natională de Prognoză si aprobate prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză.

Art. 5. - (1) Comisia Natională de Prognoză poate efectua cercetări, analize si previziuni, la cerere, si pe alte domenii si subsectoare sau despre alti indicatori economico-sociali decât aceia care fac obiectul activitătii sale curente.

(2) Lucrările din categoria celor prevăzute la alin. (1), efectuate la cererea persoanelor juridice private, se prestează contra cost.

(3) Preturile si tarifele pentru lucrările solicitate de persoanele juridice private se stabilesc prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză, cu avizul ordonatorului principal de credite.


(4) Veniturile obtinute se varsă integral la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL II

Conducerea Comisiei Nationale de Prognoză

 

Art. 6. - (1) Comisia Natională de Prognoză este condusă de un presedinte, a cărui functie este asimilată din punctul de vedere al salarizării cu functia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.

(3) Presedintele îndeplineste, conform legii, functia de ordonator de credite.

(4) Presedintele numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoză.

Art. 7. - (1) Presedintele reprezintă Comisia Natională de Prognoză în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tară si din străinătate.

(2) Prin ordin al presedintelui, unele atributii pot fi delegate, în conditiile legii, si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate ale Comisiei Nationale de Prognoză.

Art. 8. - (1) în exercitarea atributiilor prevăzute de lege, presedintele este ajutat de Consiliul de Coordonare a Activitătii de Previziune, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică.

(2) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Previziune are ca atributie principală dezbaterea proiectelor si prognozelor macroeconomice pentru cresterea caracterului obiectiv, transparent si stiintific al acestora. De asemenea, Consiliul de Coordonare a Activitătii de Previziune sprijină Comisia Natională de Prognoză în demersurile sale de perfectionare a metodelor si tehnicilor de analiză si prognoză si de asigurare a compatibilitătii acestora cu cerintele Uniunii Europene.

(3) Din componenta Consiliului de Coordonare a Activitătii de Previziune fac parte reprezentanti de prestigiu ai mediului academic si ai societătii civile, cu preocupări în domeniul analizei si previziunii macroeconomice.

(4) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Previziune este format din 7 membri, inclusiv presedintele Comisiei Nationale de Prognoză, care este si presedintele acestuia.

(5) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Previziune sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză, cu avizul secretarului general al Guvernului.

(6) Membrii Consiliului de Coordonare a Activitătii de Previziune beneficiază de o indemnizatie trimestrială de participare la sedintă egală cu 25% din indemnizatia lunară a presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză.

(7) Consiliul de Coordonare a Activitătii de Previziune se întruneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

Art. 9. - (1) Secretarul general al Comisiei Nationale de Prognoză este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în conditiile legii, si îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Secretarul general coordonează activitătile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Nationale de Prognoză, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă, îndeplinind si alte atributii prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a institutiei ori încredintate de presedinte.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Comisiei Nationale de Prognoză

 

Art. 10. - (1) Structura organizatorică a Comisiei Nationale de Prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(2) în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză, servicii, birouri si compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoză este de 126, exclusiv demnitarul.

Art. 11. - (1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoză se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui.

(2) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză.

(3) Atributiile si răspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului, potrivit legii.

Art. 12. - (1) Pentru activitatea de analiză si prognoză în profil teritorial, Comisia Natională de Prognoză poate constitui compartimente si birouri în judetele în care îsi au sediul agentiile pentru dezvoltare regională, denumite în continuare compartimente regionale de prognoză.

(2) Compartimentele regionale de prognoză nu au personalitate juridică, urmând să facă parte din Directia analize si prognoze regionale, prevăzută în anexă.

(3) Autoritătile administratiei publice locale asigură, în conditiile prevăzute de lege, spatiile corespunzătoare necesare pentru desfăsurarea activitătii compartimentelor regionale de prognoză.

(4) Comisia Natională de Prognoză asigură, la cerere, suportul informational si metodologic necesar, precum si pregătirea profesională a specialistilor autoritătilor administratiei publice locale cu atributii în domeniul analizei si prognozei economice.

Art. 13. - (1) Personalul Comisiei Nationale de Prognoză se compune din functionari publici si personal contractual.

(2) Personalul din cadrul Comisiei Nationale de Prognoză se încadrează, conform legii, cu respectarea structurii organizatorice si în limita numărului de posturi prevăzute.

(3) Drepturile salariale si drepturile specifice ale personalului Comisiei Nationale de Prognoză sunt identice cu cele stabilite, potrivit dispozitiilor legale, pentru personalul institutiei în subordinea căreia se află si al cărei conducător are calitatea de ordonator principal de credite.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Numărul de autoturisme din dotarea Comisiei Nationale de Prognoză si consumul lunar de carburant pentru acestea se stabilesc potrivit legii.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu completările ulterioare.

Art. 16. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


ANEXĂ*)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Comisiei Nationale de Prognoză

 

Numărul maxim de posturi = 126, exclusiv demnitarul


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 si a titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 si 100 bis din 7 martie 2000, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2, titlul „Luptători pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989", la nr. crt. 5655, coloana „Numele si prenumele", în loc de: „INOLES DUMITRU" se va citi: „INGLESI DUMITRU";

- în anexa nr. 2, titlul „Luptători pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989", la nr. crt. 13791, coloana „Numele si prenumele", în loc de: „SINDELARU TIBERIU OVID"se va citi: „SINDELARU OVIDIU".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.