MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 714/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 714         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 octombrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.506. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.507. - Decret pentru organizarea unui referendum national

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

738. - Decizie pentru numirea domnului Samuel Calotă în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

739. - Decizie pentru numirea domnului Dănut Apetrei în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

740. - Decizie pentru numirea doamnei Ioana Mihaela Lese în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

741. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5.262. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind sectiile/scolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învătământul superior german si Diplomă de bacalaureat


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de apreciere pentru profesionalismul de care au dat dovadă în întreaga carieră militară, pentru curajul si devotamentul demonstrat pe câmpul de luptă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului general-maior în retragere Lorent Alexandru Alexandru.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general de brigadă în retragere Lungu Gheorghe Marin;

- domnului colonel în retragere Achim Petru Valeriu;

- domnului colonel în retragere Cacina Vasile Haralambie;

- domnului maior în retragere Olteanu Ion Emil.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului general-maior în retragere Acojocăritei Filaret Mircea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 20 octombrie 2009.

Nr. 1.506.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru organizarea unui referendum national

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) si (2), art. 90 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 2, art. 11 alin. (1) si (2), ale art. 15 alin. (1) lit. c) si alin. (2) si ale art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 37/2009 privind solicitarea Presedintelui României referitoare la organizarea unui referendum national consultativ, odată cu alegerile prezidentiale din anul 2009, cu privire la trecerea la un parlament unicameral si reducerea numărului membrilor Parlamentului României la maximum 300 de parlamentari,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Poporul român este chemat să îsi exprime vointa cu privire la următoarele probleme de interes national:

1. trecerea la un Parlament unicameral; si

2. reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane.

Art. 2. - Pentru realizarea celor prevăzute la art. 1, cetătenii sunt chemati să se pronunte prin „DA" sau „NU" la următoarele întrebări:

1. „Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?"

2. „Sunteti de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?"

Art. 3. - Data referendumului va fi 22 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2009.

Nr. 1.507.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Samuel Calotă în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Samuel Calotă se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2009.

Nr. 738.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dănut Apetrei în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dănut Apetrei se numeste în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2009.

Nr. 739.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea doamnei Ioana Mihaela Lese în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana Mihaela Lese se numeste în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2009.

Nr. 740.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, inspector guvernamental

 

Având în vedere Adresa Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 2.687 din 15 octombrie 2009 prin care se comunică faptul că domnul Cezar Manole Armeanu a fost numit la data de 15 octombrie 2009 în functia de ministru consilier la Biroul de promovare comercial-economic de la Oslo,

în temeiul art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 94 alin. (1) lit. c) si al art. 95 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea de drept, începând cu data de 15 octombrie 2009, a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, inspector guvernamental.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2009.

Nr. 741.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind sectiile/scolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învătământul superior german si Diplomă de bacalaureat

 

În conformitate cu Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul scolar, semnat la Bucuresti la 15 martie 1996, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/1999,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de desfăsurare a examenului în vederea obtinerii Diplomei de acces general în învătământul superior german si a Diplomei de bacalaureat de către absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din România, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Planul-cadru pentru sectiile/scolile speciale germane, profil matematică-informatică si profil stiinte sociale, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, Directia generală învătământ superior, Inspectoratul Scolar Judetean Timis, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si unitătile de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 24 septembrie 2009.

Nr. 5.262.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de desfăsurare a examenului în vederea obtinerii Diplomei de acces general în învătământul superior german si a Diplomei de bacalaureat de către absolventii sectiilor/scolilor speciale germane din România

(Hotărârea Conferintei Permanente a Ministrilor învătământului si Culturii din Landurile Republicii Federale Germania din 17 februarie 1994, în varianta din 10 decembrie 2008)

 

§ 1. Scopul examenului

Prin promovarea examenului, candidatii vor demonstra că îndeplinesc conditiile necesare pentru începerea unui studiu superior la institutiile de învătământ superior în Republica Federală Germania si în România.

§ 2. Sustinerea examenului

(1) Sustinerea examenului poate fi solicitată de sectii/scoli speciale germane care functionează în România, în conformitate cu Acordul dintre Republica Federală Germania si România cu privire la colaborarea în domeniul scolar.

(2) Examenul se sustine la sfârsitul ultimului an scolar al sectiei/scolii speciale germane.

(3) Conducerea scolii anuntă la începutul anului scolar respectiv intentia de a organiza examenul si solicită Conferintei Permanente a Ministrilor învătământului si Culturii din Landurile Republicii Federale Germania numirea unui presedinte al comisiei de examen. Solicitarea va contine, după consultarea ministerului de resort, calendarul tuturor probelor scrise si o propunere referitoare la calendarul tuturor probelor orale, precum si numărul probabil de candidati. Probele scrise si probele orale se vor desfăsura, pe cât posibil, în perioade compacte. Calendarul este hotărât de presedintele comisiei de examen, după consultarea părtii române.

§ 3. Discipline de examen. Cerinte

(1) Examenul poate fi sustinut doar integral. El se compune din probe scrise si din probe orale.

(2) Cerintele pentru disciplinele de examen ce cad în responsabilitatea părtii germane trebuie să corespundă programelor aprobate pentru fiecare disciplină de către Comisia federatie-landuri pentru activitate scolară în străinătate si de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării din România.

(3) Discipline de examen posibile pentru ambele profiluri sunt:

- Limba germană;

- Limba română;

- Limba engleză;

- Istorie;

- Matematică,

iar pentru profilul matematică-informatică:

- Fizică;

- Chimie;

- Informatică,


pentru profilul stiinte sociale:

- Limba franceză;

- Geografie;

- Stiinte sociale.

(4) Examenul constă pentru fiecare candidat din 8 elemente constituente.

(5) Cele 4 discipline la care se sustin probe scrise sunt:

- Limba germană;

- Limba română;

- Istorie;

- Matematică.

(6) Fiecare candidat va fi examinat oral la cel putin 4 discipline, si anume:

(i) Limba română;

(ii) Limba germană;

(iii) Matematică sau Istorie, în functie de optiunea candidatului (în responsabilitatea părtii germane);

(iv) o altă disciplină, pe care o alege candidatul dintre celelalte discipline de examen în afară de ceea ce a ales la lit. (iii), în responsabilitatea părtii germane sau în responsabilitatea părtii române:

- pentru profilul matematică-informatică: Limba engleză sau Fizică ori Informatică;

- pentru profilul stiinte sociale: Limba engleză sau Limba franceză ori Stiinte sociale.

Disciplinele din domeniul stiintelor naturii, respectiv stiintelor sociale trebuie să fi fost studiate până la examen cel putin 4 ani succesivi si în ultimii 2 ani scolari minimum 3 ore pe săptămână.

§ 4. Evaluare

(1) Pentru evaluarea rezultatelor scolare ale elevelor si elevilor din ultimii 2 ani scolari si în cadrul examenului este valabil următorul sistem de notare, exprimat în calificative:

- „foarte bine" - dacă rezultatele scolare corespund într-o măsură deosebită cerintelor;

- „bine" - dacă rezultatele scolare corespund pe deplin cerintelor;

- „corespunzător" - dacă rezultatele scolare corespund în general cerintelor;

- „suficient" - dacă rezultatele scolare prezintă oarecare lacune, dar în general corespund cerintelor;

- „necorespunzător" - dacă rezultatele nu corespund cerintelor, dar se constată că există cunostintele de bază necesare, iar lacunele ar putea fi eliminate într-o anumită perioadă de timp;

- „insuficient" - dacă rezultatele scolare nu corespund cerintelor, iar cunostintele de bază sunt atât de lacunare încât nu ar putea fi eliminate într-o perioadă de timp previzibilă.

(2) Pentru transpunerea calificativelor în sistemul de notare din Republica Federală Germania, exprimat în puncte, este valabilă următoarea grilă:

- 15/14/13 puncte corespund calificativului „foarte bine";

- 12/11/10 puncte corespund calificativului „bine";

- 9/8/7 puncte corespund calificativului „corespunzător";

- 6/5/4 puncte corespund calificativului „suficient";

- 3/2/1 puncte corespund calificativului „necorespunzător";

- 0 puncte corespund calificativului „insuficient".

(3) Rezultatele scolare semestriale obtinute la disciplinele de examen în ultimii 2 ani scolari, precum si rezultatele obtinute la examen sunt notate cu un număr de puncte de la 0 la 15. Transpunerea rezultatelor scolare semestriale din ultimii 2 ani scolari si a celor obtinute la examen în puncte din sistemul de notare utilizat în Republica Federală Germania se face în baza tabelelor asupra cărora s-a convenit, (anexa nr. 5 si anexa nr. 6).

Se emit situatii scolare semestriale.

§ 5. Comisia de examen. Comisia de examen pe discipline. Participanti

(1) Din comisia de examen fac parte:

a) reprezentantul Conferintei Permanente a Ministrilor învătământului si Culturii din Landurile Republicii Federale Germania, în calitate de presedinte al comisiei de examen;

b) un reprezentant numit de Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării din România;

c) directorul scolii;

d) directorul sectiei/scolii speciale germane;

e) cadrele didactice care au predat candidatilor la clasă disciplinele de examen în ultimul an scolar;

f) dacă este cazul, alte cadre didactice, conform deciziei presedintelui.

(2) Presedintele comisiei de examen este numit de către presedintele Conferintei Permanente a Ministrilor învătământului si Culturii din Landurile Republicii Federale Germania, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania. Acesta este, de regulă, un membru al Comisiei federatie-landuri pentru activitate scolară în străinătate din Republica Federală Germania.

(3) Presedintia comisiei de examen pe discipline este preluată de reprezentantul numit de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării din România, pentru examenele la Limba si literatura română si la disciplinele ce sunt în responsabilitatea părtii române [§ 3 alin. (6)].

(4) Din comisia de examen pe discipline, sub presedintie germană, fac parte presedintele comisiei de examen, profesorul care a predat disciplina de examen la clasă în ultimul an scolar si al doilea corector (profesorul care consemnează rezultatele examenului).

(5) La desfăsurarea probelor orale participă, în afara membrilor comisiei de examen si ai comisiei de examen pe discipline, si reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării din România si ai reprezentantei diplomatice a Republicii Federale Germania, respectiv ai misiunii diplomatice sau ai oficiului consular. Cadrele didactice din scoală pot participa la desfăsurarea probelor orale.

(6) Cu acordul celui ce urmează să fie examinat, presedintele comisiei poate aproba ca maximum 2 elevi din clasa a Xl-a să asiste la o examinare orală. Presedintele comisiei poate aproba si altor persoane asistenta la desfăsurarea probelor orale. La consultarea legată de evaluarea examinării nu este admisă prezenta altor persoane.

(7) Atât membrii comisiei de examen, cadrele didactice implicate în examen, cât si ceilalti participanti la desfăsurarea probelor orale sunt obligati să păstreze secretul în legătură cu desfăsurarea examenului.

§ 6. Înscrierea la examen. Consiliul de admitere la examen

(1) Cererea de înscriere a candidatului se înaintează directorului sectiei speciale germane până la data fixată de conducerea scolii. Candidatul comunică optiunea sa în legătură cu cea de-a treia si a patra probă orală [§ 3 alin. (6)].

(2) Cererii de înscriere i se anexează un curriculum vitae (scris de mână) si o prezentare a parcursului scolar anterior.

(3) a) în cadrul Consiliului de admitere la examen, format din cadrele didactice care fac parte din comisie, prezidat de directorul sectiei speciale [§ 5 alin. (1) lit. e)], se va decide, înainte de începerea probelor scrise, pentru fiecare candidat, de comun acord cu directorul scolii, dacă rezultatele obtinute la învătătură permit admiterea candidatului la examen.

b) Admiterea la examen presupune participarea cu regularitate a candidatilor la orele de curs si rezultate scolare care fac previzibilă promovarea examenului.

(4) Presedintelui i se pun la dispozitie, cel târziu după desfăsurarea lucrărilor Consiliului de admitere la examen, CV-urile candidatilor si o listă a disciplinelor de examen alese de către candidati pentru probele orale.

§ 7. Cerinte ale examenului scris

(1) Subiectele trebuie să ofere candidatului prilejul să demonstreze cunostinte, cunoasterea metodelor, gândire independentă, capacitate de judecată si de prezentare a cunostintelor.

Nu este permis ca subiectele să se asemene cu cele rezolvate sau tratate în cadrul orelor de curs ori să fie pregătite în cadrul orelor de curs astfel încât să nu solicite o rezolvare independentă din partea candidatului.

(2) Subiectele trebuie să fie alcătuite conform predării din ultimii 2 ani scolari.

(3) Formularea subiectelor se va face astfel încât să i se ofere candidatului posibilitatea de a demonstra abilităti si cunostinte în 3 domenii de cerinte:

I. Redarea într-un context repetitiv a cunostintelor si informatiilor dintr-un domeniu bine definit, într-un context învătat, descrierea si utilizarea tehnicilor de lucru si a metodelor învătate si exersate.

II. Explicarea, prelucrarea si prezentarea independentă a unor continuturi cunoscute, aplicarea si transferul independent al celor însusite în situatii si contexte noi si comparabile cu cele cunoscute.

III. Prelucrarea unor fenomene complexe, după o planificare prealabilă, cu scopul de a găsi independent solutii, argumente, respectiv interpretări si de a formula concluzii si aprecieri proprii.

În formularea subiectelor accentul se va pune pe domeniul de cerinte II.

În plus se va tine cont si de domeniile de cerinte I si III; cerintele din domeniul I vor avea o pondere mai mare decât cele din domeniul III.

§ 8. Subiectele pentru probele scrise

(1) Pentru lucrarea la Limba română este valabilă metodologia aprobată anual prin ordinul ministrului (metodologia privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat, aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării în anul scolar respectiv).

Subiectele la Limba germană trebuie să fie astfel alcătuite încât să permită o tratare complexă.

(2) a) Tipurile de itemi pentru disciplina Limba germană oferă posibilitatea de a evalua într-o măsură diferită capacitatea de analiză, cercetare, dezbatere si redactare:

1. analiza si interpretarea unui text nonliterarsau literar;

2. dezbaterea eseistică structurată a unui text nonliterarsau literar;

3. dezbaterea eseistică liberă a unei teme, fără folosirea unui text suport (dezbatere liberă);

4. interpretarea structurată a unor texte functionale sau a unor texte literare.

Aceste tipuri de itemi reprezintă modele de bază, ce pot fi si combinate.

b) Profesorul de specialitate înaintează pentru 3 din 4 tipuri de itemi câte o propunere. Presedintele aprobă două subiecte. Dintre cele două subiecte aprobate, candidatul alege un subiect pentru a-l trata.

(3) a) Subiectele scrise la disciplina Istorie vor fi astfel alcătuite încât să se pună în evidentă capacitătile de a explica, de a întelege si de a interpreta din punct de vedere istoric. Candidatii au posibilitatea să expună coerent, în baza cunostintelor fundamentate, evolutii istorice si structuri, într-un text unitar. Tipurile de subiecte sunt:

1. interpretarea surselor;

2. interpretarea explicatiilor unor fapte istorice din redarea lor;

3. redarea unor fapte istorice în forma unor argumentări istorice.

Aceste tipuri de itemi reprezintă modele de bază, ce pot fi si combinate.

b) Profesorul de specialitate înaintează 3 propuneri. Fiecare propunere trebuie să permită o abordare istorică longitudinală si transversală din cel putin două domenii a fazelor de calificare. Presedintele aprobă două subiecte. Dintre cele două subiecte aprobate, candidatul alege un subiect pe care îl tratează.

(4) a) Pentru disciplina Matematică se cere tratarea a 2 până la 5 itemi.

b) Profesorul de specialitate înaintează propuneri pentru două subiecte. Fiecare variantă propusă trebuie să contină itemi din cel putin două domenii de specialitate, analiză, algebră lineară/geometrie analitică si stochastică. Nu este permis ca subiectul să se refere doar ia continuturile dintr-un semestru. Subiectele vor fi în proportie de o treime din analiza matematică.

c) Presedintele comisiei de examen validează, de regulă, o propunere de variantă. El poate selecta si 3 itemi din cele două propuneri de variante. Analiza matematică este obligatorie.

(5) Propunerilor de subiecte li se atasează explicatii, care li se dau candidatilor, precum si mijloacele auxiliare, care urmează să le fie puse la dispozitie.

(6) Fiecare subiect propus va fi însotit de un barem detaliat, care va cuprinde si un „orizont al asteptărilor", respectiv ceea ce se asteaptă din partea candidatilor în tratarea subiectului, precum si criteriile de evaluare, inclusiv precizări referitoare la ponderea subpunctelor; astfel se evidentiază si relatia fată de cele 3 domenii de cerinte, în special pentru diferentierea clară a limitei dintre „bine" si „satisfăcător".

Se anexează o scurtă prezentare a continuturilor si a temelor abordate în lucrările semestriale din ultimii 2 ani scolari.

(7) Profesorii de specialitate prezintă propunerile de variante directorului sectiei/scolii speciale germane, confirmându-i acestuia, în scris, păstrarea secretului cu privire la subiecte. Directorul sectiei/scolii speciale germane verifică propunerile, constatând dacă acestea sunt în concordantă cu prezentul regulament, si le trimite în timp util presedintelui comisiei de examen.

(8) Dacă constată nerespectarea prevederilor regulamentare, presedintele comisiei de examen poate modifica subiectele sau poate să solicite alte propuneri de subiecte.

(9) Plicul sigilat continând subiectele poate fi deschis numai în prezenta directorului scolii, în ziua desfăsurării fiecărei probe, în cazul în care presedintele comisiei de examen modifică o variantă, pentru o probă aflată în responsabilitatea părtii germane, acest lucru se consemnează pe plic. În acest caz, plicul se deschide în ziua premergătoare desfăsurării probei scrise respective, în prezenta directorului scolii. Acelasi lucru este valabil si în situatia în care presedintele comisiei de examen a ales un experiment pentru proba scrisă la o disciplină din aria curriculară Matematică si stiinte ale naturii.

(10) Profesorii propunători de subiecte si directorul sectiei/scolii speciale germane au datoria de a asigura ca subiectele pentru proba scrisă să le fie făcute cunoscute candidatilor numai la începutul fiecărei probe. Este interzisă divulgarea subiectelor sau orice aluzie la subiectele propuse.

§ 9. Desfăsurarea probelor scrise

(1) Cel târziu în ultima zi de curs dinaintea primei probe scrise, directorul sectiei speciale germane aduce la cunostinta candidatilor consecintele săvârsirii unei fraude.

(2) a) Candidatii ce se fac vinovati de fraudă, de tentativă de fraudă sau acordă ajutor în timpul examenului sunt exclusi din examen. Atât examenul în vederea obtinerii Diplomei de acces general în învătământul superior german, cât si examenul în vederea obtinerii Diplomei de bacalaureat se consideră în aceste cazuri nepromovate.


b) Pentru disciplinele aflate în responsabilitatea părtii germane, directorul sectiei/scolii speciale germane aprobă tratarea unui nou subiect, dacă natura cazului îi permite o decizie mai putin gravă.

Aplicarea acestei prevederi presupune acordul presedintelui comisiei de examen.

(3) Candidatii tratează subiectele sub supravegherea permanentă a cadrelor didactice. Directorul sectiei speciale germane stabileste, consultând directorul scolii, supravegherea si verifică asezarea candidatilor în sălile de examen, în conformitate cu planificarea întocmită.

(4) Timpul de lucru alocat pentru probele scrise este de:

- 5 ore pentru disciplina Limba germană;

- 3 ore pentru disciplina Istorie;

- 4 ore pentru disciplina Matematică.

Pentru disciplina Limba română sunt valabile prevederile metodologiei privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat, aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării în anul scolar respectiv.

Timpul de lucru începe de îndată ce subiectele au fost distribuite.

Pentru disciplinele Limba germană si Istorie, pentru care candidatii aleg un subiect din două, timpul de lucru începe la 20 de minute după distribuirea subiectelor.

(5) Candidatii care si-au încheiat lucrarea o predau profesorului care asigură supravegherea si părăsesc sala de examen.

Toate lucrările se vor preda de îndată ce s-a scurs timpul de lucru.

Lucrările se predau însotite de ciorne, respectiv de orice însemnări făcute în timpul examenului.

(6) În legătură cu desfăsurarea examenului scris se întocmeste un proces-verbal.

§ 10. Corectarea, evaluarea si notarea lucrărilor scrise

(1) Din corectarea si evaluarea lucrărilor scrise trebuie să rezulte în ce măsură candidatul a reusit să rezolve creativ subiectele sau în ce măsură nu a reusit acest lucru, datorită unor greseli de continut sau de logică. Abateri grave si frecvente de la normele limbii germane sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare atrag depunctarea, si anume cu 1-2 puncte din notarea simplă; pentru disciplina Limba germană sunt valabile criterii proprii în ceea ce priveste corectitudinea exprimării. Nota reflectă o evaluare de ansamblu.

(2) Pentru disciplina Limba germană, evaluarea continutului si evaluarea exprimării corecte au o pondere aproximativ egală. Următoarelor aspecte li se acordă o importantă deosebită:

- corectitudinea stiintifică;

- motivarea afirmatiilor, succesiunea logică;

- multitudinea punctelor de vedere, respectiv însemnătatea lor;

- modul diferentiat de a întelege si de a reda;

- realizarea unor conexiuni potrivite;

- gradul de independentă;

- claritatea în structurarea lucrării si în limbajul folosit;

- siguranta în utilizarea limbajului de specialitate si a metodelor specifice;

- respectarea normelor limbii literare. Se face o evaluare de ansamblu.

(3) Pentru evaluarea lucrărilor la disciplina Istorie se acordă o importantă deosebită:

- corectitudinii stiintifice;

- sigurantei în utilizarea limbajului de specialitate si a metodelor specifice disciplinei;

- prezentării logice, motivate si corelate a expunerilor;

- gradului de problematizare, multiperspectivitătii, respectiv argumentării controversei;

- măsurii abordării independente;

- claritătii conceptionale;

- respectării normelor lingvistice si a aspectelor formale.

(4) În cazul lucrărilor scrise la disciplina Matematică, procentajul obtinut din unitătile de evaluare se raportează după cum urmează la sistemul de puncte aplicat în Republica Federală Germania:

100-95%: 15 puncte;

94-90%: 14 puncte;

89-85%: 13 puncte;

84-80%: 12 puncte;

79-75%: 11 puncte;

74-70%: 10 puncte;

69-65%: 9 puncte;

64-60%: 8 puncte;

59-55%: 7 puncte;

54-50%: 6 puncte;

49-45%: 5 puncte;

44-40%: 4 puncte;

39-34%: 3 puncte;

33-27%: 2 puncte;

26-20%: 1 punct.

(5) Profesorul de specialitate evaluează greselile din fiecare lucrare, în functie de tip si gravitate, întocmeste o apreciere, evidentiind avantajele si deficientele fiecărei lucrări, acordând în final un număr de puncte (notarea simplă).

Se anexează si un raport cu privire la evaluarea de ansamblu a tuturor lucrărilor scrise.

(6) Pentru fiecare disciplină aflată în responsabilitatea părtii germane, directorul sectiei/scolii speciale germane numeste un al doilea corector. Acesta citeste si evaluează lucrarea, după care fie validează evaluarea celui dintâi corector, fie face o apreciere si o evaluare proprie; evaluarea divergentă trebuie motivată.

Corectura a doua trebuie să fie recognoscibilă.

(7) Lucrările scrise, inclusiv subiectele si evaluarea de ansamblu în legătură cu lucrările scrise pentru fiecare disciplină, se trimit, în timp util, presedintelui comisiei de examen. Se anexează procesul-verbal în legătură cu examenul scris.

(8) Presedintele comisiei de examen este cel care fixează nota finală pentru fiecare lucrare [vezi § 12 alin. (2)], fiind mandatat să modifice, dacă este cazul, aprecierea propusă si poate, în cazul în care există dubii în legătură cu rezolvarea independentă a unor lucrări sau a tuturor lucrărilor, să le declare nule si să propună alte subiecte spre a fi tratate.

§ 11. Stabilirea notelor preliminare pentru disciplinele de examen. Consiliul de stabilire a notelor preliminare

(1) Înainte de începerea examenului oral, directorul sectiei/scolii speciale germane întruneste consiliul, la care participă membrii comisiei de examen, în vederea stabilirii notelor (rezultatelor scolare) preliminare la disciplinele de examen.

În stabilirea notelor preliminare se iau în consideratie rezultatele semestriale din ultimii 2 ani scolari, rezultatele din ultimul an scolar având o pondere mai mare fată de cele din anul precedent. Transformarea evaluării în puncte din sistemul de notare din Republica Federală Germania se face conform § 4 alin. (2).

(2) La examenul oral este admis doar cel/cea care a absolvit cu succes clasa a XII-a si îndeplineste conditiile de admitere pentru bacalaureatul românesc. Referitor la admitere, directorul sectiei speciale germane informează în scris presedintele în cadrul consiliului dinaintea începerii probelor orale.

(3) Procesul-verbal al consiliului si fisele de examen (conform anexei nr. 2), care reflectă situatia scolară la momentul respectiv, se predau presedintelui comisiei de examen, în timp util.


§ 12. Consiliul dinaintea începerii probelor orale

(1) Înaintea începerii examenului oral, presedintele comisiei de examen se întruneste în consiliu cu membrii comisiei de examen si cu ceilalti membri ai comisiei pe discipline.

(2) Presedintele comisiei îsi expune punctul de vedere în legătură cu candidatii si îsi exprimă opinia în legătură cu lucrările scrise. Se stabilesc rezultatele finale ale lucrărilor scrise.

(3) a) Dacă 3 sau toate 4 lucrările scrise ale unui candidat sunt notate cu mai putin de 4 puncte - în sistemul de notare aplicat în Republica Federală Germania-, candidatul respectiv nu este admis la examenul oral.

Dacă două lucrări scrise au fost notate cu mai putin de 4 puncte - în sistemul de notare aplicat în Republica Federală Germania -, presedintele comisiei de examen dispune asupra admiterii candidatului la examenul oral, după ce ascultă punctul de vedere al comisiei. În acest caz se iau în calcul, pe lângă rezultatele obtinute la examenul scris, si rezultatele obtinute în timpul ultimilor 2 ani scolari.

b) Candidatul care nu a fost admis la examenul oral nu a promovat examenul în vederea obtinerii Diplomei de acces general în învătământul superior german si a Diplomei de bacalaureat din România.

(4) Presedintele comisiei de examen stabileste, în conformitate cu § 3 alin. (6), la care dintre cele 4 discipline urmează să fie examinat fiecare candidat.

Se stabileste ordinea probelor de examen.

(5) Presedintele discută cu membrii comisiilor de examen pe discipline modul de desfăsurare a probelor orale.

(6) Deciziile consiliului comisiei de examen sunt consemnate într-un proces-verbal.

§ 13. Organizarea si desfăsurarea probelor orale

(1) Fiecare examen va fi astfel organizat încât să ofere candidatului posibilitatea de a demonstra cunostinte precise si ordonate, cunoasterea tehnicilor de lucru specifice fiecărei discipline, întelegere si capacitate de judecată, gândire independentă, întelegere a conexiunilor dintre domeniile disciplinei si capacitate de prezentare a cunostintelor.

Examenul oral nu poate relua continuturi ale unei probe scrise.

(2) Probele orale se desfăsoară individual.

(3) Candidatii se pregătesc pentru proba orală sub supravegherea cadrelor didactice. Supravegherea este organizată de către directorul sectiei speciale germane.

Timpul de pregătire este, de regulă, de 20 de minute.

(4) Pentru fiecare examinare orală se formulează un subiect inedit, bine delimitat. Subiectele sunt formulate de profesorul de specialitate si prezentate în scris. Textele si alte indicatii sunt însotite de cerintele de lucru. § 13 alin. (6) nu suferă atingere.

(5) Subiectele pentru examenul oral vor fi predate presedintelui comisiei de examen înaintea începerii examenului.

(6) Profesorul de specialitate examinează la proba orală. Presedintele are dreptul să le adreseze candidatilor întrebări si să preia temporar examinarea.

(7) Durata fiecărei examinări orale este, de regulă, de 20 de minute.

(8) În timpul probei orale, candidatul va încerca să rezolve independent subiectul pregătit, printr-o prezentare liberă. Următoarele aspecte contravin scopului examenului:

- citirea însemnărilor făcute în timpul pregătirii subiectului;

- redarea unor cunostinte care nu au legătură cu subiectul;

- examinarea în baza unor întrebări izolate, fără o succesiune logică.

(9) Pe parcursul examinării, discutia se va extinde asupra unor contexte mai largi care rezultă din formularea subiectelor respective.

Dacă datorită cunostintelor lacunare ale candidatului acest lucru nu este posibil, examinatorul abordează un alt domeniu.

De asemenea, considerente legate de specialitate pot să conducă la trecerea la un alt domeniu.

(10) a) Probele la disciplina Limba si literatura germană au ca suport un text nonliterar sau literar. În aprecierea probei orale, prestatia candidatului din punctul de vedere al continutului si al limbajului utilizat se apreciază prin acordarea unui număr de puncte.

b) în cazul probei orale la Limba germană, candidatul trebuie să dovedească prin expunerea sa că a înteles continutul textului si că a identificat specificitatea sa din punct de vedere lingvistic.

c) în cazul probelor orale la Matematică si Istorie, subiectele se formulează pe baza unor materiale ce se pun la dispozitia candidatilor.

d) Pentru proba orală la disciplina Limba si literatura română si la disciplinele aflate în responsabilitatea părtii române sunt valabile prevederile metodologiei privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat, aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării în anul scolar respectiv.

(11) Presedintele comisiei de examen stabileste numărul de puncte acordat pentru fiecare candidat, de regulă, după fiecare examinare orală, în urma consultării cu profesorul care consemnează rezultatele examenului si cu profesorul de specialitate.

(12) Dacă se constată că un candidat nu a promovat examenul în vederea obtinerii Diplomei de acces general în învătământul superior din Republica Federală Germania si a Diplomei de bacalaureat din România, în conditiile prezentului regulament, acest lucru i se comunică imediat.

(13) Presedintele comisiei de examen ia măsurile necesare în cazul în care un candidat nu s-a putut prezenta la examen sau a fost nevoit să îl întrerupă.

(14) În cazul constării fraudei sau a tentativei de fraudă ori a complicitătii la fraudă în timpul desfăsurării examenului oral se aplică în mod corespunzător prevederile § 9 alin. (2).

(15) Se întocmeste un proces-verbal pentru fiecare examinare.

§ 14. Stabilirea rezultatelor examenului (Consiliul final)

(1) După încheierea probelor orale are loc conferinta comisiei de examinare.

(2) Presedintele comisiei stabileste nota finală, după consultarea comisiei de examen, pentru fiecare candidat, la fiecare disciplină.

a) Nota finală pentru fiecare disciplină de examen se compune, de regulă, din nota preliminară si din rezultatele probelor scrise sau/si orale. Atunci când există diferente, rezultatul examenului are o pondere mai mare în raport cu nota preliminară. Dacă diferenta rezultată este un număr par de puncte, cele două părti pot avea o pondere egală.

b) Dacă la o disciplină s-a examinat atât în scris, cât si la oral, o pondere mai mare va avea, în cazul în care există diferente între acestea, rezultatul probei scrise fată de cel obtinut la oral. Dacă diferenta rezultată este un număr par de puncte, cele două părti pot avea o pondere egală.

c) Dacă la o disciplină de examen nu s-a examinat nici în scris, nici la oral, nota finală este egală cu nota preliminară.

(3) Presedintele comisiei stabileste rezultatul final al examenului pentru fiecare candidat.

Stabilirea rezultatului final se face în baza celor 8 note obtinute la disciplinele de examen.

(4) a) Examenul este promovat dacă suma celor 8 note finale simple la disciplinele de examen este de cel putin 40 de puncte, iar rezultatele celor 4 probe scrise însumează cel putin 20 de puncte, în conformitate cu prevederile din Republica Federală Germania cu privire la promovare.


b) în plus:

Nu se admite punctajul O, la nicio disciplină, iar la cel mult două discipline se admite un punctaj cuprins între 1-3 puncte, din care doar o disciplină la care s-a examinat în scris.

Dacă punctajul obtinut la două discipline este de 1-3 puncte, la fiecare dintre celelalte discipline de examen sunt necesare cel putin 5 puncte.

c) Dacă nu se obtine suma necesară de puncte [(conform lit. a)], examenul nu este promovat, chiar dacă rezultatele obtinute la disciplinele de examen nu sunt sub 4 puncte.

(5) a) Numărul total de puncte ale examenului se obtine prin însumarea următoarelor:

- dublul punctajului de la fiecare dintre cele 4 probe scrise;

- punctajul de la fiecare dintre celelalte probe de examen. Astfel, la cele 8 discipline de examen se pot obtine maximum

180 de puncte (120 + 60).

b) Suma totală a punctelor se transformă în medie, în conformitate cu tabelul din anexa nr. 3 (pentru transformarea numărului total de puncte din sistemul de notare aplicat în Republica Federală Germania în medie generală).

(6) Se stabilesc si se consemnează notele finale pentru celelalte discipline de învătământ, aplicându-se tabelul din anexa nr. 5 (pentru transformarea mediilor cu zecimale, rezultate din însumarea mediilor semestriale sau a mediilor din ultimii 2 ani scolari, din sistemul de notare românesc în sistemul de puncte aplicat în Republica Federală Germania).

(7) Deciziile consiliului final al comisiei de examen se consemnează într-un proces verbal.

§ 15. Diploma de acces general în învătământul superior din Republica Federală Germania si Diploma de bacalaureat din România

(1) Candidatii care au promovat examenul, în conditiile prezentului regulament, obtin Diploma de acces general în învătământul superior din Republica Federală Germania, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Diploma de bacalaureat din România se eliberează în baza reglementărilor românesti, luându-se în considerare rezultatele examenului si tabelul de transpunere a punctelor din sistemul de notare aplicat în Republica Federală Germania în sistemul de notare din România, în conformitate cu anexele la prezentul regulament.

Candidatii care, în conditiile prezentului regulament, nu au fost admisi la probele scrise sau orale ori nu au promovat examenul în vederea obtinerii Diplomei de acces general în învătământul superior german si Diplomei de bacalaureat din România se pot înscrie la examenul national de bacalaureat în anul curent doar în sesiunea a doua, în conditiile prevederilor metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, aprobată anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării.

§ 16. Repetarea examenului

(1) Examenul nepromovat pentru obtinerea Diplomei de acces general în învătământul superior din Republica Federală Germania si a Diplomei de bacalaureat din România poate fi repetat, de regulă o singură dată, si anume în anul următor.

(2) Repetarea examenului presupune repetarea ultimei clase a sectiei/scolii speciale germane.

În acest caz, pentru ultima clasă se iau în consideratie numai rezultatele obtinute în anul în care se repetă clasa.

(3) Un examen promovat nu poate fi repetat.

§ 17. Dispozitii finale

Acest regulament, elaborat în conformitate cu § 17 al Regulamentului-cadru pentru examenul în vederea obtinerii Diplomei de acces general în învătământul superior german si a examenelor nationale la încheierea învătământului secundar pentru absolventii sectiilor cu limbă de predare germană din licee speciale de stat din state din Europa Centrală, de Est si de Sud-Est (Hotărârea Conferintei Permanente a Ministrilor învătământului si Culturii din Landurile Republicii Federale Germania din 27 ianuarie 1994, în varianta din 29 martie 2006), intră în vigoare la data publicării. Regulamentul se aplică elevilor care se află în clasele a IX-a si a X-a la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru elevii care la data publicării sunt în clasele a Xl-a si a XII-a se aplică §§ 5-11 si § 13 din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Model pentru formularul Diplomei de acces general în învătământul superior

............................................................................................................

(denumirea scolii si localitatea)

 

DIPLOMĂ

de acces general în învătământul superior

pentru ............................................................................................................

 

Se eliberează în baza Regulamentului pentru desfăsurarea examenului în vederea obtinerii unei diplome germane de acces general în învătământul superior si a diplomei românesti de bacalaureat pentru absolventii sectiilor/scolilor speciale din România (Hotărârea Conferintei Permanente a Ministrilor învătământului si Culturii din Landurile Republicii Federale Germania din 17 februarie 1994, în varianta din........................).


 

(pagina a 2-a a Diplomei de acces general în învătământul superior)

........................................................................................................................................................................................................................

născut la............................, în........................................, cu cetătenie...................................., a absolvit la..........................................................(scoala) din.............................................(localitatea/orasul), în anul scolar..........................., cu succes clasa terminală a sectiei speciale si a sustinut examenul în vederea obtinerii accesului general în învătământul superior german.

 

Rezultatele finale la disciplinele de examen Discipline la care se sustin probe scrise

 

Disciplina

Numărul de puncte

Limba germană

 

Limba si literatura română

 

Matematică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pagina a 3-a a Diplomei de acces general în învătământul superior)

Calificarea finală

 

Numărul de puncte la cele 4 probe scrise dublate

 

 

Numărul de puncte la celelalte 4 probe scrise - notare simplă

 

 

Numărul total de puncte

Minimum 60, maximum 180 de puncte

 

Media

 

 

Alte discipline din ultimii 2 ani scolari

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline până la sfârsitul antepenultimei clase

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatii:

 

 


(pagina a 4-a a Diplomei de acces general în învătământul superior)

 

........................................................................................................................................................................................................................

a promovat examenul si a obtinut astfel competenta de a studia într-o institutie de învătământ superior din Republica Federală Germania.

........................................................................................................................................................................................................................

(n.n. localitatea, data)

 

Reprezentantul/Reprezentanta Conferintei Permanente a Ministrilor învătământului si Culturii

din Landurile Republicii Federale Germania,

......................................................................................................

 

Reprezentantul/Reprezentanta Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării din România,

......................................................................................................

Directorul/Directoarea sectiei speciale germane,

......................................................................................................

 

Directorul/Directoarea scolii,

......................................................................................................

Stampila reprezentantei diplomatice sau consulare a Republicii Federale Germania

Stampila scolii

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Scoala

Fisa de examen

 

Nume:

Prenume:

 

Data nasterii:

Locul nasterii:

Rezultate obtinute

 

 

 

Disciplinele de examen scris

Alte discipline de examen

Alte discipline din clasa a XII-a

 

 

Germană

Română

Matematică

 

 

 

 

 

Geografie

Artă/Muzică

Sport

Clasa aXI-a

Sem. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a XII-a

Sem. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota preliminară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probe scrise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probe orale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota finală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de puncte la cele 4 probe scrise, dublate:

 

Numărul de puncte la celelalte 4 discipline de examen:

 

 

 

Numărul total de puncte:

 

Media:

 

 

 

...........................................

 

Rezultatul examenului: promovat/nepromovat

......................................................................................................

Data deciziei finale

(semnătura presedintelui/presedintei comisiei de examen)


ANEXA Nr. 3

la regulament

TABEL

pentru transformarea numărului total de puncte în medie generală

 

Numărul total de puncte

Media

180-165

1,0

164-161

1,1

160-158

1,2

157-154

1,3

153-151

1,4

150-147

1,5

146-143

1,6

142-140

1,7

139-136

1,8

135-133

1,9

132-129

2,0

128-125

2,1

124-122

2,2

121-118

2,3

117-115

2,4

114-111

2,5

110-107

2,6

106-104

2,7

103-100

2,8

99-97

2,9

96-93

3,0

92-89

3,1

88-86

3,2

85-82

3,3

81-79

3,4

78-75

3,5

74-71

3,6

70-68

3,7

67-64

3,8

63-61

3,9

60

4,0

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

TABEL

pentru transformarea punctelor obtinute la examenul de acces general în învătământul superior german din sistemul de notare utilizat în Republica Federală Germania în sistemul de notare din România

 

Sistemul de puncte utilizat în Republica Federală Germania

Echivalentul în sistemul de notare din România

15

10,00

14

9,85

13

9,60

12

9,15

11

8,72

10

8,29

9

7,86

8

7,43

7

7,01

6

6,59

5

6,17

4

5,75

3

5,33

2

5,00

1

2,90

0

1,50

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

TABEL

pentru transformarea mediilor din clasele a Xl-a si a XII-a din sistemul de notare din România în sistemul de puncte utilizat în Republica Federală Germania

 

Medii în sistemul de notare din România

Echivalent în sistemul de puncte utilizat în Republica Federală Germania

10,00

15

9,50

13

9,00

12

8,50

11

8,00

10

7,50

9

7,00

8

6,50

7

6,00

6

5,50

5

5,00

5

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

TABEL DE ECHIVALARE

pentru transformarea punctelor cumulate din sistemul de notare utilizat în Republica Federală Germania în sistemul de notare din România

 

DIPLOMA DE ACCES GENERAL ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL SUPERIOR DIN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA SI DIPLOMA DE BACALAUREAT DIN ROMÂNIA

 

Total puncte cumulate în sistemul de notare

utilizat în Republica Federală Germania

Echivalent în sistemul de notare din România

Total puncte cumulate în sistemul de notare

utilizat în Republica Federală Germania

Echivalent în sistemul de notare din România

180-165

10,00

112

7,95

164

9,90

111

7,91

163

9,86

110

7,87

162

9,82

109

7,83

161

9,78

108

7,80

160

9,75

107

7,76

159

9,71

106

7,72

158

9,67

105

7,68

157

9,63

104

7,65

156

9,60

103

7,61

155

9,56

102

7,57

154

9,52

101

7,53

153

9,48

100

7,50

152

9,45

99

7,46

151

9,41

98

7,42

150

9,37

97

7,38

149

9,33

96

7,35

148

9,30

95

7,31

147

9,26

94

7,27

146

9,22

93

7,23

145

9,18

92

7,20

144

9,15

91

7,16

143

9,11

90

7,12

142

9,07

89

7,08

141

9,03

88

7,05

140

9,00

87

7,01

139

8,96

86

6,97

138

8,92

85

6,93

137

8,88

84

6,90

136

8,85

83

6,86

135

8,81

82

6,82

134

8,77

81

6,78

133

8,73

80

6,75

132

8,70

79

6,71

131

8,66

78

6,67

130

8,62

77

6,63

129

8,58

76

6,60

128

8,55

75

6,56

127

8,51

74

6,52

126

8,47

73

6,48

125

8,43

72

6,45

124

8,40

71

6,41

123

8,36

70

6,37

122

8,32

69

6,33

121

8,28

68

6,30

120

8,25

67

6,26

119

8,21

66

6,22

118

8,17

65

6,18

117

8,13

64

6,15

116

8,10

63

6,11

115

8,06

62

6,07

114

8,02

61

6,03

113

7,98

60

6,00

ANEXA Nr. 2

 

PLAN-CADRU

pentru sectiile/scolile speciale germane

 

Profilul matematică-informatică

 

Clasa

9

10

11

12

 

Legenda

 

Probe scrise

 

 

Limba română

4

4

4

4

 

Ro

 

Ro

Ge

Mat

Ist

Limba germană

4

4

4

4

 

Ge

 

Alte discipline

 

Limba engleză

3

3

3

3

 

En

 

En

Fiz

Chi

Info

Limba franceză

2

2

 

 

 

Fr

 

 

 

 

 

Matematică

5

5

5

5

 

Mat

 

Probe orale

(la alegere)

Fizică

3

3

3

3

 

Fiz

 

1

2

3

4

Chimie

2

2

2

2

 

Chi

 

Ro

Ge

Mat

Ist

Biologie

1

1

1

1

 

Bio

 

 

 

 

En

Istorie

3

3

4

4

 

Ist

 

 

 

 

Fiz

Geografie

1

1

 

1

 

Geo

 

 

sau

 

Info

Stiinte sociale

 

 

1

 

 

StS

 

 

 

 

(la alegere)

Informatică

3

3

3

3

 

Info

 

1

2

3

4

Educatie fizică

2

2

2

2

 

Sport

 

Ro

Ge

Ist

Mat

Educatie artistică/muzicală

 

 

 

 

 

EdAM

 

 

 

 

En

Optional

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Fiz

Total

34

34

33

33

 

 

 

 

 

 

Info

 

            Observatie: Un număr suplimentar de ore la disciplinele oferite optional este posibil. (Alegerea se face de bună voie; după alegere, participarea devine obligatorie, la fel si notarea.)

 

Profilul stiinte sociale

 

Clasa

9

10

11

12

 

Legenda

 

Probe scrise

 

 

Limba română

4

4

4

4

 

RO

 

Ro

Ge

Mat

Ist

Limba germană

4

4

4

4

 

Ge

 

Alte discipline

 

Limba engleză

3

3

3

3

 

En

 

En

Fr

Geo

sts

Limba franceză

3

3

3

3

 

Fr

 

 

 

 

 

Matematică

4

4

4

4

 

Mat

 

Probe orale

(la alegere)

Fizică

2

2

1+2*

1+2*

 

Fiz

 

1

2

3

4

Chimie

 

2

 

 

 

Chi

 

Ro

Ge

Mat

Ist

Biologie

2

 

2+1*

2+1*

 

Bio

 

 

 

 

En

Istorie

3

3

4

4

 

Ist

 

 

 

 

Fr

Geografie

2

2

2

2

 

Geo

 

 

sau

 

StS

Stiinte sociale

2

2

3

3

 

StS

 

 

 

 

(la alegere)

Informatică

1

1

 

 

 

Info

 

1

2

3

4

Educatie fizică

2

2

2

2

 

Sport

 

Ro

Ge

Ist

Mat

Educatie artistică

1

1

 

 

 

EdAM

 

 

 

 

En

Optional

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Fr

Total

34

34

30

30

 

 

 

 

 

 

sts

 

* Alegerea variantei A (Fiz 1 h + Bio 2h) sau a variantei B (Fiz 2h + Bio 1 h) revine conducerii scolii.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.