MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 728/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 728         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 octombrie 2009

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.563. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.564. - Decret privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler

 

1.565. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 8 din 25 octombrie 2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ovidiu-Cristian lane la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Hotărârea nr. 9 din 25 octombrie 2009 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.011. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

1.086. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 880/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

 

1.190 - Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Botosani si în administrarea Consiliului Judetean Botosani

 

1.237. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Botosani

 

1.244. - Hotărâre privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008

 

1.245. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, Ministerului Sănătătii

 

1.246. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

1.247. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinte din municipiul Roman, judetul Neamt

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

Hotărârea din 12 iulie 2007 în Cauza Hauler împotriva României

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A si B, art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

cu prilejul Zilei Statului Major General si al împlinirii a 150 de ani de la înfiintarea acestuia, în semn de apreciere a serviciilor deosebite pe care le-au adus institutiei militare, a rezultatelor remarcabile obtinute în activitate, precum si a înaltului profesionalism dovedit în executarea misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei Enescu Ion Georgeta.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general-maior Ghica-Radu Marin Dan;

- domnului general-maior Roman Nicolae Nicolae;

- domnului general de brigadă Gabor Victor Gabriel;

- domnului general de brigadă Nicut Ion Valeriu;

- domnului general de brigadă Rus losif Alexandru;

- domnului colonel Alnitei Anghel Marin;

- domnului locotenent-colonel Pop Virgil-Ovidiu Virgil-Ovidiu.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili:

- doamnei Dragomir Nicolae Adina;

- doamnei Drăghici Stefan Daniela;

- domnului Ilie Ion Gheorghe.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general de brigadă Tătaru Constantin Costel;

- domnului comandor Trandafir Marin Alexandru.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei Gavotă lacovache Stela.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului comandor Nicolaescu Gheorghe Tudor-Sorin.

Art. 7. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei Nedelea Mihai Luiza-Liliana.

Art. 8. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier-adjutant Garofide Stefan lonel-Nicu;

- doamnei plutonier-major Tudose Gheorghe Georgeta.

Art. 9. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Ivan Stefan Stefana.

Art. 10. - Se conferă Medalia Natională Serviciul Credincios clasa a III-a, cu însemn pentru militari, domnului sergent-major Tăranu Stefan Stefan-Marius.

Art. 11. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier-adjutant Tănase Vasile Bogdan-Traian;

- domnului plutonier-adjutant Ticleanu Constantin Mircea.

Art. 12. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

- domnului Dinu Mihai Constantin;

- domnului Tofan Gavrilă Vasile.

Art. 13. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier-adjutant principal Săulescu Ion Aurel;

- domnului plutonier-adjutant Badea Mihai Florin;

- domnului plutonier-adjutant Petre Mihail Iulian;

- doamnei plutonier-adjutant Stănescu Nicolae Nicoleta;

- domnului plutonier-major Toma Alexandru lulian-Mădălin.

Art. 14. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Mazilu Dumitru Geta;

- domnului Sandachi Nicolae Constantin;

- doamnei Vătavu Toader Carmen.

Art. 15. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- doamnei plutonier Iftimi Constantin Măria;

- domnului plutonier Paleoca Stefan Stefan-Marcel;

- doamnei sergent-major Tudor Ion Beatrice-Loredana.

Art. 16. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică clasa

a III-a, cu însemn pentru civili:

- doamnei Gherman Nicolae Ana;

- domnului lordache Gheorghe Mihai;

- doamnei Toma Ionel Iuliana;

- doamnei Tudor Ilie Viorica.

Art. 17. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă clasa a III-a, cu însemn pentru civili, doamnei Răducanu Simion Aurelia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 octombrie 2009.

Nr. 1.563.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar,

în semn de apreciere pentru înalta competentă profesională, dăruirea, curajul si spiritul de sacrificiu pe timpul executării misiunilor în teatrul de operatii din Kosovo,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului locotenent-colonel Kurowski Teofil Pawel, Republica Polonă;

- domnului maior Kancerski Stefan Krzysztof, Republica Polonă;

- domnului maior Michalkowski Wieslaw JacekAdam, Republica Polonă;

- domnului locotenent Koldys Jerzy Boguslaw, Republica Polonă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 octombrie 2009.

Nr. 1.564.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru meritele sale de exceptie în domeniul promovării limbii, culturii si civilizatiei românesti în întreaga lume,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Comandor doamnei profesor dr. Măria Henrietta IIiescu, presedinte al Societătii Internationale de Lingvistică Romanică, Republica Federală Germania.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 octombrie 2009.

Nr. 1.565.

 

HOTĂRÂRI ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

HOTĂRÂREA Nr. 8

din 25 octombrie 2009

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Ovidiu-Cristian lane la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

La data de 24 octombrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Bucur Volk Petru împotriva înregistrării candidaturii domnului Ovidiu-Cristian lane la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.897F/2009, la care au fost atasate propunerea de candidatură a domnului Ovidiu-Cristian lane împreună cu decizia contestată, transmise de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. J5.874 din 23 octombrie 2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei formulate de domnul Bucur Volk Petru se arată că propunerea de candidatură a domnului Ovidiu-Cristian lane ar trebui respinsă ca fiind depusă prematur, tinându-se cont de faptul că prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României sunt neclare, având în vedere că nu precizează ce se întâmplă în situatia în care între data desfăsurării primului tur de scrutin si data celui de-al doilea tur de scrutin unul dintre cei 2 candidati rămasi în cursă încetează din viată. Autorul solicită Curtii Constitutionale să se pronunte asupra acestei situatii înainte de a fi nevoie să se intervină cu schimbarea „regulilor jocului" în timpul desfăsurării alegerilor.

În concluzie, contestatorul solicită Curtii Constitutionale să se pronunte în privinta acestei situatii ipotetice, propunând mai multe solutii posibile.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei, arătând că motivele invocate de autorul contestatiei nu au legătură cu conditiile prevăzute de lege pentru înregistrarea candidaturii.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Ovidiu-Cristian Iane pentru functia de Presedinte al României.

Examinând contestatia, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ în Constitutie si în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, iar motivele invocate de autorul contestatiei nu privesc nici încălcarea dispozitiilor constitutionale si nici a dispozitiilor din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României. De altfel, contestatorul nu indică niciun text constitutional sau legal încălcat.

În ceea ce priveste rezolvarea de către Curtea Constitutională a ipoteticei situatii invocate de autorul contestatiei, potrivit căreia este posibil ca unul dintre cei 2 candidati rămasi în cursa electorală după desfăsurarea primului tur de scrutin să înceteze din viată până la momentul desfăsurării celui de-al doilea tur de scrutin, Curtea constată că, potrivit Constitutiei României si Legii nr. 47/1992, republicată, nu intră în competenta sa de solutionare ipoteze de natura celei invocate de autorul contestatiei, astfel încât contestatia apare ca fiind lipsită de obiect, ea neavând nicio legătură cu persoana candidatului Ovidiu-Cristian lane la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B. a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia formulată de domnul Bucur Volk Petru privind înregistrarea candidaturii domnului Ovidiu-Cristian lane la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

HOTĂRÂREA Nr. 9

din 25 octombrie 2009

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

La data de 25 octombrie 2009 a fost înregistrată la Curtea Constitutională contestatia formulată de domnul Constantin Morosanu împotriva înregistrării candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Contestatia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 7.898F/2009, la care au fost atasate propunerea de candidatură a domnului Traian Băsescu împreună cu decizia contestată, transmise de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constitutională cu nr. J5.941 din 25 octombrie 2009.

În temeiul dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, contestatiile se solutionează fără înstiintarea părtilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării si a celorlalte documente aflate la dosar.

În motivarea contestatiei formulate de domnul Constantin Morosanu se sustine că domnul Traian Băsescu ar fi comis abuzuri „prin încălcarea gravă a Constitutiei României" împotriva contestatorului si a familiei sale. Se arată că pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie se află un proces penal initiat de contestator împotriva domnului Traian Băsescu, solicitându-se, în concluzie, respingerea candidaturii acestuia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestatiei, arătând că nu pot fi retinute motivele invocate de contestator, întrucât domnul Traian Băsescu nu se află în situatia de a fi condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, fiind respectate prevederile art. 36 alin. (2) din Constitutie.

CURTEA,

examinând contestatia în raport cu prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum si documentele aflate la dosar, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. f) din Constitutie, ale art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si celor ale art. 112 alin. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze contestatia privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu pentru functia de Presedinte al României.

Examinând contestatia, Curtea constată că atât conditiile de eligibilitate, cât si impedimentele constitutionale pentru a fi ales în functia de Presedinte al României sunt prevăzute expres si limitativ în Constitutie si în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României. Existenta unui proces penal împotriva persoanei care candidează pentru functia de Presedinte al României nu reprezintă un impediment la înregistrarea candidaturii. Un astfel de impediment ar fi de luat în considerare numai dacă s-ar fi pronuntat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare a persoanei în cauză la pedeapsa complementară a interzicerii exercitiului dreptului de a alege sau de a fi ales în autorităti publice sau în functii elective publice.

Curtea nu poate primi nici sustinerea contestatorului în sensul că domnul Traian Băsescu nu poate candida pentru functia de Presedinte al României dat fiind că a săvârsit fapte grave de încălcare a Constitutiei, având în vedere că acest fapt nu rezultă din niciun act al dosarului.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constitutie, al art. 11 alin. (1) lit. B. a), al art. 37 si 38 din Legea nr. 47/1992, precum si al art. 112 a|jn. (1) si (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Respinge contestatia formulată de domnul Constantin Morosanu privind înregistrarea candidaturii domnului Traian Băsescu la alegerile pentru Presedintele României din anul 2009.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băilesti" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) titlul se modifică si va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Băilesti";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 17, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 350 ml, S = 5250 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „11550";

- la pozitia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 2920 ml, S = 76960 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „357200";

- la pozitia nr. 21, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2., coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1600 ml, S = 24300 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „772000";

- la pozitia nr. 22, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 970 ml, S = 14050 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „484500";

- la pozitia nr. 23, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 400 ml, S = 10000 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „310500";

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1500 ml, S = 31100 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „739000";

- la pozitia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 2050 ml, S = 36875 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „910100";

- la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1610 ml, S = 36750 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „731050";

- la pozitia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1490 ml, S = 22500 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „491700";

- la pozitia nr. 33, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1490 ml, S = 21750 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „562500";

- la pozitia nr. 34, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 610 ml, S = 9150 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „347700";

- la pozitia nr. 35, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1500 ml, S = 16700 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „330000";

- la pozitia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 400 ml, S = 4000 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „189750";

- la pozitia nr. 38, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 335 ml, S = 4800 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: "99000";

- la pozitia nr. 40, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 1030 ml, S = 10300 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „89520";

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 2000 ml, S = 40000 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „680000";

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 360 ml, S = 4950 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1155500";

- la pozitia nr. 61, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 380 ml, S = 5250 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „199500";

- la pozitia nr. 62, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 350 ml, S = 5250 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „199500";

- la pozitia nr. 65, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada Independentei", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 2325 ml, S = 32550 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „264750";

- la pozitia nr. 68, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2.", coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 350 ml, S = 5250 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „199500";

- la pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 700 ml, S = 9800 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „221000";

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 150 ml, S = 2550 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „38250";

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 2200 ml, S = 35200 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „561000";


- la pozitia nr. 205, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 21600 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „756000";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 240 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 241-242, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 1.011.

ANEXĂ

 

Completări la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Băilesti

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării

în folosintă

Valoarea de inventar

-lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

241.

 

Teren târg Băilesti

Suprafată = 18.900 m2 pământ

2009

453600

Domeniul public al comunei Băilesti, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 20/2009

242.

1.3.7.1.

Strada Petru Cercel

L = 300 ml, l = 10 ml

2009

10500

Domeniul public al comunei Băilesti, conform Hotărârii

Consiliului Local nr. 20/2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 880/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. -Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 880/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 22 august 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu bunurile si dotările aferente, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat» în domeniul public al judetului Mures si în administrarea Consiliului Judetean Mures".


Art. II. - (1) Predarea-preluarea bunurilor si a dotărilor prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 880/2008, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta hotărâre, se face pe bază de protocol încheiat între părti în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Patrimoniul Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează cu valoarea imobilului, precum si a bunurilor si dotărilor transmise.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.086.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Botosani si în administrarea Consiliului Judetean Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil, constituită din teren si constructii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Botosani si în administrarea Consiliului Judetean Botosani.

(2) Imobilul transmis potrivit prevederilor alin. (1) va fi utilizat pentru functionarea Centrului Militar Judetean Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 3 octombrie 2009.

Nr. 1.190.

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al judetului Botosani si în administrarea Consiliului Judetean Botosani

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în  administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Str. Sucevei

nr. 2, municipiul Botosani,

judetul Botosani

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Judetul Botosani, în administrarea Consiliului Judetean Botosani

- imobil 378 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.879

- Suprafata construită = 1.720 m2

- Suprafata desfăsurată = 2.808 m2

- Suprafata terenului = 8.288 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor pe anul 2009 cu suma de 5.000 mii lei, pentru judetul Botosani, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Botosani, pentru finantarea unor cheltuieli curente ale Directiei Generale de Asistentă Socială si Protectia Copilului Botosani.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.237.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOLUL 1

Scopul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene

 

(1) Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit în continuare FSUE, este un instrument financiar nerambursabil, creat în anul 2002 la nivelul Uniunii Europene, pentru situatii de urgentă.

(2) Scopul acestui fond este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale.

(3) Suma totală acordată României de Comisia Europeană este de 11.785.377 euro, pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operatiunilor de urgentă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundatiile din luna iulie 2008.

 

ARTICOLUL 2

Actiuni si operatiuni eligibile

 

Sumele primite de România din FSUE se utilizează pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu următoarele actiuni/operatiuni eligibile:

a) repunerea în functiune a conductelor de aprovizionare cu apă: retele de aprovizionare cu apă, uzine de tratare a apei, fântâni, puturi de adâncime si rezervoare, diguri de-a lungul râurilor;

b) repunerea în functiune a sistemelor de colectare a apelor pluviale si a instalatiilor pentru apele reziduale: canalizări, bazine de decantare, statii de tratare a apei;

c) repunerea în functiune a infrastructurii rutiere afectate: drumuri judetene/locale/nationale, străzi comunale, poduri, pasarele, baraje si diguri construite de autoritătile locale, reabilitarea si reconstruirea zidurilor.

 

ARTICOLUL 3

Autorităti responsabile

 

(1) Se desemnează Secretariatul General al Guvernului, ca Autoritate coordonatoare si de management în România a întregii activităti referitoare la accesarea si implementarea FSUE.

(2) Autoritatea coordonatoare si de management este institutia care aprobă efectuarea plătilor corespunzătoare, pe baza documentelor justificative stabilite potrivit procedurii de justificare a cheltuielilor din FSUE, elaborate, verificate si avizate de beneficiarii finali.

(3) Beneficiarii finali sunt consiliile judetene din judetele direct afectate de dezastru: Maramures, lasi, Suceava, Botosani, Neamt. Acestea detin responsabilitatea implementării tehnice si financiare a FSUE, potrivit prevederilor acordurilor de implementare subsidiare, fiind abilitate să stabilească criteriile de selectie si prioritizare a contractelor ce vor fi înaintate Autoritătii coordonatoare si de management în vederea decontării din FSUE.

(4) între Autoritatea coordonatoare si de management si beneficiarii finali se încheie câte un acord de implementare subsidiar, în care sunt stabilite responsabilitătile/atributiile, precum si sumele aferente acestora.

 

ARTICOLUL 4

Repartizarea sumelor alocate

 

Suma totală de 11.785.377 euro, alocată prin FSUE, se repartizează astfel:

a) Consiliul Judetean Suceava - echivalentul în lei a 4.022.791 euro (34,13%);

b) Consiliul Judetean Maramures - echivalentul în lei a 1.387.526 euro (11,77%);

c) Consiliul Judetean Botosani - echivalentul în lei a 2.213.527 euro (18,78%);

d) Consiliul Judetean lasi - echivalentul în lei a 2.069.124 euro (17,56%);

e) Consiliul Judetean Neamt - echivalentul în lei a 2.092.409 euro (17,75%).

 

ARTICOLUL 5

Utilizarea sumelor alocate

 

Sumele primite de România de la FSUE pentru înlăturarea efectelor/pagubelor de la inundatiile din luna iulie 2008 se folosesc pentru:

a) decontarea integrală/partială a cheltuielilor eligibile efectuate cu operatiunile de urgentă întreprinse în baza contractelor de achizitii, rambursând/decontând o parte din cheltuielile efectuate în baza contractelor încheiate în perioada 22 iulie - 1 octombrie 2008, cu respectarea prevederilor legislatiei nationale. Sumele decontate sunt utilizate de beneficiarii finali pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii ale fiecăruia dintre acestia;

b) finantarea unor proiecte noi, care să îndeplinească conditiile de apărare si prevenire împotriva inundatiilor, proiecte care fac obiectul contractelor încheiate după data de 1 octombrie 2008, cu respectarea procedurilor de licitatie în conformitate cu legislatia comunitară.

 

ARTICOLUL 6

Durata de implementare

 

(1) FSUE se implementează în maximum un an de zile de la data la care suma alocată a intrat efectiv în conturile speciale deschise de România prin Secretariatul General al Guvernului, în calitate de stat beneficiar.

(2) Autoritatea coordonatoare si de management transmite Comisiei Europene un raport de implementare, nu mai târziu de 6 luni de la expirarea termenului de implementare a FSUE.

(3) Comisia Europeană încheie asistenta acordată într-un interval de 6 luni de la data primirii raportului de implementare, cu conditia ca acesta să contină toate informatiile necesare.

 

ARTICOLUL 7

Plata sumelor alocate

 

(1) Pentru gestionarea în exclusivitate a sumelor primite de la FSUE, Autoritatea coordonatoare si de management din România si beneficiarii finali vor deschide conturi speciale destinate transferării/plătii sumelor aferente cheltuielilor eligibile, solicitate si aprobate la plată.

(2) Dobânzile bancare încasate de Autoritatea coordonatoare si de management generate pentru disponibilitătile conturilor speciale si veniturile generate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi utilizate în acelasi scop si în aceleasi conditii cu sumele primite din FSUE.

(3) Comisioanele si spezele bancare rezultate din transferul sumelor provenite din FSUE din conturile Autoritătii coordonatoare si de management în conturile beneficiarilor finali, precum si pierderile rezultate din schimbul valutar al sumelor mobilizate din FSUE vor fi suportate din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(4) Plătile vor fi efectuate de către Comisia Europeană în conturile bancare special deschise de Autoritatea coordonatoare si de management în moneda comunitară (euro), iar Autoritatea coordonatoare si de management va face plata către beneficiarii finali în moneda natională.

(5) Totodată, în scopul asigurării eligibilitătii transferului acestor fonduri la beneficiarii finali, unitatea de control independentă nominalizată conform Acordului este Autoritatea de Audit din cadrul Curtii de Conturi a României.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.244.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2009, la capitolul 66.01 „Sănătate", titlul 10 „Cheltuieli de personal", cu suma de 6.233,0 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru finantarea cheltuielilor de personal aferente personalului din unitătile direct subordonate Ministerului Sănătătii, finantate integral de la bugetul de stat.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.245.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei nr. 64.632 din 7 octombrie 2009, înregistrată la Ministerul Finantelor Publice la data de 8 octombrie 2009,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei cu suma de 50.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2009, la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică", din care 10.000 mii lei la titlul 55 „Alte transferuri" si 40.000 mii lei la titlul 70 „Active nefinanciare".

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei pe anul 2009.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.246.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinte din municipiul Roman, judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adootă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 170 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, bugetului local al municipiului Roman, judetul Neamt, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinte din municipiul Roman.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2009.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 1.247.

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRÂREA

din 12 iulie 2007

în Cauza Hauler împotriva României

 

(Cererea nr. 67.703/01)

 

În Cauza Hauler împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: domnii B.M. Zupancic, presedinte, C. Bîrsan, doamnele E. Fura-Sandstrom, A. Gyulumyan, domnii E. Myjer, David Thor Bjorgvinsson, doamna I. Ziemele, judecători, si din domnul S. Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 21 iunie 2007,

pronuntă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 67.703/01) îndreptată împotriva României, prin care un cetătean al acestui stat, doamna Magdalena Hauler (reclamanta), a sesizat Curtea la data de 27 septembrie 2000 în temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Reclamanta, căreia i s-a acordat asistentă judiciară, este reprezentată de doamna K. Kapcza Mikolt, avocat în Cluj-Napoca. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de doamna Cristina Tarcea, agent al Guvernului Român pe lângă Curtea Europeană a Drepturilor Omului, apoi de doamna Beatrice Ramascanu, care a substituit-o în aceste functii.

3. La data de 30 mai 2002, Curtea a decis să comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. 29 § 3 din Conventie, ea a decis să analizeze în acelasi timp admisibilitatea si temeinicia cauzei.

ÎN FAPT

I. Circumstantele cauzei

4. Reclamanta s-a născut în anul 1940 si locuieste în Cărei.

5. În anul 1991, la o dată neprecizată, ea a sesizat comisia administrativă competentă cu aplicarea Legii nr. 18/1991 (denumită în continuare comisia) cu o cerere de atribuire în proprietate a unui teren în suprafată de 3,30 ha, care îi apartinuse mătusii sale, a cărei mostenitoare era.

6. Printr-o decizie a acestei comisii, emisă la data de 7 octombrie 1991, reclamantei i s-a recunoscut dreptul de proprietate pentru suprafata solicitată, dar fără a fi pusă în posesia terenului respectiv. Pe de altă parte, ea a prezentat primarului mai multe memorii pentru a i se elibera titlul de proprietate si a fi pusă în posesie.

7. Conform afirmatiilor Guvernului, reclamanta ar fi acceptat să primească si ar fi cultivat un alt teren atribuit în schimbul celui care îi apartinuse mătusii sale. Conform afirmatiilor reclamantei, ea a refuzat de fiecare dată să fie pusă în posesia unui alt teren.

8. În perioada 1991-1994, reclamanta a aderat, cu cele 3,30 ha ce nu fuseseră încă stabilite din punctul de vedere al amplasamentului, la o asociatie agricolă, societatea A., care exploata o mare suprafată de terenuri agricole ale particularilor cărora li s-au recunoscut vechile drepturi de proprietate pierdute cu ocazia nationalizării din anii 60.

9. La data de 5 ianuarie 1995, primăria i-a eliberat unui tert un titlu de proprietate asupra unei părti din terenul revendicat de reclamantă si l-a pus în posesia acestui teren.

10. La data de 1 octombrie 1996, reclamanta a contestat această decizie în fata Judecătoriei Marghita, solicitând anularea titlului de proprietate al tertului si punerea sa în posesia terenului în cauză. Ea a arătat în primul rând că terenul respectiv fusese proprietatea mătusii sale, că îl obtinuse prin succesiune si că toate conditiile erau îndeplinite pentru ca terenul să îi poată fi atribuit în proprietate. De asemenea, ea a invocat si art. 16 din legea care îi acorda prioritate în atribuirea terenului, având în vedere că apartinea minoritătii germane.

11. Prin Sentinta din data de 12 octombrie 1998, Judecătoria i-a admis actiunea si a dispus anularea partială a titlului de proprietate contestat de reclamantă. Mai mult, ea a obligat comisia judeteană să le elibereze părtilor noi titluri de proprietate, în conformitate cu decizia sa.

12. Comisia a formulat apel împotriva acestei sentinte, sustinând că, potrivit art. 13 § 1 din lege, ea nu avea obligatia de a recunoaste dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenurilor care îi apartinuseră mătusii sale.

13. Prin Decizia din data de 16 septembrie 1999, Tribunalul Bihor a admis apelul, cu motivarea că stabilirea amplasamentului si atribuirea efectivă a parcelelor nu intrau în competentele instantei de fond, dat fiind si faptul că anularea partială a titlului de proprietate „ar implica o modificare a altor titluri deja atribuite si ar necesita modificări în parcela respectivă si că, prin urmare, ar fi afectati mai multi proprietari cărora le fuseseră deja atribuite parcele în acest loc". Instanta a retinut si faptul că reclamantei i-a fost într-adevăr reconstituit dreptul de proprietate asupra întregului teren la care avea dreptul, având în vedere că, chiar înainte de introducerea actiunii în anulare a titlului de proprietate, ea încheiase un contract de închiriere a terenului în cauză cu societatea A.

14. Reclamanta a sesizat Curtea de Apel Oradea cu un recurs împotriva deciziei tribunalului. Ea a sustinut că tribunalul nu interpretase corect probele si că nu aplicase prevederile legale referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si că în mod corect se pronuntase judecătoria asupra atribuirii terenului care îi apartinuse mătusii sale. Ea critica decizia pronuntată în apel, considerând si că tribunalul îsi întemeiase decizia pe elemente străine de obiectul litigiului, în special pe contractul pe care aceasta îl încheiase cu societatea A.

15. Prin Decizia din data de 5 aprilie 2000, Curtea de Apel Oradea a confirmat decizia tribunalului judetean si a respins recursul reclamantei, cu motivarea că identificarea parcelelor nu tinea de competenta instantelor. Considerentele acestei decizii au fost astfel formulate, în partea lor relevantă:

„Prevederile Legii nr. 18/1991, asa cum a fost modificată prin Legea nr. 169/1997, prevăd posibilitatea ca atribuirea terenurilor în proprietate să nu se facă neapărat cu respectarea vechilor amplasamente. Pe de altă parte, delimitarea parcelelor este de competenta comisiilor de aplicare a legii fondului funciar si nu de cea a instantelor.

Numai pentru terenurile situate în intravilan legea prevede că ele ar trebui atribuite fostilor lor proprietari si, numai în aceste cazuri, determinarea de către instante a terenurilor învecinate nu depăseste limitele atributiilor puterii judiciare."

16. Reclamanta a formulat o contestatie în anulare, motivată prin omisiunea instantei de recurs de a statua asupra a două dintre motivele de recurs pe care Ie-a invocat. Potrivit reclamantei, instanta statuase prin aplicarea unor prevederi care nu mai erau în vigoare la data judecătii, în spetă întinderea competentei instantelor pentru a controla deciziile comisiei; mai mult, motivarea deciziei sale era contradictorie.

17. Curtea de Apel Oradea a respins contestatia în anulare prin Decizia din data de 4 septembrie 2000, apreciind că ar fi trebuit ca eroarea materială constatată să fie o eroare gravă, evidentă, a cărei verificare nu necesita o reanalizare a fondului sau o apreciere a probelor. Pe de altă parte, ea a considerat că, în motivarea sa, instanta a răspuns în ansamblu argumentelor reclamantei.

II. Dreptul si practica interne pertinente

18. În ceea ce priveste competenta instantelor în analiza deciziilor comisiilor administrative însărcinate cu aplicarea Legii nr. 18/1991, esentialul reglementării interne relevante, si anume fragmentele din Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991, si republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, după modificările care i-au fost aduse prin Legea nr. 169/1997, este descris în Hotărârea Glod împotriva României nr. 41.134/98, 16 septembrie 2003, §§ 22-24.

19. Analiza jurisprudentei interne referitoare la competenta instantelor de a determina legalitatea amplasamentului terenului stabilit de comisia administrativă nu permite concluzia că această chestiune a fost solutionată în mod definitiv.


20. Astfel, în Decizia nr. 947 din data de 15 mai 1996, Curtea Supremă de Justitie a statuat că:

„(...) în spetă, reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente era posibilă si, prin urmare, comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 avea obligatia de punere în posesie a reclamantilor, asa cum reiesea din expertiza efectuată."

21. În schimb, în Decizia nr. 1/1997 din 30 iunie 1997, pronuntată în sectiile unite în urma unui recurs în interesul legii, Curtea Supremă de Justitie s-a pronuntat astfel:

„4. În ceea ce priveste competenta instantelor de a stabili amplasamentul terenului atribuit în proprietate, au fost pronuntate solutii divergente.

Astfel, anumite tribunale si-au stabilit competenta de a delimita terenul atribuit în proprietate, considerând că, procedând astfel, nu vor depăsi atributiile puterii judiciare, căci expresia «întinderea suprafetei terenului» ce ar putea face obiectul controlului instantelor, la care făcea trimitere art. 11 alin. 7 din Legea nr. 18/1991, se referea si la amplasament, precizând inclusiv terenurile învecinate. Aceasta pentru a realiza vointa legislatorului de a atribui fiecărei persoane, pe cât posibil, terenul care Ie-a apartinut autorilor săi.

Dimpotrivă, alte instante au decis că nu sunt competente să stabilească amplasamentul terenurilor care trebuiau să fie date în proprietate, în temeiul art. 11 alin. 7 din Legea nr. 18/1991.

Acestea au statuat în mod corect."

ÎN DREPT

I. Asupra exceptiilor preliminare ale Guvernului

22. Guvernul invocă în primul rând inadmisibilitatea cererii din cauza incompatibilitătii sale rationae materiae cu prevederile Conventiei.

23. Invocând Cauza Bugarski si von Vuchetich împotriva Sloveniei (dec), nr. 44.142/98, 3 iulie 2001, Guvernul pretinde că, în temeiul Legii nr. 18/1991, reclamanta nu ar fi avut dreptul de a i se da în proprietate un teren pe amplasamentul terenului ce i-a apartinut mătusii sale si că, prin urmare, ea nu ar avea vreun drept civil de a sustine acest lucru, conform legislatiei române. Prin urmare, art. 6 nu ar trebui aplicat.

24. Mai mult, Guvernul arată că reclamanta ar fi acceptat să intre în posesia si ar fi exploatat un alt teren propus de primărie, având aceleasi dimensiuni si valoare cu cel care îi apartinuse mătusii sale, astfel că ea nu mai are calitatea de victimă.

25. Reclamanta se opune acestor argumente.

26. Curtea reaminteste că, în hotărârea sa Glod mentionată mai sus, ea a considerat că art. 6 era aplicabil unei proceduri similare celei în spetă (conform Hotărârii Glod citate anterior, § 34). În acest sens, Curtea observă că procedura litigioasă în anularea titlului de proprietate al unui tert s-ar referi si la legalitatea unei decizii a comisiei administrative referitoare la dreptul reclamantei, ce rezultă din legea fondului funciar, de a i se restitui un bun imobiliar, drept care îmbracă în mod incontestabil un caracter civil, în sensul primului paragraf al art. 6 mentionat mai sus, care este, prin urmare, aplicabil în spetă.

27. De asemenea, Curtea a respins deja o exceptie preliminară a Guvernului, întemeiată pe lipsa calitătii de victimă a reclamantei, similară celei invocate în spetă. În acest sens, ea observă că cererile reclamantei nu se limitează la ingerinta autoritătilor în dreptul său de proprietate, ci se referă si la încălcarea art. 6 § 1 din Conventie. Or, în lipsa oricărei recunoasteri, în mod explicit sau în esentă, ulterior oricărei reparatii, de către autorităti, a unei astfel de încălcări a Conventiei, reclamanta poate în mod incontestabil să se pretindă victima constatării instantelor conform căreia ele nu ar fi competente să analizeze o decizie administrativă a comisiei, asa cum s-a întâmplat în spetă (conform Hotărârii Glod citate anterior, § 25-28 si, mutatis mutandis, Crisan împotriva României, nr. 42.930/98, §§ 27-30, 27 mai 2003).

28. Prin urmare, exceptiile preliminare ale Guvernului trebuie respinse.

II. Asupra pretinsei încălcări a art. 6 § 1 din Conventie

29. În primul rând, reclamanta se plânge de refuzul instantelor de a analiza legalitatea unei decizii a comisiei. Ea invocă art. 6 § 1 din Conventie, care prevede astfel în partea sa relevantă:

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil (...) a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil (...)."

30. Reclamanta subliniază că, în lumina modificărilor legislative aduse de Legea nr. 169/1997, instantele române au considerat pe nedrept că ele nu se bucură, în virtutea art. 11 din Legea nr. 18/1991, de o competentă deplină în materie de reconstituire a dreptului de proprietate. O astfel de situatie a determinat instantele sesizate cu contestatia sa să nu analizeze legalitatea reconstituirii dreptului său de proprietate în ceea ce priveste amplasamentul acestui teren.

31. Guvernul se opune acestui argument.

32. Curtea reaminteste că, în ceea ce priveste hotărârile referitoare la drepturi si obligatii cu caracter civil, art. 6 § 1 din Conventie dispune ca deciziile luate de autorităti administrative care nu respectă ele însele cerintele acestei dispozitii să fie supuse controlului ulterior al unui organ judiciar cu competentă deplină (conform Glod, citată anterior, § 35; Crisan, citată anterior, § 24; StaIIinger si Kuso împotriva Austriei, Hotărârea din 23 aprilie 1997, Culegere de hotărâri si decizii 1997-11, pp. 679-680, §51).

33. Curtea reaminteste că în cauza Glod a statuat că respectiva comisie administrativă numită prin ordin al prefectului si condusă de acesta, pentru aplicarea art. 11 din lege, care s-a pronuntat asupra restituirii unui teren în detrimentul reclamantei, nu îndeplinea conditia de independentă în ceea ce priveste Executivul si, prin urmare, nu putea constitui o „instantă", în sensul art. 6 § 1 mentionat mai sus (conform Glod, citată anterior, § 36). Rezultă că, pentru ca cerintele art. 6 § 1 din Conventie să fie îndeplinite, partea interesată trebuie să poată supune deciziile luate de autoritatea administrativă în cauză controlului ulterior al unui organ judiciar cu competentă deplină.

34. În această privintă, Curtea observă că instantele, care au fost sesizate de reclamantă pentru a controla legalitatea unei decizii prin care comisia îi acordase unui tert terenul ce îi apartinuse mătusii ei, teren în posesia căruia ea pretindea să fie pusă în temeiul unei alte decizii administrative care îi recunostea dreptul de proprietate asupra a 3,30 ha de teren (vezi paragraful 6 de mai sus), s-au declarat necompetente să se pronunte asupra legalitătii amplasamentului terenului, asa cum a fost stabilit de comisia administrativă.

35. Desi în cauza Glod mentionată mai sus Curtea a luat act cu interes de schimbarea legislativă adusă de Legea nr. 169/1997, referitoare la întinderea, de acum înainte nelimitată, a competentei instantelor chemate să statueze asupra legalitătii deciziilor administrative ale comisie (conform Glod, citată anterior, § 38), ea observă că, în spetă, Curtea de Apel Oradea s-a declarat necompetentă, în Decizia sa din data de 5 aprilie 2000, să analizeze dacă reclamanta avea prin lege dreptul la un teren în acelasi loc cu cel ce îi apartinuse mătusii sale. Astfel, reclamanta nu a putut supune decizia luată de o autoritate administrativă care nu îndeplinea ea însăsi cerintele unei „instante", în sensul art. 6 § 1 din Conventie, controlului ulterior al unui organ judiciar cu competentă deplină.

36. În lumina celor de mai sus, Curtea apreciază că imposibilitatea reclamantei de a le face pe instante să analizeze dacă îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru a i se restitui un teren pe vechiul amplasament, în cadrul contestatiei sale împotriva unei decizii administrative ce statua asupra drepturilor sale civile, încalcă însăsi substanta dreptului său de acces la o instantă (conform Glod, citată anterior, § 39).

37. Aceste elemente îi sunt suficiente Curtii pentru a constata că a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Conventie.

III. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie

38. Reclamanta se plânge că, din cauza solutiei date contestatiei sale de către instantele nationale, ea a suferit o atingere a dreptului său la respectarea bunurilor sale, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, care prevede următoarele:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor."

39. Guvernul contestă acest argument.

40. Curtea constată că acest capăt de cerere este legat de cel analizat mai sus si trebuie, asadar, declarat admisibil.

41. Având în vedere constatarea referitoare la art. 6 (paragraful 37 de mai sus), Curtea apreciază că nu este necesar să analizeze separat dacă în spetă a avut loc încălcarea acestei prevederi (vezi, printre altele, Glod, citată anterior, § 46, si, mutatis mutandis, hotărârile Laino împotriva Italiei [MC], nr. 33.158/96, § 25, CEDO 1999-1; Biserica Catolică din Chania împotriva Greciei, din 16 decembrie 1997, Culegere 1997-VIII, §50).

IV. Asupra aplicării art. 41 din Conventie

42. Conform art. 41 din Conventie,

„În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al înaltei Părti contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecintelor acestei încălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă."

A. Prejudiciu

43. Reclamanta solicită cu titlu de daune materiale pe care le-ar fi suferit restituirea în natură a terenului în suprafată de 3,30 ha situat pe vechiul său amplasament sau, în subsidiar, o sumă ce corespunde valorii bunului imobiliar respectiv, pe care o estimează la suma de 165.000 euro (EUR). În plus, ea solicită suma de 5.000 EUR cu titlu de daune morale cauzate de refuzul autoritătilor, de aproape 16 ani, de a o pune în posesia terenului său pe vechiul amplasament, ceea ce i-a cauzat suferinte psihice si i-a adus un sentiment de nedreptate si o tensiune permanentă.

44. Guvernul se opune acordării sumelor solicitate de reclamantă. El sustine că valoarea terenului agricol în zona în care se află cel al reclamantei este mai mică decât cea solicitată de aceasta si atrage atentia că ea a perceput în fiecare an un profit din exploatarea terenului echivalent pe care I-a acceptat implicit în locul terenului solicitat (vezi paragrafele 7 si 8 de mai sus). În ceea ce priveste prejudiciul moral, Guvernul este de părere că între suferintele sale si pretinsele încălcări ale drepturilor conventionale nu poate fi stabilită nicio legătură de cauzalitate.

45. Curtea constată că singura bază care trebuie retinută pentru acordarea unei satisfactii echitabile constă, în spetă, în faptul că reclamanta nu a beneficiat de accesul la o instantă pentru a contesta deciziile comisiei care au statuat asupra drepturilor sale cu caracter civil. Desigur, Curtea nu poate specula asupra solutiei pe care ar fi avut-o procesul în cazul contrar, dar nu consideră că este nerezonabil să creadă că partea interesată a suferit o pierdere de sansă reală (conform Pelissier si Sassi împotriva Frantei [MC], nr. 25.444/94, § 80, CEDO 1999-11; Crisan, citată anterior, § 36; Glod, citată anterior, § 50). Statuând în echitate, conform art. 41, ea îi atribuie suma de 4.000 EUR cu toate prejudiciile incluse.

B. Cheltuieli de judecată

46. Reclamanta solicită si suma de 2.000 EUR cu titlu de cheltuieli de judecată suportate în fata instantelor interne.

47. Guvernul consideră că reclamanta nu poate revendica decât rambursarea cheltuielilor de judecată necesare si sustinute.

48. Conform jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor sale de judecată decât în măsura în care li s-au stabilit realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil. În spetă, tinând cont de elementele aflate în posesia sa si de criteriile mentionate mai sus, Curtea consideră rezonabilă suma de 500 EUR cu titlu de cheltuieli de judecată legate de procedura natională, pe care i-o acordă reclamantei.

C. Dobânzi moratorii

49. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă;

2. hotărăste că a avut loc încălcarea art.6 § 1 din Conventie;

3. hotărăste că nu este necesar să analizeze capătul de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie;

4. hotărăste:

a) ca statul pârât să îi plătească reclamantei, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 § 2 din Conventie, sumele de mai jos:

(i) 4.000 EUR (patru mii euro), cu titlu de daune materiale si morale;

(ii) 500 EUR (cinci sute euro), cu titlu de cheltuieli de judecată;

b) ca sumele respective să fie convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plătii si ca la acestea să fie adăugată orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit;

c) ca, începând de la expirarea termenului mentionat mai sus si până la efectuarea plătii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilitătii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

5. respinge cererea de reparatie echitabilă în rest.

Întocmită în limba franceză, ulterior fiind comunicată în scris la data de 12 iulie 2007, în conformitate cu art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

Bostjan M. Zupancic,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 26 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1 la normele metodologice, la litera m), în loc de: „functionarii publici - personalul contractual" se va citi: „functionarii publici, personalul contractual".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.