MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 730/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 octombrie 2009

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.192 din 24 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (i) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia

 

Decizia nr. 1.214 din 29 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală si ale art. 254 si 255 din Codul penal

 

Decizia nr. 1.215 din 29 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 si ale art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.218 din 29 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.219 din 29 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Decizia nr. 1.228 din 29 septembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.267 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 1.276 din 8 octombrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

247. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii nr. 62/2009

 

248. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2012 pentru sustinerea accesului īntreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii nr. 60/2009

 

249. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri īn limita sumelor plătite pentruprofitul brut reinvestit, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2009

 

1.342. - Ordin al ministrului mediului pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă si hidro

 

2.857/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.192 din 24 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia, exceptie ridicată de Lin Chaozhe īn Dosarul nr. 3.732/4/2008 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neīntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, considerānd că nu se impune modificarea bogatei jurisprudente a Curtii Constitutionale existente deja īn materie.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin īncheierea din 30 ianuarie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 3.732/4/2008, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Lin Chaozhe īntr-o cauză avānd ca obiect solutionarea plāngerii formulate de acesta īmpotriva hotărārii Oficiului Romān pentru Imigrări de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat sau a protectiei subsidiare.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, īn esentă, că textele de lege criticate sunt lipsite de precizie si claritate īn ceea ce priveste riscul de a fi supus la tratamente sau pedepse inumane ori degradante ca motiv de acordare a protectiei subsidiare si „permit interpretări eronate cu privire la natura si continutul pedepselor si tratamentelor inumane ori degradante".

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este īntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt īn deplină concordantă cu prevederile constitutionale si conventionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au

comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie prevederile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, care au următorul continut:

- Art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 -„Protectia subsidiară:

(1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu īndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, īn cazul returnării īn tara de origine, respectiv īn tara īn care īsi avea resedinta obisnuită, va fi expus unui risc serios, īn sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, īn sensul alin. (1), se īntelege: [... ]

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante." īn opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Constitutie si celor ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele referitoare la interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că a mai exercitat, īn repetate rānduri, controlul de constitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006, prin prisma acelorasi critici de neconstitutionalitate ca si cele formulate īn prezentul dosar si prin raportare la aceleasi texte constitutionale si conventionale. Dintre deciziile prin care Curtea a constatat constitutionalitatea acestora pot fi amintite, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 363 din 17 martie 2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 277 din 28 aprilie 2009, sau Decizia nr. 648 din 5 octombrie 2006, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 971 din 5 decembrie 2006.


Pentru considerentele expuse mai sus, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul īn Romānia, exceptie ridicată de Lin Chaozhe īn Dosarul nr. 3.732/4/2008 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 24 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.214 din 29 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală si ale art. 254 si 255 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală si ale art. 254 si 255 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Fredrick Furs" - S.R.L. din Suceava īn Dosarul nr. 1.041/86/2008 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că partea loan Baltag a transmis note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin īncheierea din 4 februarie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 1.041/86/2008, Curtea de Apel Suceava - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală si ale art. 254 si 255 din Codul penal. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercial㠄Fredrick Furs" - S.R.L. din Suceava cu ocazia solutionării recursului īmpotriva unei sentinte penale prin care a fost respinsă plāngerea īmpotriva unor acte ale procurorului de netrimitere īn judecată pentru săvārsirea, printre altele, a infractiunilor prevăzute de art. 254 si 255 din Codul penal.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate īncalcă egalitatea īn drepturi, accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil, libertatea individuală, conditiile si limitele restrāngerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si dreptul la un recurs efectiv, īntrucāt judecătorul verifică rezolutia sau ordonanta atacată doar pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror īnscrisuri noi prezentate, persoana vătămată neputānd solicita proba cu martori sau alte probe necesare unei juste solutionări a cauzei. Face trimitere, īn acest sens, la Cauza Grecu contra Romāniei, 2006. Mai arată că dispozitiile art. 254 si art. 255 din Codul penal īncalcă si Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 22 iulie 2003 privind combaterea coruptiei īn sectorul privat, deoarece reglementarea actuală nu e proportională si adecvată scopului urmărit, respectiv combaterea coruptiei.

Curtea de Apel Suceava - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, īntrucāt prevederile de lege criticate nu aduc atingere dispozitiilor din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorul exceptiei. Arată că prevederile art. 23 din Constitutie nu au incidentă īn cauză. Consideră, totodată, că prin critica adusă dispozitiilor art. 254 si 255 din Codul penal, autorul exceptiei tinde, īn realitate, la modificarea continutului constitutiv al infractiunilor reglementate, respectiv a cuantumului pedepselor prevăzute de lege īn cazul săvārsirii lor, ceea ce excedează limitelor controlului de constitutionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală si ale art. 254 si art. 255 din Codul penal sunt constitutionale, īntrucāt nu īncalcă prevederile din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei. Mai arată că dispozitiile art. 23 din Constitutie nu au incidentă īn cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, precum si prevederile art. 254 si 255 din Codul penal, avānd următorul cuprins:

- Art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală: „Persoana fată de care s-a dispus neīnceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau īncetarea urmăririi penale, precum si persoana care a făcut plāngerea se citează. Neprezentarea acestor persoane, legal citate, nu īmpiedică solutionarea cauzei. Cānd judecătorul consideră că este absolut necesară prezenta persoanei lipsă, poate lua măsuri pentru prezentarea acesteia. [...]

La termenul fixat pentru judecarea plāngerii, judecătorul dă cuvāntul persoanei care a făcut plāngerea, persoanei fată de care s-a dispus neīnceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau īncetarea urmăririi penale si apoi procurorului.

Judecătorul, solutionānd plāngerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror īnscrisuri noi prezentate.";

- Art. 254 din Codul penal: „Fapta functionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, īn scopul de a īndeplini, a nu īndeplini ori a īntārzia īndeplinirea unui act privitor la īndatoririle sale de serviciu sau īn scopul de a face un act contrar acestor īndatoriri, se pedepseste cu īnchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Fapta prevăzută īn alin. 1, dacă a fost săvārsită de un functionar cu atributii de control, se pedepseste cu īnchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor īn bani.";

- Art. 255 din Codul penal: „Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, īn modurile si scopurile arătate īn art. 254, se pedepsesc cu īnchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Fapta prevăzută īn alineatul precedent nu constituie infractiune atunci cānd mituitorul a fost constrāns prin orice mijloace de către cel care a luat mită.

Mituitorul nu se pedepseste dacă denuntă autoritătii fapta mai īnainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru acea infractiune.

Dispozitiile art. 254 alin. 3 se aplică īn mod corespunzător, chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare.

Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care Ie-a dat īn cazurile arătate īn alin. 2 si 3."

īn sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă īncălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea īn drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 23 referitoare la libertatea individuală si ale art. 53 cu privire la restrāngerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Īn ceea ce priveste critica adusă dispozitiilor art. 254 si 255 din Codul penal, autorul exceptiei urmăreste, īn realitate, modificarea cuantumului pedepselor prevăzute īn cazul săvārsirii infractiunilor de luare si de dare de mită. O asemenea solicitare nu intră īnsă īn competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 254 si 255 din Codul penal va fi respinsă ca inadmisibilă.

II. Referitor la dispozitiile art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală, acestea au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si īn prezenta cauză, si fată de critici similare. Īn acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 1.223 din 18 noiembrie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2008, prin care Curtea Constitutională a respins ca neīntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor din Codul de procedură penală criticate, pentru considerentele acolo arătate.

Īntrucāt nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atāt solutia, cāt si considerentele deciziei mentionate īsi păstrează valabilitatea si īn cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

            I. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 si 255 din Codul penal, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Fredrick Furs" - S.R.L. din Suceava īn Dosarul nr. 1.041/86/2008 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală.


            II. Respinge, ca fiind neīntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 4, 6 si 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de acelasi autor īn acelasi dosar al aceleiasi instante. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată īn sedinta publică din data de 29 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.215

din 29 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 si ale art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Michael MuIIner īn Dosarul nr. 13.565/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin īncheierea din 19 februarie 2009, pronuntată īn Dosarul nr.13.565/301/2008, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Michael MuIIner cu ocazia solutionării plāngerii īmpotriva unei rezolutii a procurorului de īncepere a urmăririi penale.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate īncalcă egalitatea īn drepturi, accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, īntrucāt art. 277 din Codul de procedură penală nu prevede nicio sanctiune pentru nerespectarea obligatiei procurorului de a solutiona plāngerea īn termen de 20 de zile, iar art. 2781 din acelasi cod limitează actele procurorului care pot fi atacate īn fata judecătorului la rezolutiile si ordonantele de netrimitere īn judecată.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, īntrucāt textele de lege criticate nu īncalcă dispozitiile din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, deoarece nu aduc atingere prevederilor Legii fundamentale invocate de autorul exceptiei. Face trimitere īn acest sens la deciziile Curtii Constitutionale nr. 322/2006, nr. 667/2007 si nr. 904/2007.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

            Potrivit īncheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 277 si ale art. 2781 din Codul de procedură penală. Din considerentele īncheierii de sesizare si din notele scrise ale autorului exceptiei reiese īnsă că acesta critică numai prevederile art. 277 si ale art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, acestea din urmă fiind modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006. Prin urmare, Curtea urmează a se pronunta doar asupra acestor texte de lege, care au următorul cuprins:

- Art. 277: „Procurorul este obligat să rezolve plāngerea īn termen de cel mult 20 de zile de la primire si să comunice de īndată persoanei care a făcut plāngerea modul īn care a fost rezolvată.";


- Art. 2781 alin. 1: „După respingerea plāngerii făcute conform art. 275-278 īmpotriva rezolutiei de neīncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de īncetare a urmăririi penale, date de procuror, persoana vătămată, precum si orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plāngere, īn termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la judecătorul de la instanta căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenta să judece cauza īn primă instantă. Plāngerea poate fi făcută si īmpotriva dispozitiei de netrimitere īn judecată cuprinse īn rechizitoriu."

Īn sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă īncălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea īn drepturi si ale art. 21 alin. (1)-(3) referitoare la accesul liber la justitie, precum si a prevederilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei solicită, īn realitate, completarea textelor de lege criticate, īn sensul ca art. 277 din Codul de procedură penală să prevadă sanctiunea pentru nerespectarea obligatiei procurorului de a solutiona plāngerea īn termen de 20 de zile, iar art. 2781 alin. 1 din acelasi cod să reglementeze posibilitatea atacării īn fata judecătorului nu numai a rezolutiilor si ordonantelor de netrimitere īn judecată, ci si a altor acte ale procurorului, inclusiv a rezolutiilor de īncepere a urmăririi penale. O asemenea solicitare nu intră īnsă īn competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 si ale art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Michael MuIIner īn Dosarul nr. 13.565/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 29 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.218 din 29 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Olimpia Rugină īn Dosarul nr. 48.089/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin īncheierea din 11 martie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 48.089/3/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Exceptia a fost ridicată de Olimpia Rugină cu ocazia solutionării unei cereri de anulare a unui act administrativ.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat īncalcă dreptul de proprietate privată, conditiile si limitele restrāngerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori, īntrucāt un organ administrativ aplică o pedeapsă suplimentară, si anume anularea permisului de conducere, īn conditiile īn care instanta de judecată nu a apreciat că s-ar impune luarea vreunei măsuri de restrāngere a dreptului de a conduce autovehicule.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu aduce nicio atingere dispozitiilor din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorul exceptiei.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constitutionale, īntrucāt nu īncalcă prevederile din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorul exceptiei. Arată că dispozitiile art. 44 din Constitutie nu au incidentă īn cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art.146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, avānd următorul cuprins: „Anularea permisului de conducere se dispune īn următoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărāre judecătorească rămasă definitivă pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvārsită ca urmare a nerespectării regulilor de circulatie."

Īn sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă īncălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată si ale art. 53 privind conditiile si limitele restrāngerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 4 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdictiile aceluiasi stat pentru săvārsirea infractiunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărāre definitivă conform legii si procedurii penale ale acestui stat (dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori).

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că stabilirea de către legiuitor a unor reguli referitoare la circulatia pe drumurile publice, inclusiv īn ceea ce priveste anularea permisului de conducere, are ca scop, potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, „asigurarea desfăsurării fluente si īn sigurantă a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritătii corporale si a sănătătii persoanelor participante la trafic sau aflate īn zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective [...]" si nu īncalcă dispozitiile constitutionale ale art. 53 privind conditiile si limitele restrāngerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Īn plus, persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămānerii definitive a unei hotărāri judecătoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, īn conditiile reglementate de art.116 din aceeasi ordonantă.

Art. 44 din Legea fundamentală si art. 4 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale nu au incidentă īn cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Olimpia Rugină īn Dosarul nr. 48.089/3/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 29 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.219 din 29 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Vilian Ciucă īn Dosarul nr. 5.712/4/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantului Ministerului Public, care invocă jurisprudentaīn materie a Curtii Constitutionale si pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin īncheierea din 5 martie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 5.712/4/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Exceptia a fost ridicată de Vilian Ciucă cu ocazia solutionării recursului formulat īmpotriva unei sentinte civile pronuntate de Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti, prin care această instantă si-a declinat competenta de solutionare a cauzei īn favoarea Judecătoriei Cāmpina.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate, prin aceea că stabilesc competenta teritorială a judecătoriei īn circumscriptia căreia a fost săvārsită fapta īn vederea solutionării plāngerii īmpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, īncalcă egalitatea īn drepturi, accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil si prezumtia de nevinovătie. Īn acest sens, arată că dispozitiile legale criticate lezează interesele personale si profesionale ale contestatorului care domiciliază la zeci de kilometri fată de locul constatării contraventiei si care trebuie să se deplaseze lunar la acea instantă, cu toate că există instante egale īn grad situate mai aproape de domiciliul său. Īn plus, politia rutieră are structuri identice īn toate unitătile administrativ-teritoriale si contravenientul trebuie prezumat ca nevinovat pānă la solutionarea cauzei, astfel īncāt nu se justifică nici din acest punct de vedere actionarea īn judecată la instanta de la locul săvārsirii faptei. De asemenea, arată că dispozitiile de lege criticate instituie un tratament discriminatoriu sub două aspecte: pe de o parte, īntre persoana care contestă un proces-verbal de constatare a unei contraventii si justitiabilii care introduc actiuni īn justitie īmpotriva statului sau institutiilor sale potrivit regulilor de competentă teritorială alternativă prevăzute de art. 8 din Codul de procedură civilă, iar, pe de altă parte, īntre contestator si unitatea de politie rutieră din care face parte organul constatator.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, īntrucāt art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 si art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 nu aduc nicio atingere dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt constitutionale, deoarece nu īncalcă prevederile art. 16, 21 si 23 din Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007, si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002: „īmpotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plāngere, īn termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria īn a cărei rază de competentă a fost constatată fapta.";


- Art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: „Plāngerea īmpreună cu dosarul cauzei se trimit de īndată judecătoriei īn a cărei circumscriptie a fost săvārsită contraventia."

Īn sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă īncălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea īn drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie, precum si a prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si īn prezenta cauză, si fată de critici similare. Īn acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 586 din 20 mai 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 459 din 19 iunie 2008, si Decizia nr. 528 din 9 aprilie 2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2009, prin care Curtea Constitutională a respins ca neīntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate, pentru motivele acolo arătate.

Īntrucāt nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atāt solutia, cāt si considerentele deciziilor mentionate īsi păstrează valabilitatea si īn cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Vilian Ciucă īn Dosarul nr. 5.712/4/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 29 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 1.228 din 29 septembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ion Popa si loan Drăgan īn Dosarul nr. 14.901/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza fiind īn stare de judecată, presedintele acordă cuvāntul reprezentantul Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin īncheierea din 29 ianuarie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 14.901/299/2007, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Ion Popa si loan Drăgan cu ocazia solutionării unei cauze civile avānd ca obiect anularea unor īnscrisuri falsificate.


Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală īncalcă egalitatea īn drepturi, dreptul la un proces echitabil si prezumtia de nevinovătie, īntrucāt sesizarea instantei civile de către procuror, prin ordonanta de īncetare a urmăririi penale, cu o cerere de anulare a unor īnscrisuri pe motiv că au fost falsificate, desi acest fapt nu a fost stabilit printr-o hotărāre de condamnare definitivă, creează un privilegiu pentru persoana căreia īi sunt valorificate drepturile si interesele private de către o autoritate a statului, rupe echilibrul īn care ar trebui să se găsească părtile litigiului civil si răstoarnă prezumtia de nevinovătie.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată, īntrucāt prevederile de lege criticate nu aduc atingere dispozitiilor din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorii exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală sunt constitutionale, deoarece nu īncalcă prevederile din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, introduse prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, avānd următorul cuprins: „Prin ordonanta de īncetare a urmăririi penale se dispune totodată asupra: [...] c1) sesizării instantei civile competente cu privire la desfiintarea totală sau partială a unui īnscris."

Īn sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă īncălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea īn drepturi, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumtia de nevinovătie, precum si a prevederilor art. 6 paragrafele 1 si 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil si prezumtia de nevinovătie.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit art. 245 alin.1 lit. c1) din Codul de procedură penală, prin ordonanta de īncetare a urmăririi penale procurorul dispune totodată asupra sesizării instantei civile competente cu privire la desfiintarea totală sau partială a unui īnscris, prevedere aplicabilă, conform art. 249 alin. 2 din acelasi Cod, si īn procedura scoaterii de sub urmărire penală.

Recunoscānd procurorului care a dat o astfel de solutie de netrimitere īn judecată calitate procesuală activă pentru a solicita instantei civile desfiintarea totală sau partială a unui īnscris, legiuitorul nu creează o situatie discriminatorie pentru una dintre părti, īntrucāt judecata se desfăsoară īn fata unei instante independente si impartiale, cu respectarea, īn egală măsură, a drepturilor recunoscute de lege pentru toate părtile implicate in litigiu, pe baza administrării unor probe legale, utile, concludente si pertinente solutionării cauzei.

Pentru aceleasi considerente, textul de lege criticat nu īncalcă nici dreptul la un proces echitabil recunoscut de art. 21 alin. (3) din Constitutie si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

De asemenea, nu poate fi retinută critica autorilor exceptiei, īn sensul că art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală aduce atingere prezumtiei de nevinovătie prevăzute de art. 23 alin. (11) din Constitutie si de art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece, īn cazurile īn care actiunea penală s-a stins īn faza de urmărire penală, instanta civilă, sesizată de procurorul care a adoptat solutia de netrimitere īn judecată, nu se pronuntă cu privire la vinovătia unei persoane sau cu privire la săvārsirea unei fapte prevăzute de legea penală, ci doar asupra veridicitătii īnscrisurilor a căror desfiintare totală sau partială este cerută.

Pentru considerentele expuse, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ion Popa si loan Drăgan īn Dosarul nr. 14.901/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 29 septembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.267 din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Gheorghită Cristinel Pop īn Dosarul nr. 157/62/2009 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza se află īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocānd si jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin īncheierea din 25 martie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 157/62/2009, Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, exceptie ridicată de Gheorghită Cristinel Pop.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile criticate sunt discriminatorii, iar temeiul legal al retinerii permisului constituie o restrāngere excesivă a unor drepturi īn situatii care nu se īncadrează īn cele anume prevăzute de art. 53 alin. (1) din Constitutie. Astfel, desi nu s-a pronuntat o hotărāre definitivă de condamnare pentru săvārsirea unei infractiuni si nici măcar nu s-a īnceput urmărirea penală, titularului i se retine permisul fără drept de conducere pentru săvārsirea unei infractiuni.

Tribunalul Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate nu īncalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii ce au următorul continut: „(1) Permisul de conducere sau dovada īnlocuitoare a acestuia se retine īn următoarele cazuri:

[...]

b) cānd titularul acestuia a săvārsit una dintre infractiunile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), ari. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) si la art. 92 alin. (3) si (5);

(3) Īn situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si d), precum si īn cele mentionate la art. 85 alin. (2) si (4), art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) si (5) si la art. 102 alin. (3) lit. a) si c), dovada īnlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulatie."

Īn sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale se invocă īncălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea īn drepturi si ale art. 53 privind restrāngerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si prevederile art. 14 referitoare la interzicerea discriminării din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, se constată că, īn jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a mai examinat constitutionalitatea acelorasi texte de lege, prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală invocate si īn prezenta cauză si fată de critici similare. Īn acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 1.262 din 25 noiembrie 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2009, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo arătate, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

Īntrucāt nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă la schimbarea jurisprudentei Curtii, atāt solutia, cāt si considerentele deciziei mentionate īsi păstrează valabilitatea si īn cauza de fată.

Pentru motivele mai sus arătate, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Gheorghită Cristinel Pop īn Dosarul nr. 157/62/2009 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.276 din 8 octombrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskįs Valentin Zoltįn - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Adrian Rada īn Dosarul nr. 14.857/281/2008 al Judecătoriei Ploiesti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal īndeplinită.

Cauza se află īn stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocānd si jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie.

CURTEA,

avānd īn vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin īncheierea din 12 martie 2009, pronuntată īn Dosarul nr. 14.857/281/2008, Judecătoria Ploiesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie invocată de Adrian Rada.

Īn motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, īn esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece permite stabilirea culpei persoanei contraveniente prin simpla constatare a unui agent de politie, fără nicio posibilitate de apărare si cu īncălcarea prezumtiei de nevinovătie, respectiv a accesului la un judecător independent si impartial care să judece īn contradictoriu, īnainte de stabilirea sanctiunii, dacă fapta există si obligă la aplicarea unei sanctiuni.

Judecătoria Ploiesti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neīntemeiată. Īn opinia instantei, prin dispozitiile pe care le cuprinde, textul criticat detaliază īn concret elementele obligatorii pe care trebuie să le contină procesul-verbal de constatare a contraventiei. Persoana īmpotriva căreia s-a īntocmit procesul-verbal de constatare a contraventiei nu este pusă īn fata unui verdict definitiv de vinovătie si de răspundere, ci doar īn fata unui act administrativ de constatare, ale cărui efecte pot fi īnlăturate prin exercitarea căilor de atac prevăzute de lege.

Īn conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, īncheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.


Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate nu īncalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei. Se face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale īn materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinānd īncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul īntocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate īl constituie dispozitiile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, avānd următorul cuprins:

- Art. 16: „(l)Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde īn mod obligatoriu: data si locul unde este īncheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de muncă ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului īn care a fost săvārsită, precum si arătarea tuturor īmprejurărilor ce pot servi la aprecierea gravitătii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctionează contraventia; indicarea societătii de asigurări, īn situatia īn care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitării īn termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de atac si organul la care se depune plāngerea.

(11) Īn cazul contravenientilor cetăteni străini, persoane fără cetătenie sau cetăteni romāni cu domiciliul īn străinătate, īn procesul-verbal vor fi cuprinse si următoarele date: seria si numărul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia si statul emitent.

(2) Abrogat

(3) Abrogat

(4) Abrogat

(5) Īn cazul īn care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul părintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.

(6) Īn situatia īn care contravenientul este persoană juridică īn procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de īnmatriculare īn registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

(7) Īn momentul īncheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunostintă contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct īn procesul-verbal la rubrica «Alte mentiuni», sub sanctiunea nulitătii procesului-verbal."

Īn sustinerea exceptiei se invocă dispozitiile constitutionale ale art. 20 si 23 din Constitutie, respectiv ale art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră prezumtia de nevinovătie.

Examinānd exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor aceluiasi text de lege, īn raport cu critici similare, statuānd că nu īncalcă dreptul la un proces echitabil, prezumtia de nevinovătie si nici dreptul la apărare. Īn acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 338 din 17 martie 2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 262 din 22 aprilie 2009, Decizia nr. 520 din 8 mai 2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2008, si Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, ale căror considerente sunt valabile si īn prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente noi.

Pentru motivele mai sus arătate, īn temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

Īn numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Adrian Rada īn Dosarul nr. 14.857/281/2008 al Judecătoriei Ploiesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată īn sedinta publică din data de 8 octombrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ĪNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ĪNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii nr. 62/2009

 

Avānd īn vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 si 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 65/2009 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului īntreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii nr. 62/2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 268 si 268 bis din 24 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Punctele 10.5 si 10.7 vor avea următorul cuprins:

„10.5. Beneficiarii sunt obligati să efectueze activitătile pentru care au solicitat finantare si să depună Cererea-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile īn termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finantare de către beneficiar, cu exceptia activitătilor prevăzute la pct. 6.1 lit. a) si b), pentru care termenul-limită de depunere a Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile este de 15 zile lucrătoare de la data finalizării activitătii, dar nu mai tārziu de 15 decembrie 2009.

10.7. Termenul-limită pentru depunerea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completate este data de 15 decembrie a anului bugetar īn curs."

2. La anexa nr. 13, articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Termenul-limită pentru depunerea Cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completate este 15 decembrie 2009."

Art. II. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Micisi Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 247.

MINISTERUL ĪNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ĪNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2012 pentru sustinerea accesului īntreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, aprobata prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii nr. 60/2009

 

Avānd īn vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 si 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 65/2009 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului īntreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2012 pentru sustinerea accesului īntreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii nr. 60/2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 268 si 268 bis din 24 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 7, subpunctul 7.2 va avea următorul cuprins:

„7.2. Voucherul are valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data eliberării lui către solicitant, dar nu mai mult de 15 decembrie 2009."

2. La anexa nr. 4, articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Voucherul are valabilitate de maximum 60 de zile calendaristice de la data eliberării lui, dar nu mai mult de 15 decembrie 2009."

Art. II. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Micisi Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 248.

MINISTERUL ĪNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ĪNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri īn limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2009

 

Avānd īn vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 si 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărārea Guvernului nr. 65/2009 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului īntreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri īn limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Mici si Mijlocii nr. 61/2009, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 268 si 268 bis din 24 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 8, subpunctul 8.9 va avea următorul cuprins:

„8.9. Termenul maxim pānă la care se depun dosare īn cadrul Programului este 10 decembrie 2009, īn conditiile īn care bugetul alocat Programului nu se epuizează īnainte de această dată."

2. La anexa nr. 10, alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„(2) Termenul-limită pentru depunerea documentatiei de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile este 18 decembrie 2009."

Art. II. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Īntreprinderi Micisi Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 249.

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă si hidro

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 31.647 din 12 octombrie 2009 al Serviciului strategii si promovare programe din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu,

īn baza prevederilor art. 131 alin. (1) lit. d) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă si hidro, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul mediului, interimar,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 15 octombrie 2009.

Nr. 1.342.

ANEXĂ

 

GHID DE FINANTARE

a Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă si hidro

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul Ghidului de finantare

 

(1) Prezentul ghid de finantare, denumit īn continuare Ghid, constituie un suport informativ complex, avānd rolul de a furniza solicitantului de finantare din Fondul pentru mediu informatii esentiale despre derularea Programului privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă si hidro, denumit īn continuare Program.

(2) Ghidul contine dispozitii privind:

a) bugetul prevăzut pentru derularea Programului;

b) criteriile de eligibilitate care trebuie īndeplinite de către solicitantul finantării, proiectul propus si cheltuielile acestuia;

c) conditiile si termenele de depunere, analiză, evaluare si selectare, avizare si aprobare, finantare si implementare a rezultatelor proiectului propus.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul, scopul si obiectivul/obiectivele Programului

 

(1) Obiectul Programului īl reprezintă finantarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizānd producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă/biogaz/gaz de depozit, hidro.

(2) Scopul Programului īl constituie:

a) valorificarea resurselor regenerabile de energie: solare, eoliene, hidroenergetice, geotermale, biomasă, biogazul, gazele rezultate din fermentarea deseurilor/nămolurilor din statiile de epurare, pentru producerea de energie electrică si/sau termică;

b) īmbunătătirea calitătii mediului īnconjurător;

c) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

d) utilizarea ratională si eficientă a resurselor energetice primare;

e) conservarea si protejarea ecosistemelor.

(3) Obiectivele Programului:

a) punerea īn functiune de noi capacităti de producere a energiei din surse regenerabile;

b) dezvoltarea economică a regiunilor īn care se efectuează investitiile;

c) satisfacerea nevoilor de energie electrică si de īncălzire īn zonele defavorizate;

d) producerea de energie verde si atingerea standardelor de mediu prin diminuarea poluării;

e) reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primară (īn principal combustibili fosili) si īmbunătătirea sigurantei īn aprovizionare;


f) protectia mediului, prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbărilor climatice.

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finantare pentru derularea programului si suma prevăzută

 

(1) Finantarea Programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.

(2) Programul poate fi derulat anual, īn limita fondurilor prevăzute cu această destinatie prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu si al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotărāre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 4

Definitii

 

(1) Īn sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate - Administratia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - īntreprindere mare/ īntreprindere mică sau mijlocie (IMM), constituită potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care a solicitat finantare din Fondul pentru mediu si al cărei proiect a fost aprobat īn vederea finantării;

c) biomasă - fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultură, inclusiv substantele vegetale si animale, silvicultură si industriile conexe, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si urbane;

d) biogaz - amestec de gaze combustibile, care se formează prin descompunerea substantelor organice animaliere sau vegetale, īn mediu umed si lipsit de oxigen (fermentare anaerobă la temperaturi īntre 20 si 45°C); componentul de bază al biogazului este metanul;

e) centrală electrică - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrică;

f) centrală electrică de cogenerare (termoficare) - ansamblu de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea combinată de energie electrică si termică;

g) cerere de finantare - document completat si depus īn cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, īn vederea obtinerii finantării din Fondul pentru mediu; formularul cererii de finantare este prevăzut īn anexa nr. 1;

h) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată īn scris Autoritătii, īn baza căreia se face decontarea esalonată a lucrărilor prevăzute īn graficul de lucrări, anexă la contractul de finantare nerambursabilă; formularul cererii de tragere este prevăzut īn anexa nr. 3 la contractul de finantare nerambursabilă;

i) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de produse sau lucrări necesare implementării proiectului si care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu conditia īndeplinirii īn mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a īncadrării lor īn categoriile de cheltuieli eligibile;

j) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului si care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neīndeplinind conditia prevăzută la lit. i);

k) cogenerare - producerea simultană, īn acelasi proces, de energie electrică si energie termică si/sau energie mecanică;

l) contributie proprie - parte din valoarea totală a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, nefinantată din Fondul pentru mediu, sustinută de către beneficiar din surse financiare proprii;

m) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie īndeplinite cumulativ pentru obtinerea finantării; acestea vizează solicitantul, proiectul propus, cheltuielile proiectului;

n) dosar de decontare - cererea de tragere definită la lit. h), īnsotită īn mod obligatoriu de documentele justificative fiscale si nefiscale a căror listă este prevăzută īn anexa nr. 3 la contractul de finantare nerambursabilă;

o) dosar de finantare - cererea de finantare definită la lit. g), īnsotită de documentatia care trebuie depusă de către solicitant īn vederea analizării, evaluării, selectării, avizării si aprobării finantării de către Autoritate: certificate fiscale si nefiscale, documente financiar-contabile, fise tehnice, documente de atestare a regimului juridic al imobilului pe care urmează a se implementa proiectul, planuri de amplasament si delimitare a terenului/perimetrului, planse, schite, studiu de fezabilitate, proiect tehnic - la semnarea contractului, precum si alte documente relevante prevăzute īn cuprinsul prezentului ghid;

p) energia solară - energia care provine din radiatia solară, din care se obtine energie electrică pe baza tehnologiei fotovoltaice sau energie termică prin metode de conversie termo-solară;

q) energia eoliană - energia care provine din transformarea si livrarea īn sistemul energetic sau direct către consumatorii locali a energiei electrice provenite din potentialul energetic al vāntului;

r) energia geotermală - energia termică (căldura) īnmagazinată īn depozite si zăcăminte hidrogeotermale subterane;

s) energia hidro - energia furnizată de unităti hidroenergetice cu puterea instalată mai mică sau egală cu 10 MW (categoria „hidroenergie mică");

t) finantare nerambursabilă - modalitate de sustinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a unei cote-părti din cheltuielile eligibile realizate de către beneficiar cu achizitia produselor sau lucrărilor;

u) Fondul pentru mediu - instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizării proiectelor si programelor pentru protectia mediului, īn conformitate cu dispozitiile legale īn vigoare;

v) gaz de depozit- amestecul de compusi īn stare gazoasă, generat de deseurile depozitate (gaz de fermentare a deseurilor, gaz rezultat din arderea/ionizarea deseurilor);

w) operator economic - persoană juridică romānă care desfăsoară activităti economice pe teritoriul Romāniei si este constituită potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

x) producător (de energie electrică) - persoană juridică, avānd ca specific activitatea de producere a energiei electrice, inclusiv īn cogenerare (Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare);

y) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată īn cadrul unei etape a sesiunii de finantare, īn interiorul căreia se poate depune, la registratura Autoritătii, dosarul de finantare al solicitantului;

z) sesiune de finantare - perioadă de timp determinată si organizată etapizat de către Autoritate; data deschiderii sesiunii de finantare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data īnchiderii sesiunii de finantare coincide cu data aprobării finantării proiectului;

aa) solicitant - operator economic care a depus dosar de finantare, la sediul Autoritătii;

bb) surse regenerabile de energie (RES) - surse de energie nefosile, de exemplu: eoliană, solară, geotermală si gazele combustibile, energia hidro, biomasa, gazul de depozit, gazul de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogazul.


 

CAPITOLUL II

Eligibilitatea

 

SECTIUNEA 1

Eligibilitatea solicitantului

 

ARTICOLUL 5

Categorii de solicitanti eligibili

 

Sunt eligibili numai operatorii economici:

a) īntreprinderi mari/īntreprinderi mici sau mijlocii (IMM), constituite potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) care au īnscrisă īn statutul societătii activitatea privind productia de energie electrică si/sau termică, corespunzătoare diviziunii 35 din codurile CAEN: „Productia si furnizarea de energie electrică si termică, gaze, apă caldă si aer conditionat". Aceasta se va dovedi prin certificatul constatator emis de registrul comertului.

 

ARTICOLUL 6

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 

Este eligibil solicitantul care īndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este persoană juridică ce desfăsoară activităti economice pe teritoriul Romāniei;

b) functionează si are activitate economică de cel putin 6 luni la data depunerii dosarului de finantare;

c) actionează īn nume propriu;

d) este proprietar sau locatar pentru terenul pe care se instalează retele electrice, sisteme aductiuni de apă īn cazul microhidrocentralelor si proprietar sau concesionar al terenului si/sau imobilului pe/īn care se implementează proiectul, pentru durata integrală a implementării si monitorizării proiectului; terenul trebuie să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu īn curs de solutionare la instantele judecătoresti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică si să nu fie adus ca aport la capitalul social al vreunei societăti comerciale;

e) nu este īn stare de reorganizare judiciară sau faliment, īn īncetare de plăti ori īn stare de insolventă, nu are suspendate activitătile economice sau nu se află īn situatii similare;

f) nu face obiectul unei proceduri legale īn justitie pentru situatiile prevăzute la lit. e), precum si orice altă situatie similară;

g) nu are datorii la stat privind plata taxelor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale si bugete locale, inclusiv obligatiile de plată privind reesalonările, conform legislatiei nationale īn vigoare;

h) respectă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 si 88 din tratatul ajutoarelor nationale pentru investitiile regionale, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 302 din 1 noiembrie 2006;

i) face dovada contributiei proprii ce īi revine din costurile eligibile totale ale proiectului, fie prin resurse proprii, fie prin scrisoare de garantie bancară (SGB) sau scrisoare de confort bancar (SCB), pentru 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, atunci cānd beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementează proiectul pe īntreg teritoriul Romāniei, cu exceptia proiectelor care se implementează īn regiunea Bucuresti - Ilfov, la care contributia proprie este de 60% din valoarea totală eligibilă a proiectului; nu este acceptată sustinerea contributiei proprii īn natură;

j) nu a īncălcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

k) nu a primit finantare din alte fonduri publice pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului;

l) detine toate acordurile, avizele, autorizatiile si aprobările impuse de legislatia īn vigoare pentru lucrările aferente proiectului propus; autorizatia de construire si avizul tehnic de racordare (īn cazul īn care operatorul se racordează la retea) se pot prezenta pānă la prima tragere.

 

SECTIUNEA a 2-a

Eligibilitatea proiectului

 

ARTICOLUL 7

Criterii de eligibilitate a proiectului

 

Este eligibil proiectul care īndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) studiul de fezabilitate este elaborat avānd ca model prevederile Hotărārii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii;

b) demonstrează īn cadrul studiului de fezabilitate, la pozitia „analiză cost-beneficiu", utilitatea si eficienta investitiei;

c) demonstrează, prin calcule economico-financiare, că īn urma implementării proiectului se va reduce consumul de energie obtinută din surse conventionale;

d) studiul de fezabilitate contine informatiile necesare evaluării tehnice si financiare a proiectului, inclusiv analiza de risc si indicatorii financiari, cum ar fi: termenul de recuperare a investitiei, fluxul de numerar cumulat pe fiecare an, fluxul de numerar după finalizarea implementării proiectului, costul investitiei - euro/kW, valoarea ratei interne de rentabilitate financiară;

e) costurile proiectului sunt detaliate pe fiecare categorie de cheltuială;

f) respectă prevederile nationale si comunitare privind protectia mediului si ajutorul de stat;

g) capacitatea de productie a unitătii energetice să nu depăsească 10 MW.

 

ARTICOLUL 8

Criterii de eligibilitate pentru cheltuielile proiectului

 

Sunt eligibile cheltuielile care īndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt realizate ulterior īncheierii contractului de finantare nerambursabilă, sunt realizate pe durata executiei proiectului si respectă prevederile din contractul de finantare nerambursabilă;

b) figurează īn registrele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile si verificabile si sunt sustinute de originalele actelor de plată justificative.

 

ARTICOLUL 9

Categorii de cheltuieli eligibile

 

(1) Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) investitii īn active corporale si necorporale, legate de īnfiintarea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei unei unităti, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de productie al unei unităti existente;

b) achizitionarea de active imobilizate direct legate de o unitate, atunci cānd unitatea s-a īnchis sau s-ar fi īnchis īn lipsa acestei achizitii, iar activele sunt achizitionate de un investitor independent;


c) construirea sau extinderea clădirilor necesare implementării proiectului;

d) achizitionarea de echipamente de monitorizare continuă;

e) achizitionarea retelelor de utilităti īn incinta īn care se implementează proiectul si aferente implementării proiectului: instalatii electrice, instalatii de alimentare cu gaze naturale, instalatii de īncălzire, instalatii de ventilare;

f) achizitionarea de utilaje, echipamente si/sau instalatii noi, inclusiv a costurilor de constructii-montaj, necesare implementării proiectului;

g) achizitionarea echipamentelor pentru retelele de transport si distributie a energiei electrice obtinute din surse regenerabile;

h) realizarea sistemelor de aductiune de apă, constructii-montaj, īn cazul microhidrocentralelor.

(2) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile dacă activele achizitionate sunt noi.

 

ARTICOLUL 10

Categorii de cheltuieli neeligibile

 

(1) Nu sunt cheltuieli eligibile cele efectuate anterior īncheierii contractului de finantare nerambursabilă.

(2) Nu sunt cheltuieli eligibile cele efectuate ulterior īncheierii contractului de finantare nerambursabilă, pentru:

a) emiterea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, aprobărilor si a altor documente similare;

b) plata/neplata taxelor, impozitelor si contributiilor legal constituite si reglementate către bugetul de stat, bugetele locale sau bugetele speciale;

c) neīndeplinirea obligatiilor financiare si/sau īn natură care derivă sau nu dintr-un raport contractual, indiferent de creditorii acestora, altii decāt cei prevăzuti la lit. b);

d) plata taxelor, comisioanelor, garantiilor, dobānzilor si penalitătilor bancare/valutare/de import, pierderile ocazionate de schimburi valutare, plata taxelor de utilizator, precum si alte cheltuieli similare;

e) plata taxei pe valoarea adăugată;

f) plata amenzilor, cheltuielilor de judecată si/sau a altor cheltuieli litigioase, sub orice titlu;

g) efectuarea procedurilor notariale si traducerea documentelor;

h) utilizarea serviciilor postale si de curierat, utilizarea serviciilor telefonice si de internet;

i) achizitionarea, instalarea sau īntretinerea mobilierului, a oricărui sistem, echipament, instalatie second-hand, precum si a elementelor ori a componentelor acestora;

j) achizitionarea mijloacelor de comunicare;

k) achizitionarea sau īntretinerea vehiculelor destinate transportului de persoane si/sau de mărfuri;

l) cumpărarea, īnchirierea, luarea īn arendă sau luarea īn leasing financiar a terenului, indiferent dacă leasingul are ca rezultat trecerea terenului īn proprietatea celui care l-a luat īn leasing;

m) organizarea de santier, dotările de laborator, birotică, consumabile si alte cheltuieli care nu sunt legate de proiect;

n) demolarea sau desfiintarea oricărui fel de constructie, inclusiv transportul, depozitarea sau valorificarea materialelor ori a deseurilor rezultate;

o) schimbarea destinatiei, a categoriei de folosintă sau modificarea configuratiei imobilului, intabularea dreptului de proprietate ori a dreptului de administrare, lucrări de cadastru, lucrări si studii topografice, topometrice, geodezice, geologice, precum si alte cheltuieli similare;

p) plata salariilor, stimulentelor, alocatiilor, compensatiilor, instruirea personalului, deplasările, managementul, monitorizarea, controlul si alte cheltuieli similare;

q) proiectarea, realizarea studiilor de impact si de fezabilitate, organizarea licitatiei, īncheierea contractului de achizitie, cheltuielile cu infrastructura si suprastructura īn afara obiectivului, cum ar fi: dotări clădiri, mobilier;

r) orice altă cheltuială care nu īndeplineste cumulativ criteriile de eligibilitate si nu este prevăzută expres īn categoriile de cheltuieli eligibile.

 

CAPITOLUL III

Selectia

 

ARTICOLUL 11

Selectia solicitantului

 

(1) Selectia solicitantului se face īn baza dosarului de finantare depus la Autoritate, īn cadrul sesiunii de finantare, anuntată pe site-ul Autoritătii, si are caracter eliminatoriu.

(2) Documentele ce compun dosarul de finantare al solicitantului sunt:

a) cererea de finantare nerambursabilă, īn original, īn formatul prevăzut īn anexa nr. 1;

b) bugetul de venituri si cheltuieli īntocmit pe semestre, pentru valoarea totală, eligibilă si neeligibilă, a proiectului, īn conformitate cu principalele capitole privind structura cheltuielilor si īn concordantă cu graficul activitătilor desfăsurate īn cadrul proiectului;

c) certificatul de īnregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, īn copie;

d) certificat de atestare fiscală, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii dosarului de finantare, īn original;

e) certificat fiscal eliberat de Directia de impozite si taxe locală pe raza căreia societatea comercială īsi are sediul social si certificat fiscal aferent punctului de lucru pe care se implementează proiectul, valabile la data depunerii cererii de finantare, īn original;

f) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare, īn original;

g) certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de Autoritate, īn baza cererii scrise depuse de solicitant, īn original;

h) documentele de īnfiintare ale solicitantului: act constitutiv/statut/contract de societate, īn copii;

i) documentele din care rezultă calitatea solicitantului, de proprietar, locatar, concesionar sau administrator - contract/precontract de vānzare-cumpărare, concesionare, administrare - al terenului si/sau imobilului pe care se implementează proiectul, valabil pentru durata integrală a implementării si monitorizării proiectului, īn copii legalizate; īn cazul īn care contractul de concesiune/īnchiriere/actul care atestă dreptul de utilizator nu stipulează dreptul solicitantului de a executa lucrări de constructie, se va anexa, īn original, o declaratie autentificată a proprietarului terenului, care atestă acceptarea de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului; īn cazul prezentării unui precontract de vānzare-cumpărare, solicitantul trebuie să depună la Autoritate, pānă cel tārziu la data semnării contractului de finantare, contractul de vānzare-cumpărare;

j) documentul care atestă că solicitantul este īntreprindere mare sau IMM, după caz: declaratia privind īncadrarea īntreprinderii īn categoria IMM-urilor, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

k) declaratia solicitantului privind ajutoarele de stat primite īn ultimii 3 ani, pentru IMM-uri, si, respectiv 5 ani, pentru Īntreprinderile mari, īn original, īn formatul prevăzut īn anexa nr. 2;


l) formularele de raportare contabilă la īncheierea ultimelor două exercitii financiare, cu viza organelor teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, īnsotite de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau de raportul de audit, după caz, precum si formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, īnsotit de ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului īn curs, īn copie; sau se depune scrisoarea de garantie bancară fSGBJ/scrisoarea de confort bancară (SCB) pentru 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, īn original;

m) hotărārea/decizia forului deliberativ - adunarea generală a actionarilor/asociatilor, asociatul unic, Consiliul de administratie etc. -, din care să rezulte: acordul cu privire la contractarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, responsabilul de proiect, persoana desemnată să reprezinte solicitantul īn relatia cu Autoritatea, īn vederea semnării contractului de finantare si/sau a documentelor pe parcursul derulării implementării proiectului, īn original;

n) hotărārea/decizia forului deliberativ - adunarea generală a actionarilor/asociatilor, asociatul unic, Consiliul de administratie etc. -, din care să rezulte acordul cu privire la garantarea finantării, īn conditiile prezentului ghid de finantare, semnată si stampilată, īn original;

o) grila de evaluare a situatiei economico-financiare a solicitantului, īn cazul nedepunerii SGB-ului/SCB-ului, īn original, īn formatul prevăzut īn anexa nr. 3;

p) scrisoarea de referintă bancară a solicitantului, emisă de o unitate bancară, din care să rezulte si verificarea Centralei Riscurilor Bancare - CRB si a Fisierului national al incidentelor de plăti - CIP, nu mai veche de 10 zile la data depunerii cererii de finantare, īn original;

q) planul de afaceri, īn copie;

r) studiul de fezabilitate, elaborat avānd ca model prevederile Hotărārii Guvernului nr. 28/2008 si ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărārea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, cu modificările si completările ulterioare;

s) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul unde īsi are sediul solicitantul cu cel mult 30 de zile īnaintea depunerii cererii de finantare, care să mentioneze obligatoriu: datele de identificare, codul unic de īnregistrare, reprezentantii legali ai societătii, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridică a societătii, sediile secundare si punctele de lucru (īn original).

(3) Cererea de finantare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finantare cu stersături sau completări făcute manual.

(4) Dosarul de finantare va avea ordinea prezentată īncepānd de la „a" la „z". Documentele depuse de solicitanti trebuie să fie legate, numerotate filele si opisate.

(5) Documentele trebuie prezentate si īn format electronic, pe suport CD.

(6) Documentele prezentate īn copii simple vor fi certificate conform cu originalul de către personalul Autoritătii, anterior semnării contractului de finantare.

(7) Proiectul tehnic care nu este depus īn cadrul sesiunii de finantare organizate poate fi depus pānă la īncheierea contractului de finantare. Valoarea totală a investitiei, astfel cum rezultă din proiectul tehnic, nu trebuie să depăsească valoarea totală a investitiei, astfel cum a fost prezentată īn studiul de fezabilitate/devizul general si cererea de finantare.

(8) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit, prezentarea acestuia sub o altă formă decāt cea solicitată sau iesirea sa din perioada de valabilitate, neīndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si existenta unei situatii care poate afecta realizarea proiectului determină respingerea dosarului de finantare.

(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), lipsa autorizatiei de construire si a avizului tehnic de racordare, īn cazul īn care operatorul se racordează la retea, din dosarul de finantare nu constituie motiv de respingere a dosarului, prezentarea acestora fiind obligatorie pānă la prima tragere.

 

CAPITOLUL IV

Sesiunea de finantare

 

ARTICOLUL 12

Organizarea sesiunii de finantare

 

(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, īn limita sumei alocate īn conditiile prevăzute la art. 3.

(2) Organizarea sesiunii de finantare constă īn stabilirea si aprobarea:

a) sesiunii de depunere a dosarelor de finantare;

b) sumei alocate sesiunii de finantare;

c) componentei comisiei de analiză, evaluare si selectare, denumită īn continuare comisia de selectare.

(3) Prin dispozitie a presedintelui Autoritătii, se aprobă:

a) sesiunea de depunere;

b) suma alocată sesiunii de finantare.

(4) Dispozitia presedintelui prevăzută la alin. (3) se publică pe pagina de internet a Autoritătii, cu cel putin 10 zile īnainte de data deschiderii sesiunii de finantare.

(5) Aprobarea componentei comisiei de selectare se face prin dispozitie a presedintelui Autoritătii.

 

ARTICOLUL 13

Etapele sesiunii de finantare

 

Etapele sesiunii de finantare sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autoritătii a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare si a Ghidului;

b) depunerea dosarelor de finantare;

c) analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/proiectului;

d) evaluarea si selectarea proiectelor pe baza documentatiei tehnice si financiare;

e) avizarea proiectelor selectate;

f) transmiterea scrisorilor de respingere a finantării;

g) aprobarea finantării proiectelor avizate;

h) transmiterea scrisorilor de aprobare a finantării;

i) informarea/notificarea Consiliului Concurentei asupra finantării;

j) negocierea, semnarea contractelor si implementarea proiectului.

 

ARTICOLUL 14

Depunerea dosarului de finantare

 

(1) Solicitantul poate depune dosarul de finantare īncepānd cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2) Un solicitant poate depune, īn cadrul sesiunii de finantare, maximum 2 proiecte.

(3) Dosarul de finantare continānd toate documentele obligatorii, mentionate la art. 11 alin. (2), va fi depus la sediul Autoritătii, īntr-un singur exemplar, īn plic sigilat si solicitantul va īnscrie pe plic, īn mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) denumirea si sediul;


b) titlul programului: „Programul vizānd producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, hidro";

c) titlul proiectului;

d) sesiunea de depunere, aprobată conform dispozitiilor art. 12 alin. (3).

(4) Lipsa informatiilor prevăzute la alin. (3) conferă Autoritătii dreptul de a refuza primirea si īnregistrarea plicului continānd dosarul de finantare al solicitantului.

(5) Solicitantul depune dosarul de finantare numai īn cadrul sesiunii de depunere si numai la registratura Autoritătii, la adresa: Administratia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031.

(6) Dosarul de finantare poate fi transmis si prin postă, cu confirmare de primire, cu conditia ca data de expediere, evidentiată prin stampila postei, să nu depăsească data-limită a sesiunii de depunere; īn acest caz, numărul de īnregistrare poate fi obtinut si telefonic de la Autoritate.

(7) La data receptionării plicurilor, acestea primesc de la registratura Autoritătii un număr de īnregistrare, īn ordinea sosirii.

 

ARTICOLUL 15

Analiza, evaluarea si selectarea

 

(1) După īnchiderea sesiunii de depunere, comisia de selectare procedează la:

a) verificarea informatiilor īnscrise pe plicurile continānd dosarul de finantare;

b) deschiderea plicurilor continānd dosarul de finantare al solicitantului;

c) verificarea conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/proiectului, potrivit criteriilor prevăzute īn anexa nr. 4;

d) evaluarea si selectarea proiectelor, pe baza situatiei economico-financiare a solicitantului si a documentatiei tehnico-financiare a proiectului;

e) īnaintarea către Comitetul director al Autoritătii a centralizatorului cuprinzānd proiectele selectate si a căror valoare se īncadrează īn limita sumei aprobate pentru sesiunea de finantare, a centralizatorului cuprinzānd proiectele selectate si a căror valoare depăseste limita sumei aprobate pentru sesiunea de finantare, a centralizatorului cuprinzānd proiectele neselectate la finantare.

(2) Comisia de selectare poate solicita documente sau informatii suplimentare referitoare la dosarul de finantare, dacă pe parcursul analizei criteriilor de eligibilitate si al evaluării criteriilor de selectie se constată necesitatea furnizării lor. Solicitantii au obligatia de a furniza, īn maximum 10 zile lucrătoare de la data solicitării, documentele si informatiile solicitate, īn caz contrar proiectul fiind respins.

(3) Proiectele selectate sunt consemnate īntr-un centralizator, īn ordinea descrescătoare a punctajului obtinut, īn limita sumei alocate sesiunii de finantare.

(4) Proiectele neselectate sunt consemnate īntr-un centralizator, īn ordinea descrescătoare a punctajului obtinut, cu indicarea motivului neselectării si precizarea valorii lor individuale, precum si a valorii totale a acestora.

(5) Orice īncercare din partea solicitantului de a influenta procesul de analiză, evaluare si selectie va conduce la neselectarea proiectului acestuia.

 

ARTICOLUL 16

Avizarea proiectelor

 

(1) Comitetul director al Autoritătii, īntrunit īn sedintă, avizează centralizatorul cuprinzānd proiectele selectate si īl īnaintează Comitetului de avizare.

(2) Comitetul director al Autoritătii poate solicita comisiei de selectare orice document relevant, īn vederea avizării centralizatorului cuprinzānd proiectele selectate.

 

ARTICOLUL 17

Aprobarea finantării proiectelor

 

(1) Comitetul de avizare, īntrunit īn sedintă, adoptă hotărārea privind aprobarea/respingerea finantării proiectelor avizate.

(2) Comitetul de avizare poate solicita comisiei de selectare si/sau Comitetului director al Autoritătii orice document relevant, īn vederea fundamentării si adoptării hotărārii.

 

ARTICOLUL 18

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare

 

(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finantare se face prin transmiterea către solicitant a unei scrisori de aprobare/respingere a finantării.

(2) Scrisoarea de respingere a finantării se transmite solicitantului pe bază de aviz postal/fax cu confirmare de primire si cuprinde, īn mod obligatoriu, motivul neselectării.

(3) Scrisoarea de aprobare a finantării se transmite solicitantului pe bază de aviz postal/fax cu confirmare de primire si vizează:

a) proiectele si sumele aferente aprobate īn vederea finantării;

b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant, īn vederea īncheierii contractului de finantare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) data programată pentru semnarea contractului.

(4) Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finantării se consideră ca fiind data comunicării acesteia către solicitant.

 

CAPITOLUL V

Finantarea

 

ARTICOLUL 19

Cuantumul finantării

 

(1) Finantarea se acordă īn cuantum de maximum 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pentru īntreg teritoriul Romāniei, cu exceptia cazului īn care beneficiarul are sediul social/punctul de lucru la care se implementează proiectul īn Regiunea Bucuresti-Ilfov, unde finantarea se acordă īn cuantum de maximum 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului si fără a se depăsi suma maximă care poate fi acordată unui beneficiar, īn cadrul sesiunii de finantare.

(2) Suma maximă care poate fi acordată pentru un proiect, īn cadrul sesiunii de finantare, este īn valoare de 30 milioane lei.

(3) Plafoanele stabilite la alin. (1) se aplică la suma totală finantată de Autoritate pentru proiectele beneficiare de ajutor de stat.

 

ARTICOLUL 20

Perfectarea si acordarea finantării

 

(1) Īnainte de semnarea contractului, persoane din cadrul Autoritătii, desemnate de presedintele acesteia, efectuează un control ia sediul solicitantului si la locul de implementare a proiectului, pentru a verifica aspectele tehnico-economice necesare implementării proiectului, mentionate īn cererea de finantare si īn anexele la aceasta. Concluziile controlului sunt īnscrise īntr-o notă de control.

(2) Īn situatia īn care există neconcordante īntre declaratiile solicitantului si constatările pe teren, Autoritatea cere solicitantului acte si/sau documente care să facă dovada realitătii declaratiilor depuse, care trebuie transmise īn termen de 5 zile de la primirea solicitării.

(3) Īn situatia īn care solicitantul nu a transmis īn termenul prevăzut la alin. (2) actele si/sau documentele solicitate sau dacă, īn urma analizării acestora, Comitetul de avizare a constatat că declaratiile depuse de solicitant cuprind informatii neconforme cu realitatea, proiectul/proiectele depus/depuse de acesta se respinge/resping.

(4) Solicitantul finantării, prin reprezentantul său legal sau īmputernicitul acestuia, se prezintă la sediul Autoritătii pentru semnarea contractului de finantare nerambursabilă, la data programată, avānd asupra sa stampila societătii si următoarele documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului, īn original si īn copie;

b) procura notarială de īmputernicire, īn situatia īn care semnarea contractului de finantare nerambursabilă se face de către o altă persoană decāt reprezentantul legal;

c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentānd finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului", la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului de care apartine societatea;

d) proiectul tehnic, mai putin avizele si acordurile aprobate īn prezentul ghid, dacă nu l-a prezentat pānă la semnarea contractului.

(5) Se consideră renuntare la finantarea aprobată neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finantare nerambursabilă īn termen maxim de 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare a finantării si neprezentarea documentelor solicitate de către Autoritate, după semnarea contractului, īntr-un termen de maximum 6 luni.

(6) Solicitantul īmpreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat si acordarea finantării, prin īntocmirea listelor cuprinzānd capitolele si subcapitolele de cheltuieli eligibile, potrivit anexei nr. 1 la contractul de finantare nerambursabilă, precum si a graficului de finantare nerambursabilă a proiectului, potrivit anexei nr. 2 la contractul de finantare nerambursabilă.

(7) Modelul de contract de finantare nerambursabilă este prevăzut īn anexa nr. 6 si cuprinde majoritatea clauzelor contractuale, fără a fi prohibită adăugarea de către Autoritate a unor noi clauze de extractie legală si/sau renuntarea justificată la unele dintre acestea, precum si modificarea lor, dacă aceste actiuni sunt esentiale pentru īndeplinirea contractului si atingerea scopului si a obiectivelor Programului. Adăugarea de către Autoritate a noi clauze si/sau renuntarea la unele dintre acestea, precum si modificarea lor sunt permise pānă la momentul perfectării contractului de finantare nerambursabilă, ulterior orice adăugare, renuntare ori modificare realizāndu-se prin īncheierea de act aditional, cu acordul părtilor contractante.

(8) Contractul de finantare nerambursabilă se īntocmeste īn 4 exemplare originale, din care 3 pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.

(9) Contractul de finantare nerambursabilă produce efecte juridice de la data semnării de către părtile contractante si este valabil pānă la data īnscrisă īn cuprinsul său, fără īnsă a se depăsi 36 de luni de la data īncheierii acestuia.

 

CAPITOLUL VI

Implementarea proiectului

 

ARTICOLUL 21

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Sustinerea de către Autoritate a finantării proiectului se face prin decontarea, īn baza documentelor justificative, a sumelor reprezentānd cheltuielile eligibile stabilite prin contractul de finantare si efectuate după perfectarea contractului.

(2) Autoritatea nu acordă plăti īn avans, beneficiarul sustinānd executia proiectului, pānă la momentul decontării, din surse financiare proprii.

(3) Autoritatea nu efectuează plăti pe baza facturilor proforme, emise de către furnizorii de produse/lucrări aferente proiectului. De asemenea, Autoritatea nu efectuează plăti pentru facturile reprezentānd avansuri īn baza contractelor īncheiate īntre beneficiarii finantării si furnizorii de produse/lucrări aferente proiectului.

(4) Decontarea se realizează prin virament īn contul de trezorerie al beneficiarului, pe măsura realizării proiectului, īn conformitate cu graficul de finantare a proiectului.

(5) Decontarea se face pe baza dosarului de decontare depus la Autoritate, la data stabilită prin graficul de finantare nerambursabilă.

(6) Conditii generale privitoare la dosarul de decontare:

a) dosarul va avea opis, iar documentele cuprinse trebuie să fie lizibile, numerotate, semnate si stampilate de către beneficiar, referintele din opis trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentele, iar la finalul dosarului va exista mentiunea „Acest dosar contine......pagini, numerotate de la 1 la ......";

b) pentru documentul redactat īn altă limbă, se va anexa traducerea īn limba romānă efectuată de un traducător autorizat;

c) beneficiarul trebuie să se asigure că valoarea cheltuielilor eligibile solicitate īn cererea de tragere pentru decontare se īncadrează īn valoarea programată īn graficul de finantare nerambursabilă al contractului. Valoarea solicitată spre decontare trebuie să fie strict aferentă capitolelor de cheltuieli eligibile programate īn cadrul tragerii. Cheltuielile care depăsesc valoarea din linia bugetară sunt considerate cheltuieli neeligibile si sunt suportate īn integralitate de către beneficiar.

(7) Conditii generale privitoare la factură:

a) să fie corect completată, să existe stampila furnizorului de produse/lucrări si semnătura de primire a beneficiarului finantării;

b) datele īnscrise pe factură să fie ulterioare datei semnării contractului de finantare nerambursabilă cu Autoritatea;

c) data īnscrisă pe factură să fie ulterioară datei semnării contractului de achizitii;

d) să aibă mentionat numărul contractului de achizitii pentru produse/lucrări īn baza căruia a fost emisă;

e) să fie datată anterior documentului/documentelor de plată cu care se achită;

f) datele din factură privind numărul contului si banca īn care se vor face plătile să corespundă cu datele din contractul de achizitii; dacă aceste date s-au modificat ulterior semnării contractului de achizitii, se va atasa la dosarul de decontare o adresă din partea furnizorului de produse/lucrări privind modificarea contului bancar;

g) īn cazul achizitiei de lucrări, dacă au fost emise mai multe facturi, valoarea tuturor facturilor trebuie să fie egală cu valoarea prevăzută īn graficul de lucrări aferent tragerii;

h) pentru produsele din import achizitionate direct de la furnizor, factura trebuie īnsotită de declaratia vamală, iar valoarea īn monedă euro din factură trebuie să fie aceeasi cu valoarea īn monedă euro a acestor produse din declaratia vamală la data īnregistrării īn vamă.

(8) Conditii generale privitoare la documentul de plată, corespunzător cererii de tragere anterioare:

a) să confirme că plata nu s-a efectuat īn numerar;

b) să aibă semnătura si stampila băncii emitente;

c) să aibă semnătura si stampila beneficiarului finantării;

d) să mentioneze īn clar numărul facturii sau contractul pe care o/īl achită, iar contul si banca beneficiarului plătii să corespundă cu datele din contractul de achizitii ori din adresa furnizorului de produse/lucrări privind contul bancar al acestuia.

(9) Īn cazul īn care plata se efectuează cu bilet la ordin, trebuie īndeplinite următoarele conditii:

a) biletul trebuie să fie emis de beneficiarul finantării, īn numele furnizorului de produse/lucrări, fără să fie girat către terti;

b) să fie emis ulterior semnării contractului de achizitii;

c) plata să se regăsească īn extrasele de cont;

d) să se ateste că plata s-a efectuat din contul beneficiarului finantării īn contul furnizorului de produse/lucrări, conform contractului de achizitii.

(10) Īn cazul īn care plata se efectuează prin acreditiv extern, la dosarul de plată se atasează copii de pe toate documentele solicitate de bancă pentru transferul sumelor respective, conform contractului de credit.

(11) Conditii generale privitoare la extrasul de cont:

a) să fie datat si stampilat de banca la care are cont deschis beneficiarul finantării;

b) să existe corespondenta datelor din documentele de plată si contractul de achizitii pentru produse/lucrări privind banca si numărul contului;

c) să fie mentionate īn cuprinsul său contractele si facturile care se achită cu documentele de plată;

d) să ateste, valoric si ca dată, efectuarea plătilor din documentele de plată corespondente.

(12) Decontarea se face īn termenul prevăzut īn contractul de finantare nerambursabilă.

(13) La data depunerii fiecărei cereri de tragere, exclusiv prima cerere de tragere, beneficiarul finantării este obligat să depună la sediul Autoritătii dovada achitării integrale, inclusiv contributia proprie, a facturilor pentru produse/lucrări aferente tragerii anterioare.

(14) Personalul Autoritătii verifică stadiul si modul de implementare a proiectului, īn conformitate cu prevederile contractuale, prin vizite de control la amplasamentul proiectului si prin verificarea la sediul beneficiarului a oricărui document relevant necesar desfăsurării proiectului.

(15) Beneficiarul este obligat să īntocmească trimestrial un raport privind progresul īnregistrat īn implementarea proiectului.

(16) La finalul implementării proiectului, beneficiarul finantării va īntocmi si va transmite Autoritătii, īn termenul stabilit īn contract, īn original, un raport de finalizare care va fi verificat de responsabilul de proiect al Autoritătii si va fi supus aprobării presedintelui acesteia. Odată cu transmiterea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada plătii integrale a produselor achizitionate, prin prezentarea ordinului de plată si a extrasului de cont.

 

CAPITOLUL VII

Monitorizarea proiectului

 

ARTICOLUL 22

Monitorizarea

 

(1) Investitia realizată īn cadrul Programului se mentine īn regiunea beneficiară cel putin 5 ani după finalizarea sa, dacă beneficiarul este īntreprindere mare, si cel putin 3 ani după finalizare, dacă beneficiarul este IMM.

(2) Īn perioada de monitorizare, stabilită prin contractul de finantare, beneficiarul va īntocmi si transmite din 6 īn 6 luni de la finalizarea proiectului un raport referitor la functionalitatea si derularea activitătilor pentru atingerea scopului definit īn proiect.

(3) Personalul responsabil cu monitorizarea proiectelor efectuează vizite de control la punctul de lucru unde a fost implementat proiectul, pentru a verifica stadiul fizic al implementării proiectului, īntocmind rapoarte cu cele constatate, precum si raportarea contabilă. Raportul va fi transmis beneficiarului si va cuprinde si eventuale recomandări specifice, realizabile si cu termene pe care acesta este obligat să le respecte.

(4) Monitorizarea proiectului se face pe baza unor indicatori care arată impactul pe termen lung si termen scurt al acestuia. Valoarea indicatorilor la īnceputul perioadei de implementare se apreciază īn functie de situatia de referintă definită ca fiind situatia alternativă īn care necesarul de energie electrică/termică ar fi asigurat din surse conventionale de energie sau nu ar fi asigurat deloc. Valoarea indicatorilor la sfārsitul perioadei de implementare corespunde scenariului īn care necesarul de energie electrică/termică se asigură din surse regenerabile de energie, dublate eventual de sisteme de rezervă functionānd pe bază de combustibil conventional.

 

INDICATORI

Valoarea la īnceputul perioadei

de implementare

Valoarea la sfārsitul perioadei

de implementare

Valoarea la sfārsitul perioadei

de monitorizare

Puterea instalată ( MW)

 

 

 

Numărul de locuri de muncă nou-create (defalcat: īn perioada desfăsurării proiectului si după punerea īn functiune a instalatiei RES, īn comparatie cu situatia alternativă īn care nu s-ar instala surse regenerabile de energie īn zonă)

 

 

 

Reducerea de emisii de CO2 sau echivalent CO2 (tone anual) prin introducerea tehnologiei RES, īn raport cu situatia alternativă bazată pe folosirea combustibililor conventionali

 

 

 

Energia produsă ca urmare a implementării proiectului (MWe h/an sau MWt h/an)

 

 

 

Numărul de ore de functionare a instalatiei/an la cel putin 80% din capacitatea maximă

 

 

 

Alti indicatori

 

 

 


            (5) Finantarea nerambursabilă acordată va fi recuperată īn cazul īn care obiectivele finantate nu sunt folosite conform scopului destinat, precum si īn cazul īn care acestea au fost vāndute īn perioada de 5 ani īn cazul īntreprinderilor mari/3 ani īn cazul IMM-urilor după finalizarea proiectului, respectiv data ultimei plăti.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 23

Publicarea informatiilor relevante privind Programul

 

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante īn legătură cu Programul se publică pe site-ul Autoritătii, www.afm.ro, la sectiunea „Informatii privind Programul de producere a energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, solară, biomasă, hidro".

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate īn mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului si/sau a Autoritătii.

 

ARTICOLUL 24

Reguli de publicitate

 

(1) Beneficiarul finantării este obligat să instaleze īn zona de implementare a proiectului, īntr-un loc vizibil, un panou de informare inscriptionat cu sintagma „Proiect de producere a energiei din surse regenerabile, finantat de Administratia Fondului pentru Mediu", mentionāndu-se:

a) denumirea beneficiarului;

b) cuantumul finantării;

c) termenul de finalizare.

(2) Panoul prevăzut la alin. (1) va fi mentinut si īntretinut īn bună stare pe toată durata de implementare si monitorizare a proiectului.

(3) Cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea si īntretinerea panoului de informare nu sunt eligibile.

 

ARTICOLUL 25

Anexe

 

            Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1

la Ghid

 

Antet solicitant................................................

Nr. de īnregistrare la solicitant...................din data.....................

Nr. de īnregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu...................din data.....................

 

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABI

pentru proiectul de producere a energiei din surse regenerabile

 

A. Date generale

Titlul proiectului.....................................................................................................................................................................

Denumirea solicitantului.............................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare..................................................................................................................................................

Nr. de īnregistrare la oficiul registrului comertului..................................................................................................................

Cod unic de Īnregistrare/Cod de īnregistrare fiscală................................................................................................................

Cod CAEN (aferent activitătii principale)...............................................................................................................................

Codul CAEN aferent activitătii solicitantului pentru care se solicită finantare...........................................................................

Adresa sediului social: str.......................................................................................nr........., bl. ..., se....., et....., ap........

Localitatea (oras/comună/sat)..............................................................................................................................................

Judetul/sectorul.....................................................................................................................................................................

Telefon........................................................Fax..................................................E-mail.....................................................

Pagina web...........................................................................................................................................................................

Reprezentant legal................................................................................................................................................................

Act de identitate: B.l./C.l. seria...........nr........................., CNP............................................................................................

Telefon (fix/mobil)....................../......................Fax.......................................E-mail.........................................................

Responsabil de proiect (persoana de contact).....................................................

Act de identitate: B.l./C.l. seria...........nr........................., CNP............................................................................................

Telefon (fix/mobil)....................../......................Fax..................................................E-mail.....................................................

B. Finantare solicitată

Persoana juridică............................................solicită o finantare nerambursabilă īn sumă de.................................lei, reprezentānd.........% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de...............luni.

Valoarea totală a proiectului este de.................................................................lei.

(cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile)

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului, este de...........................................................lei.

Contributia proprie este īn valoare de..........................lei, reprezentānd............% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile si va fi sustinută din............................................

C. Declaratie pe propria răspundere

Subsemnatul, reprezentant al........................................................, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals īn declaratii, următoarele:

a) nu mă aflu īn dificultate economico-financiară;

b) nu mă aflu īn stare/procedură de insolventă, nu sunt īn stare de reorganizare judiciară ori faliment, nu mă aflu īn īncetare de plăti sau īn procedură de dizolvare ori lichidare si nici īn alte situatii similare;

c) nu sunt subiectul unor proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile sau utilizate abuziv, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene;


d) nu sunt implicat īn proceduri civile, penale, administrative sau de altă natură care pot afecta realizarea proiectului;

e) am īndeplinite obligatiile exigibile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul de stat si bugetul local, inclusiv la Fondul pentru mediu;

f) nu sunt īnregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiară, vamală sau fapte care privesc disciplina financiară;

g) nu am īncălcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu am sponsorizat activităti cu efect negativ asupra mediului; h) nu īncurajez, nu sustin si nu sponsorizez activităti cu efect negativ asupra mediului, iar pe īntreaga durată a contractului

de finantare nu voi īncuraja, nu voi sustine si nu voi sponsoriza astfel de activităti;

i) activitătile pentru care solicit finantarea prin Program nu fac obiectul unui alt program de finantare;

j) am depus īntreaga documentatie solicitată de Autoritate, conform cerintelor Ghidului;

k) sunt de acord cu faptul că, īn timpul procesului de analiză, evaluare si selectare a proiectului, poate apărea ca necesară completarea dosarului de finantare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de selectare, mă oblig să le depun īn termenul prevăzut īn cuprinsul Ghidului;

l) sunt de acord să finantez partea ce īmi revine din valoarea eligibilă totală aferentă proiectului, precum si toate costurile neeligibile necesare implementării proiectului;

m) mă angajez să mentin proprietatea obiectivelor construite/modernizate si natura activitătii pentru care s-a acordat finantare, să nu gajez sau să nu ipotechez bunurile achizitionate din finantarea nerambursabilă, pe o perioadă de cel putin 5 ani după finalizarea implementării proiectului (3 ani īn cazul IMM-urilor), si să asigur exploatarea si īntretinerea īn această perioadă;

n) sunt de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă sau alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Autoritătii cu privire la orice aspect juridic, tehnic si financiar īn legătură cu activitatea mea;

o) taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor proiectului este/nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată;

p) finantarea nerambursabilă solicitată, īn situatia aprobării si acordării, va fi utilizată īn mod exclusiv pentru scopurile declarate īn prezenta cerere de finantare si īn celelalte documente cuprinse īn dosarul de finantare;

q) respect legislatia natională si comunitară īn domeniu (īn principal, cu privire la ajutorul de stat, achizitiile publice, informarea, publicitatea);

r) am luat cunostintă că prezentarea eronată sau falsă a datelor si informatiilor continute īn prezenta cerere de finantare si īn celelalte documente cuprinse īn dosarul de finantare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare īn cadrul Programului.

Subsemnatul, īntelegānd că orice omisiune sau incorectitudine īn prezentarea informatiilor īn scopul de a obtine avantaje patrimoniale ori de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informatii false īn documentele prezentate si īmi asum responsabilitatea datelor continute īn prezenta cerere de finantare si īn toate celelalte documente cuprinse īn dosarul de finantare depus, inclusiv documentele financiare, garantānd, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete.

Prin semnarea prezentei cereri si aplicarea stampilei, confirm că am īnteles si mi-am īnsusit īn integralitate continutul cererii de finantare.

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal

...........................................................................

...........................................................................

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

...........................................................................

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

...........................................................................

...........................................................................

 

Semnătura responsabilului de proiect

...........................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la Ghid

 

DECLARATIE PRIVIND AJUTORUL DE STAT

 

Subsemnatul, ......................................, domiciliat īn ............................................................, identificat cu BI/CI seria .............. nr. ........................., eliberat/ă la data de .............. de ......................., CNP ................................., īn calitate de reprezentant legal

al ......................................................................., cunoscānd prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale īn domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale actelor normative subsecvente, precum si dispozitiile Codului penal privind falsul īn declaratii, declar pe propria răspundere următoarele:

Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de stat īn ultimii 3 ani pentru IMM-uri si, respectiv, īn ultimii 5 ani pentru Īntreprinderile mari: NU                     DA       ,        după cum urmează:

1. anul........

suma...............................................lei

sursa de finantare...............................................................

2. anul........

suma...............................................lei

sursa de finantare...............................................................

3. anul........

suma...............................................lei

sursa de finantare...............................................................

4. anul........

suma...............................................lei

sursa de finantare...............................................................

5. anul........

suma...............................................lei,

sursa de finantare...............................................................,


īn una sau mai multe dintre următoarele modalităti:

a) subventie                  

b) subventie pentru export                     

c) anularea de datorii (forma concretă a datoriei..................., perioada īn care a fost īnregistrată)..........................                         

d) preluarea pierderilor (perioada īn care s-au īnregistrat).....................              

e) exceptări de la plata taxelor si impozitelor (precizati fiecare taxă si/sau impozit si perioada de exceptare)..............                        

f) reduceri de la plata taxelor si impozitelor (precizati fiecare taxă si/sau impozit, īn ce constă reducerea si perioada pentru care se acordă reducerea)...............................               

g) amānări de la plata taxelor si a impozitelor (precizati fiecare taxă si/sau impozit, durata si perioada de acordare a amānării).....................................................................                         

h) obtinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:

- acordarea unor īmprumuturi cu dobānzi preferentiale (precizati suma care constituie ajutor de stat - diferenta dintre dobānda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeasi perioadă si dobānda anuală cu care a fost obtinut īmprumutul) ..............................................................................                       

- participări cu capital la investitii īn conditii preferentiale (precizati suma care constituie ajutor de stat - profitul anual la care fondul respectiv a renuntat prin efectuarea investitiei respective)..................................................                        

i) garantii acordate de stat sau de alte autorităti publice; cuantificati avantajele obtinute pe această cale..................                         

j) reduceri de pret la bunurile si/sau la serviciile achizitionate (precizati suma care constituie ajutor de stat - diferenta dintre valoarea la pretul de piată si valoarea acestora la preturile la care au fost achizitionate).....................................................                        

k) venituri obtinute din achizitionarea sub pretul pietei a unor terenuri apartinānd domeniului privat al statului (precizati suma care constituie ajutor de stat - diferenta dintre pretul pietei si pretul efectiv la care s-a realizat tranzactia)..........................                   

l) alte modalităti prin care s-a acordat ajutorul de stat (specificati).................................................                     

Nu suntem/Suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declarate ilegale sau incompatibile.

Nu au mai fost/Au fost acordate fonduri comunitare sau nationale īn raport cu aceleasi costuri eligibile solicitate īn cererea de finantare prevăzută īn anexa nr. 1 la Ghid.

Nu au mai fost/Au fost acordate ajutoare de minimis, acordate īn baza legislatiei privind ajutorul de minimis īn vigoare la momentul acordării acestora, raportate la aceleasi costuri eligibile solicitate prin cererea de finantare.

 

Data

.......................................

Semnătura si stampila

.......................................

 

NOTĂ:

Se bifează varianta corespunzătoare.

 

ANEXA Nr. 3

la Ghid

 

GRILĂ DE EVALUARE

a situatiei economico-financiare a solicitantului

 

Solicitantul..................................................................................................................................................................................

Titlul proiectului...........................................................................................................................................................................

Categoria de proiecte....................................................................................................................................................................

Indicatorii financiari si formulele de calcul ale acestora sunt:

 

1. Lichiditatea curentă = active curente / pasive curente

2. Solvabilitatea = active total / datorii total

3. Rentabilitate generală = profit net / cheltuieli totale x 100

4. Rata rentabilitătii capitalului propriu = profit net / capital propriu x 100

5. Grad de īndatorare = datorii total / capital propriu


Acesti indicatori financiari se calculează pe baza datelor din formularele contabile ale ultimului exercitiu financiar vizate si depuse de către solicitant, astfel:

Din bilant, Formularul 10 si Formularul 20:

Active curente - „Active circulante - Total";

Pasive curente - „Datorii: sumele care trebuie plătite īntr-o perioadă de pānă la un an";

Active total - „Active imobilizate - Total" + „Active circulante - Total" + „Cheltuieli īn avans";

Datorii total - „Datorii: sumele care trebuie plătite īntr-o perioadă de pānă la un an" + „Datorii: sumele care trebuie plătite īntr-o perioadă mai mare de un an";

Profit net - „Profitul sau pierderea net (ă) a exercitiului financiar - Profit";

Cheltuieli totale - „Cheltuieli totale";

Capital propriu - „Capitaluri proprii - Total".

 

Modul de interpretare a indicatorilor financiari:

 

Nr. crt.

Indicatori

8 puncte

6 puncte

4 puncte

2 puncte

1.

Lichiditatea

peste 2

īntre 1,5 si 2

īntre 1 si 1,49

sub 1

2.

Solvabilitatea

peste 2

īntre 1,5 si 2

īntre 1 si 1,49

sub 1

3.

Rata rentabilitătii generale

peste 10%

īntre 5 si 10%

īntre 1 si 4,99%

sub1%

4.

Rata rentabilitătii capitalului propriu

peste 5%

īntre 3 si 5%

īntre 1 si 2,99%

sub1%

5.

Grad de īndatorare

īntre 0 si 0,3

īntre 0,4 si 0,6

īntre 0,7 si 1

peste 1

 

NOTĂ:

Īn cazul īn care capitalul propriu īnregistrează valori negative, punctajul acordat pentru indicatorii 4 si 5 va fi 0 puncte.

 

Grila de calcul al indicatorilor financiari si al punctajului*):

(a se completa toate cāmpurile marcate cu culoarea gri)

 

Completarea incorectă a grilei de calcul al indicatorilor financiari, rezultānd declararea unui punctaj mai mare decāt cel real, se va sanctiona cu scăderea a 5 puncte din punctajul real.

Prin semnarea acestui formular, solicitantul declară că a luat cunostintă de conditiile de calcul al indicatorilor financiari, precum si de modul de interpretare si punctare a acestora si declară că a completat corect grila de calcul.

 

Numele si functia reprezentantului legal

...........................................

Semnătura reprezentantului legal si stampila societătii

...........................................

Numele si functia responsabilului de proiect

...........................................

Semnătura responsabilului de proiect

...........................................

 

NOTĂ:

Solicitantul primeste un punctaj, cuprins īntre 0 si 40 de puncte, īn urma evaluării situatiei economico-financiare sau pe baza depunerii scrisorii de garantie bancară/scrisorii de confort bancar.

 

*) Grila de calcul este reprodusă īn facsimil.

 


ANEXA Nr. 4

la Ghid

 

GRILA

pentru analiza conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/proiectului

 

Solicitantul...................................................................

Nr. de īnregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu a dosarului de finantare...........................................................

Suma solicitată ....................... (lei)

 

A. Grila pentru analiza conformitătii administrative

 

 

Īndeplinirea criteriului de conformitate

Da

Nu

Comentarii

1.

A depus dosarul de finantare īn cadrul sesiunii de depunere organizate de Autoritate, īn conditiile prevăzute prin Ghidul de finantare a Programului de producere a energiei din surse regenerabile.

 

 

 

2.

Dosarul de finantare cuprinde:

 

 

 

2.1.

Cererea de finantare nerambursabilă pentru proiectul de producere a energiei din surse regenerabile (anexa nr. 1 la Ghid), care contine toate elementele, este lizibilă, corect completată, fără stersături sau modificări, semnată si stampilată de reprezentantul legal si responsabilul de proiect (īn original)

 

 

 

2.2.

Grila de evaluare a situatiei economico-financiare a solicitantului (īn original) - anexa nr. 3 la Ghid

 

 

 

2.3.

Documentele de īnfiintare ale solicitantului: act constitutiv/statut/contract de societate (īn copie)

 

 

 

2.4.

Certificatul de īnregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (īn copie)

 

 

 

2.5.

Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul īn raza căruia īsi are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile īnaintea depunerii dosarului de finantare, care să mentioneze obligatoriu: datele de identificare, codul unic de īnregistrare, reprezentantii legali ai societătii, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, situatia juridică a societătii, sediile secundare si punctele de lucru (īn original)

 

 

 

2.6.

Certificatul de atestare fiscală emis de organele de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare (īn original)

 

 

 

2.7.

Certificatul fiscal eliberat de directia de impozite si taxe locale din cadrul administratiei publice locale īn raza căreia solicitantul īsi are sediul social si certificat fiscal aferent punctului de lucru la care se implementează proiectul, valabile la data depunerii cererii de finantare si nu mai vechi de 10 zile fată de această dată (īn original)

 

 

 

2.8.

Certificatul de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finantare (īn original)

 

 

 

2.9.

Certificatul de atestare privind obligatiile de plată ale solicitantului la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de finantare (īn original)

 

 

 

2.10.

Hotărārea/Decizia forului deliberativ (adunarea generală a actionarilor/asociatilor, asociatul unic, consiliul de administratie eto), din care să rezulte acordul cu privire la contractarea si garantarea finantării, asigurarea contributiei proprii necesare implementării proiectului, responsabilul de proiect, persoana desemnată să reprezinte solicitantul īn relatia cu Autoritatea, īn vederea semnării contractului de finantare si/sau a documentelor pe parcursul derulării implementării proiectului (īn original sau copie legalizată)

 

 

 

2.11.

Documentele din care rezultă calitatea solicitantului, de proprietar, locatar, concesionar sau administrator al terenului si/sau al imobilului pe/īn care se implementează proiectul, pe durata integrală a implementării si monitorizării proiectului (contract/precontract de yānzare-cumpărare, concesionare, administrare) (copii legalizate) īn cazul īn care contractul de concesiune/īnchiriere/administrare nu prevede dreptul solicitantului de a executa lucrări de constructie, se va anexa o declaratie autentificată a proprietarului terenului (īn original) care să ateste acceptarea de către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului

 

 

 

2.12.

Declaratia solicitantului privind ajutorul de stat primit īn ultimii 3 ani pentru IMM-uri si, respectiv, īn ultimii 5 ani pentru Īntreprinderile mari (īn original) - anexa nr. 2 la Ghid

 

 

 

2.13.

Documentul care atestă că solicitantul este īntreprindere mare sau IMM, după caz: declaratia privind īncadrarea īntreprinderii īn categoria īntreprinderilor mici si mijlocii, conform anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea īnfiintării si dezvoltării īntreprinderilor mici si mijlocii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 175/2006

 

 

 

2.14.

Formularele de raportare contabilă la īncheierea ultimelor două exercitii financiare, cu viza organelor teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, īnsotite de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau de raportul de audit, după caz, precum si formularul de raportare contabilă semestrială (vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice) īnsotit de ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului īn curs (īn copie)

Scrisoare de garantie bancară (SGB) (īn original) sau scrisoare de confort bancar (SCB) (īn original) pentru 50% din valoarea cheltuielilor eligibile (īn cazul īntreprinderilor nou-īnfiintate care nu pot prezenta situatia financiară aferentă exercitiului financiar anterior)

 

 

 

2.15.

Scrisoare de referintă bancară a solicitantului, emisă de o unitate bancară, din care să rezulte si verificarea Centralei Riscurilor Bancare - CRB si a Fisierului National al Incidentelor de Plăti - CIP, nu mai veche de 10 zile la data depunerii cererii de finantare (īn original)

 

 

 

2.16.

Plan de afaceri (īn copie)

 

 

 

2.17.

Documentele care atestă capacitatea solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, nefinantată de Autoritate, si de a finanta cheltuielile neeligibile ale proiectului (SCB sau SGB, care să acopere valoarea īnsumată a acestora), valabile la data depunerii dosarului de finantare

 

 

 

2.18.

Studiul de fezabilitate (īn original)

 

 

 

2.19.

Proiectul tehnic (īn original); se poate depune pānă la semnarea contractului de finantare

 

 

 

2.20.

Autorizatia de construire, īn copie certificată, pentru proiectele care implică executia de lucrări, valabilă la data depunerii proiectului (īn copie); se poate depune pānă la prima tragere

 

 

 

 

            B. Grila pentru analiza eligibilitătii solicitantului/proiectului

 

 

Īndeplinirea criteriului de eligibilitate

Da

Nu

Comentarii

 

Eligibilitatea solicitantului

 

 

 

1.

Este īnregistrat ca societate comercială conform cerintelor prevăzute īn Ghid.

 

 

 

2.

Nu se află īn dificultate īn conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea si restructurarea companiilor aflate īn dificultate.

 

 

 

3.

Nu are datorii la stat privind plata taxelor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele speciale si bugetele locale, inclusiv obligatiile de plată privind reesalonările, conform legislatiei nationale īn vigoare.

 

 

 

4.

Nu este declarat īntr-o situatie gravă de īncălcare a prevederilor legislatiei privind achizitiile publice si/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare din fonduri publice, conform legislatiei īn vigoare.

 

 

 

5.

Nu se află īn dificultate economico-financiară īn ultimele două exercitii financiare si/sau nu se află īn interdictie bancară conform scrisorii de referintă bancară.

 

 

 

6.

Are capacitatea de a asigura contributia proprie la valoarea totală eligibilă a proiectului si de a finanta cheltuielile neeligibile ale proiectului.

 

 

 

7.

Are capacitatea de implementare a proiectului īn ceea ce priveste resursele umane necesare.

 

 

 

8.

Nu este subiectul unor proceduri de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene.

 

 

 

9.

Are activitatea pentru care se solicită finantare īnregistrată conform cerintelor prevăzute īn Ghid (vezi coduri CAEN eligibile si activităti neeligibile - coduri CAEN - anexa nr. 6 la Ghid).

 

 

 

10.

Demonstrează necesitatea finantării proiectului prin ajutor de stat, oportunitatea si eficienta investitiei.

 

 

 

11.

Are punctajul prevăzut īn Grila de evaluare a situatiei economico-financiare a solicitantului (anexa nr. 3 la Ghid).

 

 

 

12.

Dovedeste calitatea de proprietar, locatar, concesionar ori administrator al terenului si/sau al imobilului pe/īn care se implementează proiectul, pe durata integrală a implementării si monitorizării proiectului, si dreptul de constructie asupra terenului.

 

 

 

 

Eligibilitatea proiectului

 

 

 

1.

Scopul si obiectivele proiectului propus sunt īn conformitate cu obiectivele Strategiei energetice a Romāniei 2007-2020.

 

 

 

2.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani de la semnarea contractului de finantare.

 

 

 

3.

Activitătile proiectului nu au fost finantate si nu sunt finantate īn prezent din alte fonduri publice, cu exceptia studiilor preliminare (analiza geotopografică, studiul pentru evaluarea potentialului eolian, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de executie).

 

 

 

4.

Proiectul respectă reglementările nationale si comunitare privind protectia mediului.

 

 

 

5.

Proiectul respectă reglementările nationale si comunitare privind achizitiile publice.

 

 

 

6.

Proiectul respectă reglementările nationale si comunitare privind ajutorul de stat.

 

 

 

7.

Studiul de fezabilitate este īntocmit avānd ca model prevederile Hotărārii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii si ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărārea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, cu modificările si completările ulterioare (īn original).

 

 

 

8.

Proiectul tehnic este īntocmit avānd ca model prevederile Hotărārii Guvernului nr. 28/2008 si ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008, cu modificările si completările ulterioare (īn original).

 

 

 

9.

Proiectul īndeplineste cumulativ conditiile si criteriile de eligibilitate cuprinse īn art. 7 si 8 din Ghid.

 

 

 

 

            Concluzii:

 

 

 

 

 

            Rezultatul analizei conformitătii administrative si a eligibilitătii solicitantului/proiectului:

 

ACCEPTAT

RESPINS

 

Evaluator, consilier juridic (nume si prenume).............................................

Data..............................

Semnătura................................

Presedintele comisiei de selectare (nume si prenume).............................................

Data.......................

Semnătura................................

 

NOTĂ:

1. Īn cadrul rubricii „īndeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifează, după caz, cu „DA" sau „NU" īndeplinirea/neīndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se vor īnscrie comentariile de rigoare.

2. Criteriile sunt obligatoriu de īndeplinit. Īn cazul īn care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatorii mentionate, proiectul este considerat respins si nu va mai trece la următoarele etape, respectiv evaluarea din punct de vedere economic si evaluarea din punct de vedere tehnic.

3. Dacă solicitantul se află īn dificultate economico-financiară īn ultimele două exercitii financiare si/sau se află īn interdictie bancară conform scrisorii de referintă bancară, proiectul depus este declarat respins.


 

ANEXA Nr. 5

la Ghid

 

GRILA DE EVALUARE SI SELECTARE A PROIECTULUI

 

Nr. crt.

Criteriul

Punctaj

Criteriul conform documentului

1.

Sursa de energie regenerabilă din care se produce energie electrică si/sau termică

maximum 10 puncte

 

1.1.

Biomasă/biogaz/gaz de depozit/incinerare deseuri menajere si periculoase

10

 

1.2.

Energie hidro (microhidrocentrale)

8

 

1.3.

Energie eoliană - turbine eoliene

6

 

1.4.

Energie solară (celule fotovoltaice)

4

 

1.5.

Energie geotermală (pompe de căldură)

2

 

2.

Tipuri de energie produsă din surse regenerabile de energie

maximum 10 puncte

 

2.1.

Producerea combinată de energie electrică si termică

10

 

2.2.

Producerea combinată de energie electrică si mecanică

5

 

3.

Contributia proprie

maximum 20 de puncte

 

3.1.

>50%-70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile - se acordă cāte un punct la fiecare procent

0-20

 

3.2.

>60%-80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile - cānd punctul de lucru unde se implementează proiectul este īn Bucuresti sau Ilfov - se acordă cāte un punct la fiecare procent

0-20

 

4.

Analiza cost-beneficiu

maximum 20 de puncte

 

 

            Concluzii:

 

 

 

 

 

            Rezultatul evaluării proiectului:

SELECTAT/NESELECTAT

Evaluator, referent de specialitate (nume si prenume)............................................................................

Data..............................

Semnătura................................

Presedintele comisiei de selectare (nume si prenume)............................................................................

Data.......................

Semnătura................................

 

NOTĂ:

Pentru a fi selectat īn vederea avizării si aprobării finantării, proiectul trebuie să obtină minimum 71 de puncte.

 

ANEXA Nr. 6

la Ghid

 

CONTRACT DE FINANTARE NE RAMBURSABILĂ

Nr.........din............

            Īntre:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul īn municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ......................................................... deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentată legal

Prin .......................................................

- presedinte, īn calitate de finantator, denumită īn continuare AFM,

si

................................................, cu sediul īn ................................., īnregistrată la oficiul registrului comertului ..................... sub nr. ........................., C.U.I. .............................., cont nr. ....................................... deschis la ..............................., reprezentată legal prin ...................................-................................, īn calitate de beneficiar, denumită īn continuare Beneficiar,

a intervenit următorul contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

1. AFM acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită īn continuare finantare, īn valoare de ................. lei, reprezentānd .........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ............................, denumit īn continuare proiect, conform hotărārii Comitetul de avizare nr. .............. din ............................


2. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de .............. lei.

3. Valoarea totală a proiectului este de ............................ lei.

4. Īn toate cazurile, finantarea se limitează doar la valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

5. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt īndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului, sunt īn conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor si realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

b) sunt realizate după semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;

c) sunt efectiv realizate, īnregistrate īn contabilitatea Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente originale.

6. Orice plată excedentară efectuată de AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite īn termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

7. Finantarea acordată Beneficiarului din Fondul pentru mediu prin prezentul contract constituie ajutor de stat si este acordată īn baza Hotărārii Comitetului de avizare nr. ..... din ....../ Dispozitiei presedintelui AFM nr...............din.............pentru aprobarea „Proiectului........................".

8. Beneficiarul acceptă finantarea si se angajează să desfăsoare proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinatia finantării

 

            1. Finantarea este acordată pentru realizarea proiectului, Beneficiarul obligāndu-se să o utilizeze integral si numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute īn anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului si perioada de utilizare a finantării

 

1. Contractul intră īn vigoare la data semnării lui de către ambele părti si īsi īncetează valabilitatea īn 5 ani/3 ani īn cazul IMM-urilor de la data depunerii la AFM a raportului de finalizare.

2. Durata de realizare a proiectului este de.............(nr. luni) de la data intrării īn vigoare a prezentului contract.

3. Suma neutilizată la finalul executiei proiectului se consideră anulată si finantarea se diminuează īn mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

1. Utilizarea finantării de către Beneficiar se poate face numai după īndeplinirea de către acesta a tuturor conditiilor prevăzute īn prezentul contract, inclusiv constituirea īn favoarea AFM a garantiei prevăzute la art. 5.

2. Beneficiarul va utiliza finantarea īn mai multe transe, īn conformitate cu Graficul de finantare nerambursabilă a proiectului, prevăzut īn anexa nr. 2.

3. Debitarea contului AFM se face īn termen de 15 zile de la data īntocmirii notei de control.

4. Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr......................deschis de către beneficiar la......., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 3, īnsotită de documentele justificative prevăzute īn anexa nr. 4, īn conditiile īn care cererea de tragere si documentatia aferentă sunt complete si corect īntocmite.

5. Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferente de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

6. Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri, a procentului aprobat.

 

ARTICOLUL 5

Garantarea finantării

 

1. Toate obligatiile Beneficiarului rezultate din prezentul contract, precum si cheltuielile de orice fel legate de recuperarea finantării īn cazul nerespectării clauzelor acestuia, a dobānzilor, a dobānzilor penalizatoare, a cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor de executare silită si a altor cheltuieli, după caz, sunt garantate cu bilet la ordin, īn alb, cu clauza „fără protest", emis de către Beneficiar si avalizat de către administratori/actionari/ asociati sau bancă.

2. Biletul la ordin se depune la AFM īn original, īnainte de efectuarea oricărei trageri din finantare.

 

ARTICOLUL 6

Obligatiile Beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligatii:

1. să folosească finantarea numai īn scopul si īn conditiile īn care a fost acordată;

2. să asigure contributia proprie pentru realizarea proiectului;

3. să reīnnoiască, la cererea AFM, biletul la ordin prevăzut la art. 5, pe perioada de valabilitate a prezentului contract;

4. să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară si cu eficientă, īn conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia īn vigoare si standardele de mediu aplicabile;

5. să respecte prevederile legislatiei īn vigoare privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finantarea acordată din Fondul pentru mediu;

6. să furnizeze AFM documentatia privind procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice, inclusiv contractele, pānă la data depunerii cererii de tragere din finantare;

7. să fie singurul răspunzător īn fata AFM pentru implementarea proiectului;

8. să asigure īnregistrarea īn evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile īn vigoare;

9. să furnizeze AFM copii ale situatiilor sale financiare trimestriale/semestriale si anuale, inclusiv balantele lunare de verificare aferente acestora, si să transmită AFM orice altă informatie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate īn mod rezonabil de către aceasta, īn termen de maximum 7 zile de la cerere;

10. să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; īn acest sens va depune la fiecare tragere certificat de atestare fiscală si, trimestrial, certificat fiscal;

11. să introducă īn gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achizitionate īn baza prezentului contract, să le inscriptioneze cu sintagma „FINANTAT DIN FONDUL PENTRU MEDIU", să le utilizeze si să le conserve cu diligentele unui bun proprietar si să nu le īnstrăineze timp de 5 ani/3 ani īn cazul IMM-urilor de la data finalizării proiectului;

12. să nu vāndă, să nu cesioneze, să nu īnchirieze sau să nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, īn alt scop decāt pentru īnlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel putin egală cu a celor existente;

13. să īntocmească si să remită AFM, īn termen de 30 de zile de la acordarea de către AFM a ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activitătilor;

14. să īntocmească si să remită AFM din 6 īn 6 luni, īn perioada de monitorizare de 5 ani/3 ani īn cazul IMM-urilor, un raport referitor la derularea activitătii ulterior finalizării proiectului;

15. să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si pentru examinarea registrelor si a evidentelor contabile legate de proiect;


16. să permită personalului AFM să controleze modul īn care beneficiarul īndeplineste obiectivele proiectului, prin monitorizare continuă timp de 5 ani/3 ani īn cazul IMM-urilor, pe baza rapoartelor bianuale transmise de către Beneficiar;

17. să nu sponsorizeze/finanteze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a prezentului contract;

18. să notifice AFM si să prezinte documentele corespunzătoare, īn termen de 7 zile de la aparitia următoarelor evenimente:

a) modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finantare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

b) īn cazul īn care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau oricărei alte proceduri asemănătoare;

c) orice intentie de fuziune, divizare sau reducere a capitalului social;

19. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, īncheierea, executarea, punerea īn aplicarea si terminarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente;

20. să notifice AFM cu privire la orice alocatie nerambursabilă pe care o primeste pānă la īncetarea prezentului contract.

 

ARTICOLUL 7

Obligatiile AFM

 

AFM are următoarele obligatii:

1. să asigure finantarea Proiectului īn conditiile mentionate īn prezentul contract, īn limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse īn bugetele anuale ale acesteia;

2. să urmărească īndeplinirea etapelor prevăzute īn prezentul contract;

3. să verifice, prin inspectie la fata locului, dacă tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, īnainte de aprobarea cererii de tragere;

4. să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare;

5. să īntocmească nota de control īn termen de 15 zile de la data depunerii cererii de tragere.

 

ARTICOLUL 8

Cazuri de culpă

 

1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

2. Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută īn prezentul contract ori furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie īn legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărāre judecătorească definitivă;

c) īmpotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau oricare altă procedură asemănătoare;

d) situatia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a proiectului.

3. AFM va notifica Beneficiarul īn maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă si īn cazul īn care deficientele mentionate īn notificare nu sunt īnlăturate īn maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea īn īntārziere si fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finantării pānă la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă si rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, īn conditiile Codului de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 9

Īncetarea contractului

 

1. Prezentul contract īncetează de drept:

a) la data prevăzută īn prezentul contract;

b) īn cazul imposibilitătii obiective a Beneficiarului de a realiza proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data interventiei unui act de autoritate;

d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data īncheierii prezentului contract si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale īn asa măsură īncāt īndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului īn termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul īn care AFM a avut cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

2. Prezentul contract īncetează prin reziliere, la initiativa AFM, īn următoarele conditii:

a) Beneficiarul nu īsi īndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) Beneficiarul este īn procedură de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau oricare altă procedură asemănătoare;

c) īn situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 8 alin. 2.

3. Īn caz de reziliere, Beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, īn cuantum egal cu suma trasă din finantare, la care se adaugă dobānda percepută de AFM pentru finantările rambursabile, calculată īncepānd cu prima tragere si īn procentul valabil la acea dată.

4. Sumele datorate de către Beneficiar īn baza alin. 3 vor fi recuperate inclusiv prin executarea garantiei constituite īn favoarea AFM.

5. Beneficiarul rămāne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de īncetarea prezentului contract īnainte de termen din culpa sau la initiativa sa (inclusiv majorări de īntārziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).

6. Īn cazul īn care īncetarea prezentului contract intervine īnainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 10

Forta majoră si cazul fortuit

 

1. Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se īntelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după īncheierea prezentului contract si care īmpiedică părtile să īsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

2. Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să notifice celeilalte părti īn termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită, īn termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră, certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data īncetării īn termen de 5 zile de la īncetare;

d) să ia orice măsuri care īi stau la dispozitie īn vederea limitării consecintelor.


3. Dacă nu se procedează la anuntare, īn conditiile si termenele prevăzute, partea care invocă forta majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

4. Īndeplinirea prezentului contract va fi suspendată īn perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor pānă la aparitia acesteia.

5. Forta majoră, comunicată si dovedită īn conditiile alin. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează ori se estimează ca va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă īn vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) īncetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea prezentului contract.

7. Prevederile de mai sus se aplică si īn cazul fortuit.

 

ARTICOLUL 11

Alte clauze

 

1. Beneficiarul īsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

2. Beneficiarul īsi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului īnsărcinat cu implementarea proiectului.

3. Īn nicio circumstantă si din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere si obligată la plata de daune-interese pe durata desfăsurării proiectului si, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăti suplimentare.

4. Īn cazul īn care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

5. Prezentul contract īn integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgānd din acesta nu pot face obiectul cesiunii; īn caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi īn drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

6. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese si va informa imediat AFM despre orice situatie care dă nastere sau este posibil să dea nastere unui astfel de conflict.

7. AFM si Beneficiarul se angajează să păstreze confidentialitatea documentelor si informatiilor legate de derularea prezentului contract, informatiile putānd fi furnizate numai autoritătilor competente, īn conditiile legii, sau unor terte părti, numai cu acordul părtilor prezentului contract.

8. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate īn urma implementării proiectului, precum si alte documente legate de proiect vor rămāne īn patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si după cum consideră necesar informatia cuprinsă īn rapoartele proiectului, precum si rezultatele obtinute, oricare ar fi forma acestora.

9. Beneficiarul are obligatia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate īn legătură cu orice reclamatii si actiuni īn justitie, ce rezultă din īncălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de inventie, mărci īnregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitătile necesare implementării proiectului, precum si pentru daune-interese, costuri, taxe si alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

10. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

11. Beneficiarul se obligă ca, īn orice notă, raport, material publicat, conferinte si seminare cu privire la proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finantare din Fondul pentru mediu.

12. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut īn prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricānd, pānă la stingerea tuturor obligatiilor Beneficiarului fată de aceasta.

13. Īn cazul īn care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislatiei aplicabile, părtile au obligatia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel īncāt să nu se abată de la obligatiile stabilite īn cuprinsul acestuia.

 

ARTICOLUL 12

Jurisdictie

 

1. Orice neīntelegere rezultānd din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cāt posibil, pe cale amiabilă.

2. Īn cazul īn care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantei judecătoresti de drept comun īn a cărei rază teritorială īsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 13

Notificări

 

1. Orice notificare sau solicitare īn baza prezentului contract se va face īn scris, la următoarele adrese:

- pentru AFM: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

-pentru Beneficiar:.....................

2. In cazul īn care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată īn scris la AFM.

3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele mentionate la alin. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

4. Notificările se pot transmite si prin fax, la numărul..................pentru AFM si numărul ............... pentru Beneficiar, cu conditia să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 14

Amendamente

 

1. Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul părtilor, consemnat īntr-un act aditional.

2. Cererea de modificare a prezentului contract va fi adresată AFM cu minimum 10 zile īnaintea datei la care se doreste să opereze modificarea, cu exceptia cazurilor bine īntemeiate si justificate de către Beneficiar.

3. Prin exceptie de la prevederile alin. 1, nu este necesară īntocmirea unui act aditional pentru modificările efectuate īn coloana nr. 1 din anexa nr. 2 („Data depunerii cererii de tragere"), dacă acestea nu implică si modificarea duratei de realizare a proiectului. Īn acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

4. Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere īn conditiile prevăzute la alin. 3 se transmite cu cel putin două zile īnaintea momentului la care se doreste ca această modificare să intre īn vigoare.

ARTICOLUL 15

Dispozitii finale

 

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind īntocmit, interpretat si executat conform legislatiei romāne si guvernat de aceasta.

2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv īn caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul īn declaratii.


3. Anexele............1, pe care Beneficiarul declară că le cunoaste si le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

4. Prezentul contract s-a semnat la data de.......la sediul

AFM, īn 4 exemplare, toate avānd valoare juridică egală, dintre care 3 exemplare pentru AFM si un exemplar pentru Beneficiar.

 

AFM

 

Presedinte,

......................................................

Director buget-finante,

......................................................

Viza control financiar preventiv

(semnătura/ziua, luna, anul)

 

Director tehnic,

......................................................

Consilier juridic,

......................................................

BENEFICIAR

 

Numele si functia persoanelor mentionate īn preambulul contractului si stampila

 

 

 

NOTA BENE:

Īn contractul care se īncheie cu Beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rămase libere;

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele si alineatele si se vor face corelările corespunzătoare;

- se vor elimina, dacă este cazul, toate variantele īnscrise cu bară care nu corespund.

 

1 Se va completa identificāndu-se corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul de finantare nerambursabilă

 

            Nr............/.............

CAPITOLE SI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

Capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile

 

 

 

 

 

AFM

 

Presedinte,

......................................................

Director buget-finante,

......................................................

Director tehnic,

......................................................

Consilier juridic,

......................................................

Īntocmit - referent de specialitate

(numai exemplarele care rămān la AFM)

BENEFICIAR

 

Numele si functia persoanelor mentionate īn preambulul contractului si stampila

 

 


ANEXA Nr. 2

la contractul de finantare nerambursabilă

 

            Nr. ......................

GRAFICUL DE FINANTARE NERAMBURSABILA A PROIECTULUI

 

Nr. crt

Data depunerii cererii de tragere

Suma

0

1

2

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Total

X

 

 

AFM

 

Presedinte,

......................................................

Director buget-finante,

......................................................

Director tehnic,

......................................................

Consilier juridic,

......................................................

Īntocmit - referent de specialitate

(numai exemplarele care rămān la AFM)

BENEFICIAR

 

Numele si functia persoanelor mentionate īn preambulul contractului si stampila

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la contractul de finantare nerambursabilă

 

Nr............/............

Solicitantul.....................................

Sediul.........................................

C.U.I...........................................

Cont nr........................................deschis la Trezoreria

Nr. de īnregistrare la AFM............................

 

CERERE DE TRAGERE

Nr............../....................

            Īn baza Contractului de finantare nerambursabilă nr. ............... din .........../......./....................., vă rugăm să aprobati prezenta cerere de tragere, pentru suma de .................................................. lei (īn litere:................................................................................................), din finantarea nerambursabilă īn valoare de ................................lei (īn litere:........................................................).

Aceasta sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activitătilor desfăsurate īn perioada ........................

Documentele justificative sunt anexate la prezenta cerere, īn original si/sau īn copie.

 


Situatia finantării la data prezentei cereri de tragere

 

Suma totală aprobată conform contractului

de finantare nerambursabilă

Suma acordată pānă la data prezentei cereri

de tragere

Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere

Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma totală trasă din finantare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras din finantarea aprobată

(col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

            Cunoscānd prevederile Codului penal privind falsul īn declaratii, declar că am verificat datele din prezenta cerere si, īn conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectă si completă.

 

Reprezentantul legal al Beneficiarului

Numele si prenumele.......................

Functia...............................................

Semnătura........................................

                        L.S.

 

Aprobat AFM

Presedinte,

......................................................

Director buget-finante,

......................................................

Director tehnic,

......................................................

Sef Serviciu implementare si monitorizare tehnică,

......................................................

Referent de specialitate,

......................................................

 

NOTĂ:

Coloanele 1, 2 si 3 se completează de către Beneficiar, iar coloanele 4, 5 si 6 se completează de către personalul AFM. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi īnmānată Beneficiarului.


 

ANEXA Nr. 4

la contractul de finantare nerambursabilă

 

            Nr............/............

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

pentru efectuarea decontărilor de către AFM si care īnsotesc cererea de tragere

 

1. Declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului, potrivit căreia nu beneficiază de altă finantare pentru acelasi proiect. Se depune la fiecare cerere de tragere.

2. Situatiile de lucrări executate de Beneficiar, cuantificate valoric (după caz)

3. Proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor, datat, semnat si stampilat de reprezentantul legal al Beneficiarului. Procesul-verbal trebuie să descrie stadiul fizic de realizare a investitiei, pentru lucrările executate, stadiul lucrărilor fiind conform cu cel din situatiile de plată aferente transei pentru care se depune cererea de tragere.

4. Situatiile de plată pentru lucrările executate si centralizatoarele situatiilor de plată, care trebuie semnate cu numele mentionat īn clar, stampilate si datate de reprezentantul legal al Beneficiarului, de dirigintele/inspectorul de santier si de executantul lucrării

5. Facturi fiscale, ordine de plată, dispozitii de plată externe, īn cazul importurilor (traduse īn limba romānă de către traducători autorizati), declaratii vamale, extrase de cont si/sau alte documente justificative, respectiv chitante fiscale, cecuri, registre de casă, ordine de deplasare (după caz)

6. Contracte cu terti pentru achizitia de bunuri/lucrări (īn situatia īn care contractul este redactat īntr-o limbă străină se va prezenta si traducerea autorizată a acestuia īn limba romānă), care să stipuleze: obiectul, data īncheierii, durata, pretul, documentele, modalitatea de plată, clauza privind garantia de bună executie

7. Proces-verbal de receptie a bunurilor achizitionate/lucrărilor executate, completat, datat, semnat si stampilat

8. Extras de cont si adresă din partea băncii creditoare cu privire la actualitatea īmprumutului si suma de plată reprezentānd dobānda pentru luna respectivă (īn cazul sustinerii dobānzii)

9. Certificat de atestare fiscală emis de directia taxe si impozite locale, īn original. Se depune la fiecare cerere de tragere.

10. Certificat fiscal privind plata obligatiilor la Fondul pentru mediu, eliberat de AFM (pentru fiecare tragere).

11. Balanta de verificare aferentă lunii anterioare depunerii cererii de tragere, pentru verificarea īnscrierii īn contabilitate a sumelor decontate de AFM.

12. Certificate de calitate/conformitate/origine/provenientă pentru bunurile/materialele achizitionate, datate, semnate si stampilate de autoritatea emitentă

13. Garantia de bună executie pentru lucrări, care trebuie constituită īn conformitate cu contractul de lucrări, īn favoarea Beneficiarului finantării. Garantia poate fi constituită fie prin emiterea unei scrisori de garantie bancară, a unei polite de asigurare, a unui cec etc, fie prin constituirea acesteia prin retineri succesive din transele de plată.

14. Declaratia de conformitate (a producătorului utilajului)

15. Declaratiile vamale (pentru importurile directe) atasate la facturi. Declaratiile vamale se eliberează numai pentru bunurile importate din afara spatiului comunitar. Aceste documente trebuie semnate si stampilate de autoritatea emitentă.

16. Alte documente relevante

 

NOTĂ:

Cu exceptia documentelor pentru care se mentionează expres prezentarea acestora īn original, documentele justificative se depun īn copie. La depunerea dosarului de decontare este necesară īnsă si prezentarea originalelor documentelor, pentru a fi verificate de către personalul AFM. Īn urma verificării, copiile documentelor sunt certificate „conform cu originalul", iar originalele se restituie Beneficiarului.

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 pct. VI.1 din Hotărārea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, si care sunt prevăzute īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2009.

Nr. 2.857/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Agache Constantin, fiul lui Gheorghe si Ludmila, născut la data de 14 februarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 3B, ap. 3. (2.793/2003)

2. Agache Ludmila, fiica lui Colenchivschi Ion si Xenia, născută la data de 30 iunie 1959 īn localitatea Vădeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 3B, ap. 3. (2.793/2003)

3. Albu Parascovia, fiica lui Băt Sergiu si Sofia, născută la data de 24 octombrie 1960 īn localitatea Mascăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 84, bl. 3, ap. 99. (4.313/2003)

4. Albu Petru, fiul lui Zaharia si Parascovia, născut la data de 21 noiembrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 84, bl. 3, ap. 99. (4.313/2003)

5. Andriucă Natalia, fiica lui Pascovschi Fiodor si Eleonora, născută la data de 1 noiembrie 1982 īn localitatea Biruinta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. laloveni nr. 98, bl. 3, ap. 4. (3.831/2003)

6. Andronovici Ion, fiul lui Ion si Ecaterina, născut la data de 29 martie 1975 īn localitatea Condrătesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Coca nr. 33, ap. 73. (5.482/2003)

7. Anghel Nina, fiica lui Jalba Vasile si Eudochia, născută la data de 29 decembrie 1956 īn localitatea Grozesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 184, ap. 73. (9.937/2003)

8. Anton Grigore, fiul lui Gheorghe si Minodora, născut la data de 7 februarie 1973 īn localitatea Ghelăuza, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. M. Sadoveanu nr. 30. (4.384/2003)

9. Babuschin Ludmila, fiica lui Ivan si Măria, născută la data de 7 iunie 1960 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Pandurilor nr. 16, ap. 33. (15.096/2003) Copii minori: Babuschin Veaceslav, născut la 6.08.1991.

10. Baciu Anatolie, fiul lui Nicolae si Zinaida, născut la data de 29 august 1975 īn localitatea Corlăteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Decebal nr. 121, bl. 2, ap. 43. (4.455/2003)


11. Badareu Ion, fiul lui Nicolae si Elena, născut la data de 21 septembrie 1981 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Făgureni. (16.484/2003)

12. Badura Julieta, fiica lui Canschi Alexandru si Valeria, născută la data de 14 ianuarie 1973 īn localitatea Cojusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 7, bl. 1, ap. 3. (4.443/2003) Copii minori: Badura lana-Victorina, născută la 24.03.1997.

13. Bajora Eugeniu, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 7 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici nr. 12, bl. 3. (9.625 bis/2003)

14. Bălan Natalia, fiica lui Gheorghe si Emilia, născută la data de 4 septembrie 1979 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Suceava nr. 16, ap. 8. (10.859/2003)

15. Bălan Olga, fiica lui Gheorghe si Emilia, născută la data de 14 mai 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Suceava nr. 16, ap. 8. (10.863/2003)

16. Banaru Valentina, fiica lui Banari Xenofont si Covalciuc Olga, născută la data de 30 martie 1954 īn localitatea Mihailovca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 22, bl. 1, ap. 82. (600/2006)

17. Barbăneagră Nicolae, fiul lui Gheorghe si Ioana, născut la data de 3 martie 1959 īn localitatea Rădenii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Gotesti. (688/2003)

18. Basarab Constantin, fiul lui Dumitru si Efimia, născut la data de 14 mai 1972 īn localitatea Baimaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Belgrad nr. 23, ap. 32. (4.193/2003)

19. Berbecaru Alexandru, fiul lui Gheorghe si Natalia, născut la data de 18 noiembrie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Vatra, str. Dacia nr. 1. (6.867/2003)

20. Berezovschi Aurelia, fiica lui Agache Gheorghe si Ludmila, născută la data de 24 decembrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandru cel Bun nr. 3, bl. B, ap. 3. (2.792/2003) Copii minori: Berezovschi Bianca, născută la 24.06.2006.

21. Beselea Suzana, fiica lui Cazac Vladimir si Liuba, născută la data de 18 martie 1979 īn localitatea Onitcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Onitcani. (5.354/2003) Copii minori: Beselea Amalia, născută la 6.05.2002.

22. Betivu Eugeniu, fiul lui Leonid si Olga, născut la data de 19 decembrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Aerodromului nr. 11, bl. 2. (4.704/2003)

23. Betivu Leonid, fiul lui Ion si Eudochia, născut la data de 23 octombrie 1965 īn localitatea Chiscăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Aerodromului nr. 11, bl. 2. (4.704/2003)

24. Betivu Marina, fiica lui Leonid si Olga, născută la data de 17 ianuarie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Aerodromului nr. 11, bl. 2. (4.704/2003)

25. Bezer Gheorghe, fiul lui Ion si Ecaterina, născut la data de 11 noiembrie 1975 īn localitatea Ciuciuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Ciuciuleni. (4.897/2003)

26. Bīta Elena, fiica lui Ion si Nadejda, născută la data de 7 ianuarie 1986 īn localitatea Cuhnesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Cuhnesti. (1.334/2006)

27. Bogasieru Albert, fiul lui Gheorghe si Tamara, născut la data de 1 septembrie 1961 īn localitatea Găureni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Bucuresti nr. 15, ap. 27. (3.487/2003)

28. Boghean Violeta, fiica lui Stefan si Galina, născută la data de 3 august 1974 īn localitatea Crihana-Veche, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Crihana Veche. (4.636/2003)

29. Bors Carolina, fiica lui Efim si Aurelia, născută la data de 16 decembrie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 28, ap. 76. (5.381/2003)

30. Botnaru Tatiana, fiica lui Mihail si Nadejda, născută la data de 6 iulie 1976 īn localitatea Sīngerei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Spătarul Milescu nr. 19, bl. 3. (3.338/2006) Copii minori: Botnaru Alina, născută la 9.03.1999.

31. Braguta Lilia, fiica lui Nicolai si Ioana, născută la data de 5 iunie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Bubuieci, str. Iu. Gagarin nr. 61. (14.517/2003)

32. Braguta Mariana, fiica lui Nicolai si Ioana, născută la data de 3 august 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Bubuieci, str. Iu. Gagarin nr. 61. (14.520 bis/2003)

33. Budu Constantin, fiul lui Vasile si Elena, născut la data de 17 iulie 1971 īn localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 28, ap. 11 B. (3.223/2004) Copii minori: Budu Cristian, născut la 1.04.2000.

34. BugaAngela, fiica lui Avram Stefan si Eugenia, născută la data de 15 septembrie 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Zaicana. (5.466/2003) Copii minori: Buga Victoria, născută la 26.10.1997.

35. Buga Vladimir, fiul lui Agapie si Minodora, născut la data de 19 iulie 1960 īn localitatea Zăicana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Zaicana. (5.463/2003)


36. Burduja Lilia, fiica lui Grigore si Margareta, născută la data de 21 iunie 1982 īn localitatea Stefan-Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Korolenko nr. 57, ap. 22. (524/2006)

37. Burlacu Mihail, fiul lui Grigore si Eugenia, născut la data de 23 februarie 1960 īn localitatea Moara de Piatră, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Bulgară nr. 130, ap. 26. (5.396/2003)

38. Buza Aliona, fiica lui Gheorghii si Veronica, născută la data de 23 aprilie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Rīndunele nr. 30. (4.864/2003)

39. Buza Diana, fiica lui Vladimir si Angela, născută la data de 25 septembrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Zaicana. (5.466/2003)

40. Buza Gheorghii, fiul lui Simion si Măria, născut la data de 1 noiembrie 1962 īn localitatea Sipoteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Rīndunele nr. 30. (4.864/2003) Copii minori: Buza Igor, născut la 2.03.1993.

41. Buza Veronica, fiica lui Bivol Ion si Măria, născută la data de 17 martie 1968 īn localitatea Ulmu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Rīndunele nr. 30. (4.862/2003)

42. Buzu Liliana, fiica lui Pavel si Zinaida, născută la data de 17 martie 1979 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Peresecina, str. C. Stamati nr. 7. (8.396/2003)

43. Canatui Elena, fiica lui Varanită Anton si Ana, născută la data de 5 februarie 1977 īn localitatea Tomai, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Tomai. (4.665/2003)

44. Casian Dionisie, fiul lui Pavel si Veronica, născut la data de 4 septembrie 1985 īn localitatea Telenesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Telenesti, str. Alexandru cel Bun nr. 3, bl. 1. (5.632/2004)

45. Catīr Ion, fiul lui Tudor si Sofia, născut la data de 8 septembrie 1955 īn localitatea Suri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 4, ap. 22. (17.101/2003)

46. Catīr Nina, fiica lui Nahaba Feofan si Eugenia, născută la data de 25 august 1958 īn localitatea Novaia Tariceanka, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 4, ap. 22. (17.130/2003)

47. Catīr Valeriu, fiul lui Ion si Nina, născut la data de 20 octombrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 4, ap. 22. (17.101/2003)

48. Cazacu Larisa, fiica lui Mihail si Eugenia, născută la data de 12 iulie 1967 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Sīngera, str. A. Russo nr. 5. (5.282/2004)

49. Cazacu Victoria, fiica lui Antoci Grigore si Nina, născută la data de 1 iunie 1965 īn localitatea Gura-Bīcului, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Miorita nr. 5, bl. 1, ap. 3. (4.622/2003)

50. Cebanu Larisa, fiica lui Anghel Profir si Sofia, născută la data de 5 mai 1967 īn localitatea Ciocīlteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Roscani. (16.668/2003) Copii minori: Cebanu Ion, născut la 4.05.1992, si Cebanu Andrei, născut la 23.03.1995.

51. Celac Nadejda, fiica lui Boris si Svetlana, născută la data de 8 februarie 1980 īn localitatea Zgurita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Floresti, str. Stefan cel Mare nr. 30, ap. 8. (16.503/2003)

52. Ceresău Nicolae, fiul lui Vasile si Elena, născut la data de 30 august 1978 īn localitatea Pepeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 1, bl. 3, ap. 170. (5.963/2003)

53. Cernopoli Eugeniu, fiul lui Vladimir si Valentina, născut la data de 13 ianuarie 1975 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. laloveni nr. 96, bl. A, ap. 51. (5.728/2003) Copii minori: Cernopoli Sofia, născută la 7.05.1997.

54. Chirău Nicolae, fiul lui Pavel si Elisaveta, născut la data de 28 septembrie 1972 īn localitatea Chipesca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Soroca, Str. Busuiocului nr. 25. (14.360/2003)

55. Chironet lurie, fiul lui Ion si Parascovia, născut la data de 6 noiembrie 1971 īn localitatea Temeleuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mesager nr. 5, bl. 1,ap. 112.(13.625/2003) Copii minori: Chironet Cristina, născută la 10.03.1992.

56. Chistol Gheorghe, fiul lui Ion si Eugenia, născut la data de 21 aprilie 1977 īn localitatea Orac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Mingir. (3.105/2006)

57. Chistol Natalia, fiica lui Ion si Eugenia, născută la data de 13 noiembrie 1983 īn localitatea Orac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Aldea Teodorovici nr. 12, bl. 2, ap. 46. (3.104/2006)

58. Ciobanu Ion, fiul lui Mihail si Vasilisa, născut la data de 11 octombrie 1970 īn localitatea lalpugeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 9, ap. 140. (3.334/2003)

59. Ciobanu Sergiu, fiul lui Gheorghe si Anastasia, născut la data de 24 noiembrie 1965 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. Alexandru cel Bun nr. 1. (5.714/2003)

60. Ciocanu Eduard, fiul lui Gheorghe si Raisa, născut la data de 16 octombrie 1972 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Ghidighici, str. Hajdău nr. 23. (3.401/2003)


61. Ciocanu Raisa, fiica lui Jīmbea Petru si Nadejda, născută la data de 9 februarie 1952 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Ghidighici, str. Hajdău nr. 23. (3.398/2003)

62. Ciubotaru Zinaida, fiica lui Besliu Florea si Rozmerita Varvara, născută la data de 10 ianuarie 1969 īn localitatea Cobani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Botanica Veche nr. 8, ap. 27. (3.445/2003) Copii minori: Ciubotaru Daniel, născut la 21.04.1992, si Ciubotaru Florin, născut la 7.04.2005.

63. Cocieru Lilian, fiul lui Simion si Ana, născut la data de 4 februarie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, satul Grătiesti, Str. 8 Martie nr. 34. (5.662/2003) Copii minori: Cocieru Corina, născută la 26.11.2002.

64. Condurache Teodora, fiica lui Preuteasă Tudor si Ana, născută la data de 24 februarie 1952 īn localitatea Burlacu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Schinoasa nr. 14. (17.106/2003)

65. Corcevoi Mariana, fiica lui Chisniceanu Alexei si Tamara, născută la data de 23 septembrie 1968 īn localitatea Ciniseuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Rezina, satul Ciniseuti. (16.030/2003) Copii minori: Corcevoi Victor, născut la 23.08.1991, si Corcevoi Liviu, născut la 29.12.1996.

66. Cosoi Nicolae, fiul lui Antonii si Ana, născut la data de 10 mai 1986 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Mitoc. (961 bis 1/2003)

67. Cosoi Antonii, fiul lui Nicolae si Ana, născut la data de 27 ianuarie 1954 īn localitatea Putintei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Mitoc. (857/2003) Copii minori: Cosoi Valentina, născută la 30.08.1992.

68. Covalciuc Elena, fiica lui Petru si Alexandra, născută la data de 1 mai 1979 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Ciorescu, str. Moldova nr. 2, ap. 26. (16.166/2003)

69. Cravcenco Natalia, fiica lui Catīr Ion si Nina, născută la data de 16 august 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Albisoara nr. 80, bl. 4, ap. 22. (17.131/2003)

70. Creciun Nadejda, fiica lui Meleca Stepan si Ana, născută la data de 16 august 1964 īn localitatea Serpeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. V. Belinski nr. 65, bl. A, ap. 6. (5.515/2003)

71. Cucer Mihail, fiul lui Andrei si Ana, născut la data de 4 septembrie 1959 īn localitatea Mărinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Hīrbovăt, str. S. Lazo nr. 17. (4.331/2003)

72. Culinschi Rodica, fiica lui Palii Alexei si Valentina, născută la data de 29 mai 1970 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 24, bl. 3, ap. 51.(5.351/2003)

73. Cusnir Igor, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 15 februarie 1981 īn localitatea Cornesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Cornesti. (11.696/2003)

74. Dandan Feodor, fiul lui Dumitru si Valentina, născut la data de 4 august 1976 īn localitatea Oziornoe (Babele), Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Odesa, raionul Izmail, satul Oziornoe, str. Severnaia nr. 19. (15.516/2003)

75. Daschevici Ana, fiica lui Ion si Veronica, născută la data de 3 februarie 1991 īn localitatea Ciudei, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, localitatea Ciudei. (5.586/2003)

76. Daschevici Veronica, fiica lui Bancescu Mircea si Ghermina, născută la data de 2 februarie 1959 īn localitatea Igesti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Storojinet, localitatea Ciudei. (5.586/2003)

77. Deleu Ion, fiul lui Grigore si Nadejda, născut la data de 19 august 1967 īn localitatea Ochiul Alb, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Drochia, satul Ochiu Alb. (7.455/2003) Copii minori: Deleu Nicoleta, născută la 31.01.2003, si Deleu lonut, născut la 22.10.2001.

78. Dodonova Nina, fiica lui Purici Victor si Efrosinia, născută la data de 13 mai 1959 īn localitatea Solcani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Vieru nr. 6, bl. 1, ap. 54. (2.295/2004)

79. Dontu Natalia, fiica lui Verdes Mihail si Ana, născută la data de 1 iunie 1979 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Durlesti, str. Damian Liviu nr. 11. (3.009/2004) Copii minori: Dontu Milena, născută la 1.08.2007.

80. Efimenco Tatiana, fiica lui Victor si Măria, născută la data de 15 decembrie 1980 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. 1 Mai nr. 55, bl. 24. (6.951/2003)

81. Frimu Adrian, fiul lui Valeriu si Măria, născut la data de 15 noiembrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str-la Studentilor nr. 7, bl. 3, ap. 34. (4.133/2003)

82. Furdui Dorin, fiul lui Vladimir si Elena, născut la data de 27 septembrie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. T. Mălai nr. 117, ap. 2. (15.383/2003)

83. Furdui Elena, fiica lui Mantea Ion si Feodora, născută la data de 23 iunie 1962 īn localitatea Rădeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. T. Mălai nr. 117, ap. 2. (15.383/2003)


84. Ganea Lilian, fiul lui Vasile si Lidia, născut la data de 11 decembrie 1969 īn localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Rusestii Noi. (7.890/2003) Copii minori: Ganea Paul, născut la 14.07.2006.

85. Gatcan Margareta, fiica lui Ursachi Vladimir si Raisa, născută la data de 28 aprilie 1961 īn localitatea Sudarea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza-Vodă nr. 7, bl. 3, ap. 7. (4.918/2003)

86. Ghenova Tatiana, fiica lui Ivan si Irina, născută la data de 15 mai 1983 īn localitatea Gotesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Gotesti. (3.169/2003)

87. Gīnceru Alecsandru, fiul lui Valentin si Tamara, născut la data de 16 ianuarie 1990 īn localitatea Vstrecinīi, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Pann nr. 9, ap. 2. (16.203/2003)

88. Gīnceru Tamara, fiica lui Pruteanu Gheorghe si Elena, născută la data de 17 februarie 1962 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Pann nr. 9, ap. 2. (16.212/2003)

89. Gīnceru Valentin, fiul lui lacob si Olga, născut la data de 11 mai 1959 īn localitatea Baimaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Pann nr. 9, ap. 2. (16.203/2003)

90. Grati Alina, fiica lui Valeriu si Raisa, născută la data de 4 martie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Creangă nr. 68, ap. 21. (3.301/2005)

91. Grati Eugeniu, fiul lui Valeriu si Raisa, născut la data de 4 decembrie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Creangă nr. 68, ap. 21. (3.301/2005)

92. Grati Raisa, fiica lui Bobeica Andrei si Alexandra, născută la data de 27 ianuarie 1964 īn localitatea Hīrtopul Mic, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Creangă nr. 68, ap. 21. (3.301/2005)

93. Grecu Chirii, fiul lui Ilie si Eudochia, născut la data de 7 noiembrie 1969 īn localitatea Cenac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Cenac. (15.625/2003)

94. Grib Andrei, fiul lui Gheorghe si Valentina, născut la data de 23 septembrie 1980 īn localitatea Cupcini, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Edinet, orasul Cupcini, Str. Bucovinei nr. 11, bl. 9, ap. 4. (9.710/2003)

95. Grosu Ioana, fiica lui Zaharia Tudor si Vera, născută la data de 19 noiembrie 1953 īn localitatea Pitusca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 19, bl. 3, ap. 11. (389/2003)

96. Groza Vasile, fiul lui Ion si Alexandra, născut la data de 6 octombrie 1964 īn localitatea Tipala, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Tipala. (15.201/2003) Copii minori: Groza Mariana, născută la 11.08.1994, si Groza Alexandrina, născută la 26.08.2004.

97. Groza Victor, fiul lui Vasile si lulia, născut la data de 1 octombrie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Tipala.(15.201/2003)

98. Hāncu Ilie, fiul lui Filip si lulita, născut la data de 9 octombrie 1953 īn localitatea Băcioi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Băcioi. (5.668/2003)

99. Harea Gheorghe, fiul lui Constantin si Valentina, născut la data de 8 august 1988 īn localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Selistea Nouă. (5.898/2004)

100. Harea Valentina, fiica lui Gorbuleac Gheorghe si Vera, născută la data de 14 octombrie 1964 īn localitatea Selistea Nouă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Selistea Nouă. (5.898/2004)

101. leseanu Elena, fiica lui Nită Vasile si Vasilisa, născută la data de 16 mai 1962 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Rosu. (5.759/2003)

102. Inculet Fiodor, fiul lui Vergii si Larisa, născut la data de 12 mai 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Moscova nr. 16, ap. 195. (17.056/2003)

103. Istrati Cristina, fiica lui Valeriu si Elena, născută la data de 11 septembrie 1986 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Pīrlita. (12.893/2003)

104. Istrati Elena, fiica lui Valeriu si Elena, născută la data de 20 ianuarie 1991 īn localitatea Pīrlita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Pīrlita. (12.893/2003)

105. Istrati Valeriu, fiul lui Vasile si Vera, născut la data de 30 mai 1963 īn localitatea Pīrlita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Pīrlita (12.893/2003) Copii minori: Istrati Vădim, născut la data de 11.03.1993.

106. Jalbă Igor, fiul lui Tudor si Emilia, născut la data de 9 iulie 1979 īn localitatea Scoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Scoreni. (14.435/2003)

107. Jalbă Vitalie, fiul lui Vasile si Ioana, născut la data de 5 decembrie 1975 īn localitatea Borogani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Borogani, Str. Viilor nr. 30. (12.203/2003)

108. Lazari Gheorghe, fiul lui lacob si Ludmila, născut la data de 18 februarie 1971 īn localitatea Manta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Manta. (5.552/2003)

109. Lebăda Vasile, fiul lui Mihail si Babin Ludmila, născut la data de 12 ianuarie 1984 īn localitatea Durlesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Codrilor nr. 10, ap. 37. (6.367/2003)


110. Locoman Andrei, fiul lui Ion si Nadejda, născut la data de 5 ianuarie 1977 īn localitatea Pepeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alba-lulia nr. 3. (9.260/2003) Copii minori: Locoman Iuliana, născută la 18.03.2006.

111. Lungu Sergiu, fiul lui Stelian si Vera, născut la data de 12 februarie 1979 īn localitatea Roscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Roscani. (6.466/2003)

112. Macari Afanasie, fiul lui Filip si Anastasia, născut la data de 6 mai 1952 īn localitatea Cărpineni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. S. Murafă nr. 45. (4.400/2003)

113. Mitcul Irina, fiica lui Pavel si Vera, născută la data de 7 aprilie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 22, ap. 56. (4.391/2003)

114. Mohor Constantin, fiul lui Constanin si Ecaterina, născut la data de 17 august 1972 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Colibasi. (8.436/2003)

115. Munteanu Fotachi, fiul lui Andrei si Alexandra, născut la data de 27 ianuarie 1955 īn localitatea Flămīnzeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Decebal nr. 89, ap. 25. (5.706/2003)

116. Nechifor Eduard, fiul lui Anatolie si Nina, născut la data de 5 mai 1977 īn localitatea Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Glodeni, str. M. Eminescu nr. 3, ap. 6. (2.859/2003)

117. Negruta Eugenia, fiica lui Teaca Macarie si Valentina, născută la data de 16 august 1972 īn localitatea Selemet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pandurilor nr. 23, ap. 42. (16.952/2003) Copii minori: Negruta Valeria, născută la 8.08.1994, si Negruta Adrian, născut la 7.07.2000.

118. Noroc Diana, fiica lui Ion si Viorica, născută la data de 30 noiembrie 1971 īn localitatea Ustia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Alexandrescu nr. 9A, ap. 55. (5.605/2003) Copii minori: Noroc Liviu, născut la 29.03.1996.

119. Oprea Ion, fiul lui Victor si Valentina, născut la data de 12 aprilie 1981 īn localitatea Cosăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Sīngerei, str. E. Voinitchi nr. 4, bl. 9 (13.041/2003) Copii minori: Oprea Vanessa, născută la 4.04.2008.

120. Osadci Andrei, fiul lui Valeriu si Elisaveta, născut la data de 12 mai 1985 īn localitatea Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 30, bl. 3, ap. 57. (12.048/2003)

121. Osadci Elisaveta, fiica lui Chirii si Bulgac Eudochia, născută la data de 5 decembrie 1950 īn localitatea Pīrīta, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Sadoveanu nr. 30, bl. 3, ap. 57. (12.049/2003)

122. Panus Roman, fiul lui Ion si Ana, născut la data de 12 septembrie 1978 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, str. I. Neculce nr. 69. (8.445/2003)

123. Papij Nicolae, fiul lui Nicolae si Olga, născut la data de 13 iulie 1968 īn localitatea Balasinesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Balasinesti. (13.127/2003) Copii minori: Papij Ana-Maria, născută la 20.06.2001, Papij Andrei, născut la 15.06.2002, si Papij Artiom, născut la 26.07.2005.

124. Petruschevici Vladimir, fiul lui Grigore si Parascovia, născut la data de 14 octombrie 1963 īn localitatea Molovata, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, str. Timisoara nr. 6, ap. 22. (1.646/2003)

125. Pintilei Sergiu, fiul lui Valerii si Măria, născut la data de 31 decembrie 1979 īn localitatea Balatina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Glodeni, satul Balatina. (7.188/2003)

126. Pīslari Veaceslav, fiul lui Gheorghe si Parascovia, născut la data de 25 noiembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pandurilor nr. 55, bl. 2, ap. 43. (5.509/2003)

127. Plămădeală Elena, fiica lui Vasilachi Gheorghe si Ecaterina, născută la data de 15 octombrie 1978 īn localitatea Pănăsesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 31, bl. 3, ap. 9. (5.344/2003) Copii minori: Plămădeală Constantin, născut la 10.05.2002.

128. Pogreban Igor, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 15 decembrie 1985 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Tīntăreni. (14.054/2003)

129. Pogreban Măria, fiica lui Jizdan Ion si Olga, născută la data de 29 octombrie 1960 īn localitatea Geamăna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Tīntăreni. (14.054/2003)

130. Pogreban Vasile, fiul lui Ion si Măria, născut la data de 23 iunie 1961 īn localitatea Tīntăreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Tīntăreni, str. I. Creangă nr. 30. (14.052/2003)

131. Popusoi Eugeniu.fiul lui Visarion si Lidia, născut la data de 27 ianuarie 1980 īn localitatea Dubăsarii Vechi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Dubăsarii Vechi. (5.352/2003)

132. Portaru Ion, fiul lui Ion si Ecaterina, născut la data de 17 mai 1980 īn localitatea Cania, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, sos. Hīncesti nr. 22, bl. B, ap. 39. (5.224/2003)

133. Postica Ion, fiul lui Alexandru si Alexandra, născut la data de 5 iulie 1970 īn localitatea Tigheci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Ceucari nr. 8, ap. 26. (1.517/2004)

134. Postica Lilia, fiica lui Lupu Alexandru si Zinovia, născută la data de 27 ianuarie 1973 īn localitatea Alexandru cel Bun, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P Zadnipru nr. 4, bl. 3, ap. 602. (940/2004) Copii minori: Postica Vădim, născut la 21.02.1996, si Postica Cătălin, născut la 29.04.2005.

135. Postolachi Marian, fiul lui Vasile si Laurica, născut la data de 5 august 1962 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Lesecico nr. 26, bl. 107. (4.018/2003)


136. Postu Măria, fiica lui Pitei Pavel si Elisaveta, născută la data de 11 mai 1967 īn localitatea Abaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Muncesti nr. 169, ap. 3. (1.446/2003) Copii minori: Postu Victor, născut la 27.10.1991.

137. Princov Igor, fiul lui Anatolie si Măria, născut la data de 3 mai 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 31, bl. 7, ap. 42. (4.600/2003) Copii minori: Princov Maia, născută la 17.05.1992.

138. Prisacaru Valeriu, fiul lui Stefan si Larisa, născut la data de 16 august 1972 īn localitatea Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. Cehov nr. 20. (10.679/2003)

139. Prisacaru Nadejda, fiica lui Ciocanu Gheorghe si Raisa, născută la data de 23 august 1981 īn localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, comuna Ghidighici, str. Hajdău nr. 23. (3.402/2003)

140. Racu Lilia, fiica lui Andrei si Măria, născută la data de 15 mai 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Bănulescu Bodoni nr. 28, bl. 1, ap. 29. (8.764/2003)

141. Raducan Veaceslav, fiul lui Alexei si Elena, născut la data de 23 iulie 1969 īn localitatea Revaca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Sīngera, str. Stefan cel Mare nr. 4. (3.034/2004) Copii minori: Răducan Anastasia, născută la 25.04.1996.

142. Railean Gheorghe, fiul lui Ilie si Daria, născut la data de 8 septembrie 1957 īn localitatea Tuzara, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str-la Puschin nr. 3. (818/2003)

143. Revenco Lidia, fiica lui Plesca Ion si Alexandra, născută la data de 5 iunie 1952 īn localitatea Valea Rusului, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Pruteni. (1.437/2003)

144. Revencu Dumitru, fiul lui Leonid si Nadejda, născut la data de 10 iunie 1972 īn localitatea Săseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. A. Russo nr. 59, bl. 1, ap. 93. (15.685/2003)

145. Rībac Victor, fiul lui Evtihie si Sofia, născut la data de 8 octombrie 1959 īn localitatea Camencea, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Studentilor nr. 7, bl. 3, ap. 77. (3.091/2003) Copii minori: Rībac Cristian, născut la 7.08.1997, Rībac Corneliu, născut la 16.02.1993, si Rībac Cătălin, născut la 1.01.1992.

146. Roilean Cătălina, fiica lui Barajin Teodor si Domnica, născută la data de 7 octombrie 1977 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Sorocii nr. 136. (5.822/2003) Copii minori: Roileanu Alexandru, născut la 28.07.1998, si Roileanu Nichita, născut la 23.12.2002.

147. Roilean Nicolae, fiul lui Tudorsi Măria, născut la data de 28 decembrie 1975 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, Str. Sorocii nr. 136. (5.824/2003)

148. Rosea Sergiu, fiul lui Gheorghe si Ioana, născut la data de 23 februarie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul laloveni, Str. Putinei nr. 6. (2.868/2003) Copii minori: Rosea Nicolae, născut la 19.05.2000.

149. Rotaru Ana, fiica lui Borovschi Damian si Profira, născută la data de 27 ianuarie 1963 īn localitatea Ciocieseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Belousov nr. 41, ap. 14. (2.234/2003)

150. Rotaru Anatol, fiul lui Sergiu si Măria, născut la data de 26 octombrie 1960 īn localitatea Nicoreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Belousov nr. 41, ap. 14. (2.233/2003)

151. Rotaru Eugeniu, fiul lui Anatol si Ana, născut la data de 10 august 1985 īn localitatea Ciocīlteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Belousov nr. 41, ap. 14. (2.233/2003)

152. Rotaru Ina, fiica lui Anatol si Ana, născută la data de 23 octombrie 1989 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Belousov nr. 41, ap. 14. (2.234/2003)

153. Rotaru Vasile, fiul lui Ion si Măria, născut la data de 5 iunie 1982 īn localitatea Greblesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Greblesti. (12.458/2003)

154. Rusu Natalia, fiica lui Rusescu Mihail si Eugenia, născută la data de 29 mai 1970 īn localitatea Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 38, ap. 136. (1.262/2006)

155. Sajin Corneliu, fiul lui Zosim Ion si Lidia, născut la data de 19 mai 1971 īn localitatea Corjeuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Briceni, satul Corjeuti. (516/2003) Copii minori: Sajin Cristian, născut la 4.08.1996.

156. Scobioală Liviu, fiul lui Victor si Emilia, născut la data de 1 februarie 1954 īn localitatea Pociumbeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Independentei nr. 50, ap. 77. (240/2003)

157. Scripnic Ludmila, fiica lui Bīrsan Vladimir si Pelaghia, născută la data de 23 februarie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Codru, str. Puhoi nr. 48, ap. 2. (4.054/2006)

158. Scripnic Sergiu, fiul lui Romeo si Ludmila, născut la data de 8 iunie 1991 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Codru, str. Puhoi nr. 48, ap. 2. (4.054/2006)

159. Secrieru Victor, fiul lui Vasile si Elena, născut la data de 6 august 1963 īn localitatea Baimaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Baimaclia. (5.303/2003)

160. Sitrea Matroana, fiica lui Grădinari Vasile si Leostina, născută la data de 15 ianuarie 1953 īn localitatea Căpriana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (16.403/2003)

161. Sīrbu Alexandru, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 16 decembrie 1961 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. G. Latină nr. 17, ap. 102. (1.536/2004)

162. Sīrbu Roman, fiul lui Tudor si Pelaghia, născut la data de 8 martie 1980 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Căuseni, satul Ursoaia, str. M. Eminescu. (3.845/2003)


163. Spīnu Alexandru, fiul lui Stefan si Nadejda, născut la data de 1 aprilie 1967 īn localitatea Ghiliceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Butucului nr. 12, ap. 1. (4.832/2003)

164. Spīnu Alexandru, fiul lui Alexandru si Tatiana, născut la data de 11 iulie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Butucului nr. 12, ap. 1. (4.832/2003)

165. Spīnu Ana, fiica lui Anastasi Ion si Parascovia, născută la data de 27 ianuarie 1967 īn localitatea Flocoasa, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Ciobalaccia. (10.599/2003)

166. Spīnu Nicolae, fiul lui Ion si Măria, născut la data de 19 decembrie 1951 īn localitatea Dereneu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Călărasi, str. M. Eminescu nr. 50, ap. 1. (4.579/2003)

167. Stahi Ion, fiul lui Cleopatra, născut la data de 3 ianuarie 1959 īn localitatea Tătăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Buteni. (1.973/2005)

168. Stahi Radu, fiul lui Ion si Nina, născut la data de 14 aprilie 1983 īn localitatea Pogănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Hīncesti, satul Buteni. (1.974/2005)

169. Stepan Măria, fiica lui Coscodan Sofia, născută la data de 18 noiembrie 1950 īn localitatea Condrătesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Ungheni, satul Condrătesti. (493/2003)

170. Straticiuc Natalia, fiica lui Stefan si Parascovia, născută la data de 21 aprilie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 19, bl. 1, ap. 133. (4.947/2004)

171. Suruceanu Nadejda, fiica lui Andrei si Vera, născută la data de 18 septembrie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 47, ap. 104. (5.925/2003)

172. Suruceanu Vera, fiica lui Cozear Nicolae si Valentina, născută la data de 9 martie 1956 īn localitatea Buciusca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Dacia nr. 47, ap. 104. (5.925/2003)

173. Sargu Anatolie, fiul lui Dumitru si Liuba, născut la data de 27 ianuarie 1975 īn localitatea Opaci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Sadoveanu nr. 26, bl. 3. (16.488/2003)

174. Seighit Andrei, fiul lui Alexei si Tatiana, născut la data de 5 septembrie 1980 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Floresti, str. V Lupu nr. 6. (12.156/2003) Copii minori: Seighit Cristian, născut la 14.10.2005.

175. Sindilă Alexandru, fiul lui Ion si Veronica, născut la data de 23 iunie 1985 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Stefan cel Mare nr. 31. (4.542/2003)

176. Sindilă Alina, fiica lui Ion si Veronica, născută la data de 4 iulie 1988 īn localitatea Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Stefan cel Mare nr. 31. (4.542/2003)

177. Sindilă Veronica, fiica lui Gherta Gheorghe si Măria, născută la data de 10 aprilie 1965 īn localitatea Niscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Nisporeni, str. Stefan cel Mare nr. 31. (4.542/2003)

178. Sitrea Natalia, fiica lui Ion si Matroana, născută la data de 5 ianuarie 1981 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (15.532/2003)

179. Sitrea Vladislav, fiul lui Ion si Matroana, născut la data de 13 martie 1978 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (15.533/2003)

180. Stirbu Tatiana, fiica lui Triboi Gheorghe si Măria, născută la data de 3 ianuarie 1977 īn localitatea Vorniceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pandurilor nr. 50, ap. 6. (7.250/2003) Copii minori: Stirbu Vasile, născut la 5.10.1998, si Stirbu Serghei, născut la 25.11.2005.

181. Tăbīrtă Elena, fiica lui Victor si Eugenia, născută la data de 11 noiembrie 1978 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 4, ap. 7. (5.040/2003)

182. Timco lulia, fiica lui Burlacu Gheorghe si Ana, născută la data de 12 iulie 1957 īn localitatea Zăicani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Botanica Veche nr. 43, bl. 1, ap. 15.(11.293/2003)

183. Timosenco Daniela, fiica lui Anatolie si Olga, născută la data de 15 august 1981 īn localitatea Tudora, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Zelinski nr. 36, bl. 3, ap. 41. (7.306/2003)

184. Timosenco Olga, fiica lui Margină Vicol si Veniamina, născută la data de 20 noiembrie 1958 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. N. Zelinski nr. 36, bl. 3, ap. 41.(7.304/2003)

185. Todorov Eleonora, fiica lui Bou Ion si Măria, născută la data de 23 ianuarie 1951 īn localitatea Pohoarna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. C. Stere nr. 32. (6.593/2003)

186. Todorov Ion, fiul lui Stefan si Eleonora, născut la data de 3 aprilie 1987 īn localitatea Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. C. Stere nr. 32. (6.593/2003)

187. Todorov Stefan, fiul lui Ion si Natalia, născut la data de 9 decembrie 1949 īn localitatea Cioresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Străseni, str. C. Stere nr. 32. (6.588/2003)

188. Toma Mihail, fiul lui Liuba, născut la data de 1 ianuarie 1970 īn localitatea Vadul lui Isac, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. V Stroescu nr. 48, ap. 4. (1.930/2003)

189. Tricolici Natalia, fiica lui Gheorghe si Ecaterina, născută la data de 8 iulie 1980 īn localitatea Isacova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Isacova. (5.983/2003) Copii minori: Tricolici Darius, născut la 20.11.2004.


190. Tīrdea Dumitru, fiul lui Gheorghe si Tatiana, născut la data de 11 aprilie 1984 īn localitatea Tătăresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Tătărăsti. (9.159/2003)

191. Turcan Radu, fiul lui Ion si Lidia, născut la data de 6 august 1979 īn localitatea Festelita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Festelita, raionul Stefan Vodă. (5.221/2003)

192. Turcanu Drosida, fiica lui Lasco Ion si Măria, născută la data de 28 octombrie 1952 īn localitatea Morozeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 13. (15.636/2003)

193. Turcanu Ion, fiul lui Axenia, născut la data de 19 mai 1950 īn localitatea Zăicani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 13. (15.635/2003)

194. Turcanu Luminita, fiica lui Ion si Drosida, născută la data de 12 mai 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 13. (15.637/2003)

195. Ungureanu Dorin, fiul lui Valeriu si Valentina, născut la data de 29 februarie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. I. Vieru nr. 12, ap. 74. (3.126/2004)

196. Ungureanu Larisa, fiica lui Utica Petru si Măria, născută la data de 17 august 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. O. Ghibu nr. 3, ap. 74. (11.081/2003) Copii minori: Ungureanu Cristina, născută la 14.10.1996, si Ungureanu Adrian, născut la 5.05.2001.

197. Ursachi Ion, fiul lui Valeriu si Măria, născut la data de 31 ianuarie 1981 īn localitatea Peresecina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Peresecina. (5.349/2003)

198. Ursu Ion, fiul lui Ion si Alexandra, născut la data de 18 aprilie 1968 īn localitatea Găureni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. M. Spătaru nr. 19, bl. 5, ap. 39. (2.949/2006) Copii minori: Ursu Ion, născut la 9.04.1992, si Ursu Alina, născută la 19.10.1999.

199. Varanită Sergiu, fiul lui Anton si Ana, născut la data de 15 august 1980 īn localitatea Tomai, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Leova, satul Tomai. (4.664/2003) Copii minori: Varanită Roberta, născută la 30.05.2008.

200. Vasilache Gheorghe, fiul lui Ion si Olga, născut la data de 18 aprilie 1953 īn localitatea Pănăsesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Pănăsesti. (5.346/2003)

201. Verdes Mihail, fiul lui Vasile si Anghelina, născut la data de 4 martie 1956 īn localitatea Zăicana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Criuleni, satul Zăicana. (9.663/2003)

202. Vrabie Rodion, fiul lui Agapie si Victoria, născut la data de 14 februarie 1971 īn localitatea Mitoc, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Mitoc. (1.215/2005)

203. Zavtone Sergiu, fiul lui Petru si Parascovia, născut la data de 10 septembrie 1981 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, municipiul Chisinău, Grătiesti, str. Vodă nr. 34. (1.763/2003)

204. Zeru Constantin, fiul lui Grigore si Eugenia, născut la data de 15 octombrie 1974 īn localitatea Micleuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, Str. Pietrarilor nr. 14, bl. 3, ap. 15. (2.891/2003)

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Belicci Aurelia, fiica lui Petru si Lidia, născută la data de 4 iunie 1986 īn localitatea Selemet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cimislia, satul Selemet. (3.529/2006)

2. Budin Constantin, fiul lui Valeriu si Valentina, născut la data de 10 decembrie 1985 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Bălti, str. Mit. Dosoftei nr. 53, ap. 19. (2.002/2007)

3. Ceban Valeria, fiica lui Valeriu si Kolga Olesya, născută la data de 2 noiembrie 2007 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Chiev nr. 16, bl. 4, ap. 31. (10.045/2003)

4. Ceban Valeriu, fiul lui Dumitru si Zinaida, născut la data de 8 mai 1969 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Chiev nr. 16, bl. 4, ap. 31. (10.045/2003) Copii minori: Ceban Artiom, născut la 5.06.1991.

5. Ciobanu Ion, fiul lui Ion si Sofia, născut la data de 3 iulie 1973 īn localitatea Ciuciuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Ciuciuleni. (1.721/2003)

6. Ciobanu Veronica, fiica lui Mărăndici Ion si Olga, născută la data de 1 iulie 1976 īn localitatea Ciuciuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Ciuciuleni. (1.722/2003)

7. Gajim Viorel, fiul lui Vasile si Măria, născut la data de 29 noiembrie 1978 īn localitatea Oniscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Oniscani. (14.406/2003)

8. Garaba Vladimir, fiul lui Vasile si Efrosinia, născut la data de 6 decembrie 1980 īn localitatea Sadaclia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Basarabeasca, satul Sadaclia, Str. Gării nr. 20. (11.704/2003)

9. Gherman Leonid, fiul lui Alexandru si Feodora, născut la data de 14 ianuarie 1956 īn localitatea Bursuceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 19, bl. 1, ap. 57. (4.269/2003)

10. Gīdei Diana, fiica lui Moldovanu Gheorghe si Liuba, născută la data de 20 octombrie 1980 īn localitatea Rădoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Sīngerei, Str. 8 Martie nr. 4. (15.206/2003)


11. Godea Stefan, fiul lui Ion si Varvara, născut la data de 1 octombrie 1952 īn localitatea Mīnzătesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 11, ap. 66. (3.930/2003)

12. Grosu Sergiu, fiul lui Olimpii si Măria, născut la data de 30 mai 1972 īn localitatea Trebisăuti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. S. Lazo nr. 3, ap. 8. (1.445/2003)

13. Gusanu Mihail, fiul lui Nicolae si Aculina, născut la data de 20 octombrie 1969 īn localitatea Milestii Mici, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (14.678/2003)

14. Mereută Daniel, fiul lui Serghei si Tatiana, născut la data de 31 decembrie 1980 īn localitatea Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Criuleni, str. Stefan cel Mare nr. 48, ap. 23. (15.060/2003)

15. Muntean Alina, fiica lui Vasile si Alexandra, născută la data de 7 septembrie 1984 īn localitatea Camāsovca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Romānia, municipiul Galati, Str. Domnească nr. 155, bl. cămin C, ap. 215, judetul Galati. (51/2006)

16. Ostahii Liuba, fiica lui Trohin Filip si Efimia, născută la data de 3 iulie 1953 īn localitatea Rusestii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Rusestii Noi. (6.908/2003)

17. Pogreban Aliona, fiica lui Vasile si Măria, născută la data de 26 august 1984 īn localitatea Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Tīntăreni, str. I. Creangă nr. 30. (14.055/2003)

18. Pozneac Radu, fiul lui Tudor si Ecaterina, născut la data de 24 aprilie 1982 īn localitatea Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cimislia, str. A. Mateevici nr. 14. (1.049/2005)

19. Railean Oleg, fiul lui Tudor si Eugenia, născut la data de 18 septembrie 1970 īn localitatea Mălăiesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Orhei, Str. Unirii nr. 132, ap. 27. (14.810/2003)

20. Russu Dumitru, fiul lui Fiodor si Silvia, născut la data de 12 ianuarie 1984 īn localitatea Toropet, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Botanica Veche nr. 8, ap. 24. (4.126/2006)

21. Sanduta Vasile, fiul lui Victor si Hīncu Parascovia, născut la data de 14 iulie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Decebal nr. 91, ap. 9. (3.504/2009)

22. Solomon Boris, fiul lui Petru si Natalia, născut la data de 20 aprilie 1958 īn localitatea Butuceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Truseni, str. Buiucani nr. 47. (425/2003)

23. Solomon Cristina, fiica lui Boris si Natalia, născută la data de 31 martie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Truseni, str. Buiucani nr. 47. (425/2003)

24. Solomon Sergiu, fiul lui Boris si Natalia, născut la data de 9 mai 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Truseni, str. Buiucani nr. 47. (425/2003)

25. Stratu Victor, fiul lui Teodor si Antonina, născut la data de 23 ianuarie 1975 īn localitatea Prepelita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Prepelita. (11.989/2003) Copii minori: Stratu Antonela, născută la 1.04.2005.

26. Timosenco Sergiu, fiul lui Anatolie si Olga, născut la data de 2 martie 1984 īn localitatea Tudora, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinschi nr. 36, bl. 3, ap. 41. (7.305/2003)

27. Topală Măria, fiica lui Buzdugan Constantin si Vasilisa, născută la data de 25 octombrie 1966 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Colibasi. (4.570/2003)

28. Topală Stefan, fiul lui Alexandru si Măria, născut la data de 9 iulie 1988 īn localitatea Colibasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Colibasi. (4.570/2003)

29. Vdovicenco Alexandru, fiul lui Chitiniuc Vasile si Vdovicenco Tatiana, născut la data de 14 iunie 1985 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 35, ap. 30. (5.178/2003)

30. Vdovicenco Silvia, fiica lui Valeriu si lulia, născută la data de 9 mai 1984 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 35, ap. 29. (5.182/2003)

31. Vdovicenco Tatiana, fiica lui Alexandrov Alexandru si Ana, născută la data de 6 septembrie 1964 īn localitatea Găvănoasa, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Puschin nr. 57. (5.178/2003)

32. Vdovicenco Valeriu, fiul lui Alexandru si Sofia, născut la data de 1 mai 1953 īn localitatea Cucoara, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, orasul Cahul, str. Puschin nr. 57. (5.348/2003) Copii minori: Vdovicenco Valeriu, născut la 6.04.1996.

33. Vicol Eugeniu, fiul lui Gheorghe si Ana, născut la data de 23 august 1984 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul laloveni, satul Bardar. (1.394/2006)


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.