MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 625/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 625        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

918. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernuluinr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

959. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.002. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în localitatea Calafat, judetul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin"

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            609. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 1/2007 pentru stabilirea componentei nominale a Comisiei nationale privind incluziunea socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

59. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 93/2008

 

1.125/841. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009

 

5.108. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Galati

 

5.116. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Onicescu-Mihoc" din Bucuresti

 

5.121. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.124/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare" din Ploiesti


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bodoc" la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 si 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 1, 2, 5, 28 si 45;

b) se completează cu nouăsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 48-66, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 918.

 

ANEXA

 

Completări

la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Bodoc

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(lei)

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

48.

1.3.7.1

Stradă pietruită „FN 1"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 160 m, Moara - intersectia DC 29

1906

2.741

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

49.

1.3.7.1

Stradă pietruită „FN 2"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L:84m, Intersectia strada Borviz - Veres Laszlo

1906

1.439

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

50.

1.3.7.1

Stradă pietruită „Cimitirului"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 340 m, Intersectia DC 29 - Fazakas Bela

1906

5.824

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

51.

1.3.7.1

Stradă pietruită „Talomer"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 1.150 m, Podul Talomer - drum forestier Talomer

1906

19.700

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

52.

1.3.7.1

Stradă pietruită „Teglagyar"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 1.000 m, Intersectia DC 29 - drum forestier Târgovet

1906

17.130

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

53.

1.3.7.1

Stradă pietruită „Mică"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 620 m, Intersectia Bloc nr. 3 - pârâul Târgovet

1906

10.621

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

54.

1.3.7.1

Stradă pietruită „Belso"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 550 m, Biserica Reformată - pârâul Teglagyar

1906

9.421

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

55.

1.3.7.1

Stradă pietruită „Principală"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 380 m, Cămin cultural - intersectia strada Borviz

1970

6.509

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

56.

1.3.7.1

Stradă pietruită „Borviz"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 750 m, Intersectie Strada Principală – Jozsi Mihail

1970

12.848

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

57.

1.3.7.1

Stradă pietruită „Scolii"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 400 m, Monument - pârâul Talomer

1906

6.852

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

58.

1.3.7.1

Stradă pietruită „Henter"

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 266 m, Monument - Szakacs Jozsef

1906

4.556

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

59.

1.3.7.1

Strada pietruită nr. 1 „Morii"

Comuna Bodoc, Satul Olteni, L: 400 m, DN 12 - Asztalos Jozsef

1982

36.269

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

60.

1.3.7.1

Strada pietruită nr. 2 „Maior"

Comuna Bodoc, Satul Olteni, L: 1.000 m, DN 12 -Asztalos Andras

1960

90.668

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

61.

1.3.7.1

Strada pietruită nr. 3 „Mică"

Comuna Bodoc, Satul Olteni, L: 300 m, Zeides Laszlo - Rozin Sandor

1960

27.200

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

62.

1.3.7.1

Strada pietruită nr. 4 „Mică"

Comuna Bodoc, Satul Olteni, L: 300 m, Rapolti Mozes - Kisgyorgy Jozsef

1960

27.200

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

63.

1.3.7.1

Drum din piatră cubică

Comuna Bodoc, Satul Bodoc, L: 1.000 m, Veres Laszlo - Statia de îmbuteliere apă minerală

1974

 

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bodoc nr. 10/2009

64.

1.3.7.4

Drum forestier „Târgoveti"

Comuna Bodoc Satul Bodoc L: 2.600 m l:6m

2006

26.100

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 692/2006

65.

1.3.7.4

Drum forestier „Talomer- Meszaros"

Comuna Bodoc Satul Bodoc L: 5.300 m l:6m

2006

4.526

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 692/2006

66.

1.3.7.4

Drum forestier „Suto"

Comuna Bodoc Satul Bodoc L: 2.600 m l:6m

2006

26.373

Domeniul public al comunei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 692/2006


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Denumirea, suprafata construită si valoarea de inventară bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa nr. 1.

2. Se introduc în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului imobilele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei si libertătilor

cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 19 august 2009.

Nr. 959.

 

ANEXA Nr. 1

 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

2. Ordonator secundar de credite

4256324

Administratia Natională a Penitenciarelor

3. Ordonator tertiar de credite

4269126

Penitenciarul Timisoara

 

            Grupa 8 - Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoare

de inventar

Situatie juridică

Situatie juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresă

Baza legală

În administrare/ concesiune

107524

8.29.12

Cazare familială

Sc -153,52 mp

 

Tara: România, judetul: Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

162.363

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107405

8.29.12

Vizite

Sc - 250,70 mp

 

Tara: România, judetul: Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

189.015

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107409

8.29.12

Pavilion administrativ

Sc - 284,26 mp

 

Tara: România, judetul: Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

232589

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107410

8.29.12

Infirmerie

Sc - 284,26 mp

 

Tara: România, judetul: Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

227.324

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107411

8.29.12

Cazare minori 1A+ 1B

Sc - 401,38 mp

 

Tara: România, judetul: Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

541.548

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107412

8.29.12

Cazare minori 2A+2B

Sc - 401,38 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

541.548

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107415

8.29.12

Cazare minori 3A+3B

Sc - 401,38 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

541.548

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107416

8.29.12

Cazare minori 4A+4B

Sc - 401,38 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

541.548

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107460

8.29.12

Sală mese + bucătărie

Sc - 483,75 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

407.990

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107476

8.29.12

Depozit alimente

Sc - 268,75 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

173.244

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107417

8.29.12

Ateliere scoală 9A

Se - 248,40 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

193.579

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107418

8.29.12

Ateliere scoală 9B

Sc - 248,40 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

193.579

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107483

8.29.12

Scoală profesori + bibliotecă

Sc - 293,25 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

230.797

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107484

8.29.12

Laboratoare

Sc - 240,35 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

187.374

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107523

8.29.12

Clase cursuri I

Sc - 279,45 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

191.201

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107527

8.29.12

Clase cursuri II

Sc -279,45 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

191.201

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

107419

8.29.12

Complex sportiv

Sc -1238,48 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

923.587

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 

1. Ordonator principal de credite

4265841

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

2. Ordonator secundar de credite

4256324

Administratia Natională a Penitenciarelor

3. Ordonator tertiar de credite

4269126

Penitenciarul Timisoara


            Grupa 8 - Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului

 

Nr. M.F.

 

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

 

 

Valoare

de inventar

 

 

Situatie juridică

Situatie juridică actuală

 

 

Tip bun

 

 

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresă

Baza legală

În administrare/ concesiune

 

8.29.12

Amfiteatru

 

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

38.462

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Magazin alimentar

Sc- 117,30 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

97.782

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Lucrări rutiere

 

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

383.308

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Instalatii electrice

 

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

300.691

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Sistematizare teren

 

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

211.871

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Terenuri sport

 

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

179.473

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Canalizare

 

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

443.497

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

împrejmuire 295/170

930 ml

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

245.180

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Retea gaz metan

 

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

54.627

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil

 

8.29.12

Teren curti constructii

S -50.150 mp

 

Tara: România, judetul Timis, orasul Buzias, Str. Florilor nr. 14

2005

0

H.G. 264/2000

În administrare

 

imobil


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în localitatea Calafat, judetul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin", potrivit planurilor de situatie prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în localitatea Calafat, judetul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 333.241 lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile, inclusă în Planul de finantare a Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă, acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare, pentru măsura ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin, semnat la Bruxelles la 25 noiembrie 2005 si la Bucuresti la 10 martie 2006.**)

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării, delimitarea imobilelor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostinta publică prin afisare ia sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurilor de plată a despăgubirilor.

(2) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 2 septembrie 2009.

Nr. 1.002.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtilor si planurilor de situatie fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

**) Memorandumul de finantare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 bis din 23 august 2007.


ANEXA Nr. 2

TABEL

cuprinzând imobilele proprietate privată situate în localitatea Calafat, judetul Dolj, aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia infrastructurii de acces rutier si feroviar la cel de-al doilea pod peste Dunăre de la Calafat - Vidin", care se vor expropria

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Date de identificare

nr. parc/tarla/

nr. topo

Suprafata terenului

Suprafata construită

Numele proprietarului

Rezultată din acte

(m2)

Rezultată din măsurători

(m2)

1.

Dolj

Calafat

37/93/110

5.000

10

-

Baiu Petre, Saracu Traian

2.

Dolj

Calafat

137.1/93/103.5

20.700

1.004

-

Catrina Gh.Victor

3.

Dolj

Calafat

138/93/104

20.000

6.735

-

Tatasal Emil

4.

Dolj

Calafat

139.3/93/105

8.700

1.985

-

Popescu St. Elena

5.

Dolj

Calafat

139.4/93/105.1

1.000

963

-

Popescu St. Elena

6.

Dolj

Calafat

140/93/106

7.500

1.752

-

Mitran P Petre

7.

Dolj

Calafat

140.1/93/106.1

2.500

1.096

-

Mitran P Petre

8.

Dolj

Calafat

140.2/93/107

5.000

780

-

Nistor C. Gheorghe

9.

Dolj

Calafat

140.3/93/108

5.000

307

-

Popa Constanta, Popa Mihai

10.

Dolj

Calafat

142/96/1

3.000

56

-

Def. Ciuperceanu Măria

11.

Dolj

Calafat

143/96/6.1

5.000

1.329

-

Anghel Constantin

12.

Dolj

Calafat

144/96/6

3.800

1.816

-

Mindru Mihai

13.

Dolj

Calafat

145/96/2

12.700

4.720

-

Cristea Stefan, Cristea Nicolae

14.

Dolj

Calafat

146/96/80.1

2.500

261

-

David Ghe. Alexandru

15.

Dolj

Calafat

147/96/74

2.500

27

-

Micu I. Ionel

 

            TOTAL SUPRAFATĂ = 22.841 m*

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 1/2007 pentru stabilirea componentei nominale a Comisiei nationale privind incluziunea socială

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 1/2007 pentru stabilirea componentei nominale a Comisiei nationale privind incluziunea socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2009.

Nr. 609.

 


ANEXĂ*)

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei nationale privind incluziunea socială

 

Comisia Natională privind incluziunea socială este condusă de domnul Marian Sârbu - ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.

 

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Mariana NEDELCU

Secretar de Stat, membru titular

Adina DRAGOTOIO

Director, membru supleant

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

Octavian-Virgiliu OJOG

Secretar de Stat, membru titular

Radu George BUICA

Consilier personal, membru supleant

Ministerul Administratiei si Internelor

Mihai Viorel FIFOR

Secretar de Stat, membru titular

Aurel CIUDIN

Director, membru supleant

Ministerul Economiei

Lucian SOVA

Secretar de Stat, membru titular

Mihaela LAZEA

Director, membru supleant

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Marian HOINARU

Secretar de Stat, membru titular

Carmen POPESCU

Sef Serviciu - membru supleant

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Constantin AXINIA

Secretar de Stat, membru titular

Radian TOFĂ

Secretar general, membru supleant

Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării

Adriana PANA

Secretar de Stat, membru titular

Liliana PREOTEASA

Director, membru supleant

Ministerul Sănătătii

Cristian Anton IRIMIE

Secretar de Stat, membru titular

Ileana TODORAN

Consilier, membru supleant

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Constantin FECIORD

Secretar de Stat, membru titular

Liliana PAVEL

Consilier, membru supleant

Ministerul Mediului

Dan CÂRLAN

Secretar de Stat, membru titular

Paul POPA

Director, membru supleant

 


Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

Silviu BIAN

Presedinte, membru titular

Sonia DIACONESCU

Sef Serviciu, membru supleant

Agentia Natională, pentru Egalitate de Sanse între femei si bărbati

Măria MOTA

Presedinte, membru titular

Ovidiu ANEMTOAICEI

Consilier, membru supleant

Agentia Natională pentru Protectia Familiei

Mihaela Cristina MOSTAVI

Presedinte, membru titular

Aura Manuela COLANG

Director, membru supleant

Casa Natională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale

Doina PARCALABU

Presedinte, membru titular

Angelica MIHAIL

Director, membru supleant

Agentia Natională. Anti-Drog

Nicolae MAXIMILIAH

Sef serviciu, membru titular

Constantin STROESCU

Sef serviciu, membru supleant

Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale

Marcel HOAR&

Presedinte, membru titular

Candido DOMENICO

Consilier, membru supleant

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

Ileana SAVD

Presedinte, membru titular

Mioara BOGDAH

Secretar general, membru supleant

Autoritatea Natională pentru Persoane cu Handicap

Doina Micsunica DRETCANU

Presedinte, membru titular

Iustina RADU

Vicepresedinte, membru supleant

Agentia Natională pentru Romi

Robert Laurentiu IAPORNICU

Presedinte, membru titular

Dan Oprescu ZENDA

Consilier, membru supleant

Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Irinel POPESCU

Presedinte, membru titular

Liliana MIHAI

Director, membru supleant


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 93/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.870 din 17 august 2009, întocmit de Directia economică si financiar-contabilă din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5), precum si ale art. 48 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată,

luând în considerare prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L165/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, si ale Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr.178/2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare,

în baza Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, precum si a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 854/2004/CE de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L139/83 din 25 iunie 2004, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 9 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 93/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 14 noiembrie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 10 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 14 septembrie 2009.

Nr. 59.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară)

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

Partea

Unitatea

Tarif de autorizare lei/unitate/obiectiv

I

Unităti cu activităti generale:

 

Depozit frigorific............................

339

Unitate de reambalare..................

565

Piată agroalimentară, piată angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală ..........

339

II

Carne de ungulate domestice:

 

Abator............................................................................................................................................

565

Unitate de transare ........................................................................................................................

452

III

Carne de pasăre si lagomorfe:

 

Abator de păsări ............................................................................................................................

565

Unitate de transare carne pasăre ..................................................................................................

452

IV

Carne de vânat de crescătorie:

 

Abator............................................................................................................................................

565

Unitate de transare carne de vânat................................................................................................

452

V

Carne de vânat sălbatic:

 

Unitate de manipulare....................................................................................................................

452

Unitate de transare ........................................................................................................................

339

VI

Carne tocată, preparată si carne separată mecanic:

 

Unitate pentru producerea cărnii tocate ........................................................................................

452

Unitate carne preparată..................................................................................................................

452

Unitate carne separată mecanic....................................................................................................

452

VII

Produse din carne:

 

Unitate de procesare......................................................................................................................

565

VIII

Moluste bivalve vii:

 

Centru de colectare moluste bivalve vii..........................................................................................

339

Centru de purificare moluste bivalve vii..........................................................................................

339

IX

Peste si produse din pescuit:

 

Vas fabrică......................................................................................................................................

565

Vas congelator................................................................................................................................

565

Unitate produse proaspete din pescuit..........................................................................................

565

Unitate de procesare produse din pescuit......................................................................................

565

Piata de licitatie..............................................................................................................................

452

Piata de desfacere..........................................................................................................................

452

X

Lapte si produse din lapte:

 

Centru de colectare a laptelui........................................................................................................

113

Unitate de procesare a laptelui ca materie primă ..........................................................................

565

Unitate de procesare a produselor lactate ....................................................................................

500

XI

Ouă si produse din ouă:

 

Centru de ambalare a ouălor..........................................................................................................

339

Unitate de producere ou lichid........................................................................................................

565

Unitate de procesare ouă ..............................................................................................................

565

XII

Picioare de broască si melci:

 

Unitate de procesare pulpe de broască si melci............................................................................

565

XIII

Grăsimi animale si untură:

 

Centru de colectare grăsimi animale..............................................................................................

339

Unitate de procesare grăsimi animale............................................................................................

565

XIV

Stomacuri prelucrate, vezici si intestine:

 

Unitate de procesare stomacuri, vezici si intestine........................................................................

565

XV

Gelatină:

 

Centru de colectare materii prime pentru gelatină ........................................................................

339

Unitate de procesare materii prime pentru gelatină ......................................................................

565

XVI

Colagen:

 

Centru de colectare materii prime pentru colagen ........................................................................

339

Unitate de procesare materii prime pentru colagen ......................................................................

565

XVII

Alte activităti:

 

Unitate de prelucrare miere si produse apicole..............................................................................

500

Unitate de producere a produselor compuse ................................................................................

400

Slep................................................................................................................................................

339

Vagon frigorific................................................................................................................................

339

Navă pescador ..............................................................................................................................

339

Aeronavă........................................................................................................................................

339

Mijloace auto specializate..............................................................................................................

100


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.125 din 14 septembrie 2009

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 841 din 9 septembrie 2009

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 416/428/2009

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8.873 din 10 septembrie 2009 al Ministerului Sănătătii si nr. 4.603 din 9 septembrie 2009 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 731/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni si modificarea unor acte normative;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate hr. 416/428/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 si 210 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tabelul din anexa nr. 17a) „Indicele de complexitate a cazurilor si tarifele pe caz ponderat", pozitiile 35, 47,49 si 177 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod CNAS

Denumire spital

ICM 2008*

Tarif pe caz ponderat 2009

(lei)

1

2

3

4

5

………………………………………………………………………………………………………………

 

„35

B_18

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCURESTI

0,9053

2108

………………………………………………………………………………………………………………

 

47

B_33

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTĂ BUCURESTI

0,9882

1793

………………………………………………………………………………………………………………

 

49

B_35

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ «BAGDASAR-ARSENI» BUCURESTI

1,6107

1656

………………………………………………………………………………………………………………

 

177

IS_09

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE «ELENA DOAMNA» IASI

0,6113

1222"

 

            2. În tabelul din anexa nr. 17a) „Indicele de complexitate a cazurilor si tarifele pe caz ponderat", după pozitia 35 se introduce o nouă pozitie, pozitia 35 bis, cu următorul cuprins:

 

 

„35 bis

B_18

INSTITUTUL CLINIC DE BOLI DIGESTIVE SI TRANSPLANT HEPATIC FUNDENI

1,0341

2108"

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Irinel Popescu


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală Sanitară „Christiana" din Galati

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 24 iulie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-iunie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana", cu sediul în localitatea Galati, str. Milcov nr. 13, judetul Galati, pentru nivelul de învătământ„postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică^ calificarea profesională „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Galati, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Galati dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitara „Christiana" din Galati revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didacticauxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Galati.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Galati are dreptul de ă organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară„Christiana" din Galati este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Galati, în vederea verificării respectării standardelor cafe au stat la baza acreditării.

Art. 7. -Asociatia Filantropică Medical Crestină „Christiana" din Galati, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Christiana" din Galati, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Galati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 5.108.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Onicescu-Mihoc din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 24 iulie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie - iunie 2009,

tinând cont de Adresa Fundatiei Româno-Elene Crestin Ortodoxe „Ion Luca Caragiale" din Bucuresti înregistrată cu nr. 370 din 25 noiembrie 2008 privind schimbarea denumirii unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Octav Onicescu" în Liceul Particular „Onicescu - Mihoc",

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Onicescu - Mihoc", cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 56, sectorul 1, pentru nivelul de învătământ „liceal", profilul „servicii", domeniul „economic", calificarea profesională „tehnician în activităti economice", respectiv pentru profilul „real", specializarea „matematică-informatică", limba de predare „română", forma de învătământ „zi/seral/frecventă redusă".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Onicescu - Mihoc" din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Onicescu - Mihoc" din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Onicescu - Mihoc" din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Particular „Onicescu - Mihoc" din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Onicescu - Mihoc" din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Particular „Onicescu - Mihoc" din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Româno-Elenă Crestin Ortodoxă „Ion Luca Caragiale" din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul Particular „Onicescu - Mihoc" din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecateriha Andronescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 5.116.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.124/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală Sanitară

„Sf. Vasile cel Mare" din Ploiesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - La Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.124/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sf. Vasile cel Mare" din Ploiesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 25 mai 2009, articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoală Postliceală Sanitară «Sf. Vasile cel Mare», cu sediul în localitatea Ploiesti, Bd. Petrolului nr. 16, judetul Prahova, pentru nivelul de învătământ «postliceal», domeniul «sănătate si asistentă pedagogică», calificările profesionale «asistent medical generalist» si «asistent medical de farmacie», limba de predare «română», forma de învătământ «zi»."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 5.121.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.