MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 636/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 636         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 septembrie 2009

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.98. - Ordin al ministrului apărării nationale privind editarea, tipărirea si difuzarea publicatiilor stiintifice militare de către Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

 

1.223. - Ordin al ministrului mediului pentru aprobarea derogărilor īn cazul speciilor urs, lup, rās si pisică sălbatică

 

2.266. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Rectoratul Universitătii „Lucian Blaga" din Bd. Victoriei nr. 8-10, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

2.267. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa „B", a imobilului Fosta mănăstire a călugăritelor franciscane din Str. Dealului nr. 4-6, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

2.294. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului din str. Mihai Eminescu nr. 27, sectorul 1, Bucuresti

 

2.295. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Casa „Constantin (Dinu) I.C. Brătianu" din Calea Dorobantilor nr. 16, sectorul 1, Bucuresti

 

2.353. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind acreditarea Muzeului Judetean de Istorie Brasov


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind editarea, tipărirea si difuzarea publicatiilor stiintifice militare de către Universitatea Natională de Apărare „Carol I"

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2)-(4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.027/2003 privind schimbarea denumirii Academiei de īnalte Studii Militare īn Universitatea Natională de Apărare „Carol I" si unele măsuri referitoare la organizarea si functionarea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - In activitatea didactică si stiintifică, Universitatea Natională de Apărare „Carol I" elaborează, editează si tipăreste publicatii stiintifice specifice, asimilate, potrivit legii, bunurilor de cultură scrisă, destinate nevoilor proprii sau altor beneficiari externi.

Art. 2. - Sensul unor termeni si expresii utilizate īn prezentul ordin este precizat īn glosarul prevăzut īn anexa nr. 1.

Art. 3. - Nu fac obiectul prezentului ordin publicatiile militare care se constituie īn produse de informare publică a căror redactare, editare si difuzare se realizează pe bază de reglementări distincte.

Art. 4. - (1) Sursele de finantare pentru activitatea editorială se constituie din fonduri de la bugetul de stat alocate de Ministerul Apărării Nationale, de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării sau din alte fonduri constituite conform legii.

(2) Tipurile, titlurile, tirajul, destinatia, costurile antecalculate si termenele de realizare a publicatiilor stiintifice se prevăd īn Planul anual de editare, īn limita fondurilor asigurate de la bugetul de stat sau din alte surse de finantare si aprobat de senatul Universitătii Nationale de Apărare „Carol I".

(3) Universitatea Natională de Apărare „Carol I" difuzează publicatiile stiintifice elaborate, fără plată sau contracost, la persoane juridice de drept public sau privat, precum si la persoane fizice din tară si străinătate, conform normelor stabilite prin prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Universitatea Natională de Apărare „Carol I" editează, īn scopul asigurării procesului de īnvătămānt, cursuri, cărti universitare, manuale, monografii si alte tipuri de publicatii stiintifice.

(2) Pentru diseminarea informatilor stiintifice, Universitatea Natională de Apărare „Carol I" editează următoarele publicatii periodice: revista Impact strategic si Revista militară de management si educatie - īn limbile romānă si engleză, Buletinul Universitătii Nationale de Apărare „Carol I" si buletinul Colocviu strategic.

Art. 6. - (1) Activitatea editorială īn Universitatea Natională de Apărare „Carol I" se desfăsoară de către editura Universitătii Nationale de Apărare „Carol I" si de către Centrul de Studii Strategice de Apărare si Securitate, pentru publicatiile acestuia, denumiti īn continuare editori.

(2) Recunoasterea desfăsurării activitătii editoriale a Universitătii Nationale de Apărare „Carol I" este certificată de către Consiliul National al Cercetării Stiintifice din īnvătămāntul Superior, potrivit conditiilor de eligibilitate impuse de acesta, prin publicarea de cărti stiintifice si/sau cărti universitare si/sau reviste stiintifice, ale căror titluri să aibă, obligatoriu, un tiraj de peste 100 de exemplare.

(3) Publicatiile stiintifice periodice militare sunt recunoscute si clasificate de către Consiliul National al Cercetării Stiintifice din īnvătămāntul Superior, conform prevederilor, criteriilor si indicatorilor stabiliti de acesta, la solicitarea redactorilor-sefi.

Art. 7. - (1) Elaborarea Planului anual de editare si a cuprinsului periodicelor stiintifice se face prin trierea materialelor, īn scopul eliminării celor fără caracter de noutate, a lucrărilor inutile sau care sunt dubluri īn publicare.

(2) Tirajul prevăzut pentru fiecare publicatie stiintifică militară va include, īn mod obligatoriu, numărul de exemplare destinate pentru depozitul legal de documente, indiferent de suport, īn conformitate cu prevederile legale.

Art. 8. - (1) īn scopul utilizării eficiente a resurselor financiare si umane destinate editării si tipăririi publicatiilor stiintifice militare, din 2 īn 2 ani, īncepānd cu anul 2010, īn luna noiembrie, Universitatea Natională de Apărare „Carol I" analizează si evaluează publicatiile stiintifice periodice existente si hotărăste asupra continuării aparitiei publicatiilor existente ori de īnfiintare a altora noi.

(2) Publicatiile stiintifice periodice militare care sunt recunoscute si clasificate de către Consiliul National al Cercetării Stiintifice din īnvătămāntul Superior la categoria B+ sau B au prioritate īn stabilirea propunerilor de continuare a aparitiei.

Art. 9. - Editura Universitătii Nationale de Apărare „Carol I" are următoarele obligatii:

a) să tipărească pe publicatii numerele internationale standard ISBN pentru cărti si, respectiv, ISSN pentru publicatiile seriale, distinct pentru variantele tipărite si pentru cele īn format electronic;

b) să tipărească pe cărti descrierea C.I.P a Bibliotecii Nationale a Romāniei;

c) să tipărească pe publicatii codul de bare.

Art. 10. - (1) Publicatiile stiintifice militare cu continut neclasificat se tipăresc sau se īnregistrează pe suporti magnetici ori se postează, īn format electronic, īn sisteme cu accesibilitate directă, numai după avizarea lor de către structura proprie de securitate.

(2) Materialele elaborate īn colaborare cu autori din alte tări sunt publicate numai după avizarea lor de către structura de securitate specializată din cadrul Directiei generale de informatii a apărării.

Art. 11. - (1) Valoarea contabilă a lucrărilor realizate īn procesul de īnvătămānt si cercetare stiintifică, īn cadrul atributiilor functionale, se stabileste pe baza consumurilor materiale īnregistrate pentru tirajul publicatiei respective.

(2) Valoarea contabilă a lucrărilor realizate īn scopul comercializării se stabileste potrivit reglementărilor īn vigoare.

Art. 12. - Diseminarea informatiilor stiintifice rezultate din derularea programelor si proiectelor de cercetare stiintifică se realizează prin comunicare si difuzare.


Art. 13. - Comunicarea rezultatelor cercetării stiintifice se realizează prin prezentarea lor īn cadrul manifestărilor stiintifice si publicarea īn volume tipărite, īnregistrate īn format electronic pe diverse suporturi magnetice, postate pe site-urile bibliotecilor virtuale sau ale editorilor, a căror editare si tipărire se face din resurse financiare rezultate din taxele de participare si din alte surse, conform legii.

Art. 14. - (1) Repartizarea către beneficiari a publicatiilor stiintifice militare se face de către fiecare editor, conform prevederilor legale īn vigoare si prevederilor art. 15, 16 si 18 din prezentul ordin, pe baza documentelor de distributie sau de transfer, fără plată, īn cadrul normelor de gratuitate si prin comercializare.

(2) Cărtile, brosurile, revistele si alte produse de acelasi gen care nu sunt destinate comercializării poartă, prin grija editorului, mentiunea „Gratuit".

Art. 15. - (1) Difuzarea publicatiilor stiintifice către persoanele juridice de drept public sau privat, īn scop de informare si documentare privind problemele stiintifice actuale, specifice domeniilor apărării si securitătii, precum si pentru realizarea schimburilor de publicatii cu institute de cercetare si de īnvătămānt romānesti ori din străinătate, se face fără plată.

(2) Difuzarea publicatiilor stiintifice către persoane fizice, pentru activităti de protocol si reprezentare, precum si pentru autorii articolelor, pentru membrii colegiului de redactie si referentii stiintifici, se asigură gratuit, din exemplarele cu titlu de semnal.

(3) Publicatiile stiintifice destinate pentru depozitul legal de documente se asigură, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare, cu titlu gratuit.

Art. 16. - (1) Normele privind asigurarea gratuită cu publicatii stiintifice militare periodice si alte lucrări stiintifice, nominalizarea acestora si a beneficiarilor sunt prevăzute īn anexa nr. 2.

(2) Asigurarea cu publicatii stiintifice militare se face, īn cadrul normelor de gratuitate, īn functie de tirajul realizat corespunzător bugetului acordat si pe baza listei de beneficiari, īntocmite de editor pentru fiecare număr sau titlu de publicatie stiintifică al cărui subiect tratat este de interes pentru domeniul de activitate al beneficiarilor.

Art. 17. - (1) Scăderea din evidentă a bunurilor materiale, de natura publicatiilor stiintifice, transmise pentru unitătile militare, altele decāt titularii depozitului legal de documente, se face pe bază de ordin de distributie sau de transfer si act de primire.

(2) Scăderea din evidentă a bunurilor materiale de natura publicatiilor stiintifice, transmise beneficiarilor prevăzuti la art. 15 alin. (1) si (2), se face pe bază de bon de consum sau borderou de repartitie-distributie, īnsotit de adrese sau document centralizator.

Art. 18. - Publicatiile stiintifice militare care se apreciază că prezintă interes pentru alte institutii si persoane, din Ministerul Apărării Nationale si/sau din afara acestuia, pot fi difuzate de fiecare editor prin comercializare, pe baza contractelor īncheiate de Universitatea Natională de Apărare „Carol I" cu operatori economici de profil, selectionati īn conformitate cu prevederile legale īn domeniul achizitiilor publice.

Art. 19. - Pentru cresterea vizibilitătii internationale, publicatiile stiintifice periodice militare pot fi incluse īn baze de date internationale care asigură distribuirea, accesarea īn format tipărit ori accesarea īn format electronic a articolelor sau publicatiei integrale.

Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 21. - Ordinul se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul apăram nationale,

Mihai Stănisoară

Bucuresti, 15 septembrie 2009.

Nr. M.98.

 

ANEXA Nr. 1

 

GLOSAR

 

Brosurile de specialitate, rapoartele de cercetare reprezintă materiale de informare primară de dimensiuni mai mici, sub 48 de file, obtinute īntr-o activitate sistematică de cercetare stiintifică cu o durată de sub un an.

Cărtile de specialitate, monografiile, sintezele analitice si de date, manualele, tezele de doctorat si referatele de cercetare reprezintă materiale de informare primară, cu grad variabil de generalizare a rezultatelor obtinute īn urma activitătilor de cercetare stiintifică.

CLP - catalogarea īnaintea publicării - reprezintă descrierea bibliografică standardizată pentru fiecare carte īn curs de aparitie, validată de către Biblioteca Natională a Romāniei si tipărită pe verso-ul paginii de titlu.

Difuzarea publicatiilor stiintifice reprezintă repartizarea si transmiterea acestora către beneficiari, fără plată sau contra cost.

Editarea publicatiilor stiintifice reprezintă ansamblul activitătilor de selectare a materialelor, de tehnoredactare a textelor īn vederea tipăririi sau īnregistrării lor īn formate asigurate cu elementele de identificare: descriere C.I.P, numerele internationale standard ISBN sau ISSN si codul de bare.

ISBN - International Standard Book Number - este u n cod standardizat universal de identificare a unei cărti.

ISSN - International Standard Serial Number- este un cod standardizat universal de identificare a unei publicatii seriale.

Lucrările prezentate la manifestări stiintifice reprezintă produse de informare primară referitoare la rezultatele cercetărilor personale īntr-un anumit domeniu tematic si acceptate pentru comunicare de către organizatori.

Publicatiile stiintifice militare sunt lucrările ce contin informatii stiintifice prezentate ca documente primare īn cărti, brosuri, reviste, buletine, anuare sub formă de tipărituri, īnregistrări pe suporti magnetici ori īn format electronic īn sisteme cu accesibilitate directă.

Reprezentarea, prin oferirea de bunuri de domeniul culturii scrise, este activitatea de transmitere a publicatiilor stiintifice către beneficiari din străinătate si din tară īn scopul promovării imaginii Armatei Romāniei si recunoasterii prestigiului stiintific al autorilor, al publicatiilor si al institutiilor de cercetare stiintifică si de īnvătămānt superior.

Revistele stiintifice si tehnice sunt periodice de specialitate cu ritm de aparitie săptămānal, lunar, la două luni, trimestrial, semestrial sau anual, care īndeplinesc următoarele functii importante: īnregistrarea informatiilor, difuzarea lor, acordarea prioritătii si recunoasterea creatiei stiintifice a autorilor.

Tipărirea este procesul de multiplicare a textelor si imaginilor pe suport de hārtie sau alt material.


ANEXA Nr. 2

NORME

privind asigurarea gratuită cu publicatii stiintifice militare periodice si alte lucrări stiintifice

 

Nr. crt.

Beneficiari

Tipul publicatiilor stiintifice

Observatii

Periodice recunoscute de CNCSIS

Alte periodice

Volume/brosuri cu studii

Volume cu comunicări

stiintifice

CD/DVD

1.

Biblioteci militare

 

1

1

1

1

 

2.

Personal de conducere din structurile centrale

 

1

1

1

1

 

3.

Personal militar de conducere pānă la esalon brigadă

 

1

1

1

1

 

4.

Reprezentanti/reprezentante militare īn străinătate

 

 

1

 

 

Īn limba romānă si engleză

5.

Asociatia Natională a Veteranilor de Război

 

 

 

 

 

 

6.

Asociatia Natională a Cadrelor Militare īn Rezervă si īn Retragere

 

 

 

 

 

 

7.

Parlament - Senat

 

 

 

 

 

Comisiile de apărare, ordine publică si sigurantă natională

8.

Parlament - Camera Deputatilor

 

 

 

 

 

9.

Presedintele Romāniei

 

 

 

 

 

 

10.

Departamentul Securitătii Nationale

 

 

 

 

 

 

11.

Guvernul Romāniei

 

 

 

 

 

 

12.

Consiliului Suprem de Apărare a Tării

 

 

 

 

 

 

13.

Serviciul Romān de Informatii

 

 

 

 

 

 

14.

Serviciul de Informatii Externe

 

 

 

 

 

 

15.

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

 

 

 

 

 

16.

Serviciul de Protectie si Pază

 

 

 

 

 

 

17.

Institutii guvernamentale si neguvernamentale

 

 

 

 

 

Cu activitate īn domeniul de referintă

18.

Institutii de cercetare si de īnvătămānt din tară si străinătate

 

 

 

 

1

Īn limba romānă/engleză

19.

Reprezentanti militari străini acreditati īn Romānia

 

 

 

 

 

Īn limba engleză

20.

Delegatiile militare ale institutiilor de cercetare si īnvătămānt īn vizite īn străinătate

 

 

 

 

1

Īn limba engleză

21.

Membrii delegatiilor militare străine aflate īn vizită la institutii de cercetare si īnvătămānt

 

 

 

 

1

Īn limba engleză

22.

Membrii consiliilor editoriale si referentii stiintifici

 

 

 

1

 

Īn limba romānă/engleză

23.

Autorii articolelor/comunicărilor

 

1

 

1

1

Īn limba romānă/engleză


MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea derogărilor īn cazul speciilor urs, lup, rās si pisică sălbatică

 

Avānd īn vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, Avizul Academiei Romāne nr. 3.201 din 22 septembrie 2009 si Avizul conform al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale nr. 23.041 din 23 septembrie 2009,

īn baza art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protectie a speciilor de floră si faună sălbatică, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

īn temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărārea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează:

a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup, rās si pisică sălbatică, aflate īn mediul natural, īn oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) detinerea, transportul, schimburile īn scop stiintific, de educatie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, īn oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, precum si comertul cu produse obtinute din exemplare de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b).

Art. 2. - Se aprobă numărul maxim de interventie īn cazul speciilor de urs, lup, rās si pisică sălbatică pentru care se aplică prevederile art. 1, după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) 350 de exemplare;

b) lup (Canis lupus) 466 de exemplare;

c) rās (Lynx lynx) 150 de exemplare;

d) pisică sălbatică (Felis silvestris) 474 de exemplare.

Art. 3. - Numărul de exemplare prevăzut la art. 2 se repartizează pe judete si gestionari de fonduri cinegetice, pe baza propunerilor realizate de Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice si Facultatea de Silvicultură Brasov, conform anexei nr. 1.

Art. 4. - (1) Se stabilesc perioadele de derogare si metodele pentru recoltare după cum urmează:

a) pentru speciile lup, rās si pisică sălbatică: pānă la 31 martie 2010, prin metodele „la goană", „la pāndă" si „la dibuit";

b) pentru specia urs: pānă la 31 decembrie 2009, prin metodele „la goană", „la pāndă" si „la dibuit", si īn perioada 15 martie-14 mai 2010, prin metodele „la pāndă" si „la dibuit".

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile lup si urs care pun īn pericol sănătatea si securitatea publică, exemplarele aflate īn intravilanul localitătilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punānd īn pericol siguranta acestora si/sau a personalului de deservire, precum si cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat īn afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate prin metoda „la pāndă" sau capturate tot timpul anului.

(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile lup si urs īn conditiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, prin avizul Directiei protectia naturii, pe baza documentelor de constatare a pagubelor/vătămărilor corporale sau uciderilor īntocmite de către autoritătile competente, avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, si dovada că fiecare exemplar a fost monitorizat si identificat īn vederea recoltării, iar exemplarele recoltate īn aceste conditii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

Art. 5. - Eliberarea către vānători, precum si către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice a autorizatiilor de vānătoare pentru speciile urs, lup, rās si pisică sălbatică se face cu īncadrarea īn numărul total de exemplare aprobat pentru fiecare judet si gestionar, prioritar pentru fondurile cinegetice īn care se constată concentrări de efective care reprezintă risc de producere a pagubelor sau care pun īn pericol sănătatea si siguranta publică.

Art. 6. - īn vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 4 alin. (2), pentru motive īntemeiate, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute īn anexa nr. 1 īntre judete si gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice si īn baza notelor de constatare īntocmite īn cazul producerii unor incidente care să pună īn pericol sănătatea si siguranta publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole sau animalelor domestice.

Art. 7. - (1) Exemplarele recoltate īn conditiile art. 4 pot fi detinute si transportate numai crotaliate si īnsotite de copii ale autorizatiilor de vānătoare si ale fiselor de evaluare a trofeelor.

(2) Schimburile īn scop stiintific, de educatie, de repopulare sau reintroducere ale exemplarelor ori ale părtilor si produselor acestora, recoltate din natură īn limitele prevăzute īn anexa nr. 1, precum si detinerea sau comertul cu produse obtinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Comunitătii Europene si a legislatiei specifice privind comertul cu specii de floră si faună sălbatică.

Art. 8. - (1) Exemplarele vii capturate din natură īn scop de cercetare stiintifică, de repopulare si reintroducere, precum si exemplarele care se relochează pentru prevenirea producerii unor daune si pentru a asigura sănătatea si securitatea publică nu se īncadrează īn numărul total de exemplare prevăzut la art. 2, cu conditia ca acestea să se īntoarcă īn mediul natural.

(2) Fără a aduce atingere legislatiei specifice īn domeniu, pentru capturarea, transportul si detinerea exemplarelor prevăzute la alin. (1) este necesar acordul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, prin avizul Directiei protectia naturii, emis īn baza unei solicitări scrise.

(3) La capturarea exemplarelor prevăzute la alin. (1) este obligatorie marcarea acestora de către personalul tehnic de specialitate.

Art. 9. - (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar īn baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligatia să transmită agentiei judetene pentru protectia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăsurat actiunea de recoltare un raport cu privire la actiunea derulată, īn termen de 30 de zile de la data recoltării; modelul raportului este prevăzut īn anexa nr. 2.

(2) Agentiile judetene pentru protectia mediului transmit autoritătii publice centrale pentru protectia mediului si Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, īn maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia īn baza datelor prevăzute la alin. (1).


Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul mediului,

Dan Cārlan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.223.

 

ANEXA Nr. 1

Numărul maxim de interventie īn cazul speciilor de urs, lup, rās si pisică sălbatică

 

Nr. crt.

Judetul

Gestionarul fondurilor cinegetice

Numărul de exemplare

Specia

Urs

Lup

Rās

Pisică sălbatică

0

1

2

3

4

5

6

1

Alba

D.S.AIba

1

4

1

2

2

AJVPSAIba

2

10

2

12

3

AVPS Transilvania

0

1

1

2

4

AVPS DianaAiud

0

1

0

1

5

ASV Tārnavele Blaj

0

2

0

0

6

AVPS Cerbul Carpatin Zlatna

0

1

0

0

7

AVPS Căprioara Cib

0

1

1

0

8

AVPS Mistretul Cugir

0

0

0

0

9

AVPS Cerbul Cālnic

0

1

1

0

Total judet:

3

21

6

17

10

Arad

D.S. Arad

0

5

2

8

11

AJVPS Arad

0

4

2

6

12

AVPS Diana Turnu

0

0

0

0

13

AIVPS Hubertus Lipova

0

1

1

2

14

AVPS Căpriorul Timis

0

1

0

0

15

AVPS Soimul Bucuresti

0

1

0

0

16

AVPS Crisius Socodor

0

0

0

0

Total judet:

0

12

5

16

17

Arges

D.S. Pitesti

15

5

2

4

18

AJVPS Arges

4

5

1

3

19

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

20

AVPS Diana Pitesti

8

6

2

1

21

AVPS Soimul Bucuresti

4

2

1

0

22

AV Hunter Club Pitesti

0

1

1

0

23

AVPS Cerbul Bucuresti

7

7

2

4

24

ICAS - Filiala Pitesti

0

1

0

0

Total judet:

38

27

9

12

25

Bacău

D.S. Bacău

6

5

2

4

26

AJVPS Bacău

0

8

1

2

27

SVPS Bacău

0

3

1

3

28

AV Diana Cotofănesti

0

1

1

1

Total judet:

6

17

5

10

29

Bihor

D.S. Oradea

1

5

0

5

30

AJVPS Bihor

0

5

0

12

31

AVPS Gorunul Alesd

0

0

0

0

32

AVPS Ceica

0

0

0

0

33

AVPS Pocola

0

0

0

0

34

AVPS Zimbrul Bucuresti

0

0

0

0

35

Facultatea Oradea

0

0

0

0

Total judet:

1

10

0

17


0

1

2

3

4

5

6

36

Bistrita-Năsăud

D.S. Bistrita

12

5

1

3

37

AJVPS Bistrita-Năsăud

3

5

2

10

38

SV Montana Cosbuc

1

2

1

0

39

SC Somesul Rodna

0

2

1

1

40

OV Transilvania Bistrita

0

0

0

0

41

SC Bistrita-Tihuta

1

1

1

1

42

AV Călimanii Sieu

0

1

0

1

43

AV Acvila Teaca

2

1

0

1

44

AVVulpea Herina

0

2

0

2

45

AV Diana Bistrita

0

0

0

0

46

GSS Năsăud

0

1

0

1

47

ICAS-Filiala Bistrita

0

0

0

0

Total judet:

19

20

6

20

48

Brasov

D.S. Brasov

12

4

3

3

49

AJVPS Brasov

20

5

4

6

50

AVPS Rupea

4

11

1

12

51

AVPS Făgăras

4

6

3

10

52

AVPS Zăganul Brasov

1

1

1

1

53

AVPS Codru Verde

0

2

2

2

54

Club Diana Brasov

0

1

0

1

55

Facultatea de Silvicultură

1

0

0

0

Total judet:

42

30

14

35

56

Brăila

D.S. Brăila

0

0

0

0

57

AJVPS Brăila

0

0

0

3

58

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

59

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

60

AJVPS Brasov

0

0

0

0

61

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

62

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

63

AVPS Soimul Bucuresti

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

3

64

Botosani

D.S. Botosani

0

0

0

0

65

AJVPS Botosani

0

0

0

0

66

AVPS Luceafărul ME

0

0

0

0

67

AVPS Huntsmanship

0

0

0

0

68

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

69

AJVPS Suceava

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

0

70

Buzău

D.S. Buzău

5

3

0

1

71

AJVPS Buzău

2

5

4

10

72

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

73

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

74

AV Căprioara Rāmnicului

0

0

0

0

75

AVPS Bradul Bucuresti

1

0

0

0

76

AVPS Călăuza Bucuresti

1

2

2

2

Total judet:

9

10

6

13


0

1

2

3

4

5

6

77

Caras-Severin

D.S. Resita

1

5

1

2

78

AJVPS Caras-Severin

1

17

5

13

79

ICAS - Filiala Caras-Severin

0

0

0

0

Total judet:

2

22

6

15

80

Călărasi

D.S. Călărasi

0

0

0

2

81

AJVPS Călărasi

0

0

0

0

82

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

83

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

84

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

85

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

86

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

87

AVPS Oltenita

0

0

0

0

88

AVPS Bradul Bucuresti

0

0

0

0

89

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

90

AVPS Bucuresti

0

0

0

0

91

ICAS-Filiala Bărăgan

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

0

92

Cluj

D.S. Cluj-Napoca

0

4

0

0

93

AJVPS Cluj

1

7

0

20

94

AVPS Potaissa Turda

0

2

0

2

95

A. Diana Club Cluj

0

0

0

0

96

AVArtemis Cluj

0

1

0

1

97

Clubul de Vānătoare Diana Cluj

0

0

0

0

98

AV Somesul Dej

0

1

0

0

Total judet:

1

15

0

23

99

Constanta

D.S. Constanta

0

0

0

0

100

AJVPS Constanta

0

0

0

0

101

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

102

AVPS Egreta Bucuresti

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

0

103

Covasna

D.S. Sfāntu Gheorghe

20

6

3

3

104

AJVPS Covasna

20

20

8

30

105

AVPS Cerbul Zagon

3

3

1

3

106

AVPS Balvanyos

2

2

1

3

107

Club Romsilva

2

2

1

0

108

Colegiul Cinegetic Brasov

1

0

0

0

Total judet:

48

33

14

39

109

Dāmbovita

D.S. Tārgoviste

2

2

0

0

110

AJVPS Dāmbovita

1

2

0

2

111

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

112

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

113

AVPS Căpriorul Timis

0

0

0

0

114

AVPS Stejarul Bucuresti

0

0

0

0

Total judet:

3

4

0

2

115

Dolj

D.S. Craiova

0

0

0

2

116

AJVPS Dolj

0

0

0

0


0

1

2

3

4

5

6

117

 

AJVPS Mehedinti

0

0

0

0

118

AVPS Diana Dolj

0

0

0

0

119

AVPS Turris

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

2

120

Galati

D.S. Galati

0

0

0

2

121

AJVPS Galati

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

2

122

Giurgiu

D.S. Giurgiu

0

0

0

0

123

AJVPS Giurgiu

0

0

0

0

124

AVPS Lunca Bucuresti

0

0

0

0

125

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

126

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

127

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

128

AVPS Soimul Bucuresti

0

0

0

0

129

AVPS Bradul Bucuresti

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

0

130

Gorj

D.S. Tārgu Jiu

3

8

2

3

131

Diana de Calatis

1

1

1

1

132

O.S. Baia de Aramă

0

2

1

0

Total judet:

4

11

4

2

133

Harghita

D.S. Miercurea-Ciuc

21

10

4

3

134

AVPS Miercurea-Ciuc

5

10

8

10

135

AVPS Gheorgheni

4

4

4

4

136

AVPS Topi ita

5

0

0

6

137

AVPS TM. Odorheiu Secuiesc

12

15

4

15

138

Clubul Vānătorilor Silvicultori

2

2

2

2

139

AVPS Gordon

1

2

0

2

140

AVPSSzentAnna

1

1

1

1

141

AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc

3

3

0

2

142

AVPS Salon

2

2

0

1

Total judet:

56

49

23

40

143

Hunedoara

D.S. Deva

6

9

4

4

144

AJVPS Hunedoara

0

0

0

0

145

AIVPS Soimul Romānesc Rapolt

0

2

2

4

146

AIVPS Godeanu Orăstie

0

0

0

0

147

AVPS Căpriorul Martinesti

0

1

0

0

148

AVS Diana Hunedoara

0

0

0

0

149

AJVPS Zarand Brad

0

0

0

0

150

AVPS Vulturul Deva

0

1

0

1

151

AVPS Zăganul Bucuresti

0

1

0

0

Total judet:

6

14

6

9

152

Ialomita

D.S. Ialomita

0

0

0

0

153

AJVPS Ialomita

0

0

0

0

154

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

155

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

156

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

157

AVPS Lunca Bucuresti

0

0

0

0


0

1

2

3

4

5

6

158

 

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

159

AVPS Accipiter Bucuresti

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

0

160

lasi

D.S. lasi

0

0

0

3

161

AJVPS lasi

0

0

0

10

162

AV Zimbrul lasi

0

0

0

2

163

SV G. Topārceanu lasi

0

0

0

0

164

D.S. Vaslui

0

0

0

1

Total judet:

0

0

0

16

165

Ilfov

D.S. Bucuresti

0

0

0

0

166

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

167

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

168

AVPS Lunca Bucuresti

0

0

0

0

169

AVPS Stejarul Bucuresti

0

0

0

0

170

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

171

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

172

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

173

AVPS Zimbrul Bucuresti

0

0

0

0

174

AVPS Soimul Bucuresti

0

0

0

0

175

ICAS Bucuresti

0

0

0

0

176

APPS-RA Scrovistea

0

0

0

0

177

GSS Brănesti

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

0

178

Maramures

D.S. Baia Mare

5

4

2

2

179

AJVPS Maramures

2

6

0

6

Total judet:

7

10

2

8

180

Mehedinti

 

D.S. Turnu Severin

0

0

0

4

181

AJVPS Mehedinti

2

1

0

0

182

AVPS Cocorul Bucuresti

0

2

0

0

Total judet:

2

3

0

4

183

Mures

D.S. Tārgu Mures

14

4

2

4

184

AJVPS Mures

5

5

2

12

185

AVPS Sighisoara

2

2

0

2

186

AVPS Cerbul Bucuresti

10

6

3

9

187

AV Hermina

2

1

0

2

188

AV Darul Călimanilor Reghin

3

1

1

2

189

GSS Gurghiu

0

1

0

1

Total judet:

36

20

8

32

190

Neamt

D.S. Piatra-Neamt

5

5

4

4

191

AJVPS Neamt

1

8

5

9

192

AVPS Roman

0

0

0

0

193

AVPS Cocorul Bucuresti

2

2

1

1

194

AVPS Soimul Tazlău

0

3

2

3

195

AVPS Zimbrul Neamt

0

0

0

0

196

AVPS Lupul Cenusiu

0

0

0

0

Total judet:

8

18

12

17


0

1

2

3

4

5

6

197

Olt

D.S. Slatina

0

0

0

0

198

AJVPS Olt

0

0

0

0

199

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

200

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

0

201

Prahova

D.S. Ploiesti

9

4

0

2

202

AJVPS Prahova

3

3

1

8

203

AVPS Cāmpina

4

2

0

1

Total judet

16

9

1

11

204

Satu Mare

D.S. Satu Mare

0

2

0

3

205

AJVPS Satu Mare

0

0

0

14

206

AVPS Cărei

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

17

207

Sălaj

D.S. Zalău

0

2

0

3

208

AJVPS Sălaj

0

7

0

4

Total judet:

0

9

0

7

209

Sibiu

D.S. Sibiu

8

10

2

4

210

AJVPS Sibiu

5

10

4

23

211

AVPS Jderul Nou Romān

0

2

0

2

212

AV Cindrelul Gura Rāului

0

1

0

0

213

AV Pădurea Neagră

0

2

0

1

214

AVPS Pajura

1

1

0

1

Total judet:

14

26

6

31

215

Suceava

D.S. Suceava

5

16

2

2

216

AJVPS Suceava

2

10

3

6

217

SV Bucovina Suceava

0

0

0

0

218

AVPS Cocorul Bucuresti

2

4

1

1

219

ICAS - Filiala Suceava

0

0

0

0

220

Facultatea de Silvicultură

1

3

1

3

221

GSS Cāmpulung Moldovenesc

0

0

0

0

Total judet:

10

33

7

12

222

Teleorman

D.S. Alexandria

0

0

0

0

223

AJVPS Teleorman

0

0

0

0

224

AVPS Lunca Bucuresti

0

0

0

0

225

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

226

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

227

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

228

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

229

AVPS Cerbul Bucuresti

0

0

0

2

230

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

231

AVPS Dacrom

0

0

0

0

232

AVPS Soimul Zimnicea

0

0

0

0

233

AVPS Vedea

0

0

0

0

234

AVPS Vidra Bucuresti

0

0

0

0

235

AVPS Bradul Bucuresti

0

0

0

0

236

AVPS Interagro

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

2


0

1

2

3

4

5

6

237

Timis

D.S. Timisoara

0

4

0

4

238

AJVPS Timis

0

8

0

8

239

AV Silva Deta

0

0

0

0

240

AVPS Căpriorul Timis

0

0

0

0

241

AVPS Sf. Eustatiu

0

0

0

0

242

Club Romsilva Covasna

0

0

0

0

243

GSS Timisoara

0

0

0

0

Total judet:

0

12

0

12

244

Tulcea

D.S. Tulcea

0

0

0

2

245

AJVPS Tulcea

0

0

0

0

246

AVPS Mistretul Bucuresti

0

0

0

0

247

AVPS Cāmpulung Muscel

0

0

0

0

248

AVPS Delta Club

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

2

249

Vaslui

D.S. Vaslui

0

0

0

2

250

AJVPS Vaslui

0

0

0

0

251

RNP

0

0

0

0

252

AJVPS lasi

0

0

0

0

Total judet:

0

0

0

2

253

Vālcea

D.S. Rāmnicu Vālcea

4

4

0

0

254

AJVPS Vālcea

2

5

2

3

255

AVPS Artemis Rāmnicu Vālcea

1

4

2

3

256

AVPS Pajura Horezu

0

2

0

0

257

AVPS Muflonul Buzău

2

2

1

1

Total judet:

9

17

5

7

258

Vrancea

D.S. Focsani

6

4

2

2

259

AJVPS Vrancea

3

8

3

7

260

ICAS - Filiala Vrancea

1

0

0

0

Total judet:

10

12

5

9

Total general:

350

466

150

474

ANEXA Nr. 2

RAPORT

asupra actiunii derulate īn baza derogării obtinute

 

Nr.............din data de....................

Gestionarul fondurilor cinegetice:..........................................................................................................................................

Specia pentru cares-a acordat derogarea:............................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare a exemplarelor (adult/tineret/pui):.........................................................................................................


Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit):..............................................................................................................

Vārsta aproximativă:............................................................................................................................................................

Sexul:...................................................................................................................................................................................

Locul recoltării:.....................................................................................................................................................................

Data recoltării:.......................................................................................................................................................................

Metoda de recoltare:..............................................................................................................................................................

Autorizatia de vānătoare nr.........................., emisă de.........................................., īn data de................................., valabilă pānă la data de ..............................................

Autorizatia de mediu pentru recoltare nr............................, emisă de...........................īn data de................................., valabilă pānă la data de ..............................................

Numărul crotaliului aplicat exemplarului recoltat:.......................................................................................................................

Evaluarea trofeelor īn puncte C.l.C:.........................................................................................................................................

Destinatia trofeelor si a părtilor din corp (carne) după recoltare:...............................................................................................

Motivul recoltării/derogării

 Īn interesul protejării faunei si florei sălbatice, precum si al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, īn special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor si altor bunuri

 Īn interesul sănătătii si al securitătii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, si pentru consecinte benefice de importantă fundamentală pentru mediu

 Īn scopuri de repopulare si reintroducere a acestor specii, precum si pentru operatiuni de reproducere necesare īn acest scop

 Pentru a permite, īn conditii strict controlate, īntr-o manieră selectivă si īntr-o măsură limitată, prinderea sau detinerea unui număr limitat si specificat de exemplare din speciile urs, lup, rās si pisică sălbatică.

(Atasati documentele care să justifice recoltarea exemplarelor īn conformitate cu motivul derogării.)

 

Data:................................................

Semnătura:......................................


 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Rectoratul Universitătii „Lucian Blaga" din Bd. Victoriei nr. 8-10, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

Īn temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

īn conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinānd seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 28/E/2009,

īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Rectoratul Universitătii „Lucian Blaga" din Bd. Victoriei nr. 8-10, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod īn Lista monumentelor istorice SB-ll-m-B-20946.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Sibiu va īndeplini procedurile de comunicare īn termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 2.266.

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa „B", a imobilului Fosta mănăstire a călugăritelor franciscane din Str. Dealului nr. A-6, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

Īn temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

īn conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinānd seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 31/E din 28 ianuarie 2009,

īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Fosta mănăstire a călugăritelor franciscane din Str. Dealului nr. 4-6, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, categoria ansamblu, grupa „B", cod īn Lista monumentelor istorice SB-ll-a-B-20954, cu următoarele componente:

- corpul A, cod SB-II-m-B-20954.01;

- corpul B, cod SB-II -m-B-20954.02;

- corpul C, cod SB-II -m-B-20954.03;

- corpul D, cod SB-II -m-B-20954.04;

- corpul E, cod SB-II-m-B-20954.05;

- corpul F, cod SB-II-m-B-20954.06.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Sibiu va īndeplini procedurile de comunicare īn termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 17 iunie 2009.

Nr. 2.267.


 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului din str. Mihai Eminescu nr. 27, sectorul 1, Bucuresti

 

Īn temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

īn conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinānd seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 78/E/2009,

īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 27, sectorul 1, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod īn Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-20948.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va īndeplini procedurile de comunicare īn termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

 

Bucuresti, 13 iulie 2009.

Nr. 2.294.

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea īn Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Casa „Constantin (Dinu) I.C. Brătianu" din Calea Dorobantilor nr. 16, sectorul 1, Bucuresti

 

Īn temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

īn conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

tinānd seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 77/E/2009,

īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Casa „Constantin (Dinu) I.C. Brătianu" din Calea Dorobantilor nr. 16, sectorul 1, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod īn Lista monumentelor istorice B-II-m-B-20947.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va īndeplini procedurile de comunicare īn termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 13 iulie 2009.

Nr. 2.295.


 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind acreditarea Muzeului Judetean de Istorie Brasov

 

Īn conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată,

luānd īn considerare Hotărārea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 2.631 din 28 iulie 2009,

īn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă acreditarea Muzeului Judetean de Istorie Brasov, institutie publică cu personalitate juridică, aflată īn subordinea Consiliului Judetean Brasov.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 12 august 2009.

Nr. 2.353.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.