MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 639/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 639         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 septembrie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

981. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administratiei si Internelor de a închiria imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa si în proprietatea publică a statului

 

982. - Hotărâre privind declasarea din categoria functională a drumurilor judetene si încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum judetean, încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea lungimii unor drumuri comunale, situate în judetul Maramures

 

1.027. - Hotărâre privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea

 

1.045. - Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            576. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare si a Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

10. - Decizie privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

 

11. - Decizie privind emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societătilor civile medicale


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administratiei si Internelor de a închiria imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa si în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului Administratiei si Internelor de a închiria imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa si în proprietatea publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 3 septembrie 2001, se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21 - (1) Pretul minim de pornire a licitatiei, în lei/lună sau echivalent euro/lună, se stabileste la nivelul tarifelor în lei/m2 practicate de organele administratiei publice locale sau de alte persoane juridice din zonă, pentru suprafete similare ca destinatie si caracteristici.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pretul de pornire a licitatiei este de 10% din tarifele în lei/m2 practicate de organele administratiei publice locale sau de alte persoane juridice din zonă, pentru suprafete similare ca destinatie si caracteristici, în cazul în care la licitatie participă numai organizatiile sindicale, asociatiile sau fundatiile care au ca scop protectia socială, protectia drepturilor omului si drept umanitar si nu urmează să desfăsoare activităti economice în locatiile închiriate."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 981.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declasarea din categoria functională a drumurilor judetene si încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum judetean, încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea lungimii unor drumuri comunale, situate în judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declasarea din categoria functională a drumurilor judetene si încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui sector de drum judetean, situat în judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate în judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modificarea lungimii unor drumuri comunale, situate în judetul Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.


Art. 4. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 26 august 2009.

Nr. 982.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum judetean, situat în judetul Maramures, care se declasează si se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Provine din:

Lungime

- km -

Indicativ nou

Traseu

Pozitii kilometrice

Origine

Destinatie

DJ 186A

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

DC 11

Vadul Izei (DN 18)-Valea Stejarului

0+000

4+000

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor de interes local, situate în judetul Maramures, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr. crt.

Provine din:

Lungime

- km -

Indicativ nou

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Origine

Destinatie

1.

Strada, drum vicinal, strada

9,000

DC 2

Moisei (DN 18)-Valea Scradei (DJ 187A)

0+000

9+000

2.

Drum vicinal

7,000

DC 23

Dumbrăvita (DJ 184A)-Cărbunari (DN 18B)

0+000

7+000

3.

Drum vicinal

8,400

DC 65

Satulung (DN 1C)-Fersig-Pribilesti (DJ 108E)

0+000

8+400

4.

Drum vicinal

8,150

DC 68

Lăpusel (DN 1C)-Bozânta Mică-Ariesu de Câmp-DJ 193

0+000

8+150

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor comunale, situate în judetul Maramures, care îsi modifică lungimea

 

Nr. crt.

Denumire

Traseu

Lungime

- km -

Pozitia kilometrică

Lungimea reală

- km -

Origine

Destinatie

1.

DC 26

Tăutii de Sus (DN 18)-Unguras-Rus (DJ 184A) (corectare lungime)

5,000

0+000

5+800

5,800

2.

DC 39

Rohia-Fântânele-Vălenii Lăpusului (corectare lungime)

6,600

0+000

10+100

10,100

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea.

Art. 2. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, structurile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale asigură personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat. În cazul evenimentelor care pot constitui o urgentă pentru sănătatea publică si au potential de răspândire internatională, Ministerul Sănătătii, prin directia de sănătate publică judeteană, va asigura personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.

(2) Spatiile si utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătilor de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru activitatea vamală si pentru desfăsurarea activitătilor de control sanitar-uman si fitosanitar se asigură de Regia Autonomă Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea, potrivit anexelor nr. 1-4.

Art. 3. - Cheltuielile privind personalul si dotarea corespunzătoare a punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal se asigură din bugetul institutiilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 4. - În punctul de trecere a frontierei de stat si în biroul vamal, deschise potrivit art. 1, se asigură operatiunile specifice pentru toti pasagerii si mărfurile fiecărui zbor international.

Art. 5. - Programul de functionare a punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal este acelasi cu cel al Aeroportului „Delta Dunării" Tulcea.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 9 septembrie 2009.

Nr. 1.027.

 

ANEXA Nr. 1

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea

 

1. O încăpere pentru seful punctului politiei de frontieră

2. Birou secretariat + arhivă

3. Birou dispecerat + camera armament si munitie

4. Camera tehnică

5. Sală pregătire ture

6. O încăpere pentru efectuarea cercetării penale

7. O încăpere pentru biroul criminalistic (expertize, cercetarea falsurilor etc.)

8. Un vestiar pentru agentii operativi

9. Birou pentru implementarea sistemului EURODAC, AFIS, IMAGETRAKetc.

10. Camere de triere si retinere administrativă (femei, bărbati) cu grup sanitar si dus, amenajate conform cerintelor UE

11. Încăperi pentru solicitantii de azil (femei, bărbati) cu grup sanitar si dus, amenajate conform cerintelor UE

12. Sala returnati/înapoiati

13. Pe fiecare flux si în tranzit - camere control corporal

14. În sala grupare „INTRARE" în tară - birou pentru control în linia a doua

15. În sala grupare „IESIRE" din tară - birou pentru control în linia a doua

16. O zonă de tranzit aeroportuar delimitată


17. Spatiu pentru gararea autovehiculelor din dotare si materiale

18. Tonete cu câte două posturi pentru sensul de intrare în tară - dotate cu aparatură necesară pentru control

19. Tonete cu câte două posturi pentru sensul de iesire din tară

20. Statii de lucru pentru fiecare tonetă (calculatoare, cititoare optice, lămpi UV stationare) - 7 statii de lucru

21. 9 calculatoare

22. 3 imprimante

23. Două servere

24. 9 surse alimentare pentru calculatoare

25. 3 prelungitoare cu protectie

26. O sursă de alimentare pentru radiotelefon fix

27. 3 aparate secretizate pentru transmisie de date

28. Un telefax cu aparatul de cifrat mesaje telefax

29. Un radiotelefon fix cu accesorii

30. 10 radiotelefoane portabile

31. Două încărcătoare multiple pentru încărcat acumulatori deRTP

32. Retea LAN, inclusiv proiectare

33. 6 lanterne

34. O trusă Narcotest

35. 8 bucăti lupă

36. Un aparat de detectie a falsurilor în înscrisuri

37. 10 bucăti lampă UV stationară (alimentare la priză)

38. 8 bucăti lampă UV portabilă

39. 3 bucăti aparat Doku-test

40. Aparate de climatizare pentru fiecare încăpere

41. Un grup electrogen

42. 40 de stampile de trafic

43. Un copiator

44. O linie telefonică interurbană

45. O linie telefonică pentru transmisie de date

46. O linie telefonică inter C

47. Telefoane pentru birouri si tonete

48. Fax

49. Un rastel metalic pentru armament si munitie

50. 8 fisete metalice

51. 6 dulapuri tip vestiar

52. Mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia

 

ANEXA Nr. 2

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru biroul vamal Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea

 

1. O încăpere pentru seful biroului vamal

2. O încăpere pentru personalul vamal de serviciu

3. O încăpere pentru controlul vamal corporal

4. O încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate

5. O încăpere pentru personalul cu atributii privind datoria vamală (financiar-contabile)

6. O cameră pentru depozitarea arhivei

7. O cameră pentru secretariat

8. Un spatiu pentru vestiar

9. Un spatiu pentru câinele destinat controlului antidrog

10. Banchete pentru sala aeroportului pentru efectuarea controlului fizic

11. Aparate de climatizare

12. Calculatoare (unul pentru CFP, câte unul pentru sensurile de intrare si iesire călători, unul pentru sectorul de mărfuri si unul pentru seful biroului vamal)

13. Două imprimante (una pentru CFP si una pentru vamă)

14. Un copiator

15. Retea LAN pentru functionarea calculatoarelor

16. O linie telefonică interurbană

17. Mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia

 

ANEXA Nr. 3

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru activitătile de control sanitar-uman

 

1. O încăpere destinată personalului sanitar detasat pe aeroport pe perioada evolutiei evenimentelor care afectează sănătatea publică si au potential de răspândire transfrontalieră, dotată cu post telefonic, fax si calculator cu posibilităti de accesare a internetului

2. O cameră dotată conform normelor Ministerului Sănătătii, pentru interviul/consultul persoanelor:

a) care vin din zonele afectate de boli infectioase care amenintă sănătatea publică internatională (anuntate de Organizatia Mondială a Sănătătii);

b) care pe parcursul călătoriei au prezentat simptome suspecte de boală infectioasă.

3. O cameră prevăzută cu grup sanitar, amenajată conform normelor Ministerului Sănătătii, pentru izolarea persoanelor care la sosirea în tară prezintă simptome de boală contagioasă, până în momentul transportării lor la un serviciu specializat de boli infectioase stabilit

4. Mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia

5. Un calculator

6. O linie telefonică interurbană

 

ANEXA Nr. 4

 

SPATIILE SI UTILITĂTILE

necesare pentru desfăsurarea activitătii de control fitosanitar

 

1. O încăpere pentru personalul fitosanitar

2. O încăpere pentru efectuarea controlului fitosanitar, respectiv un laborator


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislatia în vigoare privind alegerea Presedintelui României care revin ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si institutiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală, în componenta prevăzută în anexa nr. 1.

(2) La sedintele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 2. - (1) Până cel mai târziu cu 25 de zile înainte de data alegerilor, prefectii si presedintii tribunalelor întocmesc listele cuprinzând persoanele care pot fi desemnate, potrivit legii, presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitori ai acestora.

(2) În termen de cel mult două zile de la întocmirea lor, prefectii centralizează listele prevăzute la alin. (1) si le transmit spre avizare, prin postă electronică, Autoritătii Electorale Permanente, în formatul solicitat de aceasta.

(3) Avizul Autoritătii Electorale Permanente se comunică prefectilor si presedintilor tribunalelor până cel mai târziu cu 5 zile înaintea desemnării presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora.

Art. 3. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritătile administratiei publice locale dispun măsuri pentru mentinerea si asigurarea ordinii si linistii publice în localitătile tării, pe întreaga perioadă electorală si, în mod deosebit, în ziua votării, precum si în zilele care premerg si succedă acestei zile.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritătile administratiei publice locale asigură paza sectiilor de votare si a dosarelor întocmite de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tipăririi, transportului si depozitării buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării.

Art. 4. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, asigură tipărirea listelor electorale permanente, în două exemplare, si a copiilor de pe listele electorale permanente, în 3 exemplare. În situatia organizării unui al doilea tur de scrutin, Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor asigură tipărirea copiilor de pe listele electorale permanente, care vor fi identice cu cele folosite la primul tur de scrutin, într-un singur exemplar.

(2) Materialele consumabile necesare tipăririi listelor electorale permanente si a copiilor de pe listele electorale permanente se asigură de către institutiile prefectului.

Art. 5. - (1) Institutul National de Statistică asigură numărul necesar de statisticieni, informaticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesară cu echipamente si tehnică de calcul, precum si sistemul informational utilizat în monitorizarea si desfăsurarea operatiunilor tehnice de constatare a rezultatelor alegerilor.

(2) Institutul National de Statistică asigură instruirea personalului implicat în efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor alegerilor.

Art. 6. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Ministerul Apărării Nationale dispun măsurile necesare pentru a pune la dispozitia autoritătilor administratiei publice locale spatii corespunzătoare în unitătile din subordine, în vederea organizării de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.

Art. 7. - Ministerul Sănătătii ia măsurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la sectiile de votare.

Art. 8. - (1) Ministerul Afacerilor Externe face propuneri Autoritătii Electorale Permanente pentru acreditarea observatorilor străini, precum si a delegatilor externi ai mass-mediei.

(2) Ministerul Afacerilor Externe va lua măsurile necesare pentru organizarea si dotarea sectiilor de votare din străinătate, precum si pentru functionarea biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate.

(3) Ministerul Afacerilor Externe va depune, în limita competentelor sale, diligentele necesare, inclusiv prin efectuarea de demersuri pe lângă autoritătile locale competente, pentru asigurarea pazei sectiilor de votare din străinătate si a materialelor si documentelor necesare votării, cu luarea în considerare a conditiilor specifice din statul de resedintă.

(4) Materialele consumabile necesare tipăririi tabelelor electorale utilizate în sectiile de votare din străinătate se asigură de către Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 9. - (1) În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie comisiile tehnice judetene si Comisia Tehnică a Municipiului Bucuresti, în componenta prevăzută în anexa nr. 2, cu atributii în coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autoritătilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prevăzute în legislatia în vigoare, în domeniul alegerii Presedintelui României.

(2) La sedintele comisiilor tehnice judetene si ale Comisiei Tehnice a Municipiului Bucuresti pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

(3) Pentru urmărirea si solutionarea operativă a problemelor curente din judete, respectiv din municipiul Bucuresti, pe lângă comisia tehnică se constituie un grup tehnic de lucru, condus de un subprefect, format din specialisti desemnati de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte si 2-3 specialisti din aparatul de specialitate al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(4) În perioada în care îsi desfăsoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru, membrii acestuia sunt degrevati de sarcinile de serviciu.

(5) Conditiile materiale necesare functionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile si celelalte


drepturi bănesti cuvenite personalului care îsi desfăsoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către unitătile de la care acestia provin.

Art. 10. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, cu sprijinul Autoritătii Electorale Permanente, organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefectilor si a subprefectilor cu privire la organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009.

(2) Prefectii, cu sprijinul filialelor Autoritătii Electorale Permanente, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării si desfăsurării în bune conditii a alegerii Presedintelui României.

(3) Prefectii stabilesc un grafic de distribuire a buletinelor de vot primite de la Ministerul Administratiei si Internelor, precum si a celorlalte materiale necesare desfăsurării procesului electoral, în functie de asigurarea conditiilor de păstrare în sigurantă a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Prefectii, cu sprijinul primarilor, instalează, la intrarea în sectiile de votare speciale, camere web conectate la calculatoare cu suficientă capacitate de stocare pentru 14 ore de imagine video, care vor înregistra video cetătenii ce îsi exercită dreptul de vot în aceste sectii. Operarea computerelor va fi asigurată de unul dintre membrii biroului electoral al sectiei de votare. Fisierul cuprinzând înregistrarea video va fi salvat pe un suport optic, CD sau DVD, si va fi înaintat către biroul electoral judetean, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti într-un plic sigilat, pe care se aplică stampila de control a sectiei de votare si semnătura membrului biroului electoral al sectiei de votare care a asigurat operarea computerului, împreună cu dosarul cuprinzând tabelele electorale utilizate si declaratiile pe propria răspundere ale alegătorilor. Birourile electorale judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti transmit plicurile sigilate continând înregistrările video, împreună cu dosarele de la sectiile de votare cuprinzând listele si tabelele electorale utilizate, precum si declaratiile pe propria răspundere ale alegătorilor, Biroului Electoral Central, care le predă Autoritătii Electorale Permanente în vederea depozitării într-un singur spatiu, asigurat de către Secretariatul General al Guvernului.

(5) În situatia în care prefectul se află în imposibilitatea de a-si exercita atributiile, precum si în cazurile în care această functie este vacantă, unul dintre subprefecti asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin prefectului, potrivit legii, în vederea organizării si desfăsurării corespunzătoare a alegerii Presedintelui României.

(6) În perioada electorală, Ministerul Administratiei si Internelor si Autoritatea Electorală Permanentă acordă sprijin de specialitate prefectilor si primarilor, în vederea realizării la termen si în conditii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009.

Art. 11. - (1) Sediul Biroului Electoral Central se asigură de către Secretariatul General al Guvernului prin Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cel al biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, de către Ministerul Afacerilor Externe, sediile birourilor electorale judetene se asigură de către prefecti si de presedintii consiliilor judetene, iar cele ale birourilor electorale de sector, precum si ale birourilor electorale ale sectiilor de votare, de către primari, împreună cu prefectii.

(2) Dotarea tehnică si materială a Biroului Electoral Central se asigură de Ministerul Administratiei si Internelor, dotarea tehnică si materială a biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate se asigură de Ministerul Afacerilor Externe, iar dotarea tehnică si materială a birourilor electorale judetene se asigură de prefecti împreună cu presedintii consiliilor judetene. Dotarea tehnică si materială a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se asigură de prefectul municipiului Bucuresti împreună cu primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul Administratiei si Internelor, asigură aparatul tehnic auxiliar necesar functionării Biroului Electoral Central. Aparatul tehnic auxiliar necesar functionării biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate se asigură de Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă.

(4) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigură serviciile si echipamentele de comunicatii speciale, închirierea de la operatorii publici a elementelor de infrastructură pentru servicii de comunicatii, pentru crearea de aplicatii specifice si functionarea sistemului de colectare a datelor privind participarea la vot, necesare Biroului Electoral Central, birourilor electorale judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate.

(5) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii asigură conditiile corespunzătoare pentru functionarea birourilor electorale judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 12. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă sprijină instruirea si informarea membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă elaborează materiale pentru instruirea si informarea membrilor birourilor electorale si a celorlalti participanti la procesul electoral.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă stabileste organizatiile neguvernamentale si institutiile mass-media care îndeplinesc conditiile legale pentru desemnarea de observatori interni, respectiv reprezentanti interni ai mass-mediei la alegerile pentru Presedintele României. La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, acreditează observatorii externi si reprezentantii externi ai mass-mediei.

(4) În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Electorală Permanentă stabileste procedura de eliberare a adeverintelor prin care se atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 198 alin. (7) si (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, cu modificările si completările ulterioare, si procedura de acreditare a observatorilor externi si a reprezentantilor externi ai mass-mediei.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă îsi desemnează reprezentantii în birourile electorale si sprijină activitatea acestora cu personal tehnic auxiliar, potrivit legii si în limita personalului disponibil.

(6) În termen de 6 luni de la primire, Autoritatea Electorală Permanentă verifică copiile de pe listele electorale permanente si tabelele utilizate în cadrul sectiilor de votare la alegerile pentru Presedintele României, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori la acelasi tur de scrutin. În situatia în care Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii privind săvârsirea infractiunilor prevăzute de art. 265 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, sesizează organele de urmărire penală competente.

(7) La expirarea termenului prevăzut la alin. (6) pentru verificarea copiilor de pe listele electorale permanente si a tabelelor utilizate în cadrul sectiilor de votare, Autoritatea Electorală Permanentă asigură arhivarea lor electronică, precum si a declaratiilor pe propria răspundere prevăzute de art. 195 alin. (4) si (5) din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, de către un furnizor de servicii de arhivare electronică, conform Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică.

Art. 13. - (1) Regia Autonomă „Monitorul Oficial" realizează imprimarea buletinelor de vot, a modelelor tabelelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 370/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celorlalte imprimate si materiale necesare desfăsurării procesului electoral, până cel mai târziu cu 10 zile înainte de data alegerilor.


(2) Regia Autonomă „Monitorul Oficial" asigură editarea si tipărirea de brosuri cuprinzând variante actualizate ale reglementărilor legale privind alegerile prezidentiale, traducerea acestora în engleză, franceză si maghiară, precum si editarea si tipărirea altor materiale de informare realizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

(3) Regia Autonomă „Monetăria Statului" asigură confectionarea stampilelor cu mentiunea „VOTAT".

Art. 14. - (1) Prefectii sprijină, potrivit legii, instantele judecătoresti, respectiv Curtea Constitutională, în topirea buletinelor de vot întrebuintate sau neîntrebuintate, a celor nule, a proceselor-verbale si a stampilelor necesare votării, a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral, precum si a listelor de sustinători.

(2) Prefectii pot pune la dispozitia instantelor judecătoresti, respectiv a Curtii Constitutionale, în limita posibilitătilor, spatii pentru depozitarea materialelor prevăzute la alin. (1) până la topirea acestora.

(3) Secretariatul General al Guvernului pune la dispozitia Autoritătii Electorale Permanente un spatiu pentru depozitarea copiilor de pe listele electorale permanente si a tabelelor utilizate

la sectiile de votare, precum si a celorlalte materiale rezultate din procesul electoral care se păstrează în arhiva acesteia.

(4) Autoritatea Electorală Permanentă asigură arhivarea electronică a documentelor primite de la Biroul Electoral Central de către un furnizor de servicii de arhivare electronică, conform Legii nr. 135/2007, apoi predă spre topire materialele si documentele primite de la Biroul Electoral Central operatorilor economici specializati.

Art. 15. - (1) Comisiile tehnice judetene si a municipiului Bucuresti vor informa săptămânal Comisia tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii si organizării alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009.

(2) Comisia tehnică centrală va informa săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii actiunilor privind pregătirea si organizarea alegerilor pentru Presedintele României din anul 2009.

Art. 16. - La solicitarea Autoritătii Electorale Permanente, autoritătile publice implicate în organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Presedintele României comunică acesteia modalitatea de realizare a atributiilor în domeniul electoral, precum si abaterile si neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate în organizarea si desfăsurarea scrutinului.

Art. 17. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazurii,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 23 septembrie 2009.

Nr. 1.045.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei tehnice centrale

 

Presedinte:

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor

Membri:

- secretarul de stat pentru relatia cu institutiile prefectului din Ministerul Administratiei si Internelor;

- secretarul de stat sef al Departamentului ordine si sigurantă publică din Ministerul Administratiei si Internelor;

- secretarul de stat pentru comunitătile locale din Ministerul Administratiei si Internelor.

a) Reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai:

- Ministerului Finantelor Publice;

- Secretariatul General al Guvernului;

- Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

- Ministerului Afacerilor Externe;

- Ministerului Apărării Nationale;

- Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetătenesti;

- Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării;


- Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National;

- Ministerului Sănătătii;

- Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

- Autoritătii Electorale Permanente;

- Institutului National de Statistică;

- Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. b) Reprezentanti ai:

- Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

- Agentiei Nationale de Presă AGERPRES;

- Societătii Comerciale „Electrica" - S.A.;

- Societătii Române de Televiziune;

- Societătii Române de Radiodifuziune.

 

NOTE:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice centrale sunt asigurate de Ministerul Administratiei si Internelor.

Componenta nominală a Comisiei tehnice centrale se stabileste prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor si ai celorlalte institutii/societăti mentionate.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti

 

- prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti

- un subprefect

- secretarul judetului, respectiv secretarul general al municipiului Bucuresti

- directorul directiei regionale/judetene de statistică

- directorul coordonator al directiei generale a finantelor publice a judetului, respectiva municipiului Bucuresti

- inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie, respectiv directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti

- seful biroului judetean sau al serviciului municipiului Bucuresti de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor

- seful serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor

- inspectorul-sef al inspectoratului de jandarmi judetean, respectiv directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti

- inspectorul general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti

- directorul autoritătii de sănătate publică a judetului, respectiv al Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti

- reprezentantul teritorial al Autoritătii Electorale Permanente

- reprezentantul teritorial al Societătii Comerciale „Electrica" - S.A.

- corespondentul teritorial al Agentiei Nationale de Presă AGERPRES

 

NOTE:

Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judetene sunt asigurate de personalul din cadrul institutiei prefectului.

Componenta nominală a comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti se stabileste de prefect, prin ordin.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare si a Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 271.605 din 4 august 2009 al Directiei păduri private si dezvoltare forestieră, în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 85 alin. (2) si (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia, criteriile de atestare si Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de specialitate cu atributii în domeniul accesibilizării fondului forestier national din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si Regia Natională a Pădurilor - Romsilva vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 15 septembrie 2009.

Nr. 576.

 

ANEXA

 

METODOLOGIA,

criteriile de atestare si Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie stabileste procedura prin care se asigură cadrul organizatoric si regulile unitare pentru atestarea capacitătii profesionale si tehnico-economice a persoanelor fizice si juridice pentru proiectarea de drumuri forestiere.

(2) Atestarea persoanelor fizice si juridice în domeniul proiectării drumurilor forestiere are în vedere respectarea principiilor generale ale dezvoltării retelei de drumuri forestiere si protectiei mediului si îndeplinirea cerintelor tehnice si calitative minimale prevăzute în normativele în vigoare.

Art. 2. -în întelesul prezentei metodologii, proiectarea de drumuri forestiere cuprinde activităti specifice care se execută în scopul:

a) construirii drumurilor forestiere noi;

b) interventiilor la drumurile forestiere existente care constau în lucrări de refacere, consolidare, reabilitare, reparare.

Art. 3. - (1) Domeniul de atestare a persoanelor fizice si juridice este proiectarea de drumuri forestiere prin elaborarea documentatiilor tehnico-economice necesare.

(2) Atestarea persoanelor fizice si juridice se face pentru domeniul de activitate prevăzut la alin. (1) si se poate solicita cu respectarea conditiilor prevăzute în prezenta metodologie.

Art. 4. - Persoanele fizice care solicită atestarea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă în specializări la care s-a predat cursul de drumuri forestiere sau drumuri;

b) să aibă experientă de minimum 3 ani în proiectarea de drumuri forestiere;

c) să nu fi fost condamnate penal pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul.

Art. 5. - (1) Persoanele juridice care solicită atestarea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie constituite si să functioneze în conditiile legii;

b) să aibă înscris în statut ca obiect de activitate proiectarea de drumuri forestiere;

c) să aibă o persoană fizică atestată pentru proiectarea de drumuri forestiere, încadrată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată;

d) să detină un minimum de mijloace tehnice necesare pentru proiectarea de drumuri forestiere, în stare de functionare.

(2) Se exceptează de la obligativitatea asigurării conditiei prevăzute la alin. (1) lit. c) persoana juridică al cărei administrator/asociat este atestat ca persoană fizică pentru proiectarea de drumuri forestiere.

 

CAPITOLUL II

Documentele si procedura de atestare

 

Art. 6. - Atestarea persoanelor fizice si juridice este coordonată de directia de specialitate cu atributii în domeniul accesibilizării fondului forestier national din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 7. - (1) Atestarea persoanelor fizice si juridice se face de către o comisie de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere, denumită în continuare comisia de atestare.

(2) Componenta Comisiei de atestare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 8. - Documentele necesare atestării persoanelor fizice sunt următoarele:

a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) actul de identitate al solicitantului, în copie;

c) curriculum vitae;

d) lista documentatiilor tehnico-economice realizate prin forte proprii sau în colaborare în domeniul proiectării de drumuri forestiere, din care să rezulte experienta corespunzătoare în acest domeniu;

e) diploma de licentă cu foaia matricolă prin care se atestă că solicitantul a urmat cursul de drumuri forestiere sau drumuri, în copie;

f) extras de pe carnetul de muncă, în copie certificată, sau un alt document din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 4 lit. b);

g) certificatul de cazier judiciar.

Art. 9. - Documentele necesare în vederea atestării persoanelor juridice sunt următoarele:

a) cerere-tip pentru atestare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

b) actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice, în copie;

c) memoriu de activitate care să contină: date cu privire la capitalul social si valoarea patrimoniului, lista principalelor documentatii executate în domeniul proiectării de drumuri forestiere, personalul tehnic si economic angajat si experienta acestuia în acest domeniu;

d) lista mijloacelor tehnice detinute pentru domeniul proiectării de drumuri forestiere, în stare de functionare;

e) acte care dovedesc că persoana juridică este înscrisă în registrul comertului sau într-un alt registru public similar din alte tări membre ale Uniunii Europene, numele acelui registru si numărul de înregistrare al persoanei juridice sau mijloacele de identificare echivalente în acel registru, în copie;

f) contractul individual de muncă pe durată nedeterminată pentru persoanele fizice atestate conform art. 5 alin. (1) lit. c), în copie;

g) atestatul persoanei fizice care îndeplineste conditia de angajat/administrator/asociat la persoana juridică, în copie.

Art. 10. - (1) Documentele mentionate la art. 8 si 9 se depun sub forma unor dosare de atestare la sediul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilvasi se înregistrează într-un registru special.

(2) Dosarele prevăzute la alin. (1) sunt analizate de către Comisia de atestare, în sedinte de lucru programate de presedintele acesteia.

(3) În urma analizării dosarelor, Comisia de atestare stabileste admiterea sau respingerea documentatiei depuse, ca urmare a îndeplinirii sau a neîndeplinirii conditiilor prevăzute în prezenta metodologie.

(4) Rezultatele analizării dosarelor se consemnează în procesul-verbal de sedintă sub forma „admis/respins", atât pentru persoanele fizice, cât si pentru persoanele juridice, si se afisează la avizierul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în termen de 24 de ore de la încheierea sedintei de atestare.

Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data atestării, persoanele fizice si juridice îndreptătite primesc certificatul de atestare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 12. - Persoanele atestate sunt obligate să îsi confectioneze parafa de atestat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, si să înainteze autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură specimenul acesteia, însotit de declaratie pe propria răspundere.

 

CAPITOLUL III

Comisia de atestare

 

Art. 13. - (1) Comisia de atestare îsi desfăsoară activitatea în cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si este formată din 7 membri, selectati dintre personalitătile care activează sau au activat în silvicultură, specialisti în cercetare, proiectare si în constructia de drumuri forestiere, specialisti din învătământul superior de profil si reprezentanti ai asociatiilor patronale-profesionale recunoscute la nivel national si care se bucură de prestigiu profesional.

(2) Presedintele Comisiei de atestare este nominalizat dintre persoanele care îsi desfăsoară activitatea în cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Secretariatul Comisiei de atestare este asigurat de 2 reprezentanti, care au si calitatea de membri ai acestei comisii, si anume: reprezentantul directiei de specialitate cu atributii în domeniul accesibilizării fondului forestier national din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si reprezentantul Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva.

Art. 14. - Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt următoarele:

a) aprobă programarea sedintelor Comisiei de atestare;

b) conduce lucrările sedintelor Comisiei de atestare;

c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare, precum si corespondenta Comisiei de atestare.

Art. 15. - Atributiile secretariatului Comisiei de atestare sunt următoarele:

a) programează si organizează, împreună cu presedintele, activitatea Comisiei de atestare, stabilind periodic datele de întrunire a acesteia;

b) înregistrează cererile de atestare însotite de documentele necesare si păstrează evidenta acestora în registrul special prevăzut la art. 10;

c) asigură convocarea membrilor Comisiei de atestare;

d) redactează documentele Comisiei de atestare;

e) păstrează si completează registrul cu procesele-verbale ale Comisiei de atestare;

f) păstrează documentele Comisiei de atestare si asigură arhivarea acestora;

g) păstrează stampila Comisiei de atestare.

Art. 16. - Comisia de atestare ia decizii cu privire la:

a) admiterea ori respingerea cererilor de atestare a persoanelor fizice sau juridice, în functie de îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 4 si 5;

b) suspendarea si/sau retragerea certificatului de atestare.

Art. 17. - (1) Comisia de atestare functionează în prezenta a cel putin 5 membri.

(2) Deciziile Comisiei de atestare se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

Art. 18. - Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi si obligatii:

a) să participe la sedintele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct;

b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare sedintă;

c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor si punctelor de vedere separat fată de hotărârile adoptate;

d) să nu divulge date si informatii care nu sunt de interes public, de care iau cunostintă în cadrul procesului de atestare.

Art. 19. - (1) Contestatiile împotriva deciziilor Comisiei de atestare se depun în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatelor si se adresează conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, care le si solutionează.

(2) Împotriva deciziei conducătorului prevăzut la alin. (1) se poate formula plângere la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligatiile persoanelor fizice si juridice atestare

 

Art. 20. - Persoanele fizice si juridice care au fost atestate au dreptul, după caz:

a) de a participa la procedurile de achizitie organizate de autoritătile contractante;

b) de a încheia contracte si conventii de colaborare;

c) de a acorda consultanta si asistentă tehnică;

d) de a elabora documentatii tehnico-economice pentru lucrări de drumuri forestiere.

Art. 21. - Persoanele fizice si juridice care au fost atestate au următoarele obligatii:

a) să îsi desfăsoare activitatea în domeniul proiectării de drumuri forestiere, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile;

b) să valideze numai acele documentatii care se încadrează în domeniul proiectării de drumuri forestiere;

c) să informeze emitentul atestatului cu privire la schimbări ale situatiei celui atestat, în urma cărora conditiile de acordare a atestatului nu mai sunt îndeplinite.

 

CAPITOLUL V

Suspendarea si retragerea certificatului de atestare

 

Art. 22. - Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 21 de către persoanele fizice sau juridice atestate potrivit prezentei metodologii poate atrage suspendarea ori retragerea certificatului de atestare, după caz.

Art. 23. - Suspendarea sau retragerea, după caz, a certificatului de atestare se dispune prin decizie a presedintelui Comisiei de atestare, pe baza actelor de constatare încheiate de membrii acesteia, ca urmare a semnalărilor primite, sau în temeiul comunicării punerii în miscare a actiunii penale împotriva persoanei atestate în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată.

Art. 24. - Certificatul de atestare al persoanei fizice sau juridice se suspendă în următoarele cazuri:

a) când persoana elaborează documentatii tehnico-economice în domeniul proiectării de drumuri forestiere fără să respecte prevederile metodologiilor, normativelor tehnice departamentale si ale ghidurilor de bune practici. Perioada suspendării este de 6 luni sau, dacă ducerea la îndeplinire a măsurilor si termenelor dispuse prin actele de constatare prevăzute la art. 23 durează mai mult de 6 luni, suspendarea are loc pe perioada necesară. Îndeplinirea măsurilor dispuse se constată prin încheierea unui nou act de constatare de către persoanele prevăzute la art. 23 si determină de drept încetarea sanctiunii suspendării certificatului de atestare;

b) când împotriva persoanei atestate s-a pus în miscare o actiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune până la solutionarea definitivă a cauzei;

c) când persoana juridică desfăsoară activitatea în domeniul proiectării de drumuri forestiere fără să respecte prevederile art. 5 alin. (1) lit. c). În acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune până la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 5 alin. (1)lit. c).

Art. 25. - Certificatul de atestare al persoanelor fizice si juridice se retrage în următoarele cazuri:

a) când a fost suspendat de două ori, iar a treia oară se săvârsesc abateri similare celor pentru care s-au dispus suspendările anterioare ale acestuia;

b) când persoanele fizice si juridice atestate validează, prin semnătură si parafă, documente pentru domenii de activitate în care nu au fost atestate sau îsi continuă activitatea în perioada de suspendare.

Art. 26. - (1) Suspendarea sau retragerea certificatului de atestare se comunică persoanelor fizice si juridice în cauză, în scris, de către Comisia de atestare.


(2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(3) Împotriva solutiei autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură se poate formula plângere la instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 27. - Atestarea persoanelor fizice se face pentru o perioadă nedeterminată si se vizează anual pentru îndeplinirea continuă a cerintelor asigurătorii pe baza următoarelor documente:

a) actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice, în copie;

b) atestatele persoanelor fizice angajate si/sau atestatul administratorului/asociatului, în copie;

c) contractele de muncă ale persoanelor fizice angajate, încheiate pe durată nedeterminată, în copie;

d) lista mijloacelor tehnice necesare pentru domeniul proiectării de drumuri forestiere, în stare de functionare;

e) certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice atestate;

f) lista documentatiilor tehnico-economice elaborate.

Art. 28. - O persoană fizică poate desfăsura activităti în domeniul proiectării de drumuri forestiere în cadrul a cel mult două persoane juridice.

Art. 29. - (1) La cerere, în cadrul aceleiasi sedinte de atestare, se pot analiza atât dosarele persoanelor fizice, cât si dosarul persoanei juridice în cadrul căreia sunt încadrate acestea, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), analizarea dosarului persoanei juridice se realizează numai după ce Comisia de atestare a hotărât atestarea persoanei fizice angajate de persoana juridică respectivă.

Art. 30. - (1) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare ori a parafei se declară, în scris, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în termen de 48 de ore de la constatare si totodată va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, de către persoana în cauză.

(2) După publicarea anuntului, prevăzută la alin. (1), Comisia de atestare eliberează un duplicat al certificatului de atestare sau aprobă, după caz, confectionarea unei noi parafe, pe baza unei cereri scrise, însotită de copia anuntului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a.

Art. 31. - (1) Tariful pentru atestare se stabileste diferentiat pentru persoanele fizice si juridice, astfel: 200 lei pentru persoanele fizice si 500 lei pentru persoanele juridice.

(2) Persoanele care solicită atestarea au obligatia de a depune valoarea tarifului în numerar la casieria Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva sau prin ordin de plată la prezentare, în contul deschis separat pentru această activitate.

(3) Din tarifele încasate o cotă de 50% este destinată cheltuielilor referitoare la organizarea si functionarea Comisiei de atestare, iar o cotă de 50% este destinată plătii indemnizatiei de participare a membrilor Comisiei de atestare.

Art. 32. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1
la metodologie

 

Componenta Comisiei de atestare

 

Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere este alcătuită din următorii 7 membri:

1. Olga Georgescu - presedinte (reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură);

2. Viorel Popovici - membru (reprezentant al asociatiei patronale-profesionale Asociatia Constructorilor Forestieri);

3. Valentina Ciobanu - membru (reprezentant al Facultătii de Silvicultură si Exploatări Forestiere Brasov);

4. Călin Popa - membru (reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură);

5. PetrisorVică - membru (reprezentant al Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva);

6. Nicolae Oprisa - secretar (reprezentant al autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură);

7. lonut Zlota - secretar (reprezentant al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva).

 

ANEXA Nr. 2
la metodologie

 

Model de cerere pentru atestarea persoanelor fizice

Nr......din...........

 

Domnule presedinte,

Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., născut/născută la data de ....................... în localitatea ............................, judetul...................., tara.........................., având cetătenia......................, domiciliat/domiciliată în localitatea ..................................., str.......................... nr......., bl......., et......, ap....., judetul/sectorul .................., tara ............., posesor/posesoare al/a diplomei de inginer în specializarea.............................................nr....., eliberată de......................., din localitatea..............................., promotia..........., tara....................., solicit atestarea în calitate de persoană fizică în domeniul proiectării de drumuri forestiere, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare si a Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere.

În sustinerea cererii anexez următoarele:

a) curriculum vitae;

b) lista lucrărilor realizate în domeniul proiectării de drumuri forestiere;


c) acte de studii, în copie;

d) extras de pe carnetul de muncă;

e) certificatul de cazier judiciar.

Mentionez că îmi desfăsor activitatea la..........................., cu sediul în localitatea......................, tara..................., având calitatea de.............................

Declar că am luat cunostintă de obligatiile ce îmi revin potrivit Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 576/2009.

 

Data.....................................

.....................................

(semnătura)

 

Domnului presedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere

 

ANEXA Nr. 3
la metodologie

 

Model de cerere pentru atestarea persoanelor juridice

Nr.....din...........

 

Domnule presedinte,

..................................................................................................... (denumirea persoanei juridice),

având sediul în localitatea............................, str.......................nr......., bl......., et......, ap....., judetul/sectorul............................, tara................................., înregistrată la registrul comertului ..................................................................................cu numărul de înregistrare.....................sau alte mijloace de identificare echivalente în acel registru ................................................................, tara........................., sau într-un alt registru public  similar ..............................................., cu numărul de înregistrare ........................sau alte mijloace de identificare echivalente în acel registru................................................, tara........................, codul fiscal nr....................., telefon ..........., fax..........., e-mail ..........................., reprezentată prin ................................., în calitate de ......................................., solicită atestarea în calitate de persoană juridică în domeniul proiectării de drumuri forestiere, în conformitate cu Metodologia, criteriile de atestare si Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 576/2009.

În sustinerea cererii s-au anexat următoarele:

a) memoriu de activitate;

b) declaratie pe propria răspundere privind bonitatea societătii;

c) lista mijloacelor tehnice detinute;

d) copii legalizate de pe documentele de înfiintare ca persoană juridică;

e) copie legalizată de pe contractul individual de muncă pe durată nedeterminată pentru persoana fizică atestată, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din metodologie*);

f) copia atestatului persoanei fizice.

Declar că am luat cunostintă de obligatiile ce îmi revin potrivit Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 576/2009.

 

Data.....................................

.....................................

(semnătura)

 

Domnului presedinte al Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere

 

*) Acest document poate lipsi în situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din metodologie.

 
ANEXA Nr. 4
la metodologie

 

Model de certificat de atestare pentru persoane fizice si juridice

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr.........................din......................

            În baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 576/2009, Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere (Comisia de atestare) hotărăste:

La Cererea înregistrată sub nr........din.............si în urma sustinerii examenului pentru atestarea persoanelor fizice si juridice care efectuează proiectarea de drumuri forestiere,............................................................................................................... (numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice) domiciliat/domiciliată, cu sediul în localitatea ................................................., str................, nr....., bl....., et......., ap. ..., judetul/sectorul..................., tara..........................., înregistrată la registrul......................................................cu nr......................... sau alte mijloace de identificare echivalente în acel registru.................................................................................................................... (pentru persoanele juridice), codul numeric personal (pentru persoanele fizice).........................., este atestat/atestată ca persoană fizică/juridică în domeniul proiectării de drumuri forestiere, în conformitate cu Metodologia, criteriile de atestare si Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 576/2009.

 

Presedintele Comisiei de atestare,

....................................................

L.S.........................................

Secretariatul Comisiei de atestare

....................................................

L.S....................................

 

            Viza anuală pentru îndeplinirea continuă a cerintelor asigurătorii pe baza documentelor prevăzute la art. 27 din metodologie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

Model de parafă

 

 

 

*)

........................................................................................................

........................................................................................................

 

ATESTAT

de către Minlisterul AgricuIturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin Certificatul

nr............... din .…………………….. să efectueze proiectarea de drumuri forestiere

 

 

*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

*) Numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanei fizice/denumirea si codul unic de înregistrare la registrul..............................................................ale persoanei juridice.

 

NOTĂ:

Dimensiunile parafei vor fi de 7 cm/4 cm.


 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

 

În temeiul art. 404 si al art. 406 alin. (1) lit. a) si d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Membrii Colegiului Medicilor din România luati în evidenta unui colegiu teritorial se pot transfera în cadrul altui colegiu teritorial în situatiile prevăzute de legislatia în vigoare si vor fi luati în evidenta acestuia din urmă în baza următoarelor documente:

1. notă de transfer;

2. copie de pe documentele-suport pentru calitatea de medic (diploma de medic) si pregătirea profesională (rezident, specialist, primar);

3. copie de pe actul de identitate cu noul domiciliu si, după caz, certificat de căsătorie sau divort (numai la schimbarea numelui si/sau a stării civile);

4. adeverintă de încadrare de la noul loc de muncă sau de exercitare a profesiei. Pentru perioadele de întrerupere a activitătii medicale poate fi solicitată copie de pe cartea de muncă;

5. copie de pe decizia de pensionare (dacă este cazul).

Art. 2. - (1) Nota de transfer este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie, si se eliberează de către colegiul unde este înregistrat medicul, în baza unei cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Înaintea eliberării notei de transfer, medicul solicitant are obligatia de a achita la zi cotizatia datorată către colegiul de unde doreste să plece.

(3) Cotizatia plătită în avans se va vira către colegiul unde urmează să se transfere medicul, făcându-se mentiune în nota de transfer.

Art. 3. - (1) Nota de transfer va fi înmânată, sub semnătură, solicitantului si poate fi însotită, la cererea medicului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordării certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.

(2) În registrul de evidentă al medicilor se va mentiona colegiul la care s-a transferat medicul.

Art. 4. - Dacă la nivelul colegiului de unde se transferă medicul s-a înregistrat o sesizare împotriva sa ori a fost declansată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv dosarul disciplinar se va transmite colegiului la care medicul se transferă.

Art. 5. - (1) La luarea în evidentă a medicului de către noul colegiu teritorial se va emite un nou certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, cu un cod corespunzător, si se va retine cel anterior.

(2) Colegiul teritorial care a luat în evidentă medicul transferat va comunica Colegiului Medicilor din România noul cod alocat medicului, data luării în evidentă si care au fost sumele virate către vechiul colegiu ca fiind cotizatie plătită în avans.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 4 septembrie 2009.

Nr. 10.

ANEXA Nr. 1

Antet colegiu teritorial

Notă de transfer nr...../.

 

 

Dl/Dna dr.....................................

1.

Domiciliul

 

2.

Data luării în evidentă: an/lună/zi

 

3.

Datele de identificare ale certificatului de membru (serie/nr./data eliberării)

 

4.

Data si locul depunerii jurământului

 

5.

Abateri de la deontologie (de la data înscrierii până în prezent)

A avut/nu a avut (în eventualitatea unui răspuns pozitiv, se precizează în ce a constat abaterea, ce sanctiune s-a aplicat si la ce dată.)

Se transferă Dosarul disciplinar nr...../.........

6.

Cotizatia de membru al Colegiului Medicilor din România

A achitat cotizatia de membru al Colegiului Medicilor din România până la data de - respectiv suma de................

Sume transferate.....................

7.

Functii ocupate în colegiu

Se vor arăta functia si perioada.

8.

Alte mentiuni (acte eliberate odată cu nota de transfer etc.)

 

 

Presedinte,

.........................................

 

1 Se vor numerota în ordinea rezultată din numărul de note de transfer eliberate.


ANEXA Nr. 2

Domnule Presedinte,

 

Subsemnatul, dr.............................................., cu domiciliul în ................................................., membru al Colegiului Medicilor din România din......................., posesor al Certificatului de membru cu nr..............din....................., vă rog să-mi aprobati transferul la Colegiului Medicilor.........................

Motivul transferului îl constituie............................................

Precizez că până la această dată mi-am exercitat profesia în cadrul................................

Vă rog ca odată cu nota de transfer să-mi fie remise copii ale următoarelor acte din dosarul meu profesional:

 

Data ...........................................

 

 

Semnătura

...........................................

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind emiterea avizelor pentru înfiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societătilor civile medicale

 

Conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Avizul privind înfiintarea unui punct secundar de lucru se emite numai dacă:

a) În localitatea unde se doreste înfiintarea punctului secundar de lucru nu mai functionează un alt cabinet medical;

b) localitatea unde se doreste înfiintarea punctului secundar de lucru nu se află la o distantă mai mare de 15 km de cabinetul medical.

Art. 2. - Prin exceptie de la conditiile prevăzute la art. 1, pot fi înfiintate puncte secundare de lucru numai dacă în zona unde se doreste înfiintarea punctului secundar de lucru este o solicitare majoră de servicii medicale, iar dacă se solicită un punct secundar de lucru pentru un cabinet de medicină de familie, în localitatea respectivă nu există cabinete medicale cu mai putin de 2.000 de asigurati înscrisi pe lista medicului respectiv.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 4 septembrie 2009.

Nr. 11.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.