MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 211/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 211         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 aprilie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

399. - Decret pentru reînvestirea în functia de procuror sef al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

400. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

401. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

402. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 201 din 4 martie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

 

121. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

225. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 4 iunie 2009 si 10 iunie 2009 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

 

264. - Hotărâre privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

266. - Hotărâre pentru constatarea încetării de drept a aplicabilitătii Hotărârii Guvernului nr. 161/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de către domnul Cosma Alexandru, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

138. - Decizie privind eliberarea domnului Alexandru Nazare din functia de subsecretar de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene

 

139. - Decizie privind numirea domnului Alexandru Nazare în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

140. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Patrimoniului National de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Hotărâre privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale ALL LEASING IFN - S.A.

 

7. - Hotărâre privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale AUTO IMOB LEASING IFN - S.A.

 

8. - Hotărâre privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A.


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru reînvestirea în functia de procuror sef al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul lacob Marius Constantin se reînvesteste în functia de procuror sef al Sectiei de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pe o perioadă de 3 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 399.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 27 alin. (21) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 147/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Pojar Simona Liliana, judecător la Tribunalul Mures, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 400.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Minculet Alexandru, judecător la Judecătoria Mizil, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 401.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Popa Constantin, judecător la Tribunalul Dâmbovita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 402.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 201

din 4 martie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, exceptie ridicată de Florica Cătrună, Fănel Botea, Claudiea Mihăilă, Constantin Mihalache si Măria Stancu în Dosarul nr. 6.359/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 5.351 D/2009.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 5.582D/2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Dorina Carmen Popescu, Mariana Gheniu, Steliana Dobrescu, Carol Puiu, Daniel George Caloian, Cristina Mădălina Cone în Dosarul nr. 616/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Si în acest dosar, la apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 5.582D/2009 la Dosarul nr. 5.351 D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, actul normativ contestat nemaifiind în vigoare la data examinării constitutionalitătii sale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 23 iunie 2009 si 8 mai 2009, pronuntate în dosarele nr. 6.359/2/2008 si nr. 616/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat. Exceptiile au fost ridicate de functionari publici, angajati ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în cauze având ca obiect obtinerea unor drepturi salariale.

În motivările exceptiilor de neconstitutionalitate având un continut similar, autorii sustin că ordonanta de urgentă criticată „se prezintă ca un refuz al Guvernului de a aplica si executa în totalitate legea votată de Parlament si promulgată de Presedintele României, abrogând discretionar partea privind majorările salariale ale functionarilor publici din Ministerul Agriculturii care nu au beneficiat de majorările din 2006". Arată că, „prin aceasta, se încalcă comportamentul constitutional loial, comportament care rezultă din principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat". Or, în acest caz, Guvernul a încercat „să se situeze într-o pozitie opusă si conflictuală cu Parlamentul". Totodată, sustin că aceeasi ordonantă a fost emisă „prin încălcarea dispozitiilor constitutionale privind delegarea legislativă". În acest sens, arată că delegarea legislativă „nu implică dreptul executivului de a se opune legislativului, de a-l contracara, intrând astfel într-un conflict constitutional". În fine, autorii arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 contravine art. 115 alin. (6) din Constitutie, întrucât afectează dreptul fundamental la salariu, dreptul la muncă si protectia socială a acesteia si dreptul la un nivel de trai decent.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Guvernul, în punctul său de vedere transmis în Dosarul nr. 5.582D/2009, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate, nemaifiind în vigoare. În sustinerea acestei opinii arată că, din aplicarea prevederilor art. 62 alin. (2) si (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, rezultă că prin intermediul art. 37 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 a fost abrogată inclusiv Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2008.

Avocatul Poporului apreciază, în punctul său de vedere transmis în Dosarul nr. 5.582D/2009, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 este constitutională. În acest sens, precizează că institutia delegării legislative reprezintă o exceptie de la monopolul Parlamentului în materie de legiferare, prevăzută chiar de Legea fundamentală, iar urgenta care a determinat adoptarea actului normativ criticat este motivată în preambulul ordonantei de urgentă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la

Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, aprobată prin Legea nr. 51/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 7 aprilie 2009.

În opinia autorilor exceptiei, actul normativ criticat contravine următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 1 alin. (4) si (5) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat si obligativitatea respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 41 alin. (4) care prevede egalitatea femeilor si a bărbatilor în ceea ce priveste salariul cuvenit pentru muncă egală, art. 61 alin. (1) care statuează că Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tării, art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, art. 111 alin. (1) referitoare la informarea Parlamentului de către Guvern si celelalte organe ale administratiei publice si art. 115 care reglementează institutia delegării legislative.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin Decizia nr. 1.509 din 12 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 23 decembrie 2009, a mai exercitat controlul de constitutionalitate asupra ordonantei de urgentă ce formează obiectul prezentei exceptii, prin prisma acelorasi critici ca si cele formulate în cauza de fată si prin raportare la aceleasi texte din Legea fundamentală. Cu acel prilej, Curtea a constatat că, prin abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006, exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă. Aceasta, deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2008, al cărei unic scop a fost acela de a abroga art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006, a rămas fără obiect de reglementare de vreme ce a fost abrogat în întregime însusi actul normativ din care făcea parte articolul abrogat, ceea ce echivalează cu o abrogare implicită. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, exceptie ridicată de Florica Cătrună, Fănel Botea, Claudiea Mihăilă, Constantin Mihalache si Măria Stancu în Dosarul nr. 6.359/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si de Dorina Carmen Popescu, Mariana Gheniu, Steliana Dobrescu, Carol Puiu, Daniel George Caloian, Cristina Mădălina Cone în Dosarul nr. 616/2/2009 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 martie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România

 

Având în vedere obligatiile care revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană de a duce la îndeplinire obiectivul desăvârsirii pietei interne, precum si obligatia de a transpune în timp util prevederile directivelor comunitare în legislatia natională,

văzând importanta strategică si impactul economic si social semnificativ al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne si al prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România,

având în vedere necesitatea creării unui cadru juridic adecvat prin care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului să aplice prevederile legislatiei comunitare,

considerând imperativă crearea în cel mai scurt termen a cadrului normativ necesar implementării prevederilor acestei directive,

luând în considerare faptul că termenul de transpunere în legislatia internă a Directivei 2006/123/CE este data de 31 decembrie 2010,

tinând cont de faptul că prevederea conform căreia pentru autorizarea unei agentii de turism sau a unei structuri de primire turistice este necesar să se angajeze o persoană posesoare a brevetului de turism constituie o îngrădire a operatorilor economici din Uniunea Europeană de a presta servicii turistice în România, fapt ce conduce la necesitatea modificării în regim de urgentă a Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

România a fost notificată de Comisia Europeană pentru neîndeplinirea obligatiilor de transpunere. Prin Tratatul de la Lisabona s-a prevăzut accelerarea procedurii de transpunere, în caz contrar, Curtea de Justitie de la Luxemburg poate aplica sanctiuni pecuniare tărilor care nu îsi respectă obligatiile asumate.

Luând în considerare că adoptarea prezentei ordonante de urgentă are efecte pozitive ce constau în îndeplinirea angajamentelor ce revin tării noastre conform Directivei 2006/123/CE si implementarea măsurilor necesare pentru respectarea prevederilor europene cu privire la cooperarea administrativă si îndeplinirea procedurilor de la distantă, prin mijloace electronice,

având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Omologarea pârtiilor si traseelor de schi pentru agrement, precum si a traseelor turistice montane se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului împreună cu consiliile judetene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si aprobate prin hotărâre a Guvernului."

2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Utilizarea plajelor în scop turistic se realizează, potrivit legislatiei în vigoare, de către operatori economici care detin autorizatie turistică, emisă conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului."

3. Articolul 17 se abrogă.

4. La articolul 27 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Conducerea operativă a unei agentii de turism sau a unei structuri de primire turistice trebuie să fie asigurată de o persoană fizică care detine brevet de turism în domeniu sau certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, sau diplomă de licentă/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului."

5. La articolul 30, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) să functioneze cu personal pregătit în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului;".


6. Articolele 40, 41 si 42 se abrogă.

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile-cadru ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România.

Art. III. - Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009.

Prevederile prezentului articol se aplică după împlinirea a 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic.

Art. IV. - În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va contacta autoritătile competente din statul membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI - Sistemul de Informare în cadrul Pietei Interne, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009.

 

Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile Directivei nr. 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pietei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea ce priveste furnizarea de servicii turistice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 25.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Flămânzi" la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 si 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul anexei va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Flămânzi".

2. Anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Flămânzi" se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 121.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 4 iunie 2009 si 10 iunie 2009 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 184/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori* semnate la Bucuresti la 4 iunie 2009 si 10 iunie 2009 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006, ratificat prin Legea nr. 184/2007, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 225.


 *) Traducere

 

Str. Armand Călinescu nr. 2-4

Bucuresti, sectorul 2

România

 

4 iunie 2009

 

Excelentei Sale

Gheorghe Pogea

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

Referitor la România - Proiectul privind sprijinirea sectorului transporturilor (împrumutul nr. 4.842-RO) - Graficul revizuit de rambursare

Transmitem anexat graficul de rambursare revizuit al sumelor si datelor în cadrul Acordului de împrumut pentru finantarea Proiectului nr. 4.842 RO dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), datat 27 noiembrie 2006. Acest grafic înlocuieste sumele continute în anexa 3 la acordul de împrumut mentionat mai sus si reflectă anularea sumei de 35.000.000 USD începând cu data de 30 aprilie 2009, confirmat de dvs. prin Scrisoarea din data de 30 aprilie 2009.

În conformitate cu prevederile sectiunii 7.05 din Conditiile generale, suma anulată a fost aplicată pro-rata acelor rate aferente ratelor de capital ale aceluiasi împrumut cu scadentă după data anulării.

Am fi recunoscători dacă ne-ati confirma primirea graficului de rambursare revizuit.

 

Cu stimă,

Benoît Blarel,

director de tară

Oficiul Băncii Mondiale în România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare


 

4 iunie 2009

 

Graficul revizuit al rambursărilor - 27 mai 2009

 

Împrumutatul: Ministerul Finantelor Publice

Valuta: USD

 

Data maturitătii

Maturitate initială

Anulare

Transferat

în pregătire

Maturitate revizuită

TOTAL

180.000.000

35.000.000,00

0.00

0.00

145.000.000,00

15 mai 2012

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2012

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2013

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2013

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2014

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2014

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2015

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2015

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2016

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2016

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2017

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2017

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2018

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2018

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2019

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2019

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2020

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2020

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2021

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2021

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2022

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2022

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 mai 2023

7.500.000,00

1.458.333,33

0.00

0.00

6.041.666,67

15 noiembrie 2023

7.500.000,00

1.458.333,41

0.00

0.00

6.041.666,59

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generală de Trezorerie si Datorie Publică

Str. Apolodor nr. 17, Sectorul 5, Bucuresti

Tel. +0213199739  Fax:+ 0213122011

 

Nr. 505421/10.06.2009

 

Banca Mondială

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Biroul din România

 

Domnului Benoît Blarel,

Director de tară

 

Referitor la: împrumut nr. 4.842 RO - „Proiectul sectorial de sprijinire a sectorului transporturi"(TSSP)

 

Stimate domn,

Confirmăm primirea graficului revizuit de rambursare al sumelor si termenelor, referitor la împrumutul de mai sus, asa cum a fost transmis de către Bancă cu scrisoarea dvs. din 4 iunie 2009.

 

Cu stimă,

Stefan Nanu,

director general


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea imobilului, inclusiv a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aferente, situat în aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucuresti, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

(2) Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se subrogă în drepturile si obligatiile Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu imobilul transmis potrivit alin. (1).

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 783/1993 privind trecerea unui imobil în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 25 ianuarie 1994, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 264.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucuresti, proprietate publică a statului, care trece din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, Bucuresti

Ministerul Afacerilor Externe

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Suprafată teren: 2.062,20 m2 Suprafată construită: 788 m2 Nr. inventar Ministerul Finantelor Publice: 99.657


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru constatarea încetării de drept a aplicabilitătii Hotărârii Guvernului nr. 161/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de către domnul Cosma Alexandru, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 

Luând act de hotărârea Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, dată prin Sentinta civilă nr. 846 din 16 februarie 2010 în Dosarul nr. 10.505/2/2009,

având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a aplicabilitătii Hotărârii Guvernului nr. 161/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de către domnul Cosma Alexandru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 25 februarie 2009, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 266.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Alexandru Nazare din functia de subsecretar de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Nazare se eliberează din functia de subsecretar de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Bucuresti, 1 aprilie 2010.

Nr. 138.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Alexandru Nazare în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru Nazare se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2010.

Nr. 139.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Patrimoniului National de către doamna Kaitor Mihaela-loana

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 470.865 din 10 martie 2010 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru exercitarea de către doamna Kaitor Mihaela-loana, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Patrimoniului National,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 89 alin. (21) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 2 aprilie 2010, doamna Kaitor Mihaela-loana exercită, cu caracter temporar, prin detasare, functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2010.

Nr. 140.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale ALL LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere cele consemnate în Nota referitoare la Hotărârea Comitetului de Supraveghere al Băncii Nationale a României nr. IV/18.681 din data de 10 decembrie 2009 si în Nota nr. IV/5/14.626 din 19 octombrie 2009 privind radierea din Registrul general tinut la Banca Natională a României a institutiei financiare nebancare Societatea Comercială ALL LEASING IFN - S.A., întocmite în baza Raportului de supraveghere nr. 864 din 7 septembrie 2009, precum si a sanctiunilor impuse de Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale ALL LEASING IFN - S.A. cu suspendarea desfăsurării activitătii de creditare din data de 16 decembrie 2008 si de Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea cu mentinea suspendării desfăsurării activitătii de creditare din data de 20 mai 2009, ca urmare a nerespectării de către această institutie financiară nebancară a prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si a reglementărilor Băncii Nationale a României emise în aplicarea prevederilor acesteia,

luând act de nerespectarea de către Societatea Comercială ALL LEASING IFN - S.A., institutie financiară nebancară înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României, sectiunea h) - „Leasing financiar", sub nr. RG-PJR-41-080202/31.08.2007, a dispozitiilor art. V alin. (5) din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare, cu completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) si art. 9 alin. (1) din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 22 alin. (1) si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, ale art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 27 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, ale art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) si (4), art. 22 si art. 26 alin. (1) si (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările ulterioare, ale art. 4 si 5 din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 5/2009 privind raportarea situatiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, precum si ale cap. I alin. (1), cap. II pct. 1 subpct. 1.3 si cap. II pct. 3 subpct. 3.1. din anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare,

fapte ce intră sub incidenta prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 93/2009,

în conformitate cu prevederile art. 58 si art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 si ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, întrunit în sedinta din data de 28 ianuarie 2010, h o t ă r ă s t e:

Art. 1. - Radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale ALL LEASING IFN - S.A, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Partizanilor nr. 3, bl. M10, se. 3, ap. 94, sectorul 6, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/11363/2002, având codul unic de înregistrare nr. 15005162, înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României, în sectiunea h) - „Leasing financiar", sub nr. RG-PJR-41-080202/31.08.2007, pentru:

- neorganizarea contabilitătii conform prevederilor Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2008, respectiv conform prevederilor Ordinului Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, începând cu data de 1 ianuarie 2009;

- netransmiterea situatiei indicatorilor privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special pentru data de 30 iunie 2009;

- neclasificarea creditelor acordate clientelei, precum si neconstituirea, neregularizarea si neutilizarea provizioanelor specifice de risc de credit pentru data de 30 iunie 2009;

- netransmiterea situatiei clasificării expunerilor din credite, înregistrate fată de debitorii din afara sectorului institutiilor de credit, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit la data de 30 iunie 2009;

- lipsa normelor interne privind clasificarea creditelor acordate, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, aprobate la nivelul organelor statutare;

- neîntocmirea si netransmiterea situatiilor financiare periodice pentru data de 30 iunie 2009.

Art. 2. - Societatea Comercială ALL LEASING IFN - S.A are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 6.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale AUTO IMOB LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere cele consemnate în Nota referitoare la Hotărârea Comitetului de Supraveghere al Băncii Nationale a României nr. IV/18.681 din 10 decembrie 2009 si în Nota nr. IV/16.231 din 26 octombrie 2009 privind radierea din Registrul general tinut la Banca Natională a României a institutiei financiare nebancare Societatea Comercială AUTO IMOB LEASING IFN - S.A., întocmită ca urmare a Scrisorii nr. 1.667 din 6 octombrie 2009, prin care societatea civilă profesională de administrare si lichidare judiciară TĂNASĂ SI ASOCIATII S.RR.L. a notificat Băncii Nationale a României deschiderea falimentului prin procedură simplificată fată de Societatea Comercială AUTO IMOB LEASING IFN - S.A., precum si prevederile Ordinului prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale AUTO IMOB LEASING IFN - S.A. cu suspendarea activitătii de creditare din data de 29 aprilie 2009, ca urmare a verificării respectării de către această institutie financiară nebancară a prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si a reglementărilor Băncii Nationale a României emise în aplicarea prevederilor acesteia,

luând act de situatia în care se află consiliul de administratie si conducătorul institutiei, care nu îsi mai pot îndeplini atributiile, si că Societatea Comercială AUTO IMOB LEASING IFN - S.A., institutie financiară nebancară înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României, la sectiunea h) - „Leasing financiar", sub nr. RG-PJR-41-080020/31.10.2006, nu mai îndeplineste integral conditiile prevăzute de sectiunea 1 -„Cerinte generale" a cap. II - „Cerinte si registre" din Legea nr. 93/2009, precum si pentru nerespectarea de către această institutie a măsurilor stabilite prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale AUTO IMOB LEASING IFN - S.A. cu suspendarea activitătii de creditare din data de 29 aprilie 2009,

fapte ce intră sub incidenta prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a), c) si d) din Legea nr. 93/2009,

în conformitate cu prevederile art. 58 si art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 si ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, întrunit în sedinta din data de 28 ianuarie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale AUTO IMOB LEASING IFN - S.A, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Postăvarului nr. 98-100, et. 2, birourile 4-5, sectorul 3, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/13028/2004, având cod unic de înregistrare nr. 16674831, înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României, la sectiunea h) - „Leasing financiar", sub nr. RG-PJR-41-080020/31.10.2006, pentru:

- încetarea îndeplinirii de către aceasta a tuturor conditiilor prevăzute de sectiunea 1 - „Cerinte generale", a cap. II - „Cerinte si registre" din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare;

- nerespectarea măsurilor stabilite prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale AUTO IMOB LEASING IFN - S.A. cu suspendarea activitătii de creditare din data de 29 aprilie 2009.

Art. 2. - Societatea Comercială AUTO IMOB LEASING IFN - S.A. are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 7.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind radierea din Registrul general a Societătii Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A.

 

Având în vedere cele consemnate în Nota referitoare la Hotărârea Comitetului de Supraveghere al Băncii Nationale a României nr. IV/18.681 din 10 decembrie 2009 si în Nota nr. IV/5/18.428 din 4 decembrie 2009 privind radierea din Registrul general tinut la Banca Natională a României a institutiei financiare nebancare Societatea Comercială EMPIRE LEASING IFN - S.A., întocmite în baza celor consemnate în Raportul de supraveghere nr. 1 din 20 octombrie 2009, precum si a sanctiunilor impuse prin Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A. cu amendă din data de 27 octombrie 2008, Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A. cu suspendarea temporară a activitătii de creditare din data de 16 decembrie 2008, Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A. cu mentinerea suspendării temporare a activitătii de creditare din data de 20 mai 2009 si Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Nationale a României privind sanctionarea Societătii Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A. cu avertisment scris din data de 17 februarie 2009, ca urmare a verificării respectării de către Societatea Comercială EMPIRE LEASING IFN - S.A. a prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si a reglementărilor Băncii Nationale a României emise în aplicarea prevederilor acesteia,

luând act de nerespectarea de către Societatea Comercială EMPIRE LEASING IFN - S.A., institutie financiară nebancară înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României, sectiunea h) - „Leasing financiar" sub nr. RG-PJR-41-080120/18.05.2007, a dispozitiilor art. 27 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările ulterioare, ale art. 26 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) si art. 5 lit. b) din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 5/2009 privind raportarea situatiilor referitoare la clasificarea expunerilor din credite/plasamente si necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, ale art. 1 alin. (1) lit. b) si ale art. 24 si 25 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 26 alin. (1) si (2) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1) din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 5/2009, ale art. 3 si 4 din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, precum si ale cap. I alin. (1), coroborate cu cele ale cap. II pct. 1 subpct. 1.1 alin. (1) si (3) din anexa la ordinul mentionat, pct. 313, pct. 324 alin. (1) si (2), pct. 320 alin. (7), pct. 331, pct. 332 lit. g), pct. 333, pct. 334 lit. c), pct. 339, pct. 340 alin. (1), pct. 397, 398, 399, 403, 404 si pct. 416 alin. (7) din anexa la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum si ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009,

fapte ce intră sub incidenta prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) si c) din Legea nr. 93/2009,

în conformitate cu prevederile art. 58 si art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 si ale Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, întrunit în sedinta din data de 28 ianuarie 2010, h o t ă r ă s t e:

Art. 1. - Radierea din Registrul general si, implicit, interzicerea desfăsurării activitătii de creditare a Societătii Comerciale EMPIRE LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. lancu Căpitanu nr. 42, et. 1, ap. 1, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J40/7179/2002, având cod unic de înregistrare 14796174, înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României, sectiunea h) - „Leasing financiar", sub nr. RG-PJR-41-080120/18.05.2007, pentru:

- raportarea cu întârziere a situatiei privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc de credit, întocmită pentru data de 30 iunie 2009;

- completarea eronată a raportării privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc de credit, precum si neutilizarea formularului de raportare prevăzut de reglementări pentru data de 30 iunie 2009;

- neîntocmirea situatiilor financiare periodice pentru data de 30 iunie 2009;

- înregistrarea eronată în contabilitate a unor operatiuni legate de: valoarea creantelor restante reprezentând principalul si dobânzile neachitate la scadentă, unele venituri si cheltuieli, dobânzile calculate si neajunse la scadentă aferente operatiunilor de leasing, necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferente capitalului si dobânzilor restante, a creantelor atasate acestora, precum si a modului de înregistrare a garantiilor intrinseci;

- mentinerea unor deficiente constatate cu ocazia actiunilor de supraveghere anterioare, legate de depunerea cu întârziere la Banca Natională a României a situatiei indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special si a situatiei clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, neraportarea în termen a situatiilor financiare periodice, erori în modul de întocmire a situatiei clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit si, totodată, mentinerea unor deficiente în evidenta contabilă care au condus la imposibilitatea stabilirii de către echipa de inspectie a valorii exacte a creantelor clasificabile.

Art. 2. - Societatea Comercială EMPIRE LEASING IFN - S.A. are drept de contestatie la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 5 martie 2010.

Nr. 8.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.