MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 214/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 214         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 aprilie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

61. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

405. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

65. - Lege pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

409. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            A/89. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.903 (2009) privind situatia din Republica Liberia, nr. 1.904 (2009) privind terorismul, nr. 1.907 (2009) si nr. 1.862 (2009) privind situatia din Africa
 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 18 octombrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 61.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 405.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) De prevederile alin. (2) beneficiază si proprietarii de tractoare uzate si masini agricole autopropulsate uzate, persoane fizice, precum si mostenitorii acestora, care s-au asociat în vederea achizitionării în coproprietate a unui tractor nou si/sau a unei masini agricole autopropulsate noi, pentru desfăsurarea unor activităti agricole specifice. În această situatie fiecare beneficiază de o primă în sumă de cel mult 17.000 de lei, cu conditia ca asociatii să achizitioneze în coproprietate un tractor nou si/sau o masină agricolă autopropulsată nouă, iar cuantumul cumulat al primelor să nu depăsească 50% din valoarea noii achizitii."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 65.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2010.

Nr. 409.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.903 (2009) privind situatia din Republica Liberia, nr. 1.904 (2009) privind terorismul, nr. 1.907 (2009) si nr. 1.862 (2009) privind situatia din Africa

 

În baza art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009,îÎn temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor rezolutii ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite:

a) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.903 (2009), prevăzută în anexa nr. 1;

b) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.904 (2009), prevăzută în anexa nr. 2;

c) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.907 (2009), prevăzută în anexa nr. 3;

d) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.862 (2009), prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 16 februarie 2010.

Nr. A/89.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA Nr. 1.903(2009)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.246-a întruniri, la 17 decembrie 2009

 

Consiliul de Securitate,

reamintind rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui Consiliului privind situatia din Republica Liberia si Africa de Vest,

salutând progresele sustinute realizate de Guvernul Republicii Liberia începând cu luna ianuarie 2006 în ceea ce priveste reconstruirea Republicii Liberia pentru toti liberienii, cu sprijinul comunitătii internationale,

reamintind hotărârea sa de a nu reînnoi măsurile din paragraful 10 al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) privind produsele de lemn rotund si cherestea provenind din Republica Liberia si subliniind faptul că progresele Republicii Liberia în sectorul lemnului trebuie să continue prin implementarea efectivă si aplicarea Legii reformei silvice nationale, promulgată la 5 octombrie 2006, si a noii legislatii referitoare la transparenta veniturilor (Legea privind initiativa pentru transparentă în industriile extractive din Liberia) si determinarea drepturilor funciare (Legea drepturilor comunitare privind terenurile silvice si Legea Comisiei terenurilor),

amintind hotărârea sa de a înceta măsurile din paragraful 6 al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) privind diamantele si salutând participarea Guvernului Republicii Liberia si rolul conducător jucat de către acesta la nivel regional si international în Procesul Kimberley, luând notă de concluziile Grupului de experti reînfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.854 (2008) referitoare la diamante, în special acele concluzii referitoare la implementarea la nivel national a Schemei de certificare a Procesului Kimberley, luând notă de implementarea minimă de către Republica Liberia a măsurilor de control intern necesare si a celorlalte cerinte ale Schemei de certificare a Procesului Kimberley, subliniind necesitatea ca Guvernul Republicii Liberia să îsi sporească angajamentul si eforturile în vederea asigurării eficientei acestor măsuri de control,

reamintind declaratia presedintelui Consiliului din 25 iunie 2007 (S/PRST/2007/22), recunoscând rolul initiativelor voluntare vizând îmbunătătirea transparentei veniturilor, cum ar fi Initiativa privind transparenta în industriile extractive (ITIE), si luând notă de Rezolutia Adunării Generale nr. 62/274 privind consolidarea transparentei în industrii, recunoscând atingerea de către Liberia a statutului de stat care respectă ITIE, sprijinind decizia Liberiei de a participa la alte initiative privind transparenta în industria extractivă si încurajând progresele continue ale Liberiei în îmbunătătirea transparentei veniturilor,

subliniind importanta rolului jucat fără întrerupere de Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite în Liberia (MNUIL) în îmbunătătirea securitătii pe tot teritoriul Republicii Liberia si în sustinerea guvernului în vederea stabilirii autoritătii acestuia în toată tara, mai ales în regiunile producătoare de diamante, material lemnos si alte resurse naturale si în zonele de frontieră,

luând notă de raportul Grupului de experti al Organizatiei Natiunilor Unite privind Liberia din data de 11 decembrie 2009 (S/2009/640), inclusiv privind chestiunile diamantelor, materialului lemnos, sanctiunilor individualizate, armelor si securitătii,


după revizuirea măsurilor impuse prin paragrafele 2 si 4 ale Rezolutiei nr. 1.521 (2003) si paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532 (2004) si a progreselor pentru îndeplinirea conditiilor stabilite prin paragraful 5 al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) si luând notă de cooperarea cu MNUIL la marcarea armelor, concluzionând că nu au fost înregistrate suficiente progrese în această privintă,

subliniind hotărârea sa de a sprijini eforturile Guvernului Republicii Liberia de a îndeplini conditiile Rezolutiei nr. 1.521 (2003) si încurajându-i pe toti cei implicati, inclusiv pe donatori, să sprijine eforturile Guvernului Republicii Liberia,

salutând emiterea de către Departamentul pentru operatiunile de mentinere a păcii a unor recomandări provizorii privind cooperarea si schimbul de informatii dintre misiunile Organizatiei Natiunilor Unite de mentinere a păcii si grupurile de experti ale comitetelor de sanctiuni ale Consiliului de Securitate,

stabilind că, în ciuda progreselor semnificative, situatia din Republica Liberia continuă să constituie o amenintare la adresa păcii internationale si a securitătii din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. hotărăste să reînnoiască măsurile privind călătoriile impuse prin paragraful 4 al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) pentru o perioadă de 12 luni de la data adoptării prezentei rezolutii;

2. reaminteste că măsurile impuse prin paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532 (2004) rămân în vigoare, ia notă cu serioasă îngrijorare de concluziile Grupului de experti privind absenta progreselor legate de implementarea măsurilor financiare impuse prin paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532 (2004) si cere Guvernului Republicii Liberia să depună toate eforturile necesare pentru a-si îndeplini obligatiile;

3. hotărăste că măsurile privind armele, impuse anterior prin paragraful 2 al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) si modificate prin paragrafele 1 si 2 ale Rezolutiei nr. 1.683 (2006) si prin paragraful 1 (b) al Rezolutiei nr. 1.731 (2006), sunt înlocuite prin paragraful 4 de mai jos si nu se vor aplica furnizării, vânzării sau transferului de arme si material auxiliar si furnizării oricărui tip de asistentă, consiliere sau instruire legată de activitătile militare Guvernului Republicii Liberia pe parcursul perioadei stabilite în paragraful 4 de mai jos;

4. hotărăste că toate statele vor adopta măsurile necesare pentru a preveni furnizarea directă sau indirectă, vânzarea sau transferul dinspre teritoriile lor sau de către cetătenii lor, folosind vasele sau aeronavele aflate sub pavilionul lor, de arme si material auxiliar de orice tip, precum si furnizarea oricărui tip de asistentă, consiliere sau instruire legată de activitătile militare, inclusiv finantare si asistentă financiară, tuturor entitătilor nonguvernamentale si persoanelor care operează pe teritoriul Republicii Liberia timp de 12 luni de la data adoptării prezentei rezolutii;

5. hotărăste că măsurile din paragraful 4 de mai sus nu se vor aplica:

(a) furnizării de arme si material auxiliar, precum si de instruire si asistentă tehnică destinate exclusiv sustinerii sau utilizării de către Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite în Liberia (MNUIL);

(b) echipamentului de protectie, inclusiv jachetelor antiglont si căstilor militare, exportate temporar în Republica Liberia de către personalul Organizatiei Natiunilor Unite, reprezentantii presei, lucrătorii umanitari si de dezvoltare si de personalul asociat doar pentru uzul personal;

(c) altor furnizări de echipament militar nonletal destinat numai uzului umanitar si de protectie, precum si asistentei si instruirii tehnice auxiliare, conform notificării prealabile a Comitetului înfiintat potrivit paragrafului 21 al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) (denumit în continuare Comitetul) potrivit paragrafului 6 de mai jos;

6. hotărăste, pe parcursul perioadei stabilite în paragraful 4 de mai sus, ca toate statele să notifice în avans Comitetul privind orice transport de arme si material auxiliar către Guvernul Republicii Liberia sau orice furnizare de asistentă, consiliere sau instruire legată de activitătile militare pentru Guvernul Republicii Liberia, cu exceptia celor la care se face referire în subparagrafele (a) si (b) ale paragrafului 5 de mai sus, si subliniază că este important ca asemenea notificări să contină toate informatiile relevante, inclusiv, după caz, tipul si cantitatea de arme si munitii livrate, utilizatorul final, data propusă a livrării si itinerarul transporturilor, si reiterează că, în consecintă, Guvernul Republicii Liberia va marca armele si munitia, va avea o evidentă a lor si va notifica pe cale formală Comitetul că au fost adoptate aceste măsuri;

7. Îsi reconfirmă intentia de a revizui măsurile impuse prin paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532 (2004) cel putin o dată pe an si îndeamnă Comitetul, în colaborare cu statele relevante care au propus includerea pe listă si cu asistenta Grupului de experti, să actualizeze în functie de necesitate expunerile de motive disponibile public pentru includerea pe listele referitoare la interdictia de a călători si la înghetarea bunurilor, precum si recomandările Comitetului;

8. hotărăste să revizuiască oricare dintre măsurile de mai sus la cererea Guvernului Republicii Liberia, de îndată ce guvernul va raporta Consiliului că au fost îndeplinite conditiile stabilite în Rezolutia nr. 1.521 (2003) pentru încetarea măsurilor si va prezenta Consiliului informatii care să justifice evaluarea sa;

9. hotărăste să extindă mandatul Grupului de experti înfiintat potrivit paragrafului 4 al Rezolutiei nr. 1.854 (2008) pentru o perioadă suplimentară de până la data de 20 decembrie 2010, cu următoarele sarcini:

(a) să efectueze două misiuni de monitorizare si evaluare în Republica Liberia si în statele vecine pentru a investiga si alcătui un raport intermediar si unul final privind implementarea si orice încălcare a măsurilor impuse prin paragrafele 4 si 6 de mai sus si prin Rezolutia nr. 1.521 (2003), potrivit amendamentelor aduse prin paragrafele 3 si 4 de mai sus, rapoarte care să includă toate informatiile relevante pentru nominalizarea de către Comitet a persoanelor descrise în paragraful 4 (a) al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) si în paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532 (2004), precum si diversele surse de finantare a comertului ilegal cu arme, cum ar fi resursele naturale;

(b) să evalueze impactul si eficienta măsurilor impuse prin paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532 (2004), inclusiv, mai ales, în privinta bunurilor fostului presedinte Charles Taylor;

(c) să identifice si să facă recomandări referitoare la zonele în care capacitatea Republicii Liberia si a statelor din regiune poate fi consolidată în vederea facilitării implementării măsurilor impuse prin paragraful 4 al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) si paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.532 (2004);

(d) în contextul cadrului juridic evolutiv al Republicii Liberia, să evalueze măsura în care pădurile si celelalte resurse naturale contribuie la pace, securitate si dezvoltare, nu la instabilitate, si în ce măsură legislatia relevantă (Legea reformei silvice nationale, Legea Comisiei terenurilor, Legea drepturilor comunitare privind terenurile silvice, Legea privind initiativa pentru transparentă în industriile extractive din Liberia) contribuie la această tranzitie;

(e) să evalueze respectarea de către Republica Liberia a Schemei de certificare a Procesului Kimberley si să colaboreze cu Procesul Kimberley la evaluarea respectării acesteia;


(f) să prezinte Consiliului, prin intermediul Comitetului, un raport intermediar până la 1 iunie 2010 si un raport final până la 20 decembrie 2010 privind toate chestiunile enumerate în acest paragraf si să tină Comitetul la curent în mod informai, după caz, înaintea acestor date, în special în privinta progreselor realizate în sectorul lemnului de la ridicarea măsurilor prevăzute în paragraful 10 al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) în luna iunie 2006, precum si în privinta progreselor realizate în sectorul diamantelor de la ridicarea măsurilor prevăzute în paragraful 6 al Rezolutiei nr. 1.521 (2003) în luna aprilie 2007;

(g) să coopereze activ cu alte grupuri de experti relevante, în special cu cel pentru Republica Cote dlvoire, reînfiintat prin paragraful 10 al Rezolutiei nr. 1.893 (2009), si cu Schema de certificare a Procesului Kimberley;

(h) să asiste Comitetul în ceea ce priveste actualizarea expunerilor de motive disponibile public pentru includerea pe listele referitoare la interdictia de a călători si la înghetarea bunurilor;

(i) să evalueze impactul paragrafelor 3 si 4 de mai sus, în mod particular influenta lor asupra stabilitătii si securitătii Republicii Liberia;

10. solicită secretarului general să renumească Grupul de experti si să facă demersurile financiare si de securitate necesare pentru a sprijini activitatea Grupului;

11. cere tuturor statelor si Guvernului Republicii Liberia să coopereze pe deplin cu Grupul de experti în toate aspectele mandatului său;

12. reiterează faptul că este important ca MNUILsă continue să acorde asistentă Guvernului Republicii Liberia, Comitetului si Grupului de experti, în limitele capacitătii sale si în functie de zonele în care este mobilizată, fără a aduce prejudicii mandatului său, si să continue să îsi îndeplinească sarcinile prevăzute în rezolutii anterioare, inclusiv în Rezolutia nr. 1.683 (2006);

13. Îndeamnă Guvernul Republicii Liberia să aplice recomandările făcute în 2009 de echipa de inspectie a Procesului Kimberley vizând consolidarea măsurilor de control intern al extractiei si exportului de diamante;

14. Încurajează Procesul Kimberley să continue să coopereze cu Grupul de experti si să raporteze în privinta implementării de către Republica Liberia a Schemei de certificare a Procesului Kimberley;

15. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUTIA Nr. 1.904(2009)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.247-a întruniri, la 17 decembrie 2009

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale nr. 1.267 (1999), 1.333 (2000), 1.363 (2001), 1.373 (2001), 1.390 (2002), 1.452 (2002), 1.455 (2003), 1.526 (2004), 1.566 (2004), 1.617 (2005),1.624 (2005), 1.699 (2006), 1.730 (2006), 1.735 (2006) si 1.822 (2008), precum si declaratiile relevante ale presedintelui Consiliului,

reafirmând că terorismul, în toate formele si manifestările sale, constituie una dintre cele mai serioase amenintări la adresa păcii si securitătii si că toate actele teroriste sunt criminale si nejustificabile, indiferent de motivatiile lor, oriunde si de către oricine ar fi comise, reiterând condamnarea fără echivoc a Al-Qaida, a lui Usama bin Laden, a talibanilor si a altor persoane, grupări, întreprinderi si entităti asociate cu acestia, pentru continuarea multiplelor acte teroriste criminale, care au ca scop uciderea civililor nevinovati si a altor victime, precum si distrugerea bunurilor si subminarea gravă a stabilitătii,

reafirmând necesitatea de a combate prin toate mijloacele, potrivit Cartei Organizatiei Natiunilor Unite si dreptului international, inclusiv dreptului international al drepturilor omului, dreptului international al refugiatilor si dreptului international umanitar, amenintările la adresa păcii si securitătii reprezentate de actele teroriste, subliniind în această privintă rolul important jucat de Organizatia Natiunilor Unite în conducerea si coordonarea acestor eforturi,

exprimându-si îngrijorarea fată de cresterea cazurilor de răpire si luare de ostateci de către persoane, grupări, întreprinderi si entităti asociate cu Al-Qaida, Usama bin Laden sau talibanii, în vederea strângerii de fonduri sau obtinerii de concesii politice,

reiterându-si sprijinul pentru lupta împotriva producerii ilicite si traficului de droguri din Afganistan si a precursorilor chimici către Afganistan, în tările vecine, pe rutele de trafic, în tările de destinatie a drogurilor si în tările producătoare de precursori,

subliniind că terorismul poate fi eradicat numai printr-o abordare sustinută globală, care să implice participarea activă si colaborarea tuturor statelor si a organizatiilor regionale si internationale, în vederea contracarării, compromiterii, izolării si neutralizării amenintării teroriste,

subliniind că sanctiunile reprezintă, potrivit Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, un instrument important pentru mentinerea si restaurarea păcii si securitătii internationale si accentuând, în acest sens, necesitatea unei implementări robuste a măsurilor din paragraful 1 al prezentei rezolutii ca un instrument important vizând combaterea activitătii teroriste,

îndemnând toate statele membre să participe activ la întretinerea si actualizarea listei create potrivit rezolutiilor nr. 1.267 (1999) si 1.333 (2000) (Lista consolidată) prin furnizarea de informatii suplimentare relevante pentru înscrierile curente, prin înaintarea de cereri de radiere, după caz, si prin identificarea si nominalizarea în vederea listării a altor persoane, grupări, întreprinderi si entităti care ar trebui să facă obiectul măsurilor la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii,

luând notă de problemele survenite, de ordin juridic si altele, în implementarea măsurilor adoptate de statele membre potrivit paragrafului 1 al prezentei rezolutii, salutând îmbunătătirile aduse procedurilor Comitetului si calitătii Listei consolidate, exprimându-si intentia de a continua să se asigure că procedurile sunt echitabile si clare,

reiterând faptul că măsurile la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii sunt de natură preventivă si distincte de standardele legislatiei nationale în domeniul penal,

reamintind adoptarea de către Adunarea Generală a Strategiei Globale a Organizatiei Natiunilor Unite de Combatere a Terorismului (A/60/288) la 8 septembrie 2006 si crearea Grupului de lucru de actiune împotriva terorismului (GLAT), care va asigura coordonarea de ansamblu si coerenta eforturilor de combatere a terorismului în sistemul Organizatiei Natiunilor Unite,

salutând continuarea cooperării dintre Comitet, INTERPOL, Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate (UNODC), în special în privinta asistentei tehnice si a consolidării capacitătii, si toate celelalte organisme ale Organizatiei Natiunilor Unite, încurajând


continuarea colaborării cu Grupul de lucru de actiune împotriva terorismului (GLAT), în vederea asigurării coordonării de ansamblu si coerentei eforturilor de combatere a terorismului ale Organizatiei Natiunilor Unite,

luând notă cu îngrijorare de faptul că, la 10 ani de la adoptarea Rezolutiei nr. 1.267 (1999), pacea si securitatea internationale continuă să fie amenintate de Al-Qaida, Usama bin Laden si de gruparea talibanilor, precum si de alte persoane, grupări, întreprinderi si entităti asociate cu acestia, reafirmându-si hotărârea de a aborda toate aspectele acestei amenintări,

actionând potrivit cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

Măsuri

1. hotărăste ca toate statele să adopte măsurile prevăzute anterior în paragraful 4 (b) al Rezolutiei nr. 1.267 (1999), paragraful 8 (c) al Rezolutiei nr. 1.333 (2000) si paragrafele 1 si 2 ale Rezolutiei nr. 1.390 (2002), referitoare la Al-Qaida, Usama bin Laden si gruparea talibanilor, precum si la alte persoane, grupări, întreprinderi si entităti asociate cu acestia, la care se face referire în lista creată potrivit rezolutiilor nr. 1.267 (1999) si 1.333 (2000) (Lista consolidată);

(a) să înghete fără întârziere fondurile si celelalte active financiare sau resurse economice ale acestor persoane, grupări, întreprinderi si entităti, inclusiv fondurile provenite de la proprietăti detinute sau controlate, direct sau indirect, de către acestea sau de către persoane care actionează în numele lor sau conform instructiunilor lor si să se asigure că nici acestea, nici alte fonduri, active financiare sau resurse economice nu sunt puse, direct sau indirect, la dispozitia unor asemenea persoane, fie de către cetătenii lor, fie de către persoane aflate pe teritoriul lor;

(b) să împiedice intrarea pe teritoriile lor sau tranzitarea teritoriilor lor de către aceste persoane, cu conditia ca niciuna dintre prevederile prezentului paragraf să nu oblige vreun stat să refuze propriilor cetăteni intrarea pe teritoriul său sau să solicite ca acestia să părăsească teritoriul său, iar prezentul paragraf nu se va aplica în cazul în care intrarea sau tranzitul sunt necesare în vederea îndeplinirii unei proceduri judiciare sau în cazul în care Comitetul stabileste, numai pentru fiecare caz în parte, că intrarea sau tranzitul sunt justificate;

(c) să împiedice furnizarea directă sau indirectă, vânzarea ori transferul către aceste persoane, grupări, întreprinderi sau entităti dinspre teritoriile lor ori de către cetătenii lor aflati în afara teritoriilor lor sau folosind vasele ori aeronavele aflate sub pavilionul lor de arme si material auxiliar de orice tip, inclusiv arme si munitie, echipament si vehicule militare, echipament paramilitar si piese de schimb pentru cele mentionate mai sus, consiliere tehnică, asistentă sau instruire legate de activitătile militare;

2. reafirmă că actele sau activitătile care indică faptul că o persoană, o grupare, o întreprindere sau entitate sunt asociate cu Al-Qaida, Usama bin Laden sau talibanii includ următoarele:

(a) participarea la finantarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau săvârsirea de acte sau activităti de către acestia, în legătură cu acestia, sub numele, în numele sau în vederea sprijinirii acestora;

(b) furnizarea, vânzarea sau transferul de arme si material auxiliar către acestia;

(c) recrutarea pentru acestia;

(d) sustinerea în alt mod a actelor sau activitătilor Al-Qaida, ale lui Usama bin Laden sau ale talibanilor ori a oricăror celule, filiale sau grupuri desprinse sau derivate din acestia;

3. afirmă în continuare că orice întreprindere sau entitate detinută, controlată, direct sau indirect, ori care sustine în alt mod asemenea persoane, grupuri, întreprinderi sau entităti asociate cu Al-Qaida, Usama bin Laden ori talibanii este eligibilă pentru includerea pe Listă;

4. confirmă că prevederile din paragraful 1(a) de mai sus se aplică resurselor financiare si economice de orice tip, incluzându-le, dar fără a se limita la cele folosite pentru furnizarea de servicii de hosting pe internet sau de servicii auxiliare, folosite pentru sustinerea Al-Qaida, a lui Usama bin Laden sau a talibanilor si a altor persoane, grupări, întreprinderi sau entităti asociate acestora;

5. confirmă în continuare că prevederile paragrafului 1 (a) de mai sus se aplică si plătii de răscumpărări persoanelor, grupărilor, întreprinderilor sau entitătilor de pe Lista consolidată;

6. hotărăste că statele membre pot permite virarea în conturile înghetate potrivit prevederilor paragrafului 1 de mai sus a oricărei plăti efectuate către persoanele, grupările, întreprinderile sau entitătile incluse pe Listă, cu conditia ca orice astfel de plată să se afle în continuare sub incidenta prevederilor paragrafului 1 de mai sus si să fie înghetate;

7. Încurajează statele membre să utilizeze prevederile privind derogările posibile de la măsurile prevăzute în paragraful 1 (a) de mai sus, stabilite în paragrafele 1 si 2 ale Rezolutiei nr. 1.452 (2002), conform amendamentelor aduse prin Rezolutia nr. 1.735 (2006), si îndeamnă Comitetul să revizuiască procedurile vizând derogările asa cum sunt stabilite în recomandările Comitetului pentru a facilita utilizarea lor de către statele membre si să se asigure în continuare că derogările din motive umanitare sunt acordate rapid si transparent;

Includerea pe Listă

8. Încurajează toate statele membre să furnizeze Comitetului, în vederea includerii pe Lista consolidată, numele persoanelor, grupurilor, întreprinderilor si entitătilor participante, prin orice mijloace, la finantarea sau sprijinirea actelor sau activitătilor grupării Al-Qaida, ale lui Usama bin Laden sau ale talibanilor si ale altor persoane, grupări, întreprinderi sau entităti asociate cu acestia, conform prevederilor paragrafului 2 al Rezolutiei nr. 1.617 (2005), reafirmate în paragraful 2 de mai sus, si încurajează în continuare statele membre să numească un punct de contact national vizând numirile pe Lista consolidată;

9. observă că asemenea mijloace de finantare sau sprijin includ, fără a se limita la acestea, utilizarea fondurilor obtinute din cultivarea ilegală, producerea si traficarea de droguri narcotice care îsi au originea în special în Afganistan si de precursori ai acestora;

10. Îsi reiterează apelul la continuarea cooperării între Comitet, guvernul din Afganistan si Misiunea de Asistentă în Afganistan a Organizatiei Natiunilor Unite (MAAONU), inclusiv prin identificarea persoanelor sau entitătilor participante la finantarea sau sprijinirea actelor sau activitătilor Al-Qaida si ale talibanilor, conform prevederilor paragrafului 30 al Rezolutiei nr. 1.806(2008);

11. reafirmă că, atunci când propun Comitetului nume în vederea includerii pe Lista consolidată, statele vor actiona conform paragrafului 5 al Rezolutiei nr. 1.735 (2006) si paragrafului 12 al Rezolutiei nr. 1.822 (2008) si vor furniza o expunere de motive detaliată si hotărăste în continuare că expunerea de motive va putea fi eliberată, la cerere, cu exceptia părtilor pe care statul membru le prezintă Comitetului ca fiind confidentiale, si poate fi folosită pentru elaborarea rezumatului narativ al motivelor includerii pe listă descris în paragraful 14 de mai jos;

12. Încurajează statele membre care propun noi includeri pe Listă, precum si statele membre care au propus nume în vederea includerii pe Lista consolidată înainte de adoptarea prezentei rezolutii, să specifice dacă, la cererea unui stat


membru, Comitetul poate face cunoscut statutul statului membru, de stat care propune includerea pe Listă;

13. cere statelor membre ca, atunci când propun Comitetului nume pentru includerea pe Lista consolidată, să folosească noul formular standard de includere pe Listă, de îndată ce este adoptat si postat pe website-ul Comitetului si cere ca acestea să furnizeze Comitetului cât mai multe informatii relevante privind numele propus, mai ales suficientă informatie de identificare care să permită identificarea exactă si certă a persoanelor, grupărilor, întreprinderilor si entitătilor si îndeamnă Comitetul să actualizeze, după necesitate, formularul-standard de includere pe listă potrivit prevederilor prezentei rezolutii;

14. Îndeamnă Comitetul, cu asistenta Echipei de monitorizare si în colaborare cu statele relevante care propun includerea pe listă, să posteze pe website-ul Comitetului, în momentul în care un nume este adăugat pe Lista consolidată, un rezumat narativ al motivelor includerii pe listă a numelui sau numelor corespunzătoare si îndeamnă în continuare Comitetul, cu asistenta Echipei de monitorizare si în colaborare cu statele relevante care propun includerea pe listă, să îsi continue eforturile de a posta pe website-ul Comitetului rezumatele narative ale motivelor pentru care au fost incluse pe listă numele adăugate la Lista consolidată înainte de data de adoptare a Rezolutiei nr. 1.822(2008);

15. Încurajează statele membre si organizatiile internationale relevante să informeze Comitetul privind orice hotărâri si actiuni judiciare relevante, astfel încât Comitetul să le poată lua în considerare atunci când revizuieste o numire pe listă corespunzătoare sau când actualizează un rezumat narativ al motivelor pentru includerea pe listă;

16. cere tuturor membrilor Comitetului si Echipei de monitorizare să prezinte Comitetului orice informatie de care dispun privind o cerere de includere pe listă venită de la un stat membru, pentru ca această informatie să fie luată în considerare atunci când se adoptă hotărârea Comitetului privind includerea pe listă si să furnizeze informatii suplimentare pentru rezumatul narativ al motivelor pentru includerea pe listă descris în paragraful 14;

17. Îndeamnă Comitetul să îsi amendeze recomandările pentru a prelungi perioada de timp în care membrii Comitetului pot verifica dacă numele propuse pentru includerea pe listă merită să fie incluse pe Lista consolidată si să includă informatii de identificare adecvate pentru a se asigura implementarea deplină a măsurilor, cu exceptii, la discretia presedintelui Comitetului, vizând includerile pe listă urgente si observă că cererile de includere pe listă pot fi introduse pe agenda Comitetului la cererea unui membru al Comitetului;

18. hotărăste că Secretariatul, după publicare, dar în termen de 3 zile lucrătoare de la adăugarea unui nume pe Lista consolidată, va notifica misiunea permanentă a tării sau tărilor în care se crede că este localizată persoana sau entitatea, iar, în cazul persoanelor, misiunea permanentă a tării ai cărei cetăteni sunt (în măsura în care această informatie este cunoscută), potrivit paragrafului 10 al Rezolutiei nr. 1.735 (2006), si cere Secretariatului să publice pe website-ul Comitetului orice informatie relevantă care poate fi făcută publică, inclusiv rezumatul narativ al motivelor pentru includerea pe listă, imediat după ce un nume este adăugat la Lista consolidată;

19. reafirmă în continuare prevederile paragrafului 17 al Rezolutiei nr. 1.822 (2008) privind cerinta ca statele membre să adopte toate măsurile posibile, potrivit legilor si practicilor lor nationale, pentru a aviza sau informa rapid persoana sau entitatea incluse pe listă privind includerea pe listă si să ataseze avizului rezumatul narativ al motivelor pentru includerea pe listă, o descriere a consecintelor includerii pe listă, conform rezolutiilor relevante, procedurile Comitetului vizând analiza cererilor de radiere, inclusiv posibilitatea de a înainta o asemenea cerere Ombudsmanului potrivit paragrafelor 20, 21 si anexei nr. II la prezenta rezolutie si prevederilor Rezolutiei nr. 1.452 (2002) privind derogările posibile;

Radierea/Ombudsmanul

20. hotărăste că, atunci când ia în considerare cererile de radiere, Comitetul va fi asistat de un Oficiu al Ombudsmanului, care ca se va înfiinta pentru o perioadă initială de 18 luni de la data adoptării prezentei rezolutii si cere secretarului general, în strânsă consultare cu Comitetul, să numească o persoană eminentă, de o înaltă moralitate, impartială si integră, cu înalte calificări si experientă în domeniile relevante, cum ar fi cel juridic, al drepturilor omului, al combaterii terorismului si al sanctiunilor, să fie Ombudsman, având mandatul descris în anexa nr. II la prezenta rezolutie si hotărăste în continuare că Ombudsmanul va îndeplini aceste sarcini într-un mod independent si impartial si nu va încerca să obtină si nici nu va primi instructiuni de la niciun guvern;

21. hotărăste că, după numirea Ombudsmanului, Oficiul Ombudsmanului va primi cereri de la persoane si entităti care doresc să fie excluse de pe Lista consolidată, potrivit procedurilor descrise în anexa nr. II la prezenta rezolutie, si că, după numirea Ombudsmanului, mecanismul punctului focal înfiintat prin Rezolutia nr. 1.730 (2006) nu va mai primi astfel de cereri si ia notă de faptul că punctul focal va continua să primească cereri de la persoane si entităti care doresc să fie excluse de pe alte liste de sanctiuni;

22. Îndeamnă Comitetul să îsi continue activitatea, conform recomandărilor sale, în vederea analizării cererilor de radiere ale statelor membre vizând excluderea de pe Lista consolidată a membrilor sau/si asociatilor Al-Qaida, ai lui Usama bin Laden sau ai talibanilor care nu mai îndeplinesc criteriile stabilite în rezolutiile relevante, care vor fi incluse pe agenda Comitetului la cererea unui membru al Comitetului;

23. Încurajează statele să înainteze cereri de radiere vizând persoanele al căror deces a fost confirmat în mod oficial, mai ales în cazurile în care nu sunt identificate bunuri, precum si entitătile care au încetat să mai existe, adoptând, în acelasi timp, toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că bunurile care au apartinut acestor persoane sau entităti nu au fost sau nu vor fi transferate sau distribuite altor entităti sau persoane de pe Lista consolidată;

24. Încurajează statele membre, la dezghetarea bunurilor unei persoane decedate sau ale unei entităti defuncte în urma unei radieri, să îsi amintească obligatiile prevăzute în Rezolutia nr. 1.373 (2001) si, în special, să prevină utilizarea bunurilor neînghetate în scopuri teroriste;

25. Încurajează Comitetul să ia în considerare în mod cuvenit opiniile statelor care cer includerea pe listă si ale statelor de resedintă, nationalitate sau de înregistrare la analiza cererilor de radiere si solicită membrilor Comitetului să depună toate eforturile pentru prezentarea motivelor de respingere a unor asemenea cereri de radiere;

26. cere Echipei de monitorizare, la încheierea revizuirii prevăzute de paragraful 25 al Rezolutiei nr. 1.822 (2008), să distribuie Comitetului la fiecare 6 luni o listă a persoanelor de pe Lista consolidată raportate ca decedate, pe lângă o evaluare a informatiilor relevante, cum ar fi certificate de deces, si, dacă este posibil, statutul si localizarea activelor înghetate si numele persoanelor sau entitătilor care ar fi în măsură să primească orice active neînghetate, îndeamnă Comitetul să revizuiască aceste includeri pe listă pentru a hotărî dacă rămân adecvate si încurajează Comitetul să excludă de pe listă numele persoanelor decedate în cazul în care sunt disponibile informatii credibile privind decesul;

27. hotărăste că, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care un nume este exclus de pe Lista consolidată, Secretariatul va notifica misiunea permanentă a tării sau tărilor în care se presupune că este localizată persoana sau entitatea si, în cazul persoanelor, tara de cetătenie a acestora (în măsura în care aceste informatii sunt cunoscute) si cere ca statele care primesc asemenea notificări să adopte măsuri, potrivit dreptului si practicilor nationale, în vederea notificării sau informării prompte a persoanei sau entitătii interesate privind radierea de pe Listă;

Revizuirea si întretinerea Listei consolidate

28. Încurajează toate statele membre, în special statele care au propus includerea pe listă si statele de resedintă sau nationalitate, să ofere Comitetului informatii suplimentare de identificare si de alt tip, pe lângă documentatia aferentă privind persoanele, grupurile, întreprinderile si entitătile incluse pe listă, inclusiv informatii actualizate privind statutul operativ al persoanelor, grupărilor, întreprinderilor si entitătilor incluse pe listă, deplasările, starea de detentie sau decesul persoanelor incluse pe listă si alte evenimente semnificative, pe măsură ce aceste informatii devin disponibile;

29. salută progresele semnificative înregistrate de Comitet în privinta revizuirii tuturor numelor de pe Lista consolidată, conform paragrafului 25 al Rezolutiei nr. 1.822 (2008), îndeamnă Comitetul să finalizeze această revizuire până la 30 iunie 2010 si cere ca toate statele interesate să răspundă cererilor Comitetului de a obtine informatii relevante pentru această revizuire până la 1 martie 2010;

30. cere Echipei de monitorizare să înainteze Comitetului un raport până la 30 iulie 2010 privind rezultatele revizuirii descrise în paragraful 25 al Rezolutiei nr. 1.822 (2008) si eforturile depuse de Comitet, statele membre si Echipa de monitorizare în vederea realizării revizuirii;

31. cere Echipei de monitorizare, la încheierea revizuirii descrise în paragraful 25 al Rezolutiei nr. 1.822 (2008), să distribuie anual Comitetului o listă cu persoanele si entitătile de pe Lista consolidată despre care nu există elementele de identificare necesare în vederea asigurării implementării efective a măsurilor impuse lor si cere Comitetului să revizuiască aceste înscrieri pe listă pentru a hotărî dacă rămân adecvate;

32. Îndeamnă în continuare Comitetul, la finalizarea revizuirii descrise în paragraful 25 al Rezolutiei nr. 1.822 (2008), să realizeze o revizuire anuală a tuturor numelor de pe Lista consolidată care nu au fost revizuite de 3 ani sau de peste 3 ani, prin care numele relevante să fie transmise statelor care au propus includerea pe listă si statelor de resedintă si/sau de cetătenie, acolo unde acestea sunt cunoscute, potrivit procedurilor stabilite în recomandările Comitetului, pentru a se asigura că Lista consolidată este actualizată si cât mai exactă si pentru a confirma că înregistrarea pe listă rămâne adecvată, si observă că analizarea unei cereri de radiere după data adoptării prezentei rezolutii, potrivit procedurilor stabilite în anexa nr. II la prezenta rezolutie, trebuie considerată echivalentă cu o revizuire a respectivei includeri pe listă;

Implementarea măsurilor

33. reiterează faptul că este important ca toate statele să identifice si, dacă este necesar, să introducă proceduri adecvate în vederea implementării depline a tuturor aspectelor măsurilor descrise în paragraful 1 de mai sus;

34. Încurajează Comitetul să continue să se asigure că există proceduri juste si clare privind includerea persoanelor si entitătilor pe Lista consolidată, privind radierea lor si acordarea de derogări umanitare si îndeamnă Comitetul să îsi revizuiască în mod activ recomandările, în vederea atingerii acestor obiective;

35. Îndeamnă Comitetul, în mod prioritar, să îsi revizuiască recomandările în lumina prevederilor prezentei rezolutii, în special paragrafele 7, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 34 si 41;

36. Încurajează statele membre si organizatiile internationale relevante să trimită reprezentanti la întâlnirile cu Comitetul în vederea discutării detaliate a problemelor relevante si salută informările voluntare din partea statelor membre interesate privind eforturile lor de implementare a măsurilor la care se face referire în paragraful 1 de mai sus, inclusiv obstacolele care împiedică implementarea completă a măsurilor;

37. solicită Comitetului să prezinte rapoarte Consiliului privind concluziile sale legate de eforturile de implementare ale statelor membre si să identifice si recomande actiuni care să le faciliteze implementarea;

38. Îndeamnă Comitetul să identifice posibilele cazuri de nerespectare a măsurilor prevăzute de paragraful 1 de mai sus si să stabilească actiunile care se impun în fiecare caz si solicită presedintelui să prezinte progresele înregistrate în activitatea Comitetului legată de această problemă prin rapoarte periodice, prezentate Consiliului potrivit paragrafului 46 de mai jos;

39. Îndeamnă toate statele membre ca, la implementarea măsurilor stabilite în paragraful 1 de mai sus, să asigure cât mai curând invalidarea si scoaterea din circulatie a tuturor pasapoartelor si a altor documente de călătorie pierdute, furate, falsificate si frauduloase, potrivit legilor si practicilor nationale, si să facă schimb de informatii privind aceste documente cu alte state membre prin baza de date INTERPOL;

40. Îndeamnă statele membre ca, potrivit legilor si practicilor nationale, să ofere sectorului privat informatii din bazele lor de date nationale legate de documentele de călătorie sau identitate pierdute, furate, falsificate si frauduloase din jurisdictia lor si, dacă se dovedeste că o persoană inclusă pe Listă foloseste o identitate falsă, inclusiv pentru a-si procura credit sau documente de călătorie frauduloase, să furnizeze Comitetului informatii în această privintă;

41. Îndeamnă Comitetul să îsi amendeze recomandările pentru a se asigura că nicio chestiune nu este lăsată în suspensie în atentia sa mai mult de 6 luni, în afara cazului în care Comitetul hotărăste pentru fiecare caz în mod individual că circumstantele sunt extraordinare si necesită mai mult timp pentru a fi analizate, si îndeamnă în continuare pe toti membrii Comitetului care au solicitat mai mult timp pentru a analiza o propunere să furnizeze, după 3 luni, informatii actualizate privind progresele înregistrate în rezolvarea tuturor chestiunilor aflate în suspensie;

42. Îndeamnă Comitetul să realizeze o revizuire cuprinzătoare a tuturor chestiunilor aflate în suspensie în atentia Comitetului la data adoptării prezentei rezolutii si îndeamnă în continuare Comitetul si pe membrii săi să rezolve toate aceste chestiuni, în măsura în care este posibil, până la 31 decembrie 2010;

Coordonare si actiuni de proximitate

43. reiterează necesitatea de a intensifica cooperarea permanentă dintre Comitet, Comitetul pentru Combaterea Terorismului (CCT) si Comitetul înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.540 (2004), precum si dintre grupurile de experti ale acestora, inclusiv, după caz, necesitatea unui schimb de informatii mai bun, a colaborării vizând vizitele în tările care fac obiectul mandatelor acestora, vizând facilitarea si monitorizarea asistentei tehnice, relatiile cu organizatiile si agentiile internationale si regionale si alte probleme relevante pentru toate cele 3 comitete, si îsi exprimă intentia de a face recomandări comitetelor în zonele de interes comun, în vederea unei mai bune coordonări a eforturilor lor si a facilitării acestei cooperări, si cere secretarului general să întreprindă actiunile necesare pentru ca grupurile să aibă o locatie comună cât mai curând;

44. Încurajează Echipa de monitorizare si Biroul ONU pentru Droguri si Criminalitate să îsi continue activitătile comune, în cooperare cu Directoratul Executiv pentru Combaterea Terorismului (DECT) si expertii Comitetului 1540 pentru a sprijini eforturile depuse de statele membre pentru a-si respecta obligatiile impuse de rezolutiile relevante, inclusiv prin organizarea de ateliere regionale si subregionale;

45. solicită Comitetului să ia în considerare posibilitatea efectuării de către presedinte si/sau de către membrii Comitetului a unor vizite în tări selectate, la momentul si în locul oportun, în vederea intensificării implementării totale si eficiente a măsurilor la care se face referire în paragraful 1 de mai sus, pentru a încuraja statele să respecte în totalitate prezenta rezolutie si rezolutiile nr. 1.267 (1999), 1.333 (2000), 1.390 (2002), 1.455 (2003), 1.526 (2004), 1.617 (2005), 1.735 (2006) si 1.822(2008);

46. cere Comitetului să raporteze oral Consiliului, prin presedintele său, cel putin la fiecare 180 de zile, privind activitatea de ansamblu a Comitetului si a Echipei de monitorizare si, după caz, concomitent cu rapoartele realizate de presedintele CCT si de Comitetul înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.540 (2004) si să furnizeze informări pentru toate statele membre interesate;

Echipa de monitorizare

47. hotărăste, atât pentru a asista Comitetul la îndeplinirea mandatului său, cât si pentru a-l sprijini pe Ombudsman, să extindă mandatul actualei Echipe de monitorizare cu sediul la New York, înfiintată potrivit paragrafului 7 al Rezolutiei nr. 1.526 (2004), pentru o perioadă suplimentară de 18 luni, sub conducerea Comitetului, cu responsabilitătile descrise în anexa nr. I, si cere secretarului general adopte toate măsurile necesare în acest scop;

Revizuiri

48. hotărăste să revizuiască măsurile descrise în paragraful 1 de mai sus, având în vedere o posibilă consolidare a acestora în termen de 18 luni sau mai curând, dacă este necesar;

49. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ANEXA Nr. I la rezolutie

 

În conformitate cu paragraful 47 al prezentei rezolutii, Echipa de monitorizare va functiona sub conducerea Comitetului înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.267 (1999) si va avea următoarele responsabilităti:

(a) să prezinte Comitetului două rapoarte scrise complete, independente, unul până la 30 iulie 2010, potrivit paragrafului 30 de mai sus, iar al doilea până la 22 februarie 2011, privind implementarea de către statele membre a măsurilor la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii, incluzând recomandări specifice vizând o mai bună implementare a măsurilor si posibile noi măsuri;

(b) să îl asiste pe Ombudsman la îndeplinirea mandatului său definit în anexa nr. II la prezenta rezolutie;

(c) să asiste Comitetul la revizuirea regulată a numelor de pe Lista consolidată, inclusiv prin efectuarea de deplasări în statele membre si realizarea de contacte cu acestea, în vederea extinderii setului de informatii detinute de Comitet referitoare la numele incluse pe listă;

(d) să analizeze rapoartele înaintate conform paragrafului 6 al Rezolutiei nr. 1.455 (2003), listele de verificare înaintate potrivit paragrafului 10 al Rezolutiei 1.617 (2005) si alte informatii prezentate Comitetului de către statele membre, potrivit instructiunilor Comitetului;

(e) să asiste Comitetul la monitorizarea cererilor de informatii adresate statelor membre, inclusiv cu privire la implementarea măsurilor la care se face referire în paragraful 1 al prezentei rezolutii;

(f) să prezinte Comitetului un program complet de lucru, pentru a fi analizat si aprobat, după caz, program în care Echipa de monitorizare să detalieze activitătile pe care si le propune în vederea îndeplinirii responsabilitătilor sale, inclusiv deplasările planificate, bazate pe colaborarea strânsă cu Directoratul Executiv pentru Combaterea Terorismului (DECT) si cu grupul de experti al Comitetului 1540, pentru a evita duplicarea si pentru a consolida cooperarea;

(g) să colaboreze strâns si să ofere informatii DECT si grupului de experti al Comitetului 1540, în vederea identificării zonelor de convergentă si suprapunere si să faciliteze colaborarea concretă dintre cele 3 comitete, inclusiv în domeniul raportării;

(h) să participe activ si să sprijine toate activitătile relevante din cadrul Strategiei Globale de Combatere a Terorismului a Organizatiei Natiunilor Unite, precum si ale Grupului de Lucru de Actiune împotriva Terorismului, înfiintat pentru a asigura coordonarea globală si coerenta eforturilor Organizatiei Natiunilor Unite de combatere a terorismului, în special prin grupurile sale de lucru relevante;

(i) să sprijine analizarea de către Comitet a nerespectării măsurilor prevăzute în paragraful 1 al prezentei rezolutii, prin strângerea de informatii de la statele membre si prezentând Comitetului studii de caz pentru a fi analizate de acesta, atât din proprie initiativă, precum si la cererea Comitetului;

(j) să prezinte Comitetului recomandări, care ar putea fi folosite de către statele membre la implementarea măsurilor prevăzute în paragraful 1 al prezentei rezolutii si la pregătirea propunerilor de includeri suplimentare pe Lista consolidată;

(k) să asiste Comitetul la analizarea propunerilor de includere pe Listă, inclusiv prin strângerea de informatii relevante pentru includerea pe Listă a numelui propus si transmiterea lor Comitetului si prin pregătirea proiectului rezumatului narativ mentionat în paragraful 14 al prezentei rezolutii;

(l) aducă în atentia Comitetului circumstantele noi sau demne de interes care ar putea să justifice o radiere, cum ar fi informatii publice privind decesul unei persoane;

(m) să consulte statele membre înaintea deplasării în statele membre selectate, pe baza programului său de lucru aprobat de Comitet;

(n) să colaboreze cu punctul focal national pentru combaterea terorismului sau cu alt organism conducător similar din tara de destinatie, după caz;

(o) să încurajeze statele membre să furnizeze nume si informatii de identificare suplimentare în vederea includerii pe Lista consolidată, conform instructiunilor Comitetului;

(p) să prezinte Comitetului informatii suplimentare de identificare sau de alt tip, pentru a sprijini eforturile Comitetului de a mentine Lista consolidată actualizată si cât mai exactă;

(q) să studieze si să prezinte Comitetului rapoarte privind evolutia permanentă a amenintării reprezentate de Al-Qaida si de talibani si cele mai eficiente măsuri de contracarare a acesteia, inclusiv prin realizarea unui dialog cu expertii si institutiile academice relevante, în consultare cu Comitetul;

(r) să strângă informatii, să evalueze, să monitorizeze, să raporteze si să facă recomandări în legătură cu implementarea măsurilor, inclusiv a celor prevăzute în paragraful 1(a) al prezentei rezolutii, în ceea ce priveste prevenirea utilizării în scopuri criminale a internetului de către Al-Qaida, Usama bin Laden, talibani si alte persoane, grupuri, întreprinderi si entităti asociate cu acestia; să realizeze studii de caz, în functie de


necesitate, si să investigheze în detaliu orice alte chestiuni relevante, conform îndrumării Comitetului;

(s) să se consulte cu statele membre si cu celelalte organizatii relevante, inclusiv prin dialoguri regulate cu reprezentantii din New York si din capitale, tinând seama de comentariile lor, în special în ceea ce priveste chestiunile care ar putea figura în rapoartele Echipei de monitorizare, la care se face referire în paragraful (a) al acestei anexe;

(t) să se consulte cu serviciile de informatii si securitate ale statelor membre, inclusiv la reuniunile regionale, pentru a facilita schimbul de informatii si pentru a consolida aplicarea măsurilor;

(u) să consulte reprezentantii relevanti ai sectorului privat, inclusiv institutiile financiare, pentru a se informa despre implementarea efectivă a înghetării activelor si pentru a elabora recomandări vizând consolidarea acestei măsuri;

(v) să colaboreze cu organizatiile regionale si internationale relevante în vederea promovării cunoasterii si aplicării acestor măsuri;

(w) să colaboreze cu INTERPOLUL si cu statele membre pentru a obtine fotografii ale persoanelor incluse pe listă, în vederea unei posibile includeri a acestora în notificările speciale ale INTERPOLULUI;

(x) să sprijine alte organisme subsidiare ale Consiliului de Securitate si comisiile lor de experti, la cerere, în ceea ce priveste îmbunătătirea cooperării lor cu INTERPOLUL, la care se face referire în Rezolutia nr. 1.699 (2006);

(y) să prezinte Comitetului rapoarte, în mod regulat sau la cererea Comitetului, prin notificări orale sau scrise, despre activitatea Echipei de monitorizare, inclusiv privind vizitele sale în statele membre si activitătile sale;

(z) oricare altă responsabilitate identificată de Comitet.

 

ANEXA Nr. II la rezolutie

 

În conformitate cu paragraful 20 al prezentei rezolutii, Oficiul Ombudsmanului va fi autorizat să îndeplinească următoarele sarcini la primirea unei cereri de radiere înaintate de către sau în numele unei persoane, grupări, întreprinderi sau entităti de pe Lista consolidată (petentul).

Strângerea de informatii (două luni)

1. La primirea unei cereri de radiere, Ombudsmanul:

(a) va confirma petentului primirea cererii de radiere;

(b) va informa petentul privind procedura generală de solutionare a cererilor de radiere;

(c) va răspunde întrebărilor specifice ale petentului privind procedurile Comitetului; si

(d) îl va informa pe petent dacă cererea sa nu ia în considerare în mod adecvat criteriile initiale de includere pe listă, după cum prevede paragraful 2 al prezentei rezolutii, si va returna petentului cererea pentru a fi reanalizată;

(e) va verifica dacă cererea este nouă sau repetată si, dacă este o cerere repetată adresată Ombudsmanului si nu contine informatii suplimentare, o va returna petentului pentru a fi reanalizată;

2. În cazul cererilor de radiere care nu au fost returnate petentului, Ombudsmanul va transmite imediat cererea de radiere membrilor Comitetului, statelor care au propus includerea pe listă, statelor de resedintă si nationalitate sau de înregistrare, organismelor relevante ale Organizatiei Natiunilor Unite si altor state considerate relevante de către Ombudsman. Ombudsmanul va cere acestor state sau organismelor relevante ale Organizatiei Natiunilor Unite să furnizeze, în termen de două luni, orice informatii suplimentare relevante pentru cererea de radiere. Ombudsmanul va putea intra în dialog cu aceste state pentru a afla:

(a) opiniile acestor state asupra posibilitătii aprobării cererii de radiere; si

(b) informatii, întrebări sau cereri de clarificare privind cererea de radiere pe care aceste state le-ar dori comunicate petentului, inclusiv informatii sau măsuri pe care petentul le-ar putea lua pentru a clarifica cererea de radiere.

3. Ombudsmanul va înainta imediat cererea de radiere către Echipa de monitorizare, care va furniza Ombudsmanului, în termen de două luni:

(a) toate informatiile de care Echipa de monitorizare dispune relevante pentru cererea de radiere, inclusiv hotărâri judecătoresti si proceduri judiciare, stiri de presă si informatii furnizate anterior Comitetului sau Echipei de monitorizare de către state sau de către organizatiile internationale relevante;

(b) evaluări factuale ale informatiilor furnizate de petent, relevante pentru cererea de radiere; si

(c) întrebări sau cereri de clarificare pe care Echipa de monitorizare le-ar dori adresate petentului în legătură cu cererea de radiere.

4. La sfârsitul celor două luni de strângere de informatii, Ombudsmanul va prezenta Comitetului o informare scrisă privind progresele la zi, inclusiv detaliile despre care statele au furnizat informatii. Ombudsmanul poate prelungi această perioadă o dată, cu cel mult două luni, în cazul în care consideră că strângerea de informatii necesită mai mult timp, tinând seama de cererile statelor membre de mai mult timp pentru furnizarea de informatii.

Dialogul (două luni)

5. La încheierea perioadei de strângere de informatii, Ombudsmanul va facilita o perioadă de două luni de angajament, care ar putea include dialogul cu petentul. Tinând seama de cererile de timp suplimentar, Ombudsmanul poate prelungi această perioadă o dată, cu cel mult două luni, în cazul în care consideră că este nevoie de mai mult timp pentru angajament si pentru elaborarea proiectului Raportului complet descris în paragraful 7 de mai jos.

6. În timpul acestei perioade de angajament, Ombudsmanul:

(a) poate pune întrebări petentului sau poate cere informatii suplimentare sau clarificări care ar ajuta Comitetul să analizeze cererea, inclusiv întrebări sau cereri de informatii primite de la statele membre, Comitet si Echipa de monitorizare;

(b) va înainta răspunsurile petentului statelor relevante, Comitetului si Echipei de monitorizare si va lua legătura cu petentul în privinta răspunsurilor sale incomplete; si

(c) va colabora cu statele, Comitetul si Echipa de monitorizare în privinta întrebărilor suplimentare ale petentului sau răspunsurilor adresate acestuia;

7. La încheierea perioadei de angajament descrise mai sus, Ombudsmanul, cu sprijinul Echipei de monitorizare, va realiza si va transmite Comitetului proiectul Raportului complet care, în mod exclusiv:

(a) va rezuma si, după caz, va specifica sursele tuturor informatiilor detinute de Ombudsman relevante pentru cererea de radiere. Raportul va respecta elementele confidentiale ale comunicărilor statelor membre cu Ombudsmanul;

(b) va descrie activitătile Ombudsmanului legate de respectiva cerere de radiere, inclusiv dialogul cu petentul; si


(c) pe baza unei analize a tuturor informatiilor detinute de Ombudsman si a observatiilor sale, va prezenta Comitetului argumentele principale vizând cererea de radiere.

Discutarea de către Comitet si adoptarea hotărârii (două luni)

8. După ce Comitetul a avut la dispozitie 30 de zile pentru a analiza Raportul complet, presedintele Comitetului va introduce cererea de radiere pe agenda Comitetului pentru a fi analizată;

9. La analiza cererii de radiere de către Comitet, Ombudsmanul, asistat de Echipa de monitorizare, după caz, va prezenta personal Raportul complet si va răspunde întrebărilor membrilor Comitetului legate de cerere.

10. După analiza Comitetului, acesta va hotărî dacă va aproba cererea de radiere conform procedurilor sale decizionale obisnuite.

11. Dacă cererea de radiere este aprobată de Comitet, atunci acesta îl va informa pe Ombudsman în privinta acestei hotărâri. Apoi Ombudsmanul îl va informa pe petentîn privinta hotărârii, iar numele respectiv va fi exclus de pe Lista consolidată.

12. Dacă cererea de radiere este respinsă de Comitet, atunci acesta va transmite Ombudsmanului hotărârea sa, inclusiv, după caz, comentarii explicative, alte informatii relevante privind hotărârea Comitetului si un rezumat narativ actualizat al motivelor includerii pe listă.

13. După ce Comitetul l-a informat pe Ombudsman că a respins cererea de radiere, în termen de 15 zile, Ombudsmanul

va trimite petentului o scrisoare, a cărei copie a fost trimisă în avans Comitetului, în care:

(a) va comunica hotărârea Comitetului privind mentinerea includerii pe listă;

(b) va descrie, în măsura posibilului si pe baza Raportului complet al Ombudsmanului, procesul si informatiile factuale care pot fi făcute publice strânse de Ombudsman; si

(c) va înainta, din partea Comitetului, toate informatiile legate de hotărâre furnizate Ombudsmanului, conform paragrafului 12 de mai sus.

14. În toate comunicările cu petentul, Ombudsmanul va respecta confidentialitatea deliberărilor Comitetului si comunicările confidentiale dintre Ombudsman si statele membre.

Alte sarcini ale Oficiului Ombudsmanului

15. Pe lângă sarcinile enuntate mai sus, Ombudsmanul:

(a) va distribui tuturor solicitantilor informatii care pot fi făcute publice despre procedurile Comitetului, inclusiv recomandările Comitetului, fisele de informatii si alte documente redactate de Comitet;

(b) va notifica persoanele sau entitătile în legătură cu statutul înscrierii lor pe listă, dacă adresa acestora este cunoscută, după ce Secretariatul a notificat în mod oficial misiunea permanentă a statului sau statelor, potrivit paragrafului 18 al prezentei rezolutii; si

(c) va înainta Consiliului de Securitate rapoarte bianuale care rezumă activitătile Ombudsmanului.

 

ANEXA Nr. 3

 

REZOLUTIA Nr. 1.907(2009)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.254-a întruniri, la 23 decembrie 2009

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui Consiliului privind situatia din Somalia si disputa privind frontiera dintre Republica Djibouti si Statul Eritreea, în special rezolutiile sale nr. 751 (1992), 1.844 (2008) si 1.862(2009), precum si declaratiile sale de la 18 mai 2009 (S/PRST/2009/15), 9 iulie 2009 (S/PRST/2009/19), 12 iunie 2008 (S/PRST/2008/20),

reafirmându-si respectul pentru suveranitatea, integritatea teritorială, independenta politică si unitatea Somaliei, Republicii Djibouti si Statului Eritreea respectiv,

exprimând importanta solutionării disputei privind frontiera dintre Republica Djibouti si Statul Eritreea,

reafirmând că Acordul de la Djibouti si Procesul de pace reprezintă fundamentul solutionării conflictului din Somalia si reafirmând în continuare sprijinul său fată de Guvernului Federal de Tranzitie (GFT),

luând notă de hotărârea celei de-a 13-a Adunări a Uniunii Africane (UA) de la Sirte, Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă, care a cerut Consiliului să impună sanctiuni împotriva actorilor străini, atât celor din regiune, cât si celor din afara ei, mai ales din Statul Eritreea, care sustin grupările armate angajate în actiuni destabilizatoare în Somalia si subminează eforturile de pace si reconciliere, precum si stabilitatea regională (S/2009/388),

luând notă în continuare de hotărârea celei de-a 13-a Adunări a Uniunii Africane (UA) de la Sirte, Marea Jamahirie Arabă Libiana Populară Socialistă, care si-a exprimat profunda îngrijorare fată de absenta totală a progreselor în implementarea de către Statul Eritreea, inter alia, a Rezolutiei nr. 1.862 (2009) vizând disputa privind frontiera dintre Republica Djibouti si Statul Eritreea (S/2009/388),

exprimându-si profunda îngrijorare fată de concluziile Grupului de monitorizare reînfiintat prin Rezolutia nr. 1.853 (2008), prezentate în raportul său din decembrie 2008 (S/2008/769), referitoare la faptul că Statul Eritreea a furnizat sprijin politic, financiar si logistic grupărilor armate angajate în subminarea păcii si reconcilierii în Somalia si a stabilitătii regionale,

condamnând toate atacurile armate asupra oficialilor si institutiilor GFT, asupra populatiei civile, lucrătorilor umanitari si personalului Misiunii Uniunii Africane în Somalia (AMISOM),

exprimându-si profunda îngrijorare fată de respingerea de către Statul Eritreea a Acordului de la Djibouti, asa cum rezultă din scrisoarea din data de 19 mai 2009, din partea reprezentantului permanent al Statului Eritreea la Organizatia Natiunilor Unite către presedintele Consiliului de Securitate (S/2009/256),

reamintind Rezolutia nr. 1.844 (2008) în care a hotărât să impună măsuri împotriva persoanelor sau entitătilor nominalizate ca fiind implicate în acte care amenintă pacea, securitatea si stabilitatea în Somalia sau ca sustinătoare ale acestora, ale căror actiuni încalcă embargoul asupra armelor sau obstructionează fluxul de asistentă umanitară către Somalia,

exprimându-si aprecierea fată de contributia AMISOM la stabilitatea Somaliei si exprimându-si în continuare aprecierea fată de angajamentul constant al guvernelor Republicii Burundi si Republicii Uganda fată de AMISOM,

reiterându-si intentia de a adopta măsuri împotriva celor care încearcă să frâneze sau să blocheze Procesul de pace de la Djibouti,


exprimându-si profunda îngrijorare fată de faptul că Statul Eritreea nu si-a retras fortele pentru a reveni la statu-quoul anterior, conform cererii Consiliului de Securitate din Rezolutia nr. 1.862 (2009) si declaratiei presedintelui Consiliului din data de 12 iunie 2008 (S/PRST/2008/20),

reiterându-si serioasa îngrijorare fată de refuzul Statului Eritreea de a intra în dialog cu Republica Djibouti sau de a accepta contacte bilaterale, mediere sau eforturi de facilitare din partea organizatiilor subregionale sau regionale sau de a răspunde în mod pozitiv la eforturile secretarului general,

luând notă de scrisoarea secretarului general emisă la 30 martie 2009 (S/2009/163) si de informările ulterioare efectuate de Secretariat privind conflictul Djibouti-Eritreea,

notând că Republica Djibouti si-a retras fortele pentru a reveni la statu-quoul anterior si a cooperat pe deplin cu toti cei implicati, inclusiv cu misiunea de strângere de informatii a Organizatiei Natiunilor Unite si cu bunele oficii ale Secretariatului General,

stabilind că actiunile Statului Eritreea care subminează pacea si reconcilierea în Somalia, precum si disputa dintre Republica Djibouti si Statul Eritreea constituie o amenintare la adresa păcii si securitătii internationale,

actionând potrivit cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. reiterează faptul că toate statele membre, inclusiv Statul Eritreea, trebuie să respecte pe deplin termenii embargoului asupra armelor impus prin paragraful 5 al Rezolutiei nr. 733 (1992), reglementat si amendat prin rezolutiile nr. 1.356 (2001), 1.425 (2002), 1.725 (2006), 1.744 (2007) si1.772 (2007) privind Somalia si prevederile Rezolutiei nr. 1.844 (2008);

2. cere tuturor statelor membre, inclusiv Statului Eritreea, să sprijine Procesul de pace de la Djibouti si să sustină eforturile de reconciliere ale GFT din Somalia si cere ca Statul Eritreea să pună capăt tuturor eforturilor de a destabiliza sau răsturna, direct sau indirect, GFT;

3. Îsi reiterează cererea ca Statul Eritreea să se conformeze imediat prevederilor Rezolutiei nr. 1.862 (2009) si:

(i) să îsi retragă fortele si tot echipamentul la pozitiile statu-quoului anterior si să se asigure că, în zona în care a avut loc conflictul în Ras Doumeira si pe Insula Doumeira în iunie 2008, nu există prezentă sau activităti militare;

(ii) să recunoască disputa sa cu Republica Djibouti privind frontiera în Ras Doumeira si pe Insula Doumeira, să se angajeze activ în dialog în vederea aplanării tensiunilor si să se angajeze, de asemenea, în eforturi diplomatice care să conducă la o rezolvare mutual acceptabilă a chestiunii frontaliere; si

(iii) să îsi respecte obligatiile internationale ca stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite, să respecte principiile mentionate în art. 2 paragrafele 3, 4 si 5 si art. 33 al cartei si să coopereze pe deplin cu secretarul general, în special prin propunerea acestuia de bune oficii mentionată în paragraful 3 al Rezolutiei nr. 1.862 (2009);

4. cere ca Statul Eritreea să pună la dispozitie informatii legate de combatantii djiboutieni dispăruti de la confruntările din 10-12 iunie 2008, astfel încât cei interesati să poată stabili prezenta prizonierilor de război djiboutieni si să le poate evalua starea de sănătate;

5. hotărăste ca toate statele membre să adopte imediat măsurile necesare pentru a împiedica vânzarea sau furnizarea către Statul Eritreea de către cetătenii lor ori de pe teritoriile lor sau folosind vasele ori aeronavele aflate sub pavilionul lor de arme si material auxiliar de orice tip, inclusiv arme si munitie, echipament si vehicule militare, echipament paramilitar si piese de schimb pentru cele mentionate mai sus, asistentă tehnică, instruire, asistentă financiară sau de alt tip legate de activitătile militare ori de furnizarea, fabricarea, întretinerea sau utilizarea acestor articole, indiferent dacă provin ori nu de pe teritoriul lor;

6. hotărăste ca Statul Eritreea să nu furnizeze, vândă sau transfere, directori indirect, de pe teritoriul său, prin cetătenii săi sau folosind vasele ori aeronavele aflate sub pavilionul său, arme sau material auxiliar de orice tip si că toate statele membre vor interzice achizitii de instruire, asistentă si articole descrise în paragraful 5 de mai sus din Statul Eritreea de către cetătenii lor sau folosind vasele ori aeronavele aflate sub pavilionul lor, indiferent dacă provin ori nu de pe teritoriul Statului Eritreea;

7. cere tuturor statelor membre să inspecteze, pe teritoriul lor, inclusiv în porturile maritime si pe aeroporturile lor, potrivit reglementărilor si legislatiei nationale si în conformitate cu dreptul international, orice încărcătură cu destinatia sau provenind din Somalia si Statul Eritreea, în cazul în care statul respectiv detine informatii care constituie motive rezonabile de a crede că produselor continute de respectiva încărcătură le sunt interzise furnizarea, transferul sau exportul prin paragrafele 5 si 6 ale prezentei rezolutii sau prin embargoul general si complet asupra armelor impus Somaliei prin paragraful 5 al Rezolutiei nr. 733 (1992), dezvoltat si amendat prin rezolutii ulterioare în vederea asigurării implementării stricte a acelor prevederi;

8. hotărăste să autorizeze toate statele membre ca, la descoperirea produselor interzise conform paragrafelor 5 si 6 de mai sus, să confiste si să elimine (fie distrugându-le, fie scotându-le din functiune) produsele cărora le sunt interzise furnizarea, transferul sau exportul conform paragrafelor 5 si 6 ale prezentei rezolutii si hotărăste în continuare că toate statele membre vor coopera în aceste eforturi;

9. cere tuturor statelor membre ca, atunci când descoperă produse cărora le sunt interzise furnizarea, transferul sau exportul conform paragrafelor 5 si 6 ale prezentei rezolutii, să prezinte imediat Comitetului un raport continând detaliile relevante, inclusiv măsurile adoptate pentru confiscarea si eliminarea produselor;

10. hotărăste că toate statele membre vor adopta măsurile necesare pentru a preveni intrarea pe teritoriile lor sau tranzitarea teritoriilor lor de către persoane nominalizate de Comitetul înfiintat prin Rezolutia nr. 751 (1992), al cărui mandat a fost extins prin Rezolutia nr. 1.844 (2008) (numit aici Comitetul), potrivit criteriilor din paragraful 15 de mai jos, cu conditia ca niciuna dintre prevederile prezentului paragraf să nu oblige vreun stat să refuze propriilor cetăteni intrarea pe teritoriul său;

11. hotărăste că măsurile impuse prin paragraful 10 de mai sus nu se aplică:

(a) în cazul în care Comitetul stabileste pentru fiecare caz în parte că o astfel de deplasare este justificată din ratiuni umanitare, inclusiv obligatii religioase; sau

(b) în cazul în care Comitetul stabileste pentru fiecare caz în parte că o derogare ar sluji în alt mod obiectivelor păcii si stabilitătii în regiune;

12. hotărăste ca toate statele membre să adopte măsurile necesare pentru a preveni furnizarea, vânzarea sau transferul, în mod direct sau indirect, de către cetătenii lor ori de pe teritoriile lor sau folosind navele ori aeronavele aflate sub pavilionul lor, de arme si material auxiliar de orice tip, inclusiv arme si munitie, echipament si vehicule militare, echipament paramilitar si piese de schimb pentru cele mentionate mai sus, precum si furnizarea directă sau indirectă de asistentă tehnică, instruire, asistentă financiară ori de alt tip, inclusiv prin investitii, brokeraj sau alte servicii financiare, legate de activitătile militare sau de furnizarea, vânzarea, transferul, fabricarea, întretinerea ori utilizarea armelor si echipamentului militar, în favoarea persoanelor sau entitătilor nominalizate de Comitet potrivit paragrafului 15 de mai jos;

13. hotărăste că toate statele membre vor îngheta imediat fondurile, celelalte active financiare sau resurse economice aflate pe teritoriile lor de la data adoptării prezentei rezolutii ori ulterior, care sunt detinute sau controlate, direct ori indirect, de către entitătile si persoanele nominalizate de Comitet potrivit paragrafului 15 de mai jos sau de către persoane ori entităti care actionează în numele acestora sau conform instructiunilor lor, si hotărăste în continuare că toate statele membre se vor asigura că niciun fond, activ financiar si nicio resursă economică nu vor fi puse la dispozitia unor asemenea persoane sau entităti, direct ori indirect, fie de către cetătenii lor, fie de către persoane sau entităti aflate pe teritoriul lor;

14. hotărăste că măsurile impuse prin paragraful 13 de mai sus nu se vor aplica fondurilor, celorlalte active financiare sau resurse economice despre care statele membre au stabilit următoarele:

(a) acestea sunt necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata hranei, chiriei sau ipotecii, a medicamentelor si tratamentului medical, a impozitelor, primelor de asigurare si utilitătilor publice sau exclusiv pentru plata unor onorarii profesionale rezonabile si rambursarea cheltuielilor asociate cu furnizarea de servicii juridice, a taxelor sau comisioanelor aflate în conformitate cu legile nationale legate de administrarea de rutină a fondurilor, activelor financiare si resurselor economice înghetate, după notificarea Comitetului de către statul membru respectiv privind intentia de a autoriza, după caz, accesul la asemenea fonduri, la alte active financiare sau resurse economice si, în absenta unei hotărâri negative a Comitetului, în termen de 3 zile lucrătoare de la această notificare;

(b) acestea sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu conditia ca statul membru relevant să notifice în această privintă Comitetul si să aibă aprobarea sa; sau

(c) acestea fac obiectul unui sechestru sau al unei decizii judiciare, administrative ori arbitrale, caz în care fondurile, celelalte active financiare si resurse economice pot fi utilizate pentru a satisface acel sechestru sau acea decizie, cu conditia ca acel drept sau acea decizie să fie anterioară datei prezentei rezolutii, ca beneficiarul lor să nu fie o persoană ori entitate nominalizată potrivit paragrafului 13 de mai sus si acest fapt să fi fost comunicat Comitetului de către statele membre implicate;

15. hotărăste că prevederile paragrafului 10 de mai sus se vor aplica tuturor persoanelor, inclusiv liderilor politici si militari din Statul Eritreea, dar nu numai acestora, si că prevederile paragrafelor 12 si 13 de mai sus se vor aplica tuturor persoanelor si entitătilor, inclusiv liderilor politici si militari din Statul Eritreea, entitătilor guvernamentale si parastatale, entitătilor private detinute de cetăteni ai Statului Eritreea aflati pe teritoriul sau în afara teritoriului său, dar nu numai acestora, nominalizate de Comitet deoarece:

(a) încalcă măsurile prevăzute de paragrafele 5 si 6 de mai sus;

(b) sprijină din Statul Eritreea grupări de opozitie armate care vizează destabilizarea regiunii;

(c) obstructionează implementarea Rezolutiei nr. 1.862 (2009) privind Republica Djibouti;

(d) adăpostesc, finantează, facilitează, sprijină, organizează, instruiesc sau incită persoane ori grupuri la comiterea de acte de violentă sau de acte teroriste împotriva altor state sau a cetătenilor acestora din regiune;

(e) obstructionează investigatiile sau activitatea Grupului de monitorizare;

16. cere tuturor statelor membre, în special Statului Eritreea, să pună capăt înarmării, instruirii si echipării grupărilor armate si membrilor lor, inclusiv al-Shabaab, care urmăresc destabilizarea regiunii si incitarea la violentă si la dezordine în rândul civililor în Republica Djibouti;

17. cere Statului Eritreea să pună capăt facilitării deplasărilor si altor forme de sustinere financiară a persoanelor sau entitătilor nominalizate de Comitet si de alte comitete de sanctiuni, în special de comitetul înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.267 (1999), în conformitate cu prevederile rezolutiilor relevante;

18. hotărăste să lărgească mandatul Comitetului cu următoarele noi sarcini:

(a) monitorizarea implementării măsurilor impuse prin paragrafele 5, 6, 8, 10, 12 si 13 de mai sus, cu sprijinul Grupului de monitorizare;

(b) nominalizarea persoanelor sau entitătilor care fac obiectul măsurilor impuse prin paragrafele 10, 12 si 13 de mai sus, potrivit criteriilor stabilite în paragraful 15 de mai sus;

(c) analizarea cererilor privind acordarea de derogări prevăzute în paragrafele 11 si 14 de mai sus si adoptarea de hotărâri în privinta lor;

(d) actualizarea recomandărilor sale în lumina sarcinilor sale suplimentare;

19. hotărăste să extindă mandatul Grupului de monitorizare reînfiintat prin Rezolutia nr. 1.853 (2008) de a monitoriza si raporta cu privire la implementarea măsurilor impuse prin prezenta rezolutie si de a îndeplini sarcinile enumerate mai jos si cere secretarului general să adopte măsurile cuvenite vizând alocarea de personal si resurse suplimentare, astfel încât Grupul de monitorizare să îsi poată continua mandatul si, în plus:

(a) să asiste Comitetul la monitorizarea implementării măsurilor impuse prin paragrafele 5, 6, 8, 10, 12 si 13 de mai sus, inclusiv prin raportarea oricăror informatii privind eventuale violări;

(b) să analizeze orice informatie relevantă pentru implementarea paragrafelor 16 si 17 de mai sus care trebuie să fie adusă în atentia Comitetului;

(c) să includă în rapoartele sale către Consiliul de Securitate orice informatii relevante pentru nominalizarea de către Comitet a persoanelor si entitătilor descrise în paragraful 15 de mai sus;

(d) să colaboreze după necesitate cu celelalte grupuri de experti ale comitetelor de sanctiuni în vederea îndeplinirii acestor sarcini;

20. cere tuturor statelor membre să raporteze Consiliului de Securitate, în termen de 120 de zile de la adoptarea prezentei rezolutii, privind măsurile luate în vederea implementării prevederilor paragrafelor 5, 6, 10, 12 si 13 de mai sus;

21. afirmă că va mentine sub observatie actiunile Statului Eritreea si că este pregătit să adapteze măsurile, inclusiv prin consolidarea, modificarea sau ridicarea lor, în functie de aplicarea de către Statul Eritreea a prevederilor prezentei rezolutii;

22. cere secretarului general ca, în termen de 180 de zile, să prezinte un raport privind aplicarea de către Statul Eritreea a prevederilor prezentei rezolutii;

23. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ANEXA Nr. 4

 

REZOLUTIA Nr. 1.862(2009)

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 6.065-a întruniri, la 14 ianuarie 2009

 

Consiliul de Securitate,

afirmându-si angajamentul ferm fată de suveranitatea, independenta, integritatea teritorială si unitatea Republicii Djibouti si Statului Eritreea în egală măsură, amintind importanta principiilor bunei vecinătăti, neamestecului si cooperării regionale,

amintind că, în declaratia presedintelui Consiliului de la 12 iunie 2008 (S/PRST/2008/20), a condamnat actiunea militară a Statului Eritreea împotriva Republicii Djibouti în Ras Doumeira si pe Insula Doumeira si a cerut celor două părti să dea dovadă de maximă retinere si să îsi retragă fortele la pozitia conform statu-quoului anterior,

luând notă de scrisoarea secretarului general din data de 11 septembrie 2008 (S/2008/602) în care transmitea raportul misiunii de constatare pe care a trimis-o în urma celei de-a 5.924-a întruniri a Consiliului (S/PV.5924),

exprimându-si profunda îngrijorare fată de faptul că, după cum se mentionează în raportul misiunii de constatare la care se face referire mai sus, Statul Eritreea nu si-a retras fortele la pozitia conform statu-quoului anterior, potrivit cererii Consiliului de Securitate din declaratia presedintelui Consiliului din data de 12 iunie 2008 (S/PRST/2008/20),

reiterându-si serioasa îngrijorare fată de absenta dialogului dintre cele două părti si refuzul Statului Eritreea de până acum de a se angaja în dialog sau de a accepta contactele bilaterale, medierea ori eforturile de facilitare ale organizatiilor subregionale sau regionale ori de a răspunde în mod pozitiv la eforturile secretarului general,

notând că Republica Djibouti si-a retras fortele la pozitia conform statu-quoului anterior si a cooperat pe deplin cu misiunea de constatare mentionată mai sus, precum si cu alte misiuni trimise de organizatiile subregionale sau regionale,

luând notă de prima vizită la Asmara de la conflictul din luna iunie 2008 a presedintelui Comisiei Uniunii Africane în luna octombrie 2008,

exprimându-si profunda îngrijorare fată de continuarea disputei tensionate frontaliere dintre Republica Djibouti si Statul Eritreea si fată de posibilul impact al situatiei grave si instabile a securitătii din zona Doumeira asupra stabilitătii si securitătii subregionale, după incidentele grave de la 10 iunie 2008, care au provocat zeci de morti si răniti:

1. Îndeamnă Republica Djibouti si Statul Eritreea să îsi solutioneze de urgentă disputa frontalieră pe cale pasnică si conform dreptului international si subliniază că părtile au responsabilitatea principală în crearea cadrului diplomatic si legal necesar în acest scop;

2. Îsi reiterează aprecierea fată de eforturile secretarului general, ale Uniunii Africane si Ligii Statelor Arabe de a aborda ambele părti, le încurajează să îsi sporească eforturile în această privintă si încurajează si organizatiile regionale si subregionale, precum si statele membre care pot furniza asistentă în acest scop să o facă;

3. salută oferta de bune oficii a secretarului general, regretă profund că Statul Eritreea continuă să refuze să acorde vize membrilor misiunii de constatare mentionate mai sus sau să primească trimisi ai secretarului general si salută disponibilitatea permanentă a secretarului general de a trimite o misiune de constatare sau un reprezentant în Statul Eritreea;

4. salută faptul că Republica Djibouti si-a retras fortele la pozitia conform statu-quoului anterior, potrivit cererii Consiliului de Securitate din declaratia presedintelui Consiliului de la 12 iunie 2008 (S/PRST/2008/20), fapt confirmat de misiunea de constatare, si condamnă refuzul Statului Eritreea de a face acest lucru;

5. cere ca Statul Eritreea:

(i) să îsi retragă fortele si tot echipamentul lor la pozitiile conform statu-quoului anterior si să se asigure că nu există nicio prezentă sau activitate militară în zona în care a apărut conflictul în Ras Doumeira si Insula Doumeira în luna iunie 2008; si

(ii) să recunoască existenta disputei frontaliere cu Republica Djibouti în Ras Doumeira si pe Insula Doumeira, să se angajeze în mod activ în dialog în vederea aplanării tensiunii si să se angajeze si în eforturi diplomatice care să conducă la o solutionare mutual acceptabilă a chestiunii frontaliere; si

(iii) să îsi îndeplinească obligatiile internationale de membru al Organizatiei Natiunilor Unite, să respecte principiile mentionate în art. 2 paragrafele 3, 4 si 5 si art. 33 ale Cartei si să coopereze pe deplin cu secretarul general, în special prin propunerea sa de bune oficii mentionată în paragraful 3;

6. cere ca Statul Eritreea să aplice imediat prevederile paragrafului 5 de mai sus si, în orice caz, în termen de maximum 5 săptămâni de la adoptarea prezentei rezolutii;

7. solicită secretarului general să îi prezinte un raport privind evolutia situatiei si respectarea de către ambele părti a obligatiilor lor, contactele avute de acesta cu ambele părti si, după caz, cu Uniunea Africană si alte organizatii regionale relevante, în termen de maximum 6 săptămâni de la adoptarea prezentei rezolutii;

8. hotărăste să revizuiască situatia la 6 săptămâni de la adoptarea prezentei rezolutii, pe baza raportului mentionat în paragraful 7, în vederea adoptării, după caz, a unei hotărâri ulterioare;

9. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.