MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 225/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 225         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

206. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

256. - Hotărâre privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024 si a obiectivelor etapei a Xl-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Hotărâre a Comisiei Centrale de Rechizitii pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2010

 

3.546. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.553/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal „Maestre Pie” din Pildesti


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani” la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 si 663 bis din 6 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile”, se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „bd. Bucuresti- str. Emanoil Petrut, L = 1.250 m, I = 8 m, St= 10.000 mp, număr de inventar 10.043”;

- la pozitia 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Ghica Vodă - str. Militari, L = 425 m, I = 8 m, C = 3.400 mp, număr de inventar 14.370”;

- la pozitia 137, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Mugur - limita intravilan, L= 1.380 m, l = 8m, C = 11.040 mp, număr de inventar 14.364”;

- la pozitia 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Militari, L= 135 m, I = 8 m, C = 1.080 mp, număr de inventar 14.365”;

- la pozitia 192, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Aleea Stadionului”; coloana 3 va avea următorul cuprins: „bd. Bucuresti - Aleea Sudului, L = 660 mp, I = 9 m, St = 5.940 mp, număr de inventar 10.189”;

- la pozitia 226, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Militari - DN 2 D, L = 345 m, I = 8,5 m, St = 2.932 mp, L = 305 m, I = 10 m, St = 3.050 mp, număr de inventar 14.368”;

- la pozitia 227, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Aleea Laminorului - str. Militari, L = 435 m, I = 8 m, St = 3.480 mp, număr de inventar 14.369”;

- la pozitia 232, coloana 3 va avea următorul cuprins:” „Str. Ghica-Vodă - bd. Bucuresti, L = 283 m, I = 9 m, St = 2.547 mp, număr de inventar 14.374”;

- la pozitia 233, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Lăcrămioarei - DC 83, L = 728 m, I = 10,95 m, St = 7.975 mp, număr de inventar 14.375”;

- la pozitia 234, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Bălti - Str. Lăcrămioarei, L = 180 m, I = 11,82 m, St = 2.127,6 mp, număr de inventar 14.376”;

- la pozitia 236, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Luceafărului - limita intravilan, L = 160 m, I = 10,77 m, St = 1.723 mp, număr de inventar 10.055”;

- la pozitia 237, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Liliacului - DC 195, L = 1.140 m, I = 14,97 m, St = 17.061 mp, număr de inventar 14.379”;

- la pozitia 238, coloana 3 va avea următorul cuprins: „păsune - Str. Luceafărului - limita intravilan, L = 538 m, I = 12,60 m, St = 6.780 mp, număr de inventar 14.380”;

- la pozitia 239, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN Focsani Galati -Str. Liliacului, L = 557 m, I = 18,15 m, St = 7.018,2 mp, număr de inventar 14.381”;

- la pozitia 240, coloana 3 va avea următorul cuprins: „păsune - Str. Luceafărului - limita intravilan, L = 488 m, I = 11,39 m, St = 5.558,32 mp, număr de inventar 14.382”;

- la pozitia 241, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Bălti -limita intravilan, L = 265 m, I = 6,98 m, St = 1.850 mp, număr de inventar 14.383”;

- la pozitia 242, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Lăcrămioarei - limita intravilan, L= 130 m, I = 5,81 m, St = 744 mp, număr de inventar 14.384”;

- la pozitia 243, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Lăcrămioarei - str. Bălti, L = 130 m, I = 11,30 m, St = 1.412 mp, număr de inventar 10.226”;

- la pozitia 244, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Nuferilor - Str. Mieilor, L = 325 m, I = 5,41 m, St = 1.758 mp, Str. Nuferilor - limita intravilan, L = 182 m, I = 5,04 m, St = 917 mp, număr de inventar 10.053”;

- la pozitia 245, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Izvor -str. Făget, L = 513 m, I = 10,80 m, St = 5.540 mp, număr de inventar 10.176”;

- la pozitia 246, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Dâmbovita - fd. Făget - str. Dâmbovita, L = 236 m, 1 = 8,46 m, St= 1.996,56 mp, număr de inventar 10.113”;

- la pozitia 247, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Făget - limita intravilan, L= 185 m, I = 5,01 m, St = 926 mp, număr de inventar 10.054”;

- la pozitia 248, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Bălti - Str. Nuferilor, L = 900m, l = 14,62, St = 13.154 mp, Str. Nuferilor - Str. Mieilor - limita intravilan, L = 632 m, I = 11,89 m, St = 7.513 mp, număr de inventar 10.055”;

- la pozitia 250, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Nuferilor - înfundată, L = 32 m, I = 7,88 m, St = 252 mp, număr de inventar 10.057”;

- la pozitia 251, coloana 3 va avea următorul cuprins: „str. Izvor - limita intravilan, L = 607 m, I = 10,51 m, St = 6.379,57 mp, număr de inventar 10.114”;

- la pozitia 252, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Nuferilor - înfundată, L = 35 m, I = 7,43 m, St = 260 mp, număr de inventar 10.115”;

- la pozitia 253, coloana 3 va avea următorul cuprins: „păsune - Str. Luceafărului - limita intravilan, L = 484 m, l= 11,04 m, St = 5.341 mp, număr de inventar 10.227”;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia 2.489 se introduc patruzeci si cinci de noi pozitii, pozitiile 2490-2534, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c) la sectiunea II „Bunuri mobile”, pozitiile 2.490-2.756 se renumerotează si devin pozitiile 1-267.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 206.

 

ANEXA

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Focsani

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de

Inventar

- mii lei -

Situatia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

2490

1.3.7.1.

Str. Cornel Coman

Str. Constructorului - Str. Revolutiei, L = 370 m, I = 9 m, suprafata totală 3.330 mp, pământ, număr de inventar 18.942

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2491

1.3.7.1.

Str. Col. N.Vasilescu

Str. Revolutiei - Calea Munteniei, L = 120 m, I = 9 m, St = 3.690 mp, pământ, număr de inventar 18.943

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2492

1.3.7.1.

Str. Emanoil Petrut

Str. Constructorului - str. Col. N.Vasilescu, L = 410 m, I = 9 m, St = 3.690 mp, pământ, număr de inventar 18.944

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2493

1.3.7.1.

Str. Soveja

str. Col. N. Vasilescu - Str. Constructorului, L = 300 m, I = 9 m, pământ, număr de inventar 18.945

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2494

1.3.7.1.

Str. Mihai Viteazul

str. Col. N. Vasilescu - Str. Constructorului, L = 350 m, I = 9 m, St = 3.150 mp, pământ, număr de inventar 18.946

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2495

1.3.7.1.

Str. Stăiesti

str. Oborul de Vite - fdt. Stăiesti, L = 300 m, I = 11 m, pământ, număr de inventar 18.947

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2496

1.3.7.1.

Str. Zăbala

str. Stăiesti - str. Tisa, L = 900 m, I = 11 m, pământ, număr de inventar 18.948

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2497

1.3.7.1.

Str. Rovine

Str. Vrancei - str. Zăbala, L = 400 m, I = 11 m, pământ, număr de inventar 18.949

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2498

1.3.7.1.

Str. Cincinat Pavelescu

din str. Cuza Vodă, L = 420 m, I = 11 m, pământ, număr de inventar 18.950

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2499

1.3.7.1.

Str. N. Săveanu

din str. Cuza Vodă, L = 250 m, I = 11 m, pământ, număr de inventar 18.951

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2500

1.3.7.2.

Str. Aleea Aviatorilor

din Calea Munteniei, L = 300 m, I = 7 m, asfalt, număr de inventar 18.952

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009


2501

1.3.7.1.

Str. Aleea Sudului

Str. Constructorului - Aleea Stadionului, L = 120 m, I = 7 m, pământ, număr de inventar 18.953

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2502

1.3.7.1.

Str. Focsa

Aleea Aviatorilor - Calea Munteniei, L = 320 m, I = 6 m, pământ, număr de inventar 18.954

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2503

1.3.7.2.

Str. Democratiei

din DJ 204 - zona Aviatiei, L = 500 m, I = 6 m, pământ, număr de inventar 18.955

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2504

1.3.7.2.

Str. Ulmului

bd. Bucuresti - Calea Munteniei, L = 240 m, I = 6 m, trotuar = 1,5 m, suprafată = 1.440 mp, pavele, număr de inventar 18.956

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2505

1.3.7.2.

Str. Bradului

din Str. Ulmului, L = 100 m, I = 6 m, trotuar = 1,5 m, suprafata = 600 mp, pavele, număr de inventar 18.957

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2506

1.3.7.2.

Str. Pinului

din Str. Ulmului, L = 100 m, I = 6 m, trotuar = 1,5 m, suprafata = 600 mp, pavele, număr de inventar 18.958

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2507

1.3.7.1.

Str. Podgoriei

din Str. Vrancei, L = 300 m, I = 12 m, pământ, număr de inventar 18.959

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2508

1.3.7.1.

Str. Slt. Varvarici Dom

str. Răzoare -Str. Târgului, L = 270m, l = 12m, pământ, număr de inventar 18.960

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2509

1.3.7.1.

Str. Dorobanti

str. Răzoare -Str. Târgului, L = 350m, l = 12m, pământ, număr de inventar 18.961

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2510

1.3.7.1.

Str. Grădinari

str. Zboina - Str. Târgului, L = 270 m, I = 12 m, pământ, număr de inventar 18.962

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2511

1.3.7.1.

Str. Virtutii

str. Răzoare - Str. Vrancei, L = 400 m, I = 12 m, pământ, număr de inventar 18.963

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2512

1.3.7.1.

Str. Târgului

Str. Podgoriei - Str. Virtutii, L = 200m, I = 12 m, pământ, număr de inventar 18.964

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2513

1.3.7.1.

Str. Păcii

Str. Podgoriei - Str. Virtutii, L = 200m, I = 12 m, pământ, număr de inventar 18.965

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009


2514

1.3.7.1.

Str. Zboina

Str. Podgoriei - Str. Virtutii, L = 200m, I = 12 m, pământ, număr de inventar 18.966

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2515

1.3.7.1.

Str. Răzoare

Str. Podgoriei - Str. Virtutii, L = 200m, I = 12 m, pământ, număr de inventar 18.967

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2516

1.3.7.2.

Str. Aleea Parc

Calea Munteniei - cpt. Cretu Forin, L = 275 m, carosabil - 1.650 mp, trotuar = 825 mp, beton, număr de inventar 18.968

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2517

1.3.7.1.

Fundătura Gh. Potop

din str. Gh. Potop, L = 50 m, C = 230 mp, pământ, număr de inventar 18.969

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2518

1.8.6.

Retea de apă

Piata Gării, L = 319 ml, număr de inventar 16.421

2009

66.163,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2519

1.8.7.

Retea de canalizare

Piata Gării, L = 310 ml, număr de inventar 16.420

2009

189.508,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2520

1.7.1.2.

Retea de iluminat public

Piata Gării, stâlpi mari - 29 bucăti, stâlpi mici - 11 bucăti, retea de iluminat L= 1.524 ml, număr de inventar 16.419

2009

615.086,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2521

1.7.1.2.

Retea de iluminat public

Cimitirul Sudic, stâlpi beton - 10 bucăti, stâlpi metal - 48 bucăti, linie electrică aeriană 0,4 kW, L = 1.750 ml, număr de inventar 18.925

2009

3.455,35

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2522

2.4.2.10.

Teren

tarla 203, parcelele 11078, 11080, 11082, 11085, 11087, 11090, 11094, 11095, 11098, 11100, 11101, 11102, 11103, 11107, 11109, 11111,11113,11115,111121, St = 8.775 mp, număr de inventar 372

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2523

2.4.2.10.

Teren

tarla 204, parcelele 11123, 11125, 11127, 11128, 11131, 11133, 11135, 11136, 11137, 11140, 11142, 11145, 11147, 11150, 11152, 11155, 11157, 11159, 11160, 11162, 11163, 11165, 11166, 11167, 11169, 11171, 11172, 11173, 11175, 11177, 11179, 11181, 11182, 11184, 11185, 11187, 11189, 11191, 11192, 11193, 11195, 11197, 11199, 11201, 11204, St = 29.545 mp, număr de inventar 373

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2524

2.4.2.10.

Teren

tarla 205, parcelele 11206, 11208, 11210, 11212, 11215, 11216, 11218, 11220, 11222, 11224, 11226, 11228, 11232, 11236, St = 11.535 mp, număr de inventar 374

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2525

2.4.2.10.

Teren

tarla 206, parcelele 11240, 11242, 11243, 11244, 11246, 11247, 11248, 11251, 11257, 11258, 11259, 11260, 11262, St = 5.780 mp, număr de inventar 375

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2526

2.4.2.10.

Teren

tarla 207, parcelele 11263, 11266, 11268, 11270, 11272, 11273, 11275, 11277, 11279, 11281/01, 11293, 11294, 11299, 11300/01, St = 9.555 mp, număr de inventar 376

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009


2527

2.4.2.10.

Teren

tarla 208, parcelele 1301, 11302, 11303, 11310, 11313, 11319, 11322, 11324, 11325, 11326, 11330, 11331, 11334, 11335, 11338, 11340, 11342, 11344, 11345, 11347, 11349, 11351, 11352, 11354, 11357, 11360, 11361, 11363, 11366, 11368, 11371, 11372, 11381, 11383, 11384, 11385, 11387, 11390, St = 17.994 mp, număr de inventar 377

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2528

2.4.2.10.

Teren

tarla 209, parcelele 11398, 11401, 11404, 11406, 11407, 11408, 11409, 11411, 11414, 11420, 11422, 11424, St = 3.604 mp, număr de inventar 378

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2529

2.4.2.10.

Teren

tarla 210, parcelele 11426, 11437, 11439, 11441, 11443, 11447, 11448, 11453/01, 11455, 11459, 11460, 11461, 11462, 11464, 11468, 11469, 11470, 11471, 11472, 11474, 11476, 11478, 11480, 11482, 11486, 11487, 11491, 11492, 11494, 11496, 11498, 11500, 11502, 11503, 11504, 11508, 11509, 11510, 11512, 11515, 11517, 11519, 11521, St = 18.217 mp, număr de inventar 379

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2530

2.4.2.10.

Teren

tarla 211, parcelele 11527, 11529, 11530, 11531, 11534, 11535, 11538, 11539, 11540, 11543, 11545, 11547, 11550, 11551, 11553, 11555, 11558, 11559, 11561, 11562, 11563, 11564, 11566, 11567, 11568, 11572, 11573, 11574, 11576, 11579, 11581, 11582, 11586, 11587, 11588, 11589, 11590, 11592, 11594, 11595, 11596, 11597, 11599,11600, 11602, 11603, 11604,11606, St = 15.229 mp, număr de inventar 380

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2531

2.4.2.10.

Teren

tarla 212, parcelele 11609, 11617, 11619, 11620, 11621, 11622, 11624, 11625, 11626, 11627, 11628, 11630, 11635, 11636, 11638, 11639, 11640, 11642, 11644, 11645, 11646, 11648, 11650, 11652, 11654, 11656, 11658, 11659, 11662, 11663, 11664, 11665, 11666, 11670, St = 13.418 mp, număr de inventar 381

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2532

2.4.2.10.

Teren

tarla 213, parcela 11676, St = 456 mp, număr de inventar 382

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2533

2.4.2.10.

Teren

tarla 214, parcelele 11724, 11726, 11726/01, 11727, 11729, 11730, 11732, 11748, 11750, 11751, 11752, 11753, 11754, 11756, 11758, 11759, St = 5.942 mp, număr de inventar 383

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009

2534

2.4.2.10.

Teren

tarla 86, parcela 440, St = 6.500 mp, număr de inventar 384

2009

1,00

Domeniul public al municipiului Focsani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2009


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024 si a obiectivelor etapei a Xl-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1)si (2), al art. 17 alin. (2) si (3) si al art. 110 alin. (3) din Legea nr. 173/2008 privind interventiile active în atmosferă,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă obiectivele etapei a Xl-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Fondurile pentru finantarea obiectivelor prevăzute la art. 2 se asigură din sumele alocate cu această destinatie din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2010.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul mediului si pădurilor,

Borbely Lâszlo

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 256.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL

de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024

 

I. Stadiul actual al Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

În România, pierderile cauzate economiei nationale în general si agriculturii în special, dar si populatiei de către fenomenele meteorologice periculoase, precum si lipsa unor măsuri active de interventie pentru combaterea sau limitarea acestora au fost argumentul principal pentru abordarea cu precădere în ultimii ani a domeniului modificării vremii.

Începând cu anul 2000 s-a trecut la implementarea Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, prin hotărâri anuale ale Guvernului.

Prin Legea nr. 173/2008 privind interventiile active în atmosferă s-au aprobat obiectivele activitătii de interventii active în atmosferă, structura sistemului, modul de finantare si implementare a programului si înfiintarea Administratiei Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, institutie publică de interes national care răspunde de domeniul interventiilor active în atmosferă.

Sistemul national antigrindină si de crestere a precipitatiilor este conceput ca un sistem coerent, national, interconectat regional, având în componenta sa unităti de combatere a căderilor de grindină ce utilizează metoda de „însământare” a norilor cu iodură de argint, iar în perspectivă, după realizarea unor studii si cercetări, unităti de crestere a precipitatiilor pentru efectuarea de actiuni de însământare a norilor pentru cresterea si/sau uniformizarea precipitatiilor, grupuri independente de combatere a grindinei, utilizând generatoare terestre, precum si unităti noi, care se vor crea pe baza noilor tehnologii rezultate ca urmare a progresului tehnico-stiintific.

Pe baza hotărârilor Guvernului prin care s-au aprobat obiectivele etapelor anuale ale Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor s-au realizat:

- Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, care asigură în prezent protectia unei suprafete de


105 mii ha, cu posibilităti de protectie a 150 mii ha în judetele Prahova si Buzău;

- Centrul Zonal de Coordonare Moldova si Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi, cu intrarea partială în functiune în anul 2010;

- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea, cu capacitatea de a proteja o suprafată de 150 mii ha în judetele Vrancea si Galati - investitie în derulare;

- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures, cu capacitatea de a proteja o suprafată de 150 mii ha în judetele Mures si Alba - investitie în derulare;

- Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis, cu capacitatea de a proteja o suprafată de 150 mii ha în judetele Timis, Arad, Caras-Severin - investitie în derulare;

- activităti de cercetare-dezvoltare pentru mijloacele tehnice si tehnologii de combatere.

II. Necesitatea elaborării si implementării Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

Potrivit prevederilor Legii nr. 173/2008, implementarea Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor se face esalonat pe baza unui program de realizare a acestuia.

Programul este national, strategic, pe termen lung, interdisciplinar, cu caracter bivalent: de cercetare si operational.

Etapele anuale ale programului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, prin care se aprobă obiectivele si fondurile necesare.

Activitătile principale prevăzute în etapele anuale au caracter de cercetare-dezvoltare tehnologică, de proiectare, instruire, atestare-reatestare, investitii, precum si activităti de servicii de protectie în folosul populatiei si agriculturii.

Obiectivul activitătilor de interventii active în atmosferă îl constituie:

- reducerea riscurilor fată de fenomenele meteorologice periculoase pentru populatie, pentru zonele economice si culturi agricole (grindină etc);

- cresterea precipitatiilor în zonele de interes ale tării (ploaie, zăpadă);

- participarea activă la programele regionale si internationale în domeniu.

Prin implementarea Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor se asigură protectia culturilor agricole la căderile de grindină, evitându-se astfel importante pierderi cauzate de grindină, asigurarea resurselor de apă, precum si protectia populatiei la fenomenele meteorologice extreme.

În implementarea Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor se urmăreste participarea României la proiecte internationale din domeniul interventiilor active în atmosferă, în functie de nivelul de dezvoltare a acestuia, realizarea tehnologiilor necesar a fi aplicate si se tine seama de conditiile climatice regionale si de particularitătile fenomenelor meteorologice extreme care apar în tara noastră, precum si de experienta dobândită în acest domeniu.

III. Principalele activităti ale Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

Conform prevederilor Legii nr. 173/2008, principalele activităti ale Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor sunt constituite din studii, cercetări, omologarea unitătilor din structura sistemului, programele experimentale în domeniu, exploatarea unitătilor din structură, esalonarea realizării unitătilor, proiecte de colaborare internationale si programe de formare profesională.

Principalele activităti sunt prezentate în continuare:

 

Nr. crt.

Principalele activităti (componente-denumiri)

Esalonarea activitătilor

(ani)

0

1

2

I.

CERCETAREA STIINTIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNICĂ SI TEHNOLOGII DE INTERVENTII ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ

 

IA

Studii privind conceptia de sistem si strategii de dezvoltare a sistemului si a unitătilor din structură

 

I.A.1.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024

2010-2011

I.A.2.

Studiu privind dezvoltarea în concordantă cu noile tendinte tehnico-stiintifice si reglementări internationale în domeniul interventiilor active în atmosferă

2012-2018

I.A.3.

Studiu de dezvoltare a capacitătii de cercetare, dezvoltare, inovare, modelare si simulare asistată în laborator, analiza comparativă a tehnologiilor de interventie activă în atmosferă, modelare a fenomenelor meteo dăunătoare

2011-2024

I.A.4.

Studiu de dezvoltare a sistemului de analiză a balantei hidrologice la nivel national si de gestionare a acesteia în corelatie cu sistemul operativ de crestere a precipitatiilor si cu sistemul de irigatii

2011-2017

I.A.5.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a capabilitătii combaterii căderilor de grindină si extinderea domeniilor de activitate pentru interventiile active în atmosferă si aplicatii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova si a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi cu grupurile de combatere din structură

2010-2011

I.A.6.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a capabilitătii combaterii căderilor de grindină si extinderea domeniilor de activitate pentru interventiile active în atmosferă si aplicatii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2012-2015

I.A.7.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a capabilitătii combaterii căderilor de grindină si extinderea domeniilor de activitate pentru interventiile active în atmosferă si aplicatii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Transilvania

2011-2015

I.A.8.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

2010-2012

I.A.9.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Maramures

2012-2013

I.A.10.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a Unitătii de Crestere a Precipitatiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova

2013-2014

I.A.11.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a Unitătii de Crestere a Precipitatiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2016-2017

I.A.12.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a unitătilor noi cu tehnologii speciale

2020-2024

I.B.

Studii privind domeniul interventiilor active în atmosferă

 

I.B.1.

Studii de meteorologie, hidrologie si climatologie privind stabilirea datelor stiintifice necesare elaborării si optimizării tehnologiei de crestere/uniformizare a precipitatiilor în Banat si Oltenia, precum si colaborarea în domeniu cu tările sud-est europene, în conditiile schimbărilor climatice

2010-2015

I.B.2.

Studii de meteorologie, hidrologie si climatologie privind stabilirea datelor stiintifice necesare elaborării si optimizării tehnologiei de crestere/uniformizare a precipitatiilor în estul si sud-estul României, precum si colaborarea în domeniu cu Republica Moldova, în conditiile schimbărilor climatice

2011-2016

I.B.3.

Studii de meteorologie, climatologie si hidrologie privind stabilirea datelor stiintifice necesare elaborării tehnologiei de uniformizare a precipitatiilor în nordul si nord-estul României, precum si colaborarea în domeniu cu statele vecine din zonă, în conditiile schimbărilor climatice

2012-2017

I.B.4.

Studii privind conceptia de elaborare si/sau achizitie-implementare a tehnologiei de crestere/uniformizare a precipitatiilor

2014-2015

I.B.5.

Studii privind aplicarea tehnologiei de interventii active în atmosferă în combaterea incendiilor de proportii în masive muntoase, cu implicarea în proiectele europene în domeniu

2015-2020

I.B.6.

Studii privind oportunitatea, impactul si eficienta aplicării tehnologiei de crestere/uniformizare a precipitatiilor la asigurarea rezervelor de apă în acumulările montane, în conditiile variabilitătii climatice

2015-2024

I.B.7.

Studii privind eficienta aplicării tehnologiei de interventii active în atmosferă în reducerea riscurilor la alte fenomene meteorologice periculoase

2016-2020

I.B.8.

Studii de optimizare a tehnologiei de interventii active în atmosferă la conditiile de relief si meteorologice specifice României

2011-2024

I.B.9.

Studii de meteorologie, climatologie si hidrologie privind impactul aplicării tehnologiilor de interventii active în atmosferă

2011-2024

I.C.

Omologarea unitătilor din structura sistemului

 

I.C.1.

Omologarea Unitătii-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova la capabilitatea maximă de combatere cu 12 puncte de lansare

2010-2012

I.C.2.

Omologarea Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi

2010-2015

I.C.3.

Omologarea Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

2011-2016

I.C.4.

Omologarea Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Mures

2012-2017

I.C.5.

Omologarea Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Timis

2012-2017

I.C.6.

Omologarea Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

2015-2019

I.C.7.

Omologarea Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Maramures

2015-2019

I.C.8.

Omologarea Unitătii de Crestere a Precipitatiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova

2022-2024

I.C.9.

Omologarea Unitătii de Crestere a Precipitatiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2022-2024

I.C.10.

Omologarea de „unităti noi, unităti cu tehnologii speciale” si structuri noi (CDI, învătământ) a căror necesitate rezultă din studiile de dezvoltare

2020-2024

I.C.11.

Omologare grupuri de combatere din CZC Muntenia, CZC Moldova si CZC Transilvania

2010-2024

I.D.

Omologarea tehnologiilor de interventii active în atmosferă

 

I.D.1.

Cercetare-dezvoltare tehnologii neconventionale pentru interventii active în atmosferă. Omologare tehnologii

2011-2018

I.D.2.

Cercetare-dezvoltare tehnologii de monitorizare si evaluare a eficientei fizice a interventiilor active în atmosferă. Omologare tehnologii

2011-2020

I.D.3.

Cercetare-dezvoltare tehnologii si echipamente pentru evaluarea în conditii dinamice a eficientei compozitiilor destinate interventiilor active în atmosferă. Omologare tehnologii

2012-2020

I.D.4.

Cercetare-dezvoltare agenti activi de însământare si tehnologii specifice de producere a acestora. Omologare tehnologii

2011-2024

I.D.5.

Cercetare-dezvoltare tehnologii pentru combaterea cetii de pe aeroporturi. Omologare tehnologii

2014-2020

I.D.6.

Cercetare-dezvoltare tehnologii de crestere a rezervei de apă în zonele de acumulare. Omologare tehnologii

2013-2020


0

1

2

I.D.7.

Cercetări pentru realizarea unor structuri software si hardware specifice tehnologiilor de influentă activă în atmosferă.

2012-2020

I.D.8.

Elaborare tehnologii si efectuarea determinărilor privind impactul aplicării tehnologiilor de interventii active la exploatarea unitătilor din sistem si introducerea noilor tehnologii de interventii active în atmosferă

2011-2024

I.E.

Cercetare stiintifică mijloace tehnice de interventii active în atmosferă

 

I.E.1.

Cercetare-dezvoltare pentru realizarea instalatiilor automatizate de lansare fuzee antigrindină. Omologarea instalatiei

2010-2012

I.E.2.

Cercetare-dezvoltare pentru realizarea de fuzee pentru interventii active în atmosferă cu sisteme de securizare si destinatii multiple. Omologare produse

2011-2015

I.E.3.

Cercetare-dezvoltare sisteme de sol pentru generarea si împrăstierea agentilor activi de însământare pentru interventii active

2012-2018

I.E.4.

Cercetare-dezvoltare sisteme pentru generarea si împrăstierea agentilor activi de însământare pentru interventii active dispuse la purtătorii aerieni

2012-2020

I.E.5.

Cercetare-dezvoltare echipamente specifice pentru unitătile din structura sistemului

2011-2017

I.E.6.

Cercetare-dezvoltare fuzee cu utilizare multiplă în domeniul interventiilor active în atmosferă si domenii conexe (combaterea incendiilor de proportii si a dăunătorilor în masive muntoase)

2012-2020

I.E.7.

Cercetare-dezvoltare echipamente conexe utilizate în activitătile de interventii active în atmosferă

2011-2024

I.F.

Programe experimentale din domeniul interventiilor active în atmosferă

 

I.F.1.

Programe experimentale prin simulare în domeniul modificării vremii: combaterea grindinei, cresterea/uniformizarea precipitatiilor, utilizare noi mijloace tehnice, agenti activi noi de însământare a norilor si agenti activi de modificări locale a factorilor meteorologici

2014-2015

I.F.2.

Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare pentru cresterea/uniformizarea precipitatiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul si nord-nord-estul României

2015-2018

I.F.3.

Programe experimentale prin experimente stiintifice cu obiectiv functional pentru cresterea/uniformizarea precipitatiilor în regiunile: Banat, vestul Olteniei, sud-estul si nord-nord-estul României în colaborare cu tările limitrofe

2019-2022

I.F.4.

Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare în domeniul mijloacelor tehnice de combatere a căderilor de grindină, a noilor agenti activi de însământare a norilor si altor agenti activi de modificări locale ale factorilor meteorologici

2012-2024

I.F.5.

Programe experimentale prin experimente stiintifice cu obiectiv functional în domeniul mijloacelor tehnice de combatere a căderilor de grindină, a noilor agenti activi de însământare a norilor si altor agenti activi de modificări locale ale factorilor meteorologici

2014-2024

I.F.6.

Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare în domeniul mijloacelor tehnice utilizate în domeniul interventiilor active pentru stingerea incendiilor de proportii în masivele muntoase

2015-2018

I.F.7.

Programe experimentale prin experimente stiintifice cu obiectiv functional în domeniul mijloacelor tehnice utilizate în domeniul interventiilor active pentru stingerea incendiilor de proportii în masivele muntoase

2019-2021

I.F.8.

Programe experimentale prin experimente locale de mică amploare pentru alte aplicatii din domeniul modificării vremii

2017-2018

I.F.9.

Programe experimentale prin experimente stiintifice cu obiectiv functional pentru alte aplicatii din domeniul modificării vremii

2019-2022

I.G.

Cercetare-dezvoltare pentru aplicarea tehnologiilor de interventii active în atmosferă în agricultura avansată

 

I.G.1.

Studii privind aplicarea tehnologiei de interventii active în atmosferă în agricultura avansată

2010-2015

I.G.2.

Cercetare-dezvoltare pentru implementarea sistemelor informatice si de comunicatii ale sistemului în proiectele de agricultură informatizată

2011-2017

I.G.3.

Cercetare-dezvoltare pentru aplicarea tehnologiilor de interventii active în atmosferă în combaterea îngheturilor târzii în plantatiile vitipomicole

2012-2018

I.G.4.

Cercetare-dezvoltare pentru aplicarea tehnologiilor de interventii active în atmosferă în combaterea dăunătorilor în masivele muntoase păduroase

2015-2024

I.G.5.

Cercetare-dezvoltare pentru implementarea structurilor unitătilor sistemului si utilizarea tehnologiilor de interventii active în atmosferă la realizarea pilotilor de agricultură avansată în domeniul horticol

2010-2024

I.G.6.

Implementarea tehnologiilor de energii neconventionale realizate în cadrul Programului în agricultură si dezvoltare rurală

2011-2024


0.

1

2

II.

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI NATIONAL ANTIGRINDINĂ SI DE CRESTERE A PRECIPITATIILOR

 

II. A.

Centre zonale de coordonare

 

II.A.1.

Centrul Zonal de Coordonare Muntenia

2014-2016

II.A.2.

Centrul Zonal de Coordonare Moldova

2010-2013

II.A.3.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania

2010-2014

II. B.

Unităti de combatere a căderilor de grindină

 

II.B.1.

Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova (modernizare)

2011-2014

II.B.2.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi

2010-2014

II.B.3.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

2010-2015

II.B.4.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures

2010-2014

II.B.5.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis

2010-2014

II.B.6.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

2012-2016

II.B.7.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Maramures

2012-2016

II. C.

Unităti de crestere a precipitatiilor

 

II.C.1.

Unitatea de Crestere a Precipitatiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova

2017-2020

II.C.2.

Unitatea de Crestere a Precipitatiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2018-2021

II. D.

Grupuri de combatere independente*

2011-2020

II. E.

Unităti noi, unităti cu tehnologii speciale**

2021-2024

III.

EXPLOATAREA OPERATIONALAASISTEMULUI SI A UNITĂTILOR DIN STRUCTURA PENTRU PROTEJAREA POPULATIEI SI A ECONOMIEI LA RISCURILE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE SAU DĂUNĂTOARE

 

111.1.

Unitatea-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova

2010-2024

III.2.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi

2012-2024

III.3.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

2013-2024

III.4.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures

2014-2024

III.5.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis

2014-2024

III.6.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

2017-2024

III.7.

Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Maramures

2017-2024

III.8.

Unitatea de Crestere a Precipitatiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Moldova

2023-2024

III.9.

Unitatea de Crestere a Precipitatiilor din structura Centrului Zonal de Coordonare Muntenia

2023-2024

111.10.

Grupuri de combatere independente

2011-2024

111.11.

Unităti noi, unităti cu tehnologii speciale

2022-2024

IV.

PROIECTE EUROPENE ÎN DOMENIUL INTERVENTIILOR ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ SI COLABORĂRI INTERNATIONALE

 

IV. 1.

Reducerea impactului căderilor de grindină pentru o dezvoltare durabilă în S-E Europei, cu participarea tărilor din regiune

2010-2013

IV.2.

Alimentarea cu energie electrică de la sistemele fotovoltaice ale punctelor de lansare ale Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi, cu participarea Republicii Moldova

2010-2013

IV.3.

Mediu si pregătirea pentru situatii de urgentă în vederea reducerii căderilor de grindină pentru o dezvoltare durabilă în zona transfrontalieră România-Moldova

2010-2013

IV.4.

Sistem integrat de prevenire a dezastrelor cauzate de căderile de grindină în zona de frontieră româno-bulgară

2010-2013

IV.5.

Modificarea vremii prin interventii active în atmosferă în conditiile modificărilor climatice si pentru dezvoltarea durabilă a regiunii Banatului (România-Serbia)

2010-2013

IV.6.

Alte proiecte europene de colaborare în domeniul interventiilor active în atmosferă

2010-2024

IV.7.

Alte proiecte de colaborare cu alte tări din afara spatiului european în domeniul interventiilor active în atmosferă

2010-2024

V

PROGRAM FORMARE SI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL INTERVENTIILOR ACTIVE ÎN ATMOSFERĂ

2010-2024

 

* Grupurile de combatere independente se realizează pe baza investitiilor private si intră în coordonarea tehnică si operativă a centrelor zonale de coordonare.

** Unităti noi, unităti cu tehnologii speciale ce se vor realiza pe baza progresului tehnico-stiintific si reglementărilor internationale în domeniu.


 

ANEXA Nr. 2

 

OBIECTIVELE

etapei a Xl-a 2010 a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Fondul alocat

(mii lei)

Capitolul bugetar

1.

Centrul Zonal de Coordonare Moldova

- studiu de fezabilitate „Dezvoltarea capabilitătii combaterii căderilor de grindină si extinderea domeniilor de activitate pentru interventii active în atmosferă si aplicatii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova si a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi cu grupurile de combatere din structură”

- proiectare si executie lucrări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 2 Vrancea

- proiectare si executie lucrări pentru „Dezvoltarea capabilitătii combaterii căderilor de grindină si extinderea domeniilor de activitate pentru interventii active în atmosferă si aplicatii în agricultură a Centrului Zonal de Coordonare Moldova si a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi cu grupurile de combatere din structură”

4.060

Cap. 80.01

titlul VII- Alte transferuri

55.01.05

2.

Centrul Zonal de Coordonare Transilvania

- proiectare si executie lucrări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Mures

- proiectare si executie lucrări pentru Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Timis

4.000

Cap. 80.01

titlul VII- Alte transferuri

55.01.05

3.

Omologare 2 puncte de lansare ale Unitătii-Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova si omologare partială a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iasi

(efectuare teste, verificări si simulări în vederea verificării capabilitătii unitătilor de a îndeplini activitătile de interventii active în atmosferă)

2.850

Cap. 80.01

Titlul VII - Alte transferuri

55.01.05

4.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor pe perioada 2010-2024

400

Cap. 80.01

titlul VII- Alte transferuri

55.01.05

5.

Studiu privind conceptia de dezvoltare a Unitătii de Combatere a Căderilor de Grindină Oltenia

300

Cap. 80.01

titlul VII- Alte transferuri

55.01.05

6.

Studiu de meteorologie si climatologie privind stabilirea datelor stiintifice necesare elaborării si optimizării tehnologiei de crestere/uniformizare a precipitatiilor în Banat si Oltenia, precum si colaborarea în domeniu cu tările sud-est europene, în conditiile schimbărilor climatice

300

Cap. 80.01

titlul VII- Alte transferuri

55.01.05

 

TOTAL GENERAL:

11.910

 

 

NOTĂ:

Defalcarea activitătilor si fondurile necesare acestora pentru fiecare obiectiv în parte se aprobă conform art. 6 alin. (2) din anexa nr. 3N la Hotărârea Guvernului nr. 601/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Administratiei Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor, a Structurii organizatorice a Administratiei Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor si a unitătilor din subordine, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 173/2008 privind interventiile active în atmosferă.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA CENTRALĂ DE RECHIZITII

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2010

 

Având în vedere dispozitiile art. 22 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (2), (3) si (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestările de servicii în interes public, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 lit. b), art. 3 lit. B pct. 5 si 16, art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

Comisia Centrală de Rechizitii adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. - Se aprobă Lista cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, prin Comisia Centrală de Rechizitii si prin comisiile mixte de rechizitii, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 26 martie 2010.

Nr. 1.

 

ANEXA

 

LISTA

cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2010

 

Nr. crt. 

Bunuri consumptibile rechizitionabile 

Nr. crt. sortiment 

Bunuri rechizitionabile

U/M 

Pret de productie (mediu) la nivelul lunii 12/2009

- lei - 

Taxa pe valoarea adăugată

% 

Cota medie de adaos comercial în veriga comertului cu ridicata % 

Cota medie de adaos comercial în veriga comertului cu amănuntul

% 

Cod produs CPSA 2008

Denumirea produsului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pâine concentratie făină 76%

1

1071.11

Pâine albă

kg

2,30

19

13

34

2

Pâine semialbă

kg

1,95

19

13

34

3

Pâine neagră

kg

2,40

19

13

34

4

Pâine albă simplă fără adaosuri

kg

2,15

19

13

34

2.

Carne de consum

5

1011.12

Carne de porcine proaspătă sau refrigerată în carcase si semicarcase

kg

8,00

19

13

34

6

Carne de porcine proaspătă sau refrigerată, transată

kg

9,20

19

13

34

7

Carne porc, fără os si slănină cal. I (pulpă)

kg

11,60

19

13

34

8

Carne porc, fără slănină cal. I (ceafă, antricot)

kg

11,80

19

13

34

9

Carne porc, cu slănină si os cal. I (pulpă, antricot, cotlet, ceafă)

kg

11,20

19

13

34

10

Carne porc, cu slănină cal. II (fleică, piept)

kg

8,80

19

13

34

11

1011.32

Carcase si semicarcase de porc congelate

kg

10,50

19

13

34

12

1011.11

Carne de bovine proaspătă sau refrigerată în carcase, semicarcase si sferturi nedezosate

kg

12,00

19

13

34

13

Carne de bovine transată, proaspătă sau refrigerată

kg

12,95

19

13

34

14

Carne vită, mânzat fără os cal. I (pulpă)

kg

12,55

19

13

34

15

Carne vită, mânzat cal. II (cap de piept cu mugure, greabăn, piept biet cu si fără fată, fleică, rasoale cu cheie)

kg

9,70

19

13

34

16

Carne de vită, mânzat cu os cal. I (antricot, vrăbioare, pulpă, spată)

kg

11,55

19

13

34

17

1011.31

Carcase congelate de bovine, semicarcase, sferturi

kg

6,90

19

13

34

18

Carne de bovine transată, congelată

kg

8,70

19

13

34

19

1012.10

Carne de pasăre netransată, proaspătă sau refrigerată

kg

7,10

19

13

34

20

Carne de pasăre transată, proaspătă sau refrigerată

kg

8,20

19

13

34

3.

Preparate din carne (consum)

21

1012.20

Carne de pasăre netransată, congelată

kg

6,90

19

13

34

22

Carne de pasăre transată, congelată

kg

8,10

19

13

34

23

1013.11

Carne de porc sărată, în saramură uscată sau afumată (inclusiv bacon)

kg

14,00

19

13

34

24

1013.14

Cârnati, cârnăciori uscati si produse similare din carne

kg

11,50

19

13

34

25

Alte mezeluri, salamuri, tobe, caltabosi, parizer, crenvursti, polonezi

kg

12,15

19

13

34

26

Suncă presată, de porc

kg

13,40

19

13

34

27

Salam de porc

kg

13,30

19

13

34

28

Salam de vară

kg

14,40

19

13

34

29

Salam tip Sibiu

kg

23,80

19

13

34

30

1013.15

Alte preparate sau conserve din carne (cu exceptia cârnatilor, preparatelor din ficat si a preparatelor alimentare)

kg

14,20

19

13

34

31

Conserve din carne de porc (jamboane si părti din acestea)

kg

12,30

19

13

34

32

Conserve din carne de vită

kg

10,35

19

13

34

33

Conserve din carne cu legume

kg

8,20

19

13

34

4.

Lapte

34

1051.11

Lapte degresat neconcentrat, cu grăsimi < 1% neîndulcit

litru

1,80

19

13

34

35

 

Lapte si cremă neconcentrată, neîndulcit, cu grăsimi între 1% si 3%, pasteurizat

litru

2,25

19

13

34

36

 

Lapte integral pasteurizat, neconcentrat, neîndulcit, cu grăsimi între 3% si 6%

litru

3,05

19

13

34

5.

Ulei comestibil

37

1041.54

Ulei rafinat din seminte de floarea soarelui

litru

3,50

19

13

34

38

Ulei de floarea soarelui, dublu rafinat („Muntenia”, „Argus”, „Ulcom”, „Horea”) sticle de plastic de 1.000 ml

litru

4,30

19

13

34

6.

Zahăr

39

1081.12

Zahăr cristal tos-vrac

kg

2,50

19

13

34

40

Zahăr cristal tos-preambalat

kg

2,80

19

13

34

7.

Cartofi (consum uman)

41

1031.13

Cartofi deshidratati sub diferite forme

kg

8,60

19

13

34

42

0113.51

Cartofi timpurii de vară

kg

1,10

19

13

34

43

Cartofi de toamnă

kg

0,95

19

13

34


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.553/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal „Maestre Pie” din Pildesti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.553/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal „Maestre Pie” din Pildesti,

tinând cont de solicitarea Grădinitei „Roza Venerini” - Filiala Pildesti nr. 15 din 12 martie 2010, înregistrată la Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar cu nr. 809 din 12 martie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.553/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu program normal „Maestre Pie” din Pildesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 8 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. În titlul si în tot cuprinsul ordinului, denumirea unitătii de învătământ preuniversitar particular se modifică din Grădinita „Maestre Pie” în Grădinita „Roza Venerini” din Pildesti.

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita «Roza Venerini», cu sediul în comuna Cordun, satul Pildesti, str. Miron Costin nr. 2, judetul Neamt, pentru nivelul de învătământ «prescolar», limba de predare «română», program «normal».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 30 martie 2010.

Nr. 3.546.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.