MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 259/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 259         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            251. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

10.324/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat-Liberal - Organizatia Judeteană Bacău

 

10.331/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Initiativa Natională

 

10.332/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sectorul 1, Bucuresti

 

10.333/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat-Liberal - Sectorul 5, Bucuresti

 

10.334/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Generatie - Crestin Democrat

 

10.335/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sectorul 6, Bucuresti

 

10.336/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Sectorul 5, Bucuresti

 

10.337/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - Organizatia Municipiului Bucuresti

 

10.339/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianta Socialistă - Organizatia Judeteană Cluj

 

10.340/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

10.341/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov

 

10.344/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Galati

 

10.346/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat-Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

10.348/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov

 

10.349/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baba Ana", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 54, 55 si 57;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 6 va avea următorul cuprins: „492880,78";

- la pozitia nr. 4, coloana 6 va avea următorul cuprins: „11409,56";

- la pozitia nr. 5, coloana 6 va avea următorul cuprins: „6356,70";

- la pozitia nr. 6, coloana 6 va avea următorul cuprins: „564,63";

- la pozitia nr. 7, coloana 6 va avea următorul cuprins: „133754,79";

- la pozitia nr. 8, coloana 6 va avea următorul cuprins: „705,88";

- la pozitia nr. 9, coloana 6 va avea următorul cuprins: „11104,32";

- la pozitia nr. 10, coloana 6 va avea următorul cuprins: „2182,16";

- la pozitia nr. 11, coloana 6 va avea următorul cuprins: „790464,17";

- la pozitia nr. 13, coloana 6 va avea următorul cuprins: „6711,35";

- la pozitia nr. 14, coloana 6 va avea următorul cuprins: „251,26";

- la pozitia nr. 15, coloana 6 va avea următorul cuprins: „3380,67";

- la pozitia nr. 17, coloana 6 va avea următorul cuprins: „243,52";

- la pozitia nr. 22, coloana 6 va avea următorul cuprins: „136644,85";

- la pozitia nr. 23, coloana 6 va avea următorul cuprins: „12089,60";

- la pozitia nr. 24, coloana 6 va avea următorul cuprins: „3390,24";

- la pozitia nr. 25, coloana 6 va avea următorul cuprins: „132,24";

- la pozitia nr. 27, coloana 6 va avea următorul cuprins: „343671,12";

- la pozitia nr. 28, coloana 6 va avea următorul cuprins: „1091,08";

- la pozitia nr. 29, coloana 6 va avea următorul cuprins: „215895,96";

- la pozitia nr. 30, coloana 6 va avea următorul cuprins: „88120,80";

- la pozitia nr. 31, coloana 6 va avea următorul cuprins: „1091,08";

- la pozitia nr. 32, coloana 6 va avea următorul cuprins: „174849,75";

- la pozitia nr. 33, coloana 6 va avea următorul cuprins: „11400,57";

- la pozitia nr. 34, coloana 6 va avea următorul cuprins: „545,54";

- la pozitia nr. 35, coloana 6 va avea următorul cuprins: „148,62";

- la pozitia nr. 36, coloana 6 va avea următorul cuprins: „43847,12";

- la pozitia nr. 37, coloana 6 va avea următorul cuprins: „6192,66";

- la pozitia nr. 38, coloana 6 va avea următorul cuprins: „370,26";

- la pozitia nr. 42, coloana 6 va avea următorul cuprins: „205960,26";

- la pozitia nr. 43, coloana 6 va avea următorul cuprins: „172135,17";

c) după pozitia nr. 76 se introduc 16 noi pozitii, pozitiile nr. 77-92, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Boldesti-Grădistea" se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ceptura", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 71, 80 si 225;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren neproductiv - 3930 mp";

- la pozitia nr. 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8.8", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent statiei de epurare a apelor", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Satul Ceptura de Jos, extravilan, suprafata de 0,50 ha T 138, P 4080/1", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2009" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „19";

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala cu clasele I-VIII Nichita Stănescu, Ceptura de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în satul Ceptura de Jos, în T 17, parcela 451, suprafata construită totală - 3078 mp, suprafata desfăsurată - 3699 mp, din care: scoala veche (suprafata construită 1474 mp, suprafata desfăsurată - 2095 mp); scoala nouă - 309 mp; grup sanitar - 97 mp si atelier scoală - 268 mp" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „2722094";


- la pozitia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala cu clasele I-VIII Rotari", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în satul Rotari, în T 16, parcela 590, suprafata construită totală - 604 mp, din care: suprafata construită a scolii - 581 mp si suprafata construită grup sanitar - 23 mp" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „404.076";

- la pozitia nr. 78, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Scolii cu clasele I-VIII Nichita Stănescu, Ceptura de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Ceptura de Jos, în T 17, parcela 451, suprafata de teren - 8389 mp"si coloana 5 va avea următorul cuprins: „427";

- la pozitia nr. 82, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.2", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent Scolii cu clasele I-VIII Rotari", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în satul Rotari, în T 16, parcela 590, suprafata de teren - 2137 mp" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „82";

- la pozitia nr. 208, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 69 Rotari - Malu-Rosu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „din punctul Monument, satul Rotari, până la Sima Gheorghe, satul Malu Rosu, lungime 3425 ml, lătime 10 ml, suprafata totală 34250 mp, tipul îmbrăcămintii: C (pietruit)" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „1436400 lei";

c) după pozitia nr. 225 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 226-231, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cocorăstii Mislii":

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile nr. 19 si 40;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu primărie si consiliu local comuna Cocorăstii Mislii" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „103007,83 lei";

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4963,98 lei";

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 337 mp";

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „24333,23 lei";

- la pozitia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „973,33 lei";

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 654 mp";

- la pozitia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „433615,52 lei";

- la pozitia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: „32444,30 lei";

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 2355 mp";

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatie beton; pereti cărămidă; învelitoare tablă; suprafata construită = 328 mp" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „179990,4 lei";

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatie beton; pereti b.c.a.; învelitoare tablă; suprafata construită = 130 mp" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „76110 lei";

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 1718 mp";

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatie beton; pereti cărămidă; învelitoare tablă; capacitate: două săli de grupă; suprafata construită = 239 mp" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „99514,58 lei";

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 867 mp";

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 3550 mp";

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatie beton; pereti paiantă; învelitoare tablă; capacitate: 3 săli; suprafata construită: 170 mp" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „62529,59 lei";

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatie piatră; pereti paiantă; învelitoare tablă; suprafata construită: 127 mp" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „58928,42 lei";

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 648 mp";

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 952 mp";

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 2384 mp";

- la pozitia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „141080,28 lei";

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 859 mp";

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 1420 mp";

- la pozitia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: „30000 lei";

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 1161 mp";

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent activitătilor sportive" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 4681 mp";

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren punct Plute Moară aferent statiei Peco; Teren aflat în punctul Plute Moară având destinatia spatii de utilitate publică" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata = 1999 mp; suprafata = 5303 mp";

- la pozitia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „205836,69 lei";

- la pozitia nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: „76914,92 lei";

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Total - 11 buc; 5 buc; 3 buc; 3 buc";

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podete comunale: punct Fasolan, punct «Coroiasca» - deteriorat; situate pe DC 8: podet beton - km 0+050, podet beton, tuburi gemene - km 0+200; situate pe DC 9: podet beton - km 0+010, podet beton -km 0+100, podet beton - km 0+400, podet beton - km 0+550, podet beton - km 0+700, podet beton - km 1+150, podet beton - km 1+350, podet beton - km 1+850, podet beton - km 2+000, podet beton - km 2+050, podet beton - km 2+150, podet beton - km 4+000; situate pe DC 133: podet beton - km 0+010, podet beton punct «Cântar» - km 1+250, podet beton - km 3+000, podet beton - km 5+600, podet beton (Secu) - km 6+000 (deteriorat)" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 buc. - 0 - 1000 x 5 m, 1 buc. - 7mx 7 m; situate pe DC 8: 1 buc. - 0 - 1400x22 m, 1 buc. - 0 - 1400 x 25 m x 2; situate pe DC 9: 1 buc. - 0 - 800 x 50 m, 1 buc. - 0 - 1000 x 8 m, 1 buc. - 6 m x 7 m, 1 buc. - 0 -1000 x 12 m, 1 buc. - 5 m x 7 m, 1 buc. - 5 m x 7 m, 1 buc. - 0 - 1000 x 8 m, 1 buc. - 0 - 1000 x 8 m, 1 buc. - 0 - 1000 x 8 m, 1 buc. - 7 m x 7 m, 1 buc. - 0 - 1000 x 8 m, 1 buc. - 0 - 1000 x 8 m; situate de DC 133:1 buc. - 0-1200x7 m, 1 buc -5mx6m, 1 buc -0-1500x 14 m, 1 buc. - 0 - 1000 x 8 m, 1 buc. - L=15 m; I = 7 m";

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 22,3 km (conducta)" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „2118967,45 lei";


- la pozitia nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10000 lei";

- la pozitia nr. 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: „324,44 lei;

- la pozitia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: ..Drumuri comunale neclasificate:

sat Cocorăstii Mislii: drum «Mal», drum «Grecu I», ulita «Greci II», drum «Aricioaia», ulita „Borcea", ulita «Mihai», drum «Fasolan», ulita «Bazga», ulita «Friptu», drum «Scoala», drum «Cantoneru», drum «Baici», ulita «Crisan», ulita «Moleasca», ulita «Stârcea», ulita «Cimitir», ulita «Cocos», ulita «Serban V 3», ulita «Matei», ulita «Biciclistul», ulita «Bogciu», ulita «Teis», ulita «Telearca», ulita «Voicu», ulita «Miclea», ulita «Sam», drum «Spre iepuri», drum grădinită; sat Goruna: drum «Statie apă», ulita «Ditoiu», ulita «Poponete», ulita «Barbu», ulita «Simion», ulita «Preda», ulita «Coman», ulita «Petre», ulita «Ciufu», drum «Soarice», ulita «Ticu», ulita «Baba», ulita «Agiu», ulita «Pompe», ulita «Biserică»; sat Tipăresti: ulita «Satul Nou», ulita «Duduiesti», ulita «Mihăilescu» ulita «Coco», ulita «Burduza», ulita «Negoită», ulita «Lulica», ulita «Voicu»;

Drumuri comunale clasificate: drum comunal sat Goruna, modernizare DC9 Cocorăstii Mislii - Vâlcănesti - investitie program SAPARD, drum comunal Cocorăstii Mislii spre Bustenari; Poduri: pod situat pe DC 133 - punct Valea Seacă - km 0+350, pod situat pe DC 133 - peste pârâul Doftănet - punct Serban (platformă otel); pod situat pe D.C. 133 peste pârâul Doftănet - punct Simion, pod beton punct «Baba Rada» - km 2 + 500, pod beton situat în punctul «Zgroasa» km 2 + 500;

Drumuri vicinale: punct «Târna Gorunii I», punct «Lotru I», punct «Ristache I», punct «Târna Noua», punct «Ristache l+II», punct «Valea Teiului-Cocorăsti», punct «Valea Teiului- Goruna», punct «Canton», punct «Teis», punct «Banca I», punct «Chiosc», punct «Podul Gorunii»", coloana 3 va avea următorul cuprins: „16.800 mp, 1.600 mp, 1.680 mp, 1.500 mp, 625 mp, 500 mp, 6.000 mp, 720 mp, 300 mp, 1.750 mp, 4.000 mp, 900 mp, 150 mp, 800 mp, 320 mp, 720 mp, 3.755 mp, 320 mp, 250 mp, 1.200 mp, 340 mp, 3.600 mp, 260 mp, 200 mp, 660 mp, 2.000 mp, 15.000 mp; 12.000 mp; 2.800 mp, 2.100 mp, 3.600 mp, 1.000 mp, 1.500 mp, 10.500 mp, 2.800 mp, 1.800 mp, 2.800 mp, 6.000 mp, 1.625 mp, 6.000 mp, 1.500 mp, 1.000 mp, 150 mp; 1.750 mp, 800 mp, 320 mp, 400 mp, 800 mp, 400 mp, 400 mp, 200 mp; Lungime = 2,8 km, lătime = 5,5 km; lungime = 4,3 km, lătime = 5,5 km; lungime = 8,0 km, lătime = 5,0 km; lungime -8m, lătime -7m; lungime = 11 m, lătime -4m; lungime = 11 m, lătime -4m; lungime = 10 m, lătime -7m; lungime = 8 m, lătime = 6 m; 5.135,4 mp, 4.048,0 mp, 947 mp, 6.131,0 mp, 2.520,0 mp, 4.999,0 mp, 2.098,0 mp, 3.645,0 mp, 1.291,5 mp, 1.179,6 mp, 4.750,0 mp, 7.500,0 mp", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Ianuarie 2005 - pentru DC 9" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „1089669,3; 2158698,52; 707379,80 (pentru drumuri comunale clasificate);

- la pozitia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: „65126,38";

- la pozitia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1070662,03";

- la pozitia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3107,17";

- la pozitia nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: „648,89";

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatie beton; pereti cărămidă; învelitoare tablă; capacitate: două săli, suprafata construită - 207 mp" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „193648,29";

- la pozitia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: „261532,74";

- la pozitia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: „721,62";

- la pozitia nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1622,22";

- la pozitia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: „959,07";

- la pozitia nr. 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: „761,56";

- la pozitia nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2269,4";

- la pozitia nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: „648,89";

- la pozitia nr. 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: „423,09";

- la pozitia nr. 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: „324,44";

- la pozitia nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4917,18";

- la pozitia nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2755,43";

- la pozitia nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1442,74";

- la pozitia nr. 62, coloana 5 va avea următorul cuprins: „419,90";

- la pozitia nr. 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: „219206";

- la pozitia nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: „332,72";

- la pozitia nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: „648,89";

- la pozitia nr. 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: „973,33";

- la pozitia nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5860,98";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 67 se introduc douăzeci si patru de noi pozitii, pozitiile nr. 68-91, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre;

d) la sectiunea II „Bunuri mobile", la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „7527 volume" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „6985,62".

5. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrava" se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

6. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet-Cricov", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 113 se introduc saizeci si unu de noi pozitii, pozitiile nr. 114-174, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

7. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Vadului", la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „D.s. 1119, 287 m.l., pietruită; Coman Dumitru Gheorghe - Marin Alexandrina; sat Gura Vadului";

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „D.s. 832, 292 m.l., pietruită; Bratu Constantin - Marin Spiridon; sat Gura Vadului".

8. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Vitioarei", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 1,4, 11 si 58;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural, sat Gura Vitioarei";


- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural, sat Făgetu";

- la pozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural, sat Fundeni";

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural, sat Bughea de Jos";

- la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural, sat Poiana Copăceni";

- la pozitia nr. 16, coloana 1 va avea următorul cuprins: „4.1.1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata -1574 mp, intravilan, tarla 8, parcela CC 63/1; Vecini: N - mostenitorul defunctului Visan Alexandru, S - mostenitorul defunctului Constantinescu Dumitru; E - DN1A; V - Dinu Nicolae", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.870";

- la pozitia nr. 18, coloana 1 va avea următorul cuprins: „4.1.1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata -1200 mp, intravilan, tarla 5, parcela CC 189; Vecini: N - S.C. PIM S.A., S- drum comunal; E - S.C. PIM S.A.; V - dispensar medical", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.000";

- la pozitia nr. 19, coloana 1 va avea următorul cuprins: „4.1.1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata - 800 mp, intravilan; Vecini: N - mostenitorul defunctului Stoica Aurica, S - drum comunal; E - teren proprietate consiliul local; V - drum comunal" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.000";

- la pozitia nr. 24, coloana 1 va avea următorul cuprins: „4.1.1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata -1900 mp, arabil intravilan; Vecini: N - ocolul silvic, S - Ogluz Vasile; E - Dragomir Nicolae; V - cămin cultural si scoală", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.500";

- la pozitia nr. 25, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC7 sat Gura Vitioarei", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe Linie - Voicilas - Petcu, 1570 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „199.000";

- la pozitia nr. 26, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS8 sat Gura Vitioarei", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie, 200 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „79.000";

- la pozitia nr. 27, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS5 sat Gura Vitioarei", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Nisip, 430 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „400.000";

- la pozitia nr. 28, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS1 sat Gura Vitioarei", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drăjneni, 880 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „607.000";

- la pozitia nr. 29, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri sătesti DS12 - DS19 sat Gura Vitioarei", coloana 3 va avea următorul cuprins: „DS12 - peste Gârlă, 900 m x 6 m; DS13 - peste Gârlă, 170 mx4 m; DS14 -peste Gârlă, 170 mx4 m; DS15 - peste Gârlă, 200 m x 4 m; DS16 - peste Gârlă, 880 m x 6 m; DS17 -peste Gârlă, 110mx4m; DS18 -peste Gârlă, 100 m x 4 m; DS19 - peste Gârlă, 250 m x 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „274.000";

- la pozitia nr. 30, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS9 sat Gura Vitioarei", coloana 3 va avea următorul cuprins:

„La Curcan, 400 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.000";

- la pozitia nr. 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS11 sat Gura Vitioarei", coloana 3 va avea următorul cuprins: „C.A.P, 350 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.000";

- la pozitia nr. 33, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS4 sat Gura Vitioarei", coloana 3 va avea următorul cuprins: „La Gogu, 250 m x 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „192.000";

- la pozitia nr. 34, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS6 sat Gura Vitioarei", coloana 3 va avea următorul cuprins: „La tigani, 220 m x 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.000";

- la pozitia nr. 35, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC17 (A-B) sat Bughea de Jos - 2400 m x 6 m si DC17 (B-C) sat Bughea de Jos - 1400 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „305.000 si 178.000";

- la pozitia nr. 37, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS8 sat Bughea de Jos", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bughea - Văleni, 500 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „199.000";

- la pozitia nr. 54, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS2 sat Făgetu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe câmp - 930 m x 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „79.000";

- la pozitia nr. 55, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC16 sat Făgetu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „La Irimescu - 2070 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „1983" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „215.000";

- la pozitia nr. 57, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS1 sat Făgetu", coloana 3 va avea următorul cuprins: „La cimitir - 1420 m x 6 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „166.000";

- la pozitia nr. 59, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC16A sat Fundeni", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Principal, 2300 m x 5 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „810.000";

- la pozitia nr. 60, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS13 sat Fundeni", coloana 3 va avea următorul cuprins: „La Băjenaru, 120 m x 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000";

- la pozitia nr. 61, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS14 sat Fundeni", coloana 3 va avea următorul cuprins: „La Popescu, 155 m x 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.000";

- la pozitia nr. 62, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri sătesti DS9 si DS10 sat Fundeni", coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe caldarâm, 490 m x 4 m si La Berechet, 400 m x 4 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „41.000 si 13.000";

- la pozitia nr. 63, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS11 sat Fundeni", coloana 3 va avea următorul cuprins: „La cimitir, 290 m x 3 m", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.000";

c) după pozitia nr. 103, se introduc patruzeci si trei de noi pozitii, pozitiile nr. 104-146, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

9. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei lordăcheanu", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitia nr. 57;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala Mocesti si terenul aferent" si coloana 3 va avea următorul cuprins: "construită în 1949, RK 2001, terenul aferent = 3248 mp";

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala lordăcheanu si terenul aferent" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „construită în anul 1976, terenul aferent = 5277 mp";

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „8200 mp, vecini: drum judetean 102C, politie, râul Cricovul Sărat";

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „4260 mp, vecini: consiliul local, drum judetean 102C, clădire dispensar local";

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „10370 mp";

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: „drum 11= 1,800 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Sonu Gheorghe nr. 16 la IIie Viorel nr. 64";

- la pozitia nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M5 = 0,95 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 66 Nitu Ioana la nr. 77 Ristache Ana si de la nr. 6 Poiană loan la nr. 15 Coman Paul";

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M14 = 0,30 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 19 Vulturu Elena la nr. 31 Oprea Marian";

- la pozitia nr. 34 coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M15 = 0,24 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 24 Ghită Paraschiva până la nr. 30 Zafiu Măria si până la nr. 26 Popa Dumitru si de la Popa Dumitru la Zafiu Măria nr. 30";

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M10 = 0,26 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 203 Manolache Constantin până la nr. 182 Stoica Dan";

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M7 = 0,13 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 49 Cuculeanu Georgeta la nr. 5 Năstase Gheorghe";

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M11 = 0,35 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 117 Petre Vasilica la nr. 114 Radu Stefana";

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M12 = 0,26 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Pod Mocesti la nr. 76 Mihalcea Măria";

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M6 = 0,17 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 354 Gheorghe M. Gheorghe la nr. 355 Tudor Dumitru";

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M4 = 0,9 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 202 Mihalache Andrei la nr. 120 IIie Tudor si până la nr. 163 Cuzuma lancu";

- la pozitia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M3 = 0,512 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 180 Petre Constantin la nr. 90 Tudor Vasile";

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M2 =0,920 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la biserică la nr. 173 Manea Lilica si la nr. 158 IIie F Ion";

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M9 (drumul matului) = 0,170 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 212 Petre Mihaela la nr. 214 Ivănoiu Marian";

- la pozitia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M13 = 0,22 km, drum M1 = 0,98 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Mihai Ion nr. 272 la nr. 276 Mihai Olga si de la Mihai Olga până la Militaru Alex nr. 282" si „De la Cârstea Elisabeta nr. 224 la Hursaru Georgian nr. 246 si de la Buia Jeana nr. 254 la nr. Breana Ana nr. 260";

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum M8 =0,218 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la nr. 332 Busuic Costel la nr. 342 Cârstea Ion";

- la pozitia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum P4 = 0,315 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Ion Stefan nr. 183 la Gheorghe Gheorghe nr. 201";

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum P1 = 0,501 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la scoala - nr. 148 la Nicolescu Andrei nr. 164";

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum P3 = 0,440 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Vasile Jean nr. 126 la Grigore Victoria nr. 131";

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum P5 = 1,960 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Miricica Ion nr. 116 la Cămin Spital Steaua";

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum P6 = 0,300 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la ferma 8 Plavia, până la râul Cricovul Sărat";

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum DC60 - P = 1,402 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Ferma 8 Plavia nr. 37 la DC 102 C";

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum P7 = 0,100 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Stefan Constanta nr. 44 la Stefan Dumitra nr. 48";

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum S3 = 0,180 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Ionică Alexandru nr. 15 la Petre Dumitru nr. 16";

- la pozitia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum S1 = 1,00 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Duta Gheorghe nr. 58 la Matei Ion nr. 90";

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum S2 = 0,265 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Văcaru Viorel nr. 97 la Nicoară Gheorghe nr. 99";

- la pozitia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC1 = 0, 705 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Cârstea Stefana nr. 16 la Păun Elena nr. 37 si până la Serban Dumitru nr. 51";

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC7 = 0,230 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la locul bisericii la Călin Ecaterina nr. 82";

- la pozitia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC9 = 0,1 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Chioveanu Ion nr. 124 la Chioveanu Ioana nr. 126";

- la pozitia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC8 = 0,251 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Chioveanu Ion nr. 109 la lorga Constantin nr. 112";

- la pozitia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC10 = 0,190 km si drum VC11 = 0,35 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Chioveanu Ioana nr. 128 la Stoica Constanta nr. 132 si până la Ene Ioana nr. 129 si de la Nicoară Gheorghe nr. 133 la Lixandru Păulina nr. 145";

- la pozitia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC13 = 0,45 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la DJ 102E la Chioveanu Floarea nr. 163";

- la pozitia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC12 = 0,2 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Buzoteanu Marcel nr. 176 la pădure";


- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC5 = 0,520 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Negulescu Constantin nr. 189 la Muscalu Constantin nr. 197 si până la Puiu Nicolae nr. 204";

- la pozitia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC4 = 0,73 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Dinu Dragu Gheorghe nr. 206 la S.C. Alpymob nr. 250";

- la pozitia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC14 = 0,4 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Matache Constantin nr. 252 la Manea Măria nr. 259";

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC6 = 0,420 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Ditu Gheorghe nr. 273 până la biserică nr. 281";

- la pozitia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC15 = 0,2 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Păun Petre nr. 294 la DJ 102E";

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC2 = 0,3 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Grădinita Valea Cucului la Păun Ion nr. 308";

- la pozitia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC3 = 0,38 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Chioveanu Constantin nr. 318 la Cernat Ion nr. 328";

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum VC16 = 0,120 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Păun Măria nr. 345 la Cernat Vasile nr. 340";

- la pozitia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum V1 (Tigănie mică) = 0,250 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Stoica Grigore nr. 22 la Frunzeanu A. Dumitru nr. 58";

- la pozitia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum V6 (Tigănie mare) = 1,200 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Bordei Radu nr. 59 la Enache Aurica nr. 105";

- la pozitia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum V7 = 0,150 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Ivan Elena nr. 207 la Ivan Tudor nr. 206";

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum V8 = 6,400 km si drum V9= 0,340 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Dinca Floarea nr. 164 la Nedelcu Dumitru nr. 175 si de la pod apă Vărbila la Dincă Stefan nr. 297, la Oproiu Vasile nr. 300, la Mihai Ion nr. 303";

- la pozitia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum V3 = 0,920 km si drum V4 = 0,245 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Scoala Vărbila la Marinescu Gheorghe nr. 214, la Tudor Chira, la Bădin Stelian nr. 191 si de la Ivan Gheorghe nr. 213 la Ivan Aurel nr. 210";

- la pozitia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum V5 = 0,290 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Harcan Grigore nr. 211 la Ivan Tanase nr. 212, la Ion Nicolae nr. 223, la Moise Gheorghe nr. 225, la Frunzeanu Constantin nr. 216, la Harcan Stelian nr. 226";

- la pozitia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum V10 = 0,310 km, drum V2 = 0,610 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Târteata Aurica nr. 155 la lonită Polixenia nr. 156, la Neagu Gheorghe nr. 159 si de la Sandu Polixenia nr. 308 la Ciancău Petre nr. 289, la lonită Gabriela nr. 287, la Harcan Ecaterina nr. 258, la Stoicescu Măria la nr. 267";

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum DC 60 = 1,70 km" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Intersectia Mitrea Coman (lordăcheanu) la Lixandru Gheorghe nr. 3 Valea Cucului";

c) după pozitia nr. 81 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 82-85, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

10. La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Izvoarele", la sectiunea I „Bunuri imobile", se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Izvoarele, de la nr. 363 la nr. 342 - lungime 450 m";

- la pozitia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 20 - sat Izvoarele - drum partial pietruit, partial de pământ, majoritar extravilan" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „500 m - de la Moise Ariciu la Podisor; 250 m - de la nr. 573 la nr. 575; 315 m - de la nr. 593 la pârâul Crasna; 1800 m - de la nr. 550 - punte pârâu Crasna - legătura sat Schiulesti; 4200 m - de la intersectie Poieni - Mănăstirea Crasna; 1200 m - de la intersectie Poieni - pârâul Valea Mare - legătura cu satul Măneciu Pământeni";

- la pozitia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 20 - Izvoarele si DC 21 Schiulesti, drumuri comunale modernizate/asfaltate - total 4,180 km", coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 20 - sat Izvoarele, de la DNIAIa nr. 550 (Soare Măria Elena), lungime 2,113 km, asfalt; DC 21 -sat Schiulesti, de la DJ 102 (Tarifă) la parcare - parc de agrement, lungime 2,069 m, asfalt", coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004" si coloana 5 va avea următorul cuprins: „2445292,12 lei - investitie Program SAPARD";

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Conductă aductiune 2,5 km pentru satul Izvoarele si retea distributie sat Schiulesti - 7 km";

- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 21 - sat Schiulesti, drum pietruit, majoritar extravilan, parcare - Mănăstirea Crasna" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „1150 m, de la parcare la intrarea în pădure spre Mănăstirea Crasna, prin izlaz";

- la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Schiulesti, de la nr. 15 la nr. 22 - lungime 330 m";

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Schiulesti, de la nr. 23 la nr. 44 - lungime 380 m".

11. Anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Secăria" se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

12. Anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Surani" se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stefesti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 89, 107, 117, 123 si 129;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC14 - sat Stefesti-Scurtesti, de la punctul Drumul Slănicului la punctul Scarlat; lungime = 2,5 km; lătime = 12 m, asfaltat";

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Scurtesti, din punctul Scarlat la Scoala Scurtesti; lungime = 2,2 km; lătime = 8 m, asfaltat";

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Scurtesti, din punctul Monument, biserică, până în punctul Izlaz Siliste; lungime = 1790 m, din care 1300 m asfaltat si 490 m pietruit; lătime 8 m";

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Stefesti, de la DC 14 la apa Vărbilău; lungime = 325 m; lătime = 4 m";

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Scurtesti, din punctul Cruce în punctul Gigi Simulescu; lungime = 370 m; lătime = 5 m; asfaltat";

- la pozitia nr. 121, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu politie locală" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Stefesti, suprafata de 61 mp; două camere si un hol; vecinătătile: E - DC 14, V - sediu primărie, S - teren Primăria Stefesti si N - ulita Tomescu";

- la pozitia nr. 127, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren aferent constructiei politie locală" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „sat Stefesti; suprafata 234 mp, incluzând terenul de sub constructie, curtea, situat în T-31, P-141";

- la pozitia nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Scurtesti; suprafata 1009 mp, incluzând terenul de sub constructie, curtea si spatiul verde; T-31, P-74";

c) după pozitia nr. 137 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 138-143, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

14. La anexa nr. 93 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Teisani", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Olteni - din DJ 219 - casa nr. 56 (Curcă Olimpia) - pârâul Valea Stâlpului, cu o lungime de 0,325 km";

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Stubeiu, punctul «Stubeiu Mic», de la casa nr. 96 (Nuta Gheorghe) până la casa nr. 263 (Găitănaru Cornel) din satul Olteni, cu o lungime de 1,532 km";

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Olteni, de la casa nr. 203 (Santha) - Mărculescu - teren fotbal în lungime de 0,793 km";

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani - punctul Cărămidari, din DN1 A până în DJ 100 N, în lungime de 0,32 km";

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani - Fabrica de Huma Mărăcini; din DN1 A (casa nr. 14) până la casa nr. 96 (Vlaicu Gheorghe), în lungime de 2 km";

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani-Scoborâs-Leonte, din DJ100 N până în DN 1 A, în lungime de 1,6 km";

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani, punctul Poiana; din drum Scoborâs până la casa nr. 275 (Diaconu Alexandru), în lungime de 0,37 km";

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Olteni, punctul Cotul lui Iepure; de la casa nr. 196 (Rusu Florin) - casa nr. 172 (Bucur Petre) - casa nr. 173 (Dinită Veronica), în lungime de 0,557 km;

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani, punctul Curmătură, de la casa nr. 410 (Chiroiu Dumitru) - casa nr. 429 (Toma Dumitru) - pârâu Valea Stâlpului, în lungime de 0,78 Km";

- la pozitia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani, punctul Valea Rea - cimitir, de la casa nr. 373 (Puscasu Constantin) la casa nr. 344 (Drăjneanu Toma), în lungime de 0,6 km";

- la pozitia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani din DJ 100N (casa 516-Puscas Nicolae) - casa nr. 509 ( Baches Sterie) - DJ219, în lungime de 0,25 km";

- la pozitia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani, punctul Bratocea, din DJ 100N la casa nr. 341 (Tudoricu Rodica) până în drum punctul Poduri, în lungime de 0,6 km";

- la pozitia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani, punctul Poduri, din DJ 100N de la casa nr. 306 (Baiacov Ioana), în lungime de 0,59 km";

- la pozitia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Teisani, din DJ 100N până la casa nr. 314 (Diaconu Ion), în lungime de 0,2 km";

- la pozitia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum în satul Olteni, punctul Paraschivoiesti, din DJ 100N - casa nr. 59 (Carpen Alexandru) si adiacent până la casa nr. 86 (Albu Răzvan), cu o lungime de 1,5 km";

b) după pozitia nr. 176 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 177 si 178, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

15. La anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Călugărească", la sectiunea I „Bunuri imobile", capitolul „Alte terenuri", după pozitia nr. 1 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 2, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

16. La anexa nr. 101 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vâlcănesti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 6, 9, 11, 14, 16, 94, 95, 99 si 104;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 9377 mp, teren intravilan T = 49, P = 87, 88, 89, 90, 91, 99; sat Vâlcănesti, comuna Vâlcănesti; Vecini: DJ218, DC 12, ulită comunală, familia Gheorghe, familia Aldea, familiile Drăghici";

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 1200 mp, teren intravilan T 50, P 259; sat Cârjari, comuna Vâlcănesti; Vecini: E - DJ 218, V - teren târg, S - Rotaru George Romeo, N - Gerea Stefan, Stefan Petre";

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S= 3500 mp, teren intravilan T 53, P 510, 511, 512; sat Trestioara, comuna Vâlcănesti; Vecini: E - familia Miclea, punct sanitar, V - grădinită, S - DC 12, N - proprietăti private";

- la pozitia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S= 1850 mp, teren intravilan T 53, P 511, 512; sat Trestioara, comuna Vâlcănesti; Vecini: E - scoala Trestioara, V - ulită comunală, S - DC 12, N - teren scoală";

- la pozitia nr. 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren sport Brânzari" si coloana 3 va avea următorul cuprins: „S = 7000 mp, teren intravilan T 24, P 519, 520; sat Vâlcănesti, comuna Vâlcănesti; Vecini: E - DJ 218, V - pârâul Cosminele, N - proprietăti particulare, S - proprietăti particulare";

c) după pozitia nr. 112 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 113-118, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1-14*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 martie 2010.

Nr. 251.


*) Anexele nr. 1-14 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat-Liberal - Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat-Liberal - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile înregistrate la Partidului Democrat-Liberal - Organizatia Judeteană Bacău au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 28.500,00 lei, donatii în sumă de 219.800,00 lei si alte venituri provenite din chirii în sumă de 24.000,00 lei.

Nu au fost semnalate abateri de la legislatia în vigoare, respectându-se Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial si Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.324/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Initiativa Natională

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului Initiativa Natională pentru anul 2009.

I. Constatări:

În perioada controlată Partidul Initiativa Natională nu a avut înregistrate în contabilitate ca sursă de venituri sume de bani provenite din cotizatii, donatii, legate, dobânzi bancare sau alte surse.

În perioada supusă controlului, în evidenta partidului nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar-contabilă.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului Initiativa Natională actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile si respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.331/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sectorul 1, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Sectorul 1, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Sectorul 1, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 710.042,97 lei, donatii în sumă de 10.270,00 lei si alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 11,40 lei.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului Social Democrat - Sectorul 1, Bucuresti, actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare, utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, precum si întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.332/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat-Liberal - Sectorul 5, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat-Liberal - Sectorul 5, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Democrat-Liberal - Sectorul 5, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 1.169.463,88 lei, donatii persoane juridice în sumă de 7.200,00 lei si alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 1,98 lei.

Nu au fost identificate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului Democrat-Liberal - Sectorul 5, Bucuresti, ca organizarea si conducerea contabilitătii să se desfăsoare conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial si întocmirea situatiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.333/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Noua Generatie - Crestin Democrat

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului Noua Generatie - Crestin Democrat pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Noua Generatie - Crestin Democrat au fost obtinute din donatii în sumă de 196.050,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 131,45 lei.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar contabil.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului Noua Generatie - Crestin Democrat să întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente si cele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.334/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sectorul 6, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Sectorul 6, Bucuresti, pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Conservator - Sectorul 6, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 6.055,12 lei.

În perioada controlată nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar-contabilă.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.335/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Sectorul 5, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare, Sectorul 5 - Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului România Mare - Sectorul 5, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 7.593,36 lei.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar contabil.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului România Mare - Sectorul 5, Bucuresti, utilizarea formularelor pentru cotizatii conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.336/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - Organizatia Municipiului Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării la Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - Organizatia Municipiului Bucuresti pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de către Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - Organizatia Municipiului Bucuresti au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 2.310,00 lei si donatii persoane juridice în sumă de 17.000,00 lei.

Nu au fost identificate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

II. Recomandări:

A fost recomandat ca Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - Organizatia Municipiului Bucuresti să îsi organizeze si să îsi conducă contabilitatea conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial si să completeze formularele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.337/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianta Socialistă - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului Alianta Socialistă - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Alianta Socialistă - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 513,00 lei si donatii persoane fizice în sumă de 3.343,00 lei.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului Alianta Socialistă -Organizatia Judeteană Cluj să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.339/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin (1), art. 36 alin (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 24.966,72 lei, donatii în sumă de 27.676,00 lei si alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 38,14 lei.

În urma verificărilor efectuate se constată că au fost respectate prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Dâmbovita utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, precum si întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.340/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 7.655,35 lei si donatii în sumă de 13.727,00 lei, din care donatii persoane juridice în sumă de 2.000,00 lei si persoane fizice în sumă de 11.727,00 lei

În urma verificărilor efectuate nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar-contabilă.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Brasov să urmărească si să respecte termenele la care se înaintează Autoritătii Electorale Permanente situatiile în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.341/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Galati pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Galati au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 25.943,00 lei, donatii în sumă de 242.330,00 lei, din care donatii persoane juridice în sumă de 48.000,00 lei si persoane fizice în sumă de 194.330,00 lei, si alte venituri în sumă de 8.823,17 lei.

În urma controlului efectuat nu au fost constatate abateri de la reglementările legale în vigoare privind activitatea financiar-contabilă a partidului.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Galati să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările în vigoare si să respecte prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.344/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat-Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat-Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Democrat-Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 79.068 lei, donatii în sumă de 312.197 lei si alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 5,42 lei.

Contabilitatea este organizată conform Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.346/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov pentru anul 2009!

I. Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 132.607,00 lei, donatii în sumă de 85,75 lei si alte venituri în sumă de 150,00 lei.

Nu au fost identificate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

II. Recomandări:

Afost recomandat Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.348/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna martie s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 179.665,59 lei, donatii în sumă de 144.397,00 lei, din care donatii persoane juridice în sumă de 2.400,00 lei si persoane fizice în sumă de 141.997,00 lei, si alte venituri provenite din dobânzi bancare în sumă de 5,72 lei.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si întocmirea situatiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 10.349/1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.