MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 264/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 264         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Joi, 22 aprilie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

19. - Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei României

 

20. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizatiilor internationale la care participă Parlamentul României

 

21. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea natională

 

22. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2009 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

 

23. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2010

 

24. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

25. - Hotărâre privind validarea alegerii presedintelui Consiliului Economic si Social

 

27. - Hotărâre privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

12. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

 

13. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

86/19.749. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea punerii pe piată a brichetelor fantezie

 

344. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Normelor privind înfiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 962/2009

 

393. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelornaturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor fn retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciilor de transport si distributie” - partea de distributie

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            4. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea activitătii de arhivă la asigurători, reasiguratori si intermediari în asigurări si/sau în reasigurări


 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei României

 

În temeiul art. 64 alin. (4) teza finală din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Comisia comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei României, adoptată în sedinta Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 si aprobată prin Referendumul National din 8 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003 si nr. 758 din 29 octombrie 2003 si aprobată prin Referendumul National din 18-19 octombrie 2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.

(2) Initiativa privind revizuirea Constitutiei apartine parlamentarilor, în conditiile art. 150 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

Art. 2. - (1) Comisia comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei României prevăzută la art. 1, denumită în continuare Comisia, se compune din 25 de deputati si senatori.

(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din presedinte, 2 vicepresedinti si 2 secretari.

(3) Componenta Comisiei si a biroului acesteia este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare desemnează un înlocuitor.

(5) Pentru ca sedintele Comisiei să aibă loc este necesară participarea a cel putin două treimi (17 membri) din numărul membrilor care o compun.

(6) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul a cel putin două treimi (17 membri) din numărul membrilor Comisiei.

(7) Comisia îsi va desfăsura activitatea pe baza unui regulament propriu de functionare, care va fi aprobat în sedinta comună a Birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului.

Art. 3. - (1) Obiectivele si tezele revizuirii Constitutiei vor fi stabilite de către Comisie, pe baza propunerilor primite de la grupurile parlamentare.

(2) Comisia va elabora si propunerea legislativă cu privire la organizarea si desfăsurarea referendumului asupra Legii de revizuire adoptate de Parlament.

Art. 4. - (1) Comisia depune proiectul propunerii legislative de revizuire la Birourile permanente ale celor două Camere, care îl pun la dispozitia grupurilor parlamentare, în vederea initierii procedurilor de revizuire a Constitutiei în conditiile art. 150 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

(2) Propunerea legislativă de revizuire a Constitutiei nu se mai supune examinării altor comisii parlamentare si este sustinută în plenul Camerei sesizate de către membrii Comisiei.

(3) Activitatea Comisiei încetează la data confirmării de către Curtea Constitutională a rezultatului referendumului cu privire la revizuirea Constitutiei.

Art. 5. - Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activitătii Comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 


COMPONENTA NOMINALA

a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei României si a biroului acesteia

 

 

I. Componenta Comisiei:

1.

Humelnicu Augustin Daniel senator Grupul parlamentar al PDL

2.

Urban Iulian senator Grupul parlamentar al PDL

3.

Ruset Ion senator Grupul parlamentar al PDL

4.

Buda Daniel deputat Grupul parlamentar al PDL

5.

Andronache Gabriel deputat Grupul parlamentar al PDL

6.

Cionca Arghir Iustin Marinei deputat Grupul parlamentar al PDL

7.

Voinescu-Cotoi Sever deputat Grupul parlamentar al PDL

8.

Stirbet Cornel deputat Grupul parlamentar al PDL

9.

Nicolicea Eugen deputat Grupul deputatilor independenti

10.

Câmpanu Liviu senator Grupul senatorilor independenti

11.

Ponta Victor-Viorel deputat Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

12.

Iordache Florin deputat Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

13.

Ciucă Liviu-Bogdan deputat Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

14.

Vasile Aurelia deputat Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

15.

Zgonea Valeriu-Stefan deputat Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

16.

Sova Dan Coman senator Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

17.

Greblă Toni senator Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

18.

Chelaru Ioan senator Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

19.

Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton deputat Grupul parlamentar al PNL

20.

Dobre Ciprian Minodor deputat Grupul parlamentar al PNL

21.

Gorghiu Alina-Stefania deputat Grupul parlamentar al PNL

22.

Melescanu Teodor Viorel senator Grupul parlamentar al PNL

23.

Varga Attila deputat Grupul parlamentar al UDMR

24.

Mârton Arpad Francisc deputat Grupul parlamentar al UDMR

25.

Varujan Pambuccian deputat Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

 

II. Componenta biroului Comisiei:

 

1.

Presedinte

Buda Daniel

deputat Grupul parlamentar al PDL

2.

Vicepresedinte

Sova Dan Coman

senator Grupul parlamentar al Aliantei Politice PSD+PC

3.

Vicepresedinte

Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton

deputat Grupul parlamentar al PNL

4.

Secretar

Varga Attila

deputat Grupul parlamentar al UDMR

5.

Secretar

Varujan Pambuccian

deputat Grupul parlamentar al minoritătilor nationale


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizatiilor internationale la care participă Parlamentul României

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 29/1994 privind stabilirea organizatiilor internationale la care participă Parlamentul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 decembrie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu:

„- Secretariatul Conferintei Organelor de Specialitate în Afaceri Comunitare si Europene (COSAC);

- Adunarea Parlamentară a Mediteranei (APM).”

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din data de 20 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, reoublicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea natională

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2009 privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea pachetului de legi privind securitatea natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 2 iulie 2009, se modifică după cum urmează:

- la punctul 6, domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Viorel Hrebenciuc, apartinând Grupului parlamentar al PSD+PC.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Nr. 21.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2009 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2009 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei parlamentare a revolutionarilor din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 1, domnul deputat Gheorghe Hogea, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Mihail Boldea, apartinând Grupului parlamentar al PD-L.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Nr. 22.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2010

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2010, finantat integral din venituri proprii, se stabileste în sumă de 229.781 mii lei - venituri si 290.963 mii lei - cheltuieli, cu un deficit în valoare de 61.182 mii lei care se acoperă din excedentul anilor precedenti.

Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli se face de către Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) în conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Nr. 23.

 

ANEXA Nr. V)

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) pe anul 2010

 

 

 

- mii lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

Program 2010

0

1

2

VENITURI - TOTALE

 

229.781

Venituri din prestări servicii

33.10.08

219.650

Alte venituri

36.10,50

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

10.000

Programe comunitare finantate în perioada 2007-2013

45.10.15

131

CHELTUIELI-TOTALE

 

290.963

CHELTUIELI CURENTE

01

192.751

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70.262

RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

27.950

CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:

01

192.751

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

77.335

Cheltuieli salariale în bani

10.01

58.404

Cheltuieli salariale în natură

10.02

1.550

Contributii

10.03

17.381

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

52.754

Bunuri si servicii

20.01

21.975

Reparatii curente

20.02

1.294

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

584

Deplasări.detasări.transferări

20.06

2.691

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

291

Consultantă si expertiză

20.12

4.350

Pregătire profesională

20.13

1.000

Protectia muncii

20.14

412

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

310

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

440

Alte chetuieli*)

20.30

19.407

TITLUL III. DOBÂNZI

30

18.639

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

18.629

Alte dobânzi

30.03

10

TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

38.000

Transferuri curente

51.01

38.000

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

335

Transferuri curente in străinătate (către organizatii internationale)

55.02

335

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

857

Alte programe comunitare finantate în perioada 2007-2013

56.15

857

TITLUL IX, ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

4.531

Ajutoare sociale

57.02

4.531

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI

59

300

Despăgubiri civile

59.17

300

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70.262

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

71

70.262

ACTIVE FIXE

71.01

70.262

OPERATIUNI FINANCIARE

79

27.950

TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

27.950

Rambursări de credite externe

81.01

27.950

TITLUL XVIII, REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

-61.182

Rezerve

91.01

0

Excedent

92.01

0

Deficit”)

93.01

-61.182


*) din care 4 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente implementării serviciului universal.

*) Deficitul, în sumă de 61.182 mii lei, se acoperă din disponibilitătile înregistrate la 31 decembrie 2009, în sumă de 372.343 mii lei.

ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli pentru fondurile externe nerambursabile proiecte PHARE pe anul 2010

 

 

 

mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod

AN 2010

0

1

2

VENITURI TOTALE

 

-

CHELTUIELI TOTALE

85.08

8.000

cheltuieli curente- total, din care:

01

8.000

TITLU II. BUNURI SI SERVICII

20

8.000

Consultantă si expertiză

20.12

8.000


ANEXA Nr. 3

SITUATIA

privind actiunile multianuale

 

- Surse proprii -

 

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Actiune/Denumire

Cod indicator

l/II

TOTAL

Cheltuieli efectuate până la 31.12.2009

PROGRAM 2010

Esalonarea valorii rămase de finantat

Propuneri 2011

Propuneri 2012

 

2013

2014

Anii ulteriori

0

1

2

3 = 4 + ...+ 10

4

5

6

7

8

9

10

1. Laborator pentru încărcări de compatibilitate electromagnetică

71.01.01

I.

10,800

-

10,800

-

-

-

-

-

 

10,800

-

0

10,800

-

-

-

-

2. Concesionare teren pentru TMS Muntele Mic

71.01.01

I.

120

-

120

-

-

-

-

-

 

120

-

12

12

12

12

12

60

3. Concesionare teren pentru realizare garaj

71.01.01

I.

1,200

-

1,200

-

-

-

-

-

 

1,200

-

120

120

120

120

120

600

4. Extindere Sistem National de Management al Spectrului

71.01.02

I.

9,250

9,250

0

-

-

-

-

-

 

9,250

2,931

6,319

-

-

-

-

-

5. Licente soft

71.01.30

I.

7,600

-

7,600

-

-

-

-

-

 

7,600

-

2,050

1,500

1,500

2,550

-

-

6. Sistem informatic pentru gestionarea spectrului de frecvente

71.01.30

I.

11,332

10,466

-

866

-

-

-

-

 

11,332

-

2,667

8,665

-

-

-

-

7. Dotare autoturisme (2006)

71.01.30

I.

562

562

-

-

-

-

-

-

 

562

402

160

-

-

-

-

-

8. Aplicatie online pentru compararea ofertelor de comunicatii destinate utilizatorilor finali

56.15

I.

2,119

-

2,119

 

 

 

 

 

 

2,119

-

857

1,262

 

 

 

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2009 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 19 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la punctul 7, domnul deputat Eugen-Gheorghe Nicolăescu, apartinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului deputat Emil Bostan, apartinând Grupului parlamentar al PNL.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Nr. 24.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

HOTĂRÂRE

privind validarea alegerii presedintelui Consiliului Economic si Social

            În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează alegerea domnului Florian Costache în functia de presedinte al Consiliului Economic si Social.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Nr. 25.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

 

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamnele Vlas Claudia Sorina, Pop Ioana Liana, Panfile Anamaria si domnii Asztalos Csaba Ferenc, Jura Cristian, Vasile Vasile- Alexandru se numesc în functia de membri ai Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, pentru un mandat de 5 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 aprilie 2010, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 aprilie 2010.

Nr. 27.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

 

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (3) din anexa la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se prelungeste durata de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 24 iunie 2009.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) rămâne nemodificat pentru ciclul de înmagazinare 2010-2011.

Art. 2. - Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz”- S.A. Medias va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 12.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru prelungirea duratei de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures

 

Având în vedere prevederile art. 155 alin. (3) din anexa la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se prelungeste durata de valabilitate a Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 81/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 14 octombrie 2009.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) rămâne nemodificat pentru ciclul de înmagazinare 2010-2011.

Art. 2. - Societatea Comercială „Depomures” - S.A. Târgu Mures va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 15 aprilie 2010.

Nr. 13.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 86 din 31 martie 2010

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 19.749 din 13 aprilie 2010

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea punerii pe piată a brichetelor fantezie

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată, si ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

în conformitate cu Decizia Comisiei 2010/157/UE din 12 martie 2010 de prelungire a validitătii Deciziei 2006/502/CE de obligare a statelor membre să adopte măsuri prin care să se asigure că nu se pot introduce pe piată decât brichete cu caracteristici de sigurantă pentru copii si să interzică introducerea pe piată a brichetelor fantezie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria L 67din 17 martie 2010,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piată numai a brichetelor care prezintă caracteristici de sigurantă pentru copii si interzicerea punerii pe piată a brichetelor fantezie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din

29 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prezentul ordin este aplicabil până la data de 11 mai 2011.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 11 mai 2010.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

Radu Traian Mărginean


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind înfiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 962/2009

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei politica medicamentului nr. CS. A. 3.600 din 15 aprilie 2010, având în vedere prevederile Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind înfiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 962/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 3 august 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) farmacie cu circuit închis - unitatea farmaceutică ce asigură asistenta cu medicamente de uz uman pentru bolnavii internati în unităti sanitare si în alte institutii cu retea sanitară proprie si pentru serviciul de ambulantă, precum si pentru ambulatoriu în cadrul programelor nationale de sănătate si ambulatoriul institutiilor cu retea sanitară proprie;”.

2. La articolul 20 alineatul (1), literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

,,c) laboratorul - încăperea dotată cu sursă de apă, gaz, electricitate si în care se instalează distilatorul. În cazul în care farmacia comunitară nu dispune de distilator, procurarea apei distilate se face pe bază de contract. Receptura si laboratorul pot fi organizate si în aceeasi încăpere, dacă spatiul are o suprafată de minimum 10 m2 si dacă volumul de activitate permite acest lucru. Pentru farmaciile comunitare din mediul rural si urban, organizarea si dotarea încăperii de receptura si laborator se va face numai în cazul în care acestea declară că prepară formule magistrale si oficinale;

d) depozitul - încăperea sau încăperile în care se păstrează medicamentele si alte produse permise a se elibera prin farmaciile comunitare; depozitul trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

- să aibă o suprafată de minimum 10 m2;

- să fie realizat astfel încât să permită asigurarea conditiilor normale de umiditate;

- să fie prevăzut cu un sistem propriu de asigurare a temperaturii necesare conservării medicamentelor în conditiile normale de depozitare prevăzute de către producător;

- să fie dotat cu dispozitiv de monitorizare a conditiilor de temperatură si umiditate existente;

- să asigure conditii specifice pentru depozitarea medicamentelor cu regim special;

- să dispună de o zonă special dedicată păstrării medicamentelor expirate sau a celor colectate în vederea distrugerii;

- să dispună de zone distincte si inscriptionate pentru depozitarea celorlalte categorii de produse, altele decât medicamentele, aflate în obiectul de activitate al farmaciei, în cazul în care le detin;

- să detină frigider pentru depozitarea medicamentelor si a altor produse care impun conditii speciale de conservare;”.

3. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - Farmacia cu circuit închis asigură asistenta cu medicamente de uz uman pentru bolnavii internati în spitale si în alte institutii cu retea sanitară proprie, serviciul de ambulantă, precum si pentru ambulatoriu în cadrul programelor nationale de sănătate si ambulatoriul institutiilor cu retea sanitară proprie, conform legislatiei în vigoare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 344.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea lansării Cererii de propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciilor de transport si distributie”- partea de distributie

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale,

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 si cu Decizia Comisiei nr. 3.472/2007 de aprobare a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”,

având în vedere dispozitiile Ordinului ministrului economiei nr. 2.243/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională si de la bugetul de stat, pentru propuneri de proiecte de investitii în extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, finantate prin Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) „Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în retea si realizării în conditii de sigurantă si continuitate a serviciilor de transport si distributie”- partea de distributie.

Art. 2. - (1) Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea 4.1.b) este prevăzut în anexa nr. 1 „Cerere de propuneri de proiecte”.

(2) Îndrumări pentru completarea corectă a cererii de finantare, precum si informatii referitoare la conditiile de finantare, criteriile de eligibilitate, procedura de evaluare si selectie a proiectelor aferente operatiunii mentionate la art. 1 sunt cuprinse în anexa nr. 2 „Ghidul solicitantului”.

(3) Contractarea, finantarea si monitorizarea proiectelor selectate, precum si raportarea se fac în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

Art. 3. -Valoarea alocării financiare din fondurile POS CCE este în cuantum de 117.200.000 lei din fondurile publice, pentru finantarea proiectelor selectate în cadrul cererii de propuneri de proiecte prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Structurile responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea fondurilor structurale aferente axei prioritare 4 din cadrul POS CCE din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 martie 2010.

Nr. 393.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind organizarea activitătii de arhivă la asigurători, reasiguratori si intermediari în asigurări si/sau în reasigurări

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 aprilie 2010, prin care s-au adoptat Normele privind organizarea activitătii de arhivă la asigurători, reasiguratori si intermediari în asigurări si/sau în reasigurări,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), precum si ale art. 8 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea activitătii de arhivă la asigurători, reasiguratori si intermediari în asigurări si/sau în reasigurări, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Asigurătorii, reasiguratorii, intermediarii în asigurări, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2010.

Nr. 4.

 

ANEXA

 

NORME

privind organizarea activitătii de arhivă la asigurători, reasiguratori si intermediari în asigurări si/sau în reasigurări

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În vederea păstrării în mod corespunzător a documentelor referitoare la activitatea de asigurare, astfel încât acestea să poată fi prezentate la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum si în scopul protejării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, se emit prezentele norme, care au ca obiect organizarea activitătii de arhivă la asigurători, reasiguratori si intermediari în asigurări si/sau în reasigurări.

Art. 2. - Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări răspund prin intermediul conducerii executive de evidenta, inventarierea, selectionarea, păstrarea si folosirea documentelor create si detinute, în conditiile prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică si ale prezentelor norme.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatiile prevăzute în Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, în Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare, în Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare si în normele emise în aplicarea acestora, precum si în legislatia specifică privind activitatea de arhivă.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări

 

Art. 4. - Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări au obligatia de a crea si de a detine documente care să ateste întreaga lor activitate.

Art. 5. - (1) Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări au obligatia de a înregistra si de a tine evidenta tuturor documentele intrate, iesite sau întocmite pentru uz intern.

(2) Înregistrarea documentelor se va face într-un registru de evidentă a intrărilor-iesirilor, în mod cronologic, în ordinea primirii si iesirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite documentelor să se repete.

(3) Înregistrarea documentelor începe de la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Art. 6. - (1) Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări au obligatia de a înfiinta, conform prevederilor legale, compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhivă, în functie de complexitatea, valoarea si cantitatea documentelor pe care le creează sau le detin.

(2) Compartimentele de arhivă/Persoanele responsabile cu problemele de arhivă au următoarele obligatii:

a) să coordoneze si să răspundă de activitatea arhivistică din cadrul asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, în conformitate cu prevederile legislatiei arhivistice în vigoare;

b) să organizeze primirea si arhivarea documentelor de la structurile asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în


asigurări si/sau în reasigurări pe bază de proces-verbal si inventare, întocmite conform legislatiei în vigoare;

c) să propună componenta Comisiei de selectionare a documentelor si să o convoace în vederea analizării documentelor cu termen de păstrare expirat si care pot fi propuse spre eliminare; să întocmească formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de selectionare de către Arhivele Nationale;

d) să initieze si să organizeze activitatea de întocmire a Nomenclatorului arhivistic al asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări si să îl actualizeze periodic; să asigure legătura cu Arhivele Nationale în vederea verificării si confirmării nomenclatorului si să urmărească modul de aplicare a acestuia de către structurile asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări;

e) să întocmească inventare pentru documentele fără evidentă aflate în depozit;

f) să asigure evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhivă, pe baza registrelor specifice;

g) să cerceteze documentele din depozit în vederea eliberării documentelor solicitate de cetăteni (asigurati, păgubiti, angajati etc), în conformitate cu legislatia arhivistică în vigoare;

h) să pună la dispozitie pe bază de semnătură si să tină evidenta documentelor împrumutate compartimentelor, iar la restituire să verifice integritatea documentului împrumutat;

i) să organizeze depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor legislatiei arhivistice în vigoare; să solicite conducerii asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări dotarea corespunzătoare a depozitelor, potrivit prevederilor art. 11 alin. (2), să informeze conducerea acestora si să propună măsuri în vederea asigurării conditiilor corespunzătoare de păstrare si conservare a arhivei;

j) să pună la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării actiunilor de control privind situatia arhivelor la creatori;

k) să pregătească documentele cu valoare istorică si inventarele acestora, în vederea predării lor la Arhivele Nationale, conform legislatiei arhivistice în vigoare.

(3) Compartimentele de arhivă/Persoanele desemnate responsabile cu problemele de arhivă răspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, păstrarea si folosirea documentelor înscrise în Nomenclatorul arhivistic al societătii.

Art. 7. - Fiecare asigurător, reasigurator si intermediar în asigurări si/sau în reasigurări are obligatia de a întocmi Nomenclatorul arhivistic al societătii, care va fi transmis spre avizare Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si supus aprobării Arhivelor Nationale.

Art. 8. - (1) Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări au obligatia de a inventaria documentele si de a le preda compartimentului de arhivă.

(2) Documentele se grupează în dosare, potrivit problematicii si termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul arhivistic.

(3) Predarea dosarelor la compartimentul de arhivă se efectuează pe bază de inventare si procese-verbale de predare-primire.

(4) În cadrul compartimentului de arhivă, asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări vor organiza depozitul de arhivă.

(5) Până la predarea la compartimentul de arhivă a documentelor, se va întocmi o evidentă provizorie a acestora, pe suport electronic si pe suport hârtie, cu obligativitatea actualizării acesteia periodic.

Art. 9. - (1) Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări au obligatia de a întocmi evidenta dosarelor depuse la depozitul de arhivă, respectiv a documentelor scoase din depozit.

(2) Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări sunt obligati să păstreze documentele create sau detinute în conditii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării ori sustragerii.

(3) Evidenta tuturor intrărilor si iesirilor de unităti arhivistice din depozit se tine pe baza Registrului de evidentă a intrărilor-iesirilor unitătilor arhivistice. În evidenta informatică a unitătilor arhivistice urmează a fi păstrate în mod obligatoriu următoarele informatii: codul arhivistic conform nomenclatorului, anul, unitatea teritorială emitentă a documentului, numărul documentului.

(4) În cazul în care un asigurător, reasigurator si intermediar în asigurări si/sau în reasigurări intentionează să scoată dosare din evidenta arhivei, în vederea selectionării, transferului către un alt asigurător, reasigurator si intermediar în asigurări si/sau în reasigurări, transferului în alt depozit de arhivă sau ca urmare a distrugerii provocate de calamităti naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil si de neînlăturat, operatiunea se va efectua cu notificarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

CAPITOLUL III

Păstrarea documentelor si organizarea depozitului de arhivă

 

Art. 10. - Sediile sociale si sediile secundare ale asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări vor fi prevăzute cu spatii special amenajate pentru păstrarea arhivei.

Art. 11. - (1) Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări au obligatia de a organiza depozitul de arhivă, conform legii.

(2) Depozitul de arhivă va fi dotat, în functie de formatul si de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de păstrare si de protejare a acestora, precum si cu mijloace, instalatii si sisteme de prevenire si stingere a incendiilor, de prevenire a inundatiilor, precum si cu aparatură specifică de urmărire si asigurare a microclimatului si de control al accesului în depozit.

Art. 12. - (1) Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări vor depune spre păstrare permanentă la Arhivele Nationale sau, după caz, la structurile teritoriale competente ale Arhivelor Nationale documentele cu termene permanente, potrivit Nomenclatorului arhivistic.

(2) Dosarele de daună, împreună cu evidenta completă a acestora, precum si evidentele tehnico-operative si contabile aferente acestor dosare se păstrează în arhiva asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări timp de 7 ani.

(3) Raportul anual al auditorului financiar, raportul actuarial anual, raportul asupra asigurărilor de viată, precum si orice alte rapoarte prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 503/2004, precum si de normele emise în aplicarea acestora, registrul special al activelor admise să acopere rezervele tehnice, raportările financiare transmise către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum si situatiile financiare anuale se păstrează în arhiva asigurătorilor, reasiguratorilor si intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări timp de 10 ani.

(4) Documentele cu valoare practică în baza cărora se eliberează copii, certificate si extrase privind drepturile individuale ale asiguratilor vor fi păstrate de către asigurători, reasiguratori si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări.

(5) Asigurătorii si reasiguratorii împotriva cărora s-a deschis procedura falimentului sunt obligati să predea Arhivelor Nationale sau directiilor judetene ale Arhivelor Nationale documentele în baza cărora se eliberează copii, certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurări sociale ale personalului.

Art. 13. - (1) Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări pot păstra arhiva la sediile sociale si la sediile secundare sau o pot încredinta spre păstrare unei societăti autorizate să presteze servicii de arhivare a documentelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 135/2007, cu notificarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, indicând societatea respectivă si datele sale de contact.

(2) Societatea autorizată să presteze servicii de arhivare mentionată la alin. (1) trebuie să respecte standardele de calitate referitoare la prestarea serviciilor de arhivare, precum si conditiile prevăzute la art. 11 alin. (2).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 14. - Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări care îsi încetează activitatea au obligatia să dispună măsuri pentru păstrarea, conservarea si evidenta arhivei, în conditiile prevăzute de prezentele norme, si să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adresa unde se află arhiva societătii, precum si datele de identificare si de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei.

Art. 15. - Asigurătorii, reasiguratorii si intermediarii în asigurări si/sau în reasigurări sunt obligati să ia toate măsurile în vederea organizării activitătii de arhivă, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Art. 16. - Nerespectarea în orice mod a dispozitiilor prezentelor norme se sanctionează de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.