MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 282/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 282         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 aprilie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

445. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

446. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Comandor

 

447. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial în grad de Ofiter

 

448. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

449. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

276. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Compatibilizarea instalatiilor în vederea introducerii trenurilor de metrou din noua generatie pe Magistrala 2 de metrou Bucuresti"

 

277. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Compatibilizarea instalatiilor de automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din noua generatie pe Magistrala 1, Magistrala 3 si Tronsonul de legătură"

 

299. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

 

407. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

121. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Procedurii nationale de lucru privind zonarea TEMPEST

 

980. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            Proces-verbal privind rezultatele finale la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia Electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 19, din data de 25 aprilie 2010


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si patrimoniului national, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa operă literară, recunoscută la nivel international, tradusă în numeroase limbi si dedicată aprofundării problematicii spatiului central si est-european contemporan,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Culturalin grad de Comandor, Categoria A „Literatura", domnului Peter Esterhâzy, scriitor (Republica Ungară).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 aprilie 2010.

Nr. 445.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră stiintifică si universitară, pentru dăruirea prin care a contribuit la aprofundarea si promovarea limbii, culturii si civilizatiei românesti în mediile academice germane, contribuind astfel la o mai bună cunoastere a României în lume,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământ în grad de Comandor domnului dr. Klaus Heitmann, profesor emerit de filologie romanică la Universitatea din Heidelberg (Republica Federală Germania), membru de onoare al Academiei Române.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 aprilie 2010.

Nr. 446.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru dăruirea si profesionalismul prin care a contribuit la promovarea si intensificarea, la nivel national, regional si local, a raporturilor economice româno-germane, contribuind astfel la afirmarea Germaniei ca principal partener economic al României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Industrial si Comercial în grad de Ofiter domnului Winfried Arnold Senker, economist-sociolog, consultant pentru Germania al Aliantei Confederatiilor Patronale din România (Republica Federală Germania).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 aprilie 2010.

Nr. 447.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A, art. 7 lit. A, art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

cu prilejul sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor încredintate în cadrul Armatei Române, precum si pentru implicarea deosebită în sprijinirea structurilor asociatiilor veteranilor de război,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului general de brigadă în retragere Leru Alexandru Octavian.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului doctor general de brigadă în rezervă Barbilian Gheorghe Adrian-Gheorghe.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general maior în retragere Stoleru Isac Ilie;

- domnului general de brigadă în retragere Dobrin Gheorghe luliu;

- domnului general de brigadă în retragere Nica Constantin Nicolae;

- domnului general de brigadă în retragere Pruteanu Grigore Constantin;

- domnului general de brigadă în retragere Radu Petrea Ion;

- domnului general de brigadă în retragere Răucea Mihai Gheorghe;

- domnului general de brigadă în retragere Zamfir Gheorghe Nicolae;

- domnului colonel în retragere Buzea Chivu Bartu;

- domnului colonel în retragere Cicortasi Teodor Teodor;

- domnului colonel în retragere Costea Alexandru Petre;

- domnului colonel în retragere Enciu Artemie Cosma;

- domnului colonel în retragere Filip Gheorghe Mihai;

- domnului colonel în retragere Junea Serafim Emil;

- domnului colonel în retragere Nitu Marin Stan;

- domnului colonel în retragere Popa Ion Aurel;

- domnului colonel în retragere Popovici Nicanor Mihai;

- domnului colonel în retragere Rotariu Dumitru Ilie;

- domnului căpitan în retragere Filipovici George Paul;


- domnului sublocotenent în retragere Dulău Gheorghe luliu;

- domnului sublocotenent în retragere Homostean loan George;

- domnului sublocotenent în retragere Leucean loan Ferician;

- doamnei sublocotenent în retragere Serbu Tiberiu Măria Adela.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 26 aprilie 2010.

Nr. 448.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A, art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

cu prilejul sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război, în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul de care au dat dovadă în îndeplinirea misiunilor încredintate în cadrul Armatei Române, precum si pentru implicarea deosebită în sprijinirea structurilor asociatiilor veteranilor de război,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului general în retragere Penciuc N. Dumitru.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului general maior în retragere Vartolomeu S. Horatius.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general de brigadă în retragere Spineanu N. Virgil;

- domnului colonel în retragere Penta I. Augustin;

- domnului colonel în retragere Lupea G. loan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 aprilie 2010.

Nr. 449.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 877/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Compatibilizarea instalatiilor în vederea introducerii trenurilor de metrou din noua generatie pe Magistrala 2 de metrou Bucuresti"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 877/2001 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Compatibilizarea instalatiilor în vederea introducerii trenurilor de metrou din noua generatie pe Magistrala 2 de metrou Bucuresti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 14 septembrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexa la prezenta hotărâre, se face din împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din surse proprii ale Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» - S.A., precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii."

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 276.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Compatibilizarea instalatiilor de automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din noua generatie pe Magistrala 1, Magistrala 3 si Tronsonul de legătură"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 462/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Compatibilizarea instalatiilor de automatizare a traficului în vederea introducerii trenurilor din noua generatie pe Magistrala 1, Magistrala 3 si Tronsonul de legătură", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 14 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexa la prezenta hotărâre, se face din împrumutul acordat de Banca Europeană de Investitii, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din surse proprii ale Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» - S.A., precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii."

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 277.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 si 597 bis din 13 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Miercurea-Ciuc" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Gheorgheni", la capitolul A „Drumuri, străzi cu trotuarele aferente, precum si zonele de protectie ale acestora", se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 530 ml, pietruit 530 ml, suprafata totală S = 3.980 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „68.421,52";

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 1.410 ml, pietruit 1.410 ml, suprafata totală S = 15.608 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „182.027,06";

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 225 ml, asfaltat 225 ml, suprafata totală S = 3.750 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „151.241,37";

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 1.350 ml, asfaltat 770 ml, pietruit 580 ml, suprafata totală S = 17.631 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „562.433,57";

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 185 ml, pietruit 185 ml, suprafata totală S = 2.083 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „119.960,06";

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 1.880 ml, asfaltat 1.880 ml, suprafata totală S = 60.028 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.847.512,93";

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 1.020 ml, asfaltat 890 ml, pietruit 130 ml, suprafata totală S = 9.618 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „649.729,60";

- la pozitia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 180 ml, asfaltat 180 ml, suprafata totală S = 2.617 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „139.029,80";

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 970 ml, asfaltat 970 ml, suprafata totală S = 10.990 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „547.442,46";

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 500 ml, asfaltat 500 ml, suprafata totală S = 7.360 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „400.816,14";

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 1.175 ml, pietruit 1.175 ml, suprafata totală S = 10.281 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „173.359,12";

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 1.600 ml, asfaltat 650 ml, pietruit 950 ml, suprafata totală S = 17.376 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „576.458,60";

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 1.000 ml, pietruit 1.000 ml, suprafata totală S = 8.200 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „129.097,23";

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 400 ml, asfaltat 400 ml, suprafata totală S = 4.876 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „271.371,80";

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungimea totală 1.220 ml, asfaltat 1.220 ml, suprafata totală S = 13.017 mp", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „821.233,96".

3. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Avrămesti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 1 si 2;

b) la pozitia nr. 24, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „teren aferent 2.526 mp la fosta grădinită de copii Firtănus", iar coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins „Str. Principală nr. 63";

c) după pozitia nr. 27 se introduc cincizeci si două de noi pozitii, pozitiile nr. 28-79, conform anexei nr. 2.

4. Anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brădesti" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

5. Anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Căpâlnita" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4.

6. Anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciumani" se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 4, 9 si 22;

b) după pozitia nr. 115 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 116-119, conform anexei nr. 5.

7. La anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corund", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 86 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 87, conform anexei nr. 6.

8. Anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dârjiu" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 7.


9. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Feliceni", următoarele pozitii se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.309.023";

- la pozitia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „948.523";

- la pozitia nr. 239, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „166.717";

- la pozitia nr. 242, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „145.946";

- la pozitia nr. 257, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „272.675";

- la pozitia nr. 358, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „172.022";

- la pozitia nr. 362, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „389.011".

10. Anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lupeni" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 8.

11. Anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Meresti" se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 8 „Clădire Dispensar sanitar-veterinar";

b) după pozitia nr. 18 se introduc opt noi pozitii, pozitiile nr. 19-26, conform anexei nr. 9.

12. Anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Păuleni Ciuc" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 10.

13. La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plăiesii de Jos", după pozitia nr. 52 se introduc zece noi pozitii, pozitiile nr. 53-62, conform anexei nr. 11.

14. Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Praid" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 12.

15. Anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Remetea" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 13.

16. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sărmas", după pozitia nr. 64 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 65 si 66, conform anexei nr. 14.

17. Anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sânmartin" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 15.

18. Anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Suseni" se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 54;

b) după pozitia nr. 136 se introduc 44 de noi pozitii, pozitiile nr. 137-180, conform anexei nr. 16.

19. Anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Simonesti" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 17.

20. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vărsag", după pozitia nr. 27 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 28, conform anexei nr. 18.

21. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Voslăbeni" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 19.

22. Anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cozmeni" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 10, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Situat în localitatea Lăzăresti nr. 253, vecinătăti: vest: DC 2, nord: proprietate privată, sud: Biserica romano-catolică, est: grădină particulară, suprafata construită = 430 mp, structura din zidărie de cărămidă, plansee de bolti de zidărie, fundatii din piatră, acoperis tip sarpantă cu învelitoare tigle. Instalatie electrică de iluminat, instalatii de apă canal si instalatii sanitare, teren aferent - 3.280 mp";

- la pozitia nr. 13, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Situat în localitatea Lăzăresti nr. 248, vecinătăti: vest: DJ 113B, nord: DS 93, sud: proprietate particulară, est: proprietate particulară, suprafata construită = 368 mp, structura din zidărie de cărămidă, plansee de bolti de zidărie, fundatii din beton, acoperis tip sarpantă cu învelitoare tigle. Instalatie electrică de iluminat, instalatii de apă canal si instalatii sanitare, teren aferent 3.087 mp";

- la pozitia nr. 14, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins „Teren bază sportivă si teren intravilan", iar coloana nr. 4 va avea următorul cuprins „Situat în localitatea Cozmeni, vecinătăti: nord: proprietate privată, est: proprietate privată, vest: DE 451, sud: proprietate privată, teren aferent - 11.904 mp, nr. topo. 8491, nr. inventar: 8005 si teren intravilan - 2.700 mp, situat în vecinătatea terenului de bază sportivă, la S, N si E - proprietate privată, V - drum comunal, CF nr. 101/N Cozmeni";

- la pozitia nr. 35, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Cozmeni nr. topo. 4704, vecinătăti N - drum comunal, S, E, V - parcele particulare, teren aferent - 42.200 mp";

- la pozitia nr. 61, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Baia Budos, suprafata de 10.900 mp, din care suprafata construită - 48 mp";

b) după pozitia nr. 156, se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 157-159, conform anexei nr. 20.

23. Anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Satu Mare" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 21.

Art. II. - Se atestă apartenenta bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomesti, judetul Harghita, înfiintată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiintarea unor comune, prevăzute în anexa nr. 68 la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.

Art. III. - Anexele nr. 1-22*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 martie 2010.

Nr. 299.


*) Anexele nr. 1-22 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 26 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins: „6. Alina Mihaela Bica - Ministerul Justitiei".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 407.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii nationale de lucru privind zonarea TEMPEST

 

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. b) si al art. 3 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea si functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 55 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura natională de lucru privind zonarea TEMPEST, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedura aprobată potrivit prevederilor art. 1 stabileste modul în care se realizează zonarea TEMPEST a locatiilor si a echipamentelor electronice, în vederea procesării, stocării sau transmiterii de informatii clasificate secret de stat sau echivalente.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat nr. 471/2007 pentru aprobarea Procedurii nationale de lucru privind zonarea TEMPEST a locatiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2008.

 

Directorul general al Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2010.

Nr. 121.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public sau privat îndreptătite, cuprinzând informatii clasificate.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010

 

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) si ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 aprilie 2010.

Nr. 980.

 

ANEXĂ

 

 

NORME METODOLOGICE

privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010

 

CAPITOLUL A

Situatii financiare trimestriale

 

1. Autoritătile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor au obligatia, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, să întocmească situatii financiare trimestriale si anuale.

2. Situatiile financiare care se întocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III în anul 2010 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetară si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.

3. Situatiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele aprobate prin:

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.290/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 si 507 bis din 23 iulie 2009;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 27 octombrie 2009.

Institutiile si autoritătile publice care s-au reorganizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, vor avea în vedere ca la întocmirea situatiilor financiare în anul 2010 să respecte prevederile acesteia.

Institutiile publice care s-au reorganizat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.609/2009 privind înfiintarea camerelor agricole judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultantă agricolă judetene, aflate în subordinea Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, vor avea în vedere ca la întocmirea situatiilor financiare în anul 2010 să respecte prevederile acestei hotărâri, precum si prevederile cap. I „întocmirea bilantului de închidere si a celorlalte componente ale situatiilor financiare" din Normele metodologice privind situatiile financiare ce se întocmesc de autoritătile si institutiile publice care se reorganizează potrivit prevederilor Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.409/2009.


4. Institutiile publice întocmesc situatiile financiare trimestriale în anul 2010 potrivit modelelor adaptate structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 si prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010, precum si potrivit actelor normative în vigoare.

Corelatiile dintre formulare sunt prevăzute în anexa 41 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Modelele formularelor actualizate si corelatiile dintre acestea, valabile pentru raportările trimestriale în anul 2010, sunt publicate si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/ institutii publice/legislatie.

5. În anexa 3 „Situatia fluxurilor de trezorerie" (formular din situatiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) se introduce o coloană suplimentară în vederea raportării încasărilor si plătilor din bugetul Trezoreriei Statului. Ca urmare a acestui fapt, nota din subsolul formularului privind completarea acestuia se modifică astfel:

Notă: Coloanele se completează astfel:

col. 1 - TOTAL (col. 2 + col. 9)

col. 2 - ct. 5311 „Casa în lei"

col. 3 - ct. 7701 „Finantarea de la bugetul de stat"

col. 4 - ct. 7702 „Finantarea de la bugetele locale"

col. 5 - ct. 7703 „Finantarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

col. 6 - ct. 7704 „Finantarea din bugetul asigurărilor pentru somaj"

col. 7 - ct. 7705 „Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate"

col. 8 - ct. 7709 „Finantarea de la bugetul Trezoreriei Statului"

La ct. 770 soldul se calculează ca diferentă între plăti efectuate si încasări si reflectă totalul plătilor nete de casă.

Col. 9 si următoarele - ct. de disponibilităti: (5xx)

6. La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, după caz, anexa 4 „Situatia fluxurilor de trezorerie" (formular din situatiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare) va fi însotită de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităti deschise la institutiile de credit.

7. La „Conturile de executie bugetară - Cheltuieli" (formulare din situatiile financiare, anexele 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 18 si 20 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare), coloana 1 „Credite de angajament" se completează cu creditele de angajament anuale, aprobate la finele perioadei de raportare.

8. Plătile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD), precum si din fonduri externe nerambursabile postaderare de către agentii/autorităti de implementare în numele institutiei publice se raportează în anexa 6 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli", anexa 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli", anexa 18 „Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare), după caz, puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritătilor de implementare (Oficiul de Plăti si Contractare PHARE sau alte agentii/autorităti de implementare).

Anexele 6 si 7 la situatiile financiare trimestriale si anuale, întocmite de autoritătile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agentiilor/autoritătilor de implementare, prin care se confirmă exactitatea plătilor raportate în conturile de executie de către institutiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.

9. Totalul plătilor raportate de institutiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pe fiecare sursă de finantare în anexa 7 se detaliază pe naturi de cheltuieli, pe fiecare sursă de finantare, în anexa 27 „Situatia plătilor efectuate la titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" (anexă la normele metodologice - formular din situatiile financiare), prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Totalul plătilor raportate în anexa 27 se corelează cu plătile raportate în anexa 7 la titlul 56 (col. 6), întocmită potrivit bugetului aprobat.

Anexa 27 se va întocmi începând cu raportarea situatiilor financiare pentru trimestrul II al anului 2010.

10. Totalul plătilor raportate de institutiile publice la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă" pe fiecare sursă de finantare în anexa 7 se detaliază pe naturi de cheltuieli, pe fiecare sursă de finantare, în anexa 28 „Situatia plătilor efectuate la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă" (anexă la normele metodologice - formular din situatiile financiare), prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Totalul plătilor raportate în anexa 28 se corelează cu plătile raportate în anexa 7 titlul 65 (col. 6), întocmită potrivit bugetului aprobat.

Anexa 28 se va întocmi începând cu raportarea situatiilor financiare pentru trimestrul II al anului 2010.

11. Anexa 41 „Corelatii între formularele de situatii financiare" - anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.

 

CAPITOLUL B

Raportări financiare lunare

 

1. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice autonome raportează următoarele:

a) executia centralizată a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitătilor finantate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare), si, respectiv, a Fondului pentru mediu, în anexa 5 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri", respectiv în anexa 6 „Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" si anexa 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

La raportările lunare, în anexa 5 se completează numai coloana 6 „încasări realizate", iar în anexele 6 si 7 se completează numai coloana 6 „Plăti efectuate".

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;


b) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în anexa 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli", întocmită pe fiecare sursă de finantare (formular din situatiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

Plătile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare de către agentii/autorităti de implementare în numele institutiei publice beneficiare de astfel de fonduri se raportează în anexa 7, pusă de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritătilor de implementare (Oficiul de Plăti si Contractare PHARE sau alte agentii/autoritătii de implementare).

Anexele întocmite pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completează cu informatiile referitoare ia credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plăti efectuate pentru raportările lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările lunii decembrie se completează cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plăti efectuate.

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

2. Unitătile administrativ-teritoriale raportează lunar următoarele:

a) executia cheltuielilor efectuate din finantările rambursabile externe si interne, în formularele: anexa 15 „Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli", anexa 16 „Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli", anexa 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

La raportările lunare, în anexele 15, 16, si 7 se completează numai coloana 6 „Plăti efectuate".

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;

b) executia veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local, în formularele: anexa 19 „Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Venituri", anexa 20 „Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetului local - Cheltuieli", anexa 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

La raportările lunare, în anexa 19 se completează numai coloana 6 „încasări realizate", iar în anexele 20 si 7 se completează numai coloana 6 „Plăti efectuate".

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri si articole de cheltuieli.

În anexa 19, la indicatorul „Venituri" de la codul 36.11.10 „Fondul de rulment", în cursul anului se vor raporta numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti) provenite din dobânzile încasate în cursul anului pentru disponibilitătile aflate în conturi la Trezoreria Statului (lunar);

c) executia centralizată a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitătilor finantate integral din venituri proprii, în formularele: anexa 8 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri", anexa 9 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locală) - Venituri", anexa 10 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli", anexa 11 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locală) - Cheltuieli", anexa 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (formulare din situatiile financiare, anexe la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

La raportările lunare, în anexele 8 si 9 se completează numai coloana 6 „încasări realizate", iar în anexele 10, 11 si 7 se completează numai coloana 6 „Plăti efectuate".

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;

d) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" în anexa 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli", întocmită pe fiecare sursă de finantare (formular din situatiile financiare, anexă la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare).

Plătile efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare de către agentii/autorităti de implementare în numele institutiei publice beneficiare de astfel de fonduri se raportează în anexa 7, pusă de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritătilor de implementare (Oficiul de Plăti si Contractare PHARE sau alte agentii/autoritătii de implementare).

Anexa 7 întocmită pentru cheltuielile efectuate pentru proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56) se completează cu informatiile referitoare ia credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare trimestriale cumulate si plăti efectuate pentru raportările aferente lunilor ianuarie-noiembrie, iar pentru raportările aferente lunii decembrie se completează cu informatiile referitoare la credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare, credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plăti efectuate.

Detalierea pe clasificatia economică se efectuează pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli.

3. Toate institutiile publice, indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor, raportează lunar următoarele:

a) anexa 30 „Plăti restante", care va fi însotită de nota explicativă prevăzută la pct. 13 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, cu modificările si completările ulterioare;

b) următorii indicatori din bilant: „Creante comerciale si avansuri", cod rând 22, „Avansuri acordate", cod rând 22.1, „Datorii comerciale si avansuri", cod rând 61, „Avansuri primite", cod rând 61.1, „Contributii sociale", cod rând 63.1, „Salariile angajatilor", cod rând 72, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)", cod rând 73, „Pensii, indemnizatii de somaj, burse", cod rând 73.1.

Această raportare va fi însotită de o notă explicativă pentru cresterile/reducerile semnificative ale sumelor raportate în bilant la indicatorii mentionati mai sus.

 

CAPITOLUL C

Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportărilor financiare lunare

 

1. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice - a situatiilor financiare prevăzute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicată, la finele trimestrului I 2010 este 17 mai 2010. Pentru trimestrele II si III, termenul este 16 august, respectiv 15 noiembrie 2010.


2. Situatiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, cu încadrarea în termenul prevăzut prin prezentele norme metodologice.

3. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor de somaj si bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate depun o copie de pe situatiile financiare centralizate la Directia generală de programare bugetară, iar institutiile publice autonome la Directia generală de sinteză a politicilor bugetare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

4. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitătile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, care au obligatia întocmirii raportărilor financiare lunare, vor transmite aceste raportări în format electronic, însotite de o adresă de înaintare scanată si semnată de conducătorul institutiei publice si de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie.

5. Autoritătile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitătile administrativ-teritoriale si institutiile

subordonate acestora, care raportează lunar executia bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, vor urmări concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. În cazul unor diferente majore, se vor comunica cauzele acestor diferente, precum si corectia datelor raportate.

6. Termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de metodologie contabilă institutii publice - a raportărilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1 si 2 este data de 15 a lunii următoare celei de raportare, iar termenul de depunere a raportărilor financiare lunare prevăzute la cap. B pct. 3 din prezentele norme metodologice este data de 20 a lunii următoare celei de raportare.

7. Potrivit prevederilor art. 41 pct. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni: „[.....] prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare".

8. Potrivit prevederilor art. 42 alin. (2) din aceeasi lege, contraventia prevăzută la art. 41 pct. 3 se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

(Anexa 27 la normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 629/2009)

 

SITUATIA PLĂTILOR EFECTUATE

la titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la data de..............................

 

Nr. crt.

Denumirea sursei de finantare

Total cheltuieli titlul 56

Din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Dobânzi

Transferuri unităti ale

administratiei publice

Alte transferuri

Alte cheltuieli

Active nefinanciare

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Buget de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Buget local

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bugetul asigurărilor pentru somaj

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Bugetul institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Bugetul creditelor externe

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Bugetul creditelor interne

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate în afara bugetelor locale (Fondul de rulment)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În situatia în care în executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice, se vor adăuga de institutiile care raportează.

 

Conducătorul institutiei,

.................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.................................................

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

(Anexa 28 la normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 629/2009)

 

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă" la data de..............................

 

Nr. crt.

Denumirea sursei de finantare

Total cheltuieli titlul 65

Din care:

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Transferuri unităti ale

Administratiei publice

Alte transferuri

Asistentă socială

Active nefinanciare

A

B

1

2

3

4

5

6

7

1.

Buget de stat

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bugetul institutiilor publice si activitătilor finantate integral din venituri proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

În situatia în care în executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice, se vor adăuga de institutiile care raportează.

 

Conducătorul institutiei,

.................................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.................................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

(Anexa 41 la normele metodologice aprobate prin Ordinul nr. 629/2009)

 

CORELATII ÎNTRE FORMULARELE DE SITUATII FINANCIARE Corelatii între formularul ,,BILANT" (cod 01) si formularul „CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL" (cod 02)

- rd. 87 col. 02 din formularul „BILANT" (cod 01) = rd. 31 col. 02 din formularul „CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL" (cod 02);

- rd. 88 col. 02 din formularul „BILANT" (cod 01) = rd. 32 col. 02 din formularul „CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL" (cod 02);

Nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului datorită efectuării închiderii contului de finantare a bugetului Trezoreriei Statului prin contul de disponibil al bugetului Trezoreriei Statului.

Corelatii între formularele:

Anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) si anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17)

Următoarele corelatii se modifică:

- rd. 14 col. 08 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17);

- rd. 15 col. 08 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17),

fiind înlocuite de următoarele:

- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 01 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17);

- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11) col. 02 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17)

NOTĂ:

Corelatiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelatii:

- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 16 + rd. 21) col. 01 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17);

- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 16 + rd. 21) col. 02 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17).


Corelatii între formularele:

Anexa 4 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) si anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17)

Rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) = (rd.34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + 61 + 62 + rd. 82 + 86) col. 01 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17);

- rd. 17col. 01 din formularul anexa 4 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) = (rd.34 + rd. 39 + rd. 55 + rd. 58 + 61 + 62 + rd. 82 + 86) col. 02 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17).

NOTĂ:

Corelatiile de mai sus nu se respectă în cazul Trezoreriei Centrale a Statului. În locul acestora, se vor respecta următoarele corelatii:

- rd. 14 col. 01 din formularul anexa 4 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) = (rd.34 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 66) col. 01 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17).

- rd. 17 col. 01 din formularul anexa 4 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data..." (cod form. 04) = (rd. 34 + rd. 39 + rd. 42 + rd. 55 + rd. 58 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 66) col. 02 din formularul anexa 40 a „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ la data de..." (cod 17).

Corelatii între formularele:

Anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) si anexa 40 b „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALĂ la data de..!" (cod 18)

Următoarele corelatii se modifică:

- rd. 14 col. 08 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 16 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALĂ la data de..." (cod 18);

- rd. 15col. 08 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 16 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALĂ la data de..." (cod 18), fiind înlocuite de următoarele:

- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 16 + rd. 19) col. 01 din formularul anexa 40 b „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALĂ la data de..." (cod 18);

- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 16 + rd. 19) col. 02 din formularul anexa 40 b „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALĂ la data de..." (cod 18).

Corelatii între formularele:

Anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) si anexa 40 c „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19)

Următoarele corelatii se modifică:

- rd. 14 col. 08 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19);

- rd. 15 col. 08 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19),

fiind înlocuite de următoarele:

- rd. 14 col. 09 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 01 din formularul anexa 40 c „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19);

- rd. 15 col. 09 din formularul anexa 3 „SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de...." (cod form. 03) = (rd. 05 + rd. 11 + rd. 14) col. 02 din formularul anexa 40 c „SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE (DE STAT, SOMAJ, SĂNĂTATE) la data de..." (cod 19).

 


ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

PROCES-VERBAL*)

privind rezultatele finale la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia Electorala nr. 42 – municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 19, din data de 25 aprilie 2010

 


 

*) Procesul-verbal este reprodus în facsimil.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.