MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 549/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 549         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 august 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.257. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa „B", a imobilului „Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu" din Str. Batistei nr. 20, sectorul 2, Bucuresti

 

2.258. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa arh. Dimitrie Maimarolu" din str. George Vraca nr. 6, sectorul 1, Bucuresti

 

2.259. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Mihail Sutu" din str. Nicolae Iorga nr. 12A, sectorul 1, Bucuresti

 

2.264. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Stefan Lilovici" din str. Matei Basarab nr. 29, sectorul 3, Bucuresti

 

2.269. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a corpului A, cu poarta de acces dinspre str. Andrei Saguna, apartinând imobilului din str. Andrei Saguna nr. 25, Sibiu, judetul Sibiu

 

2.270. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 3, Sibiu, judetul Sibiu

 

2.271. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 7, Sibiu, judetul Sibiu

 

2.274. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 5, Sibiu, judetul Sibiu

 

2.388 - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Ibrăileanu" din Str. Gării nr. 6, Focsani, judetul Vrancea

 

2.398. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind schimbarea grupei de clasare din „B" în „A" pentru imobilul Biserica „Buna Vestire" a fostei mănăstiri Bisericani din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

 

2.399 - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului fostei primării din Str. Unirii nr. 15, Zalău, judetul Sălaj

 

2.400. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa D.R. Ioanitescu" din str. Mântuleasa nr. 33, sectorul 2, Bucuresti

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

640. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

REPUBLICĂRI

 

Legea apiculturii nr. 89/1998

 

Rectificări la:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2010

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria memoriale, grupa „B", a imobilului „Atelierul pictorului Nicolae

Grigorescu din Str. Batistei nr. 20, sectorul 2, Bucuresti

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 309/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Atelierul pictorului Nicolae Grigorescu" din Str. Batistei nr. 20, sectorul 2, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, categoria memoriale, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice B-IV-m-B-20976.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 2.257.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa arh. Dimitrie Maimarolu"

din str. George Vraca nr. 6, sectorul 1, Bucuresti

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 308/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa arh. Dimitrie Maimarolu" din str. George Vraca nr. 6, sectorul 1, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-20975.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 2.258.

 


MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Mihail Sutu" din str. Nicolae lorga nr. 12A,

sectorul1, Bucuresti

           

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 310/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Mihail Sutu" din str. Nicolae lorga nr. 12A, sectorul 1, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-20977.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 2.259.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Stefan Lilovici" din str. Matei Basarab

nr. 29, sectorul 3, Bucuresti

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 347/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Stefan Lilovici" din str. Matei Basarab nr. 29, sectorul 3, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-20985.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Bucuresti, 18 mai 2010.

Nr. 2.264.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a corpului A, cu poarta de acces dinspre str. Andrei Saguna,

apartinând imobilului din str. Andrei Saguna nr. 25, Sibiu, judetul Sibiu

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 282/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Corpul A, cu poarta de acces dinspre str. Andrei Saguna, apartinând imobilului din str. Andrei Saguna nr. 25, Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20971.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 2.269.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 3,

Sibiu, judetul Sibiu

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 312/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin.(1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 3, Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20979.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 2.270.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 7, Sibiu,

judetul Sibiu

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 314/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 7, Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20980.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 2.271.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B",

a imobilului „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 5,

Sibiu, judetul Sibiu

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 243/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă de locuit" din str. Andrei Saguna nr. 5, Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20970.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 2.274.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Ibrăileanu" din Str. Gării nr. 6, Focsani,

judetul Vrancea

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 125/E/2010,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 dinLegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Ibrăileanu" din Str. Gării nr. 6, Focsani, judetul Vrancea, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B", cod VN-ll-m-B-06432, se declasează partial, după cum urmează:

- se declasează cofpul C1b; se mentine regimul de monument istoric pentru corpul principal C1a, cu denumirea „Casa Ibrăileanu", cod VN-ll-m-B-06432.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Vrancea pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Vrancea va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 13 iulie 2010.

Nr. 2.388.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind schimbarea grupei de clasare din „B" în „A" pentru imobilul Biserica „Bunavestire" a fostei mănăstiri

Bisericani din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 dinLegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se schimbă grupa de clasare din „B" în „A" pentru imobilul Biserica „Buna Vestire" din satul Bisericani, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt, cod NT-II-m-B-10591, iar noul cod în Lista monumentelor istorice va fi NT-ll-m- A-10591.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Neamt pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Neamt va îndeplini procedurile de comunicare fn termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 19 iulie 2010.

Nr. 2.398.

 


MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică „B", a imobilului fostei primării din Str. Unirii

nr. 15, Zalău, judetul Sălaj

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 140/E/2010,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin.(1) pct. 1 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1)si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul fostei primării din Str. Unirii nr. 15, Zalău, judetul Sălaj, se clasează ca monument istoric, grupa valorică „B", cod în Lista monumentelor istorice SJ-II-m-B-20998.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sălaj pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sălaj va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 20 iulie 2010.

Nr. 2.399.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa D.R. Ioanitescu" din str. Mântuleasa nr. 33,

sectorul 2, Bucuresti

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 110/E/2010,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin.(1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1)si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa D.R. Ioanitescu" din str. Mântuleasa nr. 33, sectorul 2, Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-20996.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 20 iulie 2010.

Nr. 2.400.

 


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010

privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele

cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DGE/1.017 din 16 iulie 2010;

- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;

- art. 14 si 19 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 1 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

- Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 19 iulie 2010.

Nr. 640.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 615/2010)

 

Grupe terapeutice

RO clustrer K

Substantă activă

Cod ATC1

1

2

3

0A02BAO V

FAMOTIDINUM

A02BA03

 

NIZATIDINUM

A02BA04

 

RANITIDINUM

A02BA02

0A02BAP V

FAMOTIDINUM

A02BA03

 

RANITIDINUM

A02BA02

0A02BCO K

ESOMEPRAZOLUM

A02BC05

0A02BCO V

ESOMEPRAZOLUM

A02BC05

 

LANSOPRAZOLUM

A02BC03

 

OMEPRAZOLUM

A02BC01

 

PANTOPRAZOLUM

A02BC02

0A02BCP V

ESOMEPRAZOLUM

A02BC05

 

PANTOPRAZOLUM

A02BC02

0A02BXO V

BISMUTHI SUBCITRAS

A02BX05

 

SUCRALFATUM

A02BX02

0A03AAO K

TRIMEBUTINUM

A03AA05

0A03AAO V

MEBEVERINUM

A03AA04

 

TRIMEBUTINUM

A03AA05


1

2

3

0A03ADO V

PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM

A03AD01

0A03ADP V

DROTAVERINUM

A03AD02

0A03FAO K

METOCLOPRAMIDUM

A03FA01

0A03FAO V

DOMPERIDONUM

A03FA03

 

METOCLOPRAMIDUM

A03FA01

0A03FAP V

METOCLOPRAMIDUM

A03FA01

0A04AAO V

GRANISETRONUM

A04AA02

 

ONDANSETRONUM

A04AA01

0A04AAP V

GRANISETRONUM

A04AA02

 

ONDANSETRONUM

A04AA01

 

PALONOSETRONUM

A04AA05

0A06ADO V

COMBINATII

A06AD65

0A07AAO V

NYSTATINUM

A07AA02

0A07ECO V

MESALAZINUM

A07EC02

 

SULFASALAZINUM

A07EC01

0A07ECR V

MESALAZINUM

A07EC02

0A10ABPV

INSULINE UMANE

A10AB01

 

INSULINUMASPART

A10AB05

 

INSULINUMGLULIZINA

A10AB06

 

INSULINUM LISPRO

A10AB04

0A10ACPV

INSULINE UMANE

A10AC01

 

INSULINUM LISPRO

A10AC04

0A10ADPV

INSULINE UMANE

A10AD01

 

INSULINUMASPART

A10AD05

 

INSULINUM LISPRO

A10AD04

0A10AEPV

INSULINUM DETEMIR

A10AE05

 

INSULINUM GLARGINE

A10AE04

0A10BAOV

METFORMINUM

A10BA02

0A10BBOV

GLIBENCLAMIDUM

A10BB01

 

GLICLAZIDUM

A10BB09

 

GLIMEPIRIDUM

A10BB12

 

GLIPIZIDUM

A10BB07

 

GLIQUIDONUM

A10BB08

0A10BFOV

ACARBOSUM

A10BF01

0A10BGOV

PIOGLITAZONUM

A10BG03

 

ROSIGLITAZONUM

A10BG02

0A11DAOV

BENFOTIAMINUM

A11DA03

0A11DAPV

THIAMINUM

A11DA01

0B01AAOV

ACENOCUMAROLUM

B01AA07

OBOIACInhV

ILOPROSTUM

B01AC11

OB01ACOV

CLOPIDOGRELUM

B01AC04

 

TICLOPIDINUM

B01AC05

 

TRIFLUSALUM

B01AC18

OB01ACPV

ILOPROSTUM

B01AC11

0B03XAP V

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

 

EPOETINUMALFA

B03XA01

 

EPOETINUM BETA

B03XA01

OC01DAOV

ISOSORBIDI DINITRAS

C01DA08

 

ISOSORBIDI MONONITRAS

C01DA14

 

NITROGLYCERINUM

C01DA02


1

2

3

0C01DASLV

NITROGLYCERINUM

C01DA02

0C01DATDV

NITROGLYCERINUM

C01DA02

0C02ACO V

CLONIDINUM

C02AC01

 

MOXONIDINUM

C02AC05

 

RILMENIDINUM

C02AC06

0C03AAO V

HYDROCHLOROTHIAZIDUM

C03AA03

0C03BAO V

INDAPAMIDUM

C03BA11

0C04AEO V

CODERGOCRINUM

C04AE01

 

NICERGOLINUM

C04AE02

0C07AAO V

PROPRANOLOLUM

C07AA05

 

SOTALOLUM

C07AA07

0C07ABO V

ATENOLOLUM

C07AB03

 

BETAXOLOLUM

C07AB05

 

BISOPROLOLUM

C07AB07

 

CELIPROLOLUM

C07AB08

 

METOPROLOLUM

C07AB02

 

NEBIVOLOLUM

C07AB12

0C07ABP V

METOPROLOLUM

C07AB02

0C07AGO V

CARVEDILOLUM

C07AG02

0C08DAO V

VERAPAMILUM

C08DA01

0C08DBOV

DILTIAZEMUM

C08DB01

0C09AAO V

BENAZEPRILUM

C09AA07

 

CAPTOPRILUM

C09AA01

 

ENALAPRILUM

C09AA02

 

FOSINOPRILUM

C09AA09

 

LISINOPRILUM

C09AA03

 

PERINDOPRILUM

C09AA04

 

QUINAPRILUM

C09AA06

 

RAMIPRILUM

C09AA05

 

TRANDOLAPRILUM

C09AA10

 

ZOFENOPRILUM

C09AA15

0C09AAP V

ENALAPRILUM

C09AA02

0C09CAO V

CANDESARTANUM CILEXETIL

C09CA06

 

IRBESARTANUM

C09CA04

 

LOSARTANUM

C09CA01

 

TELMISARTANUM

C09CA07

 

VALSARTANUM

C09CA03

0C10AAOV

ATORVASTATINUM

C10AA05

 

FLUVASTATINUM

C10AA04

 

LOVASTATINUM

C10AA02

 

PRAVASTATINUM

C10AA03

 

ROSU VASTATI NUM

C10AA07

 

SIMVASTATINUM

C10AA01

0C10ABOV

BEZAFIBRATUM

C10AB02

 

CIPROFIBRATUM

C10AB08

 

FENOFIBRATUM

C10AB05

0C10ADOV

ACIDUM NICOTINICUM

C10AD02

0G02CBO V

BROMOCRIPTINUM

G02CB01

 

CABERGOLINUM

G02CB03

0G03ACO V

LYNESTRENOLUM

G03DC03


1

2

3

0G03ACP V

MEDROXYPROGESTERONUM

G03AC06

0G03ACP V

LEVONIRGESTRELUM

G03AC03

0G03CATD V

ESTRADIOLUM

G03CA03

0G03CAV V

ESTRIOLUM

G03CA04

 

PROMESTRIENUM

G03CA09

0G04BDO V

OXYBUTYNINUM

G04BD04

 

SOLIFENACINUM SUCCINATE

G04BD08

 

TOLTERODINUM

G04BD07

 

TROSPIUM

G04BD09

0G04CAO V

ALFUZOSINUM

G04CA01

 

DOXAZOSINUM

C02CA04

 

TAMSULOSINUM

G04CA02

0G04CBO V

DUTASTERIDUM

G04CB02

 

FINASTERIDUM

G04CB01

0H01CBPV

LANREOTIDUM

H01CB03

 

OCTREOTIDUM

H01CB02

0H01CCPV

CETRORELIXUM

H01CC02

 

GANIRELIXUM

H01CC01

0H03BBOV

CARBIMAZOLUM

H03BB01

 

THIAMAZOLUM

H03BB02

0H05BXO V

CINACALCETUM

H05BX01

0J01AAOV

DOXYCYCLINUM

J01AA02

 

TETRACYCLINUM

J01AA07

0J01CAOK

AMOXICILLINUM

J01CA04

0J01CAOV

AMOXICILLINUM

J01CA04

0J01CEOV

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

J01CE02

0J01CEPV

BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM

J01CE08

 

BENZYLPENICILLINUM

J01CE01

0J01DBOK

CEFADROXILUM

J01DB05

 

CEFALEXINUM

J01DB01

0J01DBOV

CEFADROXILUM

J01DB05

 

CEFALEXINUM

J01DB01

0J01DBPV

CEFAZOLINUM

J01DB04

0J01DCOK

CEFACLORUM

J01DC04

 

CEFUROXIMUM

J01DC02

0J01DCOV

CEFACLORUM

J01DC04

 

CEFUROXIMUM

J01DC02

0J01DDOK

CEFTIBUTENUM

J01DD14

0J01DDOV

CEFIXIMUM

J01DD08

 

CEFTIBUTENUM

J01DD14

0J01DDPV

CEFOPERAZONUM

J01DD12

 

CEFTRIAXONUM

J01DD04

0J01DHPV

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

J01DH51

 

MEROPENEMUM

J01DH02

0J01EEOK

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

0J01EEOV

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

0J01FAOK

AZITHROMYCINUM

J01FA10

 

CLARITHROMYCINUM

J01FA09

 

ERYTHROMYCINUM

J01FA01


1

2

3

0J01FAOV

AZITHROMYCINUM

J01FA10

 

CLARITHROMYCINUM

J01FA09

 

ERYTHROMYCINUM

J01FA01

 

ROXITHROMYCINUM

J01FA06

 

SPIRAMYCINUM

J01FA02

0J01FAPV

AZITHROMYCINUM

J01FA10

 

CLARITHROMYCINUM

J01FA09

OJO1GBInhV

TOBRAMYCINUM

J01GB01

OJ01GBPV

AMIKACINUM

J01GB06

 

GENTAMICINUM

J01GB03

 

KANAMYCINUM

J01GB04

 

NETILMICINUM

J01GB07

OJ01XDO K

METRONIDAZOLUM

J01XD01

OJ01XDOV

METRONIDAZOLUM

J01XD01

 

TINIDAZOLUM

J01XD02

OJ01XDPV

METRONIDAZOLUM

J01XD01

0J04ABO V

RIFAMPICINUM

J04AB02

0J05AFO V

ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM

J05AF08

 

ENTECAVIRUM

J05AF10

0L02ABO V

MEGESTROLUM

L02AB01

0L02BBO V

BICALUTAMIDUM

L02BB03

 

FLUTAMIDUM

L02BB01

0L02BGO V

ANASTROZOLUM

L02BG03

 

EXEMESTANUM

L02BG06

 

LETROZOLUM

L02BG04

0L03AAP V

FILGRASTIMUM (G-CSF)

L03AA02

 

 

PEGFILGRASTIMUM

L03AA13

0L04ABP V

ADALIMUMABUM

L04AB04

 

ETANERCEPTUM

L04AB01

 

INFLIXIMABUM

L04AB02

0L04AXO V

AZATHIOPRINUM

L04AX01

OM01ACOV

LORNOXICAMUM

M01AC05

 

MELOXICAMUM

M01AC06

 

PIROXICAMUM

M01AC01

 

TENOXICAMUM

M01AC02

OM01ACPV

LORNOXICAMUM

M01AC05

 

MELOXICAMUM

M01AC06

 

PIROXICAMUM

M01AC01

 

TENOXICAMUM

M01AC02

OM01ACRV

MELOXICAMUM

M01AC06

 

PIROXICAMUM

M01AC01

OM01AHOV

CELECOXIBUM

M01AH01

 

ETORICOXIBUM

M01AH05

OM01AHPV

PARECOXIBUM

M01 AH 04

0M04AAO V

ALLOPURINOLUM

M04AA01

0M05BXO V

STRONTIUM RANELATUM

M05BX03

0N02CCO V

SUMATRIPTANUM

N02CC01

0N03AXO V

GABAPENTINUM

N03AX12

0N04AAO V

BIPERIDENUM

N04AA02

 

TRIHEXYPHENIDYLUM

N04AA01


1

2

3

0N04BCOV

PIRIBEDILUM

N04BC08

 

PRAMIPEXOLUM

N04BC05

 

ROPINIROLUM

N04BC04

0N04BCTD V

ROTI GOTI NUM

N04BC09

0N04BDOV

RASAGILINUM

N04BD02

 

SELEGILINUM

N04BD01

0N05ADO V

HALOPERIDOLUM

N05AD01

0N05ADPV

HALOPERIDOLUM

N05AD01

0N05AEO V

SERTINDOL

N05AE03

 

ZIPRASIDONUM

N05AE04

0N05AEP V

ZIPRASIDONUM

N05AE04

0N05AFO V

ZUCLOPENTHIXOLUM

N05AF05

0N05AFP V

FLUPENTIXOLUM

N05AF01

 

ZUCLOPENTHIXOLUM

N05AF05

0N05AHPV

OLANZAPINUM

N05AH03

0N05ALO V

AMISULPRIDUM

N05AL05

 

SULPIRIDUM

N05AL01

 

TIAPRIDUM

N05AL03

0N05ALP V

TIAPRIDUM

N05AL03

0N05BAO V

ALPRAZOLAMUM

N05BA12

 

BROMAZEPAMUM

N05BA08

 

CLORAZEPATDIKALII

N05BA05

 

DIAZEPAMUM

N05BA01

 

LORAZEPAMUM

N05BA06

 

MEDAZEPAMUM

N05BA03

 

TOFISOPAMUM

N05BA23

0N05BAP V

DIAZEPAMUM

N05BA01

0N05BAR K

DIAZEPAMUM

N05BA01

0N05BAR V

DIAZEPAMUM

N05BA01

0N05CDOV

CINOLAZEPAMUM

N05CD13

 

MIDAZOLAMUM

N05CD08

 

NITRAZEPAMUM

N05CD02

0N05CDPV

MIDAZOLAMUM

N05CD08

0N06AAO V

AMITRIPTYLINUM

N06AA09

 

CLOMIPRAMINUM

N06AA04

 

DOXEPINUM

N06AA12

 

MAPROTILINUM

N06AA21

0N06ABO V

CITALOPRAMUM

N06AB04

 

ESCITALOPRAMUM

N06AB10

 

FLUOXETINUM

N06AB03

 

FLUVOXAMINUM

N06AB08

 

PAROXETINUM

N06AB05

 

SERTRALINUM

N06AB06

0N06DAO V

DONEPEZILUM

N06DA02

 

GALANTAMINUM

N06DA04

 

RIVASTIGMINUM

N06DA03

0R03CCO K

SALBUTAMOLUM

R03CC02

0R03CCP V

SALBUTAMOLUM

R03CC02

0R03DAO V

AMINOPHYLLINUM

R03DA05

 

THEOPHYLLINUM

R03DA04


1

2

3

0R03DAP V

AMINOPHYLLINUM

R03DA05

0S01ECFV

BRINZOLAMIDUM

S01EC04

 

DORZOLAMIDUM

S01EC03

0S01EEFV

BIMATOPROSTUM

S01EE03

 

LATANOPROSTUM

S01EE01

 

TRAVOPROSTUM

S01EE04

0S01GXFV

OLOPATADINUM

S01GX09

0V03AEO V

SEVELAMER

V03AE02

1A11CC0K

COLECALCIFEROLUM

A11CC05

 

DIHYDROTACHYSTEROLUM

A11CC02

1A11CC0V

ALFACALCIDOLUM

A11CC03

 

CALCITRIOLUM

A11CC04

1B01ABPV

DALTEPARINUM

B01AB04

 

ENOXAPARINUM

B01AB05

 

NADROPARINUM

B01AB06

 

REVIPARINUM

B01AB08

 

TINZAPARINUM

B01AB10

1C08CAOV

AMLODIPINUM

C08CA01

 

FELODIPINUM

C08CA02

 

LACIDIPINUM

C08CA09

 

LERCANIDIPINUM

C08CA13

 

NIFEDIPINUM

C08CA05

1C10AXOV

EZETIMIBUM

C10AX09

1D01ACTDV

BIFONAZOLUM

D01AC10

 

ISOCONAZOLUM

D01AC05

 

KETOCONAZOLUM

D01AC08

 

MICONAZOLUM

D01AC02

1G01AFVV

BUTOCONAZOLUM

G01AF15

 

FENTICONAZOLUM

G01AF12

 

MICONAZOLUM

G01AF04

1G03GAPV

FOLLITROPINUMALFA

G03GA05

 

FOLLITROPINUM BETA

G03GA06

1J01MAOV

CIPROFLOXACINUM

J01MA02

 

LEVOFLOXACINUM

J01MA12

 

MOXIFLOXACINUM

J01MA14

 

OFLOXACINUM

J01MA01

 

PEFLOXACINUM

J01MA03

1J01MAPV

CIPROFLOXACINUM

J01MA02

 

LEVOFLOXACINUM

J01MA12

 

MOXIFLOXACINUM

J01MA14

 

OFLOXACINUM

J01MA01

 

FLUCONAZOLUM

J02AC01

 

ITRACONAZOLUM

J02AC02

1J02ACPV

FLUCONAZOLUM

J02AC01

1J05ABOV

ACICLOVIRUM

J05AB01

 

VALACYCLOVIRUM

J05AB11

1L02AEPV

LEUPRORELINUM

L02AE02

 

TRIPTORELINUM

L02AE04

1L03ABBPV

INTERFERONUM ALFA 2A

L03AB04

 

INTERFERONUM ALFA 2B

L03AB05


1

2

3

1L03ABCPV

PEGINTERFERON ALFA-2A

L03AB11

 

PEGINTERFERON ALFA-2B

L03AB10

1L04AAOV

MYCOPHENOLATUM

L04AA06

 

MYCOPHENOLATUM MOFETILUM

L04AA06

1M01A5OV

DEXKETOPROFENUM

M01AE17

 

IBUPROFENUM

M01AE01

 

KETOPROFENUM

M01AE03

 

NAPROXENUM

M01AE02

 

NIMESULIDUM

M01AX17

1M01A5PV

DEXKETOPROFENUM

M01AE17

 

KETOPROFENUM

M01AE03

1M01ABOV

ACECLOFENACUM

M01AB16

 

DICLOFENACUM

M01AB05

 

DICLOFENACUM+MISOPROSTOLUM

M01AB55

 

INDOMETACINUM

M01AB01

 

KETOROLACUM TROMETHAMIN

M01AB15

1M01ABPV

COMBINATII

M01AB55

 

DICLOFENACUM

M01AB05

 

KETOROLACUM TROMETHAMIN

M01AB15

1M01ABRK

DICLOFENACUM

M01AB05

1M01ABRV

COMBINATII

M01AB55

 

DICLOFENACUM

M01AB05

 

INDOMETACINUM

M01AB01

1M01AERV

KETOPROFENUM

M01AE03

1M03B5OV

BACLOFENUM

M03BX01

 

CHLORZOXAZONUM

M03BB03

 

TETRAZEPAMUM

M03BX07

 

TOLPERISONUM

M03BX04

1M03B5PV

TOLPERISONUM

M03BX04

1N03AXOV

GABAPENTINUM

N03AX12

 

PREGABALINUM

N03AX16

1N06AXOV

DULOXETINUM

N06AX21

1N06DATDV

RIVASTIGMINUM

N06DA03

1R05CBOK

ACETYLCYSTEINUM

R05CB01

 

CARBOCISTEINUM

R05CB03

1R05CBOV

CARBOCISTEINUM

R05CB03

1R05CBPV

ACETYLCYSTEINUM

R05CB01

1R06AEOV

CETIRIZINUM

R06AE07

 

LEVOCETIRIZINUM

R06AE09

1R06AXAOK

CYPROHEPTADINUM

R06AX02

 

KETOTIFENUM

R06AX17

1R06AXAOV

CYPROHEPTADINUM

R06AX02

 

KETOTIFENUM

R06AX17

1R06AXBOK

DESLORATADINUM

R06AX27

 

FEXOFENADINUM

R06AX26

 

LORATADINUM

R06AX13

1R06AXBOV

DESLORATADINUM

R06AX27

 

FEXOFENADINUM

R06AX26

1S01AAFV

GENTAMICINUM

S01AA11

 

TOBRAMYCINUM

S01AA12


1

2

3

1S01AXFV

OFLOXACINUM

S01AX11

1S01BAFV

DEXAMETHASONUM

S01BA01

 

FLUOROMETHOLONUM

S01BA07

1S01BCFV

DICLOFENACUM

S01BC03

 

INDOMETACINUM

S01BC01

1S01EDFV

BETAXOLOLUM

S01ED02

 

CARTEOLOLUM

S01ED05

 

TIMOLOLUM

S01ED01

1V03AFOV

CALCII FOLINAS

V03AF03

1V03AFPV

CALCII FOLINAS

V03AF03

2J02ACO V

POSACONAZOLUM

J02AC04

 

VORICONAZOLUM

J02AC03

2J02ACP V

VORICONAZOLUM

J02AC03

2M05B9OV

ACIDUM ALENDRONICUM

M05BA04

 

ACIDUM CLODRONICUM

M05BA02

 

ACIDUM IBANDRONICUM

M05BA06

 

ACIDUM RISEDRONICUM

M05BA07

 

COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)

M05BB03

2M05B9PV

ACIDUM CLODRONICUM

M05BA02

 

ACIDUM IBANDRONICUM

M05BA06

 

ACIDUM PAMIDRONICUM

M05BA03

 

ACIDUM ZOLEDRONICUM

M05BA08

3B03A5O K

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT

B03AB05

3B03A5O V

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT

B03AB05

 

FERROSI GLUCONAS

B03AA03

 

FERROSI SULFAS

B03AA07

3B03A5P V

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA

B03AC02

3G03D5TD V

PROGESTERONUM

G03DA04

9A03AB06O V

OTILONIUM BROMIDUM

A03AB06

9A03BA01PV

ATROPINUM

A03BA01

9A03BB01PV

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

A03BB01

9A03DA02O V

COMBINATII

A03DA02

9A03DA02P V

COMBINATII

A03DA02

9A03DA02RV

COMBINATII

A03DA02

9A05AA02O V

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

A05AA02

9A05BAN3P V

COMBINATII

A05BAN3

9A06AD11OV

LACTULOSUM

A06AD11

9A07AA11OV

RIFAXIMINUM

A07AA11

9A07AX03O V

NIFUROXAZIDUM

A07AX03

9A07EA06O V

BUDESONIDUM

A07EA06

9A07EA06R V

BUDESONIDUM

A07EA06

9A07XA04O V

RACECADOTRILUM

A07XA04

9A08AB01OV

ORLISTATUM

A08AB01

9A09AA02O V

PANCREATINUM

A09AA02

9A10BA03OV

BUFORMINUM

A10BA03

9A10BD02OV

COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM)

A10BD02

 

COMBINATII (GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM)

A10BD02

9A10BD03OV

COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM)

A10BD03

9A10BD04OV

COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM)

A10BD04

9A10BD05OV

COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM)

A10BD05


1

2

3

9A10BH01OV

SITAGLIPTINUM

A10BH01

9A10BX02OV

REPAGLINIDUM

A10BX02

9A10BX04PV

EXENATIDUM

A10BX04

9A11CA01OV

RETINOLUM

A11CA01

9A11CC20OV

COMBINATII

A11CC20

9A11DBN10V

COMBINATII

A11DBN1

9A11DBN1PV

COMBINATII

A11DBN1

9A11DBN20V

COMBINATII

A11DBN2

9A11GA01PV

ACIDUMASCORBICUM

A11GA01

9A11HA02OV

PYRIDOXINUM

A11HA02

9A11HA02PV

PYRIDOXINUM

A11HA02

9A11HA03OV

TOCOFEROLUM

A11HA03

9A12AA03PV

CALCII GLUCONAS

A12AA03

9A14AA03OV

METANDIENONUM

A14AA03

9A16AA01OV

LEVOCARNITINUM

A16AA01

9A16AB02PV

IMIGLUCERASUM

A16AB02

9A16AB04PV

AGALSIDASUM BETA

A16AB04

9A16AB07PV

ALGLUCOSIDASUM ALPHA

A16AB07

9A16AX01OV

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)

A16AX01

9A16AX01PV

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)

A16AX01

9A16AX04OV

NITISINONUM

A16AX04

9A16AX06OV

MIGLUSTATUM

A16AX06

9A16AXN10V

DIVERSE

A16AXN1

9A16AXN1PV

DIVERSE

A16AXN1

9B01AB01PV

HEPARINUM

B01AB01

9B01AB11OV

SULODEXIDUM

B01AB11

9B01AB11PV

SULODEXIDUM

B01AB11

9B01AC30OV

COMBINATII (ACID ACETYLSALICYLICUM+DIPYRIDAMOLUM)

B01AC30

9B01AD02PV

ALTEPLASUM

B01AD02

9B01AD10PV

DROTRECOGINUM ALFA

B01AD10

9B01AX05PV

FONDAPARINUX SODIUM

B01AX05

9B02AA02P V

ACIDUM TRANEXAMICUM

B02AA02

9B02BA01PV

PHYTOMENADIONUM

B02BA01

9B02BD02PV

MOROCTOCOG ALFA

B02BD02

 

OCTOCOG ALFA

B02BD02

9B02BD03PV

COMPLEX DEANTIINHIBITORI Al COAGULĂRII

B02BD03

9B02BD04PV

FACTOR IX DE COAGULARE

B02BD04

 

NONACOG ALPHA

B02BD04

9B02BD06PV

FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND

B02BD06

9B02BD08PV

EPTACOG ALFA ACTIVATUM

B02BD08

9B02BX01PV

ETAMSYLATUM

B02BX01

9B02BX02P V

CARBAZOCHROMI SALICYLAS

B02BX02

9B03ABN1OK

FERROCHOLINATUM

B03ABN1

9B03AD02O V

COMBINATII

B03AD02

9B03AD03O V

COMBINATII

B03AD03

9B03AD04O V

COMBINATII

B03AD04

9B03AE01OV

COMBINATII

B03AE01

9B03AE10OV

COMBINATII

B03AE10

9B03AEN1OV

COMBINATII (FERROSI SULFAS+ACIDUM ASCORBICUM)

B03AEN1

9B03BA01PV

CYANOCOBALAMINUM

B03BA01


1

2

3

9B03BA51OV

COMBINATII

B03BA51

9B03BB01OV

ACIDUM FOLICUM

B03BB01

9C01AA05O K

DIGOXINUM

C01AA05

9C01AA05OV

DIGOXINUM

C01AA05

9C01AA05PV

DIGOXINUM

C01AA05

9C01BA01OV

CHINIDINI SULFAS

C01BA01

9C01BB02OV

MEXILETINUM

C01BB02

9C01BC03OV

PROPAFENONUM

C01BC03

9C01BC03PV

PROPAFENONUM

C01BC03

9C01BD01OV

AMIODARONUM

C01BD01

9C01CA24PV

EPINEPHRINUM

C01CA24

9C01EA01PK

ALPROSTADILUM

C01EA01

9C01EA01PV

ALPROSTADILUM

C01EA01

9C01EB15OV

TRIMETAZIDINUM

C01EB15

9C01EB17OV

IVABRADINUM

C01EB17

9C02AB01OV

METHYLDOPUM

C02AB01

9C02CA01OV

PRAZOSINUM

C02CA01

9C02KX01OV

BOSENTANUM

C02KX01

9C03CA01OV

FUROSEMIDUM

C03CA01

9C03CA01PV

FUROSEMIDUM

C03CA01

9C03DA01OV

SPIRONOLACTONUM

C03DA01

9C03DA04O V

EPLERENONUM

C03DA04

9C03EB01OV

COMBINATII (SPIRONOLACTONUM+FUROSEMIDUM)

C03EB01

9C04AD03O V

PENTOXIFYLLINUM

C04AD03

9C04AX07O V

VINCAMINUM

C04AX07

9C04AXN1OK

GINKGO BILOBA

C04AXN1

9C04AXN1OV

GINKGO BILOBA

C04AXN1

9C05AA01RV

COMBINATII

C05AA01

9C05AA08RV

COMBINATII

C05AA08

9C05AD01RV

COMBINATII

C05AD01

9C05BX01OV

CALCII DOBESILAS

C05BX01

9C05CA53O V

DIOSMINUM (COMBINATII)

C05CA53

9C05CA54O V

TROXERUTINUM (COMBINATII)

C05CA54

9C07BB07OV

COMBINATII (BISOPROLOLUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C07BB07

9C07EBN1OV

COMBINATII (METOPROLOLUL+FELODIPINUM)

C07EBN1

9C07NAN1OV

COMBINATII

C07NAN1

9C08CA06O V

NIMODIPINUM

C08CA06

9C08CA06P V

NIMODIPINUM

C08CA06

9C09BB02O V

COMBINATII (NITRENDIPINUM+ENALAPRILUM)

C09BB02

9C09BB10OV

COMBINATII (VERAPAMILUM+TRANDOLAPRILUM)

C09BB10

9C10AX06OV

ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90

C10AX06

9C10BX03OV

COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM)

C10BX03

9D01AA02TD V

NATAMYCINUM

D01AA02

9D01AC52TDV

COMBINATII

D01AC52

9D01BA02OV

TERBINAFINUM

D01BA02

9D05AX02TD V

CALCIPOTRIOLUM

D05AX02

9D05AX52TD V

COMBINATII (CALCIPOTRIOLUM+BETAMETHASONUM)

D05AX52

9D05AXN1TDV

COMBINATII

D05AXN1

9D05BB02OV

ACITRETINUM

D05BB02

9D06AA04TD V

TETRACYCLINUM

D06AA04


1

2

3

9D06AX01TDV

ACIDUM FUSIDICUM

D06AX01

9D06BA01TDV

SULFADIAZINUM

D06BA01

9D06BB03TD V

ACICLOVIRUM

D06BB03

9D06BB04TD V

PODOPHYLLOTOXINUM

D06BB04

9D06BB10TDV

IMIQUIMODUM

D06BB10

9D07AA02TD V

HYDROCORTISONUM

D07AA02

9D07AB02TD V

HYDROCORTISONUM BUTYRATUM

D07AB02

9D07AB10TDV

ALCLOMETAZONUM

D07AB10

9D07AC01TDV

BETAMETHASONUM

D07AC01

9D07AC04TD V

FLUOCINOLONI ACETONIDUM

D07AC04

9D07AC05TD V

FLUOCORTOLONUM

D07AC05

9D07AC13TDV

MOMETASONUM

D07AC13

9D07AC14TDV

METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT

D07AC14

9D07AC17TDV

FLUTICASONUM PROPIONAT

D07AC17

9D07AD01TDV

CLOBETASOLUM

D07AD01

9D07CA01TDV

COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM+HYDROCORTISONUM)

D07CA01

9D07CB01TDV

COMBINATII

D07CB01

9D07CC01TDV

COMBINATII

D07CC01

 

COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + BETAMETHASONUM)

D07CC01

9D07CC02TD V

COMBINATII

D07CC02

9D07XB02TD V

COMBINATII

D07XB02

9D07XC01TDV

COMBINATII

D07XC01

9D07XC03TD V

COMBINATII (MOMETASONUM + AC. SALICILICUM)

D07XC03

9D07XDN1TDV

COMBINATII

D07XDN1

9D10AD01TDV

TRETINOINUM

D10AD01

9D10AD54TDV

COMBINATII (ISOTRETINOINUM + ERITROMICINUM)

D10AD54

9D10AF02TDV

ERYTHROMYCINUM

D10AF02

9D10AF52TDV

COMBINATII

D10AF52

9D10AX03TDV

ACIDUM AZELAICUM

D10AX03

9D10BA01OV

ISOTRETINOINUM

D10BA01

9D11AX15TDV

PIMECROLIMUS

D11AX15