MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 557/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 557         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

707. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

745. - Hotărâre privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

746. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei anuale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont al Unitătilor de Informatii Financiare

 

760. - Hotărâre privind înfiintarea societătilor comerciale „Servicii Energetice Banaf - SA, „Servicii Energetice Dobrogea" - SA, „Servicii Energetice Moldova" - SA, „Servicii Energetice Oltenia" - S.A. si „Servicii Energetice Muntenia" - S.A. prin reorganizarea Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A.

 

792. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în Circumscriptia electorală Racsa, judetul Satu Mare

 

793. - Hotărâre pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru autoritătile administratiei publice locale în Circumscriptia electorală Racsa, judetul Satu Mare, din data de 12 septembrie 2010

 

795. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

796. - Hotărâre pentru aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

204. - Decizie pentru numirea doamnei Lorincz Csilla în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 si 634 bis din 28 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Balsa", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 26, 111, 115 si 117;

b) la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 28C", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „În localitatea Rosia din DC 28A cu îmbrăcăminte din balast în lungime de 3,7 km, cu lătimea carosabilului de 6 m si lătimea platformei de 8 m";

c) după pozitia nr. 186 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 187, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baru", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 1, 9, 11, 13, 32, 33, 34, 43, 54, 58, 59 si 65;

b) după pozitia nr. 211 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 212-214, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banita", la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de interes local deschis circulatiei publice de utilitate agricolă Botani-Băiesti", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DN 66 până la drumul Băiesti, lungime de 2.652 ml, lătime de 4 ml";

- la pozitia nr. 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de interes local deschis circulatiei publice de utilitate agricolă Rusesti", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din macadam, de la DN 66 până la DJ 666, lungime de 3.990 ml, lătime de 6 ml";

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de interes local deschis circulatiei publice de utilitate agricolă Răchita", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DJ 666 până la cătunul Răchita, lungime de 2.295 ml, lătime de 4 ml";

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de interes local deschis circulatiei publice de utilitate agricolă Marconi", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din pământ stabilizat, de la DN 66 până la cătunul Marconi, lungime de 1.530 ml, lătime de 4 ml".

4. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Densus", la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatatie agricolă Lazuri 1", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densus, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densus nr. 8/2010";

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatatie agricolă Calea Carnesti", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densus, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densus nr. 8/2010";

- la pozitia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatatie agricolă Calea Pestenii", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densus, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densus nr. 8/2010";

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatatie agricolă Luncii", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densus, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densus nr. 8/2010";

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatatie agricolă Hatagelului", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densus, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densus nr. 8/2010";

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploatatie agricolă Valea Mare", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Densus, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Densus nr. 8/2010".

5. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mia", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 169, 186-188, 190-202;

b) după pozitia nr. 252 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 253-260, conform anexei nr. 3.

6. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pui", la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie DAE 1", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la calea ferată Pui, familia Mistău, la pod Strei, moara Galati, DC 64, lungime 2.485 m, lătime 6 m, drum de pământ";

- la pozitia nr. 98, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie DAE 2", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la DC 64 la familia Ceută, Galati, Hotar Rusor, lungime 1.800 m, lătime 6 m, drum de pământ";

- la pozitia nr. 119, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie DAE 3", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la hotar Galati, la pod Strei Rusor, lungime 1.210 m, lătime 6 m, drum de pământ";

- la pozitia nr. 120, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie DAE 4", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la pod Strei Rusor la DN 66, lungime 465 m, lătime de 6 m, drum de pământ."

7. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râu de Mori", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 72 se introduc 14 noi pozitii, pozitiile nr. 73-86, conform anexei nr. 4.

8. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Romos", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) la pozitia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol Romosel-Ciungu Mare";

b) după pozitia nr. 240 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 241, conform anexei nr. 5.


9. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sălasu de Sus", la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie nr. 3 Sălasu de Sus - Bărasti", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 3.570 m, lătimea 6 m, drum de pământ";

- la pozitia nr. 14, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie nr. 5 Sălasu de Sus-Dricul de Sus-Vad", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 870 m, lătimea 6 m, drum de pământ";

- ia pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie nr. 4 Pestera-Piatra", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 1.390 m, lătimea 6 m, drum de pământ";

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie nr. 6 Paros-Zăvoi", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 2.050 m, lătimea 6 m, drum de pământ";

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie nr. 1 Zăvoi-Ohaba de Sub Piatră", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 2.520 m, lătimea 6 m, drum de pământ";

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie nr. 2 Zăvoi- Sălasu de Jos", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 1.860 m, lătimea 6 m, drum de pământ".

10. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Totesti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie Drumul Păsunii", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit, sat Totesti, lungime 1.680 m, lătime 5 m, se formează din calea ferată până în păsune, hotar cu comuna General Berthelot";

- la pozitia nr. 5, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «Drumul Rovinii»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum nepietruit, îmbrăcăminte din pământ stabilizat, sat Totesti, lungime 1.115 m, lătime 5 m, se formează din DJ 687 până la canal 18 Obreja";

- la pozitia nr. 6, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «Drum paralel cu calea ferată»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Nepietruit, îmbrăcăminte din pământ, sat Totesti, lungime 996 m, lătime 5 m, se formează din DJ 687 până la «Calea mică»";

- la pozitia nr. 7, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «Cleje-Calea mică»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Nepietruit, îmbrăcăminte din pământ, sat Totesti, lungime 585 m, lătime 5 m, se formează din DN 68 până la «Măstăcănei»";

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «Piua»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din pământ stabilizat, sat Cirnesti, lungime 360 m, lătime 5 m, se formează din DJ 685 până ia râul Cirlete";

- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «Câmpu Barb»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din pământ, sat Cirnesti, lungime 1.750 m, lătime 5 m, se formează de la limita satului Cirnesti spre Ostrov";

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «De la coloană»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Nepietruit, sat Cirnesti, lungime 986 m, lătime 5 m, se formează din DN 68 spre Păciisa";

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «Câmpu Mare»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „îmbrăcăminte din pământ stabilizat, sat Păciisa, lungime 293 m, lătime 5 m, se formează din DC 83 până la «Zăvoaie» Totesti";

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «Drumul gării», iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pietruit, sat Păciisa, lungime 1.950 m, lătime 5 m, se formează de la limita intravilan sat Păciisa până la «Pârâul de Câmp»";

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «După spital»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Nepietruit, lungime 1.615 m, lătime 5 m, sat Păciisa, se formează din hotar cu satul Cirnesti până în DC 83";

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum agricol de exploatatie «Păsune-după sat»", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Nepietruit, sat Reea, lungime 1.170 m, lătime 5 m, se formează din păsune-pod Cirlete până la limita intravilan";

b) după pozitia nr. 91 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 92, conform anexei nr. 6.

11. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei General Berthelot", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat de la podul peste râul Galbena - sat Fărcădin până la limita cu orasul Hateg, lungime 3.000 m, lătime 6 m";

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Fărcădin din Drumul Luncii până la limita cu satul Totesti, lungime 2.090 m, lătime 4 m";

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Fărcădin de la râul Galbena până în colt tarla Buduroni, lungime 1.005 m, lătime 6 m";

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Fărcădin din colt tarla Buduroni până în Păsunea Mare (limita de sud cu satul Copaci), lungime 1.500 m, lătime 4 m";

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Tustea din Obreje până în drumul Băltii (la iugărele taurilor - Fărcădin), lungime 2.700 m, lătime 6 m";

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Îmbrăcăminte din pământ stabilizat sat Tustea de la podul de peste râul Galbena până la limita administrativă a satului Hătăgel, lungime 1.663 m, lătime 6 m";

b) după pozitia nr. 99 se introduc 12 noi pozitii, pozitiile nr. 100-111, conform anexei nr. 7.

12. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vetel", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 159 se introduc 38 de noi pozitii, pozitiile nr. 160-197, conform anexei nr. 8.

Art. II. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 707.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Balsa

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

Inventar

- în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

187.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 28A din DC 28 Mada

În localitatea Mada-Balsa cu îmbrăcăminte din balast în lungime de 7,1 km, cu lătimea carosabilului de 6 m si lătimea platformei de 8 m

1895

-

Domeniul public al comunei Balsa, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Balsa nr. 6/2010

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Baru

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau, după

caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar - în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

212.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 70 Livadia-Valea Lupului

Lungime - 3.000 m lătime - 4 m Drum de piatră

1983

-

Domeniul public al comunei Baru, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Baru nr. 44/2010

213.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 70D Baru-Valea Lupului

Lungime - 6.500 m

lătime - 4 m

Drum de piatră si partial

pământ

1983

-

Domeniul public al comunei Baru, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Baru nr. 44/2010

214.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 70E Baru-Livadia

Lungime - 4.000 m lătime - 4 m Drum de pământ

1983

-

Domeniul public al comunei Baru, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Comunei Baru nr. 44/2010

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mia

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau, după

caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar - în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

253.

1.6.4.

Clădire cinematograf „Lumina" llia

Clădire cinematograf „Lumina" llia, situată în comuna llia, Str. Libertătii nr. 10, având capacitatea de 300 de locuri

2009

6.306,88

Domeniul public al comunei llia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009 Ordonanta Guvernului nr. 59/2005, cu modificările


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

si completările ulterioare Protocol de preluare nr. 800/3.901/2009

254.

1.6.8.

Teren aferent Statiei de epurare din localitatea Bretea Mureseană

Teren în suprafată de 3.000 mp, aferent statiei de epurare din localitatea Bretea Mureseană, identificat în titlul de proprietate nr. 20/5.999, parcela nr. 1.033/44/1 Vecinătăti: la Nord - Osoianu Constantin, la Est - intravilan Bretea Mureseană, la Sud - intravilan Bretea Mureseană, la Vest - Ister Petru

2009

0

Domeniul public al comunei llia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009 Titlul de proprietate nr. 20/5.999, nr. parcelă 1.033/44/1

255.

1.6.8.

Teren aferent gospodăriei de apă din localitatea Bretea Mureseană

Teren în suprafată de 10.000 mp, aferent gospodăriei de apă din localitatea Bretea Mureseană, identificat în cartea funciară nr. 60.097 a localitătii Bretea Mureseană, nr. parcelă 1091/1 Vecinătăti: la Nord - comuna llia, la Est - comuna llia, la Sud - comuna llia, la Vest - drum

2009

0

Domeniul public al comunei llia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009

256.

1.6.4.

Clădire administrativă la Căminul Cultural llia cu destinatia de Centru de îngrijire si asistentă după programul scolar tip „after school"

Clădire situată în comuna llia, Str. Libertătii nr. 16, constructie din cărămidă, având suprafata construită de 166 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 60.107 a localitătii llia, nr. parcelă 692, 693 Vecinătăti: la Nord - comuna llia, la Est - Marian Adrian, la Vest - lovan Mariana, la Sud - drum

2004

0

Domeniul public al comunei llia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009

257.

1.3.7.

Teren aferent clădirii administrative la Căminul Cultural llia

Teren situat pe Str. Libertătii nr. 16, în suprafată de 2.778 mp, înscris în cartea funciară nr. 60.107 a localitătii llia, nr. parcelă 692, 693 Vecinătăti: la Nord - teren comuna llia, la Est - Marian Adrian, la Vest - lovan Mariana, la Sud - drum

2004

0

Domeniul public al comunei llia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2009

258.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 1

Situat în extravilanul comunei llia, satul llia, porneste de la str. Horea până la DN 7, cu lungimea de 3,05 km si lătimea de 4 m, drum de pământ, deserveste suprafetele agricole situate în locul numit „Tarina de Jos - llia"

2010

0

Domeniul public al comunei llia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2010

259.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 2

Situat în extravilanul comunei llia, satele Bacea si Sârbi, porneste de la DC 153 (llia- Bacea) până la DJ 706

2010

0

Domeniul public al comunei llia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2010


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

(DJ706A-DN76), cu lungimea de 1,72 km si lătimea de 4 m, drum de pământ, deserveste suprafetele agricole situate în locurile numite „La Rugă"

 

 

 

260.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 3

Situat în extravilanul comunei llia, satele Cuies si Bacea, porneste de la DC 153 (llia- Bacea) până la DC 154 (llia-Cuies-Ulies-DN 7), până la DC 153 (llia- Bacea), cu lungimea de 2,15 km si lătimea de 4 m, drum de pământ, deserveste suprafetele agricole situate în locurile numite „Petrani"

2010

0

Domeniul public al comunei llia, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2010

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râu de Mori

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau, după

caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar - în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

73.

1.6.4.

Clădire scoală Râu de Mori

Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori

2010

57.800

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

74.

1.6.

Statie autobuz Unciuc

Situat în comuna Râu de Mori, satul Unciuc

2010

10.500

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

75.

1.6.3.2.

împrejmuire sediu administrativ Râu de Mori + poartă + portită

Situat in comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori

2010

83.000

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

76.

1.6.3.2.

împrejmuire grădină Primărie Râu de Mori

Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori

2010

50.000

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

77.

1.6.

Dependintă sediu administrativ vechi

Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori

2010

27.100

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010

78.

1.6.

Adăpost animale Glamee

Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori

2010

141.579

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010


0

1

2

3

4

5

6

79.

1.6.

Teren extravilan pentru constructia unor obiective de interes local

Situat în comuna Râu de

Mori, Ostrov, în suprafată de

2.800 mp, destinat

constructiei unor obiective de

interes local

Vecinătăti:

la Nord: păsune

la Vest: pârâu

la Est: păsune

la Sud: proprietar privat

înscris sub nr. topo. 48/8

2010

0

Domeniul public al comunei

Râu de Mori, potrivit

Hotărârii Consiliului Local

nr. 14/2010

Titlul de proprietate

nr. 20/7.311/2010 emis de

Comisia judeteană pentru

stabilirea dreptului de

proprietate asupra

terenurilor -

judetul Hunedoara

80.

1.6.

Teren extravilan pentru constructia unor obiective de interes local

Situat în comuna Râu de

Mori, satul Râu de Mori, în

suprafată de 155,56 ha,

destinat constructiei unor

obiective de interes local

Vecinătăti:

la Nord: pădure

la Vest: pârâu

la Est: pârâu

la Sud: păsune comunală

înscris sub nr. topo. 1.657/2

2004

0

Domeniul public al comunei

Râu de Mori, potrivit

Hotărârii Consiliului Local

nr. 14/2010

Titlul de proprietate

nr. 90.878/470/2004 emis de

Comisia judeteană

pentru stabilirea dreptului

de proprietate asupra

terenurilor -

judetul Hunedoara

81.

1.6.

Teren intravilan pentru constructia unor obiective de interes local

Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafată de 3.264 mp, destinat constructiei unor obiective de interes local Vecinătăti:

la Nord: proprietate publică la Vest: limită intravilan la Est: drum de exploatare la Sud: proprietar particular înscris sub nr. topo. 75/14

2008

0

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 20/3.930/2008 emis de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judetul Hunedoara

82.

1.3.7.

Teren extravilan pentru constructia unor obiective de interes local

Situat în comuna Râu de

Mori, satul Râu de Mori, în

suprafată de 7.300 mp,

destinat constructiei unor

obiective de interes local

Vecinătăti:

la Nord: drum

la Vest: păsune + drum

la Est: păsune

la Sud: păsune

înscris sub nr. topo. 1653

2007

0

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 20/285/2007 emis de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judetul Hunedoara

83.

1.6.

Teren extravilan pentru constructia unor obiective de interes local

Situat în comuna Râu de

Mori, satul Râu de Mori, în

suprafată de 3.700 mp,

destinat constructiei unor

obiective de interes local

Vecinătăti:

la Nord: pârâul Râusor

la Vest: pădure

la Est: drum

la Sud: drum

înscris sub nr. topo. 1.652

2007

0

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 20/285/2007 emis de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judetul Hunedoara

84.

1.6.

Teren intravilan pentru constructia unor obiective de interes local

Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafată de 1.178 mp, destinat constructiei unor obiective de interes local

2007

0

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010


0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Vecinătăti:

la Nord: drum comunal la Vest: râul Râusor la Est: domeniul public la Sud: râul Râusor

 

 

Titlul de proprietate

nr. 90.878/655/2007 emis de

Comisia judeteană

pentru stabilirea dreptului

de proprietate asupra

terenurilor -

judetul Hunedoara

85.

1.6.

Teren intravilan pentru constructia unor obiective de interes local

Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafată de 671,4 mp, destinat constructiei unor obiective de interes local Vecinătăti:

la Nord: domeniul privat la Vest: drum de acces la Est: teren extravilan proprietari particulari la Sud: domeniul privat Parcela nr. 73/5/7 este dezmembrată din parcela nr. 73/5 din T.P. anterior mentionat.

2005

0

Domeniul public al comunei Râu de Mori, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2010 Titlul de proprietate nr. 90.878/520/2005 emis de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - judetul Hunedoara

86.

1.6.

Teren intravilan pentru constructia unor obiective de interes local

Situat în comuna Râu de Mori, satul Râu de Mori, în suprafată de 667,0 mp, destinat constructiei unor obiective de interes local Vecinătăti: la Nord: drum privat la Vest: drum de acces la Est: teren extravilan proprietari particulari la Sud: domeniul public Parcela nr. 73/5/8 este dezmembrată din parcela nr. 73/5 din T.P. anterior mentionat.

2005

0

Domeniul public al comunei

Râu de Mori, potrivit

Hotărârii Consiliului Local

nr. 14/2010

Titlul de proprietate

nr. 90.878/520/2005 emis

de Comisia judeteană

pentru stabilirea dreptului

de proprietate asupra

terenurilor -

judetul Hunedoara

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Romos

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau, după

caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar - în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

241.

1.6.1.

Teren destinat constructiei de case pentru specialisti, Programul „Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti"

Teren agricol în suprafată de 10.000 mp, situat în comuna Romos, satul Romos, parcela 1.418/38

2008

 

Domeniul public al comunei Romos, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2010, Titlul de proprietate nr. 20/7.306/2010 eliberat de Comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, judetul Hunedoara


ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Totesti

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau, după

caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar - în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

92.

1.6.2.

Teren intravilan

Teren intravilan, situat în satul Reea, în suprafată de 6.000 mp, având ca vecini: intravilan satul Reea, pârâul Cirlete, păsune satul Paclisa, DC 83, identificat potrivit C.F. nr. 300, nr. topo. 264

1991

 

Domeniul public al comunei Totesti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2010

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei General Berthelot

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau, după

caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar - în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

100.

1.3.7.1

Drum vicinal

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul General Berthelot, de la poarta secundară a fostului IAS până la drumul vicinal ce merge la Balta Unirea, lungime 600 m, lătime 4,5 m

1895

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009

101.

1.3.7.1

Drum vicinal

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la drum vicinal Cirezu (din vale de la Urzica) până la Drumul Aparatului, lungime 400 m, lătime 4,5 m

1895

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009

102.

1.3.7.1

Drum vicinal

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Tustea, de la Vârful Aparatului până în DJ 687C (lângă gospodăria lui Crai Dom), lungime 2.050 m, lătime 4,5 m

1895

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009

103.

1.3.7.1

Drum vicinal

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la Vârful Aparatului pe la grădina lui Avram până la limita de hotar cu satul Boita, lungime 1.800 m, lătime 4,5 m

1895

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009


0

1

2

3

4

5

6

104.

 

Drum vicinal

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la drum vicinal Cirezu (din vale de la Urzica) pe Prislop până la limita cu Silvasul de Sus, lungime 750 m, lătime 4,5 m

1895

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009

105.

1.3.7.1

Drum vicinal

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la drum vicinal Cirezu (din vale de la Urzica) pe Prislop până la limita cu Silvasul de Sus, lungime 750 m, lătime 4,5 m

1895

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009

106.

1.3.7.1

Drum vicinal

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Livezi, de la fostele birouri ale IPEG (pe Băceusa - Valea Jupânesii) până la Poiana, lungime 750 m, lătime 4,5 m

 

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009

107.

1.3.7.1

Drum vicinal

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Tustea, de la Părău (din dreptul proprietătii lui llian Roderica) până în Drumul Totestiului (la iugărele taurilor), lungime 1.200 m, lătime 4,5 m

1895

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009

108.

1.3.7.1

Drum vicinal

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Tustea, de la Părău (din dreptul proprietătii lui llian Roderica) până în Drumul Totestiului (la iugărele taurilor), lungime 1.200 m, lătime 4,5 m

1895

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009

109.

 

Teren extravilan - Luncă Tustea

Suprafată de 30.000 mp, având destinatia de teren arabil, CF nr. 60.048, situat între vecinii: la Vest canal, la Sud teren primărie, la Nord DJ 687C, la Est teren primărie

1991

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010

110.

 

Teren extravilan - Luncă Tustea

Suprafată de 46.215 mp, având destinatia de teren arabil, CF nr. 60.049, situat între vecinii: la Vest canal, la Sud teren primărie, la Nord teren primărie, la Est canal

1991

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2010

111.

1.3.7.1

Drum vicinal Drumul Băltii 1

îmbrăcăminte din pământ stabilizat, satul Fărcădin, din Drumul Băltii (de la iugărele taurilor) până la Măieriste, lungime 800 m, lătime 6 m

1895

 

Domeniul public al comunei General Berthelot, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2010


ANEXA Nr. 8

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vetel

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul

dobândirii

sau, după

caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar - în lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

160.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 1, Vetel

Drum de pământ, L = 0,600 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 981), de la stadion până la Valea Herepeii

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

161.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 2, Vetel, Mintia

Drum de pământ, L = 1,9 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1085), de la Valea Herepeii până la Barajul Mintia

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

162.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 3, Vetel

Drum de pământ, L = 0,3 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1037), prelungire drum Delnita până la râul Mures

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

163.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 4, Mintia

Drum de pământ, L = 0,55 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1056), pe lângă canal turnuri de răcire Mintia până la râul Mures

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

164.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 5, Mintia

Drum de pământ, L = 0,58 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1613), de la Târg Mintia până la DC 129B Mintia Târg - Herepeia

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

165.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 6, Mintia

Drum de pământ, L = 0,95 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1256/12), de la str. I. Corvin până la Canal drenaj Avicola

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

166.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 7, Mintia

Drum de pământ, L = 0,85 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1256/12/1), de la str. Canal drenaj Avicola până la Valea Devei

2005

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

167.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 8, Mintia

Drum învelis de piatră, L = 0,26 km, I = 7 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1116), de la Baraj Mintia până la Gard Colt Fier Vechi

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010


0

1

2

3

4

5

6

168.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 9, Mintia

Drum învelis de piatră,

L = 1,00 km, l = 7m

(nr. parcelă în plan cadastral

atribuit De 1130/2), de la

Gard Colt Fier Vechi până la

DC129A

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

169.

1.3.7.1.

Drum de acces nr. 10 Mintia

Drum de pământ, L = 0,15 km, I = 2 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit Pt 1216), de la DN 7 până la linia CFR

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

170.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 11 Vetel, Mintia

Drum de pământ, L = 0,75 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1046), de la De 1037 - prelungire Delnită până la DE 1056 - lângă turnurile de răcire Mintia

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

171.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 12 Vetel, Mintia

Drum de pământ, L = 1,7 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 1055), de la Valea Vetelului până la castrul roman

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

172.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 13 Vetel

Drum de pământ, L = 1,5 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 946), de la DN 7 până după Balastiera - Pod CFR Mures

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

173.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 14 Lesnic

Drum de pământ, L = 0,98 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 863), de la pârâul Hobita până la parcare după gospodăria fam. Lică Dumitru

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

174.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 15, Lesnic

Drum de pământ, L = 1,35 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 106), din DN 7 de la parcare după fam. Lică până la drumul ce coboară după satul Lesnic

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

175.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 16 Lesnic

Drum de pământ, L = 1,00 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 102), de la De 106 ce coboară la parcare după fam. Lică până la drumul ce coboară după satul Lesnic

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

176.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 17, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,5 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 158), din DN 7 de la parcare după fam. Lică până la pădurea lui Ardeleanu N

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010


0

1

2

3

4

5

6

177.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 18, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,85 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 78), din str. I.Vidu până la De 106

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

178.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 19, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,95 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 72), de la De 78 până la podet Valea Lesnic De 56

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

179.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 20, Lesnic

Drum de pământ, L = 2,1 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 56), din Str. Muresului lângă S.C. Avicola până la DN 7, pe lângă tabla 5

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

180.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 21, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,70 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 19), de la De 56 până la cotul Muresului

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

181.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 22, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,56 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 376/1), de la Got Octavian până la Valea Lesnicului - Str. Arinilor

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

182.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 23, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,55 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 580), de la str. V. Bratii până la Barcuri - Olar Marin

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

183.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 24, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,18 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 508), de la str. V. Bratii până la Stadion Lesnic

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

184.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 25, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,50 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 18), de la Valea Bratii până la mijlocul tarlalei 2

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

185.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 26, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,35 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 15/62), de la DN 7 până la Mures

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

186.

1.3.7.1.

Drum de acces nr. 27, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,40 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 15/43), de la De 15/62 până la De 15/44

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

187.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 28, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,45 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 15/24), de la De 15/62 până la De 15/44

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010


0

1

2

3

4

5

6

188.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 29, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,65 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 15/44), de la DN până la Mures, pe lângă canal Valea Chindiei

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

189.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 30, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,85 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 7/27) de la DN 7 pe lângă canal Valea Chindiei, de la mijlocul canalului în stânga spre hotarul Săcămas

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

190.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 31, Lesnic

Drum de pământ, L = 0,20 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 7/58) de la canal Valea Chindiei până la mijlocul tarlalei 1

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

191.

1.3.7.1.

Drum agricol de exploatatie nr. 32, Căoi

Drum de pământ, L = 0,35 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 2006/1) de la limita intravilanului - Fântânele la Biserica din satul Căoi

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

192.

1.3.7.1

Ulită în satul Căoi, drum vicinal nr. 33

Drum de pământ, L = 0,15 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 46/2) de la DC 131 Vetel-Căoi la limita intravilanului lângă pârâul Fântânele

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

193.

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie nr. 34, Bretelin Căoi

Drum de pământ, L = 1,58 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 2251) de la limita intravilanului Bretelin până lângă DC 130

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

194.

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie nr. 35, Vetel

Drum de pământ, L = 0,45 km, I = 4 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit De 2318/1) de la limita DC 130A, Vetel- Herepeia-Bretelin (Nichifor) până la bazinele de apă Herepeia

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

195.

1.3.7.1

Drum agricol de exploatatie nr. 36, Mintia

Drum de pământ, L = 0,25 km, I = 10 m (nr. parcelă în plan cadastral atribuit - De 1136/1) DVnr. 7 până după statia de epurare Mintia

1991

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2010

196.

1.6.2

Teren de sport în satul Vetel

Teren înscris în C.F. 60432 VETEL/Vetel în suprafată de 8.136 mp

2010

42.508

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2010

197.

1.6.2

Teren necesar constructiei de case în cadrul Programului „Renasterea satului românesc - 10 case pentru specialisti"

Teren înscris în C.F. 849 Lesnic, nr. 620/2VETEL/ Lesnic în suprafată de 5.888 mp

1985

 

Domeniul public al comunei Vetel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 23/2010


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. (2) si al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se revocă din functia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială doamna Mariana Nedelcu, reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 2. - Se numeste în functia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Nicolae Ivăschescu, reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 3. - Pozitia nr. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2009 privind revocarea si numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 19 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Nicolae Ivăschescu - reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale".

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 745.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei anuale a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la Grupul Egmont al Unitătilor de Informatii Financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă efectuarea plătii contributiei anuale ce revine Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, în calitate de membru al Grupului Egmont al Unitătilor de Informatii Financiare.

(2) Sumele necesare pentru plata contributiei anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Oficiului National de Prevenire

si Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 746.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea societătilor comerciale „Servicii Energetice Banat" - S.A., „Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., „Servicii Energetice Moldova" - S.A., „Servicii Energetice Oltenia" - S.A. si „Servicii Energetice Muntenia" - S.A. prin reorganizarea Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se reorganizează Societatea Comercială Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - SA, filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A., ca urmare a divizării prin desprindere a unei părti din patrimoniul acesteia, în temeiul art. 2501 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se înfiintează, în conditiile legii, următoarele societăti comerciale, având actionar unic Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A.:

a) Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat" - S.A., cu sediul în municipiul Timisoara, str. I.M. Pestalozzi nr. 3-5, judetul Timis;

b) Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., cu sediul în municipiul Constanta, str. General Mânu nr. 77, judetul Constanta;

c) Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova" - S.A., cu sediul în municipiul Bacău, str. Arcadie Septilici nr. 7, judetul Bacău;

d) Societatea Comercială „Servicii Energetice Oltenia" - S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei nr. 5, judetul Dolj;

e) Societatea Comercială „Servicii Energetice Muntenia" - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 41-43, sectorul 1.

(2) Societatea Comercială Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A., supusă reorganizării în conditiile alin. (1), îsi continuă existenta ca filială a Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A.

(3) Societătile comerciale prevăzute la alin. (1) sunt persoane juridice române care se înfiintează si se organizează ca societăti comerciale pe actiuni si functionează potrivit legislatiei în vigoare si statutelor proprii aprobate în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Societătile comerciale înfiintate conform art. 1 alin. (1) au ca obiect principal de activitate lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (cod CAEN 4222).

(2) Societătile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (1) pot desfăsura complementar si alte activităti conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutele proprii.

Art. 3. - (1) Capitalul social al Societătii Comerciale „Servicii Energetice Banat" - S.A. se constituie prin preluarea unei părti din activul si pasivul Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A.

(2) Capitalul social al Societătii Comerciale „Servicii Energetice Dobrogea" - S.A. se constituie prin preluarea unei părti din activul si pasivul Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A.

(3) Capitalul social al Societătii Comerciale „Servicii Energetice Moldova" - S.A. se constituie prin preluarea unei părti din activul si pasivul Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A.

(4) Capitalul social al Societătii Comerciale „Servicii Energetice Muntenia" - S.A. se constituie prin preluarea unei părti din activul si pasivul Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A.

(5) Capitalul social al Societătii Comerciale „Servicii Energetice Oltenia" - S.A. se constituie prin preluarea unei părti din activul si pasivul Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A.

(6) Capitalul social al Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A. se diminuează cu suma corespunzătoare, ca urmare a divizării prin desprindere.

(7) Capitalurile sociale ale societătilor comerciale „Servicii Energetice Banat" - S.A., „Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., „Servicii Energetice Moldova" - S.A., „Servicii Energetice Oltenia" - S.A. si „Servicii Energetice Muntenia" - S.A sunt detinute în întregime de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A., în calitate de actionar unic, iar actiunile detinute la aceste societăti constituie proprietatea sa.

Art. 4. - (1) Societătile comerciale „Servicii Energetice Banat" - S.A., „Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., „Servicii Energetice Moldova" - S.A., „Servicii Energetice Oltenia" - S.A si „Servicii Energetice Muntenia" - S.A. preiau toate drepturile, îsi asumă toate obligatiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la Societatea Comercială Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A. si se subrogă în drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale acesteia în relatiile cu tertii, inclusiv în litigiile în curs, precum si în toate raporturile juridice fiscale cu Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile cu personalitate juridică, subordonate acesteia.

(2) Predarea-preluarea activului si pasivului transferate din patrimoniul Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A. În patrimoniul noilor societăti prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol de predare-preluare, conform situatiilor financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2009, după înmatricularea noilor societăti comerciale în registrul comertului.

(3) Prin protocolul de predare-preluare se transferă si datoria la bugetul consolidat al statului către societătile comerciale nou-înfiintate, conform înregistrărilor contabile de înfiintare.

Art. 5. - (1) Personalul angajat în cadrul sucursalelor de întretinere si servicii energetice din cadrul Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A., ce este preluat de noile societăti, precum si cel al entitătilor din cadrul acestor sucursale, la data înmatriculării noilor societăti, se preia de către fiecare societate comercială prevăzută la art. 1 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 169 si art. 170 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contractul colectiv de muncă în vigoare la Societatea Comercială Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A. va fi aplicat si societătilor comerciale nou-înfiintate, până la încheierea unor noi contracte colective de muncă, în conditiile legii.

Art. 6. - (1) Societătile comerciale înfiintate conform art. 1 alin. (2) sunt conduse de adunările generale ale actionarilor, constituite din reprezentantii actionarului, si sunt administrate de consilii de administratie.

(2) Adunările generale ale actionarilor societătilor comerciale înfiintate conform art. 1 alin. (2) sunt formate din 3 membri, care sunt numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A., în baza mandatului emis de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.

(3) Consiliile de administratie ale societătilor comerciale înfiintate conform art. 1 alin. (2) sunt formate din 5 membri, numiti si revocati de adunarea generală a actionarilor fiecăreia dintre societătile comerciale nou-înfiintate, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. adoptate în baza mandatului emis de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.

Art. 7. - La data înfiintării societătilor comerciale prevăzute la art. 1 alin. (2), Hotărârea Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Societătii Comerciale Filiala de întretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv" - S.A. prin reorganizarea activitătii din cadrul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 3 februarie 2005, si Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2001 privind reorganizarea Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 8. - Pentru respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după publicarea prezentei hotărâri se va întocmi proiectul de divizare, se va depune la Oficiul Registrului Comertului până la data de 30 septembrie 2010 si se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 760.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în Circumscriptia electorală Racsa, judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste data de duminică, 12 septembrie 2010, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale în Circumscriptia electorală Racsa, judetul Satu Mare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 792.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru autoritătile administratiei publice locale în Circumscriptia electorală Racsa, judetul Satu Mare, din data de 12 septembrie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 125 alin. (1) si al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul calendaristic privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor partiale pentru autoritătile administratiei publice locale în Circumscriptia electorală Racsa, judetul Satu Mare, din data de 12 septembrie 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Marian Muhulet

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 793.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru autoritătile administratiei publice locale în Circumscriptia electorală Racsa, judetul Satu Mare

 

Nr

crt.

 

 

Termenul de realizare potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autoritătilor

administratiei publice locale,

republicată, cu modificările

si completările ulterioare (articolul)

Actiunea

Cine realizează actiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel putin 35 de zile

înaintea votării 6 august 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea si aducerea la cunostinta

publică a datei desfăsurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

În termen de două zile de

la stabilirea datei

alegerilor, dar nu mai

târziu de

7 august 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscriptiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de

desemnare

14 august 2010

Art. 24 alin. (5) si (7)

Întocmirea listelor cu magistrati si alti juristi

care participă la tragerea la sorti pentru

desemnarea presedintelui biroului electoral

de circumscriptie si a loctiitorului acestuia Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic si au cel putin studii medii

Presedintele

tribunalului, prefectul,

cu participarea

reprezentantilor partidelor politice Prefectul, la propunerea primarului

 

4.

Cu cel putin 24 de ore

înainte de data sedintei 14 august 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunostinta publică a datei

sedintei în care se va efectua tragerea la sorti a presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele

tribunalului

Anunt în presă si

afisare la usa instantei

5.

În termen de cel mult

10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 15 august 2010 Art. 12 si 15

Delimitarea si numerotarea sectiilor de

votare; aducerea la cunostinta publică a delimitării si numerotării sectiilor de votare si a numerotării circumscriptiei electorale

Primarul

Prin dispozitie

Prin afisare

6.

În termen de cel mult

10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la

15 august 2010 Art. 24 alin. (5)

Desemnarea presedintelui biroului

electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Presedintele

tribunalului

Tragere la sorti

7.

În termen de 24 de ore

de la solicitare, după

15 august 2010

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispozitia partidelor politice,

aliantelor politice sau a aliantelor

electorale a listei cuprinzând datele necesare ale presedintelui biroului electoral de circumscriptie si ale loctiitorului acestuia, pentru a fi contactati, precum si adresa si numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscriptie

Presedintele

tribunalului împreună

cu prefectul

În scris

8.

În termen de o zi de la

constituire, dar nu mai târziu de 16 august 2010 Art. 27

Aducerea la cunostinta publică a sediului

biroului electoral de circumscriptie si a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afisare si prin orice

alt mijloc de publicitate


0

1

2

3

4

9.

În termen de 24 de ore

de la constituirea biroului

electoral de

circumscriptie, dar nu mai

târziu de

16 august 2010

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente si complementare

Primarul

În scris

10.

În termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 16 august 2010 Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

11.

În termen de o zi de la

Înregistrare, dar nu mai

târziu de

17 august 2010

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind

desemnarea presedintelui biroului electoral de circumscriptie si a loctiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă si

irevocabilă

12.

În termen de 5 zile de la

constituirea biroului

electoral de

circumscriptie, dar nu mai

târziu de

19 august 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea semnelor electorale biroului

electoral de circumscriptie

Partidele politice,

aliantele politice si aliantele electorale

În scris

13.

În următoarea zi după

expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale 20 august 2010 Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunostinta publică a

semnelor electorale

Biroul electoral de

circumscriptie

Prin orice mijloc de

publicitate

14.

În termen de 18 zile de la

data stabilirii zilei

alegerilor, cel mai târziu la data de 23 august 2010 Art. 16 alin. (1) si art. 221

Punerea la dispozitia primarului a listelor

electorale permanente si a listelor

electorale complementare

Directia pentru

Evidenta Persoanelor si

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

15.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăsurării alegerilor, dar nu mai târziu de

23 august 2010

Art. 44 si 45

Depunerea candidaturilor

Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor

apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri, candidatii independenti

În scris, în 4 exemplare

16.

Cel mai târziu cu 20 de zile

înaintea datei alegerilor,

dar nu mai târziu de

23 august 2010

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă

către conducerile posturilor de

radiodifuziune si televiziune publice si

private sau, după caz, ale studiourilor

teritoriale ale acestora

Partidele politice,

aliantele politice,

aliantele electorale,

candidatii independenti

si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale

În scris

17.

În termen de 24 de ore

de la înregistrare, dar nu mai târziu de 24 august 2010

Art. 50 alin. (3)

Afisarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de

circumscriptie

Prin afisare la sediul

biroului electoral de circumscriptie


0

1

2

3

4

18.

În termen de 24 de ore

de la respingere, dar nu mai târziu de 24 august 2010

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestatii împotriva

respingerii candidaturilor

Candidatii, partidele

politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

19.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 25 august 2010

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

20.

În termen de cel mult

24 de ore de la afisarea candidaturii, dar nu mai târziu de

25 august 2010 Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestatii împotriva

acceptării unor candidaturi

Cetătenii, partidele

politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

21.

În termen de 24 de ore

Declararea recursului împotriva hotărârii

Candidatii, partidele

În scris

 

De la pronuntare, dar nu

pronuntate în cazul respingerii

politice, aliantele

 

 

mai târziu de 26 august 2010

Art. 52 alin. (6)

candidaturii

politice si aliantele electorale care au propus candidatura respectivă

 

22.

În termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 26 august 2010

Art. 52 alin. (5)

Solutionarea contestatiilor formulate împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

În termen de 3 zile de la

data până la care se pot

propune candidaturile,

cel mai târziu la data de 26 august 2010

Art. 24 alin. (13)

Comunicarea către biroul electoral de

circumscriptie a numelui si prenumelui

reprezentantilor partidelor politice,

aliantelor politice si aliantelor electorale care vor face parte din acest birou electoral

Filialele locale ale

partidelor politice,

aliantelor politice si

aliantelor electorale

În scris

24.

În termen de 24 de ore

de la pronuntare, dar nu mai târziu de 27 august 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii

pronuntate în cazul admiterii candidaturii

Cetătenii, partidele

politice, aliantele politice si aliantele electorale

În scris

25.

În termen de 24 de ore

de la înregistrare, dar nu mai târziu de 27 august 2010

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva

hotărârii pronuntate în solutionarea contestatiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si

irevocabilă

26.

Până la rămânerea

definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de 27 august 2010 Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor

electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de

circumscriptie

În scris

27.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de 27 august 2010 Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

Primarul

Prin dispozitie

28.

În termen de 5 zile de la

primirea listelor electorale

permanente, dar nu mai

târziu de 27 august 2010

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispozitia partidelor politice,

aliantelor politice si aliantelor electorale,

la cererea si pe cheltuiala acestora, a

copiilor de pe listele electorale permanente, precum si de pe listele electorale suplimentare

Primarul

La cererea partidelor

politice, aliantelor

politice si aliantelor

electorale


0

1

2

3

4

29.

În termen de 24 de ore

de la înregistrare, dar nu mai târziu de 28 august 2010

Art. 52 alin. (6) si (7)

Solutionarea recursului declarat împotriva

hotărârii pronuntate asupra contestatiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă si

irevocabilă

30.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de 28 august 2010

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscriptie

Proces-verbal

31.

Cu 15 zile înainte de data desfăsurării alegerilor 28 august 2010 Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

32.

Imediat după rămânerea

definitivă a candidaturilor,

dar nu mai târziu de 29 august 2010

Art. 55 alin. (8) si (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe

buletinele de vot, în prezenta

reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale care depun candidaturi

Presedintele biroului

electoral de

circumscriptie

Prin tragere la sorti

33.

În termen de 24 de ore

de la întocmire, dar nu mai târziu de 29 august 2010

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de

partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale pentru consiliul local si primar si comunicarea situatiei centralizate către Societatea Româna de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de

circumscriptie

 

34.

În termen de 24 de ore

de la rămânerea

definitivă a candidaturilor,

cel mai târziu la data de 29 august 2010

Art. 24 alin. (14)

Completarea biroului electoral de

circumscriptie cu reprezentantii partidelor

politice, aliantelor politice si aliantelor

electorale

Presedintele biroului

electoral de

circumscriptie

În functie de numărul

candidaturilor si,

eventual, prin tragere la

sorti

35.

Cel mai târziu până la

29 august 2010

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru

partidele politice parlamentare, aliantele

acestora si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament

Societatea Română de

Televiziune si

Societatea Română de Radiodifuziune

În functie de ponderea

detinută în Parlament

36.

În termen de 24 de ore

de la efectuarea tragerii

la sorti, dar nu mai târziu

de

30 august 2010

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii

pentru înscrierea pe fiecare categorie de

buletine de vot a listelor de candidati si a candidatilor independenti pentru consiliul local, respectiv a candidaturilor pentru functia de primar

Presedintele biroului

electoral de

circumscriptie

În scris

37.

În termen de 24 de ore

de la primirea comunicării

datelor, dar nu mai târziu

de

30 august 2010

Art. 65 alin. (1) si (2)

Calcularea timpilor de antenă acordati

partidelor politice, aliantelor politice,

aliantelor electorale si candidatilor

independenti la serviciile de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de

Televiziune si

Societatea Română de

Radiodifuziune

În functie de situatia

listelor complete

prezentate

38.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 30 august 2010 Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral de circumscriptie

Persoanele interesate

În scris


0

1

2

3

4

39.

În termen de o zi de la

înregistrare, dar nu mai

târziu de 31 august 2010

Art. 31 alin. (6)

Solutionarea contestatiilor privind

completarea biroului electoral de circumscriptie

Tribunalul

Hotărâre definitivă si

irevocabilă

 

40.

Cel mai târziu în data de

6 septembrie 2010

Art. 28 alin. (2) si (4)

Întocmirea listei cu juristi si alte persoane

propuse de primar, care au, de regulă, cel putin studii medii si nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnati presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia

Prefectul, la

propunerea primarului

 

41.

După tipărirea primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, dar nu mai târziu de

6 septembrie 2010

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot pentru consiliul local, respectiv pentru primar membrilor biroului electoral de circumscriptie

Prefectul

 

42.

Cel mai târziu cu 5 zile

înainte de data alegerilor 7 septembrie 2010

Art. 57 alin. (1) si (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de

circumscriptie, prin grija prefectului

 

43.

Cel mai târziu cu 5 zile

înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 7 septembrie 2010 Art. 28 alin. (6)

Desemnarea presedintelui biroului

electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia

Presedintele

tribunalului

Tragere la sorti

44.

În termen de 24 de ore

de la desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a loctiitorului acestuia, cel mai târziu la data de

8 septembrie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea reprezentantilor în biroul

electoral al sectiei de votare

Partidele politice,

aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati în circumscriptia respectivă

În scris

45.

În termen de 24 de ore

de la desemnarea

presedintelui biroului

electoral al sectiei de

votare, dar nu mai târziu

de

8 septembrie 2010

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către presedintele biroului

electoral al sectiei de votare a numărului

de candidati propusi de fiecare partid politic, aliantă politică sau aliantă electorală

Presedintele biroului

electoral de

circumscriptie

În scris

46.

În termen de 24 de ore

de la desemnarea

presedintelui biroului

electoral al sectiei de

votare, dar nu mai târziu

de 8 septembrie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Persoanele interesate

În scris

47.

Imediat după tipărire, dar

nu mai târziu de 8 septembrie 2010

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de

vot de către primar împreună cu

presedintele biroului electoral de

circumscriptie

Prefectul, primarul,

presedintele biroului

electoral de

circumscriptie

Proces-verbal

48.

În termen de o zi de la

înregistrare, dar nu mai

târziu de 9 septembrie 2010

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind

desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de

circumscriptie

Hotărâre definitivă

Si irevocabilă


0

1

2

3

4

49.

În termen de 24 de ore

de la expirarea

termenului prevăzut la art. 28 alin. (8), cel mai târziu la data de 9 septembrie 2010 Art. 28 alin. (7), (10) si (12)

Completarea biroului electoral al sectiei

de votare cu reprezentantii partidelor

politice, aliantelor politice si aliantelor electorale

Presedintele biroului

electoral al sectiei de

votare

Proces-verbal

50.

Cu 3 zile înainte de data

alegerilor

9 septembrie 2010

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscriptie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare si în lista suplimentară

Primarul

În scris

51.

În termen de două zile de

la expirarea termenului

de imprimare, dar nu mai târziu de

9 septembrie 2010 Art. 59

Afisarea unui buletin de vot, pentru

consiliul local, respectiv pentru primar,

vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscriptie si al biroului electoral al sectiei de votafe

Primarul, presedintele

biroului electoral de

circumscriptie

 

52.

În termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 10 septembrie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestatiilor privind completarea biroului electoral al sectiei de votare

Persoanele interesate

În scris

53.

Cu două zile înainte de

data alegerilor

10 septembrie 2010

Art. 16 alin. (6) si art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente si complementare, în două exemplare, birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul

 

54.

În termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al sectiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

În scris

55.

În termen de 24 de ore

de la pronuntare, dar nu

mai târziu de

10 septembrie 2010

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către presedintele

tribunalului a hotărârii prin care se admite

contestatia privind desemnarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv a loctiitorului acestuia

Biroul electoral de

circumscriptie

Presedintele

tribunalului va face o

nouă desemnare.

56.

În termen de o zi de la

înregistrare, dar nu mai

târziu de

11 septembrie 2010

Art. 39 alin. (2)

Solutionarea contestatiilor privind

completarea biroului electoral al sectiei de votare

Biroul electoral de

circumscriptie

Hotărâre definitivă si

irevocabilă

57.

în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor 11 septembrie 201 fl­ora 7,00 Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

 

 

58.

Cel mai târziu în preziua

alegerilor

11 septembrie 2010

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot presedintilor

birourilor electorale ale sectiilor de votare

Primarul, împreună cu

presedintele biroului electoral de circumscriptie

Proces-verbal

59.

În ajunul zilei alegerilor

11 septembrie 201 fl-

ora 18,00

Art. 78 alin. (3) si (4)

Prezentarea presedintelui si a membrilor

biroului electoral al sectiei de votare la

sediul acesteia si luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare si a pazei în jurul localului de vot

Presedintele si membrii

biroului electoral al

sectiei de votare

 


0

1

2

3

4

60.

În ziua alegerilor

12 septembrie 2010 -

ora 6,00

Art. 79 alin. (1) si (2)

Verificarea de către presedintele biroului

electoral al sectiei de votare, în prezenta

celorlalti membri, a existentei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, stampile, tusiere eto), sigilarea urnelor prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Presedintele si membrii

biroului electoral al

sectiei de votare

 

61.

În data de

12 septembrie 2010 -

ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

62.

în data de

12 septembrie 2010 -

ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

63.

După încheierea votării

12 septembrie 2010 -

ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea

proceselor-verbale si întocmirea

dosarelor cu rezultatele votării

Presedintele biroului

electoral al sectiei de

votare, membri ai biroului

 

64.

În termen de 24 de ore

de la închiderea votării,

cel mai târziu în

13 septembrie 2010 -

ora 21,00

Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea

alegerilor

Partidele politice,

aliantele politice,

aliantele electorale sau candidatii independenti

Cerere motivată,

însotită de dovezile pe

care se întemeiază

65.

În termen de două zile de

la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor Art. 31 alin.(4)

Solutionarea cererilor pentru anularea

alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă si

irevocabilă

66.

În cel mult 24 de ore de

la încheierea votării

13 septembrie 2010 -

ora 21,00

Art. 92 alin. (1) si (2)

Predarea de către presedintele biroului

electoral al sectiei de votare a dosarelor

cu rezultatele votării biroului electoral de

circumscriptie

Presedintele biroului

electoral al sectiei de

votare, împreună cu cel

putin 2 membri ai biroului electoral al sectiei de votare, stabiliti prin tragere la sorti

Proces-verbal

Transportul se face cu

pază militară.

67.

În termen de 24 de ore

de la primirea tuturor

proceselor-verbale de la

birourile electorale ale

sectiilor de votare

14 septembrie 2010 -

ora 21,00

Art. 94 alin. (1) si art. 99

alin. (5)

Totalizarea voturilor si atribuirea mandatelor

Înaintarea dosarului privind alegerea consilierilor locali către consiliul local înaintarea dosarului privind alegerea primarului la judecătorie

Biroul electoral de

circumscriptie

Transmiterea dosarului

se face în vederea

validării mandatelor

68.

Începând cu

13 septembrie 2010 - ora 21,00, respectiv

14 septembrie 2010 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunostinta publică a

rezultatului alegerilor

Biroul electoral de

circumscriptie

Prin orice mijloc de

publicitate

 

NOTĂ:

În cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână, respectiv în data de 19 septembrie 2010.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 „Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 „Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010" la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 9 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 august 2010.

Nr. 795.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 82/2010)

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA

programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

 

 

MII LEI

 

 

BVC rea loca t

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

04.08.2010

A

B

C

TOTAL CHELTUIELI

55.10.01

 

1. Credite de angajament

 

3.056.434

II.Credite bugetare

 

1.889.884

finantate din:

 

 

venituri proprii

55.10.01

 

1. Credite de angajament

 

3.056 434

II.Credite bugetare

 

1.889.884

a) Programul Prevenirea poluării

55.10.01.01

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

33500

b) Programul Reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului

55.10.01.02

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1, Credite de angajament

 

10637

II.Credite bugetare

 

16.675

c) Programul Reducerea nivelurilor de zgomot

55.10.01.03

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

d) Programul Utilizarea de tehnologii curate

55.10.01.04

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

e) Programul Gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase si

55.10.01.05

 

închiderea depozitelor de deseuri

 

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

147.000

II.Credite bugetare

 

77848

f) Programul Protectia resurselor de apa, statiile de tratare, statiile

55.10.01.06

 

de epurare pentru comunităti locale

 

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

301.250

II.Credite bugetare

 

93.823

g) Programul Gospodărirea integrată a zonei costiere

55.10.01.07

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

h) Programul Conservarea biodlversitătil

55.10.01.08

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

3000

i) Programul Administrarea ariilor naturale protejate

55.10.01.09

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1, Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

2350


MII LEI

 

 

BVC realocat

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

04.08.2010

A

B

C

j) Programul Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

55.10.01.10

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1 Credite de angajament

 

10863

II.Credite bugetare

 

9853

k) Programul Cresterea productiei de energie din surse regenerabile

55.10.01.11

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

710334

II.Credite bugetare

 

140000

1) Programul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

55.10.01.12

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

m) Programul Reconstructia si gospodărirea durabilă a pădurilor

55.10.01.13

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1 Credite de angajament

 

600

II.Credite bugetare

 

454

n) Programul împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare

55.10.01.14

 

în păduri, stabilite în conditiile legii a terenurilor din fondul forestier national

 

 

afectate de calamităti naturale

 

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

201500

II.Credite bugetare

 

62.279

o) Programul închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

55.10.01.15

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1 Credite de angajament

 

100000

II.Credite bugetare

 

20000

p) Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor

55.10.01.16

 

produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire

 

 

a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

 

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1 Credite de angajament

 

576.992

II.Credite bugetare

 

282.609

q) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national

55.10.01.17

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajament

 

0