MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 575/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 575         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 august 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.104/658. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.104 din 10 august 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 658 din 29 iulie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 8.622 din 10 august 2010 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 1.555 din 28 iulie 2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 si

207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexa 17 B II se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută


ANEXĂ

(Anexa 17 B II la Ordinul nr. 265/408/2010)

 

„Anexa 17 B II. Lista grupelor de diagnostice, valorilor relative si a limitelor duratelor de spitalizare

 

Nr. Crt.

Categoria majoră de diagnostic

(CMD)

Categorie Medicală,

Chirurgicală sau altele

(M/S/O)

Grupa de diagnostic

Descrierea grupelor de diagnostice

Valoare relativa

DMS

Limita inferioara a

DS

Limita superioara a

DS

1.

24

S

901Z

Proceduri extinse in sala de operatii neinrudite cu diagnosticul principal

2,753

 

 

 

2.

24

S

902Z

Proceduri neextinse in sala de operatii, neinrudite cu diagnosticul principal

1,437

 

 

 

3.

24

S

903Z

Proceduri in sala de operatii ale prostatei neinrudite cu diagnosticul principal

3,446

 

 

 

4.

24

M

960Z

Negrupabile

0,649

-

-

-

5.

24

M

961Z

Diagnostice principale inacceptabile

0,12

-

-

-

6.

24

M

963Z

Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/greutatea

2,344

-

-

-

7.

0

S

A01Z

Transplant de ficat

0

-

-

-

8.

0

S

A03Z

Transplant de plaman/inima sau plaman

0

-

-

-

9.

0

S

A05Z

Transplant de inima

0

-

-

-

10.

0

S

A06Z

Traheostomie sau ventilatie >95 ore

14,23

16,88

2

71

11.

0

S

A07Z

Transplant alogenic de măduva osoasa

0

-

-

-

12.

0

S

A08A

Transplant autolog de măduva osoasa cu CC catastrofale

0

-

-

-

13.

0

S

A08B

Transplant autolog de măduva osoasa fara CC catastrofale

0

-

-

-

14.

0

S

A09A

Transplant renal cu transplant de pancreas sau CC catastrofale

0

 

 

 

15.

0

S

A09B

Transplant renal fara transplant de pancreas fara CC catastrofale

0

 

 

 

16

0

0

A40Z

Oxigenoterapie extracorporala fara chirurgie cardiaca

28,58

12,95

2

53

17

0

o

A41A

Intubatie varsta<16 cu CC

4,133

6,58

1

23

18

0

0

A41B

Intubatie varsta<16 fara CC

1,651

4,43

1

14

19

1

S

B01Z

Revizia shuntului ventricular

1,758

9,40

2

29

20

1

S

B02A

Craniotomie cu CC catastrofale

5,834

15,13

2

66

21

1

S

B02B

Craniotomie cu CC severe sau moderate

3,428

13,24

2

48

22

1

S

B02C

Craniotomie fara CC

2,583

12,04

2

40


23.

1

S

B03A

Proceduri la nivelul coloanei vertebrale cu CC catastrofale sau severe

4,247

11,12

3

29

24.

1

S

B03B

Proceduri la nivelul coloanei vertebrale fara CC catastrofale sau severe

2,041

7,43

2

19

25.

1

S

B04A

Proceduri vasculare extracraniene cu CC catastrofale sau severe

2,268

9,75

2

29

26.

1

S

B04B

Proceduri vasculare extracraniene fara CC catastrofale sau severe

1,418

7,80

2

25

27.

1

S

B05Z

Eliberarea tunelului carpian

0,328

3,64

 

11

28.

1

S

B06A

Proceduri pentru paralizie cerebrala, distrofie musculara, neuropatie cu CC catastrofale sau severe

4,392

9,31

 

45

29.

1

S

B06B

Proceduri pentru paralizie cerebrala, distrofie musculara, neuropatie fara CC catastrofale sau severe

0,756

6,58

 

24

30.

1

S

B07A

Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si alte proceduri ale sistemului nervos cu CC

2,01

5,64

 

21

31.

1

S

B07B

Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si alte proceduri ale sistemului nervos fara CC

0,712

5,27

 

19

32.

1

O

B40Z

Plasmafereza cu boli neurologice

0,8

7,19

 

25

33.

1

O

B41Z

Monitorizare telemetrica EEG

0,832

-

 

-

34.

1

M

B60A

Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale

5,034

10,70

 

45

35.

1

M

B60B

Paraplegie/tetraplegie stabilita cu sau fara proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale

1,512

8,19

 

30

36.

1

M

B61A

Afectiuni ale maduvei spinării cu sau fara proceduri in sala de operatii cu CC catastrofale sau severe

4,87

9,14

 

33

37.

1

M

B61B

Afectiuni ale maduvei spinării cu sau fara proceduri in sala de operatii fara CC catastrofale sau severe

1,26

7,68

 

27

38.

1

M

B62Z

Internare pentru afereza

0,183

-

-

-

39.

1

M

B63Z

Dementa si alte tulburări cronice ale functiei cerebrale

1,796

9,44

2

33

40.

1

M

B64A

Delir cu CC catastrofale

1,758

12,01

2

38

41.

1

M

B64B

Delir fara CC catastrofale

0,888

10,18

2

30

42.

1

M

B65Z

Paralizie cerebrala

0,334

6,73

2

19

43.

1

M

B66A

Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe

1,645

6,57

1

28

44.

1

M

B66B

Tumori ale sistemului nervos fara CC catastrofale sau severe

0,762

4,46

0

18


45.

1

M

B67A

Tulburări degenerative ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe

2,123

8,93

2

28

46.

1

M

B67B

Tulburări degenerative ale sistemului nervos vârsta >59 fara CC catastrofale sau severe

0,882

7,34

2

23

47.

1

M

B67C

Tulburări degenerative ale sistemului nervos vârsta <60 fara CC catastrofale sau severe

0,403

6,14

1

23

48.

1

M

B68A

Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa cu CC

1,878

7,25

2

21

49.

1

M

B68B

Scleroza multipla si ataxia de origine cerebeloasa fara CC

0,359

6,68

1

20

50.

1

M

B69A

AIT si ocluzie precerebrala cu CC catastrofale sau severe

0,977

7,51

2

20

51.

1

M

B69B

AIT si ocluzie precerebrala fara CC catastrofale sau severe

0,428

6,77

2

18

52.

1

M

B70A

Accident vascular cerebral cu CC catastrofale

2,999

11,29

2

36

53.

1

M

B70B

Accident vascular cerebral cu CC severe

1,632

9,59

2

28

54.

1

M

B70C

Accident vascular cerebral fara CC catastrofale sau severe

1,059

8,36

2

27

55.

1

M

B70D

Accident vascular cerebral, decedat sau transferat < 5 zile

0,397

1,73

1

5

56.

1

M

B71A

Tulburări ale nervilor cranieni si periferici cu CC

1,222

6,85

2

18

57.

1

M

B71B

Tulburări ale nervilor cranieni si periferici fara CC

0,252

6,41

1

21

58.

1

M

B72A

Infectii ale sistemului nervos cu exceptia meningitei virale cu CC catastrofale sau severe

2,779

11,14

2

42

59.

1

M

B72B

Infectii ale sistemului nervos cu exceptia meningitei virale fara CC catastrofale sau severe

1,147

7,49

1

31

60.

1

M

B73Z

Menigita virala

0,618

8,83

2

33

61.

1

M

B74Z

Stupoare si coma non-traumatica

0,548

4,72

1

19

62.

1

M

B75Z

Convulsii febrile

0,284

4,50

1

13

63.

1

M

B76A

Atacuri cu CC catastrofale sau severe

1,109

6,11

1

19

64.

1

M

B76B

Atacuri fara CC catastrofale sau severe

0,372

5,08

1

17

65.

1

M

B77Z

Cefalee

0,271

4,68

1

16

66.

1

M

B78A

Leziune intracraniana cu CC catastrofale sau severe

1,997

6,70

1

30

67.

1

M

B78B

Leziune intracraniana fara CC catastrofale sau severe

0,819

3,66

1

13

68.

1

M

B79Z

Fracturi craniene

0,662

4,63

1

17

69.

1

M

B80Z

Alta leziune a capului

0239

3,00

1

9

70.

1

M

B81A

Alte tulburări ale sistemului nervos cu CC catastrofale sau severe

1,506

6,39

1

20

71.

1

M

B81B

Alte tulburări ale sistemului nervos fara CC catastrofale sau severe

0,555

5,95

1

22


72.

2

S

C01Z

Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului

1,285

5,59

 

16

73.

2

S

C02Z

Enucleeri si proceduri ale orbitei

1,128

5,87

 

18

74.

2

S

C03Z

Proceduri la nivelul retinei

0,662

2,53

 

7

75.

2

S

C04Z

Proceduri majore asupra corneei, sclerei si conjunctivei

0,888

7,13

2

21

76.

2

S

C05Z

Dacriocistorinostomie

0,611

4,24

 

11

77.

2

S

C10Z

Proceduri pentru strabism

0,428

2,78

 

6

78.

2

S

C11Z

Proceduri ale pleoapei

0,46

3,69

 

11

79.

2

S

C12Z

Alte proceduri asupra corneei, sclerei si conjunctivei

0,416

4,06

 

12

80.

2

S

C13Z

Proceduri privind caile lacrima re

0,284

4,52

 

13

81.

2

S

C14Z

Alte proceduri la nivelul ochiului

0,315

3,30

 

10

82.

2

S

C15A

Glaucom si proceduri complexe ale cataractei

0,819

4,48

 

12

83.

2

S

C15B

Glaucom si proceduri complexe ale cataractei, de zi

0,428

-

-

-

84.

2

S

C16A

Proceduri asupra cristalinului

0,605

3,35

1

8

85.

2

S

C16B

Proceduri asupra cristalinului, de zi

0,41

-

-

-

86.

2

M

C60A

Infectii oculare acute si majore vârsta >54 sau cu (CC catastrofale sau severe)

1,14

6,12

2

17

87.

2

M

C60B

Infectii oculare acute si majore vârsta <55 fara CC catastrofale sau severe

0,706

4,37

1

13

88.

2

M

C61Z

Tulburări neurologice si vasculare ale ochiului

0,435

5,49

1

18

89.

2

M

C62Z

Hifema si traume oculare tratate medical

0,29

4,59

1

14

90.

2

M

C63A

Alte tulburări ale ochiului cu CC

0,75

5,08

1

15

91.

2

M

C63B

Alte tulburări ale ochiului fara CC

0,296

4,46

1

14

92.

3

S

D01Z

Implant cohlear

4,644

-

-

-

93,

3

S

D02A

Proceduri ale capului si gatului cu CC catastrofale sau severe

4,266

9,70

2

34

94.

3

S

D02B

Proceduri ale capului si gatului cu stare maligna sau CC moderate

1.834

9,52

1

33

95.

3

S

D02C

Proceduri ale capului si gatului fara stare maligna fara CC

1,115

7,84

1

29

96.

3

S

D03Z

Cura chirugicala a cheiloschisisului sau diagnostic privind palatul

1,103

8,76

2

27

97.

3

S

D04A

Chirurgie maxialo-faciala cu CC

1,619

5,63

1

17

98.

3

S

D04B

Chirurgie maxialo-faciala fara CC

0,933

5,57

1

18

99.

3

S

D05Z

Proceduri la nivelul glandei parotide

1,424

8,53

3

20

100.

3

S

D06Z

Proceduri la nivelul sinusului, mastoidei si urechii medii

0,895

7,38

2

20

101.

3

S

D09Z

Proceduri diverse ale urechii, nasului, gurii si gâtului

0,567

5,53

1

15


102.

3

S

D10Z

Proceduri nazale

0,529

5,49

2

14

103.

3

S

D11Z

Amigdalectomie si/sau adenoidectomie

0,428

2,93

 

9

104.

3

S

D12Z

Alte proceduri ale urechii, nasului, gurii si gâtului

0,643

4,45

 

13

105.

3

S

D13Z

Miringotomie cu insertie de tub

0,246

3,79

 

12

106.

3

S

D14Z

Proceduri asupra gurii si glandei salivare

0.498

4,39

 

13

107.

3

O

D40Z

Extractii dentare si restaurare

0,34

3,43

 

9

108.

3

M

D60A

Stare maligna a urechii, nasului, gurii si gatului cu CC catastrofale sau severe

1,815

7,96

 

29

109.

3

M

D60B

Stare maligna a urechii, nasului, gurii si gatului fara CC catastrofale sau severe

0,561

6,89

 

24

110.

3

M

D61Z

Dezechilibru

0,321

6,09

2

17

111.

3

M

D62Z

Epistaxis

0,296

4,74

 

13

112.

3

M

D63A

Otita medie si infectie a cailor respiratorii superioare cu CC

0,529

5,22

2

13

113.

3

M

D63B

Otita medie si infectie a cailor respiratorii superioare fara CC

0,302

4,85

 

13

114.

3

M

D64Z

Laringotraheita si epiglotita

0,239

5,00

2

13

115.

3

M

D65Z

Traumatism si diformitate nazale

0,258

4,11

 

12

116.

3

M

D66A

Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura si gâtului cu CC

0,649

5,57

 

15

117.

3

M

D66B

Alte diagnostice privind urechea, nasul, gura si gâtului fara CC

0,246

5,15

 

16

118.

3

M

D67A

Tulburări orale si dentare cu exceptia extractiilor si reconstituirilor

0,529

4,92

 

15

119.

3

M

D67B

Tulburări orale si dentare cu exceptia extractiilor si reconstituirilor de zi

0,145

0,00

 

1

120.

4

S

E01A

Proceduri majore la nivelul toracelui cu CC catastrofale

4,102

14,79

2

60

121.

4

S

E01B

Proceduri majore la nivelul toracelui fara CC catastrofale

2,199

10,49

 

43

122.

4

S

E02A

Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC catastrofale

3,686

8,21

 

29

123.

4

S

E02B

Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator cu CC severe

1,531

8,02

 

26

124.

4

S

E02C

Alte proceduri in sala de operatii ale sistemului respirator fara CC catastrofale sau severe

0,611

4,14

 

12

125.

4

O

E40Z

Diagnostic asupra sistemului respirator cu suport ventilator

3,699

9,16

 

42

126.

4

O

E41Z

Diagnostic asupra sistemului respirator cu ventilatie neinvaziva

2,634

7,26

 

37

127.

4

M

E60A

Fibroza cistica cu CC catastrofale sau severe

2,665

9,72

 

37


128.

4

M

E60B

Fibroza cistlca fara CC catastrofale sau severe

2,004

6,10

1

21

129.

4

M

E61A

Embolism pulmonar cu CC catastrofale sau severe

1,537

8,73

1

36

130.

4

M

E61B

Embolism pulmonar fara CC catastrofale sau severe

0,788

8,69

2

31

131.

4

M

E62A

Infectii respiratorii/inflamatii cu CC catastrofale

1,67

8,23

2

23

132.

4

M

E62B

Infectii respiratorii/inflamatii cu CC severe sau moderate

0,97

7,25

2

19

133.

4

M

E62C

Infectii respiratorii/inflamatii fara CC

0,561

6,54

2

18

134.

4

M

E63Z

Apnee de somn

0,284

4,52

1

15

135.

4

M

E64Z

Edem pulmonar si insuficienta respiratorie

0,876

6,46

2

18

136.

4

M

E65A

Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii cu CC catastrofale sau severe

1.147

8,07

3

20

137.

4

M

E65B

Boala cronica obstructiva a cailor respiratorii fara CC catastrofale sau severe

0,681

7,37

2

18

138.

4

M

E66A

Traumatism major la nivelul toracelui vârsta >69 cu CC

1,43

6,56

2

19

139.

4

M

E66B

Traumatism major la nivelul toracelui vârsta >69 sau cu CC

0,744

5,92

1

17

140.

4

M

E66C

Traumatism major la nivelul toracelui vârsta <70 fara CC

0,403

4,78

1

14

141.

4

M

E67A

Semne si simptome respiratorii cu CC catastrofale sau severe

0,668

6,31

1

23

142.

4

M

E67B

Semne si simptome respiratorii fara CC catastrofale sau severe

0,309

4,59

1

15

143.

4

M

E68Z

Pneumotorax

0,731

7,71

1

26

144.

4

M

E69A

Bronsita si astm vârsta >49 cu CC

0,762

7,39

2

18

145.

4

M

E69B

Bronsita si astm vârsta >49 sau cu CC

0,504

5,71

2

15

146.

4

M

E69C

Bronsita si astm vârsta <50 fara CC

0,334

4,80

1

13

147.

4

M

E70A

Tuse convulsiva si bronsiolita acuta cu CC

1,04

6,28

2

15

148.

4

M

E70B

Tuse convulsiva si bronsiolita acuta fara CC

0,561

5,28

2

14

149.

4

M

E71A

Tumori respiratorii cu CC catastrofale

1,651

6,40

1

24

150.

4

M

E71B

Tumori respiratorii cu CC severe sau moderate

0,876

5,45

1

20

151.

4

M

E71C

Tumori respiratorii fara CC

0.473

4,45

1

16

152.

4

M

E72Z

Probleme respiratorii apărute in perioada neonatala

0,983

3,70

1

12

153.

4

M

E73A

Revărsat pleuraI cu CC catastrofale

1,663

9,76

2

35

154.

4

M

E73B

Revărsat pleural cu CC severe

1,04

9,07

2

32

155.

4

M

E73C

Revărsat pleural fara CC catastrofale sau severe

0,605

7,77

1

30

156.

4

M

E74A

Boaia interstitiala pulmonara cu CC catastrofale

1,676

6,78

2

15

157.

4

M

E74B

Boala interstitiala pulmonara cu CC severe

1,153

6,25

2

14


158.

4

M

E74C

Boala interstitiala pulmonara fara CC catastrofale sau severe

0,662

5,83

2

13

159.

4

M

E75A

Alt diagnostic al sistemului respirator vârsta >64 cu CC

0,939

6,33

1

26

160.

4

M

E75B

Alt diagnostic al sistemului respirator vârsta >64 sau cu CC

0,636

5,79

1

19

161.

4

M

E75C

Alt diagnostic al sistemului respirator vârsta <65 fara CC

0,384

4,55

1

14

162.

5

S

F01A

Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat, sistem total cu CC catastrofale sau severe

7,328

10,43

2

32

163.

5

S

F01B

Implant sau inlocuire de defibrilator cardiac implantabil automat, sistem total fara CC catastrofale sau severe

6,32

 

 

 

164.

5

S

F02Z

Implant/Înlocuire componenta AICD

6,345

-

-

-

165.

5

S

F03Z

Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB cu investigatie cardiaca invaziva

8,852

21,44

8

46

166.

5

S

F04A

Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale

6,156

17,34

6

39

167.

5

S

F04B

Procedura de valva cardiaca cu pompa CPB fara investigatie cardiaca invaziva fara CC catastrofale

4,366

15,10

6

33

168.

5

S

FOSA

Bypass coronarian cu investigatii cardiace invazive cu CC catastrofale

6,578

19,53

7

45

169.

5

S

F05B

Bypass coronarian cu investigatii cardiace invazive fara CC catastrofale

4,94

16,29

7

32

170.

5

S

F06A

Bypass coronarian fara investigatii cardiace invazive cu CC catastrofale sau severe

4,051

14,73

6

31

171.

5

S

F06B

Bypass coronarian fara investigatii cardiace invazive fara CC catastrofale sau severe

3,1

14,47

6

31

172.

5

S

F07A

Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB cu CC catastrofale

7,523

15,52

3

51

173.

5

S

F07B

Alte proceduri cardiotoracice/vasculare cu pompa CPB fara CC catastrofale

4,537

17,53

3

62

174.

5

S

F08A

Proceduri majore de reconstructie vasculara fara pompa CPB cu CC catastrofale

5,223

10,17

0

67

175.

5

S

F08B

Proceduri majore de reconstructie vasculara fara pompa CPB fara CC catastrofale

2,527

8,49

0

52

176.

5

S

F09A

Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB cu CC catastrofale

4,114

10,68

2

42

177.

5

S

F09B

Alte proceduri cardiotoracice fara pompa CPB fara CC catastrofale

2,672

8,79

1

34


178.

5

S

F10Z

Interventie coronara percutanata cu IMA

1,846

6,79

2

20

179.

5

S

F11A

Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picioar cu CC catastrofale

5,904

18,35

3

63

180.

5

S

F11B

Amputatie pentru sistemul circulator cu exceptia membrului superior si a degetului de la picior fara CC catastrofale

2,949

17,76

4

51

181.

5

S

F12Z

Implantare pacemaker cardiac

1,934

6,89

2

19

182.

5

S

F13Z

Amputatie a membrului superior si a degetului pentru tulburări ale sistemului circulator

2,338

14,21

3

47

183.

5

S

F14A

Proceduri vasculare exceptând reconstructia majora fara pompa CPB cu CC catastrofale

3,188

7,68

 

31

184.

5

S

F14B

Proceduri vasculare exceptând reconstructia majora fara pompa CPB cu CC severe

1,342

6,52

 

23

185.

5

S

F14C

Proceduri vasculare exceptând reconstructia majora fara pompa CPB fara CC catastrofale sau severe

0,939

5,60

 

22

186.

5

S

F15Z

Interventie coronara percutanata fara IMA cu implantare de stent

1,285

5,60

 

17

187.

5

S

F16Z

Interventie coronara percutanata fara IMA fara implantare de stent

1,254

5,89

 

18

188.

5

S

F17Z

Înlocuire de pacemaker cardiac

1254

6,82

 

21

189.

5

S

F18Z

Revizie de pacemaker cardiac exceptând inlocuirea dispozitivului

1,216

6,44

 

20

190.

5

S

F19Z

Alta interventie percutanata cardiaca transvasculara

1,569

-

 

-

191.

5

S

F20Z

Ligatura venelor si stripping

0,662

6,35

 

19

192.

5

S

F21A

Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul circulator cu CC catastrofale

3,239

8,66

 

32

193.

5

S

F21B

Alte proceduri in sala de operatii privind sistemul circulator fara CC catastrofale

1,26

8,76

 

32

194.

5

O

F40Z

Diagnostic al sistemului circulator cu suport ventilator

3,44

6,48

 

29

195.

5

O

F41A

Tulburări circulatorii cu IMA cu proceduri de investigatie cardiaca invaziva cu CC catastrofale sau severe

1,733

7,68

 

27

196.