MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 578/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 578         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 august 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

631. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

 

782. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 rectificat al Regiei Autonome „Rasirom”

 

817. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea dintre Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Kazahstan, semnat la Astana la 2 martie 2010

 

Acord privind cooperarea dintre Ministerul Justitiei al României si Ministerul Justitiei al Republicii Kazahstan


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de stiintă, artă si cultură „Stiinte juridice”, cod „050”, domeniul de studii universitare de licentă „Drept”, cod „010”, la specializarea „Ordine si sigurantă publică” se introduce nota de subsol *12), cu următorul cuprins:

 

„Stiinte juridice

050

Drept

010

Ordine si sigurantă publică*12)

030

180

 

*12) Ofiter de politie, politie de frontieră, jandarmi, penitenciare.”

 

2. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de stiintă, artă si cultură „Stiinte sociale si politice”, cod „060”, domeniul de studii universitare de licentă „Sociologie”, cod „010”, se completează cu specializarea „Resurse umane”, cu următorul cuprins:

 

„Stiinte sociale si politice

060

Sociologie

010

Resurse umane

030

180”

 

3. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de stiintă, artă si cultură „Stiinte ingineresti”, cod „120”, domeniul de studii universitare de licentă „Inginerie mecanică”, cod „180”, se completează cu specializarea „Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)”, cu următorul cuprins:

 

„Stiinte ingineresti

120

Inginerie mecanică

180

Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)

150

240”

 

4. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de stiintă, artă si cultură „Stiinte ingineresti”, cod „120”, domeniul de studii universitare de licentă „Inginerie si management”, cod „230”, se completează cu specializarea „Ingineria si managementul afacerilor”, cu următorul cuprins:

 

„Stiinte ingineresti

120

Inginerie si management

230

Ingineria si managementul afacerilor

120

240”

 

5. În anexa nr. 1, la litera A „Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă si sistemul national de codificare de bază al acestora”, la domeniul fundamental de stiintă, artă si cultură „Stiinte militare si informatii”, cod „130”, domeniul de studii universitare de licentă „Stiinte militare si informatii”, cod „010”, se completează cu specializările „Studii de securitate si informatii”, „Managementul traficului aerian” si „Management în aviatie”, cu următorul cuprins:

 

„Stiinte militare si informatii

130

Stiinte militare si informatii

010

Studii de securitate si informatii

130

180

Managementul traficului aerian

140

180

Management în aviatie

150

180”

 

6. În anexa nr. 1, la litera B „Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial si, respectiv, general si sistemul national de codificare de bază al acestora”, domeniul de studii universitare de licentă „Sănătate”, cod „150”, codurile „010” si „020” se completează la notele de subsol astfel:

 

„Domenii fundamentale de stiintă, artă si cultură

Domeniul de studii universitare de licentă

Denumire

Cod

Denumire

Cod

Sănătate

150

Sănătate*)

010

Sănătate**)

020

 

*) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene. **) Specializări reglementate general.”

 

7. În anexa nr. 2, la punctul 1 „UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI”, structura Facultătii de Inginerie Mecanică si Mecatronică, domeniul de licentă „Inginerie industrială”, se completează cu specializarea „Design industrial”, structura Facultătii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, domeniul de licentă „Inginerie industrială”, se completează cu specializarea „Logistică industrială”, structura Facultătii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, domeniul de licentă „Ingineria produselor alimentare”, se completează cu specializarea „Ingineria produselor alimentare”, structura Facultătii de Transporturi, domeniul de licentă „Ingineria autovehiculelor”, se completează cu specializarea „Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule”, structura Facultătii de Chimie Aplicată si Stiinta Materialelor, domeniul de licentă „Ingineria produselor alimentare”, se completează cu specializarea „Controlul si expertiza produselor alimentare”, structura universitătii se completează cu „Facultatea de Inginerie Medicală”, domeniul de licentă „Stiinte ingineresti aplicate”, cu specializarea „Inginerie medicală”, si „Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor”, domeniul de licentă „Inginerie si management”, specializarea „Ingineria si managementul afacerilor”, si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronică

Inginerie industrială

Design industrial

AP

Zi

240

Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

Inginerie industrială

Logistică industrială

AP

Zi

240

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

AP

Zi

240

Facultatea de Transporturi

Ingineria autovehiculelor

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

AP

Zi

240

Facultatea de Chimie Aplicată si Stiinta Materialelor

Ingineria produselor alimentare

Controlul si expertiza produselor alimentare

AP

Zi

240

Facultatea de Inginerie Medicală

Stiinte ingineresti aplicate

Inginerie medicală

A

Zi

240

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Inginerie si management

Ingineria si managementul afacerilor

AP

Zi

240”


8. În anexa nr. 2, la punctul 2 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI”, denumirea Facultătii de Instalatii se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Inginerie a Instalatiilor”, iar la Departamentul de Limbi Străine si Comunicare, domeniul de licentă „Limbi moderne aplicate”, specializarea „Traducere si interpretare” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Departamentul de Limbi Străine si Comunicare

Limbi moderne aplicate

Traducere si interpretare

A

Zi

180”

 

9. În anexa nr. 2, la punctul 4 „UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCURESTI”, denumirea Facultătii de Management, Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală din Slatina se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina” si denumirea Facultătii de Management, Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală din Călărasi se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură si Dezvoltare Rurală - Filiala Călărasi”.

 

10. În anexa nr. 2, la punctul 5 „UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Administratie si Afaceri, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, specializarea „Administrarea afacerilor”, si domeniul de licentă „Marketing”, specializarea „Marketing”, se modifică, structura Facultătii de Sociologie si Asistentă Socială se completează cu domeniul de licentă „Sociologie”, specializarea „Resurse umane”, iar domeniul de licentă „Asistentă socială”, specializarea „Asistentă socială”, se modifică, la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, domeniul de licentă „Stiinte ale educatiei”, specializările „Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Buzău)”, „Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Crevedia)” si „Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Focsani)”, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Administratie si Afaceri

 

 

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

A

Zi

180

Marketing

Marketing

AP

Zi

180

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

 

 

Sociologie

Resurse umane

AP

ZI

180

Asistentă socială

Asistentă socială

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Buzău)

A

Zi

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Crevedia)

A

Zi

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Focsani)

A

Zi

180”

 

11. In anexa nr. 2, la punctul 7 „ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI” se introduce „Facultatea de Administratie si Management Public”, cu domeniul de licentă „Stiinte administrative”, specializarea „Administratie publică”, prin eliminarea acesteia de la „Facultatea de Management”, cu următorul cuprins:

 

„Facultatea de Administratie si Management Public

Stiinte administrative

Administratie publică

A/A

Zi/ID

180”

 

12. În anexa nr. 2, la punctul 8 „UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicală, domeniul de licentă „Muzică”, specializarea „Pedagogie muzicală” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie Muzicală

Muzică

Pedagogie muzicală

A

Zi

180”


13. În anexa nr. 2, la punctul 9 „UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE ARTE DIN BUCURESTI”, structura Facultătii de Arte Decorative si Design, domeniul de licentă „Arte plastice, decorative si design”, se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar”, cu următorul cuprins:

 

„Facultatea de Arte Decorative si Design

Arte plastice, decorative si design

Modă - design vestimentar

A

Zi

180”

 

14. În anexa nr. 2, la punctul 11 „UNIVERSITATEA NATIONALĂ DE EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT DIN BUCURESTI”, structura Facultătii de Educatie Fizică si Sport, domeniul de licentă „Educatie fizică si sport”, se completează cu specializarea „Educatie fizică si sportivă (în limba franceză)”, cu următorul cuprins:

 

„Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Educatie fizică si sportivă (în limba franceză)

A

Zi

180”

 

15. In anexa nr. 2, la punctul 13 „UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA”, la Facultatea de Stiinte, domeniul de licentă „Informatică”, specializarea „Informatică”, domeniul de licentă „Finante”, specializarea „Finante si bănci”, si domeniul de licentă „Marketing”, specializarea „Marketing”, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinte

Informatică

Informatică

A

Zi

180

Finante

Finante si bănci

A

Zi

180

Marketing

Marketing

A

Zi

180”

 

16. In anexa nr. 2, la punctul 14 „UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD”, la Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protectia Mediului, domeniul de licentă „Ingineria produselor alimentare”, specializarea „Controlul si expertiza produselor alimentare”, si domeniul de licentă „Ingineria mediului”, specializarea „Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice”, se modifică, la Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale, domeniul de licentă „Limbă si literatură”, specializarea „Limba si literatura română - Limba si literatura engleză”, se modifică, la Facultatea de Stiinte Economice, domeniul de licentă „Finante”, specializarea „Finante si bănci”, domeniul de licentă „Contabilitate”, specializarea „Contabilitate si informatică de gestiune”, si domeniul de licentă „Management”, specializarea „Management”, se modifică, la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistentă Socială, domeniul de licentă „Asistentă socială”, specializarea „Asistentă socială”, se modifică si structura Facultătii de Design, cu domeniul de licentă „Arte plastice, decorative si design”, se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar” de la Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protectia Mediului

Ingineria produselor alimentare

Controlul si expertiza produselor alimentare

A

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

A

Zi

240

Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale

Limbă si literatură

Limba si literatura română - Limba si literatura engleză

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finante si bănci

A/A

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/A

Zi/ID

180

Management

Management

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistentă Socială

Asistentă socială

Asistentă socială

A

Zi

180

Facultatea de Design

Arte plastice, decorative si design

 

 

Design

AP

Zi

180

Modă - design vestimentar

AP

Zi

180”


17. În anexa nr. 2, la punctul 15 „UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU”, structura Facultătii de Inginerie, domeniul de licentă „Inginerie chimică”, se completează cu specializarea „Controlul si securitatea produselor alimentare” si se modifică domeniul de licentă „Inginerie industrială”, specializarea „Design industrial”, structura Facultătii de Litere se completează cu domeniul de licentă „Limbi moderne aplicate”, specializarea „Traducere si interpretare (engleză, franceză)”, si se modifică domeniul de licentă „Limbă si literatură”, specializarea „O limbă si literatură modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura română”, iar la Facultatea de Stiinte, domeniul de licentă „Informatică”, specializarea „Informatică” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Inginerie

Inginerie chimică

Controlul si securitatea produselor alimentare

AP

Zi

240

Inginerie industrială

Design industrial

A

Zi

240

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

0 limbă si literatură modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura română

A

Zi

180

Limbi moderne aplicate

Traducere si interpretare (engleză, franceză)

AP

Zi

180

Facultatea de Stiinte

Informatică

Informatică

AP/AP

Zi/FR

180”

 

18. In anexa nr. 2, la punctul 16 „UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE”, la Facultatea de Inginerie, domeniul de licentă „Inginerie si management”, specializarea „Inginerie economică în domeniul mecanic” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Inginerie

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A

Zi

240”

 

19. In anexa nr. 2, la punctul 17 „UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRASOV”, denumirea Facultătii de Inginerie Tehnologică se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Inginerie Tehnologică si Management Industrial” si domeniul de licentă „Inginerie industrială” se completează cu specializarea „Ingineria si managementul calitătii”, iar domeniul de licentă „Inginerie si management”, specializarea „Inginerie economică industrială” se modifică; denumirea Facultătii de Industria Lemnului se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Ingineria Lemnului”; structura Facultătii de Inginerie Electrică si Stiinta Calculatoarelor, domeniul de licentă „Stiinte ingineresti aplicate”, se completează cu specializarea „Informatică industrială” si la domeniul de licentă „Inginerie electronică si telecomunicatii”, specializarea „Tehnologii si sisteme de telecomunicatii” se modifică; denumirea Facultătii de Stiinte Economice se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor”, iar în structura acesteia, domeniul de licentă „Cibernetică, statistică si informatică economică”, specializarea „Informatică economică” se modifică; la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, domeniul de licentă „Stiinte ale educatiei”, specializarea „Pedagogia învătământului primar si prescolar”, si domeniul de licentă „Psihologie”, specializarea „Psihologie”, se modifică; denumirea Facultătii de Educatie Fizică si Sport se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Educatie Fizică si Sporturi Montane” si domeniul de licentă „Educatie fizică si sport”, specializarea „Sport si performantă motrică” se modifică; Facultatea de Drept si Sociologie se reorganizează în Facultatea de Drept, cu domeniul de licentă „Drept”, specializarea „Drept”, si Facultatea de Sociologie si Comunicare, cu domeniul de licentă „Sociologie”, specializarea „Sociologie”, domeniul de licentă „Asistentă socială”, specializarea „Asistentă socială”, si domeniul de licentă „Stiinte ale comunicării”, specializarea „Comunicare si relatii publice”; domeniul de licentă „Inginerie industrială”, specializările „Design industrial”, „Design industrial (în limba engleză)”, „Ingineria sistemelor de energii regenerabile”, si domeniul de licentă „Mecatronică si robotică”, specializarea „Robotică”, preluate din cadrul Facultătii de Inginerie Tehnologică, si domeniul de licentă „Ingineria mediului”, specializările „Ingineria si protectia mediului în industrie” si „Ingineria valorificării deseurilor”, preluate din cadrul Facultătii de Stiinta si Ingineria Materialelor, se reorganizează într-o nouă facultate - Facultatea de Design de Produs si Mediu si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Inginerie Tehnologică si Management Industrial

 

 

Inginerie industrială

Ingineria si managementul calitătii

AP

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică industrială

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Inginerie Electrică si Stiinta Calculatoarelor

Inginerie electronică si telecomunicatii

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

A

Zi

240

Stiinte ingineresti aplicate

Informatică industrială

AP

Zi

240

Facultatea de Design de Produs si Mediu

Inginerie industrială

 

 

 

Design industrial

A

Zi

240

Design industrial (în limba engleză)

A

Zi

240

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

AP

Zi

240

Mecatronică si robotică

Robotică

A

Zi

240

Ingineria mediului

 

 

Ingineria si protectia mediului în industrie

A

Zi

240

Ingineria valorificării deseurilor

AP

Zi

240

Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor

Cibernetică, statistică si informatică economică

Informatică economică

A

Zi

180

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Stiinte ale educatiei

Pedagogia

învătământului primar si prescolar

A/A

Zi/ID

180

Psihologie

Psihologie

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Educatie Fizică si Sporturi Montane

Educatie fizică si sport

Sport si performantă motrică

AP/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A/A

Zi/FR

240

Facultatea de Sociologie si Comunicare

Sociologie

Sociologie

A

Zi

180

Asistentă socială

Asistentă socială

A

Zi

180

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

AP

Zi

180”

 

20. În anexa nr. 2, la punctul 18 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, structura Facultătii de Constructii, domeniul de licentă „Inginerie civilă”, se completează cu specializarea „Constructii civile, industriale si agricole (în limba engleză)”, structura Facultătii de Constructii de Masini, domeniul de licentă „Mecatronică si robotică”, se completează cu specializarea „Robotică (la Bistrita)”, la Facultatea de Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei se modifică domeniul de licentă „Inginerie electronică si telecomunicatii”, specializările „Electronică aplicată (în limba engleză)” si „Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (în limba engleză)”, structura Facultătii de Inginerie Electrică, domeniul de licentă „Stiinte ingineresti aplicate”, se completează cu specializarea „Inginerie medicală (la Bistrita)”, structura Facultătii de Mecanică, domeniul de licentă „Inginerie mecanică”, se completează cu specializările „Sisteme si echipamente termice (la Alba Iulia)” si „Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară (la Alba Iulia)” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Constructii

Inginerie civilă

Constructii civile, industriale si agricole (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Constructii de Masini

Mecatronică si robotică

Robotică (la Bistrita)

AP

Zi

240

Facultatea de Electronică, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

 

 

Inginerie electronică si telecomunicatii

 

 

Electronică aplicată (în limba engleză)

A

Zi

240

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Inginerie Electrică

Stiinte ingineresti aplicate

Inginerie medicală (la Bistrita)

AP

Zi

240

Facultatea de Mecanică

 

 

Inginerie mecanică

 

 

Sisteme si echipamente termice (la Alba Iulia)

AP

Zi

240

Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară (la Alba Iulia)

AP

Zi

240”

 

21. În anexa nr. 2, la punctul 19 „UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA”, la Facultatea de Agricultură, domeniul de licentă „Agronomie” se completează cu specializările „Agricultură (în limba franceză)” si „Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultură si industria alimentară” si domeniul de licentă „Ingineria produselor alimentare” se completează cu specializarea „Ingineria produselor alimentare” si se modifică la specializarea „Controlul si expertiza produselor alimentare”, la Facultatea de Horticultura, domeniul de licentă „Inginerie si management” se completează cu specializarea „Inginerie si management în industria turismului” si se modifică la specializările „Inginerie economică în agricultură” si „Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism” si domeniul de licentă „Horticultura”, specializarea „Peisagistică” se modifică, structura Facultătii de Medicină Veterinară, domeniul de licentă „Inginerie chimică”, se completează cu specializarea „Controlul si securitatea produselor industriale” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Agricultură

 

Agronomie

Agricultură (în limba franceză)

A

Zi

240

Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultură si industria alimentară

AP

Zi

240

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

AP

Zi

240

Controlul si expertiza produselor alimentare

A

Zi

240

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Peisagistică

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în agricultură

A/A

Zi/FR

240

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

A

Zi

240

Inginerie si management în industria turismului

AP

Zi

240

Facultatea de Medicină Veterinară

Inginerie chimică

Controlul si securitatea produselor industriale

AP

ZI

240”

 

22. In anexa nr. 2, la punctul 20 „UNIVERSITATEA «BABES-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA”, la Facultatea de Matematică si Informatică, domeniul de licentă „Matematică” se completează cu specializarea „Matematică (în limba maghiară)” si domeniul de licentă „Informatică” se completează cu specializarea „Informatică (în limba engleză, în limba maghiară)”; la Facultatea de Fizică, domeniul de licentă „Stiinta mediului”, specializarea „Fizica mediului (la Dej)” se modifică în „Fizica mediului” si domeniul de licentă „Stiinte ingineresti aplicate” se completează cu specializarea „Fizică tehnologică (în limba maghiară)”; structura Facultătii de Chimie si Inginerie Chimică, domeniul de licentă „Stiinta mediului”, se completează cu specializarea „Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie (în limba germană, în limba maghiară)” si specializarea „Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale (în limba engleză)”; structura Facultătii de Biologie si Geologie, domeniul de licentă „Stiinta mediului”, se completează cu specializarea „Ecologie si protectia mediului (în limba germană, în limba maghiară)”; la Facultatea de Drept, domeniul de licentă „Drept”, specializarea „Drept” se modifică; structura Facultătii de Litere, domeniul de licentă „Limbă si literatură”, se completează cu specializarea „Limba si literatura finlandeză - Limba si literatura română/Limba si literatura maghiară/Limba si literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatură universală si comparată”, iar specializarea „Literatură universală si comparată” se modifică în „Literatură universală si comparată - Limba si literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)”; la Facultatea de Istorie si Filosofie, domeniul de licentă „Filosofie” se completează cu specializările „Filosofie (în limba maghiară)”, „Filosofie (în limba germană)” si domeniul de licentă „Istorie” se completează cu specializarea „Istoria artei (în limba maghiară)”; la Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială, domeniul de licentă „Sociologie” se completează cu specializările „Sociologie (în limba maghiară)”, „Antropologie (în limba maghiară)”, „Resurse umane”, „Resurse umane (în limba maghiară)”, iar specializarea „Antropologie” se modifică, domeniul de licentă „Asistentă socială” se completează cu specializarea „Asistentă socială (în limba maghiară)” si se modifică la specializarea „Asistentă socială”; la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, domeniul de licentă „Stiinte ale educatiei” se completează cu specializările „Pedagogie (în limba maghiară)”, „Psihopedagogie specială (în limba maghiară)”, „Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba germană, la Sibiu)”, „Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)”, „Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba maghiară, la Satu Mare) si se modifică la specializările „Pedagogia învătământului primar si prescolar”, „Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Năsăud)”, „Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Sibiu)”, „Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Sighetu Marmatiei)”, „Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Târgu Mures)”; la Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor” se completează cu specializarea „Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)” si se modifică la specializările „Economia comertului, turismului si serviciilor (în limba maghiară)” si „Economia comertului, turismului si serviciilor (la Sfântu Gheorghe)”, domeniul de licentă „Economie”, specializarea „Economie agroalimentară si a mediului”, domeniul de licentă „Contabilitate”, specializarea „Contabilitate si informatică de gestiune (la Sighetu Marmatiei)”, se modifică, domeniul de licentă „Cibernetică, statistică si informatică economică”, specializarea „Informatică economică (în limba maghiară)”, se modifică, domeniul de licentă „Management”, specializarea „Management (în limba maghiară)”, se modifică, domeniul de licentă „Marketing”, specializarea „Marketing (în limba maghiară)”, se modifică, la domeniul de licentă „Economie si afaceri internationale”, denumirea specializării „Afaceri internationale” se modifică în „Economie si afaceri internationale” si denumirea specializării „Afaceri internationale (în limba germană)” se modifică în „Economie si afaceri internationale (în limba germană)”; la Facultatea de Studii Europene, domeniul de licentă „Relatii internationale si studii europene”, se modifică specializarea „Relatii internationale si studii europene”; structura Facultătii de Business, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, se completează cu specializarea „Administrarea afacerilor (în limba engleză)”; la Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării, domeniul de licentă „Stiinte politice” se completează cu specializarea „Stiinte politice (în limba maghiară)” si se modifică la specializarea „Stiinte politice”, domeniul de licentă „Stiinte administrative” se completează cu specializarea „Administratie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)” si se modifică la specializările „Administratie publică”, „Administratie publică (la Bistrita)”, „Administratie publică (la Satu Mare)” si „Administratie publică (la Sfântu Gheorghe)”, domeniul de licentă „Stiinte ale comunicării” se completează cu specializările „Jurnalism (în limba maghiară)”, „Jurnalism (în limba germană)” si se modifică la specializările „Jurnalism”, „Comunicare si relatii publice”; structura Facultătii de Teologie Reformată, domeniul de licentă „Teologie”, se completează cu specializarea „Teologie reformată didactică (în limba maghiară)”; structura Facultătii de Teologie Romano-Catolică, domeniul de licentă „Teologie”, se completează cu specializarea „Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)”; structura Facultătii de Teatru si Televiziune, domeniul de licentă „Teatru”, se completează cu specializările „Artele spectacolului (actorie, regie) (în limba maghiară)” si „Teatrologie (în limba maghiară)” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Matematică si Informatică

Matematică

Matematică (în limba maghiară)

A

Zi

180

Informatică

Informatică (în limba engleză, în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Fizică

Stiinte ingineresti aplicate

Fizică tehnologică (în limba maghiară)

A

Zi

240

Stiinta mediului

Fizica mediului

A

Zi

180

Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică

Inginerie chimică

Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie (în limba germană, în limba maghiară)

A

Zi

240

Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Biologie si Geologie

Stiinta mediului

Ecologie si protectia mediului (în limba germană, în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Drept

Drept

Drept

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Literatură universală si comparată - Limba si literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)

A

Zi

180

Limba si literatura finlandeză - Limba si literatura română/Limba si literatura maghiară/Limba si literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică )/Limba latină/Limba greacă veche/Literatură universală si comparată

AP

Zi

180

Facultatea de Istorie si Filosof ie

Filosof ie

Filosofie (în limba maghiară)

A

Zi

180

Filosofie (în limba germană)

A

Zi

180

Istorie

Istoria artei (în limba maghiară)

A

Zi

180

 

Facultatea de Sociologie si Asistentă Socială

Sociologie

Sociologie (în limba maghiară)

A

Zi

180

Antropologie

A

Zi

180

Antropologie (în limba maghiară)

A

Zi

180

Resurse umane

AP

Zi

180

Resurse umane (în limba maghiară)

AP

Zi

180

Asistentă socială

Asistentă socială

A/A

Zi/ID

180

Asistentă socială (în limba maghiară)

A

ID

180

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Stiinte ale educatiei

Pedagogie (în limba maghiară)

A

Zi

180

Psihopedagogie specială (în limba maghiară)

A

Zi

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar

A/A

Zi/ID

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Năsăud)

A

Zi

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Sibiu)

A/AP

Zi/ID

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba germană, la Sibiu)

A

Zi

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Sighetu Marmatiei)

A/AP

Zi/ID

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba maghiară, la Satu Mare)

AP

ID

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc)

AP

ID

180

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Târgu Mures)

AP/AP

Zi/ID

180


Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

Economie

Economie agroalimentară si a mediului

A/AP

Zi/ID

180

Administrarea afacerilor

Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A

Zi

180

Economia comertului, turismului si serviciilor (în limba maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Economia comertului, turismului si serviciilor (la Sfântu Gheorghe)

AP/AP

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune (la Sighetu Marmatiei)

AP/AP

Zi/ID

180

Cibernetică, statistică si informatică economică

Economie si afaceri internationale

Informatică economică (în limba maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Economie si afaceri internationale

A/A

Zi/ID

180

Economie si afaceri internationale (în limba germană)

A

ID

180

Management

Management (în limba maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Marketing

Marketing (în limba maghiară)

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Studii Europene

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Business

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicării

Stiinte politice

Stiinte politice

A/A

Zi/ID

180

Stiinte politice (în limba maghiară)

A

Zi

180

Stiinte administrative

Administratie publică

A/A

Zi/ID

180

Administratie publică (la Bistrita)

A/AP

Zi/ID

180

Administratie publică (la Satu Mare)

AP/AP

Zi/ID

180

Administratie publică (la Sfântu Gheorghe)

A/AP

Zi/ID

180

Administratie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

A/AP

Zi/ID

180

 

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

A/A

Zi/ID

180

Jurnalism (în limba maghiară)

A

Zi

180

Jurnalism (în limba germană)

A

Zi

180

Comunicare si relatii publice

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Teologie Reformată

Teologie

Teologie reformată didactică (în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară)

A

Zi

180

Facultatea de Teatru si Televiziune

Teatru

Artele spectacolului (actorie, regie) (în limba maghiară)

A

Zi

180

Teatrologie (în limba maghiară)

A

Zi

180”

 

23. În anexa nr. 2, la punctul 23 „UNIVERSITATEA DE ARTĂ SI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA”, la Facultatea de Arte Decorative si Design, domeniul de licentă „Arte plastice, decorative si design” se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar”, cu următorul cuprins:

 

„Facultatea de Arte Decorative si Design

Arte plastice, decorative si design

Modă - design vestimentar

A

Zi

180”

 

24. În anexa nr. 2, la punctul 24 „UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANTA”, la Facultatea de Istorie si Stiinte Politice, la domeniul de licentă „Istorie” se modifică specializarea „Istorie” si la domeniul de licentă „Stiinte politice” se modifică specializarea „Stiinte politice”; denumirea Facultătii de Drept si Stiinte Administrative se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Drept, Stiinte Administrative si Sociologie”; la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licentă „Finante” se modifică specializarea „Finante si bănci”; structura Facultătii de Medicină, domeniul de licentă „Sănătate”, se completează cu specializarea „Medicină (în limba engleză)” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Istorie si Stiinte Politice

Istorie

Istorie

A

Zi

180

Stiinte politice

Stiinte politice

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finante si bănci

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Medicină

Sănătate

Medicină (în limba engleză)

A

Zi

360”

 

25. În anexa nr. 2, la punctul 26 „UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA”, la Facultatea de Litere, la domeniul de licentă „Limbă si literatură” se modifică specializarea „Limba si literatura română -O limbă si literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)” si la domeniul de licentă „Stiinte ale comunicării” se modifică specializarea „Comunicare si relatii publice”, la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, la domeniul de licentă „Administrarea afacerilor” se modifică specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor” si la Facultatea de Electrotehnică, la domeniul de licentă „Inginerie si management” se modifică specializarea „Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română -O limbă si literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

A

Zi

180

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

A

Zi

180

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A

Zi

180

Facultatea de Electrotehnică

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240”

 

26. În anexa nr. 2, la punctul 28 „UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALATI”, denumirea Facultătii de Stiinte Economice se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor”, specializările din cadrul Facultătii de Inginerie Electrică si Electronică si al Facultătii de Stiinta Calculatoarelor se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea „Facultatea de Automatică Calculatoare, Inginerie Electrică si Electronică”, la Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor, la domeniul de licentă „Stiinta mediului”, specializarea „Ecologie si protectia mediului” se modifică, la Facultatea de Arte, la domeniul de licentă „Muzică”, specializarea „Interpretare muzicală - canto” se modifică, la Facultatea Transfrontalieră de Stiinte Umaniste, Economice si Ingineresti, domeniul de licentă „Limbi moderne aplicate” se completează cu specializarea „Limbi moderne aplicate”, domeniul de licentă „Ingineria mediului” se completează cu specializarea „Ingineria si protectia mediului în industrie”, domeniul de licentă „Contabilitate” se completează cu specializarea „Contabilitate si informatică de gestiune” si domeniul de licentă „Finante” se completează cu specializarea „Finante si bănci” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor

Stiinta mediului

Ecologie si protectia mediului

A

Zi

180

Facultatea de Arte

Muzică

Interpretare muzicală - canto

A

Zi

240

Facultatea Transfrontalieră de Stiinte Umaniste, Economice si Ingineresti*

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

AP

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A

Zi

180

Finante

Finante si bănci

A

Zi

180

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în industrie

AP

Zi

240

 

* Se referă la reintroducerea extensiei la Cahul”

 

27. În anexa nr. 2, la punctul 29 „UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GHEORGHE ASACHI» DIN IASI”, la Facultatea de Mecanică, la domeniul de licentă „Mecatronică si robotică”, specializarea „Robotică” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Mecanică

Mecatronică si robotică

Robotică

A

Zi

240”

 

28. În anexa nr. 2, la punctul 30 „UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ «ION IONESCU DE LA BRAD» DIN IASI”, la Facultatea de Agricultură, la domeniul de licentă „Biologie” se modifică specializarea „Biologie”, la domeniul de licentă „Agronomie” se modifică specializarea „Agricultură”, la domeniul de licentă „Ingineria produselor alimentare” se modifică specializarea „Tehnologia prelucrării produselor agricole”, la domeniul de licentă „Inginerie si management” se modifică specializarea „Inginerie economică în agricultură”; la Facultatea de Horticultura, la domeniul de licentă „Horticultura”, specializarea „Horticultura” se modifică; la Facultatea de Zootehnie, la domeniul de licentă „Zootehnie”, specializările „Zootehnie” si „Piscicultura si acvacultura” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Agricultură

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Agronomie

Agricultură

A/A

Zi/ID

240

Ingineria produselor alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

A

Zi

240

Inginerie si management

Inginerie economică în agricultură

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Horticultura

Horticultura

Horticultura

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Zootehnie

Zootehnie

Zootehnie

A/A

Zi/ID

240

Piscicultura si acvacultura

A

Zi

240”

 

29. In anexa nr. 2, la punctul 31 „UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IASI”, la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, domeniul de licentă „Stiinte ale comunicării”, specializarea „Comunicare si relatii publice” se modifică, la Facultatea de Fizică, domeniul de licentă „Fizică”, specializarea „Fizică informatică” se modifică, la Facultatea de Geografie si Geologie, domeniul de licentă „Geografie”, specializarea „Geografia turismului (în limba franceză)” se modifică si la Facultatea de Litere, domeniul de licentă „Limbă si literatură”, specializările „Limba si literatura română - Literatură universală si comparată”si „O limbă si literatură modernă (A) - Literatură universală si comparată” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Fizică

Fizică

Fizică informatică

A

Zi

180

Facultatea de Geografie si Geologie

Geografie

Geografia turismului (în limba franceză)

A

Zi

180

Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română - Literatură universală si comparată

A

Zi

180

O limbă si literatură modernă (A) - Literatură universală si comparată

A

Zi

180”

 

30. În anexa nr. 2, la punctul 32 „UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ SI FARMACIE «GR. T. POPA» DIN IASI”, la Facultatea de Medicină, domeniul de licentă „Sănătate”, specializările „Asistentă medicală generală”, „Asistentă medicală generală (la Botosani)” si „Asistentă medicală generală (la Bacău)” se modifică si la Facultatea de Medicină Dentară, domeniul de licentă „Sănătate”, specializarea „Asistentă dentară” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Medicină

Sănătate

Asistentă medicală generală

A

Zi

240

Asistentă medicală generală (la Botosani)

A

Zi

240

Asistentă medicală generală (la Bacău)

AP

Zi

240

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Asistentă dentară

A

Zi

180”

 

31. În anexa nr. 2, la punctul 33 „UNIVERSITATEA DE ARTE «GEORGE ENESCU» DIN IASI”, la Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design, domeniul de licentă „Arte plastice, decorative si design” se completează cu specializarea „Arte textile - design textil”, cu următorul cuprins:

 

„Facultatea de Arte Plastice, Decorative si Design

Arte plastice, decorative si design

Arte textile - design textil

A

Zi

180”


32. În anexa nr. 2, la punctul 34 „UNIVERSITATEA DIN ORADEA”, la Facultatea de Arte Vizuale, domeniul de licentă „Arte plastice, decorative si design” se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar”, la Facultatea de Energetică, domeniul de licentă „Inginerie si management”, specializarea „Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic” se modifică, la Facultatea de Inginerie Electrică si Tehnologia Informatiei, domeniul de licentă „Inginerie electrică”, specializarea „Electromecanică (la Beius)” se modifică, la Facultatea de Inginerie Managerială si Tehnologică, domeniul de licentă „Inginerie si management”, specializarea „Inginerie economică în domeniul mecanic” se modifică, la Facultatea de Istorie, Geografie si Relatii Internationale, domeniul de licentă „Relatii internationale si studii europene”, specializarea „Relatii internationale si studii europene (în limba engleză)” se modifică, la Facultatea de Protectia Mediului, la domeniul de licentă „Silvicultură” se modifică specializarea „Exploatări forestiere”, la domeniul de licentă „Zootehnie” se modifică specializarea „Zootehnie”, la domeniul de licentă „Ingineria produselor alimentare” se modifică specializarea „Controlul si expertiza produselor alimentare”, la Facultatea de Stiinte, la domeniul de licentă „Informatică”, specializarea „Informatică” se modifică, la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licentă „Finante” se modifică specializarea „Finante si bănci”, la domeniul de licentă „Administrarea afacerilor” se modifică specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor”, la domeniul de licentă „Contabilitate” se modifică specializarea „Contabilitate si informatică de gestiune”, la domeniul de licentă „Economie si afaceri internationale” se modifică specializarea „Afaceri internationale”, la domeniul de licentă „Management” se modifică specializarea „Management”, la domeniul de licentă „Marketing” se modifică specializarea „Marketing”, la Facultatea de Stiinte Politice si Stiintele Comunicării, la domeniul de licentă „Stiinte ale comunicării”, specializarea „Jurnalism” se modifică, la Facultatea de Stiinte Socio-Umane, la domeniul de licentă „Stiinte ale educatiei”, specializarea „Psihopedagogie specială” se modifică si denumirea Facultătii de Teologie Ortodoxă se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Teologie Ortodoxă «Episcop Dr. Vasile Coman»“ si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Arte Vizuale

Arte plastice, decorative si design

Modă - design vestimentar

AP

Zi

180

Facultatea de Energetică

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

A

Zi

240

Facultatea de Inginerie Electrică si Tehnologia Informatiei

Inginerie electrică

Electromecanică (la Beius)

A

Zi

240

Facultatea de Inginerie Managerială si Tehnologică

Inginerie si management

Inginerie economică în domeniul mecanic

A/A

Zi/ID

240

Facultatea de Istorie, Geografie si Relatii Internationale

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene (în limba engleză)

A

Zi

180

Facultatea de Protectia Mediului

Silvicultură

Exploatări forestiere

A

Zi

240

Zootehnie

Zootehnie

A

Zi

240

Ingineria produselor alimentare

Controlul si expertiza produselor alimentare

A

Zi

240

Facultatea de Stiinte

Informatică

Informatică

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finante si bănci

A/A

Zi/ID

180

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A/A

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/A

Zi/ID

180

Economie si afaceri internationale

Afaceri internationale

A/A

Zi/ID

180

Management

Management

A/A

Zi/ID

180

Marketing

Marketing

A/A

Zi/ID

180

Facultatea de Stiinte Politice si Stiintele Comunicării

Stiinte ale comunicării

Jurnalism

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte Socio-Umane

Stiinte ale educatiei

Psihopedagogie specială

A

Zi

180”


33. În anexa nr. 2, la punctul 35 „UNIVERSITATEA DIN PETROSANI”, la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică, la domeniul de licentă „Calculatoare si tehnologia informatiei” se modifică specializarea „Calculatoare” si la domeniul de licentă „Inginerie energetică” se modifică specializarea „Energetică industrială” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică

Calculatoare si tehnologia informatiei

Calculatoare

A

Zi

240

Inginerie energetică

Energetică industrială

A

Zi

240”

 

34. În anexa nr. 2, la punctul 36 „UNIVERSITATEA DIN PITESTI”, la Facultatea de Electronică, Comunicatii si Calculatoare, la domeniul de licentă „Calculatoare si tehnologia informatiei”, specializarea „Calculatoare” se modifică, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, la domeniul de licentă „Muzică”, specializarea „Pedagogie muzicală” se modifică, la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, la domeniul de licentă „Stiinte ale educatiei”, specializarea „Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Alexandria)” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Electronică, Comunicatii si Calculatoare

Calculatoare si tehnologia informatiei

Calculatoare

A

Zi

240

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Muzică

Pedagogie muzicală

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte ale Educatiei

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar (la Alexandria)

A

Zi

180”

 

35. In anexa nr. 2, la punctul 37 „UNIVERSITATEA «PETROL-GAZE» DIN PLOIESTI”, la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică, la domeniul de licentă „Calculatoare si tehnologia informatiei”, specializarea „Calculatoare” se modifică si la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licentă „Finante”, specializarea „Finante si bănci” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică

Calculatoare si tehnologia informatiei

Calculatoare

A

Zi

240

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finante si bănci

A

Zi

180”

 

36. In anexa nr. 2, la punctul 38 „UNIVERSITATEA «EFTIMIE MURGU» DIN RESITA”, la Facultatea de Stiinte Economice si Administrative, denumirea specializării „Teologie ortodoxă didactică” se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Teologie ortodoxă didactică (la Caransebes)” si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinte Economice si Administrative

Istorie

Istorie

AP

Zi

180

Teologie

Teologie ortodoxă didactică (la Caransebes)

A

Zi

180”

 

37. În anexa nr. 2, la punctul 39 „UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU” la Facultatea de Inginerie, domeniul de licentă „Inginerie si management” se completează cu specializarea „Inginerie economică industrială”, la Facultatea de Stiinte, la domeniul de licentă „Informatică”, specializarea „Informatică” se modifică, la domeniul de licentă „Biologie”, specializarea „Biologie” se modifică, iar domeniul de licentă „Stiinte ale educatiei” se completează cu specializarea „Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba germană)”, la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licentă „Finante” se modifică specializarea „Finante si bănci” si la domeniul de licentă „Administrarea afacerilor” se modifică specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Inginerie

Inginerie si management

Inginerie economică industrială

AP

Zi

240

Facultatea de Stiinte

Informatică

Informatică

A

Zi

180

Biologie

Biologie

A

Zi

180

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar (în limba germană)

AP

Zi

180

Facultatea de Stiinte Economice

Finante

Finante si bănci

A/A

Zi/ID

180

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A/A

Zi/ID

180”

 

38. În anexa nr. 2, la punctul 40 „UNIVERSITATEA «STEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA”, la Facultatea de Educatie Fizică si Sport, la domeniul de licentă „Educatie fizică si sport”, specializarea „Kinetoterapie si motricitate specială” se modifică, la Facultatea de Inginerie Electrică si Stiinta Calculatoarelor, la domeniul de licentă „Inginerie electronică si telecomunicatii”, specializarea „Electronică aplicată” se modifică si la Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publică, domeniul de licentă „Economie” se completează cu specializarea „Economie generală si comunicare economică” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Kinetoterapie si motricitate specială

A

Zi

180

Facultatea de Inginerie Electrică si Stiinta Calculatoarelor

Inginerie electronică si telecomunicatii

Electronică aplicată

A

Zi

240

Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publică

Economie

Economie generală si comunicare economică

AP

Zi

180”

 

39. În anexa nr. 2, la punctul 41 „UNIVERSITATEA «VALAHIA» DIN TÂRGOVISTE”, la Facultatea de Stiinte Economice, la domeniul de licentă „Management” se modifică specializarea „Management”, la domeniul de licentă „Marketing” se modifică specializarea „Marketing”, iar denumirea Facultătii de Drept si Social-Politice se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Drept si Stiinte Social-Politice” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinte Economice

Management

Management

A/A

Zi/ID

180

 

 

Marketing

Marketing

A/A

Zi/ID

180”

 

40. În anexa nr. 2, la punctul 42 „UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUSI» DIN TÂRGU JIU”, la Facultatea de Inginerie, la domeniul de licentă „Inginerie energetică”, specializarea „Managementul energiei” se modifică; specializările din cadrul Facultătii de Stiinte Juridice si specializarea „Limba si literatura română - Limba si literatura engleză” din cadrul Facultătii de Litere si Stiinte Sociale se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea „Facultatea de Stiinte Juridice si Litere”; specializările „Istorie”, „Relatii internationale si studii europene”, „Administratie publică”, „Comunicare si relatii publice” se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea „Facultatea de Administratie Publică si Studii Politice Comparate” si specializările din cadrul Facultătii de Educatie Fizică si Sport se reorganizează într-o nouă facultate având denumirea „Facultatea de Asistentă Medicală si Tehnică Dentară, Artă si Cultură Fizică” si se completează cu domeniul de licentă „Sănătate”, specializarea „Asistentă medicală generală”, si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Inginerie

Inginerie energetică

Managementul energiei

A

Zi

240

Facultatea de Stiinte Juridice si Litere

Drept

Drept

A/AP

Zi/ID

240

Ordine si sigurantă publică

AP

Zi

180

Limbă si literatură

Limba si literatura română - Limba si literatura engleză

AP

Zi

180


Facultatea de Administratie Publică si Studii Politice Comparate

Istorie

Istorie

AP

Zi

180

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

AP

Zi

180

Stiinte administrative

Administratie publică

A/AP

Zi/ID

180

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

AP

Zi

180

Facultatea de Asistentă Medicală si Tehnică Dentară, Artă si Cultură Fizică

Sănătate

Asistentă medicală generală

AP

Zi

240

Arte plastice, decorative si design

Pedagogia artelor plastice si decorative

AP

Zi

180

Educatie fizică si sport

Educatie fizică si sportivă

AP

Zi

180

Kinetoterapie si motricitate specială

AP

Zi

180”

 

41. În anexa nr. 2, la punctul 43 „UNIVERSITATEA «PETRU MAIOR» DIN TÂRGU MURES”, la Facultatea de Stiinte si Litere, la domeniul de licentă „Limbă si literatură”, specializarea „Limba si literatura română - Limba si literatura engleză” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinte si Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura română - Limba si literatura engleză

A/A

Zi/FR

180”

 

42. In anexa nr. 2, la punctul 46 „UNIVERSITATEA «POLITEHNICA» DIN TIMISOARA”, la Facultatea de Automatică si Calculatoare, domeniul de licentă „Calculatoare si tehnologia informatiei”, specializarea „Calculatoare (în limba engleză)” se modifică, la Facultatea de Arhitectură, domeniul de licentă „Arhitectură” se completează cu specializarea „Mobilier si amenajări interioare”, la Facultatea de Electronică si Telecomunicatii, domeniul de licentă „Inginerie electronică si telecomunicatii”, specializarea „Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (în limba engleză)” se modifică, la Facultatea de Mecanică, domeniul de licentă „Stiinte ingineresti aplicate”, specializarea „Inginerie medicală” se modifică, la Departamentul de Comunicare si Limbi Străine, domeniul de licentă „Stiinte ale comunicării”, specializarea „Comunicare si relatii publice” se modifică si la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, domeniul de licentă „Inginerie si management”, specializarea „Inginerie economică în industria chimică si de materiale” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Automatică si Calculatoare

Calculatoare si tehnologia informatiei

Calculatoare (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Arhitectură

Arhitectură

Mobilier si amenajări interioare

AP

Zi

180

Facultatea de Electronică si Telecomunicatii

Inginerie electronică si telecomunicatii

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii (în limba engleză)

A

Zi

240

Facultatea de Mecanică

Stiinte ingineresti aplicate

Inginerie medicală

A

Zi

240

Departamentul de Comunicare si Limbi Străine

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

A

Zi

180

Facultatea de Inginerie din Hunedoara

Inginerie si management

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

A

Zi

240”


43. În anexa nr. 2, la punctul 47 „UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMISOARA”, la Facultatea de Horticultura si Silvicultură, domeniul de licentă „Silvicultură”, specializarea „Silvicultură” se modifică si la Facultatea de Medicină Veterinară, domeniul de licentă „Medicină veterinară”, specializarea „Medicină veterinară (în limba engleză)” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Horticultura si Silvicultură

Silvicultură

Silvicultură

A

Zi

240

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină veterinară

Medicină veterinară (în limba engleză)

A

Zi

360”

 

44. In anexa nr. 2, la punctul 48 „UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA”, la Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicării, domeniul de licentă „Stiinte ale comunicării”, specializarea „Comunicare si relatii publice” se modifică si la Facultatea de Arte si Design, domeniul de licentă „Arte plastice, decorative si design” se completează cu specializarea „Modă - design vestimentar” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicării

Stiinte ale comunicării

Comunicare si relatii publice

A

Zi

180

Facultatea de Arte si Design

Arte plastice, decorative si design

Modă - design vestimentar

A

Zi

180”

 

45. În anexa nr. 2, la punctul 52 „ACADEMIA NATIONALĂ DE INFORMATII «MIHAI VITEAZUL» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Informatii, domeniul de licentă „Stiinte militare si informatii” se completează cu specializarea „Studii de securitate si informatii” si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Informatii

Stiinte militare si informatii

Studii de securitate si informatii

AP

Zi

180”

 

46. La anexa nr. 2, la punctul 56 „ACADEMIA FORTELOR TERESTRE «NICOLAE BĂLCESCU» DIN SIBIU”, la Facultatea de Management Militar, domeniul de licentă „Stiinte administrative”, specializarea „Administratie publică” se modifică, la domeniul de licentă „Stiinte militare si informatii”, specializările „Managementul organizatiei” si „Management economico-financiar” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Management Militar

Stiinte administrative

Administratie publică

A

Zi

180

Stiinte militare si informatii

Managementul organizatiei

A

Zi

180

Management economico-financiar

A

Zi

180”

 

47. În anexa nr. 3, la punctul 2 „UNIVERSITATEA «TITU MAIORESCU» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Stiinte Economice din Târgu Jiu, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor” se completează cu specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor” si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinte Economice din Târgu Jiu

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

AP

Zi

180”


48. La anexa nr. 3, la punctul 3 „UNIVERSITATEA «NICOLAE TITULESCU» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Stiinte Economice, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor”, si domeniul de licentă „Contabilitate”, specializarea „Contabilitate si informatică de gestiune”, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

AP/AP

Zi/ID

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/AP

Zi/ID

180”

 

49. În anexa nr. 3, la punctul 5 „UNIVERSITATEA «HYPERION» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Stiinte Economice, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A/AP

Zi/ID

180”

 

50. În anexa nr. 3, punctul 6 „UNIVERSITATEA «BIOTERRA» DIN BUCURESTI”, după numărul curent 9 se introduce numărul curent 10 „Facultatea de Management Agroturistic din Buzău”, cu următorul cuprins:

 

„10

Facultatea de Management Agroturistic din Buzău

Inginerie si management

Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

AP

Zi

240”

 

51. În anexa nr. 3, la punctul 7 „UNIVERSITATEA «ECOLOGICĂ» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Educatie Fizică si Sport, domeniul de licentă „Educatie fizică si sport” se completează cu specializarea „Kinetoterapie si motricitate specială” si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Educatie Fizică si Sport

Educatie fizică si sport

Kinetoterapie si motricitate specială

AP

Zi

180”

 

52. În anexa nr. 3, la punctul 8 „UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE STIINTE SI ARTE «GHEORGHE CRISTEA» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Arte si Stiinte, domeniul de licentă „Teatru”, specializarea „Artele spectacolului (coregrafie)” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Arte si Stiinte

Teatru

Artele spectacolului (coregrafie)

A

Zi

180”

 

53. In anexa nr. 3, la punctul 10 „UNIVERSITATEA «ARTIFEX» DIN BUCURESTI”, la Facultatea de Management-Marketing, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Management-Marketing

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A

Zi

180”

 

54. In anexa nr. 3, la punctul 13 „UNIVERSITATEA DE VEST «VASILE GOLDIS» DIN ARAD”, la Facultatea de Stiinte Juridice, domeniul de licentă „Drept”, specializarea „Drept” se modifică, la Facultatea de Stiinte Economice, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor” se completează cu specializarea „Administrarea afacerilor (în limba engleză)”, iar la domeniul de licentă


„Contabilitate”, specializarea „Contabilitate si informatică de gestiune” se modifică si la domeniul de licentă „Marketing”, specializarea „Marketing” se modifică, la Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative, domeniul de licentă „Stiinte administrative” se completează cu specializarea „Politie comunitară”, iar la domeniul de licentă „Limbi moderne aplicate”, specializarea „Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză si germană)” se modifică si la domeniul de licentă „Relatii internationale si studii europene”, specializarea „Relatii internationale si studii europene” se modifică, la Facultatea de Psihologie, Stiinte ale Educatiei si Asistentă Socială, la domeniul de licentă „Asistentă socială”, specializarea „Asistentă socială” se modifică, la domeniul de licentă „Stiinte ale educatiei”, specializarea „Pedagogia învătământului primar si prescolar” se modifică si la domeniul „Psihologie”, specializarea „Psihologie” se modifică, la Facultatea de Informatică, domeniul de licentă „Informatică” se completează cu specializarea „Informatică (în limba engleză)” si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Stiinte Juridice

Drept

Drept

A/A/AP

Zi/ID/FR

240

Facultatea de Stiinte Economice

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/A/AP

Zi/ID/FR

180

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba engleză)

A

Zi

180

Marketing

Marketing

A/A/AP

Zi/ID/FR

180

Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre: engleză, franceză si germană)

A/AP

Zi/FR

180

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

A

Zi

180

Stiinte administrative

Politie comunitară

AP

Zi

180

Facultatea de Psihologie, Stiinte ale Educatiei si Asistentă Socială

Asistentă socială

Asistentă socială

A/AP

Zi/ID

180

Stiinte ale educatiei

Pedagogia învătământului primar si prescolar

A/AP

Zi/ID

180

Psihologie

Psihologie

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Informatică

Informatică

Informatică (în limba engleză)

A

Zi

180”

 

55. În anexa nr. 3, la punctul 14 „UNIVERSITATEA «GEORGE BACOVIA» DIN BACĂU”, denumirea Facultătii de Contabilitate si Informatică de Gestiune se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Finante si Contabilitate”, având în structură domeniul de licentă „Finante”, cu specializarea „Finante si bănci”, si domeniul de licentă „Contabilitate”, cu specializarea „Contabilitate si informatică de gestiune”, denumirea Facultătii de Management se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Drept si Administratie”, având în structură domeniul de licentă „Drept”, cu specializarea „Drept”, domeniul de licentă „Asistentă socială”, cu specializarea „Asistentă socială”, si domeniul de licentă „Administratie publică”, cu specializarea „Administratie publică”, iar denumirea Facultătii de Economia Afacerilor se modifică si se înlocuieste cu denumirea „Facultatea de Management-Marketing”, având în structură domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, cu specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor”, domeniul de licentă „Cibernetică, statistică si informatică economică”, cu specializarea „Informatică economică”, domeniul de licentă „Marketing”, cu specializarea „Marketing”, si domeniul de licentă „Management”, cu specializarea „Management”, si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Finante si Contabilitate

Finante

Finante si bănci

AP

Zi

180

Contabilitate

Contabilitate si informatică de gestiune

A/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Drept si Administratie

Drept

Drept

AP

Zi

240

Asistentă socială

Asistentă socială

AP

Zi

180

Stiinte administrative

Administratie publică

A/AP

Zi/ID

180

Facultatea de Management-Marketing

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

AP

Zi

180

Cibernetică, statistică si informatică economică

Informatică economică

AP

Zi

180

Marketing

Marketing

A/AP/AP

Zi/FR/ID

180

Management

Management

A/AP

Zi/FR

180”

 

56. In anexa nr. 3, la punctul 17 „UNIVERSITATEA «ANDREI SAGUNA» DIN CONSTANTA”, la Facultatea de Drept si Stiinte Administrative, domeniul de licentă „Stiinte administrative”, specializarea „Administratie publică” se modifică si la Facultatea de Stiinte Economice, domeniul de licentă „Marketing” se completează cu specializarea „Marketing”, iar la domeniul de licentă „Management”, specializarea „Management” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Drept si Stiinte Administrative

Stiinte administrative

Administratie publică

A

Zi

180

Facultatea de Stiinte Economice

Marketing

Marketing

AP

Zi

180

Management

Management

A

Zi

180”

 

57. În anexa nr. 3, la punctul 22 „UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCOVEANU» DIN PITESTI”, la Facultatea de Finante-Contabilitate, domeniul de licentă „Finante”, specializarea „Finante si bănci” se modifică, la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor” se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Finante-Contabilitate

Finante

Finante si bănci

A

Zi

180

Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A

Zi

180”

 

58. In anexa nr. 3, la punctul 30 „UNIVERSITATEA «SPIRU HARET» DIN BUCURESTI”, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine si Facultatea de Limba si Literatura Română se reorganizează într-o singură facultate - Facultatea de Litere, care va avea în structură domeniul de licentă „Limbă si literatură”, cu specializările „Limba si literatura modernă A (engleză, franceză) - Limba si literatura modernă B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină)” si „Limba si literatura română - O limbă si literatură modernă (engleză, franceză)”; Facultatea de Filosofie si Studii Culturale, Facultatea de Istorie si Facultatea de Relatii Internationale si Studii Europene se vor reorganiza într-o singură facultate - Facultatea de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie, care va avea în structură domeniul de licentă „Filosofie”, cu specializarea „Filosofie”, domeniul de licentă „Istorie”, cu specializarea „Istorie”, si domeniul de licentă „Relatii internationale si studii europene”, cu specializarea „Relatii internationale si studii europene”; Facultatea de Finante si Bănci din Blaj si Facultatea de Management Financiar-Contabil din Blaj se reorganizează într-o singură facultate - Facultatea de Stiinte Economice din Blaj, care va avea în structură domeniul de licentă „Finante”, cu specializarea „Finante si bănci”, si domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, cu specializarea „Administrarea afacerilor”; Facultatea de Muzică si Facultatea de Teatru se reorganizează într-o singură facultate - Facultatea de Arte, care va avea în structură domeniul de licentă „Muzică”, cu specializarea „Pedagogie muzicală”, si domeniul de licentă „Teatru”, cu specializarea „Artele spectacolului (actorie)”, si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Litere

Limbă si literatură

Limba si literatura modernă A (engleză, franceză) - Limba si literatura modernă B (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă)/clasică (latină)

A

Zi

180

Limba si literatura română - 0 limbă si literatură modernă (engleză, franceză)

A/AP

Zi/FR

180

Facultatea de Relatii Internationale, Istorie si Filosofie

Filosof ie

Filosofie

A/AP

Zi/FR

180

Istorie

Istorie

A/AP

Zi/FR

180

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

AP

Zi

180

Facultatea de Stiinte Economice din Blaj

Finante

Finante si bănci

AP/AP

Zi/FR

180

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

AP

Zi

180

Facultatea de Arte

Muzică

Pedagogie muzicală

A/AP

Zi/FR

180

Teatru

Artele spectacolului (actorie)

A

Zi

180”

 

59. In anexa nr. 3, la punctul 31 „UNIVERSITATEA «PETRE ANDREI» DIN IASI”, la Facultatea de Economie, domeniul de licentă „Finante”, specializarea „Finante si bănci”, si domeniul de licentă „Administrarea afacerilor”, specializarea „Economia comertului, turismului si serviciilor”, se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Economie

 

 

Finante

Finante si bănci

A/AP

Zi/FR

180

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

AP/AP

Zi/FR

180”

 

60. În anexa nr. 3, la punctul 32 „UNIVERSITATEA «APOLLONIA» DIN IASI”, la Facultatea de Medicină Dentară, domeniul de licentă „Sănătate” se completează cu specializarea „Tehnică dentară” si domeniul de licentă „Stiinte ale comunicării”, cu specializările „Comunicare si relatii publice” si „Jurnalism”, se reorganizează în Facultatea de Stiinte ale Comunicării si vor avea următorul cuprins:

 

„Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Tehnică dentară

AP

Zi

180

Facultatea de Stiinte ale Comunicării

 

 

Stiinte ale comunicării

 

 

Comunicare si relatii publice

AP

Zi

180

Jurnalism

AP

Zi

180”


61. În anexa nr. 3, punctul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„34. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE AAFACERILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI învătământ universitar - ciclul II

 

Specializare/Program de studii acreditat (A)

Forma de învătământ

Număr de credite

Administrarea afacerilor- Executiv MBA

A

Zi

120”

 

62. În anexa nr. 3, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 35 „INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA”, care se elimină din anexa nr. 4, cu următorul cuprins:

„35. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

 

Domeniul de licentă

Specializare/ Program de studii acreditat

(A)

Forma de învătământ (Zi)

Număr de credite

Teologie

Teologie protestantă pastorală*)

Zi

240

 

*) A functionat si înainte de 1989.”

 

63. În anexa nr. 4, la punctul 3 „INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV”, domeniul de licentă „Teologie”, specializarea „Teologie adventistă pastorală” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Teologie

Teologie adventistă pastorală*)

Zi

240

 

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS.”

 

64. În anexa nr. 4, la punctul 5 „FUNDATIA «SAPIENTIA» - UNIVERSITATEA «SAPIENTIA» DIN CLUJ-NAPOCA**)”, domeniul de licentă „Economie” se completează cu specializarea „Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc)”, domeniul de licentă „Ingineria produselor alimentare” se completează cu specializarea „Ingineria produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc)”, domeniul de licentă „Ingineria mediului” se completează cu specializarea „Ingineria si protectia mediului în industrie (la Miercurea-Ciuc)” si vor avea următorul cuprins:

 

„Economie

Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc*)

Zi

180

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc*)

Zi

240

Ingineria mediului

Ingineria si protectia mediului în industrie (la Miercurea-Ciuc*)

Zi

240

 

*) Propunere de acreditare din partea ARACIS.

**) Activitatea didactică la specializările institutiei cuprinse în prezenta anexă se desfăsoară în limba maghiară.”

 

65. În anexa nr. 4, punctul 11 „INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN” se completează cu domeniul de licentă „Filosofie”, specializarea „Filosofie”, cu următorul cuprins:

 

„Filosofie

Filosofie

Zi

180”


 

66. În anexa nr. 4, punctul 20 „FUNDATIA «GAUDEAMUS» - UNIVERSITATEA «TOMIS» DIN CONSTANTA”, domeniul de licentă „Administrarea afacerilor” se completează cu specializarea „Economia comertului, turismului, serviciilor si managementul calitătii” si va avea următorul cuprins:

 

„Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului, serviciilor si managementul calitătii

Zi

180”

 

67. În anexa nr. 4, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:

„22. FUNDATIA LUMINA- INSTITUTII DE ÎNVĂTĂMÂNT DIN BUCURESTI

 

„Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Zi

180

Inginerie electronică si telecomunicatii

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

Zi

240

Calculatoare si tehnologia informatiei

Tehnologia informatiei

Zi

240

Relatii internationale si studii europene

Relatii internationale si studii europene

Zi

180”

 

68. Titlul anexei nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„INSTITUTII DE ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR

autorizate să functioneze provizoriu ce organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare”

 

69. În anexa nr. 5, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

„7. SCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ -BUCURESTI (S.N.S.B.) învătământ universitar - ciclul II

 

Domeniul

Specializări/Programe de studii

Forma de învătământ

(Zi)

Număr de credite

Matematică

Logistică si specificatii formale

A

Zi

120

Matematică

Analiză si modelare prin ecuatii diferentiale si stocastice

A

Zi

120

Biologie

Chimie biologică

A

Zi

120

Matematică

Structuri fundamentale cu aplicatii în algebră, geometrie si topologie

A

Zi

120”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 631.