MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 843/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 843         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 decembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.193. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

 

1.194. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.195. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Cruce

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.393 din 26 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 1.395 din 26 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 si 8 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

266. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu

 

268. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere a serviciilor deosebite aduse statului român, pentru rezultatele remarcabile obtinute în activitatea de conceptie, organizare, coordonare si eficientizare a Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului general-locotenent ing. Marcel Opris, director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.193.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 si 8 si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

în semn de apreciere deosebită pentru înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea cu succes a misiunilor de mare complexitate încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, domnului general-maior Balaure Ioan.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului general de brigadă Scheau George-Florin.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului general de brigadă Vasilca lonel-Sorinel;

- domnului colonel Mircea Ghită.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari:

- domnului general de brigadă Axinia Adrian-Ionut;

- domnului colonel Cohal Florin-Fonte;

- domnului colonel Ifrim Dănut.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului colonel Bănică Ion-Sorin;

- domnului colonel Bumbar Dorinei;

- domnului colonel Ciutaru Eugen;

- domnului colonel Muresan Adrian-Ludovic;

- domnului colonel Rusu Marin-Traian;

- domnului locotenent-colonel Carp Liviu.

Art. 6. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa I, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant sef Popescu Marian.


Art. 7. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a II-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant Rusu Aurel-Vladimir.

Art. 8. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului maistru militar principal Negru Nicolae;

- domnului maistru militar clasa I Tompea Petru;

- domnului maistru militar clasa a II-a Mihalache Constantin;

- domnului plutonier adjutant sef Grigore Emil;

- domnului plutonier adjutant sef Serban Vasile;

- domnului plutonier adjutant Bălănică Francisc-Dan;

- domnului plutonier adjutant Canghelare lulian-Laurentiu;

- domnului plutonier adjutant Lutea Sorin;

- domnului plutonier adjutant Niculae Mircea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.194.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Mare Cruce

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia personală pe care a avut-o la dezvoltarea relatiilor pe multiple planuri dintre România si Republica Azerbaidjan,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelentei Sale domnului Eldar Hasanov, ambasadorul Republicii Azerbaidjan în România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 1.195.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.393

din 26 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedură penală

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Liviu Coman în Dosarul nr. 38.244/3/2007 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

Dezbaterile au avut loc în ziua de 14 octombrie 2010 si au fost consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 26 octombrie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 38.244/3/2007, înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 504 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Liviu Coman.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 52 alin. (3) referitoare la răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare si ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, deoarece este nemultumit de modul de aplicare a art. 504 din Codul de procedură penală. Astfel, autorul a fost cercetat, judecat si condamnat pentru anumite fapte penale si, într-un final, în urma rejudecărilor dispuse a fost achitat în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. c) din Codul de procedură penală. Urmare acestui fapt, a înteles să se prevaleze de dispozitiile art. 504 din Codul de procedură penală si a solicitat daune materiale si morale. Instanta de fond a respins ca neîntemeiată actiunea, retinând că în cauză nu a existat o condamnare definitivă si nicio privare sau restrângere a libertătii, inculpatul fiind judecat în stare de libertate. Si instanta de apel a mentinut hotărârea atacată, sens în care în recurs autorul a invocat prezenta exceptie.

Se mai arată că dispozitiile art. 504 din Codul de procedură penală trebuie interpretate prin raportare la art. 52 alin. (3) din Constitutie, statul fiind tinut de obligatia la repararea pagubei indiferent de temeiul achitării si de infractiunea pentru care a intervenit aceasta. De vreme ce textul contestat nu distinge după cum condamnarea a fost cu executarea ori cu suspendarea pedepsei, ar trebui ca nici judecătorul să nu facă o asemenea deosebire.

Deoarece textul nu face nicio distinctie între cei păgubiti de stat prin proceduri judiciare, cei păgubiti prin proceduri administrative (în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004) si cei păgubiti de alte persoane (art. 998 din Codul civil), autorul exceptiei apreciază că este afectat principiul egalitătii în drepturi.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 504 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Cazuri care dau dreptul la repararea pagubei, care au următorul continut:

“Persoana care a fost condamnată definitiv are dreptul la repararea de către stat a pagubei suferite, dacă în urma rejudecării cauzei s-a pronuntat o hotărâre definitivă de achitare.

Are dreptul la repararea pagubei si persoana care, în cursul procesului penal, a fost privată de libertate ori căreia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal.

Privarea sau restrângerea de libertate în mod nelegal trebuie stabilită, după caz, prin ordonantă a procurorului de revocare a măsurii privative sau restrictive de libertate, prin ordonantă a procurorului de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale pentru cauza prevăzută în art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hotărâre a instantei de revocare a măsurii privative sau restrictive de libertate, prin hotărâre definitivă de achitare sau prin hotărâre definitivă de încetare a procesului penal pentru cauza prevăzută în art. 10 alin. 1 lit. j).

Are drept la repararea pagubei suferite si persoana care a fost privată de libertate după ce a intervenit prescriptia, amnistia sau dezincriminarea faptei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 619 din 3 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006, Curtea a statuat c㠓dispozitiile legale criticate fac parte din capitolul IV - Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod nelegal” al titlului IV - Proceduri speciale din Codul de procedură penală si stabilesc cine are calitatea de a beneficia de reparatie, si anume persoana care a fost condamnată definitiv, dacă în urma rejudecării cauzei s-a pronuntat o hotărâre definitivă de achitare, precum si persoana care în cursul procesului penal a fost privată de libertate ori căreia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal.”

Art. 52 alin. (3) din Constitutie prevede că statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, iar răspunderea acestuia este stabilit㠓în conditiile legii”, cerintă îndeplinită de textul art. 504 alin. 1 din Codul de procedură penală. De altfel, pentru a se constata existenta unei erori judiciare trebuie să existe, pe de o parte, o hotărâre de condamnare pe nedrept, iar, pe de altă parte, o hotărâre definitivă de achitare. În consecintă, nu se poate retine că s-a produs o eroare judiciară în cazul existentei numai a unei hotărâri de achitare.

De asemenea, textul criticat este în concordantă cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 45 din 10 martie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 18 mai 1998, întrucât nu circumstantiază răspunderea patrimonială a statului numai la unele erori judiciare.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Distinct de acestea Curtea mai constată următoarele:

Nu se poate retine încălcarea principiului egalitătii în drepturi prin aceea că textul nu face nicio distinctie între cei păgubiti de stat prin proceduri judiciare, cei păgubiti prin proceduri administrative (în temeiul Legii nr. 554/2004) si cei păgubiti de alte persoane (art. 998 din Codul civil), întrucât acceptarea unei asemenea critici echivalează cu modificarea si completarea textului legal criticat, care, în acord cu dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, excedează competentei instantei de contencios constitutional.

De asemenea, Curtea observă că în prezenta cauză autorul exceptiei a fost trimis în judecată prin rechizitorul din 14 mai 1999, a fost condamnat la fond la data de 24 aprilie 2000, ulterior a fost respins apelul mentinându-se solutia de condamnare, iar, mai apoi, la data de 17 decembrie 2002 a fost admis recursul, s-a casat solutia pronuntată în fond si apel si s-a trimis la rejudecare. La data de 9 iulie 2004 inculpatul a fost achitat în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. c) din Codul de procedură penală, în apel s-a trimis din nou la rejudecare, prilej cu care a fost mentinută solutia de achitare pe motiv că fapta nu a fost săvârsită de inculpat. Ulterior, la data de 22 noiembrie 2006, prin Decizia nr. 37 a Curtii Militare de Apel Bucuresti a fost respins apelul, mentinându-se solutia de achitare care rămâne definitivă si irevocabilă prin nerecurare.

Prin urmare, în perioada 1999-2006 autorul exceptiei a fost cercetat pentru săvârsirea unor fapte penale care nu au fost comise de el si, drept consecintă, timp de aproximativ 8 ani a fost supus anumitor privatiuni cât priveste statutul său de cadru militar. O asemenea stare, oricât ar fi de criticabilă, nu poate fi convertită în vicii de constitutionalitate a textului legal contestat, întrucât privatiunile în cauză emană de la alte norme legale privitoare la statutul special al autorului. În plus, toate aceste neajunsuri nu ar fi fost posibile în situatia în care perioada de cercetare judecătorească de aproximativ 8 ani ar fi fost mult mai scurtă. Astfel, dacă toate aceste hotărâri judecătoresti ar fi fost pronuntate, de exemplu în 3 luni, nu ar mai fi putut fi puse în discutie aspectele legate de privatiunile referitoare la statutul său.

De asemenea, Curtea mai constată că persoanele îndreptătite la repararea pagubei în cazul condamnării pe nedrept vizează o condamnare dispusă printr-o solutie definitivă, nefiind de conceput să se acorde despăgubiri în cazul condamnărilor nedefinitive si care sunt susceptibile de a fi cenzurate în cadrul căilor ordinare de atac. În acest sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului care, prin Hotărârea din 3 iulie 2008 pronuntată în Cauza Matveyev v. Russia a făcut trimitere la Raportul explicativ privitor la art. 3 din Protocolul nr. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, statuând că dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară vizează o hotărâre definitivă, care, potrivit expresiei traditionale, a dobândit autoritate de lucru judecat. Este cazul hotărârilor irevocabile pentru care căile ordinare de atac nu mai sunt disponibile, fie că au fost utilizate de părti, fie că a expirat termenul înăuntrul căruia puteau fi formulate. Rezultă, asadar, că o hotărâre nu este considerată definitivă atâta vreme cât legea internă permite ca lucrările să fie reluate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Liviu Coman în Dosarul nr. 38.244/3/2007 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 octombrie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.395

din 26 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 si 8 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 si 8 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Federalcoop Constanta în Dosarul nr. 17.740/212/2009 (nr. 17.741/212/2009) al Tribunalului Constanta - Sectia penală.

Dezbaterile au avut loc în ziua de 12 octombrie 2010 si au fost consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, când, Curtea având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru 19 octombrie 2010 si mai apoi pentru 26 octombrie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 17.740/212/2009 (nr. 17.741/212/2009), Tribunalul Constanta - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 2 si 8 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Federalcoop Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la Egalitatea în drepturi, art. 21 referitoare la Accesul liber la justitie si art. 24 referitoare la Dreptul la apărare, deoarece nu există nicio sanctiune disciplinară asupra primului-procuror care nu solutionează plângerile în termen.

Tribunalul Constanta - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 2 si 8 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, care are următorul continut:

“În cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277, termenul prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului initial de 20 de zile.

Judecătorul pronuntă una dintre următoarele solutii:

a) respinge plângerea, prin sentintă, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, mentinând rezolutia sau ordonanta atacată;

b) admite plângerea, prin sentintă, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si trimite cauza procurorului, în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz. Judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele si împrejurările ce urmează a fi constatate si prin care anume mijloace de probă;

c) admite plângerea, prin încheiere, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si, când probele existente la dosar sunt suficiente, retine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispozitiile privind judecata în primă instantă si căile de atac aplicându-se în mod corespunzător.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 524 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 31 octombrie 2005, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, statuând c㠓art. 2781 din Codul de procedură penală reprezintă un răspuns la necesitatea consacrării legale exprese a dreptului persoanei de a se adresa instantei de judecată competente atunci când este nemultumită de solutia dată plângerii sale contra actelor procurorului, asadar o concretizare a dispozitiilor constitutionale privind dreptul de acces liber la justitie.

În vederea garantării dreptului la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil, legiuitorul a prevăzut în mod expres, în cuprinsul art. 2781 din Codul de procedură penală, dreptul persoanei vătămate de a formula plângere direct la instanta de judecată în cazul în care procurorul nu se conformează prevederilor art. 277 din Codul de procedură penală, potrivit cărora «procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire si să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea modul în care a fost rezolvată». Astfel, în conformitate cu art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, «în cazul în care prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul de 20 de zile prevăzut în art. 277, termenul de 20 de zile prevăzut în alin. 1 curge de la data expirării termenului de 20 de zile». Asa fiind, este neîntemeiată critica potrivit căreia eventuala nesolutionare a plângerii de către procuror sau solutionarea cu întârziere a acesteia ar avea drept consecintă împiedicarea accesului la justitie, câtă vreme termenul de formulare a plângerii la instantă curge, în ipotezele arătate, de la data expirării termenului legal de solutionare a acesteia de către procuror”.

De asemenea, prin Decizia nr. 1.212 din 24 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 octombrie 2009, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală, statuând c㠓prevederile legale criticate se aplică fără privilegii ori discriminări tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legal criticate si nu sunt de natură a afecta în vreun fel exercitiul vreunui drept ori al unei libertăti.

[...] Curtea constată că accesul la justitie al persoanelor nemultumite de solutiile date de procuror în faza de urmărire penală a procesului penal este asigurat, părtile având posibilitatea să îsi apere drepturile si interesele în cursul judecătii prin mijloacele prevăzute de lege si cu respectarea tuturor garantiilor procesuale. Astfel, prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală sunt menite tocmai să asigure accesul la justitie în cauzele în care parchetul a emis acte de netrimitere în judecată, iar pe de altă parte, în plângerea formulată împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului nu se judecă însăsi cauza, ci doar temeinicia si legalitatea solutiilor pronuntate de procuror (si nicidecum temeinicia si legalitatea actelor prin care procurorul ierarhic superior a solutionat ori nu plângerea), pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale si a eventualelor probe scrise, înfătisate instantei de părtile în proces.

În limitele obiectului acestor categorii de cauze, părtile, depunând un minim de diligentă pentru prezervarea dreptului conferit de textul legal criticat, se pot plânge împotriva ordonantei sau rezolutiei de netrimitere în judecată, având, iată, posibilitatea să demonstreze atât caracterul incomplet al urmăririi penale, cât si aprecierea eronată a probelor pe care s-a întemeiat solutia emisă de procuror”.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, inclusiv sub aspectul consecintelor privitoare si la art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală cât priveste posibilitatea judecătorului de a respinge plângerea ca tardivă.

Distinct de acestea, Curtea mai constată următoarele:

Faptul că prim-procurorul parchetului sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plângerea în termenul prevăzut în art. 277 nu este un neajuns al textului criticat, întrucât prin această reglementare legiuitorul a urmărit să dea eficientă dreptului de acces liber la justitie, sens în care partea, neprimind vreun răspuns în termenul prevăzut de lege, se poate adresa judecătorului cu plângere împotriva solutiei de netrimitere. În plus, nu poate fi primită teza potrivit căreia justitiabilul nu poate cunoaste momentul din care începe să curgă termenul de decădere instituit de art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, întrucât tocmai în alineatul 2 a statuat univoc acest lucru. În sfârsit, prin reglementarea contestată s-a urmărit, printre altele, să nu se tergiverseze în mod nejustificat solutionarea unei cauze penale, asa încât o eventuală nerespectare a dispozitiilor legale potrivit cărora procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de 20 de zile de la primire să nu se transforme într-o sanctiune pentru justitiabil, care, într-o atare situatie, este obligat să astepte sine die o comunicare din partea celui obligat să rezolve plângerea sa.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 2 si 8 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Federalcoop Constanta în Dosarul nr. 17.740/212/2009 (nr. 17.741/212/2009) al Tribunalului Constanta - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Directorul general al Directiei generale logistice, directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei si directorul Directiei medicale, fiecare pe domeniul său de competentă, pot emite dispozitii pentru solutionarea unor situatii specifice privind aplicarea prezentului ordin.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 266.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 521/2008)

 

STRUCTURILE SUSTINĂTOARE, DOMENIILE, PRECUM SI STRUCTURILE ASIGURATE

 

Nr. crt.

Denumirea structurii asigurate

Domeniul asigurat

Spatii

Mobilitate

Armament si munitie

Echipare si hrănire

Comunicatii si informatică

1.

Conducerea ministerului, directiile generale si directiile aparatului central si structurile subordonate acestora din municipiul Bucuresti

Directia generală logistică prin

Directia administrativă

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia administrativă

Directia monitorizare, administrare si mentenantă sisteme de comunicatii si tehnologia informatiei

2.

 

 

Structurile teritoriale ale Directiei generale de informatii si protectie internă

 

 

Institutiile/ Structurile în imobilele cărora functionează

Institutiile/ Structurile în imobilele cărora functionează

Institutiile/ Structurile în imobilele cărora functionează

Directia generală

de informatii si protectie internă

 

 

Institutiile/ Structurile în imobilele cărora functionează

Directia generală

de informatii si protectie internă

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală de informatii si protectie internă

Directia generală

de informatii de protectie internă

3.

Serviciul Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti

Directia Generală Anticoruptie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia Generală Anticoruptie

Directia Generală Anticoruptie

Directia Generală Anticoruptie

4.

 

 

Structurile teritoriale ale Directiei Generale Anticoruptie1

 

 

Inspectoratul de politie judetean

 

 

Inspectoratul de politie judetean2

 

 

Inspectoratul de politie judetean

 

 

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

 

 

Directia Generală Anticoruptie3

5.

Centrul National SIS

Directia generală logistică prin

Directia administrativă

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin

Directia administrativă

Directia monitorizare, administrare si mentenantă sisteme de comunicatii si tehnologia informatiei

6.

Arhivele Nationale

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

-

Sustinere proprie

Sustinere proprie

7.

Serviciul Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale, Serviciul Judetean Ilfov al Arhivelor Nationale, Serviciul arhivele nationale istorice centrale, Serviciul logistic, microfilmare de asigurare, conservare si restaurare a documentelor

Arhivele Nationale

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

-

Arhivele Nationale

Arhivele Nationale

8.

Structurile teritoriale ale Arhivelor Nationale4

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

-

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

9.

Birourile 1 si 2 Audit Intern Bucuresti

Directia generală logistică prin

Directia administrativă

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin

Directia administrativă

Directia monitorizare, administrare si mentenantă sisteme de comunicatii si

Tehnologia informatiei

10.

Structurile teritoriale ale Directiei generale audit intern5, cu exceptia birourilor 1 si 2 Audit Intern Bucuresti

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

11.

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie


1 Pentru Serviciul Judetean Anticoruptie Tulcea atributiile logistice revin Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea. Pentru serviciile judetene anticoruptie din judetele Bihor, Constanta, Satu Mare atributiile logistice revin inspectoratelor judetene ale Politiei de Frontieră din fiecare judet în parte.

2 Pentru structurile teritoriale ale Directiei Generale Anticoruptie, achizitia si dotarea cu mijloace de transport, aparatură specifică, tehnică de calcul, copiatoare si faxuri se realizează în mod centralizat, prin grija Directiei Generale Anticoruptie. La solicitarea structurilor sale teritoriale, Directia Generală Anticoruptie poate asigura si alte bunuri materiale. Bunurile utilizate în prezent de structurile teritoriale ale Directiei Generale Anticoruptie rămân în continuare în folosinta acestora.

3 Directia Generală Anticoruptie asigură drepturile de hrană si echipament pentru personalul tuturor structurilor teritoriale.

4 Asigurarea structurilor teritoriale ale Arhivelor Nationale cu tehnică de calcul, aparatură si materiale specifice (rafturi de arhivă, mijloace de protectie si păstrare a arhivei, aparatură de alarmare antifoc si antiefractie, imprimate) se realizează în mod centralizat, prin grija Arhivelor Nationale.

5 Pentru birourile teritoriale de audit intern Constanta si lasi atributiile logistice revin Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, respectiv Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontieră lasi.

 


12.

 

Formatiunile teritoriale ale Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Inspectoratul de politie judetean

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

13.

Oficiul Român pentru Imigrări

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

14.

Structurile teritoriale pentru străini din municipiul Bucuresti

Oficiul Român pentru Imigrări

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Oficiul Român pentru Imigrări

Oficiul Român pentru Imigrări

Oficiul Român pentru Imigrări

15.

Centrele regionale de azil si centrele pentru cazarea străinilor luati în custodie publică6

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

16.

Structurile judetene pentru străini

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

17.

Directia Generală de Pasapoarte

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

18.

Serviciile publice comunitare de eliberare si evidentă a pasapoartelor

Institutia prefectului

Institutia prefectului

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Institutia prefectului

Institutia prefectului7

Inspectoratul de politie judetean

19.

Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

20.

Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

Institutia prefectului

Institutia prefectului

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Institutia prefectului8

Institutia prefectului9

Inspectoratul de politie judetean

21.

Atelierele de fabricare a plăcilor cu numere de înmatriculare

Institutiile/ Structurile în imobilele cărora functionează

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor

Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor

Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean


6 Centrul pentru cazarea străinilor luati în custodie publică Arad este asigurat de către Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Timisoara.

7 Pentru sistemul e-pass, serviciile publice comunitare de eliberare si evidentă a pasapoartelor sunt asigurate de către Directia Generală de Pasapoarte.

8 Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sunt asigurate din punctul de vedere al echipamentului si pe linia tipizatelor speciale necesare emiterii autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor de către Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor.

9 Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sunt asigurate cu echipamente informatice aferente activitătii de înmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si de examinare în vederea obtinerii permisului de conducere de către Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor.

 


22.

Spitalul de Urgent㠓Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucuresti

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

23.

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu “Nicolae Kretzulescu”

Sustinere proprie

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Directia generală logistică prin Directia suport tehnic

Sustinere proprie

Sustinere proprie

24.

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Ploiesti

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

25.

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Oradea

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

26.

Spitalul Clinic de Urgent㠓Avram lancu” Oradea

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Sustinere proprie

27.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Institutiile/Structurile în imobilele cărora functionează

Sustinere proprie

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Sustinere proprie

Sustinere proprie

28.

Unitătile teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si  Probleme Speciale

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Sustinere proprie

29.

Structurile teritoriale pentru probleme speciale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Institutia prefectului

Institutia prefectului

-

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Institutia prefectului

30.

Centrul de Formare si Perfectionare a Pregătirii Agentilor de Politie “Nicolae Golescu” SIatina

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

 

NOTĂ:

- Politistii detasati la Directia Natională Anticoruptie din cadrul Parchetului General sunt asigurati din punctul de vedere al armamentului si munitiei de către Directia generală logistică prin Directia suport tehnic.

- Asigurarea armamentului si munitiei pentru politistii detasati la birourile teritoriale ale Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului General se realizează de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, respectiv inspectoratele de politie judetene.

- Pentru centrele medicale judetene si serviciile medicale de armă asigurarea logistică revine structurilor pe lângă care functionează.

- Unitătile teritoriale fără personalitate juridică din structura organizatorică a Inspectoratului General al Politiei Române sunt asigurate logistic de către inspectoratele judetene de politie.

- Pentru Baza de Depozitare a Rezervelor Proprii ale Ministerului Administratiei si Internelor Găesti atributiile logistice pe linie de spatii revin Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dâmbovita.

- Până la operationalizare, pe linie de mobilitate terestră, cu exceptia mijloacelor de aerodrom si autocisternelor de alimentare cu carburanti de aviatie, unitătile speciale de aviatie teritoriale sunt asigurate astfel: Unitatea Specială de Aviatie Cluj de către Inspectoratul de Politie Judetean Cluj, iar unitătile speciale de aviatie lasi si Tulcea de către inspectoratele judetene ale Politiei de Frontieră lasi, respectiv Tulcea.

- Pentru Societatea Comercial㠓Comicex” - S.A. atributiile logistice pe linie de spatii si armament revin Directiei generale logistice prin Directia administrativă si Directia suport tehnic.

- Asigurarea logistică privind întretinerea, functionarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul Clubului Sportiv “Dinamo” Bucuresti, inclusiv cele care privesc calendarul sportiv, precum si evidenta tehnico-operativă a acestor bunuri se efectuează de Directia generală logistică prin Directia administrativă si Directia suport tehnic.


 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

 

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileste procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere.

(2) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea conditiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta de urgentă, si de Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, expresiile si termenii de mai jos au următorul înteles:

a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul institutiei prefectului;

b) candidati - cetătenii români, străinii cu domiciliul sau resedinta în România, precum si cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European cu rezidenta normală în România ori aflati la studii în România pentru o perioadă de cel putin 6 luni, care solicită examinarea pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;

c) examinatori - ofiteri si agenti de politie din cadrul serviciilor publice comunitare atestati potrivit art. 3;

d) examinare - verificarea cunostintelor si aptitudinilor candidatilor pentru obtinerea dreptului de a conduce autovehicule si remorci pe drumurile publice, alcătuită din proba teoretică si proba practică;

e) proba teoretică - probă constând în indicarea variantelor de răspuns la întrebările generate de sistemul informatic;

f) proba practică - probă constând în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice sau în poligon;

g) data programării - data prezentării candidatului la ghiseul serviciului public comunitar competent, în vederea verificării documentelor, preluării imaginii faciale si stabilirii datei de sustinere a probei practice;

h) nerespectarea traseului în poligon - efectuarea eronată ori incompletă a unei probe sau depăsirea limitelor poligonului;

i) lucrătorul din sala de examinare - agentul sau ofiterul de politie din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar;

j) martor - persoană din rândul candidatilor care asistă la efectuarea probei practice a examinării de către un alt candidat;

k) unităti autorizate - scoli de conducători auto autorizate în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Examinarea se efectuează de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competentă teritorială candidatii îsi au, după caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normală, iar în cazul cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care se află la studii în România pentru o perioadă de cel putin 6 luni, de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competentă teritorială se află institutia de învătământ.

(2) Examinarea la ambele probe se efectuează la acelasi serviciu public comunitar.

(3) Proba practică se sustine numai cu examinatori atestati de către Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V. Acestia pot fi diferiti pentru fiecare dintre componentele probei practice.

Art. 4. - (1) Pentru sustinerea probei teoretice se utilizează aplicatia informatică realizată si gestionată de către D.R.P.C.I.V.

(2) Accesul candidatilor la aplicatia informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care contine un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat si are valabilitate doar în ziua emiterii.

(3) Proba practică se poate desfăsura atât în localităti, cât si în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii, urmărindu-se, în limita posibilitătilor, parcurgerea traseului în diferite conditii de densitate a traficului si cu treceri dintr-o zonă de trafic în alta.

(4) Desfăsurarea probei practice va fi întreruptă în cazul aparitiei unor conditii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regulă, de reducerea vizibilitătii sub 100 metri, căderi abundente de precipitatii, inundatii, furtună ori viscol, urmând a fi reluată de îndată ce conditiile de circulatie au revenit la normal, în situatia în care, datorită acestor conditii, proba practică nu mai poate fi reluată în aceeasi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.

(5) în cazul aparitiei unei defectiuni tehnice, desfăsurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând la rubrica “Mentiuni” din anexa la testul de examen ora si punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului care s-a defectat. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, examenul continuându-se până la îndeplinirea cerintelor probei pentru categoria/subcategoria respectivă. În situatia în care proba nu mai poate fi reluată în aceeasi zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.

(6) în baza ordinului prefectului, proba practică poate fi sustinută si în alte localităti decât în municipiul resedintă de judet. Pentru aceasta, infrastructura rutieră a localitătilor respective trebuie să permită parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care să cuprindă următoarele: intersectii si jonctiuni, intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone cu circulatie intensă cu minimum două benzi pe sens, piete aglomerate, zone cu siruri de vehicule parcate, iar circulatia să fie reglementată prin semafoare, indicatoare si/sau marcaje rutiere.

Art. 5. - (1) Proba teoretică se sustine, de regulă, în limba română.

(2) în cazul candidatilor cetăteni români apartinând minoritătilor nationale, proba teoretică se poate sustine, la cerere, în limba maternă, în conditiile art. 19 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în cazul străinilor si al cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, proba teoretică se poate sustine, la cerere, într-o limbă de circulatie internatională.

(4) Optiunea privind limba de examinare se consemnează pe cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a).

Art. 6. - (1) La data programării, respectiv la data sustinerii probelor de examen, candidatii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, conditiile de vârstă, să fie apti din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice si practice prin cursuri organizate în conditiile legii si să nu se afle în una dintre situatiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanta de urgentă.

(2) Dosarul de examinare trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea-tip, semnată de candidat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;

d) copia actului de identitate valabil;

e) chitantele de plată a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;

fi) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulatie; sau

f2) originalul permisului de conducere si traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obtinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obtinerea unor noi categorii/subcategorii;

g) documente care să facă dovada domiciliului sau resedintei în România, în cazul străinilor, ori a rezidentei normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel putin 6 luni, în cazul cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European;

h) declaratie notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru străinii si cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz;

i) acordul scris al părintilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidatii cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani care solicită obtinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 si/sau B1;

j) documente care să facă dovada că se află în una dintre situatiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgentă - numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din acelasi act normativ.

(3) Situatia medicală a candidatilor al căror aviz medical initial, înscris pe fisa de scolarizare prevăzută la alin. (2) lit. b), a expirat se dovedeste prin prezentarea fisei medicale-tip în original.

(4) în cazul în care se solicită obtinerea mai multor categorii/subcategorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria/ subcategoria solicitată suplimentar va contine câte o copie a certificatului de cazier judiciar original prevăzut la alin. (2) lit. c).

(5) în cazul străinilor si al cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Române, potrivit legii.

(6) în vederea obtinerii unui nou permis de conducere pentru aceleasi categorii/subcategorii detinute anterior, candidatii aflati în una dintre situatiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanta de urgentă trebuie să prezinte pentru programare la examinare documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), precum si:

a) fisa medicală-tip;

b) copia hotărârii judecătoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupatiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.

(7) Candidatilor prevăzuti la alin. (6) li se aplică în mod corespunzător, după caz, dispozitiile alin. (2) lit. g) si h) si cele ale alin. (4) si (5).

Art. 7. - (1) Proba teoretică si proba practică se sustin în zile diferite.

(2) Atunci când se solicită permise de conducere pentru mai multe categorii si/sau subcategorii, probele se pot sustine în zile diferite, pentru fiecare categorie si/sau subcategorie de permis de conducere solicitată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

Art. 8. - (1) Examinarea se efectuează numai după programarea candidatilor în acest scop.

(2) Programarea se realizează pentru sustinerea probei practice a examenului, în limita locurilor disponibile.

(3) Programarea candidatilor la primul examen se efectuează de către unitătile autorizate în care acestia au urmat cursurile de pregătire teoretică si practică, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie gratuit de către D.R.P.C.I.V., în baza unui protocol.

(4) Programarea la primul examen realizată de unitatea autorizată trebuie efectuată cu cel putin 7 zile calendaristice înainte de data sustinerii probei practice.

(5) Programarea se poate face si personal de către candidat, la sediul serviciului public comunitar.

(6) Pentru finalizarea programării realizate potrivit alin. (3) sau (5), candidatii trebuie să prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 6 alin. (2) sau, după caz, art. 6 alin. (6), precum si actul de identitate valabil în original si să parcurgă procedurile de preluare a semnăturii si a imaginii faciale. După verificare, dosarul se restituie candidatului.

(7) Proba teoretică se poate sustine începând din ziua în care s-a efectuat programarea prevăzută la alin. (2) si până în ziua anterioară sustinerii probei practice.

(8) Programarea la proba practică se anulează, din oficiu, în situatia în care candidatul nu promovează proba teoretică.

(9) Seful serviciului public comunitar stabileste zilnic examinatorii care desfăsoară activităti de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face de către sistemul informatic, în mod aleatoriu.

(10) Programatoarele si anexa la testul de examen se listează zilnic, de regulă la începutul programului de lucru. Anexa la testul de examen are continutul prevăzut în anexa nr. 3.

(11) Reprogramarea pentru sustinerea examenului se solicită personal de către candidati, la sediul serviciului public comunitar.

Art. 9. - Examinarea candidatilor la proba teoretică se desfăsoară în săli adecvate acestei activităti, stabilite prin dispozitie a sefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului si avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acordă cu privire la echipamentele si comunicatiile asigurate de către D.R.P.C.I.V.

Art. 10. - (1) întrebările pe baza cărora se sustine proba teoretică si răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaborează si se administrează de către D.R.P.C.I.V. În mod unitar la nivelul întregii tări, prin intermediul unei aplicatii informatice. Candidatii îsi pot verifica cunostintele teoretice printr-o aplicatie pusă la dispozitia publicului de către D.R.P.C.I.V, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

(2) Proba teoretică cuprinde un număr diferentiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:

a) pentru categoriile Asi A1, testul cuprinde 20 de întrebări, timpul de solutionare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel putin 17 întrebări;

b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb si Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de solutionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel putin 22 de întrebări;

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de solutionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel putin 9 întrebări.

(3) Candidatul este declarat respins dacă nu răspunde corect în timpul si la numărul minim de întrebări prevăzute la alin. (2), precum si în caz de fraudă sau de nerespectare a interdictiilor si obligatiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) si (7).

(4) Testele cuprind notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a) dispozitiile legale în materie de circulatie rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutieră, regulile de prioritate si restrictiile de viteză;

b) conducătorul auto:

1. importanta unui comportament vigilent si a unei atitudini adecvate fată de alti participanti la trafic;

2. functiile de perceptie, de evaluare si de decizie, în special timpul de reactie si modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri si medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emotionale si a oboselii;

c) drumul:

1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de sigurantă dintre vehicule, distantei de frânare si tinutei de drum a vehiculului în diferite conditii meteorologice si în functie de starea carosabilului;

2. riscurile de conducere legate de starea diferită a carosabilului si mai ales variatiile acestuia în functie de conditiile atmosferice si de vizibilitate;

3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri si dispozitiile legale conexe;

4. securitatea rutieră în tunele;

d) ceilalti participanti la trafic:

1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experientă a celorlalti participanti la trafic si cu categoriile de participanti la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusă;

2. riscurile inerente circulatiei si conducerii diferitelor tipuri de vehicule si conditiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;

e) reglementări generale si diverse:

1. reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;

2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omenesti, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anuntarea politiei si a ambulantei si altele asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor de constatare amiabilă, precum si luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;

3. măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului si la persoanele transportate;

f) precautiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;

g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defectiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de directie, instalatiei de frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalatiei de evacuare, precum si farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele si stergătoarele de parbriz, avertizorul sonor;

h) echipamentele de sigurantă ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de sigurantă si a echipamentelor de sigurantă pentru copii;

i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protectia mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(5) Testele trebuie să cuprindă si notiuni specifice categoriilor si subcategoriilor pentru care se sustine examinarea, după cum urmează:

A. pentru categoria A si subcategoria A1:

a) folosirea echipamentelor de protectie, cum ar fi: mănusile, cizmele, îmbrăcămintea si casca;

b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalti participanti la trafic;

c) riscurile legate de diferitele conditii de circulatie, acordându-se atentie si portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc;

d) elementele mecanice legate de siguranta conducerii auto, acordându-se atentie si comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgentă, curelei de transmisie si nivelului de ulei;

B. pentru categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile C1, C1E, D1siD1E:

a) regulile referitoare la durata de conducere si perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 si (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificările ulterioare; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările ulterioare;


b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;

c) documentele referitoare la vehicul si la transport, necesare pentru transportul national si international de mărfuri si călători;

d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoasterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum si cunostinte de bază în materie de prim ajutor;

e) măsurile de precautie care trebuie luate la scoaterea si înlocuirea rotilor;

f) regulile privitoare la masa si dimensiunea vehiculelor, precum si la dispozitivele de limitare a vitezei;

g) împiedicarea vizibilitătii conducătorului auto si a celorlalti participanti la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;

h) citirea unei hărti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigatie electronice, facultativ;

i) factorii de securitate privitori la încărcătura vehiculului: controlul încărcăturii - stivuire si fixare -, dificultăti legate de anumite tipuri de încărcături lichide, suspendate, sau altele asemenea, încărcarea si descărcarea mărfurilor si folosirea materialului de încărcare - numai pentru categoriile C si CE, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveste transportul pasagerilor, confortul si siguranta călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;

C. pentru categoriile C, CE, D, DE si Tr;

a) principiile de constructie si de functionare a următoarelor elemente: motoare cu combustie internă, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz, circuitul carburantului, instalatia electrică, instalatia de aprindere, transmisia si elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul si altele asemenea;

b) instalatia de ungere si protectia antigel;

c) principiile de constructie, montare, utilizare si întretinere a anvelopelor;

d) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atentă a garniturilor de frână si a dispozitivelor de limitare a vitezei;

e) principiile, tipurile si functionarea principalelor piese, atasarea, folosirea si întretinerea atentă a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE si Tr;

f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a defectiunilor;

g) întretinerea preventivă a vehiculelor si reparatiile curente necesare;

h) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveste receptia, transportul si livrarea mărfurilor, conform conditiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE si Tr.

Art. 11. - (1) Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la solutionarea testului propriu-zis.

(2) Testul este generat de sistemul informatic prevăzut la art. 4 alin. (1), fiecare întrebare putând contine unul sau mai multe răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afisată, în ordinea aparitiei acestor întrebări, sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor.

(3) Examenul întrerupt datorită unor defectiuni tehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora.

(4) Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunostinta candidatului în mod direct, prin afisarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general si a calificativului final. Pe ecran este afisat si contorul de timp.

(5) În timpul desfăsurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.

(6) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatilor le este interzis:

a) să folosească o altă limbă decât cea mentionată în cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a);

b) să intre cu/să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu exceptia celor prevăzute la alin. (7);

c) să poarte discutii cu alti candidati;

d) să se prezinte la examen sub influenta băuturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

e) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalti candidati.

(7) Cu ocazia sustinerii probei teoretice candidatii au următoarele obligatii:

a) să aibă asupra lor dosarul de examinare constituit, după caz, potrivit art. 6 alin. (2) sau (6), precum si actul de identitate în original, în absenta oricăruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;

b) să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat si care a fost înscrisă în cererea-tip.

(8) Obligatiile lucrătorului de la ghiseul de programare si ale celui de la postul de înregistrare a candidatului sunt următoarele:

a) să stabilească identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil si să verifice exactitatea datelor introduse în sistemul informatic;

b) să elibereze candidatului codul de bare necesar accesului în sala de examinare si pentru sustinerea testului informatic, în baza programării si a documentelor ce compun dosarul de examinare;

c) să îi instruiască pe candidati cu privire la interdictiile si obligatiile prevăzute la alin. (6) si (7).

(9) Este interzisă desfăsurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenti cel putin 2 candidati, cu exceptia situatiei în care singurul candidat prezent este programat să sustină proba practică în ziua următoare. În această situatie, examenul se desfăsoară în prezenta a 2 lucrători desemnati de seful serviciului, făcându-se mentiuni în acest sens într-un registru special constituit.

(10) Este interzisă desfăsurarea probei teoretice în afara programului de lucru aprobat de conducerea institutiei prefectului.

(11) Obligatiile lucrătorului din sala de examinare sunt următoarele:

a) să răspundă de securitatea sălii de examinare;

b) să verifice identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate valabil, precum si dosarul de examinare al acestuia, si să îi repartizeze o statie de lucru functională;

c) să interzică accesul în sală al altor persoane decât candidatii care posedă cod de bare valabil, în limita locurilor disponibile;

d) să nu permită accesul în sala de examen al candidatilor aflati sub influenta băuturilor alcoolice ori sub influenta produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidatilor care prin comportamentul lor perturbă examinarea celorlalti candidati;

e) să nu permită accesul în sala de examen al candidatilor care nu au asupra lor dosarul de examinare, al căror dosar este incomplet sau contine documente expirate;

f) să verifice respectarea de către candidati a optiunii privind limba de examinare, aleasă cu ocazia completării cererii-tip;


g) să nu comunice candidatilor răspunsurile la întrebările din testul de examen;

h) să consemneze într-un registru al sălii de examinare orice incident de întrerupere a examinării intervenit înainte de finalizarea examenului;

i) să întrerupă examinarea atunci când intervin defectiuni tehnice si să dispună reluarea examinării după remedierea acestora;

j) să întrerupă examinarea candidatilor care nu respectă interdictiile prevăzute la alin. (6) si să îi scoată din sala de examinare;

k) să nu părăsească sala de examinare până la terminarea programului de lucru decât dacă este înlocuit de un alt lucrător;

l) să nu permită candidatilor să părăsească sala de examinare decât după terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afisarea mesajului “Admis7”Respins” pe ecranul de examinare. În cazul părăsirii voluntare a sălii înainte de finalizarea testului, candidatilor respectivi li se interzice reintrarea în sală, rezultatul la proba teoretică fiind “Respins”;

m) la terminarea probei, în cazul în care candidatul a fost declarat respins, să anuleze chitanta reprezentând contravaloarea taxei de examinare, care rămâne la dosar, si să efectueze mentiunile pe fisa de scolarizare.

(12) Atunci când apar erori de date ori erori legate de codul de bare, când camera care preia imaginea candidatului este nefunctională sau atunci când candidatii selectează gresit limba de examinare, examinarea poate fi întreruptă numai în faza initială de verificare a datelor candidatilor, precum si a întrebărilor de acomodare, până la începerea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia după atribuirea unui nou cod de bare.

(13) Accesul în sala de examen este permis si persoanelor cu atributii de control, numai însotite de seful serviciului public comunitar sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 12. - (1) Candidatii declarati respinsi se pot prezenta în vederea programării pentru o nouă examinare numai după o perioadă de cel putin 15 zile de la data declarării ca respinsi, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(2) Candidatii neprezentati se pot prezenta în vederea programării oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(3) Candidatii declarati admisi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.

(4) în cazul depăsirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

Art. 13. - (1) Autovehiculele folosite la proba practică trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obtinerea permisului de conducere si trebuie să aibă caracteristicile prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie dotate cu dublă comandă la pedalele de ambreiaj si frână, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automată, care se dotează cu dublă comandă numai la pedala de frână, precum si cu exceptia motocicletelor;

b) să fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, iar pe caseta “SCOALA” să fie afisată vizibil mentiunea “EXAMEN”;

c) să fie certificate de Registrul Auto Român pentru utilizarea în procesul de pregătire practică a candidatilor desfăsurat în unităti autorizate în vederea obtinerii permisului de conducere;

d) să aibă inspectia tehnică periodică valabilă, efectuată în conditiile legii;

e) să fie echipate pentru conditii de iarnă, atunci când conditiile meteo o impun;

f) să fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, respectiv persoanelor aflate în interiorul autovehiculului cu ocazia desfăsurării probei practice a examenului.

(3) în cazul neîndeplinirii oricărei conditii prevăzute la alin. (2), autovehiculul respectiv nu poate fi folosit la sustinerea probei practice.

(4) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmitătii lor.

(5) în timpul examenului, autovehiculele si remorcile nu vor fi încărcate.

Art. 14. -Traseele folosite la proba practică se stabilesc de către politia rutieră si sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursantilor. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii în sigurantă a unui autovehicul si să corespundă criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).

Art. 15. - (1) Proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria A si subcategoriaAI se sustine în poligoane având dimensiunile si dotările conform schitei prevăzute în anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinării la proba practică sunt asigurate de scoala de conducători auto unde au fost efectuate cursurile de pregătire a candidatului.

(2) Candidatii minori cu vârsta cuprinsă între 16 si 18 ani sunt examinati în prezenta unui martor, care poate fi unul dintre părinti, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia acesta se află.

(3) Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele manevre:

a) coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit si deplasarea acesteia pe o distantă de 5 m într-un spatiu cu lătimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral, nementinerea în pozitie verticală pe cele două roti sau neefectuarea probei se penalizează;

b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens si în celălalt, cu începerea executiei din partea stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

d) deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distante de 50 m într-un spatiu cu lătimea de 0,5 m, cu bratul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spatiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

e) urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.

(4) în timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini si modul de comportare specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoriaAI:

a) pregătirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatul trebuie să facă dovada capacitătii de a se pregăti să conducă în sigurantă, prin respectarea următoarelor cerinte:


1. să fie echipat cu echipamentul de protectie, cum ar fi mănusile, cizmele, îmbrăcămintea si casca de protectie;

2. să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, directiei, comutatorului de oprire în caz de urgente, în cazul în care există, lanturilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de răcire si altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de directie si dispozitivului de avertizare sonoră;

b) manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce priveste siguranta rutieră:

1. asezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborârea ei de pe cric/suportul de sprijin si deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul;

2. parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;

3. executarea a cel putin două manevre cu viteză mică, dintre care un slalom; aceasta ar trebui să permită evaluarea manevrării ambreiajului în combinatie cu frâna, echilibrului, directiei vizuale si pozitiei pe motocicletă, precum si a pozitiei picioarelor pe rezemătoarele de picior;

4. executarea a cel putin două manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel putin 30 km/h, si o manevră de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competentei privind pozitia pe motocicletă, directia vizuală, echilibrul, tehnici de mentinere a directiei si de schimbare a vitezelor;

5. frânare: se execută cel putin două exercitii de frânare, inclusiv frânarea de urgentă la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competentei privind manevrarea frânei din fată si a frânei din spate, directia vizuală si pozitia pe motocicletă.

(5) Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) si alin. (4) lit. b) este prezentată în anexele nr. 6 si 7.

(6) Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidatii care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

(7) Candidatul este declarat respins, indiferent de numărul punctelor de penalizare acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, dacă:

- a căzut cu motocicleta;

- nu a respectat traseul în poligon.

(8) Candidatului nu i se permite sustinerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu echipamentul prevăzut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmând a fi reprogramat în conditiile prevăzute la art. 12 alin. (2).

Art. 16. - În timpul probei practice, examinatorii urmăresc modul de comportare a candidatilor, în functie de categoria vehiculului, după cum urmează:

A. aptitudini si mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile B, BE si Tr, respectiv pentru subcategoria B1:

a) pregătirea si controlul vehiculului din punctul de vedere al sigurantei circulatiei. Candidatii trebuie să facă dovada capacitătii de a se pregăti să conducă în sigurantă, prin respectarea următoarelor cerinte:

1. să controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare fată/spate, catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si stingătorului de incendiu;

2. să controleze elementele legate de securitatea încărcării vehiculului: caroseria, obloanele de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii, numai pentru categoria BE sau Tr;

3. să controleze dispozitivul de cuplare si conexiunile instalatiei de frânare si ale instalatiei electrice între autovehicul si remorcă, numai pentru categoria BE sau Tr;

4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea directiei, frânei, instalatiei de ungere/răcire, spălătorului de parbriz, luminilor, semnalizării si avertizorului sonor;

5. să regleze scaunul si tetierele, dacă este nevoie, pentru a obtine o pozitie corectă;

6. să regleze oglinzile retrovizoare si centurile de sigurantă, dacă este cazul;

7. să se asigure că usile sunt închise si să elibereze frâna de ajutor;

b) manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranta circulatiei, pentru categoria B si subcategoria B1. Se asigură testarea modului de executare a cel putin două manevre, dintre care o manevră de mers înapoi, dintre următoarele:

1. să efectueze o manevră de mers înapoi, mentinând o traiectorie rectilinie, sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea;

2. să facă o manevră de întoarcere;

3. să parcheze vehiculul si să se repună în miscare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe directia înainte ori înapoi, pe teren neted, în pantă sau în rampă;

4. să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgentă este facultativă;

c) manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al sigurantei circulatiei, pentru categoria BE sau Tr:

1. să efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul si remorca sau semiremorca în stationare, aflate unul lângă celălalt în spatii amenajate;

2. să meargă pe directia înapoi, descriind astfel o curbă prestabilită;

3. să parcheze în sigurantă pentru încărcare/descărcare;

d) comportamentul în trafic. Candidatii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situatii normale de trafic, în conditii de sigurantă completă si cu precautiile necesare, astfel:

1. să părăsească un loc de stationare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;

2. să folosească drumuri drepte, să întâlnească vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. să abordeze curbe;

4. să pătrundă si să traverseze intersectii si jonctiuni;

5. să schimbe directia: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulatie;

6. să intre/să iasă pe/de pe o autostradă sau o altă cale similară, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/iesire pe banda de decelerare;

7. să depăsească alte vehicule, obstacole, masini stationate, să fie depăsiti de alte vehicule, dacă este cazul;

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum si circulatia în tunele;

9. să fie precauti si să ia măsurile de sigurantă înainte de coborârea din vehicule;

B. aptitudini si mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E:

a) pregătirea si controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al sigurantei traficului. Candidatii trebuie să facă dovada capacitătii de a se pregăti pentru conducerea în sigurantă, prin respectarea următoarelor cerinte:

1. să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea rotilor, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare fată/spate, a catadioptrilor, precum si existenta trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante si a stingătorului de incendiu;


2. să controleze elementele de securitate legate de încărcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

3. să controleze mecanismul de cuplare si conexiunile instalatiei de frânare si instalatiei electrice, numai pentru categoriile CE, DE, Trsi Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E;

4. să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, functionalitatea mecanismului de directie, a instalatiei de frânare, a instalatiei de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării si a avertizorului sonor;

5. să cunoască si să urmărească aparatura de înregistrare a vitezei;

6. să regleze scaunul si tetierele pentru a obtine o pozitie corectă, după caz;

7. să regleze oglinzile retrovizoare, să cupleze, după caz, centura de sigurantă si să elibereze frâna de ajutor;

8. să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, să controleze caroseria remorcii, usile de serviciu, iesirile de urgentă, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingătoarele si alte echipamente de sigurantă, numai pentru categoriile D, DE, Tb, Tv si Tr, respectiv pentru subcategoriile D1siD1E;

9. să citească o hartă rutieră, facultativ;

b) manevre speciale care trebuie testate pentru siguranta circulatiei:

1. să efectueze cuplarea si decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător, numai pentru categoriile CE, DE, Trsi Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E si D1E; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul si remorca în stationare unul lângă altul, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea si nu se încalcă o regulă de circulatie;

2. să meargă pe directia înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;

3. să parcheze în mod sigur pentru a încărca/descărca pe o rampă/pe un chei de descărcare sau pe o instalatie asemănătoare, numai pentru categoriile C, CE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 si C1E;

4. să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în sigurantă călătorii unui autobuz, numai pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;

c) comportamentul în trafic. Candidatii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situatii normale de trafic, în conditii de deplină sigurantă si luând toate precautiile necesare, astfel:

1. să părăsească un loc de stationare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum fără prioritate;

2. să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3. să abordeze curbe;

4. să pătrundă si să traverseze intersectii si jonctiuni;

5. să schimbe directia: să vireze la dreapta si la stânga, să schimbe banda de circulatie;

6. să intre/să iasă pe/de pe autostradă sau pe/de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare si iesire pe banda de decelerare;

7. să depăsească alte vehicule, obstacole, masini care stationează, să fie depăsiti de alte vehicule, dacă este cazul;

8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum si circulatia în tunele;

9. să fie precauti si să ia măsurile de sigurantă înainte de coborârea din vehicule.

Art. 17. - Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:

a) evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului si de stăpânirea de care dă dovadă în încadrarea în trafic în deplină sigurantă. Greselile de conducere sau comportamentul periculos care amenintă siguranta imediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanti la trafic, fie că au necesitat sau nu interventia examinatorului, vor fi sanctionate cu acordarea calificativului “Respins”, examinatorul având libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice;

b) în timpul evaluării, examinatorul acordă o atentie deosebită comportamentului preventiv si calm adoptat de candidati la volan, tinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat si ferm, în deplină sigurantă, în raport cu starea drumului, conditiile meteorologice, actiunile celorlalte vehicule si ale celorlalti participanti la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii si persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va tine seama de capacitatea de anticipare si, după caz, de solutionare a situatiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor;

c) în plus fată de elementele prevăzute la lit. a) si b), examinatorul evaluează candidatul cu privire la:

1. stăpânirea vehiculului, tinând cont de următoarele: folosirea corectă a scaunului, a tetierelor si a centurii de sigurantă; utilizarea corectă a farurilor; folosirea corectă a ambreiajului, a schimbătorului de viteze, a acceleratiei, a frânei si mentinerea directiei, numai pentru categoriile BE, C, CE, DE si, respectiv, pentru subcategoriile C1, C1E si D1E; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruste, numai pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 si D1E;

2. conducerea judicioasă si cu grijă pentru mediul înconjurător, tinând cont de turatia motorului, de treptele de viteză, de frână si de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D, DE si Tr, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 si D1E;

3. capacitatea de observatie: observatia panoramică, folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distantă mare, medie si mică;

4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea prioritătii în intersectii si jonctiuni, cedarea trecerii în celelalte situatii, precum schimbarea directiei de mers sau a benzii de circulatie ori executarea manevrelor particulare;

5. Încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulatie, în intersectiile cu sens giratoriu, în curbe, în functie de tipul si de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor;

6. distanta de sigurantă: mentinerea unei distante adecvate în fată si în spate, mentinerea unei distante adecvate fată de ceilalti participanti la trafic;

7. viteză: respectarea limitelor maxime de viteză; adaptarea vitezei la conditiile meteorologice si de circulatie si, dacă este cazul, la limitele maxime de viteză, mentinerea unei viteze care să permită oprirea la distantă vizibilă si în sigurantă; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeasi categorie;

8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicatiilor politistilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;

9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare si corecte; reactia corectă la toate semnalele date de ceilalti participanti la trafic;


10. frânare si oprire; încetinire la timp, frânare si oprire în functie de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor posibilităti de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D si DE.

Art. 18. - (1) în cadrul probei practice de conducere a vehiculului în traseu, examinatorii sunt obligati:

a) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidatilor;

b) să verifice identitatea candidatilor pe baza actului de identitate valabil, dosarul de examen, prezenta în programatorul de examen, precum si starea tehnică a vehiculelor cu care se efectuează proba practică;

c) să consemneze în anexa la testul de examen, sub semnătură, mentiunile referitoare la candidatii declarati admisi la proba teoretică care nu se prezintă la proba practică;

d) să explice candidatilor modul de desfăsurare a probei si să le comunice clar si din timp traseul ce urmează a fi parcurs;

e) să asigure prezenta în vehicul cel putin a unui martor pe timpul examinării fiecărui candidat;

f) să nu permită accesul în vehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor, a martorilor sau a persoanelor cu atributii de control;

g) să nu permită transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului în timpul examinării;

h) să urmărească cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, să intervină în situatii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;

i) să nu angajeze cu candidatii discutii de altă natură decât cele legate de executarea probelor respective;

j) să nu indice candidatilor efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulatie sau semnalizarea rutieră;

k) să nu întrerupă desfăsurarea examenului în mod nejustificat;

l) să manifeste obiectivitate în aprecierea cunostintelor si în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată fată de candidati.

(2) Supravegherea modului de desfăsurare a probei practice a examenului se poate efectua si cu mijloace tehnice, cu avizul D.R.P.C.I.V.

Art. 19. - Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoria B1 si de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii si subcategorii, cu exceptia categoriei Asi subcategoriei A1, care sunt reglementate la art. 15 alin. (6), iar distanta parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregătirea vehiculului, verificarea tehnică a vehiculului privind siguranta circulatiei, manevrele speciale si anuntarea rezultatului probei.

Art. 20. - (1) Neîndeplinirea obligatiilor si neexecutarea corectă a manevrelor prevăzute la art. 16 se penalizează de către examinator prin consemnarea, pe fila “verso” a anexei la testul de examen, a literei “I” în căsutele corespunzătoare regulii încălcate, ori de câte ori s-a constatat acea greseală.

(2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regulă încălcată se realizează prin înmultirea punctelor de penalizare cu numărul de greseli consemnate de examinator.

Art. 21. - (1) Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevăzuti la art. 19 este declarat admis la proba practică.

(2) Candidatul care a depăsit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării timpilor prevăzuti la art. 19 este declarat respins.

Art. 22. - Contestatiile la probele de examen în vederea obtinerii permisului de conducere se solutionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 23. - (1) Restrictiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor si aspectele administrative se înscriu la rubrica “Restrictii” din permisul de conducere, potrivit codurilor comunitare armonizate prevăzute în anexa nr. 8.

(2) Restrictiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în fisa medicală-tip, precum si în fisa de scolarizare pentru conducerea autovehiculelor, prevăzută în anexa nr. 2, de către medicul autorizat, în conditiile legii.

(3) Adaptările obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de către persoane cu anumite dizabilităti se stabilesc de către unitatea autorizată să efectueze pregătirea candidatului, cu viza unitătii de asistentă medicală ambulatorie de specialitate autorizate care a emis fisa medicală pentru persoana respectivă.

(4) Codurile aferente aspectelor administrative prevăzute în anexa nr. 8 se stabilesc si se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de către personalul serviciilor publice comunitare.

(5) Cu ocazia preschimbării unor permise de conducere emise de alte state membre ale Uniunii Europene, restrictiile înscrise în acestea se preiau în permisele de conducere preschimbate.

(6) în cazul în care un candidat promovează proba de verificare a aptitudinilor si comportamentului pe un vehicul cu transmisie automată, acest lucru se înregistrează pe orice permis eliberat pe baza unei astfel de examinări. Permisele cu această mentiune se utilizează doar pentru conducerea vehiculelor cu transmisie automată. Vehicul cu transmisie automată înseamnă un vehicul în care raportul de angrenare între motor si roti poate fi variat doar prin folosirea pedalei de acceleratie sau a celei de frână. În cazul vehiculelor din categoria Asi subcategoria A1, vehicul cu transmisie automată înseamnă un vehicul care nu are pedală de ambreiaj sau manetă.

Art. 24. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 25. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Prezentul ordin transpune prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) si e), art. 11 alin. (6), ale anexelor I si II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 8 decembrie 2010.

Nr. 268.


 

ANEXA Nr. 1

 

Domnule sef de serviciu,

Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................., cu domiciliul/resedinta/rezidenta normală în România, localitatea...................................., judetul .................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .......nr. ........., eliberat de .............. la data de |_|_|_|_| (anul), |_|_| (luna), |_|_| (ziua), valabil până la data de |_|_|_|_| (anul), |_|_| (luna), |_|_| (ziua), CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

solicit prezentarea la examenul pentru obtinerea permisului de conducere categoria/subcategoria .........................................

Mentionez că pregătirea necesară sustinerii acestui examen am efectuat-o:

- în cadrul Scolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule .........................................................................., cu instructorul auto .........................................

Anexez dosarul de examinare, care cuprinde:

 1. fisa de scolarizare;

 2. certificat de cazier judiciar;

 3. copia actului de identitate;

 4. chitante de plată a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere si, după caz*):

 5. copia permisului de conducere sau dovada înlocuitoare cu drept de circulatie;

 6. permisul de conducere si traducerea legalizată a acestuia;

 7. documente care să facă dovada stabilirii domiciliului, resedintei sau rezidentei normale în România, în conditiile legii, ori care să ateste că cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European se află la studii în România pentru o perioadă de cel putin 6 luni;

 8. declaratie notarială;

 9. copia hotărârii judecătoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupatiei de conducător de vehicule.

SolicitD/Nu solicit  editarea permisului de conducere.

Solicit examinarea teoretică în limba englez㠁 francez㠁 german㠁 (pentru cetătenii străini si pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European).

Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiar㠁 german㠁

 

Data: |_|_|_|_| (anul), |_|_| (luna), |_|_| (ziua)

 

Semnătura

................................

 

*) Documentele prevăzute la pct. 5-9 se solicită doar în următoarele situatii:

- la pct. 5, pentru cetătenii care solicită obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;

- la pct. 6, pentru cetătenii care au obtinut permis de conducere în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere de la Viena sau în statele care au încheiate acorduri în acest sens cu România;

- la pct. 7, pentru cetătenii străini care si-au stabilit domiciliul sau resedinta în România, pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si în cazul cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, cu rezidenta normală în România ori aflati la studii în România pentru o perioadă de cel putin 6 luni;

- la pct. 8, pentru cetătenii străini si cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, precum si pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentul prevăzut la pct. 6. Din declaratia notarială trebuie să rezulte că solicitantul nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat ori anulat;

- la pct. 9, pentru cei aflati în situatiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA Nr. 2*)

- fat㠖

 

Institutia Prefectului Judetului

Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

Nr. ................ din .......................

(se completează de reprezentantii institutiei Prefectului)

Nr. crt.

Data programării la examen

Gradul profesional, numele si prenumele lucratorului care a primit si verificat dosarul

Rezultatul examenului

Categoria/ subcateguria

obtinută

Data obtinerii categoriei/

subcategoriei

Semnătura examinatorului

Proba

teoretica

Proba practica

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOALA DE PREGĂTIRE A CONDUCĂTORILOR DE AUTOVEHICULE .........................................................

(nr, autorizatiei, emitent, dala eliberării, valabilitatea)

 

FISA DE SCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR

Nr. ..................................din .............................

(se înregistrează în registrul de evidentă al scolii)

 

 

CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Motivul emiterii:

 EXAMEN PENTRU OBTINERE PERMIS

 EXAMEN PENTRU ADĂUGARE C A TEG ORI I/SUB CATEGORII PERMIS

 EXAMEN PENTRU OBTINEREA UNUI NOU PERMIS

Numele ...................................................................................   Prenumele .........................................................................

Nume anterior ..........................................................................

Prenumele părintilor: Tata ................................... Mama ......... ......... Cetătenie ...................................

Sex: M  F      Data nasterii: |_|_|_|_| - |_|_| - |_|_| ,

 

 

Anul

luna

ziua

 

 

Locul nasterii: Tara ................................... jud.(sect.) ................................... localitatea ...................................

Domiciliul: jud.(sect) ................................... localitatea ................................... str. ...................................

nr. ........., bl. ........., sc. ........., etaj ........., ap. ......... act de identitate: ......... seria ......... nr. .........

LOC PENTRU

FOTOGRAFIE

 

 

Mărimea

3,5x3,85

color

eliberat de la data de ......................................................................... la data de  |_|_|_|_| - |_|_| - |_|_| ,

 Nu am posedat permis de conducere

 Am posedat permis de conducere categoria/subcategoria ................. , care a fost anulat în anul  |_|_|_|_|

 Posed permis de conducere categoria/subcategoria  ................. , numărul ............................................ eliberat de ....................................................... la dala de |_|_|_|_| - |_|_| - |_|_| ,

 

Anul

luna

ziua

 

 

Semnătura candidatului .........................................................................

 

Certific autenticitatea imaginii si corectitudinea datelor:

Lucrător serviciul public comunitar ........................................................................., Semnătura ............................................

(grad profesional, nume si prenume)

 

Operator introducere date (nume si prenume) ........................................................., Semnătura ............................................

Chitanta reprezentând contravaloarea permisului de conducere cu seria ........................................... nr. ..........................................

Taxa prestări servicii  .......................................................

 

 


- verso –

 

 
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 

 

 

Se certifică absolvirea cursurilor de pregătire teoretice si practice în vederea sustinerii examenului pentru obtinerea permisului de conducere categoria/subcategoria ............, organizate de ........................., în perioada ...........................

 

DIRECTOR

................................

................................

(nume. prenume, semnătura si stampila)

SECRETAR

................................

................................

(nume. prenume si semnătura)

 

PROFESOR DE LEGISLATIE

 

 

................................

(nume, prenume si semnătura)

Nr. atestat/valabil până la data de

................................

INSTRUCTOR DE CONDUCERE AUTO

 

 

................................

(nume, prenume si semnătura)

Nr. atestat/valabil până la data de

................................

MEDIC

 

APT/INAPT PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR DIN CATEGORIA/SUBCATEGORIA

................................

SI RESTRICTII APLICATE (după caz)

................................

................................

(parata, stampila si semnătura)

 

 

(nume. prenume si semnătura) Nr. atestat/valabil până la data de

 

Instructor auto autorizat*

Nume, prenume, semnătura si stampila

(numărul autorizatiei, emitent, data eliberării, valabilitatea)

................................................................

Nr. contract.................data.............

cu Scoală.........................................................

 

NOTĂ:*

Se completează numai în cazul în care se solicită obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE si subcategoriileAI si B1, dacă pregătirea practică a fost efectuată, conform art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare, cu un instructor auto autorizat în conditiile legii, care are încheiat un contract cu scoala de pregătire a conducătorilor auto în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.


 

ANEXA Nr. 3

ANEXA LA TESTUL DE EXAMEN

 

PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligatiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorectă a manevrelor mentionate mai jos)

Puncte de penalizare

A

A1/A2

1. PREGĂTIREA SI VERIFICAREA TEHNICĂAAUTOVEHICULULUI:

 

 

 

- utilizarea corectă a echipamentului de protectie: mănusi, cizme, îmbrăcăminte si casca de protectie;

3

 

 

- verificarea stării anvelopelor si a comutatorului de oprire în caz de urgentă;

3

 

 

- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a functionalitătii directiei, frânei, transmisiei, instalatiei de ungere/răcire, luminilor, semnalizării, catadioptrilor si avertizorului sonor.

3

 

 

2. MANEVRE SPECIALE ÎN POLIGON:

 

 

 

- asezarea sau coborârea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin/cric si deplasarea mergând pe lângă autovehicul;

3

 

 

- executarea corectă a slalomului printre 5 jaloane;

5

 

 

- executarea corectă de opturi printre 4 jaloane;

5

 

 

- manevrarea ambreiajului în combinatie cu frâna, echilibrul, directia vizuală;

3

 

 

- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteză de peste 30 km/h;

3

 

 

- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h;

3

 

 

- pozitia pe motocicletă, directia vizuală, echilibrul permanent (fără sprijinirea de carosabil), tehnica mentinerii directiei si schimbarea vitezelor;

5

 

 

- executarea frânării, inclusiv frânarea de urgentă, la o viteză minimă de 50 km/h;

5

 

 

- îndemânarea privind manevrarea frânei fată si spate la frânarea de urgentă, directia vizuală si pozitia;

5

 

 

- pornirea motorului si demararea usoară fără bruscarea motocicletei;

3

 

 

- accelerarea progresivă, mentinerea directiei de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor.

3

 

 

3. ASPECTE CE SE URMĂRESC LA PROBA PRACTICĂ DE TRASEU*):

 

 

 

- părăsirea zonei de stationare, după parcare sau oprire;

3

 

 

- efectuarea virajelor, conducerea motocicletei în curbe;

3

 

 

- trecerea pe lângă obstacole, nerespectarea semnificatiei marcajelor;

5

 

 

- schimbarea directiei: viraje la stânga si la dreapta, cu semnalizarea acestor manevre;

3

 

 

- neacordarea prioritătii de trecere autovehiculelor si pietonilor, circulatia la culoarea rosie a semaforului electric, nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de depăsire, nerespectarea normelor legale referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată, neacordarea prioritătii de trecere autovehiculelor autorizate să folosească semnale speciale de avertizare, aflate în misiune;

15

 

 

- luarea măsurilor necesare de precautie la coborârea de pe motocicletă.

7

 

 

4. ASPECTE PRIVIND SIGURANTA, FLUENTA SI CONDUCEREA ECOLOGICĂ:

 

 

 

- folosirea obligatorie a luminilor de întâlnire;

5

 

 

- neasigurarea contactului cu partea carosabilă pe ambele roti;

10

 

 

- conducerea în conditii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei (îndemânare, reducerea vitezei, conduită preventivă);

5

 

 

- conducerea în mod neeconomic si agresiv pentru mediul înconjurător (turatie, frânare/accelerare).

7

 

 

ALTE SITUATII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI “RESPINS”:

- prezentarea la examen sub influenta băuturilor alcoolice, substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalti candidati;

- căderea cu motocicleta;

- nerespectarea traseului stabilit în poligon.

“RESPINS”

se acordă si 15 puncte penalizare

MENTIUNI**):

 

 

TOTAL

 

 

 

Examinat cu moto nr.

Data examinării

în prezenta martorului***)

 

Durata executării probei:

- poligon:............................

- traseu*):..........................

Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului în clar si semnătura

Calificativul

Semnătura candidatului

 

*) La efectuarea probei practice în traseu.

**) La rubrica “Mentiuni” se înscriu categoria/subcategoria, timpul obtinut, motivul respingerii, dacă este cazul. ***) Numai în cazul examinării la subcategoria A1.

 


PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligatiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorectă a manevrelor mentionate mai jos)

Puncte de penalizare

B/B1

BE

1. PREGĂTIREA SI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI:

 

 

 

- control vizual, în ordine aleatorie: starea anvelopelor, blocurilor lumini/semnalizare fată/spate, catadioptrilor, trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante, stingătorului de incendiu;

3

 

 

- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a functionalitătii directiei, frânei, instalatiei de ungere/răcire, luminilor, semnalizării si avertizorului sonor;

3

 

 

- verificarea dispozitivului de cuplare, a conexiunilor instalatiei de frânare/electrice, a catadioptrilor; (BE)

3

 

 

- verificarea elementelor de sigurantă legate de încărcătura vehiculului: mod de încărcare si fixare, închiderea usilor, obloanelor, cabinei (în functie de configuratia ansamblului de vehicule); (BE)

5

 

 

- reglarea scaunului, tetierei, oglinzilor retrovizoare, fixarea centurilor de sigurantă, verificarea închiderii usilor, eliberarea frânei de ajutor.

5

 

 

2. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANTA TRAFICULUI:

 

 

 

- mersul înapoi în linie dreaptă sau în viraj stânga/dreapta, la un colt de stradă, cu mentinerea benzii;

5

 

 

- întoarcerea vehiculului cu fata în sens opus, prin efectuarea manevrelor de mers înainte si înapoi;

5

 

 

- parcarea/părăsirea parcării pe teren plat, în rampă sau în pantă, paralel, oblic sau perpendicular;

5

 

 

- oprirea/pornirea din rampă/pantă;

5

 

 

- frânarea corectă pentru a opri cu precizie (frânarea de urgentă este optională);

7

 

 

- cuplarea/decuplarea remorcii; (BE)

5

 

 

- mersul înapoi; (BE)

5

 

 

- parcarea în sigurantă pentru încărcare/descărcare (BE).

7

 

 

3. COMPORTAREA ÎN TRAFIC:

Candidatii trebuie să efectueze obligatoriu toate manevrele următoare în conditii normale de trafic si în sigurantă:

 

 

 

- pornirea motorului si demararea usoară, fără bruscarea autovehiculului;

3

 

 

- accelerarea progresivă; mentinerea directiei de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor;

7

 

 

- părăsirea zonei de stationare după parcare, oprire în trafic, iesirea de pe un drum de acces privat;

5

 

 

- conducerea pe un drum drept, încrucisarea cu alte vehicule, inclusiv în spatii restrânse;

3

 

 

- conducerea în curbe, efectuarea virajelor;

3

 

 

- intrarea în intersectii, traversarea, permiterea părăsirii intersectiei de către cei rămasi în interiorul acesteia;

3

 

 

- schimbarea directiei: viraje la stânga/dreapta si schimbarea benzilor de circulatie folosind mijloacele de semnalizare;

5

 

 

- folosirea incorectă a benzilor si nerespectarea semnificatiei marcajelor de orientare;

5

 

 

- intrarea/iesirea pe/de pe autostrăzi/artere similare, folosirea corectă a benzilor si luminilor de întâlnire ziua;

5

 

 

- manevre privind ocolirea obstacolelor (lucrări, vehicule parcate etc); depăsirea de către alte vehicule;

6

 

 

- neacordarea prioritătii în amenajările rutiere: sens giratoriu, trecere la nivel cu calea ferată (unde există), statie de transport în comun prevăzută cu alveolă, statie de tramvai fără refugiu pentru pietoni (unde există), trecere de pietoni;

21

 

 

- imobilizarea vehiculului si luarea măsurilor necesare de precautie la coborârea din acesta.

6

 

 

4. ASPECTE PRIVIND SIGURANTA, FLUENTA SI CONDUCEREA ECOLOGICĂ:

 

- ezitarea repetată de a depăsi alte vehicule, desi manevra este posibilă;

5

 

 

- tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor si pietonilor când acestia nu au prioritate;

6

 

 

- nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului electric;

21

 

 

- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor/marcajelor de reglementare a circulatiei în intersectiile dirijate; neacordarea prioritătii în intersectii nedirijate;

21

 

 

- încălcarea regulilor privind depăsirea altor vehicule;

21

 

 

- nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier, aflat în timpul serviciului;

21

 

 

- neacordarea prioritătii autovehiculelor autorizate să folosească semnale speciale de avertizare, aflate în misiune;

21

 

 

- nerespectarea semnalelor legale efectuate de politistii de frontieră, agentii de cale ferată/lucrări, patrule scolare, nevăzători;

7

 

 

- depăsirea vitezei maxime admise pentru sectorul de drum pe care circulă sau categoria drumului respectiv;

7

 

 

- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalti conducători auto;

5

 

 

- conducere în conditii de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei (îndemânare, reducerea vitezei, conduită preventivă);

5

 

 

- nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane si tuneluri (unde există);

5

 

 

- nepăstrarea distantei suficiente fată de cei care rulează înainte sau vin din sens opus;

7

 

 

- conducerea în mod neeconomic si agresiv pentru mediul înconjurător (turatie, frânare/accelerare).

5

 

 

ALTE SITUATII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI “RESPINS”:

- prezentarea la examen sub influenta băuturilor alcoolice, substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalti candidati

- producerea unui eveniment rutier ori interventia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent

“RESPINS”

se acordă si 21 de puncte penalizare

MENTIUNI:

 

 

TOTAL

 

 

 

Examinat cu auto nr.

în prezenta martorului

Data examinării

................................

Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului în clar si semnătura

Calificativul

Semnătura candidatului

ora/minutul începerii

................................

ora/minutul terminării

................................

 

PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligatiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorectă a manevrelor mentionate mai jos)

Puncte de penalizare

C CE C1 C1E Tr

D Tb DE D1 D1E Tv

1. PREGĂTIREA SI VERIFICAREA TEHNICĂAAUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI:

 

 

 

- control vizual, în ordine aleatorie: starea anvelopelor, rotilor, elementelor de suspensie, rezervoarelor de aer, parbrizului, ferestrelor, blocurilor lumini/semnalizare, catadioptrilor, trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante, stingătorului de incendiu;

3

 

 

- controlul caroseriei, învelisului, usilor pentru marfă, mecanismului de încărcare, modului de încărcare, fixării încărcăturii; (C, CE, C1, C1E, Tr)

5

 

 

- verificarea, în ordine aleatorie, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, a functionalitătii directiei, frânei (presiunea aerului), instalatiei de ungere/răcire, luminilor, semnalizării si avertizorului sonor;

3

 

 

- cunoasterea aparaturii de înregistrare a vitezei si a activitătii conducătorului auto;

3

 

 

- verificarea dispozitivului de cuplare si a conexiunilor instalatiei de frânare/electrice; (CE, C1E, Tr, DE, D1E)

5

 

 

- verificarea caroseriei, usilor de serviciu, iesirilor de urgentă, echipamentului de prim ajutor, stingătoarelor de incendiu si a altor echipamente de sigurantă; (D, DE, D1, D1E, Tb, Tv)

5

 

 


PENALIZAREA GRESELILOR COMISE DE CANDIDAT

(puncte de penalizare aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/obligatiilor ce îi revin, respectiv pentru executarea incorectă a manevrelor mentionate mai jos)

Puncte de penalizare

C CE C1 C1E Tr

D Tb DE D1 D1E Tv

- reglarea scaunului pentru a obtine pozitia sezând corectă, a tetierelor (după caz), a oglinzilor retrovizoare, fixarea centurilor de sigurantă, verificarea închiderii usilor, eliberarea frânei de ajutor;

3

 

 

- citirea unei hărti rutiere, planificarea rutei, inclusiv sistemele de navigatie electronică (optional);

2

 

 

2. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANTA TRAFICULUI:

 

 

 

- cuplarea/decuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător, din/cu revenire la pozitia initială în stationare paralelă; (CE, C1E, Tr, DE, D1E)

5

 

 

- mersul înapoi de-a lungul unei curbe la dreapta;

5

 

 

- parcarea în sigurantă pentru încărcare/descărcare sau la o rampă/platformă de încărcare ori la o instalatie similară; (C, CE, C1, C1E, Tr)

7

 

 

- oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din autobuz/troleibuz/tramvai în sigurantă. (D, DE, D1, D1E, Tb, Tv)

7

 

 

3. COMPORTAREA ÎN TRAFIC

Candidatii trebuie să efectueze obligatoriu toate manevrele următoare în conditii normale de trafic si în sigurantă:

 

 

 

- părăsirea zonei de stationare: după parcare, oprire în trafic; la iesirea de pe un drum cu acces privat;

5

 

 

- conducerea pe drum drept, încrucisarea cu alte vehicule, inclusiv în spatii restrânse;

5

 

 

- conducerea în curbe, efectuarea virajelor;

5

 

 

- intersectii: apropierea de intersectii, traversarea acestora, intrarea pe banda de accelerare, părăsirea benzii de decelerare;

5

 

 

- schimbarea directiei de mers prin viraje la stânga si la dreapta si schimbarea benzilor folosind mijloacele de semnalizare;

5

 

 

- circulatia de-a lungul obstacolelor, de exemplu masini parcate, la depăsirea de către alte autovehicule;

6

 

 

- caracteristici speciale ale drumului (după caz); sensuri giratorii; treceri la nivel cu calea ferată; statii de mijloace de transport public; treceri pentru pietoni; urcarea în rampă/coborârea pantelor.

6

 

 

4. ASPECTE PRIVIND SIGURANTA, FLUENTA SI CONDUCEREA ECOLOGICĂ:

 

 

 

- circulatia pe timp de ceată, ninsoare abundentă sau ploaie torentială, fără lumini sau semnalizare;

7

 

 

- pătrunderea într-o intersectie dirijată prin semafoare, dacă se produce blocarea circulatiei în interior;

7

 

 

- nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului electric;

21

 

 

- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor/marcajelor de reglementare a circulatiei în intersectiile dirijate; neacordarea prioritătii în intersectii nedirijate;

21

 

 

- încălcarea regulilor privind depăsirea altor vehicule;

21

 

 

- nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier, aflat în timpul serviciului;

21

 

 

- nerespectarea semnalelor legale efectuate de agentii de cale ferată/lucrări în carosabil, patrule scolare, nevăzători, alti îndrumători de trafic;

7

 

 

- nerespectarea regulilor în cazul imobilizării involuntare în pasaje subterane si tuneluri (unde există);

7

 

 

- conducerea în mod neeconomic si agresiv pentru mediul înconjurător (turatie, frânare/accelerare).

5

 

 

ALTE SITUATII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI “RESPINS”:

- prezentarea la examen sub influenta băuturilor alcoolice, substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalti candidati

- producerea unui eveniment rutier ori interventia examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent

“RESPINS”

se acordă si 21 de puncte penalizare

MENTIUNI:

 

 

TOTAL

 

 

 

Examinat cu auto nr.

în prezenta martorului

Data examinării

................................

Gradul profesional, numele si prenumele examinatorului în clar si semnătura

Calificativul

Semnătura candidatului

ora/minutul începerii

................................

ora/minutul terminării

................................


ANEXA Nr. 4

 

CARACTERISTICILE

care trebuie îndeplinite de vehiculele folosite pentru examinarea la proba practică

 

Categoria A:

- acces progresiv: motocicletă fără atas, cu o capacitate cilindrică mai mare de 120 cm3 si a cărei viteză maximă, prin constructie, este de cel putin 100 km/h;

- acces direct: motocicletă fără atas, cu o putere de cel putin 35 kW.

Subcategoria A1:

- motocicletă fără atas, cu o capacitate cilindrică de cel putin 75 cm3.

Categoria B:

- vehicul de categoria B cu 4 roti si care trebuie să atingă o viteză de cel putin 100 km/h.

Categoria B + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B si dintr-o remorcă cu masa maximă autorizată de cel putin 1.000 kg, care atinge o viteză de cel putin 100 km/h si care nu intră în categoria B; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cel putin la fel de lată si de înaltă ca si vehiculul, caroseria închisă poate fi si putin mai lată decât vehiculul, cu conditia ca vizibilitatea spre spate să fie posibilă cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o greutate reală de minimum 800 kg.

Subcategoria B1:

- autovehicul cu 3 sau 4 roti, care poate atinge o viteză de cel putin 60 km/h.

Categoria C:

- vehicul din categoria C, a cărui masă maximă autorizată este de cel putin 12.000 kg, care are o lungime de cel putin 8 metri, o lătime de cel putin 2,40 m, care atinge o viteză de cel putin 80 km/h, este echipat cu ABS si cu o cutie de viteze cu cel putin 8 trepte de mers înainte, precum si cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cel putin la fel de largă si de înaltă ca si cabina, si să aibă o greutate de minimum 10.000 kg.

Categoria C + E:

- vehicul articulat sau ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C si o remorcă cu lungimea de cel putin 7,5 m; vehiculul articulat sau ansamblul trebuie să aibă o masă totală maximă autorizată de cel putin 20.000 kg, o lungime de cel putin 14 m si o lătime de cel putin 2,40 m, să atingă o viteză de cel putin 80 km/h, să fie echipat cu ABS si să aibă o cutie de viteze cu cel putin 8 trepte de mers înainte si un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie o caroserie închisă, cel putin la fel de lată si de înaltă ca si cabina; atât vehiculul, cât si ansamblul trebuie să aibă o greutate de minimum 15.000 kg.

Subcategoria C1:

- vehicul din subcategoria C1 a cărui masă maximă autorizată este de cel putin 4.000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m, atinge o viteză de cel putin 80 km/h si este echipat cu ABS si un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform

Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie o caroserie închisă, cel putin la fel de lată si de înaltă ca si cabina. Subcategoria C1 + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 si dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel putin 1.250 kg; ansamblul trebuie să aibă o lungime de cel putin 8 m si să atingă o viteză de cel putin 80 km/h; compartimentul de mărfuri al remorcii trebuie să fie o caroserie închisă, cel putin la fel de lată si de înaltă ca si cabina; caroseria închisă poate să fie si putin mai lată decât autovehiculul cu conditia ca vizibilitatea în spate să fie posibilă prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o greutate de cel putin 800 kg.

Categoria D:

- vehicul din categoria D care are o lungime de cel putin 10 m, o lătime de cel putin 2,40 m si care poate atinge o viteză de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85.

Categoria D + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D si dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel putin 1.250 kg, care are o lătime de cel putin 2,40 m si care este capabil să atingă o viteză de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cu o lătime si o înăltime de cel putin 2 m; remorca trebuie să aibă o greutate de cel putin 800 kg.

Subcategoria D1:

- vehicul din subcategoria D1 a cărei masă maximă autorizată este de cel putin 4.000 kg, care are o lungime de cel putin 5 m si care poate atinge o viteză de cel putin 80 km/h, echipat cu ABS si cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85.

Subcategoria D1 + E:

- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 si dintr-o remorcă a cărei masă maximă autorizată este de cel putin 1.250 kg si care atinge o viteză de cel putin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie alcătuit dintr-o caroserie închisă, cu o lătime si o înăltime de cel putin 2 m; remorca trebuie să aibă o greutate minimă de 800 kg.

Categoria Tr:

- tractor pe roti, cu cel putin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplasează, de regulă, pe drumul public.

Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E care nu respectă criteriile minime mentionate mai sus, dar care au fost în uz la data sau înaintea datei de intrare în vigoare a Directivei 2006/126 CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, respectiv 19 ianuarie 2007, pot fi folosite încă o perioadă care nu depăseste 10 ani de la această dată.


 

ANEXA Nr. 5)

 

DIMENSIUNILE POLIGONULUI

 


*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 6

 

DESCRIEREA MANEVRELOR LA PROBA PRACTICĂ ÎN POLIGON*)

potrivit prevederilor art. 15 alin. (3) din ordin

 

- Manevre la viteză mică, cu semnalizare si privirea peste umăr

- Plecarea de pe loc si mers 5 m pe lângă motocicletă fără ajutorul motorului

- Mers sinuos printre 5 jaloane

- Executarea de opturi printre 4 jaloane. 3 manevre într-un sens si alte 3 în celălalt sens

- Deplasare în linie dreaptă 47 m cu bratul stâng ridicat orizontal

- Continuarea deplasării cu viraj stânga si viteză redusă până la punctul de plecare

 

ANEXA Nr. 7

 

DESCRIEREA MANEVRELOR SPECIALE LA PROBA PRACTICĂ ÎN POLIGON*)

potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) lit. b) din ordin

 

- Accelerarea până la 50 km/h, de la punctul de plecare pe distanta de 47 m, în viteza a II-a sau a III-a

- Ocolirea obstacolului, cu mentinerea directiei de deplasare

- Frânare în interval de 16,5 m, cu schimbarea treptelor de viteză

- Viraj la stânga

- Accelerarea până la 30 km/h pe distanta de 30 m

- Ocolirea obstacolului, cu mentinerea directiei de deplasare

- Accelerarea la peste 50 km/h pe distanta de 14 m

- Frânarea cu frâna din fată si frâna din spate începând de la ultimele două jaloane, pe distanta de 16 m, cu oprire la punct fix (locul de sosire), undeva urca motocicleta pe cric.

 


*) Figura este reprodusă în facsimil.ANEXA Nr. 8

 

CODURILE COMUNITARE ARMONIZATE

Conducătorul auto (probleme medicale)

 

01. Corectia si/sau protectia vederii

01.01 Ochelari

01.02 Lentile de contact

01.03 Sticlă protectoare

01.04 Lentile opace

01.05 Acoperitoare pentru ochi

01.06 Ochelari sau lentile de contact

02. Proteză auditivă/aparat auditiv

02.01 Proteză auditivă pentru o ureche

02.02 Proteză auditivă pentru ambele urechi

03. Proteză/Orteză pentru membre

03.01 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre superioare

03.02 Proteză/Orteză pentru unul sau ambele membre inferioare

05. Conducere cu restrictie (indicarea subcodului obligatoriu, conducere supusă restrictiilor din motive medicale)

05.01 Restrictie la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o oră după răsăritul soarelui si o oră înainte de apus)

05.02 Restrictie la călătoria pe o rază de ... km de la locul de resedintă a titularului sau doar în interiorul unui oras, în perimetrul unei zone/regiuni

05.03 Conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului

05.04 Restrictie de utilizare în timpul deplasării a unei viteze mai mici sau egale cu ... km/h

05.05 Conducere doar atunci când este însotit de un titular de permis de conducere

05.06 Fără remorcă

05.07 Interzicerea conducerii pe autostradă

05.08 Interzicerea consumului de băuturi alcoolice

Adaptări ale vehiculului

10. Cutie de viteze adaptată

10.01 Schimbător de viteze manual

10.02 Schimbător de viteze automat

10.03 Schimbător de viteze cu comandă electronică

10.04 Levier adaptat de schimbat viteza

10.05 Fără cutie de transmisie secundară 15. Ambreiaj adaptat

15.01 Pedală de ambreiaj adaptată

15.02 Ambreiaj manual

15.03 Ambreiaj automat

15.04 Compartimentare în fata pedalei de ambreiaj/pedală de ambreiaj neutralizată/suprimată

20. Mecanisme de frânare adaptate

20.01 Pedală de frână adaptată

20.02 Pedală de frână mărită

20.03 Pedală de frână adaptată pentru piciorul stâng

20.04 Pedală de frână pentru talpă

20.05 Pedală de frână cu basculă

20.06 Frână de serviciu actionată cu mâna (adaptată)

20.07 Folosirea maximă a frânei de serviciu ranforsate

20.08 Folosirea maximă a frânei de sigurantă integrate în frâna de serviciu

20.09 Frână de mână (de stationare) adaptată

20.10 Frână de mână (de stationare) cu comandă electrică

20.11 Frână de mână cu comandă actionată de picior (adaptată)

20.12 Compartimentare în fata pedalei de frână/Pedală de frână neutralizată/suprimată

20.13 Frână cu comandă actionată la nivelul genunchiului

20.14 Frână principală cu comandă electrică 25. Mecanisme de acceleratie adaptate 25.01 Pedală de acceleratie adaptată

25.02 Pedală de acceleratie pentru talpă

25.03 Pedală de acceleratie cu basculă

25.04 Acceleratie manuală

25.05 Acceleratie actionată la nivelul genunchiului

25.06 Servoacceleratie (electronică, pneumatică etc.)

25.07 Pedală de acceleratie plasată la stânga pedalei de frână

25.08 Pedală de acceleratie plasată la stânga

25.09 Compartimentare în fata pedalei de acceleratie/Pedală de acceleratie neutralizată/suprimată

30. Mecanisme de frânare si de acceleratie combinate adaptate

30.01 Pedale paralele

30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelasi plan

30.03 Acceleratie si frână cu glisieră

30.04 Acceleratie si frână cu glisieră cu orteză

30.05 Pedală de frână si de acceleratie neutralizate/ suprimate

30.06 Podea ridicată

30.07 Compartimentare pe o latură a pedalei de frână

30.08 Compartimentare pentru proteză pe o latură a pedalei de frână

30.09 Compartimentare în fata pedalelor de acceleratie si de frână

30.10 Rezemătoare pentru călcâi/picior

30.11 Acceleratie si frână cu comandă electrică

35. Dispozitive de comandă adaptate (faruri, stergător si spălător de parbriz, claxon, semnalizatoare etc.)

35.01 Dispozitive de comandă care pot fi actionate fără a influenta negativ conducerea

35.02 Dispozitive de comandă care pot fi actionate fără a da drumul volanului sau unor accesorii (mâner sferic, furcă etc.)

35.03 Dispozitive de comandă care pot fi actionate fără a da drumul cu mâna stângă volanului sau unor accesorii (mâner sferic, furcă etc.)

35.04 Dispozitive de comandă care pot fi actionate fără a da drumul cu mâna dreaptă volanului/accesoriilor (mâner sferic, furcă etc.)

35.05 Dispozitive de comandă care pot fi actionate fără a elibera volanul/accesoriile (mâner sferic, furcă etc.) ori comenzile de acceleratie sau de frână combinate

40. Directie adaptată

40.01 Servodirectie standard

40.02 Servodirectie ranforsată

40.03 Servodirectie cu sistem de securitate

40.04 Coloană de directie alungită

40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subtire; volan cu diametru redus etc.)

40.06 Volan cu basculare

40.07 Volan vertical

40.08 Volan orizontal

40.09 Actionare cu piciorul

40.10 Actionare cu dispozitiv adaptat (mansă etc.)

40.11 Mâner la volan

40.12 Orteză pentru mână pe volan

40.13 Orteză de tenodeză

42. Oglindă (oglinzi) retrovizoare modificată(e)

42.01 Oglindă retrovizoare exterioară stânga sau dreapta

42.02 Oglindă retrovizoare exterioară montată pe aripă

42.03 Oglindă retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului

42.04 Oglindă retrovizoare interioară panoramică

42.05 Oglindă retrovizoare de unghi mort


42.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare exterioară (exterioare) cu comandă electrică

43. Scaun pentru sofer modificat

43.01 Scaun pentru conducător cu înăltime adecvată pentru vizibilitate si distantă normală fată de volan si pedale

43.02 Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului

43.03 Scaun pentru conducător cu sustinere laterală pentru o bună stabilitate

43.04 Scaun pentru conducător cu rezemătoare pentru coate

43.05 Scaun pentru conducător cu glisieră alungită

43.06 Centură de sigurantă adaptată

43.07 Centură de sigurantă de tip jug

44. Modificări ale motocicletelor (subcod obligatoriu)

44.01 Frână cu comandă unică

44.02 Frână de mână (adaptată) (pentru roata din fată)

44.03 Frână de picior (adaptată) (pentru roata din spate)

44.04 Manetă de acceleratie (adaptată)

44.05 Cutie de viteze manuală si ambreiaj manual (adaptate)

44.06 Oglindă (oglinzi) retrovizoare adaptată(e)

44.07 Comenzi (adaptate) (indicatoare de directie, faruri de oprire etc.)

44.08 înăltimea scaunului permitând conducătorului să ajungă cu ambele picioare la pământ

45. Numai motocicletă cu atas

50. Limitat la un vehicul/număr de sasiu particular (număr de identificare al vehiculului, VIN)

51. Limitat la un vehicul/o placă de înmatriculare particular/ particulară (număr de înmatriculare al vehiculului)

Probleme administrative

70. Schimbarea permisului nr..........., eliberat de ......... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tări terte, de pildă: 70.0123456789.NL)

71. Duplicatul permisului nr. ... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tări terte, de pildă: 71.987654321HR)

72. Limitat la vehiculele din categoria A cu capacitate cilindrică maximă de 125 cm3 si o putere maximă de 11 KW(A1)

73. Limitat la vehiculele din categoria B cu 3 sau 4 roti si motor (B1)

74. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă autorizată nu depăseste 7.500 kg (C1)

75. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1)

76. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maximă autorizată nu depăseste 7.500 kg (C1), cuplate la o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăseste 750 kg, cu conditia ca masa totală maximă autorizată să nu depăsească 12.000 kg si ca masa maximă autorizată a remorcii să nu depăsească masa vehiculului trăgător gol (C1 + E)

77. Limitat la vehiculele din categoria D care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afara locului conducătorului (D1), cuplate la o remorcă a cărei masă maximă autorizată depăseste 750 kg, cu conditia ca:

a) masa totală maximă autorizată să nu depăsească 12.000 kg si ca masa maximă autorizată a remorcii să nu depăsească masa vehiculului trăgător gol; si:

b) remorca să nu fie folosită pentru transportul de călători (D1 + E)

78. Limitat la vehiculele cu schimbător automat de viteze [(Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere, anexa II, pct. 8.1.1 alin. (2)]

79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc conditiile indicate între paranteze, în contextul aplicării art. 10 alin. (1) din Directiva 91/439/CEE:

90.01: la stânga

90.02: la dreapta

90.03: stânga

90.04: drept (dreaptă)

90.05: mână

90.06: picior

90.07: folosibil

95. Conducător auto care detine certificat de competentă profesională (CCP), emis conform Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initială si formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului, valabil până la data de .... (de exemplu, “95.01.01.2012”).

Codurile nationale încep de la 100.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.