MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 871/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 871         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.322. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.270/2010 privind unele măsuri în domeniul finantării din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităti si institutii de învătământ preuniversitar

 

1.326. - Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

1.329. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilitătii Schengen si pentru fluxurile de numerar si pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului institutional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

 

1.331. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.490/1.026. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi

 

3.039/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru completarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a salariilor personalului din sistemul administratiei penitenciare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 622/C/2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.270/2010 privind unele măsuri în domeniul finantării din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităti si institutii de învătământ preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea în anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru Colegiul Tehnic “Grigore Cobălcescu”, municipiul Moinesti, judetul Bacău, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru anul 2010, în sumă de 50.000 lei.

Art. 2. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.270/2010 privind unele măsuri în domeniul finantării din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru unităti si institutii de învătământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 15 decembrie 2010, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Modificările si completările prevăzute în anexă se efectuează în limita sumelor prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.270/2010, cu încadrarea în bugetul aprobat al Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.322.

 

ANEXĂ

 

Nr. pozitie din anexa nr. 1 la Hotărârea

Guvernului nr.  1.270/2010

Judetul/Denumirea unitătii de învătământ

Natura lucrării

Suma

- mii lei -

 

CARAS-SEVERIN

 

 

380

Grădinita cu program prelungit nr. 2 Moldova Nouă

Reabilitare

0

Grădinita cu program normal nr. 2 Moldova Nouă

Reabilitare

38

 

DAMBOVITA

 

 

536

Grădinita sat Ziduri, comuna Odobesti

Utilităti

0

 

Grădinita sat Ziduri, comuna Odobesti

Utilităti

66

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Crovu, comuna Odobesti, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Ziduri, comuna Odobesti

Utilităti

34

 

DOLJ

 

 

617

Scoală cu clasele I-VIII comuna Bulzesti

Reabilitare

0

 

Scoala cu clasele I-VIII “Marin Sorescu” comuna Bulzesti

Reabilitare

60

621

Scoala cu clasele I-VIII nr. 3, pentru Grădinita nr. 7 Dragalina, municipiul Băilesti

Reabilitare

0

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 3, pentru Grădinita nr. 7, municipiul Băilesti

Reabilitare

50

 

GALATI

 

 

641

Scoala cu clasele I-VIII sat Sivita, comuna Tulucesti

Utilităti (încălzire centrală)

0

 

Scoala cu clasele I-VIII comuna Tulucesti

Utilităti (încălzire centrală)

70

 

IALOMITA

 

 

805

Scoala de Arte si Meserii Slobozia

Reabilitare

0

 

Grup Scolar “înăltarea Domnului” Slobozia

Reabilitare

500


 

IASI

 

 

822

Scoala cu clasele I-VIII sat Brătesti, comuna Stolniceni-Prăjescu

Reabilitare

0

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Brătesti, comuna Stolniceni-Prăjescu, pentru Scoala cu clasele I-IV sat Brătesti, comuna Stolniceni-Prăjescu

Reabilitare

230

858

Scoala de Arte si Meserii “C. V. Nechita” sat Focuri, comuna Focuri, pentru Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 sat Focuri, comuna Focuri

Reabilitare

0

 

Scoala de Arte si Meserii “C. V. Nechita” sat Focuri, comuna Focuri, pentru Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 sat Focuri, comuna Focuri

Reabilitare termică

100

 

Grupul Scolar “Virgil Madgearu”, municipiul Iasi

Reabilitare

20

 

Scoala nr. 13 “Alexandru cel Bun”, municipiul Iasi

Reabilitare

20

 

Grup Scolar Economic de Turism, municipiul Iasi

Reabilitare

20

 

Scoala “George Cosbuc”, municipiul Iasi

Reabilitare

10

 

Scoala “George Călinescu”, municipiul Iasi

Reabilitare

10

 

Scoala nr. 34 “I. Simionescu”, municipiul Iasi

Reabilitare

10

 

Grădinita cu program prelungit nr. 24, municipiul Iasi

Reabilitare

5

 

Grădinita cu program prelungit nr. 21, municipiul Iasi

Reabilitare

5

 

MURES

 

 

955

Scoala cu clasele I-VIII sat Dedrad, comuna Batos

Achizitie imobil

0

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Dedrad, comuna Batos

Achizitie imobil

100

962

Grădinita normală a Gimnaziului de stat “Gh. Sincai” comuna Râciu

Obiectiv de investitii, reabilitare si dotări investitionale

0

 

Grădinita cu program normal comuna Râciu

Obiectiv de investitii, reabilitare si dotări investitionale

30

970

Scoala generală sat Cuiesti, comuna Panet

Reabilitare

0

 

Scoala generală sat Cuiesti, comuna Panet

Reabilitare

50

980

Scoala generală sat Senereus, comuna Bălăuseri

Achizitie imobil revendicat

0

 

Scoala generală sat Senereus, comuna Bălăuseri

Achizitie imobil revendicat

372

981

Grădinită cartier Târnava, Str. Crizantemelor nr. 7, Sighisoara

Obiectiv de investitii, reabilitare

0

 

Grădinită Str. Crizantemelor nr. 7, Sighisoara

Obiectiv de investitii, reabilitare

60

982

Grădinită cartier Târnava, Str. Crizantemelor nr. 7, Sighisoara

Obiectiv de investitii

0

 

Grădinită Str. Crizantemelor nr. 7, Sighisoara

Obiectiv de investitii

58

984

Scoala generală sat Somostelnic, comuna Mica

Reabilitare

0

 

Scoala generală sat Somostelnic, comuna Mica

Reabilitare

5

964

Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”, municipiul Târgu Mures

Reabilitare

200

953

Grădinita si cresa cu program prelungit nr. 4, oras Sovata

Obiectiv de investitii, reabilitare si dotări investitionale

450

944

Liceul cu Program Sportiv “Szasz Adalbert”, oras Târgu Mures

Obiectiv de investitii, reabilitare si dotări investitionale

165

 

NEAMT

 

 

1019

Scoala cu clasele I-VIII comuna Dochia

Obiectiv de investitii

0

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Vaduri, comuna Alexandru cel Bun

Obiectiv de investitii

50


 

OLT

 

 

1044

Scoala cu clasele I-IV Dobroteasa, comuna Dobroteasa

Reabilitare

0

 

Scoala cu clasele I-VIII sat Dobroteasa, comuna Dobroteasa

Reabilitare

90

 

PRAHOVA

 

 

1107

Grădinita nr. 28 municipiul Ploiesti

Obiectiv de investitii

0

 

Grădinita nr. 28 municipiul Ploiesti

Reabilitare

10

 

SIBIU

 

 

1217

Grădinită de cartier (cartier Strand), municipiul Sibiu

Obiectiv de investitii

0

 

Scoala cu clasele I-VIII nr. 1, municipiul Sibiu, pentru Grădinita de cartier (cartier Strand), municipiul Sibiu

Obiectiv de investitii

200

1225

Grădinita nr. 42, municipiul Sibiu

Obiectiv de investitii

0

1229

Grădinita nr. 17, municipiul Sibiu

Reabilitare

0

1232

Grădinita cu program prelungit nr. 19, municipiul Sibiu

Reabilitare

0

1237

Grădinita cu program normal nr. 2, municipiul Sibiu

Reabilitare

0

1225

Grădinita nr. 42, municipiul Sibiu

Obiectiv de investitii

75

 

Grădinita nr. 5, municipiul Sibiu

Obiectiv de investitii

85

 

TIMIS

 

 

1355

Scoala cu clasele I-VIII Topolovătul Mare, comuna Topolovătul Mare

Obiectiv de investitii

0

 

Grădinita cu program normal Topolovătul Mare, comuna Topolovătul Mare

Obiectiv de investitii

30

 

BUCURESTI

 

 

1459

Liceul Teoretic “A.l. Cuza”, sector 3, municipiul Bucuresti

Obiectiv de investitii

0

 

Liceul Teoretic “A.l. Cuza”, sector 3, pentru Scoala de Muzică si Arte Plastice în incinta curtii Scolii cu clasele I-VIII nr. 75, sector 3, municipiul Bucuresti

Obiectiv de investitii

100

1493

Grădinita RO. AS.IT, str. Popa Tatu nr. 13, sector 1

Obiectiv de investitii

0

 

Liceul Teoretic “Dante Alighieri”, sector 3, municipiul Bucuresti

Obiectiv de investitii

400

1505

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, sectorul 2, municipiul Bucuresti

Reabilitare

0

1494

Constructie grădinită nouă evreiască, sector 3

Obiectiv de investitii si reabilitare

0

1488

Scoala cu clasele I-VIII nr. 16, sector 3

Reabilitare

0

1489

Scoala cu clasele I-VIII nr. 22 “Mexic”, sector 3

Reabilitare

0

1491

Liceul Teoretic “Nichita Stănescu”, sector 3

Reabilitare

0

1495

Asociatia Scoala Mihai lonescu, sector 3

Obiectiv de investitii si reabilitare

0

1502

Grădinita de copii nr. 276, sector 2

Reabilitare

0

1473

Colegiul National “Matei Basarab”, sector 3

Obiectiv de investitii si reabilitare

300

 

BACĂU

 

 

 

Colegiul Tehnic “Grigore Cobălcescu” Moinesti

Reabilitare

30

 

Colegiul National Economic “Ion Ghica”, municipiul Bacău

Obiectiv de investitii si reabilitare

200

 

BOTOSANI

 

 

 

Scoala cu clasele I-IV sat Zoitani, comuna Adaseni

Obiectiv de investitii si reabilitare

100

 

MEHEDINTI

 

 

 

Grup Scolar Izvoru Barzii, comuna Izvoru Barzii

Campus si SAM

100

 

ARAD

 

 

89

Scoala generală comuna Sagu

Obiectiv de investitii

110

79

Grupul Scolar oras Pâncota

Obiectiv de investitii

250

 

VÂLCEA

 

 

1397

Scoala cu clasele I-IV sat Cocoru, comuna Galicea

Obiectiv de investitii

90

 

MARAMURES

 

 

 

Scoala cu clasele I-VIII “Mircea Vulcănescu” sat Bârsana, comuna Bârsana, pentru Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 sat Bârsana, comuna Bârsana

Reabilitare

67

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1)Se aprobă repartizarea sumei de 107.492 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2010, potrivit anexelor nr. 1 si 2.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor necesare executiei lucrărilor de investitii prevăzute în cererile de finantare declarate eligibile, selectate în conditiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.

(3) Unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 3 li se retrag sume alocate prin Hotărârea Guvernului nr. 977/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, pentru executia lucrărilor prevăzute în cererile de finantare declarate eligibile în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, ca urmare a disponibilizării sumelor de către unitătile administrativ-teritoriale.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexe li se asigură finantarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, până la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, dar nu mai mult decât suma prevăzută în cererea de finantare aprobată, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2010.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.326.

 

ANEXA Nr. 1

 

ETAPA II

Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea

Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

Total general pe judete (mii lei): 79.563

 

Nr. crt

Judet

Unitatea administrativ-

teritorială

Denumirea lucrării

Sume acordate

(mii lei)

1

ALBA

din care

 

2.500

1.1

 

Albac

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE COMUNA ALBAC

100

1.2

 

Avram Iancu

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI AVRAM IANCU (13 SATE)

300

1.3

 

Blandiana

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDETUL ALBA

300

1.4

 

Crăciunelu de Jos

RETEA CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE A COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS

300

1.5

 

Cricău

RETEA CANALIZARE MENAJERA SI STATIE EPURARE COMUNA CRICĂU (LOCALITĂTILE CRICĂU SI CRAIVA) JUDET ALBA

500

1.6

 

Jidvei

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE, COMUNA JIDVEI, JUDETUL ALBA (SATELE JIDVEI SI FEISA)

100

1.7

 

Lunca Muresului

RETEA DE CANALIZARE MENAJERĂ SI STATIE EPURARE

300

1,8

 

Ocolis

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI OCOLIS (SATELE OCOLIS, RUNC SI VALEA LARGĂ)

300

1.9

 

Posaga

ALIMENTARE CU APA - LOC. POSAGA + LUNCA, JUD. ALBA

100

1.10

 

Rimetea

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN SATUL RIMETEA, COMUNA RIMETEA

100

1.11

 

Rosia de Secas

RETEA CANALIZARE MENAJERA SI STATIE EPURARE COMUNA ROSIA DE SECAS, JUDETUL ALBA

100

2

ARAD

din care

 

1.398

2.1

 

Beliu

ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA VASILE GOLDIS, JUDETUL ARAD

27

2.2

 

Dezna

ALIMENTAREA CU APA POTABILA A SATULUI BUHANI, COMUNA DEZNA

84

2.3

 

Isnesti

DEZVOLTAREA SISTEMULUI LOCAL DE ALIMENTARE CU APA POTABILĂ ÎN COMUNA ICNESTI, DIN SURSA NĂDĂLBESTI, JUD. ARAD

200

2.4

 

Semlac

CONSTRUIREA RETELEI DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE SI STATIE DE EPURARE A LOCALITĂTII SEMLAC

600

2.5

 

Sicula

ALIMENTARE CU APA SAT CHERELUS , COMUNA SICULA

287

2.6

 

Sintea Mare

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SINTEA MARE, SATELE SINTEA MARE, ADEA, TIPAR I+II JUDETUL ARAD

200

3

ARGES

din care

 

1.860

3.1

 

Albestii de Muscel

CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE, COMUNA ALBESTII DE MUSCEL, JUDETUL ARGES

100

3.2

 

Babana

CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE, COMUNA BABANA, JUDETUL ARGES

140

3.3

 

Bascov

EXTINDERE CANALIZARE SATELE BASCOV, SCHEAU, VALEA URSULUI, COMUNA BASCOV, JUDETUL ARGES

140

3.4

 

Bogati

ALIMENTARE CU APA SATUL SUSENI, COMUNA BOGATI, JUDETUL ARGES

19

3.5

 

Boteni

CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA BOTENI JUDETUL ARGES

120

3.6

 

Buzoesti

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN SATUL CORNATEL, COMUNA BUZOESTI, JUDETUL ARGES

70

3.7

 

Davidesti

CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA DAVIDESTI, JUDETUL ARGES

220


3.8

 

Dobresti

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA DOBRESTI

200

3.9

 

Popesti

ALIMENTARE CU APA SATELE SLOBOZIA SI PURCARENI, COMUNA POPESTI, JUDETUL ARGES

600

3.10

 

Uda

ALIMENTAREA CU APA A COMUNEI UDA, JUDETUL ARGES

50

3.11

 

Valea lasului

CANALIZAREA SI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN SATELE CERBURENI, MUSTĂTESTI, VALEA ULEULUI, VALEA IASULUI, COMUNA VALEA IASULUI, JUDETUL ARGES

1

3.12

 

Vedea

CANALIZAREA SI EPURARE APELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA VEDEA, JUDETUL ARGES

200

4

BACĂU

din care

 

2.548

4.1

 

Agăs

POD BETON ARMAT PESTE RÂUL TROTUS, INTRE SATELE PRELUCI SI GOIOASA ÎN COMUNA AGĂS JUDETUL BACĂU

300

4.2

 

Corbasca

CONSTRUCTIE SISTEM ALIMENTARE CU APA A SATELOR MARVILA, SCĂRISOARA, ROGOAZA CORBASCA, BĂCIOIU SI VÂLCELE

300

4.3

 

Cotofănesti

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA LOCALITĂTILE COTOFĂNESTI SI BÂLCA

400

4.4

 

Gârleni

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE LOCALITĂTILE GÂRLENII DE SUS SI LESPEZI, COMUNA GÂRLENI, JUDETUL BACĂU

100

4.5

 

Ghimes- Făget

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA GHIMES-FAGET, JUDETUL BACĂU

200

4.6

 

Livezi

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR APARTINĂTOARE COMUNEI LIVEZI

30

4.7

 

Mănăstirea Casin

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR APARTINĂTOARE COMUNEI MĂNĂSTIREA CASIN, JUDETUL BACĂU

150

4.8

 

Negri

ALIMENTARE CU APA COMUNA NEGRI

200

4.9

 

Parincea

PODURI DE BETON ARMAT, PODETE TUBULARE, PUNTI PIETONALE COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACĂU

128

4.10

 

Sa scut

REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM CANALIZARE SI STATIE EPURARE, LOCALITĂTILE SASCUT SI SCHINENI, COMUNA SASCUT, JUD. BACĂU

290

4.11

 

Târgu Ocna

CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL TROTUS, CARTIER PACURI, ORAS TÂRGU OCNA, JUDETUL BACĂU

200

4.12

 

Târgu Trotus

SISTEM CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE TARGU TROTUS

250

5

BIHOR

din care

 

2.061

5.1

 

Abrămut

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTILOR ABRAMUT, FANCICA, CRESTUR, JUDETUL BIHOR

100

5.2

 

Astileu

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTII ASTILEU

756

5.3

 

Că b esti

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII GOILA

75

5.4

 

Chislaz

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ZONALA, COMUNA CHISLAZ, LOCALITATEA CHIRALEU, SÂNLAZĂR, CHISLAZ, POCLUSA DE BARCĂU, MISCA, SĂRSIG

350

5.5

 

Curătele

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII NIMAIESTI

230

5.6

 

Lăzăreni

ALIMENTARE CU APA ZONALA PENTRU LOCALITĂTI ALE COMUNEI LĂZĂRENI

150

5.7

 

Sacadat

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE A LOCALITĂTII SACADAT- COMUNA SACADAT

400

6

BISTRITA-

NĂSĂUD

din care

 

1.523

6.1

 

Chiochis

ALIMENTARE CU APA SATE CHIOCHIS SI STRUGURENI, JUDETUL BISTRITA- NĂSĂUD

800

6.2

 

Ilva-Mică

REFACEREA A DOUA PODURI PESTE RÂUL ILVA, ÎN COMUNA ILVA-MICĂ

373

6.3

 

Lechinta

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE LECHINTA

350

7

BOTOSANI

din care

 

150

7.1

 

Corni

CONSTRUCTIE PODETE ÎN SATELE CORNI, MESTEACĂN, SARAFINESTI SI BALTA ARSĂ COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI

50

7.2

 

Du rn esti

PODETE TRANSVERSALE PE DRUMURILE DC26A, DC26B

100

8

BRĂILA

din care

 

1.600


8.1

 

Chiscani

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE AL APELOR UZATE , COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRĂILA

300

8.2

 

Gropeni

CONSTRUCTIE STATIE DE TRATARE A APELOR UZATE SI A SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA GROPENI

800

8.3

 

Visării

POD PESTE RÂUL BUZĂU, COMUNA VISANI, JUDETUL BRĂILA

500

9

BRASOV

din care

 

2.700

9.1

 

Drăgus

PODURI SI PODETE ÎN COMUNA DRAGUS

100

9.2

 

Moieciu

PODURI PUNTI PIETONALE SI PODETE ÎN COMUNA MOIECIU, JUDETUL BRAOV

300

9.3

 

Predeal

EXTINDERE SI REABILITARE RETELE DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTILOR TIMISUL DE SUS, TIMISUL DE JOS SI DÂMBUL MORII - ORAS PREDEAL

400

9.4

 

Săcele

REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE MENAJERE ÎN ZONA RURALĂ BRĂDET DIN MUNICIPIUL SĂCELE, JUDETUL BRASOV

1.400

9.5

 

Sâmbăta de Sus

ALIMENTARE CU APA STATIUNEA SÂMBĂTA DE SUS

500

10

BUZĂU

din care

 

2.565

10.1

 

Blăjani

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA BLAJANI, JUD. BUZĂU

50

10.2

 

Breaza

CANALIZARE SI TRATARE APE UZATE BREAZA

300

10.3

 

Cernătesti

RETEA DE CANALIZARE SI SISTEM DE EPURARE APE UZATE ÎN SATELE ZĂRNESTI- SLĂNIC SI CERNĂTESTI

300

10.4

 

Cislău

CONSTRUCTIE SISTEM CANALIZARE SI STATIE DE TRATARE APE UZATE, SATUL CISLĂU, COMUNA CISLĂU - JUDETUL BUZĂU

300

10.5

 

Ghergheasa

CONSTRUIRE SISTEM ALIMENTARE CU APA A SATELOR GHERGHEASA SI SĂLCIOARA, COMUNA GHERGHEASA, JUDETUL BUZĂU

100

10.6

 

Luciu

CONSTRUCTIE SISTEM ALIMENTARE CU APA SAT LUCIU, COMUNA LUCIU, JUDETUL BUZĂU

200

10.7

 

Râmnicelu

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SATUL STIUBEI COMUNA RÂMNICELU -JUDETUL BUZĂU

500

10.8

 

Săhăteni

CONSTRUCTIE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SATUL SĂHĂTENI COMUNA SĂHĂTENI - JUDETUL BUZĂU

200

10.9

 

Smeeni

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SAT UDATI-MÂNZU COMUNA SMEENI - JUDETUL BUZĂU

150

10.10

 

Unguriu

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA UNGURIU, JUDETUL BUZĂU

300

10.11

 

Vadu Pasii

CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA A SATELOR SCURTESTI SI STÂNCESTI, COMUNA VADU PASII, JUDETUL BUZĂU

165

11

CĂLĂRASI

din care

 

2.860

11.1

 

Chirnogi

ALIMENTARE CU APA ÎN SISTEM CENTRALIZAT SI GOSPODĂRIE DE APĂ, COMUNA CHIRNOGI, JUDETUL CĂLĂRASI

500

11.2

 

Chiselet

EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APA POTABILĂ ÎN COMUNA CHISELET, JUDETUL CĂLĂRASI

100

11.3

 

Dorobantu

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN COMUNA DOROBANTU, JUDETUL CĂLĂRASI

500

11.4

 

Frăsinet

ALIMENTARE CU APA COMUNA FRĂSINET, JUDETUL CĂLĂRASI

300

11.5

 

Gălbinasi

RETEA ALIMENTARE CU APA

300

11.6

 

Gurbănesti

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN COMUNA GURBĂNESTI, JUDETUL CĂLĂRASI

100

11.7

 

Nana

PODETE PE STRĂZI ÎN COMUNA NANA, JUDETUL CĂLĂRASI

250

11.8

 

Săru Iesti

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

200

11.9

 

Stefan Vodă

CONSTRUCTIA UNEI PLATFORME DE DEPOZITARE SI VALORIFICARE A DESEURILOR ÎN COMUNA STEFAN VODĂ

10

11.10

 

Ulmu

SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE SI TRATARE A APELOR UZATE ÎN COM. ULMU,SAT ULMU

300


11.11

 

Vâlcelele

SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE VÂLCELELE SI FLOROAICA JUDETUL CĂLĂRASI

300

12

CARAS- SEVERIN

din care

 

1.982

12.1

 

Armenis

CANALIZARE MENAJERA FENES

200

12.2

 

Bucosnita

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE LOCALITĂTILE PETROSNITA SI BUCOSNITA COMUNA BUCOSNITA, JUDETUL CARAS - SEVERIN

100

12.3

 

Caransebes

ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE - SAT APARTINĂTOR JUPA

120

12.4

 

Carasova

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂTILE CARASOVA SI IABALCEA

200

12.5

 

Coronini

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE LOCALITATEA CORONINI

200

12.6

 

Dognecea

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA DOGNECEA

200

12.7

 

Gârnic

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTII PADINA MATEI, COMUNA GÂRNIC, JUDETUL CARAS-SEVERIN

100

12,8

 

Glimboca

STATIE DE EPURARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA GLIMBOCA

200

12.9

 

Mehadia

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTILOR PLUGOVA SI GLOBURĂU

200

12.10

 

Mehadica

ALIMENTARE CU APĂ MEHADICA, SOLUTII REACTUALIZATE

200

12.11

 

Păltinis

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE EPURARE ÎN LOCALITATEA PĂLTINIS

100

12.12

 

Rusca Montană

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII RUSCA MONTANA

162

13

CLUJ

din care

 

2.000

13.1

 

Belis

CAPTARE APA, INMAGAZINARE- ADUCTIUNE APA I SAT BĂLCESTI, ÎNLOCUIRE SI EXTINDERE RETEA APĂ ÎN LOCALITATEA BELIS

300

13.2

 

Bobâlna

ALIMENTARE CU APA ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN LOCALITĂTILE: MAIA, RĂZBUNENI SI BOBÂLNA, COMUNA BOBÂLNA

500

13.3

 

Călătele

ALIMENTARE CU APA SAT CALATĂ SI FILTRARE APA CĂLĂTELE

250

13.4

 

Cernesti

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCTIA DE PODURI PESTE V. LUJERDIU SI P. PUSTII ÎN SATELE STOIANA, CORNESTI, MORAU, TIOCUL DE SUS, APATINĂTOARE COMUNEI CORNESTI JUDETUL CLUJ

400

13.5

 

Fizesu Gherlii

CANALIZAREA LOCALITĂTII FIZESU - GHERLII, JUDETUL CLUJ

300

13.6

 

Jucu

CANALIZAREA LOCALITĂTILOR JUCU DE SUS - DUVANA, JUCU DE MIJLOC SI JUCU HERGHELIE, JUDETUL CLUJ

250

14

CONSTANTA

din care

 

632

14.1

 

23 August

EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE 23 AUGUST

100

14.2

 

Cogealac

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTII COGEALAC, JUDETUL CONSTANTA

100

14.3

 

Limanu

CONDUCTE MAGISTRALE SI RETELE DE DISTRIBUTIE CU APĂ ÎN ZONELE LOTIZĂRI, LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE

300

144

 

Tuzla

EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APĂ POTABILĂ ÎN ZONELE LOTIZATE “CASTEL DE APA”, O.J.R.S.A, SI RETEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA TUZLA, JUDETUL CONSTANTA

132

15

COVASNA

din care

 

2.900

15.1

 

Arcus

CANALIZARE CENTRALIZATA SI STATIE DE EPURARE, COMUNA ARCUS, JUDETUL COVASNA

100

15.2

 

Bretcu

REABILITARE STATIE DE EPURARE SI EXTINDERE CANALIZARE

50

15.3

 

Cernat

EXTINDEREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI REABILITAREA CELEI EXISTENTE ÎN COMUNA CERNAT JUDETUL COVASNA

400


15.4

 

Dalnic

SISTEME DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN SISTEM CENTRALIZAT

150

15.5

 

Ghelinta

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA GHELINTA- CANALIZARE MENAJERĂ

200

15.6

 

Hăghig

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA HAGHIG

350

15.7

 

Ilieni

EXTINDEREA RETELEI DE APA POTABILA ÎN COMUNA ILIENI, JUDETUL COVASNA

555

15.8

 

întorsura Buzăului

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN SATUL BRĂDET, ORASUL ÎNTORSURA BUZĂULUI

50

15.9

 

Lemnia

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA LEMNIA

200

15.10

 

Micfalău

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA MICFALĂU CANALIZARE MENAJERĂ

50

15.11

 

Ozun

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA OZUN, SAT OZUN, JUDETUL COVASNA

130

15.12

 

Reci

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA RECI

265

15.13

 

Zăbala

CANALIZARE SAT ZĂBALA, COMUNA ZĂBALA, JUDETUL COVASNA-FAZA S.F.

400

16

DAMBOVITA

din care

 

2.637

16.1

 

Brezoaele

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA BREZOAELE, JUDETUL DAMBOVITA

100

16.2

 

Bucsani

EXECUTIA A 8 PODETE SI CANALIZARE PARAU (VALE LOCALĂ) CĂCIOASAÎN ZONA AFERENTĂ SECTIUNII AMONTE/AVAL ÎN LUNGIME TOTALĂ DE 700 M, COMUNA BUCSANI, JUDETUL DAMBOVITA

500

16.3

 

Comisani

RETELE CANALIZARE SI STATIE EPURARE ÎN COMUNA COMISANI, JUDETUL DAMBOVITA

100

16.4

 

Contesti

ALIMENTARE CU APA A SATELOR CONTESTI, CRANGASI, BOTENI

500

16.5

 

Dărmănesti

CANALIZARE MENAJERA ÎN COMUNA DARMANESTI, SAT MĂRGINENII DE SUS COMUNA DĂRMĂNESTI, JUDETUL DAMBOVITA

100

16.6

 

Gura Foii

POD DIN BETON ARMAT PE DC 112 GURA FOII +BUMBUIA +COBIA KM 1+800 PESTE PARAUL VALEA BRATILA ÎN COMUNA GURA FOII JUD DAMBOVITA

58

16.7

 

Hu Iubesti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA HULUBESTI

100

16.8

 

Lud esti

POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL POTOP PE DC 99 ÎN LOCALITATEA MILOSARI, COMUNA LUDESTI, JUDETUL DAMBOVITA

100

16.9

 

Pietrari

PODURI ÎN COMUNA PIETRARI

100

16.10

 

Pietrosita

PUNTE PIETONALA PESTE RÂUL IALOMITA LA GARA, POD PESTE PÂRÂUL DEALU-FRUMOS ÎN SATUL DEALU FRUMOS, PUNCT VALE

294

16.11

 

Râu Alb

PODURI ÎN COMUNA RAU ALB

50

16.12

 

Selaru

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

50

16.13

 

Slobozia Moară

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI CANALIZARE ÎN COMUNA SLOBOZIA MOARĂ, JUDETUL DAMBOVITA

50

16.14

 

Târgoviste

REABILITARE INFRASTRUCTURA ZONA PERIURBANA CARTIER PRISEACA, MUNICIPIUL TÂRGOVISTE - SISTEM DE CANALIZARE

400

16.15

 

Tată răni

PUNTE PIETONALA PESTE RÂUL DAMBOVITA SAT PRIBOIU PUNCT MOARĂ

135

17

DOLJ

din care

 

1.840

17.1

 

Apele Vii

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL COMUNEI APELE VII, JUDETUL DOLJ

130

17.2

 

Bechet

EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA POTABILĂ PENTRU SPATIUL PERIURBAN AL ORASULUI BECHET, JUDETUL DOLJ

50

17.3

 

Brad esti

CONSTRUCTIE POD PESTE VALEA MORII , SAT TATOMIRESTI PENTRU A ASIGURA ACCESUL LA DN 6

100


17.4

 

Breasta

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA BREASTA, JUDETUL DOLJ

150

17.5

 

Cârna

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII CARNA, JUDETUL DOLJ

150

17.6

 

Cosoveni

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI COSOVENI

100

17.7

 

Daneti

ALIMENTARE CU APA ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI DANETI, JUDETUL DOLJ

150

17.8

 

Desa

CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI DESA, JUDETUL DOLJ

50

17.9

 

Fărcas

CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL PLOSCA, LA KM 0+650 SI POD PESTE PÂRÂUL PLOSCA LA KM 5+680, PENTRU A FACILITA LEGĂTURA CU DJ605A

50

17.10

 

Filiasi

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN SATUL RĂCARII DE SUS, ORASUL FILIASI, JUDETUL DOLJ

200

17.11

 

Ghindeni

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA GHINDENI, JUDETUL DOLJ

40

17.12

 

Goi esti

CONSTRUIRE POD PESTE RAULAMARADIA ÎN SATUL TANDĂRA SI POD ÎN SATUL POPEASA

150

17.13

 

Măcesu de Sus

ALIMENTARE CU APA ÎN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI MĂCESU DE SUS, JUDETUL DOLJ

360

17.14

 

Mârsani

ALIMENTARE CU APA ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA MÂRSANI, JUDETUL DOLJ

30

17.15

 

Teasc

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTII SECUI, COMUNA TEASC

130

18

GALATI

din care

 

2.670

18.1

 

Cudalbi

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE ÎN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI

400

18.2

 

Drăgănesti

DOUA PODURI DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL BÂRLAD, ZONA SAT MALU ALB SI ZONA SAT DRĂGĂNESTI, COMUNA DRĂGĂNESTI, JUDETUL GALATI

200

18.3

 

Drăguseni

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA DRĂGUSENI

40

18.4

 

Frumusita

CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE, COMUNA FRUMUSITA, JUDETUL GALATI

20

18.5

 

Matca

POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL COROZEL ÎN COMUNA MATCA, JUDETUL GALATI

350

18.6

 

Movileni

ALIMENTARE CU APA ÎN SISTEM CENTRALIZAT COMUNA MOVILENI

800

18.7

 

Rediu

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA REDIU JUDETUL GALATI

280

18.8

 

Tu lucesti

CONSTRUCTIE CANALIZARE SI STATIE EPURARE ÎN COMUNA TULUCESTI, SATELE TULUCESTI, TĂTARCA SI SIVITA -JUDETUL GALATI

300

18.9

 

VI ăd esti

CONSTRUIRE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VLÂDESTI

280

19

GIURGIU

din care

 

609

19.1

 

Ghimpati

CANALIZARE MENAJERA ÎN LOCALITATEA GHIMPATI, JUDETUL GIURGIU

514

19.2

 

Joita

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCTIA UNUI POD PESTE RÂUL CIOROGÂRLAÎN COMUNA JOITA, JUDETUL GIURGIU

22

19.3

 

Mihăilesti

ALIMENTARE CU APA A SATELOR POPESTI SI NOVACI, JUDETUL GIURGIU

73

20

GORJ

din care

 

1.210

20.1

 

Bolbosi

ALIMENTARE CU APA - COMUNA BOLBOSI, SATELE BOLBOSI, BOLBOASA, BĂLĂCESTI

150

20.2

 

Bustuchin

ALIMENTARE CU APA COMUNA BUSTUCHIN, SATELE POIENITA, NĂMETE, VALEA POJARULUI, JUDETUL GORJ

90

20.3

 

Căpreni

CONSTRUIRE SI MODERNIZARE PODURI SI PODETE PE DRUMURI DE INTERES LOCAL, SAT BULBUCENI, COMUNA CĂPRENI, JUDETUL GORJ

200

20.4

 

Pades

MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA PADES, JUDETUL GORJ

200


20.5

 

Prigoria

REABILITARE SI MODERNIZARE PODURI APA CALNIC, COMUNA PRIGORIA, JUDETUL GORJ

300

20.6

 

Runcu

MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA POTABILĂ, COMUNA RUNCU, JUDETUL GORJ

120

20.7

 

Stejari

ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI STEJARI

50

20.8

 

Vagi u Iesti

ALIMENTARE CU APA POTABILA COMUNA VAGIULESTI, JUDETUL GORJ, SATELE MURGILESTI SI COVRIGI

100

21

HARGHITA

din care

 

1.680

21.1

 

Ciumani

CANALIZARE MENAJERA ÎN COMUNA CIUMANI, JUDETUL HARGHITA

300

21.2

 

Dări esti

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA DANESTI, SAT DĂNESTI, JUD. HARGHITA

300

21.3

 

Mădăras

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA MĂDĂRAS

50

21.4

 

Sândominic

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA ÎN COMUNA SÂNDOMINIC, JUDETUL HARGHITA

230

21.5

 

Sânsimion

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA SANSIMION-CIUC, JUDETUL HARGHITA

100

21.6

 

Sântimbru

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA SÂNTIMBRU

100

21.7

 

Simonesti

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA SIMONESTI, SATELE SIMONESTI SI RUGĂNESTI, JUDETUL HARGHITA

500

21.8

 

Vlah ita

REALIZAREA CANALIZĂRII MENAJERE ÎN ZONA “NAGYFALU” SI EXTINDEREA STATIEI DE EPURARE ÎN ZONA DELO

100

22

HUNEDOARA

din care

 

1.478

22.1

 

Aninoasa

REABILITARE SI CONSOLIDARE POD PESTE JIUL DE VEST LA ISCRONI

83

22.2

 

Buces

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL SATELOR COMUNEI BUCES, JUDETUL HUNEDOARA

50

22.3

 

Certeju de Sus

CANALIZARE MENAJERA ÎN LOCALITATEA CERTEJU DE SUS, COMUNA CERTEJUL DE SUS, JUDETUL HUNEDOARA

300

22.4

 

Densus

CANALIZAREA APELOR MENAJERE SI EPURAREA ACESTORA PENTRU SATELE DENSUS, PESTEANA, PESTENITA, HĂTĂGEL, COMUNA DENSUS, JUDETUL HUNEDOARA

60

22.5

 

Dobra

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, PUNTI, PODETE, COMUNA DOBRA

200

22.6

 

Soimus

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT-COMUNA SOIMUS, JUDETUL HUNEDOARA, SATELE: SOIMUS, CHISCĂDAGA, PAULI S, BALATA, BEJAN SI BOHOLT

200

22.7

 

Turdas

CANALIZARE MENAJERA PENTRU LOCALITATEA PRICAZ, COMUNA TURDAS, JUDETUL HUNEDOARA

585

23

IALOMITA

din care

 

2.500

23.1

 

Bucu

REABILITARE SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BUCU, JUDETUL IALOMITA

500

23.2

 

Cocora

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI INTRODUCERE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA COCORA, JUDETUL IALOMITA

500

23.3

 

Făcăeni

MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APA COMUNA FĂCĂENI, JUDETUL IALOMITA

500

23.4

 

Movilite

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI CANALIZARE ÎN COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA

300

23.5

 

Platonesti

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA PLATONESTI, JUDETUL IALOMITA

200

23.6

 

Sălcioara

CONSTRUCTIE ALIMENTARE CU APA, COMUNA SĂLCIOARA, JUDETUL IALOMITA

500

24

IASI

din care

 

258

24.1

 

Bals

ALIMENTARE CU APA COMUNA BALS, JUDETUL IASI, SATELE BOURENI SI BALS

8


24.2

 

Ion Neculce

ÎNFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE CENTRALIZAT ÎN COMUNA ION NECULCE ÎN SATELE: RĂZBOIENI, PRIGORENI SI ION NECULCE

100

24.3

 

Târgu Frumos

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURA PE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU - POD PESTE PÂRÂUL BAHLUIET

150

25

ILFOV

din care

 

1.690

25.1

 

Gruiu

CONSTRUCTIA DE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA GRUIU, SATELE GRUIU, LIPIA, SANTU FLORESTI

800

25.2

 

Măgurele

REABILITARE POD RUTIER PESTE RĂUL SABAR

800

25.3

 

Snagov

PASARELA PIETONALA DE ACCES LA MĂNĂSTIREA SNAGOV; CONDUCTĂ DE REFULARE APE UZATE MENAJERE GHERMÂNESTI - SNAGOV

90

26

MARAMURES

din care

 

2.623

26.1

 

Bistra

ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCTIA A DOUA PODURI ÎN COMUNA BISTRA, JUDETUL MARAMURES

400

26.2

 

Botiza

RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BOTIZA, JUDETUL MARAMURES

100

26.3

 

Desesti

ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI DESESTI, JUDETUL MARAMURES

250

26.4

 

Dragomiresti

RETEA DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE, A LOCALITĂTII DRAGOMIRESTI, JUDETUL MARAMURES

200

26.5

 

Poienile de sub Munte

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂTII POIENILE DE SUB MUNTE SI A CĂTUNELOR PAULIC, LUHEIUL DE SUS, LUHEIUL DE JOS, ZARICA SI HORB, JUDETUL MARAMURES

94

26.6

 

Repedea

ALIMENTARE CU APA A COMUNEI REPEDEA, JUDETUL MARAMURES

300

26.7

 

Rozavlea

RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA ROZAVLEA, JUD MARAMURES

330

26.8

 

Săcălăseni

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE ÎN SATELE CORUIA SI CULCEA, COMUNA SĂCĂLĂSENI, JUDETUL MARAMURES

300

26.9

 

Sălistea de Sus

RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN ORASUL SĂLISTEA DE SUS, JUDETUL MARAMURES

500

26.10

 

Sara său

ÎMBUNĂTĂTIREA INFRESTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCTIA DE PODURI ÎN COMUNA SARASĂU, JUDETUL MARAMURES

149

27

MEHEDINTI

din care

 

513

27.1

 

Bâlvănesti

ALIMENTARE CU APA SAT BALVANESTI SI REABILITARE INFRASTRUCTURĂ - REFACERE PODURI RUTIERE PE DRUMURILE COMUNALE, COMUNA BÂLVĂNESTI

300

27.2

 

Dumbrava

ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA ALBULESTI, COMUNA DUMBRAVA, JUDETUL MEHEDINTI

100

27.3

 

Izvoru Barzii

ALIMENTARE CU APA, LOCALITATEA BALOTESTI, COMUNA IZVORU BARZII, JUDETUL MEHEDINTI

13

27.4

 

Padina

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURA ÎN COMUNA PADINA, JUDETUL MEHEDINTI. ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA SLASOMA. PODETE CASETATE SI TUBULARE PE DC. 93, DC. 125, DC. 126

100

28

MURES

din care

 

3.748

28.1

 

Băgaciu

ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI BAGACIU

400

28.2

 

Bălăuseri

ÎNFIINTAREA UNEI PLATFORME PENTRU DESEURI MENAJERE CU DEPOZITARE TEMPORARĂ PENTRU DESERVIREA A 7 LOCALITĂTI DIN JUDETUL MURES

14

28.3

 

Chetani

CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA CHETANI

300

28.4

 

Chibed

SISTEM DE CANALIZARE A APEI SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE

100

28.5

 

Eremitu

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURA FINANTATE PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA EREMITU, PODURI, PODETE SI PUNTI PIETONALE

21

28.6

 

Gurghiu

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN SATELE GLĂJĂRIE.LARGA.FUNDOAIA SI CAS VA

150


28.7

 

Iclănzel

CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE ÎN SATELE MĂDĂRĂSENI, ICLĂNZEL, ICLANDU MARE SI CĂPUSU DE CÂMPIE, APARTINÂND COMUNEI ICLĂNZEL, JUDETUL MURES

186

28.8

 

Ideciu de Jos

CANALIZAREA APEI MENAJERE ÎN LOCALITĂTILE IDECIU DE JOS SI IDECIU DE SUS, COMUNA IDECIU DE JOS, JUDETUL MURES

250

28.9

 

lernut

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR SALCUD SI SFANTUL-GHEORGHE, CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE SI CONSTRUIREA DE STATII DE EPURARE ÎN SATELE SĂLCUD, SFÂNTU GHEORGHE SI CIPĂU, ORAS IERNUT, JUDETUL MURES

250

28.10

 

Mădăras

SISTEM ALIMENTARE CU APA POTABILA.

300

28.11

 

Mihesu de Câmpie

EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, CONSTRUCTIA SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN SATELE MIHESU DE CÂMPIE SI RĂZOARE, COMUNA MIHESU DE CÂMPIE, JUDETUL MURES

124

28.12

 

Pogăceaua

ALIMENTARE CU APA LOCALITĂTILE VĂLENI, DELENI, CIULEA, BOLOGOAIA, SCURTA , VALEA SÂMPETRULUI SI SICELE, APARTINĂTOARE DE COMUNA POGĂCEAUA

300

28.13

 

Reghin

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ SI CANALIZARE MENAJERĂ

îN ZONELE RURALE ALE MUNICIPIULUI REGHIN

330

28.14

 

Sărăteni

SISTEM DE CANALIZARE A APEI SI STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA SĂRĂTENI

300

28.15

 

Sărmasu

RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE PENTRU ORASUL SĂRMASU SI LOCALITĂTILE COMPONENTE

223

28.16

 

Vânători

ALIMENTARE CU APA A COMUNEI VINATORI, JUDETUL MURES

200

28.17

 

Voivodeni

REABILITAREA SI EXTINDEREA RETELEI DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE ÎN COMUNA VOIVODENI, JUDETUL MURES

300

29

NEAMT

din care

 

330

29.1

 

Negresti

CONSTRUCTII DE PODURI,PODETE SI PUNTI PIETONALE ÎN LOCALITĂTILE :NEGRESTI SI POIANA.COMUNA NEGRESTI, JUDETUL NEAMT

100

29.2

 

Roznov

POD PESTE RÂUL CRACAU ÎN PUNCTUL BURLACU, POD PESTE RÂUL CRACAU ÎN PUNCTUL JULFA, SAT SLOBOZIA, ORASUL ROZNOV,JUDETUL NEAMT

140

29.3

 

Tasca

CONSOLIDARE FUNDATII POD PESTE RÂUL BICAZ SI REFACERE PUNTI PIETONALE

90

30

OLT

din care

 

2.620

30.1

 

Bals

CONSTRUIRE PODURI ÎN ORASUL BALS, JUDETUL OLT

250

30.2

 

Barza

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BARZA, JUDETUL OLT

300

30.3

 

Coteana

SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA COMUNA COTEANA, JUDETUL OLT

1.120

30.4

 

Izbiceni

CANALIZARE COMUNA IZBICENI, JUDETUL OLT

300

30.5

 

Nicolae Titulescu

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA NICOLAE TITULESCU, JUDETUL OLT

300

30.6

 

Studina

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA STUDINA, JUDETUL OLT

70

30.7

 

Visina

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA VISINA, JUDETUL OLT

280

31

PRAHOVA

din care

 

2.370

31.1

 

Dumbravesti

MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APA, COMUNA DUMBRĂVESTI, JUDETUL PRAHOVA

500

31.2

 

Scorteni

MODERNIZARE SI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA POTABILĂ ÎN COMUNA SCORTENI

90

31.3

 

Secăria

EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APA, COMUNA SECĂRIA, JUDETUL PRAHOVA

550


31.4

 

Sima

EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SIRNA.SATELE: TĂRICENI, VARNITA.SIRNA, HABUD SI BRĂTESTI, JUDETUL PRAHOVA

500

31.5

 

Soimari

PUNTI CAROSABILE SI PODETI TUBULAR, SAT MĂGURA, SAT LOPATNITA, COMUNA SOIMARI

177

31,6

 

Târgsoru Vechi

REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA TÂRGSORU VECHI

303

31.7

 

Teisani

EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA POTABILA SAT TEISANI, COMUNA TEISANI, JUDETUL PRAHOVA-ETAPA III

250

32

SĂLAJ

din care

 

1.997

32.1

 

Bănisor

POD PESTE VALEA BANULUI ÎN LOCALITATEA BĂNISOR

300

32.2

 

Cizer

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII PRIA PENTRU MODERNIZAREA SPATIULUI RURAL ÎN COMUNA CIZER, JUDETUL SĂLAJ

100

32.3

 

Criseni

CANALIZARE MENAJERA ÎN COMUNA CRISENI

100

32.4

 

Halmăsd

CONSTRUIRE PODURI DE BETON ÎN COMUNA HALMASD , JUDETUL SĂLAJ

131

32.5

 

Ileanda

PASARELA PIETONALA PESTE RÂUL SOMES, LOCALITATEA ROGNA, COMUNA ILEANDA

200

32.6

 

Jibou

REABILITARE SI EXTINDERE PUNTE PIETONALA PESTE RÂUL SOMES

100

32.7

 

Mesesenii de Jos

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MESESENII DE JOS

10

32.8

 

Mirsid

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII MIRSID, COMUNA MIRSID, JUDETUL SĂLAJ

129

32.9

 

Năpradea

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN COMUNA NĂPRADEA, JUDETUL SĂLAJ

100

32.10

 

Pericei

CANALIZARE APA MENAJERA ÎN SATELE PERICEI SI PERICEIU MIC, COMUNA PERICEI, JUDETUL SĂLAJ

100

32.11

 

Rus

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE ÎN COMUNA RUS, JUDETUL SĂLAJ

380

32.12

 

Sărmăsag

EXTINDERE RETEA CANALE COLECTOARE ÎN LOCALITATEA SĂRMĂSAG, JUDETUL SĂLAJ

200

32.13

 

Vârsolt

CANALIZARE APĂ MENAJERĂ ÎN COMUNA VÂRSOLT

147

33

SATU-MARE

din care

 

2.412

33.1

 

Acâs

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂTII ACAS

57

33.2

 

Crucisor

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂTILOR POIANA CODRULUI, IEGHERISTE, CRUCISOR, REABILITAREA CONDUCTEI DE ADUCTIUNE IEGHERISTE-POIANA CODRULUI, COMUNA CRUCISOR, JUDETUL SATU MARE

55

33.3

 

Gherta Mică

RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA GHERTA MICĂ, JUDETUL SATU MARE

300

33.4

 

Turt

RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA TURT - JUDETUL SATU MARE

2.000

34

SIBIU

din care

 

792

34.1

 

Arpasu de Jos

CANALIZAREA LOCALITĂTILOR ARPASU DE JOS SI ARPASU DE SUS SI TRATAREA APELOR REZIDUALE

200

34.2

 

Bazna

CONSTRUIRE RETELE DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA BAZNA

477

34.3

 

Poplaca

ALIMENTARE CU APA SI STATIE DE TRATARE - COMUNA POPLACA<