MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 874/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 874         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

262. - Lege pentru ratificarea Acordului suplimentar la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, si a Acordului suplimentar la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la Bucuresti la 28 ianuarie 2010

 

Acord suplimentar la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe

 

Acord suplimentar la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si  Control, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe

 

1.223. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului suplimentar la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, si a Acordului suplimentar la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la Bucuresti la 28 ianuarie 2010

 

274. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

1.264. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

1.258. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Mare Ofiter

 

1.259. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Ofiter

 

1.260. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Ofiter

 

1.261. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 22 Transport “Dâmbovita”

 

1.262. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Actelor finale ale Conferintei Mondiale pentru Radiocomunicatii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007

 

1.263. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.300. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 

1.302. - Hotărâre privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

 

1.303. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate si a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.686/2.690. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si al ministrului culturii si patrimoniului national privind aprobarea Calendarului de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei ele studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2011-2012, si a Listei institutiilor de învătământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din care provin candidatii la concursul national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURÂRILOR

 

14. - Ordin privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 8 din Normele privind calificarea profesională si pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distributiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului suplimentar la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, si a Acordului suplimentar la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la Bucuresti la 28 ianuarie 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul suplimentar la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschis spre semnare la 3 februarie 2009, semnat de partea română la Bucuresti la 28 ianuarie 2010.

Art. 2. - Se ratifică Acordul suplimentar la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschis spre semnare la 3 februarie 2009, semnat de partea română la Bucuresti la 28 ianuarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 decembrie 2010.

Nr. 262.

 

ACORD SUPLIMENTAR

la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe*)

 


*) Traducere.

 

Guvernele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Germaniei, Greciei, Ungariei, Italiei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Poloniei, Portugaliei, României, Spaniei, Turciei, Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Statelor Unite ale Americii (denumite în continuare participanti),

dezvoltând Programul comun NATO E-3Aîn baza Memorandumului multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, suplimentat la 11 decembrie 1998 pentru aderarea Spaniei, amendat la 8 aprilie 2004, suplimentat la 22 decembrie 2005 pentru aderarea Ungariei, amendat la 14 februarie 2006, suplimentat la 29 decembrie 2006 pentru aderarea Poloniei si suplimentat la 19 martie 2009 pentru aderarea României (denumit în continuare MMOU, cu modificările si completările ulterioare),

ca urmare a solicitării Guvernului Republicii Cehe de a participa la Programul comun NATO E-3A potrivit MMOU, cu modificările si completările ulterioare; si

ca urmare a consultărilor privind aderarea Guvernului Republicii Cehe,

au ajuns la concluzia că, prin acceptarea conditiilor detaliate în articolele care urmează, Guvernul Republicii Cehe aderă la MMOU, cu modificările si completările ulterioare, si convin:

 

ARTICOLUL I

 

Guvernul Republicii Cehe, prin prezentul document, aderă la MMOU, cu modificările si completările ulterioare, si va respecta prevederile acestuia, ale acordurilor de aplicare si ale documentelor si deciziilor aprobate de către Consiliul directorilor (BOD) al Organizatiei pentru Managementul Programului NATO AEW and C (NAPMO).

 

ARTICOLUL II

 

Guvernul Republicii Cehe, ca membru NAPMO, va avea un reprezentant cu drept de vot în NAPMO BOD si în comitetele NAPMO, în aceleasi conditii ca toti ceilalti membri NAPMO. Guvernul Republicii Cehe nu va avea drepturi, inclusiv drept de vot, cu privire la aspecte ale Programului NATO AEW and C hotărâte anterior aderării Guvernului Republicii Cehe si în raport cu care Guvernul Republicii Cehe nu a avut nicio contributie financiară.


 

ARTICOLUL III

 

Luând în considerare plafonul contributiilor financiare ale participantilor, de 200 milioane de dolari SUA pentru proiectul “Large Aircraft Infrared Counter Measures” (LAIRCM), asa cum a fost stabilit în MMOU, cu modificările si completările ulterioare, Guvernul Republicii Cehe va contribui cu 1,2240% din suma totală a contributiilor la proiectul LAIRCM.

Guvernul Republicii Cehe va plăti de asemenea, începând cu 1 ianuarie 2010:

a) suma de 488.376 dolari SUA, care este echivalentă cu 1,2240% din suma necesară celorlalte proiecte NAPMO aprobate care se află în derulare (39,9 milioane dolari SUA);

b) o sumă egală cu 1,2240% din orice alte cheltuieli aprobate, rezultând din Programul NATO AEW and C; si

c) începând din anul 2010, contributiile anuale la acoperirea costurilor NATO E-3A pentru operatii si sprijin, asa cum sunt definite în Acordul suplimentar privind aderarea Guvernului Republicii Cehe la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei NATO AEW and C, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003.

 

ARTICOLUL IV

 

Guvernul Republicii Cehe va desemna personalul care să lucreze în cadrul NAPMA, în conformitate cu politicile si procedurile aprobate de NAPMO BOD.

 

ARTICOLUL V

 

Prezentul acord suplimentar la MMOU, cu modificările si completările ulterioare, va intra în vigoare la data ultimei semnături.

 

Pentru Guvernul Belgiei

Indescifrabil

14 octombrie 2009

 

Pentru Guvernul Canadei

Indescifrabil

18 august 2009

 

Pentru Guvernul Danemarcei,

general-maior Per Pugholm Olsen

16 iunie 2009

 

Pentru Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania

Indescifrabil

26 iunie 2009

 

Pentru Guvernul Greciei,

general de brigadă Nikolaos Metallinos

7 septembrie 2009

 

Pentru Guvernul Ungariei Indescifrabil

15 octombrie 2009

 

Pentru Guvernul Italiei,

gen. B.A. Gabriele Salvestroni

10 iunie 2009

P

entru Guvernul Luxemburgului,

din partea ministrului apărării, S. Alzin

5 mai 2009

 

Pentru Guvernul Olandei

Indescifrabil

17 decembrie 2009

 

Pentru Ministerul Apărării din Norvegia Indescifrabil

11 august 2010

 

Pentru Guvernul Poloniei

Indescifrabil

23 decembrie 2009

 

Pentru Guvernul Portugaliei

Indescifrabil

31 august 2009


 

Pentru Guvernul României,

ministrul apărării nationale/”Sub conditia ratificării”

28 ianuarie 2010

 

Pentru Guvernul Spaniei

Indescifrabil

7 aprilie 2010

 

Pentru Guvernul Turciei,

ambasador Tacan lldem,

reprezentantul permanent al Turciei la NATO 3 iulie 2009

 

Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Indescifrabil

20 noiembrie 2009

 

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii

Indescifrabil

7 iulie 2010

 

Pentru Guvernul Republicii Cehe

Indescifrabil

9 septembrie 2010

 

ACORD SUPLIMENTAR

la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe*)

 


*) Traducere.

 

Guvernele Belgiei, Canadei, Danemarcei, Germaniei, Greciei, Ungariei, Italiei, Luxemburgului, Olandei, Norvegiei, Poloniei, Portugaliei, României, Spaniei, Turciei, Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Statelor Unite ale Americii,

dezvoltând un program comun în sprijinul operatiilor Fortei NATO AEW and C, în baza Memorandumului de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, suplimentat la 22 decembrie 2005 pentru aderarea Ungariei, la 29 decembrie 2006 pentru aderarea Poloniei si la 19 martie 2009 pentru aderarea României (denumit în continuare MOU pentru operatii si sprijin),

ca urmare a solicitării Guvernului Republicii Cehe de a participa la Forta NATO AEW and C, potrivit prevederilor MOU pentru operatii si sprijin; si

ca urmare a consultărilor privind aderarea Guvernului Republicii Cehe,

au ajuns la concluzia că, prin acceptarea conditiilor detaliate în articolele care urmează, Guvernul Republicii Cehe aderă la MOU pentru operatii si sprijin si convin:

 

ARTICOLUL I

 

Guvernul Republicii Cehe, prin prezentul document, aderă la MOU pentru operatii si sprijin si va respecta prevederile acestuia si ale acordurilor de aplicare.

 

ARTICOLUL II

 

Începând cu anul 2010, Guvernul Republicii Cehe va participa la operatiile si sprijinul elementelor Fortei NATO AEW and C finantate de NATO si va participa la împărtirea costurilor de operatii si sprijin ale E-3A, asa cum este prevăzut în sectiunea VIII a MOU pentru operatii si sprijin.

Contributia anuală a Guvernului Republicii Cehe va creste până la atingerea unei contributii fixe de 1,2240% din bugetul pentru operatii si sprijin în anul 2012 (în 2010 - 0,4080% si în 2011 - 0,8160% din bugetul pentru operatii si sprijin, mai putin valoarea contractului DLM). Contributia anuală a Guvernului Republicii Cehe la Comandamentul Fortei NATO AEW and Cva fi de 0,9790% începând cu anul 2010. Contributiile procentuale ale participantilor la MOU pentru operatii si sprijin vor fi ajustate potrivit sectiunii VIII alin. 2. (a)(2).

 

ARTICOLUL III

 

Guvernul Republicii Cehe va desemna personalul care să lucreze în cadrul Comandamentului Fortei NATO AEW and C si la Componenta NATO E-3A, în conformitate cu politicile si procedurile NATO.

 

ARTICOLUL IV

 

Prezentul acord suplimentar la MOU pentru operatii si sprijin va intra în vigoare la data ultimei semnături.

 

Pentru Guvernul Belgiei

Indescifrabil

14 octombrie 2009

 

Pentru Guvernul Canadei

Indescifrabil

18 august 2009


 

Pentru Guvernul Danemarcei,

general-maior Per Pugholm Olsen

16 iunie 2009

 

Pentru Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania

Indescifrabil

26 iunie 2009

 

Pentru Guvernul Greciei,

general de brigadă Nikolaos Metallinos

7 septembrie 2009

 

Pentru Guvernul Ungariei

Indescifrabil

15 octombrie 2009

 

Pentru Guvernul Italiei

gen. B.A. Gabriele Salvestroni

10 iunie 2009

 

Pentru Guvernul Luxemburgului,

din partea ministrului apărării, S. Alzin

5 mai 2009

 

Pentru Guvernul Olandei Indescifrabil

17 decembrie 2009

 

Pentru Ministerul Apărării din Norvegia Indescifrabil

11 august 2010

 

Pentru Guvernul Poloniei

Indescifrabil

23 decembrie 2009

 

Pentru Guvernul Portugaliei

Indescifrabil

31 august 2009

 

Pentru Guvernul României,

ministrul apărării nationale/”Sub conditia ratificării”

28 ianuarie 2010

 

Pentru Guvernul Spaniei

Indescifrabil

7 aprilie 2010

 

Pentru Guvernul Turciei

ambasador Tacan Ildem,

reprezentantul permanent al Turciei la NATO 3 iulie 2009

 

Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Indescifrabil

20 noiembrie 2009

 

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii

Indescifrabil

7 iulie 2010

 

Pentru Guvernul Republicii Cehe

Indescifrabil

9 septembrie 2010


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului suplimentar la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990,  amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, si a Acordului suplimentar la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control,  semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la Bucuresti la 28 ianuarie 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului suplimentar la Memorandumul multilateral de întelegere privind Programul comun NATO E-3A, semnat la 6 decembrie 1978, completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, si a Acordului suplimentar la Memorandumul de întelegere pentru operatii si sprijin al Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control, semnat la 26 septembrie 1984 si revizuit la 27 martie 2003, privind aderarea Guvernului Republicii Cehe, deschise spre semnare la 3 februarie 2009, semnate de partea română la Bucuresti la 28 ianuarie 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 1.223.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2010, si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2011, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finante si economie:

1. modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, pentru finantarea Proiectului de restructurare a transporturilor, aprobată prin Legea nr. 274/2005;

2. completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare;

3. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare;

4. modificarea si completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

5. aprobarea compensării datoriilor Societătii Comerciale “Santierul Naval Mangalia” - S.A., operator economic din sectorul industriei de apărare, către Ministerul Apărării Nationale, prin livrarea de piese de schimb si echipamente;

6. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare în vederea încasării si virării lor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 557/2003;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii;

8. modificarea si completarea Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale “Automobile Craiova” - S.A.;


9. modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor, elevilor, studentilor si altor categorii de utilizatori aprobate prin legi speciale;

10. reglementări privind cresterea sigurantei rutiere si destinatia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atributii de inspectie si control în urma aplicării sanctiunilor contraventionale specifice activitătii de transport rutier;

11. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

12. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare.

II. Sănătate:

1. modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitătii asistentei medicale primare prin centrele de permanentă, cu modificările si completările ulterioare;

2. producerea, importul si comercializarea suplimentelor alimentare;

3. modificarea si completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare;

4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului.

III. Cercetare:

- modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

IV. Mediu:

- reglementări pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminuează stratul de ozon si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată cu modificări prin Legea nr. 159/2000.

V. Urbanism si autorizarea constructiilor:

- modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare.

VI. Protectia consumatorului:

- reglementări privind protectia consumatorilor la încheierea, executarea si revânzarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosintă pe o perioadă determinată asupra unuia sau a mai multor spatii de cazare si a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacantă, precum si la încheierea si executarea contractelor de schimb.

VII. Prorogarea sau modificarea unor termene de aplicare prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. - În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 24 decembrie 2010.

Nr. 274.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.264.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul pentru învătământ în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

cu ocazia împlinirii a 150 de ani de functionare,

în semn de recunoastere si apreciere pentru generatiile de profesori care au contribuit, printr-un proces educational având un înalt nivel academic, la formarea elitei intelectuale a tării si la progresul stiintei, contribuind astfel în mod determinant la modernizarea României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul pentru învătământîn grad de Mare Ofiter Universitătii “Alexandru loan Cuza” din Iasi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.258.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru înaltul profesionalism dovedit în procesul pregătirii de luptă, precum si pentru îndeplinirea cu devotament a misiunilor încredintate în teatrul de operatii din Afganistan, pentru promovarea unei imagini profesioniste a Armatei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit m grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, de război, Drapelului de luptă al Batalionului 811 Infanterie “Dej”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.259.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Ofiter

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru înaltul profesionalism dovedit în procesul pregătirii de luptă, precum si pentru îndeplinirea cu devotament a misiunilor încredintate în teatrul de operatii din Afganistan, pentru promovarea unei imagini profesioniste a Armatei Române,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Meritîn grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, de război, Drapelului de luptă al Batalionului 812 Infanterie “Bistrita”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.260.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 22 Transport “Dâmbovita”

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 22 Transport “Dâmbovita”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.261.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Actelor finale ale Conferintei Mondiale pentru Radiocomunicatii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 259 din 2 decembrie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Actele finale ale Conferintei Mondiale pentru Radiocomunicatii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), semnate la Geneva ia 16 noiembrie 2007, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.262.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 274 din 15 decembrie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul dintre România si Bosnia si Hertegovina, semnat la Sarajevo la 18 iunie 2010, privind amendamentele la Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.263.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) La solicitarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, autoritatea publică centrală în domeniul transporturilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, acordă, potrivit sferei sale de competente în domeniul aeronauticii, sprijinul pentru clarificarea informatiilor, comunicate de Comisia Europeană si organisme internationale, referitoare la activitătile de aviatie realizate de operatorii de aeronave care desfăsoară o activitate de aviatie prevăzută în anexa nr. 1.”

2. La articolul 18, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) Administratorul registrului national prezintă autoritătii publice centrale pentru protectia mediului lista operatorilor si operatorilor de aeronave care nu au respectat prevederile alin. (2) si (3).”

3. La articolul 28, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2) si (3), pentru perioadele prevăzute la art. 14, 121 si 122, se aplică o penalitate de 100 euro, echivalentă în lei, la cursul de schimb leu/euro al Băncii Nationale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ce constituie venit la Fondul pentru mediu, în conditiile legii.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului comunică Administratiei Fondului pentru Mediu situatia operatorilor si operatorilor de aeronave care nu au restituit certificate de emisii de gaze cu efect de seră în conditiile legii, numărul de certificate nerestituite de fiecare dintre acestia, precum si alte documente relevante.

(4) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) nu exonerează operatorul sau operatorul de aeronave de la obligatia de a restitui certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă pentru care operatorul sau operatorul de aeronave nu a restituit certificate în registrul national, până la data la care restituie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor din următorul an calendaristic.”

4. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 281, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Constatarea nerespectării prevederilor alin. (1) se face de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului, care informează Garda Natională de Mediu.”

6. La articolul 281, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) se face de către personalul desemnat din cadrul Gărzii Nationale de Mediu.”

Art. II. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică operatorilor si operatorilor de aeronave în privinta cărora, după intrarea în vigoare a acesteia, Agentia Natională pentru Protectia Mediului constată că nu si-au îndeplinit obligatia de a restitui certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în termenul prevăzut de lege.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.300.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 si art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă ajutoarele de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si suma totală alocată acestor ajutoare de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 1.272.110 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anii 2010 si 2011.

Art. 3. - Modul de plată a ajutoarelor de stat care se acordă beneficiarilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinatie, se stabileste astfel:

a) anual, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 1 din anexă;

b) trimestrial, pentru categoriile de ajutoare de stat prevăzute la nr. crt. 2 si 3 din anexă;

c) semestrial, pentru categoria de ajutor de stat prevăzută la nr. crt. 4 din anexă.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 4 august 2010, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.302.

 

ANEXA

 

AJUTOARELE DE STAT

care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si suma totală alocată acestor ajutoare de stat

 

Nr. crt.

Specificare

Denumirea ajutorului de stat

Perioada pentru care se acordă ajutorul de stat

Suma totală alocată

fiecărei perioade

- mii lei -

1.

Activităti de dezvoltare rurală - realizarea angajamentelor referitoare la agromediu si bunăstarea animalelor [art. 4 lit. s) pct. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010]

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor

18 noiembrie 2010- 15 octombrie 2011

368.200

Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor

18 noiembrie 2010- 15 octombrie 2011

365.126

2.

Ajutoare pentru sectorul cresterii animalelor [art. 10 lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010]

În sectorul cresterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor de animale

13 octombrie 2010- 30 septembrie 2011

5.815

3.

Aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitătii sub formă de rambursare

Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură

28 iunie 2010- 30 septembrie 2011

490.420

4.

Plata primelor de asigurare [art. 10 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010]

Plata primelor de asigurare

19 august 2010- 31 decembrie 2011

42.549

TOTAL:

1.272.110

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate si a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice, persoane fizice autorizate constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, sau persoane juridice, crescători de vaci de lapte, denumiti în continuare beneficiari, înregistrati în sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livrări si/sau vânzări directe si cu exploatatii localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 Ala Programul national de dezvoltare rurală 2007-2013, beneficiază de un ajutor specific pe exploatatie pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plăti suplimentare, calculată si acordată anual, în functie de efectivul de vaci de lapte detinut.

(2) în sensul prevederilor prezentei hotărâri, vaca de lapte se defineste ca fiind femela din categoria bovine care a fătat cel putin o dată până la termenul-limită de depunere a cererilor.

(3) Termenul-limită de depunere a cererilor este data de 31 august a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010, iar pentru a treia etapă este 15 decembrie 2010- 21 ianuarie 2011.

(5) Beneficiarii a căror formă de organizare se modifică, în sensul autorizării potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, fac dovada actualizării datelor în sistemul de administrare a cotelor de lapte din cadrul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si în Registrul national al exploatatiilor al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si anexează la cererea depusă documentele justificative corespunzătoare si copia de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv.

(6) Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua etapă de depunere si nu s-au autorizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea initială depusă ca persoană fizică va fi reverificată si acceptată la plată cu respectarea conditiilor de eligibilitate.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte se calculează de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, după finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, fără a depăsi 250 euro/cap de vacă de lapte.”

3. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Plătile pentru ajutorul specific anual, prevăzut la art. 1 alin. (1), se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.”

4. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) copie a certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comertului/a certificatului de înregistrare fiscală/carte de identitate, după caz;”.

5. La articolul 9, alineatul (21) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la fata locului se efectuează până la data de 10 martie 2011 inclusiv, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”

6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - În cazul în care între data depunerii cererii si data emiterii deciziei de plată are loc un transfer integral de exploatatie, potrivit prevederilor art. 82 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, ajutorul solicitat de cedent se acordă cesionarului cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 82 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane fizice, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active, înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică si care se află sub contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumiti în continuare beneficiari.”

2. La articolul 5, alineatul (5) se abrogă.

3. La articolul 8, alineatele (11) si (21) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2010, perioada de depunere pentru a doua etapă este 1-29 octombrie 2010, iar pentru a treia etapă este 15 decembrie 2010-21 ianuarie 2011.

(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, beneficiarii solicită organismelor de inspectie si certificare eliberarea, până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv, a certificatului de conformitate/master certificatului/certificatului de confirmare a conversiei.”

4. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art. 81. - Persoanele fizice care au depus cerere de plată în prima sau a doua etapă de depunere si nu s-au autorizat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, nu vor depune o nouă cerere; cererea initială depusă ca persoană fizică va fi reverificată si acceptată la plată cu respectarea conditiilor de eligibilitate.”

5. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Plătile pentru ajutorul specific anual prevăzut la

art. 1 se efectuează până la data de 30 iunie a anului următor.”

6. La articolul 12, alineatul (21) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2010, controlul la fata locului se efectuează până la data de 10 martie 2011 inclusiv, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”

7. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

“Art. 121. - În cazul în care între data depunerii cererii si data emiterii deciziei de plată are loc un transfer integral de exploatatie, potrivit prevederilor art. 82 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, ajutorul solicitat de cedent se acordă cesionarului cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 82 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.303.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

Nr. 5.686 din 19 noiembrie 2010

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

Nr. 2.690 din 26 noiembrie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2011-2012, si a Listei institutiilor de învătământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu din care provin candidatii la concursul national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Credite si Burse de Studii, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si ministrul culturii si patrimoniului national emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2011-2012, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Lista institutiilor de învătământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, din care pot proveni candidatii la concursul national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Agentia de Credite si Burse de Studii, si Ministerul Culturii si Patrimoniului National vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul culturii si patrimoniului national

Kelemen Hunor

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

de organizare si desfăsurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2011-2012

 

Etapele concursului national

Termene-limită

 

Depunerea dosarelor de candidatură

29 aprilie 2011

 

Verificarea administrativă a dosarelor de candidatură

2-6 mai 2011

Anuntarea rezultatelor verificării administrative

9 mai 2011

Depunerea contestatiilor la verificarea administrativă

10-11 mai 2011

Solutionarea contestatiilor la verificarea administrativă

12-13 mai 2011

Evaluarea academică a dosarelor de candidatură

16 mai-3 iunie 2011

Intervievarea si selectia candidatilor de către juriul de selectie

6-10 iunie 2011

Anuntarea rezultatelor

13 iunie 2011

Depunerea contestatiilor

14-16 iunie 2011

Solutionarea contestatilor si anuntarea rezultatelor finale de către juriul de selectie

17-30 iunie 2011

 

ANEXA Nr. 2

LISTA

institutiilor de învătământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, din care pot proveni candidatii la concursul national de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate “Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice

 

1. Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

2. Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

3. Universitatea de Nord din Baia Mare

4. Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

5. Universitatea “Ovidius” din Constanta

6. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

7. Universitatea de Arte “George Enescu” din lasi

8. Universitatea din Oradea

9. Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

10. Universitatea “Valahia” din Târgoviste

11. Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

12. Universitatea de Arte din Târgu Mures

13. Universitatea de Vest din Timisoara

14. Universitatea “Tibiscus” din Timisoara

15. Fundatia “Pro-Universitate Partium” - Universitatea Crestină “Partium” din Oradea


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 8 din Normele privind calificarea profesională si pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distributiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 30 noiembrie 2010,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Termenul prevăzut la alin. (1) al art. 8 din Normele privind calificarea profesională si pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distributiei produselor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2010, se prorogă până la data de 1 mai 2011.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2010.

Nr. 14.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.