MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 885/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 885         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 decembrie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

252. - Lege privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnată de Romānia la Lanzarote la 25 octombrie 2007

 

Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale

 

1.213. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnată de Romānia la Lanzarote la 25 octombrie 2007

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.342. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnată de Romānia la Lanzarote la 25 octombrie 2007

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnată de Romānia la Lanzarote la 25 octombrie 2007, denumită īn continuare Conventie.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, Romānia comunică Secretariatului General al Consiliului Europei că:

- īn conformitate cu prevederile art. 37 paragraful 2 din Conventie, se desemnează Inspectoratul General al Politiei Romāne din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor ca institutie responsabilă pentru implementarea prevederilor art. 37 paragraful 1 din Conventie.

Art. 3. - Īn conformitate cu dispozitiile art. 10 paragraful 2 lit. a) din Conventie:

a) se desemnează Avocatul Poporului ca institutie natională independentă responsabilă cu apărarea drepturilor copilului pānă la īnfiintarea unei alte institutii nationale independente;

b) se desemnează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ca institutie natională responsabilă cu promovarea drepturilor copilului pānă la īnfiintarea unei institutii nationale independente care să promoveze si să apere drepturile copilului.

Art. 4. - Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ca institutie responsabilă, īn conformitate cu prevederile art. 10 paragraful 2 lit. b) din Conventie.

Art. 5. - Se desemnează Ministerul Justitiei ca institutie centrală responsabilă cu coordonarea si monitorizarea procesului de armonizare a cadrului legislativ intern cu prevederile Conventiei, precum si ca institutie care va reprezenta Romānia īn Comitetul părtilor, īn conformitate cu art. 39 paragraful 1 din Conventie.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 decembrie 2010.

Nr. 252.

 

CONVENTIA CONSILIULUI EUROPEI

pentru protectia copiilor īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale*)

Lanzarote, 25 octombrie 2007

 


*) Traducere.

 

Preambul

Statele membre ale Consiliului Europei si alti semnatari ai prezentei conventii,

considerānd că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai strānsă unitate īntre membrii săi,

considerānd că orice copil are dreptul, din partea familiei, a societătii si a statului, la măsurile de protectie decurgānd din conditia sa de minor,

constatānd că exploatarea sexuală a copiilor, īn special sub forma pornografiei infantile si a prostitutiei, precum si toate formele de abuz sexual asupra copiilor, inclusiv faptele comise īn străinătate, pun īn pericol grav sănătatea si dezvoltarea psihosocială a copilului,

constatānd că exploatarea sexuală si abuzurile sexuale comise asupra copiilor au luat proportii īngrijorătoare la nivel atāt national, cāt si international, īn special prin utilizarea tot mai extinsă a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC) atāt de către copii, cāt si de către autorii de infractiuni si că prevenirea si combaterea exploatării sexuale si abuzurilor sexuale asupra copiilor necesită cooperare internatională,

considerānd că bunăstarea si interesul superior ale copilului sunt valori fundamentale īmpărtăsite de toate statele membre, care trebuie promovate fără niciun fel de discriminare,

reamintind Planul de actiune adoptat īn cadrul celei de-a treia Reuniuni la vārf a sefilor de stat si de guvern din cadrul Consiliului Europei (Varsovia, 16-17 mai 2005), care preconiza elaborarea de măsuri menite să stopeze exploatarea sexuală a copiilor,


reamintind, īn special, Recomandarea nr. R (91) 11 a Comitetului de Ministri referitoare la exploatarea sexuală, pornografia, prostitutia si traficul de copii si tineri, Recomandarea Rec(2001)16 privind protectia copiilor īmpotriva exploatării sexuale si Conventia privind criminalitatea informatică (ETS nr. 185), īn special art. 9 din aceasta, precum si Conventia Consiliului Europei privind lupta īmpotriva traficului de fiinte umane (ETS nr. 197),

avānd īn vedere Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (1950, ETS nr. 5), Carta socială europeană revizuită (1996, ETS nr. 163), Conventia europeană privind drepturile copiilor (1996, ETS nr. 160),

tinānd cont de Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului si, īn special, de art. 34 din aceasta, de Protocolul facultativ privind vānzarea de copii, prostitutia infantilă si pornografia infantilă, precum si de Protocolul aditional la Conventia Natiunilor Unite īmpotriva criminalitătii organizate transnationale, vizānd prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane, īn special femei si copii, precum si de Conventia Organizatiei Internationale a Muncii privind interzicerea celor mai grele forme de muncă infantilă si actiunea imediată īn vederea eliminării acestora,

avānd īn vedere Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene cu privire la combaterea exploatării sexuale a copiilor si a pedopornografiei (2004/68/JAI), Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene privind statutul victimelor īn procesele penale (2001/220/JAI) si Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene referitoare la lupta īmpotriva traficului de fiinte umane (2002/629/JAI),

luānd īn considerare si alte instrumente juridice si programe internationale pertinente īn acest domeniu, cu deosebire Declaratia si Programul de actiune de la Stockholm, adoptate īn cadrul primului Congres mondial īmpotriva exploatării sexuale a copiilor īn scop comercial (27-31 august 1996), Angajamentul mondial de la Yokohama, adoptat īn cadrul celui de-al doilea Congres mondial īmpotriva exploatării sexuale a copiilor īn scop comercial (17-20 decembrie 2001), Angajamentul si Planul de actiune de la Budapesta, adoptate īn cadrul Conferintei pregătitoare a celui de-al doilea Congres mondial īmpotriva exploatării sexuale a copiilor īn scop comercial (20-21 noiembrie 2001), Rezolutia Adunării Generale a Natiunilor Unite S-27/2 “O lume demnă pentru copii” si Programul trienal “Construirea unei Europe cu si pentru copii”, adoptat īn urma celei de-a treia Reuniuni la vārf a sefilor de stat si de guvern si lansat de către Conferinta de la Monaco (4-5 aprilie 2006),

fiind hotărāte să contribuie efectiv la realizarea scopului comun al protejării copiilor īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, indiferent de autori, si să asigure asistentă victimelor,

tinānd cont de necesitatea de a elabora un instrument international cuprinzător axat pe aspecte de preventie, protectie si de drept penal ale luptei īmpotriva tuturor formelor de exploatare sexuală si de abuz sexual īmpotriva copiilor si pe īnfiintarea unui mecanism special de monitorizare,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Scopul, principiul nediscriminării si definitii

 

ARTICOLUL 1

Scopul

 

1. Scopurile prezentei conventii sunt:

a) prevenirea si combaterea exploatării sexuale si abuzurilor sexuale comise asupra copiilor;

b) protejarea drepturilor copiilor care sunt victime ale exploatării sexuale si ale abuzurilor sexuale;

c) promovarea cooperării la nivel national si international īmpotriva exploatării sexuale si abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

2. Pentru a asigura punerea īn aplicare eficientă a prevederilor sale de către părti, prezenta conventie instituie un mecanism special de monitorizare.

 

ARTICOLUL 2

Principiul nediscriminării

 

Punerea īn aplicare a prevederilor prezentei conventii de către părti, īn special a beneficiului măsurilor vizānd protectia drepturilor victimelor, trebuie asigurată fără nicio discriminare bazată pe motive de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice ori de altă natură, nationalitate sau origine socială, apartenenta la o minoritate natională, avere, nastere, orientare sexuală, stare de sănătate, existenta unui handicap sau orice altă situatie.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

Īn sensul prezentei conventii:

a) prin termenul copil se īntelege orice persoană cu vārsta mai mică de 18 ani;

b) expresia exploatare si abuz sexual asupra copiilor include comportamentele prevăzute la art. 18-23;

c) prin victimă se īntelege orice copil victimă a exploatării sexuale sau a abuzurilor sexuale.

 

CAPITOLUL II

Măsurile de prevenire

 

ARTICOLUL 4

Principii

 

Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a preveni orice formă de exploatare sexuală si de abuz sexual asupra copiilor si pentru protectia acestora.

 

ARTICOLUL 5

Recrutarea, pregătirea profesională si cresterea gradului de constientizare a persoanelor care lucrează cu copiii

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a īncuraja constientizarea referitoare la protectia si drepturile copiilor īn rāndul persoanelor care lucrează īn mod regulat cu copiii īn sectoarele īnvătămānt, sanitar, protectie socială, justitie, forte de ordine, precum si īn domeniile sportiv, cultural si divertisment.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că persoanele prevăzute la paragraful 1 au cunostinte adecvate privind exploatarea sexuală a copiilor si abuzurile sexuale comise asupra acestora, mijloacele pentru a le identifica si posibilitatea mentionată la art. 12 paragraful 1.

3. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare, īn conformitate cu dreptul său intern, pentru a se asigura, prin conditiile impuse candidatilor la ocuparea acelor profesii care implică, īn mod regulat, contactul cu copiii, că acestia nu au fost condamnati pentru fapte de exploatare sau de abuz sexual asupra copiilor.


 

ARTICOLUL 6

Educatia pentru copii

 

Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că toti copiii primesc, īn cadrul īnvătămāntului primar si secundar, informatii cu privire la riscurile exploatării sexuale si abuzurilor sexuale, precum si cu privire la mijloacele prin care se pot apăra, īn functie de nivelul lor de dezvoltare. Aceste informatii, asigurate, după caz, īn colaborare cu părintii, vor fi furnizate īn contextul unei informări mai generale asupra sexualitătii si vor acorda o atentie specială situatiilor de risc, īn special celor care implică folosirea noilor tehnologii ale informatiei si comunicatiilor.

 

ARTICOLUL 7

Programe sau măsuri de interventie preventivă

 

Fiecare parte se va asigura că persoanele care au temerea că ar putea săvārsi oricare dintre infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie pot avea acces, după caz, la programe sau măsuri eficiente de interventie menite să evalueze si să prevină riscul comiterii infractiunilor.

 

ARTICOLUL 8

Măsuri ce vizează publicul larg

 

1. Fiecare parte va promova sau organiza campanii de constientizare adresate publicului larg cu privire la fenomenul exploatării sexuale si abuzurilor sexuale asupra copiilor si privind măsurile preventive ce pot fi luate.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a preveni sau a interzice răspāndirea de materiale publicitare pentru infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 9

Participarea copiilor, a sectorului privat, a mass-mediei si a societătii civile

 

 1. Fiecare parte va īncuraja participarea copiilor, īn conformitate cu nivelul lor de dezvoltare, la elaborarea si punerea īn aplicare a politicilor, programelor sau altor initiative legate de lupta īmpotriva exploatării sexuale si abuzurilor sexuale asupra copiilor.

2. Fiecare parte va īncuraja sectorul privat, īn special sectorul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, industria turismului si a transportului, sectoarele bancare si financiare, precum si societatea civilă să participe la elaborarea si punerea īn aplicare a politicilor de prevenire a exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale asupra copiilor si să pună īn aplicare norme interne prin autoreglementare sau prin colaborare īn materia reglementării.

3. Fiecare parte va īncuraja mass-media să furnizeze informatii corespunzătoare privind toate aspectele exploatării si abuzului sexual comise asupra copiilor, cu respectarea independentei mass-mediei si a libertătii presei.

4. Fiecare parte va īncuraja finantarea, după caz, inclusiv prin crearea de fonduri, a unor proiecte si programe desfăsurate de către societatea civilă si menite să prevină si să īi apere pe copii de exploatarea sexuală si de abuzuri sexuale.

 

CAPITOLUL III

Autoritătile specializate si structuri de coordonare

 

ARTICOLUL 10

Măsuri nationale de coordonare si colaborare

 

1. Fiecare parte va lua măsurile necesare pentru a se asigura coordonarea la nivel national sau local dintre diferitele autorităti cu competente īn domeniul protectiei copiilor, al prevenirii si luptei īmpotriva exploatării si abuzurilor sexuale comise asupra acestora, īn special īn sectorul īnvătămāntului si al sănătătii, al serviciilor sociale, fortelor de ordine si al autoritătilor judiciare.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru īnfiintarea sau desemnarea:

a) unor institutii nationale sau locale independente care să promoveze si să apere drepturile copilului, asigurāndu-le resursele si stabilindu-le responsabilitătile specifice;

b) unor mecanisme sau centre de colectare a datelor, la nivel national ori local si īn colaborare cu societatea civilă, cu scopul observării si evaluării fenomenului exploatării sexuale si al abuzurilor sexuale comise asupra copiilor, cu respectarea cerintelor de protectie a datelor cu caracter personal.

3. Fiecare parte va īncuraja cooperarea dintre autoritătile publice competente, societatea civilă si sectorul privat pentru o mai bună prevenire si combatere a exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor.

 

CAPITOLUL IV

Măsurile de protectie si asistentă pentru victime

 

ARTICOLUL 11

Principii

 

 1. Fiecare parte va stabili programe sociale eficiente si va īnfiinta structuri multidisciplinare care să asigure sprijinul necesar pentru victime, pentru părintii si rudele apropiate ale acestora si pentru orice persoană care răspunde de īngrijirea lor.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că, atunci cānd vārsta victimei nu este cunoscută cu certitudine si există motive să se creadă că este vorba despre un copil, măsurile de protectie si asistentă care sunt prevăzute pentru copii vor fi acordate victimei (el sau ea) pānă la determinarea vārstei sale.

 

ARTICOLUL 12

Raportarea suspiciunilor de exploatare sau de abuzuri sexuale

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că regulile de confidentialitate impuse de dreptul intern anumitor practicieni care sunt solicitati să lucreze cu copiii nu constituie un obstacol pentru posibilitatea acestora de a semnala serviciilor de protectie a copilului orice situatie īn care există motive rezonabile să creadă că un copil este victima exploatării sau a abuzului sexual.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a īncuraja orice persoană care, cu bună-credintă, cunoaste sau are bănuieli despre existenta exploatării sexuale sau a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor să sesizeze serviciile competente.

 

ARTICOLUL 13

Liniile de asistentă

 

Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a īncuraja si sprijini īnfiintarea de servicii de comunicare, cum ar fi posturi telefonice sau de internet care să permită consilierea solicitantilor, chiar confidential sau cu respectarea anonimatului acestora.

 

ARTICOLUL 14

Asistenta pentru victime

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura asistentă victimelor, pe termen scurt si lung, īn vederea recuperării fizice si psihosociale a acestora. Măsurile luate īn aplicarea prezentului paragraf trebuie să aibă īn vedere opiniile, nevoile si preocupările copilului.

2. Fiecare parte va lua măsuri, īn conditiile prevăzute de dreptul său intern, īn vederea cooperării cu organizatiile neguvernamentale, cu alte organizatii competente sau cu alte structuri ale societătii civile care acordă asistentă victimelor.

3. Dacă părintii sau persoanele īn a căror īngrijire se află copilul sunt implicate īn exploatarea sexuală sau īn abuzuri sexuale comise asupra acestuia, procedurile de interventie adoptate īn aplicarea art. 11 paragraful 1 vor include:

- posibilitatea īndepărtării autorului prezumat al faptei;

- posibilitatea retragerii victimei din mediul său familial. Conditiile si durata acestei separări se stabilesc īn conformitate cu interesul superior al copilului.

4. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că persoanele apropiate victimei pot beneficia, dacă este cazul, de asistentă terapeutică, īn special de asistentă psihologică de urgentă.

 

CAPITOLUL V

Programele sau măsurile de interventie

 

ARTICOLUL 15

Principii generale

 

1. Fiecare parte va asigura sau promova, īn conformitate cu dreptul său intern, programe ori măsuri eficiente de interventie pentru persoanele prevăzute la art. 16 paragrafele 1 si 2, īn vederea prevenirii si reducerii la minimum a riscurilor de repetare a infractiunilor de natură sexuală comise asupra copiilor. Aceste programe sau măsuri trebuie să fie accesibile īn orice etapă a procesului, īn mediul carceral si īn libertate, īn conditiile prevăzute de dreptul intern.

2. Fiecare parte va asigura sau promova, īn conformitate cu dreptul său intern, dezvoltarea de parteneriate ori de alte forme de cooperare īntre autoritătile competente, īn special īntre serviciile de sănătate si cele sociale, si autoritătile judiciare si alte organe care răspund de monitorizarea persoanelor prevăzute la art. 16 paragrafele 1 si 2.

3. Fiecare parte va prevedea, īn conformitate cu dreptul său intern, efectuarea unei evaluări a gradului de pericol si de risc posibil de repetare a infractiunilor prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie de către persoanele prevăzute la art. 16 paragrafele 1 si 2, cu scopul identificării programelor sau măsurilor adecvate.

4. Fiecare parte va prevedea, īn conformitate cu dreptul său intern, efectuarea unei evaluări a eficientei programelor si măsurilor puse īn aplicare.

 

ARTICOLUL 16

Beneficiarii programelor si ai măsurilor de interventie

 

1. Fiecare parte se va asigura, īn conformitate cu dreptul său intern, că persoanele care sunt urmărite pentru oricare dintre infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie pot avea acces la programele sau măsurile mentionate la art. 15 paragraful 1, īn conditii care nu aduc prejudicii si care nu sunt contrare drepturilor la apărare si cerintelor unui proces echitabil si impartial, īn special cu respectarea regulilor ce guvernează principiul prezumtiei de nevinovătie.

2. Fiecare parte se va asigura, īn conformitate cu dreptul său intern, că persoanele condamnate pentru oricare dintre infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie pot avea acces la programele sau măsurile prevăzute la art. 15 paragraful 1.

3. Fiecare parte se va asigura, īn conformitate cu dreptul său intern, că programele sau măsurile de interventie sunt aplicate ori adaptate pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale copiilor care au comis infractiuni de natură sexuală, inclusiv celor ale copiilor care nu au īmplinit īncă vārsta răspunderii penale, īn scopul solutionării problemelor lor de comportament sexual.

 

ARTICOLUL 17

Informarea si consimtămāntul

 

1. Fiecare parte se va asigura, īn conformitate cu dreptul său intern, că persoanele prevăzute la art. 16 si cărora li s-au propus programe sau măsuri de interventie sunt pe deplin informate referitor la motivele pentru care li s-a făcut propunerea si că ele consimt să beneficieze de programul ori de măsura respectivă īn deplină cunostintă de cauză.

2. Fiecare parte se va asigura, īn conformitate cu dreptul său intern, că persoanele cărora li s-au propus programe sau măsuri de interventie le pot refuza, iar īn cazul persoanelor condamnate, că acestea sunt informate cu privire la consecintele posibile ale unui eventual refuz.

 

CAPITOLUL VI

Dreptul penal material

 

ARTICOLUL 18

Abuzuri sexuale

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura de incriminarea următoarelor fapte comise cu intentie:

a) activităti sexuale cu un copil care, potrivit prevederilor īn vigoare ale dreptului national, nu a īmplinit vārsta legală pentru viata sexuală;

b) activităti sexuale cu un copil dacă:

- se folosesc constrāngerea, forta ori amenintările; sau

- se abuzează de o pozitie recunoscută ca fiind de īncredere, de autoritate sau de influentă asupra copilului, inclusiv īn cadrul familiei; sau

- se abuzează de o situatie de vulnerabilitate deosebită a copilului, mai ales datorită unui handicap psihic sau fizic ori datorită unei situatii de dependentă.

2. Īn scopul aplicării paragrafului 1, fiecare parte va decide vārsta pānă la care este interzisă desfăsurarea de activităti sexuale cu un copil.

3. Prevederile paragrafului 1 lit. a) nu se aplică activitătilor sexuale consimtite īntre minori.

 

ARTICOLUL 19

Infractiuni referitoare la prostitutia infantilă

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura de incriminarea următoarelor fapte comise cu intentie:

a) recrutarea unui copil pentru a practica prostitutia sau determinarea unui copil să participe la prostitutie;

b) constrāngerea unui copil să se prostitueze sau obtinerea unui profit din această activitate ori exploatarea īn altă manieră a unui copil īn asemenea scopuri;

c) recurgerea la prostitutia infantilă.

2. Īn sensul prezentului articol, sintagma prostitutie infantilă desemnează faptul de a folosi un copil pentru activităti sexuale atunci cānd se oferă ori se promit sume de bani sau orice altă formă de remuneratie ori de răsplată, indiferent dacă această plată, promisiune sau răsplată se oferă copilului ori unei terte persoane.

 

ARTICOLUL 20

Infractiuni referitoare la pornografia infantilă

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru incriminarea următoarelor fapte comise cu intentie si fără drept:

a) productia de pornografie infantilă;

b) oferirea sau punerea la dispozitie a pornografiei infantile;

c) distribuirea sau transmiterea pornografiei infantile;


d) procurarea de pornografie infantilă pentru sine sau pentru altul;

e) detinerea de pornografie infantilă;

f) obtinerea accesului cu bună stiintă, prin intermediul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, la pornografia infantilă.

2. Īn sensul prezentului articol, sintagma pornografie infantilă desemnează orice material care īnfătisează, īn manieră vizuală, un copil care desfăsoară un comportament sexual explicit, real ori simulat, sau orice reprezentare a organelor sexuale ale unui copil, īn principal pentru scopuri sexuale.

3. Fiecare parte īsi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau partial, prevederile paragrafului 1 lit. a) si e) īn ceea ce priveste productia si detinerea:

- de materiale pornografice ce constau exclusiv īn reprezentări simulate sau imagini realiste ale unui copil inexistent;

- de materiale pornografice care implică copii care au īmplinit vārsta prevăzută īn aplicarea art. 18 paragraful 2, dacă aceste imagini sunt produse si detinute de către acestia cu consimtămāntul lor si numai pentru a fi folosite de către acestia īn intimitate.

4. Fiecare parte īsi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau partial, prevederile paragrafului 1 lit. f).

 

ARTICOLUL 21

Infractiunile legate de participarea unui copil la spectacole pornografice

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a incrimina următoarele fapte comise cu intentie:

a) recrutarea unui copil īn vederea participării la spectacole pornografice sau favorizarea participării unui copil la asemenea spectacole;

b) constrāngerea unui copil să participe la spectacole pornografice sau obtinerea unui profit din această activitate ori exploatarea īn altă manieră a unui copil īn asemenea scopuri;

c) faptul de a asista, īn cunostintă de cauză, la spectacole pornografice care implică participarea copiilor.

2. Fiecare parte īsi poate rezerva dreptul de a limita aplicarea paragrafului 1 lit. c) la cazurile īn care copiii au fost recrutati sau constrānsi īn conformitate cu paragraful 1 lit. a) sau b).

 

ARTICOLUL 22

Coruperea copiilor

 

Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru incriminarea faptei de a determina cu intentie, īn scopuri sexuale, un copil care nu a īmplinit vārsta prevăzută de art. 18 paragraful 2 să asiste la comiterea unui abuz sexual sau la desfăsurarea de activităti sexuale, chiar dacă nu este obligat să participe la acestea.

 

ARTICOLUL 23

Acostarea copiilor īn scopuri sexuale

 

Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a incrimina propunerea făcută cu intentie de către un adult, prin intermediul tehnologiilor de comunicare si informare, pentru a īntālni un copil care nu a īmplinit vārsta prevăzută de art. 18 paragraful 2, īn scopul comiterii asupra acestuia a oricărei infractiuni dintre cele prevăzute la art. 18 paragraful 1 lit. a) sau la art. 20 paragraful 1 lit. a), dacă propunerea a fost urmată de fapte materiale care conduc la o asemenea īntālnire.

 

ARTICOLUL 24

Complicitatea si tentativa

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a incrimina, atunci cānd este săvārsită cu intentie, complicitatea la comiterea oricăreia dintre infractiunile prevăzute īn prezenta conventie.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a prevedea ca infractiune, atunci cānd este săvārsită cu intentie, tentativa de comitere a infractiunilor prevăzute īn prezenta conventie.

3. Fiecare parte īsi poate rezerva dreptul de a nu aplica, integral sau īn parte, prevederile paragrafului 2 īn legătură cu infractiunile prevăzute la art. 20 paragraful 1 lit. b), d), e) si f), art. 21 paragraful 1 lit. c), art. 22 si art. 23.

 

ARTICOLUL 25

Competenta

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a-si stabili competenta īn legătură cu orice infractiune prevăzută īn conformitate cu prezenta conventie, atunci cānd infractiunea este comisă:

a) pe teritoriul său; sau

b) la bordul unei nave aflate sub pavilionul părtii respective; sau

c) la bordul unei aeronave īnregistrate conform legilor părtii respective; sau

d) de către unul dintre cetătenii săi; sau

e) de către o persoană care īsi are resedinta obisnuită pe teritoriul său.

2. Fiecare parte se va strădui să ia măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a-si stabili competenta īn legătură cu orice infractiune prevăzută īn conformitate cu prezenta conventie atunci cānd aceasta este comisă īmpotriva unuia dintre cetătenii săi sau īmpotriva unei persoane care īsi are resedinta obisnuită pe teritoriul său.

3. Fiecare parte poate, la momentul semnării sau la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei, să declare că īsi rezervă dreptul de a nu aplica ori de a aplica numai īn anumite cazuri sau cu anumite conditii regulile de competentă prevăzute la paragraful 1 lit. e) din prezentul articol.

4. Īn vederea urmăririi infractiunilor prevăzute la art. 18, 19, art. 20 paragraful 1 lit. a) si art. 21 paragraful 1 lit. a) si b), fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că competenta sa īn ceea ce priveste prevederile paragrafului 1 lit. d) nu este supusă conditiei ca faptele să fie incriminate la locul comiterii lor.

5. Fiecare parte poate, la momentul semnării sau la depunerea instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei, să declare că īsi rezervă dreptul de a limita aplicarea prevederilor paragrafului 4 din prezentul articol, īn ceea ce priveste infractiunile stabilite īn conformitate cu art. 18 paragraful 1 lit. b) pct. 2 si 3, la cazurile īn care cetăteanul său īsi are resedinta obisnuită pe teritoriul său.

6. Īn vederea urmăririi infractiunilor stabilite īn conformitate cu art. 18, 19, art. 20 paragraful 1 lit. a) si art. 21, fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru ca stabilirea competentei sale īn ceea ce priveste paragraful 1 lit. d) si e) să nu fie supusă conditiei ca urmărirea să fie precedată de o plāngere din partea victimei sau de un denunt efectuată/efectuat de către statul pe teritoriul căruia a fost comisă infractiunea.


7. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a-si stabili competenta cu privire la infractiunile prevăzute īn prezenta conventie, īn cazurile īn care autorul prezumat se află pe teritoriul său si nu poate fi extrădat către o altă parte din motive de cetătenie.

8. Dacă mai multe părti se consideră competente cu privire la o infractiune presupusă a fi stabilită īn conformitate cu prezenta conventie, părtile implicate se consultă, după caz, īn vederea stabilirii celei mai adecvate competente pentru urmărirea infractiunii respective.

9. Fără a afecta normele generale de drept international, prezenta conventie nu exclude nicio competentă penală exercitată de către o parte īn conformitate cu dreptul său intern.

 

ARTICOLUL 26

Răspunderea persoanelor juridice

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru ca persoana juridică să poată fi trasă la răspundere pentru infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie, atunci cānd au fost comise īn beneficiul său de către orice persoană fizică care a actionat fie individual, fie īn calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care exercită o functie de conducere īn cadrul persoanei juridice, īn baza:

a) īmputernicirii de reprezentare a persoanei juridice;

b) autoritătii de a lua decizii īn numele persoanei juridice;

c) autoritătii de a exercita controlul īn cadrul persoanei juridice.

2. Īn afară de cazurile prevăzute la paragraful 1, fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că persoana juridică poate răspunde pentru cazul īn care lipsa de supraveghere ori control din partea unei persoane fizice dintre cele mentionate la paragraful 1 a făcut posibilă comiterea unei infractiuni prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie, īn folosul acelei persoane juridice, de către o persoană fizică ce actiona sub autoritatea persoanei juridice.

3. Īn conformitate cu normele juridice ale părtii, răspunderea persoanei juridice poate fi penală, civilă sau administrativă.

4. Această răspundere nu afectează răspunderea penală a persoanelor fizice care au comis infractiunea.

 

ARTICOLUL 27

Sanctiuni si măsuri

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru ca infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie să fie pedepsite cu sanctiuni efective, proportionale si descurajante, tinānd seama de gravitatea lor. Aceste sanctiuni vor include pedepse privative de libertate care pot face obiectul unei proceduri de extrădare.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru ca persoanele juridice răspunzătoare potrivit art. 26 să fie pasibile de sanctiuni efective, proportionale si descurajante, care includ amenzi penale sau nepenale si alte măsuri, īn special:

a) excluderea de la un beneficiu sau ajutor public;

b) interzicerea temporară sau permanentă a desfăsurării de activităti comerciale;

c) punerea sub supraveghere judiciară;

d) o dispozitie judiciară privind dizolvarea.

3. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru:

a) a permite retinerea si confiscarea:

- bunurilor, documentelor si altor instrumente folosite pentru săvārsirea sau care au facilitat săvārsirea infractiunilor prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie;

- produselor infractiunilor sau a contravalorii acestora;

b) a permite īnchiderea temporară sau permanentă a oricărei unităti folosite pentru săvārsirea oricăreia dintre infractiunile stabilite īn conformitate cu prezenta conventie, fără a afecta drepturile tertilor de bună-credintă, sau a interzice temporar ori permanent ca făptasul să mai exercite profesia sau activitatea voluntară care implică contactul cu copiii si īn cadrul căreia s-a săvārsit infractiunea.

4. Fiecare parte poate adopta si alte măsuri īn legătură cu autorii de infractiuni, cum ar fi decăderea acestora din drepturile părintesti sau monitorizarea ori supravegherea persoanelor condamnate.

5. Fiecare parte poate prevedea că produsele infractiunii sau bunurile confiscate potrivit prevederilor prezentului articol pot fi transferate īntr-un fond special pentru finantarea programelor de prevenire si asistentă pentru victimele oricăror infractiuni dintre cele prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 28

Circumstantele agravante

 

Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că următoarele īmprejurări, īn măsura īn care nu fac deja parte din elementele constitutive ale infractiunii, pot, īn conformitate cu prevederile dreptului intern, să fie luate īn considerare ca circumstante agravante la stabilirea sanctiunilor pentru infractiunile prevăzute īn prezenta conventie:

a) infractiunea a adus o atingere gravă sănătătii fizice sau psihice a victimei;

b) infractiunea a fost precedată ori īnsotită de acte de tortură sau de violentă gravă;

c) infractiunea a fost comisă asupra unei victime deosebit de vulnerabile;

d) infractiunea a fost comisă de către un membru al familiei, de către o persoană care locuia īmpreună cu copilul sau de către o persoană care a abuzat de autoritatea sa;

e) infractiunea a fost comisă de către mai multe persoane ce au actionat īmpreună;

f) infractiunea a fost comisă īn cadrul unui grup infractional organizat;

g) autorul a mai fost condamnat pentru infractiuni de aceeasi natură.

 

ARTICOLUL 29

Condamnările anterioare

 

Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a prevedea posibilitatea luării īn considerare, la stabilirea pedepsei, a condamnărilor definitive pronuntate de către altă parte la prezenta conventie īn legătură cu infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie.

 

CAPITOLUL VII

Cercetarea, urmărirea si dreptul procedural

 

ARTICOLUL 30

Principii

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că cercetările si procedurile penale se desfăsoară īn interesul superior al copilului si cu respectarea drepturilor acestuia.

2. Fiecare parte va adopta o abordare protectoare fată de victime, asigurāndu-se că cercetările si procesele penale nu agravează trauma trăită de copil si că răspunsul justitiei penale este urmat de acordarea de asistentă, dacă este cazul.

3. Fiecare parte se va asigura că cercetările si procesele penale sunt solutionate cu prioritate si se desfăsoară fără īntārzieri nejustificate.


4. Fiecare parte se va asigura că măsurile adoptate īn conformitate cu prezentul capitol nu afectează dreptul la apărare si exigentele unui proces echitabil si impartial, īn conformitate cu art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

5. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare, īn conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului său intern:

- pentru a garanta cercetarea si urmărirea eficientă a infractiunilor prevăzute īn prezenta conventie, stipulānd, acolo unde este cazul, posibilitatea desfăsurării de anchete sub acoperire;

- pentru a permite organelor sau serviciilor de cercetare să identifice victimele infractiunilor stabilite īn conformitate cu art. 20, īn special prin analizarea materialelor de pornografie infantilă, cum ar fi fotografiile si īnregistrările audiovizuale transmise sau puse la dispozitie prin folosirea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor.

 

ARTICOLUL 31

Măsuri generale de protectie

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a apăra drepturile si interesele victimelor, cu deosebire ale martorilor, pe parcursul tuturor etapelor cercetării si procesului penal, īn special prin:

a) informarea lor cu privire la drepturile pe care le au si la serviciile care le stau la dispozitie si, cu exceptia cazului īn care nu doresc să primească asemenea informatii, cu privire la modul īn care este examinată plāngerea lor, la acuzatiile formulate, la evolutia generală a cercetărilor sau a procesului si la rolul lor īn cadrul acestora, precum si cu privire la solutia pronuntată īn cauza lor;

b) asigurarea, cel putin īn cazurile īn care victimele si familiile lor ar putea fi īn pericol, că acestea vor putea fi informate, dacă este necesar, atunci cānd persoana urmărită sau condamnată este pusă īn libertate temporar ori definitiv;

c) acordarea permisiunii victimelor, īntr-o manieră conformă cu regulile procedurale ale dreptului intern, de a fi ascultate, de a furniza dovezi si de a alege modul de prezentare si examinare a opiniilor, nevoilor si preocupărilor lor, direct sau prin intermediar;

d) asigurarea de servicii de asistentă adecvate pentru victime, pentru ca drepturile si interesele lor să fie prezentate si luate īn considerare īn mod corespunzător;

e) protejarea vietii private, a identitătii si a imaginii victimelor, prin luarea de măsuri īn conformitate cu dreptul intern, īn vederea prevenirii răspāndirii īn public a oricăror informatii care ar putea duce la identificarea lor;

f) garantarea sigurantei victimelor, precum si a familiilor si a martorilor care depun mărturie īn favoarea victimelor, īmpotriva intimidării, răzbunării si a unei noi victimizări;

g) asigurarea evitării contactului dintre victime si infractori īn sediile instantelor si ale autoritătilor de anchetă, cu exceptia cazului īn care autoritătile competente stabilesc altfel īn interesul superior al copilului sau atunci cānd cercetările ori procesul necesită acest contact.

2. Fiecare parte va garanta victimelor, īncă de la primul contact cu autoritătile competente, accesul la informatii privind procedurile judiciare si administrative pertinente.

3. Fiecare parte se va asigura că victimele au acces gratuit, dacă acest lucru se justifică, la asistentă juridică, atunci cānd este posibil ca ele să aibă calitatea de părti la procesul penal.

4. Fiecare parte va prevedea posibilitatea ca autoritătile judiciare să desemneze un reprezentant special pentru victimă atunci cānd, conform dreptului intern, aceasta poate avea calitatea de parte īn procedura judiciară, iar detinătorii răspunderii părintesti nu pot reprezenta copilul īn proces din pricina unui conflict de interese existent īntre ei si victimă.

5. Fiecare parte va prevedea, prin intermediul unor măsuri legislative sau de altă natură, īn conformitate cu conditiile prevăzute de dreptul intern, posibilitatea ca grupurile, fundatiile, asociatiile sau organizatiile guvernamentale ori neguvernamentale să acorde asistentă si/sau sprijin victimelor, cu consimtămāntul acestora, pe parcursul proceselor penale referitoare la infractiuni prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie.

6. Fiecare parte se va asigura că informatiile furnizate victimelor īn conformitate cu prevederile prezentului articol vor fi īntr-o manieră adaptată vārstei lor si gradului lor de maturitate si īntr-o limbă pe care acestea o īnteleg.

 

ARTICOLUL 32

Initierea procedurii

 

Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că cercetarea ori urmărirea infractiunilor prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie nu este conditionată de existenta unei plāngeri sau acuzatii formulate de către victimă si că procesul poate continua chiar dacă victima si-a retras declaratiile.

 

ARTICOLUL 33

Prescriptia

 

Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că termenul de prescriptie pentru initierea procedurilor īn legătură cu infractiunile stabilite īn conformitate cu art. 18, art. 19 paragraful 1 lit. a) si b) si art. 21 paragraful 1 lit. a) si b) continuă pe o perioadă de timp suficientă pentru a permite demararea eficientă a urmăririi după ce victima a īmplinit vārsta majoratului si că este proportională cu gravitatea infractiunii respective.

 

ARTICOLUL 34

Cercetările

 

1. Fiecare parte va adopta măsurile necesare pentru a se asigura că persoanele, unitătile sau serviciile care răspund de efectuarea cercetărilor sunt specializate īn domeniul combaterii exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor ori că persoanele respective sunt pregătite profesional īn acest scop. Unitătile sau serviciile trebuie să beneficieze de resurse financiare adecvate.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că incertitudinea īn legătură cu vārsta reală a victimei nu īmpiedică initierea procesului penal.

 

ARTICOLUL 35

Audierile copilului

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că:

a) audierile copilului au loc fără īntārzieri nejustificate după ce faptele au fost sesizate autoritătilor competente;

b) interviurile cu copilul au loc, dacă este necesar, īn spatii concepute sau amenajate īn acest scop;

c) audierile copilului sunt desfăsurate de către profesionisti pregătiti anume pentru aceasta;

d) aceleasi persoane, dacă este posibil si adecvat, desfăsoară toate audierile cu copilul;

e) numărul audierilor este cāt mai limitat posibil, mentināndu-se īn limitele minime necesare pentru scopurile procesului penal;

f) copilul poate fi īnsotit de către reprezentantul său legal ori, dacă este adecvat, de către un adult ales de către copil, cu exceptia cazului īn care o decizie motivată prevede contrariul īn legătură cu persoana respectivă.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că toate audierile victimei ori, după caz, ale unui martor care este copil pot fi īnregistrate video si că aceste īnregistrări pot fi acceptate ca probe īn instantă, īn conformitate cu regulile prevăzute de dreptul său intern.

3. Dacă vārsta victimei este incertă si există motive să se creadă că este vorba despre un copil, măsurile prevăzute la paragrafele 1 si 2 se aplică pānă la confirmarea vārstei acesteia.

 

ARTICOLUL 36

Procedura judiciară

 

1. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare, īn conformitate cu normele interne care reglementează autonomia profesiilor juridice, pentru a se asigura că toate persoanele implicate īn derularea procedurii si, īn special, judecătorii, procurorii si avocatii beneficiază de pregătire profesională īn materia drepturilor copilului, a combaterii exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale asupra copiilor.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura, īn conformitate cu dreptul său intern, că:

a) judecătorul poate dispune desfăsurarea sedintei de judecată cu usile īnchise;

b) victima poate fi audiată fără a fi prezentă īn sala de judecată, īn special prin folosirea tehnologiilor de comunicatii adecvate.

 

CAPITOLUL VIII

Īnregistrarea si stocarea datelor

 

ARTICOLUL 37

Īnregistrarea si stocarea datelor nationale privind infractorii condamnati

 

 1. Īn scopul prevenirii si reprimării infractiunilor prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie, fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru colectarea si stocarea, īn conformitate cu prevederile īn vigoare privind protectia datelor cu caracter personal si cu alte reguli si garantii adecvate prevăzute de dreptul intern, de date referitoare la identitatea si profilul genetic (ADN) ale persoanelor condamnate pentru infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie.

2. La momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, fiecare parte va comunica secretarului general al Consiliului Europei denumirea si adresa unei singure autorităti nationale care răspunde de implementarea prevederilor paragrafului 1.

3. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că informatiile mentionate la paragraful 1 pot fi transmise autoritătii competente a unei alte părti, īn conformitate cu conditiile prevăzute de dreptul său intern si cu instrumentele internationale īn materie.

 

CAPITOLUL IX

Cooperarea internatională

 

ARTICOLUL 38

Principii generale si măsuri de cooperare internatională

 

1. Părtile vor coopera, īn conformitate cu prevederile prezentei conventii, si prin aplicarea instrumentelor pertinente aplicabile la nivel international si regional, a aranjamentelor īncheiate īn baza legislatiei uniforme sau pe bază de reciprocitate si a legilor interne, īn cea mai mare măsură posibilă, īn vederea:

a) prevenirii si combaterii exploatării sexuale a copiilor si a abuzurilor sexuale comise asupra acestora;

b) protejării si asigurării de asistentă victimelor;

c) desfăsurării cercetărilor sau proceselor avānd ca obiect infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie.

2. Fiecare parte va lua măsurile legislative sau de altă natură necesare pentru a se asigura că victimele unei infractiuni prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie, aflate pe teritoriul unei alte părti decāt cea īn care īsi au resedinta, pot formula plāngere la autoritătile competente din statul lor de resedintă.

3. Dacă o parte care conditionează asistenta judiciară reciprocă īn materie penală sau extrădarea de existenta unui tratat primeste o cerere de asistentă judiciară ori de extrădare din partea unei părti cu care nu a īncheiat un astfel de tratat poate considera prezenta conventie drept bază juridică pentru acordarea asistentei judiciare īn materie penală sau a extrădării īn legătură cu infractiunile prevăzute īn conformitate cu prezenta conventie.

4. Fiecare parte se va strădui să integreze, dacă este cazul, prevenirea si lupta īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale comise asupra copiilor īn programe de asistentă pentru dezvoltare furnizate unor terte state.

 

CAPITOLUL X

Mecanismul de monitorizare

 

ARTICOLUL 39

Comitetul părtilor

 

1. Comitetul părtilor se compune din reprezentanti ai părtilor la prezenta conventie.

2. Comitetul părtilor va fi convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. Prima sa reuniune va avea loc īn termen de un an de la intrarea īn vigoare a prezentei conventii pentru cea de-a zecea parte semnatară care a ratificat-o. Ulterior, acesta se va reuni la solicitarea a cel putin o treime dintre părti sau a secretarului general.

3. Comitetul părtilor īsi adoptă propriile reguli de procedură.

 

ARTICOLUL 40

Alti reprezentanti

 

1. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Comisarul pentru Drepturile Omului, Comitetul European pe Probleme Penale (CDPC), precum si alte comitete interguvernamentale competente ale Consiliului Europei vor numi fiecare cāte un reprezentant īn Comitetul părtilor.

2. Comitetul de Ministri poate invita si alte organe ale Consiliului Europei să numească un reprezentant īn Comitetul părtilor, după consultarea cu acesta.

3. Reprezentantii societătii civile si, īn special, ai organizatiilor neguvernamentale pot fi admisi īn calitate de observatori īn Comitetul părtilor, potrivit procedurii stabilite de regulile Consiliului Europei.

4. Reprezentantii numiti potrivit prevederilor paragrafelor 1-3 vor participa la reuniunile Comitetului părtilor fără a avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 41

Atributiile Comitetului părtilor

 

1. Comitetul părtilor va monitoriza implementarea prezentei conventii. Regulile de procedură ale Comitetului părtilor trebuie să stabilească procedura de evaluare a implementării prezentei conventii.


2. Comitetul părtilor va facilita colectarea, analiza si schimbul de informatii, experientă si bune practici īntre state, spre īmbunătătirea capacitătii lor de prevenire si combatere a exploatării sexuale a copiilor si a abuzurilor sexuale comise asupra acestora.

3. Comitetul părtilor mai are, după caz, următoarele atributii:

a) facilitează sau īmbunătăteste folosirea si implementarea eficientă a prezentei conventii, inclusiv identificarea oricăror probleme si a efectelor oricărei declaratii sau rezerve formulate conform prezentei conventii;

b) īsi exprimă opinia asupra oricărei chestiuni legate de aplicarea prezentei conventii si facilitează schimbul de informatii asupra progreselor juridice, de politici sau tehnologice importante.

4. Īn īndeplinirea atributiilor sale prevăzute de prezentul articol, Comitetul părtilor va fi asistat de către Secretariatul Consiliului Europei.

5. Comitetul European pe Probleme Penale (CDPC) va fi informat periodic despre activitătile mentionate la paragrafele 1, 2 si 3.

 

CAPITOLUL XI

Relatia cu alte instrumente internationale

 

ARTICOLUL 42

Relatia cu Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului si cu Protocolul facultativ la aceasta, referitor la vānzarea de copii, prostitutia infantilă si pornografia infantilă

 

Prezenta conventie nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor decurgānd din prevederile Conventiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului si ale Protocolului facultativ la aceasta, referitor la vānzarea de copii, prostitutia infantilă si pornografia infantilă, si este menită să sporească protectia acordată de către aceste prevederi si să dezvolte si să completeze standardele cuprinse īn acestea.

 

ARTICOLUL 43

Relatia cu alte instrumente internationale

 

1. Prezenta conventie nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor care decurg din alte instrumente internationale la care părtile la prezenta conventie sunt părti sau vor deveni părti si care contin prevederi legate de chestiunile guvernate de prezenta conventie si asigură mai multă protectie si asistentă pentru copiii care sunt victime ale exploatării sau abuzurilor sexuale.

2. Părtile la prezenta conventie pot īncheia acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la problemele reglementate de prezenta conventie, īn scopul completării ori consolidării prevederilor sale sau facilitării aplicării principiilor pe care le consacră.

3. Părtile care sunt membre ale Uniunii Europene vor aplica īn relatiile dintre ele regulile comunitare si cele ale Uniunii Europene, īn măsura īn care există reguli comunitare sau ale Uniunii Europene, care guvernează subiectul vizat si sunt aplicabile īn spetă, fără a afecta obiectul si scopul prezentei conventii si fără a afecta aplicarea sa integrală cu alte părti.

 

CAPITOLUL XII

Modificări ale conventiei

 

ARTICOLUL 44

Modificările

 

1. Orice propunere de modificare a prezentei conventii prezentată de către o parte se comunică secretarului general al Consiliului Europei, care o īnaintează statelor membre ale

Consiliului Europei, oricărui alt stat semnatar, oricărui stat parte, Comunitătii Europene, oricărui stat invitat să semneze prezenta conventie potrivit prevederilor art. 45 paragraful 1 si oricărui stat invitat să adere la prezenta conventie potrivit prevederilor art. 46 paragraful 1.

2. Orice modificare propusă de către o parte se comunică Comitetului European pe Probleme Penale (CDPC), opinia acestuia asupra modificării propuse fiind depusă apoi la Comitetul de Ministri.

3. Comitetul de Ministri examinează modificarea propusă si opinia depusă de către CDPC si, după consultarea cu părtile la prezenta conventie care nu sunt membre, poate adopta modificarea.

4. Textul oricărei modificări adoptate de către Comitetul de Ministri īn conformitate cu paragraful 3 din prezentul articol se īnaintează părtilor spre acceptare.

5. Orice modificare adoptată potrivit paragrafului 3 din prezentul articol intră īn vigoare īn prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de o lună de la data la care toate părtile au informat secretarul general despre acceptarea acesteia.

 

CAPITOLUL XIII

Clauze finale

 

ARTICOLUL 45

Semnarea si intrarea īn vigoare

 

1. Prezenta conventie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, statelor care nu sunt membre si care au participat la elaborarea acesteia, precum si Comunitătii Europene.

2. Prezenta conventie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare se depun la secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta conventie intră īn vigoare īn prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la data la care 5 state semnatare, dintre care cel putin 3 state membre ale Consiliului Europei, si-au exprimat consimtămāntul īn legătură cu obligativitatea prevederilor prezentei conventii īn conformitate cu prevederile paragrafului precedent.

4. Pentru orice stat mentionat la paragraful 1 sau Comunitatea Europeană care īsi exprimă ulterior consimtămāntul īn legătură cu obligativitatea prevederilor acesteia, prezenta conventie intră īn vigoare īn prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.

 

ARTICOLUL 46

Aderarea la conventie

 

1. După intrarea īn vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, după consultarea cu părtile la prezenta conventie si după ce a obtinut consimtămāntul unanim al acestora, poate invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei si care nu a participat la elaborarea prezentei conventii să adere la prezenta conventie, prin intermediul unei decizii adoptate de către majoritatea prevăzută la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei si prin votul unanim al reprezentantilor statelor contractante care au dreptul de a face parte din Comitetul de Ministri.

2. Pentru orice stat care aderă la prezenta conventie, aceasta intră īn vigoare īn prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la data depunerii instrumentului său de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.


 

ARTICOLUL 47

Aplicarea teritorială

 

1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, fie la momentul semnării, fie la cel al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să precizeze teritoriul ori teritoriile cărora urmează să li se aplice prezenta conventie.

2. Orice parte poate, la orice dată ulterioară, prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei conventii la orice alt teritoriu precizat īn declaratie ale cărui relatii internationale si le asumă sau īn numele căruia este īmputernicită să facă angajamente. Pentru un asemenea teritoriu, prezenta conventie intră īn vigoare īn prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la data primirii declaratiei de către secretarul general.

3. Orice declaratie făcută potrivit paragrafelor 1 si 2 poate fi retrasă, īn legătură cu oricare teritoriu precizat īn aceasta, prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea īncepe să producă efecte īn prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de la data primirii notificării respective de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 48

Rezervele

 

Nu se admite nicio rezervă referitoare la prevederile prezentei conventii, cu exceptia celor prevăzute īn mod expres. Orice rezervă poate fi retrasă īn orice moment.

 

ARTICOLUL 49

Denuntarea

 

1. Orice parte poate, īn orice moment, să denunte prezenta conventie prin intermediul unei notificări adresate secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denuntarea produce efecte īncepānd cu prima zi a lunii ce urmează expirării termenului de 3 luni de ia data primirii notificării respective de către secretarul general.

 

ARTICOLUL 50

Notificarea

 

Secretarul general al Consiliului Europei notifică statele membre ale Consiliului Europei, orice stat semnatar, orice stat parte, Comunitatea Europeană, orice stat invitat să semneze prezenta conventie potrivit prevederilor art. 45 si orice stat invitat să adere la prezenta conventie potrivit prevederilor art. 46 īn legătură cu:

a) orice semnare a prezentei conventii;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c) orice dată a intrării īn vigoare a prezentei conventii īn conformitate cu art. 45 si 46;

d) orice modificare adoptată potrivit prevederilor art. 44 si data la care modificarea respectivă intră īn vigoare;

e) orice denuntare formulată potrivit prevederilor art. 49;

f) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta conventie;

g) orice rezervă formulată potrivit art. 48.

Drept care subsemnatii, fiind īmputerniciti īn mod corespunzător, au semnat prezenta conventie.

Adoptată la Lanzarote, astăzi 25 octombrie 2007, īn limbile engleză si franceză, ambele texte fiind autentice, īntr-un singur exemplar care se depune la arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei transmite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii, Comunitătii Europene si oricărui stat invitat să adere la prezenta conventie.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptată īn Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnată de Romānia la Lanzarote la 25 octombrie 2007

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Conventiei Consiliului Europei pentru protectia copiilor īmpotriva exploatării sexuale si a abuzurilor sexuale, adoptată la Lanzarote la 25 octombrie 2007 si semnată de Romānia la Lanzarote la 25 octombrie 2007, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 decembrie 2010.

Nr. 1.213.


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale īnscrise īn bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decāt īn cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

(2) īn cazul īn care īn executie se īnregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, īmputernicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărāri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2010.

Nr. 1.342.


 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

SOCIETATEA NATIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI “C.F.R. CĂLĂTORI” - SA,

bd. Dinicu Golescu nr. 38

Cod unic de īnregistrare RO 11054545

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE SI SURSE DE REABILITARE (rd.2+rd.17)

1

2.847.028,00

 

AI

 

VENITURI TOTALE (rd.3+11+16)

2

2.671.331,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

3

2.541.331,00

 

 

a)

din productia vāndută

4

936,800,00

 

 

b)

din vānzarea mărfurilor

5

 

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

1.154.531,00

 

 

 

 

subventi, cf. prevederilor legale īn vigoare

7

1.154.531,00

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale īn vigoare

8

 

 

 

d)

productia de imobilizări

9

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

10

450.000,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

11

130.000,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

12

151,00

 

 

b)

din alte investitii si īmprumuturi care fac parte din activele imobilizate

13

 

 

 

c)

din dobānzi

14

250,00

 

 

d)

alte venituri financiare

15

129.599,00

 

3

 

Venituri extraordinare

16

 

 

BI

 

SURSE REABILITARE TOTAL, din care:

17

175.697,00

 

 

a1

 

Programe cu finantare rambursabilă

18

 

 

 

a2

 

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă

19

 

 

 

a3

 

Rambursări cred.externe plăti dobānzi, comisioane

20

175.697,00

 

 

 

 

-rambursări rate credite externe

21

156.431,00

 

 

 

 

-plăti dobānzi

22

19.266,00

 

 

 

 

-plăti comisioane

23

 

 

 

a4

 

Intrări de credite externe

24

 

 

 

a5

 

Fonduri externe nerambursabile

25

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE SI UTILIZARE SURSE DE REABILITARE (rd.27+rd.78)

26

2.678.028,00

 

AII

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.28+74+77)

27

2.502.331,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

28

2.332.331,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

29

276.000.00

 

 

 

 

- materiale

30

36.000,00

 

 

 

 

- combustibil

31

240.000,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

32

180.000,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

33

 


 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

34

616.933,00

 

 

 

d1

ch. cu salariile

35

467.841,00

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

36

144.872,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

37

113.122,00

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

38

2,343,00

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

39

24,326,00

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

40

5.081,00

 

 

 

 

- fond accid. muncă si boli profesionale

41

1.783,00

 

 

 

 

- fond garantare creante salariale

42

1.169,00

 

 

 

 

- fd, special de solidaritate socială pt, pers cu handicap cf OUG 102/1999

43

2129,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

44

4.220,00

 

 

 

 

d3,1 ).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr,571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

45

4.220,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr, 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

46

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

48

 

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

49

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

50

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite īn baza unor hotărāri judecătoresti

51

 

 

 

9)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

52

322.944,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

53

341.659,10

 

 

 

 

-cheltuieli cu reparatii

54

145,000,00

 

 

 

 

-alte cheltuieli

55

196.659,10

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

56

594.794,90

 

 

 

i1) contract de mandat

57

80,30

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

58

40,00

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

59

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

60

0,60

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

61

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

62

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

63

 

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

64

 

 

 

 

i6) ch cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

65

 

 

 

 

i7)

ch. cu tarif pt utiliz, infrastructurii publice si private

66

550,376,00

 

 

 

i8)

alte cheltuieli cu infrastructura

67

44.298,00

 

 

 

i9)

ch. cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli

68

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

69

170.000,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobānzile

70

30.000,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

71

140.000,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

72

 


 

BII

 

UTILIZARE SURSE REABILITARE TOTAL, din care:

73

175.697,00

 

 

b1

 

Programe cu finantare rambursabilă

74

 

 

 

b2

 

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă

75

 

 

 

b3

 

Rambursări cred.externe plăti dobānzi, comisioane

76

175697,00

 

 

 

 

-rambursări rate credite externe

77

156 431,00

 

 

 

 

-plăti dobānzi

78

19.266,00

 

 

 

 

-plăti comisioane

79

 

 

 

b4

 

Intrări de credite externe

80

 

 

 

b5

 

Fonduri externe ne rambursa bile

81

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (pierdere)

82

169.000,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

83

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

84

 

 

1

 

Rezerve legale

85

8.450,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităti fiscale prevăzute de lege

86

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

87

160.550,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din īmprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor īmprumuturi

88

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

89

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.90, 91, 92, 93 si 94.

90

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exercitiul financiar de referintă

91

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende īn cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

92

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

93

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

94

492.920,00

 

1

 

Surse proprii

95

29.000,00

 

2

 

Alocatii de la buget

96

463.920.00

 

3

 

Credite bancare

97

 

 

 

a)

- interne

98

 

 

 

b)

- externe(BERD+ticketing)

99

 

 

4

 

Alte surse

100

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

101

492 920,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor īn curs la finele anului

102

478.135,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

103

14.785,00

 

 

a)

interne

104

 

 

 

b)

externe

105

14.785,00

VIII.

 

REZERVE, din care:

106

 

 

1

 

Rezerve legale

107

 

 

2

 

Rezerve statutare

108

 

 

3

 

Alte rezerve

109

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

110

 

 

 

1

 

Venituri totale

111

2.671.331,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

112

2.502.331,00

 

3

 

Nr prognozat de personal la finele anului

113

15.044

 

4

 

Nr mediu de salariati total

114

15.284

 

5

 

Fond de salarii, din care:

115

467.841,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

116

116.467.824,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

117

2.550,82

 

6

 

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

118

 

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preturi curente (lei/persoană)(rd.116/119)

119

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu īn preturi comparabile (lei/persoană)(rd.116/119 x ICP)

120

 

 

9

 

Productivitatea muncii īn unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

121

17.179,45

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd 27/rd 2) x 1000

122

936,74

 

11

 

Plăti restante

123

485.350,00

 

 

a)

preturi curente

124

485.350,00

 

 

b)

preturi comparabile

125

485.350,00

 

12

 

Creante restante

126

294.722,00

 

 

a)

preturi curente

127

294.722,00

 

 

b)

preturi comparabile

128

294.722,00

 

NOTA: Indicator fizic= osii conventionale


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.