MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 887/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 887         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 decembrie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.274. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.275. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.276. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.277. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

1.278. - Decret privind numirea în functia de sef al Statului Major General

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.305. - Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului Municipal Târgoviste de la Consiliul Local al Municipiului Târgoviste la Consiliul Judetean Dâmbovita, desfiintarea si reorganizarea unor unităti sanitare din judetul Dâmbovita

 

1.345. - Hotărâre privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2011

 

1.346. - Hotărâre pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării si implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului si Pădurilor

 

1.347. - Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

 

1.385. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

280. - Decizie pentru numirea domnului Ionut Florentin Mihăilescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

 

281. - Decizie privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Nicu Marcu, secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor

 

282. - Decizie privind eliberarea domnului Baci Ioan Constantin-Cristian din functia de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.637. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru desemnarea Societătii Comerciale KONTROL - S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

2.873. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii în numele si contul statului român în cadrul programului “Prima casă”


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 975/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gebescu Măria, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovita, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2010.

Nr. 1.274.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.074/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Lele Alexandru Florian, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2010.

Nr. 1.275.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2011, doamna RădulescuAlecsandrina, judecător la Curtea de Apel Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2010.

Nr. 1.276.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.000/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Safta Doina, judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2010.

Nr. 1.277.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea în functia de sef al Statului Major General

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale si avizul primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2011, domnul general-maior cu două stele Dănilă Stefan Stefan se numeste în functia de sef al Statului Major General.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 decembrie 2010.

Nr. 1.278.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Spitalului Municipal Târgoviste de la Consiliul Local al Municipiului Târgoviste la Consiliul Judetean Dâmbovita, desfiintarea si reorganizarea unor unităti sanitare din judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 221 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii Publice către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul managementului asistentei medicale al Spitalului Municipal Târgoviste de la Consiliul Local al Municipiului Târgoviste la Consiliul Judetean Dâmbovita.

(2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autoritătile administratiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti în vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice, adaptat la conditiile specifice de realizare a transferului.

Art. 2. - (1) Se aprobă desfiintarea următoarelor unităti sanitare cu personalitate juridică al căror management a fost preluat de către Consiliul Judetean Dâmbovita:

a) Spitalul Municipal Târgoviste;

b) Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocnitei;

c) Centrul de Sănătate Voinesti;

d) Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocnitei;

e) Sanatoriul TBC Moroieni.

(2) Unitătile sanitare prevăzute la alin. (1) se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică, în structura Spitalului Judetean de Urgentă Târgoviste.

(3) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între institutiile implicate, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului prevăzut la art. 1 alin. (2).

(4) Pentru Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocnitei, Consiliul Judetean Dâmbovita se angajează să mentină profilul, locatia si calitatea de utilitate publică si să utilizeze toate obiectivele de investitii realizate si echipamentele achizitionate din împrumutul contractat de România de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei conform destinatiilor precizate în acordul-cadru de împrumut, păstrând proprietatea publică a acestora.

Art. 3. - La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, pozitiile 139, 144, 145, 146 si 147 se abrogă la termenul prevăzut la art. 2 alin. (3).

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 1.305.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea numărului autorizatiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 134/2008 si al art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste un număr total de 5.500 de autorizatii de muncă ce vor fi eliberate în anul 2011 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detasare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizatii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă si detasarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 134/2008.

(2) Tipurile si numărul de autorizatii de muncă, care pot fi acordate străinilor în anul 2011, sunt următoarele:

a) autorizatii de muncă pentru lucrători permanenti - 4.000;

b) autorizatii de muncă pentru lucrători detasati - 600;

c) autorizatii de muncă pentru lucrători sezonieri - 200;

d) autorizatii de muncă nominale - 100;

e) autorizatii de muncă pentru lucrători stagiari - 100;

f) autorizatii de muncă pentru sportivi - 300;

g) autorizatii de muncă pentru lucrători transfrontalieri - 200.

Art. 2. - În situatia în care numărul cererilor pentru eliberarea de autorizatii de muncă este mai mare decât numărul stabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotărâre a Guvernului, în baza unui memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.345.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea de la bugetul de stat a sumelor necesare contractării si implementării proiectelor PHARE la nivelul Ministerului Mediului si Pădurilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suma de 12.238 mii lei necesară contractării si implementării proiectelor necontractate prevăzute în fisa de proiect PHARE 2006 a Ministerului Mediului si Pădurilor prevăzute în anexa nr.1, pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor a avut calitatea de autoritate de implementare.

(2) Din suma prevăzută la alin. (1) pentru anul 2010 se aprobă suma de 600 mii lei, inclusă în bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2010, la titlul “Alte transferuri”, alineatul “Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă”, pentru contractarea si implementarea proiectelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 includ taxa pe valoare adăugată, precum si alte cheltuieli, conform dispozitiilor cuprinse la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.346.


 

 

ANEXA Nr. 1

 

Proiectele necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor a avut calitatea de autoritate de implementare

 

Nr. crt.

Titlul proiectului

Valoarea contributiei Ministerului Mediului si Pădurilor

(fără TVA)

- mii lei -

Valoarea TVA

- mii lei -

Fonduri alocate

- mii lei -

1.

Achizitionare de echipament pentru sistemul de monitorizare a zgomotului

1.645

395

2.040

2.

Asistentă tehnică în pregătirea conformării graduale la cerintele Directivei privind tratarea apelor urbane uzate

1.645

395

2.040

3.

Sprijinirea investitiilor pentru implementarea retelei Natura 2000: Lot 1 si Lot 2

1.645

395

2.040

4.

Asistentă tehnică pentru ANPM pentru stabilirea si implementarea unor programe de monitorizare a radioactivitătii surselor

1.645

395

2.040

5.

Sprijin pentru implementarea cerintelor UE privind monitorizarea si raportarea emisiilor de C02 si alte emisii de gaze cu efect de seră

1.645

395

2.040

6.

Asistentă tehnică privind sprijinirea implementării cerintelor UE privind organismele modificate genetic

1.644

394

2.038

Valoarea totală: 12.238

 

ANEXA Nr. 2

 

Proiectele necontractate din fondurile Programului PHARE 2006, pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor a avut calitatea de autoritate de implementare, finantate din sumele incluse în bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2010

 

Nr. crt.

Titlul proiectului

Valoarea contributiei Ministerului Mediului si Pădurilor

(fără TVA)

- mii lei -

Valoarea TVA

- mii lei -

Fonduri alocate

- mii lei -

1.

Achizitionare de echipament pentru sistemul de monitorizare a zgomotului

81

19

100

2.

Asistentă tehnică în pregătirea conformării graduale la cerintele Directivei privind tratarea apelor urbane uzate

81

19

100

3.

Sprijinirea investitiilor pentru implementarea retelei Natura 2000: Lot 1 si Lot 2

81

19

100

4.

Asistentă tehnică pentru ANPM pentru stabilirea si implementarea unor programe de monitorizare a radioactivitătii surselor

81

19

100

5.

Sprijin pentru implementarea cerintelor UE privind monitorizarea si raportarea emisiilor de CO2 si alte emisii de gaze cu efect de seră

81

19

100

6.

Asistentă tehnică privind sprijinirea implementării cerintelor UE privind organismele modificate genetic

81

19

100

Valoarea totală: 600


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (3) din Legea nr. 188/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2011, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 1.347.

 

ANEXA

 

1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2011

 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor si masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operatiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operatiunile de transport intern si international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

133

 

2

Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

133

367

 

3

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

 

4

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

517

1.169

 

5

Masa de cel putin 18 tone

517

1.169

517

1.169

II

Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

 

2

Masa de cel putin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

 

3

Masa de cel putin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

474

615

 

4

Masa de cel putin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

615

947

 

5

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

947

1.472

 

6

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

947

1.472

 

7

Masa de cel putin 26 tone

947

1.472

947

1.472

III

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

615

623

 

2

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

 

3

Masa de cel putin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

973

1.545

 

4

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

 

5

Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

 

6

Masa de cel putin 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291


2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2011

 

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor si masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operatiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operatiunile de transport intern si international

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

 

2

Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

 

3

Masa de cel putin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

 

4

Masa de cel putin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

 

5

Masa de cel putin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

 

6

Masa de cel putin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

 

7

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

 

8

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

 

9

Masa de cel putin 28 tone

747

1.310

747

1.310

II

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

 

2

Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

 

3

Masa de cel putin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

 

4

Masa de cel putin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

 

5

Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

 

6

Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1.429

1.984

 

7

Masa de cel putin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

 

8

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

 

9

Masa de cel putin 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

 

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

 

3

Masa de cel putin 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

IV

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

 

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

1.937

2.679

 

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

 

4

Masa de cel putin 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

V

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

1

Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

 

2

Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

960

1.434

 

3

Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

 

4

Masa de cel putin 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, având în vedere prevederile art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale “Loteria Română” - SA., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 18 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.385.

 


ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agentul economic Compania Natională “Loteria Română” - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4

Codul fiscal RO 12397185

 

Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.497.565,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.467.565,00

 

 

a)

din productia vândută

3

1.465.707,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

22,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

336,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

1 500,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

30.000,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

30.000,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

 

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+50+53)

16

1.319,337,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.184.906,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

11.764,43

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

4.807,73

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

22,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

93.950,26

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

67.305,66

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

19.019,36

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

14.108,78

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

504,87

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

4,081,71

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

324,00

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

7.625,22

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2002 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

1.343,11

 

 

 

 

- tichete de cretă, cf Legii nr. 193/20OS, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

202,65

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

6.282,11

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite În baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

67.000,00

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

62.298,13

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

945.063,03


 

 

 

i1) contract de mandat

39

160,58

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

40

244,83

 

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

905,80

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

550,00

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

 

 

i7) cheltuieli cu câstigurile aferente produselor loteristice

48

875.845,94

 

 

 

I8) alte cheltuieli

49

744,16

 

 

 

i9) donatii cf. art. 60 OG 18/18.08.2010

49 bis

25.000,00

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

50

134.431,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

51

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare, din care:

52

134.431,00

 

 

 

cheltuieli cu contractele externe

52 bis

134.365,29

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

53

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

178.228,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

55

52.913,71

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

56

125.314,29

 

1

 

Rezerve legale

57

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

58

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

59

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

60

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege ( art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)

61

501,26

 

6

 

Profitul net anual aferent activitătii de pronosticuri sportive, O.U.G. nr.195/2001

62

576,38

 

7

 

Minimum 60% pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport si a următoarelor constructii: Arena Sportivă Polivalentă si Sala Natională Sportivă Polivalentă, O.U.G. nr 20/2005, aprobată prin Legea nr. 140/2005

63

74.542,01

 

8

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.57, 58, 59, 60, 61, 62 si 63.

64

49.694,65

 

9

 

Profitul ne repartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

65

49.694,65

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

66

116.694,65

 

1

 

Surse proprii

67

116,694,65

 

2

 

Alocatii de la buget

68

 

 

3

 

Credite bancare

69

 


 

 

a)

- interne

70

 

 

 

b)

- externe

71

 

 

4

 

Alte surse

72

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

73

116.694,65

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cete aferente investitiilor în curs la finele anului

74

116.694,65

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

75

 

 

 

a)

interne

76

 

 

 

b)

externe

77

 

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

78

8.522,35

 

1

 

Rezerve legale

79

8.522,35

 

2

 

Rezerve statutare

80

 

 

3

 

Alte rezerve

81

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

82

 

 

1

 

Venituri totale

83

1.497.565,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

84

1.319.337,00

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

85

3.100,00

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

86

2.930,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

87

67.305,68

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

88

67.155,60

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

89

150,08

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

90

1.910,00

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană)(rd,83/86)

91

511,11

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană) (rd.83/86 x ICP)

92

511,11

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

93

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1}x1000

94

880,99

 

11

 

Plăti restante

95

 

 

 

a)

preturi curente

96

 

 

 

b)

preturi comparabile

97

 

 

12

 

Creante restante

98

 

 

 

a)

preturi curente

99

 

 

 

b)

preturi comparabile

100

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Ionut Florentin Mihăilescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1)si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Cetătenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionut Florentin Mihăilescu se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Cetătenie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 280.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Nicu Marcu, secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor

 

Având în vedere Cererea domnului Nicu Marcu înregistrată sub nr. 5/9.874 din 17 decembrie 2010, precum si prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) si ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al domnului Nicu Marcu, secretar general adjunct al Ministerului Mediului si Pădurilor, încetează prin acordul părtilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 281.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Baci Ioan Constantin-Cristian din functia de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 lit. b) si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Baci Ioan Constantin-Cristian se eliberează din functia de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2010.

Nr. 282.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru desemnarea Societătii Comerciale KONTROL - S.R.L în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 80 din 29 noiembrie 2010 al Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) si art. 28 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art. 5 alin. (4) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea Societătii Comerciale KONTROL - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia tehnică în constructii va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informatii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;


c) familiile de produse/produsele, scopul folosirii, sistemul de atestare a conformitătii si functia organismului, precum si specificatiile tehnice aferente, pentru care organismul a fost acreditat de Asociatia de Acreditare din România - RENAR si evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 2.637.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului: Societatea Comercială - KONTROL - S.R.L.

Adresa: str. Europa nr. 53, Baia Mare, judetul Maramures

Tel.: +40 (262) 218.146, fax: +40 (262) 206.069

E-mail: office@kontrol.ro, website: www.kontrol.ro

Număr de identificare alocat de Comisia Europeană: 1976

Valabilitatea notificării se acordă până la 14 noiembrie 2014.

Competenta organismului a fost evaluată folosind ca referential standardul: SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Functiile îndeplinite de organism:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse si utilizările preconizate

Sistemul de

atestare a conformitătii

Specificatiile tehnice armonizate

Functia organismului

97/555/EC

Cimenturi, varuri de zidărie si alti lianti hidraulici: - cimenturi de zidărie (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii)

Sistem 1 +

EN 413-1:2004

LAB

97/555/EC

Cimenturi, varuri de zidărie si alti lianti hidraulici:

- cimenturi speciale, incluzând:

- cimenturi cu căldură de hidratare limitată;

- ciment rezistent la agresivitatea apelor cu continut de sulfati;

- ciment alb;

- ciment rezistent la apa de mare;

- ciment slab alcalin (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii)

Sistem 1 +

EN 14216:2004

LAB

97/555/EC

Cimenturi, varuri de zidărie si alti lianti hidraulici: Cimenturi obisnuite, incluzând:

- ciment Portland;

- cimenturi Portland compozite:

- ciment Portland de zgură;

- ciment Portland cu praf de silice;

- ciment Portland cu puzzolană naturală;

- ciment Portland cu cenusă zburătoare;

- ciment Portland cu sist argilos calcinat;

- ciment Portland cu adaos de calcar;

- ciment Portland compozit;

- cimenturi de furnal;

- cimenturi puzzolanice;

- cimenturi compozite (prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii)

Sistem 1 +

EN 14216:2004

EN 197-1:2000

EN 197-1:2000/A1:2004

EN 197-1:2000/A3:2007

EN 197-4:2004

LAB


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii în numele si contul statului român în cadrul programului “Prima casă”

 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I al anului 2011, se aprobă comisionul de gestiune a garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, în numele si contul statului român, în cadrul programului “Prima casă”, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finantării garantate.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 2.873.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.