MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 890/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 890         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 decembrie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

32. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice COM (2010) 527

 

33. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro COM (2010) 526

 

34. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona eurb COM (2010) 525

 

35. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro COM (2010) 524

 

36. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.467/97 privind accelerarea si clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv COM (2010) 522

 

37. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce priveste utilizarea fosfatilor si a altor compusi ai fosforului în detergentii de rufe de uz casnic COM (2010) 597 final

 

38. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 privind instituirea unei Agentii Europene pentru Sigurantă Maritimă COM (2010)611 final

 

39. - Hotărâre cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE privind dispozitiile pentru tractoarele introduse pe piată în cadrul mecanismului de flexibilitate COM (2010) 607 final

 

40. - Hotărâre cu privire la Cartea verde a Comisiei privind optiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori si întreprinderi COM (2010) 348 final

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

116. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum si a cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE – CSTAT

 

121. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

128. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale

 

129. - Ordonantă de urgentă pentru prorogarea aplicării dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora

 

130. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

1.387. - Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) si la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si a Agentiei Domeniilor Statului, precum si stabilirea numărului de posturi pentru acestea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

9.599. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală de modificare si completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009

 

9.600. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală de modificare si completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.626/2009

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor acroeconomice COM (2010) 527

 

Având în vedere Raportul Comisiei economice, industrie si servicii nr. XX/449 din 17 noiembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că obiectivul de prevenire si corectare a dezechilibrelor macroeconomice nu poate fi atins de o manieră corespunzătoare la nivelul statelor membre, iar proiectul de regulament propus nu depăseste nevoia de reglementare necesară realizării acestui obiectiv.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 32.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro COM (2010) 526

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital nr. XXII/1.313 din 23 noiembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că obiectivul de aplicare eficientă a supravegherii bugetare în zona euro nu poate fi atins de o manieră corespunzătoare la nivelul statelor membre, iar proiectul de regulament propus nu depăseste nevoia de reglementare necesară realizării acestui obiectiv.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 33.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro COM (2010) 525

 

Având în vedere Raportul Comisiei economice, industrie si servicii nr. XX/448 din 17 noiembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că obiectivul privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro nu poate fi atins de o manieră corespunzătoare la nivelul statelor membre, iar proiectul de regulament propus nu depăseste nevoia de reglementare necesară realizării acestui obiectiv.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 34.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro COM (2010) 524

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital nr. XXII/1.314 din 21 noiembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că obiectivul privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro nu poate fi atins de o manieră corespunzătoare la nivelul statelor membre, iar proiectul de regulament propus nu depăseste nevoia de reglementare necesară realizării acestui obiectiv.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 35.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.467/97 privind accelerarea si clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv COM (2010) 522

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital nr. XXII/1.285 din 17 noiembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008\

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că obiectivul privind descurajarea deficitelor excesive, precum si accelerarea si clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv nu poate fi atins de o maniera corespunzătoare la nivelul statelor membre, iar proiectul de regulament propus nu depăseste nevoia de reglementare necesară realizării acestui obiectiv.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 36.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce priveste utilizarea fosfati lor si a altor compusi ai fosforului în detergentii de rufe de uz casnic COM (2010) 597 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administratie publică, organizarea teritoriului si protectia mediului nr. XXX/4271 din 7 decembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008\

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că obiectivul privind limitarea contributiei fosfatilor diri detergenti la riscurile de eutrofizare în apele Uniunii Europene, mentinându-se, în acelasi timp, o bună functionare a pietei interne pentru detergenti, nu poate fi atins de b manieră corespunzătoare la nivelul statelor membre, iar propunerea de regulament nu depăseste ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 37.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.406/2002 privind instituirea unei Agentii Europene pentru Sigurantă Maritimă COM (2010) 611 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei economice, industrii si servicii nr. XXII/459 din 29 noiembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - Senatul constată că propunerea de regulament respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că obiectivul privind clarificarea rolului, a sarcinilor existente, precum si extinderea acestor sarcini la noi domenii în curs de dezvoltare la nivel international si/sau la nivelul Uniunii Europene ale Agentiei Europene pentru Sigurantă Maritimă nu poate fi atins prin reglementări adoptate numai la nivelul statelor membre si nici nu se depăseste ceea ce este necesar a se reglementa pentru realizarea acestui obiectiv.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 38.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE privind dispozitiile pentru tractoarele introduse pe piată în cadrul mecanismului de flexibilitate COM (2010) 607 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei economice, industrii si servicii nr. XXII/464 din 29 noiembrie 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de directivă respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că obiectivul privind măsura instituită are un caracter general, valabil pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, fiind bine-venită pentru industria de tractoare din România, nu poate fi atins prin reglementări adoptate numai la nivelul statelor membre si nici nu se depăseste ceea ce este necesar a se reglementa pentru realizarea acestui obiectiv.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 39.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Cartea verde a Comisiei privind optiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori si întreprinderi COM (2010) 348 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări nr. XIX/932 din 29 noiembrie 2010, în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul alege următoarele optiuni de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori si întreprinderi:

a) în ceea ce priveste natura juridică a unui instrument în materia dreptului european al contractelor, optiunea agreată este aceea a elaborării unui regulament de instituire a dreptului european al contractelor, care ar putea înlocui diversitatea legislatiilor nationale cu un set uniform de reguli la nivel european.

b) în ceea ce priveste domeniul de aplicare al instrumentului comunitar, optiunea agreată este aceea ca instrumentul să acopere atât contractele transfrontaliere, cât si contractele interne. Instrumentul ar putea reprezenta un stimulent suplimentar pentru întreprinderi în vederea extinderii dincolo de frontiere, deoarece ar putea utiliza un singur set de conditii si o politică economică unică.

c) în ceea ce priveste continutul material al instrumentului comunitar, varianta cea mai utilă este aceea a unei interpretări restrictive a domeniului de aplicare, limitat la definitia contractului, obligatiile precontractuale, încheierea contractului, nulităti, reprezentare, interpretare, continutul si efectele contractului, executare, actiuni în caz de neexecutare, pluralitate de debitori si creditori, modificarea subiectilor obligatiei juridice, compensarea creantelor si prescrierea.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite Comisiei Europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 decembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 17 decembrie 2010.

Nr. 40.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum si a cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT

 

Având în vedere faptul că în anul 2010 România a obtinut, pentru perioada 2010-2011, statutul de observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg si al Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT, forumuri internationale de dezbatere a politicilor economice, sociale si agricole la nivel global, comitete ce coordonează politicile economice prin intermediul anumitor activităti, respectiv îmbunătătirea calitătii agriculturii, îmbunătătirea statisticilor si comparările de date internationale, perfectionarea Sistemului Normalizat al Conturilor Nationale,

luând în considerare necesitatea achitării de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Institutul National de Statistică a cotizatiilor aferente perioadei 2010-2011, necesitate ce decurge din statutul României de observator permanent în cadrul celor două comitete, precum si faptul că plata cotizatiilor pe anul 2010 aferente acestui statut trebuie efectuată în cel mai scurt timp,

tinând seama de faptul că neplata contributiilor financiare duce la respingerea solicitării de reînnoire sau, mai grav, la suspendarea invitatiei de participare a României în cadrul Comitetului de Agricultură al OCDE - CoAg si al Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT,

avându-se în vedere că în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări se periclitează capacitatea de asumare a obligatiilor financiare si de asemenea candidatura României la OCDE,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Lista organizatiilor internationale interguvernamentale la care România este membră”, la punctul II “Organizatiile internationale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor si a altor institutii centrale”, după pozitia 52 se introduc două noi pozitii, pozitiile 53 si 54, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea organizatiei

Sediul

Anul înfiintării

Anul

aderării României

Institutia română care coordonează

relatiile cu organizatia internatională respectivă

Explicatii

“53.

OCDE - Comitetul de Statistică (CSTAT)

Paris

1961

2010

Institutul National de Statistică coordonează colaborarea României cu OCDE pe domeniul statisticii

România participă, începând cu anul 2010, cu statut de observator permanent, la activitatea Comitetului pentru Statistică.

54.

OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg)

Paris

1961

2010

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

România participă, începând cu anul 2010, ca observator permanent.”

 

2. La anexa nr. 2.2 “Cotizatii la alte organisme internationale”, titlul subcapitolului “Ministerul Agriculturii si Alimentatiei” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale”

3. La anexa nr. 2.2, titlul subcapitolului “Comisia Natională pentru Statistică” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Institutul National de Statistică”

4. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul “Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale”, după pozitia 11 se introduce o nouă pozitie, pozitia 12, cu următorul cuprins:

 

“12.

OCDE-(CoAg) - Comitetul pentru Agricultură

euro

10.100”

 

5. La anexa nr. 2.2, la subcapitolul “Institutul National de Statistică”, după pozitia 1 se introduce o nouă pozitie, pozitia 2, cu următorul cuprins:

 

“2.

OCDE- - Comitetul de Statistică

euro

10.100”

 

Art. II. - (1) Se aprobă plata cotizatiei anuale în valoare de 10.100 euro în vederea participării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum si plata cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg.

(2) Se aprobă plata cotizatiei anuale în valoare de 10.100 euro în vederea participării României ca observator permanent în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT, pentru perioada 2010-2011, precum si plata cotizatiei anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT.

(3) Echivalentul în lei al sumelor necesare plătii cotizatiei anuale pentru Comitetul pentru Agricultură (CoAg) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(4) Echivalentul în lei al sumelor necesare plătii cotizatiei anuale pentru Comitetul de Statistică se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate.

(5) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) si (2) se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergii Voineagu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2010.

Nr. 116.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

Având în vedere obiectivele privind îmbunătătirea colectării, cuprinse în Programul de guvernare,

tinând cont de necesitatea introducerii unor mecanisme de plată diversificate, care să permită stimularea încasării veniturilor bugetului general consolidat si îmbunătătirea serviciilor asigurate în relatia cu cetătenii, prin reducerea timpilor cu plata taxelor si impozitelor, utilizând serviciile puse la dispozitie de institutiile de credit, fără plata de comisioane de către contribuabil,

pentru încurajarea efectuării de către persoanele fizice a plătilor prin virament, cu efecte benefice asupra reducerii numerarului aflat în circulatie, si pentru simplificarea fluxurilor de plată în relatia cu cetătenii prin definirea si implementarea unor servicii de plată flexibile si intuitive,

având în vedere implementarea măsurilor anticriză initiate de Guvernul României pentru accelerarea gradului de absorbtie a fondurilor externe nerambursabile de preaderare si postaderare destinate României si utilizarea eficientă a acestora,

tinând cont de necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru beneficiarii publici în implementarea contractelor aferente proiectelor finantate din aceste fonduri,

luând în considerare scăderea capacitătii contractorilor de a sustine din surse proprii si/sau atrase (credite) derularea optimă a lucrărilor si serviciilor, în contextul actualei crize economico-financiare,

pentru evitarea blocajului implementării unor proiecte majore de infrastructură,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 si 52, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate să deschidă, pe bază de conventii încheiate între părti, conturi tranzitorii la institutii de credit, în vederea colectării veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, plătitori de impozite, contributii, taxe sau alte venituri bugetare, clienti ai institutiilor de credit respective.

(2) Contribuabilii persoane fizice prevăzuti la alin. (1) pot fi numai contribuabilii pentru care codul de identificare fiscală valabil pentru plata obligatiilor bugetare care se achită în contul tranzitoriu este codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale.

(3) Contribuabilii persoane fizice pot dispune plăti în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la aceeasi institutie de credit la care acestia îsi au deschise conturile curente, pentru achitarea obligatiilor bugetare care fac obiectul conventiilor încheiate de Ministerul Finantelor Publice cu institutiile de credit respective, fără perceperea de comisioane bancare.

(4) Pentru operatiunile de plăti efectuate conform prevederilor alin. (3), momentul plătii este cel prevăzut la art. 114 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, mesajele electronice de plată fiind transmise de către institutia de credit initiatoare Ministerului Finantelor Publice în sistem informatic, concomitent cu transferul sumelor colectate zilnic în contul deschis la Trezoreria operativă centrală.

(5) Suma colectată zilnic în contul prevăzut la alin. (1) se transferă de către institutia de credit în contul Ministerului Finantelor Publice deschis la Trezoreria operativă centrală, cel târziu în prima zi lucrătoare următoare de la încasare.

(6) Ministerul Finantelor Publice asigură transferul sumelor încasate de la institutiile de credit, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităti, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data creditării contului deschis la Trezoreria operativă centrală, în baza informatiilor transmise prin mesajele electronice de plată.

(7) Informatiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăti către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile care vor fi cuprinse în mesajul electronic de plată care se transmite în sistem informatic de către institutiile de credit initiatoare vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(8) Ministerul Finantelor Publice va restitui institutiei de credit sumele aferente mesajelor electronice de plată nedecontate în termenul prevăzut la alin. (5) sau care nu sunt completate conform alin. (7).

(9) Pentru operatiunile de transfer al soldului prevăzut la alin. (5), Trezoreria Statului va plăti institutiei de credit comisioane din bugetul Trezoreriei Statului la nivelul comisioanelor percepute de Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TRANSFOND -S.A.

Art. 52. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate să deschidă conturi colectoare la institutii de credit, în scopul încasării sumelor achitate online de către contribuabili persoane fizice către bugetele componente ale bugetului general consolidat.

(2) Virarea de către institutiile de credit a sumelor achitate online de către contribuabili persoane fizice în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului pe bugete componente ale bugetului general consolidat se face în termen de o zi lucrătoare de la data autorizării tranzactiei.

(3) Informatiile minime si obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabil vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.”


2. La articolul 11 alineatul (3), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) comisioane cuvenite institutiilor de credit pentru operatiunile derulate prin conturile în lei si valută si pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;”.

Art. II. - La articolul 52 alineatul (9) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăti în avans pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, altele decât cele prevăzute la lit. b), poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finantare;”.

Art. III. - Prevederile art. 52 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică si contractelor aflate în derulare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 121.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale

 

Având în vedere angajamentele asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

tinând seama de faptul că actele cu fortă juridică obligatorie ale acestei organizatii stabilesc în sarcina statelor membre obligatia de a adopta imediat anumite măsuri legislative pentru punerea în aplicare a sanctiunilor internationale instituite de Uniunea Europeană în cadrul politicii externe si de securitate comune,

având în vedere că România nu a adoptat până în prezent unele măsuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autoritătilor competente cu gestionarea si supravegherea aplicării restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri, adoptate în scopul prevenirii activitătilor sensibile cu risc de proliferare nucleară desfăsurate în anumite state supuse sanctiunilor internationale,

luând în considerare necesitatea reglementării cu celeritate a unui cadru juridic pentru punerea în aplicare la nivel national a acestor măsuri,

tinând seama de faptul că neadoptarea în regim de urgentă a acestei ordonante poate atrage, în perioada imediat următoare, consecinte negative pentru România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cum ar fi actionarea statului român în justitie, în fata instantelor nationale si ale Uniunii Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sanctiunilor internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

,,g1) restrictii privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare - notificarea si autorizarea prealabilă a anumitor tranzactii financiare în scopul prevenirii furnizării de servicii financiare sau transferului oricăror fonduri care ar putea contribui la activitătile nucleare sensibile cu risc de proliferare nucleară desfăsurate în anumite state supuse sanctiunilor internationale;”.

2. La articolul 2, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) produse cu dublă utilizare - acele produse si tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009;”.

3. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În cazul restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare prevăzute de actele mentionate la art. 1 si având drept scop prevenirea proliferării nucleare, autoritatea competentă să primească notificări, să primească si să solutioneze cereri de autorizare a efectuării unor tranzactii financiare este Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor.”

4. La articolul 17, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(1) Supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, precum si supravegherea punerii în aplicare a restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare, se fac de către autoritătile si institutiile publice de reglementare, autorizare, de către autoritătile de supraveghere prudentială a sectorului financiar, de către structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei în vigoare în domeniul prevenirii si combaterii spălării banilor si finantării terorismului.

.........................................................................

(3) Supravegherea punerii în aplicare a sanctiunilor internationale, altele decât restrictiile privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate în scopul prevenirii proliferării nucleare, precum si a sanctiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice se face de către autoritătile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b).”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în temeiul art. 17 alin. (6) raportat la art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonantă de urgentă, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spălării Banilor adoptă metodologia de efectuare a notificărilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzactii financiare prevăzute la art. I pct. 1,

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 128.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru prorogarea aplicării dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora

 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora, astfel cum a fost modificat prin art. III din Legea nr. 66/2010, începând cu data de 1 ianuarie 2011, taxele în domeniul proprietătii industriale plătite de persoanele fizice si juridice române ar trebui să se actualizeze la cursul de 1 euro = 4,3 lei fată de valoarea actuală de 1 euro = 3,6 lei, ceea ce ar presupune în fapt majorarea acestora cu circa 20%.

Majorarea taxelor percepute pentru protectia drepturilor de proprietate industrială, începând cu anul 2011, va restrânge posibilitătile financiare ale solicitantilor si, pe cale de consecintă, va conduce la diminuarea numărului de cereri de protectie, cu puternic efect negativ asupra activitătii de inovare, în contextul relansării economice a mediului de afaceri în România.

În consecintă, prezenta ordonantă de urgentă amână pentru anul 2012 actualizarea taxelor în lei plătite de persoanele fizice si juridice române pentru procedurile de protectie în domeniul proprietătii industriale.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Dispozitiile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 129.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 

Având în vedere faptul că neaplicarea, începând cu data de 31 decembrie 2010, a conditiei privind înfiintarea în mediul urban a farmaciilor comunitare în functie de numărul de locuitori va conduce la migrarea farmaciilor comunitare din mediul rural în cel urban,

luând în considerare faptul că această situatie ar genera grave prejudicii populatiei rurale, care nu ar mai avea acces la medicamente, inclusiv la cele gratuite si compensate sau care fac obiectul programelor nationale de sănătate,

întrucât cresterea numărului de farmacii într-o anumită zonă si scăderea numărului de pacienti per farmacie vor afecta caracterul special si caracterul de interes public al serviciilor farmaceutice si vor conduce la scăderea calitătii acestora,

tinând cont de faptul că, în conditiile economico-financiare actuale, cresterea nelimitată a numărului de farmacii ar putea conduce la blocarea Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie o situatie de urgentă extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

2. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - Dispozitiile art. 12 se aplică până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv.”

Art. II. - (1) Cererile depuse la Ministerul Sănătătii în vederea eliberării autorizatiei de functionare pentru farmacii si drogherii până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, însotite de documentatia completă, vor fi analizate în conformitate cu prevederile legislatiei în baza căreia au fost depuse, nu mai târziu de data de 1 martie 2011. Dosarele cu documentatia incompletă se vor completa în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă; în caz contrar, se vor clasa.

(2) Preschimbarea autorizatiilor de functionare care nu au înscris termen de valabilitate se face cu păstrarea numărului autorizatiei de functionare, la solicitarea persoanei juridice, prin emiterea unei noi autorizatii, pe baza documentelor prevăzute în normele de aplicare a Legii nr. 266/2008, republicată, pentru următoarele situatii:

a) schimbarea detinătorului - persoană juridică, înscrisă ca mentiune pe autorizatia de functionare emisă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă;

b) deteriorarea autorizatiei de functionare.

Art. III. - Autorizatiile de functionare eliberate în baza prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 266/2008, republicată, cu modificările ulterioare, rămân valabile.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 130.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) si la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agentiei de Plăti si Interventie pentru  Agricultură si a Agentiei Domeniilor Statului, precum si stabilirea numărului de posturi pentru acestea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) si la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2010 privind măsurile de reorganizare a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si a Agentiei Domeniilor Statului, precum si stabilirea numărului de posturi pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, se prorogă până la data de 1 februarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 28 decembrie 2010.

Nr. 1.387.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

de modificare si completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009

 

Având în vedere dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,

tinând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.875/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a cerintelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autoritătile vamale, privind mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Comunitătii,

în scopul aplicării controalelor bazate pe o analiză la nivel comunitar a riscurilor în ceea ce priveste siguranta si securitatea Uniunii Europene,

tinând seama de obligatia operatorilor economici de a pune la dispozitia autoritătii vamale informatii înainte de intrarea mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunitătii, cu exceptia acelora care se găsesc la bordul unor mijloace de transport care tranzitează, fără întrerupere, apele teritoriale sau spatiul aerian al teritoriului vamal,


având în vedere prevederile cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 273/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar si de derogare de la unele dispozitii ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, conform cărora depunerea declaratiilor sumare de intrare devine obligatorie pentru toti operatorii economici începând cu data de 1 ianuarie 2011,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 septembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) si f), cu următorul cuprins:

,,e) SSD - Safety and Security Document - document de securitate si sigurantă: document întocmit conform prevederilor art. 183 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei si modelului prevăzut în anexa nr. 45i la acelasi regulament;

f) SSLOI - Safety and Security List of Items - listă de articole securitate si sigurantă: document întocmit conform art. 183 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei si modelului prevăzut în anexa nr. 45j la acelasi regulament.”

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) După completare, ENS se transmite prin intermediul aplicatiei ICS-RO la biroul vamal de intrare a mărfurilor pe teritoriul vamal al Comunitătii în conditiile prevăzute la art. 36a si 36b alin. (2) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului si art. 181b-181d, 183-183d si 184a-184c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei.”

3. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV1 “Procedura alternativă”, cuprinzând cinci noi articole, articolele 251-255, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV1

Procedura alternativă

Art. 251. - Procedura alternativă de introducere a mărfurilor pe teritoriul vamal comunitar pe baza declaratiei sumare de intrare întocmite în scris, pe suport hârtie, se aplică în conditiile prevăzute la art. 36b alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, precum si la art. 183 alin. (2) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 252. - (1) Utilizarea procedurii alternative se aprobă de biroul vamal de intrare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal de intrare se asigură că orice declaratie sumară de intrare introdusă în aplicatia ICS-RO nu a putut fi procesată datorită nefunctionării aplicatiei.

(2) Declarantul/Reprezentantul este obligat să informeze biroul vamal de intrare în legătură cu orice ENS înregistrată în aplicatia ICS-RO si pentru care s-a trecut la utilizarea procedurii alternative.

Art. 253. - (1) în cazul utilizării procedurii alternative, completarea formularelor declaratiei sumare de intrare se face prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu exceptia cazurilor temeinic justificate când completarea datelor din declaratie se face de mână, cu conditia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind majuscule.

(2) Declaratia sumară de intrare include datele prevăzute la anexa 30Adin Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 254. - Procedura alternativă a declaratiei sumare de intrare întocmite în scris, pe suport hârtie, poate fi utilizată în cazurile mentionate la art. 183 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 255. - (1) La acceptarea declaratiei sumare de intrare, lucrătorul vamal înscrie numărul de înregistrare a declaratiei pe SSD si, după caz, pe SSLOI, prevăzute la art. 183 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) SSD si, după caz, SSLOI sunt retinute de biroul vamal de intrare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 9.599.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

de modificare si completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.626/2009

 

Având în vedere dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,

tinând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.875/2006 al Comisiei din 18 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,

în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea punerii în aplicare a cerintelor Comisiei Europene referitoare la instituirea unui sistem informatic comun, bazat pe schimburi de mesaje electronice între autoritătile vamale, privind mărfurile care ies de pe teritoriul vamal al Comunitătii,

în scopul aplicării controalelor bazate pe o analiză la nivel comunitar a riscurilor în ceea ce priveste siguranta si securitatea Uniunii Europene,

tinând seama de obligatia operatorilor economici de a pune la dispozitia autoritătii vamale informatii înainte de iesirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitătii,

având în vedere prevederile cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 273/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar si de derogare de la unele dispozitii ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, conform cărora depunerea declaratiilor sumare de iesire devine obligatorie pentru toti operatorii economici începând cu data de 1 ianuarie 2011,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.626/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 58, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - (1) Declaratia sumară de iesire se depune la biroul vamal de iesire în conditiile art. 182c alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, art. 841a, art. 842a, art. 842b alin. (1) si (2) si art. 842c-842e din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.”

2. După titlul V “Procedura alternativă de declarare a mărfurilor la export utilizând declaratia vamală de export” se introduce un nou titlu, titlul V1 “Procedura alternativă de declarare a mărfurilor utilizând declaratia sumară de iesire”, cuprinzând patru noi articole, articolele 791-794, cu următorul cuprins:

“TITLUL V1

Procedura alternativă de declarare a mărfurilor utilizând declaratia sumară de iesire

Art. 791. - Procedura alternativă de scoatere a mărfurilor de pe teritoriul vamal comunitar pe baza declaratiei sumare de iesire întocmite în scris, pe suport hârtie, se aplică în conditiile prevăzute la art. 182d alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, precum si la art. 842b alin. (3), (4) si (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 792. - (1) Folosirea unei declaratii sumare de iesire întocmite în scris, pe suport hârtie, mentionată la art. 842b alin. (3) paragraful 1 litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, este supusă aprobării autoritătilor vamale.

(2) Declaratia sumară de iesire întocmită în scris, pe suport hârtie, este semnată de persoana care o întocmeste.

Art. 793. - (1) în cazul procedurii alternative, declaratia sumară de iesire întocmită în scris, pe suport hârtie, este întocmită utilizând formularul document de securitate si sigurantă, conform modelului din anexa 45i la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. În cazul în care transportul pentru care se întocmeste o declaratie sumară de iesire se compune din mărfuri constituite din mai mult de un articol, documentul de securitate si sigurantă este completat de o listă de articole al cărei model figurează în anexa 45j la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. Lista de articole este parte integrantă din documentul de securitate si sigurantă.

(2) în cazul procedurii alternative, completarea formularelor declaratiei sumare de iesire se face prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu exceptia cazurilor temeinic justificate când completarea datelor din declaratie se face de mână, cu conditia ca datele să fie înscrise în mod lizibil, cu cerneală, folosind majuscule.

(3) Declaratia sumară de iesire include datele prevăzute în anexa 30Ala Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 794. - (1) La acceptarea declaratiei sumare de iesire, lucrătorul vamal înscrie numărul de înregistrare a declaratiei pe SSD si, după caz, pe SSLOI, prevăzute la art. 842b alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) SSD si, după caz, SSLOI sunt retinute de biroul vamal de iesire.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 23 decembrie 2010.

Nr. 9.600.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Nationale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară de către institutiile de credit, ca bază a contabilitătii si pentru întocmirea de situatii financiare anuale individuale, începând cu exercitiul financiar al anului 2012,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Reglementările contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, aplicabile institutiilor de credit, cuprinse în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) se aplică împreună cu Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, precum si cu alte prevederi legale aplicabile, în scopul asigurării unui grad ridicat de transparentă si comparabilitate a situatiilor financiare.

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, Standardele Internationale de Raportare Financiară, denumite în continuare IFRS, reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităti, denumite în întelesul prezentului ordin institutii de credit:

a) băncilor, persoane juridice române;

b) organizatiilor cooperatiste de credit;

c) băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ;

d) băncilor de credit ipotecar;

e) sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine;

f) sucursalelor din străinătate ale institutiilor de credit, persoane juridice române.

Art. 4. - Persoanele care asigură administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit, directorii economici, contabilii-sefi sau alte persoane care au obligatia gestionării institutiei de credit trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - (1) Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS întocmite de institutiile de credit sunt auditate statutar potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, si situatiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS întocmite de institutiile de credit în calitate de societăti-mamă.

(3) Situatiile financiare prevăzute la alin. (1)si (2) se transmit Băncii Nationale a României în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.

(4) începând cu exercitiul financiar al anului 2012, institutiile de credit depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuală întocmită pe baza datelor din evidenta contabilă. Formatul standardizat, continutul si termenul de depunere ale acestei raportări vor fi stabilite prin reglementări emise de Banca Natională a României.

Art. 6. - La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanta de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 în conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, institutiile de credit vor întocmi o situatie care va cuprinde diferentele dintre valorile înscrise în balanta de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011 si cele înregistrate în conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, însotite de explicatii detaliate privind natura acestora, precum si modul de transpunere a sumelor în conturile prevăzute de reglementările cuprinse în anexa nr. 1. Totodată se vor prezenta modificările aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.

Art. 7. - Concordantele dintre conturile din planul de conturi prevăzut de reglementările cuprinse în anexa nr. 1 si conturile corespunzătoare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare, sunt prezentate în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Banca Natională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2010.

Nr. 27.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unitătii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 13 decembrie 2010, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 11 lit. e), art. 12 lit. e) si art. 13 lit. e) din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, în loc de: “e) aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj si modul de tratare a scrisorilor de intentie întârziate sau primite nesigilate si aprobarea acestora prin ordin, decizie...”se va citi: ,,e) aprobă criteriile de evaluare, grilele de punctaj si modul de tratare a scrisorilor de intentie întârziate sau primite nesigilate prin ordin, decizie...”;

- la art. 33 alin. (2) lit. d) din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, în loc de: ,,d) proiectul beneficiază de închidere financiară...”se va citi: ,,d) faptul că proiectul beneficiază de închidere financiară...”;

- la art. 37 lit. a) din normele metodologice prevăzute în anexa nr. 1, în loc de: ,,a) să prezinte public proiectul de parteneriat public-privat sila serviciile care partenerul public se asteaptă...” se va citi: ,,a) să prezinte public proiectul de parteneriat public-privat si serviciile pe care partenerul public se asteaptă...”;

- la anexa nr. 1 la normele metodologice, la pct. 1 si 2, în cadrul tabelelor, în prima coloană, pe prima linie, în loc de: “Studiul de fezabilitate sau de fundamentare” se va citi: “Studiul de prefezabilitate sau de fundamentare”;

- la anexa nr. 2 la normele metodologice, la pct. 3 - Riscul ca cererea de utilizare să fie mai mică decât estimările - În coloana a III-a, linia a II-a, în loc de: “Venituri sub valorile exprimate...”se va citi: “Venituri sub valorile estimate...”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.