MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 109/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 109         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

83. - Hotărāre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

105. - Hotărāre privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al judetului Covasna

 

106. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul Ionascu Valentin

 

107. - Hotărāre pentru constatarea īncetării de drept a aplicabilitătii Hotărārii Guvernului nr. 259/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către doamna Cāmpurean Mariana, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 

108. - Hotărāre privind īncetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către domnul Mănoiu Dafinel

 

109. - Hotărāre privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Corut Cristina-Ecaterina īn functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

110. - Hotărāre privind exercitarea, cu caracter temporar, īn conditiile legii, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către domnul Mănoiu Dafinel

 

111. - Hotărāre pentru constatarea īncetării de drept a aplicabilitătii Hotărārii Guvernului nr. 308/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Dogariu Eugen, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 

112. - Hotărāre pentru constatarea īncetării de drept a aplicabilitătii Hotărārii Guvernului nr. 350/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Dobra Călin-Ionel, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            8/126. -Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor privind prohibitia pescuitului īn anul 2010

 

ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

            Hotărārea din 26 mai 2009, definitivă la 26 august 2009, īn Cauza Societatea Comercială Aledani - S.R.L. īmpotriva Romāniei

 

            Rectificări la:

             - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009


 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si al articolului unic alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.409/2009 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale vor duce la īndeplinire dispozitiile prezentei hotărāri.

Art. 3. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 3.062/C/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 837 din 12 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 83.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

Organizarea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

(1) Oficiul National al Registrului Comertului este organizat īn subordinea Ministerului Justitiei ca institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului are patrimoniu propriu, autonomie functională si de decizie.

(3) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt organizate īn fiecare judet, functionează īn subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si nu au personalitate juridică.

(4) Oficiul National al Registrului Comertului are atributiile care īi revin potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la īnregistrarea īn registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, īnregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale si īntreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a īnregistrărilor si de eliberare a informatiilor, precum si cele stabilite prin alte acte normative cu incidentă īn domeniul său de activitate.

 

ARTICOLUL 2

 

Organizarea teritorială a Oficiului National al Registrului Comertului

(1) Oficiul National al Registrului Comertului are sediul īn municipiul Bucuresti si tine, potrivit legii, registrul central al comertului.


(2) La nivel teritorial, registrul comertului se tine de fiecare oficiu al registrului comertului de pe lāngă tribunal.

(3) Registrul central al comertului se tine īn baza īnregistrărilor operate īn registrul comertului de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale si comunicate Oficiului National al Registrului Comertului pe cale electronică.

 

CAPITOLUL II

Principalele functii ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

ARTICOLUL 3

Functiile registrului comertului, Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

(1) Principala functie a registrului comertului tinut de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale este aceea de īnregistrare a tuturor persoanelor juridice supuse obligatiei de īnregistrare, precum si a persoanelor fizice autorizate, īntreprinderilor individuale si īntreprinderilor familiale care desfăsoară activităti economice, cu sediul social/sediul profesional pe raza teritorială a tribunalului.

(2) Ca efect al īnregistrării persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, īntreprinderilor individuale si īntreprinderilor familiale care desfăsoară activităti economice cu sediul social/sediul profesional pe raza tribunalului, prin registrul comertului se realizează evidenta datelor din documentele de īnregistrare ale persoanelor supuse īnregistrării, precum si arhiva oficială a documentelor cu caracter constitutiv sau modificator ale acestora si a situatiilor financiare anuale.

(3) Prin registrul comertului se realizează publicitatea legală, īnregistrările, datele si actele īnregistrate sunt opozabile fată de terti de la data efectuării lor ori de la publicarea lor īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a IV-a, Partea a VII-a, sau, după caz, pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului, īn conditiile legii. Īn acest scop, dacă legea nu prevede altfel, oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale intermediază, la cererea si pe cheltuiala solicitantului, transmiterea spre publicare a īnregistrărilor si actelor īn Monitorul Oficial al Romāniei. Oficiul National al Registrului Comertului īncheie cu Regia Autonom㠄Monitorul Oficial" protocol de colaborare īn vederea asigurării de către oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale a intermedierii transmiterii spre publicare a documentelor pentru care legea prevede publicarea lor īn Monitorul Oficial al Romāniei.

(4) Pe baza documentelor depuse de persoanele juridice si fizice supuse īnregistrării īn registrul comertului, oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale au obligatia de a elibera, potrivit art. 4 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la cererea persoanelor interesate si pe cheltuiala acestora, certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este īnregistrat īn registrul comertului si copii certificate de pe īnregistrările efectuate si/sau de pe documentele depuse īn sustinerea cererilor, precum si informatii privind datele īnregistrate īn registrul comertului, certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societătilor comerciale īn nume colectiv, societătilor comerciale īn comandită simplă si societătilor comerciale cu răspundere limitată, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale emit, īn conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, extras de registru privind starea persoanei juridice referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventă, reorganizare judiciară, faliment sau suspendare temporară a activitătii.

(6) Pentru a veni īn sprijinul persoanelor fizice si juridice supuse īnregistrării īn registrul comertului, īn cadrul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale functionează serviciile de asistentă pentru comercianti, care au rolul de a asigura prestarea serviciilor de asistentă prevăzute la art. 35 din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, anterior depunerii cererilor de īnregistrare.

(7) Oficiul National al Registrului Comertului publică Buletinul procedurilor de insolventă, īn format electronic si/sau hārtie, īn conditiile legii.

(8) Īn scopul favorizării transparentei, sigurantei si predictibilitătii mediului de afaceri, al asigurării celeritătii solutionării cererilor persoanelor supuse obligatiei de īnregistrare īn registrul comertului potrivit legii, Oficiul National al Registrului Comertului elaborează si publică ghiduri de informare cu privire la formalitătile necesare efectuării īnregistrărilor īn registrul comertului si a celorlalte functii ale sale, culegeri de practică judiciară a instantelor īn domeniul insolventei, ca urmare a publicării hotărārilor judecătoresti īn Buletinul procedurilor de insolventă, precum si altele asemenea. Acestea pot fi publicate pe suport hārtie si/sau īn format electronic. De asemenea, Oficiul National al Registrului Comertului publică īn format electronic si/sau hārtie date, informatii privind anumite īnregistrări efectuate īn registrul comertului, pe diverse criterii, si asigură, la cerere, informarea permanentă asupra cererilor de īnregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale spre solutionare pentru persoanele īnregistrate.

(9) Oficiul National al Registrului Comertului poate īnfiinta birouri teritoriale īn străinătate īn vederea īndeplinirii functiilor prevăzute la alin. (1)-(7). Aceste birouri sunt īnfiintate īn subordinea Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti. Īn cadrul acestora īsi desfăsoară activitatea specialisti īn consultantă si asistentă īn constituirea si functionarea comerciantilor si sunt conduse de un coordonator. Statutul personalului si obligatiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 4

Alte functii ale oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

(1) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale asigură transmiterea datelor īn vederea īnregistrării fiscale a contribuabililor si obtinerii codului unic de īnregistrare de la Ministerul Finantelor Publice, precum si a informatiilor din cazierul fiscal, īn conditiile legii.

(2) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale eliberează certificate constatatoare, anexă la certificatul de īnregistrare si certificatul de īnscriere de mentiuni, după caz, īn baza declaratiilor-tip pe propria răspundere, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, si asigură transmiterea acestora către autoritătile publice competente.

 

ARTICOLUL 5

Atributiile Oficiului National al Registrului Comertului

 

(1) Īn calitate de persoană juridică ce are īn subordine oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, Oficiul National al Registrului Comertului are următoarele atributii:


a) tine registrul central al comertului pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale si īntreprinderile familiale care desfăsoară activităti economice, prin centralizarea tuturor datelor īnregistrate īn evidentele registrelor comertului tinute la nivel teritorial si validate de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

b) tine cataloagele firmelor si emblemelor;

c) obtine si tine evidenta acordurilor Secretariatului General al Guvernului sau, după caz, al prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, īn circumscriptia teritorială īn care solicitantul si-a stabilit sediul social, privind folosirea firmei īn conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) asigură organizarea īn cadrul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale a activitătii de asistentă acordată persoanelor juridice si persoanelor fizice supuse īnregistrării;

e) asigură īndrumarea metodologică unitară la nivel national;

f) asigură eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru, informatii din registrul comertului si certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societătilor comerciale īn nume colectiv, societătilor comerciale īn comandită simplă si societătilor comerciale cu răspundere limitată, conform Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a īnregistrărilor si de eliberare a informatiilor inclusiv, prin servicii on-line permanente; asigură, la cerere, informarea permanentă asupra cererilor de īnregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale spre solutionare pentru persoanele īnregistrate;

g) asigură coordonarea activitătii de īndrumare si reprezentare legală prin Directia contencios;

h) asigură proiectarea, realizarea, implementarea si īntretinerea sistemului informatic unitar la nivel national;

i) asigură proiectarea formularelor tipizate utilizate īn activitatea registrului comertului;

j) editează Buletinul procedurilor de insolventă īn care se publică citatiile, comunicările instantelor de judecată, hotărārile judecătoresti, convocările si notificările actelor de procedură efectuate de instantele judecătoresti si cele ale practicienilor īn insolventă, după deschiderea procedurii de insolventă, conform dispozitiilor legale īn vigoare;

k) furnizează Buletinul procedurilor de insolventă pe bază de abonament si individual, informatii din Buletinul procedurilor de insolventă, copii ale Buletinului procedurilor de insolventă si copii certificate de pe actele publicate;

l) asigură informarea statistică;

m) asigură administrarea hard si soft a retelelor locale de calculatoare si a comunicatiilor cu oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

n) colaborează cu autoritătile si institutiile publice responsabile pentru elaborarea, actualizarea si utilizarea unor nomenclatoare unitare pe plan national;

o) colaborează cu autoritătile si institutiile publice implicate īn emiterea avizelor prealabile necesare īn vederea constituirii si autorizării functionării comerciantilor, pentru simplificarea procedurilor specifice;

p) asigură accesul solicitantilor la formularele-tip utilizate īn activitate;

q) coordonează activitatea īn domeniul bugetar si financiar-contabil;

r) coordonează activitatea de administrare si gestionare a patrimoniului oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;

s) coordonează activitatea de resurse umane, formare profesională si evaluare a salariatilor Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

t) supraveghează si asigură persoanelor interesate liberul acces la informatiile de interes public conform legislatiei īn vigoare;

u) coordonează activitătile de management al calitătii;

v) coordonează activitătile de securitate si sănătate īn muncă, situatii de urgentă;

w) propune organelor abilitate, spre aprobare, taxele si tarifele ce pot fi percepute de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale si de Oficiul National al Registrului Comertului pentru operatiunile si serviciile prestate;

x) asigură continuitatea aprovizionării cu mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale consumabile specifice activitătii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;

y) asigură si realizează auditul activitătii Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

z) coordonează si controlează activitatea desfăsurată de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

aa) publică pe suport hārtie si/sau electronic ghiduri de informare cu privire la formalitătile necesare īn vederea efectuării īnregistrărilor īn registrul comertului, culegeri privind practica judecătorilor delegati la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale si, după caz, a directorilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, culegeri de practică judiciară ale instantelor īn domeniul insolventei ca urmare a publicării hotărārilor judecătoresti īn Buletinul procedurilor de insolventă, precum si altele asemenea;

bb) asigură informarea permanentă a solicitantilor cu privire la stadiul cererilor de īnregistrare prin mentinerea īn acest scop pe pagina de internet proprie a unui serviciu on-line;

ce) elaborează procedurile de īnregistrare si comunicare la nivelul oficiilor registrelor comertului de pe lāngă tribunale īn vederea solutionării cererilor de īnregistrare, realizează aplicatii informatice specifice si asigură depunerea si prelucrarea cererilor depuse la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale si la Oficiul National al Registrului Comertului pe cale electronică (e-forms);

dd) īn scopul exercitării atributiilor si īndeplinirii functiilor sale, Oficiul National al Registrului Comertului poate apela la consultanti interni si externi, īn conditiile legii, si poate colabora cu institutii, autorităti, organizatii si altele asemenea din tară si din străinătate;

ee) asigură protectia si securitatea sistemului informatic, precum si a datelor si informatiilor īnregistrate īn bazele de date mentinute si administrate de Oficiul National al Registrului Comertului.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului exercită competente si īndeplineste orice alte functii si atributii stabilite prin lege.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Oficiului National al Registrului Comertului

 

ARTICOLUL 6

Personalul Oficiului National al Registrului Comertului

 

(1) Oficiul National al Registrului Comertului functionează potrivit structurilor organizatorice si numărului maxim de posturi prevăzute īn anexele nr. 1, 1a)-1h).

(2) Numărul maxim al posturilor Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale este de 1.787.

(3) Īn subordinea Oficiului National al Registrului Comertului sunt organizate 42 de oficii ale registrului comertului, a căror organigramă este prevăzută īn anexele nr. 2 si 3.


(4) Structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti sunt prevăzute īn anexa nr. 3.

(5) Īn cadrul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, structurile interne - servicii, birouri, colective, birouri teritoriale - si personalul acestora sunt subordonate directorului fiecărui oficiu si conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, care coordonează si controlează īntreaga activitate a acestora.

(6) Structura organizatorică, numărul de personal si coordonatorul biroului teritorial se aprobă de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu avizul Consiliului consultativ, la propunerea fundamentată a directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal. Coordonatorii birourilor teritoriale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, pe o perioadă de 4 ani, mandatul lor putānd fi prelungit pentru aceeasi perioadă.

(7) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale asigură, anterior depunerii cererilor de īnregistrare, servicii de asistentă pentru persoanele supuse obligatiei de īnregistrare īn registrul comertului.

(8) Salarizarea personalului Oficiului National al Registrului Comertului se realizează īn conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reīncadrare īn functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte măsuri īn domeniul bugetar.

 

ARTICOLUL 7

Comunicarea internă

 

(1) Toate comunicările īntre structurile interne ale Oficiului National al Registrului Comertului, precum si īntre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale se fac īn scris, cu indicarea termenelor de răspuns si solutionare, după caz.

(2) Personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale are obligatia respectării secretului de serviciu.

 

SECTIUNEA 1

Conducerea si structurile de coordonare ale Oficiului National al Registrului Comertului

 

ARTICOLUL 8

Directorul general

 

(1) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general selectionat prin concurs organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei. Directorul general este numit prin ordin al ministrului justitiei, īn conditiile legii.

(2) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului este ordonator secundar de credite si reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului īn relatiile cu tertii, fiind conducătorul si coordonatorul activitătii specifice prevăzute de lege, iar īn această calitate:

a) transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite bugetul anual si rectificările acestuia;

b) are obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai īn limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiei publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale;

c) răspunde de angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

d) răspunde de integritatea bunurilor īncredintate Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

e) răspunde de organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat īn administrare si executiei bugetare;

f) răspunde de organizarea sistemului de monitorizare a sistemului de achizitii publice si a programului de lucrări si investitii necesare publice;

g) răspunde de organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului conform prevederilor legale;

h) aprobă planul de organizare a controlului financiar preventiv si a auditului intern;

i) asigură coordonarea si controlul activitătii Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

j) numeste personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, conform art. 10 alin. (6) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, īn limita bugetului aprobat anual si a statelor de personal existente;

k) aprobă īnfiintarea si desfiintarea birourilor teritoriale ale oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale īn baza avizului Consiliului consultativ, tinānd cont de conditiile financiare ale desfăsurării activitătii acestora;

l) stabileste politica referitoare la calitate si modul de implementare si mentinere a sistemului de management al calitătii īn cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale.

m) īnainte de a angaja si utiliza creditele bugetare, respectiv īnainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, ordonatorul de credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, īn special ale economiei si eficientei cheltuielilor. Utilizarea creditelor bugetare trebuie să fie precedată de o evaluare care să asigure că rezultatele obtinute sunt corespunzătoare resurselor utilizate.

(3) Īn realizarea atributiilor sale, directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate delega, prin decizie, competentele ce īi revin, precum si dreptul de semnătură directorilor generali adjuncti, directorilor de directii, directorilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, după caz, īn functie de specificul activitătii acestora. Atunci cānd delegarea se referă la operatiunile specifice angajării, lichidării si ordonantării cheltuielilor care sunt īn competenta sa ca ordonator secundar de credite, īn actul de delegare trebuie specificate limitele si conditiile delegării, respectiv atributiile persoanelor delegate, subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost īmputernicite să efectueze aceste operatiuni si termenul de valabilitate a īmputernicirii. Īn cazul īn care se decide īncetarea delegării, actul de īncetare a delegării se comunică persoanelor mentionate mai sus.

(4) Īn cazul īn care directorul general se află īn imposibilitate temporară de exercitare a atributiilor sale si nu si-a delegat competentele, potrivit alin. (3), ministrul justitiei desemnează dintre directorii generali adjuncti un īnlocuitor al directorului general.

(5) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului aprobă prin decizie:

a) regulamentul intern, cu avizul Consiliului consultativ si după consultarea reprezentantilor salariatilor;

b) instructiuni, proceduri de lucru, alte formulare decāt cele aprobate prin ordin al ministrului justitiei, alte regulamente, īn baza propunerilor directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale.


(6) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului desemnează, prin decizie, pe baza propunerilor făcute de directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sau ale directorilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, după caz, grupurile de lucru constituite la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului īn scopul elaborării documentelor necesare īn vederea desfăsurării unitare a activitătii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului.

(7) Directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului poate dispune, prin decizie, ca din comisiile de analiză, comisiile de lucru, comisiile de verificare, comisiile de cercetare disciplinară si altele asemenea să facă parte directorii generali adjuncti, directorii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, directorii adjuncti ai oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, sefii de servicii si sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului ori al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sau alti salariati, după caz.

 

ARTICOLUL 9

Directorii generali adjuncti

 

(1) Directorul general este ajutat īn activitatea sa de conducere de 2 directori generali adjuncti, potrivit organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Directorii generali adjuncti sunt selectionati prin concurs, organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei si sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, īn conditiile legii.

(3) Directorii generali adjuncti organizează, coordonează si controlează activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, pe baza delegărilor de competentă date de directorul general.

(4) Directorii generali adjuncti reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului īn raporturile cu alte institutii publice, pe baza delegărilor de competentă si de drept de semnătură date de către directorul general.

(5) Directorii generali adjuncti īndeplinesc orice alte atributii rezultate din lege sau din dispozitiile directorului general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 10

Consiliul consultativ

 

(1) Pentru activitatea de īndrumare metodologică, organizare si functionare a registrului comertului, ce revine Oficiului National al Registrului Comertului, directorul general numeste, prin decizie, Consiliul consultativ.

(2) Consiliul prevăzut la alin. (1) este organ consultativ si este format din directorul general, directorii generali adjuncti, directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti. Lucrările de secretariat sunt asigurate de Directia contencios, directorul directiei desemnānd o persoană īn acest sens.

(3) Consiliul consultativ se īntruneste ori de cāte ori este nevoie, la convocarea si sub conducerea directorului general, care este presedintele de drept, iar īn lipsa acestuia, a unuia dintre directorii generali adjuncti. Consiliul consultativ poate fi consultat si prin corespondentă.

(4) Hotărārile adoptate de Consiliul consultativ īn exercitarea atributiilor sale se iau cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenti. Īn caz de paritate, votul directorului general este decisiv. Hotărārile adoptate se supun aprobării, prin decizie, directorului general.

(5) Dezbaterile Consiliului consultativ sunt consemnate īn procesul-verbal de sedintă, care cuprinde discutiile purtate, opiniile exprimate si hotărārile adoptate.

(6) Consiliul consultativ are următoarele atributii:

a) propune si dezbate obiectivele, strategiile si politicile Oficiului National al Registrului Comertului;

b) dezbate proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi prezentat reprezentantilor salariatilor si īnaintează punctul său de vedere directorului general;

c) dezbate problemele care se ridică īn activitatea de tinere a registrelor comertului si stabileste prioritătile de solutionare a acestora, pe care le supune spre aprobare directorului general;

d) avizează si supune spre aprobare directorului general fisele-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului;

e) avizează raportul anual de activitate al Oficiului National al Registrului Comertului;

f) dezbate probleme ce intră īn competenta directorului general, la cererea acestuia;

g) dezbate proiectele de acte normative ce urmează a fi īnaintate Ministerului Justitiei, īn vederea adoptării sau promovării, si transmite punctul său de vedere asupra acestora directorului general.

 

ARTICOLUL 11

Comisia de analiză si practică unitară a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

(1) Īn vederea realizării unei practici unitare a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, se īnfiintează Comisia de analiză si practică unitară a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, denumită īn continuare Comisia. Membrii acesteia sunt numiti, anual, prin decizia directorului general.

(2) Comisia elaborează puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, pe care le aduce la cunostinta tuturor oficiilor.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei se aprobă prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 12

Comitetul de securitate si sănătate īn muncă

 

(1) Īn conformitate cu prevederile Legii securitătii si sănătătii īn muncă nr. 319/2006 si ale Hotărārii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitătii si sănătătii īn muncă nr. 319/2006, la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului functionează Comitetul de securitate si sănătate īn muncă.

(2) Comitetul de securitate si sănătate īn muncă are următoarea componentă:

a) reprezentantul Oficiului National al Registrului Comertului, numit prin decizie a directorului general - presedinte;

b) un reprezentant al colectivului de securitate īn muncă/situatii de urgentă, protectie civilă;

c) un reprezentant al Directiei contencios din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

d) un reprezentant al Directiei economice din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

e) 5 reprezentanti ai lucrătorilor cu răspunderi specifice īn domeniul securitătii si sănătătii lucrătorilor, alesi pe o perioadă de 2 ani;

f) reprezentantul cabinetului medical de medicina muncii.


 

ARTICOLUL 13

Directorii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

(1) Directorii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt selectionati prin concurs, organizat de Ministerul Justitiei, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, īn conditiile legii. Directorii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, īn calitate de angajati, īncheie contract individual de muncă cu Oficiul National al Registrului Comertului, īn calitate de angajator. Īn calitatea lor de angajati, acestia sunt subordonati conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si răspund pentru īndeplinirea atributiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 257-275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, ale clauzelor contractului colectiv de muncă, negociat cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2010, ale prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului intern.

(2) Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti organizează, coordonează si controlează activitătile, īmpreună cu unul sau mai multi directori adjuncti, fiind selectionati prin examen sau concurs si numiti prin ordin al ministrului justitiei, īn conditiile legii, potrivit organigramei aprobate.

(3) Directorii adjuncti ai Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti organizează, coordonează si controlează activitătile pe baza delegărilor de competentă si de drept de semnătură date de directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti.

(4) Directorii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale au atributii si competente de conducere la nivel teritorial, revenindu-le obligatia organizării, coordonării si controlului activitătii desfăsurate īn cadrul oficiului registrului comertului si a personalului din subordine.

(5) Directorii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale colaborează cu directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si au următoarele atributii si obligatii:

a) urmăresc si răspund de aplicarea unitară de către personalul din subordine a legislatiei īn vigoare īn materia īnregistrării īn registrul comertului a īnmatriculării si modificării actelor constitutive ale tuturor persoanelor juridice si fizice īnregistrate īn registrul comertului;

b) asigură si răspund pentru existenta conditiilor necesare pentru transmiterea automată īn format electronic, īn mod continuu, către Oficiul National al Registrului Comertului a tuturor īnregistrărilor efectuate īn registrul teritorial al comertului;

c) asigură si răspund pentru asigurarea conditiilor si implementarea aplicatiilor la nivel teritorial a aplicatiilor informatice realizate de Oficiul National al Registrului Comertului si a tuturor programelor realizate de acesta, precum registratura, condica judecătorului delegat si orice alte evidente;

d) urmăresc si răspund de īntocmirea, conform legii, a notelor de calcul si īncasarea taxelor si tarifelor de către personalul din subordine, precum si de colectarea altor sume prevăzute de legislatia īn vigoare īn competenta oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

e) dispun si urmăresc efectuarea actiunilor de dizolvare judiciară a persoanelor juridice, īn baza īmputernicirii date īn acest sens de directorul general, potrivit legii;

f) solutionează sesizările si reclamatiile formulate la adresa personalului din subordine si īn legătură cu activitatea specifică oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal. Orice sesizare sau reclamatie este comunicată īn scris Oficiului National al Registrului Comertului, īn termen de 24 de ore, īnsotită de măsurile propuse/dispuse. Răspund de rezolvarea īn termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si de personalul din subordine si de tinerea registrului de petitii si reclamatii pentru oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunalul pe care īl conduc;

g) asigură, prin structura de specialitate, evidenta financiar-contabilă la nivel de balantă lunară;

h) īntocmesc propuneri pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, iar după aprobarea acestuia execută si urmăresc īncadrarea īn sumele aprobate;

i) propun anual, īn baza evaluării anuale, tematica programelor de perfectionare si evaluare a pregătirii profesionale a personalului oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, precum si calendarul acestora;

j) asigură īndeplinirea atributiilor dispuse de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului īn legătură cu toate structurile functionale pe care le coordonează;

k) administrează si gestionează bunurile mobile si imobile din patrimoniul afectat oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si răspund de integritatea acestora;

l) propun si asigură īncadrarea salariatilor, potrivit organigramei si statului de functii aprobate prin ordin al ministrului justitiei;

m) negociază, īn baza delegărilor de competentă date de directorul general, anual, salariile cu personalul din subordine, cu respectarea contractului colectiv de muncă si a prevederilor aprobate prin ordin al ministrului justitiei, īn limita bugetului de venituri si cheltuieli;

n) īntocmesc fisa postului pentru fiecare salariat, conform dispozitiilor Oficiului National al Registrului Comertului;

o) controlează si răspund de conduita personalului din subordine īn relatia cu publicul, īn relatiile cu alte autorităti sau institutii publice, īn relatia cu ceilalti salariati si comunică īn termen de 24 de ore conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice fapte si acte ale personalului din subordine de natură a atrage aplicarea unor sanctiuni specifice īncălcării raporturilor de muncă;

p) transmit lunar, sub semnătură, balantele de verificare la Oficiul National al Registrului Comertului, īn termenul legal, si răspund pentru continutul acestora;

q) asigură si răspund de respectarea normelor de ordine si disciplină de către salariatii din subordine, precum si a regulamentului intern;

r) informează īn scris, īn termen de 24 de ore, despre orice date si fapte de natură a afecta īn orice mod imaginea institutiei;

s) comunică īn scris Oficiului National al Registrului Comertului si răspund pentru orice incidente sau disfunctionalităti apărute īn activitatea oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, īn termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunānd si solutiile de remediere, si răspund pentru aceasta;

t) asigură efectuarea activitătilor specifice de asistentă acordate solicitantilor īn conditiile legii, īnainte de depunerea cererilor de īnregistrare;

u) comunică īn scris Oficiului National al Registrului Comertului, īn termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta prin directorul general, directorii generali adjuncti, directiile de specialitate despre activitatea proprie;

v) asigură, prin colaborare cu presedintele tribunalului pe lāngă care functionează, prezenta judecătorului delegat la sediul oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, īn vederea solutionării cererilor prevăzute de lege, si răspund de asigurarea, din punct de vedere administrativ, a conditiilor necesare pentru desfăsurarea sedintelor acestuia;

w) răspund de aplicarea si respectarea normelor privind sănătatea si securitatea īn muncă;

x) colaborează cu institutiile si autoritătile publice īn conditiile legii;


y) emit deciziile si/sau dispozitiile de serviciu necesare desfăsurării activitătii proprii, conform competentelor proprii;

z) īntocmesc si īnaintează la Oficiul National al Registrului Comertului propuneri fundamentate privind activitatea desfăsurată de birourile teritoriale, personalul si spatiul necesar functionării birourilor teritoriale, dotarea materială si tehnică de calcul, cu īncadrarea obligatorie īn bugetul aprobat al oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, conform procedurilor/instructiunilor de lucru aprobate;

aa) organizează, coordonează si controlează activitatea birourilor teritoriale si respectarea prevederilor regulamentului intern, a normelor de securitate si sănătate īn muncă si P.S.I.;

bb) implementează si aplică sistemul de management al calitătii īn cadrul oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunalul pe care īl coordonează;

ce) īndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice activitătii oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunalul pe care īl conduc.

 

ARTICOLUL 14

Directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului

 

Directorii directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului sunt numiti prin decizie a directorului general, fiind selectionati prin concurs/examen organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au următoarele atributii si obligatii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea directiei pe care o conduc si a personalului din subordine, potrivit actelor normative aplicabile, prin emiterea de dispozitii scrise;

b) asigură si răspund de aplicarea si punerea īn practică a deciziilor emise de directorul general, ce le sunt aplicabile;

c) īndeplinesc la termen obligatiile prevăzute de lege sau sarcinile pe care le primesc;

d) asigură īndrumarea metodologică a structurilor interne organizate la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si a personalului acestora, prin emiterea de dispozitii, instructiuni de lucru, proceduri si altele asemenea;

e) īntocmesc fisa postului pentru fiecare salariat subordonat, la propunerea sefilor structurilor subordonate, după caz;

f) informează īn scris directorul general sau directorii generali adjuncti cu privire la problemele specifice si la eventualele disfunctionalităti constatate īn cadrul directiei pe care o conduc;

g) informează īn scris celelalte directii si structuri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale cu privire la activitatea proprie si la implicatiile acesteia asupra īntregii activităti, prin emiterea de note de informare care vor fi afisate pe pagina de intranet a institutiei;

h) propun initierea actiunilor de instruire si evaluare a personalului din subordine, precum si a personalului oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, conform activitătii directiei pe care o coordonează;

i) asigură implementarea si aplicarea sistemului de management al calitătii īn cadrul directiei pe care o coordonează;

j) solutionează sesizările si reclamatiile formulate la adresa personalului din subordine si īn legătură cu activitatea specifică directiei pe care o coordonează si comunică īn scris, īn termen de 24 de ore, conducerii Oficiului National al Registrului Comertului despre acestea si, după caz, măsurile dispuse. Īn acest scop răspund pentru organizarea si rezolvarea īn termen legal a cererilor cu care sunt sesizati din partea tertilor si ale personalului din subordine;

k) comunică īn scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, īn termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

l) controlează si răspund de conduita personalului din subordine īn relatia cu publicul, īn relatiile cu alte autorităti sau institutii publice, precum si īn relatiile dintre personalul din subordine si comunică īn termen de 24 de ore conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice fapte si acte ale personalului din subordine care contravin acestuia, fapte si acte de natură a atrage aplicarea unor sanctiuni specifice īncălcării raporturilor de muncă;

m) comunică īn scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalităti apărute īn activitatea directiei pe care o coordonează, īn termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunānd si solutiile de remediere, si răspund pentru aceasta;

n) comunică īn scris, īn termen de 24 de ore, toate articolele din mass-media īn legătură cu activitatea Oficiului National al Registrului Comertului sau a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale de care au cunostintă, precum si orice alte date si fapte de natură a afecta īn orice mod imaginea institutiei;

o) emit dispozitiile necesare desfăsurării activitătii conform competentelor proprii;

p) răspund de aplicarea si respectarea normelor privind sănătatea si securitatea īn muncă;

q) īndeplinesc orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 15

Sefii de serviciu

 

Sefii de serviciu din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin examen/concurs organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au următoarele atributii si obligatii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea serviciului pe care īl conduc, stabilesc responsabilitătile si atributiile personalului din subordine si le repartizează lucrările, prin emiterea de dispozitii scrise;

b) asigură si răspund de realizarea la termenele stabilite a lucrărilor repartizate structurilor pe care le coordonează;

c) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului;

d) prezintă si sustin, sub semnătură, la conducerea directiei sau, după caz, a Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv a oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal lucrările si corespondenta elaborate īn cadrul serviciului, īn vederea avizării/aprobării;

e) implementează si aplică sistemul de management al calitătii īn cadrul serviciului pe care īl coordonează;

f) emit dispozitiile necesare desfăsurării activitătii conform competentelor proprii;

g) răspund de aplicarea si respectarea normelor privind sănătatea si securitatea īn muncă;

h) comunică īn scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, īn termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

i) īi sesizează de urgentă directorului directiei sau, după caz, directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalităti apărute īn activitatea serviciului pe care īl coordonează, īn termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunānd si solutiile de remediere, si răspund pentru aceasta;

j) īndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhică īn legătură cu activitatea serviciului pe care īl coordonează.


 

ARTICOLUL 16

Sefii de birouri

 

Sefii de birouri din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt numiti prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, fiind selectionati prin concurs/examen organizat de Oficiul National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei, si au următoarele atributii si obligatii:

a) organizează, coordonează si controlează activitatea biroului pe care īl conduc, stabilesc responsabilitătile si atributiile personalului din subordine si le repartizează lucrările prin emiterea de dispozitii scrise;

b) răspund de realizarea la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;

c) semnează toate documentele elaborate, care angajează activitatea biroului, pentru a fi prezentate sefului de serviciu īn vederea avizării;

d) realizează efectiv o parte din lucrările specifice biroului;

e) implementează si aplică sistemul de management al calitătii īn cadrul biroului pe care īl coordonează;

f) emit dispozitiile necesare desfăsurării activitătii, conform competentelor proprii;

g) răspund de aplicarea si respectarea normelor privind sănătatea si securitatea īn muncă;

h) comunică īn scris conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, īn termenul stabilit, orice informatii solicitate de acesta despre activitatea proprie;

i) īi sesizează de urgentă sefului serviciului sau, după caz, directorului directiei, directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal ori conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice incidente sau disfunctionalităti apărute īn activitatea biroului pe care īl coordonează, īn termen de 24 de ore de la aparitia acestora, propunānd si solutiile de remediere, si răspund pentru aceasta;

j) īndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhică īn legătură cu activitatea biroului pe care īl coordonează.

 

ARTICOLUL 17

Structurile

 

            Structuri organizatorice, īn cadrul cărora se desfăsoară acelasi tip de activităti, sunt formate din două sau mai multe persoane cu atributii specifice activitătii desfăsurate. Acestea se regăsesc īn statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului

 

ARTICOLUL 18

Directia contencios

 

(1) Directia contencios asigură si răspunde, īn principal, de:

a) reprezentarea si apărarea drepturilor si intereselor institutiei īn instantă si īn raporturile cu alte persoane fizice sau juridice īn toate fazele procesuale, inclusiv īn caz de conciliere;

b) avizarea pentru legalitate si contrasemnarea tuturor proiectelor de contracte care urmează să fie īncheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, precum si a altor acte care produc efecte juridice;

c) avizarea pentru legalitate a deciziilor emise de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului si a oricăror altor documente care angajează institutia īn relatiile cu terti;

d) aducerea la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale a actelor normative cu implicatii īn activitatea acestora si acordarea de asistentă juridică de specialitate, prin īntocmirea de puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor;

e) participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative īn colaborare cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului.

(2) Īn cadrul Directiei contencios functionează Serviciul contencios si Serviciul īndrumare si informare publică.

A. Īn cadrul Serviciului contencios functionează structura de reprezentare si solutionare petitii si sesizări si structura de avizare.

I. Structura de reprezentare si solutionare petitii si sesizări are următoarele atributii:

a) redactează si depune la instantă cererile de chemare īn judecată, īntāmpinările, notele de sedintă, probele si concluziile scrise, precum si motivele care stau la baza exercitării căilor de atac īmpotriva hotărārilor judecătoresti, atunci cānd este cazul, īn dosarele īn care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt parte;

b) reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale īn fata instantelor judecătoresti, īn toate cauzele īn care sunt parte, precum si īn fata altor organe jurisdictionale si/sau propune delegarea dreptului de reprezentare către un consilier juridic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

c) monitorizează si controlează activitatea oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, potrivit competentelor sale, precum si īn legătură cu litigiile īn care au calitatea de parte;

d) elaborează acte de procedură-cadru, īn vederea unei reprezentări unitare;

e) tine evidentele litigiilor īn care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt parte, īn baza comunicărilor făcute de acestea conform deciziei directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;

f) elaborează si prezintă conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, ori de cāte ori apreciază că este necesar, propuneri argumentate privind promovarea căilor de atac īmpotriva hotărārilor judecătoresti īn care sunt parte Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

g) elaborează si prezintă conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, ori de cāte ori apreciază că este necesar, propuneri motivate de solutionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;

h) elaborează si prezintă conducerii Oficiului National al Registrului Comertului informări referitoare la cazuistica īn care Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt parte;

i) participă la cercetările administrative, respectiv cercetarea disciplinară īn cazul săvārsirii de abateri de la regulamentul intern;

j) elaborează si redactează deciziile directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;

k) īntocmeste orice alte acte procedurale īn legătură cu reprezentarea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

l) asigură analiza reclamatiilor si sesizărilor primite si formulează răspunsuri īn conditiile legii. Īn acest sens formulează răspuns la reclamatiile, sesizările, memoriile si altele asemenea adresate Oficiului National al Registrului Comertului si/sau oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale de către autoritătile publice si alte persoane fizice si juridice, comunică structurilor Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale puncte de vedere īn acest domeniu si tine registrul unic de petitii si reclamatii;

m) īnregistrează si solutionează reclamatiile telefonice privind activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, primite din partea comerciantilor sau a reprezentantilor acestora;

n) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

II. Structura de avizare are următoarele atributii:

a) participă si asigură consultantă juridică īn cursul procedurii de atribuire a contractelor ce urmează a fi īncheiate de Oficiul National al Registrului Comertului;

b) asigură consultantă juridică la derularea procedurilor de achizitie publică, la solutionarea contestatiilor;

c) avizează sub aspectul legalitătii si contrasemnează toate contractele care urmează să fie īncheiate de Oficiul National al Registrului Comertului si/sau oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

d) avizează din punctul de vedere al legalitătii orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Oficiului National al Registrului Comertului īn calitate de ordonator secundar de credite;

e) avizează din punctul de vedere al legalitătii orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sau ale personalului acestora;

f) avizează pentru legalitate răspunsurile directiilor de specialitate cu privire la solicitările, reclamatiile, sesizările si contestatiile īn legătură cu relatiile de muncă īnaintate de salariatii institutiei;

g) elaborează deciziile emise de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului si avizează din punct de vedere al legalitătii orice alte documente care angajează institutia īn relatiile cu terti;

h) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

B. Īn cadrul Serviciului īndrumare si informare publică functionează structura īndrumare si informare publică si structura relatii interinstitutionale

I. Structura īndrumare si informare publică desfăsoară următoarele activităti:

a) aduce la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale actele normative cu implicatii īn activitatea acestora si acordă asistentă juridică de specialitate, īntocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare si aplicare a legilor, la solicitarea scrisă a structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, potrivit competentei sale;

b) elaborează precizări punctuale pentru aplicarea reglementărilor legale īn vigoare, la solicitarea expresă a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

c) sesizează, īn scris, conducerea Oficiului National al Registrului Comertului īn legătură cu aspectele de natură juridică ridicate de aplicarea actelor normative si propune solutii unitare potrivit competentei sale;

d) elaborează proiectul de Regulament de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si a regulamentului intern, īn colaborare cu Directia managementul calitătii, organizare, arhivă si cu Directia management resurse umane;

e) īntocmeste pe baza propunerilor cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului proiectul planului de măsuri, modul de prevenire si combatere a coruptiei, pe care īl transmite Consiliului consultativ spre avizare;

f) colaborează cu celelalte directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului cu privire la proiectele legislative si modificările legislative cu impact asupra activitătii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

g) propune, īmpreună cu directiile de specialitate implicate, proiectul de hotărāre a Guvernului specific aprobării taxelor si tarifelor;

h) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

II. Structura relatii interinstitutionale are următoarele atributii:

a) asigură, īn colaborare cu celelalte directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative privitoare la sau avānd incidentă asupra activitătii registrului comertului;

b) asigură colaborarea cu institutiile initiatoare ale unor acte normative cu implicatii īn activitatea oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, la solicitarea acestora, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, īn acest sens formulānd si comunicāndu-le acestora punctul de vedere al Oficiului National al Registrului Comertului;

c) participă la elaborarea si/sau derularea unor proiecte initiate de Ministerul Justitiei pentru īndeplinirea obligatiilor Romāniei īn calitate de stat membru al Uniunii Europene;

d) asigură colaborarea cu institutiile corespondente din alte state, cu organisme internationale al căror membru este Oficiul National al Registrului Comertului, precum si cu orice alte organisme internationale īn derularea de proiecte ce au legătură cu activitatea registrului comertului;

e) elaborează sau, după caz, participă la elaborarea raportărilor solicitate de Ministerul Justitiei pentru īndeplinirea obligatiilor Romāniei īn calitate de stat membru al Uniunii Europene sau īn cadrul altor proiecte, īn colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei;

f) participă la elaborarea modificărilor aduse legislatiei romāne īn vigoare potrivit solicitărilor Comisiei Europene, Băncii Mondiale si altor organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei, īn colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei;

g) colaborează cu autoritătile publice competente pentru autorizarea functionării persoanelor juridice pe baza declaratiei-tip pe propria răspundere, precum si cu oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale īn acest domeniu;

h) asigură informarea initială a solicitantilor cu privire la categoriile de informatii existente īn registrul central computerizat, precum si informarea privind serviciile oferite de Oficiul National al Registrului Comertului;

i) elaborează proiectul protocoalelor de furnizare a informatiilor si al celor privind relatiile interinstitutionale specifice activitătii desfăsurate de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

j) furnizează īn mod prompt si complet informatiile de interes public, īn urma solicitării verbale sau scrise, adresată de mass-media, potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare;

k) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.


 

ARTICOLUL 19

Serviciul audit public intern

 

Serviciul audit public intern functionează la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului īn subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are următoarele atributii:

a) elaborează norme metodologice specifice activitătii de audit public intern, conform Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, cu avizul organului ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, după caz, Unitatea Centrală de Armonizare a Auditului Public Intern (U.C.A.A.P.I.);

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;

d) informează organul ierarhic superior, respectiv Ministerul Justitiei sau, după caz, U.C.A.A.P.I. despre recomandările neīnsusite de către conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, precum si despre consecintele neimplementării acestora;

e) īntocmeste lunar si ori de cāte ori este necesar raportul privind constatările, concluziile si recomandările rezultate din activitătile sale de audit, īn vederea afisării acestuia pe pagina de intranet a institutiei, după avizarea acestora de către conducerea Oficiului National al Registrului Comertului;

f) elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern;

g) īn cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat conducerii Oficiului National al Registrului Comertului si structurii de control intern abilitate;

h) desfăsoară misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse īn planul anual de audit public intern;

i) desfăsoară misiuni de consiliere formalizate, cuprinse īntr-o sectiune distinctă a planului anual de audit intern, efectuate prin abordări sistematice si metodice, conform unor proceduri prestabilite avānd un caracter formalizat;

j) desfăsoară misiuni de consiliere cu caracter informai, realizate prin participarea īn cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durată determinată, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informatii, urmānd a se desfăsura după procedurile specifice acestora;

k) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 20

Corpul de inspectie generală

 

(1) Corpul de inspectie generală functionează la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului īn subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are următoarele atributii principale:

a) exercită controlul intern privind respectarea prevederilor legale īn cadrul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si verifică eficienta si transparenta activitătii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

b) exercită controlul, īn conditiile stabilite de regulamentul propriu de exercitare a atributiilor sale, aprobat prin decizie a directorului general, asupra activitătii oficiilor registrului de pe lāngă tribunale, asa cum este stabilită prin lege, prezentul regulament ori prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;

c) urmăreste implementarea politicilor si strategiilor īn domeniul controlului la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

d) face propuneri de īmbunătătire privind controlul specific, potrivit competentei sale, conform reglementărilor legale īn vigoare;

e) colaborează cu entităti care au atributii de control al activitătii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, conform prevederilor actelor normative care reglementează acest control;

f) propune măsuri de corectare a disfunctionalitătilor sesizate īn activitatea de control, pe care le īnaintează conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

g) īndeplineste orice alte atributii stabilite de actele normative īn vigoare, cu exceptia prevederilor Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;

h) cercetează, din dispozitia directă a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, sesizările primite de la institutiile si autoritătile publice, organisme neguvernamentale si cetăteni cu privire la activitatea institutiei.

(2) Īn realizarea atributiilor de control, directorii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si īntregul personal al Oficiului National al Registrului Comertului au obligatia să pună la dispozitia reprezentantilor Corpului de inspectie generală documentele si informatiile solicitate īn termenul stabilit de acestia.

(3) Pentru realizarea atributiilor sale, personalul Corpului de inspectie generală efectuează controale directe, īntocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze si măsurile propuse, care sunt prezentate spre aprobare directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului. După caz, actele de control aprobate de directorul general se transmit institutiilor statului competente să solutioneze aspectele sesizate prin acestea, conform legii.

 

ARTICOLUL 21

Directia economică

 

(1) Directia economică asigură si răspunde de īndeplinirea atributiilor ce revin Oficiului National al Registrului Comertului īn următoarele domenii:

a) elaborarea, fundamentarea si urmărirea obtinerii aprobării ordonatorului principal de credite pe proiectul de buget pentru anul următor si, īn perspectivă, pentru un număr de 3 ani, precum si pe propunerile de rectificare a bugetului pe anul īn curs;

b)financiar-contabil;

c) administrarea si gestionarea patrimoniului aflat īn administrare constituit la nivel central si teritorial;

d) achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrărilor necesare realizării rolului său, gestionānd cu eficientă creditele bugetare aprobate si repartizate, īn limitele prevederilor bugetare si destinatiilor aprobate si ale programului anual al achizitiilor publice;

e) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, conform domeniului său de activitate.

(2) Directia economică are următoarele atributii la nivel central:

a) fundamentează si elaborează proiectul de buget al Oficiului National al Registrului Comertului, avānd ca sursă de finantare bugetul de stat, ca urmare a analizei propunerilor directiilor acestuia si propunerilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;


b) īntocmeste situatiile financiare anuale, trimestriale si, după caz, lunare, pe baza datelor centralizate īn balanta de verificare;

c) efectuează periodic inventarierea patrimoniului, potrivit dispozitiilor legale;

d) centralizează si analizează propunerile primite de la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, īn vederea elaborării proiectului de buget;

e) īntocmeste documentele necesare angajării, lichidării, ordonantării cheltuielilor, īn limita creditelor bugetare aprobate, si asigură efectuarea plătilor aferente;

f) urmăreste angajarea si utilizarea creditelor bugetare aprobate si repartizate, īn conditiile unei bune gestiuni financiare, cu respectarea dispozitiilor legale;

g) tine registrele contabile prevăzute de lege;

h) asigură conditii pentru organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform dispozitiilor legale;

i) tine evidenta tuturor operatiunilor financiare;

j) urmăreste modul īn care se gestionează patrimoniul īn conditii de eficientă maximă;

k) urmăreste realizarea ultimei faze a procesului executiei bugetare, cu respectarea prevederilor legale;

l) verifică si avizează pentru controlul financiar preventiv operatiunile prevăzute īn Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

m) asigură achizitionarea bunurilor, serviciilor si lucrărilor necesare realizării rolului său, gestionānd cu eficientă resursele financiare, īn limitele bugetului aprobat si ale programului anual aprobat al achizitiilor publice.

(3) Directia economică are următoarele atributii la nivel teritorial:

a) asigură īndrumarea metodologică a activitătii financiar-contabile pe linie de achizitii publice si administrare a patrimoniului, desfăsurată de personalul de specialitate economică din teritoriu, conform planului aprobat de Ministerul Justitiei la propunerea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului;

b) asigură supravegherea si controlul activitătii desfăsurate pe linie financiar-contabilă si de achizitii publice desfăsurate de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale.

(4) Īn cadrul Directiei economice functionează următoarele structuri:

a) Serviciul financiar, format din:

- Biroul financiar, buget, salarii;

b) Serviciul contabilitate, format din:

- Biroul evidentă contabilă, metodologie, analiză;

c) Serviciul achizitii publice, format din:

- Biroul plan achizitii;

- Biroul achizitii;

- Biroul administrativ.

(5) Serviciul financiar are īn organizare Biroul financiar, buget, salarii si are următoarele atributii:

a.1. Īn ceea ce priveste operatiunile de trezorerie, derulează operatiunile cu Trezoreria Statului, avānd următoarele atributii:

a. 1.1. Īntocmeste documentele de plată pentru operatiunile financiare, potrivit reglementărilor īn vigoare;

a.1.2. Īntocmeste documentele necesare angajării, lichidării, ordonantării si plătii cheltuielilor, īn limita creditelor aprobate si repartizate;

a.1.3. efectuează ridicările si depunerile de numerardin si īn contul deschis la dispozitia Oficiului National al Registrului Comertului;

a.1.4. efectuează plata drepturilor bănesti ale salariatilor si/sau tertilor si răspunde pentru īntocmirea corectă a formelor de plată;

a.2. Īn ceea ce priveste obligatiile fiscale:

a.2.1. răspunde de īndeplinirea obligatiilor fiscale atāt pentru Oficiul National al Registrului Comertului, cāt si pentru oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, referitoare la impozitele si taxele cuvenite bugetului de stat si bugetelor locale, impozitele si contributiile la fondurile speciale aferente drepturilor salariale si altor beneficiari, stipulate īn actele normative aprobate;

a.2.2. Īntocmeste si depune lunar declaratiile privind īndeplinirea obligatiilor de natură fiscală, cu respectarea dispozitiilor legale, si răspunde pentru corecta īntocmire a acestora;

a.3. Īn ceea ce priveste bugetul:

a.3.1. Īn baza analizelor economice, face propuneri īn vederea fundamentării si elaborării proiectului bugetului Oficiului National al Registrului Comertului;

a.3.2. centralizează si analizează propunerile primite de la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, īn vederea elaborării proiectului de buget;

a.3.3. tine evidenta angajamentelor legale si bugetare, potrivit legii, si urmăreste executia bugetului;

a.3.4. Īntocmeste lista de dotări independente, īn baza solicitărilor fundamentate de directiile Oficiului National al Registrului Comertului, pe care o supune aprobării, potrivit competentelor;

a.4. Īn ceea ce priveste alte activităti financiare:

a.4.1. Īntocmeste si verifică decontarea cheltuielilor privind cazarea, diurna si transportul salariatilor aflati īn delegatie īn tară si īn străinătate;

a.4.2. verifică deconturile privind cheltuielile materiale efectuate cu numerar;

a.4.3. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate;

a.4.4. Īntocmeste trimestrial raportul privind activitatea de control financiar preventiv;

a.4.5. Īntocmeste si transmite ordonatorului principal de credite situatii lunare cu privire la cheltuielile de publicitate si la monitorizarea cheltuielilor de investitii;

b.1. Īn ceea ce priveste relatia cu salariatii:

b.1.1. Īntocmeste fisierele cu modificări īn structura personalului si le transmite īn teritoriu;

b.1.2. operează datele din foaia colectivă de prezentă transmise din teritoriu si verifică pontajul;

b.1.3. calculează drepturile bănesti cuvenite salariatilor pe baza contractelor individuale, actelor aditionale, deciziilor primite de la Directia management resurse umane si a fiselor de prezentă primite de la serviciile/birourile economice ale oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, īn vederea achitării acestora la datele stabilite;

b.1.4. procedează la recalcularea drepturilor salariale cuvenite pe baza documentelor existente si a eventualelor hotărāri judecătoresti care trebuie puse īn aplicare;

b.1.5. Īntocmeste notele contabile lunare si le transmite īn teritoriu;

b.1.6. Īntocmeste situatii lunare legate de monitorizarea cheltuielilor de personal si le transmite la Ministerul Justitiei;

b.1.7. Īntocmeste statistica cāstigurilor salariale;

b.1.8. operează, ori de cāte ori este necesar, īn statul de personal modificările privind drepturile de natură salarială;

b.1.9. tine evidenta concediilor de odihnă, a concediilor medicale si de maternitate si asigură achitarea integrală si la timp a drepturilor bănesti cuvenite;

b.1.10. Īntocmeste documentele de plată către unitătile bancare, respectiv borderourile cu drepturile bănesti ale salariatilor care posedă cārduri;

b.1.11. depune la unitătile bancare cererile privind emiterea de cārduri pentru nou-angajati, depune lunar situatia persoanelor cărora Ie-a īncetat contractul individual de muncă si a documentatiilor privind acordarea facilitătilor de trezorerie (overdraft), ori de cāte ori este cazul;

b.1.12. Īntocmeste fisele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite, si le transmite, īn termen legal, atāt unitătii fiscale, cāt si personalului;

b.1.13. tine evidenta individuală a drepturilor salariale si de personal acordate īn cursul anului si urmăreste reflectarea īn contabilitate a debitelor create si provenite din drepturi de personal, ocupāndu-se de lichidarea acestora;

b.1.14. eliberează adeverintele ce cuprind cāstigurile salariale realizate de salariati;

b.1.15. tine evidenta individuală a drepturilor salariale si de personal acordate īn cursul anului;

b.1.16. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(6) Serviciul contabilitate are īn organizare Biroul evidentă contabilă, metodologie, analiză si are următoarele atributii:

a.1. Īn ceea ce priveste īnregistrările īn contabilitate pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale:

a.1.1. organizează, coordonează si controlează activitatea contabilă, īn conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată; răspunde de efectuarea corectă si la timp a īnregistrărilor contabile;

a. 1.2. Īntocmeste notele contabile pentru orice operatiune care afectează patrimoniul institutiei, iar documentele justificative care stau la baza īnregistrărilor īn contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au īntocmit, vizat si aprobat ori īnregistrat īn contabilitate;

a.1.3. Īntocmeste fisele conturilor, analizează si urmăreste soldurile conturilor;

a. 1.4. Īnregistrează īn contabilitate operatiunile patrimoniale īn mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de īntocmire sau de intrare īn institutie, si sistematic īn conturi sintetice si analitice, cu ajutorul registrului-jurnal;

a.1.5. verifică īnregistrarea īn contabilitate a drepturilor de natură salarială, a decontărilor cu personalul si a celorlalte decontări care intră īn categoria cheltuielilor de personal, prin analiza fiselor de cont;

a.1.6. Īntocmeste facturile fiscale pentru operatiunile financiare, potrivit reglementărilor īn vigoare;

a. 1.7. urmăreste procesul de decontare a sumelor īncasate de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

a.1.8. verifică toate operatiunile consemnate de Trezoreria Statului īn extrasele de cont;

a.1.9. verifică si īnregistrează īn contabilitate documentele care stau la baza operatiunilor de īncasări si plăti cuprinse īn registrul de casă;

a.2. Īn ceea ce priveste inventarierea patrimoniului si evaluarea elementelor patrimoniale pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale:

a.2.1. asigură evidenta cantitativ-valorică a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe aflate īn patrimoniu;

a.2.2. evidentiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, consemnate īn procesele-verbale de inventariere, care se īnregistrează atāt īn evidenta tehnico-operativă, cāt si īn contabilitate; toate elementele de activ si de pasiv inventariate si grupate după natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, se īnregistrează īn registrul-inventar; datele īnregistrate īn contabilitate si īn bilantul contabil sunt puse de acord cu situatia reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarierii anuale;

a.2.3. urmăreste reflectarea īn contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale;

a.2.4. elaborează indicatii metodologice pentru evaluarea la valoarea contabilă a bunurilor de natura imobilizărilor, stocurilor si a celorlalte bunuri, la preturile la care acestea au fost īnregistrate īn contabilitate la intrarea īn patrimoniu;

a.2.5. Īntocmeste situatia bunurilor depreciate si fără miscare si īnaintează propuneri pentru valorificarea lor;

a.2.6. comunică directiilor de specialitate creantele si obligatiile incerte īn vederea dispunerii măsurilor corespunzătoare;

a.2.7. evaluează la valoarea lor nominală creantele si obligatiile fată de terti;

a.2.8. asigură evaluarea la valoarea de utilitate a fiecărui element din bunurile depreciate, īn functie de utilitatea bunului īn institutie si de pretul pietei;

a.2.9. evaluează la cursul īn vigoare creantele, obligatiile, precum si disponibilitătile īn devize;

a.3. Īn ceea ce priveste situatiile lunare, trimestriale si anuale:

a.3.1. stabileste totalul sumelor debitoare si creditoare, precum si soldul final al fiecărui cont;

a.3.2. Īntocmeste balanta de verificare (sintetică si analitică) centralizată pe total Oficiul National al Registrului Comertului si pe oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, asigurānd egalitatea dintre totalul sumelor debitoare si creditoare si totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor;

a.3.3. verifică si centralizează balantele lunare ale oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

a.3.4. Īntocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale, ce se compun din bilant, cont de executie bugetară si anexe, acestea incluzānd situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute;

a.3.5. pune la dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului orice date continute īn evidentele contabile;

a.4. Īn ceea ce priveste activitatea de analiză economică:

a.4.1. Īntocmeste pentru conducerea Oficiului National al Registrului Comertului informări si analize privind situatia principalilor indicatori economico-financiari si de eficientă (lunar si anual);

a.4.2. Īntocmeste situatia operativă a īncasărilor din extrasele conturilor de trezorerie si din registrul de casă si ia măsuri pentru urgentarea īncasării facturilor si īmbunătătirea sistemului de plăti on-line sau īn orice altă modalitate;

a.4.3. Īntocmeste note, informări si analize dispuse de conducerea institutiei;

a.4.4. asigură aplicarea legislatiei īn acest domeniu si aduce la cunostinta conducerii aparitia unor situatii financiare neprevăzute;

a.4.5. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(7) Serviciul achizitii publice, īn vederea realizării atributiilor ce rezultă din aplicarea prevederilor legale īn vigoare īn domeniul achizitiilor publice, solicită sprijinul celorlalte structuri organizatorice ale institutiei, īn functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate īn contextul procedurii de atribuire. De asemenea, poate solicita organelor cu drept de decizie, atunci cānd situatia o impune, achizitionarea de servicii de consultantă, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, īn scopul elaborării documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire. Serviciul achizitii publice este organizat īn birouri grupate pe activităti, astfel:

a) Biroul plan achizitii are următoarele atributii:


a.1. Īntocmeste proiectul programului anual al achizitiilor publice, īn baza solicitărilor fundamentate ale directiilor si ale oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, ce au stat la baza proiectului de buget, pe care īl supune aprobării, potrivit competentelor;

a.2. propune modificarea programului anual al achizitiilor publice ori de cāte ori respectivele necesităti nu au fost cuprinse īn varianta initială, iar introducerea acestora īn program este permisă de asigurarea surselor de finantare;

a.3. asigură repartizarea trimestrială a informatiilor cuprinse īn programul anual de achizitii, īn functie de oportunitate, de gradul de prioritate, de contractele de achizitie publică aflate īn derulare si de anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate;

a.4. efectuează studiul de piată īn vederea stabilirii valorilor estimate ale contractelor ce urmează a fi incluse īn programul de achizitii, īn cazul acelor achizitii care tin de asigurarea conditiilor de lucru;

a.5. solicită si analizează situatia stocurilor finale lunare pentru stabilirea obiectivă a necesarului de produse;

a.6. participă, după caz, ca membru īn comisia de elaborare a documentatiei de atribuire, īn special la īntocmirea fisei de date a achizitiei, sau īn comisiile de evaluare a ofertelor;

a.7. urmăreste īntocmirea dosarului achizitiei publice pentru contractul īn cauză, urmărind cuprinderea tuturor documentelor si actelor care au stat la baza atribuirii;

a.8. atunci cānd situatia o impune, īndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, respectiv anunturile de intentie, anunturile de participare, anunturile de atribuire, invitatiile de participare, precum si comunicările către participanti cu privire la rezultatele procedurilor de achizitie;

a.9. notifică Ministerul Finantelor Publice sau orice entitate prevăzută de legislatie cu privire la verificarea procedurală, cu respectarea dispozitiilor legale īn vigoare;

a. 10. ca responsabil cu derularea contractului, urmăreste ca bunurile, serviciile sau lucrările ce urmează a fi facturate si plătite să fie īn concordantă din punctul de vedere al cantitătii, calitătii si valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, după caz;

a.11. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul achizitii are următoarele atributii:

1. privind activitatea de achizitii:

b.1. efectuează achizitiile de bunuri, servicii si lucrări prevăzute īn programul anual, aprobat potrivit competentelor, prin procedurile prevăzute de lege;

b.2. asigură īntocmirea documentatiei de atribuire a contractelor, īn baza caietelor de sarcini elaborate de structurile utilizatoare, īn concordantă cu prevederile legislatiei īn vigoare;

b.3. participă, după caz, ca membru īn comisia de elaborare a documentatiei de atribuire, īn special la īntocmirea fisei de date a achizitiei;

b.4. Īntocmeste dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract, urmărind cuprinderea tuturor documentelor si actelor care au stat la baza atribuirii;

b.5. după caz, īntocmeste proiectele-cadru si proiectele de contracte de achizitii de bunuri, servicii si lucrări, pe care le comunică spre avizare pentru legalitate Directiei contencios; derulează contractele, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau altor obligatii contractuale si informează directiile de specialitate pentru propunerea măsurilor necesare recuperării eventualelor prejudicii;

b.6. aduce la cunostinta directiilor/oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sau responsabilului de contract contractele de achizitie publică īncheiate;

b.7. asigură aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică; alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică se realizează īn functie de valoarea estimată de produse, servicii sau lucrări, conform sistemului de grupare si codificare, cumulată pe parcursul anului bugetar; la estimarea valorii se vor lua īn considerare toate costurile aferente, modalitatea de dobāndire din optiunile posibile, eventualele majorări ca urmare a acceptării ajustării pretului contractului, precum si orice eventuale suplimentări fată de obiectul initial;

b.8. Īndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, respectiv anunturile de intentie, anunturile de participare, anunturile de atribuire, invitatiile de participare, precum si comunicările către participanti cu privire la rezultatele procedurilor de achizitie;

b.9. notifică Ministerul Finantelor Publice cu privire la verificarea procedurală, cu respectarea dispozitiilor legale īn vigoare;

b.10. participă ca membru īn comisii de elaborare a documentatiilor de atribuire si/sau īn comisii de evaluare a ofertelor, aplicāndu-i-se dispozitiile legale īn vigoare īn materia achizitiilor publice;

b. 11. participă la elaborarea de note justificative ce contin motivarea īndeplinirii unor cerinte minime de către ofertanti, cu referire la situatia economică si financiară sau la capacitatea tehnică si/sau profesională, pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate;

b.12. participă la elaborarea de note justificative ce contin criteriile de atribuire ce urmează a fi aplicate, pe care le supune aprobării conducerii institutiei, cu avizul directiilor de specialitate implicate;

b.13. colaborează la elaborarea propunerilor privind punctul de vedere asupra contestatiilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică;

b.14. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate;

2. privind activitatea de investitii:

b.1. elaborează propuneri de investitii si reparatii capitale ale mijloacelor fixe si obiectelor de inventar; ia măsuri īn vederea īntretinerii si efectuării de reparatii la activele din patrimoniul aflat īn administrarea institutiei, īn regie proprie sau cu terti;

b.2. colaborează la actiunile de inventariere a bunurilor si valorilor pe care le gestionează, făcānd propuneri de noi dotări (mijloace fixe si obiecte de inventar);

b.3. participă ca membru īn cadrul comisiilor de elaborare a documentatiei de atribuire a contractelor avānd ca obiect achizitia mijloacelor fixe si obiectelor de inventar si, după caz, īn cadrul comisiei de evaluare a ofertelor.

(8) Biroul administrativ are următoarele atributii:

a) administrează si gestionează bunurile mobile si imobile din patrimoniul aflat īn administrare, indiferent de titlul cu care sunt detinute, si urmăreste folosirea sau exploatarea bunurilor din dotare pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor īn vigoare, conform planului aprobat de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului;

b) organizează gestionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, a materialelor si pieselor de schimb, a carburantilor, lubrifiantilor si a altor valori materiale aflate īn dotare si asigură īnscrierea numărului de inventar pe mijloacele fixe;


c) organizează si controlează modul de tinere a evidentei operative de către salariatii cu atributii de gestionar si ia măsurile necesare pentru asigurarea conditiilor legale de gestionare;

d) asigură distribuirea produselor achizitionate si urmăreste utilizarea eficientă a acestora, cu īncadrarea īn normativele aprobate;

e) asigură parcurgerea tuturor etapelor necesare pentru distribuirea tichetelor de masă către salariati, cu respectarea prevederilor legale;

f) administrează si gestionează parcul auto din patrimoniul aflat īn administrare, indiferent de titlul cu care sunt detinute;

g) organizează gestionarea pieselor de schimb, a carburantilor si a lubrifiantilor si urmăreste folosirea sau exploatarea parcului auto pentru satisfacerea nevoilor institutiei, potrivit destinatiei acestora si cu respectarea normativelor īn vigoare;

h) organizează īntretinerea si efectuarea reparatiilor parcului auto, īn regie proprie sau cu terti, fundamentează si īnaintează propuneri privind aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanti, precum si de īncheiere a politelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto si CASCO pentru toate autovehiculele din dotare;

i) urmăreste derularea contractelor īncheiate avānd ca obiect serviciile de īntretinere si reparatii pentru autoturisme, confirmānd īndeplinirea obligatiilor īn vederea efectuării plătii;

j) organizează si supraveghează activitatea de exploatare a parcului auto, urmăreste si īndrumă metodologic aplicarea dispozitiilor legale privind conditiile ce trebuie īntrunite pentru circulatia pe drumurile publice, care intră īn competenta sa;

k) tine evidenta trimiterilor postale pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale si īntocmeste notele de aprobare pentru propunerile de ordonantare postale, cu īncadrarea īn bugetul de venituri si cheltuieli;

l) organizează activitătile pentru care are dotări si personal, iar pentru alte activităti necesare propune īncheierea de contracte de prestări de servicii cu tertii si urmăreste realizarea acestora, confirmānd plata;

m) fundamentează si īnaintează propuneri īn vederea asigurării necesarului de produse, servicii si lucrări pentru buna desfăsurare a activitătii;

n) acordă viza „bun de plată" si viza „compartiment" pe facturi si pe alte documente de plată, confirmānd astfel livrarea de produse, prestarea de servicii sau executarea de lucrări;

o) fundamentează si īnaintează propuneri de casare a bunurilor din dotare la comisiile de inventariere, cu respectarea dispozitiilor legale īn vigoare, si asigură valorificarea materialelor rezultate prin dezmembrarea bunurilor pentru care se obtine aprobarea;

p) urmăreste īncadrarea īn plafoanele stabilite privind consumurile legate de utilizarea sistemului de telefonie fixă si mobilă si stabileste sumele ce urmează a fi recuperate;

q) īntocmeste si depune, sub semnătura persoanelor autorizate, la autoritătile fiscale competente declaratiile anuale privind mijloacele auto aflate īn patrimoniul institutiei; urmăreste achitarea obligatiilor către bugetul local, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare;

r) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

(9) Controlul financiar preventiv (C.F.R) se exercită de persoanele propuse de directorul general spre a fi aprobate de ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Justitiei, pe baza dosarelor complete ale acestor persoane, īntocmite īn conformitate cu prevederile legale, respectiv dispozitiile cap. III pct. 6 din Codul specific de norme profesionale.

 

ARTICOLUL 22

Directia registrul comertului central computerizat

 

(1) Directia registrul comertului central computerizat asigură si răspunde de:

a) administrarea registrelor comertului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate īn cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme si embleme, arhiva de documente pe suport hārtie si īn format electronic, coordonarea īntretinerii si administrării acestora la nivel teritorial;

b) arhivarea electronică a cererilor de īnregistrare si a documentelor aflate īn sustinerea acestora depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti;

c) asigurarea publicitătii datelor din registrul central al comertului prin eliberarea de certificate constatatoare, extrase de registru, informatii, statistici īn termenele prevăzute de lege;

d) īndrumarea metodologică a activitătii de tinere a registrului central al comertului si a registrelor comertului la nivel teritorial;

e) participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative īn colaborare cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si, după caz, cu reprezentantii altor institutii;

f) elaborarea sau, după caz, participarea la elaborarea raportărilor solicitate de Ministerul Justitiei si de alte institutii, precum si la proiecte derulate pentru īndeplinirea obligatiilor Romāniei īn calitate de stat membru al Uniunii Europene;

g) asigurarea relatiilor cu organizatii internationale din domeniul īnregistrării īn registrele comertului si raportărilor aferente acestora.

(2) Īn colaborare cu Directia contencios, asigură proiectarea formularisticii utilizate īn activitatea oficiilor registrului comertului.

(3) Participă la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de sisteme informatice specializate, servicii de consultantă pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenanta si suport pentru produsele software si aplicatii implementate.

(4) Īn cadrul Directiei registrului comertului central computerizat functionează următoarele structuri:

a) Serviciul registrul comertului central computerizat;

b) Serviciul valorificare date, format din:

- Biroul furnizare informatii;

- Colectivul eliberare acte;

c) Serviciul arhiva electronică si prelucrări statistice, format din:

- Colectivul administrare sistem arhivare electronică;

- Biroul arhivare electronică;

- Colectivul prelucrări statistice;

d) Serviciul īndrumare metodologică a registrului comertului.

(5) Serviciul registrul comertului central computerizat asigură administrarea registrelor comertului computerizate la nivel central, nomenclatoarelor interne si nationale utilizate īn cadrul sistemului informatic unitar, cataloagelor de firme si embleme, bazelor de date cu indicatorii din situatiile financiare anuale si are următoarele atributii:

a) preia informatiile transmise de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, asa cum au fost validate de acestea;

b) asigură auditul prin verificarea coerentei si consistentei informatiilor transmise de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

c) actualizează informatiile din registrul central computerizat al comertului si asigură permanent actualizarea si salvarea bazelor de date, iar īn cazul unor incidente majore, restaurarea acestora;

d) monitorizează transmisiile oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale - Ministerul Finantelor Publice īn procesul de īnregistrare fiscală si obtinerea codului unic de īnregistrare de la Ministerul Finantelor Publice, precum si a informatiilor din cazierul fiscal;

e) procesează informatiile cuprinse īn bazele de date accesate prin serviciile de furnizare de informatii pe internet;

f) procesează informatiile transmise de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale īn vederea asigurării publicitătii pe internet a informatiilor si/sau a actelor conform legii;

g) transmite si receptionează īnstiintările la si de la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale pe probleme de registru computerizat;

h) īntretine nomenclatoarele proprii cu informatii necesare pentru activitatea curentă de tinere a registrului comertului;

i) preia, verifică, adaptează nomenclatoarele preluate de la alte institutii īn vederea utilizării īn activitatea curentă;

j) elaborează noi nomenclatoare, potrivit cerintelor activitătii proprii;

k) īntretine si actualizează catalogul cu denumirile de firme si emblemele rezervate;

l) administrează bazele de date cu indicatorii din situatiile financiare anuale depuse de comercianti la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

m) transmite către diverse institutii, īn format electronic, datele prevăzute de actele normative īn vigoare;

n) asigură urmărirea derulării protocoalelor īncheiate cu alte institutii prin selectia, validarea si transmiterea datelor către acestea;

o) acordă asistentă de specialitate personalului oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, implicat īn procesarea datelor care se īnregistrează īn registrul comertului computerizat;

p) primeste de la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, īnregistrează si transmite la Secretariatul General al Guvernului documentatia depusă de societătile comerciale īn vederea obtinerii acordului privind folosirea firmei, īn conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

q) īnstiintează īn scris oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale despre acordul eliberat de Secretariatul General al Guvernului sau, după caz, despre refuzul eliberării acordului ori despre necesitatea completării documentatiei īnaintate acestuia si transmite īnstiintările către oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale cu confirmare de primire;

r) asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, conform competentelor proprii;

s) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

(6) Serviciul valorificare date asigură publicitatea datelor din registrul comertului central computerizat īn conformitate cu prevederile legale si este organizat astfel:

a) Biroul furnizare informatii asigură informatii din datele īnregistrate īn registrul comertului computerizat, īn termenele prevăzute de lege, si are următoarele atributii:

a.1. asigură informarea initială a persoanelor solicitante privind categoriile de informatii existente īn registrul central computerizat si īndrumare īn completarea cererilor de eliberare de informatii;

a.2. elaborează rapoarte si eliberează informatii din registrul comertului computerizat sau din bazele de date cuprinzānd indicatorii financiari, pentru satisfacerea cerintelor de informare ale autoritătilor si institutiilor publice si persoanelor solicitante;

a.3. asigură derularea contractelor de furnizare informatii din registrul comertului central computerizat;

a.4. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Colectivul eliberare acte asigură eliberarea de certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este īnregistrat si de extrase de registru īn termenele prevăzute de lege si are următoarele atributii:

b.1. elaborează si emite certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este īnregistrat;

b.2. elaborează si emite extrase de registru;

b.3. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

(7) Serviciul arhiva electronică si prelucrări statistice asigură:

a) functionarea si administrarea sistemului de arhivare electronică (SAE);

b) asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale privind metodologia de transpunere īn format electronic a documentelor din arhiva comerciantilor;

c) arhivarea electronică a cererilor de īnregistrare si a documentelor aflate īn sustinerea acestora depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti;

d) prelucrarea informatiilor din registrul comertului central computerizat īn scopul elaborării de situatii statistice care să ofere o privire de ansamblu asupra comunitătii de afaceri romānesti;

e) elaborarea de statistici pe tematici, criterii pentru solutionarea cererilor formulate de autoritătile si institutiile publice si persoanele solicitante din tară si din străinătate.

Serviciul arhiva electronică si prelucrări statistice este organizat astfel:

a) Colectivul administrare sistem arhivare electronică asigură functionarea si administrarea SAE, acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale privind metodologia de transpunere īn format electronic a documentelor din arhiva comerciantilor si are următoarele atributii:

a.1. configurează, īmbunătăteste si mentine īn functiune sistemul de arhivare (echipamente si software);

a.2. asigură securitatea functionării SAE, inclusiv drepturi de acces;

a.3. monitorizează informatiile preluate de la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, actualizarea informatiilor din bazele de date aferente si salvarea permanentă a bazelor de date, care constituie registrul central al comertului;

a.4. acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale īn implementarea, īntretinerea si exploatarea sistemului informatic de arhivare electronică a documentelor;

a.5. asigură auditul sistemului central prin exploatarea software-ului implementat īn SAE;

a.6. controlează respectarea de către personalul implicat īn operatiunile de arhivare (selectare si pregătirea documentelor, scanare, verificare si indexare) a instructiunilor privind procesarea documentelor;

a.7. analizează sistemul īn functiune īn vederea optimizării/dezvoltării arhivei electronice si elaborează specificatii pentru aplicatiile informatice;

a.8. controlează respectarea de către personalul implicat īn operatiunile de arhivare (selectare si pregătire documente, scanare, verificare si indexare) a instructiunilor privind procesarea documentelor;

a.9. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

b) Biroul arhivare electronică asigură arhivarea electronică a cererilor de īnregistrare si a documentelor aflate īn sustinerea acestora, depuse la Oficiul Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti, si are următoarele atributii:

b.1. analizează, verifică si pregăteste dosarele pentru arhivarea electronică;

b.2. realizează preluarea datelor referitoare la documentele din dosarul ce urmează să fie arhivat electronic;

b.3. realizează scanarea, indexarea si semnarea electronică a documentelor din dosarul care urmează să fie arhivat electronic;

b.4. realizează transmisia electronică a lotului de documente către sistemul central de arhivare a documentelor;

b.5. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

c) Colectivul prelucrări statistice asigură prelucrarea informatiilor din registrul comertului central computerizat īn scopul elaborării de situatii statistice care să ofere o privire de ansamblu asupra comunitătii de afaceri romānesti, statistici pe tematici, criterii pentru solutionarea cererilor formulate de autoritătile si institutiile publice si persoanele solicitante din tară si din străinătate; are următoarele atributii:

c.1. elaborează publicatiile statistice lunare;

c.2. elaborează statistici periodice (lunare, anuale) pentru informarea conducerii, a autoritătilor si institutiilor publice;

c.3. elaborează statistici pentru solutionarea solicitărilor formulate de terti;

c.4. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

(8) Serviciul īndrumare metodologică a registrul comertului asigură: īndrumarea metodologică a activitătii de tinere a registrului comertului central computerizat si a registrelor comertului la nivel teritorial; participarea institutiei la elaborarea unor proiecte de acte normative īn colaborare cu directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si, după caz, cu reprezentantii altor institutii; elaborarea sau, după caz, participarea la elaborarea raportărilor solicitate de Ministerul Justitiei si de alte institutii, precum si la proiecte derulate pentru īndeplinirea obligatiilor Romāniei īn calitate de stat membru al Uniunii Europene; derularea relatiilor cu organizatii internationale din domeniul īnregistrării īn registrele comertului si raportărilor aferente acestora; are următoarele atributii:

a) elaborează si īnaintează directorului de directie, conducerii Oficiului National al Registrului Comertului propuneri pentru modificarea normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a īnregistrărilor si de eliberare a informatiilor, care urmează a fi aprobate prin ordin al ministrului justitiei īn colaborare cu Directia contencios si celelalte directii de specialitate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, după caz;

b) elaborează procedura pentru efectuarea unitară a īnregistrărilor, īn baza actelor normative noi cu incidentă īn activitatea specifică;

c) elaborează precizări punctuale pentru aplicarea unitară a dispozitiilor legale īn vigoare, la solicitarea oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

d) elaborează răspunsuri la solicitările de clarificări referitoare la īnregistrarea īn registrul comertului, adresate institutiei de terte persoane;

e) sesizează īn scris directorul de directie si conducerea Oficiului National al Registrului Comertului īn legătură cu aspectele de natură juridică ridicate de aplicarea actelor normative si propune solutii unitare de efectuare a īnregistrărilor si de autorizare a functionării comerciantilor;

f) elaborează si īnaintează directorului de directie si conducerii Oficiului National al Registrului Comertului propuneri de simplificare a procedurilor de autorizare a functionării comerciantilor;

g) asigură stabilirea unitară a modului de efectuare a īnregistrărilor, īn vederea elaborării aplicatiilor informatice, precum si a actualizării acestora īn cazul aparitiei unor acte normative noi, īn colaborare cu Directia contencios si celelalte directii de specialitate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, după caz;

h) analizează din punct de vedere juridic si īnaintează directorului de directie propunerile de īmbunătătire a aplicatiilor informatice, ca urmare a sesizării oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sau constatărilor proprii;

i) elaborează, īn colaborare cu specialisti din cadrul directiei sau al altor compartimente functionale, instructiuni de utilizare a aplicatiilor informatice referitoare la īncasarea taxelor si tarifelor;

j) colaborează cu structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si le acordă asistentă de specialitate cu privire la activitătile specifice acestora, conform competentei proprii;

k) aduce periodic la cunostinta structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrelor comertului de pe lāngă tribunale actele normative cu implicatii īn activitatea acestora, īn acest sens editānd Buletinul legislativ de uz intern;

l) īntocmeste note de informare, note cu observatii, precum si puncte de vedere, după caz, īn legătură cu unele probleme de drept ce au legătură cu activitătile desfăsurate de acestea, conform legii, din dispozitia directorului de directie, conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sau la solicitarea structurilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si ori de cāte ori este necesar;

m) asigură proiectarea formularisticii utilizate īn activitatea oficiilor registrului comertului; participă la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de sisteme informatice specializate, servicii de consultantă pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenantă si suport pentru produsele software si aplicatii implementate;

n) asigură colaborarea cu institutiile initiatoare ale unor acte normative cu implicatii īn activitatea de īnregistrare īn registrul comertului, la solicitarea acestora, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, īn acest sens formulānd si comunicāndu-le acestora punctul de vedere al Oficiului National al Registrului Comertului, după caz, īn colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei;

o) participă la elaborarea modificărilor aduse legislatiei romāne īn vigoare potrivit solicitărilor Comisiei Europene si altor organizatii internationale, la solicitarea Ministerului Justitiei, īn colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

p) elaborează sau, după caz, participă la elaborarea raportărilor solicitate de Ministerul Justitiei pentru īndeplinirea obligatiilor Romāniei īn calitate de stat membru al Uniunii Europene sau īn cadrul altor proiecte, īn colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

q) participă la proiecte initiate de Ministerul Justitiei pentru īndeplinirea Programului National de Reforme, a altor programe guvernamentale sau īn colaborare cu alte organizatii internationale, īn care este desemnat Oficiul National al Registrului Comertului, īn colaborare cu celelalte directii din cadrul institutiei, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;


r) asigură derularea relatiilor cu organizatii internationale din domeniul īnregistrării īn registrele comertului si raportărilor aferente acestora, din dispozitia conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

s) asigură asistenta, din punct de vedere metodologic, pentru adaptarea sistemului informatic la aparitia unor modificări legale cu impact asupra registrului comertului;

t) asigură, cānd este cazul, traducerea īn limba engleză a răspunsurilor la solicitările de clarificări referitoare la īnregistrarea īn registrul comertului, adresate institutiei de terte persoane, si a certificatelor constatatoare si informatiilor eliberate din registrul comertului;

u) asigură proiectarea formularelor utilizate īn activitatea oficiilor registrului comertului;

v) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 23

Directia analiză programare, tehnologia informatiei

 

(1) Directia analiză programare, tehnologia informatiei asigură si răspunde de:

a) analiza, designul, realizarea (programarea), implementarea, testarea, furnizarea si evidenta aplicatiilor informatice utilizate de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale si Oficiul National al Registrului Comertului;

b) īntretinerea infrastructurii hardware si software, precum si a serviciilor de comunicatii de date necesare functionării sistemului informatic al registrului comertului, proiectarea, realizarea si īntretinerea site-urilor web ale institutiei. Participă la elaborarea de specificatii tehnice si functionale pentru achizitia de echipamente, produse software, servicii informatice si sisteme informatice specializate, servicii de consultantă pentru proiectarea/realizarea si implementarea sistemelor informatice, achizitia de servicii de dezvoltare de software adaptat, servicii de mentenantă si suport pentru produsele software si aplicatiile implementate.

Īn vederea realizării atributiilor sale, Directia analiză programare, tehnologia informatiei solicită īn scris punctul de vedere al directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si procedează īn conformitate cu avizul Directiei registrul comertului central computerizat.

Directia analiză programare, tehnologia informatiei elaborează specificatiile tehnice si functionale pentru achizitia de echipamente, produse software, servicii informatice si sisteme informatice specializate, asigură proiectarea/realizarea si implementarea aplicatiilor informatice, de servicii de dezvoltare de software adaptat, de servicii de mentenantă si suport pentru produsele software si aplicatiile informatice implementate, administrarea sistemelor de gestiune a bazelor de date.

(2) Īn cadrul Directiei analiză programare, tehnologia informatiei functionează următoarele structuri:

a) Serviciul analiză si programare a sistemului informatic unitar al registrului comertului;

b) Serviciul tehnologia informatiei, format din:

- Biroul administrare sistem informatic si servicii internet;

- Biroul cablare si testare retele.

(3) Serviciul analiză si programare a sistemului informatic unitar al registrului comertului are următoarele atributii:

a) proiectează/realizează aplicatiile informatice necesare īn activitatea oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si a Oficiului National al Registrului Comertului;

b) īntretine sistemul informatic unitar al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si al Oficiului National al Registrului Comertului;

c) proiectează/realizează aplicatiile informatice necesare pentru informatizarea activitătii curente;

d) proiectează/realizează aplicatiile informatice necesare pentru furnizarea de informatii de către Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

e) proiectează/realizează aplicatiile informatice pentru schimbul de informatii si colaborare cu alte institutii;

f) proiectează/realizează aplicatiile/serviciile necesare furnizării pe internet a informatiilor din registrul comertului computerizat si privitoare la activitatea specifică;

g) proiectează/realizează sisteme si algoritmi de validare automată a informatiilor īnscrise īn registrul central al comertului;

h) elaborează documentatia de prezentare si de utilizare a aplicatiilor informatice realizate, asigură suportul tehnic si le comunică utilizatorilor;

i) verifică, testează si implementează aplicatiile informatice realizate;

j) administrează sistemele de gestiune a bazelor de date;

k) acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale īn implementarea, īntretinerea si exploatarea aplicatiilor informatice si structurilor din cadrul Oficiului National ai Registrului Comertului;

l) controlează activitatea oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale conform competentelor proprii;

m) participă la elaborarea caietelor de sarcini si la evaluarea ofertelor privind dezvoltarea sistemului informatic unitar al registrului comertului;

n) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, directorul de directie, seful de serviciu, specifice domeniului de activitate.

(4) Serviciul tehnologia informatiei are următoarele atributii:

a) culege informatii privind configuratia retelei de calculatoare, nivelul de dotare cu echipamente si produse software, precum si necesarul de servicii de comunicatii de la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

b) propune necesarul de echipamente, produse software si servicii (comunicatii de date, servicii de īntretinere postgarantie, servicii de mentenantă si suport si altele asemenea) pentru Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

c) asigură securitatea functionării sistemului informatic la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

d) asigură instalarea, configurarea si administrarea echipamentelor si pachetelor software din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, precum si a retelelor interne;

e) asigură instalarea, configurarea si administrarea serviciilor de internet proprii (e-mail, DNS, servere web si altele asemenea);

f) asigură īntretinerea unor sisteme cu scop special;

g) proiectează, realizează si īntretine site-urile si aplicatiile web proprii Oficiului National al Registrului Comertului;

h) acordă asistentă tehnică si suport utilizatorilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale pe probleme informatice, precum si clientilor pentru accesul la servicii;

i) asigură colaborarea cu Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Justitiei, īn vederea implementării strategiei de informatizare a institutiei si a strategiei de informatizare a sistemului judiciar;

j) asigură legătura cu firmele furnizoare de echipamente, software si servicii informatice;


k) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(5) La nivelul Serviciului tehnologia informatiei este constituit Biroul administrare sistem informatic si servicii internet, cu următoarele atributii:

a) asigură instalarea si configurarea echipamentelor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului - servere de baze de date, servere cu scop special, statii de lucru, notebookuri, imprimante, scanere, echipamente de retea si de comunicatie;

b) asigură administrarea serverelorde baze de date si a celor cu scop special;

c) asigură administrarea retelelor interne din punctul de vedere al hardware-ului si software-ului;

d) asigură īntretinerea echipamentelor;

e) asigură integrarea īn sistem a unor echipamente si configuratii noi;

f) asigură salvarea periodică a datelor de pe servere;

g) monitorizează functionarea echipamentelor si activitatea īn retea;

h) asigură instalarea, configurarea si administrarea echipamentelor de comunicatii;

i) monitorizează functionarea serviciilor de comunicatii de date;

j) asigură gestionarea optimă a resurselor hardware, software si a retelei interne;

k) asigură legătura cu furnizorii de echipamente, pachete software si servicii informatice;

l) participă la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitiile de echipamente, produse software si servicii informatice;

m) asigură instalarea si configurarea serverelor ce asigură serviciile de internet din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

n) asigură instalarea, configurarea si administrarea pachetelor software pentru servicii de internet;

o) asigură administrarea serverelor internet;

p) proiectează si realizează site-urile si aplicatiile web proprii Oficiului National al Registrului Comertului;

q) īntretine si actualizează site-urile Oficiului National al Registrului Comertului;

r) stabileste si implementează politicile de securitate la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, cu consultarea Directiei contencios si a celorlalte directii;

s) asigură instalarea, configurarea si administrarea pachetelor software si a echipamentelor care implementează politicile de securitate;

t) propune si implementează solutii pentru asigurarea functionării continue a echipamentelor critice;

u) rezolvă incidentele de securitate la nivelul īntregului sistem informatic;

v) acordă asistentă tehnică pentru personalul institutiei din toate structurile si asigură rezolvarea problemelor tehnice apărute īn functionarea echipamentelor si pachetelor software;

w) acordă asistentă tehnică oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale la instalarea si configurarea echipamentelor si a software-ului, precum si la solutionarea problemelor tehnice apărute īn functionarea sistemului informatic;

x) acordă consultantă si asistentă tehnică pentru utilizatorii din reteaua registrului comertului pe orice probleme hardware, software de sistem si utilitar, comunicatii si securitate;

y) asigură interventii īn oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale - de ia distantă sau prin deplasare la sediul acestora, după caz, - īn situatii de functionare necorespunzătoare sau de īntrerupere a functionării echipamentelor, produselor software si serviciilor;

z) acordă asistentă tehnică si suport oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, precum si clientilor pentru accesul la servicii;

aa) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(6) Biroul cablare si testare retele asigură proiectarea, realizarea si īntretinerea lucrărilor de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale; are următoarele atributii:

a) elaborează proiectele pentru executia lucrărilor de cablare structurată si stabilirea necesarului de materiale;

b) realizează lucrări de cablare, modificare si extindere a retelelor de transmisii de date si voce la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

c) verifică periodic retelele structurate din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

d) elaborează cărtile de retea pentru lucrările realizate;

e) elaborează specificatiile tehnice pentru achizitiile de echipamente, scule si materiale necesare executării lucrărilor de cablare si verificare a retelelor;

f) asigură instalarea, configurarea si functionarea corespunzătoare a retelelor de transmisii de date si voce;

g) īntretine sisteme cu scop special ale Oficiului National al Registrului Comertului (sistemul de sonorizare, sistemul de televiziune cu circuit īnchis);

h) participă la elaborarea specificatiilor tehnice si functionale pentru achizitia unor sisteme/servicii/lucrări cu scop special (sisteme antiefractie, lucrări electrice si altele asemenea);

i) operează sistemul de control-acces īn incinta Oficiului National al Registrului Comertului;

j) operează sistemul electronic de antiefractie;

k) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 24

Directia management resurse umane

 

(1) Directia management resurse umane reprezintă structura abilitată să pună īn valoare toate celelalte resurse de care dispune institutia, īn vederea atingerii obiectivelor strategice si imediate.

(2) Directia management resurse umane colaborează cu directorii de directii din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si cu directorii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, asigură īndrumarea metodologică, coordonează activitatea de resurse umane desfăsurată la nivel teritorial, urmăreste respectarea procedurilor de desfăsurare a concursurilor de formare profesională, a negocierilor individuale, aplicarea legislatiei muncii si controlează modul īn care sunt duse la īndeplinire solicitările conducerii Oficiului National al Registrului Comertului privind problemele de personal.

(3) Directia management resurse umane:

a) īntocmeste modelele statelor de functii si le transmite Consiliului consultativ spre avizare, iar după aprobarea acestora de către Ministerul Justitiei le actualizează ori de cāte ori este necesar;

b) īntocmeste fisele-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului īn colaborare cu celelalte directii ale Oficiului National al Registrului Comertului si le transmite Consiliului consultativ spre avizare;

c) īntocmeste, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 330/2009 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2010, proiectul contractului colectiv de muncă, īl transmite Consiliului consultativ spre dezbatere si, ulterior avizării acestuia, īl transmite reprezentantilor salariatilor;

d) urmăreste respectarea prevederilor Legii nr. 144/2007 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicată, pentru completarea, actualizarea si depunerea de către toti salariatii cu functii de conducere si control din cadrul institutiei a declaratiilor de avere si de interese.

(4) Directia management resurse umane organizează, coordonează, controlează si răspunde de activitatea de selectie, administrare si evidentă a resurselor umane, precum si de activitatea de formare continuă si evaluare a personalului institutiei si cuprinde Biroul recrutare, administrare si evidenta resurselor umane.

A. Biroul recrutare, administrare si evidenta resurselor umane are următoarele atributii:

a) analizează si avizează notele de fundamentare primite de la directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si de la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale privind necesitatea organizării concursurilor de angajare si a examenelor de promovare pentru personalul salariat īncadrat care a absolvit ulterior angajării studiile corespunzătoare ocupării posturilor vacante;

b) actualizează, īn functie de felul modificării intervenite, statele defunctii pentru Oficiul National al Registrului Comertului si pentru oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

c) prezintă conducerii institutiei rapoarte privind activitatea de resurse umane;

d) elaborează si urmăreste implementarea strategiei si a procedurilor de lucru privind resursele umane din institutie;

e) organizează si coordonează activitatea de recrutare a personalului si de angajare a acestuia;

f) propune spre aprobare anunturile de recrutare;

g) asigură organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si de promovare a personalului din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei;

h) colaborează si asigură consultantă tuturor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, la solicitarea acestora, pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;

i) colaborează cu institutiile abilitate, informānd asupra posturilor vacante scoase la concurs;

j) urmăreste angajarea si repartizarea pe posturi a noilor salariati;

k) īncheie contractul individual de muncă si completează dosarul de angajare pentru candidatii declarati admisi la concursurile organizate la Oficiul National al Registrului Comertului, primeste si verifică dosarele de angajare ale candidatilor declarati admisi la concursurile organizate la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

l) tine registrul de evidentă a personalului, reliefānd schimbarea locului de muncă īn cadrul institutiei, precum si dosarele personale ale salariatilor;

m) īntocmeste si completează la zi, īn ordine cronologică, registrele generale de evidentă a salariatilor, īn format electronic, pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe lāngă tribunal si pentru Oficiul National al Registrului Comertului, transmitānd orice modificare la inspectoratul teritorial de muncă;

n) verifică valabilitatea actelor prezentate de angajati īn vederea īnscrierii lor īn carnetul de muncă;

o) asigură păstrarea, evidenta si securitatea carnetelor de muncă si inventarierea periodică a acestora, īn prezenta unei comisii stabilite prin decizie a directorului general;

p) asigură necesarul de carnete de muncă si operează īn ele īnregistrările necesare;

q) asigură transmiterea către oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale a tuturor documentelor aprobate cu ocazia angajărilor, negocierilor sau modificării unui element din contractul de muncă (acte aditionale, contracte de muncă, legitimatii, decizii);

r) eliberează documentele solicitate de salariatii care īsi depun dosarele de pensie īn vederea pensionării anticipate sau pentru limită de vārstă;

s) eliberează, la cererea salariatilor, adeverintele care atestă calitatea de salariat;

t) īntocmeste, pe baza cererilor primite si aprobate de conducere, decizii de suspendare a contractului individual de muncă al salariatelor care solicită concediu de crestere a copilului, precum si cele de reluare a activitătii;

u) actualizează īn baza de personal orice modificare intervenită cu privire la schimbarea functiei, modificarea locurilor de muncă, īncetarea raporturilor de muncă;

v) īnregistrează īn baza de date modificările intervenite īn situatia personalului (angajări, suspendări de contracte de muncă, promovări, schimbări de locuri de muncă, modificări ale datelor personale);

w) tine evidenta concediilor de odihnă, pentru fiecare directie, si īntocmeste pontajele pe baza situatiei existente īn condicile de prezentă;

x) īntocmeste si actualizează listele cu salariatii care beneficiază de tichete de masă, conform legii;

y) tine evidenta concediilor de odihnă, a concediilor medicale si a orelor suplimentare, pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului;

z) īntocmeste notele de lichidare pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului care īsi īncetează activitatea;

aa) prezintă conducerii Oficiului National al Registrului Comertului situatia drepturilor salariale (sporuri si altele asemenea) ce decurg din lege si din contractul colectiv de muncă, īn vederea dimensionării cheltuielilor cu salariile;

bb) verifică corectitudinea īncadrării īn grila salarială a drepturilor bănesti stabilite pentru noii angajati sau pentru cei care īsi reiau activitatea;

ce) tine la zi si operează īn programul de personal transele de vechime īn muncă a salariatilor, pe baza cărora se acordă sporul de vechime;

dd) tine evidenta deducerilor suplimentare ale salariatilor īn baza reglementărilor legale īn vigoare;

ee) vizează cererile de concediu de odihnă si biletele de voie ale salariatilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului īn vederea prezentării lor directorului general;

ff) īntocmeste raportările statistice către Institutul National de Statistică privind categoriile de salariati, numărul si natura posturilor vacante;

gg) primeste si analizează temeinicia reclamatiilor, sesizărilor si contestatiilor īn legătură cu relatiile de muncă, īnaintate de salariati, făcānd propuneri pentru solutionarea lor, īn conditiile legii, si urmăreste comunicarea răspunsurilor;

hh) īntocmeste lucrările necesare numirii, delegării, detasării, suspendării si īncetării raporturilor de muncă ale salariatilor;

ii) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

B. Colectivul formare continuă si evaluare a personalului are următoarele atributii:

a) elaborează si actualizează ori de cāte ori se impune procedura privind realizarea planului anual sau pe termen mediu de formare profesională;

b) initiază consultări cu directiile Oficiului National al Registrului Comertului si cu oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, īn vederea identificării categoriilor de salariati si a tipurilor de cursuri pe care le include īn proiectul planului de formare profesională, pe care īl supune negocierii cu reprezentantii salariatilor, si urmăreste īndeplinirea acestuia, după aprobare;


c) organizează si coordonează, īn conditiile legii, activitatea de formare profesională si perfectionare a personalului propriu;

d) īntocmeste si transmite oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si directiilor din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului adresele cu notele de informare privind formarea profesională, redactate īn baza deciziei conducerii privind cursurile de formare profesională;

e) primeste si centralizează referatele privind cursurile de formare profesională trimise de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale directiilor coordonatoare din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

f) tine o permanentă legătură cu furnizorii de programe īn vederea identificării celor mai avantajoase oferte de curs, care să corespundă cerintelor solicitate;

g) tine evidenta si informează conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale asupra ofertelor si a invitatiilor venite de la furnizorii de formare profesională;

h) tine evidenta cererilor īnaintate de structurile Oficiului National al Registrului Comertului si de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale privitoare la cursurile de formare profesională;

i) participă, īmpreună cu reprezentantii din Directia economică si conducerea Oficiului National al Registrului Comertului, la analiza propunerilor din notele de fundamentare trimise de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale si de către directiile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului privind cursurile deformare profesională;

j) īntocmeste actele aditionale la contractele individuale de muncă privind cursurile de formare profesională si urmăreste semnarea acestora de către cele două părti (angajat si angajator);

k) tine evidenta participării salariatilor la cursurile de formare profesională prin centralizatorul cursurilor de formare profesională;

l) elaborează si redactează certificatele sau diplomele de absolvire a cursurilor, specifice activitătilor registrului comertului, organizate de Oficiul National al Registrului Comertului si le transmite īn teritoriu;

m) vizează notele de lichidare si cererile privind īncetarea contractelor de muncă ale salariatilor, confirmānd dacă acestia au beneficiat de cursuri de formare profesională si dacă au de restituit contravaloarea cursului;

n) primeste cereri, īndrumă si acordă informatiile necesare elevilor, studentilor care solicită efectuarea stagiului de practică profesională īn cadrul Oficiului National al Registrului Comertului;

o) elaborează si propune spre aprobare conducerii sistemul de evaluare a performantelor salariatilor si centralizează calificativele obtinute, īn baza fiselor de evaluare a performantelor;

p) elaborează si actualizează procedura privind evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor.

C. Colectivul secretariat informare

Secretariatul functionează īn subordinea directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului si are următoarele atributii:

a) asigură lucrările de secretariat ale conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

b) organizează spatiul de lucru pentru a asigura desfăsurarea eficientă a activitătii de secretariat;

c) desfăsoară următoarele activităti specifice de secretariat: c.1. primeste si īnregistrează corespondenta, cronologic, īn ordinea primirii, prin atribuirea unui număr unic de īnregistrare fiecărui document, precum si clasarea acesteia;

c.2. tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor īntocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale īn vigoare;

c.3. prezintă corespondenta/documentele conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, īn vederea īnscrierii rezolutiei de către aceasta;

c.4. repartizează/distribuie documentele, după rezolutionare, pe directii si structuri ale acestora, īn vederea solutionării;

c.5. prezintă conducerii Oficiului National al Registrului Comertului lucrările elaborate de către directiile si structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, īn vederea aprobării/avizării;

c.6. verifică termenele de corespondentă (termen de solutionare, destinatar, clasificare, modalitate de transmitere/expediere);

c.7. expediază/transmite corespondenta, prin fax, e-mail, postă, curier;

d) furnizează conducerii Oficiului National al Registrului Comertului toate informatiile primite de institutie;

e) colaborează cu toate structurile din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

f) tine evidenta deciziilor si a altor documente emise de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului;

g) asigură relatia institutiei cu mass-media prin:

g.1. realizarea zilnică a revistei presei prin monitorizarea aparitiilor media la nivel central si local;

g.2. Īntocmirea, lunar, a unui raport de analiză a imaginii institutiei, īn care se consemnează toate comunicatele de presă, articolele apărute īn mass-media, analizānd datele apărute din punct de vedere calitativ si cantitativ, īn baza cărora se va realiza analiza de imagine anuală;

g.3. asigurarea comunicării Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale cu mass-media;

g.4. elaborarea comunicatelor de presă si punctelor de vedere ale Oficiului National al Registrului Comertului si depunerea diligentelor īn vederea aparitiei acestora īn mass-media;

g.5. initierea realizării de parteneriate media īn baza prevederilor legale;

g.6. propunerea si implementarea strategiei de imagine a institutiei, avānd drept coordonate principale cresterea gradului de notorietate al serviciilor oferite de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale si cresterea vizibilitătii institutiei;

g.7. asigurarea unei comunicări optime cu mass-media locală prin păstrarea legăturii īn mod continuu cu persoanele desemnate din cadrul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

g.8. asigurarea suportului de comunicare pentru conducerea Oficiului National al Registrului Comertului cu prilejul participării la diverse evenimente;

g.9. formularea de propuneri referitoare la modalitătile de comunicare si la calitatea comunicării cu mass-media;

g.10. identificarea temelor de interes public major pe care Oficiul National al Registrului Comertului să le promoveze conform atributiilor sale legale;

g.11. urmărirea actualizării informatiilor de interes public destinate mass-mediei pe website-ul institutiei, prin colaborarea cu directiile implicate;

g.12. propunerea strategiei de īmbunătătire a website-ului Oficiului National al Registrului Comertului īn vederea informării corespunzătoare a publicului-tintă;

g.13. propunerea de noi servicii care pot fi oferite persoanelor interesate de către Oficiul National al Registrului Comertului, conform atributiilor sale, īn conditiile legii;


g.14. propunerea si organizarea de īntālniri, conferinte de presă si interviuri ale conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

g.15. Īntocmirea de fisiere de presă;

g.16. efectuarea de traduceri din/īn limba romānă īn/din limba engleză, franceză sau alte limbi ale Uniunii Europene, conform dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

g.17. orice alte atributii, conform competentelor sale, īn baza dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului;

h) tine registrul unic de control;

i) īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

D. Colectivul elaborare documente de functionare a Oficiului National al Registrului Comertului are următoarele atributii:

a) analizează rezultatele evaluărilor si īntocmeste propunerile pentru efectuarea cursurilor de perfectionare;

b) īn functie de structura organizatorică si de propunerile directorilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, īntocmeste statele de functii pentru oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, Oficiul Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti si Oficiul National al Registrului Comertului, pe care le prezintă spre avizare conducerii Oficiului National al Registrului Comertului, urmānd apoi a fi īnaintate spre aprobare Ministerului Justitiei;

c) participă la elaborarea si negocierea contractului colectiv de muncă anual al Oficiului National al Registrului Comertului si asigură īnregistrarea acestuia īn timp util la Directia Generală de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti;

d) redactează contractul colectiv de muncă, cu ocazia negocierilor anuale, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2010;

e) propune proiectele fiselor-cadru ale postului pentru personalul Oficiului National al Registrului Comertului si le comunică Consiliului consultativ;

f) colaborează cu Directia managementul calitătii, organizare, arhivă la proiectarea si implementarea sistemului de management al calitătii;

g) colaborează cu Directia managementul calitătii, organizare, arhivă īn realizarea altor situatii dispuse de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului;

h) participă la elaborarea si completarea Regulamentului intern al Oficiului National al Registrului Comertului, pe care īl comunică prin intermediul sefilor de compartimente pentru a fi adus la cunostinta tuturor salariatilor;

i) elaborează si completează regulamentul de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de conducere si de executie, pe care īl supune spre aprobare Ministerului Justitiei;

j) participă la elaborarea si completarea proiectelor de regulamente, ordine, adrese, proceduri si altele asemenea, necesare desfăsurării activitătii directiei.

(5) Directia management resurse umane īntocmeste, păstrează si arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente aprobat, registrele, opisele, documentele proprii, precum si dosarele profesionale ale salariatilor.

 

ARTICOLUL 25

Directia managementul calitătii, organizare, arhivă

 

(1) Directia managementul calitătii, organizare, arhivă organizează, coordonează, controlează, desfăsoară si răspunde de activitătile privind implementarea, mentinerea si īmbunătătirea continuă a sistemului de management al calitătii, coordonarea activitătii de securitate si sănătate īn muncă, situatii de urgentă, arhiva de documente a Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti, arhiva generală a

Oficiului National al Registrului Comertului si de alte activităti organizatorice.

Directia managementul calitătii, organizare, arhivă functionează īn următoarea structură:

a) Serviciul organizare, format din:

- Colectivul managementul calitătii - organizare;

- Colectivul securitate si sănătate īn muncă, situatii de urgentă;

b) Serviciul arhivă, format din:

- Biroul arhiva de documente ORCTB;

- Colectivul arhiva generală a ONRC.

(2) Serviciul organizare este structurat īn colective, pe activităti, astfel:

a) Colectivul managementul calitătii - organizare are următoarele atributii:

a.1. asigură proiectarea sistemului de management al calitătii;

a.2. identifică activitătile si procesele care se desfăsoară īn cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, īn colaborare cu persoanele desemnate din structurile institutiei;

a.3. stabileste interactiunea dintre procese la nivelul Oficiului National al Registrului Comertului si la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, īn colaborare cu persoanele desemnate din structurile institutiei;

a.4. identifică si descrie atributiile responsabililor de procese din punctul de vedere al sistemului de management al calitătii;

a.5. elaborează procedurile obligatorii cerute de standardul SR EN ISO 9001: 2008, īn colaborare cu persoanele desemnate din structurile institutiei;

a.6. identifică si descrie documentele care circulă īn sistemul de management al calitătii;

a.7. elaborează matricea documentelor din punctul de vedere al sistemului de management al calitătii;

a.8. asigură implementarea, mentinerea si īmbunătătirea continuă a sistemului de management al calitătii:

- difuzează si gestionează documentele sistemului de management al calitătii;

- implementează sistemul de management al calitătii;

- verifică periodic respectarea cerintelor standardului implementat;

- participă la auditul intern al sistemului de management al calitătii;

- participă la analiza efectuată de management;

- controlează sistematic trasabilitatea si identificarea proceselor din institutie;

a.9. elaborează nomenclatorul de operatiuni ce se efectuează īn registrul comertului;

a. 10. elaborează fluxul operational al activitătilor desfăsurate īn cadrul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

a.11. centralizează rapoartele de activitate ale directiilor Oficiului National al Registrului Comertului, īntocmeste proiectul anual al raportului de activitate si īl īnaintează spre aprobare Consiliului consultativ;

a.12. asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, conform competentelor sale;

a. 13. asigură desfăsurarea procedurii de īnfiintare a birourilor teritoriale si urmăreste activitatea desfăsurată de acestea;

a. 14. Īntocmeste situatia zilnică/lunară a īnregistrărilor si īncasărilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si ale Oficiului National al Registrului Comertului;

a.15. efectuează analiza rapoartelor primite de la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale privind corectitudinea calculului si a īncasării taxelor si tarifelor percepute pentru operatiunile de īnregistrare īn registrul comertului;

a. 16. verifică activitatea salariatilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, care au atributii legate de calculul si īncasarea taxelor si tarifelor;


a.17. organizează īntālnirile profesionale pentru salariatii Oficiului National al Registrului Comertului;

a. 18. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

b) Colectivul securitate si sănătate īn muncă, situatii de urgentă are următoarele atributii:

b.1. organizează, īndrumă si coordonează activitătile de securitate si sănătate īn muncă si apărare īmpotriva incendiilor;

b.2. realizează fundamentarea deciziilor privind activitatea de securitate si sănătate īn muncă avānd atributii specifice īn realizarea acesteia;

b.3. colaborează cu cabinetul medical ce asigură serviciile de medicina muncii la nivel de institutie pentru fundamentarea programului de măsuri pe linie de securitate si sănătate īn muncă;

b.4. stabileste măsurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii, corespunzătoare conditiilor de muncă si factorilor de risc evaluati la locurile de muncă;

b.5. Īntocmeste anual programul de măsuri pe linie de securitate si sănătate īn muncă si prevenire si stingere a incendiilor si prevede fondurile necesare realizării acestora;

b.6. asigură organizarea si desfăsurarea activitătii de securitate si sănătate īn muncă si apărare īmpotriva incendiilor pentru personalul din sediul Oficiului National al Registrului Comertului;

b.7. verifică modul de īntretinere si functionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor si mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cunoasterea de către personalul īncadrat a utilizării acestora;

b.8. identifică si evaluează factorii de risc si īmbolnăvire profesională specifici activitătilor desfăsurate pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;

b.9. elaborează instructiuni de apărare īmpotriva incendiilor si stabileste sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de muncă;

b.10. participă la actiuni de stingere a incendiilor si la cercetarea cauzelor care le-au determinat;

b. 11. Īntocmeste necesarul de formulare tipizate (permise de lucru cu foc, fise de instruire) si documentatia de specialitate pe linie de securitate si sănătate īn muncă si apărare īmpotriva incendiilor;

b.12. Īntocmeste si īnaintează spre aprobare documente cum ar fi: decizii, dispozitii pe linie de securitate si sănătate īn muncă si apărare īmpotriva incendiilor si le actualizează ori de cāte ori apar modificări, după vizarea pentru legalitate de către Directia contencios;

b.13. analizează anual, cu prilejul controalelor sau după producerea incendiilor ori accidentelor de muncă, activitatea de securitate si sănătate īn muncă si apărare īmpotriva incendiilor si īnaintează conducerii Oficiului National al Registrului Comertului raportul de analiză;

b.14. evaluează estimativ nivelul de risc de incendiu al fiecărei locatii īn care īsi desfăsoară activitatea oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale;

b.15. efectuează instructajul pentru persoanele nou-angajate;

b.16. asigură instruirea reprezentantilor desemnati pentru activitatea de securitate si sănătate īn muncă si pentru situatii de urgentă;

b.17. participă la cercetarea accidentelor de muncă si tine evidenta acestora;

b.18. supraveghează conditiile de sănătate īn muncă;

b.19. stabileste si urmăreste īndeplinirea măsurilor si a actiunilor de prevenire si de pregătire a interventiei, īn functie de īncadrarea īn clasificarea de protectie civilă;

b.20. participă la exercitii si aplicatii de protectie civilă si conduce nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si īnlăturare a urmărilor situatiilor de urgentă desfăsurate de unitătile proprii;

b.21. asigură sistematic instruirea reprezentantilor desemnati privind protectia civilă, sistematic, īmpreună cu instructajele de apărare īmpotriva incendiilor si pentru situatii de urgentă;

b.22. Īnstiintează persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnalează de īndată cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de urgentă civilă la nivelul institutiei;

b.23. Īntocmeste planul de evacuare pentru situatii de urgentă si īl īnaintează Ministerului Justitiei pentru integrarea īn planul local pentru situatii de urgentă;

b.24. actualizează planul de evacuare pentru situatii de urgentă ori de cāte ori este necesar;

b.25. Īndeplineste orice alte obligatii, potrivit legii sau dispozitiilor emise de organele abilitate;

b.26. organizează si gestionează evidenta personalului Oficiului National al Registrului Comertului pentru activitatea de medicina muncii;

b.27. Īntocmeste solicitările pentru examenul medical de angajare, precum si solicitările pentru examenul medical periodic;

b.28. Īntocmeste fisele de expunere la riscuri profesionale;

b.29. organizează efectuarea examenelor medicale la angajare si a celor periodice;

b.30. Īntocmeste evidenta examenelor medicale efectuate angajatilor Oficiului National al Registrului Comertului;

b.31. tine evidenta si transmite medicului de medicina muncii situatia angajatelor īnsărcinate, iar pentru angajatele aflate īn această situatie din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului transmite documentatia aferentă la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucuresti;

b.32. asigură controlul activitătii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale īn domeniul de activitate specific;

b.33. participă la evaluarea din punctul de vedere al securitătii muncii si securitătii la incendiu a noilor locatii īn care īsi desfăsoară activitatea Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, după caz;

b.34. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

(3) Serviciul arhivă este structurat īntr-un birou si un colectiv, pe activităti, astfel:

a) Biroul arhiva de documente ORCTB are următoarele atributii:

a.1. organizează depozitul de arhivă conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare;

a.2. ia măsuri pentru depozitarea documentelor īn spatii si conditii corespunzătoare, avizate de Arhivele Nationale, asigurāndu-le īmpotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării;

a.3. păstrează si conservă documentele aferente activitătii de īnregistrare a comerciantilor īn registrul comertului;

a.4. asigură evidenta, inventarierea, selectionarea, păstrarea si folosirea documentelor pe care le detine;

a.5. Īnregistrează si tine evidenta tuturor documentelor intrate, īn baza registrului de intrări-iesiri;

a.6. urmăreste predarea de către structurile Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti la depozitul arhivei a documentelor create, pe bază de inventar si proces-verbal de predare-primire, conform art. 9 din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare;

a.7. pune la dispozitia compartimentelor Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti, pe bază de semnătură īn registrul de depozit, documentele īn vederea consultării sau eliberării de copii certificate;


a.8. pune la dispozitia organelor de cercetare penală documentele solicitate īn baza unei adrese oficiale, cu avizul directorului Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a activitătii de arhivă īn cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

a.9. verifică, la restituirea dosarelor, numărul filelor, starea fizică a documentelor, precum si asezarea acestora īn ordine cronologică;

a.10. convoacă comisia de selectionare, prin directorul directiei (care este si secretarul comisiei de selectionare), īn vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate, care pot fi propuse pentru distrugere;

a.11. Īntocmeste documentatia necesară selectionării, o īnaintează spre aprobare directorului Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti si spre confirmare la Directia Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale;

a.12. initiază si urmăreste derularea, īn cazul confirmării din partea Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale, a eliminării documentelor selectionate;

a. 13. identifică documentele cu frecventă redusă de consultare din cadrul arhivei Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti si le predă la depozitul central;

a.14. pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării activitătii de control;

a.15. participă la elaborarea Nomenclatorului arhivistic al Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti.

b) Colectivul arhiva generală a ONRC are următoarele atributii:

b.1. Īnregistrează si tine evidenta tuturor documentelor intrate, a celor īntocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit prevederilor legale īn vigoare, īn baza Registrului de intrări-iesiri ale unitătilor arhivistice;

b.2. urmăreste predarea de către structurile Oficiului National al Registrului Comertului la depozitul arhivei proprii a documentelor create, pe bază de inventar si proces-verbal de predare-primire, conform art. 9 din Legea nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare;

b.3. pune la dispozitie si tine evidenta documentelor īmprumutate structurilor creatoare din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, pe bază de semnătură īn registrul de depozit; la restituire verifică integritatea documentelor īmprumutate;

b.4. sprijină comisia de selectionare īn activitatea de selectionare a documentelor create si detinute, cu respectarea termenelor de păstrare prevăzute īn Nomenclatorul arhivistic al Oficiului National al Registrului Comertului;

b.5. prin conducătorul structurii, care este si secretarul comisiei de selectionare, convoacă comisia īn vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate, care pot fi propuse pentru distrugere;

b.6. pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării activitătii de control;

b.7. comunică, īn scris, Arhivelor Nationale orice fel de modificări survenite īn activitatea Oficiului National al Registrului Comertului, cu implicatii asupra structurii de arhivă;

b.8. asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare, privind păstrarea īn conditii corespunzătoare a documentelor create sau detinute, protejāndu-le īmpotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării īn alte conditii decāt cele prevăzute de lege;

b.9. participă la elaborarea nomenclatoarelor arhivistice ale Oficiului National al Registrului Comertului, Oficiului Registrului Comertului de pe lāngă Tribunalul Bucuresti si oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

b.10. Īndeplineste atributiile prevăzute īn declaratiile managementului Oficiului National al Registrului Comertului privind politica si obiectivele īn domeniul calitătii si īn documentatia sistemului de management al calitătii - Manualul calitătii, proceduri si instructiuni de lucru;

b.11. Īndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau stabilite de directorul general, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 26

Directia Buletinul procedurilor de insolventă

 

(1) Directia Buletinul procedurilor de insolventă publică Buletinul procedurilor de insolventă, prin care se realizează serviciul public de citare a părtilor, comunicare a hotărārilor judecătoresti, convocare si notificare a actelor de procedură emise de instantele judecătoresti si practicienii īn insolventă īn cadrul procedurii de insolventă, desfăsoară activitătile specifice reglementate de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte activităti specifice reglementate prin alte acte normative īn domeniul insolventei si domenii conexe sau incidente si asigură activitătile de coordonare si īndrumare metodologică a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale īn domeniul insolventei si domeniile conexe sau incidente.

Directia Buletinul procedurilor de insolventă functionează īn următoarea structură:

a) Serviciul editare Buletinul procedurilor de insolventă; a.l.) Biroul publicare Buletinul procedurilor de insolventă;

b) Serviciul asistentă juridică si furnizare Buletinul procedurilor de insolventă.

(2) Īn cadrul Serviciului editare Buletinul procedurilor de insolventă se desfăsoară următoarele activităti:

a) receptionarea si confirmarea electronică a actelor de procedură si a informatiilor transmise de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale/instante judecătoresti si practicieni īn insolventă, pe suport electronic;

b) īnregistrarea si validarea actelor de procedură ce urmează a fi publicate īn Buletinul procedurilor de insolventă (Buletin), primite prin oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale sau direct;

c) transmiterea actelor de procedură grupate spre verificare la Serviciul asistentă juridică si furnizare Buletinul procedurilor de insolventă;

d) transmiterea la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale unde sunt īnregistrate persoanele supuse procedurii de insolventă a actelor de procedură primite direct, pentru īnregistrarea mentiunilor īn registrul comertului, dacă este cazul, si urmărirea efectuării mentiunilor īn registrul comertului īn baza Legii nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare;

e) procesarea si īncărcarea actelor de procedură si informatiilor īn baza de date a Buletinului, verificarea informatiilor īncărcate, validarea, salvarea acestora si actualizarea bazei de date;

f) gestionarea pe suport electronic a actelor de procedură si a documentelor transmise pentru publicare īn Buletin, salvarea si actualizarea acestora;

g) pregătirea formatului Buletinului, punerea īn pagină a actelor de procedură, tehnoredactarea si verificarea preliminară a acestuia;

h) transmiterea Buletinului spre verificare la Serviciul asistentă juridică si furnizare Buletinul procedurilor de insolventă;

i) actualizarea Buletinului, generarea numerelor Buletinului, pregătirea numerelor Buletinului pentru publicare, salvarea Buletinului;

j) arhivarea actelor de procedură publicate si a altor documente īn format hārtie si īndeplinirea altor atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea institutiei, specifice domeniului de activitate;


Īn cadrul Biroului publicare Buletinul procedurilor de insolventă se desfăsoară următoarele activităti:

a) generarea dovezilor de īndeplinire a procedurii de citare/comunicare/notificare/convocare, actualizarea si salvarea bazelor de date ale Buletinului;

b) publicarea Buletinului pe internet, prin organizarea si actualizarea serviciului Buletinul insolventei on-line, după caz, asigurarea operatiunilor de transmitere a acestuia īn vederea tipăririi;

c) editarea si transmiterea spre verificare la Serviciul asistentă juridică si furnizare Buletinul procedurilor de insolventă a dovezilor de īndeplinire a procedurii de citare/comunicare/ notificare/convocare;

d) actualizarea dovezilor de īndeplinire a procedurii de citare/ comunicare/notificare/convocare, validarea si transmiterea pe cale electronică la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, īn vederea comunicării acestora instantelor judecătoresti si practicienilor īn insolventă, si, după caz, asigurarea comunicării directe a acestora si actualizarea bazelor de date;

e) transmiterea Buletinului īn vederea arhivării de către personalul cu atributii de furnizare a Buletinului;

f) actualizarea site-ului Buletinului, organizarea si actualizarea serviciilor de informatii cu titlu gratuit pe internet, urmărirea transmiterii electronice a Buletinului către beneficiari;

g) elaborarea propunerilor cu privire la derularea de noi proiecte pe plan intern si international, precum si participarea, realizarea si implementarea acestora direct sau īn colaborare cu institutiile initiatoare;

h) identificarea structurilor si operatiunilor specifice publicării si furnizării Buletinului si realizarea, īntretinerea, administrarea, dezvoltarea bazelor de date ale Buletinului si de clienti si a aplicatiilor informatice necesare directiei;

i) efectuarea de interogări ale bazelor de date si situatii statistice si asigurarea transmiterii si receptiei de date de la/către diverse baze de date;

j) asigurarea asistentei tehnice oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si celorlalte structuri din cadrul directiei;

k) rezolvarea incidentelor pe linie tehnică apărute īn procesul de publicare a Buletinului;

l) īndeplinirea altor atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea institutiei, specifice domeniului de activitate.

(3) Īn cadrul Serviciului asistentă juridică si furnizare Buletinul procedurilor de insolventă se desfăsoară activităti īn relatia cu publicul, după cum urmează:

a) primirea actelor de procedură transmise de instantele judecătoresti si practicienii īn insolventă direct;

b) verificarea si avizarea actelor care se publică īn Buletin, precum si īndeplinirea formalitătilor legale;

c) verificarea si avizarea numerelor de Buletin ce urmează a fi publicate, precum si după publicare, īn vederea efectuării rectificărilor necesare;

d) verificarea si urmărirea transmiterii dovezilor de īndeplinire a procedurii de citare/comunicare/convocare/notificare;

e) elaborarea continutului-cadru al Buletinului si al actelor care se publică īn Buletin si actualizarea acestora;

f) elaborarea procedurii de comunicare a actelor si informatiilor īntre instantele judecătoresti, administratorii si lichidatorii judiciari si institutie si actualizarea acesteia;

g) elaborarea normelor metodologice si a instructiunilor de lucru privind Buletinul;

h) elaborarea normelor metodologice si a instructiunilor de lucru privind procedura de īnregistrare īn registrul comertului a mentiunilor dispuse īn cadrul procedurii de insolventă, după caz, īn cadrul unor proceduri incidente;

i) solutionarea erorilor materiale existente īn cuprinsul actelor care se publică īn Buletin, precum si a sesizărilor īnregistrate;

j) colaborarea cu instantele judecătoresti si cu practicienii īn insolventă īn vederea publicării Buletinului si īnregistrării īn registrul comertului a mentiunilor dispuse īn cadrul procedurii de insolventă si al altor proceduri incidente;

k) elaborarea de studii si documentare privind procedura insolventei;

l) elaborarea propunerilor cu privire la initierea de noi proiecte legislative sau la modificările actelor normative care reglementează procedura de insolventă ori alte proceduri incidente, cooperarea internă si internatională īn domeniul insolventei sau alte proiecte, precum si participarea, realizarea si implementarea acestora direct ori īn colaborare cu institutiile initiatoare;

m) contrasemnarea contractelor īncheiate privind furnizarea si difuzarea Buletinului si furnizarea de informatii din acesta;

n) exercitarea controlului asupra activitătii de publicare a Buletinului si asigurarea aplicării unitare a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise;

o) exercitarea controlului asupra activitătii de īnregistrare īn registrul comertului a mentiunilor dispuse īn cadrul procedurii de insolventă si al altor proceduri incidente si asigurarea aplicării unitare a actelor normative incidente, a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru emise;

p) furnizarea si difuzarea Buletinului, punctual sau pe bază de abonamente, īn format electronic sau format hārtie;

q) asigurarea cadrului contractual pentru furnizarea si difuzarea Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate īn Buletin;

r) urmărirea īndeplinirii obligatiilor asumate prin contractele īncheiate īn vederea furnizării si difuzării Buletinului si a informatiilor din acesta;

s) furnizarea si difuzarea de informatii din Buletin, punctual/statistic, individual ori pe bază de abonament, īn format electronic sau format hārtie, precum si eliberarea de copii de pe Buletin si de pe actele de procedură publicate īn Buletin;

t) arhivarea Buletinului si a documentelor gestionate īn cadrul serviciului;

u) acordarea asistentei de specialitate juridică oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale si celorlalte structuri din cadrul directiei, conform competentelor sale, precum si īn activitatea de furnizare si difuzare a Buletinului, a informatiilor din acesta si a copiilor certificate de pe actele publicate īn Buletin;

v) rezolvarea incidentelor pe linie juridică apărute īn procesul de publicare si furnizare a Buletinului si a celor apărute cu ocazia īnregistrării mentiunilor dispuse de instantele judecătoresti īn cadrul procedurii insolventei sau al altor proceduri incidente;

w) īndeplinirea altor atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea institutiei, specifice domeniului de activitate.

 

CAPITOLUL IV

Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

SECTIUNEA 1

Organizarea si functionarea oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

ARTICOLUL 27

Organizarea si functiile oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

(1) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt organizate īn subordinea Oficiului National al Registrului Comertului.


(2) Functiile principale ale oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt tinerea registrului comertului pentru persoanele juridice si persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale si familiale supuse īnregistrării, cu sediul social sau profesional īn raza teritorială a tribunalului pe lāngă care functionează, asigurarea publicitătii legale a actelor si faptelor acestora, precum si transmiterea actelor de procedură emise īn cadrul procedurii insolventei, īn vederea publicării īn Buletinul procedurilor de insolventă.

(3) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt conduse de un director care reprezintă Oficiul National al Registrului Comertului īn raporturile cu tertii pe raza teritorială a tribunalului pe lāngă care functionează, īn limita competentelor delegate prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 28

Statul de functii si numărul personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

(1) Numărul de posturi si structurile interne care functionează īn cadrul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale sunt stabilite prin statul de functii aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

(2) Oficiul National al Registrului Comertului stabileste, īn functie de Regulamentul de organizare si functionare si de atributiile conferite de lege, structurile functionale necesare pentru fiecare oficiu al registrului comertului de pe lāngă tribunal, precum si numărul de personal.

(3) Īn cadrul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale se pot organiza birouri teritoriale pentru prestarea serviciilor de asistentă anterior depunerii cererilor de īnregistrare specifice activitătii de tinere a registrelor comertului, precum si activităti economico-administrative.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

ARTICOLUL 29

Atributiile oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

(1) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale īndeplinesc atributiile biroului unic prevăzute de Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, tin, gestionează si administrează registrele comertului pentru toate categoriile de persoane fizice si juridice prevăzute de Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conform art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a īnregistrărilor si de eliberare a informatiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, si cele stabilite prin alte acte normative cu incidentă īn domeniul său de activitate, precum si dosarele continānd toate documentele depuse pe baza cărora s-au făcut īnregistrări īn registrul comertului computerizat, īnregistrările efectuate īn registru vor fi evidentiate si īn dosarele respective. Īnregistrările efectuate īn registru, documentele depuse si cele īn baza cărora s-au efectuat īnregistrări sunt arhivate si pe suport electronic.

(2) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale mai au următoarele atributii prevăzute de lege:

a) asigurarea informării initiale a persoanelor solicitante, privind īnregistrarea īn registrul comertului;

b) distribuirea la cerere, īn mod gratuit, a imprimatelor care contin informatii pentru īnregistrarea comerciantilor si/sau īnregistrarea modificării actelor constitutive;

c) distribuirea īn mod gratuit a formularelor-tip de eliberare de acte, cerere de furnizare informatii, cerere de verificare/rezervare disponibilitate firmă si emblemă, cerere depunere situatii financiare si altele asemenea;

d) tinerea registrului de petitii si reclamatii;

e) tinerea registrului de intrare-iesire, pentru fiecare an calendaristic, īn format electronic si pe suport hārtie;

f) primirea si īnregistrarea īn registrul de intrare-iesire, īn ordinea cronologică a intrărilor, a tuturor cererilor-tip si a altor tipuri de cereri;

g) īnscrierea numărului si datei īnregistrării atāt pe cerere si anexe, cāt si pe fiecare dintre paginile actelor doveditoare depuse la dosar;

h) eliberarea pe bază de semnătură de primire īn registrul de intrare-iesire a documentelor emise de oficiul registrului comertului care atestă efectuarea operatiunilor īn registrul comertului, verificānd identitatea si calitatea persoanei care se prezintă la eliberare (operarea īn evidenta informatizată sau manuală a datelor de identificare, a calitătii persoanei, precum si a datei eliberării);

i) comunicarea, īn scris, către oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale a datei eliberării documentelor emise de acestea pentru schimbarea de sediu īn alt judet;

j) gestionarea tuturor documentelor care urmează să fie eliberate solicitantilor si neridicate de acestia;

k) prelucrarea arhivistică a lucrărilor si predarea acestora pe bază de borderou de predare-primire la arhivă;

l) primirea si īnregistrarea cererilor de verificare disponibilitate firmă si rezervare;

m) motivarea refuzului eliberării dovezilor de disponibilitate a emblemelor, īn cazurile īn care acestea nu īndeplinesc cerintele legale;

n) redactarea si listarea dovezilor privind disponibilitatea emblemei si eliberarea acestora solicitantilor, pe bază de semnătură de primire;

o) īntocmirea fiselor de prezentare a emblemelor si clasarea acestora īn catalogul emblemelor, īn functie de descrierea făcută si de codul de clasificare;

p) tinerea catalogului emblemelor rezervate pentru persoanele īnregistrate cu sediul social/profesional pe raza oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

q) verificarea disponibilitătii firmelor si/sau rezervarea acestora prin īnregistrarea lor īn registrul comertului;

r) rezervarea si redactarea dovezii privind disponibilitatea firmei si eliberarea acestora solicitantului, pe bază de semnătură de primire;

s) motivarea refuzului eliberării dovezilor de disponibilitate, cānd firma nu īndeplineste cerintele legale;

s) īnregistrarea firmelor rezervate;

t) primirea cererilor de īnregistrare pentru persoanele fizice autorizate/īntreprinderile individuale si īntreprinderile familiale, transmise de birourile de asistentă si reprezentare din cadrul primăriilor;

t) primirea, īnregistrarea si transmiterea la Oficiul National al Registrului Comertului sau, după caz, la institutia prefectului a documentatiei depuse de comercianti īn vederea obtinerii acordului Secretariatului General al Guvernului/institutiei prefectului privind folosirea denumirii firmei; transmiterea către comercianti a acordului/refuzului;

u) tinerea evidentei acordurilor Secretariatului General al Guvernului/institutiei prefectului sau a refuzurilor acestora;

v) clasarea īn ordine cronologică a cererilor si a actelor doveditoare, opisarea acestora si predarea lor periodică la arhivă pe bază de semnătură de predare;


w) verificarea cererilor depuse si a actelor doveditoare, sub aspectele privind completarea corectă a rubricilor, identitatea si calitatea solicitantului, existenta machetelor īn numărul de exemplare prevăzut de lege, existenta documentelor, semnarea cererii si completarea opisului acesteia, precum si a dovezii privind plata taxelor si tarifelor, inclusiv a cuantumului acestora;

x) primirea, direct sau prin corespondentă, inclusiv īn format electronic, a cererilor de īnregistrare īnsotite de actele doveditoare prevăzute de lege:

x.1. verificarea modului de īntocmire a cererii conform lit. w);

x.2. verificarea conditiilor de formă a actelor īnsotitoare, sub aspectul regularitătii acestora; depunerea efectivă a acestora la dosar si mentionarea īn opisul cererii, conform Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, si existenta chitantelor care atestă achitarea taxelor pentru efectuarea īnregistrărilor;

x.3. Īntocmirea si semnarea fisei fluxului;

x.4. verificarea conditiilor prevăzute de lege pentru stabilirea sediului social;

x.5. verificarea detinerii calitătii de asociat unic īntr-o singură societate comercială cu răspundere limitată, listarea dovezii si atasarea acesteia la cererea de īnregistrare;

x.6. obtinerea informatiilor din cazierul fiscal;

x.7. verificarea existentei, īn original, a declaratiei/ declaratiilor-tip cu privire la īndeplinirea conditiilor de autorizare a functionării;

x.8. Īntocmirea si verificarea notei de calcul, precum si īncasarea corectă a taxelor si tarifelor;

x.9. alocarea numărului de īnregistrare pentru toate cererile de īnregistrare/eliberare date/documente;

x.10. introducerea īn aplicatia informatică a datelor provizorii privind autorizarea/īnregistrarea;

x.11. listarea si verificarea listei de control;

x.12. listarea si verificarea īncheierii si a extrasului īncheierii judecătorului-delegat si a rezolutiei directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, după caz;

x.13. organizarea lucrărilor de grefă prin:

x.13.1. Īntocmirea listei de sedintă cuprinzānd dosarele cu termen de judecată si afisarea acestora la usa judecătorului-delegat si a listei dosarelor supuse solutionării directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal;

x.13.2. pregătirea dosarelor pentru sedinta de judecată sau pentru sedinta de solutionare a cererilor de către directorul oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal;

x.13.3. asistarea judecătorului-delegat sau a directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, după caz;

x.13.4. tehnoredactarea minutei conform solutiilor pronuntate de judecătorul-delegat si dispozitiilor acestuia;

x.13.5. Īntocmirea īncheierilor de sedintă, īn situatiile īn care judecătorul-delegat acordă termen pentru prezentarea altor acte doveditoare īn sustinerea cererii sau dispune suspendarea solutionării cererii ori a rezolutiilor corespunzătoare ale directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal;

x.13.6. tinerea īn format electronic a condicilor de sedintă ale judecătorului-delegat si ale directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, precum si completarea condicii de sedintă cu solutiile dispuse de judecătorul-delegat, respectiv a condicii de sedintă cu solutiile directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal;

x.13.7. Īntocmirea comunicărilor către părti privind termenele acordate;

x.13.8. Īnregistrarea actelor depuse, īn completarea dosarelor, la solicitarea judecătorului-delegat, īn sedinta de judecată, respectiv a directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal;

x.13.9. tinerea mapei cu īncheierile pronuntate de judecătorul-delegat īn solutionarea cererilor, respectiv a mapei cu rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal;

x.13.10. primirea si īnregistrarea cererilor adresate judecătorului-delegat sau directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, avānd ca obiect preschimbarea termenelor de solutionare, repunere pe rol a dosarelor suspendate sau renuntarea la judecată ori solutionare, după caz;

y) īnscrierea informatiilor īn registrul comertului computerizat după solutionarea cererilor de īnregistrare:

y.1. asigurarea atribuirii automate, īn mod informatizat, a numerelor de īncheiere sau de rezolutie si/sau de ordine īn registrul comertului pentru toate categoriile de persoane juridice si persoane fizice supuse īnregistrării;

y.2. asigurarea tehnoredactării si editării documentelor emise īn solutionarea cererilor depuse de reprezentantii comerciantilor (īncheieri, extrase ale īncheierilor, rezolutii, certificate de īnregistrare, certificate constatatoare, certificate de īnregistrare mentiuni, extrase de registru si altele asemenea);

y.3. eliberarea certificatului de īnregistrare īnsotit de certificatul/certificatele constatator/constatatoare, conform Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, si, după caz, a celorlalte documente prevăzute de lege către solicitant;

z) asigurarea colaborării si/sau comunicării pe cale electronică cu autoritătile si institutiile publice implicate īn procedurile de īnregistrare si de autorizare a functionării persoanelor juridice sau fizice si obtinerea informatiilor din cazierul fiscal, īnregistrarea fiscală a acestora;

aa) organizarea si executarea operatiunilor necesare asigurării transmiterii īn vederea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a IV-a si Partea a VII-a, a actelor care, potrivit legii, se publică, precum si tinerea evidentei si contabilitătii specifice acestei activităti;

bb) asigurarea comunicării pe cale electronică cu celelalte oficii ale registrului comertului de pe lāngă tribunale īn vederea efectuării operatiunilor comune, cānd este cazul;

ce) arhivarea electronică a cererilor de īnregistrare si a documentelor depuse īn sustinerea acestora;

dd) tinerea, gestionarea si administrarea tuturor informatiilor īn format electronic si/sau a documentelor prevăzute de lege;

ee) asigurarea conditiilor pentru preluarea de către Oficiul National al Registrului Comertului a informatiilor necesare tinerii registrului comertului computerizat la nivel central si a documentelor arhivate electronic, după validarea acestora;

ff) eliberarea, la cerere si cu achitarea taxelor si tarifelor legale, de copii certificate de pe actele aflate īn dosarul tuturor categoriilor de comercianti, de certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este īnregistrat īn registrul comertului, de informatii punctuale si/sau agregate, potrivit dispozitiilor Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, a extraselor de registru si a celorlalte documente, conform Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, precum si de certificate constatatoare ale drepturilor de proprietate asupra activelor distribuite ca urmare a lichidării societătilor comerciale īn nume colectiv, societătilor comerciale īn comandită simplă si societătilor comerciale cu răspundere limitată;

gg) eliberarea, la cererea si pe cheltuiala solicitantilor, de copii de pe īncheierile judecătorului-delegat si, după caz, de pe rezolutiile directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, precum si dovezi privind stadiul dosarului; eliberarea, la cerere, de copii certificate ale documentelor aflate īn dosarele īn curs de solutionare, conform dispozitiei judecătorului-delegat ori a directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, după caz;

hh) executarea lucrărilor necesare pentru īnregistrarea actiunilor de dizolvare, radiere, a recursurilor si a opozitiilor, plāngerilor, precum si evidenta acestora;

ii) păstrarea, gestionarea, tinerea evidentei arhivelor de documente si asigurarea integritătii si securitătii acestora;

jj) īntocmirea si comunicarea către tribunalul pe lāngă care functionează a situatiei privind cererile depuse si solutionate de judecătorii-delegati;

kk) eliberarea, la cerere si pe cheltuiala solicitantilor, a duplicatelor de pe certificatele de īnregistrare, certificatele constatatoare, eliberate conform Legii nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, si/sau a anexelor la certificatele de īnregistrare aflate īn arhiva lor;

ll) eliberarea din registrul comertului a informatiilor care atestă īnregistrarea īndreptării erorilor materiale;

mm) aplicarea, atunci cānd este cazul, a procedurii īndreptării erorilor materiale, conform dispozitiilor legale;

nn) primirea documentelor transmise de birourile de asistentă si reprezentare din cadrul primăriilor pentru īnfiintarea/īnregistrarea modificărilor persoanelor fizice autorizate/īntreprinderilor individuale sau familiale, īmpreună cu dovada privind achitarea taxelor aferente operatiunilor solicitate;

nn.1. preluarea cererilor conform dispozitiilor Codului de procedură civilă, Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008 si legislatiei īn vigoare, precum si verificarea documentelor primite;

nn.2. Īnregistrarea si īncărcarea datelor provizorii īn registrul comertului computerizat;

nn.3. alocarea numărului de ordine īn registrul comertului;

nn.4. efectuarea transmisiei către Ministerul Finantelor Publice pentru obtinerea codului unic de īnregistrare si, după caz, a informatiilor din cazierul fiscal;

nn.5. listarea certificatului de īnregistrare si/sau, după caz, a certificatului de īnregistrare de mentiuni;

nn.6. Īntocmirea adreselor de īnaintare si a borderourilor de predare-primire, precum si predarea acestora către birourile de asistentă si reprezentare din cadrul primăriilor;

oo) primirea si īnregistrarea cererilor de depunere a situatiilor financiare anuale, īn format hārtie si electronic;

oo.1. verificarea cererilor de depunere a situatiilor financiare anuale primite sub aspectele privind completarea corectă a tuturor rubricilor incluse īn formularul-tip, identitatea si calitatea deponentului, existenta actelor doveditoare prevăzute de lege, inclusiv a suportului electronic si a documentelor necesare, īn vederea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a IV-a;

oo.2. validarea datelor de pe suportul electronic;

oo.3. operarea īn registrul computerizat a datelor privind firmele care au depus situatia financiară anuală;

oo.4. transmiterea la Ministerul Finantelor Publice a datelor īnscrise pe suportul electronic;

oo.5. primirea, īnregistrarea si verificarea cererilor care au ca obiect declaratiile comerciantilor care nu au desfăsurat activităti economice, potrivit precizărilor Ministerului Finantelor Publice, cu respectarea prevederilor prevăzute la pct. oo1;

oo.6. emiterea confirmării depunerii si īnregistrării situatiilor financiare anuale;

oo.7. asigurarea relatiei cu Regia Autonom㠄Monitorul Oficial" īn conditiile art. 3 alin. (3);

oo.8. urmărirea īncasărilor mandatelor postale si a ordinelor de plată, prin colaborare directă cu structura economică a institutiei si īnregistrarea facturilor emise de aceasta;

pp) efectuarea radierii din registrul comertului computerizat a firmelor persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, īntreprinderilor individuale si īntreprinderilor familiale radiate;

qq) īnregistrarea notificărilor emise de institutiile implicate īn procesul de autorizare;

rr) transmiterea prin corespondentă, după caz, a documentelor emise de registrul comertului;

ss) asigurarea, pe bază de protocol, a eliberării de informatii din baza de date a registrului comertului si/sau punerea la dispozitia organelor de cercetare/urmărire penală a documentelor, pe suport fizic sau electronic, aflate īn arhivă;

ss) efectuarea procedurilor prevăzute de lege pentru refacerea īnscrisurilor pierdute, dispărute sau degradate;

tt) asigurarea creării si administrării informatiilor care se īnscriu īn registrul comertului computerizat, utilizānd exclusiv aplicatiile informatice si instructiunile de operare elaborate de Oficiul National al Registrului Comertului;

tt) asigurarea securitătii sistemului informatic si a informatiilor īnregistrate;

uu) asigurarea pentru solicitanti a informatiilor de interes public, cu respectarea termenelor legale pentru răspuns, si comunicarea lunar Oficiului National al Registrului Comertului a situatiilor statistice privind solicitările de informatii de interes public;

vv) gestionarea, la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, a activitătilor de securitate si sănătate īn muncă, P.S.I. si protectie civilă;

ww) colaborarea pe plan local cu institutiile implicate īn activitătile de securitate si sănătate īn muncă, P.S.I. si protectie civilă;

xx) asigurarea transparentei activitătii registrului comertului;

yy) implicarea īn dezvoltarea si implementarea sistemului de management al calitătii, prin contributie la realizarea obiectivelor calitătii;

zz) aplicarea cerintelor referitoare la sistemul de management al calitătii, īn sensul că sunt implementate si mentinute conform standardului ISO 9001: 2001;

aaa) organizarea concursurilor de angajare pentru ocuparea posturilor vacante, cu respectarea regulamentului de concurs si a procedurii pentru desfăsurarea concursurilor;

bbb) organizarea examinărilor īn vederea promovărilor pe posturi cu studii superioare si de conducere a propriilor salariati;

cec) īntocmirea notelor de lichidare pentru salariatii care īsi īncetează activitatea;

ddd) īntocmirea si transmiterea lunară la Oficiul National al Registrului Comertului a foilor colective de prezentă si urmărirea corelării cu actele justificative atasate;

eee) tinerea evidentei efectuării concediului de odihnă;

fff) colectarea si constituirea dosarului de angajare pentru candidatii declarati admisi si transmiterea acestuia la Oficiul National al Registrului Comertului īn vederea īntocmirii si aprobării documentelor de angajare;

ggg) īnaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor privind necesitatea organizării de cursuri de formare profesională, īn baza rezultatelor evaluării anuale;

hhh) negocierea anuală, īn baza fondurilor de salarii transmise de Oficiul National al Registrului Comertului, a drepturilor salariale ale angajatilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale;

iii) īnaintarea la Oficiul National al Registrului Comertului a propunerilor de pensionare sau de continuare a activitătii, īn cazul salariatilor care īndeplinesc vārsta de pensionare pentru limită de vārstă;

jjj) fundamentarea necesitătii angajării de personal īn vederea aprobării;

kkk) īncadrarea corespunzătoare a personalului īn statul de functiuni aprobat prin ordin al ministrului justitiei, īn raport cu pregătirea profesională, īn functie de bugetul aprobat si de posturile corespunzătoare vacante;


lll) actualizarea fiselor de post ale salariatilor ori de cāte ori se modifică locul de muncă sau li se atribuie noi sarcini;

mmm) efectuarea evaluării personalului si acordarea calificativelor conform dispozitiilor Oficiului National al Registrului Comertului;

nnn) īndeplinirea altor atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si, după caz, de către directorul oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal si altele asemenea.

 

ARTICOLUL 30

Serviciile de asistentă

 

            Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale asigură organizarea si coordonarea activitătii de prestare a serviciilor de asistentă anterior depunerii cererilor de īnregistrare īn conditiile prevăzute de lege si conform dispozitiilor Ordinului ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008, precum si celor stabilite prin alte acte normative cu incidentă īn domeniul său de activitate si dispozitiilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 31

Activităti aferente procedurii insolventei

 

Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, prin structuri de specialitate, desfăsoară activităti de preluare/primire si transmitere a actelor de procedură emise īn cadrul procedurii insolventei īn vederea publicării īn Buletinul procedurilor de insolventă, īn relatia cu instantele judecătoresti, practicienii īn insolventă ori alti solicitanti si activităti de furnizare de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventă si informatii din acesta, īn relatia cu publicul. Astfel, īn cadrul structurilor teritoriale organizate la nivelul oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale se derulează următoarele:

a) preluarea/primirea, verificarea, efectuarea indexării preliminare, scanarea si transmiterea la Directia Buletinul procedurilor de insolventă a actelor de procedură si informatiilor comunicate de instantele judecătoresti si practicienii īn insolventă, pe suport electronic si īn format hārtie;

b) efectuarea īnregistrărilor īn registrul comertului ale mentiunilor dispuse īn cadrul procedurii de insolventă si, după caz, īn cadrul altor proceduri incidente;

c) transmiterea actelor de procedură la oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal unde este īnregistrată persoana supusă procedurii de insolventă sau unde aceasta are īnregistrate subunităti pentru efectuarea mentiunilor īn registrul comertului;

d) receptionarea si comunicarea dovezilor privind īndeplinirea procedurii de citare/comunicare/convocare/ notificare a actelor de procedură;

e) furnizarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventă si informatii din acesta;

f) ducerea la īndeplinire a normelor metodologice si a instructiunilor de lucru elaborate de Directia Buletinul procedurilor de insolventă pentru aplicarea unitară a dispozitiilor legale privind Buletinul procedurilor de insolventă si procedura de insolventă, precum si a celor elaborate ca urmare a modificării cadrului legal si informatic;

g) comunicarea către Directia Buletinul procedurilor de insolventă a situatiilor privind interpretarea juridică a dispozitiilor legale privind procedura de insolventă, de natură a conduce la modificarea sistemului informatic aferent;

h) īndeplinirea altor atributii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Oficiului National al Registrului Comertului si directorul oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, specifice domeniului de activitate.

 

ARTICOLUL 32

Alte activităti desfăsurate de oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

            Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale desfăsoară activităti financiar-contabile de achizitii publice si administrarea patrimoniului, īn conditiile legii.

 

ARTICOLUL 33

Atributiile birourilor teritoriale

 

(1) Oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, prin intermediul birourilor teritoriale, desfăsoară serviciile de asistentă prevăzute de Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, o parte din serviciile specifice activitătii de tinere a registrelor comertului si activităti economico-administrative.

(2) Activitătile de asistentă se desfăsoară īn functie de dotarea birourilor teritoriale si de nivelul comunicatiei.

(3) Activitătile specifice registrului comertului, care pot fi desfăsurate la birourile teritoriale, īn functie de dotarea acestora si de nivelul comunicatiei, sunt:

a) verificarea si rezervarea denumirii si/sau emblemei;

b) verificarea calitătii de asociat unic si a unicitătii sediului;

c) certificarea specimenului de semnătură a persoanelor care, potrivit legii, au obligatia să depună semnătura īn registrul comertului;

d) calcularea si īncasarea taxelor si tarifelor pentru serviciile solicitate, precum si a celor privind īnregistrarea documentelor īn registrul comertului, a celor necesare asigurării transmiterii īn vederea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a IV-a si Partea a VII-a, după caz, a actelor care, potrivit legii, se publică, precum si a celor cuvenite altor institutii si autorităti publice, conform legii si protocoalelor īncheiate;

e) īncasarea taxei judiciare de timbru, precum si verificarea aplicării timbrului judiciar;

f) primirea si verificarea dosarelor pentru depunerea acestora la oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal, īmpreună cu declaratiile-tip pentru autorizarea activitătii;

g) transmiterea/depunerea spre īnregistrare a dosarelor la oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal si urmărirea acestora;

h) preluarea si transmiterea/depunerea spre īnregistrare la oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal a cererilor pentru eliberarea extraselor de registru si a certificatelor constatatoare din care rezultă că un act sau fapt este sau nu este īnregistrat īn registrul comertului ori a celorlalte certificate si informatii care se eliberează de oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal, conform Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a īnregistrărilor si de eliberare a informatiilor;

i) preluarea si transmiterea/depunerea spre īnregistrare la oficiul registrului comertului de pe lāngă tribunal a situatiilor financiare ale persoanelor juridice;

j) preluarea si transmiterea/depunerea spre īnregistrare a cererilor privind eliberarea de copii certificate de pe actele existente īn dosarul comerciantului;

k) eliberarea:

k.1. Īn cazul īnmatriculării - a certificatelor de īnregistrare continānd numărul de ordine din registrul comertului si codul unic de īnregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, īnsotit de īncheierea judecătorului-delegat sau, după caz, rezolutia directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, precum si de alte acte prevăzute de lege;

k.2. Īn cazul modificărilor - a certificatului de īnscriere de mentiuni, īnsotit de īncheierea judecătorului-delegat sau, după caz, rezolutia directorului oficiului registrului comertului de pe lāngă tribunal, precum si a altor acte prevăzute de lege;

k.3. certificatelor constatatoare, extraselor de registru, copiilor certificate si a altor documente;

l) activităti de multiplicare;

m) orice alte atributii stabilite de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, īn conditiile legii.

(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) se aplică īn mod corespunzător birourilor teritoriale īnfiintate īn străinătate. Alte atributii se stabilesc prin regulament, īn conditiile art. 3 alin. (9).

 

CAPITOLUL V

Obligatiile personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 34

Obligatiile personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

(1) Personalul salariat din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale are obligatia să īndeplinească cu profesionalism, corectitudine si īn mod constiincios toate īndatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si trebuie să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii institutiei din care face parte.

(2) Personalul salariat este obligat să se conformeze dispozitiilor date de personalul cu functii de conducere si căruia īi este subordonat ierarhic, administrativ si profesional, conform organigramei aprobate prin ordin al ministrului justitiei, după caz.

(3) Fac exceptie de la prevederile stabilite la alin. (2) situatiile īn care salariatul este obligat de conducătorul ierarhic să dea curs unor dispozitii ilegale ale conducătorilor ierarhici. Īn asemenea cazuri, salariatul are obligatia să motiveze īn scris refuzul īndeplinirii dispozitiei primite si temeiul legal al sustinerilor sale.

(4) Personalul are obligatia de a īndeplini si alte sarcini de serviciu, dacă acestea sunt stabilite de conducătorul ierarhic, dacă sunt compatibile cu pregătirea sa profesională si dacă au legătură cu interesele institutiei.

(5) Conducătorii tuturor structurilor din cadrul institutiei sunt obligati să implementeze planul de măsuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei si să asigure cunoasterea si respectarea de către īntregul personal din subordine a dispozitiilor prezentului regulament.

 

SECTIUNEA a 2-a

Răspunderea personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

ARTICOLUL 35

Felul răspunderii

 

            Personalul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale răspunde disciplinar, patrimonial si penal, īn conditiile prezentului regulament, conform normelor legale aplicabile fiecărui tip de răspundere.

 

ARTICOLUL 36

Răspunderea disciplinară

 

(1) Constituie abateri disciplinare si atrag aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute de Codul muncii acele fapte īn legătură cu munca si care constau īntr-o actiune sau inactiune săvārsită cu vinovătie de către salariat, prin care acesta a īncălcat normele legale privind disciplina muncii, atributiile de serviciu, normele de conduită si oricare alte prevederi din regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de muncă si ordinele si dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici. Abaterile disciplinare se sanctionează īn functie de gravitatea faptei.

(2) Sanctiunile disciplinare sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăsi 10 zile lucrătoare;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzător functiei īn care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăsi 60 de zile;

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

e) reducerea salariului de bază si/sau, după caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (2) lit. a) se aplică, de la prima abatere, pentru fapte precum: nerespectarea orelor de īncepere si terminare a programului de lucru, părăsirea institutiei fără aprobare sau bilet de voie semnat, utilizarea unui vocabular neadecvat īn relatiile cu colegii de serviciu.

(4) Sanctiunea prevăzută la alin. (2) lit. f) se aplică, de la prima abatere, pentru fapte precum: furt, prezenta la serviciu īn stare de ebrietate, lipsa nemotivată mai mult de 3 zile lucrătoare consecutive, distrugerea, degradarea ori aducerea īn stare de inutilizare a bunurilor din patrimoniul Oficiului National al Registrului Comertului, crearea si īntretinerea unei atmosfere de conflict, improprie desfăsurării īn conditii optime a activitătii institutiei, comportament neadecvat īn relatiile cu publicul, solicitarea si primirea de foloase necuvenite pentru servicii care constituie sarcini de serviciu.

(5) Sanctiunea prevăzută la alin. (2) lit. f) se aplică pentru abateri precum: refuzul repetat al īndeplinirii atributiilor de serviciu, a deciziilor conducerii Oficiului National al Registrului Comertului sau a dispozitiilor directorilor oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale.

(6) Pentru aceeasi abatere poate fi aplicată numai o singură sanctiune disciplinară.

(7) Propunerea de sanctionare a salariatilor se face īn scris de către directorii oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, īn baza referatului īntocmit de seful ierarhic sau, după caz, de conducătorii structurilor functionale din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, si se aprobă de directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.

(8) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea si consecintele faptei, de īmprejurările īn care a fost săvārsită si de existenta unor abateri si sanctiuni anterioare.

(9) Nicio sanctiune nu poate fi dispusă mai īnainte de efectuarea īn prealabil a unei cercetări disciplinare, īn conditiile prevăzute de Codul muncii si cu respectarea Procedurii privind cercetarea disciplinară, aprobată prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

(10) Cercetarea disciplinară prealabilă se efectuează de comisia desemnată īn acest scop prin decizie a directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.


(11) Cercetarea disciplinară prealabilă se va efectua după convocarea scrisă a salariatului, precizāndu-se obiectul, data, ora si locul īntrevederii. La īntrevedere se vor solicita explicatii scrise referitoare la abaterea cercetată si, dacă este necesar, vor fi ascultate si alte persoane.

(12) Salariatul are dreptul să formuleze si să sustină toate apărările īn favoarea sa si să depună probele pe care le consideră necesare.

(13) Cercetarea se efectuează īn termen util, pentru a permite emiterea deciziei de sanctionare īn termen de 30 de zile de la luarea la cunostintă de către directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului despre săvārsirea abaterii disciplinare.

(14) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută conform alin. (11), fără un motiv obiectiv, dă dreptul conducerii Oficiului National al Registrului Comertului să dispună sanctionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(15) Decizia de sanctionare se emite īn formă scrisă de către directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, īn termen de 30 de zile de la data luării la cunostintă despre săvārsirea abaterii disciplinare, si se comunică salariatului īn termen de cel mult 5 zile de la data emiterii. Decizia de sanctionare produce efecte de la data comunicării. Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, īn caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau resedinta comunicat (ă) de acesta.

(16) Decizia va arăta motivele sanctionării, descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară, temeiul legal, termenul si instanta la care decizia de sanctionare poate fi contestată.

(17) Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoresti competente īn termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, respectiv la tribunalul din judetul īn a cărui rază teritorială acesta īsi are domiciliul.

 

ARTICOLUL 37

Răspunderea patrimonială

 

(1) Orice prejudiciu material produs Oficiului National al Registrului Comertului, cu sau fără intentie, din vina si īn legătură cu munca sa, este suportat de salariatul care l-a provocat.

(2) Salariatii care au īncasat sume nedatorate sunt obligati să le restituie.

(3) Salariatii care au primit bunuri care nu li se cuveneau si care nu mai pot fi restituite īn natură sau cărora li s-au plătit servicii care nu li se cuveneau si care nu mai pot fi restituite īn natură sunt obligati să suporte contravaloarea lor, stabilită la valoarea de la data plătii.

(4) Salariatii nu răspund de prejudiciile provocate de forta majoră, definită conform legii, sau de alte cauze neprevăzute si care nu puteau fi īnlăturate si nici de pagubele care se īncadrează īn riscul normal al serviciului.

(5) Cānd prejudiciul a fost produs de mai multi salariati, cuantumul răspunderii se stabileste īn raport cu măsura īn care fiecare a contribuit la producerea sa.

(6) Dacă măsura īn care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecărui salariat se stabileste proportional cu salariul său net de la data constatării pagubei si/sau īn functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul inventar.

(7) Suma stabilită pentru recuperarea prejudiciului se retine īn rate lunare de maximum o treime din salariul lunar net, fără a putea depăsi īmpreună cu celelalte retineri ale salariatului īn cauză jumătate din salariul respectiv.

(8) Angajarea răspunderii patrimoniale nu exclude răspunderea disciplinară a salariatului, īn cazul īn care fapta prin care a fost produs prejudiciul constituie abatere disciplinară.

 

ARTICOLUL 38

Alte dispozitii

 

(1) Răspunderea penală sau contraventională a unui salariat, constatată de organele īndreptătite potrivit legii, nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvārsită, dacă prin aceasta s-au īncălcat si obligatii de serviciu, si nici răspunderea patrimonială, dacă prin aceasta a fost produs un prejudiciu Oficiului National al Registrului Comertului.

(2) Īn situatia īn care Oficiul National al Registrului Comertului a făcut plāngere penală īmpotriva unui salariat sau acesta a fost trimis īn judecată pentru fapte penale, incompatibile cu functia sa, respectivul salariat poate fi suspendat din functie. Pe timpul suspendării din functie nu se plătesc drepturi salariale.

(3) Īn cazul constatării nevinovătiei salariatului suspendat din functie, acesta īsi reia functia avută anterior si i se va plăti o despăgubire egală cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării.

(4) Dacă, īn perioada suspendării, salariatul sanctionat a prestat o muncă salarizată, despăgubirea cuvenită se va diminua cu salariul primit īn această perioadă.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 39

Sigla Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale

 

(1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale au siglă proprie, īnregistrată ca marcă de servicii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.

(2) Īn corespondenta purtată cu autorităti si institutii publice, cu persoane fizice sau juridice, precum si īntre oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale sau īntre acestea si Oficiul National al Registrului Comertului, folosirea siglei proprii este obligatorie.

(3) Īn toate documentele emanānd de la institutie, precum si īn contractele īncheiate de aceasta, īn care se face referire concomitent atāt la Oficiul National al Registrului Comertului, cāt si la oficiile registrului comertului de pe lāngă tribunale, Oficiul National al Registrului Comertului va fi desemnat prin sintagma „sediul central".

 

ARTICOLUL 40

Arhivarea documentelor

 

            Directiile Oficiului National al Registrului Comertului pregătesc si predau la Arhiva generală a Oficiului National al Registrului Comertului documentele structurii, cu respectarea Nomenclatorului arhivistic al Oficiului National al Registrului Comertului.

 

ARTICOLUL 41

 

            Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozitiile legale care privesc organizarea, functionarea si atributiile Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lāngă tribunale, cu dispozitiile legale referitoare la raporturile de muncă, la disciplina financiar-contabilă, precum si cu orice alte dispozitii legale aplicabile īn activitatea desfăsurată.

 

ARTICOLUL 42

 

Anexele nr. 1, 1a)-1h), 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

            MINISTERUL JUSTITIEI

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

 

Numărul maxim de posturi ONRC, ORC de pe lāngă tribunale: 1.787,

din care posturi de conducere: 203

Numărul maxim de posturi ONRC: 238

 

ANEXA Nr. 1a

 la regulament

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul de inspectie generală

 

Serviciul audit public intern


ANEXA Nr. 1b)

la regulament

 

 

DIRECTIA CONTENCIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul contencios

 

Serviciul īndrumare si informare publică

 

ANEXA Nr. 1c)

la regulament

 

 

DIRECTIA ECONOMICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul financiar

 

Serviciul contabilitate

 

Serviciul achizitii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul financiar, buget, salarii

 

Biroul evidentă contabilă, metodologie, analiză

 

Biroul plan achizitii

 

Biroul achizitii

 

Biroul administrativ

 

ANEXA Nr. 1d)

la regulament

 

 

DIRECTIA REGISTRUL COMERTULUI CENTRAL COMPUTERIZAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul registrul comertului central computerizat

 

Serviciul valorificare date

 

Serviciul arhiva electronică si prelucrări statistice

 

Serviciul īndrumare metodologică a registrului comertului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul furnizare informatii

 

Biroul arhivare electronică

 


ANEXA Nr. 1e)

la regulament

 

 

DIRECTIA ANALIZĂ PROGRAMARE, TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul analiză si programare a sistemului informatic unitar al registrului comertului

 

Serviciul tehnologia informatiei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul administrare sistem informatic si servicii internet

 

Biroul cablare si testare retele

 

ANEXA Nr. 1f)

la regulament

 

DIRECTIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

 

 

Biroul recrutare, administrare si evidenta resurselor umane


ANEXA Nr. 1a)

la regulament

 

 

DIRECTIA MANAGEMENTUL CALITĂTII,

ORGANIZARE, ARHIVĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul organizare

 

Serviciul arhivă

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul arhiva de documente  ORCTB

 

ANEXA Nr. 1h)

la regulament

 

 

DIRECTIA BULETINUL PROCEDURILOR

DE INSOLVENTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul editare Buletinul procedurilor de insolventă

 

Serviciul asistentă juridică si furnizare Buletinul procedurilor de insolventă

 

 

 

 

Biroul publicare Buletinul procedurilor de insolventă

 


ANEXA Nr. 2

la regulament

 

ORGANIGRAMA

oficiilor Registrului Comertului de pe lāngć tribunale

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI


 

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al judetului Covasna

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 94 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al judetului Covasna, se suspendă de drept la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 105.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul lonascu Valentin

 

Avānd īn vedere prevederile art. 43 din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Ionascu Valentin exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Covasna pānă la īncetarea suspendării din functia publică a titularului postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 106.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru constatarea īncetării de drept a aplicabilitătii Hotărārii Guvernului nr. 259/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către doamna Cāmpurean Mariana, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 

Avānd īn vedere Cererea formulată de doamna Cāmpurean Mariana, īnregistrată la Ministerul Administratiei si Internelor cu nr. 7.164/MC din 10februarie 2010,

luānd act de hotărārea Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, dată prin Sentinta civilă nr. 668/2010 īn Dosarul nr. 11.291/2/2009,

avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se constată īncetarea de drept a aplicabilitătii Hotărārii Guvernului nr. 259/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către doamna Cāmpurean Mariana, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind īncetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către domnul Mănoiu Dafinel

 

Avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri īncetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către domnul Mănoiu Dafinel.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 108.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Corut Cristina-Ecaterina īn functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

Luānd act de dispozitia Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, dată prin Sentinta civilă nr. 668/2010 īn Dosarul nr. 11.291/2/2009,

avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - La data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, doamnei Corut Cristina-Ecaterina, care are calitatea de īnalt functionar public, i se aplică mobilitatea pentru functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 109.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, īn conditiile legii, a functiei publice de subprefect al municipiului Bucuresti de către domnul Mănoiu Dafinel

 

Avānd īn vedere prevederile art. 43 din Hotărārea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea īn categoria īnaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea īnaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Domnul Mănoiu Dafinel exercită, cu caracter temporar, īn conditiile legii, functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 110.


GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru constatarea īncetării de drept a aplicabilitătii Hotărārii Guvernului nr. 308/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Dogariu Eugen, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 

Luānd act de hotărārea Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal, dată prin Sentinta civilă nr. 445/2009 īn Dosarul nr. 1.222/59/2009,

avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se constată īncetarea de drept a aplicabilitătii Hotărārii Guvernului nr. 308/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Dogariu Eugen, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 111.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru constatarea īncetării de drept a aplicabilitătii Hotărārii Guvernului nr. 350/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Dobra Călin-lonel, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă

 

Luānd act de hotărārea Curtii de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal, dată prin Sentinta civilă nr. 45/2010 īn Dosarul nr. 1.223/59/2009,

avānd īn vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se constată īncetarea de drept a aplicabilitătii Hotărārii Guvernului nr. 350/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de către domnul Dobra Călin-lonel, ca urmare a expirării perioadei de timp pentru care a fost emisă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 112.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 8 din 15 ianuarie 2010

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

Nr. 126 din 8 februarie 2010

 

ORDIN

privind prohibitia pescuitului īn anul 2010

 

Avānd īn vedere Referatul comun de aprobare nr. 83 din 8 ianuarie 2010 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 113.113 din 1 februarie 2010 al Directiei generale protectia naturii si managementul ariilor naturale protejate din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor,

īn temeiul:

- art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009;

- art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romāniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea īn domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului īn rāul Prut si īn lacul de acumulare Stānca-Costesti, semnat la Stānca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.207/2003;

- art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole īn conformitate cu politica comună īn domeniul pescuitului;

- art. 8 lit. A.e) din Hotărārea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul mediului si pădurilor emit următorul ordin:

 

SECTIUNEA 1

Zone si perioade de prohibitie

 

Art. 1. - (1) Se instituie măsuri de prohibitie pentru pescuitul īn scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricăror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice īn habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, īn perioada 5 aprilie-3 iunie inclusiv, si īn apele care constituie frontieră de stat, inclusiv golful Musura, pe o durată de 45 de zile, īn perioada 5 aprilie-19 mai inclusiv, cu exceptiile prevăzute īn prezentul ordin.

(2) Se interzice pescuitul īn scop comercial si recreativ/sportiv al oricăror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice īn rāul Prut si īn zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si īn lacul de acumulare Stānca-Costesti, pe o durată de 100 de zile, īn perioada 1 aprilie-9 iulie inclusiv.

(3) Se interzice pescuitul īn scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricăror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice īn fata gurii Dunării - Meleaua Sfāntu Gheorghe pānă la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, īn perioada 5 aprilie-3 iunie inclusiv.

Art. 2. -īn complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie măsuri de prohibitie pentru pescuitul īn scop comercial si recreativ/sportiv al oricăror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, īn perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv.

Art. 3. - Se declară zone de refacere biologică/zone de protectie pentru resursele acvatice vii următoarele:

a) pe rāul Prut, sectorul cuprins īntre baraj Stānca-Costesti si confluenta cu rāul Elan, īn tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăsura īn afara perioadei de prohibitie;

b) Dunărea Veche, īntre confluenta canalului Olguta cu Dunărea Veche si confluenta Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durată de 275 de zile, īn perioada 1 martie- 30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăsura īn afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediată īn mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins īntre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pānă la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, īn tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăsura īn afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea īn mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

d) lacul Gāscă din complexul Somova-Parches, īn tot timpul anului;

e) lacurile Erenciuc si Zmeica īn tot timpul anului;

f) cursul vechi al bratului Sfāntu Gheorghe din zonele rectificate, īn tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăsura īn afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea īn mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;

g) pe bratul Sfāntu Gheorghe, zona km 22-25, pe o durată de 107 zile, īn perioadele 1 martie-15 aprilie si 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;

h) pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 107 zile, īn perioadele 1 martie-15 aprilie si 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;

i) pe Dunăre, zonele Mm 52-57 (Isaccea) si Mm 64-80 (Galati), pe o durată de 107 zile, īn perioadele 1 martie- 15 aprilie si 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv;

j) pe bratul Borcea, zona km 37-47 (Fetesti), pe o durată de 107 zile, īn perioadele 1 martie-15 aprilie si 1 octombrie- 30 noiembrie inclusiv;

k) zonele cu regim de protectie integrală din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării";

l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:

NV: 43°47 lat. N si 28°3518" long. E

NE: 43°47 lat. N si 28°40 long. E

SV: 43°4420" lat.N si 28°3518" long. E

SE: 43°4420" lat. N si 28°40 long. E

si a cărei limită dinspre mal este balizată.

Art. 4. - (1) Īn zonele de refacere biologică/zonele de protectie sunt interzise:

a) pescuitul oricăror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;


b) lucrările care īmpiedică migrarea, reproducerea sau pun īn pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi īngustarea/bararea cursului apei, tăierea si recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip si pietris, colectarea ghetii;

c) lucrări īn zona malurilor, precum si tăierea arborilor si arbustilor de pe mal;

d) admiterea īn zonă a ratelor si gāstelor domestice.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitătile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise īn următoarele situatii:

a) cānd pescuitul se desfăsoară īn scopuri stiintifice sau de cercetare;

b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Specii si perioade de prohibitie

 

Art. 5. - (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/ sportiv si familial al speciilor de pesti după cum urmează:

a) stiuca, īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentului ordin pānă la data de 31 martie inclusiv;

b) lostrita, păstrăvul de mare si mihaltul, tot timpul anului;

c) păstrăvul indigen, păstrăvul fāntānei si coregonul, īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentului ordin pānă la data de 30 aprilie si īntre 15 septembrie si 31 decembrie 2010, iar lipanul īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentului ordin pānă la data de 31 mai 2010;

d) sturioni, īn tot timpul anului, cu exceptia:

- pescuitului īn scop stiintific;

- pescuitului reproducătorilor din populatiile de primăvară si de toamnă īn stare vie pentru Programul de populare de sustinere a Dunării si dezvoltare a acvaculturii de sturioni.

(2) Īn apele Mării Negre se interzic:

a) pescuitul rechinului, pe o durată de 47 de zile, īn perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv;

b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante tot timpul anului;

c) pescuitul sturionilor tot timpul anului;

d) pescuitul delfinilor īn tot timpul anului, mentināndu-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).

(3) Pescuitul calcanului si dimensiunile minime ale ochiurilor de plasă se supun dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.287/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2009 de stabilire a posibilitătilor de pescuit si a conditiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile īn Marea Neagră pentru 2010.

Art. 6. - Prohibitia pescuitului īn scop comercial si familial al scrumbiei de Dunăre se stabileste pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre si bratele sale, de la Marea Neagră pānă la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 7 zile, īn perioada 5-11 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pānă la Vadul Oii, km 238, pe o durată de 22 de zile, īn perioada 11 aprilie-2 mai inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pānă la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, īn perioada 19 aprilie-18 mai inclusiv.

Art. 7. - Capturarea sturionilor se realizează īn stare vie, īn următoarele zone si perioade:

- pe o durată de 46 de zile īn perioada de migratie de primăvară, 1 martie-15 aprilie inclusiv, si 61 de zile īn perioada de migratie de toamnă, 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv, īn zonele stabilite la art. 3 lit. g)-j).

 

SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii finale

 

Art. 8. - (1) Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute īn Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial īn apele maritime si continentale.

(2) Se interzice folosirea năvoadelor īn delta si īn lunca inundabilă a Dunării, īn complexul Razim-Sinoe si īn celelalte lacuri litorale pe o durată de 183 de zile, īn perioada 1 aprilie- 30 septembrie inclusiv.

(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă īn băltile, lacurile, gārlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", īncepānd cu data intrării īn vigoare a prezentului ordin pānă la data de 30 septembrie inclusiv.

(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă īn complexul Razim-Sinoe si īn celelalte lacuri litorale, īn tot timpul anului.

Art. 9. - Dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute īn Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 10. - (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unitătilor de acvacultura, inclusiv celor situate īn ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării".

(2) Īn amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării" activitatea de pescuit este permisă numai dacă administratorii amenajărilor piscicole detin licentă de acvacultura eliberată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", eliberat īn baza următoarelor documente:

a) facturi fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societătile de profil autorizate pentru producerea de material piscicol;

b) bilantul financiar-contabil pentru anul 2009;

c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;

d) licentă de acvacultura eliberată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura.

(3) Activitatea de pescuit īn amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de ore īnainte si īn prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării".

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

Art. 12. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului nr. 84/189/2009 privind prohibitia pescuitului, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr 147 din 9 martie 2009.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul mediului si pădurilor,

Lāszlo Borbely


ACTE ALE CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

 

HOTĂRĀREA

din 26 mai 2009, definitivă la 26 august 2009,

īn Cauza Societatea Comercială Aledani - S.R.L. īmpotriva Romāniei

(Cererea nr. 28.874/04)

 

Īn Cauza Societatea Comercială Aledani - S.R.L. Īmpotriva Romāniei,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Sectia a treia), statuānd īn cadrul unei camere formate din: Josep CasadevaII, presedinte, Elisabet Fura-Sandstrom, Corneliu Bīrsan, Bostjan M. Zupancic, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis Lopez Guerra, judecători, si din Santiago Quesada, grefier de sectie,

după ce a deliberat īn camera de consiliu la data de 5 mai 2009,

pronuntă următoarea hotărāre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 28.874/04) introdusă īmpotriva Romāniei si īn care o societate comercială persoană juridică romānă (reclamanta) a sesizat Curtea la data de 11 iulie 2004, īn temeiul art. 34 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Conventia).

2. Guvernul romān (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horatiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3. La 4 septembrie 2006, presedintele sectiei a treia a decis să comunice Guvernului cererea. Conform art. 29 § 3 din Conventie s-a mai decis ca, īn acelasi timp, camera să se pronunte cu privire la admisibilitatea si fondul cauzei.

ĪN FAPT

I. Circumstantele cauzei

4. Reclamanta, Societatea comercială cu răspundere limitată (S.R.L.) Aledani, este o societate comercială romānă cu sediul īn Ploiesti. Ea este reprezentată īn fata Curtii de directorul său, domnul A. Daniel.

5. Reclamanta a dobāndit īn cadrul procesului de privatizare o clădire cu destinatie tehnică, amplasată pe un teren de 575 m2, delimitată printr-un gard de zid, īn vecinătatea unui alt teren, care apartine societătii comerciale S.

6. Ca urmare a mai multor litigii īntre reclamantă si societatea S. cu privire la dreptul de proprietate asupra clădirii si terenului mentionate mai sus, printr-o sentintă rămasă definitivă din 23 noiembrie 1998, Judecătoria Sinaia a constatat dreptul de proprietate al reclamantei asupra clădirii si a gardului de zid. Cu aceeasi ocazie, judecătoria a constatat că reclamanta nu era proprietarul terenului pe care era amplasată clădirea, teren care apartinea societătii S., īn virtutea unui titlu emis de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei īn anul 1995.

7. La 14 martie 2000, reclamanta a sesizat Curtea de Apel Ploiesti printr-o actiune īmpotriva societătii S. si a Consiliului Local al Municipiului Sinaia, vizānd anularea partială a titlului de proprietate eliberat lui S. asupra terenului pe care se afla clădirea sa.

8. Printr-o decizie din 27 iunie 2000, Curtea de Apel a admis cererea sa, considerānd-o īntemeiată. Curtea de Apel a respins īn prealabil exceptia de inadmisibilitate a actiunii reclamantei din considerente de tardivitate, exceptie invocată de pārāta S.

9. Prin Decizia definitivă din 25 octombrie 2002, Curtea Supremă de Justitie a respins recursul introdus de S. Īmpotriva hotărārii Curtii de Apel, pe care a confirmat-o, arătānd că primii judecători au considerat pe bună dreptate că actiunea reclamantei nu era tardivă. Īn motivarea deciziei sale, Curtea Supremă de Justitie s-a īntemeiat pe Sentinta din 23 noiembrie 1998, pentru a constata īncă o dată că reclamanta era proprietar doar al clădirii si al gardului zidit.

10. La 1 octombrie 2003, procurorul general al Romāniei a formulat un recurs īn anulare īmpotriva hotărārilor judecătoresti din 27 iunie 2000 si din 25 octombrie 2002, sustinānd că cererea introductivă de instantă a reclamantei a fost tardivă si că, prin urmare, instantele care au pronuntat respectivele hotărāri respinseseră īn mod eronat exceptia de inadmisibilitate ridicată de societatea pārātă S.

11. Prin Decizia definitivă din 15 martie 2004, Īnalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul procurorului general si a respins cererea introductivă de instantă a reclamantei ca fiind tardivă.

12. Prin Decizia definitivă din 17 martie 2005, Īnalta Curte de Casatie si Justitie a respins o plāngere penală pentru īnselăciune introdusă de S. Īmpotriva lui A.D. si D.M., cei 2 reprezentanti ai reclamantei.

13. Prin Decizia definitivă din 17 octombrie 2005, Curtea de Apel Ploiesti a admis o actiune introdusă de S. si a constatat că reclamanta nu era proprietara terenului īn litigiu.

II. Dreptul si practica interne pertinente

14. Articolele relevante din Codul de procedură civilă īn vigoare la momentul faptelor prevedeau:

ARTICOLUL 330

„Procurorul general al Parchetului de pe lāngă Curtea Supremă de Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, poate ataca cu recurs īn anulare, la Curtea Supremă de Justitie, hotărārile judecătoresti irevocabile pentru următoarele motive:

1. cānd instanta a depăsit atributiile puterii judecătoresti;

2. cānd prin hotărārea atacată s-a produs o īncălcare esentială a legii, ce a determinat o solutionare gresită a cauzei pe fond, ori această hotărāre este vădit netemeinică (...)."


ARTICOLUL 3301

„Īn cazurile prevăzute de art. 330 pct. 1 si 2, recursul īn anulare se poate declara īn termen de 1 an de la data cānd hotărārea judecătorească a rămas irevocabilă."

15. Art. 330 si 3301 citate anterior au fost abrogate prin art. I pct. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 195/2004.

ĪN DREPT

I. Asupra pretinsei īncălcări a art. 6 § 1 din Conventie

16. Reclamanta se plānge de faptul că anularea Hotărārii definitive a Curtii Supreme de Justitie din 25 octombrie 2002 prin Decizia din 15 martie 2004 a Īnaltei Curti de Casatie si Justitie a īncălcat principiul securitătii raporturilor juridice, garantat de art. 6 § 1 din Conventia, care prevede:

„Orice persoană are dreptul la judecarea īn mod echitabil (...) a cauzei sale, de către o instantă (...) care va hotărī (...) asupra īncălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil (...)."

A. Asupra admisibilitătii

17. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este īn mod evident nefondat īn sensul art. 35 § 3 din Conventie. De asemenea, Curtea a luat act de faptul că acest capăt de cerere nu contravine niciunui alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, se decide a fi declarat admisibil.

B. Asupra fondului

18. Referindu-se la cauzele Sovtransavto Holding īmpotriva Ucrainei (nr. 48.553/99, CEDO 2002-VII), Brumărescu īmpotriva Romāniei ([MC], nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII), si Riabykh īmpotriva Rusiei (nr. 52.854/99, CEDO 2003-IX), Guvernul recunoaste că, īn conformitate cu jurisprudenta Curtii, admiterea unei căi extraordinare de recurs care pune īn discutie o hotărāre definitivă printr-o procedură de reanalizare si rejudecare este considerată o īncălcare a principiului securitătii raporturilor juridice.

19. Guvernul constată că acest caz diferă de cauzele SC Masinexportimport Industrial Group - SA īmpotriva Romāniei (nr. 22.687/03, Hotărārea din 1 decembrie 2005) si Brumărescu, citată anterior, deoarece īn prezenta cauză litigiul era īntre persoane fizice care au obtinut decizii favorabile si unde recursul īn anulare a fost initiat la cererea uneia dintre părtile la procedură, si nu de o autoritate de stat.

20. De asemenea, Guvernul sustine că, īn acest caz, recursul īn anulare a urmărit protectia principiului securitătii raporturilor juridice, deoarece acesta a fost introdus pentru a remedia omisiunea tribunalelor interne de a lua īn considerare tardivitatea actiunii reclamantei.

21. Reclamanta contestă punctul de vedere al Guvernului.

22. Curtea reaminteste că dreptul la un proces echitabil īn fata unei instante, garantat de art. 6 §1 din Conventie, trebuie să fie interpretat īn lumina preambulului Conventiei, care defineste suprematia legii ca parte a patrimoniului comun al statelor contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale suprematiei dreptului este principiul securitătii raporturilor juridice, care dispune, printre altele, ca o hotărāre definitivă pronuntată de un tribunal īntr-o cauză să nu mai fie repusă īn discutie (Brumărescu, citată anterior, § 61). Conform acestui principiu, niciuna dintre părti nu are dreptul să solicite supervizarea unei hotărāri definitive si executorii numai īn scopul unei revizuiri a cauzei si a unei noi decizii cu privire la aceasta. Supervizarea nu ar trebui să devină o cale de atac deghizată, iar simplul fapt că pot exista două puncte de vedere pe aceeasi temă nu este un motiv suficient pentru a rejudeca un caz. Nu se poate deroga de la acest principiu decāt pentru motive substantiale si imperative (Riabykh īmpotriva Rusiei, nr. 52.854/99, § 52, CEDO2003-IX).

23. Curtea observă că anularea hotărārii judecătoresti definitive s-a bazat exclusiv pe presupusa necunoastere a unui aspect de procedură de către instantele judecătoresti ordinare. Or, acest argument nu este suficient pentru a justifica anularea unei decizii definitive, īn ciuda faptului că persoanele fizice au fost, de asemenea, părti ale procedurii (a se vedea, printre multe altele, Raicu īmpotriva Romāniei, nr. 28.104/03, § 25,19 octombrie 2006, si Popea īmpotriva Romāniei, nr. 6.248/03, § 33-37, 5 octombrie 2006).

24. Argumentele Guvernului nu sunt de natură să determine Curtea să se īndepărteze de la abordarea folosită īn alte cazuri similare, situatia de fapt fiind īn esentă aceeasi (vezi īn special SC Masinexportimport Industrial Group - SA, Raicu si Popea, citate anterior).

25. Aceste elemente sunt suficiente pentru a permite Curtii să ajungă la concluzia că anularea de către Curtea Supremă de Justitie a Hotărārii definitive din 25 octombrie 2002 a īncălcat principiul securitătii raporturilor juridice, aducānd, de asemenea, atingere dreptului reclamantei la un proces echitabil.

Prin urmare, a existat o īncălcare a art. 6 § 1 din Conventie.

II. Pretinsa īncălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

26. Reclamanta denuntă o īncălcare a dreptului său cu privire la bunurile sale, ca urmare a anulării Sentintei definitive din 25 octombrie 2002 de către Curtea Supremă de Justitie. Ea invocă art. 1 din Protocolul nr. 1, care prevede după cum urmează:

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decāt pentru cauză de utilitate publică si īn conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor."

27. Guvernul a invocat o exceptie de inaplicabilitate a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, considerānd că reclamanta nu are niciun „bun" sau „sperantă legitimă" īn legătură cu terenul īn litigiu.

28. Guvernul consideră că Hotărārea din 25 octombrie 2002 nu īi conferă reclamantei niciun drept, real sau de creantă, asupra terenului īn litigiu. Singurul efect al acestei hotărāri este faptul că terenul a revenit īn patrimoniul Primăriei Sinaia.

29. Reclamanta obiectează fată de acest argument. Ea pretinde că procedura administrativă necesară pentru a obtine un titlu de proprietate asupra terenului a devenit imposibilă ca urmare a atribuirii ilegale a terenului către S., deoarece anularea titlului societătii din urmă era o etapă prealabilă oricărui alt demers.

30. Curtea observă că dreptul de proprietate al reclamantei asupra terenului īn litigiu nu este dovedit prin niciun titlu si nu a fost stabilit prin hotărāri de către instantele care au solutionat această problemă. Din acest motiv si estimānd că nu se poate specula cu privire la rezultatul unui eventual demers administrativ sau de altă natură pe care reclamanta l-ar fi putut īntreprinde īn vederea obtinerii unui titlu de proprietate, Curtea consideră că aceasta nu are un „bun", īn sensul Conventiei, cu privire la terenul īn litigiu.


31. Prin urmare, capătul de cerere examinat este considerat incompatibil ratione materiae cu dispozitiile Conventiei, īn sensul art. 35 § 3, si trebuie să fie respins īn conformitate cu art. 35 § 4.

III. Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie

32. Īn conformitate cu art. 41 din Conventie:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o īncălcare a Conventiei sau a protocoalelor sale si dacă dreptul intern al īnaltei părti contractante nu permite decāt o īnlăturare incompletă a consecintelor acestei īncălcări, Curtea acordă părtii lezate, dacă este cazul, o reparatie echitabilă."

A. Prejudiciu

33. Cu titlu de prejudiciu material, reclamanta solicită 41.062 EUR, suma reprezentānd valoarea actualizată a terenului, profitul aferent pierdut, precum si rambursarea unor taxe notariale. Ea solicită, de asemenea, 50.000 EUR pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a unei proceduri penale initiate īmpotriva lui A.D. si D.M.

34. Īn ceea ce priveste cererea privind daunele materiale, Guvernul īsi reiterează sustinerile cu titlu de exceptie de inadmisibilitate ratione materiae.

35. Cu privire la cererea de daune morale, Guvernul sustine că pretentiile cu acest titlu au fost formulate īn numele a două persoane fizice si că reclamanta nu a solicitat nimic īn nume propriu, prin urmare această parte a cererii de pretentii trebuie să fie respinsă.

36. Curtea constată că, īn acest caz, singurul temei de retinut īn acordarea unei satisfactii echitabile constă īn faptul că o hotărāre definitivă favorabilă reclamantei a fost revizuită ca urmare a admiterii unei căi extraordinare de atac, cu īncălcarea art. 6 § 1 din Conventie.

37. Īn ceea ce priveste pretinsele daune materiale, Curtea face trimitere la constatarea lipsei bunului litigios din patrimoniul reclamantei si la exceptia ratione materiae, īntemeiată, invocată de către Guvern (§ 30 si 31 de mai sus). Prin urmare, nu este cazul a acorda reclamantei o compensatie financiară.

38. Referitor la daunele morale, Curtea consideră că reclamanta a suferit īntr-adevăr o frustrare, avānd īn vedere recursul īn anulare mai sus mentionat.

39. Avānd īn vedere toate elementele aflate īn posesia sa si hotărānd īn echitate, īn conformitate cu art. 41 din Conventie, Curtea acordă reclamantei suma de 2.000 EUR pentru daunele morale.

B. Cheltuieli de judecată

40. Reclamanta solicită 2.123,94 EUR pentru costurile si cheltuielile suportate īn fata instantelor judecătoresti nationale, reprezentānd cheltuieli de judecată si onorariile de avocat. Reclamanta prezintă documente doveditoare.

41. Guvernul nu se opune acordării către reclamantă a unei sume reprezentānd cheltuieli si costuri aferente procedurilor judiciare nationale si īn fata Curtii, care sunt dovedite īn mod suficient. Trebuie precizat că o mare parte din costurile si cheltuielile pretinse nu sunt legate de procedura īn baza căreia reclamanta a făcut plāngere.

42. Potrivit jurisprudentei Curtii, un reclamant nu poate obtine rambursarea cheltuielilor si costurilor sale decāt īn măsura īn care se constată realitatea lor, necesitatea lor si nivelul rezonabil al cuantumului acestora. Īn cazul de fată, tinānd cont de elementele aflate īn posesia sa si de criteriile de mai sus, Curtea consideră rezonabilă suma de 500 EUR, pe care o acordă reclamantei pentru toate cheltuielile.

C. Dobānzi moratorii

43. Curtea consideră că este oportun să fixeze rata dobānzilor moratorii pe baza dobānzii facilitătii de īmprumut marginal a Băncii Centrale Europene, la care se adaugă 3 puncte procentuale.

DIN ACESTE MOTIVE,

Īn unanimitate,

CURTEA

1. declară cererea admisibilă īn ceea ce priveste capătul de cerere īntemeiat pe art. 6 § 1 din Conventie si inadmisibilă īn rest;

2. hotărăste că a existat o īncălcare a art. 6 § 1 din Conventie ca urmare a īncălcării principiului securitătii raporturilor juridice;

3. hotărăste:

a) ca statul pārāt să īi plătească reclamantei, īn termen de 3 luni de la data la care această hotărāre va deveni definitivă īn conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie, suma de 2.000 EUR (două mii euro) cu titlu de daune morale, si 500 EUR (cinci sute euro), pentru cheltuielile de judecată;

b) ca sumele īn cauză să fie convertite īn moneda statului pārāt la rata de schimb aplicabilă la data plătii, la care se vor adăuga sumele posibil datorate cu titlu de impozit;

c) ca īncepānd cu expirarea acestui termen si pānă la plată această sumă să se majoreze cu o dobānda simplă la o rată egală cu cea a facilitătii de īmprumut marginal a Băncii Centrale Europene, aplicabilă pe perioada īn cauză, majorată cu 3 puncte procentuale;

4. respinge cererea de satisfactie echitabilă īn rest.

            Īntocmită īn limba franceză si comunicată ulterior īn scris, la data de 26 mai 2009, īn conformitate cu art. 77 §§ 2 si 3 din Regulament.

 

Josep CasadevaII,

presedinte

Santiago Quesada,

grefier


RECTIFICĂRI

 

            La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.238/C/2009 privind acordarea cetăteniei romāne unor persoane, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 269 din 24 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

            - īn anexă, la pozitia 60, īn loc de: „60. Ortiz Intriago AdabeIIa Berenice, fiica lui Ortiz Rāul si Intriago Negry Maria, cetătean ecuadorian, născută la data de 22 martie 1967 īn localitatea Quevedo, Los Rios, Ecuador, cu domiciliul actual īn Bucuresti, aleea Negru Vodă nr. 6, bl. C3, sc. 1, ap. 1, sectorul 1. (2.587/2008)"se va citi: „60. Ortiz Intriago AdabeIIa Berenice, fiica lui Ortiz Rāul Ernesto si Intriago Negry Maria, cetătean ecuadorian, născută la data de 22 martie 1967 īn localitatea Quevedo, Los Rios, Ecuador, cu domiciliul actual īn Bucuresti, aleea Negru Vodă nr. 6, bl. C3, sc. 1, ap. 1, sectorul 1. (2.587/2008)".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.