MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 124/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 124         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            97. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.25. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea Instructiunilor privind activitatea de informare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.12/2009

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            129. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            2. - Ordin pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor hr. 21/2009

 

            Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009

            - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009

            - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009

            - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.136/C/2009

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Urlati", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) la capitolul A„Drumurile comunale, vicinale, străzile si trotuarele aferente, pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora", subcapitolul 1 „Străzi si trotuare aferente", se abrogă pozitiile nr. 1-59 si se înlocuiesc cu pozitiile nr. 1-62, prevăzute în anexa nr. 1;

b) la capitolul G „Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea consiliul local si primăria, precum si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case si palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădinite, cămine, spitale, policlinici, cămine de copii si alte asemenea institutii", după pozitia nr. 17 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 18-20, prevăzute în anexa nr. 1.

2. În anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gornet":

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera a) „Drumuri comunale, vicinale, străzi cu trotuare aferente si zone de protectie", capitolul II „Străzi"- sat Gornet, se abrogă pozitiile nr. 7-10, 12-15, 17, 19, 23, 27, 28, 31 si 32;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", litera a) „Drumuri comunale, vicinale, străzi cu trotuare aferente si zone de protectie", capitolul II „Străzi" - sat Gornet, după pozitia nr. 32 se introduc douăzeci si una de noi pozitii, pozitiile nr. 33-53; la sectiunea I „Bunuri imobile", litera a) „Drumuri comunale, vicinale, străzi cu trotuare aferente si zone de protectie", capitolul II „Străzi" - sat Nucet, după pozitia nr. 6 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 7, iar la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 32 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 33-35, conform anexei nr. 2.

Art. II. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 februarie 2010.

Nr. 97.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Urlati

 

Capitolul A. Drumurile comunale, vicinale, străzile si trotuarele aferente, pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora

 

Subcapitolul 1. Străzi si trotuare aferente

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală Denumire act

proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1

1.3.7.2.

Aleea Serii

L = 303 m, I = 3,30 m, fără trotuare, asfaltată

Suprafata totală = 1.000 mp

1976

40.019

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

2

1.3.7.2.

23 August

L = 232 m, I = 9,00 m, trotuare 232 m x 6,00 m, asfaltată Suprafata totală = 3.480 mp

1964

392.343

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

3

1.3.7.2./3

Arionestii Noi

L = 814 m, lătime variabilă, trotuare 638 mx2,40 m, betonată Suprafata totală = 6.851 mp

1991

289.153

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

4

1.3.7.1.

Arionestii Vechi

L = 6.800 m, lătime variabilă Suprafata = 27.200 mp, pietruită

1968

388.230

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

5

1.3.7.1.

Berzei

L = 70 m, I = 5,00 m, fără trotuare, pietruită

Suprafata totală = 350 mp

1968

4.631

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

6

1.3.7.2.

Brâncoveanu Vodă

L = 410 m, I = 6,00 m, trotuare 410 mx3,00 m, asfaltată Suprafata totală = 3.690 mp

1986

536.596

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

7

1.3.7.2.

Cricov

L = 770 m, lătime variabilă (240 m x 6,00 m si 330 m x 5,00 m), trotuare 235 mx3,00 m Suprafata totală = 3.795 mp, asfaltată

1984

467.153

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

8

1.3.7.1.

Crinului

L = 560 m, lătime variabilă (70 m x 6,00 m si 490m x 5,00 m), trotuare 70 m x 3,40 m

Suprafata totală = 3.110 mp, asfaltată pe o lungime de 70 m

1983

46.580

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

9

1.3.7.2.

Crivăt

L = 313 m, I = 6,00 m, trotuare 313 m x 1,35 m, asfaltată Suprafata totală = 2.301 mp

1978

222.999

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

10

1.3.7.2.

Crizantemelor

L = 525 m, I = 7,00 m, trotuare 525 m x 3,50 m, asfaltată

Suprafata totală = 5.512,50 mp

2006

1.087.479

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

11

1.3.7.1.

Fundătura Crizantemelor

L = 230 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.150 mp

1968

98.113

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

12

1.3.7.2.

Cuza Vodă

L = 780 m, I = 6,20 m, trotuare 780 m x 1,70 m, asfaltată Suprafata totală = 6.161 mp

2004

1.082.732

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

13

1.3.7.1.

Căprioarelor

L = 190 m, I = 4,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 760 mp

1968

6.476

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

14

1.3.7.1.

Castanilor

L = 150 m, I = 4,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 600 mp

1968

5.138

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

15

1.3.7.2.

Eternitătii

L = 275 m, I = 6,00 m, trotuare 275 m x 2,40 m, asfaltată Suprafata totală = 2.310 mp

1999

336.530

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

16

1.3.7.1.

16 Februarie

L = 370 m, lătime variabilă (70 m x 6,20 m si 300m x 5,00 m), trotuare 70 m x 1,45 m

Suprafata totală = 2.037 mp, asfaltată pe o lungime de 70 m

1983

24.534

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

17

1.3.7.2.

Grivitei

L = 895 m, I = 6,00 m, trotuare 895 m x 3,00 m, asfaltată Suprafata totală = 8.055 mp

2008

1.952.410

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

18

1.3.7.1.

Florilor

L = 400 m, I = 4,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.600 mp

1968

14.838

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009


0

1

2

3

4

5

6

19

1.3.7.1.

Grădinitei

L = 320 m, I = 4,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.280 mp

1968

10.948

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

20

1.3.7.1.

Gladiolelor

L = 300 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.500 mp

1968

12.800

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

21

1.3.7.2.

Independentei

L = 863 m, I = 6,00 m, trotuare 863 m x 3,24 m, asfaltată Suprafata totală = 7.974 mp

2008

1.932.378

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

22

1.3.7.2.

Mihai Eminescu

L = 213 m, I = 6,00 m, fără trotuare, Asfaltată

Suprafata totală = 1.278 mp

2008

309.761

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

23

1.3.7.1.

Măcesului

L = 150 m, I = 3,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 450 mp

1968

5.497

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

24

1.3.7.1.

Macului

L = 320 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.600 mp

1968

13.650

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

25

1.3.7.1.

Lămâitelor

L = 300 m, I = 5,00 m, trotuare 300 m x 1,00 m, asfaltată Suprafata totală = 1.800 mp

2008

360.020

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

26

1.3.7.1.

Lalelelor

L = 300 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.500 mp

1968

12.811

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

27

1.3.7.1.

Liliacului

L = 300 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.500 mp

1968

12.811

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

28

1.3.7.1.

Libertătii

L = 220 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.100 mp

1968

9.375

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

29

1.3.7.1.

Nuferilor

L = 940 m, I = 6,00 m, fără trotuare, asfaltată pe o lungime de 500 m Suprafata totală = 5.640 mp

1975

98.214

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009


0

1

2

3

4

5

6

30

1.3.7.1.

Narciselor

L = 700 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 3.500 mp

1968

34.847

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

31

1.3.7.1.

Nucilor

L = 110 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 550 mp

1968

6.045

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

32

1.3.7.2./3.

Orzoaia de Sus

L = 5.654 m, lătime variabilă, trotuare pe o lungime de 900 m, cu lătime de 2 m Suprafata totală = 38.800 mp

1968

310.117

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

33

1.3.7.2.

Orzoaia de Jos

Situată pe DJ 102 C, de la km 5,495 la km 7,495

L = 3.340 m, lătime variabilă, fără trotuare

Suprafata = 21.921 mp

- în curs de modernizare: pe o lungime de 2.000 m cu lătimea de 7 m;

S= 14.000 mp

1968

564.838

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

34

1.3.7.1.

Panselelor

L = 350 m, I = 4,00 m, fără trotuare, asfaltată pe o lungime de 30 m Suprafata totală = 1.400 mp

1982

16.141

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

35

1.3.7.2.

Parcului

L = 670 m, I = 6,00 m, fără trotuare, balastată, asfaltată partial pe o lungime de 140 m

Suprafata totală = 4.020 mp

1978

59.577

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

36

1.3.7.2.

Primăverii

L = 130 m, I = 6,50 m, trotuare 130 m x 2,80 m, modernizată Suprafata totală = 1.209 mp

1971

190.147

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

37

1.3.7.2.

Prelungirea Grivitei

L = 271 m, I = 6,00 m, trotuare 271 m x 2,40 m, asfaltată Suprafata totală = 2.276 mp

1977

328.365

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

38

1.3.7.2.

Smârdan

L = 145 m, I = 6,00 m, trotuare 145 m x 2,00 m, asfaltată Suprafata totală = 1.160 mp

2008

281.178

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

39

1.3.7.2.

Soarelui

L = 124 m, I = 6,00 m, trotuare 124 m x 2,40 m, asfaltată Suprafata totală = 1.042 mp

2008

30.049

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

40

1.3.7.2.

Socului

L = 720 m, I = 5,00 m, fără trotuare, asfaltată partial pe 450 m Suprafata totală = 3.600 mp

1977

54.587

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009


0

1

2

3

4

5

6

41

1.3.7.2.

Stadionului

L = 600 m, lătime variabilă (220 m x 6,00 m si 380 m x 4,00 m), fără trotuare, asfaltată pe o lungime de 220 m Suprafata totală = 2.840 mp

1982

42.627

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

42

1.3.7.2.

TudorVIadimirescu

L = 1.007 m, I = 7,00 m, trotuare 1.007 mx4,50m, asfaltată Suprafata totală = 11.581 mp Alei pietonale blocuri L = 859,30 m, S = 7.240 mp

2008

3.151.110

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

43

1.3.7.1.

Trandafirului

L = 350 m, I = 4,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.400 mp

1968

11.973

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

44

1.3.7.1.

Teiului

L = 300 m, I = 3,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 900 mp

1968

7.572

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

45

1.3.7.1.

Viorelelor

L = 230 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 1.150 mp

1968

9.814

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

46

1.3.7.1.

Viilor

L = 100 m, I = 5,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 500 mp

1968

41.288

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

47

1.3.7.2.

Viitor

L = 300 m, I = 6,00 m, trotuare 300 m x 2,00 m, asfaltată Suprafata totală = 2.400 mp

1984

41.228

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

48

1.3.7.2.

Zorilor

L = 450 m, lătime variabilă (50 m x 4,00 m si 400m x 6,00 m), trotuare 400 m x 2,40 m, asfaltată pe o lungime de 400 m Suprafata totală = 3.560 mp

1982

54.294

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

49

1.3.7.2.

Valea Bobului

L = 1.200 m, I = 6,00 m, trotuare 40 m x 2,00 m, asfaltată Suprafata totală = 7.280 mp

2008

1.764.429

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

50

1.3.7.1.

Cherba

L = 6.300 m, I = 4,00 m, fără trotuare, balastată

Suprafata totală = 25.200 mp

1968

251.759

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

51

1.3.7.1.

Valea Crângului

L = 8.775 m, lătime variabilă, fără trotuare, balastată Suprafata totală = 44.034 mp

1968

561.427

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009


0

1

2

3

4

5

6

52

1.3.7.1./2

Jercălăi

L = 3.172 m, lătime variabilă, fără trotuare, balastată Suprafata totală = 20.707 mp

1968

263.048

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

53

1.3.7.1.

Măruntis

L = 6.755 m; lătime variabilă, balastată Suprafata = 33.970 mp

1968

432.286

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

54

1.3.7.1.

Valea Mieilor

L = 3.600 m; I = 5 m, balastată Suprafata = 18.000 mp

1968

153.599

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

55

1.3.7.1.

Valea Nucetului

L = 6.045 m; lătime variabilă S = 43.268 mp

1968

386.724

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

56

1.3.7.1.

Valea Pietrei

L = 6.200 m; lătime variabilă, balastată Suprafata = 31.000 mp

1968

374.743

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

57

1.3.7.1.

Valea Semăn

L = 5.767 m; lătime variabilă, balastată Suprafata = 31.488 mp, nemodernizată

1968

225.251

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

58

1.3.7.1.

Schiau

L = 4.800 m; lătime variabilă, balastată Suprafata = 19.200 mp

1968

137.006

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

59

1.3.7.1.

Valea Urloii

L = 5.863 m; lătime variabilă, balastată S = 25.704 mp, nemodernizată

1968

267.599

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

60

1.3.7.2.

1 Mai

Situată pe DJ 102 C, de la km 2,00 la km 4,845

Lungime totală = 3.122 m, lătime variabilă

Suprafată totală = 44.656 mp, din care:

- carosabil (L = 2.845 m; S = 29.870 mp): L= 1.525 m; l= 12,40 m; S = 18.910 mp L = 520 m; I = 8,00 m; S = 4.160 mp

L = 400 m; I = 7,70 m; S = 3.080 mp L = 400 m; I = 9,30 m; S = 3.720 mp

- drumuri laterale:

L = 277 m, lătime variabilă; S = 1.276 mp

- trotuare (L = 2.845 m; S = 13.510 mp): L = 415 m; I = 6,00 m; S = 2.490 mp

L = 100 m; I = 5,00 m; S = 500 mp L = 400 m; I = 6,00 m; S = 2.400 mp L = 400 m; I = 5,00 m; S = 2.000 mp L= 1.530 m; I = 4,00 m; S = 6.120 mp

1968

686.422

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

61

1.3.7.2.

30 Decembrie

Situată pe DJ 102 C, de la km 4,845 la km 5,495

Lungime totală = 650 m, lătime variabilă

Suprafata totală = 7.350 mp, din care:

- carosabil: L = 650 m; I = 9,00 m;

S = 5.850 mp;

- trotuare (L = 650 m; S = 1.500 mp):

L = 250 m; I = 4,00 m; S = 1.000 mp

L = 200 m; I = 2,50 m; S = 500 mp

(Fără trotuare pe o lungime de 200 m)

1968

94.107

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

62

1.3.7.2.

Mihai Viteazu

Stradă de categoria tehnică III, lungime - 1.004,39 ml; trotuare 2 x 1,50 m si lătimea părtii carosabile de 7 m

2009

 

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

 

Capitolul G. Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea consiliul local si primăria, precum si institutiile publice de interes local cum sunt: teatre, case de cultură, cămine culturale, case si palate ale copiilor, biblioteci, muzee, grădinite, cămine, spitale, policlinici, cămine de copii si alte asemenea institutii

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

18

 

 

 

 

Centrul Pilot de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei" Urlati

Urlati, str. Orzoaia de Sus nr. 8, suprafată teren 4.204 mp

 

 

 

1996

438.100,00

 

 

 

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

1.6.4.

- clădire sediu

„Casa Porumbelul" - subsol + parter, an constructie 1940, suprafata construită 585 mp

 

421.100

1.5.3.

- clădire magazie alimente

- constructie din cărămidă, învelitoare din tablă, suprafata construită 81 mp

 

15.000

1.6.7.

- cabină paznic

- constructie din cărămidă învelită cu carton, suprafata construită 8 mp

 

1.000

1.5.3.

- depozit subteran

- constructie din beton, 8 mp

 

1.000

19

1.6.2.

 

 

 

Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati

Urlati, str. Valea Nucetului nr. 117

 

 

 

 

 

 

 

196,48

 

 

 

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/2009

1.6.2.

- Pavilion 119

Parter-etaj, învelit cu tablă, instalatie apă, gaze, lumină, canalizare - 219,19 mp

1938

20.51

1.6.2.

- Pavilion 121

Parter-etaj, învelit cu tablă, instalatie apă, gaze, lumină, canalizare - 178,80 mp

1938

20.51

1.6.2.

- Pavilion 39

Parter-etaj (cantină + spălător + dormitoare), învelit cu tablă, instalatie apă, gaze, lumină, canalizare - 669,25 mp

1938

75.40

1.6.2.

- Pavilion 117

Parter-etaj (spatiu administrativ + dormitoare), învelit cu tablă, instalatie apă, gaze, lumină, canalizare - 321,10 mp

1938

29.62

1.5.3.

- Magazie alimente

Suprafata totală de 170,21 mp, constructie din zid, acoperit cu carton

1938

11.67

1.5.3.

- Bordei din cărămidă

Suprafata totală de 141,54 mp, constructie din zid, acoperit cu carton (surpat)

1938

1.22

1.6.8.

- Remiză cărămidă P.S.I.

Suprafata totală de 80,04 mp

1938

4.05

1.6.7.

- Cabină poartă

Pereti din zidărie, în suprafată totală de 16,25 mp

1938

0.88

1.6.7.

Pavilion 39 – împrejmuire la Pavilionul 119

Plasă sârmă 40 ml, cu înăltimea de 1,20 m

1970

1970

0.09

31.48

1.6.7.

- Împrejmuire la Pavilionul 39

Gard de sârmă cu 63 de stâlpi 6 boxe din cărămidă (beton),

1970

0.60

1.6.7.

 

 

- Grajduri - adăpost porci

 

 

acoperite cu carton - 103,24 mp

Plasă sârmă cu 78 de stâlpi din beton

Suprafată de 8.208 mp

1970

 

1970

 

0.45

1.6.3.2.

1.2.7.

1.2.7.

- Împrejmuire grajduri

- Teren pentru cimitir

- Terenuri

Suprafată totală de 23.060 mp

 

 

20

 

Centrul de Integrare prin Terapie Ocupatională pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlati

Urlati, str. Orzoaia de Jos nr. 52

 

483.825,66

Domeniul public al orasului Urlati, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 26/20099

1.6.4.

- Pavilion A

Administrativ, cantină, P+2, suprafată construită = 555,90 mp, suprafată construită desfăsurată = 784,97 mp

1969

49,04

1.6.2.

- Pavilion B

Dormitoare, S+P+1, suprafată construită = 597,81 mp, suprafată construită desfăsurată = 1.382,81 mp

1969

41.886,91 1

1.6.2.

- Pavilion C

Club, S+P+1+M, donatie, suprafată construită = 406,35 mp, suprafată construită desfăsurată = 1.284,09 mp

1994

97.349,15

1.6.8.

- Corp D1

Atelier lavete, tâmplărie, P, suprafată construită = 404,48 mp

1970

108.923,20

1.6.4.

- Corp D2

Garaj, magazie, baracă metalică, P, suprafată construită =538,40 mp

1969

24.658,80

1.6.4. 1.5.12.

- Corp D3

- Sopron

Poarta, P, suprafată construită = 39,375 mp

1969

9,07

1.6.8.

- Baracă metalică

Se = 88,00 mp

1994

280,23

1.6.8.

- Clădire cămin atelier

 

1955

0,60

 

- Curte agrement

S= 11.200 mp

1970

768,66

1373

- Alei pietonale beton simplu

 

1948

101.300,00

 

 

S= 196 mp

1976

4.600,00

1372

- Alei pietonale din asfalt

S= 1.187 mp

1971

4.000,00


ANEXA Nr.2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Gornet

 

a) Drumuri comunale, vicinale, străzi cu trotuare aferente si zone de protectie

 

II. Străzi - sat Gornet

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării

în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

33

1.3.7.2

Strada Stadionului

Drum pietruit L = 0,685 km, I = 5,0 m

1920

137.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

34

1.3.7.2

Strada Merilor

Drum pietruit L = 1,055 km, I = 5,0 m

1920

211.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

35

1.3.7.2

Strada Fântânele

Drum pietruit L = 0,35 km, I = 8,0 m

1920

112.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

36

1.3.7.2

Strada învătător Ecaterina Mănescu

Drum pietruit L = 0,52 km, I = 6,0 m

1920

124.800

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

37

1.3.7.2

Strada Cimitirului

Drum pietruit L = 0,32 km, I = 4,0 m

1920

51.200

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

38

1.3.7.2

Strada Bisericii

Drum pietruit L = 0,5 km, I = 6,0 m

1920

120.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

39

1.3.7.2

Strada Rezervorului

Drum pietruit L = 0,28 km, I = 5,0 m

1920

56.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

40

1.3.7.2

Strada Căminului

Drum pietruit L = 0,32 km, I = 4,0 m

1920

51.200

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

41

1.3.7.2

Strada Preot Ghinea

Drum pietruit L = 0,48 km, I = 5,0 m

1920

96.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

42

1.3.7.1

Strada Unirii

Drum pietruit L = 0,225 km, I = 5,0 m

1920

45.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

43

1.3.7.1

Strada Sondelor

Drum pietruit L = 0,85 km, I = 6,0 m

1920

204.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

44

1.3.7.2

Strada Păunesti

Drum pietruit L = 0,48 km, I = 6,0 m

1920

115.200

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

45

1.3.7.2

Strada Tineretului

Drum pietruit L = 0,48 km, I = 10,0 m

1920

1.192.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

46

1.3.7.1

Strada La Vâlcea

Drum pietruit L = 0,3 km, I = 3,0 m

1920

36.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

47

1.3.7.1

Fundătura Mateesti

Drum pietruit L = 0,27 km, I = 3,0 m

1920

32.400

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

48

1.3.7.1

Fundătura Manea

Drum pietruit L = 0,12 km, I = 3,0 m

1920

14.400

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

49

1.3.7.1

Fundătura Tudor

Drum pietruit L = 0,15 km, I = 4,0 m

1920

24.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

50

1.3.7.1

Fundătura Oprea

Drum pietruit L = 0,12 km, I = 3,0 m

1920

19.200

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

51

1.3.7.1

Fundătura Rosu

Drum pietruit L = 0,06 km, I = 3,0 m

1920

7.200

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

52

1.3.7.1

Fundătura Olteni

Drum pietruit L = 0,085 km, I = 5,0 m

1920

17.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

53

1.3.7.1

Fundătura Ciuceni

Drum pietruit L = 0,07 km, I = 5,0 m

1920

14.000

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

 

II. Străzi - sat Nucet

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării

în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

7

1.3.7.1

Strada La Piatră

Drum pietruit L = 0,52 km, I = 4,0 m

1920

83.200

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2009

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării

în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

33

1.8.7

Teren aferent conductă canalizare

S = 5.000 m2, vecini: la N rezervă comisie fond funciar, la E rezervă comisie fond funciar, la V rezervă comisie fond funciar, la S rezervă comisie fond funciar

1991

20.180

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

34

1.8.11

Teren aferent rezervor apă Nucet

S = 250 m2, vecini: la N rezervă comisie fond funciar, la E rezervă comisie fond funciar, la V drum, la S rezervă comisie fond funciar

1991

1.009

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009

35

1.8.13

Teren statie epurare

S = 1.500 m2, vecini: la N rezervă comisie fond funciar, la E rezervă comisie fond funciar, la V rezervă comisie fond funciar, la S drum

1991

6.054

Domeniul public al comunei Gornet, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2009


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor privind activitatea de informare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.12/2009

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 29 lit. c) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Instructiunile privind activitatea de informare si relatii publice în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 12/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 6 februarie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Structurile si personalul de informare si relatii publice se subordonează nemijlocit comandantului/sefului structurii la care functionează.

(2) Directia informare si relatii publice coordonează din punct de vedere profesional structurile si personalul de informare si relatii publice din marile unităti, unitătile si formatiunile Ministerului Apărării Nationale, indiferent de subordonarea acestora.

(3) La întocmirea aprecierilor/evaluărilor anuale ale activitătii personalului de informare si relatii publice, comandantii/sefii sunt obligati să solicite de la Directia informare si relatiipublice concluzii privind activitatea de specialitate desfăsurată si să le cuprindă în continutul acestora."

2. La articolul 39, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Comunicatele de presă se aprobă de către seful Directiei informare si relatii publice."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 18 februarie 2010.

Nr. M.25.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Florica Bejinaru

 

Bucuresti, 18 februarie 2010.

Nr. 129.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2009

 

În conformitate cu dispozitiile art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 februarie 2010, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2009,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) si ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 27 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Despăgubirea se plăteste de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii si cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.

(2) Asigurătorul RCA poate desfăsura investigatii privind producerea accidentului, în termen de cel mult 3 luni de la data avizării producerii evenimentului asigurat, în conditiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de autoritătile publice.

(3) Asigurătorul RCA are obligatia să comunice în scris asiguratului si păgubitului intentia de a desfăsura investigatii privind producerea accidentului, în termen de maximum 10 zile de la data avizării daunei.

(4) În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat:

a) fie să răspundă cererii părtii solicitante, formulând oferta de despăgubire potrivit propriilor investigatii cu privire la producerea evenimentului asigurat, în cazul în care se dovedeste îndeplinirea conditiilor de asigurare si producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA;

b) fie să notifice părtii prejudiciate cu privire la motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau partial, pretentiile de despăgubire.

(5) Asigurătorul RCA este obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relatii contractuale, sau absenta acestor daune."

2. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - În cazul în care accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, despăgubirile pot fi stabilite pe cale amiabilă, dacă:

1. potrivit legii, actiunea penală a fost stinsă sau poate fi stinsă prin împăcarea părtilor;

2. desi hotărârea instantei penale a rămas definitivă si irevocabilă, stabilirea despăgubirilor civile ar urma să se facă ulterior;

3. desi actiunea penală nu poate fi stinsă prin împăcarea părtilor:

a) s-a dat rechizitoriu de trimitere în judecată; sau

b) sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

- din actele încheiate de autoritătile publice rezultă atât răspunderea civilă a acestora, prejudiciile cauzate, cât si vinovătia penală a conducătorului auto care urmează să fie trimis în judecată după finalizarea cercetărilor aflate în curs;

- persoana prejudiciată îsi ia un angajament scris prin care se obligă să restituie de îndată, partial sau total, despăgubirea primită, în functie de hotărârea instantei penale în ceea ce priveste fapta, făptuitorul si vinovătia."

3. La articolul 50, alineatul (10) va avea următorul cuprins:

„(10) În cazul în care pentru reparatiile vehiculului se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparatiilor, cuantumul pagubei se stabileste luând în calcul preturile practicate de către unitătile de specialitate sau prevăzute în sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, pentru manopera aferentă reparatiei/înlocuirii pieselor avariate, precum si pentru părti componente, piese înlocuitoare noi si materiale."

Art. II. -Asigurătorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 februarie 2010.

Nr. 2.


 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 27 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 159, în loc de: „ 159. Simion Dorin, fiul lui Nicolae si Galina, născut la data de 6 martie 1983 în localitatea Hănăsenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Lăpusna, orasul Leova, Str. Independentei nr. 30. (2.845/2003)"se va citi: „159. Simion Dorin, fiul lui Nicolae si Galina, născut la data de 6 martie 1983 în localitatea Hănăsenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Leova, satul Hănăsenii Noi. (2.845/2003)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 32, în loc de: „32. Botnarui Vladimir, fiul lui Bou Nicolae si Sofia, născut la data de 6 octombrie 1953 în localitatea Pohoarna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Minai Eminescu nr. 61, ap. 6. (3.032/2004)" seva citi: „32. Botnaru Vladimir, fiul lui Bou Nicolae si Sofia, născut la data de 6 octombrie 1953 în localitatea Pohoarna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Mihai Eminescu nr. 61, ap. 6. (3.032/2004)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 115, în loc de: „115. Tespezerean Vadislav, fiul lui Grigore si Măria, născut la data de 4 decembrie 1974 în localitatea Hîrbovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Slobozia, satul Tîrnauca, str. Frunze nr. 34. (2.574/2006) Copii minori: Tespezerean Petru, născut la 12.07.2002." se va citi: „115. Tespezerean Vladislav, fiul lui Grigore si Măria, născut la data de 4 decembrie 1974 în localitatea Hîrbovăt, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Slobozia, satul Tîrnauca, str. Frunze nr. 34. (2.574/2006) Copii minori: Tespezerean Petru, născut la 12.07.2002."

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.063/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 187, în loc de: „187. Volosenco Aspazi, fiica lui Cojocaru IIie si Elena, născută la data de 22 februarie 1967 în localitatea Saptebani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Rîscani, orasul Saptebani, str. Leningradscaia nr. 46/63. (4.691/2008)" se va citi: „187. Volosenco Aspazia, fiica lui Cojocaru IIie si Elena, născută la data de 22 februarie 1967 în localitatea Saptebani, Republică Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bender, str. Leningradscaia nr. 46/63. (4.691/2008)".

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.136/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 27 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 1, la pozitia 160, în loc de: „160. Onilă Marina, fiica lui lui Anatolie si Zinaida, născută la data de 20 august 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Căpriana nr. 52, ap. 3. (4.174/2003)" se va citi: „160. Onila Marina, fiica lui Anatolie si Zinaida, născută la data de 20 august 1987 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Căpriana nr. 52, ap. 3. (4.174/2003)";

- În anexa nr. 1, la pozitia 170, în loc de: „170. Pîntea Andrei, fiul lui Tudor si Ana, născut la data de 18 august 1949 în localitatea Mamoilesti,Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 2, ap. 136. (4.150/2003)" se va citi: „170. Pîntea Andrei, fiul lui Tudor si Ana, născut la data de 18 august 1949 în localitatea Manoilesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 2, ap. 136. (4.150/2003)".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.