MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 001         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.435/2009. - Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa a III-a a Programului de infrastructură municipală, prevăzut prin Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

1.483/2009.- Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman

 

1.632/2009.- Hotărâre privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            6.233/2009. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „PRIKINDEL” din Bucuresti


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa a III-a a Programului de infrastructură municipală, prevăzut prin Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii din etapa a III-a a Programului de infrastructură municipală, parte a subcomponentei Regenerare socioeconomică din Proiectul privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, finantat prin Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, derulat prin Agentia Română pentru Dezvoltare Durabilă a Zonelor Industriale (A.R.D.D.Z.I.), prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii mentionate la alin. (1), prevăzuti în anexele nr. 2-24.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii cuprinse în anexa nr. 1 se face sub formă de grant dintr-un credit extern

acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1), asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2009.

Nr. 1.435.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii din etapa a III-a a Programului de infrastructură municipală, prevăzut prin Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

Solicitant

Numele proiectului

1. Almasu Mare, judetul Alba

Modernizare DC 207 Plai-Cib, Almasu Mare

2. Aninoasa, judetul Hunedoara

Reabilitarea clubului cultural orăsenesc Aninoasa, pentru desfăsurarea de activităti cultural-sportive, localitatea Aninoasa, judetul Hunedoara

3. Băita, judetul Hunedoara

Modernizare DC 22: Săliste-Trestia, km 1+000-2+300, Băita, judetul Hunedoara

4. Bâlteni, judetul Gorj

Reabilitare străzi Colonia Bâlteni, comuna Bâlteni, judetul Gorj

5. Brad, judetul Hunedoara

Modernizare străzi în municipiul Brad, judetul Hunedoara, str. Golcesti, Răbăreasa, Tudorănesti

6. Comănesti, judetul Bacău

Reabilitare infrastructură retea apă potabilă, înfiintare retea de canalizare si balastare străzi în cartierul Lunca de Jos, localitatea Comănesti

7. Criscior, judetul Hunedoara

Modernizare drumuri localitatea Zdrapti, apartinând comunei Criscior

8. Dobresti, judetul Bihor

Extinderea retelei de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat în comuna Dobresti, judetul Bihor

9. Ghelari, judetul Hunedoara

Modernizare străzi în localitatea Ghelari, judetul Hunedoara

10. lacobeni, judetul Suceava

Reparatii si modernizare scoala cu clasele I-VIII, Grup Scolar lacobeni, Str. Republicii nr. 85, comuna lacobeni, judetul Suceava

11. Lupeni, judetul Hunedoara

Reabilitarea si modernizarea Centrului Vechi al municipiului Lupeni, judetul Hunedoara

12. Lupsa, judetul Alba

Alimentare cu apă Valea Lupsii, comuna Lupsa, judetul Alba

13. Ocna Mures, judetul Alba

Alimentare cu apă satul Cistei, orasul Ocna Mures

14. Oravita, judetul Caras-Severin

Reabilitare retea apă si captare apă zona Lacul-Mare, Oravita, judetul Caras-Severin

15. Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

Extindere retea de canalizare menajeră în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

16. Petrosani, judetul Hunedoara

Realizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere si a sistemului de canalizare pe străzile T. Vladimirescu, V. Tepes si Aradului din zona Colonie-municipiul Petrosani, judetul Hunedoara

17. Popesti, judetul Bihor

Reabilitare drumuri comunale în localitatea Popesti, judetul Bihor

18. Rosia Montană, judetul Alba

Pietruire drum comunal DC 148 Cărpinis - Vârtop - Garda Bărbulesti, Rosia Montană, judetul Alba

19. Rovinari, judetul Gorj

Modernizare (reabilitare) Strada Constructorilor, Rovinari, judetul Gorj

20. Sasca Montană, judetul Caras-Severin

Modernizare străzi Potoc, comuna Sasca Montană, judetul Caras-Severin

21. Teliucu Inferior, judetul Hunedoara

Canalizare pluvială în satul Cincis-Cerna, comuna Teliucu Inferior, judetul Hunedoara

22. Uricani, judetul Hunedoara

Reabilitarea si modernizarea Casei de Cultură Uricani

23. Zlatna, judetul Alba

Reabilitarea si modernizarea Casei de Cultură „Avram Iancu”, Zlatna, judetul Alba


ANEXA Nr. 2

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare DC 207 Plai-Cib, Almasu Mare”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Comunei Almasu Mare, judetul Alba

 

 

amplasament: Almasu Mare

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

 

1.650*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

1.489

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

1.650

din care: constructii-montaj - mii lei

 

1.489

anul 2010 INV mii lei

 

1.300

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.200

-anul 2011 INV mii lei

 

350

C+M mii lei

 

289

Capacităti:

 

 

- Lungime traseu modernizat - 3.650 m

 

 

- Lătime parte carosabilă - 4,0 m

 

 

- Lătime acostamente - 2 x 0,5 m

 

 

- Podete tubulare:

 

 

- Dn 800 mm = 8 buc.

 

 

- Dn 1.000 mm = 1 buc.

 

 

- Ziduri de sprijin = 325 m

 

 

- Anrocamente = 30 m

 

 

- Intersectii cu drumuri laterale si statii de încrucisare = 10 buc.

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectulu mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008 , cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.500.422

din care:

- credit extern

1.260.354

 

Contributie locală

150.042

din care:

- buget APL

120.177

 

- contributie cetăteni

29.865

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitarea clubului cultural orăsenesc Aninoasa, pentru desfăsurarea de activităti

cultural-sportive, localitatea Aninoasa, judetul Hunedoara”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Orasului Aninoasa, judetul Hunedoara

 

 

amplasament: Str. Libertătii nr. 85

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei inclusiv TVA - mii lei

 

1.672*)

din care C+M, inclusiv TVA

 

1.280

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

1.633

din care: constructii-montaj - mii lei

 

1.280

anul 2010 INV mii lei

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.300

1.000

INV mii lei

-anul 2011 C+M mii lei

 

333

280

Capacităti:

- Aria desfăsurată = 834,90 m2

 

 

- Aria construită = 834,90 m2

 

 

- Regim de înăltime: parter

 

 

- Centrală termică si instalatii interioare

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

                       

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.484.528

din care:

- credit extern

1.247.004

 

Contributie locală:

148.453

din care:

- buget APL

118.904

 

- contributie cetăteni

29.549

 

 

ANEXA Nr. 4

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare DC 22 Săiste-Trestia, km 1+000-2+300, Băita,

Judetul Hunedoara”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Comunei Băita, judetul Hunedoara

 

 

amplasament: Str. Primăriei nr. 110

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA- mii lei

 

1.298*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

1.160

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA- mii lei

 

1.291

din care: constructii-montaj - mii lei

 

1.160

anul 2010 - mii lei

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.000

900

- anul 2011

 INV mii lei

 C+M mii lei

 

 

291

260

Capacităti:

- Reparatie străzi în lungime de 1.300 m

 

 

- Lătimea parte carosabilă = 4,00 m

 

 

- Lătimea acostamentelor = 2 x 0,50 m

 

 

- Podete tubulare Dn 800 mm = 2 buc.

 

 

- Podet dalat L = 3 ml

 

 

- Lungime santuri si rigole colectare ape = 830 ml

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.   

 

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI        

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un    credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.

 


SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bu getul de stat prin bu getul Ministerului Economiei -  grant

1.173.205

din care:

- credit extern 

985.492

 

Contributie locală 

117.320

din care:

- buget APL

93.957

 

- contributie cetăteni

23.363

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

ANEXA Nr. 5

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitare străzi Colonia Bâlteni, comuna Bâlteni, judetul Gorj”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

beneficiar: Primăria Comunei Bâlteni, judetul Gorj

 

amplasament: Satul Bâlteni, comuna Bâlteni

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

1.200*)

din care: C+M, inclusiv TVA

1.068

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

1.188

din care: constructii-montaj - mii lei

1.068

anul 2010 INV mii lei

1.000

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

900

- anul 2011 INV mii lei

188

C+M mii lei

168

Capacităti:

 

- Străzi cât. IV:

 

- lungime de 1.122 ml

 

- lătimea părtii carosabile de 6,00 m si 7,50 m

 

- trotuare cu lătimea de 1,0 m, suprafata totală de 1.051 m2

 

- acostamente betonate în lungime de 135 m

 

Durata de realizare a investitiei: luni

18

FACTORI DE RISC

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului, mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bu getul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.079.905

din care:

- credit extern 

907.120

 

Contributie locală 

107.990

din care:

- buget APL

86.495

 

- contributie cetăteni

21.495

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.           

 

ANEXA Nr. 6

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de        investitii

„Modernizare străzi în municipiul Brad, judetul Hunedoara, str. Golcesti, Răbăreasa,

Tudorănesti”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

beneficiar: Primăria municipiului Brad, judetul Hunedoara

 

amplasament: Str. Republicii nr. 18

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

1.549*)

din care: C+M, inclusiv TVA

1.337

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

1.541

din care: constructii-montaj - mii lei

1.337

anul 2010 INV mii lei

1.200

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

1.100

- anul 2011 INV mii lei

341

C+M mii lei

237

Capacităti:

 

- Modernizare drumuri si alei - lungime totală = 2.570, din care:

 

- str. Golcesti L = 620 m

 

- str. Răbăreasa L = 170 m

 

- str. Tudorănesti L = 1.780 m

 

- Rigole carosabile L = 185 m

 

- Rigole din pământ L = 3.350 m

 

- Podete tubulare Dn 800 mm = 9 buc.

 

- Platforme încrucisare = 6 buc.

 

Durata de realizare a investitiei: luni

18

FACTORI DE RISC

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

FINANTAREA INVESTITIEI                    

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea   nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                       

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.400.993

din care:

- credit extern

1.176.834

 

Contributie locală

140.099

din care:

- buget ÂPL

112.213

 

- contributie cetăteni

27.886

 

 

ANEXA Nr. 7

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitare infrastructură retea apă potabilă, înfiintare retea de canalizare si balastare străzi

în cartierul Lunca de Jos, localitatea Comănesti”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

 

beneficiar: Primăria Orasului Comănesti, judetul Bacău

 

 

 

amplasament: Str. Ciobanus nr. 2

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA- mii lei

 

 

1.740*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

 

1.475

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA- mii lei

 

 

1.700

din care: constructii-montaj - mii lei

 

 

1.475

- anul 2010 INV mii lei

 

 

1.400

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

 

1.200

- anul 2011 INV mii lei

 

 

300

C+M mii lei

 

 

275

Capacităti:

 

 

 

- Retea de canalizare nouă L = 2.330 m

 

 

 

- înlocuire retea de apă potabilă L = 1.200 m

 

 

 

- Reabilitare retele stradale: L= 1.709 m

 

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI                                

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 al in. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un            proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.    

 

SURSE DE FINANTARE (lei)

 

 

Bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.545.748

din care:

- credit extern

1.298.428

 

Contributie locală 

154.575

din care:

- buget APL 

123.808

 

- contributie cetăteni

30.767

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

ANEXA Nr. 8

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare drumuri localitatea Zdrapti, apartinând comunei Criscior”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

beneficiar: Primăria comunei Criscior, judetul Hunedoara

 

amplasament: Str. Plopilor nr. 6

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

1.603*)

din care: C+M, inclusiv TVA

1.396

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

1.572

din care: constructii-montaj - mii lei

1.396

- anul 2010 INV mii lei

1.300

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

1.100

- anul 2011 INV mii lei

272

C+M mii lei

296

Capacităti:

 

- Reabilitare străzi în lungime totală de 1.350 m:

 

- lătime parte carosabilă 2,5-3,0 m

 

- lătime platformă: 3,5-4,0 m

 

- lătime acostamente 2 x 0,3 m

 

Durata de realizare a investitiei: luni

18

FACTORI DE RISC

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei -  grant

1.429.072

din care:

- credit extern

1.200.420

 

Contributie locală  

142.907

din care:

- buget APL 

114.461

 

- contributie cetăteni

28.446

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

ANEXA Nr. 9

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Extinderea retelei de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat în comuna Dobresti, judetul Bihor”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

beneficiar: Primăria Comunei Dobresti, judetul Bihor

 

amplasament: Dobresti nr. 323/A

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA- mii lei

1.565*)

din care: C+M, inclusiv TVA

1.300

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

 

1.527

din care: constructii-montaj - mii lei

 

 

1.300

- anul 2010

Esalonarea investitiei:

 

C+M

mii lei

mii lei

1.200

1.000

anul 2011

 

INV

C+M

mii lei

mii lei

327

300

Capacităti:

- Extindere retele apă potabilă cu conducte PEID în:

 

 

 

- Dobresti - L = 6.430 m

 

 

 

- Luncasprie - retea principală L = 1.700 m

 

 

 

- retea secundară L = 5.100 m

 

 

 

- Hidisel - 1.380 m

 

 

 

- Topa de Jos - 2.700 m

 

 

 

Crânicesti:

 

 

 

- retea principală L = 1.000 m

 

 

 

- retea secundară L = 2.310 m

 

 

 

- Statii pompare 4 buc.

 

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

FINANTAREA INVESTITIEI                                

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.           

 

SURSE DE FINANTARE (lei)

 

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

 

1.388.378

din care:

- credit extern

 

1.166.238

 

Contributie locală:

 

138.838

din care:

- buget APL

 

111.203

 

- contributie cetăteni

 

27.635

 

 

ANEXA Nr. 10

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare străzi în localitatea Ghelari, judetul Hunedoara”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Comunei Ghelari, judetul Hunedoara

 

 

amplasament str. Rusca nr. 5

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

 

 

1.230*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

 

1.107

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

 

1.221

din care: constructii-montaj - mii lei

- anul 2010

 

INV

C+M

 

mii lei

mii lei

1.107

1.000

900

Esalonarea investitiei:

- anul 2011

INV

C+M

mii lei

mii lei

221

207

Capacităti:

- Lungime traseu modernizat: 5.940 m

 

 

 

- Lătime carosabil: 3,50-5,0 m

 

 

 

- Podete:

 

 

 

- Dn = 600 mm: 7buc.

 

 

 

- Dn 500 mm: 25 buc.

 

 

 

- Zid sprijin din piatră 435 m3

Durata de realizare a investitiei:

 

luni

 

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.


 

FINANTAREA INVESTITIEI                                            

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                                               

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

 

 

1.109.929

din care:

- credit extern

 

 

932.340

 

Contributie locală:

 

 

110.993

din care:

- buget APL

 

 

88.900

 

- contributie cetăteni

 

 

22.093

 

 

ANEXA Nr. 11

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reparatii si modernizare Scoala cu clasele I-VIII, Grup Scolar lacobeni, Str. Republicii nr. 85, Comuna lacobeni, judetul Suceava”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Comunei lacobeni, judetul Suceava

 

 

amplasament: comuna lacobeni

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

 

1.832*)

din care C+M, inclusiv TVA

 

1.567

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA- mii lei

 

1.785

din care: constructii montaj - mii lei

 

1.567

- anul 2010 INV mii lei

 Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.400

1.300

anul 2011 INV mii lei

C+M mii lei

 

385

267

Capacităti:

- Suprafată construită existentă = 527,30 m2

 

 

- Suprafată construită propusă = 587,42 m2

 

 

- Suprafată desfăsurată existentă = 1.010,60 m2

 

 

- Suprafată desfăsurată propusă = 1.118,00 m2

 

 

- Regim de înăltime P+E

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI

                       

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                       

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.622.478

din care:

- credit extern

1.362.882

 

Contributie locală

162.248

din care:

- buget ÂPL

129.954

 

- contributie cetăteni

32.294

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 


ANEXA Nr. 12

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitarea si modernizarea Centrului Vechi al municipiului Lupeni, judetul Hunedoara”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Orasului Lupeni, judetul Hunedoara

 

 

amplasament: Str. Revolutiei nr. 2

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

 

2.385*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

2.045

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

2.344

din care: constructii-montaj - mii lei

 

2.045

- anul 2010 INV mii lei

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.900

1.600

anul 2011 INV mii lei

C+M mii lei

 

444

445

Capacităti:

- Reabilitare Str. Eroilor L = 286 m, I = 3,50 m

 

 

- Reabilitare asfaltare trotuare 4.246 m2

 

 

- Reabilitare parcuri 1.300 m2

 

 

- Fântâni arteziene 2 buc.

 

 

- Zid de sprijin L = 40 m

 

 

- împrejmuire Cimitir Eroilor L = 144 m, H = 2,5 m

 

 

- Borduri beton = 1.912 m

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

                       

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea   nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                       

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.731.300

din care:

- credit extern

1.454.292

 

Contributie locală:

612.231

din care:

- buget APL

577.186

 

- Contributie cetăteni

35.045

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

ANEXA Nr. 13

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Alimentare cu apă Valea Lupsii, comuna Lupsa, judetul Alba”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Comunei Lupsa, judetul Alba

 

 

amplasament: Comuna Lupsa nr. 1

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

 

1.328*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

1.113

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

1.328

din care: constructii-montaj - mii lei

 

1.113

anul 2010 INV

Esalonarea investitiei: C+M

mii lei

mii lei

1.100

900

- anul 2011 INV

C+M

mii lei

mii lei

228

213

Capacităti:

 

 

- Debit maxim tranzitat 4,58 m3/h

 

 

- Lungime L = 6.418 m

 

 

- Diametru Dn - 110 m

 

 

- Capacitate rezervor V = 100 m3

 

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI

                                   

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fond uri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                                   

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

 

1.207.249

din care:

- credit extern

 

1.014.089

 

Contributie locală

 

120.725

din care:

- buget APL

 

96.695

 

- contributie cetăteni

 

24.030

 

 

ANEXA Nr. 14

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Alimentare cu apă satul Cistei, orasul Ocna Mures”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Orasului Ocna Mures, judetul Alba

 

 

amplasament: str. Nicolae lorga nr. 1

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA- mii lei

 

1.440*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

1.237

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA- mii lei

 

1.440

din care: constructii-montaj - mii lei

 

1.237

anul 2010 INV mii lei

 

1.200

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.000

- anul 2011 INV mii lei

 

240

C+M mii lei

 

237

Capacităti:

 

 

- Lungime L = 11.950 m

 

 

- Diametru Dn 50 = 160 mm

 

 

- Cămine vane 27 buc.

 

 

- Hidranti supraterani 7 buc.

 

 

- Cismele stradale 27 buc.

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitatii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                       

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

 

1.308.935

din care:

- credit extern

 

1.099.505

 

Contributie locală

 

130.893

din care:

- buget APL

 

104.840

 

- contributie cetăteni

 

26.053

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

ANEXA Nr. 15

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitare retea apă si captare apă zona Lacul-Mare, Oravita, judetul Caras-Severin”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Orasului Oravita, judetul Caras-Severin

 

 

amplasament: str. 1 Decembrie nr. 22

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA- mii lei

 

1.630*)

din care C+M, inclusiv TVA

 

1.230

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA- mii lei

 

1.593

din care: constructii-montaj - mii lei

 

1.230

anul 2010 INV mii lei

 

1.300

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.000

- anul 2011 INV mii lei

 

293

C+M mii lei

 

230

Capacităti:

 

 

- Conductă aductiune PEID Dn = 110 mm; L = 160 m

 

 

- Conductă refulare (distributie) PEID Dn = 110 mm; L = 2.340 m

 

 

- Retea de distributie PEID Dn = 100 mm; L= 1.650 m

 

 

- Statie de pompare Q = 5,95l/s; H = 6,2 bari

 

 

- Rezervoare de înmagazinare - 2 x 50 m3

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea   nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                       

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.448.090

din care:

- credit extern

1.216.396

 

Contributie locală

144.809

din care:

- buget APL

115.986

 

- contributie cetăteni

28.823

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

ANEXA Nr. 16

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Extindere retea de canalizare menajeră în orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

beneficiar: Primăria Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

 

amplasament: Str. Rozelor nr. 2

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA- mii lei

1.945*)

din care C+M, inclusiv TVA

1.624

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA- mii lei

1.902

din care: constructii-montaj - mii lei

1.624

anul 2010 INV mii lei

1.500

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

1.300

- anul 2011 INV mii lei

402

C+M mii lei

324

Capacităti:

 

- Retea de canalizare PVC Dn 250 mm - Dn 315 mm; L= 1.225 m

 

- Conductă de refulare de la statia de pompare PEID Dn 90 mm, L = 200 m

 

- Statie de pompare apă uzată SP2 Q = 7,5 m3/h; Cp 20cCA

 

- Cămine de vizitare - 35 buc.

 

Durata de realizare a investitiei: luni

18

FACTORI DE RISC

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.


 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei -  grant

1.729.206

din care:

- credit extern

1.452.533

 

Contributie locală 

172.921

din care:

- buget APL

138.502

 

- contributie cetăteni

34.419

 

 

ANEXA Nr. 17

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Realizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere si a sistemului de canalizare

pe străzile T. Vladimirescu, V. Tepes si Aradului din zona Colonie - municipiul Petrosani,

judetul Hunedoara”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

 

beneficiar: municipiul Petrosani, judetul Hunedoara

 

 

 

amplasament: str. 1 Decembrie 1918 nr. 93

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

 

 

1.838*)

din care C+M, inclusiv TVA

 

 

1.604

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

 

1.817

din care: constructii-montaj - mii lei

 

 

1.604

- anul 2010 INV

mii lei

 

1.500

Esalonarea investitiei: C+M

mii lei

 

1.300

- anul 2011 INV

mii lei

 

317

C+M

mii lei

 

304

Capacităti:

 

 

 

- Lungime totală traseu modernizat L= 1.215 m

 

 

 

- Rigole de scurgere L = 2.430 m

 

 

 

-Conductă PVC Dn 250 mm-Dn 315 mm; L= 1.215 m

 

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI                                

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind

datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

 

1.652.037

din care:

- credit extern

 

1.387.711

 

Contributie locală

 

165.204

din care:

- buget APL

 

132.321

 

- contributie cetăteni

 

32.883

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.


 

ANEXA Nr. 18

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitare drumuri comunale în localitatea Popesti, judetul

Bihor”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Primăria Comunei Popesti, judetul Bihor

 

 

amplasament: Popesti nr. 288

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

 

1.749*)

din care C+M, inclusiv TVA

 

1.595

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

1.733

din care: constructii-montaj - mii lei

 

1.595

- anul 2010 INV mii lei

 

1.400

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.300

- anul 2011 INV mii lei

 

333

C+M mii lei

 

295

Capacităti:

 

 

- Lungime totală L = 1.790 m; străzi: C, F, L, M (clasa tehnică IV si V)

 

 

- Lătime parte carosabilă: 3,5 m-6 m

 

 

- Lătime platformă: 3-6 m

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea   nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                       

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.575.407

din care:

- credit extern

1.323.342

 

Contributie locală:

157.541

din care:

- buget APL

126.183

 

- contributie cetăteni:

31.358

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

ANEXA Nr. 19

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Pietruire drum comunal DC 148 Cărpinis - Vârtop - Garda Bărbulesti, Rosia Montană, judetul Alba”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

beneficiar: Consiliul Local al Comunei Rosia Montană, judetul Alba

 

amplasament: Satul Rosia Montană nr. 184

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 Lei)

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

1.623*)

din care C+M, inclusiv TVA

1.459

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

1.623

din care: constructii-montaj - mii lei

1.459

- anul 2010

INV mii lei

1.300

Esalonarea investitiei:

C+M mii lei

1.200

- anul 2011

INV mii lei

323

 

C+M mii lei

259

Capacităti:

 

 

- Lungimea drum pietruit L = 6.214,41 m

 

 

- Lătime parte carosabilă 3,00 m

 

 

- Podete tubulare Dn 600-Dn 800 mm = 25

 

 

Durata de realizare a investitiei

luni

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

FINANTAREA INVESTITIEI                    

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                       

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.475.777

din care:

- credit extern

1.239.653

 

Contributie locală

147.578

din care:

- buget APL

118.203

 

- contributie cetăteni

29.375

 

 

ANEXA Nr. 20

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare (reabilitare) Strada Constructorilor, Rovinari, judetul Gorj”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Consiliul Local al Orasului Rovinari, judetul Gorj

 

 

amplasament: Str. Florilor nr. 2

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA- mii lei

 

1.678*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

1.446

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

1.625

din care: constructii-montaj - mii lei

 

1.446

- anul 2010 INV mii lei

 

1.300

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.200

- anul 2011 INV mii lei

 

325

C+M mii lei

 

246

Capacităti:

 

 

- Lungimea totală a traseului 1,472 km

 

 

- Lătimea părtii carosabile:

 

 

- strada: 6,00 m

 

 

- alee: 4,00 m

 

 

- trotuare 2 x 1,50 m

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI                    

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitatii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                       


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.


SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

 

1.477.686

din care:

- credit extern

 

1.241.256

 

Contributie locală

 

147.769

din care:

- buget APL

 

118.356

 

- contributie cetăteni

 

29.413

 

 

ANEXA Nr. 21

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare străzi Potoc, comuna Sasca Montană, judetul Caras-Severin”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

 

beneficiar: Primăria Comunei Sasca Montană, judetul Caras-Severin

 

amplasament: Str. Principală nr. 375-376

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

 

 

 

1.918*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

 

 

1.663

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA - mii lei

 

 

 

1.876

din care: constructii-montaj - mii lei

 

 

 

1.663

- anul 2010

INV

mii lei

 

1.500

Esalonarea investitiei:

C+M

mii lei

 

1.300

- anul 2011

INV

mii lei

 

376

 

C+M

mii lei

 

363

Capacităti:

 

 

 

 

- Lungime totală L = 3.000 m

 

 

 

 

- Lătime carosabil 3,00 m

 

 

 

 

- Lătime acostamente 2 x 0,50 m

 

 

 

 

- Santuri betonate L = 2.200 m

 

 

 

 

- Podete tubulare 62 buc.

 

 

 

 

- Podet dalat 1 buc.

 

 

 

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

 

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI                                            

Finantarea obiectivului de investitii se face sub 3 formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si    completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

 

 

1.705.456

din care:

- credit extern

 

 

1.432.583

 

Contributie locală:

 

 

170.546

din care:

- buget APL

 

 

136.599

 

- contributie cetăteni

33.947

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potr vit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.           

 

ANEXA Nr. 22

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Canalizare pluvială în satul Cincis-Cerna, comuna Teliucu Inferior, judetul Hunedoara”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

beneficiar: Primăria Comunei Teliucu Inferior, judetul Hunedoara

 

amplasament: Str. Minei nr. 2

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA- mii lei

1.718*)

din care: C+M, inclusiv TVA

1.459

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA- mii lei

1.675

din care: constructii-montaj - mii lei

1.459

anul 2010 INV mii lei

1.300

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

1.200

anul 2011 INV mii lei

375

C+M mii lei

259

Capacităti:

 

- Canale trapezoidale deschise din beton: L = 430 m

 

- Canale subterane Dn 600 mm: L = 750 m

 

- Rigole pluviale din beton: L = 2.835 m

 

- Refacere rigole pluviale existente: L = 2.220 m

 

- Amenajare două guri de descărcare în emisar, pârâul Iuba

 

Durata de realizare a investitiei: luni

18

FACTORI DE RISC

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

FINANTAREA INVESTITIEI                                                    

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita       sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.     

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat. prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.522.473

din care:

- credit extern

1.278.877

 

Contributie locală 

152.247

din care:

- buget APL

121.943

 

- contributie cetăteni

30.304

 

 

ANEXA Nr. 23

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitarea si modernizarea Casei de Cultură Uricani”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

 

beneficiar: Primăria Orasului Uricani, judetul Hunedoara

 

 

 

AMPLASAMENT: Str. 1 Mai nr. 6

 

 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA - mii lei

 

 

 

1.775*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

 

 

1.448

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA- mii lei

 

 

 

1.717

din care: constructii-montaj - mii lei

 

 

 

1.448

- anul 2010

INV mii lei

 

 

1.400

Esalonarea investitiei:

C+M mii lei

 

 

1.200

- anul 2011

INV mii lei

C+M mii lei

 

 

317

248

Capacităti:

 

 

 

 

- Aria construită = 697,65 m2

 

 

 

 

- Aria desfăsurată = 1.418,22 m2

 

 

 

 

- Regim de înăltime: D + P + 1E

 

 

 

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

 

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI

 

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 


SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

 

1.561.331

din care:

- credit extern

 

1.311.518

 

Contributie locală

 

156.133

din care:

- buget APL

 

125.056

 

- contributie cetăteni

 

31.077

 

 

ANEXA Nr. 24

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Reabilitarea si modernizarea Casei de Cultură «Avram lancu», Zlatna, judetul Alba”

 

titular: Ministerul Economiei-A.R.D.D.Z.I.

 

 

beneficiar: Consiliul Local al Orasului Zlatna, judetul Alba

 

 

amplasament: Calea Motilor nr. 12

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

 

(preturi actualizate la 30 iunie 2009, 1 € = 4,2067 lei)

 

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA- mii lei

 

2.036*)

din care: C+M, inclusiv TVA

 

1.788

Valoare de finantat din acordul de grant, inclusiv TVA- mii lei

 

2.036

din care: constructii-montaj - mii lei

 

1.788

anul 2010 INV mii lei

 

1.600

Esalonarea investitiei: C+M mii lei

 

1.400

- anul 2011 INV mii lei

 

436

C+M mii lei

 

388

Capacităti:

 

 

- Consolidare, reabilitare, recompartimentare casa de cultură:

 

 

- Se = 524,69 m2

 

 

- Sd = 1.042,69 m2

 

 

- regim de înăltime P+1

 

 

- Consolidare, reabilitare clădire anexă, regim de înăltime P:

 

 

- Sd = 68 m2

 

 

- Consolidare zid sprijin L = 71,29 m

 

 

- Zid sprijin nou L = 73 m

 

 

Durata de realizare a investitiei: luni

 

18

FACTORI DE RISC

 

 

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006.

 

FINANTAREA INVESTITIEI        

           

Finantarea obiectivului de investitii se face sub formă de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotărâre, asigurat conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din contributia locală din sume cuprinse în bugetele locale

legal constituite cu această destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitătii, colectată voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitii publice potrivit legii.                       

 

SURSE DE FINANTARE (lei):

 

 

Bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei - grant

1.731.300

din care:

- credit extern

1.454.292

 

Contributie locală:

304.505

din care:

- buget APL

269.460

 

- contributie cetăteni

35.045

 


*) Valoarea obiectivului de investitii se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a indicilor de pret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Teleorman, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 si 620 bis din 22 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Teleorman” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 12+590-41+692 Bâscoveni-Cosoteni (DJ 612 A), lătime parte carosabilă = 6m, lătime ampriză+zona de sigurantă = 14 m, lungime = 29,102 km” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 601 F, Cosoteni (DJ 612 A)-Meri-Vedea- Albesti-Părul Rotund-Mavrodin (DJ 703)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Km 0+000-2+600 de la intersectie DJ 612ACosoteni până la extravilan comuna Vedea (Pădurea Vedea), lătime parte carosabilă -6m, lătime ampriză + zona de sigurantă = 14 m, lungime = 2,600 km” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum judetean 601 F, Cosoteni (DJ 612 A)-Meri-Vedea- Albesti-Părul Rotund-Mavrodin (DJ 703)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Km 2+000-14+154 Satul Vechi-pod peste râul Vedea la Rosiorii de Vede, lătime parte carosabilă = 6 m, lătime ampriză+zona de sigurantă = 14 m, lungime = 12,154 km”si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Km 36+317-50+950 Crângeni-Plopii Slăvitesti, lătime parte carosabilă -8m, lătime ampriză+zona de sigurantă = 14 m, lungime = 14,633 km”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 130, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod pe drum judetean 506 la km 21+853 peste râul Teleorman la Storobăneasa”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 89,20 m, lătime parte carosabilă = 7,80 m, lătime între parapeti = 9,80 m, număr deschideri = 3, suprastructură = beton armat, infrastructură = beton armat” si coloana 6 va avea

următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 131, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podet dalat pe drum judetean 506, km 22+807”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Beton armat, lungime = 10,00 m, lătime = 4,00 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 132, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod pe drum judetean 506 la km 30+701 peste pârâul Gabru la Teleormanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 22,30 m, lătime parte carosabilă = 7,80 m, lătime între parapeti = 9,80 m, număr deschideri = 1, suprastructură = beton armat, infrastructură = beton armat” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 133, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod pe drum judetean 506 la km 32+652 peste pârâul Vâjistea la Teleormanu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime = 20,50 m, lătime parte carosabilă = 7,80 m, lătime între parapeti = 9,80 m, număr deschideri = 1, suprastructură = beton armat, infrastructură = beton armat” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 134, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podet dalat pe drum judetean 506, km 44+826”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Beton armat, lungime = 8,00 m, lătime = 4,00 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 1.081, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Alexandria” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

- la pozitia nr. 1.106, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Judetean de Urgentă Alexandria

A. Spitalul Judetean de Urgentă Alexandria

B. Sectia boli contagioase

C. Policlinică cu plată sediu - LML

D. Sectia dermatologie” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 60/2009”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 1.191 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 1.192-1.197, prevăzute în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Blejesti”, după pozitia nr. 301 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 302-305, prevăzute în anexa nr. 2.


3. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bragadiru”, la pozitia nr. 109, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Cuprins între DC 27 Zimnicea-Bragadiru si DC 26 Smârdioasa- Frumoasa cu L = 280 m si I = 5,50 m” si coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Bragadiru conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”.

4. Anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brânceni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile”, la pozitia nr. 68, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Este situat în comuna Brânceni. Suprafata construită = 380 mp. Teren aferent în suprafată de 4.205 mp. Fundatie din beton. Pereti din cărămidă. Nord-FEDERALCOOP, Sud - biserică, Est - izlaz, Vest - Drum National nr. 51”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 71 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 72-76, prevăzute în anexa nr. 3.

5. Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Călmătuiu” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile”, la pozitia nr. 15, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Construită din cărămidă, acoperită cu tablă, dotată cu instalatie electrică. Vecinătăti: Est = Radu Marin, Vest = Teren aferent grădinita din satul Caravaneti, Sud = DJ 653, Nord = drum stradal. Teren aferent Scolii Generale sat Caravaneti = 1.043 mp”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 159 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 160, prevăzută în anexa nr. 4.

6. Anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Contesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea cuprinde sala de spectacole, club si bibliotecă. Sala are 400 de locuri cu intrare directă, are parter si un nivel. Sistem constructiv: fundatii din beton, zidărie din cărămidă si beton armat, sarpantă din lemn, învelitoare cu tiglă, instalatie electrică si încălzire cu sobe pe combustibil solid. Suprafata construită = 697 mp. Teren aferent = 1.560 mp. Vecini: E - Drumul judetean 506, V - Scoala generală, S - Scoala generală, N - Magazinul Super Coop. Contesti. Clădirea este amplasată în centrul civic.” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Contesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2009”;

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea cuprinde 5 săli de clasă, este construită din cărămidă, are instalatie electrică, este acoperită cu tiglă, are fundatie din beton, încălzire cu lemne. Suprafata construită este de 460 mp. Teren aferent 3.994 mp. Vecini: E - Brâncoveanu Gheorghe, Berbec Petre si Cioran Marian, V - DJ 506, S - Drum (ulita mare) si Brâncoveanu Gheorghe, N - Ulită.” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Contesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2009”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 54 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 55, prevăzută în anexa nr. 5.

7. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobrotesti”, după pozitia nr. 201 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 202-207, prevăzute în anexa nr. 6.

8. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gălăteni” după pozitia nr. 186 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 187 si 188, prevăzute în anexa nr. 7.

9. Anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lisa” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile”se abrogă pozitiile nr. 6 si 16;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural, grădinită, sediu vechi primărie”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural - suprafată construită 103 mp, grădinită - suprafată construită 85 mp, sediul vechi primărie - suprafată construită 99 mp, teren aferent - 1.869 mp, vecini: est - teren agricol, vest - DN 51 A, nord - Stoian Gheorghe, sud - Biserica Ortodoxă”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural - 39.046, grădinită - 28.260, sediu vechi primărie - 31.210” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”.

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinita Lisa + After school”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatia - beton armat, pereti - cărămidă, acoperis - tiglă, suprafată construită - 409 mp, suprafată desfăsurată - 836 mp, teren aferent - 1.415 mp, WC - suprafată construită - 2 mp; vecini: est - Oprea Pândele, vest - stradă, nord - Voiculescu Alexandru, sud - scoala generală”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „393.397” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 9, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul social pentru îngrijire bătrâni si persoane cu nevoi speciale”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatia - beton, pereti cărămidă, acoperis - tiglă, suprafată construită - 266 mp, suprafată desfăsurată - 800,80 mp, teren aferent - 418 mp, vecini: est - Botea Petre, vest - Botea Petre, nord - DN 51A, sud - Botea Petre”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.000” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2009”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Marinescu Dumitru până la Trandafir Nita, lungime - 251 m, lătime - 11,70 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Ispas Ilie până la Băcanu Dumitru, lungime - 180 m, lătime - 11,70 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Stoian Marian până la Nicolae Măria, lungime - 145 m, lătime - 11,70 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Marinescu Tudor până la Urecheanu Tudor, lungime - 128 m, lătime - 11,70 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Ghită Victor până la Tintaru Marin, lungime - 245 m, lătime - 12,70 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;


- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Savu Florea până la Penca Petre, lungime - 282 m, lătime - 11,30 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Constantin Marin până la Nichit Ion, lungime - 150 m, lătime - 10,70 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Botea Ion până la Blejan Dumitru, lungime - 320 m, lătime - 11,70 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Păun Ion până la Constantin Metodiu, lungime - 260 m, lătime -14 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Soare Marin până la Costea Lina, lungime - 206 m, lătime - 11,70 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Pîrvan Marin până la Chirită Marin, lungime - 109 m, lătime - 14,50 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lisa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

c) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 129 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 130, prevăzută în anexa nr. 8.

10. Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lunca” se modifică după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se abrogă pozitiile: nr. 132 si 143;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Cărbunaru Nicolae si lagăru Cristea până la Chilipirea Gheorghe si lagăru Cristea. Are lungimea de 800 m si lătimea de 16 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lunca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2009”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la drumul judetean nr. 543 cu Englezu Traian si Mirea T. Ion până la drumul nr. 157. Are lătimea de 11,8 m si lungimea de 270 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lunca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2009”;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la drumul nr. 208 până la Băran Victor. Are lătimea de 12 m si lungimea de 450 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lunca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2009”;

- la pozitia nr. 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire din cărămidă acoperită cu tablă, având 7 birouri si hol de acces în suprafată totală de 188,90 mp. Are un teren aferent constructiei în suprafată de 1.293 m. Se învecinează la E cu DJ 546, la V cu proprietate Constantin Costel, la S cu Scoala Generală Lunca si la N cu proprietate Constantin Costel” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lunca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localul vechi construit din cărămidă, acoperit cu tablă, are 5 săli de clasă, o cancelarie, o încăpere arhivă si hol de acces în suprafată totală de 504 mp. Localul nou, construit din cărămidă si acoperit cu plăci de azbociment, are 19 încăperi în suprafată totală de 1.063 mp. Terenul aferent este de 8.909 mp. Se învecinează la E cu DJ 546, la V cu proprietar Constantin Costel, la S cu drumul nr. 1463 si la N cu primăria Lunca si proprietar Constantin Costel” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lunca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localul vechi construit din cărămidă, acoperit cu tablă, în suprafată de 296 mp. Localul nou construit din cărămidă, acoperit cu tablă, în suprafată de 576 mp. Terenul aferent este în suprafată de 5.654 mp. Se învecinează la E cu Ciugulea M. Stan, la V cu: dispensar comunal, Ciugulea I. Daniel si Ciugulea St. Ion, la S cu: biserica si DJ 543, si la N cu teritoriul administrativ al comunei Izbiceni, judetul Olt” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lunca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2009”;

- la pozitia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire construită din cărămidă, acoperită cu tablă, are 6 încăperi în suprafată de 289 mp. Are teren aferent constructiei în suprafată de 1.598 mp. Se învecinează la N cu Ivan Nicolae, la S cu biserica, la E cu Ivan Nicolae si la V cu DJ 546” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lunca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009”;

- la pozitia nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire construită din cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment, are 5 încăperi în suprafată de 330 mp. Are un teren aferent constructiei de 1.826 mp. Se învecinează ia N cu Catana Petra, la S cu piata comunală, la E cu Cretu Corneliu si la V cu DJ 546” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Lunca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 19/2009”.

11. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mavrodin”, după pozitia nr. 136 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 137, prevăzută în anexa nr. 9.

12. Anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măldăeni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Dită Mihai/teren primărie - Agromec/teren Jilavu Ion; lungime = 367,00 m; lătime = 12,00 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Măldăeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”;

- la pozitia nr. 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Brânzoi Florea/Măgureanu Viorel - Tigănilă Petre/Dincă Viorica; lungime = 705,00 m; lătime = 11,50 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Măldăeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”.

- la pozitia nr. 162, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Grădinita nr. 2/teren primărie - Gană Tudor/teren arabil intravilan GanăTudor; lungime = 1.269,00 m; lătime = 11,00 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Măldăeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”.

- la pozitia nr. 207, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.992.700 lei.”;

- la pozitia nr. 208, coloana 3 va avea următorul cuprins: „put - 2 buc; diam. = 3,00”; lungime dren = 90,00 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Măldăeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”;


- la pozitia nr. 212, coloana 3 va avea următorul cuprins: „diam. = 3,00”; lungime = 100,00 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Măldăeni conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”;

- la pozitia nr. 213, coloana 3 va avea următorul cuprins: „diam. = 90,00”; lungime = 35,60 km din care: 3,60 km zona Cătun Tâmplaru” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Măldăeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”.

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 252 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 253-258, prevăzute în anexa nr. 10.

13. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mereni”, după pozitia nr. 100 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 101, prevăzută în anexa nr. 11.

14. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mârzănesti” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „C1 - constructie din cărămidă arsă, acoperită cu tablă, suprafata construită - 522 mp, C2 - anexă, construită din cărămidă arsă, acoperită cu plăci de azbociment; suprafata construită - 50 mp, teren aferent - 5.372 mp, vecini: N - Peicu Gheorghe, S - Anghel Măria, E - Anghel Măria, V - DJ 506” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 6/T 4; începe din DJ 504 cu vecini căminul cultural si Cojocaru Anghel, limită drum exploatare, vecin Găvănescu Stelian, I = 14 m, L = 1.282 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 11/T 12, limită DJ 504, vecin Done P. Ion, limită DJ 506, vecin Toma Florian, I = 16 m, L = 363 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 25/T 10, limită Ds 1207, vecin Surche Florea, limită Ds 1168, vecin Iordan Marin, I = 10 m, L = 304 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 10/T 25, limită DJ 506, vecin Surche Florea, limită Ds 1205, vecin Manea Florea, I = 12 m, L = 167 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 27/T 26, limită Ds 1207, vecin Boia Anghel, limită Ds 1592, vecin Răceanu Marin, I = 10 m, L = 364 m”si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 23/T 24, limită DJ 506, vecin Neacsu Dumitra, limită Ds 1592, vecin Done Eugen, I = 12 m, L = 767 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 20/T 22, limită DJ 506, vecin Neacsu Gheorghe, limită Ds 1446, vecin Voivozeanu Marin, I = 10 m., L = 209 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 7/T 8, limită DJ 506, vecin Rădut Marina, limită Ds 156, vecin Chelu Gheorghe, I = 8 m, L = 259 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 9/T10, limită DJ 506, vecin Petre Gheorghe, limită izlaz comunal, vecin Bratu Adrian, I = 8 m, L = 303 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 12/T 13, limită DJ 506, vecin Mazilu Ion, limită Ds 347, vecin Alexe Margareta, I = 6 m, L = 150 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 11/T 13, limită Ds 260, vecin Alexe Margareta, limită Ds 342, vecin Pîrvan Ilie, I = 10 m, L = 196 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 18/T 19, limită Ds 443, limită Ds 563, I = 10 m, L = 261 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 14/T21, limită DJ 506, vecin Putineanu Măria, limită Ds 443, vecin Putineanu Tudor, I = 10 m, L = 412 m”si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T22/T 25, limită DJ 506, vecin Stoiana Ion, limită izlaz, vecin Caravana Dumitru, I = 14 m, L = 505 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 28/T 29, limită DJ 506, vecin Stefuriac Ioana, limită cimitir, I = 4 m, L = 204 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 128, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T4, limită DJ 506, vecin Radu Ecaterina, limită extravilan, I = 14 m, L = 632 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 7/T 16, limită DJ 506, vecin Condilă Gheorghe, limită Ds 310, vecin Nicolae Petre, I = 10 m, L = 377 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 7, limită DJ 506, vecin Mihăilă Paraschiv, limită Ds 32, vecin Selea Tudora, I = 12 m, L = 629 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 22/T 23, limită Ds 756, vecin Burcea Ioana, limită Ds 836, vecin Zbîrnea Vasile, I = 10 m, L = 93 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 177, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 8/T 7, limită DJ 506, vecin Scoala generală Mârzănesti, limită Ds 194, vecin Dobre Dumitru, I = 10 m, L = 265 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;


- la pozitia nr. 179, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 8/T 10, limită DJ 506, vecin Lazăr Dobra, limită extravilan, vecin cimitir, I = 14 m, L = 396 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 180, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 10/T 12, limită DJ 506, vecin lonescu Vasile, limită Ds 285, vecin lancu Badea, I = 12 m, L = 220 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 183, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 14/T 15, limită DJ 506, vecin Gheorghită Florea, limită Ds 351, vecin Dogaru Marin, I = 10 m, L = 192 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 186, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 15/T 16, limită DJ 506, vecin Giui Gheorghe, limită Ds 351, vecin Lincan Ion, I = 12 m, L = 194 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 188, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarlaua T 17/T 18, limită DJ 506, vecin Cuncea Frosa, limită izlaz, vecin Lincan Iulian, I = 10 m, L = 107 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 193, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ds 1383 - drum sătesc”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Teleormanu, T 40/T 31, limită DJ 506, vecin Dragomir Stoica, limită izlaz, vecin Stoica Ion, I = 12 m, L = 906 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Mârzănesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2009”;

- la pozitia nr. 195, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ds 761 - drum sătesc”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T 22/T 23, limită DJ 506, vecin Mîinea Petre, limită râul Teleormanu, vecin Stanciu Florian, I = 14 m, L = 300 m”;

- la pozitia nr. 200, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ds 950 - drum sătesc”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „T 27, limită DJ 506, vecin Boldei Mihail, limită Ds 910, vecin Boldeiu Alexandra, I = 8 m, L = 231 m”

15. Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nanov” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se abrogă pozitiile: nr. 2 si 5;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată teren = 1.920,11 mp, amplasat în cvartal 30 parcelele 1640 si 1641, cu următoarele vecinătăti: la nord - Cristea Ilie, Cristea Vasile, Biet Rada, la sud - DN 6, la est - Ds 2736/1, la vest - Sovărăsteanu Viorel; suprafată construită = 180 mp, structura de rezistentă: zidărie portantă cu planseu din lemn, fundatie din beton, învelitoare de tablă, încălzire cu sobe alimentate cu combustibil solid, energie electrică din reteaua stradală” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nanov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată teren = 6.776,99 mp, amplasat în cvartal 45 parcelele 2732 si 2733, cu următoarele vecinătăti: la nord - Militaru Paraschiv, la sud - DN 6, la est - Biserica «Sfintii împărati Constantin si Elena», la vest - Ds 2736/1; suprafată construită = 629,50 mp, structura de rezistentă: zidărie portantă cu planseu din lemn, fundatie din beton, învelitoare de tablă, încălzire cu sobe alimentate cu combustibil solid, energie electrică din reteaua stradală” si coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul public al comunei Nanov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată teren = 1.587,65 mp, amplasat în cvartal 49 parcela 2926, cu următoarele vecinătăti: la nord - DN 6, la sud - Milea Gheorghe, Dinulescu Octavian, la est - Băltăteanu Mariea, la vest - Iconaru Iulian; suprafată construită = 362,82 mp, structura de rezistentă: zidărie portantă cu planseu din lemn, fundatie din beton, învelitoare de tiglă, încălzire cu sobe alimentate cu combustibil solid, energie electrică din reteaua stradală” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nanov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „amplasată în cvartal 45 parcelele 2732 si 2733, este încadrată în terenul aferent Scolii nr. 1 Nanov, suprafată construită = 166 mp, structura de rezistentă: zidărie portantă din cărămidă cu planseu din lemn, fundatie din beton, învelitoare de tablă, încălzire cu sobe alimentate cu combustibil solid, energie electrică din reteaua stradală” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nanov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafată teren = 8.516,30 mp, amplasată în cvartal 49 parcela 2956, cu următoarele vecinătăti: la nord - DN 6, la sud - DS 3029, la est - DS 3030, lavest - Catîru Ion” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nanov, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2009”;

c) după pozitia 100 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 101 si 102, prevăzute în anexa nr. 12.

16. Anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Năsturelu” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 33” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 34” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 35” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 36” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”.

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 37” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 38” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 39” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 40” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;


- la pozitia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 41” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 42” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 43”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 365 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 44”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 380 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 45” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 46”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 80 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 47” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 48”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 144 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 49” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 50” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 51” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 52”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 160 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 53”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 145 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 54” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 55” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 56” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 57” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 58” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 59” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 60” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 61” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 62” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 63” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 64” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 65” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 66” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 67”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime: 204 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 68” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 69” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 70” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 71” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;


- la pozitia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 72” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 73” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 74” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 75” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 76, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 76” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 77” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 78” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 79” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 80, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 80” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 81”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „lungime: 156 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 82” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 83” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 84” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 85” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 86” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 87” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 88” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 89” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 90, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 90” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 91” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 92, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 92” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 93, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 93” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 94” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 95, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 95” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 96, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 96” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 97” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 98, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 98” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 99, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 99” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 100, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 100” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 101” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 102, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 102” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 103, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 103” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;


- la pozitia nr. 104, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 104” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 105, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 105” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 106” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

- la pozitia nr. 107, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulită secundară nr. 107” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Năsturelu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 29/2008”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 123 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 124-129, prevăzute în anexa nr. 13.

17. Anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Peretu” se modifică după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 49;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cu teren aferent în suprafată de 2.400 mp, suprafata construită 812 mp, clădire P+1, pereti - cărămidă, acoperis - sarpantă lemn, învelitoare - tablă, energie electrică, încălzire cu sobe cu lemne si cărbuni, vecini: N - DE 70, S - Vînătoru Floarea, E - DC 41 Peretu-Troianul, V - ulită” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Peretu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafata 2.832 mp, cvartal nr. 43, parcela 683, vecini: N - teren primărie, S - ulită, E - Almăjanu Ionel, V - ulită” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Peretu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2009”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „captare apă - din subteran, 4 puturi debit 18 l/s, rezervoare de înmagazinare 1, capacitate 500 mc, conductă aductiune diametru 200 mm, lungime 2 km, conductă de distributie - diametru 63 mm, lungime 27 km, tipul retelei - 4 inele distributie”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000.843,69 lei” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Peretu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2009”.

18. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plopii-Slăvitesti” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent 1.338 mp, suprafata construită 65 mp, fundatie din beton, pereti din cărămidă, acoperită cu tiglă, încălzită cu lemne, dotare cu energie electrică, cvartal 11/3, vecini: N - drum, S - Odăgescu Bica, E - Stroe Pândele, V - Societatea Comercială „Citrom” - S.R.L, si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Plopii-Slăvitesti, conform hotărârilor consiliului local nr. 17/1999, nr. 16/2001, nr. 1/2009, nr. 3/2009”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafata construită 47 mp, fundatie din beton, pereti din chirpici, acoperită cu tiglă, încălzită cu lemne, cvartal 11/3, vecini: N - drum, V - Societatea Comercială „Citrom” - S.R.L., E - Stroe Pândele, S - Odăgescu Bica” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Plopii-Slăvitesti, conform hotărârilor consiliului local nr. 17/1999, nr. 16/2001, nr. 1/2009, nr. 3/2009”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent 13.000 mp, amplasat lângă târgul săptămânal, în partea de sud, vecini: N - drum, S - izlaz comunal, E - Fîntîneanu Radu, V - izlaz comunal” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Plopii-Slăvitesti, conform hotărârilor consiliului local nr. 17/1999, nr. 16/2001, nr. 17/2008, nr. 3/2009”.

19. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Săceni”, după pozitia nr. 96 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 97, prevăzută în anexa nr. 14.

20. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scrioastea”, la satul Scrioastea, la pozitia nr. 42, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „De la Societatea Comercială Cătălin @lulia până la lonită Lina, de la Olaru Viorel până la Tumbea Ion, Lungime totală = 720 m, de la Societatea Comercială Cătălin @lulia până la Ghiurcă Floarea, de la Olaru Viorel până la Pătrascu Ioana, Lungimea = 250 m, Lătimea = 14 m, de la Ghiurcă Floarea până la lonită Lina, de la Băjan lulica până la Tumbea Ion, lungimea = 470 m, lătimea = 8 m, suprafata totală = 7.260 mp, tarlaua 884, parcela X” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Săceni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2009”.

21. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scurtu Mare”, la sectiunea I „Bunuri imobile” - „BĂLTI IAZURI-HELESTEE” (baraje de acumulare), după pozitia nr. 22 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 23, prevăzută în anexa nr. 15.

22. Anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Seaca” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se abrogă următoarele pozitii: 35, 36, 38, 40, 51, 118, 127.

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatia - beton armat, pereti - cărămidă; acoperis - tiglă; suprafata construită - 328 mp; suprafata aferentă -2.416 mp; vecini: est - Parohia Seaca, vest - Grădinita de copii si strada Carierei, nord - Dorcescu Măria, Ofiteru Ana, sud - Str. Victoriei (DN 51 A)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatia - beton armat; pereti -cărămidă; acoperis - tablă; suprafata construită - 595 mp; teren aferent - 14.938 mp; vecini: est - Ciocan Marin, Gheorghisan Gheorghe, Tatarici Dumitru, Craia Ion; vest - Trifu D. Ion; nord - Manea Marin, Rută Gheorghe, Bălan Floarea, Dobre Paraschiv; sud - Strada Sudului” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fundatia - beton armat; pereti - cărămidă; suprafata construită - 415 mp; suprafata aferentă - 10.170 mp; vecini: est - Mocanu Constantin, vest - Strada Scolii; sud - Str. Dunării (DN 51 A)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”.

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „fundatia - beton armat; pereti - cărămidă; acoperis - tablă; suprafata construită - 182 mp; suprafata aferentă-1.160 mp; vecini: est - Primăria Seaca, vest - Str. Carierei; nord - Primăria Seaca; sud - Str. Victoriei (DN 51A)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”;


- la pozitia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Vânătorilor (DS 29)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Asociatiei (DS 118)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Viilor (DS 119)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Nordului (DS 178)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Nordului (DS 263)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Viilor (DS 294)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Dealului (DS 384)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-15, de la Biloiu Aurel la Baban Fanică (loc de casă), lungime = 320 m, lătime = 12 m, S = 3.840 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Viilor (DS 424)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Nordului (DS 458)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Lungă (DS 478)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Atelierului (DS 504)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Salcâmilor (DS 593)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cv-20, de la Priboi Virgil la Vărzan Măria, lungime = 260 m, lătime = 9 m, S = 2.340 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Mică (DS 594)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cv-20, de la Bozeanu Nicolae la Drăgusin Ion, L = 180 m, I = 11 m, S = 1.980 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Lungă (DS 595)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Salcâmilor (DS 659 1))”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-22 de la Vlad Alexandru la Vlad Tudor, lungimea =

110 m, lătimea = 8 m, S = 880 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Pârâului (DS 659)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-22, de la Abălaru Floarea la Ion Florea, L = 750 m, I = 14 m, S = 10.500 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Dascălilor (DS 736)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la Petcu Alexandru la Păsune, lungimea = 270 m (DS 632 = 125 m, DS 671 = 145 m),lătime = 8 m, S = 2.160 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007, nr. 24/2008 si nr. 8/2009”;

- la pozitia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Atelierului (DS 752)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Atelierului (DS 821)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-25, de la Barbu Ion la Ilie Nelu, L = 111 m, I = 12 m, S = 1.332 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Carierei (DS 885)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-26, de la Post Politie Seaca la cimitir, L = 500 m, I = 12 m, S = 6.000 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Lacului (DS 886)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-24, de la Ion Florea la Sârbu Constantin, L = 124 m, I = 25 m, S = 3.100 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Fântânii (DS 906)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-26, de la Neatu Marin la Tufan Nitu, L = 190 m, I = 8,4 m, S = 1.596 mp”, si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Parohiei (DS.1010)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 11581” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 74, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Platformei (DS 1246)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Izvorului (DS 1479)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Hidrocentralei (DS 1570)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-37, de la Tufan Gheorghe la Drăgusin Militian, dimensiuni: 60 x 12 + 75 x 11 + 55 x 20 m, S = 2.645 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;


- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Sudului (DS 1571)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Mărginasă (DS 1576/1)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007;

- la pozitia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Mărginasă (DS 1577)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 85, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Sudului (DS 1639)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-40, de la Trifu P. Marin la Craia Rădita, L = 232 m, I = 12,5 m, S = 2.900 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 86, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Târgului (DS 1721)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Str. Victoriei la Voicu Petre, lungime = 230 m, lătime = 8 m, suprafata = 1.840 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 87, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Văii (DS 1840)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Digului (DS 1894)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Tecarilor (DS 1899)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 90, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Tecarilor (DS 1918)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Apusului (DS 1977)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 92, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Gaterului (DS 1978)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Zefirului (DS 112)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-1, de la Tudose Lina la Lupu Virgiliu, L = 37,5 m, I = 8 m, S = 300 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 96, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Teiului (DS 145)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-2, de laTănaie Ion la cimitir, L= 150 m, I = 8 m, S = 1.200 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 97, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Eternitătii (DS 178)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-3, de la Dasa Ion la cimitir, L = 250 m, I = 7 m, S = 1.750 mp”

al comunei Seaca si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-4, de la Ciobanu Fănel la Str. Paltinului, L = 50 m, I = 5 m, S = 250 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 99, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Paltinului (DS 216)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-4, de la Puscă Ioana la Decu Vasile, L = 254 m, I = 10 m, S = 2.540 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-5, de la lordache Iordan la Str. Foisorului, L = 40 m, I = 6 m,

5 = 240 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Foisorului (DS 250)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 102, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Mică (DS 275)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-6, de la Neacsu Ion la Onu Floarea, L = 55 m, I = 8 m, S = 440 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 103, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Viilor (DS 282)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 105, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Ciresari (DS 303)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-7, de la Pătrascu Măria la Str. Câmpului, L = 700 m, I = 10 m, S = 7.000 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 107, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Salcâmului (DS 361)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-9, de la Lepădatu Ion la str. Ciresari, L = 100 m, I = 9 m, S = 900 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 108, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Scolii (DS 388)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Scoala Generală la str. Ciresari, L = 120 m, I = 12 m, S = 1.440 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 109, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Scurtă (DS 410)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV 10, de la Pietreanu Cristian la Str. Nordului, L = 50 m, I =

6 m, S = 300 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 110, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Nordului (DS 411, DS 574)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Dasa Eftimie (teren arabil intravilan) la Str. Dealului, L = 696 m, I = 10 m, S = 6.960 mp”si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Str. Nordului la păsune, L = 50 m, I = 20 m, S = 1.000 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”;


- la pozitia nr. 112, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Berzei (DS 497610,)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Sica Florea la Bricu Ion, L = 416 m, I = 8 m, S = 3.328 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 113, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Narciselor (DS 559)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV 16, de la Pârlea Nicolae la păsune, L = 238 m, I = 8 m, S = 1.904 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 114, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Înfundată (DS 655)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV 21, De la Tatarici Gigi la Str. Dorului, L = 118 m, I = 10 m, S= 1.180 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 115, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Cocorilor (DS 656)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-21, de la Ilie Marin la Teperig Anghel, L = 200 m, I = 9 m, S = 1.800 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 116, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Dealului(DS 632, DS 671)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „De la Petcu Alexandru la Păsune, L = 240 m, I = 8 m, S = 1.920 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-22, de la Chivu Marin la Păsune, L = 117 m, I = 9 m, S = 1.053 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 119, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Asociatiei (DS 696)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-24, de la Păun Milica la Ologeanu Florea, L = 138 m, I = 20 m, S = 2.760 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 122, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Păsunii (DS 785)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-27, de la Diaconu Cezarina la Purcel Dumitru, L = 100 m, I = 10 m, S = 1.000 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 123, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Îngustă (DS 800)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-28, de la Petcu Mitică la Nicolae Florea, L = 110 m, I = 5 m, S = 550 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 124, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Rampei (DS 813)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-29, de la Neacsu Vasile la Lotrea Cornel, L = 110 m, I = 8 m, S = 880 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 125, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Mosilor (DS 835)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-29, de la Nitu Ion la Trampa Ilie, L = 110 m, I = 7 m, S = 770 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 126, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Văii (DS 867)” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/2007”;

- la pozitia nr. 128, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Parohiei (DS 902)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-33, de la Casa Parohială la Drăgan Gherghina, L = 92 m, I = 12 m, S = 1.104 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 129, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Lalelelor (DS 903)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV 33, de la Florescu Vasile la Cismea Năvodari, L = 318 m, I = 6 m, S = 1.908 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 130, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Plugarilor (DS 960)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV 35, de la Dinu Ion la Dusmanu Ilie, L = 120 m, I = 6 m, S = 720 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 131, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Lalelelor (DS 980)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-36, de la Florescu Ion la Tatarici Florin, L = 218 m, I = 7 m, S = 1.526 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 132, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Pajistei (DS 1014)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-37, de la Olteanu Ion la Păsune, L = 124 m, I = 8 m, S = 992 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”;

- la pozitia nr. 133, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Pârâul Repede (DS 1056), coloana 3 va avea următorul cuprins: „CV-38, de la Dobrescu Eugenia la Păsune, L = 180 m, I = 12 m, S = 2.160 mp” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Seaca, conform hotărârilor consiliului local nr. 13/2007 si nr. 24/2008”.

c) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 134 se introduc zece noi pozitii, pozitiile nr. 135-144, prevăzute în anexa nr. 16.

23. Anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Segarcea-Vale” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „D 1086, de la Chirigiu Florea la Neda Costică, L = 1.015 m, I = 11 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Segarcea-Vale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2009”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „D 1471, de la Chitu Marioara la Ion Sorinela, L = 169 m, I = 7,50 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Segarcea-Vale, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2009”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 172 se introduc saptezeci si patru de noi pozitii, pozitiile nr. 173-246, prevăzute în anexa nr. 17.

24. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sfintesti”, după pozitia nr. 97 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 98 si 99, prevăzute în anexa nr. 18.


25. Anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Silistea” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr.: 2, 3, 7,9, 11, 12,14, 15, 16, 17 si 236;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul Consiliului Local Silistea”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sediul Consiliului Local Silistea - clădire din cărămidă, fundatie din beton, parter, acoperită cu tablă, încălzire-centrală termică cu combustibil solid, iluminată electric, un teren aferent în suprafată de 1.543 mp, din care suprafata construită 190 mp. Clădire situată în centrul comunei Silistea, având ca vecini: la N - teren scoala Silistea, la Esi S - DJ 701 si la V - Răducu Anca si mostenitorii lui lancu Rada, identificată în planul cadastral prin parcela Ce 107, cvartalul 8, dare în folosintă 1920.

Anexe: magazie, garaj si sală de sedinte - clădire din cărămidă, fundatie beton, acoperită cu tablă, planseu din beton-parter + mansardă făcută R.K. În 2003, suprafata construită 99 mp. Vecini: N -teren scoala Silistea, la E si S - DJ 701 si la V - Răducu Anca si mostenitorii lui lancu Rada, identificată în planul cadastral prin parcela Ce 107, cvartalul 8, dare în folosintă 2003.

Anexă remiză PSI - clădire din cărămidă, fundatie din beton, parter, planseu din beton, iluminată electric, suprafata construită 80 mp. Identificată în planul cadastral prin parcela Ce 107, cvartalul 8. Vecini: N - teren scoala Silistea, la E si S - DJ 701 si la V - Răducu Anca si mostenitorii lui lancu Rada, dare în folosintă 1973”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.744” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local Silistea nr. 11/2009”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire din cărămidă, fundatie din beton, acoperită cu tablă, iluminată electric, încălzire - centrală termică cu combustibil solid, un teren aferent în suprafată de 1.646 mp, din care suprafata construită - 411 mp, vecini: N - Necula Niculae, la S - Postul de Politie Silistea, la E - teren biserică si scoala Silistea, local nou, la V - DJ 701, identificată în planul cadastral prin parcela Ce 434, cvartalul 17”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „118.447” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Scoala Silistea localul nou - clădire din cărămidă, fundatie beton, parter, acoperită cu tablă, iluminată electric, încălzire - centrală termică cu combustibil solid, cu un teren aferent în suprafată de 5.547 mp, din care suprafata construită 570 mp. Vecini: N - teren primărie + teren proprietate Stemate Marin si la S - teren biserică + teren proprietate Necula Niculae, la E - Ds 412 si la V - DJ 701, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 431 si fost A 432 în cvartalul 17.

Anexe: Magazie, WC - clădire din cărămidă, fundatie din beton, parter, acoperită cu tablă, iluminată electric, suprafată construită - 128 mp. Vecini: N - teren primărie + teren proprietate Stemate Marin, la S - teren biserică - teren proprietate Necula Niculae, la E - Ds 412 si la V - DJ 701, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 431 si fost A432 în cvartalul 17.

Fântâna - amplasată în incinta scolii local nou identificată prin parcela Ce 431, cvartalul 17, executată din tuburi de beton cu diametrul de 30 cm”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „299.900” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009”.

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Scoala Silistea - localul vechi - clădire din cărămidă, fundatie din beton, parter, acoperită cu tablă, iluminată electric, încălzire - centrală termică cu combustibil solid, un teren aferent în suprafată de 2.055 mp, din care suprafata construită - 236 mp. Făcut R.K. În anul 2002, investitor Ministerul Educatiei si Cercetării. Vecini: N - teren proprietate Ban Steliana, la S - teren primărie, la E - DJ 701 si V - Crăciun Stan + mostenitorii lui lancu Rada, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 108 si A109 (fost Lp) în cvartalul 8.

Anexe: WC - clădire din cărămidă, fundatie beton, acoperită cu tablă, iluminată electric, amplasată în incinta scolii vechi, suprafata construită - 25 mp. Vecini: N - teren proprietate Ban Steliana, la S - teren primărie, la E - DJ 701 si la V - Crăciun Stan + mostenitorii lui lancu Rada, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 108 în cvartalul 8”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „163.314” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Scoala Silistea Mică - clădire din cărămidă, fundatie din beton, parter, acoperită cu tablă, iluminată electric, încălzire - centrală termică cu combustibil solid, suprafata construită - 132 mp si un teren aferent de 868 m. Vecini: N - DJ 701, la S si V - teren proprietate Bărbălău Emil, la E - teren proprietate Bărbălău Ion, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 309 în cvartalul 5, dată în folosintă în 1963.

Anexe: magazie - clădire din paiantă, suprafata construită - 18 mp în incinta scolii. Vecini: N - DJ 701, la S si V - teren proprietate Bărbălău Emil, la E - teren proprietate Bărbălău Ion, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 309 în cvartalul 5, dată în folosintă în 1974.

Anexe: WC - clădire din scândură, suprafata construită - 4 mp în incinta scolii. Vecini: N - DJ 701, la S si V - teren proprietate Bărbălău Emil, la E - teren proprietate Bărbălău Ion, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 309 în cvartalul 5, dată în folosintă în 1997”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „105.808” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009”;

- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Scoala Butesti”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localul vechi - clădire din cărămidă, fundatie din beton, parter, acoperită cu tablă, iluminată electric, încălzire - centrală termică cu combustibil solid, suprafata construită - 160 mp si un teren aferent de 4.097 mp. Vecini: N - Ds 85, la E - Ds 100, la V - teren proprietate Dobre Ioana si la S - teren proprietate Mihalache Gheorghe, Popa Ioana si mostenitorii lui Mihalache Petre, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 84 în cvartalul 1, dată în folosintă în anul 1925.

Localul nou - clădire din cărămidă, fundatie din beton, parter, acoperită cu tablă, iluminată electric, încălzire - centrală termică cu combustibil solid, suprafata construită - 220 mp si un teren aferent de 4.097 mp. Vecini: N - Ds 85, la E - Ds 100, la V - teren proprietate Dobre Ioana si la S - teren proprietate Mihalache Gheorghe, Popa Ioana si mostenitorii lui Mihalache Petre, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 84 în cvartalul 1, dată în folosintă în anul 1980.

Anexe: magazie - clădire din cărămidă, fundatie din beton, acoperită cu tablă, suprafata construită - 50 mp, în incinta scolilor veche si nouă. Vecini: N - Ds 85, la E - Ds 100, la V - teren proprietate Dobre Ioana si la S - teren proprietate Mihalache Gheorghe, Popa Ioana si mostenitorii lui Mihalache Petre, identificată în planul cadastral prin parcelele Ce 84 în cvartalul 1, dată în folosintă în anul 1960.


Anexe: fântâna - amplasată în incinta scolilor veche si nouă, executată din tuburi de beton cu diametrul de 30 m, identificată prin parcela Ce 84, cvartalul 1, dată în folosintă în anul 1980.

Anexe: WC - clădire din scândură, acoperită cu tablă, suprafata construită 6 m2, în incinta scolilor veche si nouă. Vecini: N - Ds 85, la E - Ds 100, la V - teren proprietate Dobre Ioana si la S - teren proprietate Mihalache Gheorghe, Popa Ioana si mostenitorii lui Mihalache Petre, identificată în planul cadastral prin parcela Cc84, cvartalul 1, dată în folosintă în anul 1980”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „141.735” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Târgul comunal Silistea”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în partea de V a satului Silistea, la S si V de DJ 701, cu o suprafată de 10.229 mp, identificat în planul cadastral prin parcela P155 T18.”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în partea de V a satului Silistea, lângă târgul comunal Silistea, cu o suprafată de 16.501 mp, identificată în planul cadastral prin parcela P155, T18.” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în partea de N a satului Butesti, în intravilan, vizavi de gospodăria lui Tudor Constantin, cu o suprafată de 8.000 mp, identificat în planul cadastral prin parcela 174/2.”, si coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009”;

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum betonat, lătime totală 10 m, lătime parte carosabilă 3,5 m, cu o lungime de 730 m, porneste din DJ 701 până la parcul de petrol nr. 19 si în continuare spre sediul S.C. POLIROM” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009”;

c) după pozitia nr. 251 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 252-254, prevăzute în anexa nr. 19.

26. Anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Silistea Gumesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile”, se abrogă pozitia nr: 183.

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Silistea-Gumesti, judetul Teleorman, Fundatie - beton, pereti - cărămidă, suprafata construită -329 mp, suprafata aferentă -793 mp, acoperis - terasă necirculabilă, dotări: încălzire combustibil solid - lemn. Vecinătăti: Nord - Rosu Traian, Sud - drum judetean 703, Est -teren primărie, Vest - ulită comunală” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea-Gumesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”;

- la pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Silistea-Gumesti, judetul Teleorman, lungime de 0,440 km, lătime - 16 m, din drum judetean 679 E - dispensar medical. La drum sătesc 1237 casa Sotir Traian” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea-Gumesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”;

- la pozitia nr. 148, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Silistea-Gumesti, judetul Teleorman, suprafata de 16.880 mp, vecini: Nord - păsune comunală, Sud - drum sătesc nr. 217, Est - păsune comunală, Vest - sistem gospodărire apă” si coloana 6 va avea următorul cuprins:

„Domeniul public al comunei Silistea-Gumesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”;

- la pozitia nr. 150, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Silistea-Gumesti, judetul Teleorman, suprafată de 17.124 mp, vecini: Nord - drum judetean 703, Sud - domeniul public -statie epurare, Est - pârâul Câinelui si proprietar Popa Anghel, Vest - proprietate particulară Predescu Ana” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Silistea-Gumesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2009”;

c) după pozitia nr. 183 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 184 si 185, prevăzute în anexa nr. 20.

27. Anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sârbeni” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 130 m; I = 13 m de la Ciobanu Dumitru la Nitu I. Marin” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sârbeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2008”;

- la pozitia nr. 199, coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafata 16 mp, teren aferent fântână, diametru 1 m, Ad. = 7 m, satul Udeni la Joita Jugănaru” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Sârbeni, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2008”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 203 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 204, prevăzută în anexa nr. 21.

28. Anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Smârdioasa” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 21” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 22” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 23” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 24” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 25” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 26” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 27” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 28, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 28” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;


- la pozitia nr. 29, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 29” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 30, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 30” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 31” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 32, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 32” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 33” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 34, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 34” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 35” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 36, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 36” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 37” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 38” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 39”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Pipa Gheorghe până la Cetătoiu Gheorghe din DN 51, lungime = 279,00 m, lătime = 14 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 40” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 41”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Zamfir Romulus până la Lazăr Tudor, lungime = 295 m, lătime = 10 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 42” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 43”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Apostol Stefan până la Ristache Rada din DN 51, lungimea = 525 m, lătimea = 14 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 44, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 44” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 45”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Tache Leonida până la Ion Grigore din DN 51, lungimea = 485 m, lătimea = 16 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 46, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 46” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 47”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Bădici Dumitru până la Stefan Titi din DN 51, lungimea = 430 m, lătimea = 14 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 48” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 49, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 49” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 50” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 51, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 51”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Stănculea Nicolae până la Rosu Gheorghe din DN 51, lungimea = 255 m, lătimea = 11 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 52”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Rusanu Eugeniu până la Stemate Gheorghe din DN 51, lungimea = 225 m, lătimea = 11 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 53”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Stoica lacovache până la Bărbulescu Paul din DN 51, lungimea = 170 m, lătimea = 14 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 54” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 55” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 56” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 57” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;


- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 58” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 59, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 59”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Tecsor Florea până la Marin Costică din DN 51, lungimea = 200 m, lătimea = 10 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 60” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 61, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 61” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 62” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 63, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 63” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 64” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 65” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 66” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 67” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 68, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 68”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „începe de la Ologeanu Gheorghe până la Tane Nicolae din DC 24, lungimea = 313 m, lătimea = 10 m” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 40/2008 si nr. 38/2008”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 69” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 70, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 70” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 71” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 72, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 72” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

- la pozitia nr. 73, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada nr. 73” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Smârdioasa, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2008”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 74 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 75-77, prevăzute în anexa nr. 22.

29. La anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tătărăstii de Sus”, după pozitia nr. 213 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 214, prevăzută în anexa nr. 23.

30. La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Troianul”, la pozitia nr. 189, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Teren aferent brutăriei, suprafată 1.793,25 mp, vecini: N-Ene Ion, Orbesteanu Florea, Mircea Florian, S-Dobrescu Aurelia, E- Pietreanu Stoian, V-D.N. 65 E” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Troianu, conform Hotărârii Consiliului Local Troianul nr. 10/2009”.

31. La anexa nr. 84 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tigănesti”, după pozitia nr. 94 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 95-97, prevăzute în anexa nr. 24.

32. La anexa nr. 90 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beciu”, după pozitia nr. 114 se introduc opt noi pozitii, pozitiile nr. 115-122, prevăzute în anexa nr. 25.

33. Anexa nr. 91 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Beuca” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se abrogă pozitiile nr. 32, 36, 37, 73si210;

b) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „72.497,60” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Câmpului, DS 52 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m, lătime = 10 m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în DS 52/1” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006 si nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 100 m, lătime = 5 m, drumul începe din DJ612 B si se termină în DS 186” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 193,16 m, lătime = 5 m, drumul începe din DJ612 B si se termină în proprietătile Lăutaru Angela, Linca Alexandra” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 104,88 m, lătime = 4 m, drumul începe din DJ612 B si se termină în proprietatea Tudor Ion” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 12, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Castanului, DS 246 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 390 m, lătime -8m, drumul începe din DS 52 si se termină în DS 1324” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;


- la pozitia nr. 13, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Zambilelor, DS 289 în satul Beuca” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006 si nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 213,83 m, lătime = 5 m, drumul începe din DJ612 B si se termină în pârâul Burdea” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Teilor, DS 434 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m, lătime -8m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în DS 504” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 23, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Teilor, DS 504 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 270 m, lătime = 10 m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în pârâul Burdea” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 26, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Geagova, DS 580 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 380 m, lătime -8m, drumul începe din DS 634 si se termină în DJ 612B”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 224,75 m, lătime = 4 m, drumul începe din DS 709 si se termină în DS 667” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 33, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Scolii, DS 709 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 490 m, lătime = 12 m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în DS 708” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 221,63 m, lătime= 6 m, drumul începe din DS 756 si se termină în DC 50” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 35, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Bradului, DS 756 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 330 m, lătime = 8 m, drumul începe din DS 709 si se termină în DC 50” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 39, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Trandafirilor, DS 776 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 500 m, lătime -6m, drumul începe din DS 709 si se termină în DC 50” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006 si nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 30 m, lătime = 4 m, drumul începe din DS 776 si se termină în proprietatea Cîrjan Gheorghe”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 25 m, lătime = 4 m, drumul începe din DS 776 si se termină în proprietatea Manea Florea” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Crizantemei, DS 851 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 650 m, lătime -6m, drumul începe din DS 776 si se termină în DC 50” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006 si nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 45, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Cazanului, DS 970 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 300 m, lătime = 12 m, drumul începe din DC50 si se termină în P 971” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 100,16 m, lătime = 5 m, drumul începe din DS 970 si se termină în proprietatea Miu Vasile” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 47, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Sălciilor, DS 988 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 220,50 m, lătime = 6 m, drumul începe din DC 50 si se termină în pârâul Burdea” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006 si nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 52, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Sălciilor, DS 1085 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 246,13 m, lătime = 8 m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în pârâul Burdea” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006 si nr. 6/2009 “;

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 42,17 m, lătime = 6 m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în proprietatea Radu Alexandra” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 79,83 m, lătime = 6 m, drumul începe din DS 1152 si se termină în proprietatea Radu Ilie” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 122 m, lătime = 6 m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în DS 1156” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 56, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Stadionului, DS 1156 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 350 m, lătime = 10 m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în P 1156/1”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 240,83 m, lătime = 6 m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în pârâul Burdea” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 60, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Castanului, DS 1324 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 410 m, lătime = 12 m, drumul începe din DS 1413 si se termină în DS 246” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 62, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Apusului, DS 1375 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 480 m, lătime -8m, drumul începe din


DS 1413 si se termină în DJ 612B”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 65, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Castanului, DS 1413 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 80 m, lătime = 8 m, drumul începe din DS 1324 si se termină în DS 1433”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Apusului, DS 1433 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 300 m, lătime = 6 m, drumul începe din DS 1413 si se termină în DJ 612 B” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 450 m, lătime -6m, drumul începe din DS 310 si se termină în DS 1433” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Castanului, DS 1476 în satul Beuca”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 160 m, lătime -8m, drumul începe din DJ612 B si se termină în DS 1433” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Bazei, DS 1542 în satul Beuca” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006 si nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 78, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Soseaua Plopilor, DS 43 în satul Plopi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime =170 m, lătime = 14 m, drumul începe din DC 50 si se termină în DS 66” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 79, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Soseaua Plopilor, DS 66 în satul Plopi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime =800 m, lătime = 14 m, drumul începe din DC 43 si se termină în DS 334” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 85 m, lătime -8m, drumul începe din DS 90 si se termină în P76” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Bisericii, DS 90 în satul Plopi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime =125 m, lătime = 8 m, drumul începe din DS 66 si se termină în Carvaci Radu” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Salcâmului, DS 234 în satul Plopi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 255 m, lătime =10 m, drumul începe din limita intravilan Plopi si se termină în DS 43” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime =100 m, lătime = 6 m, drumul începe din proprietatea Vlaicu Emilian si se termină în DC 66” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime =120 m, lătime = 12 m, drumul începe din DS 383 si se termină în DS 66” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Florilor, DS 335 în satul Plopi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 240 m, lătime = 14 m, drumul începe din DS66 si se termină în DC 66” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 46/2006, nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 89, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc DS 383 în satul Plopi”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 121, coloana 5 va avea următorul cuprins: „160.000,00” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 154, coloana 5 va avea următorul cuprins: „528,60” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 155, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.662,10” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 156, coloana 5 va avea următorul cuprins: „498,00” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 157, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.143,80” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 158, coloana 5 va avea următorul cuprins: „313,10” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 159, coloana 5 va avea următorul cuprins: „635,70” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 160, coloana 5 va avea următorul cuprins: „250,40” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 161, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.916,40” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 162, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.054,20” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 163, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.118,00” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 164, coloana 5 va avea următorul cuprins: „958,20” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 165, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.916,40” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;


- la pozitia nr. 166, coloana 5 va avea următorul cuprins: „596,00” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 167, coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.809,70” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 168, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.449,70” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 169, coloana va avea următorul cuprins: „1.173,10” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 170, coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.856,50” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 171, coloana 5 va avea următorul cuprins: „135.035,53; 1.206,93; 5.353,38” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 172, coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.697,68; 1,07” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 173, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.673,00” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 174, coloana 5 va avea următorul cuprins: „5,00” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 175, la cod clasificare 1.6.2, local Scoală cu cls. I-VIII Beuca, coloana 5 va avea următorul cuprins: „438.097,45” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”; la cod clasificare 1.6.2, remiză (magazie) scoala Beuca, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Constructii pentru învătământ”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „cuprinde: grup sanitar în curte; instalatie sanitară electrică si un număr de 9 sobe teracotă în clădire”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „105.208,73” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”; la cod clasificare 1.8.1, fântână Scoala Beuca, coloana 3 va avea următorul cuprins: „amplasată în curtea scolii, cu put forat, instalatie hidrofor, obiecte sanitare, cămin, racord, împrejmuită cu gard plasă sârmă”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.652,63” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „ Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”; la cod clasificare 1.6.3.2, gard împrejmuitor Scoala Beuca, coloana 3 va avea următorul cuprins: „în lungime de 259,28 m; realizat din: plăci beton, plasă sârmă si tevi metalice”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.840,95” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 178, coloana 5 va avea următorul cuprins: „136,00” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 179, coloana 5 va avea următorul cuprins: „86,60” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 180, coloana 5 va avea următorul cuprins: „123,60” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „ Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 182, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 80 m, lătime - 10 m, drumul începe din DJ 612 B si se termină în DS 504” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 22/2007 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 191, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.258,00” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 192, coloana 5 va avea următorul cuprins: „502,00” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 193, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren gospodărie apă în satul Plopi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în sola 8, parcela 302, satul Plopi, suprafata 1.000 mp (inclusiv drum de acces), vecini: N - Bărbuceanu Anghel; S - DS 66; E - Consiliul local, V - DS 300” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2009”;

- la pozitia nr. 194, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren statie epurare a apei în satul Plopi”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în sola 3, parcela 53, satul Plopi, suprafata 4.788 mp - cuprinde: statie epurare, canal deversor si drum acces, vecini: N - Lungu Frusina; S - consiliul local; E - drum comunal DC 50, V - consiliul local” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 20/2008 si nr. 28/2009”;

- pozitia nr. 199, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 110 m, lătime - 6 m, drumul începe din DS 634 si se termină în DJ 612 B” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 205, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 220 m, lătime - 8 m, drumul începe din DS 1375 si se termină în DJ 612 B” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

- la pozitia nr. 208, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 160 m, lătime - 5 m, drumul începe din DS 66 si se termină în proprietatea Ulmamei Ana DC50” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Beuca, conform hotărârilor consiliului local nr. 6/2009 si nr. 28/2009”;

c) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 194 se introduc saptesprezece noi pozitii, pozitiile nr. 195-211, prevăzute în anexa nr. 26.

34. Anexa nr. 95 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nenciulesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc nr. 21”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Serban Aurica, Anton Veronica, T8, L - 238 m, I - 13 m, S - 3.094 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;


- la pozitia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 25”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Cristian Măria, Sima Măria, T13, L - 215 m, I - 11 m, S - 2.365 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 37, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 37”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Precup Rahela, Musat Iulian, T22, L - 110 m, I -12 m, S - 1.320 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 38”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Neagu F. Marin, Lăcoviste Ion, T23, L - 355 m, I - 12 m, S - 4.260 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 40, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 40”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Mihăită Andreica, Lută Nicolae, T25, L- 135 m, I - 12 m, S - 1.620 mp, drumpietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 43, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 43”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Leonte Polixenia, Nicula F. Ion, T28, L - 310 m, I - 12 m, S - 3.720 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 48”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Mirea Constantin, Bătăus Constanta, T33, L - 290 m, I - 11 m, S - 3.190 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 54, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 54”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Panait Ioana, Nasta Constantina, T34, L - 285 m, I - 10 m, S - 2.850 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 55”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Ivascu Marin, Ghită Gheorghe, T34, L - 300 m, I - 12 m, S - 3.600 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 57, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 57”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Bouleanu Ion, Serbănescu Ilie, T36, L - 220 m, I - 12 m, S - 2.640 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 58, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 58”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Nenciulesti, vecini: Serbănescu Elena, Măria Constantin, T37, L - 250 m, I - 12 m, S - 3.000 mp, drum pietris” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 64”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Păru Rotund, vecini: Mihai Măria, laurum Grigore, T6, L - 325 m, I - 12 m, S - 3.900 mp, drum pământ” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 67, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 67”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Păru Rotund, vecini: Nitu F. Marin, Nitu Constantin, T9, L - 255 m, I - 10 m, S - 2.550 mp, drum pământ” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 69”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Păru Rotund, vecini: Enache I. Anghel, Voievozeanu Ion, T9, L - 199 m, I - 12 m, S - 2.388 mp, drum pământ” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

- la pozitia nr. 71, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc secundar nr. 71”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Păru Rotund, vecini: Enache T. Anghel, Nitu P. Radu,T10, L- 175 m, I - 12 m, S -2.100 mp, drum pământ” si coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Nenciulesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25/2008”;

b) la sectiunea I Bunuri imobile”, după pozitia nr. 72 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 73-77, prevăzute în anexa nr. 27.

35. La anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Saelele”, după pozitia nr. 90 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 91-96, prevăzute în anexa nr. 28.

36. La anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Uda Clocociov”, după pozitia nr. 197 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 198, prevăzută în anexa nr. 29.

Art. II. - Anexele nr. 1-29 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2009.

Nr. 1.483.

 

 

ANEXA Nr. 1


 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Teleorman

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.192

1.2.8.

Baraj Grosu 3

Bazin hidrografic Vedea Amplasat - pârâul Vâjistea Material: pământ

- cotă coronament = 93,60 mdM

- lătime coronament = 3,50 m

- lătime ampriză = 22,70 m

- lungime coronament = 192,40 m

2009

14.703

Domeniul publicai judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 77/2009

1.193

1.2.8.

Baraj Grosu 4

Bazin hidrografic Vedea Amplasat - pârâul Vâjistea Material: pământ

- cotă coronament = 92,60 mdM

- lătime coronament = 3,50 m

- lătime ampriză = 22,70 m

- lungime coronament = 179,20 m

2009

8.270

Domeniul publicai judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 77/2009

1.194

1.2.8.

Baraj Grosu 6

Bazin hidrografic Vedea Amplasat - pârâul Vâjistea Material: pământ

- cotă coronament = 97,05 mdM

- lătime coronament = 3,50 m

- lătime ampriză = 22,70 m

- lungime coronament = 71,85 m

2009

34.919

Domeniul publicai judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 77/2009

1.195

1.2.8.

Baraj Grosu 7

Bazin hidrografic Vedea Amplasat - pârâul Vâjistea Material: pământ

- cotă coronament = 92,00 mdM

- lătime coronament = 3,50 m

- lătime ampriză = 28,70 m

- lungime coronament = 132,97 m

2009

33.081

Domeniul publicai judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 77/2009

1.196

1.2.8.

Baraj Schitu

Bazin hidrografic Vedea Amplasat - pârâul Vâjistea Material: pământ

- cotă coronament = 104,10 mdM

- lătime coronament = 3,50 m

- lătime ampriză = 22,70 m

- lungime coronament =88,10 m

2009

27.568

Domeniul publicai judetului Teleorman, conform Hotărârii Consiliului Judetean nr. 77/2009

1.197

1.2.8.

Baraj Surlita

Bazin hidrografic Vedea Amplasat - pârâul Vâjistea Material: pământ

- cotă coronament = 105,20 mdM

- lătime coronament = 3,50 m

- lătime ampriză = 22,70 m

- lungime coronament = 113,65 m

2009

2.757

Domeniul publicai judetului Teleorman conform, Hotărârii Consiliului Judetean nr. 77/2009


ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Blejesti, judetul Teleorman

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare