MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 9         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.624 din 3 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 1.628 din 3 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

13. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

99/2009.- Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010

 

771/2009. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale

 

1.268/2009. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", editia 01/2007


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.624 din 3 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 4.850/107/2008, nr. 7.207/107/2008, nr. 4.973/107/2008, nr. 5.086/107/2008, nr. 5.060/107/2008, nr. 4.992/107/2008, nr. 5.019/107/2008, nr. 5.009/107/2008, nr. 5.013/107/2008, nr. 4.848/107/2008, nr. 7.196/107/2008, nr. 7.220/107/2008, nr. 7.214/107/2008, nr. 3.357/107/2008, nr. 5.012/107/2008, nr. 7.217/107/2008, nr. 5.105/107/2008, nr. 3.364/107/2008, nr. 3.363/107/2008, nr. 3.341/107/2008, nr. 5.571/107/2008, nr. 3.404/107/2008, nr. 4.851/107/2008, nr. 7.211/107/2008, nr. 5.006/107/2008, nr. 4.995/107/2008, nr. 3.335/107/2008, nr. 5.045/107/2008, nr. 5.073/107/2008, nr. 4.970/107/2008, nr. 6.285/107/2008, nr. 5.014/107/2008, nr. 7.194/107/2008, nr. 3.332/107/2008, nr. 5.087/107/2008, nr. 7.193/107/2008, nr. 5.079/107/2008, nr. 3.379/107/2008, nr. 5.594/107/2008 si nr. 3.382/107/2008 ale Curtii de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale, în dosarele nr. 4.181/87/2007 (număr în format vechi 2.486/2009), nr. 2170.2/87/2007 (număr în format vechi 2.592/2009), nr. 3.308/87/2008 (număr în format vechi 2.452/2009), nr. 933/122/2008 (număr în format vechi 1.656/2009), nr. 2009.1/87/2007 (număr în format vechi 544/2009), nr. 2.464/87/2008 (număr în format vechi 3.336/2009), nr. 4.098/87/2007 (număr în format vechi 1.961/2009), nr. 3.385/87/2008 (număr în format vechi 2.471/2009), nr. 2.754/87/2008 (număr în format vechi 2.884/2009), nr. 2.782/87/2008 (număr în format vechi 2.501/2009), nr. 3.968/2/2009 (număr în format vechi 2.855/2009), nr. 8.965/3/2008 (număr în format vechi 2.744/2009), nr. 2376.1/87/2007 (număr în format vechi 1.846/2009), nr. 2.734/87/2008 (număr în format vechi 2.893/2009), nr. 3.267/87/2008 (număr în format vechi 2.878/2009), nr. 3.610/87/2007 (număr în format vechi 3.352/2009), nr. 3.307/87/2008 (număr în format vechi 3.302/2009), nr. 1.853/87/2008 (număr în format vechi 2.461/2009), nr. 4.377/2/2009 (număr în format vechi 3.283/2009), nr. 2508.1/87/2007 (număr în format vechi 2.872/2009), nr. 2770.1/87/2007 (număr în format vechi 1.848/2009), nr. 4.064/87/2007 (număr în format vechi 2.591/2009), nr. 1.764/116/2008 (număr în format vechi 1.601/2009), nr. 2907.1/87/2007 (număr în format vechi 2.688/2009), nr. 1.439/116/2008 (număr în format vechi 1.605/2009), nr. 1.803/116/2008 (număr în format vechi 1.602/2009), nr. 1.546/116/2008 (număr în format vechi 1.148/2009) si nr. 1.443/116/2008 (număr în format vechi 1.149/2009) ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.725/115/2008 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia civilă, în Dosarul nr. 3.438/89/2008 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă si în dosarele nr. 307/42/2009, nr. 316/42/2009 si nr. 314/42/2009 ale Curtii de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 3.904D/2009-3.912D/2009, nr. 3.992D/2009^.022D/2009, nr. 4.900D/2009^.903D/2009, nr. 4.905D/2009^.907D/2009, nr. 4.909D/2009, nr. 4.912D/2009, nr. 4.913D/2009, nr. 5.062D/2009, nr. 5.108D/2009, nr. 5.160D/2009-5.163D/2009, nr. 5.166D/2009, nr. 5.168D/2009, nr. 5.171 D/2009, nr. 5.174D/2009-5.176D/2009, nr. 5.178D/2009- 5.180D/2009, nr. 5.182D/2009si nr. 5.184D/2009-5.190D/2009 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelornr. 3.905D/2009-3.912D/2009, nr. 3.992D/2009^.022D/2009, nr. 4.900D/2009-4.903D/2009, nr. 4.905D/2009/907D/2009, nr. 4.909D/2009, nr. 4.912D/2009, nr. 4.913D/2009, nr. 5.062D/2009, nr. 5.108D/2009, nr. 5.160D/2009-5.163D/2009, nr. 5.166D/2009, nr. 5.168D/2009, nr. 5.171D/2009, nr. 5.174D/2009-5.176D/2009, nr. 5.178D/2009- 5.180D/2009, nr. 5.182D/2009si nr. 5.184D/2009-5.190D/2009 la Dosarul nr. 3.904D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 7, 11 si 14 mai 2009, pronuntate în dosarele nr. 4.850/107/2008, nr. 7.207/107/2008, nr. 4.973/107/2008, nr. 5.086/107/2008, nr. 5.060/107/2008, nr. 4.992/107/2008, nr. 5.019/107/2008, nr. 5.009/107/2008, nr. 5.013/107/2008, nr. 4.848/107/2008, nr. 7.196/107/2008, nr. 7.220/107/2008, nr. 7.214/107/2008, nr. 3.357/107/2008, nr. 5.012/107/2008, nr. 7.217/107/2008, nr. 5.105/107/2008, nr. 3.364/107/2008, nr. 3.363/107/2008, nr. 3.341/107/2008, nr. 5.571/107/2008, nr. 3.404/107/2008, nr. 4.851/107/2008, nr. 7.211/107/2008, nr. 5.006/107/2008, nr. 4.995/107/2008, nr. 3.335/107/2008, nr. 5.045/107/2008, nr. 5.073/107/2008, nr. 4.970/107/2008, nr. 6.285/107/2008, nr. 5.014/107/2008, nr. 7.194/107/2008, nr. 3.332/107/2008, nr. 5.087/107/2008, nr. 7.193/107/2008, nr. 5.079/107/2008, nr. 3.379/107/2008, nr. 5.594/107/2008 si nr. 3.382/107/2008, Curtea de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării unor cauze civile având ca obiect drepturi bănesti.

Prin încheierile din 5, 10, 11, 17, 18 si 24 iunie 2009, pronuntate în dosarele nr. 4.181/87/2007 (număr în format vechi 2.486/2009), nr. 2170.2/87/2007 (număr în format vechi 2.592/2009), nr. 3.308/87/2008 (număr în format vechi 2.452/2009), nr. 933/122/2008 (număr în format vechi 1.656/2009), nr. 2009.1/87/2007 (număr în format vechi 544/2009), nr. 2.464/87/2008 (număr în format vechi 3.336/2009), nr. 4.098/87/2007 (număr în format vechi 1.961/2009), nr. 3.385/87/2008 (număr în format vechi 2.471/2009), nr. 2.754/87/2008 (număr în format vechi 2.884/2009), nr. 2.782/87/2008 (număr în format vechi 2.501/2009), nr. 3.968/2/2009 (număr în format vechi 2.855/2009), nr. 8.965/3/2008 (număr în format vechi 2.744/2009), nr. 2376.1/87/2007 (număr în format vechi 1.846/2009), nr. 2.734/87/2008 (număr în format vechi 2.893/2009), nr. 3.267/87/2008 (număr în format vechi 2.878/2009), nr. 3.610/87/2007 (număr în format vechi 3.352/2009), nr. 3.307/87/2008 (număr în format vechi 3.302/2009), nr. 1.853/87/2008 (număr în format vechi 2.461/2009), nr. 4.377/2/2009 (număr în format vechi 3.283/2009), nr. 2508.1/87/2007 (număr în format vechi 2.872/2009), nr. 2770.1/87/2007 (număr în format vechi 1.848/2009), nr. 4.064/87/2007 (număr în format vechi 2.591/2009), nr. 1.764/116/2008 (număr în format vechi 1.601/2009), nr. 2907.1/87/2007 (număr în format vechi 2.688/2009), nr. 1.439/116/2008 (număr în format vechi 1.605/2009), nr. 1.803/116/2008 (număr în format vechi 1.602/2009), nr. 1.546/116/2008 (număr în format vechi 1.148/2009) si nr. 1.443/116/2008 (număr în format vechi 1.149/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării unor cauze civile având ca obiect drepturi bănesti.

Prin încheierea din 29 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.725/115/2008, Tribunalul Caras-Severin - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării unei cauze civile având ca obiect drepturi bănesti.

Prin încheierea din 14 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.438/89/2008, Tribunalul Vaslui - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării unei cauze civile având ca obiect drepturi bănesti.

Prin deciziile nr. 911, nr. 915 si nr. 914 din 29 aprilie 2009, pronuntate în dosarele nr. 307/42/2009, nr. 316/42/2009 si nr. 314/42/2009, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării unor cauze civile având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii, care prevede că orice dispozitie contrară acestui act normativ se abrogă, încalcă principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, reglementarea prin lege organică a regimului general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele si protectia socială, atributiile Consiliului Legislativ, precum si dreptul la un proces echitabil. Consideră că textul de lege criticat, prin formularea sa imprecisă, poate ridica dificultăti de interpretare si aplicare a legii. În acest sens, autorul exceptiei face referire la normele procedurale aplicabile în spetele sale, care au ca obiect conflicte de muncă, arătând că art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii nu este în măsură să clarifice care dintre acestea urmează să se aplice. Astfel, arată că prevederile art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă sunt diferite de cele ale art. 284 din Codul muncii, care reglementează aceeasi materie, respectiv instanta competentă să solutioneze aceste conflicte. Cu toate că, din perspectiva principiilor de aplicare a legii în timp, în spetă ar trebui să fie incidente reglementările mai noi, respectiv cele ale Codului muncii, caracterul special pe care îl are Legea nr. 168/1999 fată de dreptul comun în materie, reglementat de Codul muncii, poate conduce la o concluzie contrară, potrivit căreia incidente ar fi dispozitiile legii speciale. Toate aceste argumente sprijină concluzia pe care autorul exceptiei o consideră esentială pentru motivarea sa, anume că prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii încalcă principiul efectivitătii juridice, consacrat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acest principiu presupune că legiuitorul are obligatia de a asigura adoptarea unor dispozitii legale eficiente care să fie coerente (cauza Unedic contra Frantei, 2008), să evite paralelismul legislativ (cauza Katz contra României, 2009), să aibă vocatia de a respecta drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor si să aibă o aplicabilitate practică uniformă, pentru a se evita o jurisprudentă neuniformă (cauza Santo Pinto contra Portugaliei, 2008). În plus fată de acestea, autorul exceptiei aminteste că, prin dispozitiile art. 62 alin. (1) si art. 63 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, legiuitorul a impus cu caracter imperativ abrogarea expresă directă, excluzând, prin urmare, abrogarea implicită. Acest mod de abordare a fost determinat atât pentru a asigura coerenta sistemului legislativ, cât si pentru a asigura eficacitatea principiului separatiei puterilor în stat, întrucât nu permite judecătorului să legifereze expres unde legiuitorul a tăcut, respectiv să constate abrogarea, desi legiuitorul nu a făcut-o. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 prin reglementarea unei norme care are un efect abrogator implicit, precum textul de lege criticat, are semnificatia încălcării art. 1 alin. (5) din Constitutie, care prevede obligativitatea respectării Constitutiei si a legilor, obligatie căreia trebuie să i se supună inclusiv Parlamentul, întrucât textul constitutional nu face nicio distinctie cu privire la destinatarii normei.

Curtea de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, Tribunalul Caras-Severin - Sectia civilă, Tribunalul Vaslui - Sectia civilă, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că autorul exceptiei de neconstitutionalitate pune în discutie, de fapt, modul de aplicare în timp a unor texte de lege, precum si raportul dintre legea specială si dreptul comun în materia dreptului muncii sub aspectul stabilirii


competentei, aspecte ce constituie exclusiv atributul instantei de judecată învestite cu solutionarea litigiului.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constitutionale. În acelasi timp, arată că motivele invocate de autorul exceptiei privesc, în esentă, modul de interpretare si de aplicare a legii, ceea ce reprezintă un atribut al instantei de judecată. Astfel, arată că, prin deciziile nr. 1.005/2009 si nr. 1.017/2009, Curtea Constitutională a respins ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Mai mentionează că prevederile art. 79 alin. (1) din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile si deciziile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, având următorul cuprins: „(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă: [...]

- orice alte dispozitii contrare."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat si obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, ale art. 73 alin. (3) lit. p) care stabilesc că regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele si protectia socială se reglementează prin lege organică si ale art. 79 alin. (1) privind atributiile Consiliului Legislativ, precum si a prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate de acelasi autor si în prezenta cauză, si cu o motivare identică. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.016 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 14 august 2009, Curtea a respins ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 4.850/107/2008, nr. 7.207/107/2008, nr. 4.973/107/2008, nr. 5.086/107/2008, nr. 5.060/107/2008, nr. 4.992/107/2008, nr. 5.019/107/2008, nr. 5.009/107/2008, nr. 5.013/107/2008, nr. 4.848/107/2008, nr. 7.196/107/2008, nr. 7.220/107/2008, nr. 7.214/107/2008, nr. 3.357/107/2008, nr. 5.012/107/2008, nr. 7.217/107/2008, nr. 5.105/107/2008, nr. 3.364/107/2008, nr. 3.363/107/2008, nr. 3.341/107/2008, nr. 5.571/107/2008, nr. 3.404/107/2008, nr. 4.851/107/2008, nr. 7.211/107/2008, nr. 5.006/107/2008, nr. 4.995/107/2008, nr. 3.335/107/2008, nr. 5.045/107/2008, nr. 5.073/107/2008, nr. 4.970/107/2008, nr. 6.285/107/2008, nr. 5.014/107/2008, nr. 7.194/107/2008, nr. 3.332/107/2008, nr. 5.087/107/2008, nr. 7.193/107/2008, nr. 5.079/107/2008, nr. 3.379/107/2008, nr. 5.594/107/2008 si nr. 3.382/107/2008 ale Curtii de Apel Alba lulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale, în dosarele nr. 4.181/87/2007 (număr în format vechi 2.486/2009), nr. 2170.2/87/2007 (număr în format vechi 2.592/2009), nr. 3.308/87/2008 (număr în format vechi 2.452/2009), nr. 933/122/2008 (număr în format vechi 1.656/2009), nr. 2009.1/87/2007 (număr în format vechi 544/2009), nr. 2.464/87/2008 (număr în format vechi 3.336/2009), nr. 4.098/87/2007 (număr în format vechi 1.961/2009), nr. 3.385/87/2008 (număr în format vechi 2.471/2009), nr. 2.754/87/2008 (număr în format vechi 2.884/2009), nr. 2.782/87/2008 (număr în format vechi 2.501/2009), nr. 3.968/2/2009 (număr în format vechi 2.855/2009), nr. 8.965/3/2008 (număr în format vechi 2.744/2009), nr. 2376.1/87/2007 (număr în format vechi 1.846/2009), nr. 2.734/87/2008 (număr în format vechi 2.893/2009), nr. 3.267/87/2008 (număr în format vechi 2.878/2009), nr. 3.610/87/2007 (număr în format vechi 3.352/2009), nr. 3.307/87/2008 (număr în format vechi 3.302/2009), nr. 1.853/87/2008 (număr în format vechi 2.461/2009), nr. 4.377/2/2009 (număr în format vechi 3.283/2009), nr. 2508.1/87/2007 (număr în format vechi 2.872/2009), nr. 2770.1/87/2007 (număr în format vechi 1.848/2009), nr. 4.064/87/2007 (număr în format vechi 2.591/2009), nr. 1.764/116/2008 (număr în format vechi 1.601/2009), nr. 2907.1/87/2007 (număr în format vechi 2.688/2009), nr. 1.439/116/2008 (număr în format vechi 1.605/2009), nr. 1.803/116/2008 (număr în format vechi 1.602/2009), nr. 1.546/116/2008 (număr în format vechi 1.148/2009) si nr. 1.443/116/2008 (număr în format vechi 1.149/2009) ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.725/115/2008 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia civilă, în Dosarul nr. 3.438/89/2008 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă si în dosarele nr. 307/42/2009, nr. 316/42/2009 si nr. 314/42/2009 ale Curtii de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.628 din 3 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 47.085/3/2007 (număr în format vechi 968/2009), nr. 46.230/3/2007 (număr în format vechi 3.277/2009), nr. 40.647/3/2007 (număr în format vechi 3.276/2009), nr. 36.022/3/2008 (număr în format vechi 2.835/2009), nr. 47.081/3/2007 (număr în format vechi 1.117/2009), nr. 36.909/3/2008 (număr în format vechi 2.834/2009), nr. 29.898/3/2008 (număr în format vechi 855/2009), nr. 23.818/3/2008 (număr în format vechi 3.168/2009), nr. 41357./3/2007 (număr în format vechi 2.567/2009), nr. 37153./3/2007 (număr în format vechi 970/2009) si nr. 2904.1/87/2007 (număr în format vechi 2.158/2009)ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 4.904D/2009, nr. 4.908D/2009, nr. 4.910D/2009, nr. 5.164D/2009, nr. 5.165D/2009, nr. 5.167D/2009, nr. 5.169D/2009, nr. 5.172D/2009, nr. 5.173D/2009, nr. 5.177D/2009 si nr. 5.181 D/2009 au obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 4.908D/2009, nr. 4.910D/2009, nr. 5.164D/2009, nr. 5.165D/2009, nr. 5.167D/2009, nr. 5.169D/2009, nr. 5.172D/2009, nr. 5.173D/2009, nr. 5.177D/2009si nr. 5.181D/2009 la Dosarul nr. 4.904D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 29 mai si 10, 17 si 24 iunie 2009, pronuntate în dosarele nr. 47.085/3/2007 (număr în format vechi 968/2009), nr. 46.230/3/2007 (număr în format vechi 3.277/2009), nr. 40.647/3/2007 (număr în format vechi 3.276/2009), nr. 36.022/3/2008 (număr în format vechi 2.835/2009), nr. 47.081/3/2007 (număr în format vechi 1.117/2009), nr. 36.909/3/2008 (număr în format vechi 2.834/2009), nr. 29.898/3/2008 (număr în format vechi 855/2009), nr. 23.818/3/2008 (număr în format vechi 3.168/2009), nr. 41357./3/2007 (număr în format vechi 2.567/2009), nr. 37153./3/2007 (număr în format vechi 970/2009) si nr. 2904.1/87/2007 (număr în format vechi 2.158/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti cu ocazia solutionării unor cauze civile având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate încalcă accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, precum si conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Astfel, arată că dispozitiile art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 sunt de un formalism excesiv, de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării drepturilor recunoscute de lege atât pentru angajat, cât si pentru angajator si să restrângă nejustificat dreptul la apărare al angajatorului, care este pus într-o situatie de dezechilibru fată de angajatul care are calitatea de reclamant. Autorul exceptiei invocă faptul că intervalul de timp dintre data primirii citatiei si data termenului de judecată este prea scurt pentru ca un angajator să îsi exercite dreptul la apărare si să se achite de sarcina probei care îi revine. De asemenea, faptul că prevederile art. 164 din Codul de procedură civilă lasă la aprecierea instantei posibilitatea conexării cauzelor si nu obligă la luarea unei astfel de măsuri, ceea ce ar conduce la o economie de timp si cheltuieli, precum si la o judecată unitară, este de natură să aducă atingere dreptului la apărare. Astfel, dispozitiile de lege atacate încalcă, în opinia autorului, si principiul efectivitătii juridice.

De asemenea, mai sustine că obligarea angajatorului de a suporta nelimitat întreaga sarcină a probei vine în contradictie cu normele constitutionale ce configurează alcătuirea sistemului judiciar bazat pe egalitate de tratament, impartialitate si echitate procesuală, determinându-l să realizeze o probatiune diabolică, mai mult decât împovărătoare, cu consecinta suportării efectelor administrării unor probe speciale în interesul adversarilor procesuali, cum ar fi, cu titlu de exemplu - expertizele, care în cazul unor coparticipanti procesuali ajung la costuri uriase, suportate de angajator.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că prevederile de lege criticate nu încalcă dispozitiile din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorul exceptiei. Astfel, consideră că este firesc ca angajatorul, cel care detine probele necesare pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor părtilor dintr-un raport juridic de muncă, să aibă obligatia de a prezenta probele în proces. Mai arată că art. 286 din Codul muncii si art. 74 din Legea nr. 168/1999 stabilesc o procedură derogatorie privind termenele de judecată si modalitatea administrării probelor, intentia legiuitorului fiind aceea de a institui o procedură de urgentă, adaptată exercitării dreptului la muncă. De asemenea, apreciază că prevederile art. 288 din Codul muncii si ale art. 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 au rolul de a asigura solutionarea cu celeritate a conflictelor de muncă, regulile de procedură aplicându-se, în mod echitabil, atât angajatilor, cât si angajatorilor. În ceea ce priveste dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, arată că sustinerile autorului exceptiei constituie, de fapt, o critică adusă măsurilor dispuse de instanta fondului.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 164 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins:

- Art. 286 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: „ (1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a părtilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel putin 24 de ore înainte de termenul de judecată.";

- Art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare.";

- Art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: „Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgentă, instanta fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.";

- Art. 74 din Legea nr. 168/1999: „(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Părtile sunt legal citate, dacă citatia Ie-a fost înmânată cel putin cu o zi înaintea judecării.";

- Art. 75 din Legea nr. 168/1999: „în cazul în care sunt contestate măsuri unilaterale dispuse de unitate, aceasta are obligatia ca, până la prima zi de înfătisare, să depună dovezile în baza cărora a luat măsura respectivă.";

- Art. 77 din Legea nr. 168/1999: „(1) În cazul în care judecata continuă, administrarea probelor se va face cu respectarea regimului de urgentă al judecării conflictelor de drepturi.

(2) Instanta poate să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie nejustificat administrarea acesteia.";

- Art. 164 din Codul de procedură civilă: „Părtile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se află înaintea aceleiasi instante sau instante deosebite, de acelasi grad, în care sunt aceleasi părti sau chiar împreună cu alte părti si al căror obiect si cauză au între dânsele o strânsă legătură.

Întrunirea poate fi făcută de judecător chiar dacă părtile nu au cerut-o.

Dosarul va fi trimis instantei mai întâi învestită, afară numai dacă amândouă părtile cer trimiterea lui la una din celelalte instante.

Când una din pricini este de competenta unei instante, si părtile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instantă."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (1)-(3) referitoare la accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 53 alin. (1) referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 11 alin. (2) privind raportul dintre dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate de acelasi autor si în prezenta cauză, si cu o motivare identică. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.015 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti în dosarele nr. 47.085/3/2007 (număr în format vechi 968/2009), nr. 46.230/3/2007 (număr în format vechi 3.277/2009), nr. 40.647/3/2007 (număr în format vechi 3.276/2009), nr. 36.022/3/2008 (număr în format vechi 2.835/2009), nr. 47.081/3/2007 (număr în format vechi 1.117/2009), nr. 36.909/3/2008 (număr în format vechi 2.834/2009), nr. 29.898/3/2008 (număr în format vechi 855/2009), nr. 23.818/3/2008 (număr în format vechi 3.168/2009), nr. 41357./3/2007 (număr în format vechi 2.567/2009), nr. 37153./3/2007 (număr în format vechi 970/2009) si nr. 2904.1/87/2007 (număr în format vechi 2.158/2009) ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 105 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se modifică după cum urmează:

- Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

 Art. 5. - Actualele legitimatii de inspectie fiscală sunt valabile si vor fi utilizate pentru efectuarea inspectiilor fiscale de către personalul cu atributii de inspectie fiscală până la emiterea noilor legitimatii de inspectie fiscală, conform dispozitiilor prezentului ordin."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală de coordonare inspectie fiscală, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. 13.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) si x) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 alin. (1)si (2) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (1) si (3) din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2009,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă stocul minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor si titularii licentelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contraventie si se sanctionează în conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 99.

 

ANEXĂ

 

STOCUL MINIM

de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Stoc minim obligatoriu 2010

Piata concurentială

Piata reglementată

Total

1.

S.C. Alpha Metal S.A. - Bucuresti

35.324,570

0,000

35.324,570

2.

S.C. Amarad S.A. -Arad

0,000

8.400,256

8.400,256

3.

S.C. Amgaz Furnizare - S.R.L. Bucuresti

26.354,665

0,000

26.354,665

4.

S.C. Armax Gaz - S.A. Medias

12.253,738

0,000

12.253,738

5.

S.C. Apopi & Blumen - S.R.L. Iasi

69,097

3.176,267

3.245,364

6.

S.C. Arelco Distributie - S.R.L.

80.480,593

0,000

80.480,593

7.

S.C. Auraplast -S.R.L.

0,000

123,919

123,919

8.

S.C. Ben & Ben - S.A.

0,000

5.016,062

5.016,062

9.

S.C. BERG System Gaz - S.A.

0,000

8.880,347

8.880,347

10.

S.C. Cis Gaz - S.A. Târgu Mures

15.700,298

0,000

15.700,298

11.

S.C. Congaz S.A. - Constanta

15.044,802

357.653,440

372.698,242

12.

S.C. Conef Gaz -S.R.L.

255.680,591

0,000

255.680,591

13.

S.C. Covi Construct - S.R.L. Bucuresti

0,000

39.592,695

39.592,695

14.

S.C. CPL Concordia - S.R.L. Cluj

0,000

68.700,985

68.700,985

15.

S.C. Construct P&G - S.R.L. Brăila

0,000

6.987,787

6.987,787

16.

S.C. Cordun Gaz -S.A.

0,000

4.963,453

4.963,453

17.

S.C. Design Proiect -S.R.L.

6,338

454,482

460,820

18.

S.C. Distrigaz Vest - S.A. Oradea

0,000

41.196,999

41.196,999

19.

S.C. GDF Suez Energy România - S.A.

855.253,482

6.884.981,116

7.740.234,598

20.

S.C. Eon Gaz România - S.A.

367.848,439

7.266.449,280

7.634.297,719

21.

S.C. Egl Gas & Power International - S.R.L.

38.028,843

0,000

38.028,843

22.

S.C. Euro Seven Industry - S.R.L. Bucuresti

0,000

6.157,804

6.157,804

23.

S.C. Gazvest - S.A. Arad

0,000

77.720,494

77.720,494

24.

S.C. Gaz Nord Est - S.A. Hârlău

0,000

10.791,818

10.791,818

25.

S.C. Gaz Est - S.A. Vaslui

255,385

180.114,625

180.370,009

26.

S.C. Grup Dezvoltare Retele - S.A. Bucuresti

0,000

42.021,705

42.021,705

27.

S.C. Gaz Sud - S.A. Ghermănesti

0,000

67.162,896

67.162,896

28.

S.C. Gaz Sud Furnizare - S.R.L.

17.541,548

0,000

17.541,548

29.

S.C. Hargaz Harghita Gaz - S.A.

2.423,581

27.401,371

29.824,952

30.

S.C. Interagro - S.A. Bucuresti

2.367.145,931

0,000

2.367.145,931

31.

S.C. Intergaz - S.R.L. Zimnicea

0,000

220.470,439

220.470,439

32.

S.C. MM Data - S.R.L. Bucuresti

0,000

4.834,190

4.834,190

33.

S.C. Megaconstruct - S.A. Balotesti

0,000

28.467,930

28.467,930

34.

S.C. Mehedinti Gaz -S.A.

0,000

10.571,556

10.571,556

35.

S.C. Mihoc Oii -S.R.L.

0,000

665,390

665,390

36.

S.C. Nord Gaz - S.R.L. Suceava

0,000

35.419,216

35.419,216

37.

S.C. Oligopol - S.R.L.

733,266

1.132,426

1.865,692

38.

S.C. Ottogaz - S.R.L. Bucuresti

1.521,154

47.661,025

49.182,179

39.

S.C. Pado Group Infrastructures - S.R.L.

13.310,095

0,000

13.310,095

40.

S.C. Petrom - S.A. Bucuresti

1.757.777,653

0,000

1.757.777,653

41.

S.C. Petrom Distributie Gaze - S.R.L.

3.084,562

153.560,079

156.644,640

42.

S.C. Petrom Gas - S.R.L. Bucuresti

798.605,713

0,000

798.605,713

43.

S.C. Prisma Serv Company - S.R.L. lasi

0,000

390,279

390,279

44.

S.C. Progaz P&D - S.A. Câmpina

0,000

13.925,871

13.925,871

45.

S.N.G.N. Romgaz -S.A. Medias

1.943.696,443

272,349

1.943.968,792

46.

S.G. Salgaz - S.A. Salonta

0,000

19.035,473

19.035,473

47.

S.C. Timgaz - S.A. Timisoara

0,000

9.246,900

9.246,900

48.

S.C. Tinmar - Ind - S.A. Bucuresti

1.254,952

0,000

1.254,952

49.

S.C. Total Electric Oltenia - S.A.

7,217

0,000

7,217

50.

S.C. Transenergo Corn - S.A.

2.957,799

0,000

2.957,799

51.

S.C. TulceaGaz -S.A.

0,000

17.795,409

17.795,409

52.

S.C. Vega 93 - S.R.L. Galati

0,000

4.120,469

4.120,469

53.

S.C. Wirom Gas - S.A. Bucuresti

180,417

96.703,135

96.883,552

54.

S.C. Wiee România - S.R.L. Bucuresti

59.155,979

0,000

59.155,979

55.

S.C. COMPA-S.A. Sibiu

10.909,715

0,000

10.909,715

56.

S.C. DGN Transilvania - S.A.

251,564

0,000

251,564

57.

S.C. ECO Energy - S.R.L. Târgoviste

8.915,651

0,000

8.915,651

58.

S.C. GDF SUEZ ENERGY TRADING ROMÂNIA

4.225,427

0,000

4.225,427

59.

S.C. Electrocentrale Bucuresti - S.A.

8.957,905

0,000

8.957,905

60.

S.C. Ennet Grup - S.R.L. Bucuresti

899,171

0,000

899,171

61.

S.C. Global NRG Rom - S.R.L.

17.848,204

0,000

17.848,204

62.

S.C. G-ON Eurogaz - S.R.L.

44,139

0,000

44,139

63.

S.C. Masinexport Trading - S.A.

2.535,256

0,000

2.535,256

64.

S.C. Pro Faur Invest - S.A.

1.288,755

0,000

1.288,755

65.

S.C. Tetarom -S.R.L.

207,127

0,000

207,127

 

TOTAL:

8.727.780,066

15.772.219,934

24.500.000,000

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 126.905 din 16 decembrie 2009,

în baza art. 7 alin. (6) al Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 360/2006 pentru aprobarea cuantumului tarifelor care constituie veniturile proprii ale Autoritătii Hipice Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 2 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 771.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", editia 01/2007

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b)sif), ale art. 17 alin. (3) si ale art. 74 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- AZAC „Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", editia 01/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 18 septembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul 1 „Generalităti", articolul „RACR- AZAC.100 Aplicabilitate" se modifică si va avea următorul cuprins:

„RACR- AZAC.100 Aplicabilitate

(1) Prevederile RACR- AZAC se aplică:

a) aeronavelor mentionate la lit. (a)-(d), (h) si (i) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviatiei civile si instituirea unei Agentii Europene de Sigurantă a Aviatiei si de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 si a Directivei 2004/36/CE;

b) altor aeronave care nu se află sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene;

c) activitătilor ce privesc întretinerea si operarea aeronavelor mentionate la lit. a) si b).

(2) Pentru aeronavele si activitătile mentionate la pct. (1), prezenta reglementare stabileste cerinte privind:

a) admisibilitatea la zbor si emiterea permisului de zbor national;


b) emiterea certificatului de navigabilitate pentru export;

c) aprobarea modificărilor si reparatiilor;

d) autorizarea sistemului de întretinere al unui operator aerian civil;

e) autorizarea organizatiilor de întretinere.

(3) Încadrarea aeronavelor prevăzute la pct. (1) din prezenta reglementare se stabileste de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în continuare AACR.

(4) Prevederile prezentei reglementări nu se aplică aeronavelor ultrausoare, asa cum sunt definite prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 19 aprilie 2007."

2. La capitolul 1 „Generalităti", articolul „RACR- AZAC.120 Directive de navigabilitate", punctul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care se constată existenta unei conditii pentru aparitia unei situatii de nesigurantă a zborului pentru o aeronavă ce face obiectul prezentei reglementări, AACR emite sau validează o directivă de navigabilitate în care sunt prevăzute inspectiile, conditiile si limitările în care aeronava în cauză poate fi operată în continuare."

3. La capitolul 1 „Generalităti", articolul „RACR- AZAC.125 Suspendarea si revocarea permisului de zbor national", punctul (1) litera b), paragraful (iv) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(iv) aeronava a fost implicată într-un incident, incident grav sau accident de aviatie".

4. La capitolul 2 „Aeronave istorice", articolul „RACR- AZAC.250 Valabilitate" se modifică si va avea următorul cuprins:

„RACR- AZAC.250 Valabilitate

(1) Dacă nu este revocat, suspendat sau nu s-a renuntat voluntar la permisul de zbor national, acesta este valabil pe durată nelimitată.

(2) Mentinerea valabilitătii permisului de zbor national este conditionată de rezultatele inspectiei la aeronavă.

(3) Inspectiile la aeronave sunt efectuate de personalul AACR calificat în mod corespunzător.

(4) Frecventa acestor inspectii este de cel putin o inspectie într-un interval de 12 luni calendaristice."

5. Titlul capitolului 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„CAPITOLUL 7

Autorizarea organizatiilor de întretinere"

 

6. La capitolul 7 „Autorizarea organizatiilor de întretinere", articolul „RACR- AZAC.700 Aplicabilitate" se modifică si va avea următorul cuprins:

„RACR- AZAC.700 Aplicabilitate

(1) Prezentul capitol stabileste cerinte pentru autorizarea organizatiilor de întretinere.

(2) Cerintele prevăzute la pct. (1) nu se aplică aeronavelor ce intră sub incidenta cap. 4 si 6 din prezenta reglementare."

7. La capitolul 7 „Autorizarea organizatiilor de întretinere", articolul „RACR- AZAC.705 Generalităti" se modifică si va avea următorul cuprins:

„RACR- AZAC.705 Generalităti

(1) Pentru mentinerea continuitătii navigabilitătii aeronavelor este necesar ca întretinerea acestora să se facă în organizatii autorizate de AACR.

(2) O organizatie poate fi autorizată să emită documente si să certifice că o aeronavă sau o componentă de aeronavă, inclusiv motor ori elice, a fost întretinută în conformitate cu documentatia tehnică aferentă aprobată si este aptă pentru punerea în serviciu, dacă respectiva organizatie îndeplineste conditiile de autorizare din prezentul capitol."

8. Capitolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

CAPITOLUL 8

Autorizarea sistemului de întretinere

 

RACR- AZAC.800 Prevederi generale

(1) Prezentul capitol stabileste cerinte pentru autorizarea administrării sistemului de întretinere al operatorilor aeronavelor care intră în domeniul de aplicabilitate al reglementării.

(2) O persoană fizică sau juridică, denumită în continuare operator, poate opera o aeronavă numai dacă activitătile de întretinere tehnică (exceptând inspectia aeronavei înainte de zbor) si de punere în serviciu a aeronavei sunt executate de o organizatie (proprie sau apartinând unui alt agent aeronautic) autorizată, recunoscută ori acceptată de AACR, în baza prezentei reglementări.

(3) Un operator poate contracta administrarea sistemului de întretinere la un operator autorizat/organizatie autorizată în mod corespunzător.

(4) Prevederile prezentului capitol nu se aplică aeronavelor ce intră sub incidenta cap. 4 si 6 din prezenta reglementare.

RACR- AZAC.805 Documentatia necesară pentru autorizarea administrării sistemului de întretinere al unui operator

(1) În vederea autorizării, modificării autorizatiei, prelungirii autorizatiei sau reautorizării administrării sistemului de întretinere a aeronavelor unui operator, operatorul/organizatia care solicită una dintre activitătile mentionate anterior trebuie să înainteze către AACR o cerere, completată în mod corespunzător, însotită de următoarele documente:

a) Memoriul de prezentare al managementului întretinerii (MME);

b) programul de întretinere elaborat pentru aeronavele a căror continuitate a navigabilitătii va fi asigurată de către solicitant;

c) specimenul Jurnalului de bord care urmează a fi folosit pentru aeronavele a căror continuitate a navigabilitătii va fi asigurată de către solicitant;

d) copii ale contractelor încheiate de solicitant cu organizatii autorizate, recunoscute sau acceptate de AACR pentru întretinerea aeronavelor, din care să rezulte conformarea cu prevederile pct. (1) lit. b) a RACR- AZAC.810 (după caz).

(2) Formatul cererii este elaborat de AACR si publicat pe pagina web proprie (www.caa.ro).

(3) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.

RACR- AZAC.810 Responsabilităti privind întretinerea (1) Operatorul/Organizatia trebuie să asigure navigabilitatea aeronavelor cărora le administrează continuitatea navigabilitătii, precum si disponibilitatea în timpul operării atât a echipamentului destinat operării normale, cât si a celui pentru operarea în conditii de urgentă, prin:

a) efectuarea inspectiilor înainte de zbor (în cazul operatorului);

b) remedierea oricărei defectiuni si avarii ce afectează operarea;

c) efectuarea tuturor activitătilor de întretinere mentionate în programul de întretinere elaborat si aprobat pentru tipul respectiv de aeronavă, potrivit cerintelor RACR- AZAC.830;

d) analiza, din punct de vedere al eficacitătii, a programului de întretinere elaborat si aprobat pentru fiecare tip de aeronavă;

e) respectarea cerintelor si a limitărilor impuse prin directive operationale si/sau de navigabilitate, precum si a oricăror alte cerinte privind mentinerea navigabilitătii, declarate obligatorii prin reglementările emise de AACR;

f) efectuarea modificărilor si a reparatiilor în conformitate cu cerintele reglementărilor emise de către AACR, iar în cazul modificărilor optionale, stabilirea unei politici de încorporare a acestora.


(2) Operatorul/Organizatia, dacă nu are organizatie proprie de întretinere, poate contracta, în întregime sau partial, către o organizatie de întretinere autorizată, recunoscută ori acceptată de către AACR, din tară sau din străinătate, activitătile de întretinere prevăzute la pct. (1) lit. b), c), e) si f), precum si la pct. (6).

(3) Contractul de întretinere si modificările/actele aditionale ulterioare trebuie să fie acceptate de AACR si să detalieze activitătile specificate la pct. (1).

(4) Operatorul/Organizatia trebuie să se asigure că valabilitatea permisului de zbor national emis pentru fiecare dintre aeronavele cărora le administrează continuitatea navigabilitătii este mentinută în raport cu:

a) cerintele mentionate la pct. (1);

b) limitările specificate în documentul de autorizare; si

c) cerintele de întretinere.

(5) Operatorul/Organizatia trebuie să elaboreze si să transmită spre aprobare la AACR procedurile interne necesare conformării cu cerintele mentionate la pct. (1).

(6) Operatorul/Organizatia trebuie să stabilească masa si centrajul fiecărei aeronave la care administrează continuitatea navigabilitătii, prin cântărire si calcularea centrajului înainte de emiterea initială a permisului de zbor national, urmate de activităti similare ulterioare, planificate după cum urmează:

a) în cazul aeronavelor cu masa maximă la decolare mai mare de 5.700 kg, la intervale de 4 ani;

b) în cazul aeronavelor cu masa maximă la decolare mai mică de 5.700 kg, la intervalele prevăzute de programul de întretinere aprobat pentru tipul de aeronavă în cauză (inclusiv la iesirea din reparatia capitală).

(7) În cazul efectuării unor lucrări de modificare si/sau reparare a aeronavelor, operatorul/organizatia va lua în considerare si va documenta efectele cumulate ale acestor activităti asupra masei si centrajului aeronavei.

(8) În cazul în care aceste efecte nu pot fi evaluate cu exactitate, după finalizarea lucrărilor de modificare si/sau reparatie, aeronavele în cauză vor fi supuse procedurii de cântărire si de calcul al centrajului.

RACR- AZAC.815 Managementul sistemului de întretinere

(1) Un operator/o organizatie trebuie:

a) să detină o autorizatie emisă în conformitate cu cerintele RACR- AZAC.805;

b) să nominalizeze o persoană, acceptată de AACR, responsabilă cu managementul sistemului de întretinere;

c) să nominalizeze o persoană, acceptată de AACR, care să asigure faptul că a fost implementat si functionează un sistem de asigurare a calitătii în conformitate cu cerintele RACR- AZAC.820.

(2) În cazul în care organizatia utilizează facilităti ori activităti pe bază de contract cu terti, autorizati corespunzător, răspunderea privind siguranta operării revine în exclusivitate operatorului.

RACR- AZAC.820 Sistemul de asigurare a calitătii, specific activitătii de întretinere

Operatorul/Organizatia are obligatia de a implementa si mentine functional un sistem de asigurare a calitătii în scopul:

a) monitorizării, în conformitate cu procedurile interne aprobate de către AACR, a desfăsurării activitătilor prevăzute la RACR- AZAC.810;

b) monitorizării executării, în conformitate cu contractele încheiate, a tuturor activitătilor de întretinere contractate.

RACR- AZAC.825 Memoriul de prezentare a managementului întretinerii (MME)

(1) Operatorul/Organizatia trebuie să elaboreze si să transmită către AACR Memoriul de prezentare a managementului întretinerii (MME), document care detaliază următoarele:

a) numele, atributiile si responsabilitătile persoanelor desemnate în functiile de management ale sistemului de întretinere;

b) procedurile interne necesare a fi aplicate pentru îndeplinirea responsabilitătilor privind activitatea de întretinere.

(2) Memoriul de prezentare a managementului întretinerii (MME), precum si toate amendamentele ulterioare ale acestuia se aprobă de AACR.

(3) Lista capitolelor obligatorii a fi incluse în Memoriul de prezentare a managementului întretinerii (MME) este elaborată de AACR si publicată pe pagina web proprie (www.caa.ro).

RACR- AZAC.830 Programul de întretinere

(1) Întretinerea este efectuată în conformitate cu programul de întretinere elaborat conform standardelor si practicilor recomandate în anexa 6 ICAO si aprobat pentru tipul respectiv de aeronavă.

(2) Programul de întretinere trebuie să contină informatii privind volumul si frecventa tuturor activitătilor de întretinere ce trebuie efectuate.

(3) Programul de întretinere poate să includă un program de fiabilitate, în cazul în care:

a) masa maximă de decolare a aeronavei este mai mare de 5.700 kg;

b) aeronavele nu sunt utilizate numai pentru operatiuni de aviatie generală care includ efectuarea de transport aerian în interes propriu, zboruri în interes propriu particulare, zboruri de scoală si zboruri sportive;

c) programele de întretinere tehnică ale acestor aeronave nu contin durate de serviciu până la reparatia capitală pentru toate componentele majore ale sistemelor.

(4) Programul de întretinere este analizat si, dacă este cazul, actualizat anual.

(5) Programul de întretinere si amendamentele ulterioare sunt aprobate de către AACR.

RACR- AZAC.835 Instruirea personalului Operatorul/Organizatia trebuie:

a) să asigure competenta necesară pentru personalul care desfăsoară activităti ce influentează siguranta zborului;

b) să instruiască sau să întreprindă alte actiuni pentru a asigura nivelul de competentă necesar;

c) să evalueze eficacitatea actiunilor întreprinse;

d) să mentină înregistrări adecvate referitoare la studii, instruire, abilităti si experientă.

RACR- AZAC.840 Sistemul de evidentă a stării tehnice a aeronavei (Jurnalul tehnic al aeronavei)

(1) Operatorul/Organizatia trebuie să implementeze si să mentină un sistem de evidentă a stării tehnice pentru fiecare aeronavă pentru care administrează continuitatea navigabilitătii, accesibil echipajului, care să contină următoarele: a) informatii referitoare la fiecare zbor:

(i) tipul si înmatricularea aeronavei;

(ii) data, ora si locul fiecărei decolări si aterizări;

(iii) numărul total de ore de zbor, astfel încât orele de functionare până la următoarea lucrare de întretinere tehnică planificată să poată fi determinate de către echipaj;

(iv) detalii, confirmate prin semnătura comandantului aeronavei, privind orice defect cunoscut de către acesta, al aeronavei sau echipamentelor acesteia care afectează navigabilitatea sau siguranta operării;

(v) cantitatea de combustibil si lubrifianti de la bord, înainte de decolare si după aterizare, specificată pentru fiecare rezervor sau grup de rezervoare;

(vi) tipul si concentratia fluidului de degivrare si/sau antigivrare si momentul (ora si minutul) începerii ultimei etape a procedurii de degivrare si/sau antigivrare;


(vii) confirmarea, sub semnătură autorizată, a efectuării inspectiei înainte de zbor;

b) certificatul de punere/repunere în serviciu, în vigoare, al aeronavei;

c) informatii, confirmate sub semnătură autorizată, privind:

(i) următoarea lucrare de întretinere tehnică planificată a fi executată;

(ii) orice lucrare ce trebuie realizată între lucrările de întretinere tehnică planificate;

d) informatii privind toate defectele neremediate, amânate, care afectează operarea aeronavei; si

e) instructiuni-ghid necesare echipajului, privind contractele de întretinere tehnică.

(2) Sistemul de evidentă a stării tehnice a aeronavei, precum si toate modificările ulterioare ale acestuia se aprobă de AACR.

(3) Operatorul/Organizatia trebuie să asigure că informatiile rezultate în urma implementării si functionării sistemului de evidentă a stării tehnice a aeronavelor prevăzut la pct. (1) sunt păstrate în conformitate cu cerintele mentionate în cadrul RACR- AZAC.845.

RACR- AZAC.845 Sistemul de înregistrări privind întretinerea

(1) Operatorul/Organizatia trebuie să implementeze un sistem capabil să păstreze, pentru perioadele specificate mai jos, următoarele informatii:

a) toate înregistrările detaliate privind lucrările de întretinere tehnică efectuate la aeronavă si/sau la oricare componentă de aeronavă montată pe aceasta - 24 de luni de la efectuarea acestora;

b) totalul timpului si/sau al ciclurilor de zbor, după caz, pentru aeronavă si toate componentele de aeronavă cu resursă tehnică sau durată de serviciu limitată - 12 luni de la data scoaterii definitive a aeronavei din serviciu;

c) timpul si/sau ciclurile de zbor, după caz, de la ultima reparatie capitală a aeronavei sau a componentelor de aeronavă cu resursa tehnică sau durata de serviciu limitate - până la următoarea reparatie capitală succesivă (sau o altă lucrare de întretinere tehnică echivalentă) a aeronavei ori a componentelor acesteia;

d) statutul inspectiilor aeronavei, în asa fel încât să poată fi stabilită conformarea cu programul de întretinere tehnică a aeronavei aprobat de către AACR pentru operatorul aerian în cauză - până când inspectia aeronavei sau a componentei acesteia a fost urmată de o altă inspectie ori activitate echivalentă;

e) situatia curentă privind stadiul aplicării directivelor de navigabilitate si buletinelor de serviciu aplicabile aeronavei si componentelor acesteia - 12 luni după ce aeronava a fost definitiv retrasă din serviciu;

f) detalii privind modificările si reparatiile curente la aeronave, motoare, elice sau alte componente ale aeronavei, vitale pentru siguranta zborului - 12 luni după ce aeronava a fost definitiv retrasă din operare;

g) informatii referitoare la programe speciale de întretinere - 24 de luni după expirarea perioadei lor de valabilitate.

(2) Sistemul utilizat de către operator/organizatie trebuie să asigure usor si în totalitate identificarea informatiilor arhivate.

(3) În cazul în care aeronava este transferată definitiv, operatorul care a detinut aeronava are obligatia de a transfera odată cu aceasta si informatiile mai sus mentionate.

RACR- AZAC.850 Cazuri de sigurantă echivalentă în cazuri documentate si acceptate de către AACR, operatorul poate utiliza proceduri alternative celor prevăzute în prezentul capitol dacă acestea au fost aprobate în prealabil de către AACR ca reprezentând cazuri de sigurantă echivalentă.

RACR- AZAC.855 Autorizarea sistemului de întretinere

(1) AACR aprobă administrarea sistemului de întretinere a aeronavelor în următoarele conditii:

a) operatorul/organizatia a depus la AACR toate documentele solicitate la pct. (1) a RACR- AZAC.805;

b) inspectorii AACR au constatat faptul că operatorul/ organizatia respectă procedurile declarate în cadrul documentelor de prezentare transmise.

(2) Documentul de autorizare a sistemului de întretinere trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

a) numele si adresa operatorului/organizatiei;

b) conditiile în care operatorul/organizatia este autorizat/autorizată să administreze continuitatea navigabilitătii;

c) data emiterii autorizatiei;

d) tipul aeronavelor/seriile pentru a căror administrare a continuitătii navigabilitătii operatorul/organizatia este autorizat/autorizată.

(3) Formatul documentului de autorizare a administrării sistemului de întretinere al aeronavelor este elaborat de AACR.

RACR- AZAC.860 Valabilitate

(1) După emitere, valabilitatea aprobării administrării sistemului de întretinere este de 2 ani.

(2) Aprobarea administrării sistemului de întretinere al aeronavelor rămâne valabilă atât timp cât operatorul/organizatia satisface conditiile pe baza cărora documentul a fost emis, reînnoit sau prelungit.

(3) În vederea verificării conformării permanente cu cerintele de autorizare, AACR stabileste un program de supraveghere derulat pe perioada de valabilitate a aprobării."

9. După capitolul 8 se introduc patru noi capitole, capitolele 9-12, cu următorul cuprins:

 

„CAPITOLUL 9

Certificatul de navigabilitate pentru export

 

RACR- AZAC.900 Eligibilitate

(1) Certificatul de navigabilitate pentru export este emis pentru aeronavele ce intră în domeniul de aplicare al prezentei reglementări si sunt obiectul unui export în tările non UE.

(2) Cererea pentru emiterea unui certificat de navigabilitate pentru export poate fi făcută de către:

a) fabricantul, detinătorul sau împuternicitul legal al acestuia, în cazul unui produs nou;

b) detinătorul sau împuternicitul legal al acestuia, în cazul unui produs utilizat;

c) o altă autoritate de stat în domeniul aviatiei civile dintr-un stat semnatar al Conventiei de la Chicago.

RACR- AZAC.905 Cererea pentru emiterea certificatului de navigabilitate pentru export

(1) Cererea pentru emiterea certificatului de navigabilitate pentru export se depune la sediul AACR.

(2) Cererea trebuie să fie însotită de următoarele documente:

a) declaratia de conformitate (în cazul aeronavelor noi);

b) raportul de cântărire si centraj al aeronavei, schema de încărcare;

c) manualul de întretinere al aeronavei, când un astfel de document este cerut de cerintele de navigabilitate aplicabile (în cazul aeronavelor noi);

d) manualul de zbor, când acest document este cerut de cerintele de navigabilitate aplicabile aeronavei respective;

e) declaratie privind conformarea cu directivele de navigabilitate aplicabile sau notificarea neaplicării, în cazul în care directivele de navigabilitate nu au fost aplicate;

f) descrierea generală a instalatiilor provizorii montate pe aeronavă, în scopul livrării, împreună cu o declaratie că acestea vor fi demontate si aeronava readusă la configuratia aprobată, după încheierea zborului de livrare (dacă este cazul);


g) înregistrări privind istoricul aeronavei pentru a se stabili standardul de productie, de modificare si de întretinere al aeronavei, în cazul aeronavelor utilizate;

h) descrierea metodelor utilizate, precum si precizarea duratei pentru care conservarea si ambalarea aeronavelor este eficientă, în scopul protejării lor împotriva coroziunii si avarierii, pe timpul cât sunt în tranzit sau depozitate;

i) declaratie privind data la care documentele lipsă la depunerea cererii vor fi transmise;

j) declaratie privind data la care titlul de proprietate a fost sau se asteaptă să fie transferat unui cumpărător străin.

(3) Formatul cererii este elaborat de AACR si publicat pe pagina web proprie (www.caa.ro).

(4) AACR va răspunde cererii în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării acesteia.

RACR- AZAC.910 Certificatul de navigabilitate pentru export

(1) AACR emite aprobări de navigabilitate pentru export, sub forma unui certificat de navigabilitate pentru export, numai pentru aeronave.

(2) Celelalte categorii de produse de aviatie pot fi exportate pe baza documentelor de punere autorizată în serviciu, altele decât cele emise pentru aeronave, eliberate de organizatiile de productie sau de întretinere autorizate corespunzător.

(3) Aprobarea de navigabilitate pentru export este emisă doar dacă persoana fizică sau juridică care transmite cererea este supusă jurisdictiei române, iar în cazul în care persoana juridică are facilităti, parteneri sau subcontractanti în afara României, AACR poate emite un certificat dacă:

a) solicitantul a transmis informatii privind procedurile de coordonare cu acele facilităti, inclusiv privind relatia dintre solicitant si facilitatea amplasată în afara României; si

b) aceste proceduri si relatii agreate de autoritate permit acesteia să efectueze toate inspectiile si testele necesare pentru constatarea conformării cu cerintele aplicabile.

(4) Aprobarea de navigabilitate pentru export este emisă pe baza unei declaratii scrise din partea statului importatorului. Cerintele care nu sunt satisfăcute si diferentele de configuratie, dacă există, dintre produsul ce urmează a fi exportat si produsul de tip asociat aprobat trebuie listate ca exceptii în aprobarea de navigabilitate pentru export.

RACR- AZAC.915 Emiterea certificatului de navigabilitate pentru export

(1) AACR emite un certificat de navigabilitate pentru export dacă solicitantul demonstrează, cu exceptia celor prevăzute la pct. (2), că:

a) aeronava se conformează proiectului de tip acceptat de tara importatoare;

b) aeronava nouă a fost fabricată într-o organizatie de productie corespunzător autorizată;

c) aeronava utilizată detine sau este eligibilă pentru un certificat de navigabilitate valabil emis de către AACR;

d) aeronava întruneste cerintele suplimentare de import ale tării importatoare (când acestea sunt cunoscute);

e) toate documentele listate la pct. (2) al RACR- AZAC.910 au fost transmise;

f) aeronava este identificată în conformitate cu RACR- AZAC.925;

g) aeronava a fost întretinută în baza unui program de întretinere aprobat de AACR si detine un certificat de punere în serviciu emis de o organizatie autorizată sau recunoscută de către AACR prin care se face dovada că se află cu lucrările de întretinere la zi;

h) rezultatele unei inspectii la sol si/sau în zbor confirmă faptul că aeronava este aptă de zbor.

(2) În cazul în care autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile din tara importatorului acceptă si confirmă în scris acest lucru, o aeronavă poate să nu respecte una dintre cerintele mentionate la pct. (1) lit. a) si f).

RACR- AZAC.920 Sarcini si responsabilităti ale solicitantilor de certificate de navigabilitate pentru export

Dacă nu este altfel stabilit de autoritatea de stat în domeniul aviatiei civile a tării importatoare, persoana fizică sau juridică care solicită o aprobare de navigabilitate pentru export trebuie:

a) să transmită autoritătii de stat în domeniul aviatiei civile a tării importatoare toate documentele si informatiile necesare operării corespunzătoare a produselor ce se exportă (de exemplu: manuale de zbor, manuale de întretinere, buletine de serviciu si instructiuni de asamblare, precum si alte asemenea materiale care sunt stipulate în cerintele speciale ale tării importatoare);

b) să înainteze autoritătii tării importatoare instructiunile de asamblare ale aeronavei suficient de detaliate astfel încât să permită orice montare, aliniere si reglaj, precum si instructiunile de testare la sol, necesare pentru a se asigura că aeronava se conformează configuratiei aprobate când este asamblată, precum si un program de încercare în zbor, aprobat de AACR, în cazul în care aeronava se exportă neasamblată;

c) să protejeze si să ambaleze produsele, asa cum este necesar pentru a le proteja împotriva coroziunii si avarierii atât timp cât sunt în tranzit sau depozitate si să specifice durata pentru care metoda utilizată este eficientă;

d) să demonteze sau să dispună demontarea oricărei instalatii provizorii încorporate într-o aeronavă în scopul livrării la export si să readucă aeronava la configuratia aprobată după încheierea zborului de livrare.

RACR- AZAC.925 Identificarea produselor, pieselor si echipamentelor

(1) Aeronave si motoare de aeronave

a) Aeronavele sau motoarele de aeronavă fabricate în baza unui certificat de tip sau a unei autorizări ca organizatie de productie trebuie să fie identificate.

b) Identificarea se realizează cu ajutorul unei plăcute rezistente la foc, care contine informatiile mentionate în RACR- AZAC.930.

c) Datele de identificare sunt marcate prin frezare chimică, poansonare, gravare sau altă metodă aprobată de marcare rezistentă la foc.

d) Plăcuta de identificare trebuie fixată într-o manieră care să nu permită desprinderea sau îndepărtarea ei în timpul serviciului normal ori pierderea sau distrugerea ei în cazul unui accident.

(2) Elice, pale si butuci de elice

a) Elicele, palele sau butucii de elice fabricati în conditiile unui certificat de tip sau a unei autorizări ca organizatie de productie trebuie să fie identificati.

b) Identificarea se realizează cu ajutorul unei plăcute rezistente la foc care contine informatiile mentionate în RACR- AZAC.930, plasată pe o suprafată necritică.

c) Datele de identificare sunt marcate prin frezare chimică, poansonare, gravare sau altă metodă aprobată de marcare rezistentă la foc.

d) Plăcuta de identificare trebuie fixată în asa fel încât să nu poată fi desprinsă sau îndepărtată în timpul serviciului normal ori pierdută sau distrusă în cazul unui accident.


(3) Baloane libere pilotate

a) Plăcuta de identificare trebuie fixată de anvelopa balonului si trebuie plasată, dacă este posibil, astfel încât să fie lizibilă si atunci când balonul este umflat.

b) Nacela si orice agregat de încălzire trebuie marcate definitiv si lizibil cu numele fabricantului, numărul reperului (sau un echivalent) si numărul de serie (sau un echivalent).

RACR- AZAC.930 Date de identificare

(1) Identificarea produselor, pieselor si echipamentelor trebuie să includă următoarele:

a) numele fabricantului;

b) denumirea produsului sau a piesei;

c) numărul de serie al fabricantului; si

d) orice alte informatii pe care autoritatea le consideră potrivite.

(2) Persoanele care execută lucrări de întretinere în baza prevederilor reglementărilor aplicabile au dreptul, în conformitate cu metode, tehnici si practici acceptabile AACR:

a) să îndepărteze, să modifice sau să plaseze informatiile cerute de pct. (1); sau

b) să demonteze o plăcută de identificare când este necesar, în timpul operatiilor de întretinere.

(3) Nicio persoană nu are dreptul să instaleze o plăcută de identificare, îndepărtată în conformitate cu pct. (2), pe altă aeronavă, motor, elice, pală sau butuc de elice decât aeronava, motorul, elicea, pala ori butucul de elice de pe care ea a fost îndepărtată.

(4) Cu exceptia celor prevăzute la pct. (2), nicio persoană nu are dreptul să îndepărteze, să modifice sau să plaseze informatiile de identificare pe aeronave, motoare, elice, pale sau butuci de elice, fără aprobarea AACR.

(5) Cu exceptia celor prevăzute la pct. (2), nicio persoană nu are dreptul să demonteze sau să instaleze plăcute de identificare fără aprobarea AACR.

RACR- AZAC.935 Identificarea pieselor critice O piesă ce urmează a fi instalată pe un produs certificat de tip si a fost identificată ca piesă critică trebuie să fie marcată definitiv si lizibil cu un număr de reper (sau un echivalent) si cu un număr de serie (sau un echivalent), în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile în vigoare.

 

CAPITOLUL 10

Modificări

 

RACR- AZAC. 1.000 Clasificarea modificărilor

(1) Modificările sunt clasificate ca minore si majore.

(2) Modificarea minoră este o modificare care nu are un efect apreciabil asupra masei, centrajului, rezistentei structurale, fiabilitătii, caracteristicilor operationale sau altor caracteristici care afectează navigabilitatea produsului.

(3) Celelalte modificări sunt clasificate ca modificări majore.

(4) Atât modificările majore, cât si cele minore sunt aprobate în conformitate cu RACR- AZAC. 1.615 sau 1.020, după caz, si trebuie identificate în mod corespunzător.

RACR- AZAC.1.005 Eligibilitate

AACR acceptă o cerere pentru aprobarea unei modificări majore/minore în baza prevederilor prezentului capitol.

RACR- AZAC. 1.010 Cererea

(1) Cererea pentru aprobarea unei modificări trebuie să includă:

a) descrierea modificării, identificând:

(i) toate părtile proiectului de tip si ale manualelor aprobate, afectate de modificare; si

(ii) cerintele cu care modificarea a fost proiectată să se conformeze, potrivit RACR- AZAC. 1.025;

b) identificarea oricăror investigatii necesare demonstrării conformării produsului modificat cu cerintele aplicabile.

(2) Formularul tip al cererii este elaborat de AACR si publicat pe pagina web proprie (www.caa.ro).

(3) AACR va răspunde în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii.

RACR- AZAC. 1.015 Modificări minore

(1) Modificările minore sunt clasificate si aprobate de către:

a) AACR; sau

b) o organizatie de proiectare autorizată, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile în vigoare.

(2) Un solicitant al unei aprobări necesare pentru efectuarea unei modificări minore trebuie:

a) să transmită o cerere de aprobare către AACR;

b) să furnizeze AACR date justificative împreună cu orice date descriptive necesare;

c) să demonstreze continuarea conformării cu cerintele aplicabile si să furnizeze AACR dovezi în sustinerea demonstratiei; si

d) să demonstreze continuarea conformării cu cerintele privind inspectiile si testele sau, acolo unde este aplicabil, cu cerintele privind testele în zbor.

RACR- AZAC.1.020 Modificări majore

(1) Un solicitant al unei aprobări necesare pentru efectuarea unei modificări majore trebuie:

a) să transmită o cerere de aprobare către AACR;

b) să furnizeze AACR date justificative împreună cu orice date descriptive necesare, pentru includerea lor în proiectul de tip;

c) să demonstreze că produsul modificat se conformează cerintelor aplicabile;

d) să demonstreze conformarea cu cerintele aplicabile si să furnizeze AACR dovezi în sustinerea demonstratiei; si

e) să se conformeze cu cerintele privind inspectiile si testele sau, acolo unde este aplicabil, cu cerintele privind testele în zbor.

(2) Aprobarea modificării unui proiect de tip se limitează la acea (acele) configuratie (ii) specifică(e) din proiectul de tip pe care este făcută modificarea.

RACR- AZAC.1.025 Desemnarea cerintelor aplicabile

(1) Solicitantul unei aprobări pentru o modificare a unui proiect trebuie să demonstreze că produsul modificat se conformează reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii, aplicabile produsului modificat.

(2) Solicitantul poate demonstra conformarea cu un amendament anterior al reglementărilor mentionate la pct. (1), precum si cu oricare altă cerintă pe care AACR o consideră direct asociată, în următoarele cazuri:

a) pentru o modificare pe care AACR o consideră nesemnificativă;

b) pentru fiecare zonă, sistem, piesă sau echipament pe care AACR nu îl consideră afectat de modificare;

c) pentru fiecare zonă, sistem, piesă sau echipament care este afectat de modificare/reparatie si pentru care AACR consideră că cerinta conformării sale cu cerinta descrisă la pct. (1) nu ar contribui în mod substantial la nivelul de sigurantă al produsului modificat sau ar fi imposibilă.

(3) Baza utilizată pentru aprobarea modificării nu poate fi anterioară celei folosite pentru certificatul de tip initial/specificatia tehnică.

(4) Dacă AACR consideră că cerintele în vigoare la data depunerii cererii de modificare nu prevăd standarde adecvate cu privire la modificarea propusă, solicitantul se va conforma oricăror conditii speciale si amendamente la acestea, pentru a asigura un nivel al sigurantei echivalent aceluia stabilit prin cerintele în vigoare la data depunerii cererii de modificare.

(5) O cerere de modificare este în vigoare 3 ani, iar în cazul în care nu a fost aprobată modificarea sau nu există certitudinea că va fi aprobată în limita de timp stabilită în baza acestui punct, solicitantul poate:

a) să depună o nouă cerere de modificare si să se conformeze tuturor prevederilor pct. (1) aplicabile unei cereri initiale de modificare; sau

b) să solicite o extindere a cererii initiale si să se conformeze prevederilor pct. (1).

RACR- AZAC. 1.030 Emiterea aprobării

(1) Autoritatea aprobă o modificare majoră dacă:

a) solicitantul a transmis cererea la care se face referire la pct. (1) al RACR- AZAC.1.020;

b) se demonstrează, într-o manieră acceptabilă AACR, că:

(i) produsul modificat respectă cerintele aplicabile, specificate la RACR- AZAC.1.025;

(ii) orice prevederi de navigabilitate cu care nu s-a produs conformarea sunt compensate prin factori care asigură un nivel echivalent de sigurantă; si

(iii) nicio particularitate sau caracteristică a produsului nu îl face nesigur pentru utilizările pentru care este solicitată certificarea.

(2) O modificare minoră trebuie să fie aprobată în conformitate cu RACR- AZAC.1.015, dacă se demonstrează că produsul modificat întruneste cerintele aplicabile, specificate în RACR- AZAC. 1.025.

(3) Forma si continutul documentului de aprobare a modificărilor majore sau minore sunt stabilite de către AACR.

RACR- AZAC.1.035 Păstrarea înregistrărilor

Pentru fiecare modificare, toate informatiile de proiectare, desenele si rapoartele de testare relevante, inclusiv înregistrările de inspectie pentru produsul modificat testat, trebuie puse la dispozitia AACR de către solicitant si trebuie păstrate în scopul furnizării informatiilor necesare asigurării continuitătii navigabilitătii produsului modificat.

 

CAPITOLUL 11

Reparatii

 

RACR- AZAC.1.100 Aprobarea proiectelor de reparatii

O reparatie a cărui proiect nu a fost aprobat de către proiectant sau fabricant trebuie tratată ca o modificare si aprobată în conformitate cu prevederile cap. 10 «Modificări» al prezentei reglementări.

 

CAPITOLUL 12

Contestatii

RACR- AZAC.1.200 Contestarea deciziilor

În cazul neacordării sau revocării de către AACR a permiselor de zbor nationale sau a certificatelor de autorizare, solicitantul poate contesta argumentat acea decizie, potrivit legii."

Art. II. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 1.268.Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.