MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 17/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 17         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

1. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană

 

2. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană

 

2. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii

 

3. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii

 

3. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Nationale si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 

4. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Nationale si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            22. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

            1.604/2009. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

7. - Decizie pentru eliberarea domnului Ionel Popescu din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

8. - Decizie privind încetarea promovării temporare a domnului Corvin Nedelcu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

9. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dobre Gheorghe din functia publică de secretar general la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

10. - Decizie pentru numirea domnului Gheorghe Nastasia în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

11. - Decizie pentru numirea doamnei Elena Petrascu în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

12. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 234/2008 privind stabilirea atributiilor domnului Elvădeanu Mihai, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            20. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentând impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentând contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII. 1 si VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Senatele universitătilor stabilesc valoarea taxelor de scolarizare, în valută, cel putin la nivelul cheltuielilor de scolarizare, precum si modalitatea de plată, integral sau în rate.

(3) Din sumele încasate din taxele de scolarizare prevăzute la alin. (1), universitătile alocă cel putin 20% pentru burse acordate studentilor români si/sau străini."

2. La anexă, litera A se modifică si va avea următorul cuprins:

„A. învătământ cu frecventă

1. Învătământul liceal secundar superior: 180 euro/lună

2. Învătământul universitar si postuniversitar

 

Domeniul de învătământ

Învătământ universitar de licentă, de masterat, rezidentiat (euro/lună)

Învătământ postuniversitar, doctorat

(euro/lună)

Tehnic, agronomic, stiinte, matematici si matematici aplicate, sport

270

290

Arhitectură

350

370

Sociouman, psihologie, economic

220

240

Medicină

320

340

Muzică si arte

420

440

Interpretare muzicală, teatru

750

770

Film

950

970

 

Taxele se percep pentru întreaga durată a anului de învătământ, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de învătământ.

La taxele de mai sus se adaugă costul cazării si, respectiv, al mesei, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea institutiei de învătământ."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 1.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de scolarizare, în valută, a cetătenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spatiul Economic European si din Confederatia Elvetiană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. 2.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 25 din 29 august 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 2.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. 3.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Nationale si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89 din 30 iunie 2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Nationale si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 3.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Nationale si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2009 pentru trecerea componentei de medicină preventivă din cadrul Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, aflat în subordinea Academiei Române, în subordinea Ministerului Apărării Nationale si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (1) lit. g1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Secretariatul de Stat pentru Culte se organizează si functionează ca structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(2) Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează si asigură aplicarea strategiei si politicilor în domeniul vietii religioase.

(3) Secretariatul de Stat pentru Culte are sediul în municipiul Bucuresti, str. Nicolae Filipescu nr. 40, sectorul 2.

Art. 2. - În activitatea sa, Secretariatul de Stat pentru Culte asigură respectarea si promovarea drepturilor si libertătilor fundamentale, consacrate de Constitutia României, republicată, si de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor, precum si de tratatele si conventiile internationale la care România este parte, în ceea ce priveste libertatea constiintei si a credintelor religioase, si se conduce după principiul fundamental conform căruia cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale în fata autoritătilor statului.


Art. 3. - Secretariatul de Stat pentru Culte are ca obiectiv general dezvoltarea parteneriatului dintre autoritătile administratiei publice centrale si locale si cultele religioase recunoscute de lege în domeniul social, cultural si educational, prin promovarea în beneficiul întregii societăti a relatiei de respect si cooperare între cultele recunoscute de lege.

Art. 4. - (1) Secretariatul de Stat pentru Culte are următoarele atributii:

1. asigură relatiile statului cu toate cultele si asociatiile religioase din România;

2. sprijină toate cultele si asociatiile religioase, potrivit statutelor de organizare si functionare ale acestora, în vederea participării lor la viata socială si spirituală a tării, urmăreste ca în relatiile dintre culte si asociatii religioase să fie excluse orice forme, mijloace si actiuni de învrăjbire religioasă;

3. mediază în situatiile litigioase care apar între culte si între culte si asociatiile religioase;

4. monitorizează aplicarea actelor normative interne si internationale referitoare la respectarea libertătii religioase;

5. asigură legătura dintre cultele religioase si ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, în vederea respectării libertătii si autonomiei cultelor, a prevenirii si înlăturării oricăror abuzuri, prin aplicarea legii; sprijină autoritătile administratiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele si asociatiile religioase si, totodată, acordă asistentă cultelor si asociatiilor religioase, la solicitarea acestora, în solutionarea problemelor pe care acestea le supun autoritătilor administratiei publice locale;

6. analizează cererile de înfiintare de noi culte, întocmeste documentatiile cerute de lege si face propuneri Guvernului în vederea recunoasterii acestora;

7. acordă aviz consultativ în vederea obtinerii calitătii de asociatie religioasă;

8. propune Guvernului recunoasterea statutului de utilitate publică pentru organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul vietii religioase, cu respectarea normelor legale;

9. avizează solicitările si prelungirile de viză pentru cetătenii străini care desfăsoară activităti religioase în România;

10. tine evidenta personalului monahal al cultelor recunoscute fără venituri în vederea includerii în sistemul national al asigurărilor de sănătate;

11. colaborează cu sistemul educational si avizează, alături de autoritătile publice cu competente în domeniul învătământului, planurile de învătământ si programele analitice pentru predarea religiei, elaborate de cultele recunoscute;

12. sprijină cultele recunoscute în organizarea si desfăsurarea activitătilor de asistentă religioasă si socială în armată, penitenciare, spitale, în cămine de bătrâni, case de copii si în alte institutii, precum si în familii care se confruntă cu nevoi speciale;

13. sprijină cultele recunoscute în activitatea de evidentă, păstrare, conservare, restaurare si punere în valoare a bunurilor culturale mobile si imobile, aflate în proprietatea sau în folosinta cultelor, în conditiile legii;

14. ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmează să ocupe functii de conducere, precum si a personalului clerical si laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din învătământul teologic neintegrat în învătământul public, în vederea alocării sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru salarizarea personalului cultelor religioase, potrivit legii;

15. tine evidenta unitătilor de cult ale cultelor religioase recunoscute care solicită sprijin pentru salarizarea personalului clerical;

16. initiază actiuni de relatii externe cu institutii de stat similare din alte tări si organizatii internationale neguvernamentale care se ocupă de garantarea si respectarea libertătii religioase, precum si a celorlalte drepturi fundamentale ale omului si participă la manifestările organizate de acestea;

17. elaborează studii si sinteze documentare referitoare la viata religioasă din România, precum si despre activitatea cultelor si organizatiilor religioase din alte tări; organizează dezbateri, cu participarea specialistilor români si străini, privind teoria si practica laică si ecleziastică în acest domeniu;

18. gestionează resursele financiare publice alocate pentru completarea fondurilor necesare salarizării personalului clerical si neclerical, potrivit legii;

19. acordă sprijin financiar, în conditiile legii, pentru:

a) construirea, în conditiile aprobării documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum si repararea lăcasurilor de cult care apartin cultelor religioase recunoscute din România;

b) proiectarea, restaurarea si conservarea lăcasurilor de cult care sunt monumente istorice si care apartin cultelor recunoscute din România;

c) restaurarea si conservarea bunurilor din patrimoniul cultural national mobil ale cultelor religioase recunoscute în România;

d) completarea fondurilor proprii necesare întretinerii si functionării unitătilor de cult cu venituri mici sau fără venituri;

e) amenajarea si întretinerea muzeelor cultural-religioase;

f) achizitionarea de imobile necesare desfăsurării activitătilor unitătilor de cult si de asistentă socială si medicală sustinute de acestea;

g) sprijinirea activitătilor de asistentă socială si medicală organizate de cultele religioase recunoscute din România în spitale, centre de plasamente, cămine pentru bătrâni si alte forme de asistentă;

h) sustinerea unor actiuni cu caracter intern si international realizate de cultele religioase recunoscute din România;

i) construirea, amenajarea si repararea clădirilor având destinatia de asezăminte de asistentă socială si medicală ale unitătilor de cult;

j) construirea, amenajarea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

k) construirea, amenajarea si repararea sediilor unitătilor de învătământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;

l) împrejmuirea lăcasurilor de cult si a cimitirelor, proprietate a unitătilor de cult;


20. controlează modul de utilizare a fondurilor primite de către culte de la bugetul de stat, potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea prevederilor legale;

21. sprijină cultele religioase, la cerere, în organizarea evidentei contabile, statistice, în concordantă cu legislatia de specialitate, asigurând colaborarea acestora cu institutiile de sinteză.

(2) Secretariatul de Stat pentru Culte îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege, precum si însărcinări date de primul-ministru.

Art. 5. - Secretariatul de Stat pentru Culte elaborează proiecte de acte normative din domeniul vietii religioase si avizează proiecte de acte normative elaborate de ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu implicatii în viata cultelor si asociatiilor religioase.

Art. 6. - (1) Conducerea Secretariatului de Stat pentru Culte se exercită de către un secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul de stat are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(3) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Secretariatului de Stat pentru Culte si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane fizice si juridice din tară si din străinătate.

(4) În exercitarea atributiilor sale secretarul de stat emite ordine, avize si instructiuni.

Art. 7. - (1) Secretariatul de Stat pentru Culte preia personalul cu atributii în domeniul cultelor din fostul Minister al Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) Personalul necesar desfăsurării activitătii Secretariatului de Stat pentru Culte este alcătuit din functionari publici si personal contractual, care sunt numiti, respectiv angajati, cu respectarea dispozitiilor legale, prin ordin al secretarului de stat, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 10 alin. (1).

(3) Personalul Secretariatului de Stat pentru Culte este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 8. - Finantarea activitătii Secretariatului de Stat pentru Culte se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 9. - Preluarea patrimoniului aferent atributiilor în domeniul cultelor se va face printr-un protocol de predare-preluare, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Culturii si Patrimoniului National si Secretariatul de Stat pentru Culte, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 32, exclusiv demnitarul si cabinetul acestuia.

(2) Structura organizatorică a Secretariatului de Stat pentru Culte este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Statul de functii, structura organizatorică detaliată, atributiile si sarcinile structurilor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare propriu, care se aprobă prin ordin al secretarului de stat în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 22.

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Numărul maxim de posturi:

32, exclusiv demnitarul

si cabinetul acestuia

 

 

 

SECRETAR DE STAT PENTRU CULTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIA RELATII CULTE

 

SERVICIUL ASISTENTA INVATAMANT

 

SERVICIUL ECONOMIC,

ADMINISTRATIV, RESURSE UMANE SI JURIDIC

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Câmpina" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Sinaia", sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime-196 m; lătime medie - 7,5 m; suprafata - 2.381 mp; trotuare - 392 m; asfalt";

- la pozitia nr. 202, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime -1.545 m; lătime medie - 8 m; suprafata - 3.189 mp; trotuare 3.090 m; asfalt";

- la pozitia nr. 203, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 449 m; lătime medie - 8 m; suprafata - 6.369 mp; trotuare 898 m; asfalt";

- la pozitia nr. 207, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime - 62,5 m; lătime medie - 4 m; suprafata - 347 mp; trotuare 125 m; asfalt".

3. Anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Apostolache" se modifică si se completează după cum urmează:

a) La sectiunea I „Bunuri imobile", la pozitia nr. 6, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Se = 134 mp, 2 săli de clasă, suprafată teren: 1.000 mp, vecini: N-Centru de îngrijire copii după programul scolar tip after school, S-drum comunal, E-drum comunal, V-drum comunal";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 15 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 16, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berceni" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

5. Anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cerasu" se modifică si se completează după cum urmează:

a) La sectiunea I „Bunuri imobile", se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 23, coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Străzi si ulite = 45 km, astfel: De 27-satul Valea Borului = 2,0 km; De 26-satul Valea Lespezii = 1,6 km; De 25-satul Valea Tocii = 2,2 km; De 23-satul Valea Brădetului = 1,7 km; D 1-satul Slon = 663 m; D 2-satul Slon = 166 m; D 3-satul Slon = 276 m; D 4-satul Cerasu = 203 m; D 5-satul Cerasu = 238 m; D 6-satul Cerasu = 322 m; alte drumuri locale si ulite = 35,632 km";

- la pozitia nr. 24, coloana 3, care va avea următorul cuprins: „De 30-satul Slon = 2,8 km";

- la pozitia nr. 30, coloana 2, care va avea următorul cuprins: „Teren curti-constructii unde sunt amplasate Scoala generală cu clasele I-VIII Valea Borului (2 corpuri), Grădinita Valea Borului, magazie scoală si constructie magazin COOP Cerasu", coloana 3, care va avea următorul cuprins: „Situat în comuna Cerasu, satul Valea Borului; suprafata = 3.300 mp, vecini: N-mostenitorii defunctului Stanciu Constantin si mostenitorii defunctului Serbănoiu Dumitru; S-mostenitorii defunctului Mihaiu Marian si Selaru Ion; E-drum judetean DJ 230 si V-rest domeniu public (1.758 mp livada)", si coloana 5, care va avea următorul cuprins: „198.000";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 47 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 48-50, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

6. Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Colceag" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" se abrogă pozitiile nr. 62, 64, 66, 68 si96;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 104 se introduc douăzeci si opt de noi pozitii, pozitiile nr. 105-132, prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

7. Anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lapos" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile nr. 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10 si 11;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 43 se introduc treizeci si două de noi pozitii, pozitiile nr. 44-75, prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

8. Anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Puchenii Mari" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 34, coloana 3, care va avea următorul cuprins: „De la nr. 101-126 (L - 300 m, I - 12,8 m)- DC 126; de la nr. 201-213 (L - 395 m, I - 11,35 m) - DC 127";

- la pozitia nr. 36, coloana 3, care va avea următorul cuprins: „De lanr. 1-13 (L - 330 m, 1 - 11 m); de la nr. 15-25 (L - 291 m, I - 9,5 m); de la nr. 38^6 (L - 289 m; I - 9,5 m); de la nr. 47-56 (L - 280 m, I - 9,75 m); de la nr. 78-89 (L - 360 m; 1 - 10,5 m); de la nr. 142-154 ( L - 245 m,


I - 13,70 m);de la nr. 154-184 (L -525 m, I - 11,5 m); de lanr. 222-296 (L-1.205 m, 1 - 13,1 m); de la nr. 371-389 (L-380 m, 1 - 8,5 m); de la nr. 356-^49 (L-795 m, I -14,3 m); de la nr. 435-440 (L - 90 m, I - 5,3 m); de la nr. 476-477 (L- 125 m, I- 1,6 m)";

- la pozitia nr. 37, coloana 3, care va avea următorul cuprins: „De la nr. 1-2 (L-160 m, 1 - 17,50 m); de la 1-47 (L - 505 m; I - 9,75 m); de la nr. 66-74B (L-268 m, I - 9,4 m); de la nr. 87-95 (L - 265 m, I - 6,5 m); de la nr. 106-116 (L - 270 m, I - 8,6 m); de la nr. 135-152 (L - 810 m, I - 10,70 m); de la nr. 203-283 (L - 845 m; 1 - 11,8 m); de la nr. 248-266 (L - 332 m, I - 7,95 m); de la nr. 206-319 (L - 245 m, 1 - 10,4 m); de la nr. 285-315 (L - 520 m, I - 13,85 m); de la nr. 319-328 (L - 350 m, 1 - 10,2 m); de la nr. 319-349 (L- 140 m, I - 11,7 m); de la nr. 350-365 (L - 450 m, I - 12,1 m); de la nr. 410-479 (L - 531 m, I -10,65 m); de lanr. 431 spre câmp (L -210 m, I - 7,7 m)";

- la pozitia nr. 38, coloana 3, care va avea următorul cuprins: „De la nr. 57-60 (L- 150 m, I - 10 m); de la nr. 61-64 (L - 95 m, I - 6 m); de la nr. 87-96 (L - 210 m, I - 12 m); de la nr. 121-123 (L - 65 m, I - 6,1 m); de la nr. 207-219 (L - 500 m, I - 8,7 m); de la nr. 230-263 (L - 650 m, I -12,25 m); de la nr. 273-338 (L - 125 m, I - 10 m); de la nr. 390-429 (L - 740 m, I - 12,3 m); de la nr. 446-476 (L - 475 m, I - 9,9 m); de la nr. 506-524 (L - 135 m, I - 5,5 m; L - 270 m, I - 10 m); de la nr. 572-593 (L - 455 m, I - 10 m); de la nr. 682-700 (L - 435 m, I - 11 m); de la nr. 687-780 (L - 465 m, I - 11 m); de la nr. 808 spre S.M.A. (L - 260 m, I - 13 m)";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 61 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 62-65, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

9. Anexa nr. 94 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Telega" se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile nr. 20, 22, 24 si 53;

b) la sectiunea II „Bunuri mobile", se abrogă pozitiile nr. 1 si 2;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „571248 lei";

- la pozitia nr. 2, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „51795 lei";

- la pozitia nr. 3, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „57053,46 lei";

- la pozitia nr. 4, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „166757,76 lei";

- la pozitia nr. 5, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „125215,54 lei";

- la pozitia nr. 6, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „78499,50 lei";

- la pozitia nr. 7, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „3069,49 lei";

- la pozitia nr. 8, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „379025,18 lei";

- la pozitia nr. 9, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „1705,27 lei";

- la pozitia nr. 10, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „277384,70 lei";

- la pozitia nr. 11, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „7035,55 lei";

- la pozitia nr. 21, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „107446,62 lei";

- la pozitia nr. 25, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „1204956,05 lei";

- la pozitia nr. 26, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „5389994,62 lei";

- la pozitia nr. 27, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „4034414,40 lei";

- la pozitia nr. 28, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „79997,68 lei";

- la pozitia nr. 31, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „1643315,61 lei";

- la pozitia nr. 37, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „12630,17 lei";

- la pozitia nr. 38, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „297901,92 lei";

- la pozitia nr. 40, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „437494,60 lei";

- la pozitia nr. 42, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „365897,14 lei";

- la pozitia nr. 43, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „89924,02 lei";

- la pozitia nr. 45, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „28006,66 lei";

- la pozitia nr. 46, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „277280,98 lei";

- la pozitia nr. 48, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „31850,47 lei";

- la pozitia nr. 50, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „28951 lei";

- la pozitia nr. 52, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „2891";

- la pozitia nr. 59, coloana 5, care va avea următorul cuprins: „5457104,58";

d) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 59 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 60-63, prevăzute în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor, interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.604.


*) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Ionel Popescu din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Popescu se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2010.

Nr. 7.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea promovării temporare a domnului Corvin Nedelcu în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Având în vedere:

- Decizia primului-ministru nr. 775/2009 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei de către domnul Corvin Nedelcu;

- solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, transmisă prin Adresa nr. 832 din 7 ianuarie 2010,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 lit. d) si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează promovarea temporară în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului a domnului Corvin Nedelcu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2010.

Nr. 8.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dobre Gheorghe din functia publică de secretar general la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului transmisă prin Adresa nr. 832 din 7 ianuarie 2010,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a), ale art. 30 lit. a) si ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 lit. d) si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Dobre Gheorghe i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2010.

Nr. 9.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Gheorghe Nastasia în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului transmisă prin Adresa nr. 832 din 7 ianuarie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 12 lit. b), al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Nastasia se numeste în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2010.

Nr. 10.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea doamnei Elena Petrascu în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Având în vedere Adresa Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici nr. 102 din 22 decembrie 2009, prin care se propune numirea în functiile publice corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici a candidatilor admisi în urma concursului sustinut în data de 21 decembrie 2009,

tinând cont de prevederile art. 69 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 lit. d), al art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Petrascu se numeste în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2010.

Nr. 11.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 234/2008 privind stabilirea atributiilor domnului Elvădeanu Mihai, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Decizia primului-ministru nr. 234/2008 privind stabilirea atributiilor domnului Elvădeanu Mihai, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 21 noiembrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Pe data prezentei decizii, domnul Elvădeanu Mihai, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetelor Iasi si Vaslui, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Articolul 3 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2010.

Nr. 12.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentând impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentând contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007

 

În temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,

având în vedere dispozitiile art. 175 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind stingerea creantelor reprezentând impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentând contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 22 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 15, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) eficienta stingerii creantelor fiscale prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică a statului, fată de alte modalităti de stingere prevăzute de lege;".

2. La punctul 15, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

,,h1) eficienta aplicării acestei modalităti de stingere a creantelor fiscale, rezultată din compararea creantelor fiscale stinse prin această modalitate, la care se adaugă eventualele cheltuieli de amenajare-refunctionalizare, cu cheltuielile necesare unei noi constructii sau achizitii;".

3. Punctul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„22. (1) Procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile se întocmeste, de regulă, în 4 exemplare, cu valoare de original, din care un exemplar se înaintează debitorului, un alt exemplar se înaintează, prin directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti ori prin Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili sau Autoritatea Natională a Vămilor, după caz, împreună cu un exemplar al deciziei, solicitantului, pentru obtinerea bunului imobil în administrare. Al treilea exemplar rămâne la organul fiscal competent, inclusiv la directia regională pentru accize si operatiuni vamale. Al patrulea exemplar va fi înaintat de îndată de către organul fiscal competent biroului oficiului de cadastru si publicitate imobiliară pe teritoriul căruia se află bunul imobil, împreună cu solicitarea privind înscrierea dreptului de proprietate publică a statului.

(2) În cazul în care bunurile imobile pentru care comisia din cadrul Ministerului Finantelor Publice a decis trecerea în proprietatea publică a statului urmează a fi preluate în administrare de mai multe institutii publice solicitante, pentru fiecare dintre acestea se întocmeste câte un proces-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile."

4. După punctul 24 se introduc două noi puncte, punctele 241 si 242, cu următorul cuprins:

„241. La data prevăzută la pct. 24, institutia publică ce a solicitat preluarea în administrare primeste bunurile imobile în custodie de la debitor sau, după caz, de la administratorul-sechestru, prin semnarea procesului-verbal încheiat în acest sens.

242. Dispozitiile pct. 241 se aplică în mod corespunzător si în cazul debitorilor persoane juridice la care s-a instituit administrarea specială în perioada de privatizare, precum si al debitorilor persoane juridice pentru care s-a deschis procedura insolventei, cu avizul administratorului special sau al administratorului/lichidatorului judiciar, după caz."

5. Punctul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„26. Stingerea creantelor fiscale se va face la valoarea cea mai mică dintre valoarea stabilită prin evaluare, conform pct. 25, si valoarea de inventar evidentiată în contabilitatea persoanei juridice debitoare, stabilită pe fiecare bun imobil în parte."

6. Punctul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„27. În cazul în care operatiunea de transfer al proprietătii bunului imobil prin dare în plată este taxabilă conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, se datorează TVA corespunzătoare cotei de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 140 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, aplicată la valoarea stabilită potrivit pct. 26."

7. Punctul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„32. (1) Conform art. 155 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, debitorul emite factura către organul fiscal competent, inclusiv directia regională vamală pentru accize si operatiuni vamale, în cadrul termenului prevăzut la acest articol fată de data încheierii procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil.

(2) Informatiile din factură se trec în jurnalul pentru vânzări întocmit conform art. 156 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si se preiau în decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, după caz, la rândul «Livrări de bunuri si prestări de servicii scutite fără drept de deducere», dacă operatiunea este scutită conform art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, la rândul «Livrări de bunuri si prestări de servicii, taxabile cu cota de 19%» sau la rândul «Livrări de bunuri taxabile cu cota de 5%», dacă operatiunea este taxabilă prin efectul legii sau prin optiune."

8. După punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu următorul cuprins:

„321. (1) În aplicarea prevederilor art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, în cazul livrării prin dare în plată a unei constructii si a unui teren pe care este edificată constructia ce formează un singur corp funciar, identificat printr-un singur număr cadastral, se procedează conform pct. 37 alin. (1) si (6) de la titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dacă livrarea prin dare în plată a unei constructii si a unui teren pe care este edificată constructia ce formează un singur corp funciar, identificat printr-un singur număr cadastral, se încadrează la situatia prevăzută la pct. 37 alin. (1) lit. a) de la titlul VI din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, nu este necesară obtinerea certificatului de urbanism."

9. După punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu următorul cuprins:

„351. Pe baza hotărârii Guvernului privind darea în administrare, institutiile publice solicitante sunt obligate să solicite organului competent, potrivit legii, înregistrarea dreptului de administrare al bunurilor imobile din domeniul public al statului."

10. Punctul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

„54. Organul fiscal competent, inclusiv directia regională pentru accize si operatiuni vamale, va transmite întreaga documentatie, potrivit pct. 5-9, directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili ori Autoritătii Nationale a Vămilor, după caz, care va proceda conform pct. 10 si 12."

11. Punctul 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

„56. În cazul în care livrarea bunului imobil prin dare în plată este taxabilă, conform art. 141 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, TVA se colectează prin aplicarea cotei de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 140 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, la pretul stabilit potrivit art. 115 din Legea nr. 85/2006, cu modificările si completările ulterioare."

12. După punctul 56 se introduce un nou punct, punctul 561, cu următorul cuprins:

„561. (1) În cazul unui debitor pentru care s-a deschis procedura insolventei, pentru operatiunile taxabile prin efectul legii sau prin optiune sunt aplicabile prevederile art. 160 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la măsurile de simplificare prevăzute pentru livrările de bunuri efectuate de aceste persoane, dacă organul fiscal care încheie procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile este înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Debitorul va emite factura fără taxă înscriind pe aceasta mentiunea «taxare inversă», va evidentia numai baza de impozitare în decontul prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, la rândul «Livrări de bunuri si prestări de servicii scutite cu drept de deducere, cu exceptia celor de la rd.1-3 si operatiuni supuse măsurilor de simplificare» si, deoarece a emis factura fără taxa pe valoarea adăugată, nu va trece cu semnul minus la rândul «Regularizări taxă colectată» din decont, taxă aferentă operatiunii care trebuie mentionată în procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil.

(3) Taxa pe valoarea adăugată aferentă operatiunii de dare în plată supusă măsurilor de simplificare de taxă se include în pretul bunului imobil acceptat de debitor de la lit. e) din procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunului imobil.

(4) Organul fiscal competent va calcula taxa în factura primită de la debitor, va evidentia operatiunea în jurnalul pentru cumpărări si în decontul prevăzut de art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă, si nu va trece taxa la rândul «Taxă dedusă conform art. 145 sau 147» din decont, deoarece nu este aferentă achizitiilor destinate realizării de operatiuni pentru care organul fiscal competent are drept de deducere conform art. 145 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, fiind bunuri imobile trecute în proprietatea publică a statului care se dau în administrare institutiei solicitante si pentru care nu se colectează taxa pe valoarea adăugată."

13. Anexa nr. 5 la procedură se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la procedură)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului.............................../

Directia Regională pentru Accize si Operatiuni Vamale......................../

Administratia Finantelor Publice.........................................................,

str.........................................nr............, localitatea............................

Dosar de executare nr....................................../.....................................

Nr.....................................din..............................................................

 

PROCES-VERBAL

pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile

- model -

 

Încheiat astăzi, .............. luna ..... anul  ..... în temeiul art. 175 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru stingerea creantelor fiscale1) fată de debitorul (persoană juridică) 2)............................................................................ din localitatea ...................................., str. ......................................... nr. ....., cod de identificare fiscală 3) ....................................., astfel cum au fost specificate în evidenta pe plătitori/titlurile executorii 4) ..............................................., emise de ............................, în sumă totală de ................................. lei, din care rămase de recuperat 5):

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Întrucât debitorul nu a plătit la termenele stabilite obligatiile fiscale prevăzute mai sus, la cererea acestuia se efectuează trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile 6).

a) Date privind identificarea bunurilor imobile (clădire si/sau teren):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

b) Descriere sumară:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

c) Documente care atestă dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor imobile:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

d) Valoarea bunului imobil pentru care s-a decis trecerea în proprietatea publică a statului este de ................... lei, plus TVA în sumă de ......................... lei, după caz.

e) Pretul bunului imobil acceptat de debitor (inclusiv TVA): ......................... lei.

f) Suma totală a obligatiilor fiscale: ....................... lei, din care:

-.......................... lei, reprezentând TVA colectată, aferentă operatiunii de transfer a proprietătii bunului imobil prin dare în plată, în conformitate cu art. 126 alin. (1), art. 141 alin. (2) lit. f) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

-......................... lei, reprezentând obligatii fiscale actualizate pentru care se solicită stingerea prin dare în plată.

g) Diferenta, din care:

- obligatii fiscale rămase de recuperat [f)-e)] ............................ lei;

- suma rămasă în plus, care urmează a fi regularizată conform dispozitiilor legale în vigoare [e)-f)]:.......................lei.

Documentele din care rezultă că bunurile imobile sunt libere de orice sarcini (din evidentele Biroului de carte funciară):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în baza Deciziei nr. ...... din data de ............... a comisiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în ...... exemplare.

Conform art. 155 si 156 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, debitorul are obligatia să emită factura si să evidentieze în evidenta proprie operatiunea de livrare a bunului imobil, inclusiv TVA colectată aferentă.

TVA colectată pentru livrarea bunului imobil prin trecerea acestuia în proprietatea publică a statului se evidentiază la rândul de regularizări din decontul de TVA prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu semnul minus, pe baza acestui proces-verbal.

În cazul în care pentru debitor s-a deschis procedura de insolventă conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, si organul fiscal competent cu care se încheie procesul-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a bunurilor imobile este înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru operatiunile taxabile prin efectul legii sau prin optiune trebuie să se aplice prevederile art. 160 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal referitoare la măsurile de simplificare de taxă pe valoarea adăugată, ce se realizează conform pct. 561 din procedură, si prin includerea taxei pe valoarea adăugată aferentă operatiunii în pretul bunului imobil acceptat de debitor, mentionat de la lit. e) din prezentul proces-verbal.


În conformitate cu prevederile art. 175 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestatie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la comunicare, sub sanctiunea decăderii, în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Deciziile emise de organul fiscal în solutionarea contestatiei pot fi atacate la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când se acceptă informatiile prezentate de contribuabil, pe care acesta Ie-a dat într-o declaratie sau într-o cerere, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

 

Conducătorul organului fiscal,

……………………………

(Semnătura)

L.S.

……………………………

……………………………

……………………………

Executor fiscal,

Nume..........................

Prenume.....................

Semnătura..................

Debitor,

……………………………

(Semnătura)

 

MFP - ANAF cod 14.13.37.99

 

1. Denumire: Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile

2. Cod: 14.13.37.99

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete, în blocuri de 150 de file.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: în baza art. 175 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Se întocmeste, de regulă, în 4 exemplare de organul fiscal. În cazul în care bunurile imobile pentru care comisia din cadrul Ministerului Finantelor Publice a decis trecerea în proprietatea publică a statului urmează a fi preluate în administrare de mai multe institutii publice solicitante, pentru fiecare dintre acestea se întocmeste câte un proces-verbal de trecere în proprietatea publică a statului.

8. Circulă:         - un exemplar la debitor;

                        - câte un exemplar la institutia publică solicitantă;

                        - un exemplar la biroul oficiului de cadastru si publicitate imobiliară.

9. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal/de executare.


1) Impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile sale teritoriale, cu exceptia creantelor fiscale cu retinere la sursă si a accesoriilor aferente acestora.

2) Nume, prenume/denumire.

3) Se va completa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul si data emiterii.

5) Se înscriu sumele rămase de recuperat pe tipuri de impozite, taxe, contributii sociale, amenzi si alte sume, precum si accesoriile acestora, gestionate si administrate de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală si unitătile sale teritoriale, inclusiv cheltuielile de executare, actualizate.

6) În cazul în care bunurile imobile sunt sechestrate, se va indica Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. .............. din ........................,

întocmit de ..........................., care se va anexa la prezentul proces-verbal.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.