MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 18/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 18         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 ianuarie 2009

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

4. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

5. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

5. - Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 

6. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 

6. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

7. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

7. - Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare

 

8. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare

 

DECIZII

 

            1. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

663/2009. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind modificarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009

 

1.398/6.042/2009. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, si al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 10 iunie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. 5.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Lucrările de interventie prevăzute la alin. (1) sunt investitii de interes public local."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 5.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 85 din 30 iunie 2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 6.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. 7.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 281 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 281. - (1) Agentia refuză eliberarea unei licente pentru operatiuni cu produse militare, cu avizul Consiliului interministerial, dacă eliberarea acesteia ar fi în contradictie cu obligatiile si angajamentele internationale ale României de aplicare a embargourilor privind transferurile de arme impuse de Organizatia Natiunilor Unite, Uniunea Europeană sau de Organizatia pentru Securitate si Cooperare în Europa."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 7.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 281 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. 8.

 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinară

 

Având în vedere solicitarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, în temeiul dispozitiilor art. 66 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 31 alin. (1) lit. b) si ale art. 84 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

Camera Deputatilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 11 ianuarie 2010, după încheierea sedintei comune a Camerei Deputatilor si Senatului, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiectul Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante (PL-x nr. 1/2010);

2. Proiectul Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind traficul de frontieră, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009 (PL-x nr. 707/2009);

3. modificări în componenta nominală a unor comisii permanente ale Camerei Deputatilor.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2010.

Nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 4 din Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnică în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Entitătilor constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, care doresc să desfăsoare activitatea de operator RSVTI ca activitate independentă, li se aplică regimul de autorizare si tarifare prevăzut pentru persoane juridice."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea Vasile Zegrean

 

Bucuresti, 21 decembrie 2009.

Nr. 663.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.398 din 4 noiembrie 2009

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

Nr. 6.042 din 2 decembrie 2009

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiatîn specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale pentru politici de sănătate si resurse umane nr. A.V 1.162/2009, în temeiul prevederilor:

- Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării*), cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, si ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emit prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidentiat în specialitătile prevăzute de Nomenclatorul specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 si 671 bis din 1 octombrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 se introduc curriculumurile de pregătire în rezidentiat: medicină de familie cu timp partial, endodontie, parodontologie si protetică dentară, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 4, curriculumurile de pregătire în specialitătile: diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, epidemiologie, igienă, psihiatrie pediatrică, medicină de laborator, sănătate publică si management, ortodontie si ortopedie dento-facială, chirurgie dento-alveolară si chirurgie orală si maxilo-facială se modifică si se înlocuiesc cu cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2**) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si al Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, precum si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian- Anton Irimie,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat


*) Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării a fost reorganizat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009.

**) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.