MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 54/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 54         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 25 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

20. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

 

21. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României

 

22. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

23. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

24. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

25. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

26. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

27. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.535 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

 

Decizia nr. 1.537 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea hr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Decizia nr. 1.550 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale art. 322 pct. 2 si 5 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.655 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Ordonantă privind modificarea termenului pentru înfiintarea sectiilor de insolventă

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

42. - Decizie pentru atribuirea unei locuinte de protocol

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.033. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-2010

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

1. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

55. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale „Group Insurance Broker” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României

în grad de Colan

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea primului-ministru,

în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele de exceptie obtinute în activitatea de cercetare si promovare, la nivel academic, a fenomenelor economice, pentru efortul deosebit pe care l-a depus, în calitate de guvernator al Băncii Nationale a României, în vederea elaborării si implementării cu succes a politicilor monetar-bancare prin care s-a asigurat stabilitatea financiară a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Colan domnului academician Mugur Constantin Isărescu, guvernator al Băncii Nationale a României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 20.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea guvernatorului Băncii Nationale a României,

cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la înfiintarea Băncii Nationale a României, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele exceptionale obtinute în elaborarea si implementarea cu succes a politicilor monetar-bancare, care au asigurat stabilitatea financiară a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Mare Ofiter:

- domnului profesor universitar dr. Silviu Cerna;

- domnului dr. Lucian Croitoru.

Art. 2. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Comandor domnului profesor universitar dr. Virgiliu-Jorj Stoenescu.

Art. 3. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Ofiter domnului profesor universitar dr. Florin Georgescu.

Art. 4. - Se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler:

- domnului profesor universitar dr. Eugen Dijmărescu;

- doamnei Maria Ene;

- domnului dr. Valentin Lazea;

- doamnei dr. Agnes Nagy;

- domnului dr. Napoleon Pop;

- domnului dr. Cristian Popa.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 21.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru înalta competentă profesională, dăruirea si curajul manifestate pe timpul participării la Misiunea Uniunii Europene în Afganistan (EUPOL),

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari, domnului comisar de politie Frânculescu Constantin Cristian-Ovidiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 22.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază

si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 136/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Niculescu Andrei Corneliu i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2010.

Nr. 23.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.167/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Sandu Marin, procuror sef al Serviciului Teritorial Târgu Mures din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 2010.

Nr. 24.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.168/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Simtion Mihaela Ioana, procuror la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism - Serviciul Teritorial Alba lulia, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2010.

Nr. 25.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.139/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Moldovan Ioan, procuror sef al Serviciului Teritorial Oradea din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2010.

Nr. 26.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2.141/2009,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ciobanu Constantin, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 22 ianuarie 2010.

Nr. 27.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.535

din 17 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent
 
Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1)si (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Domenia Credit I.F.N.” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.699/306/2009 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 18 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.699/306/2009, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1)si (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Domenia Credit I.F.N.” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale în măsura în care din interpretarea lor se poate deduce că instanta de judecată poate exceda procesului-verbal de constatare a contraventiei, prin aceea că nu este tinută să constate legalitatea sau temeinicia lui, ci este obligată să examineze întregul relatiilor juridice dintre comerciant si consumator si să statueze asupra caracterului abuziv al oricărei clauze contractuale. O atare interpretare a textului de lege criticat încalcă grav dreptul la apărare al presupusului contravenient. Totodată, având în vedere că instanta de judecată este aceea care investighează presupusa încălcare a legii si decide aplicarea vreunei sanctiuni contraventionale, nu este respectat principiul contradictorialitătii, întrucât în proces nu există două părti cu interese divergente, si nici principiul egalitătii părtilor în cadrul procesului, prin aceea că pozitia presupusului contravenient nu poate fi egală cu cea a instantei de judecată.

Judecătoria Sibiu consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că instanta de judecată este sesizată cu cercetarea legalitătii si temeiniciei unui act emis de o autoritate publică, verificând caracterul abuziv sau nu al clauzelor mentionate în actul de constatare întocmit de organele de specialitate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră întemeiată exceptia de neconstitutionalitate, arătând, în esentă, că art. 13 alin. (1) si (2) din Legea nr. 193/2000 contravine dispozitiilor art. 1 alin. (4) din Constitutie, întrucât conferă puterii judecătoresti atributii apartinând puterii executive. Fără a contesta faptul că singura autoritate abilitată să aprecieze asupra caracterului abuziv al unei clauze contractuale este instanta de judecată, prorogarea competentei acesteia cu privire la constatarea unei contraventii si aplicarea unei amenzi contraventionale încalcă principiul separatiei puterilor în stat.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 13 alin. (1) si (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, text care are următorul continut: „(1) Instanta, în cazul în care constată existenta clauzelor abuzive în contract, aplică sanctiunea contraventională conform art. 16 si dispune, sub sanctiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiintă, sau desfiintarea acelui contract, cu daune-interese, după caz.

(2) În caz contrar, instanta va anula procesul-verbal întocmit.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4) si art. 21 alin. (1)-(3).

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor Legii nr. 193/2000, consumatorii prejudiciati prin contracte încheiate cu încălcarea prevederilor acestei legi au dreptul de a opta între a se adresa direct organelor judecătoresti în conformitate cu prevederile Codului civil si ale Codului de procedură civilă si a sesiza organele competente să controleze respectarea dispozitiilor legii, si anume reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si specialistii autorizati ai altor organe ale administratiei publice. În acest din urmă caz, organele competente efectuează verificări si întocmesc un proces-verbal prin care se consemnează faptele constatate, precum si articolele din lege încălcate de comerciant, proces-verbal pe care îl transmit, potrivit dispozitiilor art. 12 din lege, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârsit fapta sau în a cărei rază teritorială contravenientul îsi are domiciliul sau, după caz, sediul.

Asa fiind, în ambele situatii, fie că este sesizată direct de către consumator, fie prin intermediul procesului-verbal de constatare a faptelor contrare legii întocmit de reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau de specialistii autorizati ai organelor administratiei publice, instanta este unica autoritate care se va pronunta asupra existentei sau inexistentei clauzelor abuzive dintr-un contract. Curtea retine că, în prima ipoteză, răspunderea comerciantului are natură civilă delictuală, întemeiată pe dispozitiile Codului civil, în vreme ce, în cea de-a doua ipoteză, potrivit dispozitiilor art. 13 coroborate cu cele ale art. 16 din Legea nr. 193/2000, răspunderea are natură contraventională, fapta fiind sanctionată cu amendă contraventională. Însă împrejurarea că actul de sesizare al instantei, care circumscrie cadrul procesual al controlului efectuat de către aceasta, este diferit în functie de calea aleasă de persoana care are calitatea de consumator nu impietează cu nimic asupra dreptului la apărare al comerciantului. În fata instantei de judecată, părtile au în egală măsură posibilitatea de a-si exercita garantiile prevăzute de legea procesual civilă, formulând apărările pe care le consideră pertinente si utile cauzei.       

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a prevederilor art. 1 alin. (4) din Constitutie, care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, Curtea constată că, aplicând sanctiunea contraventională, în urma verificării procesului-verbal întocmit de reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau de specialistii autorizati ai organelor administratiei publice, instanta, de fapt, confirmă existenta clauzelor abuzive în contract, constatate de organul administrativ, stabilind, pe această cale răspunderea contravenientului. Existenta acestei proceduri de sanctionare a faptelor contrare legii în domeniul clauzelor abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori nu impietează asupra principiului privind separatia puterilor în stat, constituind tocmai expresia aplicării acestui principiu constitutional, în acceptiunea sa plenară, care include echilibrul si controlul reciproc al puterilor în stat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (2) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Domenia Credit I.F.N.” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4.699/306/2009 al Judecătoriei Sibiu.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.537

din 17 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent


Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Nicolae Gugustea în Dosarul nr. 1.449/54/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.449/54/2009, Curtea de Apel Craiova - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Nicolae Gugustea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât aduc atingere prevederilor art. 21, 24 si 53 din Constitutie.

Curtea de Apel Craiova - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, text care are următorul continut: „(1) Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21, 24 si 53.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a pronuntat în numeroase rânduri asupra constitutionalitătii textului de lege criticat în prezenta cauză. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 690 din 20 decembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 3 februarie 2006, si prin Decizia nr. 688 din 12 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 28 iulie 2008, pentru considerentele acolo retinute, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor amintite îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Nicolae Gugustea în Dosarul nr. 1.449/54/2009 al Curtii de Apel Craiova - Sectia civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.550

din 17 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale art. 322 pct. 2 si 5

din Codul de procedură civilă

Ioan Vida - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale art. 322 pct. 2 si 5 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Navigator” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 7.043/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7.043/30/2008, Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale art. 322 pct. 2 si 5 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Navigator” - S.R.L. din Timisoara într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii de revizuire a unei decizii civile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 deschide calea unor abuzuri din partea autoritătii competente pentru protectia mediului, în conditiile în care o persoană este sanctionată pentru nedepunerea documentelor necesare eliberării avizului de mediu, fără să se prevadă un termen în care autoritatea mentionată are obligatia să elibereze aceste documente. Referitor la dispozitiile art. 322 pct. 2 si 5 din Codul de procedură civilă, sustine că acestea sunt neconstitutionale, întrucât limitează motivele de revizuire si nu prevăd posibilitatea atacării tuturor hotărârilor judecătoresti pe calea revizuirii.

Tribunalul Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ nu si-a exprimat opinia asupra temeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului

Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 256/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 iulie 2006, si ale art. 322 pct. 2 si 5 din Codul de procedură civilă.

Dispozitiile art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, modificate prin art. I pct. 46 din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, au următorul continut: „(2) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

1. obligatia persoanelor fizice si juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum si a acordului de import/export si a autorizatiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate; [...]”.

Dispozitiile art. 322 pct. 2 si 5 din Codul de procedură civilă au următorul cuprins: „Revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotărâri dată de o instantă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere în următoarele cazuri: [...]

2. dacă s-a pronuntat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronuntat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut; [...]

5. dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfătisate dintr-o împrejurare mai presus de vointa părtilor, ori dacă s-a desfiintat sau s-a modificat hotărârea unei instante pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate încalcă dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în fata legii si art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Cu privire la dispozitiile art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 784 din 1 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iulie 2008, statuând că acestea instituie contraventii si sanctiuni contraventionale corespunzătoare pentru nerespectarea unor prevederi legale referitoare la solicitarea si obtinerea avizului de mediu, ceea ce nu este de natură a înfrânge accesul liber la justitie al persoanei interesate si nici dreptul la un proces echitabil, cu toate garantiile sale. În cadrul solutionării plângerii contraventionale împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta de judecată va verifica legalitatea si temeinicia actului administrativ si va administra probe pentru a stabili adevărul, fără ca una dintre părti - în spetă, autoritatea competentă pentru protectia mediului - să fie privilegiată, astfel cum pretinde autorul exceptiei.

Referitor la dispozitiile art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 207 din 28 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 2 mai 2008, statuând că acestea sunt norme de procedură, iar, în conformitate cu dispozitiile art. 126 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie, procedura de judecată si exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti sunt stabilite numai prin lege. Din aceste prevederi constitutionale reiese că legiuitorul are libertatea de a stabili conditiile în care părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, cu respectarea normelor si principiilor consacrate prin Legea fundamentală si prin actele juridice internationale la care România este parte.

Prin aceeasi decizie, Curtea a constatat că dispozitiile criticate nu încalcă dreptul de acces liber la justitie, ci, dimpotrivă, constituie o garantie a respectării art. 21 din Legea fundamentală, asigurând totodată solutionarea litigiului cu respectarea garantiei privind aflarea adevărului.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, atât solutiile pronuntate prin deciziile mentionate, cât si considerentele acestora, sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru aceleasi argumente, Curtea constată că nici dispozitiile art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor art. 16 si 21 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului si ale art. 322 pct. 2 si 5 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Navigator” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 7.043/30/2008 al Tribunalului Timis - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.655

din 15 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 290/2003

privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate

a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta,

ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate

si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, exceptie ridicată de Silvia Aciobănitei în Dosarul nr. 101/32/2009 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 101/32/2009, Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947. Exceptia a fost ridicată de Silvia Aciobănitei într-o actiune în contencios administrativ având ca obiect o obligatie de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textele de lege criticate reglementează, în mod nejustificat, atât un termen de gratie de 1 an, pentru plata despăgubirilor sau compensatiilor bănesti, perioadă în care debitoarea obligatiei nu poate fi pusă în întârziere, cât si o procedură discretionară si derogatorie de la dreptul comun, de executare prin plată a creantelor recunoscute persoanelor fizice, fără a fi reglementată, în mod corelativ, si garantia necesară efectuării plătii ori termenul concret de plată. Invocă hotărârile pronuntate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Immobiliare Safi împotriva Italiei, 1999, si Păduraru împotriva României, 2005, si arată că, în cauză, textele de lege criticate contravin si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că legiuitorul a prevăzut un termen de plată a despăgubirilor sau compensatiilor bănesti în considerarea dispozitiilor alin. (1) teza a doua a art. 44 din Constitutie. Astfel, nu se poate retine că inserarea unui termen de plată, derogator de la dispozitiile de drept comun, ar înfrânge principiul garantării creantelor asupra statului. De altfel, statul dispune de o marjă de apreciere în acest sens. Totodată, retine că, în realitate, criticile formulate privesc redactarea art. 10 alin. (2) din Legea nr. 290/2003, autorul urmărind modificarea acestora prin înlăturarea termenului de plată, or, modificarea normelor juridice, potrivit art. 61 din Constitutie, este atributul exclusiv al Parlamentului.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă. Arată că, în fapt, autorul doreste eliminarea din lege a termenelor de executare a obligatiilor de către institutiile statului, astfel încât acest argument nu constituie o veritabilă critică de neconstitutionalitate, legiferarea fiind atributul esential al Parlamentului.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. Retine că textele criticate referitoare la restituirea esalonată a despăgubirilor sau compensatiilor bănesti acordate beneficiarilor sunt în deplină concordantă cu dispozitiile art. 44 alin. (1) din Constitutie potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, având următorul continut: „Despăgubirile sau compensatiile bănesti vor fi acordate beneficiarilor în termen de un an de la comunicarea hotărârii comisiei judetene ori a municipiului Bucuresti, după caz, sau a hotărârii prevăzute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor se poate face si în rate, în maximum 2 ani, în functie de disponibilitătile bănesti ale directiilor prevăzute la art. 11 alin. (1).”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 44 alin. (1) privind garantarea dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului. Totodată, consideră că se aduce atingere atât dispozitiilor art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la respectarea bunurilor, cât si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului sunt garantate.

Astfel, reglementarea termenului de un an de la comunicarea hotărârii comisiei judetene ori a municipiului Bucuresti, după caz, sau a hotărârii Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, ori a hotărârii tribunalului, reglementată de art. 8 alin. (6) din lege, pentru acordarea despăgubirilor sau compensatiilor bănesti beneficiarilor, nu aduce atingere dreptului de proprietate al acestora din urmă, ci este expresia dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie.

Legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel limitări rezonabile în valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Sub acest aspect, Curtea constată că, prin reglementarea dedusă controlului, legiuitorul nu a făcut decât să dea expresie acestor imperative, în limitele si potrivit competentei sale constitutionale, executarea obligatiilor bănesti aflate în sarcina statului putând fi conditionată de instituirea unor termene de executare a acestora în functie de disponibilitătile financiare alocate anual în bugetele institutiilor însărcinate, în numele statului, cu executarea lor.

Totodată, Curtea constată că invocarea hotărârilor pronuntate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele Immobiliare Safi împotriva Italiei, 1999, si Păduraru împotriva României, 2005, nu are nicio relevantă în prezenta cauză, de vreme ce art. 10 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 nu împiedică, nu anulează si nu întârzie într-un mod excesiv acordarea despăgubirilor sau compensatiilor bănesti cuvenite beneficiarilor.

            Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, exceptie ridicată de Silvia Aciobănitei în Dosarul nr. 101/32/2009 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind modificarea termenului pentru înfiintarea sectiilor de insolventă

 

Având în vedere că prin Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, s-a prevăzut înfiintarea unui număr de 15 sectii specializate de insolventă în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii,

luând în considerare contextul economic actual ce a impus reducerea substantială a cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor din sistemul justitiei,

tinând cont de faptul că înfiintarea unor sectii specializate presupune costuri administrative importante, precum si un termen semnificativ pentru realizarea tuturor demersurilor necesare functionării acestora (relocare de personal, dotarea corespunzătoare a instantelor cu competentă jurisdictională extinsă, modificarea programelor informatice de gestionare electronică a dosarelor),

având în vedere iminenta blocajelor în activitatea judecătorească si a consecintelor acestora asupra mediului de afaceri în cazul în care nu este modificat termenul în care trebuie create sectiile de insolventă,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI din Legea nr. 9/2010 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Sectiile de insolventă prevăzute la art. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se vor înfiinta în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2010.

Nr. 1.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru atribuirea unei locuinte de protocol

 

În temeiul art. 59 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se atribuie apartamentul nr. 9 din imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 82-88, sectorul 2, cu destinatia de locuintă de protocol, domnului Cseke Attila, ministrul sănătătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2010.

Nr. 42.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.331/2009

privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare

de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-201

 

În baza Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.394/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si a Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009-2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 4 mai 2009, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Institutiile de învătământ militar si învătământ de ordine si securitate publică pot organiza studii universitare de masterat pentru programele de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior si aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu durata de 90 de credite si începând cu semestrul al doilea al anului universitar 2009-2010. Pentru aceste studii de masterat se poate organiza, numai pe locuri cu taxă, o a treia sesiune de admitere până la finalizarea primului semestru al anului universitar.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală învătământ superior si institutiile de învătământ militar si învătământ de ordine si securitate publică vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2010.

Nr. 3.033.

 


ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006

privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din data de 20 ianuarie 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 1/2010 pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, republicat, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 se publică împreună cu ordinul de aprobare a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2010.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 1/2010

pentru modificarea Regulamentului nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Art. I. - Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 15 decembrie 2009, se modifică după cum urmează: - Articolul 10 va avea următorul cuprins: Art. 10. - (1) Tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) si j) din Statutul C.N.V.M. sunt evidentiate la pct. 6 si 8 din anexă.

(2) Sumele percepute pentru monitorizarea entitătilor autorizate si supravegheate de C.N.V.M. se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 6.1 din anexă si au drept bază de calcul veniturile din exploatare obtinute lunar din activitătile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea, calculate conform reglementărilor contabile elaborate de C.N.V.M.

(3) Sumele datorate conform alin. (2) se virează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se datorează, în contul indicat de C.N.V.M. În cazul în care aceste sume se plătesc anticipat astfel:

a) pentru trimestrul I până la data de 25 martie inclusiv;

b) pentru trimestrul II până la data de 25 iunie inclusiv;

c) pentru trimestrul III până la data de 25 septembrie inclusiv;

d) pentru trimestrul IV până la data de 25 decembrie inclusiv, se acordă o reducere de 5%.

(4) Sumele provenite din tarifele de examinare si de coordonare a activitătii de formare profesională se calculează prin aplicarea la veniturile încasate de la beneficiarii serviciilor, de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M., a cotei evidentiate la pct. 6.1.1 din anexă.

(5) Sumele datorate conform alin. (4) se virează în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încasării tarifelor de la beneficiarii serviciilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(6) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.3, 6.8, 6.9, precum si la pct. 8.1 din anexă se achită de beneficiarii serviciilor la data efectuării operatiunilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(7) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.5 din anexă se plătesc de către emitentii de valori mobiliare cel mai târziu în ultima lună a semestrului I al anului pentru care aceste sume se datorează.

(8) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.4 si 6.10 din anexă se achită de către beneficiarii serviciilor anticipat, în contul indicat de C.N.V.M.

(9) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operatiunile prevăzute la pct. 6.11, precum si la pct. 8.2 din anexă se achită de beneficiarii serviciilor, în contul indicat de C.N.V.M.

(10) Emitentii valorilor mobiliare care se radiază din evidentele C.N.V.M. În baza unor acte individuale emise în cursul primului semestru al unui an calendaristic vor plăti 50% din tariful de mentinere a valorilor mobiliare prevăzut la pct. 6.5 din anexă pentru acel an calendaristic.

(11) Pentru perioada cuprinsă între deschiderea procedurii de insolventă, astfel cum este ea reglementată de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, si reinsertia debitorului în activitatea comercială sau, după caz, trecerea la faliment în conditiile legii, obligatia de plată prevăzută la pct. 6.5 din anexă se suspendă.”

Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale „Group Insurance Broker” - S.R.L.

cu retragerea autorizatiei

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 15 decembrie 2009, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. IX. 1.156 din 9 decembrie 2009 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Group Insurance Broker” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Drumul Murgului nr. 4, bl. C4, se. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3, J40/14074/01.09.2004, CUI 16724018, RBK-238/20.10.2004, reprezentată legal de domnul Sorin Adam, persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Nu a fost încheiată si transmisă la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională valabil începând cu data de 9 august 2008.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (6) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006*), si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Nu au fost comunicate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numele, functia si responsabilitătile stabilite pentru persoana din cadrul personalului propriu care să aibă responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism.

Nu au fost remise către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare de bani si finantare a actelor de terorism.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) si (10) si ale art. 6 alin. (1) si (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 15 decembrie 2009, sanctionarea Societătii Comerciale „Group Insurance Broker” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială „Group Insurance Broker” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Drumul Murgului nr. 4, bl. C4, se. 1, et. 1, ap. 6, sectorul 3, J40/14074/01.09.2004, CUI 16724018, RBK-238/20.10.2004, reprezentată legal de domnul Sorin Adam, persoană semnificativă, cu retragerea autorizatiei de functionare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Group Insurance Broker” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de ia comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2010.

Nr. 55.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.