MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 454/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 454         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 iulie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.261. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale/funerare, grupa „B", a Monumentului funerar al generalului Alexander Wasiliewich Gelhard, din satul/comuna Valea Mărului, judetul Galati

 

2.262. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Horváth", din Str. Arcusului nr. 25, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

 

2.263. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil", din str. Română nr. 37, Beius, judetul Bihor

 

2.265. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir", din piata Samuil Vulcan nr. 26, Beius, judetul Bihor

 

2.272. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa „B", a imobilului Grupul Scolar Independenta, fosta fabrică de pantofi „Herma", din Str. Ocnei nr. 33, Sibiu, judetul Sibiu

 

2.273. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Fostul cinematograf Arta", din Str. Tribunei nr. 6, Sibiu, judetul Sibiu

 

2.282. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit", corpurile A, B si C, din str. Andrei Saguna nr. 17, Sibiu, judetul Sibiu

 

2.283. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Coculescu", din str. Armand Călinescu nr. 32-34, municipiul Pitesti, judetul Arges

 

2.284. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Memoriale, grupa „B", a imobilului „Izvorul lui Mihai Eminescu", din satul/comuna Ion Corvin, judetul Constanta

 

2.288. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu memorial, grupa „A", a imobilului Pesterile „Sf. Apostol Andrei", din satul/comuna Ion Corvin, judetul Constanta

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SÂNĂTATE

 

606. - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Monumente memoriale/funerare, grupa „B", a Monumentului funerar al generalului Alexander Wasiliewich Gelhard, din satul/comuna Valea Mărului, judetul Galati

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 320/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Monumentul funerar al generalului Alexander Wasiliewich Gelhard, din satul/comuna Valea Mărului, judetul Galati, se clasează ca monument istoric, categoria Monumente memoriale/funerare, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice GL-IV-m-B-20986.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Galati pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Galati va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 18 mai 2010.

Nr. 2.261.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casa Horváth", din Str. Arcusului nr. 25, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 268/E din 28 septembrie 2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Horváth", din Str. Arcusului nr. 25, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice CV-II-m-B-20982.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Covasna pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Covasna va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 18 mai 2010.

Nr. 2.262.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil", din str. Română nr. 37, Beius, judetul Bihor

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 286/E din 28 septembrie 2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil", din Str. Română nr. 37, Beius, judetul Bihor, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice BH-ll-m-B-20984.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Bihor pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Bihor va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 18 mai 2010.

Nr. 2.263.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului Biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir", din piata Samuil Vulcan nr. 26, Beius, judetul Bihor

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 285/E din 28 septembrie 2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtor de Mir", din piata Samuil Vulcan nr. 26, Beius, judetul Bihor, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice BH-II-m-B-20983.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Bihor pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Bihor va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 18 mai 2010.

Nr. 2.265.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu, grupa „B", a imobilului Grupul Scolar Independenta, fosta fabrică de pantofi „Herma", din Str. Ocnei nr. 33, Sibiu, judetul Sibiu

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 244/E/2009,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Grupul Scolar Independenta, fosta fabrică de pantofi „Herma", din Str. Ocnei nr. 33, Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, categoria Ansamblu, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-a-B-20972, cu următoarele componente:

- corp A, cod SB-II-m-B-20972.01;

- corp B, cod SB-II-m-B-20972.02.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 2.272.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Fostul cinematograf Arta", din Str. Tribunei nr. 6, Sibiu, judetul Sibiu

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 57/E/2010,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Fostul cinematograf Arta", din Str. Tribunei nr. 6, Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20997.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 2.273.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B", a imobilului „Casă de locuit", corpurile A, B si C, din str. Andrei Saguna nr. 17, Sibiu, judetul Sibiu

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 56/E/2010,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. e) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă de locuit", corpurile A, B si C, din str. Andrei Saguna nr. 17, Sibiu, judetul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20993.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 2.282.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea partială din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Coculescu", din str. Armand Călinescu nr. 32-34, municipiul Pitesti, judetul Arges

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 55/E/2010,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Coculescu", din str. Armand Călinescu nr. 32-34, municipiul Pitesti, judetul Arges, având regimul juridic de monument istoric, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice AG-II-m-B-13400, se declasează partial, după cum urmează:

- se declasează anexele monumentului istoric din str. Armand Călinescu nr. 32; se mentine regimul de monument istoric pentru imobilul cu denumirea „Casa Coculescu", din str. Armand Călinescu nr. 34, cod în Lista monumentelor istorice AG-II-m-B-13400.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Arges pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Arges va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 2.283.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Memoriale, grupa „B", a imobilului „Izvorul lui Mihai Eminescu", din satul/comuna Ion Corvin, judetul Constanta

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 36/E/2010,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Izvorul lui Mihai Eminescu", din satul/comuna Ion Corvin, judetul Constanta, se clasează ca monument istoric, categoria Memoriale, grupa „B", cod în Lista monumentelor istorice CT-IV-m-B-20991.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Constanta pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Constanta va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 2.284.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria Ansamblu memorial, grupa „A", a imobilului Pesterile „Sf. Apostol Andrei", din satul/comuna Ion Corvin, judetul Constanta

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 37/E/2010,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Pesterile „Sf. Apostol Andrei", din satul/comuna Ion Corvin, judetul Constanta, se clasează ca monument istoric, categoria Ansamblu memorial, grupa „A", cod în Lista monumentelor istorice CT-IV-a- A-20990, cu următoarele componente:

- Pestera mare „Sf. Apostol Andrei", cod CT-IV-m- A-20990.01;

- Pestera mică „Sf. Apostol Andrei", cod CT-IV-m- A-20990.02.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Constanta pentru ducere la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Constanta va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 1 iunie 2010.

Nr. 2.288.

 


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. D.G. 798 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 967/2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 10 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, precum si furnizorii de servicii medicale de dializă care intră în contract cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de banatate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 24 iunie 2010.

Nr. 606.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 438/2008)

 

ADEZIUNEA PACIENTULUI

 

Subsemnatul (a),.........................................., pacient(ă) al (a) Centrului de Dializă........................................, tratat(ă) prin:

- hemodializă conventională;

- hemodiafiltrare intermitentă on-line*);

- dializă peritoneală continuă;

- dializă peritoneală automată*),

posesor (posesoare) al (a) CI. seria.......nr..................., eliberată de...................la data de..............., CNP......................., domiciliat(ă) în ..............................., dializat(ă) cronic din data de.................., solicit efectuarea sedintelor de dializă în Centrul de

Dializă..............................., începând cu data de.................

 

Data

..........................................

Semnătura pacientului

..........................................


*) În această situatie adeziunea va fi însotită de referatul medical elaborat de medicul sef al centrului de dializă, din care să rezulte că sunt întrunite criteriile medicale aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, cu modificările si completările ulterioare, cu mentionarea expresă a acestor criterii de includere. Referatul medical poate fi întocmit pentru maximum 7% din totalul bolnavilor tratati în centru pe tipuri de dializă (hemodializă si dializă peritoneală) sI inclusi în contract cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu încadrarea în numărul de bolnavi aprobat pentru hemodiafiltrare intermitentă on-line, respective dializă peritoneală automată.

 


Centrul de dializă de la care pleacă pacientul:

Am luat cunostintă............................................

Data.......................................

Semnătura medicului sef/coordonator..............

Centrul de dializă la care pacientul solicită continuarea tratamentului:

De acord, începând cu data de.........................................................

Data......................................

Semnătura medicului sef/coordonator...............................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 438/2008)

 

CONTRACT

pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu între Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS)si .................................

 

Părtile contractante:

Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Călărasilor nr. 248, sectorul 3, cont nr. RO02TREZ70027660520XXXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, cod fiscal nr. 11697800, reprezentată legal prin presedinte...................................................................................................,

si

..........................................................(Furnizorul), cu sediul în............................................, cont nr............., deschis la ...................., cod unic de înregistrare nr................, reprezentată legal prin........................................

Având în vedere:

- art. 246 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relatii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 967/2009 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, si alti furnizori privati de servicii de dializă, autorizati si evaluati în conditiile legii;

- Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, cu modificările ulterioare,

CNAS si Furnizorul au încheiat prezentul contract pentru furnizarea serviciilor, în următorii termeni si conditii: Contractul este format din:

- partea 1 - Volumul estimat de servicii;

- partea a 2-a - Prevederi operationale;

- anexe:

- anexa A - Conditii suspensive;

- anexa B - Descrierea centrului. Fiecare parte si anexă la prezentul contract fac parte integrantă din prezentul contract.

 

PARTEA I

Volumul estimat de servicii

 

I. Bolnavi beneficiari ai „Programului national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică" contractati

 

Tabelul de mai jos prezintă volumul estimat de servicii corespunzător perioadei contractate (astfel cum este definit în partea a 2-a a prezentului contract).

 

Serviciul

Volumul contractat estimat

Valoarea contractată estimată - lei -

Nr. de bolnavi pentru hemodializă conventională

 

 

Nr. de sedinte de hemodializă conventională

 

 

Nr. de bolnavi pentru hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

 

Nr. de sedinte de hemodiafiltrare intermitentă on-line

 

 

Nr. de bolnavi pentru dializă peritoneală continuă

 

 

Nr. de bolnavi pentru dializă peritoneală automată

 

 

 

Valoarea totală a contractului pentru perioada................... este de...............lei, dintre care:...........lei pentru hemodializă si ......... lei pentru dializă peritoneală, calculată la tarifele prevăzute la clauzele 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 si 6.1.4, respectiv 472 lei/sedinta de hemodializă conventională, 536 lei/sedinta de hemodiafiltrare intermitentă on-line, 50.800 lei pentru dializă peritoneală continuă - tarif/pacient/an si 63.500 lei pentru dializă peritoneală automată - tarif/pacient/an.

II. Modificări ale volumului estimat

A. Furnizorul trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru furnizarea volumului estimat de servicii pentru pacientii asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.


B. Volumul efectiv al serviciilor furnizate conform prezentului contract depinde de numărul de servicii solicitate Furnizorului pentru pacientii asigurati în sistemul de asigurări sociale de sănătate, sub conditia plafonului de plăti, conform clauzei 6.4.

C1. În cazul în care pe durata executării contractului există situatia în care un bolnav constant a întrerupt tratamentul (transplant renal, deces sau alte cauze de iesire din program) si se vacantează un loc în centrul de dializă, Furnizorul va notifica CNAS despre această situatie în primele 5 zile de la întreruperea tratamentului.

C2. În cazul în care pe durata executării contractului Furnizorul primeste noi adeziuni de la bolnavii nou-inclusi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, pentru efectuarea dializei în centru, Furnizorul va notifica CNAS despre aceste solicitări, va preciza că este un bolnav nou-introdus pe un post vacantat prin iesirea din Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică (transplant renal, deces sau alte cauze de iesire din program) sau că este un bolnav nou-introdus pe un loc liber creat prin transferul definitiv al unui bolnav constant într-un alt centru care are un loc vacantat, îl va raporta ca bolnav nou-tratatîn centru, cu încadrarea în numărul total de bolnavi contractat pe tipuri de dializă si în valoarea de contract si va informa CNAS dacă poate sau nu să onoreze această cerere.

C3. În cazul în care un pacient constant al unui centru de dializă îsi exprimă adeziunea de a se transfera definitiv în alt centru de dializă, acest lucru se poate realiza numai în limita numărului de bolnavi contractat pe terapia respectivă de centrul în care se transferă bolnavul si a valorii de contract pe acel tip de dializă.

C4. În situatii justificate (un centru de dializă nu mai îndeplineste conditiile pentru furnizare de servicii de dializă în sistemul de asigurări sociale de sănătate, schimbarea de domiciliu a unui bolnav inclus în program etc), părtile pot conveni să majoreze serviciile furnizate în baza acestui contract prin încheierea unui act aditional, cu încadrarea în limita numărului de pacienti cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie prin buget, în anul în curs. Furnizorul este obligat să notifice CNAS despre aceste situatii justificate. Actul aditional pentru aceste situatii se încheie în urma analizei de la nivelul CNAS privind încadrarea în limita numărului de pacienti cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie.

C5. Până la întocmirea actului aditional prevăzut la pct. C4, Furnizorul nu va raporta bolnavii nou-inclusi, iar CNAS nu va deconta serviciile prestate de Furnizor pentru pacientii existenti în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică de la care a primit noi adeziuni.

D. Furnizorul acceptă riscul ca cererea de servicii să fie mai mică decât volumul estimat, situatie în care CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat. CNAS va plăti Furnizorului tariful contractual, stabilit potrivit clauzelor 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 si 6.1.4, pentru toate serviciile furnizate până la plafonul prevăzut în clauza 6.4 - partea a 2-a, dar nu îsi asumă nicio obligatie de a garanta că volumul serviciilor solicitate va atinge întotdeauna volumul estimat.

 

PARTEA a 2-a

Prevederi operationale

 

1. Definitii

1.1. În scopul interpretării prezentului contract:

Caz de fortă majoră înseamnă orice eveniment independent de vointa părtilor, exceptional si imprevizibil si în afara puterii de control al părtii care îl invocă, al cărui efect nu a putut fi evitat si care afectează substantial executarea obligatiilor părtii conform prezentului contract. Cazurile de fortă majoră includ, fără a se limita la, următoarele: a) cutremure; b) explozii, incendii sau inundatii (cu exceptia celor cauzate de Furnizor); c) contaminare nucleară, chimică sau biologică (cu exceptia celor cauzate de Furnizor); d) bombe neexplodate sau alte munitii ori descoperirea unor vestigii arheologice sau antice; e) război sau război civil (fie declarat sau nedeclarat) ori conflicte armate, invazii, blocade si embargouri; f) revoltă civilă sau tulburare ori rebeliune; g) orice act terorist sau amenintare credibilă privind un act terorist asupra Furnizorului ori a unitătilor sale; sau h) greve ori alte actiuni industriale la nivel national.

Data intrării în vigoare este data prevăzută în clauza 3, la care prezentul contract intră în vigoare.

Data încetării are întelesul prevăzut în clauza 2.

Data semnării este data la care prezentul contract este semnat de ambele părti.

Garantia de bună executie înseamnă o garantie constituită de către Furnizor în favoarea CNAS pentru îndeplinirea serviciilor conform prezentului contract, sub formă de: (i) depozit în numerar într-un cont în lei în favoarea CNAS, la o bancă comercială română sau o bancă comercială internatională având o sucursală în România, acceptabilă pentru CNAS; (ii) scrisoare de garantie bancară neconditionată, irevocabilă, independentă si plătibilă la prima cerere, fără beneficiul de discutiune si diviziune, într-o formă rezonabil acceptabilă pentru CNAS, emisă de o bancă comercială înregistrată în România sau de o bancă comercială internatională având o sucursală în România, acceptabilă pentru CNAS; sau (iii) orice modalitate care să îmbine cele prezentate mai sus, valabilă pe durata contractului si reînnoită pentru orice modificare apărută în derularea acestuia si pe o durată de 30 de zile de la data încetării prezentului contract, în cuantum de 5% din valoarea estimată a serviciilor de dializă pentru perioada respectivă, în valoare de............lei.

Furnizorul înseamnă prestatorul de servicii definit potrivit prezentului contract.

Legile includ toate actele normative ale Parlamentului României, acte ale Guvernului României, precum si toate reglementările si hotărârile Guvernului mai jos amintite si reglementările cu caracter juridic ale autoritătilor publice, municipale si ale altor autorităti competente, care afectează în orice mod sau sunt aplicabile serviciilor, astfel cum acestea ar putea fi modificate, completate, înlocuite si/sau republicate din când în când.

Materiale înseamnă toate materialele si documentatia furnizată de către Furnizor pentru îndeplinirea serviciilor.

Norme de dializă înseamnă regulamentul de organizare si functionare al unitătilor de dializă, cu anexele aferente, precum si Ghidul de bună practică, astfel cum acestea sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

Servicii înseamnă pachetul complet de servicii de dializă, incluse în pachetul de bază, cuprins în normele de dializă, care include servicii de hemodializă: hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line si servicii de dializă peritoneală: continuă sau automată, precum si furnizarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice, ce urmează a fi efectuate de către Furnizor în regim ambulatoriu pentru pacientii asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, inclusiv transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati prin hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line de la si la domiciliul pacientilor si transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale continue sau automate la domiciliul pacientilor. Serviciile de dializă cuprind:

a) serviciul de hemodializă, conventională si hemodiafiltrarea intermitentă on-line: medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii de laborator, toate cheltuielile necesare realizării serviciului medical de hemodializă si transportului nemedicalizat al bolnavilor de la domiciliul acestora la unitatea sanitară si retur, exceptie făcând copiii cu vârsta cuprinsă între 0 si 18 ani si persoanele cu vârsta de peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alt judet decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistentei medicale de urgentă si transport sanitar, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;

b) serviciul de dializă peritoneală, continuă si automată: medicamente si materiale sanitare specifice, investigatii de laborator si transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacientilor.

Tariful contractual înseamnă tariful plătibil de către CNAS Furnizorului pentru serviciile furnizate, conform clauzei 6 - partea a 2-a.

Volumul estimat înseamnă volumul estimat al serviciilor ce urmează să fie furnizate de către Furnizor în conditiile prezentului contract.

Zi lucrătoare înseamnă o zi (dar nu sâmbăta sau duminica, în conditiile în care prin acte normative nu se stabileste altfel) în care băncile sunt deschise în mod normal pentru activitatea bancară în România.

1.2. Titlurile articolelor din prezentul contract au doar scopul de a înlesni citirea si nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.3. În cazul unor neconcordante în ceea ce priveste termenii prezentului contract, acestea vor fi solutionate tinându-se cont de următoarea ordine:

a) prezentele clauze, incluse în această parte a 2-a;

b) toate celelalte părti, în ordinea numerotării.

2. Durata contractului

2.1. Sub rezerva clauzei 3, obligatiile Furnizorului în baza prezentului contract se vor naste la data intrării în vigoare.

2.2. Durata prezentului contract este de la data intrării în vigoare si până la .......... si poate fi prelungită prin acte aditionale, în limita creditelor aprobate prin buget pentru anul respectiv, în conditiile respectării dispozitiilor legale în vigoare.

3. Conditii suspensive

3.1. Data intrării în vigoare a prezentului contract este data la care CNAS confirmă primirea, într-o formă si continut acceptabile, a tuturor documentelor si dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor conditiilor suspensive prevăzute în anexa A. Data intrării în vigoare nu poate fi mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data semnării, dacă părtile nu convin altfel.

3.2. Nedepunerea tuturor documentelor si dovezilor care atestă îndeplinirea de către Furnizor a tuturor conditiilor suspensive prevăzute în anexa A, în termenul prevăzut la clauza 3.1, atrage rezilierea de drept a prezentului contract.

4. Locatia serviciilor

4.1. Furnizorului i se solicită să furnizeze servicii în Centrul ............................................, cu sediul în...................................

5. Obligatiile părtilor

5.1. Furnizorul:

a) va depune toată diligentele si va actiona pe toată durata prezentului contract în conformitate cu cele mai înalte principii si standarde profesionale;

b) va respecta si se va conforma tuturor legilor aplicabile;

c) va furniza serviciile în conformitate cu toate normele, incluzând, fără a se limita la normele de dializă, standardele, legile si reglementările privind evaluarea, certificarea sau licentierea medicală a furnizorilor de servicii medicale privind operarea centrelor de dializă ori furnizarea serviciilor si va utiliza numai medicamente si materiale sanitare, aparatură si echipament aferent autorizate pentru a fi utilizate în România; pentru a evita orice îndoială, orice norme de evaluare, certificare sau licentiere medicală ulterioare datei prezentului contract vor fi aplicabile Furnizorului;

d) va furniza serviciile pacientilor asigurati cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică, care optează pentru efectuarea tratamentului în centru, fără niciun fel de discriminare, folosind metodele cele mai eficiente de tratament, în limita numărului de bolnavi pe tipuri de dializă si a valorii de contract;

e) va furniza serviciile pacientilor titulari ai cârdului european de asigurări de sănătate, ai certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariatii si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunitătii de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în perioada de valabilitate a cârdului si în aceleasi conditii ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, urmând a evidentia si raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate acestei categorii de persoane;

f) va solicita documente care să ateste că pacientii sunt asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

g) va pregăti si va depune la autoritătile relevante rapoartele cerute de normele de dializă si de alte legi aplicabile;

h) va angaja personalul de specialitate în proportie cu cerintele minimale de personal prevăzute în normele de dializă si va asigura instruirea tehnică corespunzătoare a acestuia pentru utilizarea echipamentelor din dotare;

i) va respecta atât criteriile medicale de calitate prevăzute în normele de dializă, cât si criteriile de calitate a serviciilor de dializă, în conformitate cu art. 238 si 239 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

j) va crea, va implementa, va documenta si va mentine un sistem de control intern al calitătii;

k) va oferi relatii asiguratilor despre serviciile acordate, precum si despre modul în care vor fi furnizate acestea si va acorda consiliere în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

l) va respecta confidentialitatea prestatiei medicale;

m) va respecta normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

n) va stabili programul de activitate si îl va afisa la loc vizibil si va stabili programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

o) va anunta CNAS despre orice modificare a datelor privind Furnizorul, astfel cum au fost trimise către CNAS;

p) va informa pacientii cu privire la pachetul de servicii de bază si la obligatiile sale în relatie contractuală cu CNAS, precum si la obligatiile pacientilor referitoare la actul medical;

q) va permite personalului CNAS si caselor de asigurări de sănătate verificarea scriptică si faptică a modului de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de acesta în baza prezentului contract;

r) va răspunde de efectuarea si de calitatea transportului nemedical al pacientilor pentru hemodializă (hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line), cuprinsi în prezentul contract, precum si de transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare pentru pacientii cu dializă peritoneală (continuă sau automată), cuprinsi în prezentul contract;


s) va organiza evidenta indicatorilor de performantă ai tratamentului elaborati de comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii si va raporta datele on-line la Registrul renal român în formatul cerut de acesta;

t) va transmite lunar caselor de asigurări de sănătate, în original (două exemplare) si în format electronic, în formatul solicitat de CNAS, cu respectarea confidentialitătii datelor, declaratia de servicii lunară, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea;

u) va transmite caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) si anuale privind indicatorii realizati, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea;

v) va respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale legislatiei subsecvente în acest domeniu;

x) va anunta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, centrul de dializă de la care a plecat pacientul.

5.2. Furnizorul privat de servicii de dializă nu are obligatia de a furniza servicii de dializă în sistem de internare.

Includerea de pacienti noi în cadrul programului pentru tratament specific va fi realizată conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004, cu modificările ulterioare.

5.3. CNAS, prin reprezentantii săi, respectiv casele de asigurări de sănătate:

a) va monitoriza activitatea si calitatea serviciilor efectuate de Furnizor, incluzând, dar fără a se limita la monitorizarea sistemului de control intern al calitătii si evidentele Furnizorului;

b) va urmări derularea prezentului contract si modul de îndeplinire a obligatiilor asumate de Furnizor;

c) va deconta Furnizorului serviciile contractate si prestate, pe baza facturii însotite de declaratia de servicii lunară privind activitatea realizată, în urma verificării si validării acestora de către casa de asigurări de sănătate;

d) va monitoriza numărul serviciilor medicale furnizate de Furnizor; trimestrial se reevaluează volumul serviciilor, tinându-se cont de serviciile furnizate în trimestrul respectiv, proportional cu perioada de contract rămasă de executat;

e) va verifica scriptic si faptic modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de Furnizor în baza prezentului contract.

6. Plata

6.1. Plata serviciilor

6.1.1. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de hemodializă conventională, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/sedintă de hemodializă conventională de 472 lei, în functie de numărul de sedinte de hemodializă efectuate (tariful hemodializei conventionale) si în limita maximului de sedinte stabilit prin ordin al presedintelui CNAS.

6.1.2. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de hemodiafiltrare intermitentă on-line, CNAS decontează serviciile medicale prin tarif/sedintă de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 536 lei, în functie de numărul de sedinte de hemodializă efectuate (tariful hemodiafiltrării intermitente on-line) si în limita maximului de sedinte stabilit prin ordin al presedintelui CNAS. Hemodiafiltrarea intermitentă on-line este indicată (maximum 7% din totalul bolnavilor hemodializati si cu încadrarea în numărul de bolnavi cu hemodiafiltrare intermitentă on-line prevăzut în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, cu modificările si completările ulterioare) următoarelor categorii de bolnavi:

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei (eKt/V >/= 1,4 sau fosfatemie < 5,5 mg/dl) nu pot fi atinse 3 luni consecutive;

b) bolnavi tineri cu sanse mari de supravietuire prin dializă, dar cu sanse mici de transplant renal;

c) bolnavi cu polineuropatie „uremică"în ciuda tratamentului eficient prin hemodializă conventională;

d) bolnavi cu comorbidităti cardiovasculare sau cu diabet zaharat.

6.1.3. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de dializă peritoneală continuă, CNAS va deconta o sumă în functie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală si tariful/bolnav cu dializă peritoneală continuă de 50.800 lei (tariful dializei peritoneale continue), în limita valorii de contract.

6.1.4. Pentru bolnavii care sunt supusi tratamentului de dializă peritoneală automată, CNAS va deconta o sumă în functie de numărul de bolnavi cu dializă peritoneală si tariful/bolnav cu dializă peritoneală automată de 63.500 lei (tariful dializei peritoneale automate), în limita valorii de contract. Dializa peritoneală automată este indicată (maximum 7% din totalul bolnavilor dializati peritoneal si cu încadrarea în numărul de bolnavi cu dializă peritoneală automată prevăzut în Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, cu modificările si completările ulterioare, următoarelor categorii de bolnavi dializati peritoneal:

a) bolnavi la care tintele de eficientă a dializei peritoneale continue ambulatorii (Kt/Vuree < 1,7; clearance creatinină 60 l/săptămână sau ultrafiltrat < 1.000 ml/24 de ore ori absent sau negativ după un schimb de 4 ore cu dextroză 4,25%) nu pot fi atinse 3 luni consecutive;

b) copii prescolari la care hemodializă si dializa peritoneală continuă ambulatorie sunt dificil de aplicat din punct de vedere tehnic si cu multiple posibile accidente si complicatii;

c) bolnavi cu hernii sau eventratii abdominale care nu suportă presiunea intraabdominală crescută din DPCA;

d) bolnavi dializati care pot si vor să urmeze studiile scolare si universitare;

e) bolnavi dializati care pot si vor să presteze activitate profesională;

f) bolnavi cu dizabilităti care nu îsi pot efectua schimburile manuale de dializă peritoneală continuă ambulatorie si la care familia sau asistenta la domiciliu poate efectua conectarea si deconectarea de la aparatul de dializă peritoneală automată.

6.1.5. Furnizorul ia la cunostintă si consimte că fiecare tarif acoperă toate costurile suportate de Furnizor în legătură cu prestarea serviciilor, incluzând, dar fără a se limita la echipament, personal, consumabile medicale, produse farmaceutice (inclusiv EPO atunci când este prescris medical), întretinere, utilităti si orice transport necesar pentru personalul medical si/sau echipament de la/la domiciliul pacientilor dializati peritoneal (continuu sau automat), respectiv transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati (hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line) de la/la domiciliul asiguratului, si nicio altă plată suplimentară nu va fi făcută de către CNAS.

6.1.6. CNAS va plăti tariful contractual pentru serviciile furnizate bolnavilor asigurati în sistemul de asigurări sociale de sănătate si cuprinsi în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică. Tariful pentru hemodializă include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv cheltuielile pentru medicamente [agenti stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fractionate sau nefractionate, chelatori ai fosfatilor (sevelamer), agonisti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidol, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], investigatii de laborator, materiale sanitare specifice, precum si transportul dializatilor de la domiciliul acestora până la centrul de dializă si retur, cu exceptia cheltuielilor aferente serviciilor de transport al copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani si al persoanelor cu vârsta de peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alt judet decât cel de domiciliu al persoanei respective, pentru care transportul se suportă din fondul alocat asistentei medicale de urgentă si transport sanitar, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010. Tariful pentru dializa peritoneală include cheltuielile aferente medicamentelor specifice [agenti stimulatori ai eritropoiezei (epoetin, darbepoetin), preparate de fier, heparine fractionate sau nefractionate, chelatori ai fosfatilor (sevelamer), agonisti ai receptorilor vitaminei D (alfa calcidoi, calcitriol, paricalcitol), calcimimetice (cinacalcet)], investigatiilor de laborator, materialelor sanitare specifice, precum si transportului lunar al medicamentelor si al materialelor sanitare la domiciliul pacientilor.

6.1.7. Fondurile contractate pe tip de terapie (hemodializă si dializă peritoneală) nu se pot utiliza pentru alt tip de de terapie si se vor deconta numai în limita fondurilor contractate pe tip de terapie (hemodializă si dializă peritoneală).

6.1.8.1. La regularizarea trimestrială, tariful pentru bolnavul cu dializă peritoneală continuă se poate modifica, în functie de ponderea relativă a acestei metode de tratament, în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

a) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă conventională) este <20%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 50.800 lei;

b) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă conventională) este 20%- 24,9%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 54.000 lei;

c) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă conventională) este >/= 25%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 56.400 lei.

6.1.8.2. Dacă pe durata derulării prezentului contract ponderea numărului de bolnavi cu dializă peritoneală scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu dializă peritoneală continuă se va ajusta lunar corespunzător serviciilor realizate.

6.2. Modalitătile de plată

6.2.1. Furnizorul va depune la casele de asigurări de sănătate declaratii de servicii lunare, în formatul prevăzut prin ordin al presedintelui CNAS, care vor include tipul si volumul serviciilor furnizate bolnavilor asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru luna anterioară, incluzând numărul bolnavilor dializati pe tipuri de dializă si prevăzând suma ce urmează a fi plătită de către CNAS. Această sumă va fi în functie de: (i) numărul sedintelor de hemodializă conventională înmultite cu tariful hemodializei conventionale; (ii) numărul sedintelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmultite cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line; (iii) numărul bolnavilor supusi dializei peritoneale continue tratati multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale continue; si (iv) numărul bolnavilor supusi dializei peritoneale automate tratati multiplicat cu 1/12 (o douăsprezecime) din tariful dializei peritoneale automate, cu următoarele exceptii:

6.2.1.1. bolnavul tratat prin ambele proceduri (hemodializă si dializă peritoneală), la care numărul de zile în care s-au efectuat sedinte de hemodializă (plătite la tarif/sedintă) se scade din numărul de zile din lună cu dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. de zile cu dializă peritoneală);

6.2.1.2. bolnavul care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif pe bolnav pe zi si se calculează astfel: tariful dializei peritoneale împărtit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (tariful dializei peritoneale pe an/365 x nr. de zile cu dializă peritoneală);

6.2.1.3. bolnavul cu dializă peritoneală continuă sau automată care decedează în decursul lunii de tratament, pentru care calculul se face pentru numărul de zile în care a efectuat dializă peritoneală;

6.2.1.4. bolnavul cu hemodializă care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/sedintă aferent tipului de hemodializă efectuat, cu încadrarea în numărul lunar de sedinte de hemodializă;

6.2.1.5. bolnavul cu dializă peritoneală care schimbă modalitatea de tratament în cursul lunii va fi decontat prin tariful/bolnav/zi aferent tipului de dializă peritoneală efectuat, cu încadrarea în valoarea de contract pe tipul de terapie.

6.2.2. Furnizorul are obligatia ca în termen de 3 zile lucrătoare ale lunii următoare să depună declaratia de servicii privind serviciile furnizate în timpul lunii anterioare la casele de asigurări de sănătate, care o vor transmite CNAS în 4 zile lucrătoare. CNAS va notifica în scris observatiile sale în 5 zile lucrătoare de la primirea în original si validarea declaratiei de servicii lunare de la casele de asigurări de sănătate. Furnizorul va emite o factură în lei pentru suma prevăzută în notificarea transmisă de CNAS. În termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii, CNAS va efectua plata în contul deschis de Furnizor la Trezoreria Statului, potrivit indicatiilor de pe factura emisă de acesta.

6.2.2.1. Netransmiterea de către furnizor a documentelor mentionate la pct. 6.2.2 exonerează CNAS de obligatia plătii pentru luna respectivă.

6.2.2.2. Nerespectarea de către Furnizor a termenului mentionat la pct. 6.2.2, precum si existenta unor erori în raportare vor atrage decalarea termenului de plată cu un număr de zile lucrătoare egal cu numărul zilelor cu care Furnizorul a depăsit termenul.

6.2.3. În conditiile în care Furnizorul nu îndeplineste obligatiile prevăzute la clauza 5.1 lit. i), valoarea de contract se diminuează corespunzător în functie de numărul de servicii care nu au respectat aceste criterii.

6.3. Finantare

6.3.1. Plătile de la CNAS pentru serviciile furnizate conform prezentului contract sunt sub conditia aprobării bugetului anual al CNAS. ^

6.3.2. În cazul în care: a) bugetul anual al CNAS nu este aprobat în termen de 90 de zile lucrătoare de la începutul anului calendaristic; sau b) CNAS stabileste că este o alocatie bugetară insuficientă în bugetul său anual pentru a finanta serviciile, conform prezentului contract, orice parte poate înceta prezentul contract în conformitate cu clauza 10 sau părtile pot conveni un volum mai mic de servicii.

6.4. Plafonul aplicabil plătilor făcute de către CNAS

6.4.1. Plata totală ce poate fi făcută de către CNAS este de ..........lei, din care:...........lei pentru hemodializă, calculată ca suma dintre volumul estimat total al sedintelor de hemodializă conventională înmultit cu tariful hemodializei conventionale, respectiv........... lei, si volumul estimat total al sedintelor de hemodiafiltrare intermitentă on-line înmultit cu tariful hemodiafiltrării intermitente on-line, respectiv ............. lei, si .........lei pentru dializă peritoneală, calculată ca suma dintre volumul estimat total al pacientilor dializati peritoneal continuu înmultit cu tariful dializei peritoneale continue, respectiv...........lei, si volumul estimat total al pacientilor dializati peritoneal automat înmultit cu tariful dializei peritoneale automate, respectiv...........lei.


6.4.2. Plata totală maximă efectuată de către CNAS poate creste în cazul în care părtile convin să majoreze volumul estimat, astfel cum este prevăzut în partea 1.

6.4.3. În situatia în care cererea de servicii este mai mică decât volumul estimat, CNAS va deconta serviciile ce fac obiectul prezentului contract la nivelul realizat.

6.5. Interzicerea plătilor neoficiale

Furnizorului nu îi este permis să solicite sau să accepte orice plăti neoficiale de la pacientii asigurati în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

7. Garantia de bună executie

Pe durata prezentului contract, precum si pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice după data încetării contractului, Furnizorul va mentine în vigoare si pentru întreaga sumă garantia de bună executie, indiferent dacă CNAS a înaintat sau nu cereri de plată în baza acestei garantii de bună executie. CNAS poate înainta cereri de plată în baza acestei garantii de bună executie pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale de către Furnizor. CNAS va notifica Furnizorului în scris, cu 5 zile înainte de emiterea cererii de plată, Furnizorul având la dispozitie 30 de zile calendaristice pentru a remedia încălcarea.

8. Despăgubiri

8.1. Furnizorul despăgubeste CNAS, precum si directorii, angajatii si asiguratii CNAS împotriva oricărei pretentii rezultând din toate actiunile, procedurile, litigiile, reclamatiile si cererile, de orice natură, incluzând, dar fără a se limita la, orice pretentie, obligatie, pierdere sau prejudiciu cu privire la:

a) rănirea sau moartea oricărei persoane; si

b) pierderea sau prejudicierea oricărei proprietăti, rezultând în orice mod din încălcarea de către Furnizor a obligatiilor sale din prezentul contract, ca urmare a unei actiuni sau omisiuni cu intentie ori din neglijentă sau a oricărei actiuni contrare legii a Furnizorului ori a oricărui membru al personalului salarizat sau contractat de către Furnizor în cursul furnizării serviciilor.

8.2. Despăgubirile prevăzute în prezenta clauză nu sunt prevăzute cu scopul de a înlocui sau de a limita orice drept al CNAS, angajatilor acestuia sau al pacientilor de a cere orice despăgubire sau contributie.

8.3. Despăgubirile prevăzute în prezenta clauză au caracter permanent si sunt separate si independente de celelalte obligatii ale părtilor si, de asemenea, subzistă încetării prezentului contract.

8.4. Furnizorul trebuie să îndeplinească si să respecte toate obligatiile si cerintele legale în legătură cu statutul său si cu angajatii săi, incluzând, dar fără a se limita la, plata tuturor taxelor, salariilor si îndatoririlor, precum si obtinerea si mentinerea în vigoare a tuturor asigurărilor necesare.

9. Asigurare

9.1. De la data intrării în vigoare a prezentului contract, Furnizorul va încheia o polită de asigurare de răspundere civilă pentru o sumă asigurată de cel putin .............euro pe an (sau pentru orice altă valoare aprobată prin ordin al presedintelui CNAS pentru furnizorii de servicii către CNAS), pentru astfel de riscuri si în astfel de termeni si conditii, cu un asigurător autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Polita de asigurare va fi în vigoare pentru o perioadă de 6 luni după data încetării prezentului contract.

9.2. Furnizorul va plăti primele de asigurare, în mod prompt, si va îndeplini toate cerintele necesare pentru a mentine în vigoare toate asigurările prevăzute în clauza 9.1.

9.3. Furnizorul se va asigura că toti membrii personalului său medical si farmaceutic îndeplinesc cerintele de asigurare de răspundere civilă aplicabile lor.

9.4. Furnizorul nu va actiona si nu va omite să actioneze în niciun fel care ar putea determina anularea, anulabilitatea sau imposibilitatea de executare a oricărei asigurări solicitate conform prezentei clauze.

10. Încetarea si forta majoră Denuntare unilaterală

10.1. CNAS poate înceta prezentul contract în orice moment si la discretia sa prin trimiterea către Furnizor a unei notificări scrise cu saizeci (60) de zile calendaristice înainte de încetarea prezentului contract, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile.

Încetarea de către CNAS

10.2. CNAS poate înceta imediat, prin notificare către Furnizor, prezentul contract, dacă Furnizorul încalcă una dintre obligatiile sale conform prezentului contract, iar o astfel de încălcare nu este remediată în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii unei notificări de la CNAS arătând obligatia încălcată, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile. Pe perioada de la încălcarea oricărei obligatii până la remediere sau încetare, CNAS are dreptul să deducă din sumele datorate Furnizorului pentru servicii penalităti pe zi egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

10.3. CNAS poate înceta prezentul contract, în orice moment, prin notificare către Furnizor, fără a afecta orice alte drepturi, în cazul în care: (i) Furnizorul este în stare de insolventă si/sau în orice formă de faliment, lichidare fără faliment, insolvabilitate sau procedura dizolvării este initiată în legătură cu Furnizorul ori de către Furnizorul însusi; sau (ii) organele în drept ridică autorizatia sanitară de functionare, valabilitatea acesteia expiră sau evaluarea Furnizorului încetează, prezentul contract fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile.

Drepturile prevăzute în prezenta clauză sunt suplimentare fată de orice alte drepturi si pot fi exercitate chiar dacă nu a avut loc nicio încălcare a prezentului contract.

Încetarea de către Furnizor

10.4. Furnizorul poate înceta prezentul contract prin notificare către CNAS dacă:

a) CNAS nu a efectuat plata, prin încălcarea clauzei 6, în termen de 60 de zile calendaristice de la data la care factura a fost emisă de către Furnizor; si

b) încălcarea prevăzută la lit. a) nu este remediată în termen de 60 de zile calendaristice de la data primirii notificării de la Furnizor, contractul fiind desfiintat de drept fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără îndeplinirea vreunei alte formalităti prealabile.

Obligatiile Furnizorului la încetarea contractului

10.5. Imediat, odată cu încetarea prezentului contract, Furnizorul:

a) va lua toate măsurile pentru a diminua orice pierdere rezultată din încetare; si

b) va livra către CNAS orice documentatie pusă la dispozitia Furnizorului de către CNAS sau întocmită de către Furnizor în baza prezentului contract, fie că această documentatie este în curs de a fi întocmită în baza prezentului contract, fie că este finalizată de către Furnizor la data încetării si nu a fost pusă la dispozitia CNAS, si va asigura că este în măsură să actioneze, în acelasi mod, în privinta oricărei astfel de documentatii pregătite de orice furnizor subcontractat de către Furnizor. O astfel de documentatie poate include documente medicale, administrative si orice alte documente prevăzute si permise de către lege.

Plata la încetarea contractului

10.6. Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.1 sau Furnizorul încetează prezentul contract conform clauzei 10.4, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării prezentului contract.

10.7. Dacă CNAS încetează prezentul contract conform clauzei 10.2 sau clauzei 10.3, CNAS va fi răspunzătoare doar pentru plata serviciilor prestate până la data încetării prezentului contract. Pentru costurile suportate de către CNAS în legătură cu încetarea prezentului contract, CNAS va executa garantia de bună executie.

Conditii suspensive aplicabile plătii la încetarea contractului

10.8. Este o conditie suspensivă la orice plată către Furnizor a oricărei sume datorate la data încetării ca Furnizorul să îndeplinească obligatiile sale conform clauzei 10.5.

10.9. Încetarea prezentului contract nu va prejudicia sau afecta drepturile dobândite, pretentiile cu privire la răspunderea oricărei părti potrivit prezentului contract.

Forta majoră

10.10. Un caz de fortă majoră exonerează de răspundere partea care îl invocă, cu conditia ca cealaltă parte să fie informată în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care un astfel de eveniment a apărut. Fiecare parte are dreptul să solicite părtii care invocă un caz de fortă majoră să prezinte un certificat emis de Camera de Comert si Industrie a României si/sau de orice altă autoritate competentă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării de la Furnizor cu privire la cazul de fortă majoră. În cazul în care Furnizorul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea serviciilor, va notifica de îndată acest fapt CNAS, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru continuitatea serviciilor.

10.11. În cazul aparitiei unui caz de fortă majoră, obligatiile părtii care îl invocă se suspendă pe o perioadă de până la 90 de zile calendaristice. Dacă evenimentul de fortă majoră subzistă pe o perioadă mai mare de 90 de zile calendaristice, fiecare dintre părti poate înceta prezentul contract prin notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice înainte de data încetării prezentului contract, către cealaltă parte.

Continuitatea serviciilor

10.12. La încetarea prezentului contract din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta majoră, Furnizorul este obligat să asigure continuitatea prestării serviciilor, în conditiile stipulate în prezentul contract, până la preluarea acestora de către un alt furnizor selectat sau numit, în conditiile legii.

11. Confidentialitate

11.1. Părtile convin să mentină confidentiale tot timpul după data încheierii prezentului contract si pe o perioadă de 2 ani după încetarea acestuia, indiferent de cauză, si să nu dezvăluie, să nu raporteze, să nu facă publice, direct sau indirect, să nu transfere, să nu folosească în scopuri personale ori ale tertilor informatiile confidentiale în conditiile legii, primite sau obtinute ca rezultat al încheierii sau executării prezentului contract ori furnizate de către sau în numele unei părti în negocierile care au dus la încheierea prezentului contract si care se referă la:

(i) obiectul si/sau prevederile prezentului contract;

(ii) părti si/sau activitătile comerciale ale acestora.

11.2. Fiecare parte este răspunzătoare de respectarea prevederilor clauzei 11.1 de către oricare dintre reprezentantii săi sau dintre tertele persoane cărora le-au fost dezvăluite informatii confidentiale în scopul prezentului contract.

11.3. Obligatiile stipulate în clauzele 11.1 si 11.2 nu se aplică în cazul unei informatii care:

(i) face parte din informatiile publice la data încheierii prezentului contract;

(ii) devine informatie publică ulterior, altfel decât ca rezultat al încălcării prezentului contract;

(iii) este cerută a fi dezvăluită de către o autoritate publică competentă.

12. Notificări

12.1. Orice notificare către o parte la prezentul contract va fi transmisă după cum urmează:

a) va fi înmânată persoanelor de contact, prevăzute pe pagina de semnături, ale părtii căreia îi este adresată comunicarea; sau

b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa părtii, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, sau la o astfel de adresă notificată de către partea în cauză în scris; sau

c) prin fax trimis la numerele de fax sau la un număr de fax notificat de către partea în cauză, pentru persoanele prevăzute pe pagina de semnături, în scris.

12.2. Fiecare parte trebuie să notifice celeilalte părti cu privire la orice modificare a datelor sale în termen de 5 zile lucrătoare de la data aparitiei acestor modificări.

13. Integralitatea contractului

13.1. Prezentul contract reprezintă întreaga vointă si singura întelegere între părti si înlocuieste toate reprezentările, contractele, declaratiile si întelegerile anterioare ale părtilor.

14. Cesiunea sau subcontractarea

14.1. Furnizorul nu are dreptul să cesioneze, în tot sau în parte, drepturile sale în baza prezentului contract ori să transfere, în tot sau în parte, obligatiile sale în baza prezentului contract ori să contracteze în întregime sau orice parte a lucrărilor ori sarcinilor legate de prestarea serviciilor, fără acordul scris prealabil al CNAS, cu exceptia contractelor mentionate în anexa A.

14.2. Sub rezerva acordului scris prealabil al CNAS, cesionarul trebuie să îndeplinească toate conditiile asumate de către Furnizor.

14.3. Furnizorul va fi tinut răspunzător în continuare fată de CNAS, în mod solidar cu cesionarul, pentru îndeplinirea obligatiilor de către acesta, cu drept de regres împotriva cesionarului.

15. Obiectul sau durata serviciilor

În cazul în care una dintre părti are cunostintă despre orice aspect care ar putea modifica volumul de muncă sau durata necesară pentru finalizarea serviciilor, va trimite o notificare scrisă cu privire la acest aspect către cealaltă parte, cât de repede posibil, în mod rezonabil, tinând cont de circumstante.

16. Renuntări

Nicio renuntare de către o parte, expresă sau implicită, de a invoca orice încălcare a oricărui termen, oricărei conditii, obligatii de către cealaltă parte nu se va interpreta ca fiind o renuntare la invocarea unei încălcări ulterioare, de natură similară ori diferită, a acelui termen, acelei conditii sau obligatii din contract.

17. Modificarea contractului

17.1. Prezentul contract poate fi modificat prin acordul scris al părtilor, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare, cu cel putin 15 zile lucrătoare înaintea datei de la care se doreste modificarea.

17.2. Dacă pe parcursul derulării prezentului contract apar acte normative noi în materie, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

18. Legea aplicabilă

18.1. Prezentul contract este guvernat si va fi interpretat în conformitate cu legile si reglementările din România.

19. Solutionarea litigiilor

19.1. Fiecare dintre părti va depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabilă orice litigiu.

19.2. În cazul aparitiei unui litigiu, partea reclamantă trebuie să notifice în scris, iar litigiul va fi supus spre solutionare directorului general al Furnizorului si presedintelui CNAS.

19.3. În urma notificării trimise în conformitate cu clauza 19.2, nicio parte nu va începe nicio procedură litigioasă cu privire la orice dispută până când părtile nu vor fi depus toate eforturile pentru solutionarea disputei, iar aceasta nu a fost solutionată în termen de 15 zile calendaristice (sau alt interval de timp convenit de părti).

19.4. În cazul în care nu se ajunge la un acord, astfel cum este prevăzut mai sus, disputa va fi solutionată de către Comisia de arbitraj. Hotărârile Comisiei de arbitraj pot fi atacate la instantele judecătoresti competente, cu actiune în anulare.

19.5. Până la solutionarea disputei, părtile vor continua să îndeplinească obligatiile prevăzute în prezentul contract.

20. Dispozitii finale

20.1. În cadrul Furnizorului, pe baza mecanismului stabilit de comun acord de părti - definit ulterior prin act aditional, care va face parte integrantă din prezentul contract, pot fi acceptati la tratament si bolnavi tratati temporar, potrivit normelor legale în vigoare.

20.2. La regularizarea trimestrială, prevăzută la pct. 6.1.8.1, sau, după caz, prin acte aditionale la contractele încheiate între CNAS si furnizori, se poate realiza si plata pentru pacientii transferati temporar si pentru bolnavii titulari ai cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau ai certificatului provizoriu de înlocuire a acestuia, emis în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 si a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972, de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, în perioada de valabilitate a acestuia, cu încadrarea în bugetul alocat programului.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Presedinte,

..........................................................

Director general,

..........................................................

Directia generală relatii cu furnizorii

Director general adjunct,

..........................................................

Directia generală evaluare

Director general adjunct - medic-sef,

..........................................................

Directia programe nationale

Director,

..........................................................

Directia evaluare furnizori

Director,

..........................................................

Aviz de legalitate

Directia juridic, contencios si acorduri internationale

Director,

..........................................................

FURNIZOR

..........................................................

 

Reprezentant legal,

..........................................................

 

ANEXA A

 

Conditii suspensive

 

 

ANEXA B

 

Descrierea centrului

[a se introduce planul centrului]


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.