MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 482/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 482         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

602. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut (România) - Lipcani (Republica Moldova)

 

603. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptătite, respectiv actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

604. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor în domeniul public al comunei Bors si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bors, judetul Bihor

 

605. - Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Pantelimon si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pantelimon, judetul Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

135. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Varsovia la 27 mai 2010

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut

(România)-Lipcani (Republica Moldova)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut (România)-Lipcani (Republica Moldova), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 602.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.913/2006)

 

Spatiile si dotările necesare Politiei de frontieră pentru Punctul de trecere a frontierei Rădăuti Prut, judetul Botosani

 

A. Infrastructură

a) Spatii:

- o încăpere pentru seful punctului de trecere a frontierei;

- o încăpere cu destinatia centru operational si pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei;

- o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

- o încăpere pentru intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare;

- o cameră securizată pentru armamentul de serviciu;

- o cameră tehnică cu facilitătile necesare (servere);

- o încăpere pentru biroul criminalistic (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare);

- o încăpere pentru persoanele retinute, într-o zonă securizată cu supraveghere video în încăpere;

- o încăpere pentru persoanele cărora li se refuză intrarea (în special de pe cursele regulate de pasageri);

- două încăperi pentru solicitantii de azil (separate pentru bărbati si femei + copii), într-o zonă securizată, cu acces la facilităti de igienă (toalete, dusuri), cu amenajările corespunzătoare pentru o sedere de până la 20 de zile, cu supraveghere video pe holuri;

- o încăpere pentru pregătirea personalului turei;

- o încăpere/un vestiar pentru agentii operativi;

- în functie de previziunile traficului pentru controlul autocarelor, trebuie amenajate două încăperi la parterul clădirii, separate pentru intrare/iesire, cu câte două usi pentru fiecare încăpere;

- mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia;

- 3 artere de control pentru fiecare sens;

- arteră separată pentru micul trafic de frontieră pe fiecare sens, cu alee separată pentru traficul pietonal;

- bariere pentru fiecare arteră, cu actionare automată si control la lucrătorii punctului de frontieră din prima linie;

- dispozitive antipneu intrare/iesire cu actionare automată;

- padocuri pentru câinii de serviciu;

- existenta următoarelor zone:

- zonă de întoarcere pentru vehicule în situatia refuzului intrării;

- zonă separată pentru controlul amănuntit al vehiculelor;

- zonă separată pentru controlul amănuntit al TIR-urilor.

b) Cabine:

- 4 cabine pentru sensul de intrare în tară (două pentru călători, una pentru marfă si una pentru micul trafic) cu sistem de închidere automată controlat de personalul Politiei de Frontieră Române;

- 4 cabine pentru sensul de iesire din tară (două pentru călători si două pentru marfă) cu sistem de închidere automată si control la personalul Politiei de Frontieră Române;


- două cabine pentru terminalul de autocare din interiorul clădirii (una intrare/una iesire);

- o copertină pentru sensul de intrare în tară, o copertină pentru sensul de iesire din tară.

c) împrejmuire si supraveghere:

- gard de separare a traficului de marfă de traficul de pasageri;

- gard de separare a fluxurilor de intrare/iesire;

- gard perimetral suficient de înalt si cu sisteme antiescaladare, senzori;

- sistem de supraveghere perimetral cu capacităti de vedere pe timp de zi si noapte, inclusiv pentru zona adiacentă;

- sistem de supraveghere video pentru interiorul clădirii (zonele securizate);

- sistem de supraveghere video pentru fiecare arteră, cu capacităti de citire a plăcutelor de înmatriculare si soft pentru consultarea automată a bazelor de date cu alerte vehicule;

- sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafată a punctului de trecere.

d) Semnalizare si presemnalizare:

- panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;

- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel putin 75 de metri în fată;

- panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).

B. a) Echipamente:

- 20 de statii de lucru;

- 20 de imprimante;

- două servere;

- 10 surse alimentare calculatoare (UPS);

- 11 prelungitoare cu protectie;

- o sursă de alimentare pentru radiotelefon fix;

- 3 aparate secretizare transmisie date;

- un telefax cu aparat de cifrat mesaje telefax;

- un radiotelefon fix cu accesorii;

- 20 de radiotelefoane portabile Tetra;

- două încărcătoare multiple pentru încărcat acumulatori de radiotelefoane portabile;

- retea LAN, inclusiv proiectare;

- 11 cititoare optice fixe cu capacitatea de a citi documente biometrice;

- 4 terminale mobile conectate la baza de date pentru liniile all passports si autocare;

- 6 lanterne;

- o trusă narcotest;

- două bucăti endoscop;

- 6 seturi oglinzi control autovehicul;

- 10 bucăti lupax 10;

- un aparat de detectie a falsurilor în înscrisuri;

- 11 bucăti lampă UV stationară (alimentare la priză);

- 8 bucăti lampă UV portabilă;

- 11 bucăti aparat Doku-test;

- două bucăti aparat pentru determinarea concentratiei C02;

- un detector pentru radiatii;

- un copiator;

- 18 aparate climatizare;

- un grup electrogen;

- 38 de stampile trafic.

b) Echipamente depistare falsuri în documente:

1. linia I (tonete):

- 10 cititoare optice fixe pentru documente;

- 10 minikituri pentru examinarea documentelor care contin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreste de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreste de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă si UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor si distantelor si pensetă de otel;

- 10 aparate de detectie a falsurilor, cu filtre de lumină si lupă;

- 10 lămpi stationare UV;

2. linia II de control:

- video comparator spectral pentru cercetarea criminalistică a pasapoartelor si vizelor în laborator si în punctele de trecere a frontierei, pentru nivelul 2 de control, conform recomandărilor din „Catalogul Schengen";

- echipament pentru acces la consultarea EURODAC, AFIS national, VIS si bazele de date nationale relevante;

- dispozitiv de control al cernelurilor (anti-stoke ink);

- stereomicroscop cu focalizare cel putin x 40.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptătite, respectiv actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil, înregistrat la pozitia cu numărul M.FP 101.260, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unitătii de administrare a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, imobilul fiind preluat de Institutia Prefectului Judetului Mehedinti.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 603.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acesteia fostilor proprietari

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se scade partea de imobil

Caracteristicile tehnice ale părtii de imobil care se scade

Valoarea contabilă

Numărul de identificare atribuit de către

Ministerul Finantelor Publice

Drobeta-Turnu Severin, str. Aurelian nr. 86, judetul Mehedinti

Ministerul Administratiei si Internelor - Unitatea Militară 0524 Drobeta-Turnu Severin

S. teren = 1.281,2 m2

Nr. constructii = 1

S.c. = 320,6m2

S.d. = 320,6 m2

Valoarea terenului = 5.947,77 lei

Valoare C1 = 174.178,31 lei

Total valoare imobil = 180.126,08 lei

101.260

(partial)

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului ce face obiectul actualizării inventarului domeniului public al statului

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care s-a transmis imobilul

Persoana juridică la care s-a transmis imobilul

Caracteristicile imobilului

Valoarea contabilă

Număr de identificare atribuit de către Ministerul Finantelor Publice

Drobeta-Turnu Severin,

str. Aurelian nr. 86,

judetul Mehedinti

Ministerul Administratiei si Internelor -

Unitatea Militară 0524 Drobeta-Turnu Severin

Ministerul Administratiei si Internelor -

Institutia Prefectului Judetului Mehedinti

S. teren = 473,24 m2

Nr. constructii = 2

S.c. = 314,15 m2

S.d. = 314,15 m2

Valoarea terenului = 2.196,94 lei

Valoare C2 = 76.157,61 lei

Valoare C3 = 15.753,09 lei

Total valoare imobil = 94.107,64 lei

101.260

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor în domeniul public al comunei Bors si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bors, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din clădire si teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor în domeniul public al comunei Bors si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bors, judetul Bihor, în vederea amenajării de birouri si spatii necesare functionării serviciilor publice de interes local.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 604.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor în domeniul public al comunei Bors si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bors, judetul Bihor

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. M.F.P

Comuna Bors,

judetul Bihor

Statul român, Ministerul Administratiei si Internelor -

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor

Comuna Bors, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bors

Imobil intravilan

- denumire: 49-182;

- nr. cadastral: 1588;

- nr. C.F: 50297;

- valoarea de inventar: 218.411,25 lei

Suprafată totală teren = 7.500 m2

Suprafată construită = 924 m2

Suprafată curti = 1.806 m2

Suprafată desfăsurată. = 1.479 m2

Nr. constructii = 10

Suprafată C1 = 352 m2

Suprafată C2 = 203 m2

Suprafată C3 = 102 m2

Suprafată C4 = 16 m2

Suprafată C5 = 89 m2

Suprafată C6 = 7 m2

Suprafată C7 = 34 m2

Suprafată C8 = 69 m2

Suprafată C9 = 25 m2

Suprafată C10 = 27 m2

107.560

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul publicai orasului Pantelimon si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pantelimon, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unei părti dintr-un imobil, constituită din constructii si teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Pantelimon si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pantelimon, judetul Ilfov.

Art. 2. - (1) După preluare, partea de imobil prevăzută la art. 1, mai putin locuintele existente, se utilizează în scopul sistematizării zonei, respectiv construirea, în maximum 3 ani de la preluarea acesteia, de locuinte si functiuni complementare spatiilor de locuit, prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Consiliul Local al Orasului Pantelimon va asigura vânzarea, conform legii, a locuintelor existente către actualii chiriasi si transferarea, în conditiile legii, către Ministerul Apărării Nationale a unui procent de 40% si către Ministerul Administratiei si Internelor a unui procent de 10% din numărul de locuinte construite pe terenul aferent părtii de imobil definite la alin. (1), după finalizarea acestora.

(3) În cazul în care nu se respectă obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2), partea de imobil mentionată la art. 1 revine în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 605.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil care se trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Pantelimon si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pantelimon, judetul Ilfov

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Pantelimon, judetul Ilfov

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Orasul Pantelimon, în administrarea Consiliului Local al Orasului Pantelimon

- imobil 961 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 152.091

- suprafata construită - 14.736,2 m2

- suprafata desfăsurată - 16.527,2 m2

- suprafata terenului - 196.000 mz


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Varsovia la 27 mai 2010

 

În temeiul dispozitiilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru pe linie de pregătire*) dintre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - Frontex, semnat la Varsovia la 27 mai 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 21 iunie 2010.

Nr. 135.


*) Traducere.

 

ANEXĂ

 

ACORD-CADRU PE LINIE DE PREGĂTIRE

între Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, denumit în continuare Academie parteneră, reprezentat în scopul semnării prezentului acord-cadru pe linie de pregătire de către domnul Ioan Buda, inspector general al Politiei de Frontieră, si

Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, denumită în continuare Frontex, reprezentată în scopul semnării prezentului acord-cadru pe linie de pregătire de către directorul Diviziei de Consolidare a Capacitătii Institutionale, Erik Berglund,

recunoscând că politica Uniunii Europene (UE) în domeniul frontierelor externe ale UE are ca scop managementul integrat al frontierei, asigurând un nivel înalt si unitar de control si supraveghere, necesare ca urmare a liberei circulatii a persoanelor în cadrul UE, si o componentă fundamentală a unui spatiu de libertate, securitate si justitie,

recunoscând că Regulamentul Frontex1 a fost adoptat si că Frontex a fost creat în scopul îmbunătătirii managementului integrat al frontierelor externe ale UE,

remarcând faptul că Frontex asistă si sprijină statele membre2 în domeniul pregătirii politistilor de frontieră nationali, inclusiv în ceea ce priveste dezvoltarea standardelor de pregătire comună, asa cum este prevăzut în art. 5 din Regulamentul Frontex,

afirmând că stabilirea unei retele de academii partenere Frontex în scopul îmbunătătirii posibilitătilor ca Frontex să ofere asistentă si sprijin statelor membre în domeniul pregătirii este în interesul comun al Frontex si al statelor membre,

respectând, pe de o parte, faptul că academiile partenere sunt institutii ale autoritătii de frontieră a statului membru sau organizatii de politie, si nu institutii private care să concureze unele cu altele si care să aibă drept scop obtinerea de profit, iar pe de altă parte, importanta folosirii clauzelor standard cu privire la verificări, audit, responsabilitate si penalizări în vederea asigurării unei protectii efective a intereselor financiare ale UE,

subliniind faptul că plătile financiare ale Frontex către academiile partenere nu sunt subventii, ci rambursări ale costurilor generate de cheltuielile efectuate de către academiile partenere pentru Frontex,

tinând cont de Declaratia de parteneriat dintre Frontex si Academia parteneră din data de 6 februarie 2008 care stabileste bazele cooperării lor (anexa nr. 1),

exprimând nevoia stabilirii unor termeni si conditii clare si obligatorii între Frontex si Academia parteneră în vederea implementării corecte a Declaratiei de parteneriat, au convenit următoarele:


1 Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 349 din 25 noiembrie 2004, p. 1, cu modificările ulterioare.

2 în scopul prezentului acord, termenul „state membre" include, de asemenea, tări asociate Schengen.


 

ARTICOLUL 1

Subiect

 

1.1. Prezentul acord-cadru pe linie de pregătire este încheiat ca parte a unei relatii formalizate de cooperare între Frontex si Academia parteneră (parteneriat) pentru a contribui la obiectivele politicii UE, la care se face referire în preambul.

1.2. Scopul prezentului acord-cadru pe linie de pregătire este acela de a defini rolurile si responsabilitătile Academiei partenere si, respectiv, ale Frontex în implementarea parteneriatului acestora. Acordurile specifice de pregătire care pot fi încheiate în baza prezentului acord-cadru pe linie de pregătire definesc activitătile concrete de pregătire si costurile acestora.

1.3. Implementarea anuală a prezentului acord-cadru pe linie de pregătire se bazează pe Programul anual de lucru al Unitătii de pregătire Frontex, asa cum s-a convenit în cadrul conferintelor academiilor partenere.

1.4. Academia parteneră oferă sprijinul său si organizează si desfăsoară totodată activitătile de pregătire, în principal, în sediile sale, sub conducerea Frontex, asa cum a fost definit în prezentul acord-cadru pe linie de pregătire si asa cum s-a convenit în acordul specific de pregătire.

1.5. În scopul organizării si desfăsurării activitătilor de pregătire, Academia parteneră oferă asistentă, incluzând următoarele elemente: transportul local, rezervarea la hoteluri, dotarea sălilor de conferintă cu servicii de catering, echipament de învătare ce se va folosi pe durata pregătirii si materiale de studiu pentru participanti, sprijin organizational si de asistentă înaintea, pe timpul si, dacă este nevoie, după activitatea de pregătire etc. Continutul detaliat al asistentei este întotdeauna definit în acordul specific de pregătire.

1.6. Semnarea prezentului acord-cadru pe linie de pregătire de către părti nu implică nicio obligatie pentru Frontex de a semna un acord specific de pregătire referitor la o activitate de pregătire concretă. Acordul specific de pregătire poate fi încheiat doar în baza analizei de la caz la caz si a deciziei Frontex în conformitate cu art. 2.

 

ARTICOLUL 2

Prevederi generale

 

2.1. Procedura care duce la semnarea unui acord specific de pregătire este initiată de Frontex. Frontex trimite invitatii pentru activităti de pregătire în baza proiectului Programului anual de lucru al Unitătii de pregătire Frontex.

2.2. Întâlniri regulate cu toate academiile partenere sunt organizate cel putin de două ori pe an, în vederea dezvoltării Programului anual de lucru al Unitătii de pregătire Frontex mai sus mentionat. Aceste întâlniri sunt considerate ca fiind conferinte formale ale academiilor partenere, în scopul planificării în consecintă a activitătilor. Reprezentantii academiilor partenere actionează ca persoane de contact.

2.3. După consultări, Frontex decide, în final, asupra distribuirii activitătilor de pregătire între academiile partenere. Criteriile acelei decizii sunt definite în conlucrare cu academiile partenere.

2.4. În baza Programului anual de lucru al Unitătii de pregătire Frontex si a deciziilor mai sus mentionate, sunt încheiate acorduri specifice de pregătire atât de către Frontex, cât si de către academiile partenere, în scopul organizării activitătilor si convenirii asupra limitelor de buget pentru fiecare activitate specifică.

2.5. Frontex rambursează toate costurile Academiei partenere, în conformitate cu acordul specific de pregătire. Toate facturile, chitantele si documentatia financiară suplimentară necesară trebuie să fie trimise Frontex în limitele de timp definite în prezentul acord-cadru pe linie de pregătire si în acordul specific de pregătire în cauză.

 

ARTICOLUL 3

Durata

 

3.1. Prezentul acord-cadru pe linie de pregătire intră în vigoare în ziua imediat următoare datei la care a fost semnat sau la data la care ultima dintre cele două părti îl semnează, dacă semnăturile au loc în perioade diferite.

3.2. Prezentul acord-cadru pe linie de pregătire este încheiat pe o perioadă începând cu data intrării sale în vigoare si sfârsind cu 31 decembrie 2011. Prezentul acord-cadru pe linie de pregătire poate fi reînnoit pentru perioade a câte 3 ani, doar înainte de expirarea prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si în baza acordului expres exprimat în scris de către părti. Reînnoirea nu implică nicio modificare sau amânare a obligatiilor existente.

Până la sfârsitul anului 2009 are loc o evaluare comună a academiilor partenere si a Unitătii de pregătire Frontex, pentru a oferi revizuirea regulată a tuturor prevederilor prezentului acord-cadru pe linie de pregătire.

3.3. Orice acord specific de pregătire trebuie să fie semnat înainte de data expirării prezentului acord-cadru pe linie de pregătire. Atunci când activitătile de pregătire sunt desfăsurate după data mai sus mentionată, termenii si conditiile prezentului acord-cadru pe linie de pregătire continuă să se aplice în implementarea activitătilor de pregătire corespunzătoare.

3.4. În cazul în care Academia parteneră nu îsi exprimă interesul pentru organizarea a cel putin unei activităti de pregătire pe an, Frontex este împuternicit să considere o astfel de lipsă de cooperare ca o încetare a prezentului acord-cadru pe linie de pregătire. Încetarea acordului din aceste considerente intră în vigoare în prima zi a anului următor.

3.5. Prezentul acord-cadru pe linie de pregătire poate fi întotdeauna denuntat de către fiecare parte, în prima zi a anului următor. În acest caz, înstiintarea de denuntare trebuie trimisă cel putin cu 30 de zile înainte de sfârsitul anului.

 

ARTICOLUL 4

Comunicarea si schimbul de informatii

 

Orice comunicare în legătură cu prezentul acord-cadru pe linie de pregătire trebuie efectuată în scris, indicând în mod clar acest acord, si trebuie trimisă la următoarele adrese:

Pentru Academia parteneră

Inspectorul general al Politiei Române de Frontieră

Str. Răzoare nr. 2-5, sectorul 6, cod postal 050507, Bucuresti, România

E-mail: frontex.igpf@mai.gov.ro

Fax: 004021 311 40 43

Pentru Frontex

Frontex Agency

Training Unit

RondoONZ 1,

00-124 Warsaw,

Poland

E-mail: training.office@frontex.europa.eu

Fax: 0048 22 544 9501 (titlu: Către Unitatea de pregătire Frontex)

Corespondenta obisnuită este considerată a fi primită de către Frontex la data la care aceasta este înregistrată în mod formal de către Frontex.

 

ARTICOLUL 5

Protectia datelor

 

Toate datele cu caracter personal continute de prezentul acord-cadru pe linie de pregătire si de acordurile specifice de pregătire sau care au legătură cu aceste documente si cu implementarea acestora sunt procesate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date. Astfel de date sunt procesate doar în legătură cu activitatea de implementare si de continuare a prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si acordurilor specifice de pregătire de către Frontex, fără a prejudicia posibilitatea de transmitere a datelor către serviciile de audit intern, către Curtea de Conturi, către Grupul pentru Nereguli Financiare si/sau către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), în scopul protejării intereselor financiare ale UE.

Persoanele în cauză pot avea acces, prin cerere scrisă, la datele lor cu caracter personal si pot corecta orice informatie care este inexactă sau incompletă. Acestea ar trebui să adreseze orice întrebări în ceea ce priveste procesarea datelor lor cu caracter personal către directorul Unitătii de pregătire Frontex, care este operatorul unor astfel de date. Ele pot adresa oricând o plângere împotriva procesării datelor lor cu caracter personal ofiterului pentru protectia datelor din cadrul Frontex sau Autoritătii Europene pentru Protectia Datelor.

Toate datele cu caracter personal procesate de către Academia parteneră în derularea unui acord specific de pregătire trebuie să fie prelucrate potrivit legislatiei nationale relevante care implementează actele legislative ale UE, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date3.


3 Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. 281 din 23 noiembrie 1995, p. 31.

 

ARTICOLUL 6

Angajamentele Academiei partenere

 

Prin acceptarea prezentului acord-cadru pe linie de pregătire, Academia parteneră a convenit:

- să respecte obiectivele generale comune care formează baza pentru stabilirea parteneriatului, asa cum este mentionat în preambul;

- să îndeplinească angajamentele convenite în timpul conferintelor academiilor partenere;

- să depună toate eforturile posibile pentru a atinge în practică obiectivele generale comune mai sus mentionate în activitătile de pregătire, precum si pe cele convenite în acordurile specifice de pregătire;

- să întretină relatii de cooperare reciprocă si schimburi de informatii în mod regulat cu Frontex asupra problemelor de interes comun;

- să adopte o atitudine transparentă cu privire la gestionarea si justificarea activitătilor de pregătire pentru care se încheie un acord specific de pregătire si să coopereze pe deplin în verificările anuale sau ocazionale în ceea ce priveste implementarea prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si/sau a acordurilor specifice de pregătire.

 

ARTICOLUL 7

Responsabilitate

 

7.1. Academia parteneră este singura care are responsabilitatea de a respecta orice obligatii juridice care o privesc.

7.2. Frontex nu poate, în niciun caz sau din niciun motiv, să fie făcută răspunzătoare pentru pagubele ori daunele suferite de personalul sau de proprietatea Academiei partenere în timpul desfăsurării unei activităti de pregătire ori ca o consecintă a acestei activităti. De aceea Frontex nu poate accepta nicio solicitare de despăgubire sau majorare a plătii în legătură cu o astfel de pagubă ori daună.

7.3. Cu exceptia cazurilor de fortă majoră, Academia parteneră despăgubeste orice daună suferită de Frontex ca rezultat al executării sau al executării defectuoase a unei activităti de pregătire.

7.4. Academia parteneră îsi asumă răspunderea unică fată de terti, inclusiv răspunderea pentru orice pagubă provocată de acestia în legătură cu sau decurgând din activitate. Academia parteneră absolvă Frontex de toată răspunderea asociată oricărei revendicări sau actiuni întreprinse ca rezultat al unei abateri de către Academia parteneră ori de către angajatii acesteia sau de către alte persoane, pentru care este responsabilă/responsabil Academia parteneră ori angajatul acesteia.

 

ARTICOLUL 8

Conflicte de interese

 

8.1. Academia parteneră se obligă să ia toate măsurile necesare de prevenire a oricărui risc de conflict de interese care ar putea afecta îndeplinirea impartială si obiectivă a prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si/sau a acordurilor specifice de pregătire. Academia parteneră informează Frontex fără întârziere cu privire la orice situatie care constituie sau care ar putea duce la un astfel de conflict.

8.2. Există un conflict de interese atunci când exercitarea impartială si obiectivă a functiilor oricărei persoane în baza prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si/sau a acordului specific de pregătire este compromisă din motive care privesc familia, viata afectivă, afinitatea politică sau natională, interesul economic sau orice alt interes împărtăsit cu o altă parte.

 

ARTICOLUL 9

Proprietatea/Utilizarea rezultatelor/Dreptul de autor

 

9.1. Cu exceptia cazurilor când se stipulează explicit altfel, dreptul de proprietate asupra rezultatelor activitătilor de pregătire desfăsurate în baza prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si/sau a acordurilor specifice de pregătire, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală si dreptul de proprietate asupra materialelor de pregătire, rapoartelor si asupra altor documente legate de acestea vor apartine Frontex. Academia parteneră preia evidenta în numele Frontex.

9.2. Academiei partenere i se permite folosirea materialelor mentionate la alin. 9.1 după obtinerea permisiunii Frontex.

9.3. Academia parteneră poate folosi logoul Frontex de comun acord cu Frontex.

 

ARTICOLUL 10

Publicitate

 

10.1. Cu exceptia cazului în care Frontex solicită altfel, orice comunicare sau publicare de către Academia parteneră privind activitătile de pregătire, inclusiv materialele de pregătire, va indica faptul că actiunea a primit finantare din partea UE prin Frontex si a fost desfăsurată sub conducerea Frontex.


10.2. Orice comunicare sau aducere la cunostinta opiniei publice de către Academia parteneră, în orice formă si prin orice mijloace, va indica faptul că răspunderea apartine numai autorului si că Frontex nu este responsabil pentru nicio posibilă utilizare a informatiilor continute.

10.3. Toate comunicările cu presa în ceea ce priveste prezentul acord-cadru pe linie de pregătire si/sau orice acord specific de pregătire, precum si în privinta implementării acestora trebuie să fie pregătite împreună cu Unitatea de informare si transparentă a Frontex, prin intermediul Unitătii de pregătire Frontex.

 

ARTICOLUL 11

Confidentialitatea

 

11.1. Schimbul de date si informatii se va desfăsura în conformitate cu legislatia natională existentă si cu legislatia UE.

11.2. Academia parteneră si Frontex îsi asumă responsabilitatea să păstreze confidentialitatea oricărui document, oricărei informatii sau a oricărui alt material aflat în legătură directă cu obiectul prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si/sau al acordului specific de pregătire care sunt în mod corespunzător clasificate ca fiind confidentiale, dacă divulgarea ar putea aduce prejudiciu celeilalte părti. Părtile respectă această obligatie si după data expirării acestor acorduri.

 

ARTICOLUL 12

Suspendarea

 

12.1 Academia parteneră si/sau Frontex pot suspenda implementarea unei activităti de pregătire dacă circumstante de natură exceptională fac acest lucru imposibil sau extrem de dificil, în special în situatiile de fortă majoră. Acestea se informează reciproc, fără întârziere, furnizând toate motivele si detaliile necesare, precum si data prevăzută pentru reluarea activitătii.

12.2. Dacă Frontex nu denuntă acordul specific de pregătire, Academia parteneră va relua implementarea de îndată ce circumstantele permit acest lucru si va informa Frontex în mod corespunzător despre aceasta. Durata activitătii de pregătire va fi prelungită cu o perioadă echivalentă cu durata suspendării.

 

ARTICOLUL 13

Forta majoră

 

13.1. Forta majoră înseamnă orice situatie exceptională imposibil de anticipat sau orice eveniment care depăseste controlul părtilor, care le împiedică pe oricare dintre acestea să îsi îndeplinească oricare dintre obligatiile lor care decurg din acordurile încheiate, care nu poate fi atribuită erorii sau neglijentei vreuneia dintre părti si se dovedeste insurmontabilă în ciuda tuturor precautiilor adecvate. Defectiuni ale echipamentului sau ale materialelor sau întârzieri în punerea acestora la dispozitie (cu exceptia cazurilor de fortă majoră), litigii de muncă, greve sau dificultăti financiare nu pot fi invocate drept situatii de fortă majoră de către partea care nu îsi poate îndeplini obligatiile.

13.2. O parte care se confruntă cu un caz de fortă majoră informează cealaltă parte, fără întârziere, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalent, precizând natura fortei majore, durata probabilă si efectele preconizate ale acesteia.

13.3. Niciuna dintre părti nu este responsabilă de încălcarea obligatiilor sale în conformitate cu acordul semnat, dacă aceasta este împiedicată de la îndeplinirea acestor obligatii prin fortă majoră. Părtile vor depune orice efort în scopul minimizării oricărei daune cauzate de forta majoră.

13.4. Activitătile în curs de desfăsurare pot fi suspendate în conformitate cu art. 12.

 

ARTICOLUL 14

Atribuirea contractelor

 

Dacă Academia parteneră încheie propriile contracte pentru a sprijini o activitate de pregătire în baza unui acord specific de pregătire, Academia parteneră va respecta prevederile si principiile regulilor relevante privind achizitia publică si principiile managementului financiar eficient.

 

ARTICOLUL 15

Atribuirea/Transferul

 

15.1. Solicitările către Frontex nu pot fi transferate.

15.2. În circumstante exceptionale, atunci când situatia justifică acest lucru, Frontex poate autoriza atribuirea către o parte tertă a acordului specific de pregătire si a oricăror plăti ce decurg din acesta, în urma unei cereri scrise în acest sens, în care se vor indica motivele, din partea Academiei partenere. Dacă Frontex este de acord, trebuie să facă cunoscut, în scris, acordul său înainte ca atribuirea propusă să aibă loc. În absenta autorizării mai sus mentionate sau în cazul nerespectării acestor termeni, atribuirea nu trebuie să fie pusă în aplicare si nu va avea niciun efect asupra Frontex. În niciun caz o astfel de atribuire nu va absolvi Academia parteneră de obligatiile sale fată de Frontex.

 

ARTICOLUL 16

Denuntarea acordului specific de pregătire

 

16.1. De către Academia parteneră

În cazurile foarte bine justificate, Academia parteneră poate denunta oricând acordul specific de pregătire, prin transmiterea către Frontex a unui preaviz în scris de 60 de zile, precizând motivele imposibilitătii de a realiza activitătile de pregătire pentru care a fost semnat acordul specific de pregătire, fără a fi obligată să furnizeze vreo despăgubire din acest motiv.

În cazul în care nu sunt furnizate motivele sau dacă acestea nu sunt acceptabile în mod obiectiv, Frontex poate solicita rambursarea partială sau totală a sumelor deja plătite în conformitate cu acordul specific de pregătire în baza rapoartelor de implementare si a declaratiilor financiare aprobate de Frontex, proportional cu gravitatea esecurilor în cauză si după ce a permis Academiei partenere să îsi prezinte observatiile.

16.2. De către Frontex

Frontex poate decide denuntarea acordului specific de pregătire, fără nicio obligatie din partea sa cu privire la plata vreunei despăgubiri, în următoarele situatii:

a) în cazul unei schimbări a situatiei juridice, financiare, tehnice, organizationale sau de proprietate a Academiei partenere, care este de natură să afecteze în mod considerabil prezentul acord-cadru pe linie de pregătire si acordul specific de pregătire sau să pună la îndoială decizia semnării prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si/sau acordurile specifice de pregătire corespunzătoare;

b) în cazul în care Academia parteneră nu reuseste să îndeplinească o obligatie importantă care îi revine în conformitate cu prezentul acord-cadru pe linie de pregătire sau cu acordul specific de pregătire, inclusiv anexele la acestea;

c) în caz de fortă majoră, notificată în conformitate cu art. 13, sau dacă o actiune a fost suspendată ca rezultat al unor circumstante exceptionale, notificate în conformitate cu art. 13.1;

d) în cazul în care Academia parteneră se face răspunzătoare de o gravă abatere profesională, dovedită prin orice mijloace;

e) în cazul în care Academia parteneră nu si-a îndeplinit obligatiile cu privire la plata contributiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor în conformitate cu prevederile legale ale tării în care este stabilită;


f) în cazul în care Academia parteneră este subiectul unei acuzări care are valoare de resjudicata pentru fraudă, coruptie, implicare într-o organizatie criminală sau pentru orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale UE;

g) în cazul în care Academia parteneră a dat declaratii false sau prezintă rapoarte care nu corespund realitătii în scopul obtinerii finantării prevăzute în acordul specific de pregătire.

16.3. Procedura de denuntare

Procedura de denuntare este initiată printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau un echivalent al acesteia.

În cazurile la care s-a făcut referire la alin. 2 lit. a) si b), Academia parteneră are la dispozitie 30 de zile pentru a-si prezenta observatiile si pentru a lua orice măsură necesară în scopul asigurării îndeplinirii în continuare a obligatiilor sale conform acordului specific de pregătire. În cazul în care Frontex nu confirmă acceptarea acestor observatii prin înaintarea unei aprobări scrise în termen de 30 de zile de la primirea acestora, procedura de denuntare continuă să se desfăsoare.

În cazul în care notificarea este trimisă, denuntarea produce efecte la sfârsitul perioadei de notificare, care va începe de la data la care este primită notificarea cu privire la decizia Frontex de denuntare.

În cazul în care nu este transmisă notificarea la care se face referire la alin. 2 lit. c)-g), denuntarea produce efecte din ziua următoare datei la care este primită notificarea cu privire la decizia Frontex de denuntare.

16.4. Efectele denuntării

În cazul denuntării, plătile efectuate de către Frontex vor fi limitate la costurile eligibile suportate efectiv de către Academia parteneră până la data la care denuntarea produce efecte, în conformitate cu art. 22. Costurile legate de angajamentele curente, care nu trebuie să fie îndeplinite până după denuntare, nu sunt luate în considerare.

Academia parteneră are la dispozitie 45 de zile de la data la care denuntarea produce efecte, după cum a fost notificată de Frontex, ca să realizeze o solicitare de plată finală în conformitate cu acordul specific de pregătire. În cazul în care nu se primeste solicitarea pentru plata finală în această perioadă, Frontex nu va rambursa cheltuielile suportate de către Academia parteneră până la data denuntării si va recupera orice sumă a cărei utilizare nu este fundamentată de rapoarte de implementare si de declaratii financiare aprobate de Frontex.

 

ARTICOLUL 17

Penalităti financiare

 

Prevederile articolelor relevante din Regulamentul financiar general4 si Regulile de implementare5 a Regulamentului financiar general se vor aplica prin analogie în cazurile de declaratii false, erori substantiale, nereguli, fraudă sau încălcare gravă a obligatiilor contractuale sau de altă natură.


4 Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 248 din 16 septembrie 2002, p.1, cu modificările ulterioare.

5 Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Eurotom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L357 din 31 decembrie 2002, p.1, cu modificările ulterioare.

ARTICOLUL 18

Acorduri aditionale

 

18.1. Orice amendament la prezentul acord-cadru pe linie de pregătire trebuie să facă obiectul unui acord suplimentar scris. Niciun acord verbal nu poate angaja părtile în acest sens.

18.2. Acordul aditional nu poate să aibă drept scop sau ca efect operarea de schimbări ale prezentului acord-cadru pe linie de pregătire care ar putea pune la îndoială semnarea acordului specific de pregătire ori ar putea duce la un tratament inegal.

18.3. Dacă cererea de modificare este formulată de către Academia parteneră, aceasta trebuie să o trimită către Frontex cu 20 de zile lucrătoare înainte ca aceasta să producă efecte si cu 15 zile lucrătoare înainte de data încheierii activitătii, exceptând cazurile justificate corespunzător de către Academia parteneră si acceptate de către Frontex.

 

ARTICOLUL 19

Solutionarea diferendelor

 

19.1. În cazul oricărui diferend sau litigiu în legătură cu interpretarea, aplicarea îndeplinirii prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si/sau a acordului specific de pregătire, Academia parteneră si Frontex vor depune toate eforturile în vederea solutionării unui astfel de diferend sau litigiu într-un mod amiabil.

19.2. În cazul în care diferendul nu poate fi solutionat într-un mod amiabil, diferendul se supune spre atentie Comitetului director al Frontex.

 

ARTICOLUL 20

Costuri

 

20.1. Costurile eligibile pentru activitătile de pregătire care vor fi acoperite de Frontex sunt costurile efective suportate de Academia parteneră care îndeplinesc următoarele criterii:

- sunt suportate în relatie cu activitatea specifică, asa cum este mentionat în acordul specific de pregătire;

- sunt suportate pe durata activitătii, asa cum este mentionat în acordul specific de pregătire;

- au legătură cu subiectul acordului specific de pregătire si sunt indicate în bugetul estimat anexat la acesta;

- sunt necesare în scopul desfăsurării activitătii care face obiectul acordului specific de pregătire;

- sunt identificabile si verificabile, în special, fiind înregistrate în evidenta contabilă a Academiei partenere si determinate în conformitate cu principiile de contabilitate aplicabile în tara în care este stabilită Academia parteneră si în conformitate cu practicile obisnuite de contabilitate a costurilor ale Academiei partenere;

- sunt în conformitate cu cerintele legislatiei aplicabile din domeniul fiscal si social;

- sunt rezonabile, justificate si în conformitate cu principiile de management financiar eficient, în special cu privire la economie si eficientă.

Procedurile interne de contabilitate si audit ale Academiei partenere trebuie să permită reconcilierea directă a costurilor si a venitului declarate în legătură cu activitatea, prin declaratiile contabile si prin documentele justificative corespunzătoare.

20.2. Lista detaliată a costurilor eligibile trebuie să fie inclusă în fiecare acord specific de pregătire individual.

20.3. Costurile administrative eligibile suportate de către Academia parteneră în vederea pregătirii, coordonării si finalizării activitătii sunt costurile care respectă conditia de eligibilitate descrisă în art. 20.1 si sunt rambursate 100%.

20.4. Următoarele costuri nu sunt considerate eligibile:

- randamentul capitalului;

- împrumutul si dobânzile aferente împrumutului;

- prevederi pentru pierderi sau responsabilităti potentiale viitoare;

- dobânda datorată;

- credite îndoielnice;

- pierderi în urma schimbului valutar;

- TVA, exceptând cazul în care Academia parteneră poate demonstra că nu îsi poate recupera TVA-ul conform legislatiei nationale în vigoare;

- costurile declarate de Academia parteneră si acoperite de o altă actiune sau de un alt program de lucru care primeste subventie din partea UE;

- cheltuieli excesive sau nechibzuite;

- costul de achizitionare a echipamentului, exceptând cazul în care se precizează altfel în acordul specific de pregătire.

 

ARTICOLUL 21

Solicitări de plată

 

21.1. Plată în avans

Avansul este destinat să acopere cheltuielile Academiei partenere cu privire la activitatea de pregătire. Se pot face una sau mai multe plăti în avans. Suma totală cumulativă a plătilor în avans nu trebuie să depăsească mai mult de 50% din suma totală prevăzută în acordul specific de pregătire. Plata avansului solicitat este efectuată în termen de 45 de zile de la primirea cererii de plată a avansului.

21.2. Plata soldului

Plata soldului se realizează după încheierea activitătilor de pregătire, în baza costurilor eligibile efective suportate pentru desfăsurarea acestor activităti. Plata poate fi efectuată sub forma unui ordin de recuperare, dacă plătile în avans anterioare depăsesc suma costurilor finale ale activitătii de pregătire în conformitate cu acordul specific de pregătire.

Pentru plata soldului trebuie să fie înaintate următoarele rapoarte si următoarea documentatie, în termen de 45 de zile după încheierea activitătii, cel mai târziu atunci când toate facturile au fost primite de la companiile desemnate:

- solicitare pentru plata finală;

- declaratie financiară finală a costurilor eligibile efective suportate, urmând structura bugetului estimat;

- documente financiare justificative care să ateste toate costurile suportate (facturi, chitante etc);

- raportul de încheiere a activitătilor de pregătire. Documentele care însotesc solicitarea de plată trebuie întocmite în conformitate cu prevederile relevante ale prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si ale acordului specific de pregătire, incluzând, unde este necesar, anexele la acestea. Academia parteneră certifică faptul că informatiile furnizate în solicitarea sa de plată sunt complete, sigure si exacte. Aceasta certifică de asemenea faptul că costurile suportate pot fi considerate eligibile conform prezentului acord-cadru pe linie de pregătire si acordului specific de pregătire, că toate chitantele au fost declarate si că solicitarea sa de plată este fundamentată pe documente justificative adecvate care pot fi verificate.

 

ARTICOLUL 22

Prevederi generale privind plătile

 

22.1. Plătile se efectuează de către Frontex în euro, în conformitate cu regula de rambursare de 100%. Academia parteneră trimite solicitările de plată, inclusiv declaratiile financiare aflate la baza acestora, în euro. Orice conversie a costurilor efective în euro se efectuează de către Academia parteneră la indicele financiar stabilit de Comisia Europeană si publicat pe site-ul web al acesteia, aplicabil în ziua realizării costului.

22.2. Plătile sunt efectuate în termen de 45 de zile de la primirea solicitărilor de plată. Plătile efectuate de Frontex sunt considerate a fi efectuate la data debitării acestora din contul Frontex în conformitate cu Regulamentul financiar al Frontex.

22.3. Frontex poate suspenda oricând perioada pentru plată prevăzută în acordul specific de pregătire, informând Academia parteneră că solicitarea de plată nu poate fi îndeplinită, fie pentru că nu e în conformitate cu prevederile acordurilor comune, fie pentru că trebuie prezentate documente justificative corespunzătoare, fie pentru că există suspiciuni cu privire la faptul că unele cheltuieli din declaratia financiară nu sunt eligibile si sunt efectuate verificări suplimentare.

22.4. De asemenea, Frontex poate suspenda oricând plătile sale dacă Academia Parteneră a încălcat sau se presupune că a încălcat prevederile prezentului acord-cadru pe linie de pregătire sau ale acordului specific de pregătire, în special în urma controalelor si a auditurilor prevăzute la art. 25.

22.5. Frontex informează Academia parteneră de orice astfel de suspendare printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau echivalent.

22.6. Suspendarea plătilor intră în vigoare la data transmiterii avizului de către Frontex. Perioada de plată rămasă reîncepe de la data înregistrării unei solicitări de plată întocmite corespunzător, atunci când sunt primite documentele justificative solicitate sau la finalul perioadei de suspendare notificate de Frontex.

22.7. Academia parteneră are la dispozitie două luni de la data notificării de către Frontex a sumei finale din acordul specific de pregătire, care stabileste suma de plată a soldului sau a ordinului de recuperare, ori, în lipsa acesteia, de la data la care a fost încasată plata soldului, ca să solicite informatii în scris referitoare la determinarea costurilor finale, oferind motive pentru orice dezacord. După această dată nu vor mai fi luate în considerare astfel de solicitări. Frontex se angajează să răspundă în scris în termen de două luni de la data primirii solicitării de informatii, motivând răspunsul său. Această procedură nu prejudiciază dreptul Academiei partenere de a contesta decizia luată de Frontex. În conformitate cu legislatia UE în acest domeniu, astfel de contestatii trebuie să fie depuse în termen de două luni după notificarea deciziei către solicitant sau, în lipsa acesteia, după data la care solicitantul a aflat despre decizie.

 

ARTICOLUL 23

Determinarea finantării finale

 

23.1. Suma totală plătită Academiei partenere de către Frontex nu poate depăsi suma maximă a finantării stabilite în acordul specific de pregătire, chiar dacă costurile eligibile totale efective realizate depăsesc costurile eligibile totale estimate specificate în bugetul estimat, anexat acestui acord.

23.2. În cazul în care costurile eligibile efective realizate la finalul activitătii sunt mai mici decât costurile eligibile totale estimate, contributia Frontex se limitează la costurile eligibile efective realizate, asa cum este precizat la art. 20.

23.3. Astfel, Academia parteneră este de acord cu faptul că finantarea se limitează la suma necesară pentru a echilibra încasările si cheltuielile si că aceasta nu poate produce, în nicio formă, profit pentru aceasta.

Încasările efective care vor fi luate în considerare sunt acelea care au fost stabilite, generate sau confirmate la data la care solicitarea de plată este întocmită de Academia parteneră. În scopul prezentului articol, sunt luate în considerare doar costurile eligibile efective care se încadrează în categoriile stabilite în acordul specific de pregătire si în anexele la acesta.

Orice surplus determinat în acest fel duce la o reducere corespunzătoare a sumei prevăzute în acordul specific de pregătire.


În cazul în care suma totală a plătilor deja efectuate depăseste suma prevăzută în acordul specific de pregătire, Frontex emite un ordin de recuperare pentru surplus.

 

ARTICOLUL 24

Recuperare

 

24.1. În cazul în care orice sumă este plătită în mod nejustificat Academiei partenere sau în cazul în care recuperarea este justificată în baza prevederilor prezentului acord-cadru pe linie de pregătire sau ale acordului specific de pregătire, Academia parteneră se angajează să restituie către Frontex suma respectivă, în conditiile si la orice dată pe care o specifică.

24.2. În cazul în care Academia parteneră nu returnează până la data scadentă stabilită de Frontex suma datorată, aceasta va avea o dobândă la rata aplicată de Banca Centrală Europeană operatiunilor sale principale de refinantare, asa cum este publicată în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în prima zi a lunii în care plata era scadentă, majorată cu 3,5 puncte procentuale. Dobânda se plăteste pentru perioada de timp scursă din ziua următoare expirării termenului-limită de plată până în ziua plătii. Orice plată partială acoperă mai întâi dobânda.

24.3. Sumele care vor fi returnate către Frontex pot fi compensate din orice fel de sume datorate Academiei partenere, după informarea corespunzătoare a acesteia. Nu este necesar consimtământul prealabil al Academiei partenere. Acest fapt va afecta optiunea părtilor de a fi de acord cu plata în rate.

24.4. Comisioanele bancare suportate în legătură cu rambursarea sumelor datorate către Frontex sunt suportate integral de Academia parteneră.

 

ARTICOLUL 25

Controale si audituri

 

25.1. Academia parteneră se obligă să furnizeze orice informatii detaliate solicitate de Frontex sau de orice altă institutie sau persoană din afară autorizată de Frontex.

25.2. Academia parteneră trimite către Frontex toate documentele originale împreună cu raportul de încheiere, în special evidentele contabile si fiscale, sau, în cazuri exceptionale ori justificate în mod corespunzător, copii legalizate ale documentelor legate de prezentul acord-cadru pe linie de pregătire si acordul specific de pregătire. În cazul în care Academia parteneră trimite doar copii ale documentelor mai sus mentionate, documentele originale pot face obiectul controlului financiar si de audit în termen de 5 ani.

25.3. Frontex îsi rezervă dreptul de a efectua procedurile de recuperare, dacă este cazul.

25.4. Academia parteneră se angajează să permită personalului Frontex si personalului extern autorizat de Frontex dreptul corespunzător de acces la locurile si sediile în care se desfăsoară activitătile si la toate informatiile, inclusiv la informatiile în format electronic, necesare în scopul desfăsurării unor astfel de audituri, pentru cazurile prevăzute la art. 25.2 pe scurt.

25.5. În temeiul Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2.185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele si inspectiile la fata locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunitătilor Europene împotriva fraudei si a altor abateri si al Regulamentului (CE) nr. 1.073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate, de asemenea, să desfăsoare controale si inspectii la fata locului, conform procedurilor stabilite de legislatia UE pentru protejarea intereselor financiare ale UE împotriva fraudelor si altor nereguli. Acolo unde este necesar, constatările inspectiei pot duce la decizii de recuperare adoptate de către Frontex.

25.6. Curtea de Conturi are aceleasi drepturi ca si Frontex, în special dreptul de acces, în ceea ce priveste controalele si auditurile.

Semnat la Varsovia la 27 mai 2010, în două exemplare originale în limba engleză.

 

Pentru Academia parteneră,

Ioan Buda,

inspector general al Politiei de Frontieră

Pentru Frontex,

Erik Berglund,

directorul Diviziei de Consolidare a Capacitătii Institutionale

 

Anexa I Declaratia de parteneriat

 

Anexa II Acord specific de pregătire (model)


 

 

ANEXA I

la acordul-cadru pe linie de pregătire

 

DECLARATIE DE PARTENERIAT

 

Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (denumită în continuare Frontex) si Inspectoratul General al Politiei de Frontieră (denumit în continuare Academia) au stabilit următoarele:

01 - Prezenta declaratie este încheiată în cadrul unei relatii de cooperare formalizate, în desfăsurare, între Frontex si Academie.

02 - Frontex si Academia au convenit asupra preconditiilor unui parteneriat care va fi stabilit între părti (Academia si Frontex/pregătire) pentru tema specifică „Tările terte - si pregătirea generală a politistilor de frontieră".

03 - În ceea ce priveste paragrafele 1 si 2 ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2.007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agentiei Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, sprijinul partenerilor pentru Frontex va fi întreprins prin:

a) desfăsurarea activitătilor de pregătire, a modulelor de pregătire si a materialelor de pregătire conform paragrafului 1 art. 5 leg. cit. sub conducerea si egida Frontex;

b) organizarea si desfăsurarea conferintelor, a activitătilor de pregătire si a activitătilor de management al proiectului (referitor la paragraful 2 art. 5 leg. cit.) în domeniul „Tările terte - si pregătirea generală a politistilor de frontieră" sub conducerea si egida Frontex.

04 - Frontex si Academia vor desemna persoane de contact în scopul stabilirii si mentinerii contactului direct si realizării activitătilor mai sus mentionate.

05 - Frontex va finanta activitătile asa cum s-a mentionat anterior în art. 03; în cazul parteneriatului, Academia plăteste anticipat activitătile, Frontex va rambursa costurile suportate.

Procedura administrativă de rambursare va face obiectul unui acord specific.

 

Realizat în Varsovia

si

Bucuresti

30 ianuarie 2008

 

6 februarie 2008

Agentia Frontex

 

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Ilkka Laitinen,

 

Nelu Pop,

director executiv

 

inspector general

 

ANEXA II

la acordul-cadru pe linie de pregătire

 

ACORD SPECIFIC DE PREGĂTIRE

 

Având în vedere acordul-cadru pe linie de pregătire, în baza Declaratiei de parteneriat, semnat între Inspectoratul General al Politiei de Frontieră (denumit în continuare Academia) si Agentia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (denumită în continuare Frontex),

organizarea următoarelor activităti specifice de pregătire a fost stabilită între parteneri.

Acordul specific de pregătire (STA) este semnat între parteneri si prevede următoarele:

STA...........................................

Academia..........................................................(denumită în continuare Academia), reprezentată de:......................................................................................................, pe de o parte,

si

Unitatea de pregătire Frontex,

Rondo ONZ 1, 00-124 Warsaw, Poland,

Reprezentant: Reinhard M.M. LINTNER,

reprezentată de: comandant Markku HALONEN,

pe de altă parte,

au decis după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Scopul prezentului acord

 

1. Prezentul acord este încheiat în contextul organizării proiectelor Frontex................

2. Academia va desfăsura demersuri practice în legătură cu organizarea activitătilor de pregătire:

a)...................;

b)...................;

c)...................;

d)...................,

toate sub conducerea Unitătii de pregătire Frontex din..............

3. Academia va depune toate eforturile în vederea pregătirii si sprijinirii desfăsurării activitătilor stabilite, actionând în deplina sa responsabilitate.


4. Costurile suportate de către Academie vor fi rambursate de către Frontex, în conformitate cu art. 3.

 

ARTICOLUL 2

Durata activitătii, perioada de pregătire a acesteia si perioada postpregătire

 

1. Activitătile se vor desfăsura în perioada începând cu:

a)...............;

b)................;

c)................; si

d)................

2. Perioada de implementare determină perioada de eligibilitate pentru finantarea din partea Frontex.

3. În functie de forta de muncă implicată pentru pregătirea activitătii, pentru desfăsurarea propriu-zisă a activitătii si pentru perioada de după desfăsurarea activitătii, s-a convenit si va fi rambursată suma de ............ euro/zi/ofiter, asa cum este prevăzut în amendamentul din anexa la Declaratia de parteneriat:

a).....zile de pregătire: ......ofiteri/zi; ......zile de activitate propriu-zisă:.......ofiteri/zi;......zi postpregătire:......ofiteri/zi  = ......zile lucrătoare;

b)......zile lucrătoare;

c)......zile lucrătoare;

d)......zile lucrătoare.

 

ARTICOLUL 3

Finantare

 

1. Costurile totale pentru activitătile care urmează să se desfăsoare sunt estimate la suma de.........euro. O prezentare detaliată a costurilor estimate este arătată în anexa I.

2. Frontex finantează 100% costurile reale rezultate, asa cum este prezentat în detaliu în anexa I, cu respectarea plafoanelor Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 4

Modalităti de plată

 

1. Plătile se fac în conformitate cu acordul-cadru pe linie de pregătire, cu Declaratia de parteneriat si anexele sale.

2. Plătile se fac în euro, în contul bancar al Academiei, asa cum este indicat mai jos:

Numele băncii:...........

Adresa filialei:............

Denumirea exactă a titularului de cont:............

Cod de cont IBAN:...................

 

ARTICOLUL 5

Ordinea prioritătilor si anexe

 

Termenii stabiliti în prezentul acord se aplică cu precădere fată de cei din anexe.

 

Anexe:

Anexa I: Buget estimat

Anexa II: Declaratia financiară finală (model)

Anexa III: Solicitare de plată în avans (model)

Anexa IV: Solicitare de plată finală (model)

 

Negociat de către:

 

 

În numele Academiei partenere:

 

 

Pentru Unitatea de pregătire Frontex:

Manager de proiect:

 

 

 

Data

 

 

 

 

Pentru Academia parteneră

Pentru Frontex

 

 

Reprezentant autorizat

Ofiter autorizator

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................

[semnătura]

 

 

 

 

...........................................

[semnătura]

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.