MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 496/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 496         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

143. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

783. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

144. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

784. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

153. - Lege privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice

 

793. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice

 

156. - Lege pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

796. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

157. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

797. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

158. - Lege pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

798. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

159. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

799. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

10.938/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov

 

10.940/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianta Socialistă, Bucuresti

 

10.941/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 6, Bucuresti

 

10.942/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sectorul 3, Bucuresti

 

10.943/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat -Organizatia Judeteană Bacău

 

10.946/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

10.947/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

10.949/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

10.950/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

10.951/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Cluj

 

10.952/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Brasov

 

10.953/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov

 

11.000/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Galati

 

11.052/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sectorul 2, Bucuresti

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33 din 7 aprilie 2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 16 aprilie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 143.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 783.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 17 martie 2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 144.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 784.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„29) tulburarea linistii locatarilor între orele 22,00-8,00 si 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuintele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinatia de locuinte ori situat în imediata vecinătate a acestora;".

2. Articolele 4 si 5 se abrogă.

3. La articolul 7, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Contraventiile se constată de către primar, împuternicitii acestuia, de către ofiterii sau agentii de politie ori de către ofiterii, maistrii militari si subofiterii din jandarmerie, precum si, pentru faptele constatate în zona specifică de competentă, de către politistii de frontieră."

4. Articolul 10 se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 153.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 793.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) De prevederile alin. (3) beneficiază si persoanele fizice care au facilitătile prevăzute de Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni, cu modificările si completările ulterioare, precum si membrii formelor de proprietate asociative prevăzute de lege."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 156.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 796.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - (1) Autoritătile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a afisa la sediul acestora si, după caz, pe pagina proprie de internet lista autorizatiilor cărora li se aplică procedura aprobării tacite din


domeniul de activitate al autoritătilor respective, precum si, pentru fiecare tip de autorizatie, următoarele informatii:".

2. La articolul 4, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate într-o formă clară, indicându-se exemple concrete. Autoritătile administratiei publice vor elabora ghiduri privind procedura de autorizare si constituirea documentatiei care stă la baza emiterii unei autorizatii.

(4) Autoritătile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii au obligatia de a furniza o copie cuprinzând informatiile prevăzute la alin. (1), la cererea oricărei persoane interesate."

3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităti a administratiei publice de a îndeplini obligatiile prevăzute la alin. (1) si (3) constituie abatere si atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat."

4. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

„(31) La depunerea cererii privind eliberarea sau reînnoirea autorizatiei, solicitantul va primi, în scris, din partea autoritătii administratiei publice, pe lângă numărul si data înregistrării cererii, si informatii exprese cu privire la termenul legal de solutionare a acesteia, cu mentiunea că cererea respectivă este supusă sau nu procedurii aprobării tacite.

(32) Informatiile prevăzute la alin. (31) se transmit si în cazul în care este posibilă depunerea cererilor în versiune electronică."

5. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) în situatia în care solicitantul s-a adresat, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2), autoritătii administratiei publice în cauză, acesta îi aduce la cunostintă existenta cazului de aprobare tacită cu privire la orice act supus aprobării tacite, potrivit legii, si solicită totodată eliberarea, prin registratura autoritătii respective, a unui document oficial prin care să se confirme faptul că nu a fost eliberat, în termenul prevăzut de lege, niciun răspuns cu privire la solicitarea sa.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) permite solicitantului desfăsurarea unei activităti, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii si se eliberează în termen de 5 zile de la solicitare.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) tine loc de autorizatie în toate situatiile, inclusiv în fata organelor de control, cu exceptia autorizatiei care este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege.

(4) în cazul în care autoritatea administratiei publice respective nu răspunde sau refuză să elibereze documentul prevăzut la alin. (1), prin care permite desfăsurarea unei activităti, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, precum si în cazul în care autorizatia este validă numai în formă standard, expres reglementată de lege, solicitantul se poate adresa instantei judecătoresti, potrivit procedurii stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă."

6. La articolul 9, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Instanta va solutiona cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cu citarea părtilor."

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Reclamantul depune la instantă, anexată la cererea de chemare în judecată, copia cererii de autorizare purtând numărul si data înregistrării la autoritatea administratiei publice pârâte, însotită de întreaga documentatie depusă la aceasta, precum si de mentiunile prevăzute la art. 6 alin. (31)."

8. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) în cazul în care, după obtinerea documentului oficial prin care se permite desfăsurarea unei activităti, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administratiei publice constată neîndeplinirea unor conditii importante prevăzute pentru eliberarea autorizatiei, aceasta nu va putea anula documentul, ci va notifica de îndată titularului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, neregularitătile constatate, modul de remediere a tuturor deficientelor identificate, precum si termenul în care titularul trebuie să respecte această obligatie. Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile si începe să curgă de la primirea notificării."

Art. II. - Obligatia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se duce la îndeplinire în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 157.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 797.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Terenurile situate în intravilanul localitătilor, rămase la dispozitia autoritătilor administratiei publice locale, de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori, trec în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale respective, în baza certificatului de vacantă succesorală eliberat de notarul public. În acest sens, secretarul unitătii administrativ-teritoriale are obligatia ca, în termen de 30 de zile de la înregistrarea fiecărui deces al persoanelor respective, să comunice camerei notarilor publici competente datele prevăzute la art. 68 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, în vederea dezbaterii procedurii succesorale. Neîndeplinirea de către secretarul unitătii administrativ-teritoriale a obligatiei prevăzute în prezentul alineat se sanctionează administrativ, potrivit legii.

(2) Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevăzute la alin. (1), din proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale respective în proprietatea privată a acestora, este interzisă si se sanctionează cu nulitatea absolută."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 158.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 798.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 2 din 20 ianuarie 2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 26 ianuarie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 159.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 799

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia judeteană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov pentru anul 2009.

Constatări:

În perioada controlată, Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Ilfov nu a obtinut venituri din sursele prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

În perioada controlată nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar-contabilă.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.938/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Alianta Socialistă, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării Partidului Alianta Socialistă, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Alianta Socialistă, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 18.208,00 lei si donatii în sumă de 14.700,00 lei.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului Alianta Socialistă, Bucuresti, actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectarea planului de conturi pentru persoane juridice fără scop patrimonial, utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, si achizitionarea unui registru unic de control.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.940/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 6, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 6, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 6, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 1.725,00 lei.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 6, Bucuresti, actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.941/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sectorul 3, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Sectorul 3, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul Conservator - Sectorul 3, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 5.330,00 lei.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului Conservator - Sectorul 3, Bucuresti, actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.942/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Bacău au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 59.034,29 lei si alte venituri în sumă de 69,53 lei.

Nu au fost identificate abateri de la legislatia în vigoare privind finantarea partidelor politice.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.943/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 10.327,00 lei si donatii ale persoanelor fizice în sumă de 1.042,00 lei.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu reglementările în vigoare si întocmirea situatiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.946/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de către Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din alte venituri în sumă de 0,46 lei, reprezentând dobânzi bancare.

II. Recomandări:

A fost recomandat Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Judeteană Vâlcea să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu reglementările în vigoare si să întocmească situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.947/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2009.

I. Constatări:

În perioada supusă controlului, Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Caras-Severin nu a realizat venituri.

II. Recomandări:

A fost recomandată Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Caras-Severin utilizarea registrelor de contabilitate obligatorii în concordantă cu destinatia acestora, pentru a se permite, în orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.949/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat – Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 2.733,00 lei si alte venituri în sumă de 1.750,00 lei.

II. Recomandări:

A fost recomandată Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin utilizarea în contabilitatea proprie a conturilor cuprinse în planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial si inventarierea anuală a patrimoniului filialei.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.950/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 17.088,10 lei, donatii în sumă de 49.132,95 lei si alte venituri în sumă de 1.584,24 lei.

În urma controlului s-a constatat că nu fost respectate prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare. Conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare, acest fapt constituie contraventie si s-a sanctionat cu amendă în valoare de 5.000 lei.

II. Recomandări:

Afost recomandat Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Cluj să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.951/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 102.311,51 lei si donatii în sumă de 191.400,00 lei.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Brasov să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să utilizeze în continuare formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, să efectueze cel putin o dată pe an inventarierea elementelor de activ si de pasiv si să urmărească si să respecte termenele la care se înaintează Autoritătii Electorale Permanente situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.952/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 317.000,00 lei, donatii în sumă de 32.759,63 lei si alte venituri în sumă de 30,57 lei.

Nu au fost identificate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

II. Recomandări:

A fost recomandată Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov întocmirea situatiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 10.953/1.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Galati pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Galati au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 398.719,50 lei, donatii în cuantum de 546.264,20 lei, din care: donatii ale persoanelor fizice în sumă de 328.964,00 lei si donatii ale persoanelor juridice în sumă de 217.300,20 lei, si alte venituri în sumă de 1.298,85 lei.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar-contabil.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Galati organizarea si conducerea contabilitătii în conformitate cu reglementările legale în vigoare si respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 11.000/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sectorul 2, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna iunie s-a efectuat controlul finantării la Partidul Conservator - Sectorul 2, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

În perioada controlată, Partidul Conservator - Sectorul 2, Bucuresti, nu a obtinut venituri din sursele prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului Conservator - Sectorul 2, Bucuresti, actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 11.052/1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.