MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 500/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 500         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

624. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

288. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind informarea consumatorilor de către prestatorii de servicii de transport în regim de închiriere de autovehicule

 

987/619. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la 31 martie 2010

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Valoarea de inventar si caracteristicile bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului înscrise la pozitiile M.E.F nr. 153680, 153681, 153682, 153683, 153684, 153685, 153686, 153687, 153688, 153689, 153690, 153691, 153693, 153694, 153695, 153696, 153697, 153698, 153699, 153700, 153701, 153702, 153703, 153704, 153705, 153706, 153707, 153708, 153709, 153710, 153711, 153712, 153713, 153714, 153715, 153716, 153717, 153718, 153719, 153720, 153721,

153722, 153723, 153725, 153726, 153727, 153728, 153729, 153730, 153731, 153732, 153733, 153734, 153735, 153736, 153737, 153738, 153739, 153740, 153741 si 153742, vecinătătile bunurilor imobile înscrise la pozitiile M.E.F. nr. 153705, 153706, 153707 si 153708, precum si suprafata bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului înscrise la pozitiile M.E.F. nr. 153698, 153703, 153704, 153734 si 153741 se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării, a corectării caracteristicilor si a efectuării lucrărilor de cadastru, în conditiile legii.

2. Se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului imobilele înscrise la pozitiile M.E.F. nr. 153692 si 153724.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 624.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA",

pentru care se modifică denumirea, descrierea tehnică si valoarea de inventar

 

Elemente de identificare

Nr. M.E.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică

actuală:

închiriere/concesiune/

date cu titlu gratuit

Tip bun

Baza legală

În administrare/ concesionare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

153680

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE CENTRUL DE DIRIJARE AL ZBORURILOR BUCURESTI

S = 25.224,4449 m2

N - ICPPP

V - str. Ghe. Ionescu Sisesti

S - str. Ion Ionescu de la Brad

E - ICPPP, ANSV S.A.

România, Bucuresti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1

1997

85.367.635,00

H.G. nr. 74/26.01.1991,

H.G. nr. 731/11.11.1992,

H.G. nr. 580/26.10.1993,

H.G. nr. 364/21.07.1997

Încheiere nr. 2.926/27.04.2005

administrare

încheiere nr. 2.926/ 27.04.2005 dat cu titlu gratuit

Imobil

153681

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE  RADIOMARKER INTERMEDIAR ILS

S = 2.499,2571 m2

N - str. Ion Ionescu de la Brad

V - Proprietăti particulare

S - str. Somesul Rece

E - str. Brodi na

România, Bucuresti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 7-9, sectorul 1

1999

8.986.000,00

H.G. nr. 73/5.02.1999

Încheiere nr. 2.923/2.03.2005

administrare

încheiere nr. 2.923/ 2.03.2005 dat cu titlu gratuit

Imobil

153682

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE CENTRUL DE EMISIE STEFĂNESTI

S = 21.279,6613m2

N - Drum exploatare 129

V - Drum exploatare 136

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Ilfov, comuna Voluntari, satul Pipera, tarlaua T26, parcela A463/1

1991

1.123.885,20

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr (FN)/1993 cu R A Aeroport International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153683

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADAR PRIMAR si SECUNDAR CU RAZĂ LUNGĂ DE ACTIUNE

THOMSON

S = 2.508,6000 m2

N - Semtest Balotesti

V - Semtest Balotesti

S - Drum exploatare 17

E - Semtest Balotesti

România, judetul Ilfov, comuna Mogosoaia, tarlaua T60, parcela Ce 15

1991

132.491,70

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr (FN)/1993 cu R A Aeroport International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153684

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE  RADIOFARUL ÎNDEPĂRTAT OTOPENI DIRECTIA 81-R (RADAR MSSR)

S = 15.111,8036 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Drum exploatare 206

E - Drum exploatare 206

România, judetul Ilfov, orasul Buftea, tarlaua 38, parcela 351

1993

822.686,55

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr (FN)/1993 cu R A Aeroport International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

153685

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE VOR/DMESTREJNIC S = 1.155,5400 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Prahova, comuna Târgusorul Vechi, satul Strejnicu, tarlaua T27, parcela Ce 155/53/1

1991

117.176,00

H.G.nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport International Bucuresti Otopeni

încheiere nr. 13.342/25.05.2005

administrare

încheiere nr. 13.342/ 25.05.2005 dat cu titlu gratuit

Imobil

153686

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE

VOR/DME FLORESTI-

STOENESTI

S = 1.381,6300 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Giurgiu, comuna Floresti-Stoenesti, satul Floresti, tarlaua T37/A141, parcela Ce 141/1

1991

182.500,00

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport International Bucuresti Otopeni

încheiere nr. 5.875/26.05.2005

administrare

încheiere nr. 5.875/ 26.05.2005 dat cu titlu gratuit

Imobil

153687

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR DE RUTĂ FLORESTI-STOENESTI S = 2.576,97 m2

N - Drum exploatare 142

V- Consiliul Local Floresti-Stoenesti

S - Proprietăti particulare

E - Drum exploatare 142

România, judetul Giurgiu, comuna Floresti-Stoenesti, satul Floresti, tarlaua T38, parcela Ce 148/2

1991

340.378,00

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport International Bucuresti Otopeni

încheiere nr. 5.876/26.05.2005

administrare

încheiere nr. 5.876/ 26.05.2005 dat cu titlu gratuit

Imobil

153688

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR DE RUTĂ TÂRGU JIU

S = 7.515,5900 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - str. Frăsinet

E - Proprietăti particulare

România, judetul Gorj, comuna Preajba, tarlaua 16, parcelele P12, P13, P14, P15, P16, P17

1991

256.431,93

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport International Bucuresti Otopeni (proces-verbal încheiat cu Aeroportul Craiova)

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153689

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE VOR/DME TÂRGU JIU

S = 1.695,2408 m2

N -S.C.P.C. Târgu Jiu

V -S.C.P.C. Târgu Jiu

S -S.C.P.C. Târgu Jiu

E -S.C.P.C. TârguJiu

România, judetul Gorj, comuna Preajba, tarlaua 125, parcela P10, P11

1991

57.841,58

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr (FN)/1993 cu R.A. Aeroport International Bucuresti Otopeni (proces-verbal încheiat cu Aeroportul Craiova)

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil


153690

8.29.06

Teren

INCINTĂ CURTE RADIOFAR APROPIAT BĂNEASA DIRECTIA 71°

S = 1.750,0938 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - str. Dobrogeanu Gherea

E - Proprietăti particulare

România, Bucuresti, sectorul 1,

str. Dobrogeanu Gherea nr. 100

1993

5.917.975,00

Preluat prin H.G. nr. 74/1991,

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 381/1993 cu RA. Aeroport

International Bucuresti Băneasa

Încheiere nr. 2.925/2.03.2005

administrare

încheiere nr. 2.925/ 2.03.2005 dat cu titlu gratuit

Imobil

153691

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE

RADAR TMA

S = 9.359,2883 m2

N - CN Aeroport International Henri Coandă Bucuresti – SA

V-Aeroport International Henri Coandă Bucuresti – SA

S -Aeroport International Henri Coandă Bucuresti – SA

E -Aeroport International Henri Coandă Bucuresti - SA

România, judetul Ilfov, orasul Otopeni, tarlaua T 5, parcela Ce 512

1993

679.483,70

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr

(FN)/1993 cu RA. Aeroport

International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153693

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT OTOPENI DIRECTIA 261 °L S = 9.925,3596 m2

N - Proprietăti particulare

V-Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E -Proprietăti particulare

România, judetul Ilfov, comuna Tunari, tarlaua 20, parcela Ce 52/1

1993

648.523,00

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr

(FN)/1993 cu RA. Aeroport

International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153694

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT OTOPENI DIRECTIA 261 °R S = 9.880,0816 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Ilfov, comuna Tunari, satul Dimieni, tarlaua 14, parcela Ce 74

1993

358.646,90

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr

(FN)/1993 cu RA. Aeroport

International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153695

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT OTOPENI DIRECTIA 81 °L S = 9.967,5512 m2

N - Izlaz

V-Izlaz

S - Proprietăti particulare

E-De 329

România, judetul Ilfov, comuna Corbeanca, satul Tamasi, tarlaua 58, parcela A220/100

1993

542.733,10

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr

(FN)/1993 cu RA. Aeroport

International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153696

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT OTOPENI DIRECTIA 261 °L S = 9.927,0000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Ilfov, comuna Stefănestii de Jos, tarlaua 22, parcela 64

1993

144.141,20

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr

(FN)/1993 cu RA. Aeroport

International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

153697

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOGONIOMETRU UUS OTOPENI DIRECTIA 81 °L

S = 594,7620 m2

N - Proprietăti particulare

V-Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Ilfov, orasul Otopeni, tarlaua 8, parcela Ce 8/2

1993

38.861,62

H.G.nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr

(FN)/1993 cu R.A. Aeroport

International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153698

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT OTOPENI

DIRECTIA 81 °R

(MILITARI)

S = 6.441,0000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Ilfov, orasul Otopeni, tarlaua 9, parcela Cc140

1993

433.949,10

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr

(FN)/1993 cu R.A. Aeroport

International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153699

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT OTOPENI DIRECTIA 81 °L (BALOTESTI) S = 6.013,4593 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E-M.Ap.N.

România, judetul Ilfov, orasul Otopeni, tarlaua 5, parcela A 31

1993

392.919,50

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr

(FN)/1993 cu R.A. Aeroport

International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153700

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR

ÎNDEPĂRTAT OTOPENI DIRECTIA 261°R

S = 10.070,6834 m2

N - Consiliul Local Dascălu

V - Consiliul Local Dascălu

S - Consiliul Local Dascălu

E - Consiliul Local Dascălu

România, judetul Ilfov, comuna Dascălu, tarlaua Cc228/2, Cc228/3, parcela 63

1993

438.678,80

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol fără număr (FN)/1993cuR.A Aeroport International Bucuresti Otopeni

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153701

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR

ÎNDEPĂRTAT BĂNEASA

DIRECTIA 71°

S = 10.265,6442 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S -De115 E - Proprietăti particulare

România, judetul Ilfov, comuna Dragomiresti-Vale, tarlaua 34, parcela 3

1993

745.285,50

Preluat prin H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 381/1993 cu R.A. Aeroport International Bucuresti Băneasa

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153702

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT BĂNEASA DIRECTIA 251°

S = 9.958,9282 m2

N - Drum exploatare

V -Drumul Negru

S -Drumul Negru

E - Proprietăti particulare

România, judetul Ilfov, comuna Voluntari, satul Pipera, intravilan

1993

2.169.055,00

Preluat prin H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 381/1993 cu R.A. Aeroport International Bucuresti Băneasa

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil


153703

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR

ÎNDEPĂRTAT BĂNEASA DIRECTIA 251°

S = 10.179,6727 m2

N - Proprietăti particulare

V - Drum exploatare 290

S - Drum exploatare 295/4

E- A295

România, judetul Ilfov, comuna Afumati, tarlaua 81, parcela 295/1

1993

3.442.232,00

Preluat prin H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 381/1993 cu R.A. Aeroport International Bucuresti Băneasa încheiere nr. 6.889/7.02.2006

administrare

încheiere nr. 6.889/ 7.02.2006 dat cu titlu gratuit

Imobil

153704

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR RUTĂ DEVA

S = 1.846,0000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Hunedoara, orasul Simeria, nr.topo 68/16/9-7

1991

43.698,00

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992, CF nr. 569/a din 14.05.2002

administrare

CF nr. 569/a din

14.05.2002

dat cu titlu gratuit

Imobil

153705

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR

ÎNDEPĂRTAT

S = 16.114,5200 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Arad, comuna Sântoma

1993

5.448,00

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol nr. 81/1993 cu Regia Autonomă Aeroport Arad

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153706

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOMARKER

S = 204,4000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Arad, municipiul Arad

1993

9.658,00

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol nr. 81/1993 cu Regia Autonomă Aeroport Arad

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153707

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT

S = 9.953,8800 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Arad, municipiul Arad

1993

3.363,00

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol nr. 81/1993 cu Regia Autonomă Aeroport Arad

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153708

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOGONIOMETRU

S = 881,5800 m2

N -Penitenciar Arad

V -Penitenciar Arad

S -Penitenciar Arad

E -Penitenciar Arad

România, judetul Arad, municipiul Arad

1993

41.757,00

H.G. nr. 74/1991, H.G. nr. 731/1992 si Protocol nr. 81/1993 cu Regia Autonomă Aeroport Arad

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153709

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE DVOR/DME GALATI (SENDRENI)

S = 6.942,0000 m2

N - Păsune Primăria Sendreni

V -Cimitir Sendreni

S - Drum si post trafo

E - Drum

România, judetul Galati, comuna Sendreni, tarlaua 65, parcela 396-398

1993

44.200,00

H.G. nr. 74/1991 si Protocol nr. 49/1993 cu Regia Autonomă

Aeroport Bacău încheiere

nr. 13.852/24.12.2003

administrare

încheiere nr. 13.852/ 24.12.2003 dat cu titlu gratuit

Imobil

153710

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT PE DIRECTIA 184° S = 9.936,6000 m2

N –SCAgroindTours Constanta

V –SCAgroindTours Constanta

S –SCAgroindTours Constanta

E –SCAgroindTours Constanta

România, judetul Constanta, comuna Târgusor, tarlaua 157, parcela PS903

1993

25.736,00

H.G. nr. 731/92 si Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul International Constanta - Mihail Kogălniceanu

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

153711

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT PE DIRECTIA 184°

S = 9.971,5400 m2

N -SCAgroindTours Constanta

V - SC Lazar

S - SC Lazar

E - Consiliul Local Mihail Kogălniceanu

România, judetul Constanta,

Comuna Mihail Kogălniceanu,

parcela PS741

1993

58.732,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul International Constanta-Mihail Kogălniceanu

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153712

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR DE PANTĂ ILS

DIRECTIA 184°

S = 268,0100 m2

N-Aeroport Mihail Kogălniceanu

V -Aeroport Mihail Kogălniceanu

S-Aeroport Mihail Kogălniceanu

E-Aeroport Mihail Kogălniceanu

România, judetul Constanta,

Comuna Mihail Kogălniceanu,

tarlaua TDS

1993

1.656,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul International Constanta-Mihail Kogălniceanu

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153713

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR DE DIRECTIE ILS DIRECTIA 184°

S = 81,8800 m2

N-Aeroport Mihail Kogălniceanu

V -Aeroport Mihail Kogălniceanu

S-Aeroport Mihail Kogălniceanu

E-Aeroport Mihail Kogălniceanu

România, judetul Constanta, comuna Mihail Kogălniceanu, tarlaua TDS

1993

387,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul International Constanta-Mihail Kogălniceanu

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153714

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT PE DIRECTIA 004°

S = 8.422,1600 m2

N - MApN, Cazarma 888MK

V - MApN, Cazarma 888MK

S - MApN, Cazarma 888MK

E - Consiliul Local M. Kogălniceanu

România, judetul Constanta,

Comuna Mihail Kogălniceanu,

tarlaua TDS

1993

97.613,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul International Constanta-Mihail Kogălniceanu

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153715

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT PE DIRECTIA 004°

S = 8.549,0139 m2

N - Ferma 11 Nazarcea

V- Ferma 11 Nazarcea

S - SC Hortis Euxin - S.R.L.

E - Drum exploatare 357

România, judetul Constanta, orasul Ovidiu, parcela AGI 368

1993

107.034,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul International Constanta-Mihail Kogălniceanu

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153716

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE VOR/DME

RADIOFAR DE RUTĂ

S = 1.510,7700 m2

N - SC Nazarcea SA

V - SC Nazarcea SA

S - SC Nazarcea SA

E - SC Nazarcea SA

România, judetul Constanta, orasul Ovidiu, parcela AGI 408

1993

17.241,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul International Constanta-Mihail Kogălniceanu

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil


153717

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE CENTRUL DE DIRIJARE AL ZBORURILOR CONSTANTA S = 9.699,3900 m2

N-Aeroport Mihail Kogălniceanu

V -Aeroport Mihail Kogălniceanu

S-Aeroport Mihail Kogălniceanu

E-Aeroport Mihail Kogălniceanu

România, judetul Constanta,

Comuna Mihail Kogălniceanu,

tarlaua TDS

1992

364.018,00

Protocolul M34/16.09.1992dela M.Ap.N, cazarma 888MK

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153718

8.29.06

Teren

INCINTĂ CURTE CENTRUL DE DIRIJARE AL ZBORURILOR CONSTANTA (parcare)

S = 1.032,8980 m2

N - CDZ Constanta

V - Sapte Costel Ciprian si Asociatii

S-Aeroport Mihail Kogălniceanu

E-Aeroport Mihail Kogălniceanu

România, judetul Constanta,

Comuna Mihail Kogălniceanu,

tarlaua TDS

1992

39.900,00

Protocolul M34/16.09.1992dela M.Ap.N, cazarma 888MK încheiere nr. 11.328/24.05.2006

administrare

încheiere nr. 11.328/24.05.2006 dat cu titlu gratuit

Imobil

153719

8.29.06

Teren

INCINTĂ CURTE CAP

RADAR SRE

S = 2.042,8200 m2

N-Aeroport Mihail Kogălniceanu

V -Aeroport Mihail Kogălniceanu

S-Aeroport Mihail Kogălniceanu

E-Aeroport Mihail Kogălniceanu

România, judetul Constanta,

Comuna Mihail Kogălniceanu,

tarlaua TDS

1992

18.202,00

Protocolul M34/16.09.1992dela M.Ap.N, cazarma 888MK

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153720

8.29.06

Teren

INCINTĂ CURTE REPARTITOR CABLU TELECOMANDĂ

S = 965,6800 m2

N-Aeroport Mihail Kogălniceanu

V -Aeroport Mihail Kogălniceanu

S-Aeroport Mihail Kogălniceanu

E-Aeroport Mihail Kogălniceanu

România, judetul Constanta,

Comuna Mihail Kogălniceanu,

tarlaua TDS

1992

7.371,00

Protocolul M34/16.09.1992dela M.Ap.N, cazarma 888MK

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153721

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE OBSERVATOR METEO

S = 1.020,0000 m2

N-Aeroport Mihail Kogălniceanu

V -Aeroport Mihail Kogălniceanu

S-Aeroport Mihail Kogălniceanu

E-Aeroport Mihail Kogălniceanu

România, judetul Constanta,

Comuna Mihail Kogălniceanu,

tarlaua TDS

1993

9.088,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 145/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul International Constanta-Mihail Kogălniceanu

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153722

8.29.06

Teren

INCINTĂ CURTE RADIOFAR

ÎNDEPĂRTAT

S = 2.830,2604 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Str. Între Lacuri

România, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Între Lacuri nr. 22

1993

958.728,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 55/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

153723

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT S = 962,4756 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - str. Orăstie

România, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Orăstie nr. 31

1993

230.139,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 55/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153725

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE

CENTRU DE EMISIE

(CDZCLUJ)

S = 9.634,9660 m2

N - Consiliul Local Cluj

V -Consiliul Local Cluj

S - Str. Trotusului

E - str. Dâmbovita

România, judetul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Trotusului nr. 2

1993

3.263.768,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 55/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Cluj-Napoca

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153726

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT

S = 9.555,0100 m2

N - Proprietăti particulare
V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Maramures, orasul Tăutii-Măgherăusi, localitatea Busag

1993

46.366,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 513/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare Sentinta civilă nr. 3.080/31.05.1999

administrare

Sentinta civilă

nr. 3.080/31.05.1999

dat cu titlu gratuit

Imobil

153727

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOGONIOMETRU

S = 1.008,0000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Maramures, orasul Tăutii-Măgherăusi, localitatea Busag

1993

40.905,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 513/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare Sentinta civilă nr. 3.080/31.05.1999

administrare

Sentinta civilă

nr. 3.080/31.05.1999

dat cu titlu gratuit

Imobil

153728

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR

ÎNDEPĂRTAT

S = 10.651,0000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Satu Mare, comuna Pomi, satul Borlesti

1993

20.053,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 513/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil

153729

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT

S = 2.996,8500 m2

N - Drum pământ

V - IAS Ferma Dancu

S - IAS Ferma Dancu

E - IAS Ferma Dancu

România, judetul Iasi, municipiul Iasi, intravilan extins

1993

334.406,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 150/1993 cu Regia Autonomă

Aeroportul Iasi încheierea

nr. 27.610/28.06.2006

administrare

încheierea

nr. 27.610/28.06.2006

dat cu titlu gratuit

Imobil

153730

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT

S = 9.962,0000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Bihor, sos. Oradea-Cetariu km 3

1993

189.280,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 515/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Oradea

administrare

dat cu titlu gratuit

Imobil


153731

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT, RADIOGONIOMETRU,

DVOR/DME

S = 12.836,7798 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga (fără număr)

1993

57.220,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare Sentinta civilă nr. 165/16.01.2006

administrare

Sentinta civilă

nr. 165/16.01.2006

dat cu titlu gratuit

Imobil

153732

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR

ÎNDEPĂRTAT

S = 10.488,2239 m2

N - Drum asfalt

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Satu Mare, comuna Păulesti

1993

211.780,00

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare Sentinta civilă nr. 4.195/13.10.2006

administrare

Sentinta civilă nr. 4.195/ 13.10.2006 dat cu titlu gratuit

Imobil

153733

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOMARKER S = 143,3922 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Sibiu, municipiul Sibiu, Sibiu Triaj CFR km 389+900

1993

29.217,89

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Sibiu încheierea

nr. 5.700/13.06.1995

administrare

încheierea nr. 5.700/ 13.06.1995 dat cu titlu gratuit

Imobil

153734

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR ÎNDEPĂRTAT SI CENTRU DE EMISIE S = 12.872,8594 m2

N - Str. Oituz

V -Grădinită

S - Proprietăti particulare

E - Str. Hipodromului

România, judetul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Oituz nr. 25

1993

6.484.747,92

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Sibiu încheierea nr. 9.342/1937 încheierea nr. 1.231/1950 încheierea nr. 3.107/1958

administrare

încheierea

nr. 9.342/1937

încheierea

nr. 1.231/1950

încheierea

nr. 3.107/1958 dat

cu titlu gratuit

Imobil

153735

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT S = 3.072,3000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Drum pământ

E - Proprietăti particulare

România, judetul Sibiu,

municipiul Sibiu, str. Tumisor

(fostă Str. Rosmarinului)

1993

623.375,81

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul FN/1993 cu Regia Autonomă

Aeroportul Sibiu încheierea

nr. 5.701/13.06.1995

administrare

încheierea nr. 5.701/ 13.06.1995 dat cu titlu gratuit

Imobil

153736

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT S = 1.839,0000 m2

N - Consiliul Judetean Suceava

V -Consiliul Judetean Suceava

S - Consiliul Judetean Suceava

E - Consiliul Judetean Suceava

România, judetul Suceava, orasul Salcea

1993

12.436,97

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 61/1993 cu Regia Autonomă

Aeroportul Suceava încheierea

nr. 2.644/19.12.2003

administrare

încheierea nr. 2.644/ 19.12.2003 dat cu titlu gratuit

Imobil

153737

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADAR PRECIZIE S = 578,0000 m2

N - Consiliul Judetean Suceava

V -Consiliul Judetean Suceava

S - Consiliul Judetean Suceava

E - Consiliul Judetean Suceava

România, judetul Suceava, orasul Salcea

1993

4.033,61

H.G. nr. 731/1992 si Protocolul nr. 61/1993 cu Regia Autonomă

Aeroportul Suceava încheierea

nr. 2.644/19.12.2003

administrare

încheierea nr. 2.644/ 19.12.2003 dat cu titlu gratuit

Imobil


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

153738

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE OBSERVATOR METEO S = 3.107,0000 m2

N - Consiliul Judetean Suceava

V -Consiliul Judetean Suceava

S - Consiliul Judetean Suceva

E - Consiliul Judetean Suceava

România, judetul Suceava, orasul Salcea

1993

20.840,34

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 61/1993 cu Regia Autonomă Aeroportul Suceava încheierea nr. 2.644/ 19.12.2003

administrare

încheierea nr. 2.644/ 19.12.2003 dat cu titlu gratuit

Imobil

153739

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIOFAR APROPIAT S =10.580,5000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Tulcea,

Comuna M. Kogălniceanu,

tarlaua 20, parcela A163

1993

58.198,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 43/1993 cu Regia Autonomă

Aeroportul Tulcea încheierea

nr. 5.602/11.10.2000 încheierea

nr. 5.603/11.10.2000

administrare

Încheierea nr. 5.602/

11.10.2000 încheierea

nr. 5.603/ 11.10.2000

dat cu titlu gratuit

Imobil

153740

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE RADIO

GONIOMETRU

S = 274,5000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Tulcea,

Comuna M. Kogălniceanu,

tarlaua 20, parcela A156

1993

1.208,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 43/1993 cu Regia Autonomă

Aeroportul Tulcea încheierea

nr. 5.600/11.10.2000 încheierea

nr. 5.601/11.10.2000

administrare

Încheierea nr. 5.600/

11.10.2000 încheierea

nr. 5.601/ 11.10.2000

dat cu titlu gratuit

Imobil

153741

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE

RADIOFAR

ÎNDEPĂRTAT

S = 10.481,5000 m2

N - Proprietăti particulare

V - Proprietăti particulare

S - Proprietăti particulare

E - Proprietăti particulare

România, judetul Tulcea,

Comuna M. Kogălniceanu,

tarlaua 56, parcela A683

1993

30.396,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 43/1993 cu Regia Autonomă

Aeroportul Tulcea încheierea

nr. 5.598/11.10.2000 încheierea

nr. 5.599/11.10.2000

administrare

Încheierea nr. 5.598/

11.10.2000 încheierea

nr. 5.599/ 11.10.2000

dat cu titlu gratuit

Imobil

153742

8.29.06

Teren

INCINTA CURTE CENTRUL DE EMISIE S = 9.953,0000 m2

N - Consiliul Local M. Kogălniceanu V -Consiliul Local M. Kogălniceanu S - Consiliul Local M. Kogălniceanu E - Consiliul Local M. Kogălniceanu

România, judetul Tulcea,

Comuna M. Kogălniceanu,

tarlaua 20, parcela A165

1993

81.769,00

H.G.nr. 731/1992 si Protocolul nr. 43/1993 cu Regia Autonomă

Aeroportul Tulcea încheierea

nr. 5.596/11.10.2000 încheierea

nr. 5.597/11.10.2000

administrare

Încheierea nr. 5.596/11.10.2000

Încheierea nr. 5.597/11.10.2000

dat cu titlu gratuit

Imobil


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind informarea consumatorilor de către prestatorii de servicii de transport în regim de închiriere de autovehicule

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1), art. 8, art. 18-19 si art. 66 lit. e)din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si Referatul nr. 1/676 din 30 aprilie 2010 al Directiei generale supraveghere piată,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru corecta informare a consumatorilor si pentru a le da acestora posibilitatea să opteze în cunostintă de cauză pentru alegerea serviciilor care intră sub incidenta Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările si completările ulterioare, operatorii economici care prestează alte activităti decât transportul în regim de taxi sunt obligati să informeze consumatorul în mod complet, corect si precis cel putin referitor la următoarele elemente:

a) numele si prenumele conducătorului auto;

b) numărul autorizatiei de prestare a serviciului;

c) numărul de înmatriculare a autovehiculului utilizat;

d) data următoarei verificări tehnice;

e) tipul de carburant utilizat;

f) dacă autovehiculul a fost implicat în accidente majore;

g) tariful per kilometru/unitate de timp;

h) cost tarif prestarea serviciului conducătorului auto;

i) cost stationare;

j) cantitatea si costul carburantului utilizat;

k) dacă pasagerii sunt asigurati în caz de accident si în ce mod;

l) costurile accesorii traseului utilizat la cererea consumatorului (taxe de autostradă, taxe pod, taxe acces, taxe parcare, taxe trecere bac etc);

m) costuri de reparatie a autovehiculului ce îi revin consumatorului.

Art. 2. - Operatorii economici care oferă acest tip de servicii de transport în regim de închiriere, fără conducător auto, complementar informatiilor prevăzute la art. 1 vor informa în prealabil consumatorul prin înmânarea unui exemplar al contractului-cadru utilizat, care va contine obligatoriu următoarele informatii:

a) conditiile generale de contractare a serviciului;

b) costurile de închiriere cu/fără conducător auto;

c) tipul autovehiculului, număr de usi, culoarea, anul fabricatiei;

d) cantitatea de carburant existentă în rezervor;

e) numărul real de kilometri al autovehiculului închiriat, prezentat prin rotunjire la 5.000 km;

f) modalitatea detaliată de tarifare, număr de kilometri inclusi în interiorul localitătii si în afara localitătii;

g) consumul real de carburant în regim urban/extraurban al autovehiculului;

h) perioada minimă si maximă de închiriere (pe kilometru sau pe unitate de timp);

i) termenul minim de înlocuire a masinii închiriate cu alta, din cauze tehnice independente de consumator, fără costuri suplimentare pentru consumator;

j) costurile aferente reparatiilor imputabile consumatorului de către operatorul economic, la încetarea contractului si predarea masinii, fără a face obiectul asigurării, în baza unui deviz întocmit de service-ul autorizat care are contract cu operatorul economic si acceptat de consumator;

k) modalitatea de predare-primire a autovehiculului;

l) starea generală a autovehiculului în momentul predării;

m) costurile aferente asigurărilor necesare consumatorului;

n) modalitatea de repartizare a costurilor aferente reparatiilor efectuate din initiativa consumatorului pe durata închirierii si fără de care autovehiculul nu ar mai fi putut fi utilizat conform obiectului contractului;

0) modalitatea de solutionare a neîntelegerilor.

Art. 3. - (1) Operatorii economici care oferă acest tip de servicii de transport în regim de închiriere, cu conducător auto, complementar informatiilor prevăzute la art. 1, vor informa consumatorul prin intermediul unei plachete afisate la loc vizibil în interiorul autovehiculului despre:

a) precizarea „Acesta nu este TAXI" scrisă cu majuscule, la începutul paginii cu caractere a căror mărime este de două ori mai mare decât restul textului;

b) numele si prenumele conducătorului auto;

c) numărul autorizatiei de prestare a serviciului;

d) numărul de înmatriculare a autovehiculului utilizat;

e) tipul de carburant utilizat;

f) tariful per kilometru/unitate de timp;

g) cost stationare;

h) costurile suplimentare traseului, dacă este cazul (taxe de autostradă, taxe pod, taxe acces, taxe parcare, taxe trecere bac etc);

i) data următoarei verificări tehnice;

j) dacă autovehiculul a fost implicat în accidente majore;

k) tariful perceput pentru prestarea serviciului efectuat de conducătorul auto;

l) dacă pasagerii sunt asigurati în caz de accident si în ce mod.

(2) Mărimea fontului utilizat pe placheta prevăzută la alin. (1) este Times New Roman 20 Bold, astfel ca informatiile să fie lizibile si usor de citit.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 288.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 987 din 2 iulie 2010

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 619 din 1 iulie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la 31 martie 2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7.296/2010 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 913 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. VII alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul sănătătii în vederea descentralizării, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la data de 31 martie 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Plata obligatiilor se efectuează din sumele aprobate în bugetul Ministerului Sănătătii de la bugetul de stat, alocate prin transfer în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - Plata obligatiilor se realizează în ordine cronologică, esalonat pe o perioada de 90 de zile, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 4. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii si cele care se transferă, potrivit legii, în reteaua autoritătilor administratiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadentă la data de 31 martie 2010

 

1. În sensul prezentei metodologii, obligatiile de plată cuprind sumele datorate furnizorilor de medicamente, materiale sanitare, altor furnizori de bunuri si servicii achizitionate, care sunt la 31 martie 2010 neachitate la termenul de scadentă de către unitătile sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii, precum si de către cele care, potrivit legii, se transferă autoritătilor administratiei publice locale.

2. Sunt recunoscute ca obligatii de plată contravaloarea produselor, bunurilor si serviciilor care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice si sunt evidentiate la data de 31 martie 2010 în contabilitatea unitătilor sanitare cu paturi, pe baza documentelor justificative, avizate si aprobate de persoanele în drept.

3. Unitătile sanitare cu paturi care îndeplinesc conditiile mentionate la pct. 2 au obligatia ca, în termen de 5 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, să prezinte casei de asigurări de sănătate situatia pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligatiile de plată peste termenul de scadentă, înregistrate în evidenta contabilă si rămase neachitate până la data de 31 martie 2010.

4. Situatia mentionată la pct. 3 se întocmeste potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie, pe răspunderea managerului si a conducătorului compartimentului financiar-contabil de la nivelul fiecărei unităti sanitare cu paturi, care vor semna pentru exactitatea si realitatea datelor transmise, certificând totodată faptul că produsele, bunurile si serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice si în cadrul prevederilor bugetare aprobate.

5. La nivelul fiecărui judet, în termen de 3 zile calendaristice de la data depunerii situatiilor de către unitătile sanitare cu paturi, o comisie mixtă constituită din directorul coordonator al directiei de sănătate publică si, respectiv, presedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, în calitate de presedinti ai comisiei, precum si din 1-2 specialisti de la nivelul


celor două institutii va analiza dacă situatiile mentionate la pct. 3 transmise de fiecare unitate sanitară cu paturi au fost avizate si certificate prin semnătură de persoanele mentionate la pct. 4, atestându-se faptul că sunt îndeplinite conditiile în vederea efectuării plătilor.

6. Constatările comisiilor ca urmare a analizei efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de constatare pentru sumele de plată, denumite în continuare procese-verbale.

7. Procesele-verbale vor fi întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, si vor fi semnate de presedintii si membrii comisiei mixte de la nivelul fiecărui judet.

8. Procesele-verbale se emit în 4 exemplare originale si se transmit după cum urmează:

- un exemplar Ministerului Sănătătii;

- un exemplar Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- un exemplar rămâne la nivelul casei de asigurări de sănătate teritoriale, însotit de situatia mentionată la pct. 3;

- un exemplar rămâne la nivelul comisiei mixte.

9. Procesele-verbale transmise caselor de asigurări de sănătate însotite de situatiile mentionate la pct. 3 sunt documente care stau la baza actelor aditionale la contractele de furnizare a serviciilor spitalicesti care se încheie între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare cu paturi.

10. Procesele-verbale transmise Casei Nationale de Asigurări de Sănătate stau la baza solicitărilor lunare de deschidere de credite bugetare adresate Ministerului Sănătătii.

11. În limita creditelor bugetare deschise, pe baza documentelor mentionate si a actelor aditionale încheiate, casele de asigurări de sănătate virează în contul unitătii sanitare cu paturi sumele aferente efectuării plătilor către furnizori.

12. Unitătile sanitare cu paturi au obligatia să prezinte caselor de asigurări de sănătate, în termen de 48 de ore de la data efectuării plătilor, situatia pe furnizori a obligatiilor stinse, copii ale ordinelor de plată si ale extraselor de cont.

13. Lunar, până la sfârsitul acestei actiuni, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va transmite Ministerului Sănătătii situatia centralizatoare pe judete a plătilor efectuate pentru stingerea obligatiilor.

14. Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin directiile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate, supraveghează modul de derulare si de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare către furnizorii de bunuri si servicii peste termenul de scadentă la data de 31 martie 2010.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Spitalul .........................

Judetul .........................

 

 

Situatia obligatiilor de plată peste termenul de scadentă la 31 martie 2010, pe categorii de furnizori

- model -

 

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Codul fiscal

Numărul si data facturii

Data scadentei facturii

Valoarea

- lei -

Categorii de produse, bunuri si servicii livrate

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

În coloana 7 se vor mentiona produsele, bunurile si serviciile livrate, grupate în 3 categorii, după cum urmează: medicamente, materiale sanitare, alte bunuri si servicii.

În situatie nu se cuprind obligatiile de plată peste termenul de scadentă provenite din cheltuielile de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale, consolidări, extinderi, modernizări, dotări cu echipamente medicale, ale unitătilor sanitare, alocate în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie din bugetele locale.

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Certificăm pe propria răspundere că produsele, bunurile si serviciile cuprinse în prezenta situatie au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice si în cadrul prevederilor bugetare aprobate.

 

Manager,

......................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

......................................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Comisia mixtă a judetului.............

 

Proces-verbal de constatare pentru sumele de plată

- model -

 

Încheiat astăzi,..................

 

Comisia mixtă formată din doamna/domnul...................................., presedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate..........................., si doamna/domnul................................, director coordonator al Directiei de Sănătate Publică............, în calitate de presedinti ai comisiei, precum si doamna/domnul..............., din partea Casei de Asigurări de Sănătate..................., si doamna/domnul........................., din partea Directiei de Sănătate Publică.........................., în calitate de membri ai comisiei,

în urma analizei situatiei obligatiilor de plată înregistrate peste termenul de scadentă la data de 31 martie 2010, au constatat următoarele:

- unitătile sanitare cu paturi din judet au întocmit la termenul stabilit situatia obligatiilor de plată peste termenul de scadentă la 31 martie 2010, pe categorii de furnizori, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la metodologie;

- managerul si conducătorul compartimentului financiar-contabil al fiecărei unităti sanitare cu paturi au semnat situatia mai sus mentionată, certificând realitatea si exactitatea datelor;

- managerul si conducătorul compartimentului financiar-contabil au certificat pe propria răspundere că produsele, bunurile si serviciile din situatia prezentată au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice si în cadrul prevederilor bugetare aprobate.

Fată de cele de mai sus comisia stabileste că au fost îndeplinite conditiile pentru ca următoarelor unităti sanitare să li se aloce fondurile aferente plătii obligatiilor peste termenul de scadentă la 31 martie 2010:

1. Spitalul............................., total obligatii de plată.............................lei, din care:

- furnizori medicamente...................................lei;

- furnizori materiale sanitare............................lei;

- alti furnizori de bunuri si servicii...................lei.

2. Spitalul.........................................

Total judet obligatii în sumă de...................................lei, din care:

- furnizori medicamente......................................lei;

- furnizori materiale sanitare...............................lei;

- alti furnizori de bunuri si servicii.........lei.

Alte mentiuni*):.....................................................................................

Comisia mixtă ajudetului................................. Semnătura:

Doamna/Domnul............................, presedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate.............................

Doamna/Domnul............................, director coordonator al Directiei de Sănătate Publică.............................................

Doamna/Domnul............................, din partea Casei de Asigurări de Sănătate.............................................................

Doamna/Domnul............................, din partea Directiei de Sănătate Publică.................................................................

Data.........................................


*) Se vor enumera cazurile sau situatiile în care comisia constată că nu sunt îndeplinite conditiile pentru alocarea partială sau totală a sumelor aferente plătii obligatiilor peste termenul de scadentă la 31 martie 2010.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.