MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 510/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 510         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

173. - Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

832. - Decret pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

174. - Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava.

 

833. - Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

647. - Hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din judetele Timis, Constanta, Mures si Bacău si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităti - Programe de asistentă socială, parte a Proiectului de incluziune socială

 

648. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prin derogare de la dispozitiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 44.562 m2, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta lege, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu".

Art. 2. - Prin derogare de la dispozitiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor terenuri în suprafată totală de 141.993 m2, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta lege, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta".

Art. 3. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - La anexa nr. 2 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, punctele 5 si 9 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii de cercetare-dezvoltare care se reorganizează

Sediul

Suprafata de teren aflată în administrarea unitătii, indispensabilă activitătii de cercetare-dezvoltare- inovare

- ha -

Suprafata de teren aflată în administrarea unitătii de cercetare-dezvoltare, necesară multiplicării materialului biologic

- ha -

Localitatea

Judetul

„[...]

5.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor - Palas

Constanta

Constanta

1.557,76

-

[...]

9.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Cristian

Sibiu

530,48

-"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 173.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor suprafete totale de teren de 44.562 m2, aflate în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu"

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare

si categoria de folosintă

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si numărul cadastral

1.

Localitatea Sura Mică, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata (m2):

115

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

575/1

2.

Localitatea Sura Mică, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata (m2):

1.294

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

576/1

3.

Localitatea Sura Mică, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata (m2):

4.553

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

578/1

4.

Localitatea Cristian, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata (m2):

6.649

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

62/2

5.

Localitatea Cristian, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata (m2):

25.612

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

66/1/2

6.

Localitatea Cristian, judetul Sibiu Teren arabil situat în extravilan

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata (m2):

6.339

Nr. inventar MFP:

107512

Nr. cadastral:

236/2

Total suprafată:

44.562


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor suprafete totale de teren de 141.993 m2, aflate în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Nr.de identificare

M.F.P

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Judetul Constanta

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

153840

Suprafata = 18.956 m2

Categoria de folosintă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104244/2

2.

Judetul Constanta

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

153840

Suprafata = 51.751 m2

Categoria de folosintă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104715/2

3.

Judetul Constanta

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

153840

Suprafata = 40.542 m2

Categoria de folosintă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104215/2

4.

 

Judetul Constanta

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

153840

Suprafata = 9.945 m2

Categoria de folosintă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104230/2

5.

Judetul Constanta

Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

153840

Suprafata = 20.799 m2

Categoria de folosintă: A/extravilan

Nr. cadastral: 104711/2

Suprafata totală:

141.993 m2


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas - Constanta, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Sibiu", respectiv a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta", si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 832.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" – Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificările ulterioare, se aprobă:

a) transmiterea unui teren în suprafată de 3 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava, în vederea amenajării unui cimitir;

b) transmiterea unui teren în suprafată de 12,056 ha, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava, în vederea amenajării unui complex sportiv si a unui drum de acces.

(2) Schimbarea destinatiei prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) este interzisă si se sanctionează conform legii.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 3. - Suprafata de teren care rămâne în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se va diminua cu suprafetele de teren transmise potrivit art. 1.

Art. 4. - Anexa nr. 9.c) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înfiintarea unor statiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor statiuni de cercetare si productie agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 si 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. - Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 174.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Datele de identificare a terenului

Suprafete care se

Transmit

(ha)

Nr.de inventar la Ministerul Finantelor

Publice

Municipiul Suceava,

zona Tătărasi

Statul român, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

Municipiul Suceava, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava

Parcelă arabilă = 513/1

12

152065

Parcelă arabilă = 107/1

0,056

152065

Municipiul Suceava,

str. Grigore Alexandru Ghica, cartier Itcani

Statul român, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

Municipiul Suceava, în administrarea Consiliului Local al

Municipiului Suceava

Intravilan, parcelă constructii (suprafată totală 27,07 ha)

3

152065

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti" - Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 833.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei obiectivelor de investitii din judetele Timis, Constanta, Mures si Bacău si a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităti - Programe de asistentă socială, parte a Proiectului de incluziune socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităti - Programe de asistentă socială, parte a Proiectului de incluziune socială din judetele Timis, Constanta, Mures si Bacău, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2/1-2/5*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1 se face din împrumutul acordat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si de la bugetele locale, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 647.


*) Anexele nr. 2/1-2/5 sunt clasificate potrivit legii si se comunică numai institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii din cadrul Programului pentru persoane cu dizabilităti - Programe de asistentă socială, parte a Proiectului de incluziune socială

 

1. Centru de recuperare si reabilitare neuropshiatrică nr. 2 Lugoj

- Amplasament: Lugoj, Calea Făgetului nr. 158, judetul Timis

- Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Timis

2. Complex de 4 locuinte protejate de tip familial pentru persoane cu dizabilităti

- Amplasament: comuna Topraisar, judetul Constanta

- Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Constanta

3. Complex de 6 locuinte protejate de tip familial pentru persoane cu dizabilităti

- Amplasament: orasul Negru Vodă, Str. Silozului f.n., judetul Constanta

- Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Constanta

4. Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropshiatrică „Sf. Măria"

- Amplasament: comuna Brâncovenesti, Str. Castelului f.n., judetul Mures

- Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Mures

5. Complex de servicii comunitare format din: retea de 4 locuinte protejate de tip familial si centru de îngrijire si asistentă pentru persoane adulte cu dizabilităti

- Amplasament: comuna Filipesti, judetul Bacău

- Beneficiar: Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Bacău


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită a unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 52 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 20 de ani, Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie a unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Darea în folosintă gratuită se realizează conditionat de efectuarea reparatiilor capitale la partea din imobilul prevăzută la alin. (1) din fonduri proprii ale Ministerului Public, păstrarea locatiilor ocupate în prezent de către parchetul militar si popotă, precum si separarea retelelor de utilităti pe beneficiari.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în cuprinsul căruia vor fi înscrise si obligatiile părtilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 648.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în folosinta gratuită a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate

în administrarea Ministerului Apărării Nationale

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Mures,

orasul Târgu Mures,

bd. Târgu Mures nr. 43

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Nationale

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Nationale si în folosinta gratuită a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie

- imobil 462 - partial

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 104.105

Pavilionul C1:

- suprafata construită = 1.759,40 nÎ2

- suprafata desfăsurată = 4.507,60 ni2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructia = 4.159,40 m2


REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 334/2006*)
privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 29 august 2008, aprobată prin Legea nr. 91/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 14 aprilie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 334/2006 fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006 si a mai fost modificată si completată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, cu modificările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 251/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 3 iulie 2009;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2007, respinsă prin Legea nr. 290/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 2 octombrie 2009;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008, aprobată prin Legea nr. 4/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 20 februarie 2009;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2008 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, precum si pentru modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 30 mai 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea egalitătii de sanse în competitia politică si a transparentei în finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale.

(2) Finantarea publică sau privată nu poate urmări limitarea independentei partidelor politice.

(3) Finantarea activitătii partidelor politice se realizează numai în conditiile legii.

Art. 2. - Partidele politice pot detine, în conditiile legii, bunuri mobile si imobile care sunt necesare realizării activitătii specifice.

Art. 3. - (1) Sursele de finantare a activitătii unui partid politic sunt:

a) cotizatii ale membrilor de partid;

b) donatii, legate si alte liberalităti;

c) venituri provenite din activităti proprii, conform art. 12;

d) subventii de la bugetul de stat.

(2) Partidele politice nu pot avea si folosi alte surse de finantare decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Partidele politice au obligatia de a-si organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile în vigoare.

(4) Operatiunile de încasări si plăti ale partidelor politice se efectuează prin conturi bancare, în lei si în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(5) Veniturile realizate din activitătile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite si taxe.

 

CAPITOLUL II

Finantarea privată

 

SECTIUNEA 1

Cotizatii

 

Art. 4. - (1) Cuantumul cotizatiilor, repartizarea si utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu.

(2) Veniturile totale provenite din cotizatii sunt neplafonate.

(3) Suma cotizatiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăsi 48 de salarii minime brute pe tară. Salariul de bază minim brut pe tară luat ca referintă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Partidele politice au obligatia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor din cotizatii până la data de 31 martie a anului următor, precum si lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară.

(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele si prenumele membrului de partid, cetătenia, codul numeric personal, valoarea si data la care a fost plătită cotizatia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Donatii

 

Art. 5. - (1) Donatiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăsi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(2) În anul fiscal în care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru Parlamentul European sau alegerea Presedintelui României, plafonul va fi de 0,050% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(3) Donatiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe tară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donatiile primite de la o persoană fizică pot fi de până la 400 de salarii de bază minime brute pe tară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozitiilor alin. (2).

(5) Donatiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe tară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(6) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donatiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 1.000 de salarii de bază minime brute pe tară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozitiilor alin. (2).

(7) Suma totală a donatiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăsi limitele prevăzute la alin. (3) si (5).

(8) Valoarea justă a bunurilor mobile si imobile donate partidului, precum si a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donatiilor, în limitele prevăzute la alin. (1)-(5).

(9) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donatiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donatii partidelor politice, cu exceptia situatiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.

(10) La efectuarea donatiei, partidul politic are obligatia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaratii pe propria răspundere privind respectarea conditiei prevăzute la alin. (9).

(11) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donatiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic ori politic sau cu încălcarea dispozitiilor alin. (10).

Art. 6. - Reducerile de pret care depăsesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice si candidatilor independenti se vor considera donatii si se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 7. - (1) La primirea donatiei sunt obligatorii verificarea si înregistrarea identitătii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidential al acesteia.

(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidentială, în situatia în care donatia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe tară.

(3) Suma totală primită de un partid politic ca donatii confidentiale nu poate depăsi echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

Art. 8. - (1) Toate donatiile vor fi evidentiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu mentionarea datei la care au fost făcute si a altor informatii care să permită identificarea surselor de finantare.

(2) Donatiile de bunuri si servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la valoarea justă si stabilită în conditiile legii.

(3) Nu sunt considerate donatii activitătile prestate pe bază de voluntariat în conditiile legii.

Art. 9. - (1) Partidele politice au obligatia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice si juridice care au făcut într-un an fiscal donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară, precum si suma totală a donatiilor confidentiale primite până la data de 31 martie a anului următor.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să contină următoarele elemente:

a) pentru persoanele fizice: numele si prenumele donatorului, codul numeric personal, cetătenia, valoarea, felul donatiei si data la care a fost efectuată;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, felul donatiei si data la care a fost efectuată donatia.

Art. 10. - (1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane si tehnice apartinând institutiilor publice, regiilor autonome, companiilor nationale, societătilor comerciale sau societătilor bancare la care sunt actionari majoritari statul ori unităti administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activitătii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în conditiile stabilite de legile electorale.

(2) Partidele politice nu pot accepta donatii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori institutie publică, de ia o regie autonomă, de la o companie natională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori majoritar de stat.

(3) Este interzisă acceptarea donatiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.

(4) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (2) si (3) se confiscă si se fac venit la bugetul de stat.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si candidatilor independenti.

Art. 11. - (1) Acceptarea donatiilor din partea altor state ori a organizatiilor din străinătate, precum si din partea persoanelor fizice sau juridice străine este interzisă.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) donatiile constând în bunuri materiale necesare activitătii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizatii politice internationale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formatiuni politice aflate în relatii de colaborare politică. Pot fi primite si materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentantilor României în Parlamentul European.

(3) Donatiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a anului următor.

(4) Donatiile prevăzute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu exceptia mijloacelor de transport.

(5) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) se confiscă si se fac venit la bugetul de stat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Alte surse de venituri

 

Art. 12. - (1) Partidele politice nu pot desfăsura activităti specifice societătilor comerciale. Fac exceptie următoarele activităti din care partidele politice pot obtine venituri:

a) editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale de propagandă si cultură politică proprii;

b) organizarea de întruniri si seminarii cu tematică politică, economică sau socială;

c) actiunile culturale, sportive si distractive;

d) serviciile interne;

e) închirierea spatiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinte sau actiuni social-culturale si pentru organizarea birourilor parlamentare;

f) înstrăinarea terenurilor si clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel putin 10 ani de ia înregistrarea în patrimoniu, cu exceptia partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situatia bunurilor imobiliare mostenite;

g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comert.

(2) Partidele politice pot obtine venituri din dobânzi bancare.

(3) Partidele politice au obligatia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumui total al veniturilor provenite din alte surse, până la data de 31 martie a anului următor.

Art. 13. - (1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formatiune nepolitică, aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu poate depăsi într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime brute pe tară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formatiuni nepolitice nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.


(3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) si (2) se confiscă si se fac venit la bugetul de stat.

(4) Partidele politice au obligatia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până la data de 31 martie a anului următor.

 

CAPITOLUL III

Finantarea publică

Subventii de la bugetul de stat

 

Art. 14. - (1) Partidele politice primesc anual subventie de la bugetul de stat, în conditiile legii.

(2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proportional cu numărul mandatelor obtinute în alegeri de candidatii femei.

(3) Subventia de la bugetul de stat se acordă în functie de următoarele criterii:

a) numărul de voturi primite în alegerile parlamentare;

b) numărul de voturi primite în alegerile locale.

(4) În cazul aliantelor politice sau electorale, subventia se va împărti, potrivit întelegerii, între membrii aliantei sau, în lipsa unei întelegeri, după numărul de mandate obtinute.

Art. 15. - 75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărtite partidelor politice, proportional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputatilor si Senat, dacă au realizat pragul electoral.

Art. 16. - 25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărtite partidelor politice, proportional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeteni si consilierilor din cadrul municipiului Bucuresti, dacă au obtinut cel putin 50 de mandate de consilier judetean si de consilier din cadrul municipiului Bucuresti.

Art. 17. - Formatiunile politice si aliantele politice sau electorale primesc anual subventii de la bugetul de stat în conditiile legii.

Art. 18. - (1) Subventia de la bugetul de stat se varsă lunar în contul fiecărui partid politic, prin bugetul Autoritătii Electorale Permanente, si se reflectă distinct în evidenta contabilă a partidelor politice.

(2) La nivelul Autoritătii Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subventiei de la bugetul de stat.

Art. 19. - (1) Acordarea subventiei de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a Autoritătii Electorale Permanente, pentru încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 aiin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 39 si art. 40 alin. (2), până la îndeplinirea cerintelor legale.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic neregulile constatate si termenul de remediere a acestora.

(3) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate nu poate fi mai mare de 15 zile.

(4) Decizia de suspendare temporară a acordării transelor lunare de la bugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronunte în termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.

(5) Pe durata suspendării temporare a subventiei, aceasta este păstrată de către Autoritatea Electorală Permanentă în sume de mandat, până la pronuntarea definitivă a instantei, acestea nefăcând obiectul rambursării la sfârsitul anului la bugetul de stat.

(6) În termen de 10 zile de la notificarea scrisă a partidului politic referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se pronuntă asupra ridicării suspendării transelor lunare.

Art. 20. - (1) Veniturile care provin din subventii de la bugetul de stat pot avea următoarele destinatii:

a) cheltuieli materiale pentru întretinerea si functionarea sediilor;

b) cheltuieli de personal;

c) cheltuieli pentru presă si propagandă;

d) cheltuieli privind organizarea de activităti cu caracter politic;

e) cheltuieli de deplasare în tară si în străinătate;

f) cheltuieli pentru telecomunicatii;

g) cheltuieli cu delegatiile din străinătate;

h) cheltuieli cu cotizatiile datorate organizatiilor politice internationale la care este afiliat partidul politic;

i) investitii în bunuri mobile si imobile, necesare activitătii partidelor respective;

j) cheltuieli de protocol;

k) cheltuieli de birotică;

l) cheltuieli pentru campania electorală.

(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subventii de la bugetul de stat pentru oricare alte destinatii decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Eficienta si oportunitatea acestor cheltuieli se hotărăsc de organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor si dispozitiilor legale.

Art. 21. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale asigură cu prioritate, în termen de cel mult 90 de zile de la solicitare, spatii pentru sediile centrale si locale ale partidelor politice, precum si terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.

(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.

(3) Închirierea de către autoritătile locale a spatiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spatiilor cu destinatie de locuintă.

(4) Partidele politice care îsi încetează activitatea ca urmare a reorganizării, autodizolvării sau dizolvării pronuntate prin hotărâri definitive ale instantelor judecătoresti sunt obligate să predea autoritătilor administratiei publice locale, în termen de 30 de zile, spatiile pe care le-au detinut cu contract de închiriere încheiat cu acestea. Spatiile detinute în proprietate vor fi transmise în conditiile legii.

(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul Bucuresti va comunica Ministerului Administratiei si Internelor si Autoritătii Electorale Permanente încetarea activitătii partidului politic.

(6) În termen de 15 zile de la primirea comunicării, Ministerul Administratiei si Internelor va transmite respectivele hotărâri către institutia prefectului din toate judetele si din municipiul Bucuresti, în vederea preluării sediilor închiriate de autoritătile publice, prin executorii judecătoresti, dacă nu au fost predate în termenul legal.

Art. 22. - Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicatii, energie electrică si termică, gaze, apă, canal etc. ale unui partid cade în sarcina exclusivă a acestuia si se face la tariful spatiilor cu destinatie de locuintă.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea în timpul campaniilor electorale

 

SECTIUNEA 1

Contributiile pentru campania electorală

 

Art. 23. - (1) Donatiile si legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autoritătii Electorale Permanente de către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.

(2) Donatiile si legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru campania electorală numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 24. - (1) Este interzisă finantarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice ori juridice străine.

(2) Sumele astfel primite se confiscă si se fac venit la bugetul de stat.

Art. 25. - (1) Se interzice finantarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei aliante a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, institutie publică, regie autonomă, companie natională, societate comercială ori societate bancară, la care sunt actionari majoritari statul sau unităti administrativ-teritoriale, ori de către societăti comerciale care desfăsoară activităti finantate din fonduri publice. Interdictia se aplică în cazul societătilor comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăsurat activităti finantate din fonduri publice.

(2) Se interzice finantarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei aliante a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociatii ori fundatii din străinătate.

(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) si (2) se confiscă si se fac venit la bugetul de stat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Mandatarul financiar

 

Art. 26. - (1) Primirea donatiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului.

(2) În cazul alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, donatiile si legatele destinate unui candidat sau partid, primite după anuntarea oficială a datei alegerilor, pot fi făcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale, pentru candidatii acestora, sau poate fi ales personal de către fiecare candidat.

(3) Mandatarul financiar este obligat să tină evidenta operatiunilor financiare, după cum urmează:

a) la nivel national, în cazul alegerilor pentru functia de Presedinte al României si pentru alegerea reprezentantilor României în Parlamentul European;

b) pentru fiecare colegiu electoral, în cazul alegerilor pentru Camera Deputatilor si, respectiv, pentru Senat;

c) pentru fiecare circumscriptie electorală judeteană, în cazul alegerilor pentru functiile de consilieri judeteni si functia de presedinte al consiliului judetean;

d) pentru fiecare circumscriptie electorală locală, în cazul candidatilor pentru functiile de primar si consilieri locali.

(4) Mandatarul financiar are următoarele atributii:

a) organizează evidenta veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obtinute în afara perioadei electorale si a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală;

b) verifică legalitatea operatiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donatiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunostintă a datei alegerilor si finalizarea campaniei electorale;

c) înaintează Autoritătii Electorale Permanente raportul privind respectarea conditiilor legale privind finantarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.

(5) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operatiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale si de respectarea prevederilor art. 23-25.

(6) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică.

(7) Un partid poate avea mai multi mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru candidati; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora si se va desemna un mandatar financiar coordonator.

(8) Mandatarul financiar coordonator reprezintă partidul în relatia cu Autoritatea Electorală Permanentă.

(9) În campaniile electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, operatiunile financiare ale fiecărui candidat sunt tinute în evidentă de către un mandatar financiar personal, care poate fi acelasi pentru mai multi candidati. Mandatarii financiari ai candidatilor trimit rapoartele prevăzute de lege către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul mandatarului financiar coordonator.

(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicatii mandatarilor financiari ai candidatilor.

(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiasi mandatar, cu exceptia situatiei în care partidele fac parte din aceeasi aliantă politică sau electorală.

(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândeste numai după înregistrarea sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunostintă publică a datei alegerilor si începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.

(13) Candidatii nu pot fi mandatari financiari.

Art. 27. - Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător si candidatilor independenti.

Art. 28. - Cheltuielile legate de organizarea si desfăsurarea operatiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau judetene, potrivit dispozitiilor legilor electorale.

Art. 29. - (1) Accesul la serviciile publice de radio si de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum si la locurile speciale de afisaj electoral este garantat si se asigură potrivit dispozitiilor legilor electorale.

(2) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti au obligatia de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date:

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a aliantei politice ori electorale care Ie-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care Ie-a realizat.

(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidati independenti, partide politice sau aliante politice ori electorale.

(4) Partidele si aliantele politice, precum si candidatii independenti sunt obligati să declare Autoritătii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii.

(5) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineste următoarele conditii:

a) se referă la un candidat sau partid clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral si se adresează publicului larg;

d) depăseste limitele activitătii jurnalistice de informare a publicului.

(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea prevederilor alin. (5) lit. b)-d).


 

SECTIUNEA a 3-a

Limitele maxime ale cheltuielilor

 

Art. 30. - (1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau aliantă politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.

(2) La nivel central, suplimentar fată de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază minime brute pe tară pentru fiecare candidat.

(3) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în functie de salariul de bază minim brut pe tară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după cum urmează:

a) 350 de salarii de bază minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de deputat;

b) 500 de salarii de bază minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de senator;

c) 2.500 de salarii de bază minime brute pe tară, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European;

d) 50 de salarii de bază minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de consilier judetean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de consilier local în consiliile municipiilor resedintă de judet si în consiliile sectoarelor municipiului Bucuresti;

f) 25 de salarii minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de consilier local în consiliile municipiilor si oraselor;

g) 20 de salarii minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de consilier local în consiliile comunale;

h) 10.000 de salarii de bază minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de primar general al municipiului Bucuresti;

i) 2.500 de salarii de bază minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de primar al unui sector al municipiului Bucuresti ori al unui municipiu sau oras;

j) 30 de salarii de bază minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de primar al unei comune;

k) 3.500 de salarii de bază minime brute pe tară, pentru fiecare candidat la functia de presedinte al consiliului judetean.

(4) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (3) se aplică si candidatilor independenti.

Art. 31. - (1) Candidatii propusi pentru alegeri de un partid politic pot finanta activităti de propagandă electorală doar prin intermediul partidului politic.

(2) În cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si, respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscriptiilor electorale judetene, fiecare partid va deschide, după caz, câte un cont al partidului ori câte un cont sau subcont pentru fiecare candidat la functia de deputat sau senator.

(3) Activitătile de propagandă electorală ale fiecărui candidat, precum si donatiile si legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se desfăsoară doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevăzute la alin. (2).

(4) Sumele de bani primite de la candidatii propusi pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donatii si li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.

(5) Dispozitiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru functia de deputat sau senator, prevăzute la art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 32. - (1) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizatiei judetene, candidatii la functia de deputat ori senator sau, după caz, candidatul independent vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declaratie privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (3).

(2) Sumele ce depăsesc plafoanele prevăzute la art. 30 alin. (3) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 33. - (1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o aliantă politică sau de un candidat independent în campania electorală pentru alegerea Presedintelui României este de 25.000 de salarii de bază minime brute pe tară.

(2) Prevederile art. 23-29, ale art. 32, 39, 42 si 47 se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care alegerile pentru Presedintele României au loc în acelasi timp cu alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, partidele care propun un candidat la functia de Presedinte al României vor desemna un mandatar special pentru campania electorală a candidatului în cauză.

Art. 34. - Atunci când un candidat este propus pentru mai multe functii într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileste la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, după caz.

 

CAPITOLUL V

Controlul finantării partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Art. 35. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finantarea partidelor politice, a aliantelor politice sau electorale, a candidatilor independenti si a campaniilor electorale.

(2) Controlul privind subventiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan si de Curtea de Conturi, conform dispozitiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată.

(3) În cadrul Autoritătii Electorale Permanente se înfiintează, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Departamentul de control al finantării partidelor politice si a campaniilor electorale, prin suplimentarea schemei de personal existente.

(4) Departamentul de control al finantării partidelor politice si a campaniilor electorale este condus de un director general, numit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(5) Poate fi numit director general al Departamentului de control al finantării partidelor politice si a campaniilor electorale orice persoană care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) poate ocupa o functie, în conditiile stabilite la art. 12 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicată;

b) are studii superioare în domeniul stiintelor economice sau juridice;

c) nu a fost membru al unui partid politic în ultimii 5 ani.

(6) Concursul pentru ocuparea functiei prevăzute la alin. (4) este organizat de o comisie specială, formată din 7 membri, numită în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al presedintelui Autoritătii Electorale Permanente, alcătuită din cadre didactice cu pregătire economică sau juridică.

(7) Comisia prevăzută la alin. (6) va stabili regulamentul de concurs si va desemna candidatul câstigător al concursului, care va fi numit în functie de către presedintele Autoritătii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la desemnare.


(8) Directorul general al Departamentului de control al finantării partidelor politice si a campaniilor electorale are următoarele atributii exclusive:

a) organizează activitatea de control al finantării partidelor politice;

b) coordonează activitatea personalului din subordine;

c) propune presedintelui Autoritătii Electorale Permanente aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 36. - (1) Anual si ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice.

(3) Fapta persoanei prevăzute la alin. (2) de a face afirmatii false cu rea-credintă cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani.

(4) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritătii Electorale Permanente, până la data de 31 martie a anului următor.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice si atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finantarea partidelor, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.

(6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe pagina de internet a Autoritătii Electorale Permanente, în termen de 15 zile de la efectuare.

Art. 37. - Autoritătile publice au obligatia de a sprijini Autoritatea Electorală Permanentă în efectuarea controlului finantării partidelor politice.

Art. 38. - (1) În termen de 15 zile de la data desfăsurării alegerilor, mandatarul financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, aliantă politică, aliantă electorală, organizatie a cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale sau candidat independent.

(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunostintă publică a listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Rapoartele se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.

(4) Candidatilor declarati alesi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în conditiile legii.

Art. 39. - (1) Pentru verificarea legalitătii încasărilor si a plătilor efectuate de partidele politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaratii si documentele suplimentare pe care le consideră necesare.

(2) Partidele politice au obligatia de a prezenta în termen de 15 zile reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente documentele solicitate.

(3) În termen de 30 de zile de la primirea raportului sau, după caz, a documentelor suplimentare solicitate, Autoritatea Electorală Permanentă se va pronunta, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidentelor contabile electorale si asupra legalitătii plătilor făcute.

(4) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sanctiunile prevăzute de prezenta lege.

(5) Hotărârea pronuntată potrivit alin. (3) poate fi atacată la instanta competentă în conditiile legii.

Art. 40. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă are obligatia de a publica pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (1) si (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 13 alin. (4) si art. 38 alin. (3), precum si declaratiile prevăzute la art. 23.

(2) Partidele politice au obligatia să furnizeze în format electronic datele prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 41. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispozitiilor prevăzute la: art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (3) si (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) si (3), art. 11 alin. (1) si (3), art. 12 alin. (1) si (3), art. 13 alin. (1) si (2), art. 20 alin.(2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (2), art. 26 alin. (1), (3), (4), (11) si (13), art. 29 alin. (2)-(4) si (6), art. 30 alin. (3) si (4), art. 31, 38 si art. 39 alin. (2).

(2) Sanctiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, candidatului independent, mandatarului financiar si/sau donatorului care a încălcat dispozitiile prevăzute la alin. (1).

Art. 42. - (1) În situatiile prevăzute la art. 41 alin. (1), contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani si/sau contravaloarea bunurilor si serviciilor care au constituit obiectul contraventiei, pe baza hotărârii Autoritătii Electorale Permanente.

(2) În acelasi mod se fac venit la bugetul de stat donatiile acceptate de un partid politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care actionează în baza statutului modificat, desi modificările nu au fost comunicate Tribunalului Bucuresti, conform prevederilor legale, sau instanta a respins cererea de încuviintare a modificării statutului.

Art. 43. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 41 se constată de către reprezentantii Autoritătii Electorale Permanente, iar sanctiunea se aplică prin decizie a Autoritătii Electorale Permanente.

(2) Decizia Autoritătii Electorale Permanente poate fi atacată la instanta competentă, în conditiile legii.

Art. 44. - Prevederile art. 41 si 43 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 45. - (1) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti pronuntate asupra procesului-verbal de constatare a contraventiei sau, după caz, de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contraventiei, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot retine din transele lunare ce urmează a fi achitate cu titlu de finantare publică, cu aplicarea în mod corespunzător a procedurii privind executarea silită prin poprire, prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Ministerul Finantelor Publice, prin organele sale abilitate, informează Autoritatea Electorală Permanentă despre neachitarea în termenul prevăzut la alin. (1) a amenzilor aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 46. - (1) În cazul în care, prin hotărâre judecătorească definitivă, unul sau mai multi candidati declarati alesi ai unui partid politic au fost condamnati pentru o infractiune în legătură cu finantarea partidului politic ori, după caz, a campaniei electorale, acestia devin incompatibili cu statutul de parlamentar sau de ales local pentru mandatul obtinut, care este anulat.

(2)*) Prin hotărâri ale Camerelor Parlamentului ori, după caz, ale consiliului judetean sau local, se constată starea de incompatibilitate, iar locurile de deputati, senatori ori consilieri devenite vacante vor fi ocupate de supleantii de pe lista partidului politic respectiv.

(3)*) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică si aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti, în acest caz locul devenit vacant urmând a fi ocupat de supleantul de pe lista partidului politic ori aliantei electorale care a obtinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

Art. 47. *) - Prin regulamentele Camerelor Parlamentului, precum si prin regulamentele consiliilor judetene si locale se va reglementa procedura de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 46.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 48. - Dispozitiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care sunt asimilate partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti, în conditiile legii electorale.

Art. 49. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice, al aliantelor politice si al candidatilor independenti, în care vor fi trecute toate datele referitoare la activitatea financiară a acestora, precum si la sanctiunile aplicate.

(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Electorală Permanentă va prelua pe bază de proces-verbal de predare-primire registrul fiscal de la Curtea de Conturi.

Art. 50. - Legea nr. 373/2004**) pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Organizarea si functionarea aparatului propriu al Autoritătii Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atributiile acestuia si structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea Autoritătii Electorale Permanente. Personalul Autoritătii Electorale Permanente are acelasi statut cu personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. La organizarea si functionarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărtii a ll-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare."

2. La articolul 29, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În îndeplinirea atributiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă decizii, hotărâri si instructiuni, care se semnează de presedinte si se contrasemnează de vicepresedinti. Hotărârile Autoritătii Electorale Permanente se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si sunt obligatorii pentru toate organismele si autoritătile cu atributii electorale."

Art. 51. - Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se aprobă noua structură organizatorică a Autoritătii Electorale Permanente, în vederea asigurării functionării Departamentului de control al finantării partidelor politice si a campaniilor electorale si a compartimentului specializat pentru alocarea subventiei de la bugetul de stat.

Art. 52. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora si supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autoritătii Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) Normele metodologice vor reglementa obligatoriu:

a) contabilitatea curentă a partidelor politice;

b) modalitătile si formatul de înregistrare, evidentă si publicitate a donatiilor, cotizatiilor si veniturilor proprii ale partidelor politice;

c) acordarea si utilizarea subventiilor de la bugetul de stat;

d) modalitătile si formatul specifice de înregistrare a veniturilor si cheltuielilor în campania electorală;

e) atributiile mandatarului financiar;

f) procedura si metodologia controlului.

Art. 53. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia următoarelor dispozitii, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:

a) acordarea subventiilor de la bugetul de stat;

b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu exceptia art. 35 alin. (3)-(8).

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă, cu exceptia dispozitiilor referitoare la acordarea subventiilor de la bugetul de stat si la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 iulie 2007.


*) A se vedea Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

**) Abrogată prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.