MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 528/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 528         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

534. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Sibiu, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Bacău si Sucursala de Transport Constanta

 

611. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A., prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 decembrie 2009 si la Bucuresti la 16 decembrie 2009, la Contractul de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. referitor la finantarea proiectului privind modernizarea metroului din Bucuresti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006

 

665. - Hotărâre privind modificarea numărului maxim de posturi la Directia Natională Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie

 

720. - Hotărâre pentru aprobarea restructurării si reorganizării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

721. - Hotărâre privind delegarea domnului prof. univ. dr. Vasile Puscas si a domnului lector univ. dr. Bogdan Aurescu ca reprezentanti ai Guvernului României în Consiliul Superior al Institutului Universitar European de la Florenta

 

737. - Hotărâre privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.693. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 622/2010

 - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 343/2010

 - Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Sibiu, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Bacău si Sucursala de Transport Constanta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijlocului fix aflat în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova, amplasat în Statia 400/220/110 kV Urechesti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijlocului fix aflat în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Sibiu, amplasat în Statia 400/220/110 kV Sibiu Sud, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Cluj, amplasate în Statia 400 kV Gădălin, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bacău, amplasate în Statia 220/110 kV Suceava, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Constanta, amplasate în Statia de transformare 400/220/110/20 kV Lacu Sărat, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si valorificării, în conditiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1-5. Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta contabilă.

Art. 7. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. va efectua operatiunile prevăzute la art. 6. Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei si Comertului, în calitate de autoritate concedentă competentă, si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în calitate de concesionar, va fi actualizat în mod corespunzător.

Art. 8. - Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 9. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 534.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Craiova

 

Nr. de identificare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Codul de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar

(Companie)

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar în domeniul public

(lei)

Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005

(lei)

Anul PIF

(mijloc fix)

62181

Statia 400/110 kV

Urechesti

8.14

Panouri Statia 220 kV Urechesti

2197

8.028

8.028

0

1972

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Sibiu

 

Nr. de identificare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Codul de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar

(Companie)

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar în domeniul public

(lei)

Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005

(lei)

Anul PIF

(mijloc fix)

99961

8.14

LEA220kV

DC Sibiu-Lotru Circ 1+2

Lungime: 2,217 km; nr. stâlpi: 8

2271044

1.760.945

1.132.579

628.366

1972

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Cluj

 

Nr. de identificare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Codul de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar

(Companie)

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar în domeniul public

(lei)

Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005

(lei)

Anul PIF

(mijloc fix)

62207

Statia 400 kV

Gădălin

8.14

Celule 400 kV Gădălin

(LEAS.C. Rosiori- Gădălin)

37073

446.951

446.951

0

1982

8.14

Celule 400 kV Gădălin

38214

1.588.950

1.137.404

451.546

1982

8.14

Celule 400 kV Gădălin

38215

1.588.950

1.137.404

451.546

1982

TOTAL

3.624.851

2.721.759

903.092

 


ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bacău

 

Nr. de identificare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Codul de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar

(Companie)

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar în domeniul public

(lei)

Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005

(lei)

Anul PIF

(mijloc fix)

62151

Statia 220/110 kV

Suceava

8.14

Celule 220 kV Statia Suceava - FAI

204972

312.376

312.376

0

1975

8.14

Celule B 400 kV Statia Suceava-Roman

206295

509.057

509.057

0

1975

TOTAL

821.433

821.433

0

 

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Constanta

 

Nr. de identificare la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Codul de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Nr. de inventar

(Companie)

Valoarea de inventar

(lei)

Valoarea de inventar în domeniul public

(lei)

Valoarea de inventar rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005

(lei)

Anul PIF

(mijloc fix)

62156

Statia 400/220 kV

Lacu Sărat

8.14

Celule de exterior 220 kV Statia 400/220/110 kV

23345641

73.417

73.417

0

1974

8.14

Celule de exterior 400 kV Statia 400/220 kV

23361631

371.019

371.019

0

8.14

Celule pref. de exterior 220 kV Statia Lacu Sărat

23381961

22.772

22.772

0

8.14

Celule pref. de exterior 400 kV Statia Lacu Sărat

23381971

234.520

234.520

0

8.14

Celule de exterior 400 kV Statia 400/220 kV

23388431

75.104

75.104

0

8.14

Celule de exterior 400 kV Statia 400/220 kV

23388441

75.104

75.104

0

8.14

Celule de exterior 400 kV Statia 400/220/110 kV

23388451

312.953

312.953

0

8.14

Celule de exterior 400 kV Statia 400/220/110 kV

23388461

112.852

112.852

0

8.14

Celule pref. de exterior 220 kV Statia 220/400 kV

23388721

55.992

55.992

0

TOTAL

1.333.733

1.333.733

0

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A., prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 decembrie 2009 si la Bucuresti la 16 decembrie 2009, la Contractul de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. referitor la finantarea proiectului privind modernizarea metroului din Bucuresti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2/2007 pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. referitor la finantarea proiectului privind modernizarea metroului din Bucuresti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul nr. 2 convenit între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - SA., prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 8 decembrie 2009 si la Bucuresti la 16 decembrie 2009, la Contractul de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. referitor la finantarea proiectului privind modernizarea metroului din Bucuresti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2/2007, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 611.

 

DHL

 

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 070741

Bucuresti România

În atentia domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat

 

Luxemburg, 8 decembrie 2009

 

JU/Ops/SEE/AIAn.

 

Subiect: România - Proiectul privind modernizarea metroului Bucuresti - etapa a lll-a (FI 23.639)

Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. din data de 20 octombrie 2006, cu amendamentele ulterioare (contractul de finantare)

 

Amendamentul nr. 2

 

Stimate domnule Drăgoi,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Banca acceptă modificarea următoarelor prevederi din contractul de finantare: Contractul de finantare va fi amendat după cum urmează:

1. În articolul 1.02Adata „31 octombrie 2009” devine „31 octombrie 2010”;

2. În primul alineat al articolului 1.02B data „30 iunie 2009” devine „30 iunie 2010”;

3. ultimul alineat din anexa A.1 va avea următorul continut:


 

„Calendar

 

Toate componentele proiectului vor fi finalizate si integral operationale până la sfârsitul anului 2010.”

4. la punctul 4 din anexa A.2, data „31.12.2009” devine „31 decembrie 2010”;

5. În anexa C, termenul-limită de tragere „31 octombrie 2009” devine „31 octombrie 2010”. Toti ceilalti termeni si celelalte conditii din contractul de finantare rămân nemodificate.

Termenii definiti în contractul de finantare vor avea aceeasi semnificatie atunci când sunt utilizati în prezenta, dacă nu se mentionează altfel în mod expres.

În vederea confirmării acceptului dumneavoastră asupra celor de mai sus, vă rugăm să aveti amabilitatea de a initializa si semna, indicând si data semnării, toate cele trei (3) exemplare originale ale acestei scrisori de amendament. Vă rugăm ca apoi să transmiteti toate cele trei (3) exemplare originale Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A., în vederea semnării acestora de către această societate.

Acest amendament contractual va intra în vigoare la data primirii de către Bancă a unui (1) exemplar original semnat oficial.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

C. Murphy                              A. Izzo

 

De acord si acceptat pentru si în numele

Ministerului Finantelor Publice

 

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

Data: 14 decembrie 2009

 

Confirmat pentru si în numele

Societătii Comerciale de Transport

cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A.

 

Gheorghe Udriste,

director general

 

Data: 16 decembrie 2009

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea numărului maxim de posturi la Directia Natională Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Numărul maxim de posturi cu care functionează Directia Natională Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, prevăzut la art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 655/2006 privind suplimentarea numărului de posturi la Directia Natională Anticoruptie din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, suplimentat prin pct. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităti si institutii publice a consilierilor pentru afaceri europene, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) 145 de posturi de procurori;

b) 170 de posturi de ofiteri si agenti de politie judiciară;

c) 55 de posturi de specialisti;

d) 99 de posturi de personal auxiliar de specialitate;

e) 44 de posturi de personal conex;

f) 54 de posturi de personal economic si administrativ.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 665.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea restructurării si reorganizării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă restructurarea si reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin reducerea cu un număr de 277 de posturi din numărul maxim de posturi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 2. - Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are structura organizatorică, formată din directii generale si directii, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, se pot organiza directii în cadrul unor directii generale, precum si servicii, birouri, compartimente si colective temporare si se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere si numărul posturilor de executie, în conditiile legii.

(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este de 598, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. Din numărul maxim de posturi, 80 de posturi se utilizează pentru reteaua de promovare comercială economică externă.”

2. La articolul 9, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.”

3. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri” se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 2 „Unitătile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri” se modifică si se înlocuieste conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Încetarea raporturilor de serviciu/de muncă determinată de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Încadrarea în numărul de posturi si în noua structură organizatorică, precum si procedura privind restructurarea si reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, potrivit legii.

(2) Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea si reorganizarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri se realizează în conformitate cu legislatia în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 720.

 

ANEXA Nr. V

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 


1 Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009)

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si în coordonarea ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri

 

A. Unităti care functionează în subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

I. Cu finantare de la bugetul de stat:

1. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR - 548 de posturi

2. Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 48 de posturi

3. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie - 65 de posturi

4. Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială - 16 posturi

5. Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine - 96 de posturi

II. Cu finantare din venituri proprii:

1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni - 80 de posturi

2. Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci - OSIM - 252 de posturi

III. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucuresti - 780 de posturi

2. Agentia Nucleară si pentru Deseuri Radioactive - 56 de posturi

3. Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii - 153 de posturi

IV. Cu finantare externă si de la bugetul de stat:

1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine) - 13 posturi

2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ARDDZI - 10 posturi

B. Unităti care functionează în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

1. Asociatia de Standardizare din România - ASRO

2. Asociatia de Acreditare din România - RENAR

O Unităti care functionează în coordonarea ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, cu finantare integrală de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului

- Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - 788 de posturi

D. Unităti care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

1. Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

2. Compania Natională a Lignitului „Oltenia” - S.A. Târgu Jiu

3. Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti, cu filialele societăti comerciale

4. Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

5. Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti

6. Societatea Natională a Sării - S.A. Bucuresti

7. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, cu filialele societăti comerciale si societătile comerciale pentru servicii

8. Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

9. Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei

10. Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud

11. Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare

12. Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

13. Societatea Comercială Minieră „Banat- Anina” - S.A.

14. Societatea Comercială de Conservare si închidere a Minelor „Conversmin” - S.A. Bucuresti

15. Societatea Comercială OMV PETROM - S.A. Bucuresti - participatia statului

16. Societatea Comercială „Petrotrans” - S.A. Ploiesti


17. Societatea Comercială „Oii Terminal” - S.A. Constanta

18. Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploiesti

19. Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu

20. Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

21. Societatea Comercială EON GAZ România - S.A. si Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUTIE S.A. - participatia statului

22. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România S.A. - participatia statului

23. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” - S.A. Medias

24. Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale si societătile comerciale pentru servicii

25. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

26. Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A. Năvodari

27. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

28. Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale si participatia statului la societătile comerciale privatizate

29. Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A.

30. Compania Natională „Romarm” - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

31. Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăstie” - S.A.

32. Societatea Comercială „Oltchim” - S.A.

33. Societatea Comercială „Romplumb” - S.A.

34. Societatea Comercială „Automobile Craiova” - S.A. - participatia statului

35. Societatea Comercială „Santierul Naval Mangalia” - S.A.

36. Societatea Comercială „Santierul Naval 2 Mai” - S.A.

37. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.

38. Societatea Comercială „Avioane” - S.A., Craiova

39. Societatea Comercială „Simtex” - S.A. - participatia statului

40. Societatea Comercială „IAR” - S.A. Brasov

41. Societatea Comercială „IOR” - S.A. Bucuresti

42. Societatea Comercială „Romaero” - S.A. Bucuresti

43. Societatea Comercială „Constructii Aeronautice” - S.A.

44. Societatea Comercială ICEM - S.A.

45. Societatea Natională „Plafar” - S.A. Bucuresti

46. Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin

47. Societatea Comercială „Radioactiv Mineral” - S.A. Măgurele

48. Societatea Comercială „I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti

49. Societatea Comerciala „Institutul de Cercetare Stiintifică si Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit” - S.A. Craiova

50. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.

51. Societatea Comercială ISCIR - CERT - S.A.

52. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.

53. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti

54. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX Petrosani

55. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucuresti

56. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucuresti

57. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

58. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR Bucuresti

59. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si încercări de Materiale - ISIM Timisoara

60. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti

61. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

62. Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.

63. Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.

64. Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind delegarea domnului prof. univ. dr. Vasile Puscas si a domnului lector univ. dr. Bogdan Aurescu ca reprezentanti ai Guvernului României în Consiliul Superior al Institutului Universitar European de la Florenta

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. 1 din Conventia privind înfiintarea Institutului Universitar European de la Florenta, semnată în 1972 si revizuită în anul 1992, la care România a aderat prin Legea nr. 110/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă delegarea domnului prof. univ. dr. Vasile Puscas si a domnului lector univ. dr. Bogdan Aurescu ca reprezentanti ai Guvernului României în cadrul Consiliului Superior al Institutului Universitar European de la Florenta.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 721.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre a Guvernului are ca obiect de reglementare stabilirea metodologiei de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pensiile de serviciu, stabilite în baza legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecărei pensii, utilizând-se algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, si respectând metodologia din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) În cazul persoanelor cărora la data stabilirii pensiei de serviciu li s-a determinat si punctajul mediu anual în sistemul public, potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul procesului de recalculare li se atribuie acel punctaj mediu anual si cuantumul pensiei din sistemul public corespunzător acestuia.

(2) Pensiile de serviciu care, potrivit legii speciale în baza cărora au fost stabilite, au regimul unei pensii anticipate sau anticipate partiale si pentru care, la data stabilirii acestora, li s-a calculat punctajul mediu anual în sistemul public, devin pensii pentru limită de vârstă si se recalculează în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, prin eliminarea diminuării, după caz, precum si prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

Art. 4. - (1) În situatia persoanelor cărora, la data stabilirii pensiei de serviciu, nu li s-a calculat punctajul mediu anual în sistemul public întrucât nu erau îndeplinite conditiile de vârstă si/sau de stagiu de cotizare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, recalcularea se efectuează considerându-se a fi îndeplinite aceste conditii.

(2) În cazul pensiilor de serviciu prevăzute la alin. (1) se determină punctajul mediu anual, în sistemul public, corespunzător categoriei de pensie stabilită în baza legii cu caracter special.


(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) pensiile de serviciu anticipate care devin pensii pentru limită de vârstă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 119/2010, si pentru care se determină punctajul mediu anual corespunzător pensiei pentru limită de vârstă.

Art. 5. - (1) Recalcularea pensiilor de serviciu, prin determinarea punctajului mediu anual în sistemul public, se face pe baza documentelor existente în dosarele de pensii.

(2) La determinarea punctajului mediu anual se utilizează:

a) stagiul complet de cotizare, în functie de data nasterii, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, asa cum este detaliată în anexa nr. 9 - Vârstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare în functie de data nasterii - la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) stagiile de cotizare prevăzute la art. 43 sau, după caz, la art. 47 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare;

c) stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 si 5 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în situatiile prevăzute la art. 44 din această lege.

(3) În cazul în care la stabilirea pensiei de serviciu s-au avut în vedere perioade realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public, punctajul mediu anual se determină tinând cont de prevederile art. 194 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) La determinarea punctajului mediu anual se valorifică numai perioadele realizate până la data stabilirii sau, după caz, a recalculării pensiei de serviciu în baza legii speciale.

Art. 6. - (1) La recalcularea pensiilor de invaliditate, stabilite doar în baza unor legi speciale, si pentru care nu s-a determinat punctajul mediu anual în sistemul public, nefiind îndeplinite conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, stagiul potential se determină cu respectarea prevederilor art. 59 sau art. 60 din aceeasi lege.

(2) În cazul persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât jumătate din stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, prevăzut în tabelul nr. 3 din cuprinsul art. 57 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, stagiul potential se determină ca diferentă între stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar.

(3) Stagiul potential rezultat prin aplicarea prevederilor alin. (2) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditătii până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, asa cum este detaliată în anexa nr. 9 la Normele aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), data ivirii invaliditătii este cea prevăzută în decizia medicală initială de încadrare în grad de invaliditate.

(5) Perioada în care o persoană a beneficiat de pensie de invaliditate, numai în baza legii cu caracter special, si căreia nu i s-a determinat punctajul mediu anual în sistemul public, nefiind îndeplinite conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, nu constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în întelesul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) din aceeasi lege.

Art. 7. - Pensiile de urmas prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 se recalculează, după caz, din:

a) pensia pentru limită de vârstă, recalculată în baza prevederilor prezentei hotărâri;

b) pensia de invaliditate gradul I, recalculată în baza prevederilor prezentei hotărâri, în cazul în care, la data decesului, sustinătorul era beneficiarul unei pensii de invaliditate de orice grad;

c) pensia de invaliditate gradul I, stabilită conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, considerându-se îndeplinite conditiile de acordare ale acestei categorii de pensie, în cazul pensiilor de urmas stabilite conform prevederilor art. 68 alin. (10) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Drepturile de pensie de serviciu recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 si ale prezentei hotărâri se acordă pe baza deciziei de recalculare emise de către casele teritoriale de pensii în evidenta cărora se află beneficiarii pensiilor de serviciu.

Art. 9. - (1) Potrivit dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 119/2010, prevederile prezentei hotărâri se aplică si în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensii de serviciu se stabilesc începând cu data intrării în vigoare a legii.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), casele teritoriale de pensii emit atât decizia de pensie de serviciu stabilită în baza legii speciale, cât si decizia de recalculare a acesteia.

(3) Decizia prin care se stabileste pensia de serviciu nu produce efecte sub aspectul acordării cuantumului pensiei rezultat din aplicarea prevederilor legii speciale.

(4) Cuantumul pensiei rezultat în urma recalculării este cel care se acordă si se plăteste beneficiarului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Modelul deciziei de recalculare se aprobă prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 11. - Pensiile de serviciu care au făcut obiectul unor cauze solutionate prin hotărâri definitive si irevocabile ale instantelor de judecată vor avea regimul juridic stabilit de Legea nr. 119/2010 si de prezenta hotărâre.

Art. 12. - Pensiile recalculate conform prevederilor Legii nr. 119/2010, precum si în baza prezentei hotărâri devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale cărei reglementări le sunt aplicabile.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 737.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import

 

În baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,

în vederea punerii în aplicare a prevederilor referitoare la procesarea declaratiilor vamale prin procedee informatice, bazate pe schimburi de mesaje electronice între declaranti si autoritatea vamală, privind mărfurile care intră pe teritoriul vamal al României si sunt declarate pentru import,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 august 2010.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 6.693.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de declarare a mărfurilor la import, utilizând Sistemul român de procesare automată a declaratiei vamale la import.

Art. 2. - Sistemul român de procesare automată a declaratiei vamale la import este un sistem bazat pe o aplicatie informatică, denumită în continuare aplicatia RCDPS, care asigură transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Normele tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import se aplică tuturor mărfurilor care sunt declarate pentru import.

Art. 4. - In sensul prezentelor norme tehnice, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) DEI - document electronic de import: declaratie vamală sub formă electronică, fără elemente de securitate si sigurantă, întocmită în aplicatia RCDPS, în conformitate cu prevederile art. 222 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare, la plasarea mărfurilor în unul dintre regimurile vamale prevăzute la art. 4 pct. 16 lit. a), c), d), e) si f) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar si care contine datele mentionate în anexa 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

b) DEISS - document electronic de import cu elemente de securitate si sigurantă: declaratie vamală sub formă electronică, cu elemente de securitate si sigurantă, întocmită în aplicatia RCDPS în conformitate cu prevederile art. 222 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, în situatia mentionată la art. 36c alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, pentru plasarea mărfurilor într-unui dintre regimurile vamale prevăzute la art. 4 pct. 16 lit. a), c) d), e) si f) din acelasi regulament si care contine datele mentionate în anexele 30 (a) si 37 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;

c) MRN- număr unic de înregistrare al DEI/DEISS, alocat de aplicatia RCDPS;

d) discrepante minore - orice eroare materială care, în principal, nu afectează operatiunea de import în cauză;

e) discrepante majore - orice eroare care împiedică acordarea liberului de vamă si care nu poate fi tratată ca o discrepantă minoră;

f) birou vamal de intrare - biroul vamal definit la art. 4 pct. 4a din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului;

g) birou vamal de import - biroul vamal definit la art. 4 pct. 4b din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

 

TITLUL II

Declararea mărfurilor la import utilizând declaratia vamală sub formă electronică

 

CAPITOLUL I

întocmirea si înregistrarea declaratiei vamale sub formă electronică

 

Art. 5. - Declararea mărfurilor la import se realizează prin completarea de către declarant, în aplicatia RCDPS, a DEI/DEISS, în conformitate cu prevederile art. 212, 213 si 222- 224 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

Art. 6. - (1) După completare, DEI/DEISS se transmite prin intermediul aplicatiei RCDPS către biroul vamal competent, în conditiile prevăzute la art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) DEI se depune la biroul vamal de import.

(3) DEISS se depune la biroul vamal de intrare pe teritoriul României.

(4) Depunerea si înregistrarea DEI/DEISS la biroul vamal competent sunt certificate declarantului prin comunicarea MRN-ului aferent acesteia, atribuit în mod automat de către aplicatia RCDPS.

 

CAPITOLUL II

Acceptarea declaratiei vamale sub formă electronică

 

Art. 7. - (1) În situatia mentionată la art. 6 alin. (4), declarantul depune la biroul vamal de import competent documentele însotitoare, în conformitate cu prevederile art. 218, respectiv art. 220 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) sunt însotite de un document tipărit după forma DEI/DEISS din aplicatia RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 8. - Lucrătorul vamal identifică DEI/DEISS în aplicatia RCDPS pe baza MRN-lui alocat acesteia si verifică existenta documentelor mentionate la art. 7.

Art. 9. - (1) În cazul în care respectă dispozitiile stabilite la art. 62 alin. (2) si la art. 63 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, DEI/DEISS este acceptată. Acceptarea DEI/DEISS este comunicată declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „Acceptată”.

(2) Dacă DEI/DEISS nu este acceptată, biroul vamal comunică aceasta declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „Neacceptată”, informându-l totodată despre motivele neacceptării.

 

CAPITOLULUI

Decizia de control

 

Art. 10. - În situatia în care, în urma efectuării analizei de risc, pe baza informatiilor gestionate automat de către sistemul informatic sau a altor elemente privind operatiunea de import, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, această decizie este mentionată în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „A2”, cu semnificatia „Considerat satisfăcător”, DEI/DEISS trecând în starea „Plata datoriei vamale”.

Art. 11. - Dacă lucrătorul vamal ia decizia de a controla documentele însotitoare si/sau mărfurile declarate, această decizie este comunicată declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „Sub control documentar” sau „Sub control fizic”. Controlul se desfăsoară cu respectarea prevederilor art. 68-72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, precum si ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

 

CAPITOLUL IV

Efectuarea controlului

 

Art. 12. - Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepante între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele însotitoare si/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în DEI/DEISS prin înscrierea în câmpul „Rezultatul controlului” a codului „A1”, cu semnificatia „Satisfăcător”, DEI/DEISS trecând în starea „Plata datoriei vamale”.

Art. 13. - Atunci când în timpul efectuării controlului se constată discrepante între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele însotitoare si/sau mărfurile controlate, lucrătorul vamal decide dacă acestea sunt considerate minore sau majore.

Art. 14. - (1) În situatia în care se constată discrepante minore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele însotitoare si/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului pentru rezolvare, stabilindu-i-se un termen de răspuns. Comunicarea se face prin intermediul aplicatiei RCDPS prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului”, a codului „A4”, cu semnificatia „Discrepante minore”, si trecerea DEI/DEISS în starea „Rezolvare discrepante”.

(2) Dacă declarantul comunică faptul că acceptă modificarea datelor ce au generat discrepante, lucrătorul vamal modifică declaratia conform celor constatate si înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului”, codul „A1”, cu semnificatia „Satisfăcător”, DEI/DEISS trecând în starea „Plata datoriei vamale”.

(3) În cazul în care declarantul comunică faptul că nu acceptă modificarea datelor din DEI/DEISS sau termenul acordat a expirat, lucrătorul vamal înscrie în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului”, codul „B1”, cu semnificatia „Nesatisfăcător”, si comunică acest rezultat declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS prin trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import”, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.


Art. 15. - Când în urma controlului se constată discrepante majore între datele înscrise în DEI/DEISS, documentele însotitoare si/sau mărfurile controlate, acestea sunt comunicate declarantului, prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin înscrierea în DEI/DEISS, în câmpul „Rezultatul controlului”, a codului „B1”, cu semnificatia „Nesatisfăcător”, DEI/DEISS trecând în starea „Respins pentru import”, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă.

 

CAPITOLUL V

Plata datoriei vamale

 

Art. 16. - (1) Lucrătorul vamal cu atributii financiar-contabile verifică efectuarea de către declarant a plătii datoriei vamale si a celorlalte taxe exigibile la plasarea mărfurilor sub regimul vamal respectiv si/sau, după caz, constituirea garantiei.

(2) Când se constată efectuarea plătii si/sau a garantării sumelor respective se procedează la validarea plătii/constituirii garantiei, DEI/DEISS trecând în starea „în asteptarea liberului de vamă”.

(3) În cazul în care se constată neefectuarea plătii si/sau, după caz, a garantării sumelor respective, aceasta se comunică declarantului, stabilindu-i-se un termen pentru remedierea situatiei. Comunicarea se face prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „Rezolvarea problemelor legate de plata/garantarea datoriei vamale”.

(4) În situatia prevăzută la alin. (3), efectuarea plătii si/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant se comunică biroului vamal prin trecerea DEI/DEISS în starea „Plata datoriei vamale”. Neefectuarea plătii si/sau, după caz, a garantării sumelor respective de către declarant sau expirarea termenului acordat pentru remedierea situatiei determină trecerea DEI/DEISS în starea „Respins pentru import”, mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă, fiind aplicabile prevederile art. 75 lit. a) liniuta a treia din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

 

CAPITOLUL VI

Liberul de vamă

 

Art. 17. - (1) Liberul de vamă se acordă conform dispozitiilor stabilite la art. 73 si 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului si la art. 248-250 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

(2) Data acordării liberului de vamă este înscrisă în DEI/DEISS si se comunică declarantului prin intermediul aplicatiei RCDPS, prin trecerea DEI/DEISS în starea „Liber de vamă”.

Art. 18. - În aplicarea art. 223 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, lucrătorul vamal responsabil cu acordarea liberului de vamă autentifică, la cerere, un exemplar pe suport hârtie al declaratiei vamale, tipărit din aplicatia RCDPS, pe hârtie obisnuită format A4 si care certifică înscrisurile din DEI/DEISS pentru care s-a acordat liber de vamă. Autentificarea datelor înscrise în acest document se face prin aplicarea semnăturii si a stampilei lucrătorului vamal.

 

CAPITOLUL VII

Rectificarea/Modificarea si invalidarea declaratiei vamale sub formă electronică

 

A. Rectificarea si invalidarea declaratiei vamale sub formă electronică înainte de acordarea liberului de vamă

Art. 19. - (1) În aplicarea art. 65 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cererea de rectificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent, declaratia trecând în starea „Cerere rectificare”.

(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însotite de un document tipărit după cererea de rectificare din aplicatia RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 20. - Dacă cererea de rectificare este acceptată de către biroul vamal, declarantul procedează la modificarea DEI/DEISS, conform datelor mentionate în cerere, declaratia trecând în starea „Acceptată - Rectificare autorizată”. Declaratia vamală rectificată păstrează MRN-ul si data acceptării declaratiei initiale.

Art. 21. - În cazul în care biroul vamal respinge cererea, acesta comunică declarantului motivele respingerii, prin intermediul aplicatiei RCDPS, declaratia trecând în starea „Acceptată - Rectificare neautorizată”.

Art. 22. - (1) În aplicarea art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent, declaratia trecând în starea „Cerere invalidare”.

(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însotite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicatia RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 23. - Dacă cererea de invalidare este acceptată de biroul vamal, lucrătorul vamal desemnat procedează la invalidarea informatică a declaratiei, DEI/DEISS trecând în starea „Invalidată”.

Art. 24. - În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, declaratia trecând în starea „Acceptată”.

B. Modificarea si invalidarea declaratiei vamale sub formă electronică după acordarea liberului de vamă

Art. 25. - (1) În aplicarea art. 78 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cererea de modificare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent.

(2) Documentele care stau la baza modificărilor solicitate se depun la biroul vamal însotite de un document tipărit după cererea de modificare din aplicatia RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 26. - Dacă biroul vamal acceptă cererea de modificare, datele din DEI/DEISS sunt modificate de către lucrătorul vamal desemnat, corespunzător datelor solicitate în cerere. Declaratia vamală modificată păstrează MRN-ul, data acceptării si data acordării liberului de vamă ale declaratiei initiale.

Art. 27. - În cazul în care biroul vamal respinge cererea de modificare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

Art. 28. - (1) Atunci când autoritatea vamală, în conditiile prevăzute la art. 78 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, ia decizia de modificare a DEI/DEISS, această decizie se comunică declarantului, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) si art. 7 din acelasi regulament.

(2) Datele din DEI/DEISS sunt modificate de către biroul vamal competent, corespunzător noilor informatii si deciziei luate. Declaratia vamală modificată păstrează MRN-ul, data acceptării si data acordării liberului de vamă ale declaratiei initiale.

Art. 29.  - (1) În aplicarea art. 251 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cererea de invalidare a DEI/DEISS se completează de către declarant în aplicatia RCDPS si se transmite biroului vamal competent.

(2) Documentele care stau la baza cererii de invalidare se depun la biroul vamal însotite de un document tipărit după cererea de invalidare din aplicatia RCDPS, semnat de către declarant.

Art. 30. - Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător.

Art. 31. - În cazul în care biroul vamal respinge cererea de invalidare, acesta comunică declarantului motivele respingerii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.

 

TITLUL III

Procedura alternativă

 

Art. 32. - Procedura alternativă se utilizează numai în cazul DEI si doar în situatia în care aplicatia RCDPS nu functionează.

Art. 33. - În situatia utilizării procedurii alternative, declaratia vamală de import se întocmeste si se prezintă biroului vamal competent, cu respectarea prevederilor art. 205-220 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 622/2010 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 13 iulie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. I pct. 1 [cu referire la art. 1 alin. (2) din regulament], în loc de: „...str. Stavropoleus...” se va citi: „...str. Stavropoleos...”.

În Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 20 iulie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 3, în loc de: „Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 11 din...” se va citi: „Derogarea de la aplicarea prevederilor art. 10 din...”.

În Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 20 iulie 2010, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la anexa nr. 1, la nr. crt. 4, „Depăsirea dimensiunilor maxime admise”, „lătime, cu [metri]”, „peste 4,00”, în loc de: „0,29 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01+0,50 metri peste 4,00 metri” se va citi: „2,89 euro + 0,62 euro pentru fiecare 0,01+0,50 metri peste 4,00 metri”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.