MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 535/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 iulie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

839. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Organizatia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010

 

841. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

842. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

843. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

844. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

845. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

846. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Ordonantă pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România si de Ordonanta Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 

722. - Hotărâre privind revocarea si numirea presedintelui Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

733. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului, convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 mai 2010 si la Bucuresti la 27 mai 2010, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

738. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.042. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2010

 

6.709. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Ordin privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară de către institutiile de credit, ca bază a contabilitătii si pentru întocmirea de situatii financiare anuale individuale, începând cu exercitiul financiar al anului 2012

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Organizatia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 167 din 14 iulie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Organizatia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 839.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si ompletările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 508/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantin Ion, judecător la Judecătoria Târgoviste, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 841.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 576/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Teodorescu Georgeta, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 842.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 578/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Griga loan, judecător la înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 843.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 485/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Poenaru Elena Luminita, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanta, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 844.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 530/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihăiescu Cornel Gavrilă, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 845.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 506/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cone Cornel, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 846.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România si de Ordonanta Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VII din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Termenul de 1 august 2010 prevăzut la art. 1 alin. (31) si (12), la art. 3 alin. (2) si la art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si la art. II din Ordonanta Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, se prorogă până la data de 1 octombrie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 17.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea si numirea presedintelui Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din functia de presedinte al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului doamna Gratiela Denisa Iordache.

(2) Se numeste în functia de presedinte al Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului domnul Bogdan Alexandru Drăgoi, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 722.

 

ANEXA

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004)

 

COMPONENTA

Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1. Bogdan Alexandru Drăgoi presedinte, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice

2. Cristina Elena Oprea membru, reprezentant al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

3. Alexandru Nicolae Păunescu membru, reprezentant al Băncii Nationale a României

4. Radu Constantin Ragea membru, reprezentant al Ministerului Justitiei

5. Sorin Alăzăroaie membru, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru

6. Daniela Nicoleta Andreescu membru, reprezentant al Secretariatului General al Guvernului


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului, convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 mai 2010 si la Bucuresti la 27 mai 2010, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul, convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin scrisoarea* semnată la Washington la 7 mai 2010 si la Bucuresti la 27 mai 2010, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 167/2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 733.


* Traducere.

 


BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

1818 H Street N.W.

Washington D.C. 20433

S.U.A.

(202)473-1000

Adresa postală: INTBAFRAD

Adresa postală: INDEVAS

 

7 mai 2010

 

Excelentei Sale

Sebastian Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Referitor la: România - Proiectul privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică

 

(Acordul de împrumut nr. 4759-RO)

Al 2-lea amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate Domnule ministru,

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), pentru proiectul sus-mentionat, din data de 28 ianuarie 2005 (Acordul), cu amendamente, si la scrisorile dumneavoastră din data de 11 noiembrie 2009 si 18 februarie 2010, prin care se solicită anumite amendamente la acordul mentionat mai sus.

Asa cum s-a subliniat în scrisoarea noastră din data de 12 martie 2010, extinderea datei-limită de tragere este acordată întelegând că cele 3 conditii-cheie sunt întrunite.

Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si prin prezenta amendăm Acordul după cum urmează (modificările sunt prezentate cu litere italice):

1. În articolul II, sectiunea 2.03 se citeste după cum urmează:

„2.03. Data-limită de tragere va fi 30 noiembrie 2011 sau o altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt împrumutatului această dată ulterioară."

2. Tabelul precizat în paragraful 1 al anexei nr. 1 este modificat astfel încât să reflecte realocarea sumei de 3.240.000 dolari S.U.A. de la categoria (12) „Bunuri, servicii de consultantă, pregătire, lucrări si costuri operationale aditionale în cadrul părtii B a Proiectului [cu exceptia părtii B.2 a) si a părtii B.3 c) (ii)] si în cadrul părtii C.2 (i) a Proiectului; plăti de stimulente financiare în cadrul părtii B.1 a) a Proiectului si granturi S.G.M. În cadrul părtii B.2 c) a Proiectului", la categoria (13) „Bunuri, servicii de consultantă, pregătire, costuri operationale aditionale în cadrul părtii B.3 c) (ii) si în cadrul părtii C.2 (ii) ale Proiectului si granturi S.D.S.C.M. În cadrul părtii B.2 a) a Proiectului".

În consecintă, tabelul revizuit din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut este prevăzut în anexa atasată la această scrisoare.

Această scrisoare are valoare de scrisoare oficială de amendare a Acordului de împrumut.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră la amendamentul mentionat mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a copiei anexate a acestei scrisori. Acest amendament va deveni efectiv de la data contrasemnării de către dumneavoastră a acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Theodore O. Ahlers,

director de tară interimar

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Convenit:

ROMÂNIA

Bogdan Alexandru Drăgoi,

reprezentant autorizat, secretar de stat

 

27 mai 2010


 

ANEXĂ

ANEXA Nr. 1

 

TRAGEREA sumelor din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea acestora pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuieli ce va fi finantat

(1) Bunuri

a) în cadrul părtilor A si C.1 ale Proiectului

b) în cadrul părtilor B si C.2 ale Proiectului

 

33.464

263.874

100% din cheltuiala externă,

100% din cheltuiala locală (costuri franco-uzină) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(2) Servicii de consultantă, inclusiv audit

a) în cadrul părtilor A si C.1 ale Proiectului

b) în cadrul părtilor B si C.2 ale Proiectului

 

1.502.771

3.629.460

85% din cheltuieli externe si

75% din cheltuieli locale

(3) Pregătire

a) în cadrul părtilor A si C.1 ale Proiectului

b) în cadrul părtilor B si C.2 ale Proiectului

 

82.280

219.003

100% din cheltuieli externe si

75% din cheltuieli locale

(4) Lucrări

a) în cadrul părtii A a Proiectului

b) în cadrul părtii B a Proiectului

16.951.763 0

80%

(5) Plăti de stimulente financiare în cadrul părtii B.1 a) a Proiectului

5.844.303

80%

(6) Microcredite în cadrul părtii B.1 b) a Proiectului

0

100%

(7) Granturi S.D.S.C.M. În cadrul părtii B.2 a) a Proiectului

5.909.502

84%

(8) Granturi S.G.M. În cadrul părtii B.2 c) a Proiectului

898.759

84%

(9) Costuri operationale aditionale

a) în cadrul părtii C.1 a Proiectului

b) în cadrul părtii C.2 a Proiectului

 

419.369

833.042

50%

(10) Nealocate

0

 

(11) Bunuri, servicii de consultantă (inclusiv audit), pregătire, lucrări si costuri operationale aditionale în cadrul părtii A si părtii C.1 ale Proiectului

41.102.353

80%

(12) Bunuri, servicii de consultantă, pregătire, lucrări si costuri operationale aditionale în cadrul părtii B a Proiectului [cu exceptia părtii B.2 a) si a părtii B.3 c) (ii)] si în cadrul părtii C.2 (i) a Proiectului; plăti de stimulente financiare în cadrul părtii B.1 a) a Proiectului si granturi S.G.M. În cadrul părtii B.2 c) a Proiectului

31.332.909

84%

(13) Bunuri, servicii de consultantă, pregătire, costuri operationale aditionale în cadrul părtii B.3 c) (ii) si în cadrul părtii C.2 (ii) ale Proiectului si granturi S.D.S.C.M. În cadrul părtii B.2 a) a Proiectului

10.977.148

81%

TOTAL:

120.000.000"

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) realizarea investitiilor privind constructia de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, constructia de locuinte sociale si de necesitate, constructia si/sau reabilitarea locuintelor distruse ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamităti naturale, constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat, constructia altor locuinte proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si interventii la constructiile existente, în aplicarea măsurilor stabilite prin programe guvernamentale;".

2. La articolul 1 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) preluarea în folosintă gratuită a terenurilor proprietate privată a investitorilor privati."

3. La articolul 2, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:

„(15) Pentru terenurile destinate constructiei de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat se va stabili de către partenerii din cadrul contractelor de parteneriat modalitatea de atribuire a acestora către titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor, după caz, prin vânzare, concesionare sau dare în folosintă pentru toată durata de existentă a constructiilor."

4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru programul privind constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat, utilitătile si dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investitii promovate de consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si/sau de investitori privati, după caz, potrivit legii si în corelare cu programele de constructii de locuinte."

5. La articolul 2 alineatul (3), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În actele de transmitere a terenurilor conform prevederilor alin. (2), precum si a terenurilor destinate constructiei de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat si în conformitate cu legislatia în vigoare se vor consemna, după caz, în mod obligatoriu, următoarele:".

6. La articolul 2 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) modalitatea de atribuire a terenurilor aferente constructiei de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat către titularii dreptului de proprietate asupra locuintelor, după caz, prin vânzare, concesionare sau dare în folosintă pentru toată durata de existentă a constructiilor;".

7. La articolul 2 alineatul (33), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(33) În cadrul contractelor de parteneriat prevăzute la alin. (32) si (34) se vor stabili în mod obligatoriu următoarele obligatii ale proprietarilor terenurilor:".

8. La articolul 2, după alineatul (33) se introduce un nou alineat, alineatul (34), cu următorul cuprins:

„(34) Constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat se poate realiza de Agentia Natională pentru Locuinte si pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte de parteneriat încheiate cu proprietarii terenurilor, în conditiile prevăzute de lege."

9. La articolul 2, alineatele (4)-(61) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Promovarea investitiilor publice în constructia de locuinte si dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinte prin credit ipotecar si construirea de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat se fac pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează, corelat cu termenele de receptie si punere în functiune a locuintelor.

(5) Pentru asigurarea corelării prevăzute la alin. (4), Agentia Natională pentru Locuinte va încheia contracte cu autoritătile administratiei publice locale, prin bugetul cărora se aprobă programul de investitii publice pentru realizarea de utilităti si dotări tehnico-edilitare, după modelul prevăzut în anexa nr. 13, sau cu investitorii privati.

(6) Lucrările tehnico-edilitare necesare asigurării conditiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinte proprietate privată construite prin credit ipotecar si în interiorul ansamblurilor de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat se pot include în devizul general al obiectivului de investitii, cu conditia ca terenurile aferente acestora să fie libere de orice sarcină si să fie trecute sau să rămână, după caz, în folosinta gratuită a Agentiei Nationale pentru Locuinte pe perioada de realizare a investitiilor respective. În aceste cazuri, contractele prevăzute la alin. (5) vor avea în vedere numai lucrările tehnico-edilitare necesar a fi realizate până la limitele exterioare ale ansamblurilor de locuinte.

(61) Pentru realizarea lucrărilor tehnico-edilitare necesare asigurării conditiilor de locuit în interiorul ansamblurilor de locuinte prevăzute la alin. (6), Agentia Natională pentru Locuinte încheie, în conditiile legii, contracte de proiectare si executie direct cu operatori de retele, operatori economici specializati în astfel de lucrări si/sau cu operatori în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, autorizati potrivit legii. Finantarea lucrărilor este în sarcina titularilor dreptului de proprietate asupra locuintelor sau a partenerilor din cadrul contractelor de parteneriat public-privat."

10. După capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, cuprinzând articolele 136 si 137, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL II1

Constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat

Art. 136. - În vederea dezvoltării programului privind constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat, Agentia Natională pentru Locuinte poate încheia contracte de parteneriat public-privat pentru realizarea montajului financiar, inclusiv a operatiunilor imobiliare conexe, contractarea si realizarea serviciilor de proiectare, contractarea, urmărirea si realizarea lucrărilor de executie, administrarea si vânzarea locuintelor.

Art. 137. - Agentia Natională pentru Locuinte va colabora cu investitorii privati pentru identificarea unor constructii aflate în diverse stadii de executie sau finalizate si neexploatate, care pot fi introduse în programul privind constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat."

Art. II. - Procedura, conditiile si termenii de încheiere si executare a contractelor de parteneriat public-privat prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte aspecte privind aceste contracte se prevăd în actul normativ de aprobare a programului privind constructia de locuinte cu chirie si/sau supuse vânzării prin atragerea capitalului privat si în baza contractelor de parteneriat public-privat.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 738.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2010

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, al Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna august 2010, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.600 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iulie 2010.

Nr. 2.042.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2010

 

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna august 2010, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1011CTN0N4

2.08.2010

4.08.2010

3.08.2011

364

800.000.000

RO1011CTN0O2

9.08.2010

11.08.2010

9.02.2011

182

800.000.000

RO1011CTN0P9

12.08.2010

16.08.2010

15.08.2011

364

800.000.000

RO1011CTN0Q7

16.08.2010

18.08.2010

18.05.2011

273

800.000.000

RO1011CTN0R5

23.08.2010

25.08.2010

23.02.2011

182

800.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.


Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1- [d x r / 360 ]

 

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d- numărul de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2010

 

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna august 2010, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani si 5 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda

acumulată

- lei/titlu -

Valoarea

nominală totală

- lei -

RO1013DBN023

5.08.2010

9.08.2010

25.07.2013

3

6,25

25,68

300.000.000

RO1015DBN010

19.08.2010

23.08.2010

30.04.2015

5

6,00

189,04

300.000.000

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani si 5 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/ frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r- rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007

 

Având în vedere prevederile art. 76 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, ale titlului IX „Proceduri simplificate" din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, ale art. 663 si 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5.465/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 30, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) declaratie suplimentară cu caracter global, periodic sau recapitulativ - declaratia vamală depusă pentru mai multe înscrieri în evidente, pe baza notificărilor de sosire transmise în sistemul român de procesare automată a declaratiei vamale la import, cu conditia ca respectivele înscrieri în evidente să facă obiectul aceluiasi regim vamal si pentru care conditia de livrare si natura tranzactiei sunt aceleasi."

2. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, care va avea următorul cuprins:

„Art. 391. - Titularul autorizatiei transmite biroului vamal un aviz de sosire, întocmit în sistemul român de procesare automată a declaratiei vamale la import, în scopul obtinerii liberului de vamă."

3. La articolul 40, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Dacă sistemul român de procesare automată a declaratiei vamale la import nu functionează, avizul de sosire se întocmeste conform modelului prevăzut în anexa nr. 5."

4. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - După primirea avizului de sosire, lucrătorul vamal desemnat ia decizia de «Interventie» sau «Neinterventie», după caz."

5. La articolul 45, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Răspunsul biroului vamal privind decizia de interventie sau neinterventie se transmite titularului autorizatiei prin intermediul sistemului român de procesare automată a declaratiei vamale la import sau, în situatiile în care acesta nu functionează, pe fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul autorizatiei."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 28 iulie 2010.

Nr. 6.709.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară de către institutiile de credit, ca bază a contabilitătii si pentru întocmirea de situatii financiare anuale individuale, începând cu exercitiul financiar al anului 2012

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si pct. 18 din Scrisoarea de intentie semnată de autoritătile române la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 19 februarie 2010, în baza căreia se suplimentează partea din împrumut alocată Ministerului Finantelor Publice cu suma de 383.000.000 DST, din 5 februarie 2010, ratificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2010, aprobată prin Legea nr. 72/2010,


în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităti, denumite în întelesul prezentului ordin institutii de credit:

a) băncilor, persoane juridice române;

b) organizatiilor cooperatiste de credit;

c) băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ;

d) băncilor de credit ipotecar;

e) sucursalelor din România ale institutiilor de credit străine;

f) sucursalelor din străinătate ale institutiilor de credit, persoane juridice române.

Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, institutiile de credit vor tine evidenta contabilă în conformitate cu tratamentele prevăzute de Standardele Internationale de Raportare Financiară adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.

(2) Institutiile de credit vor organiza si vor conduce contabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2012, conform prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale IFRS, ale reglementărilor emise de Banca Natională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, precum si ale celorlalte prevederi legale aplicabile.

(3) Reglementările Băncii Nationale a României prevăzute la alin. (2) vor stabili, în principal, regulile privind evidentierea operatiunilor economico-financiare în baza tratamentelor contabile prevăzute de IFRS, elaborarea, aprobarea, auditarea, depunerea si publicarea situatiilor financiare anuale individuale, planul de conturi si continutul conturilor, tabelul concordantelor dintre conturile din planul de conturi prevăzut de Reglementările contabile si cel prevăzut în reglementările emise de Banca Natională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin, precum si prevederi referitoare la documentele, formularele, registrele de contabilitate si normele de întocmire si utilizare a acestora.

(4) În sensul prevederilor alin. (3), prin Reglementări contabile se întelege Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 13/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Începând cu exercitiul financiar al anului 2012, institutiile de credit vor întocmi si vor publica, potrivit legii, situatii financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS, în moneda natională si în limba română.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cerintele referitoare la întocmirea situatiilor financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS si publicarea acestora, potrivit legii, nu

sunt aplicabile pentru activitatea proprie a sucursalelor din România ale institutiilor de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv din state terte care îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările emise de Banca Natională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin si sucursalelor din străinătate ale institutiilor de credit, persoane juridice române.

Art. 4. - (1) Persoanele care asigură administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit, directorii economici, contabilii-sefi sau alte persoane care au obligatia gestionării institutiei de credit trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) răspund, potrivit responsabilitătilor si competentelor alocate în cadrul institutiei de credit, în principal, pentru:

a) stabilirea cadrului organizatoric intern si elaborarea planurilor de măsuri pentru implementarea IFRS, care trebuie să cuprindă cel putin obiectivele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si calendarul de realizare a acestora;

b) transmiterea la Banca Natională a României a planurilor de măsuri prevăzute la lit. a), aprobate de structurile organizatorice cu atributii de conducere si supraveghere ale institutiilor de credit, până la finele anului 2010;

c) informarea Băncii Nationale a României, în prima decadă a lunii următoare sfârsitului fiecărui trimestru al anului 2011, cu privire la implementarea măsurilor stabilite prin planurile de măsuri prevăzute la lit. a), cu respectarea calendarului asumat;

d) transpunerea corectă a soldurilor conturilor contabile, cu reclasificările si retratările corespunzătoare, după caz, din balantele de verificare întocmite la 31 decembrie 2011, în conturile prevăzute în noul plan de conturi cuprins în reglementările emise de Banca Natională a României pentru punerea în aplicare a prezentului ordin;

e) exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situatiile financiare anuale individuale.

Art. 5. - Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS, mentionate la art. 3 alin. (1), se auditează potrivit legii si se transmit Băncii Nationale a României în termenul prevăzut de reglementările legale în vigoare.

Art. 6. - Banca Natională a României va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Începând cu data de 1 ianuarie 2012, prevederile Reglementărilor contabile, în sensul art. 2 alin. (4), precum si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea în privinta institutiilor de credit.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 9.


ANEXA

 

OBIECTIVE

de realizat pentru implementarea Standardelor Internationale de Raportare Financiară ca bază a contabilitătii si pentru întocmirea de situatii financiare anuale individuale

 

Prezentele obiective nu au caracter exhaustiv, fiecare institutie de credit putând să extindă sfera de cuprindere a acestora în raport cu necesitătile interne specifice.

I. Obiective generale

1. Procesul de implementare a Standardelor Internationale de Raportare Financiară (IFRS) se va derula în baza planurilor de măsuri elaborate de fiecare institutie de credit, aprobate de structurile organizatorice cu atributii de conducere si supraveghere, care trebuie să cuprindă măsuri si responsabilităti concrete pentru fiecare structură/departament implicată/implicat si termene de realizare care să asigure implementarea IFRS fără dificultăti, începând cu 1 ianuarie 2012.

2. Evaluarea permanentă de către fiecare institutie de credit în perioada premergătoare implementării IFRS a impactului asupra nivelului indicatorilor prudentiali si de performantă financiară si adoptarea de măsuri adecvate pentru încadrarea în limitele stabilite prin reglementările emise de Banca Natională a României (BNR)

3. Asigurarea la nivelul structurilor organizatorice cu atributii de conducere si supraveghere a fiecărei institutii de credit a mecanismelor de monitorizare si control al derulării procesului de implementare a IFRS de către toate departamentele implicate

4. Asigurarea, la solicitarea autoritătii de supraveghere prudentială, a bazelor de date si informatii necesare evaluării pe baze continue a impactului implementării IFRS din perspectivă prudentială si pentru alte necesităti

5. Informarea permanentă si operativă a BNR, prin intermediul Asociatiei Române a Băncilor, asupra acelor probleme apărute în procesul de implementare a IFRS care necesită a fi clarificate/solutionate, prin implicarea tuturor factorilor cu competentă de decizie în domeniu

II. Obiective punctuale

1. Elaborarea de monografii contabile pentru implementarea tratamentelor contabile prevăzute de IFRS, potrivit prevederilor

reglementărilor contabile emise de BNR pentru punerea în aplicare a prezentului ordin

2. Identificarea diferentelor dintre tratamentele contabile prevăzute de IFRS si cele fiscale

3. Elaborarea de proceduri/norme interne, în principal în ceea ce priveste:

a) determinarea fluxurilor de numerar aferente creantelor si datoriilor cu venit fix pentru care este necesară calcularea ratei efective a dobânzii, respectiv pentru credite, împrumuturi, titluri si instrumente similare;

b) calculul deprecierii activelor financiare atât la nivel individual, cât si la nivel de portofolii;

c) elaborarea de modele interne pentru instrumentele financiare evaluate la valoarea justă care nu sunt tranzactionate pe o piată activă sau de proceduri pentru determinarea valorii juste, pornindu-se de la pretul unor instrumente similare sau de la pretul componentelor instrumentelor respective;

d) identificarea instrumentelor financiare compuse, formate din instrumente de bază si instrumente financiare derivate încorporate, separarea si evaluarea distinctă a componentei derivate;

e) identificarea creantelor si datoriilor privind impozitul pe profit amânat, calculul si stabilirea diferentelor dintre baza contabilă si cea fiscală a elementelor bilantiere

4. Elaborarea de proceduri pentru transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanta de verificare întocmită pentru 31 decembrie 2011, în conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012

5. Adaptarea sistemelor informatice de evidentă contabilă si raportare financiară, pentru a răspunde cerintelor de aplicare a măsurilor necesare implementării IFRS

6. Asigurarea pregătirii personalului care urmează a fi implicat în procesul de implementare a IFRS


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.