MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 371/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 371         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 iunie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

535. - Decret privind conferirea unei decoratii

 

536. - Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

 

537. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

538. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

539. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

540. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia internatională privind simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, si la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999

 

541. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a denuntării Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

502. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare laborator de nivel de biosecuritate III în Pavilionul E la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino”

 

512. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Alba de către domnul Crisan Vasile-Marius

 

513. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Secrieru Paul

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

131. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole si încadrării localitătilor pe regiuni viticole, podgorii si centre viticole

 

132. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009- 2013/2014

 

881/547. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătatenr. 264/407/2010

 

Rectificări la:

- Statutul Academiei Române

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unei decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru curajul si devotamentul dovedite pe timpul îndeplinirii unei misiuni în teatrul de operatii militare din Afganistan, în cursul căreia a fost rănit,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia Natională „Serviciul Credincios” clasa a II-a, cu însemn de război, pentru militari, plutonierului Bida Vasile Ionel-

Eugen.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 1 iunie 2010.

Nr. 535.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 alin. (2) pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945, unor veterani de război care au participat la campaniile Armatei Române ori au executat un serviciu efectiv si permanent pe lângă aceasta, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 1 iunie 2010.

Nr. 536.

 

ANEXA

 

Veteranii de război ai Armatei Române cărora li se conferă

Medalia Crucea Comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945

Asociatia Natională a Veteranilor de Război

 

Asociatia Natională a Veteranilor de Război

Judetul Arges:

1. Dinu St. Ilie

Judetul Bihor:

2. Marchis P. Ioan

Judetul Brăila:

3. Berceanu S. Dumitru

Judetul Constanta:

4. Arsene I. Iosif

5. Ciobanu Gh. Florin

6. Șosoi Gr. Alecsandru

Judetul Dâmbovita:

7. Tănase Elisabeta Mihai

Judetul Harghita:

8. Murzea I. Ilie

Judetul Suceava:

9. Lehaci G. Dimitrie

10. Săicu Gh. Vasile

11. Todirean P. Vasilie

Judetul Vaslui:

12. Vălu Gh. Dumitru

Uniunea Veteranilor de Război si a Urmaselor Veteranilor

Judetul Suceava:

13. Ciobanu Anica Vasile

Judetul Vâlcea:

14. Pârnău Gh. Nicolae

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural In grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de la înfiintarea primului teatru de gest, pantomimă si expresie corporală din România, în semn de apreciere a contributiei deosebite la cresterea prestigiului artei teatrale românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria D „Arta spectacolului”, Teatrului Masca.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 1 iunie 2010.

Nr. 537.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Marian Pârjol se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Federală Nigeria.

Art. 2. - Domnul Marian Pârjol îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 538.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 133/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Oltean Nicolae, judecător la Tribunalul Bistrita-Năsăud, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 539.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia internatională privind simplificarea

si armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, si la Protocolul de modificare a acesteia,

adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) si ale art.100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 110 din 12 mai 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Conventia internatională privind simplificarea si armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, si la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 540.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a denuntării Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea

reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării,

semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 99 din 28 aprilie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului denuntarea Acordului dintre România si Spania privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto ale cetătenilor români si spanioli, în scopul preschimbării, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 541.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii

„Modernizare laborator de nivel de biosecuritate III în Pavilionul E la sediul central

al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 352/2002 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizare laborator de nivel de biosecuritate III în Pavilionul E la sediul central al I.N.C.D.M.I. Cantacuzino”, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face dintr-un împrumut extern de la Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare asigurat conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii, surse proprii ale I.N.C.D.M.I. Cantacuzino, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 502.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Alba de către

domnul Crisan Vasile-Marius

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Alba de către domnul Crisan Vasile-Marius.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei

si internelor,

Minai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 512.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către

domnul Secrieru Paul

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Botosani de către domnul Secrieru Paul.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei

si internelor,

Minai Capră,

secretar de stat

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 513.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 397/2003

pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole si încadrării localitătilor pe regiuni viticole,

podgorii si centre viticole

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 875 din 20 mai 2010 al Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 3 si art. 111 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

 

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

 

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei viticole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 si pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor si 513 bis din 16 iulie 2003, cu modificările si completările viticole si încadrării localitătilor pe regiuni viticole, podgorii si centre ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. Pozitia 5.1 Lechinta - Bistrita-Năsăud va avea următorul cuprins:

„5.1. Lechinta - Bistrita-Năsăud

-

Lechinta

Lechinta, Sângeorzu Nou, Vermes, Tigău, Sâniacob

 

-

Galatii Bistritei

Galatii Bistritei, Herina, Tonciu

 

-

Matei

Matei, Corvinesti, Enciu, Bidiu

 

-

Nuseni

Nuseni, Mălin

 

-

Branistea

Branistea, Ciresoaia

 

-

Petru Rares

Ciceu-Mihăiesti, Reteag

 

-

Uriu

Uriu, Ciceu, Cristesti

 

-

Sieu-Odorhei

Sieu-Odorhei, Bretea, Cristur-Sieu

 

-

Sânmihaiu de Câmpie

Sânmihaiu de Câmpie, Zoreni, Stupini, Sălcuta

 

-

Micestii de Câmpie

Micestii de Câmpie, Fântânita, Visuia

 

-

Budesti

Budesti, Budesti-Fânate, Tagu, Tăgsoru

 

-

Chiochis

Chiochis, Strugureni”

 

2. Pozitia 5.2 Teaca - Bistrita-Năsăud va avea următorul cuprins:

„5.2. Teaca - Bistrita-Năsăud

-

Teaca

Teaca, Viile Tecii, Archiud, Ocnita, Pinticu

 

-

Urmenis

Urmenis

 

-

Silivasu de Câmpie

Silivasu de Câmpie

 

-

Milas

Milas, Orosfaia, Comlod

 

-

Sieu

Sieu, Ardan, Posmus, Soimus”

 

3. Pozitia 6.4 Târgu Frumos - lasi va avea următorul cuprins:

„6.4. Târgu Frumos - Iasi

Orasul Târgu Frumos

Târgu Frumos

-

 

 

 

Târgu Frumos

Bals, Boureni, Coasta Măgurii, Costesti, Giurgesti, Buznea, Războieni, Ion Neculce, Gănesti, Prigoreni, Dădesti


 

-

Brăesti

Brăesti, Albesti, Cristesti, Rediu

 

-

Lungani

Lungani, Goesti, Crucea, Zmeu

 

-

Băltati

Băltati, Sârca, Valea Oilor

 

-

Strunga

Strunga, Crivesti

 

-

Popesti

Popesti, Obrijeni”

 

4. Pozitia 7.1 Copou - lasi va avea următorul cuprins:

„7.1. Copou - lasi

Municipiul Iasi

Aroneanu

Aroneanu, Sorogari, Rediu Aldei, Dorobant

 

-

Rediu

Rediu, Breazu, Valea Lupului, Tăutesti, Horlesti

 

-

Movileni

Movileni, Potângeni, lepureni

 

Municipiul Iasi

Cartier Copou

-

 

 

Holboca

Holboca, Dancu, Cristesti, Fântânele

 

 

Popricani

Popricani, Cotu Morii, Vulturi, Vânători, Cârlig, Cuza Vodă, Moimesti, Tipilesti

 

 

Victoria

Victoria, Fântânele, Sculeni”

 

5. Pozitia 0.4 Plugari - Iasi va avea următorul cuprins:

„0.4. Plugari - lasi

-

Plugari

Plugari, Onesti, Borosoaia

 

-

Sipote

Sipote, Chiscăreni, Mitoc, Hălceni, lazu Nou, lazu Vechi

 

 

 

 

 

-

Vlădeni

Vlădeni, Alexandru cel Bun, lacobeni

 

-

Coarnele Caprei

Coarnele Caprei, Arama”

 

6. Pozitia 0.18 Tirol - Caras-Severin va avea următorul cuprins:

„0.18. Tirol - Caras-Severin

-

Doclin

Doclin, Tirol

 

-

Berzovia

Fizes

 

-

Ramna

-”

 

7. Pozitia 26.1 Minis -Arad va avea următorul cuprins:

„26.1. Minis-Arad

Oras Lipova

Lipova

Radna

 

-

Păulis

Baratca, Păulis

 

-

Ghioroc

Minis, Ghioroc, Cuvin

 

-

Covăsint

Covăsint

 

-

Frumuseni

-

 

-

Neudorf

-

 

-

Zăbrani

-

 

Curtici

Dorobanti

Dorobanti”

 

8. Pozitia 26.2 Măderat - Arad va avea următorul cuprins:

„26.2. Măderat -Arad

-

Siria

Siria, Galsa, Masca

 

Oras Pâncota

Pâncota, Măderat

-

 

-

Târnova

Târnova, Draut

 

Oras Ineu

Ineu, Mocrea

-

 

-

Silindia

Silindia, Satu Mic, Luguzău

 

Târnova

Agrisu Mare, Dud

-”

 

9. Pozitia 28.2 Valea lui Mihai - Satu Mare va avea următorul cuprins:

„28.2. Valea lui Mihai - Satu Mare

Municipiul Cărei

Cărei

-

 

 

Pir

Pir

 

 

Săuca

Săuca

 

 

Cehal

Cehal, Cehălut, Orbău

 

Oras Tăsnad

Tăsnad

Blaja, Ratiu, Sărăuad”

 

10. Pozitia 28.3 Sanislău - Satu Mare va avea următorul cuprins:

„28.3. Sanislău -Satu Mare

-

Sanislău

Sanislău

 

-

Ciumesti

-”

 

11. Pozitia 29.4 Rătesti - Satu Mare va avea următorul cuprins:

„29.4. Rătesti - Satu Mare

-

Beltiug

Beltiug, Rătesti, Sandra

 

-

Ard ud

Ardud, Ardud-Vii, Gerăusa

 

-

Viile Satu Mare

Viile Satu Mare, Tătăresti

 

-

Socond

Socond, Hodisa, Soconzel, Cuta, Stâna

 

-

Supur

Dobra, Hurezu Mare, Racova

 

-

Acâs

Acâs, Unimăt

 

-

Bogdand

Bogdand, Babta, Ser, Corund

 

-

Hodod

Hodod, Nadisu Hododului, Lelei, Giurtelecu Hododului

 

-

Săcăseni

Săcăseni, Chegea

 

-

Homoroade

Homorodu de Mijloc, Homorodu de Sus, Homorodu de Jos, Chilia, Necopoi, Solduba

 

-

Santău

Chereusa

 

-

Turulung

Turulung-Vii”

 

12. Pozitia 0.27 Halmeu - Satu Mare va avea următorul cuprins:

„0.27. Halmeu - Satu Mare

-

Halmeu

Halmeu, Halmeu-Vii

 

-

Orasu Nou

Orasu Nou-Vii, Remetea Oasului, Orasu Nou, Prilog-Vii, Prilog, Racsa-Vii

 

-

Târna Mare

Târna Mare

 

-

Bătarci

Tămăseni”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 131.

 


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 247/2008

privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor

viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 94.637 din 1 iunie 2010, elaborat de Directia generală politici agricole, având în vedere prevederile:

- Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”);

- Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, cu modificările ulterioare,

 

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009 - 2013/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 8 mai 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Prezentul ordin creează cadrul normativ necesar aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole («Regulamentul unic OCP»), cu modificările si completările ulterioare.”

2. La anexă, punctul 3.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.2. Toate programele de restructurare/reconversie se realizează în baza unui proiect tehnic si a unui deviz de cheltuieli aferent, întocmite în acest sens de către o persoană fizică/juridică autorizată si vizate de statiunea de cercetare viticolă zonală.”

3. La anexă, după punctul 3.2 se introduce un nou punct, punctul 3.3, cu următorul cuprins:

„3.3. Devizele din cadrul proiectelor de înfiintare a plantatiilor vor cuprinde în totalitate lucrările ce urmează a fi realizate de beneficiari în concordantă cu Devizul-cadru elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Valea Călugărească si aprobat de Institutul de Economie Agrară, deviz-cadru pus la dispozitie de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene.”

4. La anexă, după punctul 5.4 se introduce un nou punct, punctul 5.5, cu următorul cuprins:

„5.5. Nu este considerată modificare a planului individual aprobat situatia în care solicitantul, care la data depunerii planului era persoană fizică, a optat ulterior pentru desfăsurarea activitătii în una dintre formele prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare.”

5. La anexă, după punctul 6.7 se introduc două noi puncte, punctele 6.8 si 6.9, cu următorul cuprins:

„6.8. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, în calitate de organism delegat al A.P.I.A. pentru efectuarea receptiilor calitative si cantitative ale programelor de restructurare/reconversie, verifică pe parcursul anului viticol modul de respectare de către inspectorii vitivinicoli teritoriali a prevederilor legislatiei în vigoare, îndeplinirea atributiilor din Acordul de delegare, precum si respectarea Ghidului privind procedurile de receptie calitativă si cantitativă pentru restructurarea si reconversia plantatiilor viticole.

6.9. A.P.I.A., împreună cu Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, va organiza instruiri cu personalul din cadrul centrelor judetene A.P.I.A. si al D.A.D.R., implicate în derularea măsurii de restructurare/reconversie.”

6. Anexa nr. 2 la norme „Lista soiurilor de struguri pentru vin eligibile pentru realizarea programelor de reconversie/restructurare” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 132.

 


ANEXĂ (Anexa nr. 2 la norme)

 

LISTA

soiurilor de struguri pentru vin eligibile*) pentru realizarea programelor de reconversie/restructurare

 

Nr. crt.

Regiunea viticolă

Soiuri albe

Soiuri rosii

Soiuri aromate

1.

Podisul Transilvaniei

Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling varietal, Sauvignon, Traminer roz, Pinot gris, Neuburger, lordana

Pinot noir, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră

Muscat Ottonel

2.

Dealurile Moldovei

Grasă de Cotnari, Frâncusă, Fetească albă, Sauvignon, Traminer roz, Aligote, Galbenă de Odobesti, Crâmposie selectionată, Fetească regală, Riesling varietal, Chardonnay, Zghihară de Husi

Băbească neagră, Cabernet varietal, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Syrah

Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin, Muscat Ottonel, Sarba

3.

Dealurile Munteniei si Olteniei

Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling varietal, Sauvignon, Crâmposie selectionată, Pinot gris

Cabernet varietal, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Burgund mare, Negru de Drăgăsani, Novac, Syrah

Muscat Ottonel, Negru aromat, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin

4.

Banat

Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling varietal, Sauvignon, Pinot gris, Mustoasă de Măderat, Traminer roz

Cabernet varietal, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Burgund mare, Cadarcă, Syrah, Alicante Bouschet

Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Viognier

5.

Crisana si Maramures

Fetească regală, Furmint, Mustoasă de Măderat, Riesling varietal, Sauvignon, Traminer roz, Pinot gris

Cabernet varietal, Cadarcă, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Burgund mare

Muscat Ottonel, Tămâioasă românească

6.

Colinele Dobrogei

Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling varietal, Sauvignon, Crâmposie selectionată, Pinot gris, Aligote, SemiIIon

Cabernet varietal, Fetească neagră, Merlot, Pinot noir, Syrah, Băbească neagră, Malbec, Mourvedre

Tămâioasă românească, Muscat Ottonel

7.

Terasele Dunării

Chardonnay, Fetească albă, Fetească regală, Riesling varietal, Sauvignon, Pinot gris, Crâmposie selectionată

Burgund mare, Cabernet varietal, Merlot, Pinot noir, Fetească neagră, Syrah

Muscat Ottonel

8.

Nisipuri si alte terenuri favorabile din sudul tării

Fetească regală, Riesling varietal, Aligote, Pinot gris, Chardonnay

Cabernet varietal, Fetească neagră, Pandur, Syrah, Băbească neagră, Băbească gris

 


*) Se admit si clone din aceste soiuri.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 881 din 3 iunie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 547 din 3 iunie 2010

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale

de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui

Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 5.891/3.06.2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 534/3.06.2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 261/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anul 2010,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 264/407/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 si 205 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sectiunea A, capitolul II „Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2010” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„mii lei

Denumire program

Buget de stat

Venituri proprii

Buget total

Din care transfer FNUASS

I. Programele nationale privind bolile transmisibile, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

22.593

148.948

171.541

758

Credite bugetare

22.593

148.948

171.541

758

II. Programul National de Monitorizare a Factorilor Determinanti din Mediul de Viată, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

0

5.022

5.022

0

Credite bugetare

0

5.022

5.022

0

III. Programele nationale privind bolile netransmisibile, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

334.200

969.281

1.303.481

1.159.593

Credite bugetare

334.200

969.281

1.303.481

1.159.593

IV Programul National de Promovare a Sănătătii si Educatiei pentru Sănătate, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

0

8.183

8.183

0

Credite bugetare

0

8.183

8.183

0

V Programul National de Sănătate a Femeii si Copilului, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

76.173

866

77.039

0

Credite bugetare

76.173

866

77.039

0

VI. Programul National de Administratie Sanitară

 

 

 

 

Credite de angajament

68

189

257

0

Credite bugetare

68

189

257

0


Denumire program

Buget de stat

Venituri proprii

Buget total

Din care transfer FNUASS

VII. Programul National de Tratament în Străinătate, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

35.000

0

35.000

0

Credite bugetare

35.000

0

35.000

0

VIII. Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor

0

0

104.500

 

Credite de angajament

0

104.500

104.500

104.500

Credite bugetare

0

104.500

104.500

104.500

IX. Programul National de Asistentă Medicală Comunitară

 

 

 

 

Credite de angajament

0

273

273

0

Credite bugetare

0

273

273

0

TOTAL PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE, din care:

 

 

 

 

Credite de angajament

468.034

1.237.262

1.705.296

1.264.851

Credite bugetare

468.034

1.237.262

1.705.296

1.264.851”

 

2. La sectiunea A, capitolul III, la„l. Programele nationale privind bolile transmisibile”, punctul 2, subpunctul 2.1. „Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare”, titlul „Activităti”, litera a), după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

„15. asigură plata probelor de laborator specifice efectuate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pentru prevenirea si controlul bolilor transmisibile, cu respectarea protocoalelor de diagnostic si a definitiilor de caz pentru bolile infectioase cuprinse în supravegherea epidemiologică;”.

3. La sectiunea A, capitolul III, la„l. Programele nationale privind bolile transmisibile”, punctul 2, subpunctul 2.1. „Subprogramul de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare”, nota se modifică si va avea următorul cuprins:

„notă:

Diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile se asigură de către INSP din fondurile alocate programului, la capitolul «bunuri si servicii», pe baza fundamentărilor transmise de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în cazurile solicitate/indicate de medicul epidemiolog pentru situatii considerate cu risc epidemiologie crescut.

Investigarea etiologică a cazurilor suspecte de boală infectioasă/transmisibilă care nu sunt cuprinse în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile si ale Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.466/2008 pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile nu poate fi asigurată de către laboratoarele DSP si INSP din fondurile alocate programului. Pentru furnizorii de servicii medicale cu paturi care nu pot asigura diagnosticul etiologic, DSP si INSP prin CRSP pot furniza diagnosticul de laborator, pe baza unui contract de prestări de servicii. Fondurile alocate programului nu pot fi folosite pentru derularea unor programe de cercetare.

Toate vaccinurile si materialele sanitare necesare desfăsurării activitătilor acestui obiectiv se achizitionează la nivel local.”

4. La sectiunea A, capitolul III, la„l. Programele nationale privind bolile transmisibile”, punctul 2, subpunctul 2.2 „Subprogramul de supraveghere si control al infectiei HIV”, titlul „Natura cheltuielilor - capitolul «Bunuri si servicii»“ se modifică si va avea următorul cuprins:

„Natura cheltuielilor: Capitolul «Bunuri si servicii» si capitolul «Transferuri»:

a) Materiale sanitare: teste HIV rapide si ELISA, eprubete, vacuumtainere cu ace, criotuburi, vată, alcool sanitar, mănusi, recipiente pentru colectare seringi si ace folosite, recipiente pentru depozitare - transport de probe, substante dezinfectante;

b) consumabile si dotări cu mică valoare pentru sistemul informational si informatic, servicii de întretinere si exploatare dotări pentru comunicare-informare, prestări servicii tipografie pentru editare si tipărire de ghiduri si buletine informative;

c) prestări servicii pentru organizarea de instruiri metodologice si cursuri de scurtă durată;

d) plata pentru examenele de confirmare în laboratoarele de referintă (Institutul «Cantacuzino», /A/B/«Matei Bals»);

e) plata drepturilor salariale ale consilierilor HIV/SIDA.”

5. La sectiunea A, capitolul III, la „III. Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile”, punctul 1 „Programul national de boli cardiovasculare”, titlul „Coordonare tehnică”, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) Societatea Română de Cardiologie”.

6. La sectiunea A, capitolul III, la „III. Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile”, punctul 1, subpunctul 1.2 „Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut” se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut

Organizarea, monitorizarea si evaluarea subprogramului de tratament invaziv al infarctului miocardic acut se realizează prin comisia natională si comisiile regionale de organizare, monitorizare si evaluare a subprogramului, aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

Activitătile, indicatorii, natura cheltuielilor si unitătile care derulează subprogramul 1.2 sunt prevăzute în sectiunea B din prezentele norme tehnice.”

7. La sectiunea A, capitolul III, la „III. Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile”, punctul 9 „Programul national de urgentă prespitalicească”, titlul „Activităti”, după punctul 2) se introduce un nou punct, punctul 3), cu următorul cuprins:

„3) Formarea continuă a personalului de specialitate din cadrul serviciilor de urgentă prespitalicesti.”

8. La sectiunea A, capitolul III, la „III. Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile”, punctul 9 „Programul national de urgentă prespitalicească”, titlul „Indicatori de evaluare” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Indicatori de evaluare:

1) Indicatori fizici:

a) număr de dispecerate: 41;

b) număr de centre de permanentă: 80;

c) număr de persoane formate în domeniul medicinii de urgentă: 45.

2) Indicatori de eficientă:

a) cost mediu/dispecerat: 2.500 lei;

b) cost mediu/centru de permanentă: 3.218 lei;

c) cost mediu/persoană/training: 10.000 lei.

3) Indicatori de rezultat:

a) cresterea accesului populatiei la servicii de urgentă.”

9. La sectiunea A, capitolul III, la „III. Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile”, punctul 9 „Programul national de urgentă prespitalicească”, titlul „Unităti care derulează programul” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Unităti care derulează programul:

a) directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

b) servicii de ambulantă judetene si Serviciul de Ambulantă Bucuresti - Ilfov al municipiului Bucuresti si al Judetului Ilfov;

c) centre de permanentă.”

10. La sectiunea A, capitolul III, la „III. Programele nationale de sănătate privind bolile netransmisibile”, punctul 10 „Programul national de monitorizare activă a bolnavilor cu dizabilităti de ambulatie”, titlul „Unităti care derulează programul”, litera u) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,u) Centrul de Recuperare Neuromotorie Gura Ocnitei;”.

11. La sectiunea A, capitolul III, la „IV. Programul national de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate”, punctul 3 „Subprogramul de combatere a consumului de tutun” titlul „Activităti”, după punctul 2) se introduce un nou punct, punctul 3), cu următorul cuprins:

„3) Participă la organizarea simpozionului pentru implementarea conventiei-cadru privind controlul tutunului în regiunea Europa a Organizatiei Mondiale a Sănătătii în perioada 7-9 iunie 2010.”

12. La sectiunea A, capitolul III, la „V. Programul national de sănătate a femeii si copilului”, punctul 2, subpunctul 2.8 „Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii”, titlul „Unităti care derulează interventia” se modifică si va avea următorul cuprins:

„Unităti care derulează interventia:

a) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu»;

b) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Louis Turcanu» Timisoara;

c) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca;

d) Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Sf. Maria» Iasi;

e) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures;

f) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Bacău;

g) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta;

h) Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova;

i) Spitalul de Copii «Petru si Pavel» Ploiesti;

j) Spitalul de Pediatrie Pitesti;

k) Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea;

l) Spitalul Clinic de Recuperare Cluj Napoca.”

13. La sectiunea B, capitolul III „Decontarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice programelor nationale de sănătate”, articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Casele de asigurări de sănătate vor analiza, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire, situatiile prezentate de unitătile sanitare si gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior, precum si stocurile cantitativ-valorice si vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract si a fondurilor disponibile cu această destinatie, contravaloarea facturii prezentate în copie de unitatea prestatoare de servicii medicale pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice programelor/subprogramelor de sănătate.”

14. La sectiunea B, capitolul VII „Bugetul alocat programelor nationale de sănătate aprobate pentru anul 2010” se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„mii lei

Denumire program de sănătate

Credite bugetare an 2010, din care:

Total transferuri an 2010

I. Programe nationale de sănătate cu scop curativ, din care:

2.141.252

1.098.351

1. Programul national de boli transmisibile, din care:

163.758

758

1.1. Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

148.000

 

1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

15.758

758

2. Programul national de boli cardiovasculare, din care:

70.500

70.500

2.1. Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare

55.500

55.500

2.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut

15.000

15.000

3. Programul national de oncologie, din care:

796.608

581.225

3.1 Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice

786.608

571.225

3.2. Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice***)

10.000

10.000


Denumire program de sănătate

Credite bugetare an 2010, din care:

Total transferuri an 2010

4. Programul national de boli neurologice, din care:

5.000

5.000

4.1. Subprogramul de tratament al sclerozei multiple *)

 

 

4.2. Subprogramul de tratament al surditătii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear si proteze auditive)

5.000

5.000

5. Programul national de diabet zaharat

353.000

234.296

6. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever

170.000

160.372

6.1. Subprogramul de tratament al bolilor rare, din care **):

160.500

150.872

Tratament al bolilor rare

83.435

83.435

Tratament al bolnavilor cu scleroză multiplă

77.065

67.437

6.2. Subprogramul de tratament al sepsisului sever

9.500

9.500

7. Programul national de boli endocrine

5.200

 

8. Programul national de ortopedie

30.800

 

9. Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

50.700

46.200

10. Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

493.686

 

11. Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice

2.000

 

II. Programele nationale de sănătate profilactice ***)

62.000

62.000

1. Programul national de depistare precoce activă a afectiunilor oncologice - Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

62.000

62.000

Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor ***)

104.500

104.500

TOTAL GENERAL:

2.307.752

1.264.851


*) Subprogramul de tratament al sclerozei multiple s-a derulat în trimestrul I al anului 2010 din FNUASS în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare, suma aferentă trimestrului I 2010 fiind cuprinsă în suma de la pct. 6.1 din tabel.

**) Începând cu trimestrul II al anului 2010, fondurile necesare pentru tratamentul bolnavilor cu scleroză multiplă se asigură în cadrul Subprogramului de tratament al bolilor rare.

***) Sumele prevăzute la «Subprogramul de monitorizare activă a terapiilor specifice oncologice», «Programele nationale de sănătate profilactice» si la «Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor» sunt cuprinse în anexa «Program national privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate» de la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010.”

 

15. La anexa nr. 3 la normele tehnice „Contract pentru finantarea programelor/subprogramelor din cadrul programului national cu scop curativ în anul 2010”, articolul 4, punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Casa de asigurări de sănătate decontează în baza cererilor justificative transmise de unitatea sanitară, în limita sumei prevăzute în contract si a sumelor disponibile cu această destinatie, tinând cont de stocurile cantitativ-valorice, contravaloarea facturii, prezentată în copie, pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, necesare tratamentului din luna curentă.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută

 

RECTIFICĂRI

 

La Statutul Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 14 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- În cap. IV, la art. 30 alin. (2), în loc de: „... prevăzută la art. 7 alin. (10), art. 38 alin. (2) si art. 65 alin. (4),...” se va citi: „... prevăzută la art. 9 alin. (10) si art. 40 alin. (2),...”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.