MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 404/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 404         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 iunie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            11. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

587. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

588. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

589. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

590. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

591. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 502 din 20 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, precum si ale prevederilor celor două ordonante în integralitatea lor

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            36. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            463. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

            464. - Decizie privind aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societătii Comerciale CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la schimbarea sediului social, schimbarea denumirii societătii, revocarea/numirea unor administratori, cesiunea de părti sociale, noi asociati semnificativi si reluarea activitătii


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. IV „Componenta Comisiei pentru agricultură, silvicultură si dezvoltare rurală", domnul senator Dumitru Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Bădescu Iulian - senator devenit independent.

2. La anexa nr. XV „Componenta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii", domnul senator Dobra Nicolae - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Bădescu Iulian - senator devenit independent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 iunie 2010.

Nr. 11.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 300/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Popescu Iuliana, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 587.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 481/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Belu-Magdo Monna-Lisa, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 588.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 382/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Avram Ion, judecător la Curtea de Apel Galati, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 589.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 484/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nită Valentin Nicolae, judecător la Curtea de Apel Ploiesti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 590.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 369/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Gălătan Dumitru, judecător la Tribunalul Bistrita-Năsăud, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 591.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 502

din 20 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, precum si ale prevederilor celor două ordonante în integralitatea lor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, precum si ale prevederilor celor două ordonante în integralitatea lor, exceptie ridicată de Sindicatul liber al învătământului din judetul Covasna, Uniunea teritorială a sindicatelor din învătământul preuniversitar (jud. Buzău), Sindicatul învătământului preuniversitar „Diaconu Coresi", jud. Brasov, Sindicatul liber din învătământ Satu Mare, Sindicatul independent al învătământului preuniversitar din jud. Timis si Sindicatul învătământului preuniversitar „Paul Popescu-Neveanu" Timisoara în dosarele nr.: 1.841/119/2009, 1.842/119/2009, 1.843/119/2009, 1.844/119/2009, 4.640/114/2008, 4.630/114/2008, 2.470/62/2009, 3.050/62/2009, 4.584/83/2009, 2.201/83/2009, 1.845/119/2009, 1.846/119/2009, 4.114/30/2009, 4.202/30/2009, 4.100/30/2009, 4.104/30/2009, 4.072/30/2009, 4.105/30/2009, 4.106/30/2009, 4.108/30/2009, 4.199/30/2009, 4.190/30/2009, 4.120/30/2009, 4.117/30/2009, 4.070/30/2009, 4.065/30/2009, 5.383/30/2009, 5.522/30/2009, 4.192/30/2009, 4.118/30/2009, 5.439/30/2009, 5.319/30/2009, 4.016/30/2009, 4.071/30/2009, 4.181/30/2009, 4.097/30/2009, 4.069/30/2009, 4.124/30/2009, 5.311/30/2009, 4.480/30/2009, 4.112/30/2009, 4.101/30/2009, 4.068/30/2009, 4.107/30/2009, 4.057/30/2009, 4.479/30/2009, 5.836/30/2009, 4.060/30/2009, 4.058/30/2009, 5.248/30/2009, 5.239/30/2009, 4.287/30/2009, 4.288/30/2009, 4.064/30/2009, 4.099/30/2009, 4.098/30/2009, 4.103/30/2009, 4.201/30/2009, 4.122/30/2009, 4.063/30/2009, 4.184/30/2009, 4.191/30/2009, 4.197/30/2009, 4.110/30/2009, 4.111/30/2009, 4.113/30/2009, 4.897/30/2009, 5.314/30/2009, 5.313/30/2009, 5.837/30/2009, 4.062/30/2009, 4.899/30/2009, 4.898/30/2009, 4.900/30/2009, 4.286/30/2009, 4.200/30/2009, 4.285/30/2009, 5.104/30/2009, 4.902/30/2009, 4.183/30/2009, 4.901/30/2009, 4.283/30/2009, 4.284/30/2009, 4.059/30/2009, 4.073/30/2009, 4.074/30/2009, 4.126/30/2009, 4.125/30/2009, 4.121/30/2009, 4.115/30/2009, 4.015/30/2009, 4.119/30/2009, 4.116/30/2009, 4.066/30/2009, 4.067/30/2009, 5.316/30/2009, 5.236/30/2009, 5.252/30/2009, 5.317/30/2009, 5.238/30/2009, 5.240/30/2009, 5.244/30/2009, 5.251/30/2009, 5.246/30/2009, 5.242/30/2009, 5.249/30/2009, 5.231/30/2009, 5.241/30/2009, 5.237/30/2009, 5.255/30/2009, 5.229/30/2009, 5.230/30/2009, 5.254/30/2009, 6.489/30/2009, 5.321/30/2009, 5.235/30/2009, 5.253/30/2009, 5.233/30/2009, 5.243/30/2009, 5.232/30/2009, 5.318/30/2009, 5.315/30/2009 si 5.234/30/2009 ale Tribunalului Covasna, Tribunalului Buzău - Sectia civilă, completul specializat în litigii de muncă si asigurări sociale, Tribunalului Brasov - Sectia civilă, Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă si Tribunalului Timis - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul partial identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 8.546D/2009- nr. 8.552D/2009 si nr. 8.567D/2009-nr. 8.682D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 8.547D/2009- nr. 8.552D/2009 si nr. 8.567D/2009-nr. 8.682D/2009 la Dosarul nr. 8.546D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 12, 20, 23 si 30 octombrie 2009, respectiv din 6, 9, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30 noiembrie 2009 si din 4 decembrie 2009, pronuntate în dosarele nr.: 1.841/119/2009, 1.842/119/2009, 1.843/119/2009, 1.844/119/2009, 4.640/114/2008, 4.630/114/2008, 2.470/62/2009, 3.050/62/2009, 4.584/83/2009, 2.201/83/2009, 1.845/119/2009, 1.846/119/2009, 4.114/30/2009, 4.202/30/2009, 4.100/30/2009, 4.104/30/2009, 4.072/30/2009, 4.105/30/2009, 4.106/30/2009, 4.108/30/2009, 4.199/30/2009, 4.190/30/2009, 4.120/30/2009, 4.117/30/2009, 4.070/30/2009, 4.065/30/2009, 5.383/30/2009, 5.522/30/2009, 4.192/30/2009, 4.118/30/2009, 5.439/30/2009, 5.319/30/2009, 4.016/30/2009, 4.071/30/2009, 4.181/30/2009, 4.097/30/2009, 4.069/30/2009, 4.124/30/2009, 5.311/30/2009, 4.480/30/2009, 4.112/30/2009, 4.101/30/2009, 4.068/30/2009, 4.107/30/2009, 4.057/30/2009, 4.479/30/2009, 5.836/30/2009, 4.060/30/2009, 4.058/30/2009, 5.248/30/2009, 5.239/30/2009, 4.287/30/2009, 4.288/30/2009, 4.064/30/2009, 4.099/30/2009, 4.098/30/2009, 4.103/30/2009, 4.201/30/2009, 4.122/30/2009, 4.063/30/2009, 4.184/30/2009, 4.191/30/2009, 4.197/30/2009, 4.110/30/2009, 4.111/30/2009, 4.113/30/2009, 4.897/30/2009, 5.314/30/2009, 5.313/30/2009, 5.837/30/2009, 4.062/30/2009, 4.899/30/2009, 4.898/30/2009, 4.900/30/2009, 4.286/30/2009, 4.200/30/2009, 4.285/30/2009, 5.104/30/2009, 4.902/30/2009, 4.183/30/2009, 4.901/30/2009, 4.283/30/2009, 4.284/30/2009, 4.059/30/2009, 4.073/30/2009, 4.074/30/2009, 4.126/30/2009, 4.125/30/2009, 4.121/30/2009, 4.115/30/2009, 4.015/30/2009, 4.119/30/2009, 4.116/30/2009, 4.066/30/2009, 4.067/30/2009, 5.316/30/2009, 5.236/30/2009, 5.252/30/2009, 5.317/30/2009, 5.238/30/2009, 5.240/30/2009, 5.244/30/2009, 5.251/30/2009, 5.246/30/2009, 5.242/30/2009, 5.249/30/2009, 5.231/30/2009, 5.241/30/2009, 5.237/30/2009, 5.255/30/2009, 5.229/30/2009, 5.230/30/2009, 5.254/30/2009, 6.489/30/2009, 5.321/30/2009, 5.235/30/2009, 5.253/30/2009, 5.233/30/2009, 5.243/30/2009, 5.232/30/2009, 5.318/30/2009, 5.315/30/2009 si 5.234/30/2009, Tribunalul Covasna, Tribunalul Buzău - Sectia civilă, completul specializat în litigii de muncă si asigurări sociale, Tribunalul Brasov - Sectia civilă, Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă si Tribunalul Timis - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, precum si ale prevederilor celor două ordonante în integralitatea lor.

Exceptia a fost ridicată de Sindicatul liber al învătământului din judetul Covasna, Uniunea teritorială a sindicatelor din învătământul preuniversitar (jud. Buzău), Sindicatul învătământului preuniversitar „Diaconu Coresi", jud. Brasov, Sindicatul liber din învătământ Satu Mare, Sindicatul independent al învătământului preuniversitar din jud. Timis si Sindicatul învătământului preuniversitar „Paul Popescu-Neveanu" Timisoara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că prevederile de lege criticate contravin art.l alin. (1) si(5), art. 20, art. 41, art. 61, art. 102, art. 111, art. 115 si art. 141 din Constitutie, deoarece:

- nu se justifică urgenta emiterii ordonantelor criticate;

- ordonantele au fost emise fără consultarea Consiliului Economic si Social;

- a fost încălcat principiul suprematiei legii, în conditiile în care, desi Legea învătământului prevede că în România învătământul constituie prioritate natională, Guvernul a diminuat salariile personalului didactic;

- s-au încălcat normele constitutionale privind dreptul la muncă, dreptul la un trai decent si protectia socială a muncii.

Tribunalul Covasna, Tribunalul Buzău - Sectia civilă, completul specializat în litigii de muncă si asigurări sociale, Tribunalul Brasov - Sectia civilă, Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă si Tribunalul Timis - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatului Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 211 din 1 aprilie 2009, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 30 aprilie 2009, precum si ale prevederilor celor două ordonante în integralitatea lor.

Prevederile legale criticate au următorul cuprins:

- Art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009:

- Art. 2: „Alineatul (1) al articolului 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1-30 aprilie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;».

2. Litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

«b) pentru perioada 1 mai-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de bază obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;»";

- Art. 3: „Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b si 3b la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonantă de urgentă.";

- Art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009: „Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (1), litera a1) va avea următorul cuprins:

«a1) pentru perioada 1 mai-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;».

2. La articolul 11 alineatul (1), literele b) si c) se abrogă.

3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b se abrogă." Dispozitiile constitutionale considerate a fi încălcate sunt cele ale art. 1 alin. (4) si (5) referitoare la principiul separatiei si echilibrul puterilor în stat, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 41 privind munca si protectia socială a muncii, art. 61 privind rolul si structura Parlamentului, art. 102 privind rolul si structura Guvernului, art. 111 privind informarea Parlamentului si art. 115 privind delegarea legislativă, precum si ale art. 141 privind Consiliul Economic si Social.


Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 si în anul 2009 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin art. 48 pct. 16 al cap. VI - Dispozitii finale din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

În aceste conditii, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009, ca acte normative modificatoare ale Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, sunt si ele abrogate.

Fată de această situatie, devin aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 potrivit cărora instanta de contencios constitutional se pronuntă asupra „unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dint-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare".

Ca atare, Curtea urmează să respingă ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a normelor legale criticate.

De altfel, aceleasi considerente au fost avute în vedere de Curte cu prilejul pronuntării Deciziilor nr. 105 si nr. 106 din 4 februarie 2010, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 5 martie 2010.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai- decembrie 2009, precum si ale prevederilor celor două ordonante în integralitatea lor, exceptie ridicată de Sindicatul liber al învătământului din judetul Covasna, Uniunea teritorială a sindicatelor din învătământul preuniversitar (jud. Buzău), Sindicatul învătământului preuniversitar „Diaconu Coresi", jud. Brasov, Sindicatul liber din învătământ Satu Mare, Sindicatul independent al învătământului preuniversitar din jud. Timis si Sindicatul învătământului preuniversitar „Paul Popescu-Neveanu" Timisoara în dosarele nr.: 1.841/119/2009, 1.842/119/2009, 1.843/119/2009, 1.844/119/2009, 4.640/114/2008, 4.630/114/2008, 2.470/62/2009, 3.050/62/2009, 4.584/83/2009, 2.201/83/2009, 1.845/119/2009, 1.846/119/2009, 4.114/30/2009, 4.202/30/2009, 4.100/30/2009, 4.104/30/2009, 4.072/30/2009, 4.105/30/2009, 4.106/30/2009, 4.108/30/2009, 4.199/30/2009, 4.190/30/2009, 4.120/30/2009, 4.117/30/2009, 4.070/30/2009, 4.065/30/2009, 5.383/30/2009, 5.522/30/2009, 4.192/30/2009, 4.118/30/2009, 5.439/30/2009, 5.319/30/2009, 4.016/30/2009, 4.071/30/2009, 4.181/30/2009, 4.097/30/2009, 4.069/30/2009, 4.124/30/2009, 5.311/30/2009, 4.480/30/2009, 4.112/30/2009, 4.101/30/2009, 4.068/30/2009, 4.107/30/2009, 4.057/30/2009, 4.479/30/2009, 5.836/30/2009, 4.060/30/2009, 4.058/30/2009, 5.248/30/2009, 5.239/30/2009, 4.287/30/2009, 4.288/30/2009, 4.064/30/2009, 4.099/30/2009, 4.098/30/2009, 4.103/30/2009, 4.201/30/2009, 4.122/30/2009, 4.063/30/2009, 4.184/30/2009, 4.191/30/2009, 4.197/30/2009, 4.110/30/2009, 4.111/30/2009, 4.113/30/2009, 4.897/30/2009, 5.314/30/2009, 5.313/30/2009, 5.837/30/2009, 4.062/30/2009, 4.899/30/2009, 4.898/30/2009, 4.900/30/2009, 4.286/30/2009, 4.200/30/2009, 4.285/30/2009, 5.104/30/2009, 4.902/30/2009, 4.183/30/2009, 4.901/30/2009, 4.283/30/2009, 4.284/30/2009, 4.059/30/2009, 4.073/30/2009, 4.074/30/2009, 4.126/30/2009, 4.125/30/2009, 4.121/30/2009, 4.115/30/2009, 4.015/30/2009, 4.119/30/2009, 4.116/30/2009, 4.066/30/2009, 4.067/30/2009, 5.316/30/2009, 5.236/30/2009, 5.252/30/2009, 5.317/30/2009, 5.238/30/2009, 5.240/30/2009, 5.244/30/2009, 5.251/30/2009, 5.246/30/2009, 5.242/30/2009, 5.249/30/2009, 5.231/30/2009, 5.241/30/2009, 5.237/30/2009, 5.255/30/2009, 5.229/30/2009, 5.230/30/2009, 5.254/30/2009, 6.489/30/2009, 5.321/30/2009, 5.235/30/2009, 5.253/30/2009, 5.233/30/2009, 5.243/30/2009, 5.232/30/2009, 5.318/30/2009, 5.315/30/2009 si 5.234/30/2009 ale Tribunalului Covasna, Tribunalului Buzău - Sectia civilă, completul specializat în litigii de muncă si asigurări sociale, Tribunalului Brasov - Sectia civilă, Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă si Tribunalului Timis - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din data de 27 mai 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 31 mai 2010.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL Nr. 12/2010

privind atestarea organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste conditiile de atestare a organismelor de formare profesională, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) organisme de formare profesională - entitătile care sunt atestate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (CNVM) pentru a organiza cursuri de pregătire profesională pentru operatorii si specialistii pentru piata de capital si care includ, fără a se limita la acestea: asociatii profesionale, institutii de învătământ superior si operatori de piată;

b) operatori - persoane fizice care au cel putin studii medii si care desfăsoară activităti pe piata de capital;

c) specialisti- persoane fizice care au studii superioare si care activează pe piata de capital;

d) formare profesională continuă - participarea la cursuri de formare profesională în vederea mentinerii competentelor acordate persoanelor fizice care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională emis de un organism de formare profesională atestat de CNVM;

e) actiuni cu caracter stiintific si profesional - participarea la sesiuni/seminare stiintifice având ca temă domeniul pietei de capital;

f) sesiuni stiintifice - întruniri cu scopul de a prezenta si dezbate lucrări stiintifice sau anumite subiecte cu caracter stiintific ori profesional, de interes comun pe piata de capital;

g) seminare stiintifice - cercuri de studii, reuniuni de specialisti sau tehnicieni, organizate în scopul aprofundării unei tematici profesionale ori stiintifice, grup de studii, cu scop didactic, prin care se fixează si se aprofundează cunostintele acumulate sau se execută lucrări practice sub îndrumarea unui cadru didactic.

Art. 3. - (1) Persoanele fizice se pot înscrie la cursurile organizate de organismele de formare profesională dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) să fie în vârstă de cel putin 18 ani si să aibă exercitiul drepturilor civile;

b) să aibă cel putin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;

c) să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum si alte infractiuni de natură economică.

(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) se vor finaliza cu sustinerea unui examen de către absolventii acestora.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), cursurile organizate de organismele de formare profesională pentru operatorii si specialistii din piata de capital în vederea prezentării reglementărilor pietei de capital ce au un caracter tehnic nu se vor finaliza cu sustinerea unui examen de către absolventii acestora.


Art. 4. - (1) În urma absolvirii cursului si a promovării examenului cu cel putin nota 7 pe o scară de la 1 la 10, persoanele fizice obtin un certificat de absolvire de la organismul de formare profesională, întocmit conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Pe baza certificatului de absolvire se eliberează atestatul profesional de către CNVM, întocmit conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 5. - Organismele de formare profesională pot organiza cursuri pentru:

a) agenti pentru servicii de investitii financiare;

b) personal al compartimentului de control intern;

c) consultanti de investitii;

d) alte tipuri de cursuri privind activitătile, operatiunile si legislatia specifice pietei de capital.

 

CAPITOLUL II

Conditii de atestare a organismelor de formare profesională

 

Art. 6. - În vederea obtinerii atestatului prin care se confirmă calitatea de organism de formare profesională, entitătile mentionate la art. 2 alin. (2) lit. a) vor depune la CNVM un dosar care va cuprinde:

a) cererea de acordare a atestatului de organism de formare profesională, care va purta semnătura olografă a reprezentantului legal al entitătii si stampila acesteia;

b) actul constitutiv sau dovada înregistrării în Registrul asociatiilor si fundatiilor tinut de Ministerul Justitiei, conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare, în copie certificată de oficiul registrului comertului;

c) încheierea judecătorului-delegat de pe lângă oficiul registrului comertului privind constituirea si înregistrarea societătii, în copie certificată de oficiul registrului comertului;

d) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului, în copie certificată de oficiul registrului comertului;

e) datele de identificare ale personalului de conducere al entitătii. Prin date de identificare se întelege: numele si prenumele, cetătenia, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria si numărul actului de identitate ori, pentru cetătenii străini, ale pasaportului, domiciliul si, după caz, resedinta (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tară, după caz);

f) curriculum vitae, pentru personalul din conducerea entitătii;

g) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislatia în vigoare, pentru personalul din conducerea entitătii;

h) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entitătii, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 11 lit. b);

i) denumirea si tematica cursurilor ce urmează a se organiza;

j) datele de identificare ale lectorilor, însotite de curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar si certificatele de cazier fiscal în original, aflate în termenele de valabilitate prevăzute de legislatia în vigoare, declaratiile pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte dacă acestia au fost sau nu au fost sanctionati pentru încălcarea legislatiei pietei de capital, si declaratiile cu privire la respectarea confidentialitătii subiectelor de examen. Lectorii trebuie să fie cadre didactice în domeniul pietei de capital sau specialisti cu experientă de cel putin 5 ani în piata de capital;

k) regulamentul de desfăsurare a examenului de absolvire a cursurilor organizate de organismul de formare profesională;

l) reguli privind desfăsurarea pregătirii profesionale continue organizate de organismele de formare profesională;

m) dovada achitării în contul CNVM a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;

n) orice alte informatii si documente pe care CNVM le poate solicita în vederea analizării dosarului depus de entitate.

Art. 7. - CNVM va elibera atestatul în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial, din initiativa CNVM ori a entitătii, întrerupe termenul de 30 de zile, care reîncepe să curgă de la data depunerii acestora.

Art. 8. - (1) Denumirea organismelor de formare profesională atestate de CNVM va fi afisată pe site-ul acesteia.

(2) După eliberarea atestatului organismele de formare profesională au dreptul să îsi facă publicitate.

Art. 9. - Atestatele organismelor de formare profesională se afisează la loc vizibil, la sediul acestora, si se publică pe pagina proprie de internet, după caz.

Art. 10. - (1) Orice modificare intervenită în componenta personalului de conducere sau orice completare a listei lectorilor va fi supusă aprobării CNVM în termen de maximum 15 zile de la data producerii acestora, cu anexarea documentelor justificative. Modificările intervenite în documentele precizate la art. 6 se notifică CNVM în termen de maximum 10 zile de la modificarea acestora.

(2) CNVM va decide cu privire la aceste modificări în termen de 30 de zile si va elibera, în cazul aprobării acestora, un act individual, iar în cazul respingerii, o decizie motivată.

Art. 11. - CNVM nu va elibera atestatul de organism de formare profesională unei entităti, dacă:

a) aceasta se află în procedura prevăzută de legislatia privind insolventa;

b) oricare dintre membrii personalului de conducere are antecedente penale prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si/sau a fost sanctionat de CNVM, Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de alte autorităti cu interzicerea temporară a exercitării oricărei activităti profesionale reglementate de acestea, pentru perioada în care această interdictie rămâne în vigoare.

Art. 12. - (1) CNVM retrage atestatul acordat unui organism de formare profesională în oricare dintre următoarele situatii:

a) la cerere, în baza hotărârii organului statutar;

b) dacă nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza acordării atestatului;

c) ca sanctiune, potrivit art. 49;

d) dacă nu a organizat niciun curs de pregătire profesională pe o perioadă de 12 luni consecutive;

e) dacă împotriva acestuia a fost deschisă procedura prevăzută de legislatia privind insolventa;

f) dacă atestatul a fost obtinut pe baza unor declaratii sau informatii false ori care au indus în eroare.

(2) Cererea de retragere a atestatului transmisă CNVM de organismul de formare profesională va fi însotită de declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al acestuia, în original, din care să reiasă dacă entitatea are sau nu datorii financiare fată de CNVM si faptul că va onora toate obligatiile restante, precum si de dovada achitării tarifului pentru retragerea autorizatiei prevăzut de Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.

(3) CNVM va decide cu privire la retragerea atestatului, la cererea organismului de formare profesională, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.


(4) Retragerea de către CNVM a atestatului de organizare si desfăsurare a cursurilor de formare profesională nu produce efecte asupra recunoasterii calitătii de absolvent pentru persoanele care au urmat, până la data retragerii atestatului, cursurile mentionate si au promovat examenele aferente. Persoanele care nu au sustinut sau nu au promovat examenul aferent cursului urmat pot sustine acest examen organizat pentru un curs similar la un alt organism de formare profesională atestat de CNVM.

 

CAPITOLUL III

Conditii privind organizarea si desfăsurarea cursurilor

 

Art. 13. - (1) Pentru fiecare serie de curs organismul de formare profesională va transmite la CNVM pentru aprobare o documentatie cuprinzând următoarele informatii:

a) tipul de curs ce urmează să se desfăsoare;

b) codul atribuit seriei de curs;

c) programa analitică;

d) bibliografia obligatorie;

e) datele de identificare ale lectorilor care sustin cursul;

f) locul desfăsurării cursului;

g) perioada de desfăsurare si orarul; h) data programării examenului;

i) cuantumul tarifelor individuale percepute pentru curs si examen.

(2) CNVM aprobă fiecare serie de curs în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 14. - (1) Organismele de formare profesională au obligatia să organizeze si să desfăsoare cel putin un curs într-o perioadă de 12 luni consecutive.

(2) În situatia depăsirii termenului prevăzut la alin. (1), pentru mentinerea atestatului pe perioada următoarelor 12 luni consecutive, organismele de formare profesională au obligatia de a notifica la CNVM, printr-o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal, că sunt îndeplinite în continuare conditiile prevăzute la art. 6, precum si de a transmite în copie dovada achitării tarifului prevăzut în anexa la Regulamentul nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.

(3) Declaratia prevăzută la alin. (2) se transmite la CNVM în maximum 10 zile calendaristice de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 15. - Cursurile se vor desfăsura cu respectarea următoarelor conditii:

a) la începutul cursului organismul de formare profesională distribuie fiecărui cursant un suport de curs;

b) stabilirea duratei cursurilor de pregătire profesională se va face în raport cu complexitatea si specificul fiecărui tip de curs, dar nu se vor aloca mai putin de 30 de ore pentru un curs;

c) cursurile se organizează pe grupe constituite din maximum 30 de cursanti;

d) sălile de curs vor avea dotări tehnice corespunzătoare, în functie de specificul cursului.

Art. 16. - În situatia în care un lector îsi întrerupe activitatea, organismul de formare profesională are obligatia de a-l înlocui în timp util cu un alt lector având cel putin aceeasi pregătire profesională si aceleasi competente, pentru asigurarea continuitătii cursurilor.

Art. 17. - În caz de suspendare sau de retragere a atestatului acordat unui organism de formare profesională, acesta are obligatia de a asigura conditiile pentru finalizarea cursurilor începute, urmând ca organizarea examenului aferent acestor cursuri si eliberarea certificatului de absolvire să se efectueze de un alt organism de formare profesională atestat de CNVM, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IV

Conditii privind organizarea si desfăsurarea examenului

 

Art. 18. - (1) Examenul se va sustine în cel mult 30 de zile lucrătoare de la finalizarea cursului.

(2) Orice modificare a locului, datei si/sau a orei de sustinere a examenului final va fi comunicată cursantilor si CNVM cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data examenului. Membrul comisiei de examinare nominalizat de organismele de formare profesională va fi notificat CNVM.

(3) Înscrierea la examen se poate face:

a) din oficiu, pentru cei care au participat la cursul aferent;

b) la cerere, pentru persoanele care au fost respinse sau au absentat la examenul corespunzător cursului urmat si care doresc să sustină examenul de absolvire.

(4) Pentru fiecare dintre persoanele înscrise la curs si examen, organismul de formare profesională trebuie să întocmească un dosar, care va cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) numele si prenumele persoanei, cetătenia, data si locul nasterii, CNP-ul sau echivalentul acestuia;

b) data la care se sustine examenul;

c) adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail;

d) dovada achitării tarifelor pentru curs si examen;

e) actul de identitate (Bl/CI/pasaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

f) tipul si codul cursului pe care îl urmează;

g) perioada în care se desfăsoară cursul.

Art. 19. - (1) Cursantii care vor sustine examenul vor fi supravegheati de o comisie de examinare.

(2) Comisia de examinare va fi formată din maximum 3 membri, din care presedintele si un membru al comisiei vor fi persoane desemnate de CNVM.

(3) Organismul de formare profesională va desemna 2 membri supleanti în comisiile de examinare a participantilor la cursurile de formare profesională, acestia urmând să îl/îi înlocuiască pe reprezentantul/reprezentantii desemnat/ desemnati de entitate în cadrul comisiei de examinare, în caz de indisponibilitate a acestuia/acestora.

Art. 20. - (1) Comisia de examinare este validată de CNVM pe baza propunerii formulate de organismul de formare profesională si transmise la CNVM la data solicitării aprobării cursului.

(2) Modificarea comisiei de examinare se notifică CNVM, pentru validare, de către organismul de formare profesională cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data examenului.

Art. 21. - (1) Examenul constă într-o probă scrisă, tip test grilă, care va dura cel mult 3 ore.

(2) Organismul de formare profesională are obligatia de a elabora minimum 3 teste grilă, dintre care se va alege unul prin tragere la sorti.

(3) Testul grilă trebuie să contină minimum 50 de întrebări cu răspuns corect unic, dintre care 50% cu caracter legislativ si 50% cu caracter aplicativ.

(4) Nicio întrebare din test nu trebuie să fi fost utilizată ca exemplu în cadrul cursului.

(5) Pot sustine examene numai persoanele care au urmat un curs de atestare sau de reatestare.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), pot sustine examene si persoanele mentionate la art. 39 alin. (1).

(7) În scopul corectării lucrărilor, organismul de formare profesională trebuie să pună la dispozitia comisiei de examinare sabloane cu răspunsuri corecte, corespunzătoare subiectelor de examen, verificate în prealabil de către lectori.

Art. 22. - (1) Grila de examen, continând subiectele propuse de lectori, se alege prin tragere la sorti la sediul organismului de formare profesională sau la locul de desfăsurare a examenului, după caz, cu o oră înainte de începerea acestuia.

(2) Această procedură se desfăsoară sub supravegherea presedintelui comisiei de examinare.

(3) Pe perioada desfăsurării examenului trebuie respectate următoarele reguli:

a) în sala de examen candidatii nu vor avea voie să aibă telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/transmitere de date;

b) în dreptul candidatilor sunt admise doar: pix sau stilou, calculator simplu de buzunar, ceas, actul de identitate, formularele de examen.

(4) Răspunsurile la întrebările din grila de examen se vor înscrie pe formulare-tip.

(5) Formularul-tip se completează prin marcarea cu „X" a variantei de răspuns considerate corectă de candidat.

(6) În cazul în care un candidat revine asupra variantei de răspuns, se completează un nou formular grilă. Un candidat nu poate solicita suplimentar decât un singur formular de examen.

(7) Este interzisă comunicarea între persoanele care sustin examenul si între acestea si supraveghetori.

(8) Nu se acceptă întrebări referitoare la subiectele de examen, cu exceptia cazurilor în care se constată erori materiale.

(9) Este interzisă consultarea în timpul examenului a oricărui tip de material sau document, indiferent de suportul acestuia. Fac exceptie materialele distribuite de comisie ca anexe la grila de examen.

(10) Este interzisă părăsirea sălii de examen si revenirea în sala de examen pe perioada desfăsurării acestuia.

(11) Candidatii pot preda formularele cu răspunsuri si grilele de examen înainte de ora încheierii acestuia, având obligatia de a părăsi sala de examen. Ultimii 3 candidati rămasi în sală, dacă s-au prezentat cel putin 3 candidati, vor rămâne până la încheierea examenului.

(12) La ora încheierii examenului, candidatii vor preda membrilor comisiei de examinare formularele cu răspunsuri si grilele de examen.

(13) Încălcarea prevederilor alin. (3)-(12) se constată de către orice membru al comisiei de examinare si se sanctionează de către presedintele comisiei prin excluderea din examen a candidatului care se face vinovat.

Art. 23. - (1) Lucrările vor fi corectate si notate de comisia de examinare cu note de la 1 la 10.

(2) Promovarea examenului se face cu cel putin nota 7.

(3) Corectarea lucrărilor se face în mod obligatoriu imediat după terminarea examenului si numai de către membrii comisiei de examinare. Examenele vor fi programate astfel încât să permită corectarea lucrărilor după finalizarea acestora, fără a se depăsi ora 20,00.

(4) În cazul în care se constată formulări gresite în grila de examen, respectivele întrebări nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea notei.

(5) La verificarea formularelor cu răspunsuri vor fi considerate gresite răspunsurile care au marcate cu „X" mai multe variante de răspuns, precum si cele care au stersături.

(6) Se consideră corecte doar răspunsurile în care este marcată cu „X" varianta corectă.

(7) Anuntarea rezultatelor se va face în cel mult 24 de ore de la finalizarea examenului.

Art. 24. - Comisia de examinare are următoarele atributii:

a) asigură tragerea la sorti a subiectului cu o oră înaintea începerii examenului si sigilează plicurile cu grilele de examen;

b) verifică identitatea persoanelor care se prezintă la examen cu actul de identitate;

c) repartizează candidatii în sală în ordine alfabetică, veghind la păstrarea linistii si confidentialitătii;

d) presedintele comisiei de examinare semnează formularele de răspuns;

e) distribuie grilele de examen si formularele-tip;

f) anuntă ora de început si ora de sfârsit a examenului, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3), si prezintă regulile cuprinse la art. 22 alin. (3)-(12);

g) supraveghează desfăsurarea examenului;

h) colectează grilele de examen si formularele cu răspunsuri;

i) corectează răspunsurile;

j) întocmeste un proces-verbal privind conditiile în care s-a desfăsurat examenul, semnat de toti membrii, la care se atasează lista candidatilor, formularele completate gresit de candidati si centralizatorul rezultatelor obtinute de acestia;

k) analizează si consemnează în procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea si desfăsurarea examenului;

l) prin presedinte, ia măsurile necesare pentru prevenirea si sanctionarea practicilor de fraudare a examenului.

Art. 25. - Orice sesizare privind desfăsurarea si finalizarea examenului se adresează comisiei de examinare si se înregistrează la organismul de formare profesională în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor si, în caz de răspuns nefavorabil, poate fi adresată CNVM în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii la comisia de examinare.

Art. 26. - (1) Cursantii care nu s-au prezentat la examen au dreptul la examinare, o singură dată, la proximul examen cu aceeasi tematică, fără plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri motivate, adresată conducerii organismului de formare profesională care a organizat cursul, depusă în termen de 15 zile de la data la care s-a desfăsurat examenul.

(2) Cursantii declarati respinsi la examenul de absolvire au dreptul o singură dată la reexaminare, fără plata unei taxe suplimentare. Cursantii declaratii respinsi si la a doua examinare vor repeta cursul, solicitând înscrierea pentru participare la curs cu o altă serie, în vederea unei alte examinări.

(3) Organismul de formare profesională notifică CNVM cu cel putin 5 zile înaintea desfăsurării examenului lista candidatilor absenti/declarati respinsi care vor participa la reexaminare.

Art. 27. - În termen de 30 de zile de la promovarea examenului, organismul de formare profesională eliberează certificatul de absolvire a cursului.

Art. 28. - Certificatul de absolvire a cursului va mentiona cel putin următoarele:

a) denumirea organismului de formare profesională care a organizat cursul;

b) tipul cursului;

c) durata cursului;

d) datele de identificare ale absolventului, inclusiv CNP-ul;

e) nota obtinută la examen;

f) semnătura reprezentantului legal al organismului de formare profesională si stampila organismului de formare profesională;

g) data eliberării certificatului.

Art. 29. - (1) În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, persoana care a promovat examenul aferent unui curs de pregătire profesională pentru piata de capital trebuie să transmită CNVM o cerere de eliberare a atestatului profesional, însotită de următoarele documente:

a) certificatul de absolvire a cursului eliberat de organismul de formare profesională, în copie;

b) actul de identitate (Bl/CI/pasaport pentru persoanele fizice străine), în copie;

c) dovada achitării în contul CNVM a tarifului prevăzut în anexa la Regulamentul nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.


(2) CNVM va decide cu privire la atestarea profesională a solicitantului în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin. (1).

(3) CNVM nu va elibera atestatul profesional persoanei care nu a depus cererea în termenul prevăzut la alin. (1). În vederea obtinerii atestatului profesional, persoana respectivă trebuie să absolve un nou curs de pregătire profesională pentru piata de capital si să promoveze examenul aferent acestuia.

Art. 30. - Organismul de formare profesională are obligatia de a transmite la CNVM pentru fiecare serie de curs un raport final care va cuprinde:

a) tipul cursului;

b) codul atribuit seriei de curs;

c) lista nominală a persoanelor înscrise la curs;

d) lista nominală a persoanelor înscrise la examen;

e) lista nominală a persoanelor care au promovat examenul;

f) lista nominală a persoanelor care nu au promovat examenul;

g) repartizarea statistică pe intervale de notare a cursantilor; h) dovada achitării în contul CNVM a cotei/tarifului încasat

de organismul de formare profesională de la beneficiarii serviciilor, conform Regulamentului nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.

Art. 31. - (1) Raportul prevăzut la art. 30, semnat de reprezentantul legal al organismului de formare profesională si purtând stampila acestuia, va fi transmis CNVM în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor examenului.

(2) Certificatele de absolvire se eliberează după transmiterea raportului final la CNVM.

 

CAPITOLUL V

Formarea profesională continuă

 

Art. 32. - (1) Persoanele care detin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesională emis de un organism de formare profesională atestat de CNVM sunt obligate să urmeze un număr de cel putin 20 de ore de formare profesională continuă pe an.

(2) Formarea profesională continuă se realizează prin cursuri organizate de organismele de formare profesională atestate de CNVM.

(3) Formarea profesională continuă poate fi asigurată si prin participarea la actiuni cu caracter stiintific si profesional, în domeniul pietei de capital, organizate de către organismele de formare profesională.

Art. 33. - (1) Domeniile de formare profesională continuă, tematica, durata/perioada, taxa de participare, locul si modul de organizare si desfăsurare a cursurilor se stabilesc de către organismul de formare profesională atestat de CNVM.

(2) Programul de formare profesională continuă include cel putin modificările intervenite în legislatia pietei de capital din România, precum si în legislatia europeană în domeniul pietei de capital. În acest sens, CNVM poate solicita organismului de formare profesională introducerea în programul de formare profesională continuă a unor teme de interes ce urmează a fi dezbătute în cadrul programului.

(3) Programul de formare profesională continuă este structurat pe domenii de activitate si pe teme de pregătire profesională si se notifică CNVM la sfârsitul anului în curs pentru anul următor. După notificare se face public operatorilor si/sau specialistilor care desfăsoară activităti pe piata de capital, în vederea formulării optiunilor de participare.

(4) Programul de formare profesională continuă se actualizează în timpul anului ori de câte ori apar noi teme de interes pentru operatorii si/sau specialistii care desfăsoară activităti pe piata de capital.

(5) La sfârsitul fiecărei sesiuni de formare profesională continuă operatorii/specialistii participanti completează o fisă de evaluare a cursului/seminarului/colocviului organizat de organismele de formare profesională atestate de CNVM si primesc un atestat.

Art. 34. - (1) Conducătorii entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM au obligatia de a urma un număr de cel putin 20 de ore de formare profesională continuă pe an la organismele de formare profesională atestate de CNVM.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) conducătorii care au participat în cursul anului la actiuni cu caracter stiintific si profesional sau conducătorii care activează în calitate de lectori ai organismelor de formare profesională pentru piata de capital.

Art. 35. - (1) Neparticiparea la programul de formare profesională continuă va atrage suspendarea calităti dobândite prin prezentul regulament până la absolvirea unui curs în cel mult un an de la data suspendării calitătii. Dacă la expirarea perioadei de un an persoanele nu fac dovada absolvirii cursului, CNVM va suspenda autorizatia/atestatul obtinută/obtinut de persoana în cauză.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 32 alin. (3) si la art. 34 alin. (2).

Art. 36. - Participarea la actiuni cu caracter stiintific si profesional se echivalează cu 5 ore de formare profesională continuă.

Art. 37. - Organismele de formare profesională au obligatia ca cel târziu până la data de 10 ianuarie a fiecărui an să transmită CNVM lista persoanelor care au absolvit cursuri, cu specificarea datei si a tipului de curs, precum si lista persoanelor care au participat la cursuri de formare profesională continuă/actiuni cu caracter stiintific si profesional, cu mentionarea perioadei si a tipului de curs.

 

CAPITOLUL VI

Recunoasterea cursurilor, a examenelor si a atestatelor profesionale din alte state

 

Art. 38. - (1) CNVM poate recunoaste cursurile organizate de entităti ale pietei de capital din alte state.

(2) CNVM poate recunoaste, pe bază de reciprocitate, examenele de promovare a cursurilor organizate de entităti ale pietei de capital din state membre ale Uniunii Europene, precum si atestatele profesionale eliberate de autoritătile de reglementare ale acestor state.

Art. 39. - (1) În situatia recunoasterii cursurilor de pregătire profesională pentru piata de capital absolvite în alt stat, o persoană fizică va sustine un examen la una dintre entitătile atestate de CNVM ca organisme de formare profesională, în scopul verificării cunostintelor privind legislatia si specificul pietei de capital românesti. Ulterior promovării examenului, persoanele în cauză vor solicita obtinerea atestatului profesional.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3), testul grilă pentru examenul prevăzut la alin. (1) va contine întrebări cu caracter legislativ si aplicativ.

Art. 40. - Pentru situatia în care se recunoaste examenul de promovare a cursurilor de pregătire profesională pentru piata de capital la care se face referire la art. 38 alin. (2), persoanele vor solicita obtinerea atestatului profesional.

Art. 41. - În vederea recunoasterii cursurilor, examenelor sau atestatelor profesionale, o persoană fizică trebuie să depună la CNVM un dosar care va cuprinde:


a) o cerere prin care se solicită recunoasterea cursurilor absolvite, a examenelor promovate si/sau a atestatelor eliberate în alt stat;

b) acte doveditoare eliberate de entitatea unde a absolvit cursul, a promovat examenul si/sau a obtinut atestatul, în copie legalizată si în traducere legalizată în limba română;

c) actul de identitate, în copie;

d) dovada achitării în contul CNVM a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform Regulamentului nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările ulterioare.

Art. 42. - CNVM va decide cu privire la recunoasterea cursurilor, a examenelor si/sau a atestatelor în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor mentionate la art. 41, în formă corespunzătoare.

 

CAPITOLUL VII

Eliberarea de atestate profesionale pentru unele categorii de persoane fizice

 

Art. 43. - Au dreptul să primească, la cerere, fără absolvirea de cursuri si promovarea de examene, atestate profesionale corespunzătoare pentru agenti pentru servicii de investitii financiare, pentru personalul compartimentului de control intern si pentru consultanti de investitii persoanele care au ocupat o pozitie de membru al CNVM, de angajat al cabinetului membrului CNVM, functia de director general al directiilor de specialitate ori o functie asimilată acesteia.

Art. 44. - Au dreptul să primească, la cerere, fără absolvirea de cursuri si promovarea de examene, atestate profesionale corespunzătoare pentru agenti pentru servicii de investitii financiare, pentru personalul compartimentului de control intern si pentru consultanti de investitii următoarele categorii de persoane fizice, care nu se află în relatii de muncă cu CNVM:

a) persoanele care au fost angajate minimum 5 ani în cadrul directiilor de specialitate din CNVM sau care au o experientă profesională de minimum 5 ani cumulată în directiile de specialitate din CNVM si în piata de capital;

b) operatori si specialisti care au o experientă de minimum 5 ani în functii de conducere la operatorii de piată, operatorii de sistem si depozitarul central.

Art. 45. - În vederea eliberării atestatelor profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 43 si 44, persoana fizică va depune un dosar ce va cuprinde:

a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;

b) curriculum vitae cu detalierea experientei profesionale;

c) documente prin care face dovada că îndeplineste conditiile prevăzute la art. 43 si 44 sau declaratie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, că îndeplineste conditiile prevăzute la aceste articole, după caz;

d) actul de identitate, în copie;

e) dovada achitării în contul CNVM a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform anexei la Regulamentul nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificările ulterioare, cu exceptia persoanelor prevăzute la art. 43 si la art. 44 lit. a).

Art. 46. - CNVM va decide cu privire la acordarea atestatului profesional în termen de 30 de zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la art. 45, în formă corespunzătoare, prin hotărâre adoptată ulterior analizării competentelor, atributiilor si responsabilitătilor detinute de persoanele solicitante în cadrul entitătii.

Art. 47. (1) - Cursurile pentru personalul compartimentului de control intern se pot echivala cu cele pentru agenti pentru servicii de investitii financiare, cu conditia sustinerii examenului corespunzător cursului de agent pentru servicii de investitii financiare.

(2) Sustinerea examenului se face la oricare dintre entitătile atestate de CNVM ca organisme de formare profesională, în aceleasi conditii în care se sustine examenul respectiv de către cursantii entitătii.

Art. 48. - Atestatele de recunoastere a pregătirii profesionale, a cursurilor si examenelor eliberate de CNVM anterior intrării în vigoare a prezentului regulament îsi păstrează valabilitatea.

 

CAPITOLUL VIII

Sanctiuni

 

Art. 49. - Încălcarea dispozitiilor prezentului regulament se sanctionează, după caz, cu:

a) avertisment;

b) amendă între 500 lei si 1.000 lei, aplicată persoanelor fizice;

c) amendă între 500 lei si 2.000 lei, aplicată organismului de formare profesională;

d) suspendarea atestatului pentru o perioada de până la două luni, cu posibilitate de prelungire, dar nu mai mult de 3 luni;

e) retragerea atestatului;

Art. 50. - (1) CNVM va sanctiona organismul de formare profesională care se face vinovat de următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 9 cu privire la afisarea atestatelor de către organismele de formare profesională;

b) nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 10 alin. (1);

c) nerespectarea obligatiilor impuse de prevederile cap. III referitoare la conditiile privind organizarea si desfăsurarea cursurilor;

d) nerespectarea prevederilor cap. IV referitoare la conditiile privind organizarea si desfăsurarea examenului;

e) nerespectarea prevederilor cap. V privind formarea profesională continuă.

(2) Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 49 pot fi aplicate alternativ sau cumulativ, după caz.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 51. - (1) Organismele de formare profesională au obligatia ca cel târziu până la data de 10 ianuarie a fiecărui an să notifice CNVM programul de formare profesională continuă.

(2) Pentru anul 2010 organismele de formare profesională au obligatia de a notifica CNVM, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament, programul de formare profesională continuă.

Art. 52. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 53. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul nr. 1/2003 privind atestarea organismelor de formare profesională a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, si orice dispozitii contrare prezentului regulament.


 

ANEXA Nr. V)

la regulament

 

Certificat de absolvire a cursului de formare profesională (continut-cadru)

 

 

Denumirea si sigla organismului de formare profesională

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 

Domnul/doamna.................................................................................., având CNP ......................................... a absolvit cursul .........................................................................................................................., cu codul...................................., organizat de

......................................................................................................, în perioada ........................................., si a promovat în data de ....................................................... examenul aferent cursului urmat, cu nota....................

 

Seria.......Nr........................

 

Numele, functia si semnătura reprezentantului legal.

L.S.

 

Data eliberării.......................

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2*) la regulament

 

ATESTAT

 


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezenta legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 8 iunie 2010 în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. Vl.2.695 din 27 mai 2010, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Carol Davila nr. 57, et. 1, ap. 2, sectorul 5, J40/1865/06.02.2008, CUI 23197476/06.02.2008, a constatat următoarele:

Societatea Comercială AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu are conducător executiv si administrator, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 8 iunie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unor persoane semnificative - conducător executiv si administrator, care să îndeplinească conditiile din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Carol Davila nr. 57, et. 1, ap. 2, sectorul 5, J40/1865/06.02.2008, CUI 23197476/06.02.2008, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a unor persoane semnificative - conducător executiv si administrator, care să îndeplinească conditiile din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea temporară a activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, precum si oficiului registrului comertului, de îndată, dispozitiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială AVIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2010.

Nr. 463.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societătii Comerciale CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la schimbarea sediului social, schimbarea denumirii societătii, revocarea/numirea unor administratori, cesiunea de părti sociale, noi asociati semnificativi si reluarea activitătii

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 iunie 2010 prin care s-au aprobat modificările aduse Actului constitutiv al Societătii Comerciale CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la schimbarea sediului social, schimbarea denumirii societătii, revocarea/numirea unor administratori, cesiunea de părti sociale, noi asociati semnificativi si reluarea activitătii,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă modificările aduse Actului constitutiv al Societătii Comerciale CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. referitoare la:

- cesiunea de părti sociale;

- noi asociati semnificativi - domnul Dincă Petru si domnul Dumitrache Dragos;

- schimbarea sediului societătii din municipiul Bucuresti, Str. Gorunului nr. 21, sectorul 1, în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii nr. 47, bl. E3a/II, se. 1, et. 5, ap. 18, camera 2, sectorul 3;

- schimbarea denumirii societătii din CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. În PROPERTY INSURANCE BROKER -S.R.L;

- revocarea din functia de administratori a doamnei Stoica Delia si a domnului Stoica Viorel;

- numirea în functia de administratori a domnilor Dincă Petru si Dumitrache Dragos;

- reluarea activitătii societătii, conform Hotărârii Asociatilor nr. 1 din data de 27 aprilie 2010.

Art. 2. - Societatea are obligatia ca în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a mentiunilor de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii prezentei aprobări, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia certificatului de înscriere de mentiuni, copia încheierii judecătorului delegat prin care s-a dispus înregistrarea, precum si copia certificatului constatator care va cuprinde toate datele societătii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2010.

Nr. 464.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.