MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 297/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 297         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 mai 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

75. - Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică

 

461. - Decret pentru promulgarea Legii privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică

 

77. - Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

463. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

450. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

451. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

452. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

453. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

454. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

455. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

 

456. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

457. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor

 

458. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului în domeniul securitătii sociale dintre România si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009

 

459. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004

 

460. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet” Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

424. - Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea în România a Seminarului anual al Grupului NATO în domeniul neproliferării

 

425. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei a subprogramului multianual „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială”

 

426. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.048. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

1.072. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului
 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Persoanele decedate, de religie islamică, se externează, la cererea familiei, într-un interval de 24 de ore de la constatarea decesului, în conditiile Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătătii va propune completarea corespunzătore a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 75.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 461.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 21 decembrie 2007, aprobată prin Legea nr. 150/2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finantare, vor lua măsurile necesare achitării drepturilor salariale prin intermediul cârdurilor pentru angajatii care optează pentru această modalitate de plată.”

2. Articolele 6 si 8 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 77.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 463.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 221/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ciobîcă George-Octavian se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botosani si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Rădăuti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 450.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 218/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Joldes Liliana se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrita si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Bistrita.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 451.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 217/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Voinea Mirela se eliberează din functia de prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Craiova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 452.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 219/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Cojocariu Marius Florentin se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahont si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Brăila.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 453.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 220/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Butnaru Ciprian se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Brăila, cu recunoasterea gradului profesional corespunzător tribunalului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 454.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător si numirea sa în functia de procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 223/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Bănăteanu Diana se eliberează din functia de judecător la Judecătoria Blaj si se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 455.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 110/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Sandor Nicolae, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 456.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Zaharia Mihalachi Viorel trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 457.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului în domeniul securitătii sociale dintre România si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 72 din 7 aprilie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul în domeniul securitătii sociale dintre România si Canada, semnat la Ottawa la 19 noiembrie 2009, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 458.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 81 din 14 aprilie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Acordul privind înfiintarea si Statutul Organizatiei de Drept Public European, încheiat la Atena la 27 octombrie 2004, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 459.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet” Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si a Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între  România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 80 din 14 aprilie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Amendamentul, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Luxemburg la 15 septembrie 2009 între România si Banca Europeană de Investitii, la Acordul de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă de Distributie a Energiei Termice „Radet” Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxemburg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si Amendamentul, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 august 2009 si la Paris la 10 septembrie 2009 între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 460.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea în România a Seminarului anual al Grupului NATO în domeniul neproliferării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea în România, în perioada 11-14 mai 2010, a Seminarului anual al Grupului NATO în domeniul neproliferării.

Art. 2. - În scopul participării la activitătile desfăsurate în cadrul Seminarului prevăzut la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 80 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile pct. 4 din cap. I, pct. 2 din cap. II si ale cap. III din partea I a Normelor privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în tară a actiunilor de protocol, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1 sunt în limita sumei de 82.850 lei si se stabilesc prin normative proprii, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Nationale pe anul 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 424.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei a subprogramului multianual „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei a subprogramului multianual „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - În cadrul programului «Programe regionale specifice», prevăzut în anexa 3/15/27 la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, se constituie subprogramul multianual «Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială», finantat de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Integrării Europene pe anii 2006 si 2007, Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei pe anul 2009, respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pe anii 2010 si 2011.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Subprogramul multianual «Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială» se încheie, sub aspect financiar, la data de 31 decembrie 2011.”

3. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru activitătile prevăzute la art. 2 lit. a) si b) se alocă pentru anul 2010 suma de 5.100 mii lei, prevăzută în bugetul aprobat Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pe anul 2010 la capitolul 80.01 «Actiuni generale economice, comerciale si de muncă», subcapitolul 80.01.01.10 «Programe de dezvoltare regională si socială», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.01.13 «Programe de dezvoltare».”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 425.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale si a culorilor din compunerea uniformelor pentru politisti” la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 426.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002)

 

DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor din compunerea uniformelor pentru politisti

 

Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor din compunerea uniformelor pentru:

I. Politia Română, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă, Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, Politia de Frontieră, Oficiul Român pentru Imigrări, Directia Generală de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrare a Bazelor de Date, servicii comunitare

Gradele profesionale ale politistilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi pentru corpul ofiterilor si barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agentilor, brodate pe un suport care se aplică pe umăr, precum si prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului si ale scurtei din stofă.

Însemnul de grad profesional se brodează pe suport textil, de formă dreptunghiulară, având marginile bordurate cu o linie de contur de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.

Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si de culoare galben-aurie pentru celelalte structuri.

Suportul de grad pentru mânecă, pentru ofiterii de politie, este reprezentat prin 1-3 benzi de diferite dimensiuni, brodate pe suport textil. Broderia este de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.

Agentii de politie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă brodată, de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.


Petlitele sunt realizate prin brodare pe suport textil si reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.

Se aplică pe gulerul sacoului. Broderia este de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.

Uniforma de ceremonie

Stelele sunt brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.

Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.

Pentru corpul chestorilor de politie, pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele, de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni si linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare rosie si cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de politie - o stea;

b) pentru chestor principal de politie - două stele;

c) pentru chestor sef de politie - 3 stele;

d) pentru chestor general de politie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră si cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de politie - o stea;

b) pentru comisar de politie - două stele;

c) pentru comisar sef de politie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră si cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de politie - o stea;

b) pentru inspector de politie - două stele;

c) pentru inspector principal de politie - 3 stele. Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si de culoare bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.

Dimensiunile benzilor sunt diferite, în functie de categoriile de ofiteri, după cum urmează:

a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm;

b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm;

c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lătimea de 2 cm.

Petlitele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si de culoare bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în functie de categoriile de ofiteri, astfel:

a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri.

Uniforma de reprezentare si serviciu

Stelele si baretele sunt brodate pe suport textil, de culoare bleumarin-indigo, de formă dreptunghiulară, bordurat cu linie de contur.

Pentru corpul chestorilor de politie sunt brodate pe suport textil ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei Române, ale Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă, ale Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, ale Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, ale serviciilor comunitare ale acesteia si de culoare gri-fer pentru celelalte structuri. Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni si linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare rosie si cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de politie - o stea;

b) pentru chestor principal de politie - două stele;

c) pentru chestor sef de politie - 3 stele;

d) pentru chestor general de politie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră si cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de politie - o stea;

b) pentru comisar de politie - două stele;

c) pentru comisar sef de politie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră si cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de politie - o stea;

b) pentru inspector de politie - două stele;

c) pentru inspector principal de politie - 3 stele;

- pentru corpul agentilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:

a) agent de politie - o baretă;

b) agent principal de politie - două barete;

c) agent sef adjunct de politie - 3 barete;

d) agent sef de politie - 4 barete;

e) agent sef principal - 5 barete.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo, de dimensiuni diferite, în functie de categoriile de ofiteri, după cum urmează:

a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm;

b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm;

c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lătimea de 2 cm. Agentii de politie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă realizată prin brodare, cu lătimea de 0,5 cm.


Petlitele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo.

Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în functie de categoriile de ofiteri, astfel:

a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri;

d) pentru corpul agentilor de politie - două ramuri.

II. Aparatul central, structuri subordonate unor unităti centrale, Centrul Multifunctional de Pregătire Schengen, Directia economico-administrativă, Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti, structuri în coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor

Gradele profesionale ale politistilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi pentru corpul ofiterilor si barete de forma dreptunghiulară pentru corpul agentilor, brodate pe un suport aplicat pe umăr, precum si prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacouiui si ale scurtei din stofă.

Însemnele de grad profesional se brodează pe suport textil, de formă dreptunghiulară, cu marginile bordurate cu o linie de contur.

Suportul de grad pentru mânecă, pentru ofiterii de politie, este reprezentat prin 1-3 benzi de diferite dimensiuni, brodate pe suport textil.

Agentii de politie au aplicată pe mâneca sacouiui o banda brodată.

Petlitele sunt realizate prin brodare pe suport textil si reprezintă ramuri cu frunze stilizate, asezate în arc de cerc. Se aplică pe gulerul sacouiui.

Toate elementele de broderie sunt de culoare alb-argintie.

Uniforma de ceremonie

Stelele sunt brodate pe suport textil, de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin sau albă, bordurat cu un contur în forma de semicerc.

Pentru corpul chestorilor de politie, pe suportul textil sunt brodate si ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni si linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare rosie si cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de politie - o stea;

b) pentru chestor principal de politie - două stele;

c) pentru chestor sef de politie - 3 stele;

d) pentru chestor general de politie - 4 stele;

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră si cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de politie - o stea;

b) pentru comisar de politie - două stele;

c) pentru comisar sef de politie - 3 stele;

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră si cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de politie - o stea;

b) pentru inspector de politie - două stele;

c) pentru inspector principal de politie - 3 stele. Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin sau albă, de dimensiuni diferite, în functie de categoriile de ofiteri, după cum urmează:

a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm;

b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm;

c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lătimea de 2 cm. Petlitele sunt realizate prin brodare pe suport textil de culoare bleumarin sau albă si reprezintă ramuri cu frunze stilizate, asezate în arc de cerc, având numărul diferit, în functie de categoriile de politisti, astfel:

a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri.

Uniforma de reprezentare si serviciu

Stelele si baretele sunt brodate pe suport textil, de formă dreptunghiulară de culoare bleumarin, bordurat cu linie de contur.

Pentru corpul chestorilor de politie, pe suportul textil sunt brodate si ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele. Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.

Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni si linii de contur diferite, astfel:

- pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare rosie si cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:

a) pentru chestor de politie - o stea;

b) pentru chestor principal de politie - două stele;

c) pentru chestor sef de politie - 3 stele;

d) pentru chestor general de politie - 4 stele.

- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră si cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

a) pentru subcomisar de politie - o stea;

b) pentru comisar de politie - două stele;

c) pentru comisar sef de politie - 3 stele.

- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră si cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:

a) pentru subinspector de politie - o stea;

b) pentru inspector de politie - două stele;

c) pentru inspector principal de politie - 3 stele;

- pentru corpul agentilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:

a) agent de politie - o baretă;

b) agent principal de politie - două barete;

c) agent sef adjunct de politie - 3 barete;

d) agent sef de politie - 4 barete;

e) agent sef principal - 5 barete.

Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin, de dimensiuni diferite, în functie de categoriile de ofiteri, după cum urmează:

a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm;

b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm;

c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lătimea de 2 cm. Agentii de politie au aplicată pe mâneca sacouiui o bandă realizată prin brodare, cu lătimea de 0,5 cm.

Petlitele sunt realizate prin brodare pe suport textil de culoare bleumarin si reprezintă ramuri cu frunze stilizate, asezate în arc de cerc, având numărul diferit, în functie de categoriile de politisti, astfel:

a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;

b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;

c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri;

d) pentru corpul agentilor de politie - două ramuri.

 


TABELUL Nr. 1

cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

 

ARMA SI SPECIALITATEA

 

 

TINUTA

 

 

ARTICOLE DE ECHIPAMENT

Sapcă, sepcută

Sacou

Scurtă

exterioară,

bluzon (modul),

bluză matlasată

Pantalon

Pulover

Cămasă

Cămasă-bluză, tricou

Cravată

Fular

Scurtă, impermeabil

Pantofi, ghete cu siret

Centură, curea

Accesorii

I. Chestori, comisari, inspectori, agenti

politia română, directia generală de informatii si protectIe internă academia de POLITIE , DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR SI SERVICIILE COMUNITARE ALE ACESTEIA

Ceremonie

Negru, alb

Negru, alb

-

Negru, alb

-

Alb

-

Negru cu dungi albe

Gri bleu-alb

Negru

Alb, negru

Negru, alb

Alb

Serviciu

Bleumarin indigo

-

Bleumarin indigo cu gri petrol

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Gri-bleu

Gri-bleu cu bleumarin, gri-bleu cu alb si bleumarin

Bleumarin cu dungi gri-bleu

Gri-bleu

-

Negru

Negru

Alb

Reprezentare

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

-

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Gri-bleu, alb

Gri-bleu cu bleumarin

Bleumarin cu dungi gri-bleu

Gri-bleu

Bleumarin indigo cu gri petrol

Negru

Negru

Alb

 

I. Chestori, comisari, inspectori, agenti

POLITIE DE FRONTIERĂ, OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI, DIRECTIA GENERALĂ DE PASAPOARTE, DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR SI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE SI SERVICIILE COMUNITARE ALE ACESTORA

Ceremonie

Bleumarin indigo, alb

Bleumarin indigo, alb

-

Bleumarin indigo, alb

-

Alb

-

Bleumarin

Gri, alb

Bleumarin indigo

Negru, alb

Negru, alb

Galben si gri fer

Serviciu

Bleumarin indigo

-

Bleumarin indigo cu gri fer

Gri fer

Bleumarin indigo

Gri

Gri

Bleumarin

Gri

-

Negru

Negru

Galben si gri fer

Reprezentare

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

-

Gri fer

Bleumarin indigo

Gri, alb

Gri

Bleumarin

Gri

Bleumarin indigo cu gri fer

Negru

Negru

Galben si gri fer


 

APARATUL CENTRAL, STRUCTURI

SUBORDONATE UNOR UNITĂTI

CENTRALE, CENTRUL MULTIFUNCTIONAL DE PREGĂTIRE

SCHENGEN, DIRECTIA ECONOMICO- ADMINISTRATIVĂ,

CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCURESTI, STRUCTURI IN COORDONAREA MINISTERULUI

ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Ceremonie

Bleumarin, alb

Bleumarin, alb

-

Bleumarin, alb

-

Alb

-

Bleumarin

Bleumarin, alb

Bleumarin

Alb, negru

Negru, alb

Alb

Serviciu

Bleumarin

-

Bleumarin

Bleumarin

Bleumarin

Bleu

Bleu, bleumarin

Bleumarin

Bleumarin

-

Negru

Negru

Alb

Reprezentare

Bleumarin

Bleumarin

-

Bleumarin

Bleumarin

Bleu, alb

Bleu

Bleumarin

Bleumarin

Bleumarin

Negru

Negru

Alb

 

I. Studenti si elevi

Academia de Politie

Oras

Toate specialitătile

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

-

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleu, alb

Bleu

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Clasa

Toate specialitătile

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleu

Bleu

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Instruire

Toate specialitătile

Bleumarin indigo

-

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

-

Bleu

-

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Scoli pentru formarea politistilor

Oras

Toate specialitătile

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

-

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleu, alb

Bleu

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb

Instruire

Toate specialitătile

Bleumarin indigo

-

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Bleu

Bleu

-

Bleumarin indigo

Bleumarin indigo

Negru

Negru

Portocaliu, alb


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

 

Având în vedere prevederile titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aferente titlului VII „Accize si alte taxe speciale”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 martie 2010, se modifică după cum urmează:

- Punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Director general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice - membru presedinte”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 mai 2010.

Nr. 1.048.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;

- Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 10 mai 2010, rata dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului se stabileste la 6,25% pe an.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 513/2009 privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la termen la Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, se abrogă.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Directia generală de trezorerie si datorie publică din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 1.072.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.