MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 314/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 314         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 mai 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            345. - Hotărâre pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

10.543/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Timis

 

10.546/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu

 

10.547/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Cluj

 

10.549/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Brăila

 

10.551/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Prahova

 

10.552/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Târgu Secuiesc, Covasna

 

10.554/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Neamt

 

10.555/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Sectorul 4, Bucuresti

 

10.556/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sectorul 1, Bucuresti

 

10.557/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 3, Bucuresti

 

10.559/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Sectorul 1, Bucuresti

 

10.560/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sectorul 2, Bucuresti

 

11.542/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Trei Scaune, Covasna

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            189. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistic

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 36 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modelele formularelor-tip pentru comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenta unitătilor de politie, precum si ale celor privind cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar, precum si ale certificatelor de cazier judiciar, prevăzute în anexele nr. 1-40, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Tipărirea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-40 se face pe hârtie ofset.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2004 pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenta unitătilor de politie, precum si a celor privind cererile pentru obtinerea certificatelor si copiilor de pe cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 14 septembrie 2004;

b) alin. (2) al art. 7 si anexele nr. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.101/2004 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Evidentă Informatizată a Cazierului Judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.220 din 20 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Presedintele Autoritătii Nationale

de Supraveghere

a Prelucrării Datelor cu Caracter

Personal,

Florin Negoită

 

Bucuresti, 7 aprilie 2010.

Nr. 345.

 

ANEXA Nr. 1

 

Comunicare privind retinerea

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm că a fost retinut(ă):

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea.........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea....................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

A fost retinut la data de......................................în Dosarul de urmărire penală nr..........PI.....................al Parchetului de pe lângă...................................................pentru infractiunea de......................................, prevăzută în art..............................

Descrierea pe scurt a faptei si data comiterii:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Formule dactiloscopice:

 

 

Identificat dactiloscopic:

...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seful unitătii,

(semnătura)

 

 

 

 

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


ANEXA Nr. 2

 

Comunicare privind obligarea de a nu părăsi localitatea/tara

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

 

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/ Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm că s-a dispus obligarea de a nu părăsi localitatea/tara fată de:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea..................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea....................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Ordonanta nr......PI.................................a Parchetului de pe lângă......................./încheierea nr....../..................., pronuntată de........................în Dosarul........................, s-a dispus obligarea de a nu părăsi localitatea/tara pentru infractiunea de......................................................., prevăzută în art....................................

Descrierea pe scurt a faptei si data comiterii:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Seful unitătii,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 3

 

Comunicare referitoare la punerea în miscare a actiunii penale privind persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. d) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea..................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea....................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Ordonanta/Rechizitoriul nr..........PI................................a/al Parchetului de pe lângă............................../încheierea nr........./.........................., pronuntată de................................................în Dosarul....................................., s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale pentru infractiunea de....................................................................., prevăzută în art..........................

Descrierea pe scurt a faptei si data comiterii:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Organ de urmărire penală,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 4

 

Comunicare referitoare la scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale privind persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. d) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea.........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea..................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul ..................................

Cu resedinta în localitatea....................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul ...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Ordonanta/Rechizitoriul nr......IPI.................. din data de ................. a/al Parchetului de pe lângă ....................................... s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală/încetarea urmăririi penale pentru infractiunea de .............................................., prevăzută în art..........................

Descrierea pe scurt a faptei si data comiterii:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Organ de urmărire penală,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001

 

*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 5

 

Comunicare referitoare la scoaterea de sub urmărire penală cu aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ cu privire la persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

 

CĂTRE*

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. d) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea..................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul

...................................

Cu resedinta în localitatea....................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul

...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Ordonanta nr.........IPI...........................din data de...............................a Parchetului de pe lângă................................... s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală conform art....................pentru infractiunea de................................................, prevăzută în art........................, si s-a dispus înlocuirea răspunderii penale cu aplicarea sanctiunii cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de......................lei.

 

Organ de urmărire penală,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001

 

*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 6

 

Extras de pe hotărâri judecătoresti definitive privind persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul

...................................

Cu resedinta în localitatea....................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul

...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Sentinta/Decizia penală nr........................din data de..........................., pronuntată în Dosarul nr.............................. al Judecătoriei/Tribunalului/....................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din........................a......................, în baza art....................................s-a dispus1)...................................................................................................................................... deoarece2).......................................................................................................................................................................................... si conform art..........................acesta/aceasta se face vinovat(ă) de..............................................................................................

S-a dispus/revocat arestarea în baza Mandatului nr................din data de....................., emis de...................................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

1)în cazul existentei mai multor infractiuni se va înscrie pedeapsa pentru fiecare infractiune, iar în caz de aplicare a concursului de infractiuni se vor înscrie sporul aplicat si pedeapsa finală.

2) Descrierea pe scurt a faptei si data săvârsirii.


 

ANEXA Nr. 7

 

Extras de pe hotărâri de achitare/încetare a procesului penal privind persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea..................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul

...................................

Cu resedinta în localitatea....................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul

...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Sentinta/Decizia penală nr........................din data de..........................., pronuntată în Dosarul nr.............................. al Judecătoriei/Tribunalului/....................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare, din.......................a......................, în baza art....................................s-a dispus achitarea/încetarea procesului penal pentru infractiunea de.................................., prevăzută în art........, deoarece1)..................................................................................................................................................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

1) Descrierea pe scurt a faptei si data săvârsirii.


 

ANEXA Nr. 8

 

Extras de pe hotărâri judecătoresti de amânare/întrerupere a executării pedepsei privind persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul

...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul

...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Sentinta/Decizia penală nr........................din data de..........................., pronuntată în Dosarul nr.............................. al Judecătoriei/Tribunalului/....................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din........................a......................, s-a dispus amânarea/întreruperea executării pedepsei de...................aplicate prin: Sentinta penală nr...............din..................... a.............................................../prin Decizia penală nr..................din....................a................................................, definitivă, pentru infractiunea de .........................................., prevăzută în art........................., pe o perioadă de.............................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001

 

*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 9

 

Comunicare referitoare la intervenirea amnistiei sau gratierii privind persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str.......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

A fost amnistiat/gratiat conform......................, fapta/pedeapsa............................................., aplicată prin Sentinta penală nr................din...........................a....................................../Decizia penală nr..............din............................, rămasă definitivă, a ..............................................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 10

 

Comunicare referitoare la achitarea amenzii penale privind persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. e) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str.......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Conform Chitantei nr.........din.................., eliberată de.........................., a fost achitată amenda penală de................lei, aplicată prin Sentinta penală nr....................din.................................a................................................/Decizia penală nr.................... din ......................a........................................, rămasă definitivă, pentru fapta prevăzută în art...........................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru Dersoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 11

 

Extras de pe hotărâri judecătoresti de constatare a prescriptiei executării pedepsei privind persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str.......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Sentinta/Decizia penală nr....................din data de.............................., pronuntată în Dosarul nr........................... al Judecătoriei/Tribunalului/ ........................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ........................... a ................................................, în baza art...................s-a constatat prescriptia executării pedepsei de.............................. aplicate prin: Sentinta penală nr...................din .......................a................................................/Decizia penală nr................... din ........................a...................................., definitivă, pentru infractiunea de................................., prevăzută în art...................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 12

 

Extras de pe hotărâri judecătoresti de reabilitare privind persoanele fizice

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str.......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Sentinta/Decizia penală nr....................din data de.............................., pronuntată în Dosarul nr........................... al Judecătoriei/Tribunalului/ ........................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ........................... a ................................................, în baza art...................s-a dispus reabilitarea........................................a condamnatului fatade pedeapsa/pedepsele aplicată/aplicate prin:

- Sentinta penală nr.............din.....................a.......................................;

- Sentinta penală nr.............din.....................a.......................................;

- Sentinta penală nr.............din.....................a.......................................;

- Sentinta penală nr.............din.....................a......................................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 13

 

Comunicare privind persoanele fizice, referitoare la:

 

- arestarea preventivă;

- începerea executării pedepsei închisorii;

- internarea într-un centru de reeducare;

- internarea într-un institut medical educativ;

- începerea executării pedepsei la locul de muncă.

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..........................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str.......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

La data de.................a fost arestat în baza Mandatului de arestare preventivă/executare a pedepsei nr............/an............, urmărire penală emis de instanta..........................în Dosarul1) de......................................nr...../an...........al parchetului/instantei ............................. extindere a procesului penal prin Sentinta penală2) nr..............din data de.......................a instantei..........................., pentru infractiunea de.............................. prevăzută în art..........................., a fost condamnat la/internat pe timp de .....................................................................................

Punerea în miscare a actiunii penale/Extinderea procesului penal a fost făcută de parchetul/instanta..............................

În Dosarul (Rechizitoriul) nr...........din data de..............................

 

Formule dactiloscopice:

 

 

Identificat dactiloscopic:

...................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seful unitătii/Comandant/Director,

................................

(semnătura)

 

 

 

 

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

1) Se completează în cazul arestării preventive/extinderii procesului penal.

2) Se completează numai în cazul arestării în vederea executării pedepsei.


 

ANEXA Nr. 14

 

Comunicare privind persoanele fizice, referitoare la întreruperea ori încetarea executării pedepsei sau a măsurilor de sigurantă

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean......................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str.......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

La data de..................a fost arestat în baza Mandatului de executare nr........din................, emis de.................................., prin Sentinta/Decizia penală nr.....din data de.............a..................................................................., condamnat la/internat pe timp de .....................................pentru infractiunea de..............................................prevăzută în art........................

S-a liberat.................................................................................conform art.............................................................

Rest rămas neexecutat din pedeapsă.........zile. Conform art.......i se interzice de a se afla în localitătile:............pe timp de............

Adeclarat că îsi va stabili domiciliul în localitatea:.........................., str.............................nr......., judetul.......................

 

 

 

Degetul arătător stâng

 

Degetul arătător drept

 

 

 

 

 

 

Comandant /Director,

.......................................

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data.................

Semnătura.........

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 15

 

Comunicare privind persoanele fizice, referitoare la întreruperea ori încetarea executării internării într-un centru de reeducare sau institut medical educativ

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..............

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -


            În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str.......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

La data de.......................a fost internat în baza Sentintei penale nr........din data de................a..............................., rămasă definitivă prin Decizia penală nr........din data de.............a................................................................, fiind internat pe timp de ............... pentru infractiunea de............................prevăzută în art...........................................

S-a liberat..........................................conform art.......................................................

Adeclarat că îsi va stabili domiciliul în: localitatea:.............................., str......................nr......., judetul........................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

 

 

 

Degetul arătător stâng

 

Degetul arătător drept

 

 

 

 

 

 

Comandant /Director,

.......................................

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data.................

Semnătura.........


ANEXA Nr. 16

 

Comunicare privind persoanele fizice, referitoare la începerea/încetarea executării pedepsei într-o închisoare militară

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str.......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

La data de .............. a început executarea pedepsei de ....................... într-o închisoare militară, aplicată prin Sentinta/Decizia penală nr.......din data de.................a..........................., fiind condamnat la........................................................ pentru infractiunea de ....................................................prevăzută în art.............................................

S-a liberat.....................................................................conform art...................................

Adeclarat că îsi va stabili domiciliul în: localitatea:.................., str........................., nr......., judetul.................................

 

 

 

Degetul arătător stâng

 

Degetul arătător drept

 

 

 

 

 

 

Comandant /Director,

.......................................

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data.................

Semnătura.........

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 17

 

Comunicare privind persoanele fizice, referitoare la încetarea măsurii de sigurantă a internării medicale

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie:.......................................................

Prenumele:...................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:...........................si al(a)..........................

Născut(ă): anul:...............luna:............................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..........................................Judetul......................................, tara......................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea...................................., str........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Cu resedinta în localitatea......................................, str.......................................nr......, bl.........., sc. ......, et......, ap......, judetul/sectorul...................................

Identitatea s-a stabilit prin:.............seria......nr......................., eliberat de.....................................

Porecle si nume false:..............................................., de profesie....................................................

Prin Ordonanta/Sentinta/Decizia penală nr.......din data de............., pronuntată în dosarul nr................al........................, rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din..........................a.................................................în baza art...........s-a dispus încetarea măsurii de sigurantă a internării medicale în institutul de specialitate ..........................................., dispusă prin Ordonanta/Sentinta/Decizia penală nr.......din................a.........................................................., ca urmare a comiterii infractiunii de........................................prevăzută în art...........

 

Organ de urmărire penală/ Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 18

 

Comunicare privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 12 lit. c) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Numele de familie: :......................................................

Prenumele:..................................................................

Nume anterior:.............................................................

Fiul/fiica lui:............................si al(a)........................

Născut(ă): anul:........luna:...................ziua:............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..................., judetul.............., tara.............

Cetătenie:.........................

Domiciliat(ă): în localitatea....................., str.................................. nr......., bl.........., sc. ...., et......., ap....., judetul/sectorul...............

Cu resedinta în localitatea.................................., str...................... nr......., bl.........., sc. ......, et......., ap............., judetul/sectorul...............

Identitatea s-a stabilit prin:............seria....., nr............eliberat de...................................................................................

Porecle si nume false:...................................., de profesie........................................

La data de..................a fost arestat în baza Mandatului de executare nr...............din................, emis de........................... prin Sentinta/Decizia penală nr...........din data de.................a ..................................................................., fost condamnat ia/internat pe timp de............................................pentru infractiunea de...................................................., prevăzută în art........

S-a liberat........................................................conform art.........................

Rest rămas neexecutat din pedeapsă.........zile. Conform art.......i se interzice a se afla în localitătile:............pe timp de............

La data de...................a fost predat autoritătilor.......................................................

            În baza Sentintei/Deciziei penale nr............ din data de .............., pronuntată în Dosarul nr..................... al Judecătoriei/Tribunalului/.........................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare nr.........din........a............................... conform1) ......................... ..................................................................................................................................................................

 

 

 

Degetul arătător stâng

 

Degetul arătător drept

 

 

 

 

 

 

Comandant /Director,

.......................................

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data.................

Semnătura.........

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana pentru care se face comunicarea. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

1) Mandatului de urmărire internatională, cererii de extrădare etc.


 

ANEXA Nr. 19

 

Cerere pentru eliberarea copiei de pe cazierul judiciar pentru persoana fizică

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 20 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă rugăm să dispuneti verificarea si eliberarea copiei de pe cazierul judiciar privind pe:

Numele:.......................................................................

Prenumele:..................................................................

Nume anterior:............................................................

Fiul/fiica lui:............................si al(a).......................

Născut(ă): anul:........luna:.....................ziua:.........

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea..................., judetul.............., tara........

Cetătenie:....................................................................

Domiciliat(ă): în localitatea....................., str.................................. nr......., bl.........., sc. ...., et......., ap....., judetul/sectorul...............

Identitatea s-a stabilit prin:............seria....., nr............, eliberat de.......................................

Porecle si nume false:........................, de profesie..................................................................

Motivul verificării..................................................................................................................................................................

 

L.S.

..................................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Cererea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică pentru care se solicită comunicarea copiei de pe cazierul judiciar. Pentru persoanele născute în străinătate sau al căror loc de nastere nu este cunoscut, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

 

ANEXA Nr. 20

 

Specimen copie de pe cazierul judiciar al persoanei fizice

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul General al Politiei Române

Inspectoratul de Politie al Judetului..............

- Cazier judiciar -

Nr.........../.............

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr......................

Copie de pe cazierul judiciar

La Adresa dumneavoastră nr. ................din..................privind pe:

 

Numele

Prenumele

Data nasterii

C.N.P

Locul nasterii

Ultimul domiciliu

 

            Vă comunicăm faptul că sus-numitul/a nu este înscris/ă în cazierul judiciar.

 

 

Seful cazierului judiciar,

LS

.....................................................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


 

ANEXA Nr. 21

 

Specimen copie de pe cazierul judiciar al persoanei fizice înscrise în cazierul judiciar

 

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul General al Politiei Române

Inspectoratul de Politie al Judetului..............

- Cazier judiciar -

Nr.........../.............

 

            Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr......................

 

Copie de pe cazierul judiciar

La Adresa dumneavoastră nr. ................din..................privind pe:

 

Numele

Prenumele

Data nasterii

C.N.P

Locul nasterii

Ultimul domiciliu

 

            Vă comunicăm faptul că sus-numitul/a este înscris/ă în cazierul judiciar cu următoarele date:

 

 

Seful cazierului judiciar,

LS

.....................................................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001

 

ANEXA Nr. 22

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică

 

            FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE.

 

 

 

 

 

 

 

Timbru fiscal de

(matcă)

 

 

 

(nr. si data înregistrării la unitatea care primeste cererea)

 

(nr. si data înregistrării la unitatea competentă a elibera certificatul)

 

 

            S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar seria...........numărul.................data.............

 

CERERE

pentru eliberare a certificatului de cazier judiciar

 

Subsemnatul (numele de familie): ..........................prenumele............................., numele anterior................................, fiul/fiica lui..........................si al/a...........................născut(ă) în anul..........., luna..............., ziua.......în ........................, judetul (sectorul) ................................., cu domiciliul în..................................judetul (sectorul)..............., str..................................nr....., bl......, ap.......

Posed actul de identitate seria ... nr...............

cnp    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

            SAA LL ZZ NNNNNC

Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru ........................................................... .

Declar pe propria răspundere că nu am avut si nici nu am folosit alte nume si date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere si îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Semnătura............

Data...........

Rezultatul verificării


ANEXA Nr. 23

 

Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizică

 

Seria.......................nr............

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Inspectoratul General al Politiei Române

Inspectoratul de Politie al Judetului..............

- Cazier judiciar -

 

 

 

 

 

 

 

Timbru

fiscal

 

            Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr.................

 

Certificat de cazier judiciar

Nr...................din............

 

Numele

Prenumele

Data nasterii

C.N.P

Locul nasterii

Ultimul domiciliu

 

Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la:................................................

 

 

Seful cazierului judiciar,

LS

.....................................................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001

 

ANEXA Nr. 24

 

Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana fizică înscrisă în cazierul judiciar

 

Seria.......................nr............

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Inspectoratul General al Politiei Române

Inspectoratul de Politie al Judetului..............

- Cazier judiciar -

 

 

 

 

 

 

 

Timbru

fiscal

 

            Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr................

 

Certificat de cazier judiciar

Nr...................din............

 

Numele

Prenumele

Data nasterii

C.N.P

Locul nasterii

Ultimul domiciliu

 

Solicitantul este înscris în cazierul judiciar.

            S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la:................................................

 

 

Seful cazierului judiciar,

LS

.....................................................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


ANEXA Nr. 25

 

Extras de pe hotărâri judecătoresti definitive privind persoanele juridice

 

Emitent...............................................

Nr............din.....................................

Notificare privind prelucrarea Jurnal nr......................

datelor cu caracter personal nr.......... Data înregistrării..........

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean.................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

În conformitate cu art. 13 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea............................., judetul/sectorul..................., str.........................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara...................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare............................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Filială a:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară: ...........................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea................Judetul/sectorul..........., str..............nr......, bl....., sc. ....,et. ...,ap......., codul postal.............,tara................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Date privind reprezentantul legal al persoanei juridice la data săvârsirii faptei:

Numele:................................................................................................................................................................................

Prenumele:...........................................................................................................................................................................

Nume anterior:......................................................................................................................................................................

Fiul/fiica lui:.......................................................................si al(a)......................................................................................

Născut(ă): anul:..............luna:........................ziua:...............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea............................................................Judetul...................................., tara.................................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea.............................................., str.........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......., ap.............Judetul/sectorul......................................

Identitatea s-a stabilit prin:.........................................seria.....nr......................, eliberat de.......................................... Cu resedinta în localitatea........................................, str....................................nr..............., bl.........., sc. ......, et......., ap ........ Judetul/sectorul...............

Prin Sentinta/Decizia penală nr................. din data de ..............., pronuntată în Dosarul nr....................... de Judecătoria/Tribunalul....................................................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din.................... a ............................ .................................în baza art..........................

S-a dispus pedeapsa amenzii penale1) pentru art....................., constând în2).....................................................................

S-a dispus pedeapsa complementară prevăzută de art. 531 din Codul penal3)........................................................................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul social persoana juridică condamnată. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

1) În cazul comiterii mai multor infractiuni, se comunică pedeapsa principală pentru fiecare.

2) Descrierea pe scurt a faptei, cu data săvârsirii.

3) În cazul aplicării cumulative a mai multor pedepse complementare, acestea vor fi descrise, cu precizarea duratei de aplicare si a temeiului legal.


 

ANEXA Nr. 26

 

Extras de pe hotărâri de achitare/încetare a procesului penal privind persoanele juridice

 

Emitent...............................................

Nr............din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr..........

 

Jurnal nr......................

Data înregistrării..........

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/Inspectoratul de Politie Judetean....................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 13 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea............................., judetul/sectorul..................., str.........................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara ...................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare............................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Filială a:

Denumirea:...............................................................

Denumire anterioară:.......................................................

Sediul social în:

localitatea............................., judetul/sectorul ................., str......................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara ...................

Denumire anterioară: ...........................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea..............Judetul/sectorul...........,str..............nr......, bl....., sc. ....,et. ...,ap......., codul postal...............,tara................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Date privind reprezentantul legal al persoanei juridice la data săvârsirii faptei:

Numele:................................................................................................................................................................................

Prenumele:...........................................................................................................................................................................

Nume anterior:......................................................................................................................................................................

Fiul/fiica lui:.......................................................................si al(a)......................................................................................

Născut(ă): anul:..............luna:........................ziua:...............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea............................................................Judetul...................................., tara.................................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea.............................................., str.........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......., ap.............Judetul/sectorul......................................

Identitatea s-a stabilit prin:............seria.....nr............, eliberat de...............................................................

Cu resedinta în localitatea........................................, str....................................nr..............., bl.........., sc. ......, et......., ap........Judetul/sectorul...............

Prin Sentinta/Decizia penală nr............ din data de ..............., pronuntată în Dosarul nr.................. al Judecătoriei/Tribunalului/..................................................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din.................... a ......................... ..........................................................în baza art..........

S-a dispus achitarea/încetarea procesului penal pentru infractiunea de..........................................................prevăzută în art............., deoarece:

.....................................................................................................................................................................…………………………..

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 27

 

Comunicare privind persoanele juridice, referitoare la amânarea/întreruperea executării pedepsei

 

Emitent...............................................

Nr............din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr..........

 

Jurnal nr......................

Data înregistrării..........

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea............................., judetul/sectorul..................., str.........................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara...................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Filială a:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:...........................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea...................................Judetul/sectorul........................, str......................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara...................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Date privind reprezentantul legal al persoanei juridice la data săvârsirii faptei:

Numele:................................................................................................................................................................................

Prenumele:...........................................................................................................................................................................

Nume anterior:......................................................................................................................................................................

Fiul/fiica lui:.......................................................................si al(a)......................................................................................

Născut(ă): anul:..............luna:........................ziua:...............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea............................................................Judetul...................................., tara.................................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea.............................................., str.........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......., ap.............Judetul/sectorul......................................

Identitatea s-a stabilit prin:.........................................seria.....nr......................, eliberat de..........................................

Cu resedinta în localitatea........................................, str....................................nr..............., bl.........., sc. ......, et......., ap........Judetul/sectorul...............

Prin Sentinta/Decizia penală nr.....................................din data de...................., pronuntată în Dosarul nr..................... al Judecătoriei/Tribunalului/................................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ............................... a  ................ .................................., s-a dispus amânarea/întreruperea executării pedepsei de ................... aplicate prin Sentinta/Decizia penală nr...............din..............a......................................., definitivă prin nerecurare/neapelare din..................... a  ............. .............., pentru infractiunea de .........................................., prevăzută în art........, pe o perioadă de .............................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 28

 

Comunicare cu privire la intervenirea amnistiei sau gratierii privind persoanele juridice

 

Emitent...............................................

Nr............din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr..........

 

Jurnal nr......................

Data înregistrării..........

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean.................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 13 lit. b) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea............................., judetul/sectorul..................., str.........................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara...................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Filială a:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:...........................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea...................................Judetul/sectorul........................, str......................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara

...................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Date privind reprezentantul legal al persoanei juridice la data săvârsirii faptei:

Numele:................................................................................................................................................................................

Prenumele:...........................................................................................................................................................................

Nume anterior:......................................................................................................................................................................

Fiul/fiica lui:.......................................................................si al(a)......................................................................................

Născut(ă): anul:..............luna:........................ziua:...............

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea............................................................Judetul...................................., tara.................................................

Cetătenie:.............................

Domiciliat(ă): în localitatea.............................................., str.........................................nr......, bl.........., sc. ......, et......., ap

............ .judetul/sectorul......................................

Identitatea s-a stabilit prin:.........................................seria.....nr......................, eliberat de..........................................

Cu resedinta în localitatea........................................, str....................................nr..............., bl.........., sc. ......, et......., ap........, judetul/sectorul ....................., a fost amnistiată/gratiată conform ............................................................................ fapta/pedeapsa ..................................................................... aplicată prin Sentinta/Decizia penală nr....................din.................

a ........................................................................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din .......................

a..........................................................................................................................................................................................................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul social persoana juridică condamnată. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 29

 

Comunicare referitoare la achitarea amenzii penale privind persoanele juridice

 

Emitent...............................................

Nr............din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr..........

 

Jurnal nr......................

Data înregistrării..........

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean.................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 13 lit. c) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea......................................Judetul/sectorul................., str......................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara......................................................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul

Codul unic de înregistrare.....................................................................................................................................................

Cod fiscal..............................................................................................................................................................................

Filială a:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea......................................Judetul/sectorul................., str......................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara...................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare........................................................................................................................................................

Cod fiscal..............................................................................................................................................................................

Conform chitantei nr..........din.................., eliberată de..................................., a fost achitată amenda penală în cuantum de ................lei, aplicată prin Sentinta/Decizia penală nr........ din ................... a ...................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din ........................... a...................................................................pentru fapta prevăzută în art..................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul social persoana juridică condamnată. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 30

 

Extras de pe hotărâri judecătoresti de constatare a prescriptiei executării pedepsei privind persoanele juridice

 

Emitent...............................................

Nr............din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr..........

 

Jurnal nr......................

Data înregistrării..........

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean..................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 13 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Denumirea:.................................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:.............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea..................................Judetul/sectorul................., str.......................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal......................., tara

.............................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare...................................................................................................................................................

Cod fiscal..............................................................................................................................................................................

Filială a:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea................................Judetul/sectorul................., str......................nr......, bl......., sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara

...................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul.............................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Prin Sentinta/Decizia penală nr.......................din data de........................., pronuntată în Dosarul nr.......................... al Judecătoriei/Tribunalului............................................................, rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din .................... a .................. .........................., în baza art........, s-a constatat prescriptia executării pedepsei de..........................aplicate prin Sentinta/Decizia penală nr...................din...........a...................................................................., definitivă prin nerecurare/neapelare din..................... a ............................., pentru infractiunea de...................................prevăzută în art.........

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................

 

*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul social persoana juridică condamnată. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 31

 

Extras de pe hotărâri judecătoresti de reabilitare privind persoanele juridice

 

Emitent...............................................

Nr............din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr..........

 

Jurnal nr......................

Data înregistrării..........

 

 

CĂTRE*)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean............................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 13 lit. a) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă comunicăm următoarele date privind pe:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:...........................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea.......................................Judetul/sectorul...................., str..........................nr......, bl......, sc. ......, et.... ap........., codul postal.................., tara...................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal.............................................................................................................................................................................

Filială a:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:...........................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea..............................Judetul/sectorul...................., str...........................nr......, bl......, sc. ......, et......, ap........., codul postal.................., tara...................

Nationalitatea:.......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare.....................................................................................................................................................

Cod fiscal...............................................................................................................................................................................

Prin Sentinta/Decizia penală nr..................din data de..................................., pronuntată în Dosarul nr................... al Judecătoriei/Tribunalului........................................................., rămasă definitivă prin nerecurare/neapelare din......................... a ................... ........................................................, în baza art........, s-a dispus reabilitarea............................pedepsei/pedepselor aplicate prin:

- Sentinta penală nr.......din............a..........................;

- Sentinta penală nr.......din............a..........................;

- Sentinta penală nr.......din............a..........................;

- Sentinta penală nr.......din............a.........................

 

Presedintele instantei,

…………………………

(semnătura)

 

Luat în evidentă.

Data..........................

Semnătura................


*) Comunicarea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul social persoana juridică condamnată. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.


 

ANEXA Nr. 32

 

Cerere privind eliberarea copiei de pe cazierul judiciar pentru persoana juridică

 

Emitent...............................................

Nr............din.....................................

 

 

Nr. de înregistrare......................

Data înregistrării..........

 

CATRE 1)

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti/

Inspectoratul de Politie Judetean............................

- Serviciul cazier judiciar, statistică si evidente operative -

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, vă rugăm dispuneti verificarea si eliberarea copiei de pe cazierul judiciar privind pe:

Denumirea2):.........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea..............................Judetul/sectorul......................., str..............................nr......, bl......, sc. ......, et....., ap........., codul postal.................., tara...................

Nationalitatea:........................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în registrul comertului..........................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal..............................................................................................................................................................................

 

Motivul verificării...................................................................................................................................................................

 

L.S.

...........................................


1) Cererea va fi adresată unitătii de politie în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul social persoana juridică. Pentru persoanele juridice cu sediul în străinătate, comunicarea va fi adresată Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

2) Cererea va fi completată cu atributele de identitate ale filialei, în cazul în care aceasta face obiectul cercetărilor/judecătii/verificărilor specifice.

 

ANEXA Nr. 33

 

Specimen copie de pe cazierul judiciar al persoanei juridice

 

 

 

 

 

Nr.........../.............

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul General al Politiei Române

Inspectoratul de Politie al Judetului..............

- Cazier judiciar -

 

 

 

 

 

 

 

            Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...........

Copie de pe cazierul judiciar

            La Adresa dumneavoastră nr..........................din.........................referitoare la:

 

Subscrisa (denumirea)

 

Număr de ordine în registrul comertului

 

C.U.I.

 

Cod fiscal

Sediul

 

 

            Vă comunicăm faptul că persoana juridică nu este înscrisă în cazierul judiciar.

 

 

Seful cazierului judiciar,

LS

.....................................................

 

ANEXA Nr. 34

 

Specimen copie de pe cazierul judiciar al persoanei juridice înscrise în cazierul judiciar

 

 

 

 

 

Nr.........../.............

ROMÂNIA

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Inspectoratul General al Politiei Române

Inspectoratul de Politie al Judetului..............

- Cazier judiciar -

 

 

 

 

 

 

 

            Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr............

Copie de pe cazierul judiciar

            La Adresa dumneavoastră nr................din.................................referitoare la:

 

Subscrisa (denumirea)

 

Număr de ordine în registrul comertului

 

C.U.I.

 

Cod fiscal

Sediul

 

 

            Vă comunicăm faptul că persoana juridică este înscrisă în cazierul judiciar cu următoarele date:

 

 

Seful cazierului judiciar,

LS

.....................................................

 

ANEXA Nr. 35

 

Cerere privind eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana juridică

 

            FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbru fiscal de

(matcă)

 

 

(nr. si data înregistrării la unitatea care primeste cererea)

 

(nr. si data înregistrării la unitatea competentă a elibera certificatul)

 

 

            S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar seria.........................numărul.......................data ...................

 

CERERE

pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar

 

Subscrisa (denumirea)*):................................................, denumirea anterioară..............................................., număr de ordine în registrul comertului ......................................, codul unic de înregistrare........................., cod fiscal ........................., nationalitatea........................., localitatea.........................Judetul (sectorul)........................., str................................................nr. ........, bl........., ap.........

Reprezentant legal/persoană împuternicită: nume........................................prenume..................................., posedă: actul de identitate seria.......nr.................,

cnp    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

            SAA LL ZZ NNNNNC

Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru............................................................

Declar pe propria răspundere că nu am avut si nici nu am folosit alte nume si date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere si îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Rezultatul verificării

Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite

............................................................

Data ..................................


*) Cererea va fi completată cu atributele de identitate ale filialei, în cazul în care aceasta este persoana juridică care solicită eliberarea certificatului de cazier judiciar.

 

ANEXA Nr. 36

 

Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică

 

Seria.......................nr............

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Inspectoratul General al Politiei Române

Inspectoratul de Politie al Judetului..............

- Cazier judiciar -

 

 

 

 

 

 

 

Timbru

fiscal

 

            Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr............

 

 

Certificat de cazier judiciar


Nr..........................din.........................

 

Subscrisa (denumirea)

 

Număr de ordine în registrul comertului

 

C.U.I.

 

Cod fiscal

Sediul

 

 

Solicitanta nu este înscrisă în cazierul judiciar.

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la...............................................

 

 

Seful cazierului judiciar,

LS

.....................................................

 

ANEXA Nr. 37

 

Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana juridică înscrisă în cazierul judiciar

 

Seria.......................nr............

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Inspectoratul General al Politiei Române

Inspectoratul de Politie al Judetului..............

- Cazier judiciar -

 

 

 

 

 

 

 

Timbru

fiscal

 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr.................

 

Certificat de cazier judiciar

Nr..........................din.........................

 

Subscrisa (denumirea)

 

Număr de ordine în registrul comertului

 

C.U.I.

 

Cod fiscal

Sediul

 

 

Solicitanta este înscrisă în cazierul judiciar cu următoarele date:

S-a eliberat prezentul certificat spre a-i servi la.....................................................................................................................

 

 

Seful cazierului judiciar,

LS

.....................................................

 

ANEXA Nr. 38

 

Model de împuternicire emisă de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice în vederea depunerii cererii si ridicării certificatului de cazier judiciar privind persoana juridică

 

Emitent ......................

Nr........din .................................

 

ÎMPUTERNICIRE*

 

Subscrisa (denumirea):.......................................................................................................................................................,

Denumirea anterioară..........................................................................................................................................................,

Numărul de ordine în registrul comertului.............................................................................................................................,

Codul unic de înregistrare......................................................................, cod fiscal...................................................,

Nationalitatea............................................., cu sediul în: tara.............................., localitatea........................., judetul (sectorul)........................., str..........................nr......, bl........, ap........., reprezentată prin................................., reprezentant legal identificat cu actul de identitate................seria........nr............, eliberat de...............................................................

Filială a:

Denumirea:...........................................................................................................................................................................

Denumire anterioară:............................................................................................................................................................

Sediul social în:

localitatea...........................................Judetul/sectorul............., str......................nr......., bl......, sc. ......, et....., ap........., codul postal..................., tara.......................

Nationalitatea:......................................................................................................................................................................

Numărul de ordine în registrul comertului..........................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Cod fiscal..................................................................................................................................................................................

Împuternicesc pe domnul:

Numele:...............................................................................................................................................................................

Prenumele:..........................................................................................................................................................................

Fiul/fiica lui:...............................................................................si al(a)....................................................................................

Născut(ă): anul:........luna:............................ziua:..............în: localitatea...................Judetul.............., tara......................

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cetătenie:.............................................

Domiciliat(ă): în localitatea ....................., str..................................... nr......, bl........., sc. ......, et......, ap..........., judetul/sectorul................., identificat cu actul de identitate............seria.....nr............, eliberat de...................................., ca, în numele (denumirea)1)..................................., să depună, la formatiunea de cazier judiciar competentă teritorial, o cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar.

De asemenea, sus-numitul va ridica, în numele societătii noastre, certificatul de cazier judiciar emis de unitatea de politie.

Motivul solicitării certificatului de cazier judiciar este................................................

Subsemnatul declar pe propria răspundere că (denumirea)1)......................nu a avut si nici nu a folosit alte denumiri si atribute de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere.

 

Reprezentantul legal al persoanei juridice,

.........................................................................

(semnătura si stampila)

Data ............................................


*) Împuternicirea va fi depusă, în original, de către delegat, la momentul formulării cererii. 1) Se va înscrie denumirea persoanei juridice care solicită documentul.


 

ANEXA Nr. 39

 

Cerere privind eliberarea extrasului din cazierul judiciar pentru persoana fizică, conform prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată

 

Emitent............................................

Nr.........din.....................................

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr...................

CONFIDENTIAL (după completare)

Jurnal nr.........................................

Data înregistrării............................

 

CĂTRE

Inspectoratul General al Politiei Române

- Directia cazier judiciar, statistică si evidente operative -

 

În conformitate cu art. 20 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, rugăm să solicitati Autoritătii Centrale de Cazier Judiciar din...................................................obtinerea unui extras din cazierul judiciar privind pe:

Numele:................................................................................................................................................................................

Prenumele:..........................................................................................................................................................................

Nume anterior:.....................................................................................................................................................................

Fiul/fiica lui:.....................................................................si al(a).......................................................................................

Născut(ă): anul:..................luna:..............................ziua:.....................

cnp |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

în: localitatea...............................................Judetul.........................................................., tara..........................................

Cetătenie:..............................................

Domiciliat(ă): în localitatea ....................., str....................................... nr......, bl........., sc. ......, et......, ap.........., judetul/sectorul...............

Identitatea s-a stabilit prin:............seria.........nr............, eliberat de...............................................................

Porecle si nume false:............................................., de profesie....................................................

Motivul verificării:...................................................................................................................................................................

 

L.S.

Seful unitătii care solicită verificarea,

.................................................................

 

CONFIDENTIAL!

ATENTIE! Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001

 

ANEXA Nr. 40

 

Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată

 

            FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbru fiscal de

(matcă)

 

 

(nr. si data înregistrării la unitatea care primeste cererea)

 

(nr. si data înregistrării la unitatea competentă a elibera certificatul)

 

 

S-a eliberat Certificatul de cazier judiciar seria.........................numărul................................data.........................

CERERE*)

pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar

 

Subsemnatul (numele de familie):.........................................prenumele.................numele anterior................................, fiul/fiica lui.........................si................., născut(ă)în anul........................., luna........................., ziua..........., în........................., judetul (sectorul)................., cu domiciliul în.........................Judetul (sectorul).............., str..........................nr.................., bl........., ap..........

Posed actul de identitate seria...............nr...............,

cnp    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

            SAA LL ZZ NNNNNC

Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar din........................., acesta fiindu-mi necesar pentru............................

Declar pe propria răspundere că nu am avut si nici nu am folosit alte nume si date de identificare în afara de cele înscrise în prezenta cerere si îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Rezultatul verificării

 

Semnătura.........................

Data.............................

 

*) Cererea va fi transmisă Directiei cazier judiciar, statistică si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române [conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată].


 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Timis

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Timis pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate la Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Timis au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 587.761,00, donatii în sumă de 175.700,00 lei si alte venituri în sumă de 18.898,32 lei.

II. Recomandări:

Se recomandă conducerii executive a Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Timis respectarea prevederilor art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, si constituirea unei comisii de inventariere.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.543/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 24.755 lei si alte venituri în sumă de 12.669,41 lei.

II. Recomandări:

Se recomandă Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Giurgiu întocmirea situatiilor ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.546/1.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 8.944,50 lei, donatii persoane fizice în sumă de 24.986,55 lei si alte venituri în sumă de 190,00 lei.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Cluj organizarea si conducerea contabilitătii în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.547/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Brăila

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Brăila pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Brăila au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 255.488,50 lei, donatii în sumă de 302.362,00 lei, din care donatii persoane juridice în sumă de 17.500,00 lei si donatii persoane fizice în sumă de 288.362,00 lei, si alte venituri în sumă de 0,59 lei.

În urma controlului efectuat nu au fost constatate abateri de la reglementările legale în vigoare privind activitatea financiar-contabilă a partidului.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Brăila organizarea si conducerea contabilitătii în conformitate cu reglementările legale în vigoare si respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.549/1.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Prahova

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Prahova pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Prahova au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 64.651,00 lei, donatii în sumă de 192.903,50 lei si alte venituri în sumă de 0,21 lei, provenite din dobânzi bancare.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Prahova să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, si să întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente si cele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.551/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Târgu Secuiesc, Covasria

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Târgu Secuiesc, Covasna, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de către Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Târgu Secuiesc, Covasna, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 21.066,80 lei, donatii persoane juridice în sumă de 6.750,00 lei si alte venituri în sumă de 13.004,29 lei.

În urma verificărilor nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar-contabilă.

II. Recomandări:

Afost recomandat Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Teritorială Târgul Secuiesc, Covasna, să utilizeze în continuare formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, si să urmărească si să respecte termenele la care se înaintează Autoritătii Electorale Permanente situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătilor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.552/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Neamt

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Neamt pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Neamt au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 54.811,90 lei, donatii persoane juridice în sumă de 10.000,00 lei si alte venituri în sumă de 9.015,43 lei.

Nu au fost semnalate abateri de la legislatia în vigoare, respectându-se Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial si prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.554/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Sectorul 4, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Sectorul 4, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului România Mare - Sectorul 4, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 3.066,37 lei.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar-contabil.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului România Mare - Sectorul 4, Bucuresti, să utilizeze formularele pentru cotizatii conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.555/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Sectorul 1, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantăriiPartidului Conservator - Sectorul 1, Bucuresti, pentru anul 2009.

Constatări:

în perioada controlată, Partidul Conservator - Sectorul 1, Bucuresti, nu a obtinut venituri din sursele prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate abateri sau prejudicii cu caracter financiar-contabil.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.556/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 3, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantăriiPartidului National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 3, Bucuresti, pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului National Tărănesc-Crestin Democrat - Sectorul 3, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 612,00 lei.

Înperioada controlată nu s-au constat abateri de la disciplina financiar-contabilă.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.557/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Sectorul 1, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantăriiPartidului National Liberal - Sectorul 1, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Sectorul 1, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 814.797,00 lei, donatii în sumă de 1.234.000,00 lei, din care donatii persoane juridice în sumă de 150.000,00 lei si donatii persoane fizice în suma de 1.084.580,00 lei, si alte venituri în sumă de 17.864,91 lei, provenite din dobânzi bancare în sumă de 10.114,91 lei si venituri din închirierea spatiilor aflate în patrimoniu în sumă de 7.750,00 lei.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului National Liberal - Sectorul 1, Bucuresti, să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si să acorde atentie în modul de completare a formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.559/1.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Sectorul 2, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Sectorul 2, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Sectorul 2, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 74.644,20 lei, donatii în sumă de 1.865.111,02 lei si alte venituri în sumă de 25.254,56 lei.

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului Democrat Liberal - Sectorul 2, Bucuresti, să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, si achizitionarea unui registru unic de control.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 10.560/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Trei Scaune, Covasna

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna aprilie s-a efectuat controlul finantării la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Trei Scaune, Covasna, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de către Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Teritorială Trei Scaune, Covasna, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 31.223,79 lei, donatii în sumă de 20.620,00 lei, din care donatii persoane juridice în sumă de 3.400,00 lei si persoane fizice în sumă de 17.220,00 lei, si alte venituri în sumă de 13.002,20 lei.

În urma verificărilor nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar-contabilă.

II. Recomandări:

Afost recomandat Uniunii Democrate Maghiare din România - Organizatia Teritorială Trei Scaune, Covasna, să utilizeze în continuare formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu reglementările în vigoare si să urmărească si să respecte termenele la care se înaintează Autoritătii Electorale Permanente situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătilor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 6 mai 2010.

Nr. 11.542/1.

 


ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 1231 alin. (1) lit. e) si alin. (2), coroborate cu art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă „Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor" (UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, www.ucmr-ada.ro, drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi în baza metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

Bucuresti, 3 mai 2010.

Nr. 189.

ANEXĂ

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

CORPUL DE ARBITRI

 

HOTĂRÂRE ARBITRALĂ

din data de 12 aprilie 2010

având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice

 

COMPLETUL DE ARBITRI:

- Gheorghiu Gheorghe

- Lucan- Arjoca Marius

- Popovici Ernest

- Seucan Claudiu

- Vrânceanu Niculina

 

Pe rol se află Cererea de arbitraj înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (denumit în continuare ORDA) cu nr. RGII/7.038 din 7 ianuarie 2010, introdusă de organismul de gestiune colectivă „Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România -Asociatia pentru Drepturile de Autor" (denumit în continuare UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentat legal prin director general Ana Achim, care solicită declansarea procedurii de arbitraj în contradictoriu cu utilizatorii: Primăria Municipiului Bucuresti - Directia cultură (denumită în continuare PMB - Directia cultură), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, reprezentată legal prin director executiv Marius Păunită si avocat Laura de Alvare, ARCUB - Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti (denumit în continuare ARCUB), cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 14, reprezentată legal prin avocat Paul Cosmovici, Asociatia Producătorilor si Organizatorilor de Spectacole din România (denumită în continuare, APOSR), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Barbu Văcărescu nr. 313-321, corp B, sectorul 2, reprezentată legal prin presedinte lonut Pavel si avocat Alexander Popa, Societatea Comercială E-MAGIC - S.R.L. (denumită în continuare E-MAGIC), cu sediul în localitatea Corbeanca, Str. Viitorului nr. 43B, judetul Ilfov, reprezentată legal prin director de comunicare Dragos Chiscoci, si Societatea Comercială BAZAR PRODUCTION - S.R.L. (denumită în continuare BAZAR PRODUCTION), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Liviu Rebreanu nr. 9A, bl. 50A, et. 4, ap. 18, sectorul 3, reprezentată legal prin avocat Alexander Popa, cerere având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice.

Arbitrajul s-a desfăsurat la termenele din 18, 25 si 30 martie 2010 la sediul ORDAdin municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1. La termenele mentionate părtile au depus înscrisuri si au avut loc dezbateri privind obiectul cauzei, aspecte consemnate în procesele-verbale de sedintă încheiate si aflate la dosarul de arbitraj, dezbaterile fiind încheiate în sedinta din 30 martie 2010, când părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei.

La termenul din 30 martie 2010, completul de arbitraj, având nevoie de timp pentru a delibera, a decis ca pronuntarea să aibă loc la data de 12 aprilie 2010, când, în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (3)-(9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, a fost pronuntată, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

constată:

Ca urmare a Cererii de arbitraj formulate de reclamanta UCMR- ADA, înregistrată la ORDA cu nr. RGII/7.038 din 7 ianuarie 2010, prin care acest organism de gestiune colectivă a solicitat stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole sau concerte, ORDA [în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare] a convocat părtile la data de 12 ianuarie 2010 în vederea desemnării prin tragere la sorti a 5 arbitri titulari care să constituie completul de arbitraj, precum si a 3 arbitri de rezervă.

Conform Procesului-verbal încheiat la 12 ianuarie 2010, având în vedere prevederile art. 1312 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, părtile au procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

Ulterior, prin Adresa nr. RGII/7.629 din 10 martie 2010, ORDA, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, a convocat pentru data de 11 martie 2010, la sediul său din Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, arbitrii desemnati si părtile, în vederea constituirii completului de arbitraj.

ORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj din motive obiective a arbitrilor titulari Popescu Romeo Radu, Mihai Lucian si Vasiliu Adrian, astfel încât au fost convocati pentru participarea în cadrul arbitrajului arbitrii de rezervă desemnati, si anume domnii Lucan- Arjoca Marius, Popovici Ernestsi Seucan Claudiu.

Conform procesului-verbal încheiat, completul de arbitraj s-a constituit la data de 11 martie 2010, când arbitrii au stabilit onorariul, primul termen si locul arbitrajului si au informat părtile despre aceste aspecte.

Prin cererea de arbitraj formulată, UCMR- ADA solicită stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în spectacole sau concerte. În motivarea cererii de arbitraj, în conformitate cu prevederile art. 1231 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, UCMR- ADA arată că dreptul ce face obiect al metodologiei este dreptul patrimonial privind comunicarea publică a operelor muzicale, gestionat colectiv în mod obligatoriu. În acest sens, UCMR- ADA solicită ca la stabilirea formei finale a metodologiei să fie avute în vedere propunerile UCMR- ADA aflate în concordantă cu drepturile patrimoniale de autor câstigate si recunoscute pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte si spectacole pe teritoriul României. Se sustine si faptul că baza de calcul al remuneratiilor propusă de UCMR- ADA este în concordantă cu prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si cu practica din domeniu.

În contradictoriu cu opiniile UCMR- ADA, prin notele de sedintă formulate, ARCUB, APOSR si PMB - Directia cultură precizează că principiile aplicabile metodologiei propuse sunt următoarele: o variantă a textului metodologiei mai simplificată, pentru a fi mai usor de aplicat; aplicarea practicii europene din domeniu; aplicarea unor sume forfetare sau a unor procente la o bază de calcul, în functie de tipul, valoarea si anvergura spectacolului, evenimentului sau concertului; stabilirea bazei de calcul raportat la încasările din vânzarea de bilete si, în cazul în care nu există vânzare de bilete, plata unei sume forfetare ori a unui procent din onorariile artistilor interpreti si costul de lumini si sunet destinate exclusiv comunicării de opere muzicale; stabilirea unor remuneratii care au drept scop încurajarea industriei de spectacole, cu efect de crestere a remuneratiilor colectate pentru autori.

Prin întâmpinarea formulată, ARCUB, APOSR si PMB - Directia cultură solicită admiterea în integralitate a propunerii de metodologie în varianta care a fost formulată în comun si respingerea propunerii de metodologie formulate de reclamantă, în acest sens, se arată că propunerea de metodologie a utilizatorilor reprezintă o propunere comună a organizatorilor de spectacole, institutii si organisme profesionale private si publice, cu cel mai ridicat grad de reprezentativitate din România. Totodată, se arată că propunerea de metodologie a utilizatorilor reglementează o bază de calcul mult mai clară si mai usor de aplicat, în legătură directă cu comunicarea publică a operelor muzicale, respectiv veniturile din vânzarea de bilete sau, în lipsa acestora, onorariile artistilor interpreti, sonorizare si lumini. Se mai arată că baza de calcul si remuneratiile propuse sunt în concordantă cu practica europeană din domeniu, iar procentele propuse sunt mult mai apropiate de realitătile economice actuale, datorate crizei financiare si economice globale, astfel încât cuantumul acestora permite supravietuirea organismelor organizatoare de spectacole, sustinând astfel si interesul autorilor.

Părtile au depus concluzii scrise, arătând, în esentă, următoarele:

UCMR- ADA solicită, în conformitate cu dispozitiile art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole si manifestări arbitrale, incluzând drepturile patrimoniale (remuneratiile) cuvenite titularilor drepturilor de autor de opere muzicale, tinând cont de propunerea UCMR- ADA. Astfel, se arată că la stabilirea remuneratiilor nu sunt aplicabile si deci nu trebuie să se tină seama de criteriile prevăzute la art. 1311 alin. (1) lit. c) si e) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, deoarece în cazul dreptului de comunicare publică UCMR- ADA îi reprezintă pe toti titularii de drepturi si toate operele muzicale, indiferent dacă i-a fost sau nu acordat un mandat în acest sens. De asemenea, nu se va tine seama la stabilirea remuneratiei de proportia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligatiile de plată prin contracte directe cu titularii de drepturi. În ceea ce priveste baza de calcul al remuneratiilor în cazul în care se obtin venituri, aceasta o reprezintă „veniturile obtinute de utilizator din activitatea în cadrul căreia se utilizează opere muzicale prin comunicare publică". În acest sens, UCMR- ADA arată că baza de calcul, potrivit practicii europene, este constituită din totalitatea veniturilor din activitatea în cadrul căreia sunt utilizate operele muzicale si nu este limitată doar la veniturile obtinute din vânzarea de bilete, asa cum solicită utilizatorii. Privitor la baza de calcul al remuneratiilor în cazul în care nu se obtin venituri din activitatea în cadrul căreia sunt utilizate operele muzicale, UCMR- ADA arată că aceasta este constituită din „bugetul de cheltuieli", respectiv totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator sau de terti pentru organizarea concertului, spectacolului sau manifestării artistice. În ceea ce priveste remuneratiile, UCMR- ADA solicită stabilirea unor remuneratii procentuale aplicabile la baza de calcul asa cum aceasta a fost definită în propunerea de metodologie, remuneratii în concordantă cu practica europeană din domeniu, si remuneratii minime. UCMR- ADA mai arată că, în situatia în care spectacolul, concertul sau manifestarea artistică este organizată de mai multi coorganizatori, obligatiile de a încheia autorizatia licentă neexclusivă si de a plăti remuneratiile au un caracter solidar. Privitor la penalităti, UCMR- ADAsolicită ca în cazul întârzierii la plata remuneratiilor penalitătile să fie de 0,2%/zi de întârziere, iar în cazul utilizării operelor muzicale fără a încheia autorizatia de licentă neexclusivă, plata unei sume egale cu triplul remuneratiei ce ar fi fost datorată în cazul unei utilizări legale (autorizate). În ceea ce priveste solicitarea utilizatorilor referitoare la stabilirea formei autorizatiei licentă neexclusivă, UCMR- ADA precizează că aceasta are un caracter prematur si, prin urmare, solicitarea este inadmisibilă, deoarece o astfel de propunere nu a fost supusă negocierii, fiind formulată direct în arbitraj. Reclamantă arată că reducerile remuneratiilor propuse de utilizatori nu pot fi acceptate, pe de o parte, datorită faptului că prin multitudinea de reduceri propuse autorii de opere muzicale sunt prejudiciati de drepturile lor patrimoniale, iar pe de altă parte, la nivel european reducerile pot fi stabilite numai prin acordul părtilor, prin protocoale încheiate de organismele de gestiune colectivă cu asociatiile de utilizatori.

Utilizatorii arată avantajele metodologiei propuse: crearea de noi locuri de muncă în industria organizatorilor de spectacole, încasarea de către autorii de opere muzicale a unor sume mai mari datorită unui volum de muzică mai mare utilizat prin comunicarea publică în concerte, spectacole sau manifestări artistice, promovarea autorilor de calitate, întrucât acestia vor deveni mai accesibili, colaborarea dintre utilizatori si autori, bazată pe experienta europeană de calitate. De asemenea, utilizatorii arată că propunerea de metodologie înaintată este usor de aplicat atât de către utilizatori, cât si de către UCMR- ADA si autori, deoarece aceasta a eliminat: o bază de calcul încărcată de neclarităti si diferită de la un utilizator la altul (succesiunea de mentiuni din vechea metodologie din gama „etc", „si altele asemenea", care permiteau o serie de interpretări subiective, a fost eliminată în favoarea unui calcul usor de făcut pentru orice utilizator); o evaluare neadaptată realitătii si cu suprapuneri de evenimente în mai multe categorii, pentru o împărtire mult usurată; procente deosebit de mari aplicabile bazei de calcul, în favoarea unor procente rezonabile, care să încurajeze volume mai mari de utilizare.

*

Analizând actele si lucrările dosarului, completul de arbitraj retine următoarele:

Completul de arbitraj este legal învestit si are competenta de a solutiona cererea de arbitraj formulată de reclamanta UCMR- ADA în contradictoriu cu pârâtele ARCUB, APOSR si PMB - Directia cultură în vederea stabilirii formei finale a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, în temeiul prevederilor art. 1312 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

În prealabil, se constată că titlul metodologiei, propus de părti, nu este adecvat continutului negocierilor si medierii prin arbitraj, de stabilire a remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice.

În consecintă, titlul metodologiei va fi următorul: „Metodologie privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice".

Completul constată următoarele elemente de dezacord dintre părti:

1. Privitor la licentele pentru folosirea operelor muzicale, părtile propun rezolvări cu nuantări diferite, sens în care completul decide următoarele:

Autorizatia licentă neexclusivă încheiată cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale conferă utilizatorului dreptul de a utiliza opere muzicale, prin comunicare publică pe teritoriul României, fiind utilizator persoana fizică sau juridică ce organizează concerte, spectacole ori manifestări artistice în cadrul cărora sunt utilizate opere muzicale. În cazul în care activitătile de organizare a unui concert, spectacol ori a unei manifestări artistice se realizează de două sau mai multe persoane, acestea răspund solidar pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute de prezenta metodologie.

În vederea obtinerii licentei, persoana interesată trebuie să solicite organismului de gestiune colectivă eliberarea acesteia cu cel putin 10 zile înainte de data la care urmează a avea loc concertul, spectacolul ori manifestarea artistică.

2. Privitor la remuneratiile pentru autorii operelor muzicale, completul de arbitraj va tine seama de necesitatea încurajării serviciilor de comunicare publică a operelor muzicale în concerte, spectacole sau manifestări artistice si a evitării situatiei inechitabile în care un posibil utilizator ar datora titularilor de drepturi sume mai mari decât cele încasate. De asemenea, s-a urmărit asigurarea unui echilibru între interesul publicului de a avea acces la concerte, spectacole sau manifestări artistice în conditii facile si rezonabile, prin încurajarea dezvoltării investitiilor în acest domeniu, si interesul creatorilor de a fi remunerati pentru utilizarea operelor lor.

Remuneratia datorată de utilizatori pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole sau manifestări artistice se calculează potrivit valorilor procentuale stabilite în tabel, dar nu mai putin decât remuneratiile minime cuprinse în acelasi tabel.

Remuneratia stabilită se plăteste de către utilizatori în termen de maximum 45 de zile de la data desfăsurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice. În cazul discotecilor, remuneratia se plăteste lunar până la data de 25 a lunii următoare.

În cazul întârzierii plătii remuneratiei, utilizatorii datorează penalităti de 0,2%/zi de întârziere.

3. Privitor la baza de calcul al remuneratiilor procentuale, se decide că aceasta este formată din veniturile utilizatorului, mai putin TVA si alte taxe, cum sunt: vânzarea de bilete pentru spectacol, concert ori manifestarea artistică, publicitatea ocazionată de acestea, sumele cuvenite utilizatorului pentru radiodifuzarea spectacolului, concertului ori manifestării artistice, sponsorizările primite pentru spectacol, concert ori manifestare artistică, alocatiile sau alte finantări bugetare destinate subventionării pretului biletelor spectacolului, concertului ori manifestării artistice, consumatii generate de spectacol, concert ori manifestarea artistică. În cazul în care nu se realizează venituri din organizarea concertului, spectacolului ori manifestării artistice, se va avea în vedere bugetul de cheltuieli, compus din cheltuielile efectuate de utilizator, cum sunt: cheltuieli cu onorariile, cazarea, transportul artistilor interpreti, al organizatorilor si al colaboratorilor, cheltuieli pentru locatia spatiului de desfăsurare, cheltuieli de sonorizare, cheltuieli de publicitate si promotie, cheltuieli de regie si orice alte cheltuieli necesare desfăsurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice.


4. Privitor la informatiile ce trebuie comunicate organismului de gestiune colectivă pentru autorizarea utilizării, este de esenta gestiunii colective ca utilizatorii să transmită ulterior utilizării către organismul de gestiune colectivă informatii privind operele utilizate, în scopul remunerării corespunzătoare a titularilor de drepturi, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare. Utilizatorii sunt obligati ca, în termen de 25 de zile de la data desfăsurării spectacolului, concertului ori manifestării artistice, să depună la sediul organismului de gestiune colectivă un raport cuprinzând datele de identificare si de contact ale utilizatorului: numele, prenumele si calitatea reprezentantului utilizatorului, denumirea si data spectacolului, concertului sau manifestării artistice, locul în care s-a desfăsurat concertul, spectacolul ori manifestarea artistică, denumirea, autorii si durata operelor muzicale utilizate si interpretii acestora sau, după caz, formatiile, baza de calcul al remuneratiei. Pentru cluburi, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru: datele de identificare si de contact ale utilizatorului, numele, prenumele si calitatea reprezentantului utilizatorului, denumirea si adresa punctului de lucru, numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale, denumirea si data fiecărui eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică), denumirea, autorii si durata operelor muzicale utilizate si interpretii acestora sau, după caz, formatiile, pentru fiecare eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică). Pentru activitatea de discotecă, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru: datele de identificare si de contact ale utilizatorului, numele, prenumele si calitatea reprezentantului utilizatorului, denumirea si adresa punctului de lucru, numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale. Raportul se depune la sediul organismului de gestiune colectivă până la data de 15 a lunii pentru luna încheiată.

Prin spectacol sau zi de spectacol se întelege intervalul de 24 de ore, precum si orice fractiune din acesta, înăuntrul căruia se desfăsoară activitate de spectacol, concert sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive.

Fiecare raport va fi stampilat si semnat de reprezentantul legal al utilizatorului si va include declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al utilizatorului că datele cuprinse în raport sunt complete si corecte.

La raport va fi anexată, în cazul concertelor, spectacolelor, evenimentelor muzicale cu vânzare de bilete, altele decât cluburile si discotecile, o copie a decontului privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete, astfel cum a fost înregistrat la autoritătile competente.

5. Privitor la controlul exercitat de organismul de gestiune colectivă, acesta poate monitoriza, prin reprezentanti împuterniciti în acest sens, utilizarea operelor muzicale, accesul acestora fiindu-le permis în mod liber în orice spatiu de utilizare a muzicii, în baza unei delegatii speciale. Reprezentantii organismului de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile în spatiile în care sunt utilizate operele muzicale, cu acordul utilizatorului, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale.

Fată de considerentele expuse, completul de arbitraj

HOTĂRĂSTE:

            Forma finală a metodologiei este următoarea:

 

METODOLOGIE

privind remuneratiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice

 

Art. 1. - Utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică în concerte, spectacole ori manifestări artistice se poate face numai în baza unei autorizatii licentă neexclusivă încheiate în prealabil cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale (denumit în continuare organismul de gestiune colectivă).

Art. 2. - (1) Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, oricare persoană juridică sau fizică autorizată care organizează concerte, spectacole sau manifestări artistice în cadrul cărora sunt utilizate opere muzicale.

(2) În cazul în care activitătile de organizare a unui concert, spectacol ori a unei manifestări artistice se realizează de două sau mai multe persoane, acestea răspund solidar pentru îndeplinirea obligatiilor prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 3. - Utilizatorii au obligatia să solicite organismului de gestiune colectivă încheierea autorizatiei licentă neexclusivă cu cel putin 10 zile înainte de data la care urmează a avea loc concertul, spectacolul ori manifestarea artistică.

Art. 4. - (1) Remuneratia datorată de utilizatori pentru comunicarea publică a operelor muzicale se calculează potrivit valorilor procentuale, dar nu mai putin decât remuneratiile minime cuprinse în tabel:

 

Tipul concertului/spectacolului/localului

Remuneratie procentuală

Remuneratie minimă/zi/spectacol, concert sau manifestare artistică

A. Concerte si spectacole cu caracter muzical

1. Concerte simfonice, corale, de cameră

8%

500 lei/concert

2. Spectacol de operă

8%

500 lei/concert

3. Spectacol de operetă

7%

400 lei/concert

4. Spectacol de balet

6%

300 lei/concert

5. Spectacole de revistă, musicaluri, cabarete

7%

400 lei/concert

6. Concerte de fanfară

6%

100 lei/concert

7. Concerte rock, pop, jazz etc.

7%

1.000 lei/concert

8. Concerte, spectacole ori manifestări artistice organizate în orase sau statiuni, cu accesul publicului gratuit

4%

500 lei/zi

9. Concerte, spectacole ori manifestări artistice organizate în mediul rural, cu accesul publicului gratuit

3%

300 lei/zi

10. Concerte, spectacole sau manifestări artistice cu caracter festiv

1%

500 lei/concert

11. Concerte, spectacole sau manifestări artistice desfăsurate în localuri (lit. C)

5%

100 lei/concert

12. Festivaluri cu caracter artistic

3%

100 lei/zi

13. Spectacole de caritate în care toate fondurile sunt destinate unui scop umanitar

0,5%

50 lei/concert

14. Karaoke

1%

100 lei/spectacol

B. Alte spectacole si manifestări artistice

1. Circ, delfinarii, parcuri de distractii si altele asemenea

3%

200 lei/spectacol

2. Teatru, alte spectacole cu actori sau cu păpusi, recitaluri de muzică:

 

 

a) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 10 minute

1%

100 lei/spectacol

b) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 20 de minute

1,5%

150 lei/spectacol

c) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 30 de minute

2%

200 lei/spectacol

d) cu durata muzicii mai mică sau egală cu 40 de minute

2,5%

250 lei/spectacol

e) cu durata muzicii mai mare de 40 de minute

3,5%

300 lei/spectacol

3. Manifestări sportive pe fond muzical (gimnastică, patinaj artistic, dans sportiv si altele asemenea)

3%

100 lei/spectacol

4. Spectacole electorale

8%

3.000 lei/spectacol

5. Muzică transmisă prin masini publicitare

5%

500 lei/oră/mijloc auto

6. Spectacole de laser, lumini si artificii, dacă acestea includ opere muzicale

1%

200 lei/oră

C. Localuri

1. Discoteci si cluburi:

 

 

a) municipiul Bucuresti

8%

1.000 lei/lună

b) localităti cu peste 300.000 de locuitori

7%

800 lei/lună

c) localităti cu peste 100.000 de locuitori

6%

600 lei/lună

d) localităti cu peste 10.000 de locuitori

5%

400 lei/lună

e) localităti cu mai putin de 10.000 de locuitori

4%

200 lei/lună

f) statiuni turistice din mediul urban

7%

900 lei/lună

g) statiuni turistice din mediul rural

6%

700 lei/lună

2. Cafenele, cafe-concert si piano-bar în care muzica are o contributie la specificitatea acestora

7%

500 lei/lună

3. Sexy cluburi

8,5%

1.200 lei/lună

4. Baruri si restaurante cu program de varietăti

7%

500 lei/lună

 

(2) La remuneratiile prevăzute la alin. (1) se adaugă TVA.

(3) Remuneratia prevăzută la alin. (1) se plăteste de către utilizatori în termen de maximum 45 de zile de la data desfăsurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice, în cazul discotecilor, remuneratia se plăteste lunar până la data de 25 a lunii următoare.

(4) În cazul întârzierii plătii remuneratiei, utilizatorii datorează penalităti de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 5. - Baza de calcul al remuneratiilor procentuale o reprezintă, după caz:

A. veniturile, mai putin TVA si alte taxe, obtinute de utilizator, cum sunt:

a) vânzarea de bilete pentru spectacol, concert ori manifestare artistică;

b) publicitatea ocazionată de spectacol, concert ori manifestare artistică;

c) sumele cuvenite utilizatorului pentru radiodifuzarea spectacolului, concertului ori manifestării artistice;

d) sponsorizările primite pentru spectacol, concert ori manifestarea artistică;

e) alocatiile sau alte finantări bugetare destinate subventionării pretului biletelor spectacolului, concertului ori manifestării artistice;

f) consumatii generate de spectacol, concert ori manifestare artistică;

B. bugetul de cheltuieli, în cazul în care nu se realizează venituri din organizarea concertului, spectacolului ori manifestării artistice. Bugetul de cheltuieli este compus din totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator, cum sunt: cheltuieli


cu onorariile, cazarea, transportul artistilor interpreti, al organizatorilor si al colaboratorilor, cheltuieli pentru locatia spatiului de desfăsurare, cheltuieli de sonorizare, cheltuieli de publicitate si promotie, cheltuieli de regie si orice alte cheltuieli necesare desfăsurării spectacolului, concertului sau manifestării artistice.

Art. 6. - (1) În cazul în care în aceeasi locatie sunt utilizate opere muzicale si în alte modalităti decât în cadrul spectacolului, concertului ori manifestării artistice, utilizatorii acelor opere muzicale au obligatia de a încheia autorizatii de licentă neexclusivă pentru acea utilizare si să plătească remuneratiile corespunzătoare prevăzute de metodologiile specifice acelui tip de utilizare.

(2) Cluburile si discotecile care, în intervalul dintre două spectacole sau concerte, desfăsoară si activităti de bar, restaurant, alimentatie publică etc. datorează si remuneratiile corespunzătoare potrivit metodologiilor în vigoare privind comunicarea publică a operelor muzicale pentru ambianta în cadrul unor astfel de activităti.

Art. 7. - (1) În termen de 25 de zile de la data desfăsurării spectacolului, concertului ori manifestării artistice, utilizatorii au obligatia să depună la sediul organismului de gestiune colectivă un raport cuprinzând:

a) datele de identificare si de contact ale utilizatorului;

b) numele, prenumele si calitatea reprezentantului utilizatorului;

c) denumirea si data spectacolului, concertului ori manifestării artistice;

d) locul în care s-a desfăsurat concertul, spectacolul ori manifestarea artistică;

e) denumirea, autorii si durata operelor muzicale utilizate si interpretii acestora sau, după caz, formatiile;

f) baza de calcul al remuneratiei.

(2) Pentru cluburi, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru:

a) datele de identificare si de contact ale utilizatorului;

b) numele, prenumele si calitatea reprezentantului utilizatorului;

c) denumirea si adresa punctului de lucru;

d) numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale;

e) denumirea si data fiecărui eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică);

f) denumirea, autorii si durata operelor muzicale utilizate si interpretii acestora sau, după caz, formatiile, pentru fiecare eveniment (spectacol, concert ori manifestare artistică).

(3) Pentru activitatea de discotecă, utilizatorii vor depune la sediul organismului de gestiune colectivă un raport lunar pentru luna precedentă, cuprinzând pentru fiecare punct de lucru:

a) datele de identificare si de contact ale utilizatorului;

b) numele, prenumele si calitatea reprezentantului utilizatorului;

c) denumirea si adresa punctului de lucru;

d) numărul de spectacole (zile) în care au fost comunicate public opere muzicale.

(4) Raportul prevăzut la alin. (2) si (3) se depune la sediul organismului de gestiune colectivă până la data de 15 a lunii pentru luna încheiată.

(5) Prin spectacol sau zi de spectacol, în sensul alin. (2) si (3), se întelege intervalul de 24 de ore, precum si orice fractiune din acesta, înăuntrul căruia se desfăsoară activitate de spectacol, concert sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice consecutive.

(6) Fiecare raport va fi stampilat si semnat de reprezentantul legal al utilizatorului si va include declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al utilizatorului că datele cuprinse în raport sunt complete si corecte.

(7) La raport va fi anexată, în cazul concertelor, spectacolelor, evenimentelor muzicale cu vânzare de bilete, altele decât cluburile si discotecile, o copie a decontului privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete, astfel cum a fost înregistrat la autoritătile competente.

Art. 8. - Organismul de gestiune colectivă poate monitoriza, prin reprezentanti împuterniciti în acest sens, utilizarea operelor muzicale, accesul acestora fiind permis în mod liber în orice spatiu de utilizare a muzicii, în baza unei delegatii speciale. Reprezentantii organismului de gestiune colectivă pot utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile în spatiile în care sunt utilizate operele muzicale, cu acordul utilizatorului, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale.

Art. 9. - Remuneratiile forfetare, inclusiv remuneratiile minime, se pot modifica anual, potrivit art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Pronuntată astăzi, 12 aprilie 2010, la sediul ORDAdin municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1.

Executorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

COMPLETUL DE ARBITRI:

 

Gheorghiu Gheorghe

Lucan-Arjoca Marius

Popovici Ernest

Seucan Claudiu

Vrânceanu Niculina


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.