MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 144/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 144         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 martie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

15. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

319. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

16. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

320. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

17. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru înfiintarea Fundatiei „Colegiul National de Afaceri Interne"

 

321. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru înfiintarea Fundatiei „Colegiul National de Afaceri Interne”

 

18. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice

 

322. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice

 

19. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Nationale

 

323. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Nationale

 

20. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie

 

324. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie

 

21. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea institutiilor de formare profesională initială din Ministerul Administratiei si Internelor

 

325. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea institutiilor de formare profesională initială din Ministerul Administratiei si Internelor

 

22. - Lege pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

326. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

27. - Lege privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care si-au dat viata pentru România în cele două războaie mondiale

 

331. - Decret pentru promulgarea Legii privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care si-au dat viata pentru România în cele două războaie mondiale

 

28. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

332. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

DECIZII

 

            5. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 5-7 martie 2010

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 98 din 4 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 si 4 din Codul penal

 

Decizia nr. 100 din 4 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 1 si 5 din Codul penal

 

Decizia nr. 104 din 4 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87 din 24 iunie 2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 15.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 319.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168 din 19 noiembrie 2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 21 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 16.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitătilor în care se desfăsoară învătământ liceal si profesional de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 320.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru înfiintarea Fundatiei „Colegiul National de Afaceri Interne"

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152 din 12 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru înfiintarea Fundatiei „Colegiul National de Afaceri Interne", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 17 noiembrie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 17.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru înfiintarea Fundatiei „Colegiul National de Afaceri Interne"

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru înfiintarea Fundatiei „Colegiul National de Afaceri Interne" si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 321.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90 din 30 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 18.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administratiei publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 322.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S. A. către Ministerul Apărării Nationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86 din 30 iunie 2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S. A. către Ministerul Apărării Nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 19.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S. A. către Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2009 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională „Romtehnica" - S. A. către Ministerul Apărării Nationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 323.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87 din 30 iunie 2009 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 20.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2009 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 324.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea institutiilor de formare profesională initială din Ministerul Administratiei si Internelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101 din 23 septembrie 2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea institutiilor de formare profesională initială din Ministerul Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 25 septembrie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 21.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea institutiilor de formare profesională initială din Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2009 referitoare la stabilirea unor măsuri privind absolvirea institutiilor de formare profesională initială din Ministerul Administratiei si Internelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 325.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - După articolul 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 701, cu următorul cuprins:

„Art. 701. - Prevederile referitoare la retinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplică venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 22.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 326.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care si-au dat viata pentru România în cele două războaie mondiale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează conditiile construirii unui monument comemorativ în municipiul Constanta, dedicat cetătenilor români de religie islamică care si-au dat viata pentru România în cele două războaie mondiale.

Art. 2. - (1) Pentru construirea monumentului comemorativ, Ministerul Culturii si Patrimoniului National alocă Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România suma de 50.000 lei, cu încadrarea în sumele aprobate la bugetul de stat pe anul 2010.

(2) Monumentul va fi înăltat în curtea Cimitirului Central Musulman din municipiul Constanta.

(3) Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, cu sediul în municipiul Constanta, desemnează persoanele abilitate pentru realizarea proiectului de monument si obtinerea avizelor, conform legii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 27.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care si-au dat viata pentru România în cele două războaie mondiale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care si-au dat viata pentru România în cele două războaie mondiale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 331.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 6 din 8 iulie 2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 9 iulie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 2 martie 2010.

Nr. 28.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 martie 2010.

Nr. 332.

 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 5-7 martie 2010

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

            Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 5-7 martie 2010, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Teodor Viorel Melescanu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 4 martie 2010.

Nr. 5.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 98

din 4 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 si 4 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 si 4 din Codul penal, exceptie invocată de Cosmin Dorin Sorostinean în Dosarul nr. 1.288/85/2008 al Curtii de Apel Alba lulia - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 14 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.288/85/2008, Curtea de Apel Alba lulia - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 si 4 din Codul penal, exceptie invocată de Cosmin Dorin Sorostinean.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că se aduce atingere „principiului constitutional al legalitătii pedepsei, neavându-se în vedere litera si spiritul art. 11 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice."

Curtea de Apel Alba lulia - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale si din actele internationale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 215 alin. 2 si 4 din Codul penal, având următorul cuprins:

„Înselăciunea săvârsită prin folosire de nume sau calităti mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însusi o infractiune, se aplică regulile privind concursul de infractiuni. [...]

Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (12) referitoare la legalitatea pedepsei, precum si ale art. 11 alin. (2) cu privire la dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 4 din Protocolul nr. 7 la Conventie, privind dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori, ale art. 11 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, potrivit căruia nimeni nu poate fi întemnitat pentru singurul motiv că nu este în măsură să execute o obligatie contractuală, precum si ale art. 1 privind egalitatea în drepturi si ale art. 10 privind dreptul la un proces echitabil din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate în prezenta cauză, în raport de aceleasi dispozitii constitutionale si fată de argumente similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 14 din 8 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009, si Decizia nr. 709 din 19 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 7 noiembrie 2006, Curtea Constitutională a statuat că dispozitiile art. 215 alin. 2 si 4 din Codul penal sunt constitutionale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor anterior mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2 si 4 din Codul penal, exceptie invocată de Cosmin Dorin Sorostinean în Dosarul nr. 1.288/85/2008 al Curtii de Apel Alba lulia - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 100

din 4 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 1 si 5 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 1 si 5 din Codul penal, exceptie invocată de Dumitru Morhan în Dosarul nr. 6.147/86/2006 al Tribunalului Suceava - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că partea Agentia Natională de Administrare Fiscală a depus la dosarul cauzei concluzii scrise, prin care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.


Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 20 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 6.147/86/2006, Tribunalul Suceava - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 1 si 5 din Codul penal, exceptie invocată de Dumitru Morhan.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate nu întrunesc cerintele de accesibilitate si previzibilitate ce trebuie să caracterizeze orice normă de incriminare. Astfel, prin folosirea expresiei „inducerea în eroare", cât si a unor termeni care vizează ordinea etică si juridică, prin care se realizează latura obiectivă a infractiunii de înselăciune, se creează posibilitatea ca orice neadevăr să poată fi incriminat ca infractiune. Se mai sustine încălcarea principiului legalitătii, care, în opinia autorului exceptiei, trebuie extins si la situatiile, „asa cum este si cazul de fată", când o pedeapsă stabilită pentru o infractiune este excesivă fată de gradul de pericol social al faptei, de obiectul si valoarea relatiei sociale ocrotite.

Tribunalul Suceava - Sectia penală consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 146 si art. 215 alin. 1 si 5 din Codul penal, având următorul cuprins:

- Art. 146: „Prin «consecinte deosebitele grave» se întelege o pagubă materială mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activitătii, cauzată unei autorităti publice sau oricăreia dintre unitătile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice.";

- Art. 215 alin. 1 si 5: „Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obtine pentru sine sau pentru altul un folos material injust si dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.

Înselăciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi."

Textele constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (12) privind principiul legalitătii si ale art. 73 alin. (3) lit. h) privind domeniul de reglementare al legii organice. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal au mai fost examinate din perspectiva unor critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.128 din 10 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 9 octombrie 2009, Decizia nr. 1.051 din 9 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2008, Decizia nr. 709 din 19 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 7 noiembrie 2006.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia si considerentele deciziilor se mentin, fiind valabile si în ceea ce priveste dispozitiile art. 215 alin. 1 din Codul penal, în raport de care nu au fost formulate critici distincte. De altfel, si cu privire la constitutionalitatea acestui din urmă text legal Curtea s-a mai pronuntat, de exemplu prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si din documentele internationale invocate si în prezenta cauză. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 403 din 16 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 19 iunie 2006, sau Decizia nr. 679 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 16 octombrie 2007.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 1 si 5 din Codul penal, exceptie invocată de Dumitru Morhan în Dosarul nr. 6.147/86/2006 al Tribunalului Suceava - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 104

din 4 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal, exceptie invocată de Marin Pop în Dosarul nr. 240/309/2007 al Judecătoriei Simleu Silvaniei.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că partea Agentia Natională de Administrare Fiscală a depus la dosarul cauzei concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei ca nefondată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 2 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 240/309/2007, Judecătoria Simleu Silvaniei a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal, exceptie invocată de Marin Pop.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că modul de abordare actual al infractiunii de delapidare, pentru care operează principiul oficialitătii atât pentru părti vătămate persoane de drept public, cât si pentru părti vătămate persoane de drept privat creează o inegalitate de tratament a cetătenilor în fata legii si încalcă dreptul la un proces echitabil „în conditiile în care pentru unele infractiuni contra patrimoniului în ceea ce priveste proprietatea privată s-a instituit regula plângerii prealabile". Se mai arată că această formulare a textului intră în contradictie si cu prevederile art. 44 alin. (2) din Constitutie, întrucât garantarea proprietătii private si ocrotirea sa cuprinde si latura „liberei disponibilităti" a acesteia. Asadar, „prin această garantare nu se poate substitui statul, titularul dreptului de proprietate privată, si în aceste conditii să exercite actiuni (în justitie) pentru apărarea patrimoniului privat, fără o prealabilă împuternicire/mandatare."

Judecătoria Simleu Silvaniei apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2151 din Codul penal, având următorul cuprins: „însusirea, folosirea sau traficarea, de către un functionar, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 15 ani.

În cazul în care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 44 alin. (2) privind garantarea si ocrotirea în mod egal a proprietătii private, indiferent de titular.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că dispozitiile art. 2151 din Codul penal au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, în raport cu critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 907 din 23 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 12 august 2009, Decizia nr. 672 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2007, si Decizia nr. 451 din 25 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 15 decembrie 2003, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal, pentru considerentele acolo arătate. Cu acele prilejuri Curtea a statuat că „legiuitorul român a optat pentru regula generală de urmărire, judecare si sanctionare din oficiu a infractiunilor, ca fapte antisociale. Este dreptul constitutional al legiuitorului de a stabili si anumite exceptii de la această regulă generală. Astfel, s-a prevăzut ca în anumite cazuri, datorită caracterului si continutului concret al faptelor, statutului special al autorului faptei ori al persoanei vătămate sau relatiilor speciale dintre făptuitor si persoana lezată, punerea în miscare a actiunii penale să fie conditionată de existenta plângerii prealabile a persoanei vătămate. Generalizarea acestei conditionări ar împiedica însă, în mod evident, protectia eficientă a societătii, a intereselor generale fată de faptele care prezintă pericol social, prevăzute de legea penală. [...] în cazul infractiunii de delapidare, legiuitorul are temeiuri serioase de politică penală să păstreze principiul oficialitătii, având în vedere calitatea de functionar a făptuitorului si relatiile de serviciu existente între el si persoana vătămată."

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2151 din Codul penal, exceptie invocată de Marin Pop în Dosarul nr. 240/309/2007 al Judecătoriei Simleu Silvaniei.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.