MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 156/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 156         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 martie 2010

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.670 din 15 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologicenr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor

 

            Decizia nr. 30 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

            Decizia nr. 44 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 si art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

            Decizia nr. 116 din 9 februarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 157 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            162. - Hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al orasului Filiasi si din administrarea Consiliului Local Filiasi în domeniulpublic al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” -S.A.

 

            169. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 760 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti - Cernavodă” pe raza localitătii Vâlcelele, judetul Călărasi

 

            180. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia Electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            225. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.670

din 15 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor, exceptie ridicată de Dumitrică Mihai în Dosarul nr. 36.782/2009 al Tribunalului Arges în fata judecătorului-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 5.712D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor, exceptie ridicată de Dumitrică Mihai în Dosarul nr. 40.728/2009 al Tribunalului Arges în fata judecătorului-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele Curtii dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 6.812D/2009 având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor, exceptie ridicată de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre si Ioan Dobre în Dosarul nr. 43.395/2009 al Tribunalului Arges în fata judecătorului-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

De asemenea, Presedintele Curtii dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 6.813D/2009 având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor, exceptie ridicată de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre si Ioan Dobre în Dosarul nr. 43.534/2009 al Tribunalului Arges în fata judecătorului-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

Având în vedere obiectul identic al acestor cauze, din oficiu, Curtea pune în dezbatere problema conexării dosarelor nr. 5.711 D-5.712D/2009 si nr. 6.812D-6.813D/2009.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Deliberând, Curtea decide conexarea dosarelor nr. 5.711D- 5.712D/2009 si nr. 6.812D-6.813D/2009.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 13 si 15 iulie 2009, pronuntate în dosarele nr. 3.6782/2009 si 40.728/2009, Tribunalul Arges, prin judecătorul-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges, a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor.

Exceptia a fost ridicată de Dumitrică Mihai în dosare având ca obiect cereri de înregistrare mentiuni.

Prin încheierile din 24 august 2009, pronuntate în dosarele nr. 43.395/2009 si 43.534/2009, Tribunalul Arges, prin judecătorul-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges, a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor.

Exceptia a fost ridicată de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre si Ioan Dobre în dosare având ca obiect cereri de înregistrare mentiuni.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin că le sunt lezate dreptul la apărare si liberul acces la justitie, fiind încălcat principiul egalitătii în drepturi, întrucât, în situatii similare, alte persoane ar putea să se apere în formularea unor cereri care lor nu le sunt accesibile (de exemplu, o cerere de interventie în cadrul unei proceduri de autorizare a unei societăti comerciale). Autorii consideră că actuala formulare a textelor atacate, care lasă la latitudinea instantei admiterea sau respingerea unei cereri de interventie în nume propriu în cadrul unei astfel de proceduri, înfrânge principiul egalitătii în drepturi prevăzut de art. 16 din Constitutie.

De asemenea, autorii consideră că procedura înregistrării în registrul comertului a actelor depuse de petenti la oficiul registrului comertului numai în baza hotărârii judecătorului-delegat de la oficiul registrului comertului, fără a se da posibilitatea actionarilor, administratorilor sau celorlalti reprezentanti legali ai societătilor comerciale vizate de cererile petentilor de a interveni la timp pentru stoparea unor acte frauduloase si păguboase pentru societătile lor, se încalcă mai ales dreptul de proprietate privată si dreptul la un comert de piată, la libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Judecătorul-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor este inadmisibilă, în timp ce dispozitiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, si ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, si ale art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor. Dispozitiile de lege criticate au următorul continut:

- Art. 6 din Legea nr. 26/1990: „(1) Înregistrările în registrul comertului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului-delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoresti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.

(11) Judecătorul-delegat întâi sesizat spre a dispune înregistrarea în registrul comertului a mentiunilor privind fuziunea, divizarea sau schimbarea sediului social al unei persoane juridice în alt judet se va pronunta, prin aceeasi încheiere, si asupra înmatriculării persoanelor juridice astfel înfiintate, radierii celor care îsi încetează existenta ori înregistrării în registrul comertului a modificării actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobândesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, după caz, precum si asupra înmatriculării si radierii persoanelor juridice care îsi schimbă sediul social în alt judet.

(2) Încheierile judecătorului-delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.

(3) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntării încheierii pentru părti si de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

(4) Recursul se depune si se mentionează în registrul comertului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului înaintează recursul curtii de apel în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiintate în alt judet, la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sucursalei.

(5) Motivele recursului se pot depune la instantă, cu cel putin două zile înaintea termenului de judecată.

(6) În cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionată în registrul comertului.”;

- Art. 46 din Legea nr. 31/1990: „(1) Când actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevăzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcă o dispozitie imperativă a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerintă legală pentru constituirea societătii, judecătorul-delegat, din oficiu sau la cererea oricăror persoane care formulează o cerere de interventie, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înmatriculare, în afară de cazul în care asociatii înlătură asemenea neregularităti. Judecătorul-delegat va lua act în încheiere de regularizările efectuate.

(2) În cazul în care au fost formulate cereri de interventie, judecătorul va cita intervenientii si se va pronunta asupra cererilor acestora în conditiile art. 49 si următoarele din Codul de procedură civilă, nefiind aplicabile dispozitiile art. 335 din Codul de procedură civilă.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste dispozitii contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 124 alin. (2) potrivit cărora justitia este unică, egală si impartială pentru toti si ale art. 6 si art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil si la principiul nediscriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. Cu privire la dispozitiile art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998, Curtea constată că, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Constitutie, instanta de contencios constitutional „hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial”. De asemenea, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională „decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare”. Asa fiind, normele metodologice nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor este inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste dispozitiile art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor legale atacate, prin raportare la critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 1.339 din 22 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 14 decembrie 2009, Curtea a statuat că textele legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale.


Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, argumentarea si solutia retinute în decizia de mai sus îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

III. Cu privire la dispozitiile art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, Curtea constată că autorii exceptiei de neconstitutionalitate cer, de fapt, modificarea si completarea prevederilor legale, fapt ce excedează competentei Curtii Constitutionale, întrucât, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) si (3) din Normele metodologice nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a înregistrărilor si a dispozitiilor art. 46 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Dumitrică Mihai în dosarele nr. 36.782/2009 si nr. 40.728/2009 ale Tribunalului Arges, în fata judecătorului-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges si de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre si Ioan Dobre în dosarele nr. 43.395/2009 si nr. 43.534/2009 ale Tribunalului Arges, în fata judecătorului-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

II. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, exceptie ridicată de Dumitrică Mihai în dosarele nr. 36.782/2009 si nr. 40.728/2009 ale Tribunalului Arges, în fata judecătorului-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges si de Marian Dobrescu, Sevastian Dobre si Ioan Dobre în dosarele nr. 43.395/2009 si nr. 43.534/2009 ale Tribunalului Arges, în fata judecătorului-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 30

din 14 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Patricia Marilena lonea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. V din Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată de Simina Verginia Avram în Dosarul nr. 1.342/102/2008 al Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate gradele de jurisdictie existente, fiind justificată excluderea unora dintre acestea în scopul asigurării celeritătii procedurii de judecată. În ceea ce priveste critica referitoare la dispozitiile Legii nr. 47/1992, invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.342/102/2008, Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si ale art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei. Exceptia a fost ridicată de Simina Verginia Avram cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei civile nr. 1.263 din 17 iunie 2008, pronuntată de Tribunalul Mures în Dosarul nr. 1.342/102/2008.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că art. 80 si art. 81 din Legea nr. 168/1999 si art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă sunt neconstitutionale, întrucât nu prevăd dreptul la calea de atac a apelului. Astfel, sunt încălcate prevederile constitutionale care prevăd dreptul la ojustitie unică si egală pentru toti, dreptul la un proces echitabil si dreptul de a accede la o cale de atac garantată de lege celorlalti cetăteni. În ceea ce priveste textele criticate din Legea nr. 47/1992, sustine că, în mai multe decizii ale sale, Curtea Constitutională a interpretat legea depăsindu-si atributiile. Astfel, arată că interpretarea legii este un atribut exclusiv al Parlamentului, al Înaltei Curti de Casatie si Justitie si al instantelor judecătoresti. Referitor la art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008, arată că acesta stabileste o discriminare în materie salarială.

Curtea de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că, exceptie făcând dreptul la un dublu grad de jurisdictie în materie penală, nici Constitutia si nicio altă normă cuprinsă într-o conventie sau într-un tratat international nu prevăd câte grade de jurisdictie trebuie asigurate pentru solutionarea diferitelor litigii. De asemenea, arată că natura specifică a litigiilor de muncă, ce impune o solutionare cu celeritate a acestora, a determinat stabilirea unei singure căi de atac. Această cale de atac este deschisă oricărei persoane aflate în ipoteza normei juridice, astfel că justitia este unică si egală pentru toti. În continuare, arată că argumentele invocate de autor în sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 se referă la modul în care a solutionat instanta de contencios constitutional anumite cauze, iar nu la neconstitutionalitatea textelor de lege însele. În fine, arată că prevederile art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 au fost abrogate prin articolul unic pct. 3 din Legea nr. 76/2009, astfel că, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea nu se poate pronunta asupra constitutionalitătii acestor prevederi.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că accesul liber la justitie nu presupune în toate cazurile posibilitatea de a recurge la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege, deoarece competenta si căile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, în considerarea unor situatii diferite. În ceea ce priveste prevederile art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, arată că instanta de contencios constitutional este o autoritate politico-jurisdictională care se situează în afara sferei puterii legislative, executive sau judecătoresti, rolul său fiind acela de a asigura suprematia Constitutiei. În plus, legiuitorul este îndreptătit să reglementeze competenta si atributiile Curtii Constitutionale în mod diferit de acelea ale instantelor de judecată, fiind vorba de institutii cu natură juridică si functii diferite, în deplin acord cu prevederile art. 1 alin. (4) din Constitutie. În acest context aminteste si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale. În sfârsit, în ceea ce priveste prevederile art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008, arată că acestea au fost abrogate, astfel că exceptia de neconstitutionalitate referitoare la acest articol de lege este inadmisibilă.

Până la data întocmirii prezentului raport, presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 80 si art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 80: „Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii pronuntate de instanta de fond.”;

- Art. 81: „(1) În caz de admitere a recursului, instanta va judeca în fond cauza.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele situatii:

a) solutionarea cauzei de instanta de fond s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale referitoare la competentă;

b) judecata în fond a avut loc în lipsa părtii care nu a fost legal citată.”

De asemenea, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, dispozitii potrivit cărora „Curtile de apel judecă [...] 3. ca instante de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronuntate de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronuntate în primă instantă de tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum si în orice alte cazuri expres prevăzute de lege;”.

Exceptia de neconstitutionalitate are ca obiect si dispozitiile art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 2 alin. (3): „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.”;

- Art. 3 alin. (2): „în exercitarea atributiilor care îi revin Curtea Constitutională este singura în drept să hotărască asupra competentei sale.”

În sfârsit, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie si dispozitiile art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, dispozitii potrivit cărora: „în Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, după alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: «(3) Sesizările având ca obiect măsurile legislative adoptate în contextul stabilirii politicii de salarizare a personalului din sistemul bugetar nu intră în competenta de solutionare a Consiliului National pentru Combaterea Discriminării.»“

Autorul exceptiei consideră că aceste prevederi de lege sunt contrare următoarelor texte din Constitutie: art. 1 alin. (3) si (5) privind statul român, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 61 alin. (1) referitor la rolul si structura Parlamentului, art. 124 alin. (1) si (2) referitor la înfăptuirea justitiei, art. 126 alin. (3) privind rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie de a asigura interpretarea si aplicarea unitară a legii, art. 129 privind folosirea căilor de atac, art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (1) referitoare la atributiile si deciziile Curtii Constitutionale. De asemenea, consideră că sunt încălcate si prevederile art. 11 si art. 20 din Constitutie prin raportare la prevederile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la interzicerea discriminării, si ale Protocolului nr. 12 la Conventie, privind, de asemenea, interzicerea discriminării, ale art. 2 alin. (1), art. 7 si art. 23 paragraful 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului referitoare la interzicerea discriminării si dreptul la un salariu egal pentru muncă egală, ale Directivei Consiliului nr. 2000/43/CE cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială si etnică si ale Directivei nr. 78/2000/CE de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea fortei de muncă si conditiile de muncă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, înainte de sesizarea Curtii cu prezenta exceptie de neconstitutionalitate, prevederile art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 au fost abrogate prin articolul unic pct. 3 din Legea nr. 76/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2009.

Asa fiind, având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare”, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 este inadmisibilă.

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 80 si 81 din Legea nr. 168/1999 si art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, Curtea constată că aceste texte de lege reglementează calea de atac ce poate fi exercitată în conflictele de muncă si termenul de declarare a acesteia. Aceste texte sunt în perfect acord cu prevederile art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, potrivit cărora competenta si procedura de judecată sunt stabilite numai prin lege, iar căile de atac împotriva hotărârilor judecătoresti se exercită în conditiile legii.

După cum a statuat în mod constant Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, cu exceptia dreptului la un dublu grad de jurisdictie în materie penală, nici Constitutia si nici vreun instrument juridic international nu prevăd câte grade de jurisdictie trebuie asigurate pentru solutionarea diferitelor litigii, căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătoresti ori conditiile procedurale de exercitare a acestora.

Cât priveste sustinerea potrivit căreia reglementarea unei proceduri diferite de cea prevăzută de dreptul comun în materie civilă ar avea semnificatia unei încălcări a principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor, Curtea retine că acest principiu reclamă un tratament egal pentru situatii egale. În cazul existentei unor situatii obiectiv diferite însă instituirea unui tratament diferentiat este justificată si, uneori, chiar necesară.

În situatia textelor de lege criticate, Curtea constată că prevederea unei singure căi de atac, cea a recursului, este justificată de necesitatea asigurării celeritătii în solutionarea conflictelor de muncă.

De altfel, în sensul celor arătate mai sus, Curtea s-a mai pronuntat si prin Decizia nr. 703 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 octombrie 2007.

Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, Curtea retine că, în exercitarea atributiilor prevăzute la art. 146 lit. d) din Legea nr. 47/1992, instanta de contencios constitutional procedează la analizarea conformitătii textelor din legi sau ordonante cu prevederile Constitutiei. O astfel de analiză a textelor de lege presupune, în primul rând, stabilirea continutului acestora, fără de care este imposibilă aprecierea conformitătii cu dispozitiile Legii fundamentale. Aceasta nu presupune însă stabilirea de către Curtea Constitutională a normelor aplicabile în diferitele litigii în cadrul cărora s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate si nici pronuntarea asupra aspectelor de fapt ce sunt puse în discutie în litigiile în cadrul cărora se invocă exceptia de neconstitutionalitate. În acest sens, pot fi invocate si cele retinute în Decizia nr. 1.016 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 14 august 2009, în care s-a arătat că problemele ce tin de aplicarea legii, respectiv luarea deciziei asupra incidentei în cauză a unor texte de lege, revin instantei de judecată, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (1) din Constitutie, care prevede că „Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”, iar nu instantei de contencios constitutional. Astfel, instanta de judecată este cea care poate dispune de instrumentele necesare pentru a decide care dintre legile puse în discutie sunt incidente, folosind toate principiile de interpretare a legii. Decizia instantei de judecată poate fi atacată la instanta superioară, iar, în cazul în care practica judiciară vădeste o interpretare neunitară, Constitutia, prin art. 126 alin. (3), dă Înaltei Curti de Casatie si Justitie, iar nu Curtii Constitutionale competenta de a stabili interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti. De asemenea, relevante sunt si considerentele Deciziei nr. 342 din 18 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 7 aprilie 2008, prin care Curtea a arătat că aspectele de fapt invocate de autorul exceptiei nu constituie veritabile critici de neconstitutionalitate, ci aspecte de fapt, ce revin competentei instantei de judecată.

Asa fiind, nu se poate sustine că, procedând la interpretarea legii în sensul si limitele arătate mai sus, Curtea Constitutională îsi depăseste atributiile stabilite prin Constitutie ori intervine în atributiile exclusive ale legiuitorului sau cu cele ale instantelor de judecată.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, exceptie ridicată de Simina Verginia Avram în Dosarul nr. 1.342/102/2008 al Curtii de Apel Târgu Mures - Sectia civilă, de muncă si asigurări sociale, pentru minori si familie.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 si art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă si ale art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 44

din 14 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 si art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 si art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Maxima Production” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.514/303/2009 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenta constantă a Curtii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 9 iulie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 326/833/2009, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 si art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Maxima Production” - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitiile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 si art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 sunt neconstitutionale, prin aplicarea acestora încălcându-se dreptul la apărare si la un proces echitabil. Posibilitatea solutionării cererii creditorului doar pe baza actelor depuse si a explicatiilor date de acesta împiedică exercitarea dreptului la apărare, iar emiterea titlului executoriu în urma unui proces sumar si executarea acestui titlu încalcă dreptul constitutional la ocrotirea proprietătii.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Autoritătile nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 13 si art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 2 alin. (1): „Prezenta ordonantă de urgentă se aplică creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale.”;

- Art. 6 alin. (2): „La cerere se anexează înscrisurile ce atestă cuantumul sumei datorate si orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia.”;

- Art. 13: „(1) Împotriva ordonantei de plată debitorul poate formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la data comunicării acesteia.

(2) Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.

(3) Cererea în anulare nu suspendă executarea. Suspendarea va putea fi însă încuviintată, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al cărei cuantum va fi fixat de instantă.

(4) Dacă instanta învestită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanta de plată, pronuntând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare este irevocabilă.”;

- Art. 14 alin. (1): „Ordonanta de plată, devenind irevocabilă ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constituie titlu executoriu.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21, 24 si 44.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, s-a pronuntat în repetate rânduri, exemplu fiind Decizia nr. 1.001 din 7 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 18 noiembrie 2008, sau Decizia nr. 1.116 din 16 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 19 noiembrie 2008. Cu acele prilejuri, Curtea a constatat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 a fost adoptată pentru a stabili măsuri pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată asumate prin contracte comerciale si pentru stabilirea unei proceduri simplificate de solutionare a actiunilor în justitie având ca obiect asemenea obligatii. Or, potrivit art. 126 din Constitutie, competenta instantelor de judecată si procedura în fata acestora se stabilesc prin lege, precum ordonanta criticată. Prevederile de lege criticate sunt în sensul aplicării principiului rolului activ al judecătorului, care, la solutionarea pricinilor în primă instantă, are obligatia de a încerca împăcarea părtilor. Faptul că, potrivit art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007, judecătorul citează părtile pentru explicatii si lămuriri si stăruie în efectuarea plătii sumei datorate nu înseamnă că acesta se antepronuntă, întrucât hotărârea se va da numai după ce judecătorul va analiza toate probele aflate la dosar, inclusiv cele propuse de debitor. Mai mult, art. 2 din ordonantă prevede că procedura reglementată de acest act normativ vizează exclusiv creantele certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani care rezultă din contracte comerciale, iar art. 10 dispune că ordonanta de plată se va emite numai în urma verificării cererii pe baza înscrisurilor depuse, a declaratiilor părtilor, precum si a celorlalte probe administrate, instanta constatând că cererea este întemeiată.

Pe de altă parte, dispozitiile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 dau posibilitatea contestării de către debitor a ordonantei de plată si reglementează procedura pentru exercitarea căii de atac. Asa fiind, Curtea constată că prevederile art. 2, 6, 13 si 14 din ordonantă nu numai că nu încalcă dreptul la apărare si dreptul părtilor la un proces echitabil, ci, dimpotrivă, dau expresie acestor drepturi.

Întrucât nu au apărut împrejurări noi, care să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în această materie, solutia adoptată în precedent, precum si considerentele pe care aceasta se întemeiază îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 6 alin (2), art. 13 si art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligatiilor de plată rezultate din contracte comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Maxima Production” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 6.514/303/2009 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ


DECIZIA Nr. 116

din 9 februarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 157 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 157 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Martin Rose GMBH & CO KG” din Germania, Societatea Comercială „Electroline A.S.” din Cehia, Societatea Comercială „Confort” - S.A. din Timisoara si Societatea Comercială „Drumuri Municipale” - S.A. din Timisoara în Dosarul nr. 5.305/30/2007 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde, pentru Asociatia „Colas Rail” - S.A. din Franta, pentru Societatea Comercială „ISAF” - S.A. din Bucuresti si pentru Societatea Comercială „ICIM Arad” - S.A. din Arad, apărătorul ales, cu delegatie depusă la dosar. Se constată lipsa autorilor exceptiei si a celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul apărătorului prezent. Acesta solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, argumentând oral si prin notele scrise pe care le depune conformitatea dintre textul de lege criticat si prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând, în esentă, că prevederile art. 157 din Legea nr. 105/1992 garantează respectarea normelor de competentă, fără să aducă atingere drepturilor consacrate de textele din Legea fundamentală pe care autorul exceptiei îsi fondează critica.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.305/30/2007, Curtea de Apel Timisoara - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 157 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Martin Rose GMBH & CO KG” din Germania, Societatea Comercială „Electroline A.S.” din Cehia, Societatea Comercială „Confort” - S.A. din Timisoara si Societatea Comercială „Drumuri Municipale” - S.A. din Timisoara într-un litigiu de contencios administrativ având ca obiect anularea unei licitatii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că se încalcă dreptul de acces liber la justitie si la un proces echitabil, întrucât respingerea actiunii ca fiind introdusă în fata unei instante necompetente va atrage consecinte negative pentru justitiabil, care va trebui să introducă o nouă cerere de chemare în judecată. Dar, fiind vorba de materia contenciosului administrativ, această cerere nu va mai putea fi introdusă în termenul de prescriptie prevăzut de lege. Autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 157 din Legea nr. 105/1992 sunt în contradictie cu normele procedurale stabilite de Codul de procedură civilă, care prevăd că „în momentul în care o instantă se declară necompetentă îsi declină competenta în favoarea instantei competente, neputând opera în această situatie prescriptia dreptului la actiune”. Mai arată că, în opinia sa, textele de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 126 alin. (6) din Constitutie, care garantează controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice, având în vedere că, în spetă, este vorba despre controlul unor acte administrative emise de o institutie publică română, care îsi produc efectul pe teritoriul României. Se mai precizează că, respingând cererea ca nefiind de competenta instantelor de judecată din România, judecătorul se face vinovat de denegare de dreptate, în acest sens fiind, în opinia autorului exceptiei, Cauza Rotam împotriva României. Arată că art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale impune ca, în fiecare tară, să existe un mecanism care să permită persoanei remedierea în plan national a oricărei încălcări a unui drept consacrat în conventie.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu îngrădesc nici accesul liber la justitie si nici dreptul la apărare, reglementarea criticată fiind justificată de specificul raporturilor de drept international privat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile apărătorului prezent, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 157 din Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept international privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie 1992, care au următorul cuprins:

- Art. 157: „Instanta sesizată verifică, din oficiu, competenta sa de a solutiona procesul privind raporturi de drept international privat si, în cazul în care nu este competentă nici ea si nicio altă instantă română, respinge cererea ca nefiind de competenta instantelor române.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 21 -„Accesul liber la justitie”, art. 24 - „Dreptul la apărare”, art. 124 -„înfăptuirea justitiei”si art. 126 - „Instantele judecătoresti”. De asemenea, invocă si prevederile art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale - „Dreptul la un recurs efectiv”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textul de lege criticat reprezintă o concretizare a prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. Prin urmare, legiuitorul este cel care apreciază cu privire la solutiile ce se impun în legătură cu aceste materii. Legea nr. 105/1992 constituie o reglementare specială, derogatorie de la dreptul comun.

Riscul prescrierii dreptului la actiune, ulterior respingerii cererii de chemare în judecată ca fiind introdusă în fata unei instante necompetente - invocat de autorul prezentei exceptii -, nu este generat de neconstitutionalitatea textului de lege criticat, ci, eventual, de lipsa de diligentă a justitiabilului în initierea demersurilor sale procedurale în conformitate cu normele care stabilesc competenta jurisdictională a instantelor. Or, competenta instantelor, românesti sau străine, de a solutiona litigiile izvorâte din raporturi juridice cu element de extraneitate este stabilită în mod clar de prevederile Legii nr. 105/1992.

În acest context, Curtea constată că prevederile de lege ce formează obiect al exceptiei de neconstitutionalitate nu îngrădesc nici exercitarea dreptului de acces liber la justitie, persoana interesată având posibilitatea să urmeze, în continuare, asa cum s-a arătat mai sus, calea procedurală corectă, cu respectarea normelor de competentă jurisdictională. Din aceeasi perspectivă, nu se poate pune nici problema încălcării dreptului la un proces echitabil prin atitudinea judecătorului care s-ar face vinovat de denegare de dreptate, acesta nefăcând altceva decât să aplice reglementările legale referitoare la competenta de judecată.

Curtea constată că nu poate retine nici critica potrivit căreia prevederile art. 157 din Legea nr. 105/1992 contravin dispozitiilor art. 126 alin. (6) din Constitutie care garantează controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice. Textul de lege criticat vizează raporturile de drept international privat, or, verificarea legalitătii actelor administrative emise de autoritătile administrative ale statului român revine, ca urmare a însăsi naturii si esentei lor, exclusiv instantelor române. Asadar, persoana interesată să conteste legalitatea acestora are posibilitatea să se adreseze în acest scop instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 157 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Martin Rose GMBH & CO KG” din Germania, Societatea Comercială „Electroline A.S.” din Cehia, Societatea Comercială „Confort” - S.A. din Timisoara si Societatea Comercială „Drumuri Municipale” - S.A. din Timisoara în Dosarul nr. 5.305/30/2007 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 februarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al orasului Filiasi si din administrarea Consiliului Local Filiasi în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 59 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 35/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea, cu titlu gratuit, a unor mijloace fixe aflate în domeniul public al orasului Filiasi si în administrarea Consiliului Local Filiasi în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Părtile interesate îsi vor actualiza corespunzător inventarul domeniului public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 162.

 

ANEXA

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe care trec din domeniul public al orasului Filiasi si din administrarea Consiliului Local Filiasi în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

Nr. M.F.

Codul

de

clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Sectii interoperabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147780 (partial)

8.10-

Linii ferate de circulatie si aparate de cale interoperabile

Trecere la nivel km 284+130, Răcari-Filiasi

Judetul Dolj Răcari-Filiasi

Judetul Dolj,

localitatea Filiasi

Sectia L6-District

Filiasi

2009

532.041,25

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 35/2007, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea  Guvernului nr. 589/2006

Concesionat

 

Imobil

147786 (partial)

8.10-

Instalatii fixe de sigurantă si de conducere operativă a circulatiei feroviare interoperabile

Instalatie SAT km 284+130, Răcari-Filiasi

Judetul Dolj Răcari-Filiasi

Judetul Dolj,

localitatea Filiasi

Sectia CT1-District

Filiasi

2009

543.576,13

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 35/2007, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 589/2006

Concesionat

 

Imobil

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

1.075.617,38

 

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 760 m2, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti - Cernavodă” pe raza localitătii Vâlcelele, judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 760 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vâlcelele nr. 44/2009, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti - Cernavodă” pe raza localitătii Vâlcelele, judetul Călărasi.

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 martie 2010.

Nr. 169.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei totale de teren de 760 m2 care se dă în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, trecută în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Bucuresti - Cernavodă” pe raza localitătii Vâlcelele, judetul Călărasi

 

Nr. crt.

 

 

Locul unde este situat terenul care se dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare

Persoana juridică la care se dă în administrare

Caracteristicile tehnice

Nr. cadastral/ topografic

Suprafata

terenului

(m2)

 

1

2

3

4

5

1

Extravilan comuna Vâlcelele,

judetul Călărasi, drum de exploatare D.E. 45

Consiliul Local Vâlcelele

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

868 Lot 2

217

2

Extravilan comuna Vâlcelele,

judetul Călărasi, drum de exploatare D.E. 45

Consiliul Local Vâlcelele

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

861 Lot 1

543

 

TOTAL SUPRAFATĂ:

 

760

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia Electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (3) si al art. 48 alin. (16) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Se stabileste ziua de duminică, 25 aprilie 2010, ca dată a desfăsurării alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia Electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

 

Bucuresti, 9 martie 2010.

Nr. 180.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007

 

Având în vedere:

- prevederile Acordului interinstitutional pentru implementarea măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor/mediului;

- prevederile memorandumurilor de finantare ISPA dintre Guvernul României si Comisia Europeană,

în temeiul art. 10, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 296/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 2.2 va avea următorul cuprins:

„2.2. În situatia în care, din cauza indisponibilitătii fondurilor ex-ISPA, Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (OPCPj/Agentia de implementare se află în imposibilitate de a onora obligatiile de plată către contractori, poate accesa fondul de indisponibilităti temporare ISPAÎn baza unor prognoze lunare cu defalcare pe decade si a unor solicitări exprese care trebuie să respecte formatul stabilit de Autoritatea de Certificare si Plată si să cuprindă: Notă explicativă, tabelul Situatie privind plătile efectuate si de efectuat de către Agentia de implementare si documente suport: certificat interimar de plată/factură, reconciliere bancară, extrase de cont. Aceste solicitări exprese pot fi transmise Autoritătii de Certificare si Plată de către Autoritatea de Management Ex-ISPA (AM Ex-/SfiA)/agentiile de implementare.”

2. La subpunctul 2.2.1, al doilea paragraf va avea următorul cuprins:

„Autoritatea de Certificare si Plată va transfera aceste sume în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la AM Ex-ISPA/agentiile de implementare, în completarea informatiilor din ultima prognoză lunară cu defalcare pe decade, în scopul efectuării de plăti urgente la contractori.”

3. La subpunctul 2.2.7, primul paragraf va avea următorul cuprins:

„2.2.7. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plătile din alte cauze decât cea prevăzută la subpunctul 2.2.6, Autoritatea de Certificare si Plată stabileste si transferă OPCP/agentiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităti temporare, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informatiilor din ultima prognoză lunară cu defalcare pe decade, în scopul efectuării de plăti la contractori.”

4. La punctul 2.4, paragraful 1 va avea următorul cuprins:

„2.4. După atingerea pragului de rambursare precizat în Memorandumul de finantare, Autoritatea de Certificare si Plată stabileste si transferă agentiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităti temporare, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informatiilor din ultima prognoză lunară cu defalcare decadală, în scopul efectuării de plăti la contractori.”

5. Punctul 3.1 va avea următorul cuprins:

3.1. Deschiderea creditelor bugetare

„3.1.1. AM Ex-ISPA/Agentia de implementare pregăteste si transmite Autoritătii de Certificare si Plată previziuni lunare ale solicitărilor de sume din fondul de indisponibilităti temporare, împărtite pe decade si pe măsuri ex-ISPA, până la data de 20 ale lunii anterioare celei pentru care se solicită fondurile.

3.1.2. Previziunile specificate la subpunctul 3.1.1 trebuie să ia în considerare plătile estimate a fi efectuate către contractori, soldurile subconturilor ex-ISPA ale OPCP/Agentiei de implementare si includ o revizuire a prognozei pentru luna curentă.

3.1.3. Autoritatea de Certificare si Plată întocmeste decadal cererea de deschidere de credite bugetare necesare din fondul pentru indisponibilităti temporare pentru programul ex-ISPA pentru plata integrală a obligatiilor OPCP/agentiilor de implementare către beneficiarii de proiecte ex-ISPA, cu încadrarea în limitele alocatiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate.

3.1.4. De asemenea, Autoritatea de Certificare si Plată, până cel târziu în penultima zi lucrătoare a decadei anterioare decadei pentru care se stabilesc necesitătile de finantare în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor europene, întocmeste Nota de fundamentare pe baza:

- previziunilor lunare de fluxuri de numerar, împărtite pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/Agentia de implementare;

- soldului contului RO18TREZ7005029XXX000289 «Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finantare proiecte în cazul indisponibilitătii temporare de fonduri ISPA»;

- soldurile conturilor în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport», RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică», deschise la societatea bancară, estimate pentru finalul decadei a treia, tinând cont - la deschiderea de credite pentru prima decadă - de revizuirea prognozei pentru luna curentă, primită de la AM ex-ISPA/agentiile de implementare;

- transferurile de fonduri de la Comisia Europeană primite după data întocmirii prognozelor lunare de către AM ex-ISPA/agentiile de implementare.

3.1.5. Estimarea sumelor în lei necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agentiilor de implementare se face cu adăugarea a 5% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul de la data întocmirii Notei de fundamentare.

3.1.6. Cererea pentru deschiderea de credite, însotită de Nota de fundamentare si de Nota justificativă, se supune vizei de control financiar preventiv propriu si se prezintă spre aprobare ordonatorului de credite pentru pozitia globală «Fondul National de Preaderare».

3.1.7. Directia generală trezorerie si contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente Fondului pentru indisponibilităti temporare de la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», subcapitolul 54.01.04 «Fondul National de Preaderare», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 14 «Fondul National de Preaderare», conform metodologiei în vigoare.”

6. Subpunctul 3.3.2 va avea următorul cuprins:

„3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finantarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agentiilor de implementare. Estimarea se construieste pornind de la previziunile lunare de fluxuri de numerar, împărtite pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/agentiile de implementare, la care se adaugă 5% pentru eventuale diferente ce pot rezulta din modificarea cursului de schimb lei/euro al societătii bancare la data efectuării schimbului valutar fată de cursul la data întocmirii ordinului de plată. În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se tine cont de sumele previzionate de AM Ex-ISPA/agentiile de implementare pentru decada imediat următoare, precum si de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, întocmite pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de Autoritatea de Certificare si Plată, la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti - Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică. Eventualele costuri bancare aferente operatiunilor prin intermediul TRANSFOND se retin direct din sumele supuse transferului.”

7. Subpunctele 3.3.6 si 3.3.7 vor avea următorul cuprins:

„3.3.6. În situatia în care, înainte de efectuarea transferului din fondul de indisponibilităti temporare în conturile în lei deschise la societatea bancară - prevăzut la subpunctele 3.3.1-3.3.3 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele disponibile pentru acea măsură în contul RO18TREZ7005029XXX000289 se păstrează în cont si se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, conform prevederilor subpunctului 3.1.4.

3.3.7. În situatia în care, înainte de efectuarea schimbului valutar - prevăzut la subpunctul 3.3.4 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele disponibile pentru acea măsură în contul în lei deschis la societatea bancară se returnează în contul RO18TREZ7005029XXX000289 - în mod similar diferentelor de curs prevăzute la subpunctul 3.3.5 - se păstrează în cont si se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, conform prevederilor subpunctului 3.1.4.”

8. Subpunctul 3.3.8 se elimină.

9. După subpunctul 3.3.9 se introduce un nou punct, punctul 3.4, cu următorul cuprins:

„3.4. Transferul sumelor din conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport» si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică» ale Autoritătii de Certificare si Plată în conturile 2511 xx, yy, zz (ale OPCP/agentiilor de implementare), deschise la societatea bancară.

3.4.1. Autoritatea de Certificare si Plată efectuează transferul sumelor din fondul de indisponibilităti temporare aflate în conturile în euro R015ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA transport» si RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finantare ISPA asistentă tehnică», în conturile 2511 xx, yy, zz ale OPCP/agentiilor de implementare, deschise la societatea bancară, în baza cererilor exprese - precizate la pct. 2 - primite de la Autoritatea de Management Ex-ISPA/agentiile de implementare în cursul decadei pentru care s-a efectuat alimentarea conturilor conform prevederilor de la pct. 3.1-3.3.

3.4.2. În situatia în care, înainte de efectuarea transferului prevăzut la subpunctul 3.4.1 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele din fondul de indisponibilităti temporare, disponibile pentru acea măsură, aflate în contul în euro al Autoritătii de Certificare si Plată se păstrează în cont si se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, conform prevederilor subpunctului 3.1.4.”

Art. II. - În cuprinsul prezentelor instructiuni se modifică denumirea unor institutii/persoane responsabile/termeni, după cum urmează:

1. Ministerul Economiei si Finantelor se înlocuieste cu Ministerul Finantelor Publice;

2. Secretarul de stat coordonator al Autoritătii de Certificare si Plată se înlocuieste cu ordonatorul de credite pentru pozitia „Fondul National de Preaderare”.

Art. III. - Autoritatea de Certificare si Plată, Autoritatea de Management Ex-ISPA, Oficiul de Plăti si Contractare Phare, agentiile de implementare si Directia generală trezorerie si contabilitate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2010.

Nr. 225.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.