MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 183/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 183         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 23 martie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

42. - Lege privind darea în administrarea autoritătilor administratiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

 

359. - Decret pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea autoritătilor administratiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

 

50. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public

 

368. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public

 

56. - Lege privind accesibilizarea fondului forestier national

 

374. - Decret pentru promulgarea Legii privind accesibilizarea fondului forestier national

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

200. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            170. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 februarie 2010 privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA

 

            Rectificări la :

             - Hotărârea Guvernului nr. 181/2010

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind darea în administrarea autoritătilor administratiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta a unei suprafete de 1.077,22 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 1.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Orasului Năvodari a unei suprafete de 207,42 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 2.

Art. 3. - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Orasului Ovidiu a unei suprafete de 493,75 ha din cuveta lacului Siutghiol, inclusiv luciul de apă aferent, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 nr. crt. 3.

Art. 4. - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judetean Tulcea a unui teren aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea realizării obiectivului de investitii „Miniport turistic în localitatea Sarichioi, judetul Tulcea".

Art. 5. - Predarea-preluarea suprafetelor prevăzute la art. 1-4 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - La data încheierii protocolului de predare-preluare pentru suprafetele prevăzute la art. 1-4, Administratia Natională „Apele Române", respectiv Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", si Consiliul Local al Municipiului Constanta, Consiliul Local al Orasului Năvodari, Consiliul Local al Orasului Ovidiu, respectiv Consiliul Judetean Tulcea, după caz, procedează la delimitarea acestora în teren, în vederea înregistrării dreptului de administrare.

Art. 7. - Reglementarea din punctul de vedere al folosintei suprafetelor prevăzute la art. 1-3 se realizează de către autoritătile abilitate, în conditiile legii.

Art. 8. - Consiliul Local al Municipiului Constanta, Consiliul Local al Orasului Năvodari, Consiliul Local al Orasului Ovidiu si Consiliul Judetean Tulcea se subrogă în drepturile si obligatiile Administratiei Nationale „Apele Române", respectiv ale Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", care decurg din actele încheiate de acestea din urmă, care au ca obiect suprafetele prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 9. - După realizarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară pentru imobilele prevăzute la anexele nr. 1 si 2, se va actualiza în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 18 martie 2010.

Nr. 42.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetelor din lacul Siutghiol, aflate în proprietatea publică a statului si în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române ", care trec în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta, Consiliului Local al Orasului Năvodari si a Consiliului Local al Orasului Ovidiu

 

Nr. crt.

Locul unde este situată partea de imobil care se transmite în administrare

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare asupra părtii de imobil

Persoana juridică la care se transmite

partea de imobil

Caracteristicile tehnice ale părtii de imobil

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

1.

Lacul Siutghiol zona de est, sud-est

Statul român - Administratia Natională „Apele Române"

Municipiul Constanta -

Consiliul Local

al Municipiului Constanta

- Lacul Siutghiol, statiunea Mamaia, judetul Constanta

-suprafata = 1.077,22 ha

-Vecini:

- în partea de nord si nord-vest, orasul Năvodari

- în partea de vest, orasul Ovidiu

- în partea de sud si est, domeniul public si privat al municipiului Constanta si proprietăti private

- nr. M.F.P.: 63933 (partial)

2.

Lacul Siutghiol

zona de nord, nord-est

si nord-vest

Statul român - Administratia Natională „Apele Române"

Orasul Năvodari - Consiliul Local al Orasului Năvodari

- Lacul Siutghiol, statiunea Mamaia, judetul Constanta

-Suprafata = 207,42 ha

-Vecini:

- în partea de nord, nord-vest si nord-est, orasul Năvodari (domeniul public si privat) si proprietăti private

- în partea de sud, municipiul Constanta

- nr. M.F.R: 63933 (partial)

3.

Lacul Siutghiol zona de sud, sud-vest si vest

Statul român - Administratia Natională „Apele Române"

Orasul Ovidiu - Consiliul Local al Orasului Ovidiu

- Lacul Siutghiol, statiunea Mamaia, judetul Constanta

-Suprafata = 493,75 ha

-Vecini:

- în partea de est, municipiul Constanta

- în partea de sud si vest, orasul Ovidiu (domeniul public si privat) si proprietăti private

- în partea de nord, orasul Năvodari

- nr. M.F.R: 63933 (partial)

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", care trece în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul

care se transmite în administrare

Persoana juridică de la care se doreste transmiterea dreptului de administrare asupra terenului

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Extravilan comuna Sarichioi, judetul Tulcea

Ministerul Mediului si Pădurilor-Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării"

Consiliul Judetean Tulcea

- Baltă, stufăris, canale pescăresti, tarlaua 66, parcela Hp 1.203, parcela Hc 1.149 -nr. MFP: 108436(partial)

- Suprafata = 13,44 ha -Vecini:

- în partea de nord si est, Ministerul Mediului si Pădurilor -Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării"

- în partea de sud, Consiliul Local Sarichioi - păsune

- în partea de vest, drumul judetean DJ 222

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind darea în administrarea autoritătilor administratiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind darea în administrarea autoritătilor administratiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 359.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 27 din 29 august 2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.4 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 31 august 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 19 martie 2010.

Nr. 50.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2010.

Nr. 368.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind accesibilizarea fondului forestier national

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Accesibilizarea fondului forestier national contribuie la gestionarea durabilă a acestuia si se realizează prin:

a) lucrări de construire de drumuri;

b) lucrări de interventii de natura investitiilor la drumurile existente, în scopul mentinerii integritătii si functionalitătii acestora, inclusiv repuneri provizorii în functiune.

(2) Lucrările de interventii de natura investitiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) cuprind: lucrări de reconstituire, consolidare, reabilitare, transformare si extindere.

Art. 2. - (1) Pe baza analizei modului în care actuala retea de drumuri si căi ferate forestiere asigură accesibilizarea pădurilor pentru executarea lucrărilor silvoculturale, pentru prevenirea si stingerea incendiilor si pentru exploatarea pădurilor în conditii ecologice si de rentabilitate se stabilesc anual, pe bazine hidrografice, prioritătile de realizare a drumurilor, pe unităti fizice si costuri estimative în cadrul programului anual de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a statului.

(2) Programul anual de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a statului, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 3. - (1) Contractarea proiectării si executării lucrărilor prevăzute la art. 2 se asigură de administratorii prevăzuti de legislatia în vigoare, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, si de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, pentru celelalte terenuri din fondul forestier national, în conditiile legii.

(2) Drumurile care se realizează în conditiile prezentei legi sunt, după caz, proprietate publică a statului, proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale sau proprietate privată.

 

CAPITOLUL II

Finantarea accesibilizării pădurilor

 

Art. 4. - (1) În vederea accesibilizării fondului forestier national, administratorii prevăzuti de legislatia în vigoare pentru fondul forestier proprietate publică a statului si pentru unitătile administrativ-teritoriale detinătoare de fond forestier au obligatia să înfiinteze fondul de accesibilizare a pădurilor.

(2) Fondul de accesibilizare a pădurilor, prevăzut la alin. (1), poate fi constituit si de proprietarii de fond forestier proprietate privată. Decizia de constituire-hotărâre a consiliului local, hotărâre a adunării generale, hotărâre a proprietarului unic, după caz - se comunică anual, în perioada 1-31 decembrie, pentru anul de productie următor, ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(3) În situatia în care proprietarii de fond forestier optează pentru înfiintarea fondului de accesibilizare, ocoalele silvice care asigură administrarea si proprietarii pentru al căror fond forestier se asigură servicii silvice sunt obligati să alimenteze contul în care s-a constituit fondul de accesibilizare, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) unitătile administrativ-teritoriale detinătoare de fond forestier care nu este traversat de drumuri forestiere si nici nu necesită construirea acestora, accesibilizarea fiind asigurată prin existenta unor drumuri publice sau a unor drumuri de utilitate publică.

(5) Exceptia prevăzută la alin. (4) se constată de structurile teritoriale silvice ale autoritătii publice centrale care răspund de silvicultură, la solicitarea proprietarului sau administratorului, după caz.

Art. 5. - (1) Fondul de accesibilizare a pădurilor prevăzut la art. 4 alin. (1) se constituie din următoarele resurse:

a) 10% din valoarea masei lemnoase vândute si încasate în conditiile legii, provenite din produse principale si accidentale I;

b) suma cuvenită administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, stabilită potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Fondul de accesibilizare a pădurilor este un fond purtător de dobândă. Sumele rămase disponibile din acest fond la sfârsitul anului calendaristic se reportează în anul următor, cu aceeasi destinatie.

(3) Fondul de accesibilizare a pădurilor proprietate publică a statului se constituie într-un cont special în numele administratorilor prevăzuti de legislatia în vigoare pentru fondul forestier proprietate publică a statului si se utilizează numai de acestia, în conditiile legii.

(4) Fondul de accesibilizare pentru pădurile proprietate publică si privată a unitătilor administrativ-teritoriale si pentru cele proprietate privată se constituie într-un cont special si se află la dispozitia ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(5) Alimentarea fondului de accesibilizare a pădurilor se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii resurselor prevăzute la alin. (1).

(6) În cazul fondului forestier proprietate privată, sumele neutilizate din fondul de accesibilizare a pădurilor se restituie proprietarului, la cerere.

Art. 6. - Fondul de accesibilizare a pădurilor se utilizează pentru:

a) proiectarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere;

b) proiectarea lucrărilor de interventii de natura investitiilor la drumurile forestiere existente;

c) executarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere noi;

d) executarea lucrărilor de interventii de natura investitiilor la drumurile forestiere existente.

Art. 7. - Finantarea realizării drumurilor forestiere se asigură din următoarele surse:

a) fondul de accesibilizare a pădurilor;

b) bugetul de stat;

c) alte surse, potrivit legii.


 

CAPITOLUL III

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 8. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) si art. 6 si se sanctionează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;

b) nealimentarea contului destinat fondului de accesibilizare a pădurilor în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5) si se sanctionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Răspunderea juridică se prezumă în sarcina conducătorului unitătii silvice cu personalitate juridică sau împuternicitilor cu delegatie ai acestuia în teritoriu.

Art. 9. - Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 8, agentul constatator prevăzut la art. 10 făcând mentiune despre aceasta în procesul-verbal.

Art. 10. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 8 se fac de personalul cu atributii de control din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si din cadrul structurilor teritoriale silvice ale acesteia.

Art. 11. - Prevederile referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Metodologia privind stabilirea gradului de accesibilizare a fondului forestier national si normele de construire si reabilitare a drumurilor forestiere se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 13. - Prevederile art. 8-11 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 19 martie 2010.

Nr. 56.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind accesibilizarea fondului forestier national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind accesibilizarea fondului forestier national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2010.

Nr. 374.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011

 

Având în vedere faptul că în anul 2011 Institutul National de Statistică are obligatia, în conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, să efectueze două cercetări statistice exhaustive, respectiv recensământul general agricol si recensământul populatiei si al locuintelor,

luându-se în considerare amploarea lucrărilor organizatorice pentru recensământul populatiei si al locuintelor si timpul scurt rămas până la momentul culegerii datelor în teren, prevăzut prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, în luna martie 2011, precum si aplatizarea în anul 2011 a cheltuielilor bugetare necesare recensământului populatiei si al locuintelor, coroborate cu cheltuielile bugetare necesare recensământului general agricol, se impune promovarea în regim de urgentă a unei ordonante de urgentă pentru decalarea efectuării recensământului populatiei si al locuintelor în luna octombrie 2011.

Tinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonante de urgentă pe această cale de reglementare va avea consecinte negative, astfel că nu se vor elimina suprapunerile activitătilor celor două recensăminte, inclusiv plata recenzorilor pentru ambele recensăminte în semestrul I al anului 2011, si totodată nedecalarea efortului financiar pentru recensământul populatiei si al locuintelor din semestrul I al anului 2011 spre finele anului 2011, existând riscul ca în conditiile date lucrările de înregistrare să nu se poată realiza în luna martie 2011, asa cum se prevede în Ordonanta Guvernului nr. 36/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 5/2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - În vederea cunoasterii cât mai exacte a numărului si distributiei teritoriale a populatiei, a structurilor sale demografice, social-culturale si economice, precum si a fondului locativ si a conditiilor de locuit ale populatiei, în luna octombrie 2011 se efectuează pe întreg teritoriul tării recensământul populatiei si al locuintelor din România, denumit în continuare recensământ."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergii Voineagu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 15 si al anexei nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică si promovare a imaginii si intereselor românesti peste hotare, precum si de finantare a actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural, prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Departamentului pentru Strategii Guvernamentale.

(2) Suma de 9.209 mii lei se repartizează si se utilizează conform destinatiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 pe baza propunerii asumate de consilierul de stat al primului-ministru cu atributii pe această problemă, a devizelor de cheltuieli întocmite si certificate de Departamentul pentru Strategii Guvernamentale privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, si pe baza avizelor de specialitate ale directiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic si al corectitudinii desfăsurării procedurii de achizitii publice.

(2) Departamentul pentru Strategii Guvernamentale justifică fondurile prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 11/2010, alocate în conformitate cu prevederile alin. (1), prin documente legale aprobate de secretarul general al Guvernului.

(3) La solicitarea Departamentului pentru Strategii Guvernamentale si cu aprobarea ordonatorului de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor si actiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garantie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru sumele avansate potrivit alin. (3) beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau actiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2010.

(5) Departamentul pentru Strategii Guvernamentale poate utiliza fondurile prevăzute la art. 1 si pentru finantări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general, cu modificările si completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finantare nerambursabilă a programelor, proiectelor si actiunilor mentionate în anexă, elaborată de Departamentul pentru Strategii Guvernamentale si avizată de directiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 martie 2010.

Nr. 200.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea si utilizarea sumelor prevăzute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010

 

TOTAL GENERAL: 9.209 mii lei,

din care:

- 5.209 mii lei - proiecte de comunicare, informare publică si promovare a imaginii si intereselor românesti peste hotare;

- 4.000 mii lei - finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural.

Suma de 5.209 mii lei - prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică si promovarea imaginii si intereselor românesti peste hotare" din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010 - seva utiliza pentru finantarea următoarelor proiecte si actiuni:

a) organizarea si participarea la proiecte de comunicare si campanii de informare publică si promovare a imaginii si intereselor românesti peste hotare;

b) achizitia de servicii de publicitate media în mass-media internă si internatională;

c) achizitia de servicii de informare si promovare pe internet;

d) achizitionarea/realizarea, editarea, tipărirea, traducerea si difuzarea unor materiale de prezentare a României în străinătate si de afirmare a culturii si identitătii nationale (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărti, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);

e) achizitionarea/realizarea, editarea si difuzarea unor materiale de promovare si informare internă cu privire la Uniunea Europeană, politicile guvernamentale în diverse domenii, politici comunitare, diplomatie publică, afaceri europene (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărti, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, stegulete si alte materiale);

f) organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expozitii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăsurate în tară si în străinătate, pe tema comunicării guvernamentale si a transparentei institutionale;

g) organizarea si participarea la schimburi de experientă, vizite de documentare si alte activităti desfăsurate în tară si în străinătate, pe tema comunicării europene;

h) achizitionarea unor servicii de presă internă si externă (abonamente la informatii electronice, presă scrisă, alte publicatii), fluxuri de stiri si rapoarte de monitorizare si analiză a comunicării guvernamentale;

i) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte de comunicare si transparenta institutională, specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, desfăsurate împreună cu organisme neguvernamentale si cu institutii, din tară si din străinătate;

j) achizitionarea de servicii de consultantă internă si externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autoritătii contractante, inclusiv plata unor consultanti sau experti. Selectia specialistilor se va realiza pe o bază concurentială, pe bazaanalizei CV-urilor si portofoliului acestora de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;

k) invitarea în România a reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu,a formatorilor de opinie, a unor cercetători sau consultanti în domeniile de activitate specifice agentiei, cu suportarea cheltuielilor de sejur si a transportului intern si international;

l) realizarea de productii multimedia în regim propriu, în vederea promovării României si optimizării comunicării guvernamentale (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio si video, diapozitive, site-uri);

m) sprijinirea unor publicatii din tară în scopul informării publice (cărti, brosuri, pliante, tipărituri).

Suma de 4.000 mii lei - prevăzută la lit. d) „Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural" din anexa nr.3/13/02a la Legea nr. 11/2010 - se va utiliza pentru finantarea următoarelor proiecte si actiuni:

a)actiuni cu caracter stiintific si social-cultural;

b) organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expozitii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăsurate în tară si în străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizează cooperarea cu mediul asociativ;

c) achizitionarea de consultantă pentru analiza si optimizarea politicilor publice; comandarea si efectuarea unor sondaje de opinie, studii de interes public, analize si rapoarte pentru optimizarea politicilor guvernamentale;

d) achizitionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne si internationale în domenii de interes guvernamental;

e) organizarea si participarea la diferite programe, activităti interne si internationale, precum si la actiuni având ca scop optimizarea politicilor publice;

f) organizarea, finantarea si participarea la actiuni si proiecte de studii si analiză de politici publice, specifice obiectului de activitate al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, desfăsurate împreună cu organisme neguvernamentale si cu institutii, din tară si din străinătate;

g) achizitionarea de servicii de consultantă internă si externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autoritătii contractante, inclusiv plata unor

consultanti sau experti. Selectia specialistilor se va realiza pe o bază concurentială, pe baza analizei CV-urilor si a portofoliului acestora, de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;

h) contributii la programe realizate cu finantare din partea unor organisme internationale;

i) alte activităti necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor activităti specifice obiectului de activitate al departamentului, potrivit actelor normative de organizare si functionare a Departamentului pentru Strategii Guvernamentale;

j) decontarea proiectelor realizate în anul 2009 în sumă de 169.899,31 lei, constând în: cercetare sociologică „Impactul crizei economice si perceptii ale cetătenilor din România privind măsurile guvernamentale de combatere a crizei, valul II" , în sumă de 96.839,95 lei; cercetare telefonică „Agenda publică si agenda populatiei", în sumă de 10.931,50 lei; finantarea proiectului „Ani de liceu - Directii de îmbunătătire a învătământului liceal din România", în sumă de 62.127,86 lei.

Pentru proiectele si actiunile cuprinse la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 11/2010 se pot acoperi următoarele cheltuieli:

1. tratatii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri si vizionarea unor spectacole pentru delegatiile străine, conform Ordinului secretarului general al Guvernului pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli specifice aparatului de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Afaceri Europene si a Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul;

2. cazare, transport si indemnizatie de delegare pentru deplasările în tară ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Strategii Guvernamentale;

3. cazare, transport, diurnă si diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Strategii Guvernamentale;

4. masă, la un barem maxim de 60 lei/zi/persoană, cazare în unităti hoteliere si în pensiuni turistice, în regim de 3 stele, transport, pentru participantii la actiunile, programele si proiectele realizate la initiativa Departamentului pentru Strategii Guvernamentale, individual sau în parteneriat, precum si pentru cele finantate de departament; cheltuielile anterior mentionate se pot acoperi pentru un număr maxim de 100 de participanti si invitati/manifestare;

5. taxe de participare si vizitare, taxe postale, taxe de viză, polite de asigurare pentru călătorii în străinătate si asigurări medicale;

6. comunicatii telefonice si internet;

7. premii, onorarii, achizitii de bunuri si servicii, inclusiv servicii de organizare a expozitiilor, târgurilor, seminariilor, spectacolelor, conferintelor, congreselor, amenajarea spatiilor unde acestea se desfăsoară si decorarea lor cu aranjamente florale;

8. editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promotionale, filme documentare si filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass-media si pe internet, consultantă în gestionarea si evaluarea proiectelor, consultantă în relatii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii si cercetări, realizarea de campanii de informare publică si imagine, operatiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie si alte servicii;

9. pentru proiecte de finantare a activitătilor nonprofit, pe durata desfăsurării activitătilor din proiect, pot fi prevăzute si cheltuieli pentru plata personalului direct implicat în gestionarea proiectului, respectiv coordonator de proiect, asistent, contabil, expert intern si altele asemenea. Cuantumul acestor cheltuieli se stabileste prin ordin al secretarului general al Guvernului de aprobare a metodologiei privind regimul de finantare nerambursabilă, elaborată de Departamentul pentru Strategii Guvernamentale.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 februarie 2010 privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din data de 25 februarie 2010 privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 11 martie 2010.

Nr. 170.

 

ANEXĂ

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR CORPUL DE ARBITRI

 

HOTĂRÂRE ARBITRALĂ

din data de 25 februarie 2010

privind stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu între organismele de gestiune colectivă beneficiare AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA

 

Completul de arbitraj constituit din:

- Mihai Lucian

- Dragomir Toma

- Dutescu Georgeta Felicia

- Lucan- Arjoca Marius

- Vasiliu Adrian

Pe rol se află cererea de arbitraj înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (denumit în continuare ORDA) cu nr. RGII/8.624 din 24 decembrie 2009), introdusă de organismul de gestiune colectivă AGICOA ROMÂNIA (denumit în continuare AGICOA ROMÂNIA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Lătea Gheorghe nr. 18, bl. C37, se. B, ap. 66, reprezentat legal prin administrator general Liviu Vasiliu, care solicită declansarea procedurii de arbitraj în contradictoriu cu organismul de gestiune colectivă „Drepturi de Autor în Cinematografie - Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual" (denumit în continuare DACIN-SARA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera 50-52, sectorul 1, reprezentat legal prin director general Mircea Muresan, cerere privind stabilirea modalitătii de repartizare între AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - autori de opere audiovizuale, astfel cum acestea au fost stabilite prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, în baza Deciziei directorului general al ORDA nr. 44/2009.

Arbitrajul s-a desfăsurat la termenele din 21 si 26 ianuarie, 2, 9 si 16 februarie 2010 la sediul ORDAdin municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1. La termenele mentionate părtile au depus înscrisuri si au avut loc dezbateri privind obiectul cauzei, aspecte consemnate în procesele-verbale de sedintă încheiate si aflate la dosarul de arbitraj, dezbaterile fiind încheiate în sedinta din 16 februarie 2010, când părtile au formulat concluzii asupra fondului cauzei.

În cadrul sedintei din 16 februarie 2010, organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România -Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (denumit în continuare UPFAR- ARGOA), cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera 44, sectorul 1, reprezentat legal prin presedinte Dinu Tănase, a formulat în cauză o cerere de interventie.

La termenul din 16 februarie 2010, completul arbitrai, având nevoie de timp pentru a delibera, a decis ca pronuntarea să aibă loc la data de 22 februarie 2010 (solicitând în acest sens ORDA prelungirea termenului pentru depunerea hotărârii arbitrale). La data de 22 februarie 2010 s-a hotărât amânarea pronuntării la data de 25 februarie 2010, când, în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (3) - (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, a fost pronuntată, cu unanimitate de voturi, prezenta hotărâre.

COMPLETUL DE ARBITRAJ

constată următoarele:

Ca urmare a cererii de arbitraj formulate de reclamanta AGICOA ROMÂNIA si înregistrate la ORDA cu nr. RGII/8.624 din 24 decembrie 2009, prin care acest organism de gestiune colectivă a solicitat stabilirea modalitătii de repartizare între AGICOA ROMÂNIA si pârâta DACIN-SARA a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - autori de opere audiovizuale, ORDA [în temeiul prevederilor art. 1312 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare] (denumită în continuare Legea nr. 8/1996) a convocat părtile la data de 30 decembrie 2009 în vederea desemnării prin tragere la sorti a 5 arbitri titulari care să constituie completul de arbitraj, precum si a 3 arbitri de rezervă. Conform procesului-verbal încheiat la 30 decembrie 2009, ORDA, având în vedere prevederile art. 1312 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 („Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si în cazul absentei părtilor convocate."), a procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2002 privind numirea membrilor corpului de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Ulterior, prin Adresa nr. RGII/7005 din 4 ianuarie 2010, ORDA, în conformitate cu prevederile art. 1312 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, a convocat pentru 7 ianuarie 2010, la sediul său din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, arbitrii desemnati si părtile, în vederea constituirii completului de arbitraj. La sedinta din data de 7 ianuarie 2010, ORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj a doamnei Ana Diculescu-Sova, din motive de incompatibilitate, astfel încât a fost convocat pentru participarea în cadrul arbitrajului primul dintre arbitrii de rezervă desemnati, si anume domnul Adrian Vasiliu. Conform procesului-verbal încheiat, completul de arbitraj s-a constituit la data de 14 ianuarie 2010, când arbitrii au stabilit onorariul, primul termen si locul arbitrajului si au informat părtile despre aceste aspecte.

Prin cererea de arbitraj formulată, AGICOA ROMÂNIA solicită stabilirea modalitătii de împărtire între AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA a remuneratiei pentru categoria de titulari de drepturi - autori de opere audiovizuale, astfel cum această remuneratie a fost stabilită prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009 în baza Deciziei directorului general al ORDA nr. 44/2009, în sensul împărtirii în cote de 95% în favoarea AGICOA ROMÂNIA si de 5% în favoarea DACIN-SARA. În motivarea cererii de arbitraj, în conformitate cu prevederile art. 1231 alin. (1) lit. g) si alin. (2), coroborat cu art. 121 alin. (5) din Legea nr. 8/1996, AGICOA ROMÂNIA arată că negocierile pentru împărtirea procentelor datorate de utilizatori se poartă pentru categorii de drepturi si organisme de gestiune colectivă, asa cum de altfel rezultă si din Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009. În acest sens, AGICOA ROMÂNIA arată că a invitat în mai multe rânduri la negociere pe pârâta DACIN-SARA, cu scopul de a ajunge la o întelegere privind împărtirea drepturilor patrimoniale de autor cuvenite retransmiterii prin cablu, însă negocierile care au avut loc între părti nu s-au soldat cu un punct de vedere comun, fapt ce a determinat AGICOA ROMÂNIA să initieze procedura de arbitraj. Totodată, AGICOA ROMÂNIA arată că, în conformitate cu prevederile art. 121 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, coroborat cu art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia „Orice distribuitor [...] are obligatia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societătii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum si alte servicii de programe [...] ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectivă", în spetă se aplică regula „must carry", conform căreia programele radiodifuzorilor privati aflati sub jurisdictia României sunt excluse de la calculul remuneratiilor pentru retransmiterea prin cablu si, astfel, producătorii români de opere audiovizuale sunt exclusi de la calculul remuneratiilor, fapt ce restrânge semnificativ aria de reprezentativitate a DACIN-SARA la câteva contracte de cooperare cu organisme de gestiune colectivă din străinătate ai căror membri (autori) nu au cesionat, în temeiul legii sau prin contract, drepturile lor către producători. Istoricul contractual dintre Asociatia Internatională de Gestiune Colectivă a Operelor Audiovizuale, membră a AGICOA ROMÂNIA -AGICOA CH, si DACIN-SARA, în baza căruia cota ce revenea AGICOA CH era de 75%, iar cota DACIN-SARA era de 25%, dovedeste că proportia remuneratiei cuvenite AGICOA era covârsitoare, în vreme ce remuneratia ce revenea DACIN-SARA aferentă repertoriului propriu este, datorită regulii „must carry" si dimensiunii repertoriului gestionat, de mică întindere. Astfel, împărtirea remuneratiilor solicitată de către AGICOA ROMÂNIA se justifică îndeosebi prin vastul repertoriu de membri titulari de drepturi de autor în materie de opere audiovizuale pe care îl gestionează.

Prin întâmpinarea formulată, DACIN-SARA solicită suspendarea arbitrajului până la solutionarea definitivă si irevocabilă a tuturor litigiilor de care atârnă promovarea si solutionarea arbitrajului, respectiv a actiunilor formulate de către DACIN-SARA privind anularea actului administrativ prin care au fost avizate constituirea si functionarea AGICOA ROMÂNIA ca organism de gestiune colectivă, precum si dizolvarea acesteia. Totodată, DACIN-SARA solicită respingerea cererii AGICOA ROMÂNIA ca fiind introdusă împotriva unei părti fără calitate procesuală pasivă, deoarece, în virtutea dispozitiilor art. 92 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, AGICOA ROMÂNIA, care gestionează drepturile producătorilor de opere audiovizuale, nu are nicio tangentă cu gestiunea DACIN-SARA, organism de gestiune colectivă care vizează exclusiv drepturile de autor, si nici nu ar putea emite vreo pretentie fată de acesta, deoarece drepturile gestionate de cele două organisme sunt total diferite; în acest context, AGICOA ROMÂNIA ar fi îndrituită numai la remuneratia cuvenită autorilor străini si români care au cesionat prin contract drepturile lor de autor producătorilor, drept pe care AGICOA ROMÂN IA si l-ar exercita doar în baza contractelor de cesiune încheiate între autori si producători. Pe de altă parte, se arată că DACIN-SARA nu colectează remuneratiile aferente autorilor care si-au cesionat drepturile patrimoniale producătorilor si, în acest sens, DACIN-SARA a încheiat în data de 6 noiembrie 2009 un protocol cu organismul de gestiune colectivă UPFAR- ARGOAÎn baza căruia părtile au convenit ca sumele în cuantum de 2,20% cuvenite autorilor de opere audiovizuale, conform Hotărârii arbitrale din 9 martie 2009, să fie împărtite după cum urmează: 85% din remuneratii către DACIN-SARA si 15% din remuneratii către UPFAR- ARGOA.


Totodată, prin întâmpinarea formulată, DACIN-SARAsolicită respingerea ca neîntemeiată a propunerii AGICOA ROMÂNIA de împărtire a remuneratiei, considerând în acest sens actiunea arbitrală promovată de AGICOA ROMÂNIA ca fiind neîntemeiată, nedovedită si abuzivă, pretentiile uriase ale AGICOA ROMÂNIA nefiind dovedite în niciun mod, având ca unic fundament comparatia dintre un pretins repertoriu al AGICOA ROMÂNIA si repertoriul DACIN-SARA, iar repertoriul invocat de AGICOA ROMÂNIA nu are relevantă, pentru că remuneratiile se achită doar pentru operele cu difuzare reală pe posturile de televiziune si retransmise prin cablu. În acest sens, pretinsul repertoriu al AGICOA ROMÂNIA este de fapt un repertoriu pasiv, din acest repertoriu mai putin de o pătrime din operele/titlurile mentionate fiind vreodată difuzate pe teritoriul României, iar lista operelor din repertoriul AGICOA ROMÂNIA nu este actuală, multe titluri fiind afectate de termene expirate. Astfel, DACIN-SARA apreciază că netemeinicia pretentiilor AGICOA ROMÂNIA rezultă în primul rând din modalitatea eronată de apreciere a procentajului de 95% în favoarea AGICOA ROMÂNIA si de 5% în favoarea DACIN-SARA, întrucât o astfel de calculatie trebuie să se facă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 si ale metodologiilor incidente, doar prin raportare la: operele/titlurile difuzate efectiv, real, contractele de mandat încheiate între titularii drepturilor conexe de producător si AGICOA ROMÂNIA si contractele de cesiune încheiate între titularii de drepturi de autor si titularii drepturilor conexe, respectiv producători, precum si contractele aflate sub prezumtie de cesiune în conformitate cu art. 71 alin. (1) din Legea nr. 8/1996. În acest sens, DACIN-SARA arată în continuare că, prin cererea formulată, AGICOA ROMÂNIA solicită acordarea unui procent de 95%, în conditiile în care cea mai mare parte din operele/titlurile cuprinse în repertoriul invocat nu au fost difuzate si, practic, nu au existat niciun fel de încasări de pe urma acestora. Invocarea vastului repertoriu de membri detinut de AGICOA ROMÂNIA este o dovadă clară a relei-credinte a reprezentantilor AGICOA ROMÂNIA, care fac vorbire de un pretins repertoriu propriu, desi acest repertoriu este în cea mai mare parte a sa unul pasiv si nedifuzat.

De asemenea, prin întâmpinare, DACIN-SARA solicită încuviintarea unei împărtiri echitabile a remuneratiei cuvenite pentru categoria de titulari de drepturi de autor de opere audiovizuale, în conformitate cu utilizarea reală a repertoriului activ al fiecărui organism de gestiune colectivă legal creat si îndrituit la gestionarea acestor sume.

Prin răspunsul la întâmpinare, AGICOA ROMÂNIA solicită respingerea cererii de suspendare a procedurii arbitrale, precum si acceptarea cererii de împărtire a remuneratiei cuvenite categoriei de titulari de drepturi de autor de opere audiovizuale, asa cum a fost ea formulată, si, de asemenea, respingerea sustinerii DACIN-SARA privind introducerea cererii de arbitraj împotriva unei părti fără calitate procesuală pasivă. AGICOA ROMÂNIA arată că prin cererea formulată s-a solicitat determinarea modalitătii de împărtire între AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA a remuneratiei cuvenite pentru categoria de titulari de drepturi - autori de opere audiovizuale, respectiv cota procentuală ce revine celor două organisme de gestiune colectivă si care este aferentă drepturilor de autor gestionate, iar ca urmare a faptului că DACIN-SARA colectează remuneratii cuvenite categoriei de titulari de drepturi de autor de opere audiovizuale, dobândeste prin aceasta calitate procesuală pasivă. În continuare, reclamanta arată că Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009 consfinteste faptul că remuneratia cuvenită pentru categoria de titulari de drepturi de autor de opere audiovizuale este de 2,20%, dar nu face nicio referire la

DACIN-SARA ca unic beneficiar al acestei categorii, iar faptul că retransmiterea prin cablu se gestionează colectiv în mod obligatoriu, pe bază de repertoriu extins, deci are în vedere totalitatea operelor audiovizuale create pe plan mondial, difuzarea reală a operelor din repertoriul AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA nu are relevantă, aceasta fiind relevantă pentru operatiunea de distribuire a sumelor colectate, iar nu pentru colectarea în sine. Totodată, se arată că regula „must carry" prevede că programele radiodifuzorilor privati aflati sub jurisdictia României sunt excluse de la calculul remuneratiilor pentru retransmiterea prin cablu, iar protocolul încheiat între DACIN-SARA si UPFAR- ARGOA consfinteste existenta drepturilor invocate de AGICOA ROMÂNIA în patrimoniul producătorilor, dar nu este opozabil AGICOA ROMÂNIA, ci reflectă doar raportul negociat dintre repertoriile celor două organisme de gestiune colectivă.

La termenul de arbitraj din data de 16 februarie 2010, UPFAR- ARGOA a formulat cerere de interventie voluntară principală, solicitând:

- stabilirea remuneratiei ce se cuvine AGICOA ROMÂNIA din partea care revine DACIN-SARA, după deducerea din cota procentuală de 2,20% ce revine tuturor autorilor de opere audiovizuale a procentului de 15% ce apartine producătorilor români de opere audiovizuale titulari de drepturi de autor de opere audiovizuale, reprezentati de UPFAR- ARGOA, procent stabilit prin protocolul încheiat la data de 6 noiembrie 2009 între DACIN-SARA si UPFAR- ARGOA;

- încuviintarea unei împărtiri echitabile care să recunoască si să tină cont si de drepturile producătorilor de opere audiovizuale titulari de drepturi de autor în virtutea legii sau a contractelor de cesiune dintre autorii de opere audiovizuale si acestia, în conformitate si proportional cu ponderea repertoriilor gestionate de fiecare organism de gestiune colectivă;

- stabilirea, ca remuneratie ce se cuvine UPFAR- ARGOA, a procentului de 15% pentru producătorii români de opere audiovizuale titulari de drepturi de autor, din cota de 2,20% ce revine tuturor autorilor de opere audiovizuale.

În acest context, se arată că, în fapt, UPFAR- ARGOA, prin mandatele acordate de producătorii de opere audiovizuale, gestionează atât drepturile lor conexe, cât si drepturile de autor ai căror titulari sunt în baza prezumtiei legale prevăzute de art. 70 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 si a contractelor de cesiune încheiate. Totodată, UPFAR- ARGOA arată că AGICOA ROMÂNIA nu poate solicita decât un procent din remuneratiile ce se cuvin DACIN-SARA, respectiv din cele 85% rămase după deducerea procentului de 15% cuvenit producătorilor români de opere audiovizuale titulari de drepturi de autor, reprezentati de UPFAR- ARGOA.

Părtile au depus concluzii scrise, arătând, în esentă, următoarele:

AGICOA ROMÂNIA solicită ca la delimitarea cotelor procentuale să se aibă în vedere unicul criteriu logic si legal valabil, si anume cel al întinderii repertoriului, si stabilirea procentuală a remuneratiilor în cuantum de 95% pentru AGICOA ROMÂNIA si de 5% pentru DACIN-SARA, aducându-se ca argumente: gestiunea colectivă extinsă a dreptului de retransmitere prin cablu, împărtirea remuneratiilor pe categorii de drepturi, iar nu pentru un singur organism de gestiune colectivă (asa cum a arătat DACIN-SARA) ca unic beneficiar al acestei remuneratii, prezumtia de cesiune a drepturilor autorilor de opere audiovizuale către producătorii de opere audiovizuale, inadmisibilitatea probei cu calcularea ponderii utilizării reale a repertoriilor, istoricul contractual si aplicabilitatea principiului „must carry" si inadmisibilitatea opozabilitătii fată de AGICOA ROMÂNIA a protocolului dintre DACIN-SARA si UPFAR- ARGOA. În încheiere, AGICOA ROMÂNIA solicită admiterea actiunii asa cum a fost formulată si, totodată, respingerea cererii de acordare de cheltuieli de judecată formulate de DACIN-SARA, deoarece în cadrul arbitrajului nu se tinde la stabilirea unor drepturi potrivnice si este absentă ideea de culpă procesuală care fundamentează, în general, obligarea la cheltuieli de judecată.

DACIN-SARA solicită respingerea cererii AGICOA ROMÂNIA de împărtire a remuneratiei cuvenite pentru categoria de titulari de drepturi de autor de opere audiovizuale ca fiind introdusă împotriva unei părti fără calitate procesuală pasivă, iar în subsidiar solicită respingerea ca neîntemeiată a propunerii AGICOA ROMÂNIA de împărtire a remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi conexe, anume pentru categoria de titulari de drepturi de autor de opere audiovizuale, respectiv a procentajului de 95% în favoarea AGICOA ROMÂNIA si de 5% în favoarea DACIN-SARA, si încuviintarea unei împărtiri echitabile a remuneratiei cuvenite pentru categoria de titulari de drepturi de autor de opere audiovizuale în concordantă cu utilizarea reală a repertoriului activ al fiecărui organism de gestiune colectivă legal creat si îndrituit la gestionarea acestor sume, respectiv în conformitate cu probatoriul administrat (monitorizări efectuate de ARMADATA si DACIN-SARA) si dispozitiile legale aplicabile - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual, o împărtire echitabilă a remuneratiilor de 50% în favoarea DACIN-SARA si 50% în favoarea AGICOA ROMÂNIA si UPFAR- ARGOA. Având în vedere protocolul încheiat între DACIN-SARA si UPFAR- ARGOA, precum si prevederile Hotărârii arbitrale din 9 martie 2009, rezultatul arbitrajului ar trebui să îl constituie metodologia de împărtire a remuneratiilor aferente procentului de 2,20%, după cum urmează: DACIN-SARA - 50%, UPFAR- ARGOA- 15% si AGICOA ROMÂNIA - 35%. În încheiere, DACIN-SARA solicită obligarea reclamantei la plata cheltuielilor ocazionate de prezentul litigiu arbitral.

Prin concluzii scrise, UPFAR- ARGOA solicită respingerea cererii AGICOA ROMÂNIA, deoarece aceasta nu are temei legal. De asemenea, AGICOA ROMÂNIA nu face dovada existentei unui repertoriu reprezentativ constituit legal si, conform prevederilor legislatiei române în materia drepturilor de autor, nu face nici dovada utilizării reale a repertoriului prezentat, desconsideră producătorii români titulari de drepturi de autor si neagă importanta acestora, iar pretentia formulată de AGICOA ROMÂNIA de împărtire a remuneratiilor reprezintă abuz de putere dominantă, interzis de art. 82 din Tratatul de la Roma. În încheiere, UPFAR- ARGOA solicită admiterea cererii de interventie, asa cum a fost formulată, si calcularea procentului acordat în beneficiul AGICOA ROMÂNIA din cota procentuală de 2,20% cuvenită tuturor autorilor de opere audiovizuale după deducerea celor 15% ce se cuvin UPFAR- ARGOA. Totodată, UPFAR- ARGOA solicită cheltuieli de arbitrare.

Analizând actele si lucrările dosarului, completul arbitrai retine următoarele:

Completul arbitrai este legal învestit si are competenta de a solutiona cererea de arbitraj formulată de reclamanta AGICOA ROMÂNIA în contradictoriu cu pârâta DACIN-SARA si cu intervenienta UPFAR- ARGOA în vederea stabilirii modalitătii de repartizare între aceste organisme de gestiune colectivă a remuneratiilor având ca sursă retransmiterea prin cablu pentru categoria de titulari de drepturi - autori de opere audiovizuale, în temeiul prevederilor art. 1312 din Legea nr. 8/1996.

1. Prin întâmpinarea formulată, pârâta DACIN-SARA a solicitat suspendarea prezentei proceduri arbitrale până la solutionarea definitivă si irevocabilă a tuturor litigiilor de care ar atârna solutionarea acestui litigiu. Completul arbitrai a respins această cerere întrucât: avizul emis de ORDA pentru înfiintarea AGICOA ROMÂNIA este un act administrativ care se bucură de prezumtie de legalitate până la eventuala înlăturare a acestuia pe căile prevăzute de lege; contestarea unui arbitraj anterior priveste un alt aspect decât cel care face obiectul prezentului litigiu; hotărârea judecătorească privind înfiintarea AGICOA ROMÂNIA, desi nu este încă irevocabilă, are caracter executoriu.

2. În raport cu cele arătate anterior, s-a dispus respingerea si a exceptiei privind lipsa calitătii procesuale active a reclamantei AGICOA ROMÂNIA, retinându-se că aceasta are personalitate juridică confirmată pe calea unei hotărâri judecătoresti executorii.

3. Printr-o a doua exceptie, DACIN-SARA a solicitat respingerea actiunii AGICOA ROMÂNIA ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, deoarece drepturile patrimoniale gestionate de cele două organisme sunt total diferite (AGICOA ROMÂNIA este îndrituită numai la remuneratia cuvenită autorilor români si străini care au cesionat prin contract drepturile lor de autor producătorilor, pe când DACIN-SARA vizează exclusiv drepturile autorilor).

Această exceptie urmează a fi respinsă, avându-se în vedere dispozitiile legale speciale ce reglementează dreptul de retransmitere prin cablu, precum si operele audiovizuale.

Astfel, dreptul de retransmitere prin cablu este un drept patrimonial, distinct si exclusiv (art. 13 lit. h) din Legea nr. 8/1996), pentru care legiuitorul a prevăzut obligativitatea gestiunii colective.

Art. 121 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 stabileste că „Titularii drepturilor de autor sau conexe îsi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă", iar art. 1231 alin. (1) lit. g) din acelasi act normativ prevede că „Gestiunea colectivă este obligatorie pentru exercitarea următoarelor drepturi: [...]g) dreptul de retransmitere prin cablu".

Conform dispozitiilor legale în materie, în cazurile în care gestiunea colectivă este obligatorie organismele de gestiune colectivă îi reprezintă si pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat [art. 1231 alin. (2) din Legea nr. 8/1996], iar negocierea metodologiilor se face pe baza repertoriilor extinse [art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996], adică fără a se tine seama de repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă pentru membrii proprii si nici de repertoriul altor organisme străine similare, în baza contractelor de reprezentare.

În aceste conditii, Hotărârea arbitrală din data de 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, făcând aplicarea regulilor impuse de gestiunea colectivă obligatorie, extinsă, a stabilit, pentru cazul operelor audiovizuale, un procent unitar de 2,20% din cuantumul total de 6% din baza de calcul cuvenită titularilor de drepturi, procent care se aplică pentru anul 2009 si următorii, indiferent de numărul organismelor de gestiune colectivă care au vocatie în ceea ce priveste retransmiterea prin cablu a acestei categorii de opere.


Participarea unui singur organism de gestiune colectivă, si anume DACIN-SARA, la negocierea metodologiei privind remuneratiile pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale nu trebuie să determine concluzia că întregul procent mentionat s-ar cuveni doar acestui organism de gestiune colectivă, deoarece negocierea s-a realizat fără a se tine seama de repertoriul gestionat pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reprezentare. Pe cale de consecintă, în virtutea calitătii sale de unic negociator la stabilirea metodologiei mentionate, DACIN-SARA are legitimitate procesuală pasivă, iar cererea AGICOA ROMÂNIA de stabilire a modalitătii de împărtire a remuneratiei pentru categoria de titulari de drepturi de autori de opere audiovizuale este corect îndreptată împotriva acestei pârâte.

De altfel, Hotărârea arbitrală din data de 9 martie 2009 privind Metodologia de stabilire a remuneratiilor pentru retransmitere prin cablu a avut la bază cererea depusă de petentele UCMR- ADA, DACIN-SARA, COPYRO, VISARTA, CREDIDAM, UPFR, UPFAR- ARGOAsi ADPFR, toate membre ale comisiei de negociere constituite prin Decizia directorului general al ORDAnr. 228/2008. Constituirea AGICOA ROMÂNIA abia în anul 2008 si deci inexistenta sa la momentul emiterii Deciziei ORDA nr. 228/2008 nu atrag imposibilitatea pentru acest organism de a solicita împărtirea procentului de 2,20% si acordarea unei cote în favoarea propriilor membri în conditiile în care nu s-a ajuns la o întelegere cu DACIN-SARA.

Procentul de 2,20% este stabilit pentru retransmiterea prin cablu a „operelor audiovizuale", adică a operelor cinematografice, a operelor exprimate printr-un procedeu similar cinematografiei sau a operelor constând într-o succesiune de imagini în miscare, însotite sau nu de sunete (art. 64 din Legea nr. 8/1996).

Pentru această categorie de opere functionează prezumtia stabilită de art. 70 din Legea nr. 8/1996, ce prevede că „Prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale si producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezumă că acestia, cu exceptia autorilor muzicii special create, îi cedează producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul său prevăzute la art. 13 [...]".

Prezumtia mentionată face posibilă intersectarea DACIN-SARA si AGICOA ROMÂNIA, două organisme care, desi gestionează drepturi diferite, se află în situatia de a solicita împărtirea procentului de 2,20%, aplicabil pentru retransmiterea prin cablu a operelor audiovizuale, procent ce reuneste atât remuneratia cuvenită autorilor români si străini care au cesionat drepturile lor producătorilor, cât si remuneratia ce revine exclusiv autorilor reprezentati de DACIN-SARA.

4. Prin cererea de arbitraj formulată, reclamanta AGICOA ROMÂNIA a solicitat ca la stabilirea modalitătii de împărtire a remuneratiei pentru categoria titulari de drepturi - autori de opere audiovizuale să fie avut în vedere, drept criteriu, volumul repertoriului gestionat de organismele de gestiune colectivă implicate. Analizând această sustinere în lumina reglementărilor juridice aplicabile, completul arbitrai constată că în cauza de fată acest criteriu nu poate opera ca atare în mod exclusiv.

Astfel, prin anterior mentionata Hotărâre arbitrală din data de 9 martie 2009 s-a stabilit nivelul remuneratiei cuvenite titularilor de drepturi pentru retransmiterea prin cablu într-un cuantum total de 6% din baza de calcul, din care un procent de 2,20% revine autorilor de opere audiovizuale. Aceste procente au fost stabilite avându-se în vedere criteriile prevăzute de art. 1311 alin. (1) si de art. 134 alin. (2) din Legea nr. 8/1996. Potrivit art. 1311 alin. (1), „Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu reprezentantii prevăzuti la art. 131 alin. (2) lit. b), tinându-se seama de următoarele criterii principale: [...] c) repertoriul, confirmat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de reprezentare". De asemenea, potrivit art. 1311 alin. (4), „în cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 1231, metodologiile se negociază fără a se tine seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse". Totodată, conform art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996, „remuneratiile negociate pentru drepturile conexe nu pot depăsi o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeasi categorie de utilizatori".

Completul arbitrai observă că prin cererea dedusă prezentului arbitraj se solicită stabilirea modalitătii de repartizare a remuneratiei de 2,20%, astfel cum aceasta a fost decisă prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009. În aceste conditii, se va tine seama în prezenta hotărâre de acelasi criteriu retinut cu ocazia stabilirii procentului de 2,20% si, de aceea, nu se va lua în considerare repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă, ci repertoriul extins.

5. Reclamanta AGICOA ROMÂNIA a invocat în motivarea solicitărilor sale principiul „must carry" (stabilit de art. 82 din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, si care reprezintă obligatia distribuitorilor ce retransmit servicii de programe de a include în ofertele lor si de a retransmite toate programele SRTV destinate publicului din România, precum si programul TV5 si, de asemenea, programele radiodifuzorilor privati aflati sub jurisdictia României, a căror retransmisie este obligatorie, în limita a 25% din totalul programelor retransmise stabilite în ordine descrescătoare a audientei). Fată de această sustinere, completul de arbitri retine că existenta acestei reglementări nu poate duce la stabilirea unei cote de 95% în favoarea AGICOA ROMÂNIA si de 5% în favoarea DACIN-SARA, deoarece excluderea de la calculul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe a programelor a căror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii îi afectează atât pe autorii si producătorii români, cât si pe cei străini. Pentru categoriile de drepturi gestionate, DACIN-SARA si AGICOA ROMÂNIA stabilesc modalitatea de împărtire a cotelor ce le revin pe baza repertoriilor extinse, asadar incluzând si titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat.

Procentul de 2,20% ce revine autorilor de opere audiovizuale a fost stabilit conform art. 121 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, potrivit căruia „Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe se stabileste printr-o metodologie negociată între organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 si 1311, cu excluderea de la calcul a programelor a căror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii". În consecintă, dacă procentul mentionat în Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009 a fost stabilit pe baza repertoriilor extinse [art. 1311 alin. (4) din Legea nr. 8/1996], cu excluderea de la calcul a programelor afectate de principiul „must carry", rezultă că nici modalitatea de împărtire a cotelor între organismele beneficiare AGICOA ROMÂNIA si DACIN-SARA nu poate fi afectată de principiul amintit.

6. În raport cu cele de mai sus, completul arbitrai constată că legislatia în vigoare nu contine prevederi exprese referitoare la criterii în baza cărora să fie obligatorie împărtirea remuneratiei ce face obiectul prezentului litigiu. Totusi, având în vedere inadmisibilitatea denegării de dreptate, completul arbitrai are obligatia de a suplini absenta unor asemenea criterii explicite, iar în cazul în care nu le identifică, va deveni necesară împărtirea remuneratiei în mod egal între organismele de gestiune colectivă care au vocatie în acest sens. Pe această linie de gândire, completul arbitrai retine că este necesară identificarea unor reguli care să rezulte din principiile generale specifice domeniului de activitate în cadrul căruia a fost generat acest litigiu. În această lumină, completul arbitrai observă că litigiul de fată priveste administrarea unor drepturi de natură patrimonială, asadar a unor drepturi care sunt valorificate în cadrul unei piete specifice. De aceea, si repartizarea între diversele organisme de gestiune colectivă a remuneratiei ce face obiectului litigiului va trebui să fie supusă unor reguli ce rezultă din functionarea acestei piete specifice. În absenta altor instrumente disponibile care să descrie functionarea acestei piete, trebuie recunoscut că cei mai buni cunoscători ai acestei piete sunt însisi actorii ei, reprezentati de organismele de gestiune colectivă implicati. Sub acest aspect, din sustinerile convergente ale părtilor a rezultat că a existat o împărtire conventională a remuneratiei cuvenite, si anume împărtirea realizată în anul 2004 prin conventia încheiată de Asociatia Internatională de Gestiune Colectivă a Operelor Audiovizuale - AGICOA Geneva si DACIN-SARA. Conform acestei conventii, un procent de 75% din această remuneratie s-a repartizat pentru AGICOA Geneva, iar restul de 25% pentru DACIN-SARA. Asadar, părtile însesi ale acestei întelegeri, care la acea dată erau actorii exclusivi ai pietei relevante, au recunoscut că este necesar ca pentru AGICOA Geneva să fie repartizat un procent mai mare din remuneratie, în acest context, completul arbitrai reaminteste că sunt necontestate în spetă conexiunile existente între AGICOA Geneva si una dintre părtile acestui litigiu, si anume AGICOA ROMÂNIA, care reprezintă în România interesele economice si juridice ale celei dintâi.

În lumina celor de mai sus, completul arbitrai constată că realitătile pietei relevante, identificate direct sau indirect de însesi părtile acestui litigiu, impun necesitatea ca reclamanta să primească un procent mai mare decât pârâta, si anume 56% si, respectiv, 44%, cu consecinta admiterii în parte a cererii de arbitrare.

7. Prin cererea de interventie formulată de UPFAR- ARGOA, admisă în principiu de completul arbitrai ca o interventie accesorie (în interesul pârâtei DACIN-SARA), s-a solicitat ca prin prezenta hotărâre să se valideze protocolul încheiat la data de 6 noiembrie 2009 între DACIN-SARA si UPFAR- ARGOA prin care s-a convenit ca, din cota procentuală de 2,20% (stabilită, fără participarea UPFAR- ARGOA, prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009), un procent de 15% să fie distribuit de către UCMR- ADA direct în beneficiul UPFAR- ARGOA pentru drepturile producătorilor români de opere audiovizuale titulari de drepturi de autor.

Această cerere este neîntemeiată, deoarece conventia astfel încheiată între DACIN-SARA si UPFAR- ARGOA este un act juridic guvernat de principiul relativitătii efectelor contractelor, act care „aliis neque nocere, neque prodesse potest". Nimic nu împiedică însă ca, ulterior rămânerii definitive si irevocabile a acestei hotărâri arbitrale, UPFAR- ARGOA să convină cu DACIN-SARA sau/si cu AGICOA ROMÂNIA fie păstrarea acestei repartitii, fie stabilirea altor procente ori mecanisme de plată a remuneratiei.

8. În ceea ce priveste suportarea cheltuielilor ocazionate de solutionarea prezentului litigiu arbitrai, se va face aplicarea prevederilor art. 274 si 275 din Codul de procedură civilă. Astfel, având în vedere faptul că actiunea arbitrală este admisă în parte, reclamanta are dreptul de a pretinde obligarea pârâtei si a intervenientei accesorii la suportarea unei părti corespunzătoare din cheltuielile de arbitrare avansate de reclamantă. În spetă, însă, reclamanta a declarat că nu se prevalează de acest drept, urmând a-si suporta singură cheltuielile avansate. Pe de altă parte, fată de solutia de admitere în parte a actiunii arbitrale se vor respinge cererile formulate sub acest aspect de pârâtă si intervenienta accesorie, care au căzut în pretentii.

Fată de considerentele expuse, completul de arbitri

HOTĂRĂSTE:

Respinge exceptia lipsei calitătii procesuale active a pârâtei AGICOA ROMÂNIA, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Latea Gheorghe nr. 18, bl. C37, se. B, ap. 66, precum si exceptia lipsei calitătii procesuale pasive a DACIN-SARA, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camerele 50-52, sectorul 1.

Admite în parte cererea de arbitraj introdusă de reclamanta AGICOA ROMÂNIA în contradictoriu cu pârâta DACIN-SARA si cu intervenienta UPFAR- ARGOA si, în consecintă:

Stabileste împărtirea în cote de 56% pentru AGICOA ROMÂNIAsi de 44% pentru DACIN-SARAa remuneratiei de 2,20% stabilite prin Hotărârea arbitrală din 9 martie 2009 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, în baza Deciziei directorului general al ORDAnr. 44/2009.

Respinge cererile formulate de DACIN-SARA si de UPFAR- ARGOA cu privire la suportarea cheltuielilor arbitrale de către AGICOA ROMÂNIA.

Pronuntată astăzi, 25 februarie 2010, la sediul ORDA, din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1.

Executorie de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Complet de arbitraj

Dragomir Toma

Dutescu Georgeta Felicia

Lucan- Arjoca Marius

Mihai Lucian

Vasiliu Adrian


 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 181/2010 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor care se vor desfăsura în Circumscriptia Electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal nr. 19, în data de 25 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 11 martie 2010, se fac următoarele rectificări (care apartin emitentului si Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la nr. crt. 5, 15, 46, 47, 80 si 82, la coloana 2, si la nr. crt. 79, la coloana 3, în loc de: „... Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1 "se va citi: „... Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 19";

- la nr. crt. 25, coloanele 2 si 3, la nr. crt. 27, coloana 3, la nr. crt. 31, coloana 3, la nr. crt. 35, coloana 3, la nr. crt. 67, coloana 2, la nr. crt. 69, coloanele 2 si 3, si la nr. crt. 70, coloana 3, în loc de: „... sectorului 1" se va citi: „... sectorului 4";

- la nr. crt. 72, coloana 2, în loc de: „... Judecătoriei Sectorului 1..." se va citi: „... Judecătoriei Sectorului 4...".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.